Az emésztõrendszer DEMO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emésztõrendszer DEMO"

Átírás

1 BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák, áttekintés, célok...8 Bevezetés a programba...9 Hogyan használjam címû film oktatómodulját?...10 Javasolt tevékenységek Szókincs...13 A megértés ellenõrzése...14 A tápanyagok...15 Igaz vagy hamis...16 Párosítsd!...17 Írd be a helyére!...18 Teszt Helyes válaszok fejezet 2. fejezet STUDY Guard 1158 Budapest, Késmárk u. 18. Tel./fax: (06-1) Honlap: 1

2 Gratulálunk! Ön olyan oktatóprogramot választott, amely ösztönzõleg fog hatni tanulóira, ellátja Önt világos és könnyen megvalósítható tanítási irányelvekkel, s így nagyban hozzájárul a szakszerû és sikeres tanórák megvalósításához. A tanítási modul egy olyan videoprogramot kínál Önnek, amely könnyen beilleszthetõ a tanóra menetébe, ezenkívül használati útmutatót, irányelveket és egy olyan oktatóprogramot is tartalmaz, amely tevékenységek és ötletek széles palettáját kínálja. Ez a modul, áttekinthetõsége és könnyû megvalósíthatósága révén lehetõvé teszi az Ön számára, hogy az általunk kínált speciális tevékenységi formákat a saját tantermi szükségleteihez igazítsa. 2

3 SZERVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS MÁSODIK RÉSZ: BEVEZETÉS AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁBA: Ez a rész megadja azt az információt, amely által Ön a programot a tanórák anyagához könnyedén egymásba illesztheti. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az osztálytermi megvalósítást, az oktatómodul négy részre oszlik. Ön most az elsõ részt olvassa, amely áttekintést nyújt az oktatómodulról. HARMADIK RÉSZ: ELÕKÉSZÜLETEK A FILM MEGTEKINTÉSÉHEZ: Ez a rész javaslatokat és stratégiákat kínál ahhoz, hogyan lehet a tanulókat a film megtekintése elõtt kellõképpen motiválni, nyelvileg felkészíteni, összpontosításukat fejleszteni. NEGYEDIK RÉSZ: A PROGRAM MEGTEKINTÉSE UTÁN: Ez a rész javaslatokat tesz a témával kapcsolatos további tevékenységekre, valamint válogatást kínál könnyen felhasználható értékelési módszerekbõl és olyan tevékenységi formákból, amelyek hozzájárulnak a téma elmélyültebb tárgyalásához és összeköttetéseket teremt a tanterv egyéb témaköreihez is. 3

4 SAJÁTOSSÁGOK Az oktatási modulok bemutatása MÁSODIK RÉSZ: Az oktatási modul arra szolgál, hogy kiegészítse azt a videoprogramot, amelyet az oktatási mûsorok világszerte elismert kreatív írói és producerei készítettek. A tanórák sokszínûsége és rugalmassága érdekében, az oktatómodul a következõ komponenseket tartalmazza: Témák A fõ téma azt mutatja meg, hogyan illeszthetõ be az oktatómodul a tantervbe. A kapcsolódó témák a tanterv egyéb témaköreihez való kapcsolódásra tesz javaslatokat, s így lehetõvé teszi a tanárok számára, hogy felhasználják az oktatómodult a téma egyéb tanulmányi területekbe való beépítéséhez. Célok Az oktatómodul irányelveket nyújt a tanárok számára, hogy felmérhessék, milyen ismeretek megszerzése várható el a tanulóktól. Az egyes oktatómodulok befejezése után a tanulóknak módjuk lesz bizonyítani, hogy mélyreható és alkalmazható tudásra tettek szert a témában. Áttekintés Az áttekintés összegzést nyújt a videoprogram által érintett kérdéskörökrõl. A cél az, hogy összefoglalót adjon a modul témájáról, és ezáltal elõsegítse a tanórákra való felkészülést. 4

5 ELÕKÉSZÜLETEK A FILM MEGTEKINTÉSE ELÕTT HARMADIK RÉSZ: A film megtekintése elõtti elõkészületként az oktatómodul ötleteket kínál a vitákhoz illetve a gyakorlati feladatok végrehajtásához, amelyeket Ön bármilyen sorrendben illetve kombinációban használhat. Bevezetés a programba A "Bevezetés a programba" úgy épül fel, hogy lehetõvé tegye a tanulók számára, hogy elõhívják a témáról már meglévõ tudásukat és elõkészítse õket az új tudásanyag befogadására. Bevezetés a tananyag szókincsébe A "Bevezetés a tananyag szókincsébe" áttekintést nyújt a programban használt szavakról, kifejezésekrõl és azok használatáról. Ez a bevezetés arra szolgál, hogy minden tanuló tökéletesen megértse a program által használt speciális szavakat. Vitaötletek A vitaötletek arra szolgálnak, hogy felmérhessük a tanulók meglévõ ismereteit a témáról és elõzetest adjunk nekik a tananyagról. Az aktív vita érdeklõdést kelt a téma iránt és motiválja a témától vonakodó tanulókat is. Az odafigyelés és a beszéd is aktív részvételt jelent. Bátorítsa a tanulókat, hogy olyan mértékben vegyenek részt a vitában, hogy az ne legyen terhes számukra. Lehetõséget kell teremteni számukra, hogy megoszthassák a többiekkel ötleteiket, véleményeiket és hasznos tapasztalataikat. Fókusz Segítse a tanulókat, hogy találjanak egy olyan szervezõelvet, amely alapján értõbb szemmel figyelhetik a programot. A Fókusz arra szolgál, hogy segítse a tanulókat a tananyag rendszerezésében és alaposabb megértésében. Gyorsan, de alaposan A "Gyorsan, de alaposan" rövid instrukciókat tartalmaz, amelyek lehetõvé teszik a program legfontosabb, legérdekfeszítõbb kérdéseinek gyors megvitatását. A PROGRAM MEGTEKINTÉSE UTÁN NEGYEDIK RÉSZ: Miután a tanulók megtekintették a filmet, a program által kínált bármelyik tevékenységi forma felhasználható a tanterv más témaköreinek tárgyalásakor is. A felkínált tevékenységek elõsegítik a tanultak rögzítését, a megértés mértékének tesztelését, a téma szélesebb körû tárgyalását, illetve gyakorlatiasabb megközelítését. 5

6 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK A "Javasolt tevékenységek" olyan tevékenységi formákat javasol, amelyeket vagy a tanár irányít, vagy a tanulók önállóan gyakorolnak - párokban, vagy kis munkacsoportokban -, miután megtekintették a programot. A tevékenységeket képességek szerinti kategóriákba soroltuk, hogy mindenki könnyen megtalálja a szükségleteinek megfelelõ feladatokat. A címkék segítségével könnyen azonosíthatóak a különbözõ tevékenységek és kapcsolatba hozhatók a tantervvel. Megkönnyítendõ a tanóra idõtartamának meghatározását, az óraüveg megadja az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges idõt. Az egyes tevékenységek a következõ kategóriákba sorolhatók: Egyéni igények kielégítése Ezek a tevékenységek biztosítják a tanítás folytonosságát. A kevéssé felkészült vagy kisebb érdeklõdést mutató tanulók fognak leginkább profitálni ezekbõl a tevékenységekbõl; céljuk hogy fejlesszék a tanulók nyelvi képességeit a programban közölt tartalmak jobb megértése végett. 6 Kapcsolatok a tanterv egyéb témaköreivel Sok javasolt tevékenység célja, hogy integrálja az oktatómodul tartalmát a tanterv egyéb részeibe. Ezek a kapcsolatok elõsegítik, hogy az egyes témák ne elkülönülten, hanem egy áttekinthetõ rendszer részeiként jelenjenek meg. Kritikus gondolkodás A kritikus gondolkodást kívánó tevékenységek azt célozzák, hogy ösztönözzék a tanulókat saját ötleteik és véleményeik megfogalmazására. Ezek a tevékenységek megkövetelik a tanulóktól, hogy képesek legyenek megkülönböztetni a tényt a véleménytõl, hogy fogalmazzák meg problémáikat és keressenek lehetséges megoldásokat, vonjanak le következtetéseket, vitatkozzanak az okokról és okozatokról, kapcsolják össze a régebbrõl szerzett tudást a most szerzett tudással. Kulturális sokszínûség Valamennyi oktatómodul tartalmaz "kulturális tudatosság", "kulturális sokszínûség" vagy "kulturális csere" nevû tevékenységeket, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy megosszák másokkal azt, milyen háttérrel rendelkeznek, milyen a kultúrájuk, illetve vannak-e más országokról, illetve ottani hagyományokról és nyelvekrõl szóló ismereteik. Gyakorlatiasan Ez alatt a címszó alatt olyan kísérleti tevékenységek találhatóak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a programban szereplõ tananyaghoz. A tanulók lehetõséget kapnak, hogy felfedezéseket tegyenek, és megfogalmazzák saját ötleteiket a tanultak alapján. Írás Minden oktatómodul tartalmaz egy olyan tevékenységet, a- melynek az a célja, hogy a tanulók felhasználják az írást, mint gondolataik kifejezésének fontos eszközét. Az írás abban is segíti õket, hogy alkalmazzák az itt tanultakat más témakörök tárgyalásakor is. Szerkesztõségi szoba Minden oktatómodul tartalmaz egy "szerkesztõségi gyakorlatot", amely segíti a tanulókat abban, hogy tapasztalatot szerezzenek arról, hogyan használható fel az elméleti tudás a való életben. A legfõbb cél az, hogy aktívan bevonjuk a tanulókat a tanulási folyamatba. A tanulók lehetõséget kapnak arra, hogy végrehajtsanak egy híradós produkció elkészítéséhez szükséges feladatokat: megírják, megszerkesszék, megrendezzék, interjúkat készítsenek, tehát végrehajtsák mindazt a tevékenységet, ami egy híradóprogram elkészítéséhez szükséges.

7 A tevékenységi körök kibõvítése Ezek a tevékenységek alkalmat kínálnak a tanulóknak, hogykülön-külön, vagy együtt további kutatásokat végezzenek a témában, válaszokat találjanak saját kérdéseikre, vagy alkalmazzák a tanultakat egyéb tantárgyak tanulásakor is. Kapcsolódás a külvilághoz Ezek a tevékenységek ötleteket kínálnak arra nézve, hogyan hasznosíthatják a tanulók az osztályteremben tanultakat a közösségükben, illetve a szélesebb értelemben vett környezetükben. A tevékenység kiszélesítése Az egység befejezéseként az oktatómodul javaslatokat tartalmaz olyan módszerekre is, amelyek megerõsítést nyújtanak a tanultak elsajátításáról és ötleteket nyújtanak ahhoz, hogyan hasznosíthatják a tanulók tudásukat világlátásuk szélesítésére. SZÓKINCS Minden oktatómodul tartalmaz egy olyan tevékenységet, amely további megerõsítést nyújt számukra a programban szereplõ szavak jelentését és használatát illetõen. A tanulók elõször elolvassák, illetve megkeresik a szavak definícióit, azután példamondatot alkotnak a szavakkal. A MEGÉRTÉS TESZTELÉSE A megértés tesztelése arra szolgál, hogy a tanár értékelhesse, mennyire sikerült a tanulóknak megérteniük, illetve elsajátítaniuk az oktatómodulban szereplõ információkat, illetve mennyire pontosan tudják felidézni azokat. A tanulók igényeitõl függ, hogy az egész osztály közösen, vagy kis csoportokban dolgozik, vagy minden tanuló önállóan végzi el a feladatokat. A tanulók a film újbóli megtekintése révén ellenõrizhetik írásbeli válaszaik helyességét. A diákok remekül használhatják ezt a feladattípust a tesztre való felkészülésként. A SZÓKINCS ELLENÕRZÉSE Ez a tevékenység lehetõséget kínál a tanulóknak, hogy egy szórejtvény segítségével ellenõrizzék, mennyire sikerült elsajátítaniuk a tananyag speciális szókincsét. A szókincsjáték formája ösztönzi a tanulókat, hogy a tanult szavakat és kifejezéseket más helyzetekben is használhassák. TESZT Az oktatómodul tesztje lehetõséget biztosít az Ön számára, hogy felmérje a tanulók tudását. Hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy figyelmesen olvassák el az összes válaszlehetõséget, mielõtt az egyik válasz mellett döntenek. Használja a megoldókulcsot a tesztek ellenõrzésekor. 7

8 TÉMÁK címû film megismerteti a nézõket azokkal a szervekkel és folyamatokkal, amelyek lehetõvé teszik, hogy a test molekulákra bontsa a táplálékot. A program részletesen bemutatja azokat a tápanyagokat, amelyekre a testnek szüksége van, például a proteineket, a zsírokat és a szénhidrátokat. Szó esik a kémiai és a fizikai emésztésrõl, valamint a tápanyag-molekulák felszívódásáról a véráramba. A kiválasztás három fõ formájáról is szó esik: a kilégzésrõl, az izzadásról és a vizelet-kiválasztásról. ÁTTEKINTÉS A tápanyagok adják a sejt növekedéséhez és regenerálásához szükséges nyersanyagot. A szénhidrátok (például a keményítõ és a cukor) is tápanyagok. A táplálkozási szakértõk kifejlesztették az úgynevezett táplálékpiramist, amely megmutatja, mennyit kell ennünk az egyes tápanyagcsoportokból. A szervezetünk csak úgy tudja felhasználni a tápanyagokat, ha elõtte apró részecskékre, úgynevezett molekulákra bontja. A kémiai lebontás folyamatában a víz, savak és enzimek játszanak szerepet. A fogak és a gyomorizmok a mechanikai emésztést végzik. Amikor az étel bekerül a vékonybélbe, az apró bélbolyhok felszívják a tápanyag-molekulákat és a véredényekbe juttatják õket. Miután a megemésztett étel tápanyagai felszívódtak, a kiválasztó rendszer eltávolítja a nem hasznosítható anyagokat. A bõr, a tüdõ és a vizeletkiválasztó rendszer ürítik ki a salakanyagokat a szervezetbõl. CÉLOK bemutatni az emésztõrendszer szerveit és mûködését, ismertetni a különbözõ tápanyagokat és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepüket, bemutatni, hogyan bontja le a szervezet a táplálékot a szervezet számára hasznosítható molekulákká, megvizsgálni, hogyan távolítja el a szervezetbõl a kiválasztó rendszer a salakanyagokat. 8

9 BEVEZETÉS A PROGRAMBA BEVEZETÉS A SZÓKINCSBE FÓKUSZ ünk pont fordítva mûködik, mint egy szerelõszalag. Felveszi a táplálékot és kisebb összetevõkre, úgynevezett molekulákra bontja. Ezek a molekulák bekerülnek a véráramba és ellátnak bennünket a növekedéshez, a regenerálódáshoz, a gondolkodáshoz és a mozgáshoz szükséges energiával. Ez az emésztés célja. Emésztõrendszerünk szervei együttmûködnek a tápanyagok lebontásában és így létrehozzák az élet építõköveit. A film megtekintése elõtt írja a következõ szavakat a táblára. Kérje meg a tanulókat, hogy vitassák meg a szavak jelentését és tisztázzák azokat a kifejezéseket, amelyek ismeretlenek számukra. emésztés - a táplálék fokozatos lebontása kis molekulákra; a megemésztett anyagokat felveszik az erek és elszállítják a test sejtjeihez, amelyek energianyerésre és új sejtek létrehozására használják. kiválasztás - az a folyamat, amely eltávolítja a szervezetbõl a salakanyagokat. táplálkozástudomány - tudományág, amely azt vizsgálja, hogyan hatnak az egészségre a különbözõ táplálékok VITAÖTLETEK Kérje meg a tanulókat, hogy gondoljanak úgy a testükre, mint egy olyan gépre, amelyet karban kell tartani. Mit tehetnek azért, hogy a testük megfelelõen mûködjön és megkapja a szükséges tápanyagokat? Milyen életmód vezethet az egészség megrendüléséhez? A tanulók gondolkodjanak el azon, hogy milyen anyagokat juttatnak a szervezetükbe nap mint nap. Hányféle folyamatnak kell lezajlania annak érdekében, hogy a szervezetbe került anyagok a test számára értékes nyersanyagokká váljanak? Hányféle testrész vesz részt ezekben a folyamatokban? Kérje meg a tanulókat, hogy filmnézés közben is gondoljanak ezekre a kérdésekre. 9

10 Hogyan használjam címû film oktatómodulját? Elõkészületek Olvassa el a Témák, Áttekintés, és a Célok címû fejezeteket, amelyek ismertetik programunk tartalmát és megfogalmazzák a célokat. Használja föl az Elõkészületek a film megtekintése elõtt címû rész javaslatait a téma feldolgozásához. "" címû film megtekintése közben Helyezze el a tévékészüléket olyan helyre, ahol minden tanuló jól láthatja. A tanterem ill. a csoport méretétõl függõen a film együttes, ill. kisebb csoportokban történõ megtekintése is lehetséges. Egyes tanulók számára elõnyösebb, ha többször is megnézi a filmet. "" címû film megtekintése után Válassza ki a Javasolt tevékenységek közül azokat, amelyek beilleszthetõk a tantervbe. Ha lehetséges, gyûjtsön anyagot és információkat. Válassza ki minden feladathoz azt a módot, amellyel a tanulók a leghatékonyabban foglalkoztathatóak. Vannak tevékenységek, amelybe ajánlatos az egész osztályt egységesen bevonni. Más feladatok esetében szerencsésebb a párokban, kis csoportokban vagy önállóan végzett munka. Ösztönözze a tanulókat arra, hogy lehetõleg osszák meg egymás közt a feladatokat. Készítsen megfelelõ számú másolatot a Szókincs és A megértés tesztelése címû részekbõl. Belátása szerint döntsön arról, mely egyszerûbb feladatokat adja föl házi feladatnak, és melyeket lenne célszerûbb az osztályban, illetve kisebb csoportokban elvégezni. Írattassa meg a tanulókkal a tesztet, hogy felmérje, mennyire sikerült elsajátítaniuk az anyagot. Szoktassa hozzá a tanulókat a tesztírás gyakorlatához. Használja A tevékenységi kör kiszélesítése c. részt arra, hogy a tanulók bemutathassák és összegezhessék a tanultakat és megoszthassák tapasztalataikat egymással, az iskola többi diákjával és a helyi közösségi szervezetekkel. 10

11 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK Írás 60 perc minden szerve különleges szerepet játszik az ételek lebontásában. A tanulók válasszanak ki egy szervet az alábbi listáról. Képzeljék el, hogy mirõl számolna be az adott szerv, ha beszélni tudna. Írjanak egy fogalmazást arról, hogyan nézne ki a szerv egy szokványos napja? Mi a feladata? Hogyan érzi magát, amikor egészséges táplálékot kap? Mi történik vele, amikor a gazdája egészségtelen ételeket fogyaszt? Állandóan dolgozik vagy néha tart egy kis szünetet? A tanulók próbáljanak minél szellemesebb és ötletesebb fogalmazásokat készíteni. nyelõcsõ gyomor vékonybél vastagbél végbél máj epehólyag hasnyálmirigy Egyéni igények kielégítése 20 perc Kérje meg a tanulókat, hogy írják le az emésztés lépéseit. Húzzák alá a folyamatban résztvevõ szerveket. Ezután írjanak egy- egy mondatot valamennyi aláhúzott kifejezéssel. A feladat megoldásához használhatnak szótárat vagy szakkönyveket. Kapcsolódás az egészséghez 60 perc Az alkohol- fõleg nagy mennyiségben, károsíthatja az emésztõrendszert. Cirrózis alakulhat ki, amely májelégtelenséghez és halálhoz vezethet. A veséket is károsodhatnak, miközben kiszûri az alkoholt a vérbõl. Az alkoholistáknál, vagy az alkoholfüggõ embereknél gyakoribbak a száj és a torok rákos megbetegedései. Vitassák meg az osztállyal az alkoholtól való tartózkodás fizikai és lelki elõnyeit. Beszéljék meg, mekkora a kockázata annak, hogy az alkoholfogyasztókban függõség alakul ki. Milyen alternatívái vannak a szeszes italok fogyasztásának? Kapcsolódás a történelem tantárgyhoz 60 perc 1822-ben egy olyan esemény történt, amely radikálisan megváltoztatta az emésztésrõl alkotott elképzeléseket. Miután egy fiatal kanadai katonát véletlenül gyomron lõttek, egy William Beaumont nevû orvos megoperálta õt és megmentette az életét. A lövés azonban egy nagy lyukat ütött a katona hasán. Amikor a lyukat bekötötték, a katona képes volt enni és az emésztése is rendben volt. Amikor a kötést eltávolították, dr. Beaumont megfigyelhette a gyomor mûködését. Az orvos nyolc éven keresztül vizsgálta az emésztést a Beaumont-féle "ablakon" keresztül. Az alábbi lista olyan tudósokat tartalmaz, akik az emésztést kutatták. Minden diák válasszon ki egy tudóst a listáról és derítse ki, milyen eredményekkel járultak hozzá a téma jobb megismeréséhez. Galenus Ivan Pavlov Leonardo da Vinci Louis Pasteur Andreas Vesalius Frederick Banting és Charles Best Theophilus of Calcedon Réne de Réamur James Lind Theodor Schwann Ernest Starling és William Bayliss 11

12 Kritikus gondolkodás 20 perc Manapság a boltok tele vannak szépen becsomagolt, félkész ételekkel. Tízezer évvel ezelõtt élt õseink élete azonban szinte teljes egészében az élelemszerzésrõl szólt. Zsákmányszerzõ és gyûjtögetõ életmódot folytattak. Addig maradtak egy területen, amíg teljesen ki nem merítették az ott fellelhetõ élelemforrásokat. Amikor az emberek megtanulták, hogyan állítsák elõ saját élelmüket, gyökeresen megváltozott az életvitelük. Kérdezze meg a tanulókat, hogy milyen változások következhettek be. Pozitív vagy inkább negatív következményei voltak? (Az élelemtermelés lehetõvé tette a letelepedést. kis falvak alakultak, ahol az emberek jobb körülmények között élhettek. Némely falu nagyobb települések, városokká fejlõdtek, ahol sok ember élt együtt. Ennek az életformának sok elõnye van: az emberek az együttmûködés következtében több és jobb élelmet képesek termelni. A hátránya pedig az, hogy a nagy lélekszámú településeken gyorsabban terjednek a betegségek és a bûnözés.) Kapcsolódás a tudományhoz 10 perc Vigyen be az osztálynak egy zacskó sóskekszet. A diákok kóstolják meg a kekszet. Ezután vegyenek egy másikat és azt rágják két percig. Ezután még néhány másodpercig tartsák a szájukban a falatot. Mi történik? Milyen íze van így a keksznek? Mi lehet ennek az oka? Árulja el a kulcsszót, az enzimet! (A pitalin nevû enzim cukorrá, vagyis egyszerû szénhidrátokká bontja a kekszben található keményítõt, illetve komplex szénhidrátokat. A rágás az elsõ lépés a keksz emésztésében.) Gyakorlatiasan 60 perc Ehhez a tevékenységhez szükség lesz vízre, papírcsészékre, papírtörlõre, mûanyag kávéskanalakra, cukorra, sóra, ecetre és azonnal oldódó kávéra. Ceruza és papírlap is kell. Minden tanulónál legyen négy csésze és egy kanál. Töltsék meg a csészéket vízzel és keverjenek mindegyikbe más-más anyagot. Alaposan keverjék el az anyagokat és minden mûvelet után töröljék meg a kanalat a papírtörlõvel. A tanulók minden keverékbõl tegyenek egy keveset a nyelvük különbözõ részeire. Rajzoljanak egy nagy nyelvet egy papírlapra és jelöljék be, hogy hol érezhetõ leginkább az édes, a sós, a keserû és a savanyú folyadék íze. A tevékenységi kör kiszélesítése Kérje meg a tanulókat, hogy jegyezzék föl hét napon keresztül, milyen ételeket ettek. Írják föl az ételek nevét és az elfogyasztott mennyiséget is. Amikor letelt az egy hét, hasonlítsák össze a feljegyzéseket a táplálékpiramissal. A piramis legújabb verziója megtalálható a weblapon. Mi az összehasonlítás eredménye? Mit kellene megváltoztatniuk az étrendjükben? Van olyan tanuló, aki a táplálékpiramis elõírásai szerint étkezett? Minden diák írjon egy tíz pontból álló listát arról, hogy mit lehetne tenni az egészségesebb étrend kialakításáért. 12

13 Név SZÓKINCS A következõ fogalmak szerepelnek az "" címû filmben. Írd a meghatározások elé annak a fogalomnak a sorszámát, amelyre vonatkoznak. 1, enzim 6, epe 2, szénhidrátok 7, fehérjék 3, mechanikai emésztés 8, kémiai emésztés 4, gyomor 9, bélbolyhok 5, máj 10, tápanyagok olyan anyagok, amelyekre a testnek szüksége van az élethez és a növekedéshez; például a fehérjék és a víz a tested legfõbb energiaforrása; például a cukor és a keményítõ a húsban, halban és a babban található tápanyag, amelyek elõsegítik a szövetek növekedését és regenerálódását. a komplex molekulák lebomlása egyszerûbb molekulákká olyan fehérje, amely felgyorsítja a szervezetben zajló kémiai reakciókat zöld folyadék, amelynek segítségével a zsírok könnyebben felszívódhatnak a véráramba kesztyûujjalakú struktúrák a vékonybélben, amelyek felszívják a tápanyag-molekulákat és segítik õket bejuttatni a véredényekbe a legnagyobb és legnehezebb belsõ szervünk; az epét termeli a a táplálék fizikai lebontása; a fogak és a gyomorizmok végzik rugalmas zsákszerû képzõdmény, amely izomösszehúzódások, enzimek és savak segítségével bontja le a táplálékot 13

14 HELYES VÁLASZOK A 13. OLDALHOZ SZÓKINCS A következõ fogalmak szerepelnek az "" címû filmben. Írd a meghatározások elé annak a fogalomnak a sorszámát, amelyre vonatkoznak. 1, enzim 6, epe 2, szénhidrátok 7, fehérjék 3, mechanikai emésztés 8, kémiai emésztés 4, gyomor 9, bélbolyhok 5, máj 10, tápanyagok 10 olyan anyagok, amelyekre a testnek szüksége van az élethez és a növekedéshez; például a fehérjék és a víz 2 a tested legfõbb energiaforrása; például a cukor és a keményítõ 7 a húsban, halban és a babban található tápanyag, amelyek elõsegítik a szövetek növekedését és regenerálódását. 8 a komplex molekulák lebomlása egyszerûbb molekulákká 1 olyan fehérje, amely felgyorsítja a szervezetben zajló kémiai reakciókat 6 zöld folyadék, amelynek segítségével a zsírok könnyebben felszívódhatnak a véráramba 9 kesztyûujjalakú struktúrák a vékonybélben, amelyek felszívják a tápanyag-molekulákat és segítik õket bejuttatni a véredényekbe 5 a legnagyobb és legnehezebb belsõ szervünk; az epét termeli 3 a a táplálék fizikai lebontása; a fogak és a gyomorizmok végzik 4 rugalmas zsákszerû képzõdmény, amely izomösszehúzódások, enzimek és savak segítségével bontja le a táplálékot 21

DEMO. A környezetszennyezés. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A környezetszennyezés. STUDY Guard

DEMO. A környezetszennyezés. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A környezetszennyezés. STUDY Guard BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs, a megértés

Részletesebben

Tájak és természeti kincsek

Tájak és természeti kincsek BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs...7 Témák,

Részletesebben

DEMO. Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. STUDY Guard

DEMO. Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. STUDY Guard Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 200509_Nyiro.qxd 2005.08.17. 11:22 Page 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI A SEED- ÉS AZ ENSI-HÁLÓZAT NEMZETKÖZI MEGVITATÁSRA

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV HALLGATÓI SEGÉDLET ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSIRMAZ MÁTYÁS KÖZREMŰKÖDÖTT: MAYER ÁGNES RADNÓTI KATALIN A képzések és a regionális szakmai

Részletesebben

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Gyermekek és felnœttek közösen lépnek akcióba! Módszertani útmutató www.shapeupeurope.net Az iskola és a közösség az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődés

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával TANÁRI KÉZIKÖNYV A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával Elnöki köszönto Lengyel Lajos ÚTMUTATÓ A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Fábián László Köszöntoje Kedves Olvasó! Egykori aktív sportolóként

Részletesebben

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK.

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK. Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK Tanári kézikönyv Tartalom 1. Világutazó lettem 4 A diákok megismerkednek a Junior Achievement

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA 8. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Csorba F László Fazakas Andrea Holczgethán Katalin Karkus Zsolt Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

Perfect Match Tökéletes párosítás a minőségi mobilitások eszközei. Útmutató a tanulói mobilitások sikeres lebonyolításához

Perfect Match Tökéletes párosítás a minőségi mobilitások eszközei. Útmutató a tanulói mobilitások sikeres lebonyolításához Perfect Match Tökéletes párosítás a minőségi mobilitások eszközei Útmutató a tanulói mobilitások sikeres lebonyolításához 1 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 1.1. Szakkifejezések, terminológiák 1.2. Az útmutató

Részletesebben

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés 2 3 Az EnergiaVáros pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv 4 Az EnergiaVáros feldolgozásakor

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK

ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK IV. évfolyam Tanári kézikönyv A foglalkozások során felhasználandó eszközök listája: Mennyiség Eszközök Tevékenység 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tanári kézikönyv X X X X

Részletesebben

Gondolkodtató földrajz

Gondolkodtató földrajz Gondolkodtató földrajz I. Módszertani útmutató a földrajz tanításhoz Műszaki Kiadó, Budapest 4foldrajz_gondol_1-1.indd 1 2011.03.28. 21:17:16 A mű eredeti címe: Thinking Through Geography Az eredeti mű

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Tanári szakdolgozat Tanulmány A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Készítette: Herczeg Petra tanári mesterszakos hallgató német-matematika szakterület Témavezető: Dr. Ambrus

Részletesebben

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

SAGE Időskorúak részvétele életük alakításában www.sage-eu.com. Lépésről lépésre: Oktatói kézikönyv. Szerző: Christina Kunter. Oktatói kézikönyv 1

SAGE Időskorúak részvétele életük alakításában www.sage-eu.com. Lépésről lépésre: Oktatói kézikönyv. Szerző: Christina Kunter. Oktatói kézikönyv 1 Lépésről lépésre: Oktatói kézikönyv Szerző: Christina Kunter Oktatói kézikönyv 1 Bevezető Ez az írás a SAGE projektben kidolgozott oktatói segédanyag kiegészítő dokumentuma, amely a SAGE képzési rendszerének

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés p a r t n e r s é g e k kézikönyv 2 012 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés 3 3 1.1 Az Egész életen át tartó tanulás program 1.2 Az együttműködések keretei: résztvevő országok, időtartam, szerepek,

Részletesebben

Hogyan is kezdődött az egész?... 5. Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8. Bemutatjuk az emésztő baktériumokat...

Hogyan is kezdődött az egész?... 5. Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8. Bemutatjuk az emésztő baktériumokat... 1 Tartalom Hogyan is kezdődött az egész?... 5 Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8 A kutatások eredményei... 8 Bélbaktérium gazdagság... 9 Mi a teendő?... 10 Bemutatjuk az emésztő

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I Coordonator

Részletesebben

Idősen is fitten és szellemileg frissen - lépések az aktív időskorért. MENTA50+ Kézikönyv

Idősen is fitten és szellemileg frissen - lépések az aktív időskorért. MENTA50+ Kézikönyv Idősen is fitten és szellemileg frissen - lépések az aktív időskorért MENTA50+ Kézikönyv A 2014-es kiadás a MENTA50+ Konzorcium gondozásában Aktívan a szellemi frissesség és mentális jóllét megőrzéséért

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Dobozon belül, dobozon kívül

Dobozon belül, dobozon kívül Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project 2012-1-HU1-LEO05-05847 ADAPTYKES - ADAPtation of trainings based up on the Finnish Workplace Development Programme (TYKES) Dobozon belül, dobozon kívül A kreatív

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben