1 Műszaki leírás. TARTALOMJEGYZÉK az EGYKORI SZOT SZÁLLÓ LAKÓÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE tervpályázathoz. 0 Lezárt boríték. - Címlap - Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Műszaki leírás. TARTALOMJEGYZÉK az EGYKORI SZOT SZÁLLÓ LAKÓÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE tervpályázathoz. 0 Lezárt boríték. - Címlap - Tartalomjegyzék"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az EGYKORI SZOT SZÁLLÓ LAKÓÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE tervpályázathoz 0 Lezárt boríték - Címlap - Tartalomjegyzék 1 Műszaki leírás 1.1 Építészeti műszaki leírás 1.2 Mellékletek 1. vázszerkezet lebontára és megtartásra javasolt részei - alaprajzok szintenként 1: idomterv a beépítési területről - alaprajzok szintenként 1:500 - táblázat 3. idomterv építménymagassághoz 2 Építészeti tervlapok E1 Helyszínrajz m = 1: 500 E2 Garázsszinti alaprajz m = 1: 200 E3-2. szint alaprajza m = 1: 200 E4-1. szint alaprajza m = 1: 200 E5 Földszint alaprajza m = 1: 200 E emelet alaprajza m = 1: 200 E emelet alaprajza m = 1: 200 E8 7. emelet alaprajza m = 1: 200 E9 A-A és B-B metszet m = 1: 200 E10 Keleti homlokzat m = 1: 200 E11 Nyugati homlokzat m = 1: 200 E12 Déli és Északi homlokzat m = 1: 200 E13 Látványtervek E14 Makettfotók

2

3 ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS az EGYKORI SZOT SZÁLLÓ LAKÓÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE tervpályázathoz 1. Problémafelvetés A tervpályázat céljaként a kiíró a II. kerület, Vérhalom uca sz. alatti ingatlanon álló, meglévő vasbeton vázszerkezet minél gazdaságosabb felhasználásával, a programban rögzített igények alapján, a legnagyobb haszonnal értékasíthető lakóépület tervezését, és az épület Duna-parti látványba illesztését célozta meg. Tekintetbe véve, hogy a kiírás szerint a Szabályozási Terv előírásait meghaladó épület megvalósítása irreális, díjazásban nem részesülhet, ezért a hajdani SZOT-szálló lakóépületté alakításában az adott pályázat keretei között - építészeti problémának elsősorban az épület megjelenése tekinthető. A KSZT az építési hely lehatárolásával a megadott lakásmennyiség elhelyezését csak a jelenlegi vázszerkezet fölfelé való bővítésével teszi lehetővé. A térrendszer, diszpozíció csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem alakítható. A megjelenés elsősorban a látvány megfogalmazását jelenti, jelentheti. Annak ellenére, hogy a feladat szinte tisztán szobrászati problémakezelést involvál, mégis igen fontos építészeti, városépítészeti problémák is megoldásra várnak. Ezek közül a leglényegesebbek a következők: - egyrészt az épület váljon lakóépületté, hordozza a szemlélő és a bentlakó számára egyaránt azokat a jellegzetességeket, miliőt, amit egy lakóépülettől elvárunk, legyen barátságos, lakályos, változatos - másrészt az épület összes adottságát figyelembe véve (méret, elhelyezkedés, stb.) váljon a városszerkezet részévé, vegye fel a kapcsolatot közvetlen környezetével (elsősorban vizuálisan), - amennyiben új mondanivalót jelenít meg, ezt a tágabb városi (fővárosi, budapesti) szemantikai összefüggések között jól értelmezhetően, arányos hangsúllyal tegye - keletkezésének történetében új fejezethez érkezve teremtsen kapcsolatot a várható fejlődési irányokkal. Ha ezen hely és épület kapcsán egyáltalán beszélhetünk illeszkedésről, akkor ennek értelmezése a fenti gondolatok alapján közelíthető meg. Vajon található-e olyan forma, megjelenés, amely ezeknek a szempontoknak egyaránt megfelel, és ráadásul még meg is valósítható a műszaki, jogi és egyéb tényezők figyelembe vételével? A fenti kérdéseket nem tekintettük eleve megválaszolhatatlannak, és az építési szándék nyomán valamilyen válasz megépülésére bizton számíthatunk, ezért jelen pályázat keretei között igyekeztünk az általunk legfontosabbnak tartott problémák szem előtt tartásával építészeti válaszunkat megfogalmazni. 2. Helyszín, adottságok Az épület Budapestnek egyik kiemelkedő helyén található, a városközponthoz közeli budai zöldövezetben, a Dunára és a történelmi városmagra kitűnő panorámával. Ennek köszönhetően a Duna-parti látványnak a pesti oldalról tekintve, kb. a Lánchídtól a Margit-hídig, illetve majdnem az Árpád-hídig sétálva, ha nem is meghatározó, de fontos eleme. A Rózsa-domb e helyütt meredek, beépítetlen lejtővel érkezik a Rudas és a Császár-fürdők mögötti Frankel Leó útra. Ezen a kitüremkedő meredélyen áll az épület. Mögötte, körülötte a Rózsa-domb társasházakkal beépített zöldövezete található. Az épület Vass Antal tervei szerint épült a 70-es évek legelején. Akkor még a Rózsa-domb keleti lejtője a jelenleginél kevésbé volt beépítve, és az új épület azon városépítészeti koncepció részeként épült, mely szerint ez a horizontális megjelenésű épület egy a Keserű-forrásnál építendő

4 magasházzal és az Ifjúság szálló tömbjével képez majd új városépítészeti egységet. A 60-as éveknek ez az elképzelése azonban a zöldterületbe ágyazott szoborszerű épületek végül is csak ennek a nagyméretű épületnek elkészítésében manifesztálódott, és ezzel be is fejeződött. A 80-as évektől kezdődően a keleti lejtőnek az addig meredeksége miatt beépíthetetlen északi része is fokozatosan beépült egymás hegyére-hátára települő társasházakkal. Sajnos a jelenlegi városképi megjelenése a területnek igen heterogén és rendezetlen összképet mutat, nem beszélhetünk elegáns zöldövezeti látványról, annak ellenére, hogy ezen a területen Budapest legdrágább ingatlanjai találhatók. A lejtő lábánál sorakozó Duna-parti épületek közül a nemesebb megjelenésűeket zöld térfal takarja, a kevésbé elegánsak (mint a Komjádi Béla uszoda) megbontják az épületsor léptékét. A mai építési szándék a SZOT szálló épületének, szerkezetének megtartásából indul ki, és a Szabályozási terv keretei között további alaprajzi és magassági bővítést céloz meg. Ehhez a bővítéshez a meglévő épületszerkezetek minél nagyobb mértékű felhasználásából indul ki. Mivel jogerős építési engedély és ezt megelőzően hatósági, szakmai fórumok a bővítés mértékét és módját jóváhagyták, valamint az építtető a pályázati kiírásban kifejtette, hogy ilyen irányú építési szándékát fenntartja, ezért az építési engedélyezési tervben kialakított lakáselrendezést és volument lehetőség szerint megtartottuk, csak annyiban alakítottuk, amennyire az épület átfazonírozása miatt ez szükségessé vált. Az építési szándékon és az engedélyezési tervben megfogalmazottakon kívül adottságnak tekintettük a meglévő tartószerkezetet, annak immár bontások utáni állapotát. Mivel ezt az alapstruktúrát az engedélyezési terv a dunai oldalon, és felfelé új szerkezetekkel egészítette ki, és ez a bővítés leginkább a dunai homlokzatok kialakításának rendelődik alá, az engedélyezési terv metodikáját a szerkezet továbbépítése szempontjából alapvetően megtartottuk. 3. Építészeti koncepció Az építészeti koncepció kialakításakor a városképi megjelenés elemzéséből indultunk ki. Mint ahogy a bevezetőben említettük, ebben nemcsak vizuális, hanem jelentésbeli tényezőket is igyekeztünk feltárni. - a város nagyon sok pontjáról feltárul az épület - közvetlen környezete zöld domboldal, illetve zöldbe ágyazottan megjelenő, 2-4 szintes társasházak heterogén együttese - a szabadon álló társasházak sajnos mint a budai hegyoldal esetében oly sok helyen nem adnak megnyugtató összképet - az épület tágabb környezetében nincs nagyléptékű épület - pozíciójából adódóan a görög templomokhoz hasonlóan a hegylábhoz közeli kisebb kiemelkedésre állítva - önállóan, szoborszerűen jelenik meg - egy korábbi elképzelés (sávházak és pontházak) első eleme lett volna az épület, de az átépülés nem folytatódott. Az épület nagy mérete miatt eltűnni, belesimulni a környezetébe nem tud. Ráadásul a pozíciója és presztízsfunkciója is jól láthatóságot igényel. Olyan optikai eszközöket kerestünk, melyek az épület jelentőségét nem, de méretét csökkenteni tudják. Ezek a legfontosabb szempontok, amik szerint az épület építészeti megjelenését alakítani próbáltuk. Természetesen a felsoroltakon kívül rengeteg más tényező tudatos és intuitív szerepet játszott az építészeti megfogalmazásban, és reméljük, hogy a felvetett problémára adott válasz sokkal összetettebb, sokrétűbb és izgalmasabb annál, mint ami néhány mondattal kifejezhető. A tervezett épület megjelenésének fő elemei a következők: - a tömeg összefogott tárgyként jelenik meg, rajta a környező épületek léptékének megfelelő tömegelemek, mint felépítmények - plasztikai és festészeti hatások alkalmazása az épületen, ezáltal az épület szoborrá, a szobor festménnyé, a festmény épületté lényegül át

5 - az alépítmény az eredeti szállóépület 4. emeleti (záró, tetőkerti szintje) magasságáig tart, sávos megjelenésű - a sávos alépítmény homlokzata új burkológörbét követ. A régi épület két egyenes szárny köríves összekapcsolásából állt. Erre az alakzatra egy folyamatos ívet szerkesztettünk, mely alaprajzilag a két végponton, és a közbenső körív felezőpontjánál érinti az eredeti kontúrt. Ílymódon egyszerre lágyabb, nagyvonalúbb és összefogottabb tömeget kapunk, amely az alapsík és a burkoló felület közeledésének-távolodásának matematikai változása által motivált. - A felépítmények az 5,6,7. emeleteket foglalják magukba, a homlokzati síktól egyre jobban hátralépnek, tetőteraszok kialakítását teszik lehetővé - a vertikálisan tagolt felépítmények formavilága, színvilága és anyaghasználata egyaránt kontrasztja az alépítménynek - az alépítmény az eredeti szállóépület architektúráját átfogalmazza, maivá teszi. A Bauhaus tömör fehér mellvédsávjai helyett metálszínű, perforált fémlemez mellvédeket alkalmazunk - az áttetszőség az egész épületen megjelenik, a tömegforma a burkoló felületek átláthatósága miatt fátyolszerű felületek játékává válik - távolról tekintve a sziluett karakteresen jelenik meg - anyaghasználat az exkluzivitás jegyében üveg: a színes üveg használatával a beszürkülés hibáját igyekszünk elkerülni fém: könnyed karosszéria, perforáltsága miatt kívülről zárt felületnek látszik, belülről viszont kilátást enged (mint egy függöny) - a panoráma feltárulásából adódó, teljes felületű kilátás igényét megtartva a homlokzat sematikus, teljes üvegezettségét el kívántuk kerülni, ezért kettős viselkedésű, féligáteresztő felületet alkalmazunk a homlokzaton - perforált fémlemez és színes, átlátszó üveg mellvédek formájában - piros, sárga, zöld a környezet színeinek átvétele, az évszakok függvényében változó módon - idő 1 ősz - piros, sárga, zöld lombok közé beolvadnak az épület színei, az alépítmény fémes csillogása az őszi ködösséggel rímel tél - a fémszürke beolvad a fekete-fehér világba, de az élénk színek - kiváltképp a meleg piros - parázslani kezdenek tavasz, nyár - zöld lombok közül a fémes alapzat kitűnik geometrikus formájával, a felépítmények zöldje összeolvad a lombokkal, a komplementer színek előtűnnek - idő 2 reggel - a felkelő nap lapos sugarai frontálisan megvilágítják az épületet, csillogni kezd a fém és a színes üvegnek inkább a csillogása, mint a színe dominál délután - a dunai homlokzat önárnyékba kerül, hátulról megvilágítva viszont a túlfutó színes üveg mellvédek, attikák áttetsző színei a levegőbe oldják a kontúrt este - a belső fények kezdenek dominálni, de a színes mellvédeken átszűrődő, és a különböző szögben álló színes felületeken keletkező súrolt fények színessé teszik az esti képet - idő 3 a város különböző korok egymásra rakódó építményeiből áll ha egyszer az épület itt marad, a 60-as, 70-es évek modernjéből megtartjuk, ami abból megmenthető: a lendületességet és nagyvonalúságot leolvashatóvá tesszük, hogy mi az, amit az előzményből értéknek tartunk, amit továbbfejleszteni kívánunk mivel a társasházi beépítés vált tendenciává, a nagyléptékű épületet ezen szomszédok léptékéhez igazítjuk - szállodából lakóház léptékváltás és mozgalmasság létrehozása szükséges - a monoton ismétlődések felbontása, nagyobb formai egységek létrehozása ennek érdekében a ritmusokat feleztük (3,20 helyett 6,40 vetül ki a homlokzatra), az 1-4.emeletek sávjait kerettel összefogtuk, stb. 4. Funkcionális elrendezés Az épület funkcionális elrendezésében a következő elvet követi: Az 1. emelettől fölfelé csak lakószintek találhatók. A tetőteraszon a hajdani étterem mintájára kialakítható lenne nagyon impozáns vendéglátó funkció, viszont ez zavarná a lakókat. Az alsó szintek kilátás felé forduló traktusaiban szintén lehetőség szerint lakások helyezkednek el.

6 A földszintnek a hátsó udvar felé eső részén található egy közlekedési sáv, kibővített, üvegezett előcsarnok formájában, ahonnan a funkcionális egységek és a lépcsőházak megközelíthetők. Innen nyílnak az üzlethelyiségek, a belső udvari oldalon kialakítható (és a lakásokat így kevésbé zavaró) vendéglátó helyek, valamint a 2. szintre levezető nyílvános térsor. Az uszoda-wellness előcsarnoka a földszinten, kozmetikai, stb. kszolgáló helyiségei a 1. szinten, míg a medencetér, szauna, stb. a 2. szinten kapott helyet. A medence az épület kitüremkedéseként jelenik meg, ezáltal szeparálva a napozó kertrészt az erre a területre tekintő lakásoktól. Az előírt mennyiségű gépkocsi elhelyezését terepszint alatt biztosítjuk. A lakószinteken az engedélyezési terv fogatolt elrendezést alakított ki, és minden lakás dunai kilátással rendelkezik. Ezt az elrendezést átvettük tervünkben. A lépcsőházi magok helyenként szűkösek, amin kisebb beavatkozásokkal könnyen lehet segíteni, de ezzel a jelen tervben csak kis mértékben foglalkoztunk. A lakások számára mindenütt saját teraszt biztosítottunk, melyeknek szeparáltságát a lakószobák kihúzásával bizosítjuk. A 4. emelet fölötti homlokzati síkváltást zölddel fedett teraszok kialakítására használjuk fel. Nagyméretű részben zöld, részben burkolt teraszokat alakítunk ki az attika szinti lakásokhoz, melyeknek alapterületét megnöveltük. A földszint forgalmi elrendezése megítélésünk szerint mindenképpen fejlesztendő. Az engedélyezési terv a lépcsőházakat a félemeleti pihenő alatt közelíti meg, ezért egy lesüllyesztett folyosót iktat be, ami helyett egyszerűbb és kényelmesebb megoldást javaslunk tervünkben. Fontosnak tartottuk a lakásokhoz vezető lépcsőházak forgalmát elhatárolni a közös funkciók forgalmától, ennek érdekében a lakószinteket a földszinti előcsarnokból és a garázsból megközelíthető lépcsőházakra szerveztük, és ezektől teljesen független összeköttetést biztosítottunk a földszinti üzlet, étterem, kávéház és a 1., 2. szinti wellness helyiségek között. 5. Tervezett anyagok, szerkezetek A homlokzaton kétféle szerelt burkolatot alkalmazunk, melyek időjárásállóak, könnyűek, az építészeti koncepciónak megfelelően áttetszőek, és egymás hatását kiegészítik. A sávos épületrészen perforált, matt metálszínű fémlemez vagy terpesztett háló (alumínium) burkolatot alkalmazunk. Az 5-7. emeleteken szerelt, színes, edzett üvegtáblákból képezzük a homlokzat felületét. Ezek az üvegtáblák szegélyükön megfogva, bordarendszer nélküli hátszerkezettel kerülnek elhelyezésre. Opálos színüket az üvegrétegek közé helyezett, áttetsző fólia adja. Az üvegtáblák tömör felület előtt homogén színűnek látszanak, amennyiben közvetlen nemkerül mögéjük tömör felület, átlátszó jellegük kerül előtérbe. Az üveggel burkolt felületek az alapforma síkbeli eltérései miatt különböz fénytöréseket produkálnak, ezzel is az üvegszerűséget fokozva. A nyílászárók hőhídmentes, porszórt alumínium profilokból készülnek.

7 MELLÉKLETEK az EGYKORI SZOT SZÁLLÓ LAKÓÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE tervpályázathoz Egykori SZOT szálló lakóépületté történő átépítése

8 A VÁZSZERKEZET LEBONTÁSRA ÉS MEGTARTÁSRA JAVASOLT RÉSZEI az EGYKORI SZOT SZÁLLÓ LAKÓÉPÜLETTÉ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE tervpályázathoz A jelenlegi szerkezet megtartásával és az engedélyezési terv figyelembevételével készül az új épület tartószerkezete. A 4.emeletig meglévő pilléreket és vasbeton szerkezeteket megtartva és a már lealapozott az engedélyezési tervben szereplő külső pilléreket felhasználva készül az alsó 7 szint. A kinyúló íves erkélysor konzolos gerendákra és a külső pillérsorra támaszkodik. Az 5-7. emelet a meglévő engedélyezési tervben szereplő szerkezettel készül, a külső kontúr megváltoztatásával. A legfelső szint falai gerendákra ülnek. Egykori SZOT szálló lakóépületté történő átépítése

9 Beépítési adatok: Telek területe: m 2 Beépített alapterület: 3924,37 m 2 < 4557 m 2 Zöldterület: 17623,93 m 2 > m 2 Zöldterületi mutató: 77,37%>70% Bruttó alapterületek: -2. szint: 2224,20 m 2-1. szint: 2278,02 m 2 Földszint: 3206,44 m 2 1. emelet: 2157,79 m 2 2. emelet: 2157,79 m 2 3. emelet: 2157,79 m 2 4. emelet: 2157,79 m 2 5. emelet: 1964,84 m 2 6. emelet: 1964,84 m 2 Tetőszint: 1292,32 m 2 Bruttó szintterület: 21561,12 m 2 < m 2 Szintterületi mutató: 94,66% <95% Nettó lakás alapterületek: -2. szint: 856m 2-1. szint: 1074 m 2 Földszint: 1074 m 2 1. emelet: 1618 m 2 2. emelet: 1618m 2 3. emelet: 1618m 2 4. emelet: 1618m 2 5. emelet: 1364 m 2 6. emelet: 1364m 2 Tetőszint: 1212m 2 Össz lakás nettó : m 2 Egykori SZOT szálló lakóépületté történő átépítése

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik. ZÁRÓJELENTÉS Készült: a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése című tervezési versenypályázatra beérkezett pályaművek 2005. november 21-től 2005. december 2-ig

Részletesebben

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok (1 pld) 01. Helyszínrajz m = 1:1000 02. Helyszínrajz m = 1:500 03. -2 pince alaprajz

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI Pécsi Tudományegytem Pollack Mihály Mûszaki Kar DLA - Mesteriskola AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI ELMÉLKEDÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATOK KAPCSÁN Készítette: Bácsalmásy Zoltán Témavezetõ: Kistelegdi

Részletesebben

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET BUDAPEST A RÖVIDÍTÉSEK 4. 1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI HELYZETFELTÁRÓ FŐVÁROS ÉS BUDAPEST OTÉK 2. HELYZETÉRTÉKELŐ RENDEZÉSI ELTÉRÉS FŐVÁROS A 111. TELEPÜLÉSSZERKEZETI MELLÉKLETEK HELYZETELEMZŐ RENDEZÉSI

Részletesebben

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék ALÁDI HÁZAK William Morris Saját ház Upton, Anglia /1859 Az épületet Vörös háznak hívták - vörös égetett téglából készült abban az időben, amikor a fehérre meszelt házak voltak divatban. A ház tervének

Részletesebben

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda ZÁRÓJELENTÉS B U D A P E S T É P Í T É S Z

Részletesebben

Bizottsági előterjesztés

Bizottsági előterjesztés Bp. IV. kerület Szent István tér (hrsz. 72186) rendezésére és a Szent István tér 13-14, Liszt Ferenc utca 18. (hrsz. 72017, 72018, 72019) szám alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció Bizottsági

Részletesebben

budapest szíve építészeti/városépítészeti pályázat műleírás

budapest szíve építészeti/városépítészeti pályázat műleírás budapest szíve építészeti/városépítészeti pályázat műleírás A Belváros A belváros jól körülhatárolható kontúrján (kiskörút József Attila utca Duna) belül kompakt, zárt egységet alkot. A Belváros joggal

Részletesebben

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Általános megjegyzés Jelen állásfoglalás az Óbudai sziget Kerületi Szabályozási Terv

Részletesebben

műszaki leírás Pestszentimre Óvodacentrum Építészeti Tervpályázat 2010 1

műszaki leírás Pestszentimre Óvodacentrum Építészeti Tervpályázat 2010 1 műszaki leírás Pestszentimre Óvodacentrum Építészeti Tervpályázat 2010 1 előszó Meg ne próbáld! mondja apa, és nagyon szigorúan néz rám. És egész testem reszket, és már úgy érzem, gyáva vagyok, ha meg

Részletesebben

KORMÁNYZATI ÉPÜLETEGYÜTTES ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSE BUDAPEST-NYUGATI PÁLYAUDVAR TÉRSÉGE VÁROSÉPÍTÉSZETI JAVASLATÁNAK EGYIDEJŰ KIALAKÍTÁSÁVAL MŰLEÍRÁSOK

KORMÁNYZATI ÉPÜLETEGYÜTTES ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSE BUDAPEST-NYUGATI PÁLYAUDVAR TÉRSÉGE VÁROSÉPÍTÉSZETI JAVASLATÁNAK EGYIDEJŰ KIALAKÍTÁSÁVAL MŰLEÍRÁSOK MŰLEÍRÁSOK - 1 - ÉPÍTÉSZET - TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírások: 1. Építészet 1.1. Városépítészeti koncepció 5. oldal 1.2. Építészeti koncepció 10. oldal 1.3. Beépítés jellemző mutatói 15. oldal 1.4. Akadálymentesítési

Részletesebben

7.2. Régészeti értékek

7.2. Régészeti értékek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. 7.2. Régészeti értékek Vizsgálat A régészeti örökség leírásánál a BTM régészeti topográfiai adatbázisának anyagát, az ide vonatkozó

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

Közelmúltban átadott építészeti művek válogatás. Új építések, bővítések, felújítások, rekonstrukciók

Közelmúltban átadott építészeti művek válogatás. Új építések, bővítések, felújítások, rekonstrukciók 2015. április építész közlöny műhely magyar építész kamara 239 Fotó: László János, Civertan Közelmúltban átadott építészeti művek válogatás Állami és magánberuházások Épületek az Országháztól a lakóházig

Részletesebben

B E V E Z E T Õ C S A N Á D Y P Á L

B E V E Z E T Õ C S A N Á D Y P Á L za há er eli m m so s vic ka es let ög sz ció itá ed sm ris /F / ka cs za há ri ici i-p cir /I es eg nl lö Kü www.tervlap.hu A A Ára: 890 Ft k/ rzé aé rm fo és áz ívh ssz Pa a/ álv on ici oz lp jó el,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Vasútállomás. Győr. Tatabánya. Műszaki Tudományi Kar. Péhl Judit. Épülettervezési tanszék

Széchenyi István Egyetem. Vasútállomás. Győr. Tatabánya. Műszaki Tudományi Kar. Péhl Judit. Épülettervezési tanszék Széchenyi István Egyetem Győr Műszaki Tudományi Kar Vasútállomás Tatabánya Péhl Judit Épülettervezési tanszék Építészet Statika Épületszerkezettan Épületgépészet Fodróczy József Serfőző István Horváth

Részletesebben

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, multifunkcionális csarnok kialakításának kivitelezési tender pályázatához készült dokumentáció műszaki leíró tervfejezete

GYŐR ARÉNA, multifunkcionális csarnok kialakításának kivitelezési tender pályázatához készült dokumentáció műszaki leíró tervfejezete GYŐR ARÉNA multifunkcionális csarnok kialakításának kiírási tender dokumentáció terve 1 GYŐR ARÉNA, multifunkcionális csarnok kialakításának kivitelezési tender pályázatához készült dokumentáció műszaki

Részletesebben

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOGÁRMESTERI HIVATAL Készítette: Kiemelten közhasznú Nonprofit Zrt. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: A megbízó képviseletében: Hagyó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Eger Megyei Jogú Város EGER Bárány Uszoda felújítása Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiíró: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐK: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST

Részletesebben

w w w. t e r v l a p. h u Ára: 890 Ft FÉNYJÁTÉK AZ ÉPÍTÉSZET, MINT STILISZTIKAI PROBLÉMA VIDÉKI ÉPÍTÉSZET KVÁZI-STRUKTÚRA MINT JELENTÉSADÁSI KÍSÉRLET

w w w. t e r v l a p. h u Ára: 890 Ft FÉNYJÁTÉK AZ ÉPÍTÉSZET, MINT STILISZTIKAI PROBLÉMA VIDÉKI ÉPÍTÉSZET KVÁZI-STRUKTÚRA MINT JELENTÉSADÁSI KÍSÉRLET ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK RÉSZLETEK SZERKEZETEK FÉNYJÁTÉK AZ ÉPÍTÉSZET, MINT STILISZTIKAI PROBLÉMA VIDÉKI ÉPÍTÉSZET SÛRÛ HÁZ EGY SÛRÛ NEGYEDBEN KVÁZI-STRUKTÚRA MINT JELENTÉSADÁSI KÍSÉRLET Ára: 890 Ft PENTAGONBA

Részletesebben

w w w. t e r v l a p. h u Ára: 890 Ft Az erdõ hangja, a közösség fénye, az egyén szerepe

w w w. t e r v l a p. h u Ára: 890 Ft Az erdõ hangja, a közösség fénye, az egyén szerepe Ára: 890 Ft A tíz épületszárny / Európa, végállomás? / Egy korszak emlékmûve / A föld mélysége / Rés az idõn Metró mint épített ideológia / VízÉrintõ / Léptékpróba / Továbbírt köztér, átírt emlékezet /

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló Készült a FŐMTERV vezette tervező csapat részletes pályázati anyaga alapján 2011. július HELYSZÍN, ADOTTSÁGOK A Moszkva tér mely Buda és

Részletesebben