2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin. Cs P Szo V H K Sze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin. Cs P Szo V H K Sze"

Átírás

1 JÚNIUS IUNONIUS Névadója Juno, a gyermekáldás és a házasélet istennõje, a görög Héra latin megfelelõje. Az antik Rómában 1-jén ülték meg Iuno Moneta ( intõ Juno) templomavatásának ünnepét, valamint Carda napját, aki Ovidius szerint Janus nõi párja és az ajtósarok (cardo) megszemélyesítõje Cs P Szo V H K Sze 2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin 11-e volt a Matralia (Mater Matuta: Reggeli Anya ), aki szintén Janus (Pater Matutinus: Reggeli Apa ) párja volt, és egyes értelmezések szerint maga Inó, a dajkaistennõ, Iuno mása. Június között zajlott a Vestalia, Vesta istennõ ünnepi hete. Az õ templomában égett a szüzek oltalmazta örök tûz. Vesta a görög Hesztia megfelelõje, a családi tûzhely istenasszonya. Hesztia Hérával és Démétér anyával együtt a Nagy Istennõ egylényegû három személye volt. A Vestalia, jellegébõl fakadóan tûzünnep, a nyári napfordulat ünnepe, a Janus õrizte téli kapu nyári ellenpontja. (A jún. 15-e és 21-e közti 6 napos idõkülönbség a római naptár azon sajátosságából ered, hogy a napév sarokpontjait rendszerint a hónap idusa körüli holdtöltével együtt ünnepelték.) Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Medárd, Zaránd Félix, Annabella Margit, Gréta Barnabás, Barna Villô Antal, Anett Vazul, Herta Jolán, Vid Jusztin, Arany Laura, Alida Arnold, Levente Gyárfás Rafael, Dina, Polett Alajos, Leila, Alojzia Paulina Zoltán, Édua Június régi magyar neve: Szent Iván hava, illetve: Rák hava Szo V Iván Vilmos, Maxim 26 H János, Pál 27 K László 28 Sze Levente, Irén 29 Cs Péter, Pál 30 P Pál 92

2 Jeles napok Június 8. Medárd Noyoni és tournai-i püspök, Picardia térítõje. A legenda szerint egy táncoló, tobzódó tömeget 40 napos esõvel kergetett szét. Ha Medárd napján esik, 40 napig esik. A tapasztalat szerint Közép- Európa fölé ekkor szoktak megérkezni a nedves, tengeri eredetû légtömegek, amelyek monszunjellegû zivataros idõszakot eredményezhetnek. Medárd ezért Orbánnal és Donáttal együtt a gazdák, kertészek, szõlészek patrónusa. A 40 napba pont beleesik az egész Rák hava, ami az asztrológiában is nedves hónap, állatövi jegyének a víz az eleme. középkorban valóságos járvánnyá duzzadt, mely fõleg a Szent Iván napkor járt pogány tûztáncok idején ütötte fel a fejét. Június 24. Szent Iván Keresztelõ Szent János születésnapja. A katolikus egyház Szûz Márián kívül csak az õ esetében ünnepli névnapként az evilági születésnapot. A Szentírás szerint János pont fél évvel születik Jézus elõtt. János evangéliuma szerint pedig ezt mondja:...neki növekednie, nekem pedig kisebbednem kell (Jn 3,30) János születése után rövidülnek a nappalok, Jézusé után pedig hosszabbodnak. A nyári napforduló õsi fényszimbolikája alapján mindenfelé tüzeket gyújtanak Szent Iván elõestéjén. JÚNIUS Június 13. Páduai Szent Antal Lisszabonban született, Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekségbe tántorodó tömegeit térítette vissza a szó fegyverével. Fiatalon halt meg ( június 13.) Szolgálataiért IX. Gergely halála után 10 hónappal szentté avatta. A legnépszerûbb szent világszerte. Szobra majdnem minden templomban megtalálható: barna, ferences szerzetescsuhában, az angyali szelídségû ifjú, karján a kis Jézussal, kezében liliommal. A szobra mellett található persely a szegényeknek való adakozás helye, eszköze. Halála napja pont a napfordulóra esett, a naptárreformot megelõzõ csúszás miatt. Ünnepe dologtiltó szent nap volt, Tilos volt pl. a szõlõbe menni ilyenkor 8 napig. Pirosbetûs ünnepnek számított. Június 15. Vid Szent Vitus vértanú. Diocletianus fiából kiûzte az ördögöt (vitustánc), a császár mégis bálványimádásra kényszerítette volna, de ellenállt. Börtönbe vetették, de nagy fényesség közt lehulltak a láncai. Forró ólomba dobták, de onnan is kiszabadult, a ráuszított sárkányt is legyõzte, végül fejét vették. A 14 segítõszent egyike a nyavajatörés, azaz vitustánc ellen fohászkodtak hozzá. Ez a Június 27. László 1077 és 1095 közt magyar király, a magyar lovagkor példaképe, egykor a legnépszerûbb magyar szent. A magyar kereszténység és államiság megszilárdítója, visszaveri a betörõ kunokat és besenyõket, megerõsíti a határokat, Erdély patrónusa, hazánkhoz csatolja Horvátországot. A következõ keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt, amikor Kálmánnal való viszálykodása közben szélhûdés érte. Július 29-én halt meg, a nemzet 3 évig megtépett ruhában gyászolta, úr s alávetett egyaránt. 100 évvel késõbb két bíboros jött Váradra felülvizsgálni a Lászlóhoz kapcsolódó csodákat, mikor 1192 június 27-én déltájt fényes csillag gyúlt ki a váradi székesegyház felett, s ragyogott ott 2 órán át. Június 29. Péter-Pál Szent Péter, az emberek halásza, Szent Pál, a pogányok térítõje, mindkettõjüket ezen a napon végzik ki i.sz. 67-ben Rómában. Pétert keresztre feszítik, kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendõnek, hogy úgy haljon meg, mint mestere. Pált lefejezték, mert római polgárként megillette a tisztes halálmód. 93

3 JÚNIUS Évfordulók Június éve történt Los Angelesben megszületett Marilyn Monroe (eredeti nevén: Norma Jeane Baker v. Mortenson) amerikai filmszínésznõ. Június éve történt Meghalt Benny Goodman amerikai zenész, klarinétos, a swing királya. Június éve történt Meghalt Ella Fitzgerald amerikai dzsesszénekesnõ. Június éve történt Guglielmo Marconi Nobel-díjas (1909) fizikus szabadalmaztatta a rádiót. Június éve történt Megszületett Allen Ginsberg amerikai költõ, a Beat-nemzedék kiemelkedõ alakja. 100 éve történt Megszületett Josephine Baker amerikai születésû táncosnõ, aki világhódító útjára indította a ragtime zenére táncolható charlestont. Június éve történt Meghalt Latinovits Zoltán színész, érdemes mûvész, a magyar színházmûvészet kiemelkedõ egyénisége, posztumusz Kossuth-díjas. [Szegénylegények (1965), Hideg napok (1966), Isten hozta, õrnagy úr! (1969), Szindbád (1971).] 60 éve történt Argentínában hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok. 60 éve történt Budapesten 82 éves korában meghalt Simonyi- Semadam Sándor, akit 1920-ban Horthy Miklós kormányzó nevezett ki miniszterelnökké. Június éve történt Megszületett Bajcsy-Zsilinszky Endre publicista, politikus. Június éve történt Megszületett Nagy Imre politikus, miniszterelnök. 300 éve történt Megszületett Joachim Kandler német szobrász, porcelánmintázó, aki az európai porcelánszobrászat megteremtõje. Június éve történt Megkezdte mûködését az elsõ budapesti házgyár. A paneltechnológia elterjesztésétõl a lakáshiány megoldását várták. 70 éve történt Moszkvában 68 éves korában meghalt Makszim Gorkij (eredeti nevén: Alekszej Makszimovics Peskov) orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója. (Éjjeli menedékhely, Az anya) Június éve történt A Bocskai István vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, amelyben a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát. Június éve történt A csejen és sziú indián törzsek Szilaj Ló, Ülõ Bika és Két Hold vezetésével a Little Big Horn folyó melletti ütközetben legyõzték az amerikai hadsereg egyik lovassági alakulatát. Június éve történt A bázeli városi kantonban, Svájcban a nõk is választójogot kaptak. Június éve történt A Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként III. Calixtus pápa elrendelte a déli harangozást. 94

4 Ökumenikus összefogás a Ferencvárosban Interjú Szabó Júlia tisztelendõ asszony evangélikus parókussal JÚNIUS A Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület képviseletében tisztelettel köszöntöm Szabó Júlia tisztelendõ asszonyt, a IX. kerületi evangélikus parókust abból az alkalomból, hogy egy IX. kerületi kalendáriumot készítünk, és meg szeretnénk szólítani az itteni felekezetek vezetõit is. Hogy áll az evangélikus vallás gyakorlása, a hívõknek a valláshoz való hozzáállása itt a IX. kerületben? Itt a kerületben nagyon érdekes a kép. Tulajdonképpen az elmúlt évtizedek rányomták bélyegüket az itteni evangélikusok életére is. A népszámlálási adatokból kiderül, hogy több mint 1500 személy vallotta magát evangélikusnak itt a IX. kerületben, viszont gyülekezeti tagként emberrel tartjuk a kapcsolatot. Hogyan történik itt a hitoktatás? Templomi hitoktatás van, vagy pedig járnak ki iskolába is? A Lónyai gimnáziumban iskolai hitoktatásunk van. Mivel százalékosan elég alacsony a gyermek evangélikusságnak az aránya, ezért az ún. kitelepült felekezeti hitoktatást az iskolákban én nem tudtam fenntartani. Elindulni is nehéz, de fenntartani szinte lehetetlen. Ami mégis mûködik, néhány iskolában vannak bibliával kapcsolatos hittan órák. Kicsit gondolkodtam, hogy minek is lehet ezt nevezni, mert ez a biblia könyveirõl, kortörténetérõl szól, annak kritikai megközelítése, közelebbi ismertetés és beszélgetés a fiatalokkal, gimnazistákkal, ami rendkívül népszerû. Ezeket én szoktam tartani, és tényleg, döbbenetes az az érdeklõdés, ami ezeket kíséri. Évek óta teszem ezt a Lengyel Gyula Szakközépiskolában. Tettük ezt itt a Fáy Szakközépiskolában, tehát ahova beengednek, ott megpróbáljuk ezt a fajta hittanoktatást és ez kiválóan mûködik. Egyébként pedig az itteni vendéglétünk alatt a katolikus plébánia hivatalában tartjuk a hittanóráinkat, különbözõ korcsoportoknak. Vannak óvodás, kisiskolás, középiskolás és egyetemista, valamint felnõtt hittanjaink. Nagyon nagy népszerûségnek örvend a felnõtt hittan óra, a teaház, ami több órás együttléteket eredményez, és nagyon komoly felkészültséget igényel, szinte már tudományos színtû beszélgetéseket és képzést. Milyen a hitélet? Úgy tudom, hogy az evangélikus egyházban, itt a kerületben vannak mozgalmi csoportok. Sajnos, itt most, mivel nagyon kicsi a gyülekezet, csak a felnõtt bibliaóra az, ami önálló lelkiségi tartalommal bír. És összehozza ez az embereket? Így van, ez tud közösség kialakításához vezetni. A másik rendezvényünk az ún. szeretet vendégségek, amit havonta, kéthavonta egyszer szoktunk tartani. Minden alkalomnak megvan a maga különleges programja, és mindenképpen az a cél, hogy ez egy közösségépítõ, vagy tovább éltetõ alkalom legyen. Úgy hallottam, hogy építkezésben vannak. Ezek szerint nincs templom pillanatnyilag a kerületben. Hol épül az új templom? Így van. Volt egy nagyon pici templomunk a Thaly Kálmán utcában, ami a rehabilitáció kapcsán lebontásra került. Az önkormányzattól nagyon kedvezô áron tudtuk megvásárolni a szomszéd saroktelket, így már épül a gyülekezeti központ: egy templom, egy gyülekezeti otthon, nappali, közösségi foglalkoztató, idõsek foglalkoztatója, gyerekmegõrzõ, egyéb oktatási egységek, kutató központ, valamint egy idõsek apartman háza. Egy teljes komplexum kerül kialakításra. 95

5 JÚNIUS Amit idáig elmondott, az óriási leterheltséget jelenthet, de ha még egy pár szót szólna arról is, hogy tudományos munkával, és felsõbb oktatással is foglalkozik. Ez mi lenne? Igen, hát én a biblikum területén vagyok otthon, ez a nagyon szeretett területem, amivel foglalkozom, ezen belül is az ószövetség és a Hittudományi Egyetemen héber szövegolvasás. Doktorálásom most van folyamatban, úgy, hogy ez egy külön történet lenne. S hány segítsége van mindehhez a tevékenységhez, amit most elmondott? Nagyon sok olyan fiatal van körülöttem, akik a különbözõ munkák terhét veszik át és segítenek. Tehát itt nagyon sok konkrét feladat van a gyülekezeti hírlevél szerkesztésétõl kezdve a különbözõ gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartásig és egyáltalán szervezési kérdések, az építkezés szervezése, tehát ez mind-mind olyan feladat, ahol én nagyon nagy segítségüket veszem. Tehát a tanításban is részt vesznek? Igen, így van. Milyen tervei vannak a jövõt illetõen? Hát, most a rövid távú terv mindenképp az, hogy elkészüljön a templom, és végre otthona legyen a gyülekezetnek, de itt kell köszönetet mondanom meleg szívvel a Haller téri Szent Vince Plébániának, plébánosának, Müller György atyának, mert tényleg igen sok szeretettel vesznek körül minket, nem csak hogy helyet kaptunk, hanem kaptunk egy templomot is, ahol az istentiszteleteinket tarthattuk, mert a Gát utcai Szent Péter templomban tartjuk az istentiszteleteinket, és hát ez igazából egy olyan gesztus a katolikus egyház részérõl, ami az én számomra tényleg a szeretet megnyilvánulása. Nagyon nagy köszönet érte, mert tényleg én nem is tudom, hogy mit tettünk volna, amikor a mi templomunkat lebontottuk, de tudom, hogy a gyülekezeti tagok is óhajtva várják, hogy minél elõbb elkészüljünk és haza kerüljünk. Ezt tényleg nagy örömmel hallom. Még egy utolsó kérdés, az ökumenikus mozgalomra vonatkozik. Milyen kapcsolatok alakulnak? Törekszünk a kapcsolatok felvételére és elmélyítésére. A mozgalomhoz személyesen is kötõdöm és ezért is bármi megmozdulás van, azt én nagyon nagy örömmel és szeretettel próbálom propagálni. Amikor a Taizé-i kezdeményezésû nagy találkozó Budapesten volt 2000-ben, nálunk is a kis templomban több száz fiatalt fogadtunk. De ugyan így ha csoportok mennek ki, proponálom azt, hogy tõlünk ifjúsági tagok akár az egész nyári idõszakban kiutazhassanak gyakorlatokra. A Taizé-i ökumenikus szellem tulajdonképpen protestáns gyökerekkel rendelkezik. Más vonalon a katolikusokkal rendkívüli, szeretetteljes a kapcsolatunk. Részt veszünk az ökumenikus esküvõkön, és egymás szertartásain. Ahol nem egyszer láttam már önt. Tehát én tényleg igyekszem. De nem csak azért, mert vegyes házasságok révén igény is van a gyülekezeti tagok között erre, de az egy belsõ igény is, hogy ezt az ökumenét ki lehessen tágítani minden irányban. Most van egy nagyon érdekes, kuriózum jellegû dolog, ami istentiszteleteinkkel kapcsolatos, hogy a Szent Péter templomban, ahol az istentiszteleteinket tartjuk, a katolikus misék és az evangélikus istentiszteletetek mellett kopt istentiszteleteket, illetve szertartásokat is tartanak, mert a magyarországi ortodox kopt egyház központja ide került, tehát tulajdonképpen az ortodoxia, ráadásul még a speciális kopt irány felé is jó szálaink vannak. Tehát én szívesen tartom velük is a kapcsolatot. Miután egymás után vannak az istentiszteletek, ebbõl gyakorlati élethelyzetek is adódnak. Tehát itt találkoznak egymással a különbözõ felekezetek hívõi, ami arra irányulhat, hogy az ökumenikus kapcsolatokat kialakítsuk. Nagyon szépen köszönöm az interjút és jó erõt kívánok ehhez a nagyon sok feladathoz. LÁSZLÓ GYÖRGY 96

6 REMÉNYIK SÁNDOR: Keserû szívvel Keserû szívvel bizony mondom néktek, Ti csonka-magyarok: Az ország szíve, Magyarország szíve Ma már a végeken dobog. Hangos szóval hiába fogadkoztok: Hogy soha s mindörökké! Az ország szíve, Magyarország szíve Ott ver, hol Magyarország nincsen többé. JÚNIUS Bennünket összekalapált a bánat, Ti atomokra hulltok itten szét. Egymást farkas-fogakkal tépitek, Nektek nem volt a nagy lecke elég. Amerre nézek: pártok, új pártok, És zászlók, amiket a szenvedély Már elôre a más vérébe mártott. Keserû szívvel mondom néktek, Ti csonka-magyarok: Az ország szíve, Magyarország szíve Nem bennetek dobog. Nem halljátok, mit üzennek a Végek? Pártatlanul, politikátlanul, Reménytelenül is miénk az élet. Hangos szóval ne fogadkozzatok: Hogy soha! s mindörökké! Szétporlanak az arany szólamok Iszapos durva röggé. Térjetek magatokba. És próbáljátok önnön-magatokhoz És próbáljatok hozzánk méltók lenni... Azután jertek minket visszavenni. 97

7 JÚNIUS A Budapesti Corvinus Egyetem központi épületének története Ybl Miklós: Hauptzollamt A Budapesti Corvinus Egyetem Fõvám téri központi épülete nemcsak a IX. kerület meghatározó középülete, hanem a Duna-parti panoráma látványossága is egyben. A vidám diáksereg üde, fiatalos hangulatot visz a mindennapokba. A jelenlegi és az egykori hallgatók szeretik az épületet, szívesen járnak ide tanulmányaik folytatására, illetve a volt hallgatók rendszeresen visszajárnak alma materükbe. AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE A Vámhivatal díszes középületként történõ megépítését Széchenyi István javasolta elsõként a reformkorban. Kezdeményezése komolyságát jelzi, hogy 1835-ben Hild Józseffel el is készíttette az új Harmincadhivatal tervét. Egyéb gyakorlati kezdeményezéseivel ellentétben, Széchenyinek ez a terve nem valósult meg. Egy évtizeddel késõbb, 1846-ban a Magyar Kamara kezdeményezte nagyobb hivatali épület létesítését. Helyszínként a korábbi Harmincad utca helyett a Schopper-Platzot (a mai Kossuth teret) jelölték ki. Újabb egy évtized telt el, mire Pest város és a Kincstár megkötötte az építési telek átadásáról szóló szerzõdést. Erre a helyszínre Josef Weiss cs. kir. miniszteri építési felügyelõ készített elõször tervet 1857 októberében, majd 1864 júniusában Wechselmann Ignác építõmester nyújtott be újabb javaslatot. Wechselmann, aki 1856-ban telepedett meg Budapesten, Ybl Miklós terveinek megvalósítója volt. Így elképzelhetõ, hogy az elsõ tervezet kidolgozásában Ybl is szerepet játszott. A bécsi hatóságok nem járultak hozzá az építkezéshez, tehát újabb tervek lát- 98

8 tak napvilágot. Idõközben a Habsburg-monarchia átalakításának eseményei, a kiegyezés hátráltatták a megvalósulást ben Lónyay Menyhért pénzügyminiszter mozdította ki a holtpontról az ügyet: megbízta Ybl Miklóst a Schopper-Platzra építendõ vámház tervének kidolgozásával. Ybl 1870-ben mutatta be a kész tervet Pest város Építési Bizottmányának ülésén. A városatyák azonban városrendezési okokra hivatkozva visszautasították. Ezután a Vámház építésének terve a minisztertanácsot is megjárta. Andrássy Gyula miniszterelnök elfogadta a város érvelését, hajlandónak mutatkozott beszüntetni a már megkezdett építkezést a Schopper-Platzon, ha Budapest az Alsó-Dunaparton telket biztosít a sótér a mai Fõvám tér közelében, ahol a vámház és a hozzá kapcsolódó vasúti forgalom a város fejlõdését nem akadályozza. Ybl két hét alatt elkészítette új tervét, amelyet a kisajátítási eljárás miatt nem lehetett megvalósítani, így szükségessé vált a harmadik, immár végleges terv elkészítése. Ezt július 19-én hagyták jóvá, miközben július 4-én már megkezdõdtek a földmunkák. Magáról az építkezésrõl keveset tudunk, mivel a vonatkozó pénzügyminisztériumi iratok elvesztek. A Vasárnapi Újság tudósított idõnként a munkálatokról. Az építkezést Wechselmann Ignác vezette, munkás dolgozott kezdetben az épületen. Az építkezéshez szükséges anyagokat (követ, márványt) hajón szállították és az akkor kiépített partszakaszon rakodták ki. Gránitból és márványból nem sikerült eleget beszerezni, a nagyszabású budapesti építkezések miatt kevés kõfaragót tudtak fogadni. Ezért a márványokkal együtt kõfaragókat is hozattak Carrarából. Az építkezésen kiváló cégek és iparosok dolgoztak, így a Schlick vasgyár, a Neuschloss cég; a szobrokat Sommer Ágoston, a lépcsõházi vasdíszítményeket Jungfer Gyula, a belsõ falak festését Scholz Róbert, az üvegezést pedig Róth Márk végezte. Az épület május 1-jére készült el. Alapterülete több mint 9500 négyzetméter. Fõhomlokzata a Dunára néz. Sajátossága a hosszoldali homlokzatból kiemelkedõ középrizalit és a sarkokon egybekapcsolt sarokpavilon. Az egész épület méltóságteljes, visszafogott ünnepélyességet és harmóniát sugall. A részletek megoldása itáliai, tömegalkotása és tagolása bécsi mintát követ. Az ünnepélyes megjelenés megfelelõ belsõ tartalmat kívánt: a díszudvar (aula), az elõcsarnok és a díszlépcsõ, valamint a belsõ terek ünnepélyessége méltó a külsõ emelkedettséghez. A dunai homlokzat erkélyére antik istenek vasutat, gõzhajózást, festészetet és szobrászatot szimbolizáló szobrai kerültek. Az északi homlokzaton erény allegóriák, a déli homlokzaton pedig magyar õsfoglalkozások alakjai láthatók. A két tér felé esõ homlokzatokra a világtájakat jelképezõ dombormûvek kerültek. Ybl Miklós alkotása a neoreneszánsz historizmus egyik fõ mûve. A Fõvámpalotában négy, egymástól elválasztva mûködõ hivatal mûködött: a vámhivatal, a pesti pénzügyi igazgatóság, a központi árüzleti igazgatóság és a bányatermék igazgatóság. A Fõvámház alá komoly, raktárként szolgáló pincerendszer épült, amelybõl négy, zsilippel elzárható alagúton volt kijárás a Dunapartra. Az épület mellett, sõt az épületbe is vasúti vágányok vezettek. Az épület végsõ, mai környezete a századforduló elõtti években alakult ki: rendezték a Ferenc József rakpartot és a Csepel rakodópartot, 1896-ra felépült a Ferenc József-(Szabadság-)híd és a központi vásárcsarnok. A déli oldalon pedig az 1890-es években a Sóház, amelyben a Fõvámházat kiszolgáló irodák kaptak helyet. Az épület átadása után külsõ átalakítást nem végeztek, a második világháborúig néhány belsõ változtatás történt, például felvonók, központi fûtés szerelése, étterem és söntés, posta megnyitása ben óvóhelyet építettek és befalazták a pincékbe vezetõ alagutak nyílásait. A háború alatt december közepétõl február 13-ig igen súlyos sérüléseket szenvedett az épület. Erõs falazata és hídfõ melletti elhelyezkedése miatt mind a német és a ma- JÚNIUS 99

9 JÚNIUS gyar, mind pedig a szovjet katonaság fontos katonai támpontnak használta. Az épület köré légvédelmi és harckocsi elhárító lövegeket telepítettek. Az újjáépítés szinte reménytelennek látszott: volt olyan vélemény is, hogy nem érdemes újjáépíteni október 22-én, a mûszaki bejárás alkalmával döntöttek mégis a felépítés mellett, ami nem jelentette egyszersmind azt is, hogy a vámigazgatóság fogja a továbbiakban is használni tavaszán kezdõdtek meg a tényleges munkálatok, amit némiképp hátráltatott a helyreállítás három hónapra történt felfüggesztése a Fõvám tér forgalmának újraszabályozása miatt. Minisztertanácsi határozat értelmében a helyreállítási munkát a pénzügyi tárca helyett augusztus 1-jétõl kezdõdõen a Magyar Újjáépítési Minisztérium végezte. Ezzel lezárult a Fõvámpalota korszaka. Az újjáépítés 1948-tól nyert igazi lendületet, amikor eldõlt, hogy az épületet az akkor önállóvá vált Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem céljára állítják helyre. Az új funkciónak megfelelõ átalakításokat kellett végezni, ami az épület belsejét alapjaiban változtatta meg. Beépítették a mellékudvarokat, a díszudvart pedig megosztották és aulát alakítottak ki a helyén. Elõadó és szemináriumi termeket, könyvtárat, a Sóház utcai fronton új lépcsõházat építettek. Az átalakítást a Középülettervezõ Intézet (KÖZTI) munkatársai Müller Mihály, Halászy Jenõ és Janáky István tervezték és vezették. Az Egyetem az 1950/51. tanévben vehette birtokba új központi épületét. Ezt követõen létesült 1952-ben az egyetemi menza ban lifteket szereltek be, 1957-ben a földszinten laboratóriumot, 1963-ban pedig számítóközpontot. Utóbbit 1970-ben Makk Károly tervei szerint alakították át. Hosszú folyamat elõzte meg az épület újabb felújítását, amelyhez a kivitelezési terveket már 1969-ben megrendelték. Két évvel késõbb elkészült az elsõ mûemléki tudományos dokumentáció (Keresztfalviné Bardon Katalin, Makkai Géza, Kollányi Béla és Mányoky László), amelyet 1980-ban követett a második (Dr. Szirmai János). A legújabb rekonstrukcióra között került sor: jelentõs mértékben korszerûsítették az épületet, sokat visszaállítottak az eredeti architektúrából. A díszudvar térhatását eredeti módon állították vissza, kibontották az elfalazott öntöttvas oszlopokat, a homlokzatot megtisztították, a tetõteret beépítették. A rekonstrukció terveit Mányi István és Pál Katalin készítette, a kivitelezést a Középületépítõ Vállalat és az Exbud Kielce lengyel cég végezte. Ybl Miklós Hauptzollamt -ja a felújítást követõen ismét a délpesti Dunapart és az elmúlt száz évben köré épült új városrész meghatározó, szemet gyönyörködtetõ városképi tényezõje lett. A Budapesti Corvinus Egyetem polgárai õrzik az épület állagát és ápolják annak történetét. Összeállította: ZSIDI VILMOS Irodalom: Ybl Ervin: Ybl Miklós. Bp., Dr. Szirmai János: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem a volt Fõvámház mûemléki tudományos dokumentációja. Bp., (kézirat) Hajós György: 125 éve fejezõdött be a Fõvám-palota építése. In: Évfordulóink a mûszaki és természettudományokban Bp., Kiss István Géza: Adalék a magyar pénzügyi kincstár tulajdonát képezõ Fõvámpalota helyreállítási és újjáépítési munkáinak történetéhez Bp., (kézirat) Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetébõl 1. rész Bp.,

10 Nemzeti sorskérdéseink filmvásznon Beszélgetés Koltay Gábor rendezõvel JÚNIUS A nyolcvanas évektõl kezdve olyan alkotások fûzõdnek Koltay Gábor filmrendezõ nevéhez, mint A koncert vagy az István, a király, késõbb a Julianus barát, a Honfoglalás, a Sacra Corona, legutóbb pedig a Trianon, amely iránt senki sem maradt közömbös. Azóta már elkészítette a Néma kiáltás címû dokumentumfilmjét is, amely a népességfogyással, mint az egyik legnagyobb nemzeti sorskérdéssel foglalkozik. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy filmkészítõ emberként miért érdekli õt a történelem. Felfigyeltem arra a gondolatára, hogy a Magyarországon élõk nem úgy viselkednek, mintha nemzethez tartoznának, inkább csak országlakosok. Ez azt jelentené, hogy a határon kívül élõ magyarok a nemzet igazi tagjai? Ezt a fogalmat Nemeskürty István tanár úr használja. Õ mondta ki, hogy magyar nemzet már hosszú ideje nincs, csak nem vettük észre, országlakosokként élünk egymás mellett. Legutóbbi könyve, a Nemeskürty-életmûsorozatban megjelent tizedik kötet, a Kisebbségben saját hazánkban címet viseli. Ezzel is jelezni akarta, hogy azok, akiknek a magyarság sorsa, jövõje fontos, akik nem egy fogyó, elerõtlenedõ nemzetet vizionálnak a XXI. században, azok egyelõre kisebbségben vannak. Tavaly december 5-e azt is megmutatta, hogy az anyaországban szétzilált tudatban élõ állampolgároknak, országlakosoknak történelemszemlélet, nemzettudat vonatkozásában van mit tanulniuk a határon kívül élõktõl. Egy erdélyi asszony csodálatosan és számomra egyértelmûen fogalmazta meg ezt a lelki együvé tartozást. Azt mondta, õket az tartja életben, hogy tudják: az anyaországban élõk nem feledkeztek meg róluk. Az erõs, összetartó anyaország azonban, amely minden eszközzel megpróbál segíteni, már csak egy illúzió, amellyel le kell számolni. Az elszakított nemzettesteken élõknek sokkal többet jelent egy jó szó, mint bármilyen anyagi támogatás. Ha az ember elmegy az országhatáron túlra, akkor azt látja, hogy az ott élõk erõteljesen próbálják a 85 éve tartó trianoni folyamatot lassítani, függetlenül attól, hogy ott is fogy a magyarság, asszimilálódik, beolvad. Mégis van mit tanulni a határon túli magyaroktól! Ön gyakran találkozik közönségével, részt vesz fórumokon. Elõadásaiban gyakran hallani az elhallgatás, a hazugság, az agymosás kifejezéseket. Ezek kulcsszavak az Ön gondolkodásában? Kulcsszavak, mert az ember újra és újra rádöbben bizonyos könyvekre, írásokra, gondolatokra, életmûvekre, történelmi eseményekre, amelyeket most fedezünk fel magunknak. Verseket, könyveket, szellemi teljesítményeket töröltek ki a magyar köztudatból. Nem élhet úgy egy nemzet, hogy az értékek nem öröklõdnek tovább nagyapáról fiúra, fiúról unokára. Meg kell erõsíteni az elsorvadt, szétesett családokat olyan társadalmi környezet, jövõkép és perspektíva felvázolásával, amelyet az emberek elhisznek, beláthatónak, megélhetõnek gondolnak. Talán furcsa, hogy egy filmrendezõ beszél ezekrõl a társadalmi-politikai kérdésekrõl, de én azért készítem ezeket a filmeket, mert szeretnék hozzájárulni e sorskérdések tudatosításához. Szerencsés történelmû, nagy demokratikus múltra visszatekintõ nyugat-európai országokban erre kevésbé van 101

11 JÚNIUS szükség. Kelet-Európában az értelmiséginek, a mûvésznek, a filmesnek ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznia kell. Ahhoz, hogy helyzetünket és lehetõségeinket világosan érzékelni tudjuk, bejárható, megteremthetõ jövõképünk legyen, és ne vágyálmokat kergessünk, el kell tüntetnünk történelmünk fehér foltjait. A sok titok és hazugság után õszintén kell a kérdéseket feltenni, hogy megértsük múltunkat, mert csak akkor tudjuk megérteni a jelenünket. Engem mostanában trianonozással szoktak vádolni. Azt mondják, itt az Európai Unió, kitágult a világ, váltogathatjuk a tévécsatornákat, óriási az információrobbanás, errõl beszéljünk, ezzel törõdjünk. De mi áramlik felénk valójában? Mindez igazán segíti szellemi, lelki önépülésünket, vagy fogyasztói barommá zülleszt minket? Én azt gondolom, jelenleg inkább az utóbbiról van szó. Trianonnal foglalkozó filmje után nem az építõjellegû vita, beszélgetés indult meg, hanem a támadás. Mély meggyõzõdésem, hogy a legkülönfélébb, kisebb-nagyobb közösségekben szerte az országban és országhatáron kívül, beszélgetések kezdõdtek meg. Más kérdés, hogy a média Magyarországon és általában a térségben kiszolgálja azokat a világfolyamatokat, amelyek mögött kimutatható, felfedezhetõ, erõteljes és világos politikai szándék van. Nevezetesen: ne foglalkozzunk a történelmünkkel, hanem örüljünk annak a kvázi anyagi jólétnek és boldogulási lehetõségnek, amelyet felvázol ez az új világ. Bár egyelõre ennek csak a távoli reményét hitetik el velünk, ugyanis a tízmillió magyarból ötmillió a létminimum határán, nagyon nehéz anyagi körülmények között él. Nem hozott jólétet számunkra az elmúlt 15 esztendõ. Én akkor lennék bajban, ha filmem semmilyen formában sem tudna az emberekhez eljutni. De folyamatosan vetítik, ami ugyebár diktatúrában nehezen képzelhetõ el. Ha ez nem is olyan demokrácia, mint amirõl álmodoztunk, használjuk ki a lehetõségeit. Ez a film az én kérdéseim, vélekedéseim gyûjteménye, azon emberek közremûködésével, akiket különbözõ okoknál fogva jelentõs személyiségeknek tartok. Ne csodálkozzunk azon, hogy a XX. század milyen szellemi zûrzavart hagyott maga után. A Néma kiáltás címû filmjéhez ugyancsak nehezen lehet hozzáférni, nagy titkolózás van körülötte, de már olvashattuk, hogy megkérdõjelezték, miért éppen azokat az embereket szólaltatta meg, akik helyet kaptak az alkotásban. A Néma kiáltás a népességfogyásról szól, és ez Trianonnal összefüggõ kérdés. A magyar családokban 1,3 a gyermekátlag, 55 ezer abortusz jut egy évre, ebben az összlakosság számához viszonyítva világelsõk vagyunk, ami ugyebár igencsak kétes dicsõség, s évente ezer fõvel csökken a népesség. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy tessék valamiféle 50-es évekbeli törvényt bevezetni, vagy megtiltani az abortuszt. Nem errõl van szó. De arról igen, hogy ismerjük fel ezeket a tendenciákat és tegyük fel a kérdést, azt akarja-e a magyar nemzet, hogy 2050-ben 6-7 millió lélekszámú legyen? Én azok közé tartozom, akik szeretnék ezt a tendenciát megállítani, és lélekszámát, lelkiállapotát tekintve emelkedõ nemzetet képzelnek el a XXI. században. De ehhez rendkívül mély és nagyon sokoldalú társadalomépítõ tevékenységre van szükség. Természetes, hogy ez a film sem fog tetszeni azoknak, akiknek nagyon jól van ez így, ahogyan van. A nyilvánosság elõtt nem fognak vitába szállni a Néma kiáltás címû filmem megállapításaival sem, inkább mindent elkövetnek, hogy ne vetítsék, hogy minél kevesebb emberhez jusson el. Hova jutottunk? Hiszen nem a diktatúrában élünk! Elõre tudom, hogy forgatás elõtt álló Adjátok vissza a hegyeimet! címû Wass Albert-filmem is olaj lesz a tûzre. Milyen jövõképet képzel el az anyaországi és a határon túli magyaroknak? Én természetesen azt szeretném, ha az anyaország nagy, erõs és összetartó nemzet lenne. Ekkor lehetne elõrehaladni a nemzeti önrendelkezés és bizonyos autonómiák kérdésében is. Magyarországnak legalább a nagy kérdésekben egyetértõ nemzetté válás útjára kell lépnie. A határon túli magyarság sorsán elsõsorban ez segíthetne. Akkor tud egy ország sokoldalúan, de 102

12 mindenekelõtt erkölcsileg és lelkileg segíteni, majd azt követõen anyagilag is, ha elõször önmagával tisztázza e fontos, távlatos kérdéseket. Mesebeszéd, hogy ha majd eltûnnek azok a bizonyos bódék a határokról, akkor önmagától minden megoldódik. Ez csak akkor következik be, ha a magyarság bízni kezd abban, hogy magyarként is felépítheti a jövõjét. Ebben most nem hisz. Ha az anyaország szétzilálódott, szétesett, akkor minden hõsies erõfeszítés ellenére ugyanez a sors jut az elszakított nemzetrészeknek is. Egy film természetesen önmagában semmit sem változtat meg, de reményeim szerint fõleg ha sokan nézik, tehát minél több emberhez jut el, hozzájárulhat bizonyos kérdések felismeréséhez, tudatosításához. Alkotásaimmal ezt a közös gondolkodást szeretném elõsegíteni. JÚNIUS LÁSZLÓ GYÖRGY JÓZSEF ATTILA: Nem! Nem! Soha! Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett! Ha eljô az idô a sírok nyílnak fel, Ha eljô az idô a magyar talpra kel, Ha eljô az idô erôs lesz karunk, Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! Majd nemes haraggal rohanunk elôre Vérkeresztet festünk majd a határkôre És mindenkit letiprunk! Az lesz a viadal!! Szembeszállunk mi a poklok kapuival! Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár, Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ Teljes egészében, mint nem is oly régen És csillagunk ismét tündöklik az égen. A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, Fut a gaz elôlünk hisz magyarok vagyunk! Felhatol az égig haragos szózatunk: Hazánkat akarjuk! Vagy érte meghalunk. Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: Nem engedjük soha! soha Árpád honát! 103

13 JÚNIUS Kõrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola Iskolánk, a Kôrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola egyidõs a József Attila lakóteleppel. Nyolc évfolyamos iskola, ahol immár a harmadik generáció építgeti a felnõtt élethez nélkülözhetetlen alapokat. Pedagógiai programunkban meghatározott célunk, hogy minden diákunk képességének megfelelõ szinten sajátítsa el a tananyagot, olyan iskolába járhasson, ahol barátai vannak, számíthat a tanítóira, tanárai segítségére, ahol jól érzi magát, ahol szeretik. Az iskola életének közel fél évszázada alatt bekövetkezett változások, szervezeti átalakítások is ennek a célnak a megvalósítását szolgálták és szolgálják ma is. A 70-es évek közepétõl angol tagozatos osztályok indultak tõl algimnáziumi osztályokba, 92-tõl háziasszony-képzõbe is járhattak azok, akik ezt választották. Három éven át tartó gyakorlati tapasztalatgyûjtés után 2004-tõl évente egy kéttannyelvû programmal mûködõ elsõ osztályt is indítunk, ahol a gyerekek heti 5 órában bontott csoportban tanulnak angolul. Az ének és testnevelés órák két nyelven, angolul és magyarul zajlanak. A többi tantárgy oktatása magyarul folyik. A következõ évfolyamokon a két nyelven tanított tantárgyak köre két évente bõvül. Egy-egy tárgyat legalább két évig, a magyar mellett angolul is tanulnak a gyerekek. Eddigi tapasztalataink alapján felsõ tagozatos korukban képesek az eredményes alapfokú nyelvvizsgára. A hagyományos tanterv szerint haladó osztályainkban heti két alkalommal van angol, vagy igény esetén német óra. A pedagógusok módszereiket szabadon választhatják meg, így az egyéniségükhöz leginkább közel álló, legeredményesebbnek tartott programmal dolgozhatnak. Van aki a Lovász-módszert, van aki a Mozaik Kiadó tankönyvcsaládját részesíti elõnyben. A matematika oktatásában változatos, differenciálásra alkalmas, a logikus gondolkodást elõtérbe helyezõ kombinált módszereket alkalmazunk. A tanulmányi munka eredményességét mutatja, hogy a versenyeken, az országos tantárgyi méréseken évek óta kiemelkedõen szerepelnek tanítványaink. Diákjaink a gimnáziumban 104

14 és szakközépiskolában is megtartják eredményeiket! Az elsõ négy esztendõ az alapozás idõszaka. A tanítók 4 éven keresztül délelõtt és délután felváltva foglalkoznak a gyerekekkel. Felsõ tagozaton is van lehetõség a délutáni iskolában történõ tanulásra, de sokféle alkalom kínálkozik az önképzésre is. Felújított könyvtárunk nagyobb területen, gazdag könyv- és CD- választékkal, otthonos környezetben minden nap várja a gyerekeket. Iskolánkban mûködik az Ádám Jenõ Zeneiskola kihelyezett tagozata, így délutánonként szolfézst és hangszeres zenét tanulhatnak a gyerekek. Tehetséges tanulóinkat folyamatosan készítjük fel a különbözõ versenyekre, a lemaradókkal pedig rendszeresen foglalkozunk. A gyerekeket elsõ osztályos kortól a testnevelés tantárgy keretében úszni s lehetõség szerint korcsolyázni visszük, tavasszal néhány napos erdei iskolai programra is módunk nyílik a kerület kincsesbányai erdei iskolájában. Sokat kirándulunk, aktívan részt veszünk az iskolai játszóházak, a Kõrösi Napok rendezvényein, az ünnepélyeken, mulatságokon, s a különbözõ vetélkedõkön, a kerületi és magasabb szintû versenyeken. Nyári táborok, sítábor, kerékpáros- és vízi táborok és kellõ számú jelentkezõ esetén angliai tanulmányút teszi még érdekesebbé az iskolai életet. Diákjaink szeretnek iskolába járni! Szülõi kezdeményezésre jött létre a Kõrösi Csoma Sándor Alapítvány, amelynek fõ feladata az iskola anyagi helyzetének, a korszerû oktatás feltételeinek javítása. Az alapítvány támogatása önkéntes. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket! JÚNIUS KÖFLER LAJOSNÉ igazgató és az iskola tantestülete Hirdessen Ön is a Ferencvárosi Kalendáriumban! Cégének, vállalkozásának hirdetését jutányos áron közzétesszük a 2007-es számban, mely 2006 novemberében jelenik meg. Kérésre segítünk a hirdetés látványtervének elkészítésében. Határidô: június 30. A részletekért hívja Kandolka Lászlót ( ). Ne hagyja ki ezt a lehetõséget! Általunk elérheti a kerület olvasóközönségét, lakóit, akiknek polcain egy éven át ott lesz kiadványunk! 105

15 JÚNIUS Nemzetiségek bemutatása Bolgár Ferencvárosban 1998-ban alakult meg a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat. Kalicov Vladimirt, a testület elnökét kérdeztem a bolgár közösség mindennapjairól, fontos célkitûzéseirõl. Mennyi bolgár él Ferencvárosban? A Magyarországi Bolgárok Egyesületének címlistájából az évtizedek óta letelepültek és a XX. sz. végén a jobb élet reményében érkezettekkel együtt 36 bolgár családról van tudomásunk, akik a Ferencvárosban élnek. Ma ezerkétszáz címünk van, akik minden rendezvényre kapnak meghívót, és az országos önkormányzat által kiadott újságot is. Mikor települtek ide a bolgárok? Magyarországra a bolgárok több hullámban érkeztek a XVII. századtól kezdve, az utolsó jelentõsebb hullámok az I. és II. világháború közötti idõszakokra tehetõ. Az akkori régi iratok szerint több, mint 350 ezren voltak azok, akik idénymunkásként jöttek tavasszal, február tájékában, és a szezont ledolgozva október végén, november elején mentek haza Bulgáriába. A mi hagyományos ünnepeink is erre a két idõszakra tevõdnek, február elején Szent Trifon ünnepe, illetve a Szent Dimiter nap október 26-án. A magyarországi bolgárok a XIX. században kezdtek el tartósan letelepülni Magyarországon. Amikor már sok bolgár volt itt, felmerült az igény, hogy valamilyen szervezett formában kezdjenek el élni, tehát kialakuljanak az intézmények is. Melyek voltak az elmúlt évek legfontosabb eredményei? között megépítették a templomot közadakozásból, amely ma a Vágóhíd utcában található. Magyar építész tervezte bolgár tervek alapján ban az egyik kereskedõnk felajánlotta, hogy a Lónyay utcai lakásából egy szobát biztosít iskola számára, amely önszervezõen kezdett mûködni, egy tanteremben több osztály is tanult. Az iskola több helyre költözött, a Lónyay utcában ma is megvan az emlékét õrzõ tábla a mai Szentgyörgyi Albert iskola falán. Háború után különbözõ egyesületek jöttek létre, 1914-ben alakult meg az elsõ nemzeti civil egyesület a fõvárosban, ez a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. A II. világháború után megépítették a magyarországi bolgárok székházát és kultúrházát is, szintén közadakozásból, 1955-tõl 1957-ig kétmillió hétszázezer akkori forintot gyûjtöttek össze. A 2000-ben történt egyesületi vezetõségváltás után ott tartunk, hogy felújítottuk a mûvelõdési ház elõterét, HIDEG BOLGÁR JOGHURTLEVES Hozzávalók: 2 gerezd fokhagyma kis tej 1 pohár joghurt 1 nagyobb uborka kapor só Elkészítés: A fokhagymát sóval együtt nyomjuk szét. Egy szelet fehér kenyeret áztassunk be egy kis tejbe, majd öntsük rá a joghurtot, és keverjük simára. Hámozzuk meg az uborkát és reszeljük le, majd egy kicsit sózzuk meg, és hagyjuk fél órát állni. Nyomkodjuk ki, keverjük öszsze a joghurtos kenyérkével. Szükség esetén hígítsuk vízzel. Hûtsük le, kaporral díszítve tálaljuk. SALÁTA ÚJHAGYMÁBÓL Hozzávalók 1 fõre: 25 dkg póréhagyma, 3 dkg olajbogyó, olaj, só, ecet. Elkészítése: Megmossuk és megtisztítjuk a hagymát, azután vékonyra és hosszúra vágjuk. Megsózzuk, olajjal és ecettel vagy citromlével meglocsoljuk. Olajbogyóval tálaljuk. Fogyasztás elõtt készítjük el a salátát. Olajbogyó helyett keményre fõtt tojással is lehet tálalni. 106

16 SALÁTARECEPTEK Sopszka saláta Hozzávalók 1 fõre: 10 dkg paradicsom 15 dkg paprika 10 dkg uborka 5 dkg hagyma petrezselyem olaj, só, ecet. Elkészítése: A paradicsomot, a paprikát, a hagymát vékony karikára vágjuk, a paprikát pedig ujjnyira. Egy tálba beledaraboljuk, megsózzuk, az olajjal és ecettel meglocsoljuk. Összekeverjük, az apróra vágott petrezselyemmel megszórjuk. Reszelt juhsajttal megszórjuk. Tavaszi saláta Hozzávalók 1 fõre: 10 dkg saláta 4 dkg sárgarépa 10 dkg paradicsom 6 dkg uborka 4 dkg újhagyma 4 dkg retek egy tojás, olaj, só, ecet 8 dkg joghurt Elkészítése: Salátát megmosni, feldarabolni és egy tálba körkörösen a közepére beletenni. A sárgarépát, az uborkát, a paradicsomot, a retket és a hagymát apró karikára vágva körberakni. A saláta közepébe a keményre fõtt tojást rakjuk, amit karikára vagy hosszú szeletekre vágunk. Meglocsoljuk öntettel, ami joghurtból, sóból, ecetbõl áll, és amelyeket elõtte egy tálban összekavartunk. A salátát tálalás elõtt meglocsoljuk olajjal és sóval. Mustárral is készíthetõ, akkor a joghurt kimarad. egy új szintet hoztunk létre, a szállodát most fejlesztettük fel 72 fõ fogadására lifttel, megújult étteremmel. Mik a következõ évek feladatai, célkitûzései? Fenntartani a táncegyütteseket, rendszeresen szerepelni például a helyi kulturális eseményeken, hiszen egy nem kisebbségünkhöz tartozó ember számára a leglátványosabb a folklórunk a mi kultúránkban, és ezen keresztül tudjuk a legjobban megismertetni magunkat. Közösségi életünk fontos része a hitünk megõrzése, a nyelvtanítás, ezért megszerveztük a szombati iskolát. Van a Bajza utcában egy állami iskola, de közösségünkben felmerült az igény, hogy kell olyan hely, ahova a magyar iskolába járó gyerekek is el tudnak járni nyelvet, történelmet tanulni. Ide már negyven gyerek jár. Mi jellemzi a helyi kulturális közösségi életet? Magyarországon törekszünk arra, hogy a kialakult népi tradícióinkat, ünnepeinket is megünnepeljük, és az állami, egyházi ünnepeinket is. Éves szinten a Magyarországi Bolgárok Egyesületének székházában nagyobb rendezvény van. Alakult egy bolgármagyar baráti társaság is, itt tanuló fiatalokból, amelyhez egyre többen csatlakoznak és az egyesülethez is. Az asszimiláció miatti csökkenõ közösségünkben az utóbbi években óriási a megfiatalodás. Próbáljuk a gyerekeket kiskoruktól bevonni a közösségi életbe, játékosan a táncba, különbözõ versenyeken vesznek részt, ahol sikerélményben van részük. A legutóbbi Palma de Mallorca-i világfolklór táncfesztiválon, a Jantra táncegyüttes harmadik lett. Most alakul egy zenekar, akik bolgár zenét játszanak, bolgár énekeket énekelnek. Milyen az anyaország és a helyi kisebbség kapcsolata? Anyaországgal a helyi kisebbség testvérvárosi kapcsolatok létesítésével próbálkozik. Bulgária sokkal rosszabb helyzetben volt anyagilag évekig, mint Magyarország, a rendszerváltás nehezebben zajlott le. Az utóbbi 3-4 évben óriási a fejlõdés. Az anyaországból mûvészek, írók, költõk, a tudományos élet képviselõi érkeznek vendégszerepelni. Hogyan kapcsolódtak be az önkormányzati munkába, milyen a kisebbségi és a települési önkormányzat kapcsolata? Az önkormányzatiság annyiban volt újdonság, hogy az egyesületi élet színesedett azáltal, hogy vannak önkormányzati képviselõk. Könyveket lehet kiadni, a magyarországi bolgár mûvészek kiállításokat tudnak szervezni stb ban alakult meg Ferencvárosban a bolgár önkormányzat, akkor elnöke lettem, onnantól kezdve az összes erõforrásunkat az egyesületnek, mint intézménynek a fenntartására fordítjuk. A települési önkormányzattal a törvény adta lehetõségekhez képest kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. BALLA ÁGNES JÚNIUS 107

17 JÚNIUS Utazási elõkészület MOTTÓ HELYETT! Az útlevélvizsgálatnál: Anyukám, elhoztuk a zongorát? Miért hoztuk volna el? Mert rajta vannak az útlevelek. Nagy utazások elõtt célszerû végiggondolni mindent, hogy ne kelljen az út alatt idegeskedni elfelejtett intézkedések miatt, vagy ami még rosszabb, amiatt, hogy nem emlékszünk rá, hogy adott elintézni valót tényleg elintéztük-e? A következõk abban segítenek, hogy utunk nyugodt legyen. A felsorolást végig kell nézni és kipipálásra csak akkor kerülhet egy elintéznivaló, ha tényleg intézkedtünk. Célszerû a felsorolást leírni és magunkkal vinni, hogy útközben se kelljen keresgélni. 1. ÚTI OKMÁNYOK (EGY HELYRE RAKVA) Jegyek, útlevelek vízummal Utasbiztosítás elintézve Kötelezõ felelõsségbiztosítás zöld bizonylattal E 111 kártya 2. ÚTI ESZKÖZÖK Ing alatt hordható táska beszerezve és eltéve Mobil telefon + töltõ eltéve Útleírás, útikönyvek eltéve Térképek eltéve Téli utazásnál hólánc eltéve 5. ESETI HASZNÁLATI ANYAGOK, ESZKÖZÖK Gyógyszerek külön felsorolás szerint becsomagolva (országok szerint engedélyezett mennyiségben) Fényvédõkrém eltéve Tartalék szemüveg, szemüvegtok eltéve Napszemüveg eltéve Esõkabátok eltéve Esernyõk eltéve Fürdõruhák 6. FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS Fényképezõgép eltéve Filmek kellõ számban beszerezve és eltéve Digitális fényképezõgép + kártya eltéve Videokamera + töltõ + szalagok eltéve 7. OTTHONI INTÉZKEDÉSEK Növények öntözése elintézve Posta kivétele elintézve Fogyasztó órák leolvasva és ajtóra kiírva Tartalékkulcs ismerôs lakótársnak vagy rokonnak hátrahagyva Csapok elzárva Számítógép kikapcsolva Lámpák eloltva (becsukott helyiségekben is) Ablakok becsukva Fûtés takarékra állítva 3. FIZETÉSI ESZKÖZÖK Bankkártyák, készpénz eltéve 4. AUTÓS TARTOZÉKOK Autós utazásnál fényvisszaverõ mellények az elsõ ülések valamelyik hátsó zsebében kell legyenek. Szélvédõmosó. 108

18 Életmód, hobbi JÚNIUS Terítõ készítése patchwork technikával A patchwork technika foltvarrást jelent. Ezt a technikát alkalmazva igazán szabadjára engedhetjük a fantáziánkat, hiszen különbözõ színû és mintájú anyagokat is bátran összevarrhatunk, a formáknak és mintáknak csak a fantáziánk szabhat határt. Szükséges anyagok: különbözõ mintás anyagok tû, cérna, karton a sablonokhoz papír, ceruza, olló Az elkészítés menete: A patchwork terítõhöz elõször különbözõ mintájú négyzeteket kell készítenünk. Ezeket blokkoknak nevezik, ezekbõl áll a terítõ. Elõször készítsük el a sablont. Vágjunk ki egy 20x20 cm-es négyzetet a kartonból, majd ezt vágjuk ketté, hogy két egymáshoz illeszkedõ háromszöget kapjunk. Majd a sablonokat használva különbözõ mintás anyagokból, vágjuk ki háromszögeket, majd varrjuk össze ezeket. 25 négyzetet készítsünk így el, majd a négyzeteket is varrjuk össze. A terítõ szélére egyszínû anyagból szegélyt is varrhatunk, és már kész is a tetszetõs modern terítõnk. Ha megbarátkoztunk a technikával, késõbb variálhatjuk is a formákat és a mintákat egy blokkon belül, így fejleszthetjük tovább a saját technikánkat. CINERÁRIA (Senecio cruentus) A szépen fejlett cinerária sok örömet szerezhet a megajándékozottnak. Levelei üde halványzöldek, enyhén szõrösek. Megfelelõ gondozás mellett évekig gyönyörködhetünk szinte folyamatos virágzásában, a nyugalmi idõszaka ugyanis nagyon rövid. Leveleit elborítják a margarétaszerû fészekvirágzatok, melyek fehér, kék, bíborvörös, rózsaszín és piros színben pompáznak. A fészkek fehér, sárga vagy bordó színûek lehetnek. Tõosztással szaporítható. Világos, de közvetlen napfénytõl védett helyet igényel, az északi fekvésû ablakok, teraszok ideális növénye. A hûvösebb, C-ot igényli. Langyos vízzel állandóan nedvesen kell tartani a tõzeggel kevert talaját. A virágok idõ elõtti elnyílásának leggyakoribb oka a száraz, meleg klíma, ezért lakótelepi lakásokba nem ajánlom. PÁRKAPCSOLAT Amíg a körömlakk meg nem szárad, a nô gyakorlatilag teljesen védtelen... Drágám, mindig így fogsz szeretni? Mindig. Csak lehet, hogy nem mindig téged! 109

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Virág Tiborné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 1 2 MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 3 Beruházás uniós forrásból és kerületi pénzekből Nagyszabású wekerlei fejlesztések

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Márkói Tükör. Márkói Nyugdíjasok Egyesülete. Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta HÍREK

Márkói Tükör. Márkói Nyugdíjasok Egyesülete. Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta HÍREK Márkói Tükör Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta XXII. évfolyam 11. szám HÍREK A KEOP 5.7.0 energetikai pályázat munkálatai a műszaki terület átadását követően még ezen a héten megkezdődnek.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 267/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Közérdekűvé nyilvánítási kérelem Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Játékpedagógia Készítette: Szikora Andrea (SZAVAIF.SZE) 2014.12.01. Oktató: Dr. Sztanáné dr. Babics

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK.

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK. A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron@gmail.com Az előadás vázlata Elméleti keretek, kapcsolódó kutatások Kutatás bemutatása, hipotézisek

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

"Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik." (Péld, 2, 6) ÁLDÁS BÉKESSÉG!

Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik. (Péld, 2, 6) ÁLDÁS BÉKESSÉG! XX. évfolyam 1. szám 2015/2016. tanév Különkiadás A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÚJSÁGJA "Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik." (Péld, 2, 6) ÁLDÁS

Részletesebben