1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSITÁSA. : Shell Hungary zrt Lajos utca H-1036 Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSITÁSA. : Shell Hungary zrt Lajos utca 48-66 H-1036 Budapest"

Átírás

1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSITÁSA Az anyag neve : Alkalmazás : Fagyásgátló és hűtőközeg. Termék kód : 001B1270 A gyártó ill. szállító vállalat neve : Shell Hungary zrt Lajos utca H-1036 Budapest Telefon : (+36) Fax : (+36) Biztonsági adatlappal kapcsolatban elérhető cím : Ha bármilyen kérdése van a jelen Biztonsági Adatlap (MSDS) tartalmával kapcsolatban, küldjön t a címre. Veszély esetén hívja : Sűrgősségi telefon: ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Díjmentesen hívható zöld szám: 06-80/ A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA EU osztályzás : Ártalmas. (Xn) Egészségre kiható veszélyek : Izgatja a légutakat. Mérsékelt bőr-ingerlést okozhat. Mérsékelten ingerli a szemet. Lenyelve ártalmas. Acidózist, kardiopulmonális- és vesekárosodást okozhat. Az anyag lenyelése álmosságot és szédülést okozhat. Az anyag hatásának sokáig kitett személyek károsodást szenvedhetnek a szerveikben vagy szervrendszereikben. (részletezést lásd 11. fejezet) Az érintett szervek a következők: Vese. Tüdő Szív és vérkeringési rendszer. A szándékos vagy véletlen helytelen használat vagy valami másból számazó óriási behatás többszöros szervi károsodást és/vagy haláltis okozhat. Jelek és tünetek : A vese károsodását jelezheti a vizeletben lévő vér vagy a vizelet mennyiségének növekedése vagy csökkenése. A többi jel és tünet között megemlíthető a hányinger, hányás, hasgörcs, hasmenés, fájdalom az ágyékcsigolyák táján kevéssel a lenyelés után és esetleg eszméletvesztés (narkózis) és a halál. Nagy koncentrációban központi idegrendszeri károsodást okozhat:fejfájást, szédülést és hányingert; további expozíció eszméletlenségetés/vagy halált okozhat. Biztonságtechnikai veszélyek : Normál felhasználási körülmények között nem áll fenn speciális veszély. Környezeti veszélyek : Nincs besorolva környezetre veszélyesként. 3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE/ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1/9

2 A készítmény ill. elkészítés leírása : Mono-etilén-glikol és inhibitor-csomag keveréke. Nem tartalmaz nitrátokat, aminokat vagy foszfátokat. Veszélyes alkatórészek Kémiai CAS EINECS Jel(ek) R Konc. azonosság mondatok Etándiol Xn R22 40,00-60,00 % Nátrium-2- ethilhexanoát Xn R63 1,00-2,50 % További információk : Az EK-ben használt R-mondatok teljes szövege a 16. fejezetben olvasható. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Általános tájékoztatás : NE KÉSLEKEDJEN. Az érintett személyt meg kell nyugtatni és azonnali orvosi kezelést kell számára biztosítani. Belégzéssel : A személyt ki kell vinni friss levegőre. Ha nem jön gyorsan rendbe, a legközelebbi orvosi rendelőbe kell vinni további kezelés céljából. Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát le kell venni és az érintett területet először bő vízzel kell öblögetni, utána - ha van - szappannal kell lemosni. Ha maradandó irritáció lép fel, gondoskodjon orvos segítségéről. Szemmel való érintkezés : Bőséges mennyiségű vízzel öblítse ki a szemét. Ha maradandó irritáció lép fel, gondoskodjon orvos segítségéről. Lenyeléskor : NE KÉSLEKEDJEN. Lenyelés esetén ne hánytassa: szállítsa a legközelebbi egészségügyi intézménybe további kezelésre. Ha spontán hányás jelentkezik, tartsa a beteg fejét a csípőszintje alatt az aspiráció elkerülésére. Javaslat az orvos számára 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK : AZ AZONNALI KEZELÉS RENDKIVUL FONTOS! A kívánatos kezelés az egészségügyi intézménybe történő azonnali szállítás és a megfelelő ellátás, mely magában foglalja aktív szén esetleges beadását, a gyomormosást és/vagy gyomoraspirációt. Ha a fentiek egyike sem azonnal elérhető, és több mint egy órás késés várható az ilyen jellegű orvosi ellátás előtt, a hánytatás IPECAC szirup használatával megfelelő lehet (ellenjavallt, ha központi idegrendszeri károsodás bármilyen jele észlelhető). Ezt minden esetben egyedileg kell mérlegelni, szakorvos tanácsát követve. Más speciális kezelés magában foglalhatja az etil-alkohol terápiát, a fomepizolt, az acidózis kezelését és hemodialízist. Késlekedés nélkül kérjen szakorvosi segítséget. A helyen csak a szükséghelyzettel foglalkozó személyek maradhatnak. Jellegzetes veszélyek : A következők anyagok szerepelhetnek a veszélyes égési termékek között: Lebegő szilárd és folyékony részecskék, valamint gázok komplex elegye (füst). Szén-monoxid. 2/9

3 Azonosítatlan szerves és szervetlen vegyülek. Alkalmazható oltóanyag : Hab, vízpermet vagy vízköd. Száraz vegyi port, széndioxidot, homokot vagy földet csak kis tűz esetén lehet használni. Nem alkalmazható : Nagynyomású vízsugár. oltóanyag Védőfelszerelés tűzoltók számára 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN : Megfelelő légzőkészülékkel ellátott védőöltözék használata kötelező, ha zárt térben közelítjük meg a tüzet. A kiömlött vagy felszabaduló anyagokkal való érintkezést kerülni kell. A használható személyi védő felszerelések a jelen Biztonsági adatlap nyolcadik részében találhatók. Az ártalmatlanításról a 13. fejezetben olvashat. Tartson be minden idevonatkozó helyi és nemzetközi előírást. Védelmi eljárások : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. (S 24/25) Az anyagot egyhelyen kell tartani, hogy ne szennyeze be a környezetet. Nem szabad, hogy csatornába, folyókba vagy árkokba folyon, ezért körül kell sáncolni homokkal, földdel vagy valami más erre alkalmas anyaggal. Eltakarítási módszerek : Nagyobb (>1 hordónyi) folyadékömléseknél kármento tartályba kell gyujteni mechanikai eszközökkel, például szippantókocsival, visszanyerés vagy biztonságos ártalmatlanítás céljából. Nem szabad a maradékokat vízsugárral lemosatni. Szennyezett hulladékként megőrzendő. Hagyjuk a maradékokat elpárologni, vagy itassuk fel megfelelő szorbenssel, és szabaduljunk meg tőle biztonságosan. Távolítsuk el a szennyezett talajt, és szabaduljunk meg tőle biztonságosan. Kisebb (<1 hordónyi) folyadékömlések esetén mechanikus eszközökkel összegyűjteni címkézett, zárható edénybe a termék visszanyerése vagy biztonságos ártalmatlanítása céljából. Hagyjuk a maradékokat elpárologni, vagy itassuk fel valami megfelelő szorbenssel, és szabaduljunk meg tőle biztonságosan. Távolítsuk el a szennyezett talajt, és szabaduljunk meg tőle biztonságosan. További tanácsok : A helyi hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömlést nem lehet elszigetelni. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Általános óvintézkedések : Helyi elszívó szellőztetést kell alkalmazni, ha fennáll a gőzök, párák vagy aeroszolok belélegzésének veszélye. A tűz megakadályozása érdekében minden szennyezett rongyot és tisztító anyagot gondosan véglegesen el kell takarítani. Az ebben a biztonságtechnikai tájékoztatóban található információk jól használhatók a helyi körülmények közötti veszélyeztetés felmérésére, amiből megállapíthatók a megfelelő korlátozási szabályok az anyag biztonságos mozgatásához, tárolásához és végleges eltakarításához. Anyagmozgatás : Kerülje a hosszan tartó vagy ismételt bőrkontaktust. A gőzöket 3/9

4 vagy ködöket (aeroszolokat) nem szabad belélegezni. Az anyaggal telt hordók mozgatásakor biztonsági cipőt vagy csizmát kell használni. Tárolás : Szorosan lezárva és hűvös, jól szellőző helyen kell tartani a tárolóedényt. Előírásszerűen felcímkézett és lezárható edényeket kell használni. Tárolási hőfok 0-50 C / F Javasolt anyagok : Tárolóedényekhez vagy tárolóedény bélésekhez lágyacélt vagy nagy sűrűségű polietilént kell használni. Nem megfelelő anyagok : Cink. Galvanizált anyagokkal való érintkezést kerülni kell. További információk : Polietilén edények ne legyenek kitéve magas hőmérsékleteknek a deformálódás lehetséges kockázata miatt. Tűzvédelmi besorolás a hatályos magyar tűzvédelmi előírások szerint: Tűzveszélyes "C". 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Megengedett foglalkozásszerű kitettségi határok (angolol "Occupational Exposure Limits") Anyag Forrás Fajta ppm mg/m3 Jelölési rendszer Etándiol ACGIH Ceiling 100 mg/m3 [Aeroszol.] HU OEL TWA 52 mg/m3 HU OEL CK 104 mg/m3 HU OEL Szerepel a rendeletben, de értékek nincsenek megadva. A további részleteket lásd a rendeletben. HU OEL SKIN_DES Bőrön keresztül felszívódhat. Anyag Forrás Veszélymegjelölés Etándiol ACGIH Nem sorolható az emberben rákkeltő hatású anyagok közé. HU OEL Irritativ A behatás (kitettség) korlátozása : A védekezés szintje és a szükséges intézkedések típusa az esetleges expozíció körülményeitől függően változhat. A veszélycsökkentő megoldásokat a helyi körülmények kockázatfelmérésének alapján kell megválasztani. Megfelelő intézkedések a követezők lehetnek: Megfelelő szellőztetés szükséges, hogy a levegőben lévő anyag koncentrációját lecsökkentsük. Ha az anyagot melegítik vagy kipermetezik vagy pedig ha az ködöt alkot úgy fennáll a levegőben való koncentrációjának lehetősége. Személyi védőfelszerelés : A személyi védőfelszerelésnek meg kell felelnie az országban elfogadot normáknak (az ilyen felszerelések gyártóitól meg kell 4/9

5 kérdezni, hogy ez így van-e). A légutak védelme : Légzésvédelemre normál használat során nincs szükség. Jó ipari higiénia gyakorlattal összhangban óvintézkedést kell tenni az anyag belélegzése ellen. Ha a műszaki berendezések, a dolgozó egészségének védelme érdekében nem teszik lehetővé a megfelelő levegőben lévő kocentráció szintentartását, úgy használjon légzőkészüléket különös tekintettel a felhasználás körülményeire, illetve a helyi előírásokra. Ellenőrizze a légzésvédelmi eszközt szállító céggel! Amennyiben légszűrő készülék használata elégséges, válassza a maszk és a szűrő megfelelő kombinációját! Egy olyan szűrőt kell használni, amely megfelel az EN141 kivánalmainak és alkalmazható mind szemcsés anyagok esetében, mind olyan szerves gázok és gözök esetében, amelyeknek a forráspontja 65 C (azaz 149 F) felett van. Kéz-védelem : Ahol az anyag kézzel való érintkezése előfordulhat, az idevonatkozó szabványoknak ( pl. Europe: EN374, US:F739) megfelelő, az alábbi anyagokból készült védőkesztyűk biztosíthatják a megfelelő kémiai védelmet. PVC, neoprén vagy nitril gumi kesztyű. A kesztyű alkalmassága és tartóssága a használattól függ, pl. a kontaktus gyakoriságától és tartamától, a kesztyű anyagának kémiai ellenálló-képességétől, vastagságától, kézügyességtől. Minden esetben kérje ki a kesztyűket szállító vállalatok tanácsát. A szennyezett kesztyűket újakra kell lecserélni. A hatékony kézápoláshoz alapvető a gondos személyi higiénia. Akesztyűket tiszta kézen kell viselni. A kesztyűk használata után kezetkell mosni, és alaposan meg kell szárítani. Ajánlott olyan hidratálókrémhasználata, mely nem tartalmaz illatanyagot. Szemvédelem : Használjon védőszemüveget vagy teljes álarcot, ha a kifröccsenés veszélye fennáll. Az EU EN 166 számú szabványának megfelelően. Védőruházat : Normális körülmények között nincs szükség bőrvédelmi anyagokra a megfelelő munkaruhán kivül. Folyamatos ellenőrzési (monitorozási) módszerek Környezeti hatás ellenőrzése 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK : Szükség lehet az anyagok koncentrációjának figyelésére a munkások légzési zónájában vagy a munkahelyen általában, hogy ellenőrizni lehessen a MEH betartását, és azt, hogy megfelelőek-e az expozíciót korlátozó intézkedések. Néhány anyagnál biológiai monitorozás is szükséges lehet. : Minimalizálni a környezetbe való kijutás mértékét. Környezetihatástanulmányt kell készíteni a helyi környezetvédelmi jogszabályoknakvaló megfelelés biztosításához. Megjelenés : Áttetsző. Különböző színek.. Szoba hőmérsékleten folyékony. Szag : Jellegzetes. ph : Tipikus. 7,0-8,5 Kezdeti forráspont és : > 120 C / 248 F forrástartomány Fagypont : Tipikus. -37 C / -35 F (50%-os vizes oldat normális nyomáson) Lobbanáspont : Tipikus. 118 C / 244 F (PMCC / ASTM D93) 5/9

6 Felső/alsó gyulladási vagy : 3-15 %(V) robbanási határkoncentrációk Öngyulladási hőmérséklet : > 200 C / 392 F Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre Sűrűség : Tipikus kg/m3, 20 C / 68 F Vízben való oldhatóság : Teljésen oldható Megoszlási koefficiens: n- : Adatok nem állnak rendelkezésre oktanol/víz Kinematikus viszkozitás : Adatok nem állnak rendelkezésre Gőzsűrűség (levegő=1) Párolgási sebesség (nbuac esetében 1) 10. STABILITÁS ÉS REAKCÓKÉSZSÉG : Adatok nem állnak rendelkezésre : Adatok nem állnak rendelkezésre Stabilitás A kerülendő körülmények A kerülendő anyagok Veszélyes bomlási termékek : Stabil. : A rendkívüli hőmérséklet és a közvetlen napsugárzás. : Erős oxidáló szerek. : A normál tárolás során veszélyes bomlástermékek keletkezése nem várható. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Az értékelés alapja : Az adott információk az összetevők adatain és a hasonló termékek toxikológiáján alapulnak. Szájon át való heveny mérgezőképesség : Az Európai Bizottság ártalmasnak minősítette. A szájon át beadott termék heveny mérgezőképéssége (akut toxicitása) jelentősen más az emberben, mint a rágcsálókban, mégpedig nagyobb az emberben. Az emberben a becsült halálos adag 100 ml, tehát egy fél csészényi anyag. Ez az anyag szintén mérgező hatású és potenciálisan halálos amikor macskába vagy kutyába fecskendezik be. Az anyag lenyelése álmosságot és szédülést okozhat. : Várhatóan csekély a mérgezőképessége. LD50 >2000 mg/kg, Nyúl A bőrön át okozott heveny mérgezőképesség Bőr irritáció : Mérsékelt bőr-ingerlést okozhat, de nem olyan mértékben, hogy osztályozható lenne. Szem irritáció : Mérsékelten ingerli a szemet, de nem annyira, hogy osztályozható lenne. Légúti irritáció : Gőzeinek vagy páráinak belégzése irritációt okozhat. Túlérzékenyítés : Várhatóan nem túlérzékenyíti a bőrt. Ismételt adagolási : Vese: vesekárosodást okozhat. toxicitás Mutagenitás : Nem tekintendő mutagén veszélynek. Rákkeltőképesség : Nem ismert, hogy az összetevők rákkeltő hatásúak lennének. Reproduktiv (szaporodási) és fejlődési toxicitás : Állatokban magzat-károsodás okoz, amit az anyaállatra való mérgező hatásnak tulajdonítanak. 12. ÖKOLOGIAI INFORMÁCIÓK Ökotoxikológiai adatokat kifejezetten erre a termékre még nem határoztak meg. A megadott 6/9

7 információ a komponensek és hasonló termékek ökotoxiológiájának ismeretén alapul. Rövid idejű behatás általi mérgezőkepesség : Várhatóan alig van valami mérgező hatása: LC/EC/IC50 > 100 mg/l (a vízi szervezetekre) Mobilitás : Vízben oldódik. Ha az anyag a talajba kerül, nagy mobilitása miatt beszennyezheti ott a talajvizet. Perzisztencia/lebonthatós : Biológiailag könnyen lebomló. ág Biológiai felhalmozódás (bioakkumuláció) : Várhatóan nem bioakkumulálódik jelentékeny mértékben. Más nem kivánatos hatás : Várhatóan nincs ózon-bontó, fotokémiai ózon-termelő vagy globális felmelegedést eredményező potenciálja. 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS Az anyag végleges eltakarítása : Nyerje vissza vagy cirkuláltassa vissza, ha lehetséges. A hulladék anyagot képző személynek kell meghatározni a keletkezett anyag mérgezőségét és fizikai tulajdonságait azért, hogy megállapítható legyen a hulladék minősége és a megsemmisítés módja, az érvényben lévő szabályok betartása mellett. Ne ürítse a környezetbe, elvezető csatornákba vagy vízáramokba. Tartály ártalmatlanítás : A vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell semlegesítetni, előnyösen egy elismert begyűjtővel vagy alvállalkozóval,akinek kompetenciája erre a műveletre kiterjed. Helyi törvényhozás : A mentesítést az érvényben lévő régionális, nemzeti vagy helyi törvények és szabályok szerint kell elvégezni. Hulladékának EWC kódszáma a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint: veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok. A hulladék besorolása minden esetben a végfelhasználó feladata. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ADR Ez az anyag nem minősül veszélyesnek az ADR szabályozása szerint. RID Ez az anyag nem minősül veszélyesnek a RID előírások szerint. ADNR Ez az anyag nem minősül veszélyesnek az ADNR szabályozása szerint. IMDG Ez az anyag nem minősül veszélyesnek az IMDG szabályozása szerint. IATA (országonkénti változás lehetséges) Ez az anyag nem minősül veszélyesnek az IATA szabályozása szerint. 7/9

8 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK A szabályzási eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást nem tekinthetők teljesnek. Más szabályok is lehetnek érvényben erre az anyagra vonatkozóan. EU osztályzás : Ártalmas. (Xn) EC jelképek : Xn Ártalmas. (Xn) EC veszély ("R") : R22 Lenyelve ártalmas. kifejezések EC biztonsági ("S") kifejezések EINECS : Az összes komponens listába van véve vagy kivételt képező polimer. TSCA : Az összes komponens listába van véve. Besorolást szükségessé tévő komponensek : S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. ( 46) : Etán-diolt tartalmaz. Keserű ízt okozó szert tartalmaz. Egyéb információk : A termékek használatát szabályozó főbb jogszabályok Veszélyes anyagok: évi XXV. Törvény 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 3/2006 (I. 26) EüM rendelet 25/2000 (IX.30.) Eüm-SzCsM együttes rendelet 1907/2006/EK rendelet Veszélyes hulladékok: 120/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet Munkavédelem: 1993 évi XCIII. törvény Tűzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Szállítás: 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK R mondatok R22 R63 Lenyelve ártalmas. A születendő gyermeket károsíthatja. A Biztonsági Adatlap változatának száma : 2.1 A Biztonsági Adatlap : /9

9 érvénybe lépési napja A Biztonsági Adatlap módosításai A Biztonsági Adatlappal kapcsolatos előírások Felhasználások és korlátozások : A bal margón lévő függőleges jel az előző változathoz képest. : : Csak fagyállóként vagy hűtőfolyadékként használható. A véletlen lenyelés megakadályozása érdekében a termék keserítő adalékot tartalmaz. A koncentráció csak hígítatlan termék esetében hatásos. A Biztonsági Tájékoztató (Adatlap) szétosztása : Az itt megadott tájékoztatást minden olyan személynek tovább kell adni, aki a termékkel bánni fog. Felelősség korlátozás : E kiadványban foglalt információk a jelenlegi tudásunkon alapulnak és céljuk, hogy bemutassák a terméket egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szempontok szerint. Ezért nem fogható fel bármely specifikus tulajdonság garanciájaként a termék von. 9/9

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag neve : Termék kód : 001A0931 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag neve : Termék kód : 001A0050 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK sz. rendelet AeroShell Fluid 41

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK sz. rendelet AeroShell Fluid 41 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 001A0050 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1.2 Az anyagok és keverékek releváns, azonosított felhasználásai, és a javaslatokat figyelmen kívül hagyó felhasználások

1.2 Az anyagok és keverékek releváns, azonosított felhasználásai, és a javaslatokat figyelmen kívül hagyó felhasználások 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSITÁSA 1.1 Termékazonosító Az anyag neve : 1.2 Az anyagok és keverékek releváns, azonosított felhasználásai, és a javaslatokat figyelmen kívül hagyó

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: SYSTHANE* DUPLO Fungicide Kinyomtatás dátuma: 20 Dec 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: COLOMBUS (TM) Herbicide Kinyomtatás dátuma: 25 Jun 2013 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza:

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015 A gyűjtőcsomag

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: IKARUS* Herbicide Kinyomtatás dátuma: 27 Oct 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: GALERA (TM) SL Herbicide Kinyomtatás dátuma: 13 Jun 2013 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: STARANE (TM) 250EC Herbicide Kinyomtatás dátuma: 18 Apr 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: LONTREL (TM) 72 SG Herbicide Kinyomtatás dátuma: 20 Mar 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: BIOBAN(TM) IPBC 40 LE Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 28 Feb 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK szerint AirWick Elektromos Légfrissítő Utántöltő Eukaliptusz&Citrus

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK szerint AirWick Elektromos Légfrissítő Utántöltő Eukaliptusz&Citrus 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve Biztonsági adatlap száma D0262703 Formula #0076362 Terméktípus légtisztító, folyamatos hatású (szilárd és folyadék)

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 07 Mar 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben