Jaume Cabré. www. jaumecabre.cat 1. A Pamano zúgása (Les veus del Pamano) Spanyolország tér feliratot Fő térre cserélték, a Fontelles falangista utca

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jaume Cabré. www. jaumecabre.cat 1. A Pamano zúgása (Les veus del Pamano) Spanyolország tér feliratot Fő térre cserélték, a Fontelles falangista utca"

Átírás

1 A Pamano zúgása (Les veus del Pamano) Traducció a l hongarès de Tomcsányi Zsuzsanna 1 Aznap, amikor feledésre ítélték a nevét, nagyon kevesen jártak az utcán. Akkor is kevesen lettek volna, ha nem esik, mert a legtöbben úgy gondolták, jobb, ha azt a látszatot keltik, mintha nekik édesmindegy volna, és valamelyik ablakból, vagy a kertkapu mögül lesték az eseményt, a keserves időkre emlékezve. A polgármester kijelentette, hogy a szakadó eső ellenére megtartják a ceremóniát; de azt már nem tette hozzá, hogy a politikai szilárdság e megnyilvánulása mögött valójában az áll, hogy két órára találkozót beszélt meg egy ügyfelével Sortba, ahol a Rendé vendéglőben pompás rizottó várja őket, amelynek már a gondolatára is összefutott a szájában a nyál. Ő bizony igazi Bringué, és az egész falunak, benne a Képes háznak is meg akarta mutatni, hogy a ceremóniát akkor is megtartja, ha özönvíz zúdul alá az égből. Megtörtént hát a csere, a polgármester, az elöljárók, a jegyző és két fényes esőkabátos, vállalkozó szellemű, eltévedt turista jelenlétében, akiknek fogalmuk sem volt róla, mi történik, de folyamatosan fényképezték a hegylakók különös szokásait, és persze ott volt a nélkülözhetetlen Serrallac, no meg Báscones asszony is, bár senki sem értette mit keres ott, az ég szerelmére, egy ilyen eseményen. Frenocolopexia. A négy csodaszép táblát Jaume Serrallac készítette halványszürke márványból, és a fekete felirat eleganciája szemrevalóbb utcákhoz, épebb falakhoz és csinosabb faluhoz illett volna. A Franco generalisszimusz utca tábla helyébe a Francesc Macià elnök utca került. A José Antonio utcát Fő utca váltotta fel, a Spanyolország tér feliratot Fő térre cserélték, a Fontelles falangista utca helyett pedig azt a táblát tették fel, amelyen az állt Középső utca. Mivel minden elő volt készítve, a lyukak kifúrva, Serrallac pedig ugyancsak értette a dolgát, és nem kevés gyakorlatot szerzett a diktatúra kimúlását követő utcanévtábla-cserékben, az egész úgy ment, mint a karikacsapás. Az utolsó tábla, Fontelles falangistáé azonban sehogysem akart lejönni a helyéről, így aztán ott a falon kellett kalapácsütésekkel összetörnie. Aztán a gyászos történelem romjait bedobta a szeméttartóba, a Batalla ház előtt. Fontelles falangista darabkáinak néma, tehetetlen sikolya összemosódott www. jaumecabre.cat 1

2 azzal az alig hallható nyögéssel, amely a Képes ház tornácán szakadt fel, annak a mozdulatlan, merev alaknak a torkából, aki a korlátba kapaszkodott, és akit a macskákon kívül senki sem vett észre. A Rasa domb tetejéről két alaposan bebugyolált öregasszony (az egyik valóságos matuzsálem) figyelte a ceremóniát. Amikor meggyőződtek róla, hogy Serrallac alaposan összetörte a régi táblát, lassan lesétáltak a Középső utcán, egymásba karolva, megbámulva minden házat, az ablakokat, a kapukat, és olykor egy-egy rövid, személyes megjegyzést tettek, talán hogy leplezzék a zavarukat, mert tudták, hogy a házakból sok szem lesi őket, ugyanolyan lopva, ahogy az utcájuk nevének kicserélését figyelték. Amikor a szeméttartóhoz értek, belenéztek, mintha meg akarnának győződni valamiről. Az elöljárók csoportja már a Francesc Macià utcán baktatott a Fő tér felé, ahol a program szerint, az utolsó táblacserénél, a polgármester úr szól majd néhány szót a megbékélés szelleméről, amelyet a régi nevek visszahelyezése jelképez. Attól a perctől fogva, amikor az utca visszanyerte szokásos csöndjét, Torenában többé senki sem emlékezett Oriolra, és a házakból néma, megkönnyebbült sóhaj szállt fel, mert mindenki arra gondolt, végre eltűnik a sok viszály egyik jelképe. Annak az árnynak a kivételével, aki a Képes ház tornácán a szemüvegét törölgette, és arra gondolt, megálljatok csak, majd meglátjuk, ki nevet utoljára, a faluban senkinek sem jutott többé eszébe Oriol Fontelles, mígnem huszonnégy évvel később szóba nem került, hogy le kellene bontani a régi iskola magányos, hasznavehetetlen épületét, hogy a falu rendezettebben léphessen be a huszonegyedik századba. Ahogy várható volt, Sort iskolájának igazgatónője Tina Brost javasolta a feladatra; menjen el Torenába, és hivatalosan szemlélje meg a régi iskola berendezését, mert kiállítást készültek rendezni a tanszerek történetéből, és abban a kis épületben biztosan jónéhány kincs akad. Ósdi tankönyv meg ilyesmi. Minthogy könyvet készült írni, kinevezték az iskola hivatalos kutatójává. Így esett, hogy Tinának, akinek egészen máson járt az esze, a kedve ellenére, három nap alatt kétszer is fel kellett mennie Torenába, groteszk, piros Citroen Kacsájával. Nem tudhatta, hogy éppen az alatt a tábla alatt állt meg, amely huszonnégy évvel korábban visszaadta a Középső utca eredeti nevét, és bement a községházára az iskola kulcsáért, de ott azt mondták, hogy nincs náluk, mert a kőművesek már munkához láttak, és amikor falu szélén, a Triador dombra vezető út mentén álló épülethez ért, látta, hogy a palatetőt már javában bontják. Nem sokat teketóriázott, elővette a kisebbik fényképezőgépét, www. jaumecabre.cat 2

3 az érzékenyebb filmmel, és a gyérülő alkonyi fényt kihasználva csinált három felvételt az épületről. Egyiken sem látszottak a tetőn dolgozó munkások. Valamelyik fotó talán tényleg jó lesz a könyvébe. Talán. Szerencsére a kőművesek a mosdók felől kezdték a bontást. Volt ideje átnézni a tanteremben álló két szekrényt, volt ideje összepiszkítania a kezét sok év porának ragadós feketeségével, pusztulásra ítélt egy csomó hasznavehetetlen papírt, de megkegyelmezett egy tucat tankönyvnek, amelyek ugyan őskori pedagógiát tükröztek, de a kiállításra nagyon is jók lesznek, és hallgatta a kőművesek kalapácsütéseit, amelyek hamarosan semmivé porlasztják az épületet. Az egész összegyűjtött anyag kényelmesen belefért abba a kartondobozba, amit Sortból hozott magával. Hosszan álldogállt az ablakban, és a semmibe meredve azon tűnődött, nem méltóságán aluli-e, amit az iskola elhagyása után tenni készül. Valószínűleg az, de Jordi nem hagyott számára más választást. Még két percig tátotta a száját; nincs más választása. Jaj, Istenem, miért olyan ez a Jordi, amilyen, és miért olyan Arnau is, amilyen? Miért nem beszélnek otthon soha semmiről, miért ilyen zárkózottak, miért kerül Arnau egyre távolabb, annyira, hogy napokig haza sem jön, aztán csak általánosságokban mondja el, kikkel jár. Hosszú ideig kavarogtak benne ezek a keserű gondolatok, aztán felsóhajtott, körülnézett, és újra Torena üres iskolájában találta magát. Nagy erőfeszítéssel megpróbált nem gondolni arra a kettőre, főleg Jordira nem. Akkor jutott eszébe, hogy megnézze a tanári asztal fiókjait is. Az elsőben a láthatatlan emlékáradaton kívül, amely el is illant, ahogy kinyitotta a fiókot, csak néhány forgács maradt egy valamikor régen kihegyezett ceruzából. A másik kettőben nem maradt semmi, még emlékek sem. A piszkos ablak mögött komótos-lassan bealkonyult, és hirtelen rádöbbent, hogy egy ideje abbamaradt a kopácsolás. A tábla alján volt egy kis krétacsonk. Megfogta, és nem állhatta meg, hogy használja is; gömbölyű, tanítós betűkkel felírta a dátumot: csütörtök, december 13. Megfordult, mintha a korhadt padokban nebulók ülnének, és el kellene mondania, mit tanulnak majd aznap. De csak állt ott, tátott szájjal, mert a terem végében nyíló ajtóban meglátott egy borostás képű kőművest, ahogy a szájában cigarettával, az egyik kezében szivardobozzal, a másikban viharlámpával, szintén szájtátva bámul. De aztán nyomban magához tért: Tanárnő kérem... Mi mára végeztünk, mert már nem látunk. Visszaviszi a kulcsot? www. jaumecabre.cat 3

4 Közelebb lépett a lámpással, a fénnyel meg a portól fehér farmernadrágjához erősített kulcscsomóval, és Tina úgy látta, mintha az egyik gyerek hozná ki az ellenőrzőjét, ő pedig mindig is abban az iskolában tanított volna. A kőműves letette a szivardobozt az asztalra. Ezt a tábla mögött találtuk. E mögött a tábla mögött? A kőműves a táblához ment, és félrehúzta; bár úgy tűnt, a falhoz van erősítve, fájdalmas csikorgással elmozdult vagy két arasznyira, és mögötte előbukkant egy sötét kis lyuk. Odatartotta a lámpást. Ebben ni. Akár a kalózok kincse. A kőműves visszatolta a táblát a helyére. Iskolai füzetek mondta, és megkopogtatta a doboz fedelét. A viszonylag épen maradt szivardobozt fekete zsineg fogta össze. Megtarthatom? Kidobtam volna. Itt tudná hagyni a viharlámpát? Ha itt marad, halálra fagy figyelmeztette a munkás, és odaadta a lámpást. Jól fel vagyok öltözve. Aztán a lámpásra mutatott: Köszönöm. Ha elmegy, fordítsa rá a kulcsot, és hagyja a lámpát a bejáratnál. Majd holnap megtaláljuk. Meddig tart a bontás? Holnap megleszünk vele. Ma csak előkészítettük. Nem nagy ügy ez a rozoga kalyiba. Aztán katonásan elköszönt, hanyagul a homlokához emelve az ujját. Becsukta maga mögött az ajtót, és a munkások fecsegése lassan távolodott a piszkos ablakon túl, míg végül olyan mély csend lett, hogy szinte hallani lehetett Elvira Lluís köhögését, azét a kislányét, aki az első padban ült, és ötvenhat évvel azelőtt halt meg tüdőbajban. Tina körülnézett. A viharlámpa fénye új, ismeretlen árnyakat teremtett. Rozoga kalyiba, gondolta, nem nagy ügy. Vajon hány nemzedéknyi gyerek tanult meg itt írni és olvasni? Még egy nap, és örökre eltűnik, sóhajtotta. Visszament az asztalhoz, és máris rádöbbent, hogy a kőművesből bizony a próféta szólt: a tanterem máris olyan volt, mint a jégverem. A nappali fény egyre gyorsabban fogyott. A tanári asztalra tette a lámpát, és a kalózok kincsére gondolt. www. jaumecabre.cat 4

5 Mi lett volna, ha egy csomó gyémánttal együtt rombolják le az iskolát... Kibontotta a fekete zsineget, és felnyitotta a dobozt: gyémánt helyett világoskék vagy világoszöld füzetek voltak benne, a színük már alaposan megfakult, és a fedelükön fekete betűkkel az Irka szó állt átlósan, folyóírással nyomtatva. Iskolai füzetek. Két, három, négy füzet. De kár, hogy nem gyémánt, sóhajtotta. És a szúró fájdalom hajszálpontosan, újra visszatért. Kinyitotta az egyik füzetet: nyomban felfigyelt az egyenletes, harmonikus, jól olvasható kézírásra, amely minden oldalt teljesen megtöltött. Itt-ott volt egy-egy rajz is. Mind a négy füzet egyforma volt. Az elsőnek egy arckép volt a fedelén. Tina nem tudta, hogy Oriol önarcképe az, amelyet az iskolai mosdó tükre előtt rajzolt. Szomorú szemű férfi arca volt. A másodikon egy ház, alatta pedig a felirat: Képes ház. A harmadikon, lássuk csak... egy templom. A torenai Szent Péter templom. Meg egy kutya, afféle springer spániel, amelyiknél bánatosabb nézésűt Tina még sosem látott, és akinek a jelek szerint Akhilleusz volt a neve. Az utolsó füzeten pedig egy nő megkezdett, javítgatott, ezerszer is átrajzolt, és végül félbemaradt arcképe látszott, száj nélkül, üres szemmel, akár a síremlék-szobrok, amilyeneket Serrallac készít a műhelyében. Leült, és észre sem vette, hogy a lehelete ködként gomolyog a hidegben, mintha el akarná rejteni a négy újonnan felfedezett füzetet. Hol hallotta már ezt a nevet? Nemrégiben találkozott vele. Mintha valaki a napokban beszélt volna róla. Tina Bros kíváncsian olvasni kezdett, és nem tudta, de még csak nem is sejtette, mit vesz a nyakába. Az első füzet első oldalán kezdte, a bevezetéssel, amelyben az állt, drága kislányom, akinek a nevét sem tudom, de tudom, hogy létezel, mert láttam az egyik pici, aranyos kis kezedet. Szeretném, hogy ha majd felnősz, valaki odaadná neked ezeket a sorokat, hogy elolvashasd... Félek, hogy sok rosszat mondanak neked rólam, különösen anyád. www. jaumecabre.cat 5

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Katie Fforde. Ház kilátással

Katie Fforde. Ház kilátással Katie Fforde Ház kilátással Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2011 Első fejezet Szép ház, méregette Ellie. Tökéletes arányok. Alighanem György, esetleg Anna korabeli. Öt kazettás tolóablak volt a házon,

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

volna, nem mozdultak; álltak összebújva, és tekintetüket a kapura meresztették. Újra összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a

volna, nem mozdultak; álltak összebújva, és tekintetüket a kapura meresztették. Újra összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a A HOSSZÚ SZAFÁRI Amikor a kíváncsi tömeg szétoszlott, csak az újságírók és a tévések maradtak a helyszínen. Az újságírók csoportokba verődve a másnapi nagydíj esélyeit latolgatták, a tévések pedig hangosan

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

c l a u d i a g r a y

c l a u d i a g r a y claudia gray CLAUDIA GRAY Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 3 Elso fejezet A holtak figyeltek. Skye Tierney kesztyűs kezével megmarkolta lova kantárját, és szorosan behunyta a szemét. Várta,

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

New York Times bestseller szerző SARAH DESSEN TÖKÉLETES

New York Times bestseller szerző SARAH DESSEN TÖKÉLETES New York Times bestseller szerző SARAH DESSEN TÖKÉLETES Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2008 Írta: Sarah Dessen A mű eredeti címe: The Truth About Forever Fordította: Bosnyák Viktória Copyright Sarah Dessen,

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

BOOKR Kids Mesepályázat

BOOKR Kids Mesepályázat BOOKR Kids Mesepályázat A ceruzákban elhelyezett szövegrészek megegyeznek a teljes történet szövegével. A könnyebb olvashatóság kedvéért az összefüggő anyagot egyben mellékeltük. Interneten a word és jpg

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

NORA ROBERTS. Az ELSŐ ÉS UTOLSÓ A BOONSBORO INN TRILÓGIA MÁSODIK KÖTETE

NORA ROBERTS. Az ELSŐ ÉS UTOLSÓ A BOONSBORO INN TRILÓGIA MÁSODIK KÖTETE NORA ROBERTS Az ELSŐ ÉS UTOLSÓ A BOONSBORO INN TRILÓGIA MÁSODIK KÖTETE 1. A régi fogadó kőből és téglából épült falai ragyogtak a holdfényben. Az ezüstszínű sugarak megcsillantak a vadonatúj korlátokon

Részletesebben

Barcelonából, szeretettel

Barcelonából, szeretettel Elizabeth Adler Barcelonából, szeretettel Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2011 Fordította Loósz Vera A fordítás alapjául szolgáló mű: Elizabeth Adler: From Barcelona with Love www.elizabethadler.hu ISBN

Részletesebben

Az eső megállíthatatlanul esett egész nap, mintha máris november lett volna. A cipője sötétbarnára ázott, és laptoptáskáját a hóna alá szorítva hiába

Az eső megállíthatatlanul esett egész nap, mintha máris november lett volna. A cipője sötétbarnára ázott, és laptoptáskáját a hóna alá szorítva hiába 1. Az eső megállíthatatlanul esett egész nap, mintha máris november lett volna. A cipője sötétbarnára ázott, és laptoptáskáját a hóna alá szorítva hiába egyensúlyozott Monet-festményt idéző esernyője alatt,

Részletesebben

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

A csodálatos. Waverley-kert

A csodálatos. Waverley-kert A csodálatos Waverley-kert S a r a h Addison Allen A csodálatos Waverley-kert! 1 ß ! 2 ß S a r a h Addison Allen A csodálatos Waverley-kert Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010! 3 ß Írta: Sarah

Részletesebben

A családi titkok. Jane Bright. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A családi titkok. Jane Bright. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A családi titkok Jane Bright 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezzel a Whoppi Goldberg idézettel szeretnék köszönetet mondani Anyunak, barátaimnak: Attilának, Bellának, Mariannak, és Anitának, akik

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA Tudjátok-e, hogy a Mikulás csakugyan élt, sok száz esztendővel ezelőtt? Myra városában lakott, amely ma Törökországban található. Püspök volt, és valójában Miklós volt a neve, Szent

Részletesebben

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza A váza A zöld váza az asztal közepén állt. Épp úgy, mint hét évvel, hét hónappal, vagy hét órával azelőtt friss vízzel töltve, de virág nélkül. A nő egy sarokban ült, onnan figyelte a vázát. Méregette,

Részletesebben

Benzinkút és akasztófák

Benzinkút és akasztófák Vathy Zsuzsa Benzinkút és akasztófák Van egy ház a Balaton mellett, ahova akkor megy el az ember, ha azt szeretné. hogy senki ne tudja, hol van, ahol nem nézi meg az e-mailjeit, nem figyelmeztetik, hánykor

Részletesebben

az idő lehet, hogy csak ismétli önmagát, és a percek, mint sivatagban a homokszemek

az idő lehet, hogy csak ismétli önmagát, és a percek, mint sivatagban a homokszemek az idő lehet, hogy csak ismétli önmagát, és a percek, mint sivatagban a homokszemek Csak, peregnek, de nem tudjuk, Hogy a percek honnan jöttek és merre tartanak Napló világvége után Van az úgy amikor az

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t)

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) [Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) A pozitron robotok olyan elv szerint készültek, aminek a lényege teljesen ismeretlen előttünk. Az egyetlen dolog, amit tudunk, hogy a robotokat teljesen elszigetelték,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a Tusnády László Ködbe fúlt álmok Ha a vonat nem zakatolna ütemesen, a végtelen csend itt is uralkodna a fülkében. Határtalan puszta mindenütt, errefelé prérinek nevezik. Már otthon megdobogtatta ez a szó

Részletesebben