JEGYZŐKÖNYV. Kismődi Nándor a Zsámbékvíz Kft. ügyvezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kismődi Nándor a Zsámbékvíz Kft. ügyvezetője"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének január 22-én (kedden) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth László alpolgármester Gasparek Ferenc képviselő Heim László képviselő Horgos Zsolt képviselő dr. Legerszki Tamás képviselő Nagy Károly képviselő Távol maradt: Haraszti Levente képviselő Keserű János képviselő Mayer László képviselő Szabó Bernadett képviselő Szabó Zoltán képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző Kismődi Nándor a Zsámbékvíz Kft. ügyvezetője Lovas Lajos: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 fő jelenlétével határozatképes. Javaslom, hogy információhiány illetve további tárgyalások miatt a 8. és 9. pontot vegyük le a napirendről. 1./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2004.(II.3.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Malik Dean jegyző 2./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és ingatlanok bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2002.(IV.12.) számú rendelet módosítása 3./ Törvényességi észrevétel 4./ A község területén működő piac tartásának rendjéről szóló 7/2007.(III.21.) számú rendelet módosítása 5./ Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület évi beszámolója Előadó: Keserű János Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 6./ Községi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámoló 1

2 Előadó: Keserű János Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 7./ Mélyúti pincesoron vételár megállapítása Előadó: Gasparek Ferenc Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 8./ Új óvoda építésére pályázat 9./ Egyebek 9.1./ Javaslat a Képviselő-testület évi munkatervére és a bizottsági ülések időpontjaira Előadó: Lovas Lajos polgármester 10.2./ Tájékoztató a várossá nyilvánítási pályázatról Lovas Lajos: Napirend előtt tájékoztatást szeretnék adni a folyamatban lévő ügyekről, amelyekben előre lépés történt az elmúlt testületi ülés óta. Jó hírrel kezdeném, a múlt héten ténylegesen elindult a WiFi szolgáltatás. A zsambek.hu internetes oldalon 16 oldalas tájékoztató található arról, hogy hogyan lehet az ingyenes rádióhullámon terjesztett internetet üzemelni. A helyzet tovább fog javulni az iskola tetején elhelyezett átjátszóállomással. Az országban elsőként sikerült egy településen teljesen ingyenesen Internet-elérést biztosítani. Tök településsel megállapodtunk, hogy a hónap közepén Tök község válaszol az iskolával kapcsolatos finanszírozási igényeinkre. Két alkalommal tárgyaltunk Tök delegációjával amelynek tagja Baksa László polgármester úr is-, azt elismerték, hogy a közoktatási megállapodás alapján fizetniük kell az iskoláért. Tulajdonképpen az összeget sem nagyon vitatták, de megjegyezték, hogy ekkora összeg kifizetését lehetetlennek tartják. A megindított perrel kapcsolatban amelyben 76,5 millió forintot követelünk az elmaradt 5 év finanszírozására- jelezték, hogy szeretnének közösen megegyezni, bár véleményük szerint nagyságrendi eltérés mutatkozik a követelhető összegben. Mi pedig jeleztük, hogy amennyiben legalább az elmúlt év finanszírozását nem sikerül megoldani, úgy kiegészítjük a keresetünket a tavalyi és az idei év finanszírozási igényével. Abban megállapodásra jutottunk, hogy létrehozunk egy intézményfenntartó társulást, amely a kistérségen keresztül az iskola számára nagyjából 10 millió forint újabb finanszírozási forrást jelent. Tökön holnap lesz testületi ülés, kíváncsian várjuk, hogy mire jutottak. Viszonylag nagy visszhangot váltott ki a temető kérdése. Márton atya levélben közölte, hogy miután az önkormányzatnak nincs szerződése a katolikus egyházzal, ezentúl csak katolikusokat temet el. A tegnapi napon tárgyalásokat kezdtünk Márton atyával, amit a jövő héten folytatunk. Addig minden marad a régiben. Levettük a napirendek közül az egészségház kérdését, mert nem tudtunk megegyezni a telekértékesítés garanciális feltételeiben. A tárgyalások a jegyző úr vezetésével folynak, erősebb garanciákat szeretnénk kapni. Azt gondolom, hogy a következő hónapban be tudunk számolni az eredményekről. A Volán járatok tavaszig parkolhatnak a Fő téren. A Volán a Kontakt Busz Kft-nek adta alvállalkozásba a szolgáltatást, akivel tárgyalásokat folytatunk buszpályaudvar kialakításával kapcsolatban. A holnapi napon érkezik a képviselőjük, akivel a Ziegler Ostyagyár melletti terület hasznosításáról tárgyalunk. A mai napon napirend lesz az óvoda pályázat. Mintegy 400 millió forintra pályázunk új óvoda építésére. A várossá válási pályázati dokumentáció elkészült a Polgármesteri Hivatalban bárki megtekintheti. 1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatot hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004.(II.3.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: Dr.Malik Dean jegyző dr. Malik Dean: A decemberi ülésen tárgyalta a képviselő-testület a hulladékkezelési rendelet módosítását, azonban a szolgáltató ajánlatának hiánya miatt nem került 2

3 meghatározásra a külterületen érvényesítendő hulladékkezelési díjak aktualizálása. A szakbizottság az indítvány elfogadását javasolta. A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 1/2008. (I.23.) számú RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2004.(II.3.) rendelet módosításáról Zsámbék Nagyközség Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2004. (II.3.) számú, többször módosított rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A Rendelet 4.. (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: "/3/ A különleges külterületi (zártkerti) ingatlanok esetén gyűjtőedény nem alkalmazható, ezért ezeken a területeken a hulladék elszállítására környezetbarát gyűjtőzsákot kötelesek az ingatlan tulajdonosok igénybe venni. A gyűjtőzsákok elszállításának időpontját és módját a szolgáltató közvetlenül az ingatlan tulajdonosokkal egyezteti. A díj mértékét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Mentes a díjfizetés alól az az ingatlan, melyen nincs épület. A külterületi szántó, gyep művelési ágú ingatlan után hulladékkezelési díjat nem kell fizetni." 2.. A Rendelet az alábbi 4. számú melléklettel egészül ki: " 4. számú melléklet Külterületi ingatlanok esetében a hulladékszállítás díja: Ingatlanonként 7.145,- Ft/év. " Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba

4 2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek és ingatlanok bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2002.(IV.12.) számú rendelet módosítása dr. Malik Dean: Az önkormányzat rendeletében eddig nem volt szabályozva az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági külterület ingatlanok bérbeadásáról szóló kérdéskör. Mivel erre vonatkozó megkeresés is érkezett a Hivatalhoz, az előterjesztés elkészült, melyet a szakbizottság elfogadásra javasolt. A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 2/2008. (I.23.) számú RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és ingatlanok bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2002.(IV.12.) sz. rendelet módosításáról Zsámbék Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és ingatlanok bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2002.(IV.12.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. A Rendelet 1. számú mellékletének negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: "Mezőgazdasági terület bérlete: nap minimum 1 hónaptól 6 hónapig 6 hónaptól 24 hónapig 24 hónaptól 120 hónapig 120 hónaptól Mezőgazdasági x 5.000,- Ft/ha 2.500,- Ft/ha 2.000,- Ft/ha x célra Egyéb célra ,- Ft/ha ,- x x x Ft/ha Rendezvény ,- Ft/ha x x x x céljára Üzleti célra ,- Ft/ha ,-Ft ,- Ft/ha x x Egy terület részbeni használata esetén területarányosan számítandó ki a bérleti díj." Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba

5 3.) Törvényességi észrevétel dr. Malik Dean: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett a 2006-ban és ben az utólagos közműcsatlakozás szabályozásának témájában hozott határozatokkal és rendelettel kapcsolatban. A törvényességi észrevételt megvizsgáltuk és megtettük az annak megfelelő előterjesztést, amely határozatok és rendelet hatályon kívül helyezésére, és egy szerződés mellékletének meghatározására irányul. A szakbizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. 1/2008.( I.22.) A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag a 461/2005.(IX.06.) Ö.K. számú határozatát - csatorna és víz közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban - visszavonja. Határidő: azonnal 2/2008.( I.22.) A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag a 188/2006.(V.08.) Ö.K. számú határozatát - csatorna és víz közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban - visszavonja. Határidő: azonnal 3/2008.( I.22.) A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag a Zsámbék Nagyközség Önkrmányzata és a Zsámbékvíz Kft. között március 12-én megkötött üzemeltetési szerződés X. fejezetét kiegészíti, és 6. pontban állapítja meg a bekötési díjakat (közműfejlesztési hozzájárulást): /Üzemeltetési szerződés II. számú melléklete./ Lakossági hozzájárulások: 1./ Azokon a fogyasztási helyeken, ahol az önkormányzat 100 %- ban valósított meg viziközmű beruházást: - csatorna közműfejlesztési hozzájárulás: ,- Ft - ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulás: ,- Ft ( a közműfejlesztési hozzájárulás nem tartalmazza a kiépítés költségét) 5

6 2./ Azokon a fogyasztási helyeken, ahol a víz- és csatornaközmű építése nem 100 %-ban önkormányzati beruházásban valósult meg: - csatornahálózat közműfejlesztési hozzájárulás fogyasztási helyenként ,- Ft - ivóvíz közműhálózat közműfejlesztési hozzájárulás fogyasztási helyenként ,- Ft 2/a. Lakásbővítésnél ahol önálló helyrajzi számú ingatlan, albetét keletkezik- önálló lakóegységenként a mindenkori közműfejlesztési hozzájárulás 50 %-a fizetendő. Nem lakossági hozzájárulások 1./ ivóvíz 1 m3-re vetítve (vízkontingens) megváltás esetén a közműfejlesztési hozzájárulás díja: ,- Ft 2./ csatornakontingens 1 m3-re vetítve ,- Ft A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a Zsámbék Nagyközség Önkormányzata és a Zsámbékvíz Kft. között február 17-én kötött bérleti szerződést, valamint a március 12-én aláírt üzemeltetési szerződést módosítja. A módosítással kiegészített szerződések aláírására felhatalmazza a Polgármestert. Határidő: azonnal A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 3/2008. (I.23.) számú RENDELETE a közműfejlesztési hozzájárulások megfizetéséről szóló 17/2007. (VI.26.) számú 1.. Zsámbék Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásokról szóló 17/2007. (VI.26.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba ) A község területén működő piac tartásának rendjéről szóló 7/2007.(III.21.) számú rendelet módosítása dr. Malik Dean: A helyi piacon díjbeszedést végző dolgozók javaslata alapján került a piaci bérleti díjak módosítására irányuló előterjesztés kidolgozásra, amelyet az illetékes szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt. 6

7 A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 4/2008. (I.23.) számú RENDELETE a község területén működő piac tartásának rendjéről szóló 7/2007.(III.21.) számú rendelet módosításáról Zsámbék Nagyközség Képviselő-testülete a község területén működő piac tartásának rendjéről szóló 7/2007.(III.21.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. A Rendelet 1 számú mellékletének II. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: "Helybérlet minimum három hónapra váltható a díjbeszedést végző személyeknél. A bérleti díj mértéke: - heti egy napos árusításra 1.000,- Ft/fm/negyedév - heti két napos árusításra 2.000,- Ft/fm/negyedév" Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba ) Zsámbéki Idegenforgalmi Egyesület évi beszámolója dr. Malik Dean: Az indítványt megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, majd a pénzügyi beszámolót a Pénzügyi Bizottság tűzte napirendjére. Azonban annak hiányosságaira való tekintettel a képviselő-testületnek a napirendről történő levételt és a következő ülésen történő újratárgyalást javasolta. Gasparek Ferenc: november 15-ével bezárólag van a beszámoló elkészítve, amely nem öleli át az egész évet, ezért kérjük a kiegészítést. Mátyás Irén: Ennek az az oka, hogy azzal a dátummal bezárólag készült el a beszámoló, amikor az Oktatási és Kulturális Bizottság kérte tőlünk az anyagot. Ez november közepén volt, amikor még nem álltak rendelkezésre az adatok. A Képviselő-testület 7 szavazattal meghozta az alábbi határozatot: A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag a Zsámbékimedence Idegenforgalmi Egyesület évi beszámolójának 7

8 megtárgyalását leveszi napirendjéről, és a beszámoló kiegészítését kéri. 6.) Beszámoló a Községi Könyvtár évi tevékenységéről dr. Malik Dean: A könyvtár beszámolóját amely egy tartalmas anyag- az illetékes szakbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 4/2008.(I.22.) számú A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag a Községi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 7.) Mélyúti pincesoron vételár megállapítása dr. Malik Dean: Az önkormányzat korábban alkotott határozatában ,- Ft +ÁFA összegben határozta meg a pincehelyek vételárát. Most az a javaslat szerepel az indítványban, hogy ott, ahol kirakott pince van értékesítés előtt készüljön értékbecslés. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: 5/2008.( I.22.) A Képviselő-testület 7 szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a 773/2004. (XII.14.) számú határozatát a Mélyúti pincesoron lévő pincehelyek vásárlására vonatkozóan módosítja. Ott ahol csak pincehely van, marad az ,- Ft + ÁFA/pince vételár, ott ahol kirakott pincebejárat van, értékesítés előtt készüljön értékbecslés. Határidő: folyamatos 8.) Pályázat benyújtása új óvoda építésére dr. Malik Dean: Az önkormányzat szeptemberben döntött arról, hogy megvizsgálja új óvoda építésének pályázati lehetőségét. A pályázaton való induláshoz szükséges az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadása. Gasaparek Ferenc: Az óvoda pályázathoz engedélyezett tervet kell készíteni, amely a Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány közreműködésével történik. A tervező kiválasztása 8

9 december első napjaiban pályázat útján történt. Ez év január 4-én erre vonatkozóan egy vázlatot mutatott be a tervezőiroda, amely vázlatot az alapítvány kuratóriuma elfogadott. Folyamatban van a pályázatíró céggel, a tervezőkkel és az óvodavezetővel az egyeztetés. Az óvoda terv végleges anyagát csütörtökön 14 órakor a Közalapítvány kuratóriumi ülésén adják át. A pályázati anyagot az Absolvo Consulting Bt. állítja össze, amelyet január 28-án, hétfőn nyújtunk be. Az eredményről kb. 2 hónap múlva értesülünk. Amennyiben minden az elképzelések szerint alakul a beruházás őszén indulhat el, az óvoda épületét pedig szeptemberében lehet átadni. 6/2008.( I.22.) Zsámbék Nagyközség Képviselő-testülete 7 szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be új óvoda épület felépítésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP /2 kódjelű pályázat keretében. A Képviselő-testület az óvoda felépítésére az önkormányzat tulajdonában lévő hrsz-ú ingatlant biztosítja. A Képviselő-testület a beruházás összegéhez legfeljebb 50 millió forint önrészt biztosít (céltartalék keret terhére). Határidő: a pályázat benyújtására: január ) Egyebek 9.1.) Javaslat évi munkatervre Lovas Lajos: Minden képviselő megkapta a évre vonatkozó munkaterv tervezetét, amelyről a következő képviselő-testületi ülésen fogunk szavazni. 9.2.)Tájékoztató a várossá nyilvánítási pályázatról Lovas Lajos: A várossá nyilvánítási pályázati anyag elkészült, amely egy terjedelmes anyag. Kifejezetten büszke vagyok rá. Az anyag elérhető a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott és digitális formában is. A dokumentáció összeállítása során nagyon sok érdekes adatra derült fény. A Minisztérium illetékese egyébként ittjártakor azt mondta, hogy egy kisváros sem rendelkezik ilyen intézményhálózattal, mint mi. Ahol még van szépíteni valónk, az nem függ össze a várossá nyilvánítással. A Fő tér kövezését folytatni fogjuk, és reményeink szerint tavasszal a buszmegállók építését is elkezdjük. Napirend után szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a Talentis felnőttképzést indít a kastély épületében. Elsőként egy stratégiai műhely nevű képzés indulna, amely 6 napos, benntlakásos képzés. A képzés díja: ,- Ft. Mindenkinek megköszönöm a részvételt, a képviselőtestület ülését bezárom. k.m.f. Lovas Lajos polgármester dr. Malik Dean jegyző 9

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának 2008. szeptember 4-i ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának 2008. szeptember 4-i ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának 2008. szeptember 4-i ülésén Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Gasparek Ferenc: Napirendi pontok úgy alakulnak,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 15.-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. december 17-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. december 17-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. december 17-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről 01/565-7/2008. JEGYZŐKÖNYV Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben