Hitvallási irataink: Luther Márton Nagy Kátéja. A Miatyánk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitvallási irataink: Luther Márton Nagy Kátéja. A Miatyánk"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 60.szám október A Gyönk és környéke evangélikus gyülekezeteinek lapja Más alap Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor3,11) írja Pál a Korinthusiaknak. Pedig mindent megpróbálunk, hogy valami sajátot, valami jobb alapot vessünk és erre építsünk. Reformáció ünnepén Isten figyelmeztető szava szól ismételten a most élő nemzedékhez is. Jézus Krisztust nem lehet semmivel helyettesíteni. Ma az élet sok területén használjuk a különféle műanyagokat, az orvoslástól elkezdve az iparon át egészen a hétköznapok l e ga p r ó b b h a s ználati cikkeiig. Ezek nagyon hasznosak, hisz olyan anyagok helyettesítésére is alkalmasok, amiből kevés van és számtalan előnyük van. De mindent nem lehet helyettesíteni, mert ezek mégis csak mű anyagok, mű anyag ízűek és nem az igazi. Mű anyagból készült megváltok, mű anyagból készült alapok nem alkalmasak arra, hogy életünk teljessége kibontakozhasson, Istennek ajánllak titeket. Azon az ünnepen, amelyen minket minden évben az október 31.-e emlékeztet, sokszor elmondták már templomban, emlékünnepélyeken, mit bízott ránk örökségül a reformáció. Melyek azok a drága kincsek, amelyeket őseink ránk hagytak, hogy megőrizzük és helyesen sáfárkodjunk azokkal. Isten igéje azonban, most nem arról beszél hogy valamit ránk bíztak, hanem fordítva, folytatás a 3.oldalon fölépülhessen. Rá épül életünk háza. Az anyaszentegyházban is mindig voltak és vannak próbálkozások, arra hogy valami más is kell Jézus Krisztus mellet. Saját cselekedet, erényes élet, jó tettek hosszú sora biztos, ami biztos a l a p o n. P á l a K o r i n t h u s b a n fölbukkanó ezen nézet ellen harcolva teszi világossá: nincs más alap. Luther Márton a középkori egyház ezen nézeteivel szemben emlékeztet: nincs más alap a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Most a XXI század első évtizede végén is erre figyelmeztet bennünket Urunk: nincs más alap. Isten szeretettel vesz körül bennünket most is és Fiában, Jézusban kegyelemmel akarja életünk alapját megmutatni, ami soha nem ingadozik, ami biztos és szilárd Hitvallási irataink: Luther Márton Nagy Kátéja A Miatyánk Beke Mátyás ev.lelkész Gyönk A tartalomból: Luther Predigt 2 Istennek ajánllak titeket. Hitvallási irataink: Luther Márton Nagy Kátéja A Miatyánk Reformáció Változások Balassi Bálint EX PSALMO 42. Gyerek oldal nem csak gyerekeknek Halottak napján szeretteink sírjánál Isten dicsőségére Hálaadás Keszöhidegkúton és Belecskán Kedves Testvéreim! Úgy tűnik, 1529 óta nem sokat ment a világ előre abban a tekintetben, ahogyan imádkozunk. Azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz eseményeknek kell ahhoz megtörténniük, hogy az emberek teljes szívükből imádkozzanak, és Istent ostromolják. Luther Márton szavait rendkívül időszerűnek és erőt adónak találom, ezért választottam ebben az esztendőben a Miatyánkról írt gondolatait. Mivel olyan állapotban vagyunk, hogy senki sem tudja tökéletesen megtartani a Tízparancsolatot, még ha kezdett is hinni, és mivel ennek az ördög is a világgal és saját testünkkel szövetkezve körömszakadtáig ellenszegül, azért semmire sincs nagyobb szükségünk, mint arra, hogy szüntelenül ostromoljuk Isten fülét. Könyörögjünk, hogy adja, éltesse és növelje bennünk a hitet és a Tízparancsolat megtartását, és hárítsa el mindazt, ami ebben akadályoz és gátol minket. folytatás a 4.oldalon Te Gyülekezeted Deine Gemeinde október

2 Und es war ein Königischer, des Sohn lag krank zu Kapernaum. Diese hörte, daß Jesus kam aus Judäa in Galiläam, und ging hinzu ihm, und Partien, daß er hinab käme, und hülfe seinem Sohn; denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm:. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm:. Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt. Jesus sprach zu ihm:. Gehe hin, dein Sohn lebet. Der Mensch glaubte dem Wort, daß Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er hinab ging, begegnete ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen:. Dein Kind lebet. Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm:. Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, daß es um die Stunde wäre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte:. Dein Sohn lebet. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das andere Zeichen, daß Jesus tat, dar er aus Judäa in Galiläum kam. Joh 4,47-54 Luther Predigt (Teil) Im heutigen Evangelium sind zwei Stücke, die sonderlich tröstlich und wohl zu merken sind. Das erste ist das Wunderwerk, daß unser lieber Herr Christus an dem kranken Knaben tut, daß er ihn gesund macht, und kommt dennoch nicht zu ihm. Er sagt nur zum Vater:. " Gehe hin, dein Kind lebet ". Alsbald von dem Wort wird der Knabe gesund, der etliche Meilen von dannen war und von solchem Wort nichts wußte. Das ist ein großes Wunderwerk, da wir sehen, wie unseres lieben Herrn Christi Wort eine allmächtige Kraft sei. Was es verheißt, daß geschieht gewiß, daß es weder Teufel noch Welt hindern noch wehren soll. Denn wir müssen diese Krankheit ansehen wie andere Werke, damit der böse Feind die armen Menschen plagt. Denn wer es hat, der hat und kann alles. Wiederum, wer es nicht hat, den kann sonst keine Gewalt, Weisheit, Heiligkeit wieder Sünde, Tod und Teufel schützen. Denn was unser lieber Herr Christus hier tut mit des Königische Sohn, daß er durch sein allmächtiges Wort ihn vom Tod errettet und bei dem Leben erhält; das will Herr durch sein Wort mit uns allen tun, wenn wir es nur annehmen und wollen, und uns nicht allein von Leibes Krankheit und aus leiblicher Not, sondern auch von der Sünde und ewigem Tod erlösen. ihre Sünden vergeben wurden:. " Gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen ". Darum werden solchen Glauben weder Teufel noch falsche Christen haben, die doch die Geschichte Wissen und haben, ja, so gut als die rechten Christen. Denn der Teufel kennt Christus sehr wohl, und weiß, was er auf Erden getan und gelitten hat. Aber solches, ob es wohl ein Christ auch wissen muß, ist doch nicht gerechter Glaube, dadurch man zu Vergebung der Sünden und ewigem Leben kommt. Weil nun dieser Königische noch kein Wort oder gewisse Zusagung von Christus hat, kann er nicht gewiß glauben. Aus dem Wunderwerk zu Kanaan, und vielleicht aus dem allgemeinen Geschrei von Christus als von einem neuen Propheten, faßt er das Vertrauen, er werde seinem Sohn helfen und könne ihm helfen. Aber solcher Glaube geht nicht weiter, denn sofern solche Hilfe folgte. Darum eilte er, hat Sorge, so der Herr verziehen wollte, sein Sohn würde indes Sterben. Daß es also noch weit fehlet, und noch kein rechter Glaube ist. Denn er denkt, wenn Christus nicht persönlich selbst bei dem Kranken sei, so werde ihm nicht geholfen; und besorgt, wo der Herr verziehen und sein Sohn inzwischen sterbe, so sei es alles aus und umsonst. Und zwar, es war dem Königischen noch zur Zeit unmöglich, daß er anders sollte Glauben; denn wie gesagt, er hatte noch keine Zusagung, noch Wort, da er gewiß sich an halten konnte. sobald aber Christus den Mund auftut und spricht:. " Gehe hin, dein Sohn lebet ", da folgt der rechte, vollkommene Glaube, welches eigene Art ist, daß er sich an die Zusagung Christi hält; wie wir am Königischen sehen: der glaubt solchem Wort Christi, geht hin in gewisser Zuversicht aufs Wort Christi, und zweifelt nicht, so er heim komme, er werde seinen Sohn frisch und gesund finden. Also wird es mit uns auch sein. Vergebung der Sünden, ewiges Leben haben und empfinden wir nicht. Wenn du schon heute die Predigt gehört, die Absolution begehrt und zum Tisch des Herrn gegangen bist, so bist du doch deiner Person wegen, wie gestern: du findest dich gar nicht anders; du hast das alte Fleisch und Blut, wie zuvor. Daran ärgere dich nicht; sondern halte fest an dem Wort, daß dir Vergebung der Sünden und ewiges Leben zusagt, und gehe hin mit diesem Königischen ohne allen Zweifel: so wird gewißlich daß Stündlein sich finden. Wie du glaubst Vergebung der Sünde und ewiges Leben durch Christum, also wirst du es finden zu seiner Zeit, in jenem Leben. Hier haben wir es nur im Wort und Glauben, aber dort in der Tat und Erfahrung. Das verleihe uns Gott, unser lieber Vater im Himmel, um seines Sohnes Christi Jesu willen, durch seinen Heiligen Geist, Amen. Martin Luther 2 Te Gyülekezeted Deine Gemeinde 2010 október

3 Folytatás az 1. oldalról arról, hogy minket bíztak rá valakire. A reformáció nem csak azt jelenti, hogy ránk van bízva valami, hanem azt is, hogy mi vagyunk rábízva valakire. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket... / Apcsel 20, 32a / Pál apostol mondja ezt az efezusi gyülekezet véneinek, amikor búcsúzik tőlük. Három esztendőt töltött közöttük, sok drága órát éltek át együtt. Istennek sok nagyságos dolgát tapasztalták meg együtt, sok közös imádságban forrott össze a szívük. Az idő azonban most már lejárt, az apostolnak mennie kell, elérkezett a búcsúzás pillanata. Akármilyen szívesen is maradt volna, akármilyen szívesen tartóztatták volna vissza, nem lehet, mennie kell, új munka, új feladatok elvégzése várja. De, ha Pál apostol el is megy, Isten marad. Azért mehet Pál apostol nyugodtan tovább, mert Isten szeretete és gondviselése a gyülekezettel marad továbbra is. A reformáció üzenetét, törekvését kifejezi ez a mondat: Istennek ajánllak titeket. Ezért most, ezen az ünnepen, akármilyen tisztelettel gondolunk a híres reformátorokra, Luther Mártonra, Melanchtonra, Kálvin Jánosra vagy a magyar reformátorok közül Sztárai Mihályra, Dévai Bíró Mátyásra, számunkra még sem ők a legfontosabbak. Talán ők maguk tiltakoznának legjobban ünneplésük ellen, hiszen ők túlláttak, túlmutattak önmagukon, arra a Valakire, akinek ők is csak alázatos szolgái voltak. Ezen az ünnepen, az ünneplésünkkel, a dicséretünkkel ne őfeléjük forduljunk, hanem az ő Uruk, s ami Urunk az élő Isten felé, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ne visszafelé nézzünk csupán, a múltba, emlékezve a reformátorokra, hanem tekintsünk fölfelé is, arra a Jézus Krisztusra, aki itt és most szólít meg, Isten igéje által. Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket. Egyszer, amikor ellátogattam nagyszüleim sírjához a temetőbe, egy különös élményben volt részem. A temetőben katonasírok is voltak és nem messze tőlem, egy férfi virágokkal halmozott el egy sírt. Beszélgetni kezdtünk és én megkérdeztem tőle: - a családtagja nyugszik itt? Nem - felelte. Akkor talán egy kedves rokona? Ő ismét nemmel válaszolt. Végül bátorkodtam és megkérdeztem : - akkor kinek az emlékét ápolja ilyen szerető hűséggel? A férfi hallgatott egy ideig, aztán megszólalt és elmesélte nekem a következő történetet. Amikor kitört a háború be kellett volna vonulnom katonának. Mivel nem tudtam magam helyett senkit elküldeni, elkészültem a bevonulásra. Akkor jött egy ismerős fiatalember és így szólt: neked nagy családod van, a feleséged képtelen eltartani még te a fronton vagy. Én nőtlen vagyok, nem kell gondoskodnom senkiről, bevonulok helyetted. S ez a fiatalember meg is tette. Azonban az egyik ütközetben súlyosan megsebesült, hogy néhány nap múlva belehalt a sérüléseibe, itt van eltemetve. A férfi ezzel befejezte a történetet, a maradék virágokat is elültette a síron, aztán elővett egy táblát s kitűzte a sír végéhez. Semmi más nem volt erre a táblára írva, csak ez a néhány szó: - Értem halt meg. Meghatódva gondolok mind a mai napig arra a fiatalemberre, aki úgy szerette a barátját, hogy még az életét is odaáldozta érte. A kis tábla pedig, s a felirata - értem halt meg - Jézus Krisztust hirdette nekem. Azt a Jézust, aki felvette a keresztjét, vitte a golgotára és vállalta értünk, mindannyiunkért a szenvedést és a halált. A harmadik napon azonban feltámadt a halálból, hogy mindazoknak, akik hisznek benne, örök életük legyen. Isten igéje nem a haragról, nem a bosszúról szól, hanem az örömhírről, Isten kegyelméről. Jézus Krisztusról, akit a mi büntetésünkkel sújtott az Isten, hogy nekünk életünk, békességünk és üdvösségünk legyen. Ez a mi Istenünk legfőbb mondanivalója, s ezt a mondanivalót hallották meg a reformátorok és szólaltatták meg olyan szépen és egy egyszerűen: kegyelemből, hit által van üdvösségünk! Ez az Isten kegyelméről szóló csodálatos evangélium. Ennek az örömhírnek vagyunk mi is az örökösei, továbbadói. Ehhez a továbbadáshoz az erőt, az örömet, a lendületet pedig az adja, hogy mi mindnyájan az Istenre bízott emberek vagyunk. A mi életünk az Istenre bízott élet. Amikor ebben a világban valaki Krisztusba vetett hittel próbál élni, bizony rá kell bíznia magát az Istenre. Rá kell bíznia az álmait, a vágyait, a terveit, az életét, mindenét. Rá vagyunk bízva és rá vagyunk szorulva Isten kegyelmének igéjére. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket... Hiszem, hogy Isten igéjére ma is bátran építhetjük az életünket, úgy ahogy a reformátorok tették évszázadokkal ezelőtt. Bátran mondhatjuk és vallhatjuk: örökséget hordozó, Istenre bízott emberek vagyunk! Amen Szabados Regina ev.lelkész Tolna Te Gyülekezeted Deine Gemeinde október 3

4 Folytatás az 1.oldalról Gondoljunk csak arra, mennyiszer elhangzik: Ez ma már nem számít bűnnek! - mert meg van engedve a csalásnak mindenféle formája. Fel sem merül a Tízparancsolatnak bárminemű betartása. Kevesebben jutnak el tehát arra az állapotra, hogy egyáltalán azt érezzék: szükségem van az imádkozásra, mert vétkeztem Isten és ember ellen. Luther abból indul ki: a második parancsolat is már kötelez az imádságra. Ne vedd hiába Isten nevét! Ebben a parancsolatban ugyanis azt követeli, hogy szent nevét dicsérjük, minden bajban segítségül hívjuk, vagyis imádkozzunk hozzá. Senki ne gondolja, hogy egyre megy, akár imádkozik, akár nem. Keményszívű emberek szoktak így gondolkodni: Minek imádkozzam? Ki tudja, törődik-e Isten az én imádságommal, meg akarja-e hallgatni? Ha nem imádkozom, majd imádkozik más. Így megszokják, hogy soha nem imádkoznak. Biztos vagyok benne, hogy sokan hallották ezt a mondatot a gyerekeiktől és az unokáiktól: Mama, menj a templomba, és ott imádkozz helyettem is! Értem bárki imádkozhat, de helyettem senki. Az imádkozást kisgyerekkorban el lehet már kezdeni, és utolsó leheletünkig lehet folytatni. Segítségül hívással és könyörgéssel tiszteljük és használjuk helyesen Isten nevét. Csak abba a tévedésbe ne essünk, hogy nem merjük Istent segítségül hívni- mondván, hogy túlságosan is bűnösök vagyunk, és csak haragot érdemlünk. Nagyon fontos eszmefuttatása ez Luther Mártonnak, hogy Isten külön haragszik azért, hogy ha valaki bűnhődik bűnéért és nem tér ismét Hozzá, nem száll szembe haragjával imádságában, és nem keresi kegyelmét. Mert ezzel mintha azt érzékeltetnénk, hogy Isten csak akkor tudna megbocsátani, ha előbb mi helyrehozzuk vétkeinket. Mintha Isten túl gyenge lenne ehhez, és mi viszont meghatározhatnánk saját sorsunkat. Ha csak arra tudunk gondolni, hogy mi túl kicsik, túl bűnösök, túl értéktelenek vagyunk ahhoz, hogy megszólítsuk a Mennyei Atyát, akkor megkérdőjelezzük Jézus értünk elvégzett megváltói művét. Egyedül Jézus tud bennünket megváltani a bűntől, a haláltól és az ördög hatalmától! Jézus arra tanított, hogy kérjünk, és Atyánk megadja mindazt, amire szükségünk van. Aggodalmaskodás nélkül lehet élnünk a világban, ha teljesen Istenre hagyatkozunk. Keressünk, és találni fogunk, zörgessünk, és megnyittatik nekünk. Ezek az ígéretek fűződnek az imádsághoz, hogy egészen bizonyosak legyünk afelől, amit kérni szeretnénk. Az 50. zsoltár erre biztat: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megmentelek téged. (Zsolt 50,15.) Jézus és Isten kapcsolatában a legalapvetőbb volt az imádkozás. Arra biztatta Jézus a tanítványait, hogy amit kérnek az Atyától az ő nevében, azt megadja nekik. Ez az ígéret nekünk is szól. Luther így ír: Szívünknek ettől föl kell ébrednie, és lángra kell lobbannia, hogy kedvvel és örömmel imádkozzunk. Mert Isten gyönyörködik imádságunkban, sőt teljesíti azt, és arra biztat, hogy ne kérjük bizonytalanul. Isten Szentlelkével arra vezet, hogy szánkba adja, mit kell mondanunk, sőt, ha még nyelvünkön sincs a szó, Ő már tudja, mit akarunk mondani. A Miatyánk nagy előnye az összes magunk által kigondolt imádsággal szemben az, hogy erre Jézus tanított bennünket, és ez biztosan tetszik az Atyának. Egészen személyesen élhetjük át, ha elolvassuk Luther Nagy Kátéjából ezt a Harmadik Részt, hogy számunkra mit jelenthet Isten szent neve, az Ő országa, az Ő akarata. Közel jön hozzánk Isten ebben az imádságban, szerető mennyei Atyaként gondoskodik a legalapvetőbb szükségleteinkről.(mindennapi kenyér, bűnbocsánat, megbocsátás, békesség). Luther szerint nincs a földön jobb imádság a mindennapi Miatyánknál, mert az a kitűnő bizonysága van, hogy Isten szívesen hallgatja. Az igazi imádsághoz az a komolyság kell, hogy érezzük nyomorúságunkat, amely szorongat és kényszerít minket arra, hogy segítségért kiáltsunk Bizony így van ez. Amikor minden rendben megy, nem jut eszünkbe éjjel -nappal imádkozni! Amikor azonban nagy a baj, sok a kísértés, kevés a segítség, nincs kilátás a dolgok megoldására, akkor az ember szünet nélkül imádkozik. És ez tetszik Istennek, nem az, ha békén hagyjuk. Gyerekkorunktól kezdve meg kellene szoknunk, hogy minden nap imádkozunk, minden bajunkban, bánatunkban és örömünkben, és nem csupán saját magunkért, hanem embertársainkért is, akikkel valamilyen kapcsolatban vagyunk. Amit Luther ír a következőkben, azt a mai napra vonatkoztatva is bátran el lehetne mondani: Szeretném, ha ismét elterjesztenénk a nép között, hogy újra megtanuljanak helyesen imádkozni, és ne viselkedjenek olyan ridegen és közömbösen, mert ettől napról napra alkalmatlanabbak lesznek az imádkozásra. Az ördög csak erre vár. Három dolgot nem tud elviselni az ördög: a szeretetet, a keresztet és az imádságot. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Jézus keresztje a bűntől való megváltás pecsétje, és az imádságnál Istenben való teljes bizodalmunkat fejezzük ki. Luther Márton arra biztat: Ez az imádság (a Miatyánk) legyen védelmünk és oltalmunk. Koncentráljunk arra, amit ebben elmondunk, hogy az ördög ne találjon rést imádságainkon! Ámen Koskai Erzsébet ev.lelkész Egyházaskozár 4 Te Gyülekezeted Deine Gemeinde 2010 október

5 Reformáció Változások A reformáció, a megújulás egyensúlyos. Ha megérkezik egy olyan gondolat a történelembe, mint amilyen a reformáció is volt, a hatásának van egy folyamata. Amíg új, addig erjesztő és elveszítő hatással van. Ám amikor intézményesedik, könnyen esik eme gondolat hirdetője túlzásokba. A protestantizmus egyik fő jellemzője a hit általi megigazulás. Krisztus személye az egyensúly példája számunkra. Ő tanított, de sohasem vált a törvénykezés rabjává. Egyenként szeretett mindenkit, de ahol csak járt közösséget teremtett maga körül. Tanított ugyan egy imádságot tanítványaival, de nem tette ezt az imádságnak egyedüli eszközévé. Ő segítsen bennünket, hogy az Atyára figyelve megtisztulhassunk a túlzásoktól. A lelki életünk, hitünk környezete is jelentősen megváltozott figyelnünk kell, különben eltévedünk! A reformációünnepén jöjjünk, kérjünk az Úrtól éberséget, figyelmet, készséget és képességet észrevenni a jó utat és fölismerni a roszszat. Nem járhatjuk a megszokott utakat! Ha eltévedtünk, harcra van szükségünk az út korrekciójánál. A szabadulás érdekében minden erőt be kell vetnünk! Erősnek látszik az ellenfél, de a mi segítőnk sokkal erősebb! Emlékezzünk a hősökre! 1517-re a reformáció bajnokaira, hőseire, áldozataira! Elődeink mindent vállaltak hitükért, szabadságukért, a változásért. Álljunk meg az igazi hős Jézus Krisztus előtt! Jöjjünk nézzünk föl Jézusra hitünk Fejedelmére! Ő a mi utunk, életünk. Semmivel nem törődött, mindent vállalt értünk Az emberiség megszabadítása ott a golgotai kereszten történt. Bármilyen reformációi gondolataink is vannak, csak egy célunk lehet érvényes Vissza Jézus Krisztushoz a szabadítóhoz! Ő segít megváltozni és az úton járni. Az ő juhai hallják hangját, ismerik őt, követik őt, nem tévednek el. Ha a körülmények megtéveszteni akarnak nincs hatalmuk felettünk. Ha az ellenség megkötözni szándékozna tehetetlen. Deformálódott életünket hozzuk Urunk elé, hogy legyen általa megszentelt emlékezésünk az ünnepen. Had halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsolt 143,8 Füredi János Belecska Balassi Bálint EX PSALMO 42. Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett Hegyeken-völgyeken széllyel mind kergetett, Rí, léh, s alig vehet szegény lélegzetet, Keres kútfejeket, Úgy keres, Úr Isten, lelkem most tégedet, Szerte mind kiáltván az te szent nevedet, Szabadulására, hogy onts kegyelmedet, Mint forrásfejedet. Ételem mert nincsen fohászkodás nélkül, Italom csak méreg keserű könyvemtűl, Midőn ily szót hallok én ellenségimtűl, Kiben lelkem elhűl,... No azért elbágyadt lelkem, te ne búsulj, Buzgó imádsággal sőt Uradra burulj, Erős reménséggel csak őhozzá szorulj, Tőle el ne fordulj! Te Gyülekezeted Deine Gemeinde október 5

6 Az alábbi labirintusból 5 út is vezet kifelé, de csak egy úton járva találhatjátok meg, hogy e hónap vége miért is különleges és fontos számunkra, evangélikusok számára. Október utolsó napjaiban járunk. Bizonyára nagyon vártátok már az őszi szünetet és jóleső érzés, hogy a téli hideg előtt tudtok még a kertben játszani, a barátokkal az időt eltölteni. A közös rejtvényfejtés is jó mulatság lehet, ehhez szeretnénk nektek lehetőséget biztosítani. (Az ötletet az Evangélikus Élet című hetilapunk április 23-i számából merítettük.) Cseh József és Ecser Mónika Belecska-Budapest 6 Te Gyülekezeted Deine Gemeinde 2010 október

7 HALOTTAK NAPJÁN, SZERETTEINK SÍRJÁNÁL Élet és halál Ura, mennyei Atyánk! Fájó emlékezésünk könnyes bánatával keresünk itt a temetőkert csendes világában. Érezzük, tudjuk, hogy mindent átfogó szent lényeddel itt vagy mellettünk. Tudjuk, hogy mennyei békességednek örök nyugalma öleli át a sírvilág némaságát. Az emlékezés virágaival, imára kulcsolt kezünkkel nem megzavarni jöttünk a holtak békéjét, hanem mert lelkünk találkozni vágyott drága szellemi lelkével annak, kit itt temettünk el és porladó testével itt pihen e sírhantok alatt. Hány boldog év, hány drága óra kapcsol minket össze az emlékezés áhítatában! Ezeket felidézni, s lélekben vele újra találkozni jöttünk ide. Urunk, segíts bennünket igyekezetünkben és szenteld meg újra a hozzá kapcsolódó érzéseinket, gazdagítsd az emlékeket! Gondviselésed szeretetével ölelj magadhoz bennünket Istenünk, hiszen mindig Te voltál oltalmunk gyászunkban, menedékünk árvaságunkban! Te tetted elviselhetővé az elviselhetetlennek érzett veszteséget, Te adtál hitet a halálon túli lét bizonyosságában. Te segítettél gyászos, keserű utainkon, s ma már boldogan valljuk meg, hogy ha Te nem segítettél volna Atyánk midőn először álltunk itt a nyitott sír partján, hiábavaló, céltalan, reménytelen bolyongássá, semmitmondó ürességgé vált volna életünk. Áldjuk a te szent nevedet Istenünk, hogy egykor adtad nekünk őt, minden szeretetével, gondoskodásával és jóságával. Hálát mondunk az együtt töltött évekért, a gondokért, a tervezgetésekért és a vívódásokért is, amelyeket megosztottunk egymással, s így könnyebben viselhettük el azokat. Hálát mondunk neked mindenekelőtt azért, hogy a halálon túl is megőrizted nekünk őt. Szellemi lelkét összekapcsoltad lelkünkkel, így testének elporladása sem szakíthatta el tőlünk. S ma, amikor teremtett világod virágait elhelyezzük -emlékezésünk áhítatában- e sírhalomra, megújultan adj nekünk bizonyosságot, hinnünk az örök életben és a szeretteinkkel való egykori találkozásban! E vigasztaló erővel, e bíztató reménnyel, e felemelő hittel kérünk, fogadd el tőlünk emlékezésünk gyermeki imáját a holtak nyugalmáért és az élők vigasztalásáért! Urunk, erősíts bennünket a Te igéddel, mely szerint Akik könnyek között vetnek, ujjongva aratnak majd! (Zsolt 126,5). Mennyei Atyánk, bíztass és bátoríts bennünket evangéliumoddal, örömhíreddel, melyet a költő hitvallásként így fogalmazott meg: Boldogok, akik az Úrban Elpihennek, Jézus Krisztusban, Mert feltámadnak egykoron! Ha a vég jön, szem bezárul, De aztán menny kapuja tárul, Felserkennek a nagy napon! Elmúlt a küzdelem, Pihennek csendesen. Bár meghalunk, Feltámadunk, És üdvösséget ád Urunk. Vár a mennynek örök fénye, Beteljesül szívünk reménye, Többé nem megy le szép napunk. Mind megadja ott az Isten, Ami után epedtünk itten, Nem kínoz földi bánatunk. Megszűnik siralom, Eltűnik fájdalom. Sír és halál Legyőzve már, Ránk boldogság és béke vár! (Friedrich Gottlieb Klopstock) IMÁDSÁG REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN Mindenható Isten, szerető édes Atyánk! A te törvényed, hogy a facsemete hatalmas fává növekedjék és gazdagon lombosodjék. Koronája, minden egyes levele alkotójáról zeng dicsőítést. Ilyen levélként küldöm a világ evangélikusságának hatalmas lombkoronájából forró imádságomat hozzád hálatelt szívvel a mai 493. évfordulón, amikor valamennyi evangélikus egymásra gondol az egész földön. Bőrünk színe lehet más, fajtánk és nyelvünk különböző, de lelkünk és érzésünk egyforma a te dicsőítésedben és az emberiség szolgálatában. Az első érzés, ami szívemet betölti, a hála érzése, hogy hitünk szerint imádkozhatunk hozzád, hogy adtál dicső elődöket, akik megnyitották az utat, amely evangélikus hitünk szerint hozzád vezet, az isten- és emberszeretet útját. Második érzésem az aggódó kétség, hogy be tudom-e járni ezt a nehéz, de drága utat, be tudom-e tölteni ezt a nemes küldetést? Át tudom-e venni és majdan át tudom-e adni utódaimnak, környezetemnek ezt a drága örökséget, a tiszta emberi életnek, a lelkiismereti szabadságnak, a tudáson alapuló hitnek és a törvényeiden alapuló cselekedeteknek az útját? A harmadik érzésem a lélekből fakadó vágy, hogy áldd meg ezt a hatalmas fát, gazdagítsd a dús 75 milliós levélzetét, ezerszínű lombozatát és hozd közel egymáshoz a léleknek időt és teret nem ismerő szárnyain az egyes leveleket, hogy egy akarattal imádkozhassunk ma és minden nap tehozzád, dolgozhassunk embertársaink szolgálatában az emberek közötti barátság, szeretet és békesség áldott mezején, építhessük az emberi haladást, a hitet, a jövendő boldogságot, egyszóval a te Országodat. Ámen. Schell János Regöly Te Gyülekezeted Deine Gemeinde október 7

8 Hálaadó istentiszteletekre gyűltünk össze október 10-én Keszöhidekúton és Belecskán. Keszöhidekúton elkészült az oltárkép restaurálása, mely újra eredeti színeiben díszíti az oltárt. Isten dicsőségére úr és Beke Mátyás lelkész szolgált. Az alkalmakat a belecskai kultúrházban szeretetvendégség zárta. Belecskán a ravatalozó előtt megvalósult a régóta tervezett féltető és a benne lévő harangtorony az új haranggal. A harangtoronyban 40 kg harang lakik, melyet Marosvásárhelyen öntöttek. A Reidl család anyagi támogatása nélkül ez nem válhatott volna valóra. Ezzel egy régi hagyomány is újra éled, halottainkat utolsó útjukra harangszó kíséri. Köszönetet mondunk a Reidl családnak a harangra vésett mondattal: ISTEN DICSŐSÉGÉRE Schäfer Ági Belecska Az alkalmakon Szabó Vilmos Béla esperes Figyelem! Gyülekezetünk számlaszáma MEGVÁLTOZOTT. Az új számlaszám : Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet: Impresszum Te Gyülekezeted Deine Gemeinde A Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség lapja Felelős szerkesztő: Beke Mátyás Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7064-Gyönk, Petőfi u Tel: 74/ Honlap: Bankszámlaszám: Dunaföldvár és Vidéke Takszöv.: Te Gyülekezeted Deine Gemeinde 2010 október

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról?

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Günter Twardella Wuppertal Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez * M elyik a második kérés? Jöjjön el a te országod. Azaz úgy igazgass

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 13. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben