2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft"

Átírás

1 2 Jász Szó XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft Donkó László Keserű és egyszerű Molnár István igazgatónk és barátunk halálára. Rövid a hír: Pista meghalt Keserű és egyszerű. Egy vén tölgyfa összeroppant. Sír a fohász = a Miatyánk kezdetű. Hosszú volt vagy rövid élet? Gazdag és bölcs. S viharos. Nagy tudora kies Jász-vidéknek. Majd föntről látod. Hisz lezuhantál, mint Ikarosz. Összegyűlt a falu népe = vének, ifjak, iskolás. A jeles tanítómestert, Uram, vedd magadhoz, - nagy a gyász! S az ember örök reménye: ki méltó, arra az Ég vigyáz! Jászszentandrás, június Molnár István 1924-ben született Jásztelken, ahol apai és anyai felmenői, oldalági rokonai éltek ősidők óta. A fügedhalmi (Sziki) tanyai iskolából indult, majd Jászberényben polgárit végzett, s ugyanitt a Tanítóképzőben kapta meg színjeles diplomáját 1945-ben. Előbb Jászapáti tanyavilágában, majd belterületén tanított 1952-ig. Ekkor ifjú felesége pátriájába Jászszentandrásra kérte áthelyezését. mindketten itt tanítottak. Közben Szegeden magyar-történelem-orosz szakon 1950-ben tanári diplomát szerzett. Előbb beosztott tanárként dolgozott től igazgatói tisztet is betöltve tanított Szentandráson 1986-os nyugdíjazásáig. Egy vidéki pedagógus nemcsak tanít. hanem maga is tanul, tovább képezi magát, frissen tartja tudását, ő egy emberi közösségben a műveltség hordozója, mindennapi tevékeny éltetője. Ez számos feladattal, funkcióvállalással, törődéssel, olykor elismeréssel jár. Mindebben része volt Molnár Istvánnak. Kezdettől fogva figyelte, majd egyre tudatosabban gyűjtötte szülő- és lakóhelyének néphagyományait, kutatta népe múltját, s ezeket felhasználta a tanításban, nevelő- és népművelő munkájában, benyújtott pályamunkáiban, kis írásaiban, megjelent köteteiben. Maga is benne élt e közösségben, nemcsak figyelte, de tevékenyen alakította is kultúráját. (Dr. Szabó László és Szabóné dr. Gulyás Éva szerkesztette Molnár István: Jászszentandrás Históriája és Népélete c könyvéből)

2 2 Jász Szó ai Testületi ülésről a híranyag lapzárta után érkezett, így a tárgyalt napirendi pontokat és érdemi döntéseket most közöljük. A napirendi pontok előtt képviselők interpellációjára került sor, ahol Nagy László alpolgármester úr, a Jászszentandráson illegálisan, vagy engedély nélkül árusítókra hívta fel a figyelmet. Márkus Erika jegyzőnő közbenjárását ígérte. - Első napirendi pontban, előterjesztés Jászszentandrás Településrendezési Tervére. A főépítész asszony számolt be az eddigi fejleményekről. A beszámolót kiegészítésekkel a testület elfogadta. - Második pontként, Jászszentandrás Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi tervének végrehajtásáról számolt be a könyvvizsgáló asszony. - Következőkben Torba Tamás parancsnok helyettes tartott beszámolót, a helyi, Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010-es évi munkájáról. A 2010-es év sok nehézséget tartogatott. Köztük, a volt parancsnok úr Nagy János lemondása mely következtében új vezetőséget kellett választani, tagjai a következők: Elnök: Vízkeleti Attila Parancsnok: Farkas Tamás Parancsnok helyettes: Torba Tamás Titkár: Kovács Szilvia Gazdasági vezető: Antal László Vezetőségi tagok : Kerek Zsuzsa, André Ferenc Igaz az a mondás, minden terv annyit ér, amennyit betartanak, vagy megvalósítanak belőle. A közelmúltban elfogadott Település-rendezési Terv meghatározza községünk perspektíváját, kötelezettséget jelent a mindenkori polgármesternek és képviselőtestületnek, Nem egy választási ciklusra szól, nem kettőre! Jelentőségét jelezte, hogy a Képviselőtestület az idei Közmeghallgatás fő napirendi pontjaként kezelte. Több hetet szentelt a terv elkészültét megelőző időszakra, biztosítva ezzel a lakosság saját, illetve közösség szintű érdekeinek érvényesítésítését, javaslattételi lehetőséggel. -Éltek-e a szentandrási emberek ezzel a lehetőséggel? kérdezem Banka Ferenc polgármestert. K ö z é r d e kű További nehézséget okozott a soron következő tűzoltó verseny, amely a rossz időjárási viszonyok miatt, többszöri időpont egyeztetést követően is elmaradt. A 2011-es évben remélhetőleg megrendezésre kerül e nagyszabású verseny, melynek soron következő házigazdája Jászapáti. Ezúton kívánok mind a versenyhez mind az önkéntes munkához kitartást és jó egészséget. A beszámolót a testület elfogadta. - Előterjesztés a sportcsarnok öltözőinek, vizesblokkjának, felújítására, a lengyel tanulók fogadására. Előadó: Szabóné Tóth Erika o Egy ellenőrzés során kiderült, hogy az öltözők és a vizesblokkok megértek a komplett felújításra. Ennek költsége megközelítőleg 3,2 millió Ft., melyből a Szülői Szervezet Ft-ot, egyéb felajánlásból Ft-ot, az önkormányzat pedig a fennmaradó részt teszi hozzá az elkülönített keretből. A munkák az iskolai év végeztével kezdődnek. o A lengyel-magyar kapcsolat erősítése érdekében, cserediák kapcsolat látszik kialakulni, Jászszentandrás és Jaworze testvértelepülések között. Míg eddig csak a néptáncosok kaptak lehetőséget az utazásra a következőkben az iskola minden diákja előtt adott lesz a lehetőség. Idén, június 8- án érkeznek a külföldi diákok és kísérőik. Az előterjesztést a testület támogatta és elfogadta. Jászszentandrás Településrendezési Tervéről - Gyakorlatilag nem környékén volt az első ilyen jellegű közmeghallgatás, akkor több volt a településfejlesztéssel kapcsolatos észrevétel, javaslat. Ezekből a még aktuális dolgokat figyelembe vettük. - A képviselőtestület apróbb módosításokkal elfogadta a tervet. A Fejlesztési koncepció alapja a helyzetelemzés - egyébként azok a bizonyos apróbb változtatások itt történtek -, 2002-től 2008-ig hozza különböző területekről a települést jellemző KSH adatokat. Kérdezem, ennyire nehezen hozzáférhető lett volna kiegészíteni az esetenként egy-egy terület fejlesztését is meghatározó és évi adatokkal? - FC Jászszentandrás Sportegyesület, éves elszámolásáról hallhattunk beszámolót, Banka Ferenc polgármester úr előadásában. - Egyéb tudnivalók, beszámoló a két ülés közötti eseményekről: o Az elmúlt időszakban egyre többet került előtérbe a közbiztonság, vagyis mikor lesz KMB-s Jászszentandráson. Ez többé már nem kérdés, mert Farkas József Megyei Főkapitány személyes közbenjárására től Berzi Gábor főtörzsőrmester tölti be ezt a pozíciót Községünkben. (Szerkesztői megjegyzés: Az országos parancsnok az áthelyezési kérelmet a mai napig még nem írta alá.) o Az önkormányzat 9,7 millió Ft-ot nyert játszótér kialakításához. o A Pusztafogacsi Kápolnáért Közhasznú Egyesület kért segítséget önkormányzatunktól, a kápolna felújításával kapcsolatban. Május első hetében Banka Ferenc polgármester és Banka Béla képviselő fog érdemben eljárni ez ügyben. o A Szülői Szervezet felkeresésére az önkormányzat Ft anyagi támogatást nyújt a Községi Gyermeknap megrendezéséhez. o Parlagfű mentesítéshez szükséges eszközök pályázati lehetősége. Végszóként engedjék meg, hogy Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő Testületének nevében, sok-sok szeretettel köszöntsem az Édesanyákat! Kozma István képviselő Igaz, a tendenciát, ha felületesen is, de ismerjük, a leírt számok pedig néhol falsak. Úgy gondolom kicsit túlzás, hogy 2008-ban étterem-, cukrászdából 15 van, és sorolhatnék még egy pár hasonlót. - Érdekes, hogy a tervező mintha nem ismerné a települést. Számára sokkal egyszerűbb a statisztikai adatokkal dolgozni, mint eltölteni egy kis időt nálunk és abból meríteni. - A Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott község jövőképpel, valamennyi Szentandráson élő embertársam egyet érthet: Jászszentandrás nyugodt és kellemes környezetű lakó- és üdülőhellyé válik.

3 Jász Szó 3 Ennek tükrében a Polgármester úr hogyan képzeli a megvalósulást? - Az értékeink megőrzése elsőrendű feladatunk. A lakosok identitás tudata, szerkezeti felépítése, összetételének megtartása elsősorban rajtunk múlik. - Rendelkezik-e az Önkormányzat a Településfejlesztési koncepció végrehajtására vonatkozó Stratégiai Programmal? - A 4 éves ciklus program valamit lefed, de konkrét stratégiai program erre vonatkozón nincs. A területfejlesztési koncepcióban szerepelnek olyan ajánlások, amiket figyelembe kell/lehet venni, vannak olyanok, amiket figyelmen kívül kell hagyni. Esetünkben prioritást élvez az idegenforgalom, az oktatás, az egészségügy és a humánpolitika, valamint a foglalkoztatás. Egyébként a Településfejlesztési koncepció tartalmazza a stratégiai célokat, azon belül megfogalmaz stratégiai és operatív programot. -Igen, a prioritásoknak megfelelően időbeli lebontottság nélkül megjelöl intézkedéseket is. Az nem derül ki a tervezetből, hogy milyen idővallumot ölel fel, így a Fejlesztési koncepcióban meghatározott eredménymutatók lehetnek túlzottak, de lehet minimis is. - Jelen értelmezésemben a legfontosabb, hogy legyen egy ilyen tervünk. Sok olyan feladat van, amit konkrétan ehhez kötnek, pld. pályázati feltételek. Ha jól határozzuk meg az irányt, akkor több évre megoldottunk egy feladatot, ha nem akkor pedig ott a változtatás lehetősége, amely hasonló hosszú procedúra. A jövőt illetően azért vannak fenntartásaim, pld. a sarkalatos törvények következményei miatt. - A fejlesztési célok megvalósításában gátként jelentkezik a nem piacképes képzettséggel rendelkező lakosság, illetve a vállalkozásfejlesztési intézményrendszer hiánya. Hogyan értelmezendő ez? - A nem piacképes képzettséggel rendelkező lakosság nem igazán ránk vonatkozó megállapítás, de sajnos tapasztalnunk kell, hogy itt is jelen van. Elsősorban a betelepült lakosság vonatkozásában értékelendő. Vállalkozásfejlesztési intézményrendszer pedig még a környéken sincs. A Jászberényi Munkaügyi központ sem erre hivatott, de feltételezem, hogy jászberényi szinten működnie kell a vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetnek. Kidolgoztunk egy Vállalkozás élénkítő programot, de gyakorlati eredménye minimális. Közismert, hogy a Mártírok útján lévő varroda és a tsz irodaépületszárnyát megvásároló vállalkozó is tönkre ment. Ipari park létesítéséhez a tulajdonviszonyok rendeződtek, várjuk a vállalkozókat, befektetőket. A közeljövőben egy kistérségi program keretében Franciaországba megyek, természetesen olyan szándékkal, hogy munkahelyteremtés céljából keressek gazdasági kapcsolatokat. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy szóljak a települési együttműködésekről, a kistérségi szerepkörről. Tudni kell azt, hogy ezek mind kényszerházasságok. Működnek, mert pályázati feltételrendszert képeznek. A településnek költség, de jól, mindig a gesztor jár. Saját érdekeinknek megfelelően amennyire lehet, igyekszünk leredukálni ezeket a társulásokban való részvételeket. Mivel mindenki hasonló módon gondolkodik, nehéz megvívni érdekérvényesítő csatáinkat. - Készült-e a településre vonatkozó környezetvédelmi program, amely figyelembe veszi a természeti értékek védelmét, a lakó és települési környezeti körülmények javítását, a települési értékvédelmet stb.? - Integrált Környezetvédelmi Programunk nincs. Természeti értéket képviselő területeink nincsenek, nem vagyunk tagja a Natura 2000 szervezetnek. Régészeti lelőhelyek vannak a településen, de feltárásuk rajtunk kívüli okok miatt, megoldatlan. Zöld területek gondolok itt parkok létesítésére is növelésére, új területek létrehozására nincs lehetőség, ennek a privatizáció gátat szab. A Kemping bővítésében látok lehetőséget. Van egy külterületi ingatlanunk, de annak felújítása igen költséges, hasonló okok miatt a tulajdonunkban lévő tanyahelyekkel sem éri meg foglalkozni. - A község arculatát meghatározó fásítási akcióra, virágos utca programra, vagy a település határától bevezető út mentén rendezett fásításra gondoltak-e? - A Magyar Közútfenntartóval elképzelhetetlen az együttműködés. Ezek a területek az ő tulajdonukat képezik. Jelenleg a táj azonos akácfák sora lenne, meglehetősen gondozatlanul, foghíjasan. Azzal egyetértek, hogy lehetne településünk még szebb, virágosabb, ebben már értünk el változást. A fokozásról nem mondunk le. - Települési értékvédelem? - A fiatalok randalírozása, rongálási kedve a mai napig nem hagy alább. Polgárőreinknek nincs felhatalmazása az intézkedésre, a rendőrség korlátozott mértékben van jelen. Az önkormányzati szabályozás jelenthet megoldást, aminek kidolgozása napirenden van. Betartatásában számítunk az előbbi két szervezetre. - Mit jelent a szociálisan terhelt területek kezelése az Önkormányzati intézkedésekben? - Nehéz megítélni és beavatkozni. Többnyire ezek az emberek ebbe a környezetbe belenőttek, további igényük, sem képességük a változtatásra nincs, vagy nagyon minimális. Nagy a felelősségünk és egyre nagyobb energiát köt le napi munkánk során. - Polgármester úr prioritásként határozta meg az idegenforgalom fejlesztését, a ciklus programban is hangsúlyt kapott. Konkrétan, hogyan képzelik el a fejlesztést? - Vannak saját fejlesztési elképzeléseink, melyek folyamatban vannak. Ez a strand- és kempingfejlesztésre irányul. Tagjai vagyunk a Jászok Földjén turisztikai egyesületnek. Ennek keretében is vannak kialakult elképzelések, de itt sem könnyű az érdekérvényesítés. Több olyan dolog van, amivel nem értek egyet. Ezek közül had emeljem ki a különböző turisztikai útvonalakat a Jászságon belül, amelyek belső tartalma például a templomok látogatásáról szól. Én személy szerint szívesebben látnám azon elképzeléseket, amelyek egy tájházat, egy templomot, egy strandfürdőt fűzne fel. Kedves Olvasó! Hogy Jászszentandrás nyugodt és kellemes környezetű lakó- és üdülőhellyé váljék, szükség van összefogásra, jó ötletekre és cselekvő kezekre. Az újság hasábjain szívesen helyt adunk az építő, települést szépítő ötleteknek, abban a reményben, hogy azt valóban követi az önzetlen, közös érdekünket szolgáló tettrekészség és cselekvés. Dávid Sándorné

4 4 Jász Szó Választott önkormányzati képviselőink meghallgatták az Önkormányzat által fenntartott temető üzemeltetőjének beszámolóját a szolgáltatásról. A temető ügy közügy és egyben kegyeleti ügy! Ezért számomra meghökkentő, hogy a képviselőtestület kérdés nélkül elfogadta a beszámolót. Beszámoló hangzott még el az Andrástermál Kft évi gazdasági tevékenységéről is. Megtudhattuk, hogy ezer forint nyereséggel zárt a Kft., mely összeget eredménytartalékba helyeztek. A 2011.évi tervezésben viszont ennek mindössze 1/3-ával számoltak (3,6 millió). Szabó László, a Pénzügyi Bizottság elnöke elfogadásra javasolta a beszámolót. A továbbiakban szó esett még a kintlévőségekről, mely a lakossági ivó- és szennyvíz szolgáltatás díjának befizetési elmaradásából adódik (2.700 e. Ft.). Több képviselői hozzászólás azt fejtegette, hogyan oldják meg a tértivevényes levelek kézbesítését az érintettek felé. (Köztudott, ezen levelek magas kézbesítési költsége, ha az postai úton történik.) A Jászszentandrási Polgárőr Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolóból néhány fontosabb mutató: 2010-ben 52 fővel kezdte meg működését az egyesület, ami elhalálozás, elköltözés miatt 50 főre csökkent az év végére. Ezt a taglétszámot nagymértékben nem is kívánják növelni. Összesen szolgálati órát teljesítettek polgárőreink és 20 esetben intézkedtek jelzéssel, 3 főnél tettenérés, szabálysértés miatt tettek jelentést a Polgármesteri Hivatal felé. Hat esetben 26 fővel rendezvény biztosításában működtek közre, 1 esetben eltűnt személy felkutatásában 5 fő, 1 esetben rendkívüli szolgálatban (árvíz védelem Jászdózsán) szintén 5 fő vett részt. Az első negyedévben 18 napot rendőrrel közös szolgálatban láttak el, további 101 esetben un. posztos szolgálattal segítették a lakosság közbiztonságát. Mindezt saját autóval, kb liter benzin felhasználásával saját finanszírozásból. Ennek mérséklésére szolgálati gépkocsi igényüket benyújtották, melynek műszaki állapot megfelelését az egyesület házon belül megoldaná, a tagdíjat és az önkormányzat anyagi támogatását üzemanyag felhasználásra fordítanák ben 100 ezer Ft-ot Képviselőtestületi ülés május 26. kaptak az Önkormányzattól, melyet teljes egészében formaruha vásárlásra fordítottak. Pályázati és egyéb forrásokból szeretnék biztosítani a tagok komplett formaruhával történő ellátását. Tájékoztatást adott a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért közalapítvány is tevékenységéről. Mivel az írásos anyag mindenki számára elérhető lehetőségem volt áttekinteni. Kiemelnék néhány mondatot és adatot, ami elgondolkodásra adhat okot mások számára is. Az önkormányzat közalapítványaként legfőbb céljának tartja Jászszentandrás gyermekeinek erkölcsi és anyagi támogatását, a községhez kötődő kulturális és művészeti értékek megőrzésének és létrehozásának elősegítését, megóvását. Kiemelt feladatként kezeli településünk szellemi és tárgyi kultúrájának feltárását, gyűjtését, megőrzését; a tehetségek nevelésének segítését; különböző rendezvények szervezését; az időskorúakat ellátó szociális rendszer támogatását ben az alapítvány a Kunráth Sándor Ált. Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény tanulóinak, óvodásainak támogatására illetve a részükre szervezett rendezvények támogatására 455 ezer forintot használt fel. A középiskolás korosztályból egy főt támogattak 10 ezer forinttal és egy gyermek részesült un. karitatív támogatásban. Csupán az arányokra szerettem volna felhívni a figyelmet. A továbbiakban az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának elfogadására került sor a jegyző asszony előterjesztésében. A évi CXLVIII. tv.27. (1) és (3) bekezdése módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendeletet, ezért a 15/A január elsejei hatállyal új bekezdéssel egészült ki, mely szerint a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletben határozza meg a díjfizetési kötelezettséget. Nevezett anyakönyvi események díjazása az alábbiak szerint került elfogadásra: - A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 5.000,- Ft + ÁFA, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza. - A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolítási díja ,- Ft + ÁFA. (A hivatalos helyiségben és helyiségen kívül megtartott szolgáltatási díjak nem tartalmaznak teremdíszítést, asztali díszt, versmondást, pezsgőt, eszközhasználatot, arról az igénylőnek kell gondoskodni. A hivatalos helyiségen kívül megtartott eseményhez a szükséges eszközök biztosítása anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint székek szintén az igénylő feladata.) - Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén hivatalos helyiségben megtartva 3.000,- Ft, hivatalos helyiségen kívül megtartandó eseményenként 5.000,- Ft. A két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóból néhány gondolat: - Változások várhatók a kábel tv szolgáltatóban, amennyiben sikerül egyezségre jutni a Netháló9 Kft eladásában. - A Mártírok úti ingatlan (volt Kultúrház) eladása megtörtént. Sajnálatos, hogy a felszámolás során az Önkormányzat csak az eredetileg kért vételár felét tudta érvényesíteni, melynek átutalása megtörtént (1,3 millió Ft.). - Továbbra sem működik a térfigyelő kamera, aminek üzemképes állapotba helyezéséhez kivitelező céget keres az Önkormányzat. - A Kistérségi Társulás jászberényi ülésén az egységes hulladékszállítási díj érvényesítése érdekében az egyszemélyes hulladékszállítási Kft létrehozásáról tárgyaltak. - A Jász Önkormányzatok Szövetségének ülésén a tervezett iparűzési adó kistérségben hagyása érdekében kerestek lehetséges megoldást a polgármesterek. - A Jászközmű Kft.-vel történő tárgyalás eredménye, hogy július 1-től egy számlán történik az ivóvíz és a szennyvíz díj beszedése. Így a sokat kifogásolt két szolgáltató azonos menynyiségű felhasználást számlázna. A képviselőtestület a Fogacsi kápolna helyreállításának befejezéséhez 100 e. Ft támogatást szavazott meg. - dne -

5 Jász Szó 5 Közhasznúsági jelentés Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért És Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Adószám: Minden közalapítvány számára kötelező a gazdasági év zárásával elkészítendő Közhasznúsági jelentés nyilvánossá tétele. Az alapítvány törvényességi vizsgálata hiánypótlásként írta elő annak utólagos közzétételét a faluújság hasábjain. Közhasznúsági jelentés Cél szerinti juttatások kimutatása: - Színházlátogatás ,- Ft - Koncert és húsvéti játszóház : ,- Ft - 3 nyugdíjas klub támogatása (Batyus bál ) : 3.000,- Ft - Könyvkiadvány támogatása: ,- Ft - Nyugdíjas KI-MIT-TUD tám ,- Ft - Gyermeknap tám ,- Ft - Legjobb középiskolás díj ,- Ft - Kézműves játszóház ,- Ft - Népdaléneklő verseny 3.000,- Ft - Közlekedési vetélkedő tám ,- Ft -Reneszánsz vetélkedő tám ,- Ft - Egészségügyi vetélkedő tám ,- Ft - Karácsonyi játékvásárlás (Óvoda) ,- Ft Célszerinti juttatások összesen: ,- Ft 2008.évben a személyi jövedelemadó 1 %-nak összege: ,- Ft. A 2008-os évünket az újabb Alapítványi Hangversennyel nyitottuk. Hagyományainkhoz híven támogattuk az óvoda, általános iskola színházlátogatását összesen: ,- Ft összegben. A 2008-as tanév kezdésekor szerveztünk egy közlekedési vetélkedőt, majd november hónapban egy egészségügyi vetélkedőt. A két vetélkedő között megrendeztük október hónapban a Zene Világnapja tiszteletére- Népdaléneklő versenyünket, melyet községi szinten hirdettünk meg. A reneszánsz év tiszteletére többfordulós vetélkedőt rendeztünk. Közhasznúsági jelentés részei: - Számviteli beszámoló (-) - Költségvetési támogatás felhasználása - Vagyon felhasználása - Cél szerinti juttatások - Helyi önkormányzattól kapott támogatások - Vezető tisztségviselőknek nyújtott - Közhasznú tevékenység bemutatása támogatások * A közalapítvány közhasznú jogállását a JNSZ Megyei Bíróság az november 30-án kelt és január 8-án jogerőre emelkedett PK /1999/5. számú végzésével jegyezte be a nyilvántartásba. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások: A vezető tisztségviselő és a kuratóriumi tagok e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem történt Az alapítvány 2008.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Hangverseny bevétel Lekötött betét jóváírása SEMIKNO KFT. gyermeknapi támogatása ,- Ft ,- Ft ,- Ft KIADÁSOK Színházlátogatás tám. (5,6,7,8 osztály) 77 fő Koncert és húsvéti játszóház tám. Színházlátogatás tám. (3-4 osztály) 55 fő ,- Ft ,- Ft ,- Ft APEH SZJA 1 % ,- Ft Batyus bál tám ,- Ft Kamatjóváírás 945,- Ft Könyvkiadás (Donkó László) ,- Ft Nyugdíjas KI-MIT-TUD tám. Színházlátogatás Óvoda Gyermeknap tám. Színházlátogatás tám.(1., 2.a, 2.b) Legjobb középiskolás pály. díja (Tóth Dániel) Kézműves játszóház tám. Népdaléneklő verseny tám. Közlekedési vetélkedő tám. Reneszánsz vetélkedő tám. (jutalomkönyv vás.) Eü-i vetélkedő tám. Színházlátogatás tám. (5,6.7,8. oszt.) Karácsonyi játékvásárlás (óvoda) Bahorka együttes fellépési díja Karácsonyi dekoráció vás ,- Ft ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3.000,- Ft ,- Ft ,- Ft ,Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5.000,- Ft Összesen: ,- Ft Összesen: ,- Ft 2008.évi egyenleg: ,-Ft

6 6 Jász Szó November végén a Szülői Szervezettel közösen megrendeztük jótékonysági bálunkat. Közalapítványunk ez évben is támogatta a helyi civil szervezeteket, klubokat, magánszemélyeket és csoportokat. 70 éven felüli egyedülálló lakosokat is támogattuk. Folyamatosan támogatjuk a gyerekek színházlátogatását, fejenként 500,- Ft-tal december 31-i záróegyen-legünk: ,- Ft. Közalapítványunk a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a az elmúlt évek alatt kialakult hagyományok ápolására ( Alapítványi Hangverseny, SZJA 1 % felajánlás, tehetséges tanulók díjazása, intézmények, civil szervezetek támogatása), de mindemellett új tervek megvalósítására is törekszünk. Terveink között szerepel a település időskorú lakosainak köszöntése októberben az Idősek világnapja alkalmából. A közlekedési vetélkedő kibővítése a Közlekedési Világnap eseményeihez való csatlakozással. A Népdaléneklő verseny meghirdetése a környező településeken is. Az óvodások és iskolások részére játszóházak szervezése. Tervezzük - szülői kérésre egy népzenei műsor megszervezését, amelynek bevételével támogatnánk a gyermek néptánc csoport oktatást. Közhasznúsági jelentés Cél szerinti juttatások kimutatása: - Soós László támogatása ( Európa Bajnokság ) ,- Ft - Országos matematikaverseny résztvevőinek támogatása ,- Ft - Gyermeknapi rendezvény támogatása: ,- Ft - Színházlátogatás (alsó tagozat) támogatása: ,- Ft - Közlekedési vetélkedő támogatása ,- Ft - Népdaléneklő verseny támogatása 5.000,- Ft - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók tám. (4 fő) ,- Ft - Legjobb középiskolás pályázat díja ,- Ft Cél szerinti juttatások összesen: ,- Ft 2009.évben kapott személyi jövedelemadó 1 %-nak összege: ,- Ft Az alapítvány 2009.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Apáczai Könyvkiadó Kft. tám. 70 éven felüliek szemétszállítási díjának tám. Szülői Szervezet 2008.évi bál bevétele Székely Zoltánné támogatása Gyenes Eszter műtétjének támogatása SZJA 1 % Apáczai Könyvkiadó Kft. Szülői Szervezet tám. Jótékonysági bál Betétkamat KIADÁSOK ,- Ft Apáczai Könyvkiadó Kft. támogatásának kiadása ,- Ft 70 éven felüliek szemétszáll. tám. kiadása ,- Ft Szülói Szervezet számítógép vás ,- Ft Legjobb középiskolás pályázat díj (Vincze Vivien ) ,- Ft Gyenes Eszter műtét tám. átut ,-Ft Közlekedési vetélkedő tám. és Népdaléneklő verseny tám ,- Ft Apáczai Könyvkiadó Kft. támogatásának kiadása ,- Ft a Szülői Szervezet részére kifizetve 1.185,- Ft Eü-i vetélkedő + Jótékonysági bál ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,-Ft ,- Ft Kamatjóváírás ,- Ft Soós László tám ,- Ft Matematika orsz. versenyzők tám ,- Ft Színházlátogatás tám. (alsó tagozat ) ,- Ft Gyermeknapi rendezvény tám ,- Ft Reneszánsz vetélkedő tám. (jutalomkönyv vás.) 7.200,- Ft 8. oszt. Év végi tám ,Ft- Összesen: ,-Ft Összesen: ,- Ft 2009.évi egyenleg: ,-Ft (folytatás a. oldalon) évben az alábbi rendezvényeket szervezte és támogatta az alapítvány: - A Magyar Kultúra Napi Hangverseny - Támogattuk a gyermek és nyugdíjas jelmezbálokat - Folyamatosan támogattuk az óvodás és iskolás gyermekek színházlátogatását. (minden csoport maga választhatta meg a megtekintendő színházi előadást és a választott időpontban 500,- Ft/fő támogatást utaltunk át) - Költészet Napja tiszteletére megrendeztük a gyermek szavalóversenyünket - Érkeztek felajánlások alapítványunk számlájára Gyenes Eszter támogatására is. - Júniusban a Szülői Szervezet, a Napsugár Waldorf Iskola, a Kunráth Sándor Általános Iskola és Óvoda valamint a Községi Önkormányzattal közösen megrendeztük a Gyermeknapot. - A tanév végén 4 tantárgyból díjaztuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános iskolai tanulókat. - Átadásra került a falunapon a Legjobb középiskolás díj. - A Szülői Szervezet és az Általános Iskola által szervezett Jótékonysági bál megvalósításához is hozzájárultunk évben kiadásunk összesen: ,- Ft Bevételünk összesen: :,- Ft Lekötött betét: ,- Ft

7 Jász Szó 7 Közhasznúsági jelentés Cél szerinti juttatások kimutatása: - Március 15-ei koncert támogatása ,- Ft - Színházlátogatás támogatása ( óvoda ) ,- Ft - Gyermeknapi rendezvény támogatása: ,- Ft -Színházlátogatás (alsó és felső tagozat) támogatása: ,- Ft -Közlekedési vetélkedő támogatása ,- Ft - Néptáncgála támogatása ,- Ft - Rendhagyó irodalomóra tám ,- Ft - Aug. 20-ai koncert támogatása ,- Ft - Jótékonysági bál támogatása 5.000,- Ft - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók tám. (3 fő) ,- Ft - Legjobb középiskolás pályázat díja ,- Ft Cél szerinti juttatások összesen: ,- Ft 2010.évben kapott személyi jövedelemadó 1 %-nak összege : Ft Az alapítvány 2010.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Alapítványi hangverseny 70 éven felüliek szemétszállítási díjának tám. Szülői Szervezet évi bál támogatása Önkormányzati támogatás Gyermeknap Szentandrási nyár programsorozat Önk. tám. SZJA 1 % Templomi hangverseny (aug.20. ) Szülői Szervezet tám. Jótékonysági bál KIADÁSOK Ft Apáczai Könyvkiadó Kft. támogatásának kiadása ,- Ft 70 éven felüliek szemétszáll. tám. kiadása ,- Ft Gyenes Eszter műtétjének tám ,- Ft Legjobb középiskolás pályázat díj (Hegyi Emese ) ,- Ft Szentandrási nyár progr. sor. tám. (Néptáncgála+Aug.20.koncert) , Ft Közlekedési vetélkedő tám. és Rendhagyó irodalom ó. tám ,- Ft Március 15-ei koncert tám ,- Ft Szülői Szervezet részére kifizetve január 21-én Ft Ft ,- Ft ,- Ft Ft ,- Ft ,- Ft ,-Ft Betétkamat 1.185,- Ft Húsvéti játszóház tám. 5000,- Ft Kamatjóváírás ,- Ft Jótékonysági bál tám Ft Néptánctámogatás ( dr. Rozsi Gábor ) 5000,- Ft Nyomtatópatron vásárlás ,- Ft Színházlátogatás tám. ( alsó és felső tagozat ) Gyermeknapi rendezvény tám. Tanév végi jutalomkönyv vás ,- Ft ,- Ft ,- Ft 8. oszt. Év végi tám. (3 fő ) ,Ft- Színházlátogatás (óvoda ) ,- Ft Összesen: ,-Ft Összesen: ,-Ft 2010.évi egyenleg: ,-Ft évben az alábbi rendezvényeket szervezte és támogatta az alapítvány: - A Magyar Kultúra Napi Hangverseny - Támogattuk a gyermek és nyugdíjas jelmezbálokat - Folyamatosan támogattuk az óvodás és iskolás gyermekek színházlátogatását.(minden csoport maga választhatta meg a megtekintendő színházi előadást és a választott időpontban 500,- Ft/fő támogatást utaltunk át) - A Költészet Napja tiszteletére meg rendeztük a gyermek szavalóversenyünket - Májusban a Szülői Szervezet, a Napsugár Waldorf Iskola, a Kunráth Sándor Általános Iskola és Óvoda valamint a Községi Önkormányzattal közösen megrendeztük a Gyermeknapot. - A tanév végén díjaztuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános iskolai tanulókat.. - Átadásra került a falunapon a Legjobb középiskolás díj. - A Szülői Szervezet és az Általános Iskola által szervezett Jótékonysági bál megvalósításához is hozzájárulunk. - Megszerveztük a Szentandrási nyár programsorozatunkat. - Októberben köszöntöttük a településünk idős lakóit 2009.évben kiadásunk összesen: ,- Ft Bevételünk összesen: ,- Ft Lekötött betét: ,- Ft Szabó Lné- Nné Zsák I. I.

8 8 Jász Szó Bölcsőtől a sírig >>>>>><<<<<<< Első lakáshoz jutók támogatása>>>>>>><<<<<<< A hatvanas évek közepétől az un. Ratkó-korszak gyermekei családalapítási korba értek, a fiatal házasok körében megindult Jászszentandráson egy lakásépítési hullám. A fiatalok saját otthont akartak ahogyan ma is -, melyet többnyire házépítéssel valósítottak meg. A demográfiai hullám azonban az ezred forduló táján mélypontra süllyedt. Többek között sokan elköltöztek, kevés volt a házasságot kötő fiatal. Ezzel a település jövője is megpecsételődött. Gondolkodásra késztette az önkormányzatot, hogyan tudná vonzóbbá tenni a fiatalok számára a letelepedést. Év: Házasságot kötött (fő) Az egyik házastárs más települési illetékességű (fő) A házasságot kötők itt telepedtek le (pár) Így született meg az az önkormányzati rendelet, amely meghatározza annak feltételét, hogy az Önkormányzat hogyan és milyen mértékben támogatja az első lakáshoz jutó fiatal családokat. Első lakáshoz jutók támogatását igénylők száma (fő) igénybevevők száma - Ismert, hogy a hét szűk esztendő már jóval több, jól jön a fészekrakáshoz az önkormányzati segítség. Milyen a lakásépítési kedv ma Szentandráson? kérdezem Polgármester urat. - Minimális, éves szinten 1 maximum 2 lakás épül. Az utóbbi években a település lakásállománya szinte változatlan, sok a külterületen lévő lakatlan tanya, ezeket leginkább a betelepülők vásárolják. - Az első lakáshoz jutók támogatását igénybe vehetik-e azok, akik nem építeni, hanem vásárolni szeretnének házat? Természetesen. Egyénenként max. 200 ezer Ft támogatás vehető igénybe, amiből következik, hogy egyedülálló személy is megkaphatja, ha a feltételeknek megfelel. A támogatás odaítélése a Képviselőtestület hatásköre, az szabja meg a támogatás összegét is. - Kik igényelhetik e támogatási formát? - Bárki, nem kritérium, hogy mindkét fél szentandrási legyen. Viszont rendelkeznie kell érvényes építési engedéllyel, vagy ügyvéd által hitelesített adás-vételi szerződéssel, illetve feltétel, hogy az igénylőnek nincs saját ingatlana. - Mi a tapasztalat arra vonatkozóan, hogy azok a fiatal családok, akik igénybe vették e támogatási formát, gyökeret vernek, maradnak is a településen? - Igen, és ez jó a településnek is. Az is érzékelhető, hogy a fiatal párok huzamosabb ideig együtt maradnak, így a rendszer szerinti visszafizetési kötelezettség még eddig nem terhelt senkit sem. - Fiatal házasok otthonteremtését szolgálja 2002-től a Fecske-ház is. Térítés ellenében ugyan, de az önálló kezdéshez mégiscsak egy lehetőség. Mekkora az igény bérlakásra? - Változó. amikor megépült, nagyobb igény mutatkozott, elvileg ki sem lehetett elégíteni. Később néhány lakó fizetési moráljával is gond volt. Jelen pillanatban mind az 5 lakás ki van adva. Ebből 2 család az, akik 100 %-ban megfelelnek az elvárásoknak. Az igénylőnek rendelkeznie kell rendszeres jövedelemmel és szerződéskor le kell tennie 2 havi kauciót, probléma esetén igazolnia kell a közüzemi számlák befizetését. A lakhatás 5 évre szól, lehetőség szerint a fiataloknak addig kell megoldaniuk a lakásproblémájukat. - Milyen ütemű a fluktuáció, és meddig áll üresen egyegy lakás? kérdezem befejezésül. - Az otthonteremtést többségében komolyan gondolók mankóként kezelik ezt a lehetőséget és nem jellemző az 5 év itt tartózkodás. Hogy meddig áll üresen? Van, amikor túl jelentkezés van és bármennyire szeretnénk segíteni, el kell utasítani az igénylőt(-ket), van, amikor meg fél évet is vár új lakójára a Fecske-ház. Így a pályázat is alkalomszerű, mindenkor a megüresedés, érdeklődés függvénye. - david éves Jászszentandrás május 6-án lett megtartva a Jászszentandrás történeti vetélkedője, melynek én is részese lehettem. Egy órára elfelejtettem, hogy elszálltak fejem felett az évek. Egy órára ismét gyermeknek éreztem magam, s jó volt ez az érzés. Hat csoport mérte össze tudását. Voltak díjak, különdíjak, és persze helyezések. Egy-egy csapatban majd minden korosztály képviselve volt. Köszönöm a szervezőknek és a gyerekeknek azt az egy órát, öröm volt velük együtt lenni. A zsűri is tisztességesen végezte munkáját és a verseny végén mindenki nyertesen távozott. A nyugdíjas klub tagjai finom süteményeket készítettek nekünk. Köszönjük a finom ízeket és gratulálunk a remekműveikhez. (Tríbik Sándorné és csapattársai)

9 Jász Szó május 6-án a Jászok Napja alkalmából, községünk fennállásának 125. évfordulója tiszteletére helytörténeti vetélkedőt szerveztünk, melyet a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért Közalapítvány rendezett. A vetélkedőre a Kunráth Sándor Általános Iskola 4-8 oszt., a Waldorf Iskola 4-5 osztályos tanulói, a Gyöngy és a Pacsirta klubok tagjai neveztek be. Összesen 6 csoport vetélkedett 9 fős létszámmal. A vetélkedőt 3 alkalommal tájékoztató előzte meg, melyet kiállítással kötöttünk össze. A kiállítás célja az volt, hogy minél több ismeretet adjon településünk történetéről. A vetélkedő előtt meghallgattuk Reviczky Gyula: Szeresd hazádat c. versét Mós Fanni előadásában. A csapatok 13 kérdéses totót töltöttek ki Jászszentandrás történetéről. A döntő többi kérdései játékos formában kapcsolódtak a községtörténethez. A zsűri elnöke: Dávid Sándor jászkapitány, a zsűri tagjai: Szabóné Tóth Erika igazgató nő, Banka Ferenc polgármester, Szabó Zoltánné tanárnő a Waldorf Iskolából, Jámbor Imre a Szülői Szervezet részéről voltak. Csoportkép a vetélkedőről. Háttérben a Község története képekben című kiállítás. (Összeállította: Kiss Istvánné) Június 4-én megemlékeztünk arról a gyászos történelmi egyezségről, amely szétszakította a Kárpát-medencei magyarságot, hontalanná tette az újonnan megszabott határainkon túl maradottakat. Hogy mit jelentett ez számukra, csak az tudhatja, aki megfelelő történelmi ismeretekkel rendelkezik és van némi empatikus készsége, vagy átélt hasonló helyzetet. A magyar történelem tanítás sokáig tabuként kezelte a Trianoni békeszerződés tényszerűségét és körülményeit tól az ezredfordulóig a hazugságot sulykolták belénk és a szocializmus táptalaján felnövekvő honatyáink még a december 5-ei népszavazást is megpróbálták sikeresen manipulálni, Községtörténeti vetélkedő Összetartozás és összefogás A zsűri értékelése alapján, 1. helyezett a VI. csoport lett 66 ponttal (Nagy Ferenc, Pál Anikó, Szabari László, Szobonya Erika, Tóth Máté, Tóth Alexandra, Turai Kitti, Torba Alajosné, Tríbik Sándorné) 2. helyezett a III. csoport 61 ponttal (Csontos Bianka, Dósa Fruzsina, Éles Nikolett, Futó Ákos, Kardos Lúcia, Mós Réka, Szalai Szelli, Dávid Lászlóné, Csoszor Sándorné) 3. helyezett a IV. csoport 54 ponttal (Balajti Judit, Hamza Barbara, Juhász Krisztina, Kovács Laura, Nagy Alexandra, Béki József, Szalai Szidor, Jezsoviczki Istvánné, Sósné Tóth Éva) A 4. helyezett az I. csoport 48 ponttal, 5. helyezett a II. csoport 47 ponttal és a 6. helyezett az V. csoport lett 46 ponttal. Az alapítványtól a csoportok nagyon értékes helytörténeti tárgyakat, kiadványokat kaptak ajándékként. Különdíjat ajánlott fel: Dávid Sándor, Szabóné Tóth Erika, Banka Ferenc, Huszárovics Antalné, Kiss Istvánné. A vetélkedővel párhuzamosan, a Könyvtár és a Helytörténeti Klub gyűjtőmunkát hirdetett, melyben a versenyzők közül 12 fő kapcsolódott be. A gyűjtőmunkáért mindenki egy helytörténeti kiadványt kapott. A legtöbb anyagot gyűjtő 3 fő: Futó Ákos, Sósné Tóth Éva, Tríbik Sándorné különdíjban részesült. Gratulálunk a csoportoknak, személyeknek a helytállásért, a jó szereplésért. Köszönjük a zsűri munkáját! Köszönjük a Pacsirta klub tagjainak, hogy a versenyzőket és a vendégeket hagyományos süteményekkel vendégelték meg. A szervező munkáért Gyenes Béláné és Csontos Magdolna, Huszárovics Antalné szalmafonatait kapták ajándékba. Köszönet illeti Szabó Lászlónét az Alapítvány elnökét a jó szervezésért. A tanárokat: Fuderné André Anitát, Kovácsné Tóth Magdolnát, Nagyné Zsák Ilonát, Oláhné Banka Katalin, Vajdáné Sajó Ágotát, Vágó Viktort a vetélkedő lebonyolításában való közreműködéséért. Továbbá Andréné Pataki Éva könyvtárost a vetélkedő anyagának fénymásolásáért, az oklevelek elkészítéséért. Összegezve: A vetélkedő jó hangulatban zajlott, érezhető volt a győzelem utáni vágy. Örülök, hogy 54 fő jobban megismerhette Jászszentandrás történetét. Kiss Istvánné helytörténeti klubvezető, programszervező szembefordítva magyart a magyarral. Nem csoda csupán sajnálatos, hogy településünkön is vannak a megemlékezéssel kapcsolatban negatív visszhangok, akik a szervezők kínjának nevezik az indítványt, hogy az esemény kerüljön bele a falu éves kulturális programjába. Úgy gondolom, a jövő nemzedékei iránt érzett felelősségünk szerves részét kell képeznie történelmünk lehető legkorrektebb, érdeknélküli és ferdítésmentes bemutatása, egyben az egészséges nemzettudatra való nevelés! Az idei megemlékezésen közreműködtek a Kunráth Sándor Ált. Isk. és a Napsugár Waldorf Ált. Isk. tanulói, a Pávakör, Sass Lajosné, Vajda Márk, Dávid Sándor és Bankáné Germán Judit. A megemlékezés hangulatát emelte Dobos Attila szerzeménye, a Magyarok Világ Himnusza, melyet Baginé Czékmán Dóra adott elő, gitáron kísérte Bánki Ferenc, a Jászmagyarok nemzeti rock zenekar vezetője. (folytatás a 11. oldalon)

10 10 Jász Szó A jászszentandrási Strandfürdő 50 éves története ( ) A Jászságban az 1950-es években olajat kerestek és termálvizet találtak. A feltörő meleg vízre alapozva épült ki több jász településen a termálfürdő, így Jászszentandráson is. A községi tanács 1960-ban megszavazta a fürdő építését. A fúrás már június 17-én el is kezdődött. A fürdő megnyitása után hamarosan kialakult az üdülőtelep, közvetlen a fürdő mellett. Az 1970-es években a községi tanács újabb 50 telket adott el az igénylőknek. Tíz évvel később, 1971-ben 50 ezer látogatója volt a jászszentandrási Strandnak. A fürdő átadása június jelölve: Adler Vilmos A fürdő megépítésének szorgalmazója Adler Vilmos, a község megyei tanács tagja volt. A jó szervezőmunkának köszönhetően júniusában már átadásra került a strandfürdő. Rövid idő alatt híre ment, hogy Szentandráson fürdő létesült. Az 1960-as években többször is fürdőnk vendége volt az ismert színészházaspár: Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula. A fürdő keleti oldalán 1963-ban megnyílt az első kemping, melyet először 1972-ben bővítettek ben a községi tanács eladta a fürdő melletti sportpályát, a budapesti Kemping és Karaván Klubnak. Ekkor alakult ki a MISA kemping és Horgásztó. Az első fürdőzők 1961-ben a jászszentandrási strand-fürdőben. A fotó érdekessége, hogy a Mártírok úton még nem volt felépítve a pártház, a gyógyszertár, a sport-csarnok és az iskola. A háttérben 4 lakóház látható. (Kozma László Kozma Sándor - Csikós Béla - Szegényház) 1981-ben 70 ezer látogatója volt a strandfürdőnek, közülük sok volt a külföldi vendég. Az 1990-es években újabb lehetőség nyílt egy korszerűbb medence megépítésére és egy 200 férőhelyes kempingbővítésre, amely nemzetközi színvonalú minősítést kapott. Meg kell említeni, hogy az 1990-es évek közepén két magánkemping létesült Szentandráson. A Romantik Park Kemping úszómedencével is rendelkezik re elkészült az Apartman Ház, a volt gyógyszertár épületében, mely újabb lehetőséget biztosít az üdülővendégek részére után élénkült a strandélet Jászszentandráson, ami az idegenforgalmat is fellendítette. A képviselőtestület döntése alapján továbbfejlesztették a fürdőt és kempinget. Modern zuhanyzókat és kiszolgálóhelyeket alakítottak ki, valamint csúszdával bővítették a fürdő szolgáltatásait.

11 Jász Szó 11 Összegezve: köszönet illeti a község egykori és jelenlegi vezetőit, a fürdő és kemping dolgozóit, akik azon fáradoztak és fáradoznak, hogy megfelelő szolgáltatást biztosítsanak az idelátogató vendégek számára. (Beleértve a magán kempingeket is.) Mi jászszentandrásiak, örülünk annak, hogy sokan szeretik strandfürdőnket. Sok nyugdíjas, akár külföldi vagy magyar itt tölti az egész nyarat, szinte második otthonuknak tekintik községünket. Továbbra is szeretettel várjuk az üdülni vágyó vendégeket Jászszentandrásra! Kiss Istvánné ny. könyvtáros Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen A múlt évben megrendezett Alapítványi bálunk mottója igaz az óvodánkban megvalósult összefogásra is, mivel alig egy hét alatt a szülők szinte újjávarázsolták a már igencsak megkopott kerítésünket. A munkát a délutáni órákra szerveztük, hogy ne zavarjuk meg a gyerekek délelőtti játékidejét, levegőzését. Amíg a kicsik békésen aludtak, vagy pihentek, addig az anyukák, apukák szorgosan csiszoltak, festettek - tették mindezt örömmel, tudván mennyire fontos gyermekeik számára a szép környezet. Mivel az óvodapedagógia egyik fő feladata az esztétikai nevelés, ezért, mint óvónő nagy jelentőségűnek tartom ezt a munkát. Ezúton köszönöm Lóczi Miklós Jászapáti Mg. ZRt. vezérigazgatójának azon felajánlását, amellyel a festéket biztosította - Kócziánné Csomor Katalinnak a szervezést, Prohászka Ferencnek a festés irányítását. Köszönöm még mindazoknak, akik részt vettek a munkában: Kerek Ágnes, Lakatosné Bibók Zsuzsanna, Hopka Mónika, Nagy Ferencné, Gyenesné Tajti Tünde, Nagyné Balogh Szilvia, Gyurcsik Krisztina, Gyephárné Nagy Krisztina, Ördögné Nagypál Zsuzsanna, Hamza Krisztina, Lénártné Gulyás Zsuzsanna, Mihályiné /Széchenyi/ Az én anyukám is tud festeni Balla Zseraldina, Torba Zsoltné, Dósáné Antal Mónika, Kardos Lászlóné, Ördög Enikő, Kerek Éva, Bankáné Germán Judit, Ágó Attila, Szücsi Csilla, Gonda Lászlóné, Kalocsáné Berki Edit. Kovácsné Petrovics Andrea munkaközösség vezető Lakossági fórumot tartott július 9-én Jászszentandráson Murányi Levente, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője, a Jobbik alelnöke. Az alelnök úr többek között elítélően bírálta az eseményt, amelynek keretén belül a falu emlékoszlopot állított a II. világháborúban lezuhant ellenséges repülőgép személyzete emlékére, a megemlékezés ötletét és megvalósítását pedig Szekeres Imre MSzP-s országgyűlési képviselőnek tulajdonította. A tény azonban az, hogy bár Szekeres Imre, mint honvédelmi miniszter, valóban jelen volt hivatalból az eseményen, de az emlékoszlop állításának sem kigondolásához, sem konkrét megvalósításához semmi köze nem volt. Sajnálatos, hogy még mindig az a szemlélet uralkodik parlamenti pártjainkban, hogy fél-információkra hagyatkozva, esetleg teljes információhiányban csak azt nézik, hogyan tudják az emberek és a nemzetek közötti ellenségeskedést szítani. Az emlékállítás a nemzetek közötti megbékélés, megbocsájtás jegyében született és elsősorban az embernek szólt. A mindössze huszonéves áldozatok annak idején parancsot teljesítettek, nem tehettek arról, hogy innen nézve ők az ellenség oldalán álltak. Lehettek volna fiaink, testvéreink, barátaink. S ennek semmi köze nincs nemzettudatunkhoz, pláne nem úgy, hogy azt csorbítani akarná! (Dávid Sándorné)

12 12 Jász Szó Gyermeknap A Szülői Szervezet és az Alapítvány május 27- ére ismét egész napos programot szervezett a község minden gyermekének.. A gyerekek reggel 8-tól gyülekeztek különféle színű csapatuk zászlaja alatt. A versenyben résztvevők csapatokat alakítottak és a játékos feladatokat közösen kellett megoldaniuk, melyek között szerepelt a csoportvezetők által kisorsolt színhez öltözni, indulót írni. Mivel egy időben többféle feladatot is kapott a 6 csapat, fontos volt a siker érdekében a jó munkamegosztás. Rengeteg vicces próbatétellel kellett megbirkózniuk a csapatvetélkedők során. Hangsúlyozom: csapatban versenyeztek kicsik-nagyok együtt! Jó volt látni az összetartásukat. A vetélkedőt a Jászberényi Rendőr-kapitányság kutyás tojásból, 14 l tejjel sütötték a csemegét. Zsíros kenyérből 24 kg málnaszörpből pedig 250 l fogyott. Délutánra megérkezett a tűzoltóautó, amit rendesen birtokukba is vettek a mindenre kíváncsi iskolások és ovisok. A lovaglás szerelmeseinek is szép napja volt, kedvükre paripázhattak Kimákék lovain. Este tábortűzzel koronáztuk meg a napot, mindenki jókedvűen játszott, focizott biciklizett a suli udvarán. Azt hiszem, elmondhatom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát az idei községi gyermeknapon! Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves ovis és iskolás szülőnek, nagyszülőnek, pedagógusnak és mindenkinek, aki bármilyen módon segített nekünk a szervezésben vagy a lebonyolításban. Nagyon sokan segítettetek, KÖSZÖNÖM! Végül pedig álljon itt azok névsora, akik felajánlásukkal hozzájárultak gyermekeink öröméhez: Községi Önkormányzat, Banka Ferenc, Csontos Magdolna, Művelődési ház, Jászberényi bemutatója szakította meg, aminek igen nagy sikere volt. Az Önkormányzat jóvoltából légvárnak is örülhettek gyermekeink, a trambulint pedig egész nap nyüstölték a csemeték. Az arcfestő b-hócnak sem kegyelmeztek, megállás nélkül pingálta az arcukat. A szülők már nagy rutinra tettek szert a palacsintasütés és kenyérkenés terén, ezen a napon is kamatoztathatták tudásukat: 16 kg lisztből, 110 Rendőrkapitányság, Gyenes Béláné, Nagy Csaba, Balogh János és neje, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kimák Gyuláné, Nagy Ákos, Kiss Pékség, Borbás malom, Jásztej, Önért Közért,,Petőné Faragó Judit, Kertész Zoltán, Hegyi Zoltán, Platz Ferenc és csapata. Kócziánné Csomor Katalin (SzüSz elnök

13 Jász Szó A Lengyel - Magyar Összetartozás Éve. Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát! Lengyel diákok Jászszentandráson Több évre visszanyúló testvér-települési kapcsolat volt az előzménye Jaworze lengyel város gimnáziumának és a Kunráth Sándor Általános Iskola Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény között kialakult testvériskolai kapcsolatnak. Iskolánk tanulói több alkalommal jártak már Jaworzeben aratónapon, illetve az előző évben a lengyel alkotmány ünnepén. A kiutazó tanulók a művészetoktatás növendékei voltak, akik színvonalas műsoraikkal mutatták be a vendéglátók számára a magyar néptáncot. Minden alkalommal nagy siker koronázta fellépésüket ben személyesen találkoztam Jaworzében a gimnázium igazgató asszonyával, Barbara Szermanskával, aki nyáron, a falunapunkon a jaworzei küldöttség tagja volt. A két találkozás alkalmával kialakult az együttműködési tervezet. A tanév folyamán több levélváltás keretében egyeztettük a testvériskola-kapcsolat konkrét eseményeit. Mivel a mi tanulóinkat több alkalommal vendégül látták Jaworzében, így e kapcsolat keretében a mi iskolánk fogadott fiatalokat. Június 8-án 18 gimnáziumi tanuló érkezett hozzánk osztályfőnökükkel, angol tanárukkal és egy szülővel. (A lengyel oktatásban már gimnazisták a mi 7-8. osztályos korosztálynak megfelelő tanulók.) A fogadó gyermekekkel és szülőkkel megszerveztük a tanulók ellátását, a pedagógus kollégákkal a programjukat. Június 8-án este táncház keretében ismerkedési estet tartottunk. A több órás út után aktívan vettek részt diákok a magyar tánclépések tanulásában. Másnap délelőtt megismerkedtek a település oktatási intézményeivel, majd egy internetes játék mintájára összeállított Honfoglaló című játék keretében töltöttek együtt egy délelőttöt a csapatok, amelyek tagjai mindkét ország tanulóiból álltak össze vegyesen. A kommunikáció nyelve az angol volt, és persze kézzel-lábbal is sok mindent el tudtunk magyarázni, ha épp a nyelvi nehézségek gátolták a beszélgetést. Ebéd után Egerbe utaztunk, ahol a történelmi múltunk egy szeletét ismerhették meg lengyel idegenvezető segítségével. A hazautazás során a buszon magyar és lengyel dalokat énekeltünk, majd kerestük azokat a dallamokat, amelyet együtt énekelhettünk. Június 10-én Budapest szépségeit mutattuk meg vendégeinknek. A budai vár, a szabadságszobor, a dunai látkép csodálattal töltötte el lengyel barátainkat. Este még volt energia a közös játékra az iskola udvarán. Június 11-én, szombaton meglátogatták a templomunkat, majd elindult az egész napra szóló sportprogram. A futball és röplabdamérkőzések után elfogyasztott bográcsos ebéd és a kb. 200 palacsinta sem hazudtolta meg az elhíresült magyar vendéglátást. A délutáni program, fürdőzés volt a strandunkon. A nap, illetve az együtt töltött napok zárásaként az utcabáli hangulatot a szemerkélő eső sem tudta elrontani. 12-én reggel élményekkel teli és szövődő barátságok lehetőségeivel búcsúztunk vendégeinktől. A gyermekek és kísérőik nagyon pozitívan ítélték meg az első közös rendezvényünket. A következő tanévben várják iskolánk tanulóit hasonló programokkal. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a hét sikerének résztvevőinek, támogatóinak azt a példaértékű összefogását, amelynek következtében Jászszentandrás, valamint a Kunráth Sándor Általános Iskola jó hírét vitték vendégeink a határon túlra. Szabóné Tóth Erika intézményvezető

14 14 Jász Szó Pedagógusbúcsúztató Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai Láma) Tanévzáró ünnepségünkön nyugállományba vonulásuk alkalmával búcsúztattuk két kolléganőnket, akik 40 évi szolgálati idő letöltése után érdemeik elismerése mellett vették át a Pedagógus érdemérmet. OLÁHNÉ BANKA KATALIN Matematika-fizika szakos tanári diplomáját 1974-ben kapta Egerben. Ez év őszétől Kiskörén kezdett tanítani, ide csaknem húsz év munkája fűzi. Itt vált érett, gyakorlott pedagógussá augusztusától Jászszentandrásra került, azóta is ennek az iskolának a pedagógusa. Kitartó osztályfőnöki munkájával több osztály tanulóit segítette. Végzős diákjait igyekezett mindig a megfelelő tovább tanulás útjára irányítani. Szorgalmas munkájával számtalan gyermeket sikerült tanulásban felzárkóztatni, de a versenyekre való felkészítés is testhez álló feladat volt számára. Kitartó munkával készítette felvételiző tanulóit a sikeres felvételi megírásához. Bátran állt a kihívások elé, mindig a diákok érdekeit szem előtt tartva. Pontos órakezdésével, precíz adminisztrációs munkájával, hivatása iránti elkötelezettségével mindig élen járt kollégái között. Diákjait számtalan osztálykirándulás és színházlátogatás élményével gazdagította. Aktívan kivette részét az erdei táboroztatásokból is. Iskolai rendezvények résztvevője és segítője volt, számítani lehetett segítségére, ötleteivel gazdagította a rendezvényeket. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatait odaadással végezte. A munka mellett az önképzésre is fordított időt. Szakmai tovább-képzéseken kívül oktatási informatikus ismeretekkel és grafológiai alapismeretekkel gyarapította tudását. Szakmai tudását, tapasztalatát szívesen megosztotta, hiszen munkaközösség-vezetőként 12 évig segítette kollégáit. MIHÁLYI ISTVÁNNÉ Pályafutását Kékestetőn kezdte az Állami Gyógyintézetben. Általános iskolai tanítói diplomáját 1974-ben szerezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Pedagógusként 1974-től Kistarcsán dolgozott egy-, majd Jászkiséren 2 évet. Jászszentandrásra 1977-ben került, azóta is ennek az iskolának a pedagógusa. Halk szavával, de határozott temperamentumával hamar elnyerte a gyerekek és a szülők bizalmát és szeretetét. Munkássága nyomán számtalan iskolába lépő gyermek tanult meg írni, olvasni, számolni. Odaadó szeretettel segítette az óvodából iskolába lépő gyerekeket, segítségével küzdötték le a nehéz átmenetet. Bátran állt a kihívások elé, nem zárkózott el az új módszerek kipróbálásától, alkalmazásától. Szorgalmas, kitartó munkával fejlesztette a tanulásban lemaradó gyermekeket, mivel tudta mennyire fontos a jól megalapozott tudás az alsó tagozatban. Tanulmányi kirándulásokkal, színházlátogatásokkal színesítette diákjai életét. A vállalkozó és ügyes gyerekeket folyamatos versenyzésre sarkallta, biztatta, segítette őket. Szakmai továbbképzéseken folyamatosan gyarapította tudását, ezt a tudást munkaközösség-vezetőként is kamatoztatta, hiszen 1997 óta folyamatosan látja el ezt a feladatot. Kollégái bármikor számíthattak önzetlen segítségére, sokévi tapasztalatával több kezdő pedagógus munkáját segítette. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatait odaadással végezte. Aktívan kivette részét az erdei táboroztatásokból is. Iskolai rendezvények résztvevője és segítője volt, számítani lehetett segítségére, ötleteivel gazdagította a rendezvényeket. Mindkét pedagógus elhivatottsága, a pedagóguspályán eltöltött 40 éve mintaértékű a pályakezdő pedagógusok számára. Békés, nyugodt nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánok mindkettőjüknek iskolánk közössége nevében! Szabóné Tóth Erika intézményvezető Napközis Tábor Június között rendeztük meg a már hagyományosnak számító szabadidős táborunkat. Az idei tábor is nagy érdeklődésnek örvendett. A tábor fő gondolata: Múltunk és jelenünk volt. A téma keretein belül kiemelt szerepet kapott a kétnapos kirándulás Visegrád - Szentendre útvonalon. A táborozók számára nagy élményt jelentett a szentendrei Pap-sziget diákszállásán töltött éjszaka. Visegrádon a Királyi Palota és Fellegvár megtekintése után a bobozás élményét próbálták ki a gyerekek. Szentendrén, a Skanzen területén sétálgatva ismerkedtünk különböző tájegységeink életével, népi hagyományaival, eszközeivel, mesterségeikkel. A tábor programjai között szerepelt íjászat, kézműves tevékenység is. Kipróbáltuk hogyan vihették volna a hírt, ha a tájékozódási futók eszközei már az 1200-as években is rendelkezésre álltak volna. Kapcsolódtunk Jászszentnadrás történelméhez, meglátogattuk templomunkat. A templomi freskók megtekintése után, az Aba-Novák Vilmos festő-grafikus halálának 70. évfordulója alkalmából, a Jász-Szó Alapítvány által kiírt rajzpályázat pályamunkáit készítették el a rajzolni vágyók. Programjaink között szerepelt strandolás, csúszdázás, lovaglás, sportolás. A gyermekek és a szülők visszajelzései alapján, tartalmas, élményekkel teli napokat szereztünk a táborozóknak. Szabóné Tóth Erika intézményvezető

15 Jász Szó 15 Hová mentél Pista bátyám? Ehelyett szívesebben írnám le azt, hogy Közhírré tétetik! csodás gyógyulásod! Sajnos, ahogyan azt Jézus Krisztus mondta Péter apostolnak: - Ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz; utóbb azonban utánam jössz. Utóbb helyett viszont már most el kellett indulnod végső utadra. Búcsúbeszéd helyett inkább más okból írnék rólad (méltatást) arról, hogy miért is tiszteltünk és szerettünk téged annyira? Ki ne emlékezne azokra a tanévnyitó- és tanévzáró ünnepségekre, amelyeket tartottál? A szónoki beszédeidre, amelyeket ezek során elmondtál? Ráadásul arra a sok más dologra, amely hozzád fűződik, és nehéz lenne azokra a teljesség igénye nélkül felsorolni. Ezekből csupán pár példát ragadok ki, mert különben írásom megtölthetne egy könyvet is. Mint gyermek, tanítvány nevelkedtem abban az iskolában, amit példaértékű módon vezettél. Egy régi, kisiskolás esettel adtál nekem mintát arról, hogyan kell pedagógusként dolgozni. Oltottál belénk tudást és emberséget; neveltél bennünket, hogy egykor majd olyan naggyá válhassunk, mint amilyen te voltál. Amiért magam is pedagógussá váltam, álljon itt egy eset, ami megtörtént velem. Vendég érkezett hozzá a Rákóczi úti iskolában lévő irodájába. Mi gyermekek hangosan kiabálva rohangáltunk a szünetben. Kijött hozzánk. Nem ellenőrzőket követelt, sőt szót sem ejtett viszont csend lett. Odaintett magához és annyit mondott: A nap folyamán először Banka Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd röviden bemutatta a települést. Ezután a Jászszentandrási tanyagondnokok ismertették munkájukat. A település megismerése után következett a nap legfőbb programja, a tanyafejlesztési programhoz kapcsolódó önkormányzatoknak és kistérségeknek kiírt pályázati felhívás ismertetése. Dr. Czene Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Agrár- és Vidékstratégiai Osztály osztályvezetője mutatta be a költségvetésbe 930 millió Ft-os keretösszeggel bíró, tanyafejlesztési programot. QUO VADIS, Domine? Hová mész, Uram? - Fiam, álljál már meg egy pillanatra! Úgy ki vagy melegedve, hogy szinte ég az arcod. Állj ide mellém és beszélgessünk egy kicsit, amíg kifújod magad! Így tette ezt egyaránt a többi főkolompossal. Társalogtunk. Nem volt abban egy szó sem, ami szidás lett volna. Visszamentünk játszani, amint ő az irodájába a vendégéhez. Meglepőnek tűnhet, de itt kint a továbbiakban szinte pisszenés se hallatszott. Mi csepp gyerekek még hangoskodni is elfeledtünk, mert úgy megfogott bennünket a szavaival. Amikor felnőttem és diplomás tanárként nála jártam, azt mondta nekem: - Kollégák vagyunk. Te is pedagógus, én szintén. Ne nézd a koromat és azt, hogy ki vagyok mondd azt nekem: te Pistukám! Szabódtam. - Korát, rangját nem nézném, akkor is kitörik a nyelvem belé! Szívesen térdet hajtanék, hogy ezzel megadjam a tiszteletet annak a nagy tudásnak, amit maga jelent!. - Mondtam már, hogy te! Kezet rá! Írhatom azt, hogy ilyennek ismertem őt világ életében. Idézek egy Molnár-féle Donkó Lászlótól hallott anekdotát. A Jászberényi Aprítógépgyár igazgatója az egy üzem egy iskola mozgalom során azt mondta Molnár Istvánnak: - Kérjél tőlem valamit! Ő erre: - Készítsetek egy új kerítést a Rákóczi úti iskolánál! Válaszul az igazgató: - Ez semmi! Kívánj tőlem valami nagyobbat! Országos Falugondnoki találkozó Falugondnoki találkozóra került sor Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun- Szolnok megyei települések polgármestereinek, falu- és tanyagondnokainak, jegyzőinek, intézményvezetőinek részvételével július 6-án szerdán, Jászszentandráson. Előadásában hangsúlyozta, hogy ugyan ez az összeg nem nagy, de az elmúlt 20 évben egyetlen fillér sem volt elkülönítve a magyarországi Molnár István kérésének és Kis István tanácselnök szorgalmazásának köszönhetően épült meg a tornatermünk. A Jámbor Lajos Sportcsarnok falán lévő tábla erről így emlékezik meg: Épült az Aprítógépgyár támogatásával és a község lakossága társadalmi munkájával az EGY ÜZEM EGY ISKOLA mozgalom keretében ban. Közhírré tétetik! a Mártírok úti új iskola se volna, ha Molnár István nem járja ki ezt is! A továbbiakban méltathatnám őt életútján elért eredményeivel, felsorolhatnám kitüntetéseit és társadalmi elismeréseit. Azonban, úgy gondolom, mindezt sokkal jobban és pontosabban megírták róla Dr.Szabó lászló és Szabóné dr. Gulyás Éva, akik írásait, munkáit sajtó alá rendezték a JÁSZSZENTANDRÁS HISTÓRIÁJA ÉS NÉPÉLETE címmel idén megjelent utolsó könyvében. Hogyan és miként volt erre képes? Ez az ember mindannyiunk fölött állt. Mindig mosolygott és mindenkihez volt egy kedves szava. Csendesen, komolyan élt és viselkedett, mint egy bölcs. Elmondhatatlanul fog ez nekünk hiányozni a továbbiakban. Nem ürességet hagytál hátra magad után, hanem életutad példáját: - Mondottam ember: Küzdj és bízva bízzál! Valójában nem mentél el, mert aki a szívekben él, az nem halhat meg sohasem! Jászszentandrás, június 28. ifj. Czakó József pedagógus tanyán élő emberek életszínvonalának emelésére. A fejlesztési program lehetőségeinek, pályázatainak megismerése után Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője erősítette meg a tanyafejlesztési programban rejlő lehetőségeket, kiemelve a tanyagondnoki szolgálatok eszközfejlesztésére kiírandó pályázatot. A falugondnoki találkozón hasznos információkat kaptak a résztvevők, melyek a tanyán élők lehetőségeinek, életminőségének javítását segítik. (saer)

16 16 Jász Szó Interaktív táblák és új számítógépek a Kunráth Sándor Általános Iskolában Önkormányzatunk sikeresen pályázott az ÚMFT keretében kiírt TIOP programra, melynek keretében a Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe a következő eszközök kerültek beszerzésre: 19 db számítógép LCD-minitorral, fejhallgatóval, 1db szervergép, szünetmentes egység, WIFI a vezeték nélküli internetkapcsolathoz az informatika terembe, valamint 5 db tantermi csomag (interaktív tábla és note-book), két SNI csomag gyengén látók oktatásához. A pályázat elérkezett utolsó szakaszához. A korszerű eszközöket a székesfehérvári Albacomp RI KFT szállította június 16-án. A szállítással együtt az eszközök beszerelésére és beüzemelésére is sor került. A pályázat tartalmazta az interaktív táblák használatára irányuló 10 órás képzést, amelyet június 27-én tartottak az iskola 15 pedagógusa számára. Az eszközök nyilvános átadására június 28-án 10 órakor került sor. Az átadáson bemutattuk az interaktív tábla működését az érdeklődő szülőknek, vendégeknek. Szeptembertől az 5 tanterembe beszerelt korszerű eszközök is segítik az oktatás korszerűsítését. *** A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. *** Szépkorúak köszöntése Községünk polgármestere Banka Ferenc, április 5-én megtisztelő kötelezettségének eleget téve újabb szépkorú személyt köszöntött településünkön. Bibók Béláné (szül.: Torba Erzsébet) részére 90. születésnapja alkalmából az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadta a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot. Virágcsokor kíséretében jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánt Erzsike néninek OLVASÓINK LEVELÉBŐL Köszönet mindenért! Nemrég olvasom a Jász-Szó újságban, hogy Molnár István - Én és családom volt iskola igazgatója - átutazik egy faluval arrébb egy más intézménybe! Aztán jött a megdöbbentő hír: az Igazgató bácsi meghalt. Lelkiismeret furdalást érzek. Mennyi mindent adott Ő nekünk, meg a falunak is. Elgondolkoztam, és bizony rá kellett, hogy döbbenjek, milyen fukarul is bánunk mi a köszönöm szépen-nel. Nem érzem magamat sem kivételnek, tudom, hogy jó lett volna megköszönni azt a sok-sok évtizedes munkáját, amit a szentandrási gyerekekért, köztük az egyémekért is tett, de ez mindig elmaradt. Pedig Engem, meg az Öcsémet, a lányomat és fiamat is sok éven át tanította, egyengette utunkat. Vidám, jó humorú ember volt. Könyvet is írt Jászszentandrásról és az egész Jászságról, mindig munkálkodott valamin. Jó kapcsolata volt a falu minden lakójával, kicsivel és öreggel egyaránt. Sokáig vezette a férfi nyugdíjas klubot is. Sokat tett a faluért. Nyugodjon békében, sokáig emlékezni fogunk rá. Tríbik Sándorné és családja

17 Jász Szó 17 K L U B É L E T A Gyöngy Nyugdíjas Klub tagjai 80. születésnapjuk alkalmából szeretettel köszöntötték Banka Béláné Jucika és Guba Béláné Évike nénit! Mindketten régóta tagjai a klubnak és köszönjük nekik azt a sok értékes munkát, melyet klubtagként végeztek! Kívánunk további nagyon jó egészséget mindkettőjüknek! Örömmel tettünk eleget án a jászladányi Nyugdíjas Klub meghívásának, ahol klubunk dalköre két dalcsokorral színesítette a rendezvényt. A szíves vendéglátás mellett kellemes napot töltöttünk együtt! A rendezvényen részt vettek a Férfi - és Pacsirta Nyugdíjas Klubokon kívül Jászkisér, Jászalsószentgyörgy és Túrkeve települések nyugdíjas klubjai is. A június 02.-i klubfoglalkozásunkon Trianonról emlékeztünk meg házi vetélkedő keretében, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Természetesen a rejtvényt mind a négy csoport rövid időn belül megfejtette. Több klubtag elevenítette fel a régi időkből e tragikus nappal kapcsolatos ismereteit, emlékeit. Csontos Magdolna klubvezető LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ! július 16-án életvidám idős emberekkel népesült be az általános iskola udvara, ahol Jubileumi Nyugdíjas Találkozót tartottak a Gyöngy-és Pacsirta Klubok 35, a Férfi Klub 45 éves fennállásának, és Jászszentandrás településünk 125 éves évfordulója alkalmából. A találkozóra 12 nyugdíjas klub fogadta el a jubiláló klubok meghívását. Az egész napos rendezvény jó hangulatban telt el. A vendég és a vendéglátó klubok egymást ajándékozták meg a különböző műsorszámaikkal, felléptek a helyi civil szervezetek, Agócsné Balogh Mónika, s a fizetség taps és mosoly volt. A rendezvényt megtisztelte Pócs János országgyűlési képviselő és Borbás Zsolt a Megyei Közgyűlés alelnöke is. A KÓTA 2010/2011-es múzeumi koncert-évadra szóló jelentkezésünket elfogadta és az igények egyeztetése után szereplésünkre a Néprajzi Múzeumban május 8-án vasárnap került sor. A múzeum lépcsőin már második alkalommal sorakoztunk fel, hogy bemutassuk tudásunkat, népdalszeretetünket (előzőleg még az elhunyt karnagyunk idejében). Pávakörünk műsorában az Évszakok, Jászsági és Alföldi népdalcsokor hangzott el, időtartam perc volt. Szólót énekelt: Kerek Ágnes, Lakatos Józsefné, Tóth Lászlóné, Vass Dezsőné. Felkészítő Agócsné Balogh Mónika volt. Köszönjük, hogy ott lehettünk! - Pávakör tagjai

18 18 Jász Szó Van KIÚT, soha ne add fel Várakozással tekintettem az előadás Május 20-án a Művelődési házban elé, mert számomra ismerősen csengett A holisztikus, integratív CoD Orthomolekuláris Rák-Terápia Rendszer dr. Dávid Tamás professzor neve. 7-8 tudományos alapjai és klinikai eredményei címmel tartott éve olvastam először róla, mikor alternatív előadást Dr. Dávid Tamás professzor, tudományos főigazgató. Első olvasatra megoldást kerestem a betegségemre. kicsit kínaiul hangzik az előadás címe, ám ha valaki végig hallgatta, Akkor nem találkoztam vele személyesen, közelebb került annak a terápiának a megértéséhez, amivel Dávid professzor mert helyben megtaláltam a számomra sikereket ért el a rák gyógyítás terén. megfelelő terápiát. Az előadás számos Mivel mindannyian magunkban hordozzuk a rák sejteket, érdemes ponton összecsengett az általam követendő foglalkozni a prevencióval. Fontos, hogy rendben legyen szervezetünk példával. immunháztartása, s legalább annyira fontos testi-lelki harmóniánk szilárdsága. A rövid bevezetőben megtudtuk, Míg az első esetben a vitaminok és ásványi anyagok kellő mennyiségű hogy a professzor EB érmes magyar beviteléről van szó, addig belső harmóniánk kapcsolatainkon, dolgokhoz cselgáncsozó volt (talán sokan még való viszonyulásainkon múlik. emlékeznek is rá), és ma Ausztria Az előadás időpontjáról igyekeztünk mind szélesebb körben tájékoztatni egyik legelismertebb kutató-professzora. a falu lakosságát, abból a meggondolásból - lévén szó a rák gyógyításáról -, ne Előadásának témája az utóbbi száz év akkor essünk kétségbe, amikor már baj van, hanem tudjuk azt is, létezik legrettenetesebb betegsége, a rák volt. megelőzés s van esély a gyógyulásra is. Nagyon sok embert érint, másrészt a A professzor úr elérhetősége: jó hír, hogy a gyógyulásra van Nemzetközi CoDTM Rák Információs Központ lehetőség. Ez minden beteget, és 9155 Lébény, Pf. 9. hozzátartozót reménnyel tölt el. A Tel.: 96/ , 96/ ; 30/ ; klasszikus kezeléseken túl (műtét, kemo, sugár,) szükség van a biológiai rákterápiára, amely először is felderíti a rákos megbete- Végül bemutatásra kerültek olyan hölgyek és urak, akik már legyőzték a rákot. Budapesten már működik a gedés okát, majd az okok megszüntetésével gyógyít. Nagyon fontos a betegség kialakulásának megelőzése. Gyógyultak Klubja. Címe: 1052 Budapest, Semmelweis A megelőzés legfontosabb szempontjai: a harmonikus u Magyarok Háza életvezetés, a test, a szellem, a lélek egészségének A közel három órás előadás után kérdéseket lehetett megőrzése, az egészséges táplálkozás és vitaminok feltenni a professzor úrnak, amelyre készségesen válaszolt. -nsnefogyasztása. Kiemelten a C-vitamin. Két keréken Pusztafogacsra Az elszántság, a közös akarat csodákra képes. Így történt ez a pusztafogacsi kápolna esetében is. Május 14-én, a fogacsi búcsúra érkezőket a megújult, szépen rendbe tett kápolna fogadta. Az időjárás kegyes volt, sütött a nap, kellemes meleg volt, alkalmas arra, hogy az ember kiruccanjon találkozni a régi ismerősökkel, szomszédokkal, emlékezni a hajdani szép időkre. A kitisztított kápolna környéke hamar megtelt az ide látogatókkal. Sokan érkeztek a környező településekről személygépkocsival, autóbusszal, kerékpárral, de hintóval is. Igazi búcsúi hangulat fogadta az érdeklődőket. A Kerékpárral Pusztafogacsra túra résztvevői 10 órakor indultak a Művelődési háztól, mintegy 13 fő. A madárfüttytől hangos szikesen gyorsan gördültek a kerekek, és a hepe-hupás földúton hamar célba ért a kis csapat. Többen közülünk először jártak az ezredfordulóra lakatlanná vált Pusztafogacson. Az egykor népes település emlékét mára csak e kápolna, s az azt körülvevő vizesárok szélén található Nepomunki Szent János szobor őrzi, reméljük, még sokáig. -be--

19 Jász Szó 19 Be kell vallanunk a tavalyi zarándoklat előtti lelkesedés kissé cserbenhagyott minket. Majdnem sikerült a hétköznapi élet gondjainak bajainak eluralkodni felettünk, de az utolsó percre minden a helyére került. Ismét útnak indultunk és a szemerkélő eső ellenére időben Tarnaörsre értünk. Mivel 2011 a Család éve, szerettük volna felragyogtatni a társadalom alapját képező legkisebb közösség igazi értékét elmélkedéseink során. A család férfi és nő szerelméből, önzetlen odaadásából jön létre. Korunkban sokak számára a szeretet gyerekes módon ÉN központú. Addig kell a másik ember amíg engem boldoggá tesz, ha meguntam, félreteszem, mint a játékot. Divattá vált szelektálni a megfogant életet, a társunkat. Előbb utóbb gyermekeink, a társadalom fog szelektálni minket, ha már nem lesz ránk szükség, hiszen erre tanítottuk őket. A Teremtő Isten bevont minket teremtő művébe! Elgondolkodtunke már azon milyen csodálatos dolog az, hogy élet születik két ember szerelméből? Mai világunkban az olcsó és gyorsan múló örömöket keressük, nem tanultunk meg küzdeni, nehéz helyzeteket megoldani, így a nehézségek igazi próbák egy Nagyszüleink nyomában Gyalogos zarándoklat Mátraverebély-szentkútra. házasságban. A szenvedés az egymást szeretőket még jobban összekapcsolja, a két együtt élő önzőt szétszakítja. Egészséges, lelki és testi megpróbáltatásokat bíró felnőtt, csak kiegyensúlyozott, szeretetteljes, biztonságot adó családban nőhet fel. Nem véletlen, hogy napjainkban rohamosan nő a pszichoszomatikus betegségekkel küzdők száma. Nagyszüleink még egy életre választottak párt maguknak. Ha elő is fordultak problémák mindig a család volt az első döntéseik szempontjából és nem az önös érdek. A vasárnapi ebédnek megadták a módját, időt szántak rá, alkalmanként összegyűlt a rokonság vagy a szomszédság beszélgetni így a fiatalok is tudtak ismerkedni egymással. Nem buliztak, hanem igazi ünnepeik voltak, amelyekben helye volt a hitnek, Istennek. Különös zarándokút volt az idei. Már az első kilométerek után váratlan nehézségek jelentkeztek, néhányunknak fájni kezdett egy- egy testrésze, amit igyekeztünk eltitkolni egymás elől. A második napon ez tovább fokozódott. Szerencsére két ifjú zarándok társunk Melinda és Bence keményen állta a sarat, példát mutatva ezzel nekünk felnőtteknek, így volt miből erőt merítenünk. Úgy látszik kétszer is el lehet tévedni ugyanazon a helyen. Gyöngyösoroszi után a patakon átkelve folytattuk zarándoklatunkat a Szentkúti búcsúsok útján az erdőben, ahol sikerült letérnünk a helyes ösvényről akárcsak az életben szerencsére hamar rátaláltunk a helyes útra. Az esti tábortűznél a gyerekek elmondták: Olyan ez, mint egy nagycsalád és nagyon jó itt lenni! Vasárnap reggel még egy meglepetésben volt részünk: Tarból kifelé menet megállított minket egy család, hallottak rólunk és vendégül láttak minket. Megkérdezték van-e szükségünk valamire, kiderült, hogy kedves vendéglátónk volt az első hölgy, aki gyalog ment el a Csíksomlyói búcsúba és ők építik ki a Mária utat, amely gyalogos zarándokút Mariazelltől Csíksomlyóig, illetve Cestohowatól Medjugorjéig. Szentkútra érve családjaink és barátaink vártak ismét, finom ételekkel, akárcsak tavaly májusban. Jó érzés, mikor az embert várják valahol, sajnos sokaknak ez nem adatik meg, nekünk éppen ezért meg kell becsülnünk egymást. Tiszta szívből kívánom mindannyiunknak, hogy ne csak fizikailag, de szellemileg is járjuk őseink útját! Prohászka-Kakuk Marianna Jászok találkozója - Jász Világtalálkozó július 1-jén és 2-án került megrendezésre a 17. Jász Világtalálkozó. Az idei esztendőben a mintegy 400 fős kistelepülés, Jászivány adott otthont a rendezvénynek, amely a jász összetartozás és hagyományőrzés legnagyobb ünnepe. Az évről évre ismétlődő rendezvény célja a magyarságba beolvadt népcsoport összetartozásának erősítése, identitásának megőrzése, átörökítése a következő generációk számára, valamint hagyományainak és kultúrájának bemutatása. A világtalálkozó első napján kiállítások nyíltak a művelődési házban, a volt iskola-óvoda valamint a megüresedett termelőszövetkezet épületében, többek között a Jászságban élő és onnan elszármazott alkotók munkáiból. Közszemlére tettek régi mezőgazdasági eszközöket, majd a jász összefogás szimbólumaként elültették a jászok fáját és felavatták a Dávid Sándor, fafaragó népi iparművész által alkotott és adományozott világfát.

20 20 Jász Szó A délutáni műsorban közreműködtek az Andante Kamarakórus és a Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói. A két napos rendezvény előkészületeiben és megrendezésében sokat segített a Harmatcsepp Waldorf Családi Napközi és Óvoda szülői kara. A jászok rangos rendezvénye szombaton folytatódott, az ünnepi főpapi szentmisét követően (dr. Ternyák Csaba, egri érsek celebrálta) felvonultak a jásztelepülések és a testvértelepülés delegáltjai. A színesen kígyózó kavalkádból nem hiányzott a nótaszó sem. A szentandrási Pávakör tagjai végig énekeltek a felvonulás alatt, itt is bizonyságot adva népdal szeretetükről és arról a vitalitásról, amely ezt a kis közösséget jellemzi. A díszünnepségen köszöntőt mondott Tari András polgármester, Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, aki egyben a rendezvény fővédnöke is volt, valamint Pócs János országgyűlési képviselő és védnök Az esemény résztvevőit Schmitt Pál köztársasági elnök levélben köszöntötte, melyet Kiss Norbert, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának vezetője olvasott fel. Több jeles személyiség is jelen volt a rendezvényen: Fehér Anna színművésznő, aki ismerősként jött haza, hiszen gyermekkora nyarait itt töltötte nagyszüleinél Jásziványban, s ugyancsak innen származik Csernák János színművész-műsorvezető is. Megtisztelte a jászokat jelenlétével az iráni nagykövet, és találkozhattunk Borbás Marcsi műsorvezetővel is, aki szintén jász identitással bír. A Jászságért Díj átadása szokás szerint dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője feladata, aki annak indoklását is ismertette a megjelentekkel. Az elismerést azok a személyek kapják, akik a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végeznek. Idén a rangos díjat a nagy tiszteletben élő Kladiva Imre r. k. kanonok, esperes (Jászapáti) kapta meg, aki azonnal közölte, hogy a díjjal járó egymillió Ft-ot az utolsó fillérig a templom javára ajánlja fel. Az ünnepség legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye, a jászkapitány beiktatása következett a Kapitányok Tanácsa előtt. Előtte, a hivatalban lévő jászkapitány beszámolt az éves tevékenységéről, majd Hortiné dr. Bathó Edit az új jászkapitányra egyenként felrakta a kapitány kellékeit. A végén került sor a legfontosabb kellékre, a kürtre, amelybe bort öntöttek. Az új jászkapitány esküjének letétele után megitta a bort az egészségünkre, majd kiadta első parancsát: Hozzák a lovamat! Az új jászkapitány Borbás Ferenc jásziványi születésű három gyermekes családapa.

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * FAX: (06-32) J A V A S L A T

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * FAX: (06-32) J A V A S L A T VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-160/2010. J A V A S L A T a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb családi

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2011. április 7-i ülésére Tárgy: A hivatali helyiségen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Pécsely Község. Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester. Előkészítő: Jurics Tamás körjegyző

Pécsely Község. Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester. Előkészítő: Jurics Tamás körjegyző Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Előterjesztés Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Az egyes anyakönyvi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2012 Készült: Debrecen, 2012.01.30-án. Közhasznúsági jelentés 2012 KOSSUTH ÁLTALÁNOS NYELVI ALAPÍTVÁNY 4024 Debrecen, Kossuth u. 33 A Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) 1991.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2007. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatás felhasználása 4. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Budapest, 2009. február 24. 1 TARTALOM: 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09.

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület Közhasznúsági jelentés 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület 2040 Budaörs, Lévai utca 13. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budaörs, 2011. február 09. Bácsalmási

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés MANDULAFA Egyesület 2010. Záradék: A Közhasznúsági jelentést a Mandulafa Egyesület 2011. május 23-án megtartott közgyűlése elfogadta. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év A közhasznúsági

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány 1223.Budapest Közgazdász utca 9-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 évről Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 07. Az alapítvány vezetője 1 Az Iskolaszanatórium Alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

2015. f e b r u á r 1 6. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, án 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén.

2015. f e b r u á r 1 6. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, án 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2015. f e b r u á r 1 6. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.02.16-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben