VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS célja a 3-15 főt foglalkoztató szegedi vállalkozások munkahelyeinek megtartása vagy bővítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS célja a 3-15 főt foglalkoztató szegedi vállalkozások munkahelyeinek megtartása vagy bővítése."

Átírás

1 SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS célja a 3-15 főt foglalkoztató szegedi vállalkozások munkahelyeinek megtartása vagy bővítése. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a munkáltató által megfizetett és befizetett egészségbiztosítási, nyugdíj-, munkaadói járulék és tételes EHO együttes összegének maximum 75 %-a, de maximum Ft/fő/támogatási időszak. PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ: június 10. BENYÚJTÁSI HELY: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat - Közgazdasági Iroda (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) Foglakoztatás támogatás pályázat Pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítványnál (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63., telefon: 62/ ) vagy a honlapon. Információs nap: május h, Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63.). Előadó: Virág András, Szeged Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága Elnöke. Jelentkezés: 62/ vagy TÁJÉKOZTATÓ Szeged Megyei Jogú Város Vállalkozói foglalkoztatás bővítésére szolgáló keretéről Sze ged Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalkozók számára vissza nem térítendő támogatású programot indít. 1 / 12

2 A támogatás a leginkább forrás és eszközszegény, azonban több foglalkoztatottal működő kisméretű vállalkozások megsegítését célozza, melyek más támogatási formát nem tudtak igénybe venni. A keret felhasználási szabályzatát Szeged Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága /2009. (V.04.) PÜB számon fogadta el. A szabályzat megtalálható a honlapon. Együttműködő partner: Progress Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63., telefon: 62/ ) 1. A PROGRAM CÉLJA A munkáltatók támogatása a foglalkoztatási szint megőrzése és új munkahelyek létrehozása érdekében. 1.1 A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A felosztható támogatási keret nagysága 50 millió forint. 2. A PÁLYÁZÓK KÖRE 2.1 Méret, székhely, jogi forma: Pályázhat az a mikro- és kisvállalkozás, amely a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 2 / 12

3 b) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének vagy valamely bizottságának tagja, c) az a.) - b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a.)- c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a) csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll; b) köztartozásmentes APEH, VPOP, helyiadó igazolással nem rendelkezik c) nem felel meg az Áht. 15. (7) bekezdésben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek; d) amely nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel; e) amelynek saját tőkéje a évi lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; f) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a programban biztosított támogatások megítélését érdemben befolyásoló valótlan, vagy hamis adatokat szolgáltatott/szolgáltat. Nem nyújtható támogatás azon pályázó azon munkavállalójának részére, amely a) egyéb (hazai, illetve Uniós, pl.: OFA, TÁMOP stb.) forrásból az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségei kezeléséhez támogatásban részesül, ide nem értve a támogatás esetében értelmezhető továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát; b) egyéb (hazai, illetve Uniós) forrásból támogatással foglalkoztatott azon személyek esetében, akikre tekintettel bértámogatásban, illetve munkatapasztalat-szerzés támogatásban részesül, ide nem értve a támogatás esetében értelmezhető továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát; c) 3 / 12

4 START, START PLUSZ, START EXTRA kártya által kedvezményben részesített munkavállaló támogatásához d) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti, költségkompenzációs támogatást, illetőleg rehabilitációs költségtámogatást vesz igénybe; 2.3 TOVÁBBI KIZÁRÓ OKOK Nem javasolható támogatásra az a pályázó, amely i. A PÜB szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú főtevékenységgel rendelkezik, illetve azon pályázó, melynek bevételének több, mint 50%-a a felsorolt TEÁOR számokhoz tartozó tevékenységekből származik A. Nemzetgazdasági ág - mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat B. Nemzetgazdasági ág - bányászat, kőfejtés C. Nemzetgazdasági ágból a Italgyártás kivétel üdítőital, ásványvízgyártás C. Nemzetgazdasági ágból a 12.0 Dohánytermék gyártása, a 19.1 Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, a Robbanóanyag gyártása, a Nukleáris fűtőanyag gyártása, 25.4 Fegyver, lőszergyártás, 30.4 katonai harcműgyártás D. Nemzetgazdasági ág - villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás E. Nemzetgazdasági ág Vízellátás, Szennyvízgyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés kivéve (azaz támogatható): 38.3 Hulladékanyag hasznosítása, és a 39.0 Szennyeződésmentesítés G. Nemzetgazdasági ág Kereskedelem, Gépjárműjavítás, kivétel (azaz támogatható): 45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás H. Nemzetgazdasági ág: Szállítás, raktározás I. Nemzetgazdasági ágból az 56.1 Vendéglátás J. Nemzetgazdasági ágból: 58-kiadói tevékenység, 59-Film, videó, televízióműsor gyártás, 60- Műsorösszeállítás, 61-Távközlés K. Nemzetgazdasági ág Pénzügyi, Biztosítási tevékenység 4 / 12

5 L. Nemzetgazdasági ág Ingatlanügyletek M. Nemzetgazdasági ág Szakmai, Tudományos, műszaki tevékenység kivéve (azaz támogatott): Tudományos kutatás, fejlesztés, 74.1 Divat-, formatervezés, 74.9 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos tevékenység N. Nemzetgazdasági ágból a Nyomozás és a Követelésbehajtás O. Nemzetgazdasági ág Közigazgatás, védelem, kötelező TB Q Nemzetgazdasági ág- humán-egészségügyi, szociális ellátás kivéve (azaz támogatható: Szociális ellátás bentlakás nélkül R. Nemzetgazdasági ágból a Szerencsejáték, fogadás S. Nemzetgazdasági ágból Egyéb szolgáltatás 94- Érdekképviselet, 96.- Egyéb személyi szolgáltatás ii. költségvetési szerv és intézményei (KSH 3 besorolás) iii. nonprofit szervezet (KSH 51-59, 6, 8 besorolás) iv. természetes személyek, amennyiben nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal 3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 3.1 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK: munkahelymegőrző és munkahelyteremtő munkáltatói járuléktámogatás, melynek segítségével a munkáltatók az átmenetileg csökkenő munkaerő szükségletüket nem elbocsátással kezelik és/vagy új munkahelyeket hozhatnak létre. 5 / 12

6 3.2 A TÁMOGATÁS TÍPUSAI Kétféle támogatási típusra lehet benyújtani a pályázatot, de egy vállalkozás csak egyféle támogatási típusra pályázhat: A) Munkahelymegtartó támogatás : Azok a munkáltatók pályázhatnak a munkahelymegtartó támogatásra, amelyek - legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek - foglalkoztatási létszámukat átmenetileg legalább 6 hónap nem tudják megtartani - vállalják, hogy a pályázat benyújtásakor meglévő foglalkoztatási létszámukat a támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatási idő teljes időtartama alatt megőrzik - a munkahelymegtartó támogatás igénylésekor a név szerint bejelentett munkavállaló legalább 6 hónapja legalább napi 6 órás munkaidőben munkaviszonyban áll az adott munkavállalónál B) Foglakoztatás bővítés: Azok a munkáltatók pályázhatnak a munkahely bővítését segítő támogatásra, amelyek - legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek - vállalják, hogy a pályázat benyújtásakor meglévő statisztikai létszámukat a támogatott bővítés létszámával együttesen a támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatási idő teljes időtartama alatt megőrzik. A támogatott foglalkoztatás időtartama maximum 6 hónap lehet. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik 8 órás foglalkoztatást biztosítanak. - a foglakoztatás bővítésének célját és a foglalkoztatni kívánt személy munkaköri leírását ismertetik A támogatás mértéke: a munkáltató által megfizetett és befizetett egészségbiztosítási, nyugdíj-, munkaadói járulék és tételes EHO együttes összegének maximum 75 %-a, de maximum Ft/fő/támogatási időszak. Fontos, hogy mindkét támogatási típusnál a foglalkoztatási időszak két részre bomlik. Támogatás csak az első időszakra jár. A második időszakra a vállalkozó vállalja, hogy a támogatási időszak hosszával megegyező időtartamban továbbfoglalkoztatja a munkavállalót és erről az időszak 6 / 12

7 végén igazolást ad. 4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 4.1 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában 4.2 A támogatás elszámolása: negyedévenként, a negyedévet követő hó 25. napjáig benyújtott igénylőlapokon. Kiutalása az igénylőlap iktatásától számított 10 munkanapon belül történik. 4.3 Biztosítékok köre: azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás a számlavezető banktól 5. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 5.1 A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje Kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be 1 eredeti és 2 másolati példányban. A teljes pályázati anyagot CD-n is be kell nyújtani. A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be. A pályázati adatlap elektronikus formában megtalálható honlapon, illetve a Progress Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63.) irodájában beszerezhető. A pályázat benyújtásának címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdasági Iroda Foglakoztatás támogatás pályázat Szeged Széchenyi tér / 12

8 A pályázat benyújtásának ideje: május június 10. A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven nyújtható be. A pályázati adatlap tartalmazza a szükséges előírt dokumentumok listáját. A nem megfelelően aláírt és nem kellő példányban benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek, a csatolandó mellékletek egyszeri alkalommal pótolhatóak. A pályázó által beadandó pályázati csomagnak tartalmaznia kell - Pályázati adatlapot - Köztartozásmentességről (APEH, VPOP és helyiadó) szóló, pályázó által adott Nyilatkozatot (nem kell ekkor még a szervezetektől hivatalos igazolás) - Adminisztrációs díj átutalási igazolását - Cégszerűen aláírt utolsó lezárt üzleti évre (2008.) vonatkozó éves beszámolót vagy vállalkozói SZJA bevallást 5.2 PÁLYÁZATI DÍJ A pályázó a pályázat beadásához adminisztrációs díjat fizet, melynek összege Ft + ÁFA. A díjat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat bankszámlájára kell teljesíteni. Az adminisztrációs díj nem jár vissza semmilyen esetben sem. 6. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS MENETE (1) Pályázó összeállítja a pályázati csomagot, átutalja az adminisztrációs díjat (2) A csomagot postán a megadott címre eljuttatja az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat a beérkezett pályázati csomagok 1 másolati példányát és a pályázati anyagot tartalmazó CD-t azok kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül továbbítja a Progress Alapítvány részére. 8 / 12

9 (3) A Progress Alapítvány a beérkezett pályázatokat azok beérkezetésétől számított 10 munkanapon belül formai szempontból ellenőrzi, a már beérkezett pályázatokat tartalmuk alapján rangsorolja és javaslatot tesz a támogatásra vagy annak elutasítására, amelyről előterjesztést készít a Pénzügyi Bizottság részére. (4) A Pénzügyi Bizottság a lebonyolító szervezet előterjesztését annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül elbírálja. (5) A Pénzügyi Bizottság a pályázót, az önkormányzat tisztségviselőit, Jegyzői-, Városüzemeltetési-, Közgazdasági Irodáját, valamint a Progress Alapítványt határozatában tájékoztatja pályázati döntésének végeredményéről. (6) A Progress Alapítvány a Városüzemeltetési Iroda közreműködésével a nyertes pályázókkal 15 munkanapon belül támogatási szerződést köt. (7) A nyertes pályázók negyedévenként esedékes kifizetési kérelmeiket legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó 25-éig a lebonyolító szervezet felé benyújtják. (8) A Progress Alapítvány tárgyhó 30-áig a kifizetési kérelmeket ellenőrzi, a formailag vagy tartalmilag hibás lehívási kérelmekről, tárgyhót követő hó 5-éig értesíti a kedvezményezettet. (9) A Progress Alapítvány az önkormányzat Városüzemeltetési Irodájának tárgyhót követő hó 3-áig igazolja a kifizethető támogatás lehívási kérelmeket. (10) Az önkormányzat Közgazdasági Irodája a Városüzemeltetési Iroda szakmai teljesítés igazolása alapján tárgyhót követő hó 5-i értéknappal a támogatást átutalja a kedvezményezettek bankszámla számára. Az önkormányzat Közgazdasági Irodája a Progress Alapítvány által hiánypótlásra visszaküldött kifizetési kérelmeket a hiánypótlás után a Városüzemeltetési Iroda szakmai teljesítésigazolást követő 3 munkanapon belül kifizeti a kedvezményezett részére. 9 / 12

10 (11) Az önkormányzat illetve a Progress Alapítvány a támogatások felhasználását a támogatás ideje alatt és annak lezárulását követő 6 hónapon keresztül a kedvezményezettnél előzetes bejelentés alapján ellenőrizheti. (12) A támogatási igénybevételét követő 6 hónap elteltével a kedvezményezett a Progress Alapítvány számára beszámolót, igazolást küld, hogy a támogatási időszak utáni foglalkoztatás megvalósult. Az igazolás határidőben történő küldésének elmulasztása a támogatás visszavonásával járhat. A Progress Alapítvány az önkormányzat Városüzemeltetési Irodáján keresztül a Pénzügyi Bizottság számára javaslatot tesz a beszámoló elfogadására. 7. A PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSÉNEK SEGÍTÉSE Az eredményes pályázás elősegítése érdekében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködő partnere a Progress Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63., telefon: 62/ ) tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít a pályázók részére. Letölthető: Pályázati csomag Gyakran feltett kérdések 1. Van-e felső korlát arra vonatkozóan, hogy hány foglalkoztatottra kérhető támogatás? Egyik támogatási formánál sincs. 2. GYES-en vagy GYED-en lévő munkavállaló beleszámít-e a foglalkoztatotti létszámba? 10 / 12

11 Nem 3. Az ügyvezető igazgató beleszámít-e a foglalkoztatotti létszámba? Amennyiben munkaviszonyban áll, akkor igen, amennyiben nem áll munkaviszonyban, akkor nem. 4. Tanulói viszonyban foglalkoztatott munkavállaló bele beleszámít-e a foglalkoztatotti létszámba és ha igen, lehet-e támogatást igényelni? Tanulói viszonyban foglalkoztatott munkavállaló a pályázat szempontjából nem tartozik bele a foglalkoztatotti létszámba, így támogatást se lehet rá igényelni. 5. Mindkét támogatási típusnál 1-6 hónap időtartamban lehet támogatást igényelni? Igen. 6. Mindkét támogatási formánál lehet 6 és 8 órás foglalkoztatású a munkavállaló? Igen, de aki a pályázat benyújtásakor 8 órában foglalkoztatott, az nem lehet a támogatás idő-szaka alatt kevesebb órában foglalkoztatott. 7. Amennyiben a vállalkozás szegedi székhellyel, több telephelyen folytatja tevékenységét, akkor a 15 fős foglalkoztatotti létszámhatár csak a székhelyre vonatkozik vagy összességében értendő? A potenciális pályázó esetében a foglalkoztatotti létszám a székhely és a telephelyek vonatko-zásában összességében értendő és nem lehet több 15 főnél. 8. Jogutódlással létrejött vállalkozás pályázhat-e úgy, hogy a jogelődjének van lezárt üzle-ti éve? Igen abban az esetben, ha munkavállalókat munkajogi jogutódlással vette át. Mind a jogelőd, mind a jogutód cég adatai szükségesek ez esetben július 1-től változnak a járulékok. A pályázati nyomtatványban a jelenlegi vagy a júliustól érvényes járulékokat kell feltüntetni? A jelenleg érvényes járulékokat. 10. Az adótörvénynek 2009., évi változásai milyen módon érintik a támogatást illetve ennek összegét? A támogatás utófinanszírozott és százalékos mértékű (megfizetett és befizetett egészségbizto-sítási, nyugdíj-, munkaadói járulék és tételes EHO együttes összegének maximum 75 %-a, de maxi-mum Ft/fő), így amennyiben változás van a törvények alapján, azt követi a támogatás össze-ge is (nő vagy csökken) 11. A pályázat benyújtásánál a beérkezés vagy a postai bélyegző dátuma számít? A postai bélyegző dátuma. 12. A köztartozásmentességről szóló igazolásokat és a Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására dokumentumokat a pályázathoz kell-e csatolni? A köztartozás mentességről szóló igazolásokat és a Felhatalmazást csak a nyertes pályázónak kell benyújtani a támogatási szerződés megkötéséhez. A pályázati formanyomtatványban a pályázó-nak csak nyilatkoznia kell a köztartozás mentességéről. 13. Benyújtható-e elektronikusan ( ) a pályázat? Nem. Pályázati adatlapon nyújtható be 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton. A teljes pályázati anyagot CD-n is be kell nyújtani. 14. Vállalkozásunk január 31-i dátummal alakult meg. A szabályzat szerint teljes lezárt év szükséges. Ebben az esetben 1 hónap hiányában a vállalkozásunk kiesik a pályázók köréből? Nem, mivel a Pénzügyi Bizottság döntése alapján lezárt év és a pályázat 11 / 12

12 beadásakor legalább 12 hónapos működés szükséges. 15. Vállalkozásunk 4 főt foglalkoztat és egy főre szeretnénk foglalkoztatásmegtartó tá-mogatást igényelni. A tájékoztató alapján kötelezettségünk van a támogatási és utánfoglalkoztatási időszak alatt a foglalkoztatotti létszám megtartására. Van-e azonban arra lehetőség arra, hogy a támogatásban nem részesülő munkatársak esetében a munkaidejük 8 óráról 6 órára csökkenjen? A foglalkoztatotti létszám támogatási és utánfoglalkoztatási időszak alatt történő megtartása mellett igen, de a támogatott személy vonatkozásában a pályázat beadásakor rög-zített munkaórák megtartása is kötelező. 16. Mi a teendő olyan esetben, ha a munkavállaló, aki egyébként támogatásban nem ré-szesül, felmond a vállalkozásnál? A munkáltatónak kötelessége 15 napon belül új munkatársat felvenni, egyéb esetben szerződésszegés történik, s a támogatást vissza kell fizetni. 17. A pályázat beadásához képest mikorra várható döntés? A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, ami kb. 2-3 hetet vesz igénybe. 18. Várható-e, hogy a jelen pályázási időszak lezárultát követően a támogatható tevé-kenységi körök bővítésével újra kiírásra kerül a pályázat? A pályázati felhívás újabb kiírásában és a tevékenységi körök vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság a jelenlegi kiírás teljesülésének értékelése után dönt. 12 / 12

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.15.) rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 24/2012. (V.11.), 28/2012. (VI.08.), Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) MEGŐRZÉS-9122 programrész 1. BEVEZETÉS

2. SZ. MELLÉKLET Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) MEGŐRZÉS-9122 programrész 1. BEVEZETÉS 2. SZ. MELLÉKLET Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) MEGŐRZÉS-9122 programrész a foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra

a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra A pályázat kódjele: NFA-2012-KOMP A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról,

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR Tájékoztató a Fiatalok Európája elnevezésű képzési- és információs börzéről A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása Sorszám: III/5. Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Csikós Józsefné Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben