2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin. Cs P Szo V H K Sze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin. Cs P Szo V H K Sze"

Átírás

1 JÚNIUS IUNONIUS Névadója Juno, a gyermekáldás és a házasélet istennõje, a görög Héra latin megfelelõje. Az antik Rómában 1-jén ülték meg Iuno Moneta ( intõ Juno) templomavatásának ünnepét, valamint Carda napját, aki Ovidius szerint Janus nõi párja és az ajtósarok (cardo) megszemélyesítõje Cs P Szo V H K Sze 2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin 11-e volt a Matralia (Mater Matuta: Reggeli Anya ), aki szintén Janus (Pater Matutinus: Reggeli Apa ) párja volt, és egyes értelmezések szerint maga Inó, a dajkaistennõ, Iuno mása. Június között zajlott a Vestalia, Vesta istennõ ünnepi hete. Az õ templomában égett a szüzek oltalmazta örök tûz. Vesta a görög Hesztia megfelelõje, a családi tûzhely istenasszonya. Hesztia Hérával és Démétér anyával együtt a Nagy Istennõ egylényegû három személye volt. A Vestalia, jellegébõl fakadóan tûzünnep, a nyári napfordulat ünnepe, a Janus õrizte téli kapu nyári ellenpontja. (A jún. 15-e és 21-e közti 6 napos idõkülönbség a római naptár azon sajátosságából ered, hogy a napév sarokpontjait rendszerint a hónap idusa körüli holdtöltével együtt ünnepelték.) Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Medárd, Zaránd Félix, Annabella Margit, Gréta Barnabás, Barna Villô Antal, Anett Vazul, Herta Jolán, Vid Jusztin, Arany Laura, Alida Arnold, Levente Gyárfás Rafael, Dina, Polett Alajos, Leila, Alojzia Paulina Zoltán, Édua Június régi magyar neve: Szent Iván hava, illetve: Rák hava Szo V Iván Vilmos, Maxim 26 H János, Pál 27 K László 28 Sze Levente, Irén 29 Cs Péter, Pál 30 P Pál 92

2 Jeles napok Június 8. Medárd Noyoni és tournai-i püspök, Picardia térítõje. A legenda szerint egy táncoló, tobzódó tömeget 40 napos esõvel kergetett szét. Ha Medárd napján esik, 40 napig esik. A tapasztalat szerint Közép- Európa fölé ekkor szoktak megérkezni a nedves, tengeri eredetû légtömegek, amelyek monszunjellegû zivataros idõszakot eredményezhetnek. Medárd ezért Orbánnal és Donáttal együtt a gazdák, kertészek, szõlészek patrónusa. A 40 napba pont beleesik az egész Rák hava, ami az asztrológiában is nedves hónap, állatövi jegyének a víz az eleme. középkorban valóságos járvánnyá duzzadt, mely fõleg a Szent Iván napkor járt pogány tûztáncok idején ütötte fel a fejét. Június 24. Szent Iván Keresztelõ Szent János születésnapja. A katolikus egyház Szûz Márián kívül csak az õ esetében ünnepli névnapként az evilági születésnapot. A Szentírás szerint János pont fél évvel születik Jézus elõtt. János evangéliuma szerint pedig ezt mondja:...neki növekednie, nekem pedig kisebbednem kell (Jn 3,30) János születése után rövidülnek a nappalok, Jézusé után pedig hosszabbodnak. A nyári napforduló õsi fényszimbolikája alapján mindenfelé tüzeket gyújtanak Szent Iván elõestéjén. JÚNIUS Június 13. Páduai Szent Antal Lisszabonban született, Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekségbe tántorodó tömegeit térítette vissza a szó fegyverével. Fiatalon halt meg ( június 13.) Szolgálataiért IX. Gergely halála után 10 hónappal szentté avatta. A legnépszerûbb szent világszerte. Szobra majdnem minden templomban megtalálható: barna, ferences szerzetescsuhában, az angyali szelídségû ifjú, karján a kis Jézussal, kezében liliommal. A szobra mellett található persely a szegényeknek való adakozás helye, eszköze. Halála napja pont a napfordulóra esett, a naptárreformot megelõzõ csúszás miatt. Ünnepe dologtiltó szent nap volt, Tilos volt pl. a szõlõbe menni ilyenkor 8 napig. Pirosbetûs ünnepnek számított. Június 15. Vid Szent Vitus vértanú. Diocletianus fiából kiûzte az ördögöt (vitustánc), a császár mégis bálványimádásra kényszerítette volna, de ellenállt. Börtönbe vetették, de nagy fényesség közt lehulltak a láncai. Forró ólomba dobták, de onnan is kiszabadult, a ráuszított sárkányt is legyõzte, végül fejét vették. A 14 segítõszent egyike a nyavajatörés, azaz vitustánc ellen fohászkodtak hozzá. Ez a Június 27. László 1077 és 1095 közt magyar király, a magyar lovagkor példaképe, egykor a legnépszerûbb magyar szent. A magyar kereszténység és államiság megszilárdítója, visszaveri a betörõ kunokat és besenyõket, megerõsíti a határokat, Erdély patrónusa, hazánkhoz csatolja Horvátországot. A következõ keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt, amikor Kálmánnal való viszálykodása közben szélhûdés érte. Július 29-én halt meg, a nemzet 3 évig megtépett ruhában gyászolta, úr s alávetett egyaránt. 100 évvel késõbb két bíboros jött Váradra felülvizsgálni a Lászlóhoz kapcsolódó csodákat, mikor 1192 június 27-én déltájt fényes csillag gyúlt ki a váradi székesegyház felett, s ragyogott ott 2 órán át. Június 29. Péter-Pál Szent Péter, az emberek halásza, Szent Pál, a pogányok térítõje, mindkettõjüket ezen a napon végzik ki i.sz. 67-ben Rómában. Pétert keresztre feszítik, kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendõnek, hogy úgy haljon meg, mint mestere. Pált lefejezték, mert római polgárként megillette a tisztes halálmód. 93

3 JÚNIUS Évfordulók Június éve történt Los Angelesben megszületett Marilyn Monroe (eredeti nevén: Norma Jeane Baker v. Mortenson) amerikai filmszínésznõ. Június éve történt Meghalt Benny Goodman amerikai zenész, klarinétos, a swing királya. Június éve történt Meghalt Ella Fitzgerald amerikai dzsesszénekesnõ. Június éve történt Guglielmo Marconi Nobel-díjas (1909) fizikus szabadalmaztatta a rádiót. Június éve történt Megszületett Allen Ginsberg amerikai költõ, a Beat-nemzedék kiemelkedõ alakja. 100 éve történt Megszületett Josephine Baker amerikai születésû táncosnõ, aki világhódító útjára indította a ragtime zenére táncolható charlestont. Június éve történt Meghalt Latinovits Zoltán színész, érdemes mûvész, a magyar színházmûvészet kiemelkedõ egyénisége, posztumusz Kossuth-díjas. [Szegénylegények (1965), Hideg napok (1966), Isten hozta, õrnagy úr! (1969), Szindbád (1971).] 60 éve történt Argentínában hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok. 60 éve történt Budapesten 82 éves korában meghalt Simonyi- Semadam Sándor, akit 1920-ban Horthy Miklós kormányzó nevezett ki miniszterelnökké. Június éve történt Megszületett Bajcsy-Zsilinszky Endre publicista, politikus. Június éve történt Megszületett Nagy Imre politikus, miniszterelnök. 300 éve történt Megszületett Joachim Kandler német szobrász, porcelánmintázó, aki az európai porcelánszobrászat megteremtõje. Június éve történt Megkezdte mûködését az elsõ budapesti házgyár. A paneltechnológia elterjesztésétõl a lakáshiány megoldását várták. 70 éve történt Moszkvában 68 éves korában meghalt Makszim Gorkij (eredeti nevén: Alekszej Makszimovics Peskov) orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója. (Éjjeli menedékhely, Az anya) Június éve történt A Bocskai István vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, amelyben a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát. Június éve történt A csejen és sziú indián törzsek Szilaj Ló, Ülõ Bika és Két Hold vezetésével a Little Big Horn folyó melletti ütközetben legyõzték az amerikai hadsereg egyik lovassági alakulatát. Június éve történt A bázeli városi kantonban, Svájcban a nõk is választójogot kaptak. Június éve történt A Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként III. Calixtus pápa elrendelte a déli harangozást. 94

4 Ökumenikus összefogás a Ferencvárosban Interjú Szabó Júlia tisztelendõ asszony evangélikus parókussal JÚNIUS A Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület képviseletében tisztelettel köszöntöm Szabó Júlia tisztelendõ asszonyt, a IX. kerületi evangélikus parókust abból az alkalomból, hogy egy IX. kerületi kalendáriumot készítünk, és meg szeretnénk szólítani az itteni felekezetek vezetõit is. Hogy áll az evangélikus vallás gyakorlása, a hívõknek a valláshoz való hozzáállása itt a IX. kerületben? Itt a kerületben nagyon érdekes a kép. Tulajdonképpen az elmúlt évtizedek rányomták bélyegüket az itteni evangélikusok életére is. A népszámlálási adatokból kiderül, hogy több mint 1500 személy vallotta magát evangélikusnak itt a IX. kerületben, viszont gyülekezeti tagként emberrel tartjuk a kapcsolatot. Hogyan történik itt a hitoktatás? Templomi hitoktatás van, vagy pedig járnak ki iskolába is? A Lónyai gimnáziumban iskolai hitoktatásunk van. Mivel százalékosan elég alacsony a gyermek evangélikusságnak az aránya, ezért az ún. kitelepült felekezeti hitoktatást az iskolákban én nem tudtam fenntartani. Elindulni is nehéz, de fenntartani szinte lehetetlen. Ami mégis mûködik, néhány iskolában vannak bibliával kapcsolatos hittan órák. Kicsit gondolkodtam, hogy minek is lehet ezt nevezni, mert ez a biblia könyveirõl, kortörténetérõl szól, annak kritikai megközelítése, közelebbi ismertetés és beszélgetés a fiatalokkal, gimnazistákkal, ami rendkívül népszerû. Ezeket én szoktam tartani, és tényleg, döbbenetes az az érdeklõdés, ami ezeket kíséri. Évek óta teszem ezt a Lengyel Gyula Szakközépiskolában. Tettük ezt itt a Fáy Szakközépiskolában, tehát ahova beengednek, ott megpróbáljuk ezt a fajta hittanoktatást és ez kiválóan mûködik. Egyébként pedig az itteni vendéglétünk alatt a katolikus plébánia hivatalában tartjuk a hittanóráinkat, különbözõ korcsoportoknak. Vannak óvodás, kisiskolás, középiskolás és egyetemista, valamint felnõtt hittanjaink. Nagyon nagy népszerûségnek örvend a felnõtt hittan óra, a teaház, ami több órás együttléteket eredményez, és nagyon komoly felkészültséget igényel, szinte már tudományos színtû beszélgetéseket és képzést. Milyen a hitélet? Úgy tudom, hogy az evangélikus egyházban, itt a kerületben vannak mozgalmi csoportok. Sajnos, itt most, mivel nagyon kicsi a gyülekezet, csak a felnõtt bibliaóra az, ami önálló lelkiségi tartalommal bír. És összehozza ez az embereket? Így van, ez tud közösség kialakításához vezetni. A másik rendezvényünk az ún. szeretet vendégségek, amit havonta, kéthavonta egyszer szoktunk tartani. Minden alkalomnak megvan a maga különleges programja, és mindenképpen az a cél, hogy ez egy közösségépítõ, vagy tovább éltetõ alkalom legyen. Úgy hallottam, hogy építkezésben vannak. Ezek szerint nincs templom pillanatnyilag a kerületben. Hol épül az új templom? Így van. Volt egy nagyon pici templomunk a Thaly Kálmán utcában, ami a rehabilitáció kapcsán lebontásra került. Az önkormányzattól nagyon kedvezô áron tudtuk megvásárolni a szomszéd saroktelket, így már épül a gyülekezeti központ: egy templom, egy gyülekezeti otthon, nappali, közösségi foglalkoztató, idõsek foglalkoztatója, gyerekmegõrzõ, egyéb oktatási egységek, kutató központ, valamint egy idõsek apartman háza. Egy teljes komplexum kerül kialakításra. 95

5 JÚNIUS Amit idáig elmondott, az óriási leterheltséget jelenthet, de ha még egy pár szót szólna arról is, hogy tudományos munkával, és felsõbb oktatással is foglalkozik. Ez mi lenne? Igen, hát én a biblikum területén vagyok otthon, ez a nagyon szeretett területem, amivel foglalkozom, ezen belül is az ószövetség és a Hittudományi Egyetemen héber szövegolvasás. Doktorálásom most van folyamatban, úgy, hogy ez egy külön történet lenne. S hány segítsége van mindehhez a tevékenységhez, amit most elmondott? Nagyon sok olyan fiatal van körülöttem, akik a különbözõ munkák terhét veszik át és segítenek. Tehát itt nagyon sok konkrét feladat van a gyülekezeti hírlevél szerkesztésétõl kezdve a különbözõ gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartásig és egyáltalán szervezési kérdések, az építkezés szervezése, tehát ez mind-mind olyan feladat, ahol én nagyon nagy segítségüket veszem. Tehát a tanításban is részt vesznek? Igen, így van. Milyen tervei vannak a jövõt illetõen? Hát, most a rövid távú terv mindenképp az, hogy elkészüljön a templom, és végre otthona legyen a gyülekezetnek, de itt kell köszönetet mondanom meleg szívvel a Haller téri Szent Vince Plébániának, plébánosának, Müller György atyának, mert tényleg igen sok szeretettel vesznek körül minket, nem csak hogy helyet kaptunk, hanem kaptunk egy templomot is, ahol az istentiszteleteinket tarthattuk, mert a Gát utcai Szent Péter templomban tartjuk az istentiszteleteinket, és hát ez igazából egy olyan gesztus a katolikus egyház részérõl, ami az én számomra tényleg a szeretet megnyilvánulása. Nagyon nagy köszönet érte, mert tényleg én nem is tudom, hogy mit tettünk volna, amikor a mi templomunkat lebontottuk, de tudom, hogy a gyülekezeti tagok is óhajtva várják, hogy minél elõbb elkészüljünk és haza kerüljünk. Ezt tényleg nagy örömmel hallom. Még egy utolsó kérdés, az ökumenikus mozgalomra vonatkozik. Milyen kapcsolatok alakulnak? Törekszünk a kapcsolatok felvételére és elmélyítésére. A mozgalomhoz személyesen is kötõdöm és ezért is bármi megmozdulás van, azt én nagyon nagy örömmel és szeretettel próbálom propagálni. Amikor a Taizé-i kezdeményezésû nagy találkozó Budapesten volt 2000-ben, nálunk is a kis templomban több száz fiatalt fogadtunk. De ugyan így ha csoportok mennek ki, proponálom azt, hogy tõlünk ifjúsági tagok akár az egész nyári idõszakban kiutazhassanak gyakorlatokra. A Taizé-i ökumenikus szellem tulajdonképpen protestáns gyökerekkel rendelkezik. Más vonalon a katolikusokkal rendkívüli, szeretetteljes a kapcsolatunk. Részt veszünk az ökumenikus esküvõkön, és egymás szertartásain. Ahol nem egyszer láttam már önt. Tehát én tényleg igyekszem. De nem csak azért, mert vegyes házasságok révén igény is van a gyülekezeti tagok között erre, de az egy belsõ igény is, hogy ezt az ökumenét ki lehessen tágítani minden irányban. Most van egy nagyon érdekes, kuriózum jellegû dolog, ami istentiszteleteinkkel kapcsolatos, hogy a Szent Péter templomban, ahol az istentiszteleteinket tartjuk, a katolikus misék és az evangélikus istentiszteletetek mellett kopt istentiszteleteket, illetve szertartásokat is tartanak, mert a magyarországi ortodox kopt egyház központja ide került, tehát tulajdonképpen az ortodoxia, ráadásul még a speciális kopt irány felé is jó szálaink vannak. Tehát én szívesen tartom velük is a kapcsolatot. Miután egymás után vannak az istentiszteletek, ebbõl gyakorlati élethelyzetek is adódnak. Tehát itt találkoznak egymással a különbözõ felekezetek hívõi, ami arra irányulhat, hogy az ökumenikus kapcsolatokat kialakítsuk. Nagyon szépen köszönöm az interjút és jó erõt kívánok ehhez a nagyon sok feladathoz. LÁSZLÓ GYÖRGY 96

6 REMÉNYIK SÁNDOR: Keserû szívvel Keserû szívvel bizony mondom néktek, Ti csonka-magyarok: Az ország szíve, Magyarország szíve Ma már a végeken dobog. Hangos szóval hiába fogadkoztok: Hogy soha s mindörökké! Az ország szíve, Magyarország szíve Ott ver, hol Magyarország nincsen többé. JÚNIUS Bennünket összekalapált a bánat, Ti atomokra hulltok itten szét. Egymást farkas-fogakkal tépitek, Nektek nem volt a nagy lecke elég. Amerre nézek: pártok, új pártok, És zászlók, amiket a szenvedély Már elôre a más vérébe mártott. Keserû szívvel mondom néktek, Ti csonka-magyarok: Az ország szíve, Magyarország szíve Nem bennetek dobog. Nem halljátok, mit üzennek a Végek? Pártatlanul, politikátlanul, Reménytelenül is miénk az élet. Hangos szóval ne fogadkozzatok: Hogy soha! s mindörökké! Szétporlanak az arany szólamok Iszapos durva röggé. Térjetek magatokba. És próbáljátok önnön-magatokhoz És próbáljatok hozzánk méltók lenni... Azután jertek minket visszavenni. 97

7 JÚNIUS A Budapesti Corvinus Egyetem központi épületének története Ybl Miklós: Hauptzollamt A Budapesti Corvinus Egyetem Fõvám téri központi épülete nemcsak a IX. kerület meghatározó középülete, hanem a Duna-parti panoráma látványossága is egyben. A vidám diáksereg üde, fiatalos hangulatot visz a mindennapokba. A jelenlegi és az egykori hallgatók szeretik az épületet, szívesen járnak ide tanulmányaik folytatására, illetve a volt hallgatók rendszeresen visszajárnak alma materükbe. AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE A Vámhivatal díszes középületként történõ megépítését Széchenyi István javasolta elsõként a reformkorban. Kezdeményezése komolyságát jelzi, hogy 1835-ben Hild Józseffel el is készíttette az új Harmincadhivatal tervét. Egyéb gyakorlati kezdeményezéseivel ellentétben, Széchenyinek ez a terve nem valósult meg. Egy évtizeddel késõbb, 1846-ban a Magyar Kamara kezdeményezte nagyobb hivatali épület létesítését. Helyszínként a korábbi Harmincad utca helyett a Schopper-Platzot (a mai Kossuth teret) jelölték ki. Újabb egy évtized telt el, mire Pest város és a Kincstár megkötötte az építési telek átadásáról szóló szerzõdést. Erre a helyszínre Josef Weiss cs. kir. miniszteri építési felügyelõ készített elõször tervet 1857 októberében, majd 1864 júniusában Wechselmann Ignác építõmester nyújtott be újabb javaslatot. Wechselmann, aki 1856-ban telepedett meg Budapesten, Ybl Miklós terveinek megvalósítója volt. Így elképzelhetõ, hogy az elsõ tervezet kidolgozásában Ybl is szerepet játszott. A bécsi hatóságok nem járultak hozzá az építkezéshez, tehát újabb tervek lát- 98

8 tak napvilágot. Idõközben a Habsburg-monarchia átalakításának eseményei, a kiegyezés hátráltatták a megvalósulást ben Lónyay Menyhért pénzügyminiszter mozdította ki a holtpontról az ügyet: megbízta Ybl Miklóst a Schopper-Platzra építendõ vámház tervének kidolgozásával. Ybl 1870-ben mutatta be a kész tervet Pest város Építési Bizottmányának ülésén. A városatyák azonban városrendezési okokra hivatkozva visszautasították. Ezután a Vámház építésének terve a minisztertanácsot is megjárta. Andrássy Gyula miniszterelnök elfogadta a város érvelését, hajlandónak mutatkozott beszüntetni a már megkezdett építkezést a Schopper-Platzon, ha Budapest az Alsó-Dunaparton telket biztosít a sótér a mai Fõvám tér közelében, ahol a vámház és a hozzá kapcsolódó vasúti forgalom a város fejlõdését nem akadályozza. Ybl két hét alatt elkészítette új tervét, amelyet a kisajátítási eljárás miatt nem lehetett megvalósítani, így szükségessé vált a harmadik, immár végleges terv elkészítése. Ezt július 19-én hagyták jóvá, miközben július 4-én már megkezdõdtek a földmunkák. Magáról az építkezésrõl keveset tudunk, mivel a vonatkozó pénzügyminisztériumi iratok elvesztek. A Vasárnapi Újság tudósított idõnként a munkálatokról. Az építkezést Wechselmann Ignác vezette, munkás dolgozott kezdetben az épületen. Az építkezéshez szükséges anyagokat (követ, márványt) hajón szállították és az akkor kiépített partszakaszon rakodták ki. Gránitból és márványból nem sikerült eleget beszerezni, a nagyszabású budapesti építkezések miatt kevés kõfaragót tudtak fogadni. Ezért a márványokkal együtt kõfaragókat is hozattak Carrarából. Az építkezésen kiváló cégek és iparosok dolgoztak, így a Schlick vasgyár, a Neuschloss cég; a szobrokat Sommer Ágoston, a lépcsõházi vasdíszítményeket Jungfer Gyula, a belsõ falak festését Scholz Róbert, az üvegezést pedig Róth Márk végezte. Az épület május 1-jére készült el. Alapterülete több mint 9500 négyzetméter. Fõhomlokzata a Dunára néz. Sajátossága a hosszoldali homlokzatból kiemelkedõ középrizalit és a sarkokon egybekapcsolt sarokpavilon. Az egész épület méltóságteljes, visszafogott ünnepélyességet és harmóniát sugall. A részletek megoldása itáliai, tömegalkotása és tagolása bécsi mintát követ. Az ünnepélyes megjelenés megfelelõ belsõ tartalmat kívánt: a díszudvar (aula), az elõcsarnok és a díszlépcsõ, valamint a belsõ terek ünnepélyessége méltó a külsõ emelkedettséghez. A dunai homlokzat erkélyére antik istenek vasutat, gõzhajózást, festészetet és szobrászatot szimbolizáló szobrai kerültek. Az északi homlokzaton erény allegóriák, a déli homlokzaton pedig magyar õsfoglalkozások alakjai láthatók. A két tér felé esõ homlokzatokra a világtájakat jelképezõ dombormûvek kerültek. Ybl Miklós alkotása a neoreneszánsz historizmus egyik fõ mûve. A Fõvámpalotában négy, egymástól elválasztva mûködõ hivatal mûködött: a vámhivatal, a pesti pénzügyi igazgatóság, a központi árüzleti igazgatóság és a bányatermék igazgatóság. A Fõvámház alá komoly, raktárként szolgáló pincerendszer épült, amelybõl négy, zsilippel elzárható alagúton volt kijárás a Dunapartra. Az épület mellett, sõt az épületbe is vasúti vágányok vezettek. Az épület végsõ, mai környezete a századforduló elõtti években alakult ki: rendezték a Ferenc József rakpartot és a Csepel rakodópartot, 1896-ra felépült a Ferenc József-(Szabadság-)híd és a központi vásárcsarnok. A déli oldalon pedig az 1890-es években a Sóház, amelyben a Fõvámházat kiszolgáló irodák kaptak helyet. Az épület átadása után külsõ átalakítást nem végeztek, a második világháborúig néhány belsõ változtatás történt, például felvonók, központi fûtés szerelése, étterem és söntés, posta megnyitása ben óvóhelyet építettek és befalazták a pincékbe vezetõ alagutak nyílásait. A háború alatt december közepétõl február 13-ig igen súlyos sérüléseket szenvedett az épület. Erõs falazata és hídfõ melletti elhelyezkedése miatt mind a német és a ma- JÚNIUS 99

9 JÚNIUS gyar, mind pedig a szovjet katonaság fontos katonai támpontnak használta. Az épület köré légvédelmi és harckocsi elhárító lövegeket telepítettek. Az újjáépítés szinte reménytelennek látszott: volt olyan vélemény is, hogy nem érdemes újjáépíteni október 22-én, a mûszaki bejárás alkalmával döntöttek mégis a felépítés mellett, ami nem jelentette egyszersmind azt is, hogy a vámigazgatóság fogja a továbbiakban is használni tavaszán kezdõdtek meg a tényleges munkálatok, amit némiképp hátráltatott a helyreállítás három hónapra történt felfüggesztése a Fõvám tér forgalmának újraszabályozása miatt. Minisztertanácsi határozat értelmében a helyreállítási munkát a pénzügyi tárca helyett augusztus 1-jétõl kezdõdõen a Magyar Újjáépítési Minisztérium végezte. Ezzel lezárult a Fõvámpalota korszaka. Az újjáépítés 1948-tól nyert igazi lendületet, amikor eldõlt, hogy az épületet az akkor önállóvá vált Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem céljára állítják helyre. Az új funkciónak megfelelõ átalakításokat kellett végezni, ami az épület belsejét alapjaiban változtatta meg. Beépítették a mellékudvarokat, a díszudvart pedig megosztották és aulát alakítottak ki a helyén. Elõadó és szemináriumi termeket, könyvtárat, a Sóház utcai fronton új lépcsõházat építettek. Az átalakítást a Középülettervezõ Intézet (KÖZTI) munkatársai Müller Mihály, Halászy Jenõ és Janáky István tervezték és vezették. Az Egyetem az 1950/51. tanévben vehette birtokba új központi épületét. Ezt követõen létesült 1952-ben az egyetemi menza ban lifteket szereltek be, 1957-ben a földszinten laboratóriumot, 1963-ban pedig számítóközpontot. Utóbbit 1970-ben Makk Károly tervei szerint alakították át. Hosszú folyamat elõzte meg az épület újabb felújítását, amelyhez a kivitelezési terveket már 1969-ben megrendelték. Két évvel késõbb elkészült az elsõ mûemléki tudományos dokumentáció (Keresztfalviné Bardon Katalin, Makkai Géza, Kollányi Béla és Mányoky László), amelyet 1980-ban követett a második (Dr. Szirmai János). A legújabb rekonstrukcióra között került sor: jelentõs mértékben korszerûsítették az épületet, sokat visszaállítottak az eredeti architektúrából. A díszudvar térhatását eredeti módon állították vissza, kibontották az elfalazott öntöttvas oszlopokat, a homlokzatot megtisztították, a tetõteret beépítették. A rekonstrukció terveit Mányi István és Pál Katalin készítette, a kivitelezést a Középületépítõ Vállalat és az Exbud Kielce lengyel cég végezte. Ybl Miklós Hauptzollamt -ja a felújítást követõen ismét a délpesti Dunapart és az elmúlt száz évben köré épült új városrész meghatározó, szemet gyönyörködtetõ városképi tényezõje lett. A Budapesti Corvinus Egyetem polgárai õrzik az épület állagát és ápolják annak történetét. Összeállította: ZSIDI VILMOS Irodalom: Ybl Ervin: Ybl Miklós. Bp., Dr. Szirmai János: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem a volt Fõvámház mûemléki tudományos dokumentációja. Bp., (kézirat) Hajós György: 125 éve fejezõdött be a Fõvám-palota építése. In: Évfordulóink a mûszaki és természettudományokban Bp., Kiss István Géza: Adalék a magyar pénzügyi kincstár tulajdonát képezõ Fõvámpalota helyreállítási és újjáépítési munkáinak történetéhez Bp., (kézirat) Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetébõl 1. rész Bp.,

10 Nemzeti sorskérdéseink filmvásznon Beszélgetés Koltay Gábor rendezõvel JÚNIUS A nyolcvanas évektõl kezdve olyan alkotások fûzõdnek Koltay Gábor filmrendezõ nevéhez, mint A koncert vagy az István, a király, késõbb a Julianus barát, a Honfoglalás, a Sacra Corona, legutóbb pedig a Trianon, amely iránt senki sem maradt közömbös. Azóta már elkészítette a Néma kiáltás címû dokumentumfilmjét is, amely a népességfogyással, mint az egyik legnagyobb nemzeti sorskérdéssel foglalkozik. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy filmkészítõ emberként miért érdekli õt a történelem. Felfigyeltem arra a gondolatára, hogy a Magyarországon élõk nem úgy viselkednek, mintha nemzethez tartoznának, inkább csak országlakosok. Ez azt jelentené, hogy a határon kívül élõ magyarok a nemzet igazi tagjai? Ezt a fogalmat Nemeskürty István tanár úr használja. Õ mondta ki, hogy magyar nemzet már hosszú ideje nincs, csak nem vettük észre, országlakosokként élünk egymás mellett. Legutóbbi könyve, a Nemeskürty-életmûsorozatban megjelent tizedik kötet, a Kisebbségben saját hazánkban címet viseli. Ezzel is jelezni akarta, hogy azok, akiknek a magyarság sorsa, jövõje fontos, akik nem egy fogyó, elerõtlenedõ nemzetet vizionálnak a XXI. században, azok egyelõre kisebbségben vannak. Tavaly december 5-e azt is megmutatta, hogy az anyaországban szétzilált tudatban élõ állampolgároknak, országlakosoknak történelemszemlélet, nemzettudat vonatkozásában van mit tanulniuk a határon kívül élõktõl. Egy erdélyi asszony csodálatosan és számomra egyértelmûen fogalmazta meg ezt a lelki együvé tartozást. Azt mondta, õket az tartja életben, hogy tudják: az anyaországban élõk nem feledkeztek meg róluk. Az erõs, összetartó anyaország azonban, amely minden eszközzel megpróbál segíteni, már csak egy illúzió, amellyel le kell számolni. Az elszakított nemzettesteken élõknek sokkal többet jelent egy jó szó, mint bármilyen anyagi támogatás. Ha az ember elmegy az országhatáron túlra, akkor azt látja, hogy az ott élõk erõteljesen próbálják a 85 éve tartó trianoni folyamatot lassítani, függetlenül attól, hogy ott is fogy a magyarság, asszimilálódik, beolvad. Mégis van mit tanulni a határon túli magyaroktól! Ön gyakran találkozik közönségével, részt vesz fórumokon. Elõadásaiban gyakran hallani az elhallgatás, a hazugság, az agymosás kifejezéseket. Ezek kulcsszavak az Ön gondolkodásában? Kulcsszavak, mert az ember újra és újra rádöbben bizonyos könyvekre, írásokra, gondolatokra, életmûvekre, történelmi eseményekre, amelyeket most fedezünk fel magunknak. Verseket, könyveket, szellemi teljesítményeket töröltek ki a magyar köztudatból. Nem élhet úgy egy nemzet, hogy az értékek nem öröklõdnek tovább nagyapáról fiúra, fiúról unokára. Meg kell erõsíteni az elsorvadt, szétesett családokat olyan társadalmi környezet, jövõkép és perspektíva felvázolásával, amelyet az emberek elhisznek, beláthatónak, megélhetõnek gondolnak. Talán furcsa, hogy egy filmrendezõ beszél ezekrõl a társadalmi-politikai kérdésekrõl, de én azért készítem ezeket a filmeket, mert szeretnék hozzájárulni e sorskérdések tudatosításához. Szerencsés történelmû, nagy demokratikus múltra visszatekintõ nyugat-európai országokban erre kevésbé van 101

11 JÚNIUS szükség. Kelet-Európában az értelmiséginek, a mûvésznek, a filmesnek ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznia kell. Ahhoz, hogy helyzetünket és lehetõségeinket világosan érzékelni tudjuk, bejárható, megteremthetõ jövõképünk legyen, és ne vágyálmokat kergessünk, el kell tüntetnünk történelmünk fehér foltjait. A sok titok és hazugság után õszintén kell a kérdéseket feltenni, hogy megértsük múltunkat, mert csak akkor tudjuk megérteni a jelenünket. Engem mostanában trianonozással szoktak vádolni. Azt mondják, itt az Európai Unió, kitágult a világ, váltogathatjuk a tévécsatornákat, óriási az információrobbanás, errõl beszéljünk, ezzel törõdjünk. De mi áramlik felénk valójában? Mindez igazán segíti szellemi, lelki önépülésünket, vagy fogyasztói barommá zülleszt minket? Én azt gondolom, jelenleg inkább az utóbbiról van szó. Trianonnal foglalkozó filmje után nem az építõjellegû vita, beszélgetés indult meg, hanem a támadás. Mély meggyõzõdésem, hogy a legkülönfélébb, kisebb-nagyobb közösségekben szerte az országban és országhatáron kívül, beszélgetések kezdõdtek meg. Más kérdés, hogy a média Magyarországon és általában a térségben kiszolgálja azokat a világfolyamatokat, amelyek mögött kimutatható, felfedezhetõ, erõteljes és világos politikai szándék van. Nevezetesen: ne foglalkozzunk a történelmünkkel, hanem örüljünk annak a kvázi anyagi jólétnek és boldogulási lehetõségnek, amelyet felvázol ez az új világ. Bár egyelõre ennek csak a távoli reményét hitetik el velünk, ugyanis a tízmillió magyarból ötmillió a létminimum határán, nagyon nehéz anyagi körülmények között él. Nem hozott jólétet számunkra az elmúlt 15 esztendõ. Én akkor lennék bajban, ha filmem semmilyen formában sem tudna az emberekhez eljutni. De folyamatosan vetítik, ami ugyebár diktatúrában nehezen képzelhetõ el. Ha ez nem is olyan demokrácia, mint amirõl álmodoztunk, használjuk ki a lehetõségeit. Ez a film az én kérdéseim, vélekedéseim gyûjteménye, azon emberek közremûködésével, akiket különbözõ okoknál fogva jelentõs személyiségeknek tartok. Ne csodálkozzunk azon, hogy a XX. század milyen szellemi zûrzavart hagyott maga után. A Néma kiáltás címû filmjéhez ugyancsak nehezen lehet hozzáférni, nagy titkolózás van körülötte, de már olvashattuk, hogy megkérdõjelezték, miért éppen azokat az embereket szólaltatta meg, akik helyet kaptak az alkotásban. A Néma kiáltás a népességfogyásról szól, és ez Trianonnal összefüggõ kérdés. A magyar családokban 1,3 a gyermekátlag, 55 ezer abortusz jut egy évre, ebben az összlakosság számához viszonyítva világelsõk vagyunk, ami ugyebár igencsak kétes dicsõség, s évente ezer fõvel csökken a népesség. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy tessék valamiféle 50-es évekbeli törvényt bevezetni, vagy megtiltani az abortuszt. Nem errõl van szó. De arról igen, hogy ismerjük fel ezeket a tendenciákat és tegyük fel a kérdést, azt akarja-e a magyar nemzet, hogy 2050-ben 6-7 millió lélekszámú legyen? Én azok közé tartozom, akik szeretnék ezt a tendenciát megállítani, és lélekszámát, lelkiállapotát tekintve emelkedõ nemzetet képzelnek el a XXI. században. De ehhez rendkívül mély és nagyon sokoldalú társadalomépítõ tevékenységre van szükség. Természetes, hogy ez a film sem fog tetszeni azoknak, akiknek nagyon jól van ez így, ahogyan van. A nyilvánosság elõtt nem fognak vitába szállni a Néma kiáltás címû filmem megállapításaival sem, inkább mindent elkövetnek, hogy ne vetítsék, hogy minél kevesebb emberhez jusson el. Hova jutottunk? Hiszen nem a diktatúrában élünk! Elõre tudom, hogy forgatás elõtt álló Adjátok vissza a hegyeimet! címû Wass Albert-filmem is olaj lesz a tûzre. Milyen jövõképet képzel el az anyaországi és a határon túli magyaroknak? Én természetesen azt szeretném, ha az anyaország nagy, erõs és összetartó nemzet lenne. Ekkor lehetne elõrehaladni a nemzeti önrendelkezés és bizonyos autonómiák kérdésében is. Magyarországnak legalább a nagy kérdésekben egyetértõ nemzetté válás útjára kell lépnie. A határon túli magyarság sorsán elsõsorban ez segíthetne. Akkor tud egy ország sokoldalúan, de 102

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze JÚLIUS JULIUS A római naptárban eredetileg a fantáziátlan Quintilis (ötödik) nevet viselte. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgõ javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesar után, aki e hó 12. napján

Részletesebben

P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER

P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER A latin õskalendárium 10. hónapja. A pihenés, megbékélés ideje, az emberek a családi tûzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett munka gyümölcseit. Decemberre minden jelentõs paraszti munka befejezõdött,

Részletesebben

AUGUSTUS. K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs AUGUSZTUS

AUGUSTUS. K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs AUGUSZTUS AUGUSZTUS AUGUSTUS A régi római naptárban Sextilis (Hatodik). I.e. 8-ban szenátusi határozattal kapta Augustus császárnak hódoló nevét. A princeps ugyanis ebben a hónapban nyerte el elsõ konzulátusát,

Részletesebben

Sípos Márton-emlékverseny Dél-dunántúli nagy csaták mellúszásban és pillangón

Sípos Márton-emlékverseny Dél-dunántúli nagy csaták mellúszásban és pillangón XXI. évfolyam, 41. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. november 13. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Sípos Márton-emlékverseny Dél-dunántúli nagy csaták mellúszásban és pillangón

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. június 2010. JÚNIUS Invitáló Városnapok 2010 Kikapcsolódni hívom Önöket, kedves sajószentpéteriek. Eltölteni egy vagy több napot a vásári forgatagban, szórakozni a könynyedebb

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

HÍRMONDÓ CSEPELI. Várakozás. Áldott, békés barácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Németh Szilárd Csepel polgármestere

HÍRMONDÓ CSEPELI. Várakozás. Áldott, békés barácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Németh Szilárd Csepel polgármestere CSEPELI HÍRMONDÓ 2010. december 10. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA I. évfolyam 1. szám Várakozás A LATIN ADVENT SZÓ ELJÖVETELT, ÉRKEZÉST JELENT. MINDEN ELJÖVETEL, AMELYRE VÁRUNK, IZGALOMMAL ÉS BIZONYTALANSÁGGAL

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs XX. évfolyam 14. szám 2012. július 31. Megjelenik: kéthetente Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs BERUHÁZÁS Célegyenesben az Európa Belvárosa Program Újabb uniós

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 2. szám 2006. január 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni Alul is, fölül is ázik a Húszas Lassan két hónap telt

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó ÖNKORMÁNYZAT Újabb 150 millió forint Józsefvárosnak

Részletesebben

Csúcskategóriás készülékek a megyei kórháznak

Csúcskategóriás készülékek a megyei kórháznak 2 Tartalmunkból: Fatemplom épült Magyarföldön (5.o.) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (6-7.o.) Köszönet a közönségnek (8.o.) Uszoda lesz Keszthelyen (10.o.) A fiatalokat segítve (11.o.) megyei közéleti

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A Barokk Év programsorozatának részeként Kárpáti Tamás alkotásaiból nyílt kiállítás

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A Barokk Év programsorozatának részeként Kárpáti Tamás alkotásaiból nyílt kiállítás XX. évf. 9. szám 2011. március 16. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Iskolatörténeti kiállítással és emlékfalavatással ünnepelt a Petőfi Sándor Általános Iskola.

Részletesebben

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül LVIII. évfolyam 2. szám 2006. január 20. Megjelenik 35 500 példányban, legközelebb január 27-én. Január 23.: A Magyar Kultúra Napját köszöntjük A Magyar Kultúra Napját idén is rangos és tartalmas rendezvénnyel

Részletesebben

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 9. szám 2012. május 29. Ingyenes Jó hír érkezett a napokban a polgármesteri hivatalba. A tavaly benyújtott, újabb gyűjtőútépítést célzó pályázat nyert. 352 millió

Részletesebben

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek I. évfolyam 9. szám 2011. október Gárdony közéleti havilapja Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek Már világosan látszik, hogy magas cukortartalmú, egészséges szemekbõl készül majd az idei

Részletesebben

Átszervezési és fejlesztési kérdésekről döntöttek

Átszervezési és fejlesztési kérdésekről döntöttek XVI. évf. 27. szám 2007. július 19. Átszervezési és fejlesztési kérdésekről döntöttek Egymilliárdos beruházások Egymilliárdos beruházásokról döntött a képviselő-testület július 12-ei ülésén. Szabad utat

Részletesebben

szolgálat Segítség a Flór Ferenc Kórháznak A városközpont szabályozási terve Városunk a kulturális elmúlt években, így Chopin Zeneiskola, a Városi

szolgálat Segítség a Flór Ferenc Kórháznak A városközpont szabályozási terve Városunk a kulturális elmúlt években, így Chopin Zeneiskola, a Városi szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évfolyam 37. szám 2001. október 11. Terjesztõi ára: 50 Ft Gödöllõ a kultúra városa Városunk a kulturális intézmények fejlesztésére közel 2

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben