CSANÁK EDIT. Bangkoki Napló. Bangkokról, Isten útjairól és egy varrodáról. Bangkok, Buddha évében, Június-augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSANÁK EDIT. Bangkoki Napló. Bangkokról, Isten útjairól és egy varrodáról. Bangkok, Buddha 2548. évében, Június-augusztus"

Átírás

1 CSANÁK EDIT Bangkokról, Isten útjairól és egy varrodáról Bangkok, Buddha évében, Június-augusztus

2 Csabának és Zsoltnak Copyright 2005 Csanák Edit. Minden jog fenntartva. 2

3 Tartalomjegyzék Elıkép.4 Az utazás....6 Az ismeretlen. 8 Monsun. 22 Karaoke Durjan..32 Udomsuk seesib-song.34 Nissa.38 Visszaszámlálás...40 Epilógus

4 Elıkép Bangkok, Június 17. Már harmadik napja vagyok képtelen kinyitni az elektronikus postámat, informatikai tudásomat meghaladó technikai problémák okán. Délután öt felé van. Kártyát cserélek a mobilomban, hogy ellenırizzem, jött-e új üzenet. Néhány másodperc múltán már jelzi is a készülék, hogy igen; keresett a családom azóta hallottuk már egymást, - és; volt egy nem fogadott hívásom. A hívó fél számát már vagy egy éve nem láttam a kijelzın. Lelki szemeim elıtt leperegnek szakmai elválásunk képei, s az azt követı, szőkölködı hónapok emléke. Majd szeptemberben visszahívom. Talán Egy bangkoki hotelszobában ülök. Több mint tízezer kilométerválaszt el az országtól, amely az otthonom, és ahol az üzenetet feladták. Arra gondolok, hogy milyen kicsi is e bolygó, és milyen kicsi is a szakmai világ. Itt, Bangkokban tudtam meg, hogy akinek a vendégszeretetét élvezem, nemrég még üzleti kapcsolatban állt egykori megbízómmal. Az illetıt V. Zsoltnak hívják. Közel egy évtizede él Thaiföldön. Családos ember. Ruhában kavar. Társa, A. Csaba, a Balance Kft. egyik tulajdonosa, kinek már jó egy éve dolgozom, mint tervezıi, tanácsadó, mővészeti vezetı, és más okosság. Csaba rendíthetetlen idealizmusának köszönhetıen itt vagyok. Varrodát hozunk tetı alá, itt, Thaiföldön. Persze hosszasan sorolhatnám mindazon elızményeket, amelyek idáig vezettek. Megközelíthetném ıket gazdasági oldalról, felsorakoztatva érveket és tényeket, amelyek valós megközelítésbe helyezik egy távol-keleti gyártóegység létrehozásának gondolatát. Sorolhatnék statisztikai adatokat, és illesztetnék be grafikonokat, annak tényét alátámasztandó, hogy a világ textilipari termékeinek túlnyomó százalékát Ázsiában gyártják. Eltekintek az indoklástól, mert felesleges okfejtésnek tartom, hiszen másról sem szólnak a szaklapok, a napi szakmai hírek és a kollégák kesergései. 4

5 Két és fél hónapra szóló megbízásom tárgyát képezı tevékenységek köre nehezen határolható be. Egyfelıl, mint tervezı és mővészeti vezetı vagyok itt, tehát illetékességem minden formatervezést érintı feladat. S mint jól tudjuk, a formatervezés jelentıs mértékben az ipari feltételektıl és a specifikus gyártásszerkezettıl meghatározott, így kompetenciám köre kiterjed. Feladatom lényege megbízóim tevékenységi körébe tartozó férfi felsıruházati termékek thaiföldi gyártásának beindítása, továbbá a gyártás helyi, képzett szakemberek alkalmazásával történı, teljes körő szervezése és irányítása. A munka a még Magyarországon elkészített tervek, mintadarabok, és gyártás-elıkészítés alapján indul, de a cél, a kollekció, ez esetben a tervezett termékskála, optimalizálása és bıvítése, különös tekintettel az induló gyártás felépítésébıl adódó, és attól meghatározott, objektív feltételekre. További feladatom a távozásomat követı folyamatos üzemvitel szakmai elıfeltételeinek megalapozása, a teljes gyártás-elıkészítés, ügyvitel, valamint a beszállítói és bedolgozói háttér partnerkapcsolatainak kialakításában való aktív és irányító részvétel, és a megbízó által kért termékek idıarányos minıségi kritériumainak megalapozása. A világban egyre több designer így a ruházati formatervezık is -, egyre gyakrabban kap ilyen vagy hasonló megbízást, melynek értelmében a megbízó a mővész szakértelmét, rutinból eredı tapasztalatát és intellektusát kamatoztatja a siker érdekében. Többször adtam már hangot azon véleményemnek, miszerint a dizájneri feladatkör nem a szők mővészi én szakmai önmegvalósítására korlátozódik, s a magam részérıl, nagyon szerencsésnek tartom, az ilyen jellegő felkéréseket, ugyan így azt is, ha a designer indíttatást érez arra, hogy a formatervezés problémakörét, bármely formatervezett tárgy valós és objektív feltételektıl meghatározott körülmények közti realizálására tágítsa ki. Ez a történet, amely nem hermetikusan elzárt körülmények közt íródott, hármunkról szól - Csabáról, Zsoltról és rólam Egy varrodáról szól és Bangkokról. S még arról a többrıl és kevesebbrıl, amitıl - talán szakmai, talán emberi, talán mővészi mércével mérve - igaz és hiteles. 5

6 Az utazás Budapest-Bangkok, Május 30. Hihetetlen kalandba keveredtem! Nem tudom felmérni sem azt, hogy mi vár rám, sem azt, hogy amibe fogtam, miképp alakul. Egy számomra teljesen idegen világba utazom. Tartok az ismeretlentıl, és félek, hogy a feladat, amire vállalkoztam, meghaladja erıimet. Aggódó szeretteimet hagytam otthon. Elengedtek, hiszen nem tartható vissza az, akit az ismeretlen és a kihívás vonz. Gépem a magasba emelkedik. A kilátóról integetı családom képe egyre inkább törpül, majd az emlékezetbe vész. Heves, kétségekkel vegyes érzelmek törnek rám. Sokadmagammal egyetemben hiszem most azt, hogy amit teszek ırültség. Vajon rendben hagytam-e mindent magam mögött? Hagytam-e dolgokat befejezetlenül, szálakat elvarratlanul, feladatokat félbehagyva, családot ellátatlanul? A kimerültségtıl és a kétségbeeséstıl összeomolva sírok. Kijev, Május 30. Közép-európai idı szerint dél körül A sivár kijevi tranzitváróban tudatosodik bennem, hogy már nincs hátraarc, és hajnalra Bangkokban leszek. A büfében rossz kávét fıznek, és a járat majd két órát késik. Útitársam tılem lényegesen lelkesebb. Meglásd, szeretni fogod! mondja Csaba, próbálva eloszlatni homlokomról a viharfelhıket. Haza sem akarsz majd jönni! Igyekszem hinni neki Valahol India felett, Közép-európai idı szerint 18: 30 Soha nem hittem volna, hogy ekkora élmény az idıeltolódás! Az elıbb még fenn volt a Nap, és most itt alszik alattunk India! Közel tízezer méter magasan repülünk Ahogyan haladunk elıre úgy lesz éjszaka. Most még egyszerre van nappal és éjszaka. Lenn, a Föld már sötétben van, de itt fenn még ragyog a Nap, és az eget a földtıl egy fénylı, narancsszínő fényjelenség választja el. Gyönyörő! Hiszek Istenben. Elalszom. 6

7 Közép-európai idı szerint 23: 30 A Bengáli-öböl felett szállunk, m magasan. Ragyognak a csillagok. Az egész fedélzet alszik. Én is visszaalszom. Közép-európai idı szerint 00: 40 Virrad. Már majd tíz órája repülünk. Bedagadt a lábam. Bangkoktól észak-nyugatra, helyi idı szerint 5: 50 A gép már vagy negyven perce süllyed. A földet a hajnali napfényben szikrázó rizsföldek végtelen tengere teríti be. A zöld ezernyi tónusát csatornák térképezik fel. Pára száll. Minden mocsaras és vizes. Bangkok, Május 31. helyi idı szerint hajnali 5: 59 Leszálltunk. Az utastér tapsol a pilótának. Tehát itt vagyok. A parányi ablakon keresztül pálmákkal szegélyezett vizes kifutókat látok, felszálló párát és ködöt. Egy számomra ismeretlen város ásít. Én is Szedelıdzködni kezdünk. Csabi mosolyog. Most már én is 7

8 Az ismeretlen Drágáim, Bangkok, Június 2. Küldök nektek néhány oldalt a naplómból, hogy elsı kézbıl adhassam át a benyomásaimat. Ma volt a második nap. Ez lényegesen jobb volt, mint az elsı, amikor sokkolt Ázsia kosza és bőze, meg az egész összevisszaság, ami itt van! Nyomor és a luxus egyszerre, egy helyen! Mostanára úgy tőnik, hogy ez is egy élhetı állapot, amely talán csak a mi számunkra nem elfogadható Találtunk egy internet-kávézót. Amint lehet, írok Június 3. Itteni idı szerint 6: 30 van. Ez otthon hajnali fél kettınek felel meg. Lerajzolom nektek a szobámat A kilátás a szobámból olyan szánalmas, hogy amikor elıször kinéztem az ablakon, teljesen kibuktam a látványtól! Én valami teljesen másra számítottam talán azt hittem, hogy ablakom a mesés keletre nyílik majd Ehhez képest sivár, amolyan Szárnyas fejvadászba illı a táj ; komor, esıtıl penészes épületek, melyek leginkább romokra asszociálnak. Már a szaga is olyan! Ha kinyitom az ajtót, megüt a párás meleg; mintha egy melegvizes törölközıt dobtak volna rám Kezdem megszokni a koszt, de fel vagyok szerelkezve mindenféle nedves törlıkendıkkel. Csak ivóvízzel mosok fogat, és azzal mosom meg a zöldséget, gyümölcsöt is Este Nagyon jó napunk volt ma! Jól kijövök a fiúkkal, és lényegesen pihentebb vagyok itt, mint otthon. Egyelıre úgy tőnik, hogy itt sokkal kisebb lesz a hajtás és a rohanás, mint otthon. Voltunk anyagot rendelni, majd bementünk a városba, ahol beszereztem egy thai mobilkártyát. Aztán úgy éreztem, hogy szeretnék egyedül maradni, s talán a fiúk is szívesen lennének nélkülem. Felírták a szálloda adatait, és megbeszéltük, hogy taxival jövök haza. Nem így alakult 8

9 Elıször nagyon megijedtem, hogy mire is vállalkoztam! Leesett, hogy egy tízmilliós városnak vágtam neki egyedül! Azt sem tudtam, hol vagyok, hogy merre induljak el, s fıképp azt nem, hogy hogyan jutok haza! Vettem egy térképet Leültem a Siam-Tower tövében, a Siam-téren. A látvány lenyőgözı volt. Ez volt az a pillanat, amikor elfogadtam ezt az Ázsiát, s kezdtem érezni, hogy ezt is lehet szeretni, így is lehet élni. Maga Bangkok gigászi mérető. Tízmillió ember él itt. A várost autópályák szelik át, melyek lábánál sokszor nyomortelepeket látni 9

10 Hihetetlen a nyüzsgés! Azt, hogy Ázsia túlnépesedett a fehér ember amolyan közhelyként ismételgeti, miközben fogalma sincs ahogyan nekem sem volt arról, hogy ez valójában mit is jelent. Itt a megélhetés valóban egyet jelent a mindennapi betevı falattal, s nem szempont az, hogy az arra valót hogyan keresi meg az ember. Ha valahol, akkor itt valóban van a munkának becsülete, s azt látni, hogy itt mindenki jön-megy, tesz-vesz és pénzt keres ha sokat, ha keveset -, s abból él meg, ami van, úgy jó, ahogy van. Ugyanakkor, irreálisak a különbségek, hogy ki mit engedhet meg magának, s úgy tőnik, itt az emberek el is fogadják annak tényét, hogy mire vitték, mire vihetik az életben Utólag már áldottam azt a taxist, aki nem akart elvinni. Társaival együtt, mutogatott fel a BTS-re, azaz a Sky-Train-re, hogy menjek azzal. Ez amolyan égi metró, amely a felhıkarcolók közt megy, miközben hihetetlen látvány tárulkozik a városra. Gigászi beton konzolok tartják, alatta halad a többsávos road-on az autóforgalom. Számomra felfoghatatlanok ezek a dimenziók; e jövıbemutató városkép számunkra, európaiak számára, túl bizarr, s azok a japán turisták, akik ott felénk fotóznak, talán leginkább arra csodálkoznak rá, hogy mi milyen kényelmesen élünk, mennyi, de mennyi tér áll rendelkezésünkre, s azt mi milyen kényelmesen, modoros-kényesen osztjuk be 10

11 Ennyi ember láttán érthetı, hogy itt, a fehér ember normáival mért tisztaság nem, hogy nem szükséglet, hanem mint konstans állapot egyszerően fenntarthatatlan Amúgy dolgozunk. Ugyan sok munka vár ránk, de jó lesz ez a varroda! Most azt tervezzük, hogyan alakítsuk ki és rendezzük be. Holnap megyünk varrógépeket nézni. Toborozzuk a munkaerıt és feladtuk az elsı hirdetéseket is. Számolgatjuk, hogy mennyi anyagra van szükségünk, és már leadtuk az elırendelést Hiányoztok 11

12 Kedves Naplóm, Június 5. Most még fıképp magával a varrodával foglalkozunk. A közel 700 m 2 -es, háromszintes épület, helyileg, az Udomsukról nyíló 42-es szoi-ban van. Úgy tőnik, kitőnıen be tudunk itt rendezkedni. Elıször is ki kell festetnünk az egész épületet, ugyanis nagyon le van lakva. A tatarozási munkálatok a legszerényebb becslések szerint is horribilis összegeket emésztenek majd fel, ugyanis újra kell kábelezni az összes villanyvezetéket, és helyre kell állítani a vízhálózatot. Pillanatnyilag se áram, se víz nincs. Azt hiszem, Zsolt már ott van a festıkkel. Az elsın tervezzük berendezni az irodát és a gyártó szalagot, a másodikon a szabászat kap helyet. A harmadikat, egyelıre, kineveztük raktárnak. Nekem ma az a dolgom, hogy tervezzek egy szabászasztalt Megpróbálhatom Június 6. Festenek. Ma itt maradok a szobában. Rengeteg feladattal bíztak meg. Elıreláthatólag egész nap számolhatok. Táblázatokat meg címketerveket várnak tılem, és a színeket is pontosítani kell. Mindenek elıtt, be kell itt rendezkednem valahogyan! Elıreláthatólag még egy jó darabig lesz itt, ebben a hotelszobában, lesz az irodánk 12

13 Június 8. Megırülök ezektıl, a hangyáktól, és gekkó lakik a szobámban! Tegnap este fedeztem fel. Amolyan 7-8 cm-is kis jószág, és én nem vagyok elragadtatva annak gondolattól, hogy ez itt lakik, velem! Félek tıle! Azt hiszem, hogy most épp az ágyam mögött van Június 12. Zsolt csak nevetett a gekkó-dolgon. Azt mondja, szokjam meg, nem csíp, nem harap és nem mérges. Ezek itt szent állatnak minısülnek, és az ı háza is tele van velük. Ez van. Szokjam meg. Tegnap volt egy szabad estém, és bejártam a Sziám tér környékét. A BTS végállomásától gyalog jöttem haza a Sukhumvit-on, végig az éjszakai bazársoron. A szemerkélı esıben kissé meg is áztam, de ez cseppet sem zavart, s nem féltem, noha jómagamon kívül egyetlen fehér nı sem sétált az idı tájt az utcán. Ma városnézıben voltunk Csabával. Csordultig vagyok élményekkel és benyomásokkal! Ahogyan álltunk fenn a Wat Srakes (Aranyhegy Templom) Aranypagodáját övezı kilátón, ahol a szél örök, s több száz csengı hangja és zászlók suhogása nyomja el a hegy alatt nyugvó óriás moraját, éreztem, ahogyan valami tılem hatalmasabb örökre magához ölel, s én örökre a szívembe zárom ıt. Bangkok, gyönyörő vagy! 13

14 Munkaidı: 9-22: 30 Kaja: gyorsétterem, vacsora a szobában Június 13. hétfı Kedves Naplóm, Úgy érzem, hogy menten lefordulok a székrıl, de azért írok egy-két sort. Ma húzós egy napunk volt. Tárgyalásunk volt három nyomós céggel. Majd jöttek a varrógépesek, akikkel gépek típusainak garmadán rágtuk át magunkat, megpróbálva a legésszerőbben kiválasztani a legszükségesebb célgépeket. Ezt követıen azok elhelyezésének terveit, és a villamoshálózat terveit vitattuk meg. Úgy érzem, mintha az agyamat szippantották volna ki! Munkaidı: 9 21: 00 Kaja: Fél nyugtató, gyorsétterem, este halkonzerv. Június 14. kedd Kedves Naplóm, Ma ismét három tárgyalásunk volt; két hímzı és egy méterárus volt a listán. Kezdjük elveszíteni a fonalat: annyi a beérkezı árajánlat, hogy már magam sem tudom, hogyan rendszerezhetném! Mást sem teszek, mint iratokat főzök le, faxolni valót írok, fájlokat mentek lemezre és írok ki CD-re! Mintákat véleményezünk, és újabbakat kérünk be. Roskadásig vagyok munkával, fáradt vagyok, holott még terveznem kell egy címkét is! Munkaidı: 9-18: 00 Kaja: 2 nyugtató, kaja a szobában. Június 15. szerda Nagyon szomorú napom volt ma. Ballagott a fiam, és én nem voltam ott. Elszívtam egy doboz cigit. Hiányzik a családom 14

15 Június Csaba elutazott néhány napra. Egyedül vagyok. Tanulom kezelni az Illustrator-t. Elég jól halad a dolog. Eközben Zsoltot teljesen lefoglalja a varroda. A szabászaton áll már a szabászasztal váza. Tekintélyes darab; 8 m hosszú és 1, 90 széles. Közben szerelik az áramot. A vízvezeték szerelı rálépett egy kígyóra, hátul, a ház mögötti kígyósban. Azt mondja, szerencséje volt, hogy nem marta meg: reggel volt, és a kígyó még aludt. Kaptunk egy használaton kívüli víztartályt a háziaktól, meg áramot a szomszédtól, hogy tudjunk haladni a munkálatokkal. Olykor úgy érzem, sosem lesz kész ez a varroda! Június 19. Kedves Naplóm, Zsolt tombolva érkezett ma reggel. Rámcsörgött, hogy kapjam magam, mindjárt jön értem.. Látnom kell, hogy mit csináltak a villanyszerelık! A kocsiban hadart, látszott rajta, hogy nagyon ideges. İrület, hogy mire hasonlít! El nem tudtam képzelni, hogy ekkora lehet a baj, gondolva, hogy biztosan túloz, hiszen a terveket ezerszer véleményeztük. Végig ámokfutóként vezetett. Alig vártam, hogy megérkezzünk. Az emeletre érve, kínomban hisztérikus nevetés fogott el. Nem sokat értek az elektrikához, de azt tudom, hogy ilyesmit életemben nem láttam! A friss festés több helyen leverve, a fal összefogdosva, és a plafonról sárga mőanyag gégecsı-hálózat lóg le! Zsolt szürke volt, én talán zöld lehettem. Mondja, hogy ı sem tudta, de ez, ami látható az, ami megfelel az ipari létesítmények elektromos hálózatának szerelésére vonatkozó thai szabványnak. E ténybe délutánra kb. bele is nyugszunk. Majd megszokjuk. Állítólag befesthetjük a csöveket, miután az elektomosok és a tőzvédelmisek átvették az épületet. És végtére is; ez egy varroda biztatjuk egymást. Ez van. Estére itt lesz már Csaba is, és holnap megyünk megvenni a gépeket. 15

16 Kedves Naplóm, Június 21. Ma megfıttünk a kocsiban. Nem segített már sem a légkondicionáló, sem a jeges kávé. Ha jól emlékszem arra, amit Zsolt a nap végén mondott, ma mintegy km-t mentünk le, csak a városban. Hat varrógépeket forgalmazó cégnél volt tárgyalásunk, és a nap végére szinte biztosak voltunk abban, hogy új Siruba-gépek vásárlása mellett fogunk dönteni. Kedves Naplóm, Június 22. Ma viszonylag nyugodt nap volt. Nem sok a fejlemény, hacsak az nem, hogy az irodában feltették az állmennyezetet, miközben sikerült ott is leverniük a falat. Zsolt mondja, hogy a szabászasztal lapja már fenn van, állítólag prímán szolgál majd. Eközben árajánlatok és faxok jönnek-mennek, kellékesek mintákat küldenek be. A nap java részét ezek véleményezésével töltjük. Egyre nehezebben jutunk elıre. Várjuk a színkifestéseket az alapanyaggyártóktól. Csak azok jóváhagyása és a rendelés részükrıl történı visszaigazolása után tudunk érdemlegesen dönteni e tengernyi beküldött kellékminta ügyében, tehát a 16

17 munka oroszlán része még csak most következik. Számolgatjuk, hogy jó esetben három hetünk van hátra arra, hogy mindent glédába rakjunk. S ebbıl Csaba még csak nyolc napot tölt velünk, ugyanis 30-án haza utazik Magyarországra. Vagyis: miután e tekintetben Zsolt nem illetékes, a gyártást én, egyedül indítom. Lesújt a felelısség tudata. Aggódom. Indítványoztam, hogy osszuk be erıinket racionálisabban, mert ha hárman dolgozunk egyazon ügyön, utólag hihetetlen lemaradást eredményezhet. Végképp aggasztó továbbá azt is, hogy egyetlen munkahelyre sem jelentkezett szakképzett munkaerı, vagyis se szabászunk, se varrónınk, se szalagvezetınk nincs, viszont van vagy tíz project-manager jelöltünk, ami nagyon jó hír, de e pillanatban nem érdemleges segítség! Jézusom! Mi lesz itt még! Össze kell szednem magam, de rendesen! Címkéket terveztem, danúbiából, egyelıre csak a kézzel készített vázlatokig jutottam. Sajnos a gépem szervizben van, miután örökösen lefagyott az Illustrator. (Bánom, mert már egészen jó haverságba kerültem vele.) Színek belıve Pantone kódra, mosási címke terve kész, mehet a holnapi postával Lefekszem. 17

18 Telefonáltam haza. Mindenki rosszkedvő. Én is Június 23. Heti: 1. Innuance címke ajánlat. - Hol van? Pontosabban készült-e már? 2. Színkifestések single-jersey-re: - Színeket lebontani tételekre - Táblázatot készíteni 3. Mindent mappákba rendezni! 4. Címketervek. - nyomott - mosási (Készen van!) - szövött címkék: tervek készítése / küldése, és ajánlatok bekérése! Június 24. Az este átbeszéltük a varrógépvásárlás ügyét. Kezdésnek 12 gépet tervezünk a szalagsorra, viszont csak négy géprıl tudjuk bizonyosan, hogy megvesszük. Reggel ismételten átnéztem a Siruba demo CD-jét, hátha okosabb leszek. Nem lettem az, pedig ma döntenem kell. A varrógépes Macskajancsiktól szinte semmi segítséget nem kapok, örökösen kitérı válaszokat adnak minde. Kiválasztottam néhány elsı ránézésre egyszerőbbnek tőnı modellt - vélhetıleg ezekkel indítunk. Igyekszem hozzájuk rendezni minden érdemleges információt, hogy elı tudjam készíteni a gyártást. Vázlatokat készítettem külsı és belsı címkebevarrási megoldásokra is, de ez még elbírálásra vár. Egyre-másra készítek vázlatokat és firkákat, skicceket és jegyzeteket. Zsolt reggelente hozza a friss ajánlatokat. Már roskadásig vagyunk a beérkezett mintáktól, hímzett- és nyomott mintatervektıl, és grafikáktól. Az adatok egyre csak szaporodnak. Élvezem ezt a munka-feelinget, ezt a lendületet és csapatszellemet! Nem számítottam rá, hogy ilyen lendületes partnerekre és beszállítókra találunk néhány hét leforgása alatt. El sem hiszem, hogy itt másnapra küldik az árajánlatot, és néhány órán belül, motoros futár hozza a ki a bekért mintát. Élvezet dolgozni! 18

19 Végre fut az Illustrator; a gépemet megjavították. Errefelé mindenki ezt használja, így érdemes lenne a továbbiakban minden grafikát ebben elkészíttetni, mert ez jelentısen lecsökkentheti az emígy sem kevés technikai problémák számát. Közben majd szétesik a fejem, mert itt hátul, építenek valamit, és már reggel nyolc óta dönget a buldózer. De nem tudok rájuk igazából haragudni, mert olyan szorgalmasan teszik a dolgukat ebben a rekkenı hıségben. Június 25. Megrendeltük a varrógépeket. Címketerveim sikert arattak. A párom írja, hogy otthon beválasztották 3 öltözékemet a Formatervezési Nívódíj döntıjébe. Nem merek miben reménykedni, de innen a távolból, óriási sikernek tartom már azt is, hogy bejutott a kiállításra. Itteni eredményeink, véleményem szerint jók. Huszonöt nap megfeszített munka után áll a varroda, vagyis ki van festve, és be van kábelezve. Víz ugyan még nincs, mert nincs áram, ami a vízpumpát mőködtetné, de az is csak azért, mert még várjuk az engedélyeket, melyek birtokában az elektromosok felszerelhetik a villanyórát. Gépek megrendelve, az alapanyag gyártása folyamatban van, a kellékek készülnek, a beszállítói partnerkapcsolatok reménytelik, csak éppen hármunkon, és Jaruvanon, a titkárnınkön kívül, egyetlen ember sincs, aki ennek a cégnek szeretne dolgozni. Kivéve ez alól az a tíz pro- 19

20 ject-menedzser képezi, aki agyba-fıbe telefonálgat, hogy mikor kerül sor a meghallgatásra. Kitettünk egy jókora, munkaerı-felvételt hirdetı táblát a varroda bejárata fölé, hátha horogra akad egy-két varrónı, de még nincs kapás Mindezt megünnepelendı a cég kirúgott a hámból, és belevetettük magunkat a bangkoki éjszakába. Hajnalban jöttünk haza a Patphong-ról, ami Bangkok egyik fı turistacsalogató látványossága. Egymásba nyílnak itt a sztriptíz-bárok, pub-ok és kávézók, az utca közepén pedig éjszakai bazársor van, ahol a pornótól a Rolex-ig minden eladó és kapható. Noha a szóbeszéd a thai nık szexuális mőveltségérıl jórészt megalapozott, mégis azt kell mondjam, hogy tılünk sokkal konzervatívabb, szabály- és hagyománytisztelıbb ez a nép, s így az sem meglepı, hogy itt éjjel kettıkor minden szórakozóhelyen záróra van. Hazafelé menet, hátra dılve a kocsi ülésén nézem, hogyan pihen a város az éjszaka fényeiben. Biztosan tudom, hogy szeretem Bangkokot, s amennyire rühellem a szmogot, bőzt és mocskot, annyira imádom ezt a pezsgı és lüktetı élnivágyást, a dugóban hullámzó kocsisorokat, és a járdákon hömpölygı tömeg tapintatos érintkezését. Belepusztulok, ha itt kell hagynom. 20

21 Kedves Naplóm, Június 30. Ma hajnalban utazott el Csaba. Egyedül maradtam. Napokig dolgoztunk megfeszítve, aminek eredményeként besoroltuk az összes gyártásba kerülı modellt. Méterre pontosan lebontottuk a színeket, mindenhez hozzárendelve a rákerülı filmnyomás tervét. Több mint 3 tonna alapanyag sorsáról döntöttünk, s az én dolgom most az, hogy mindezt megvalósítsam. Csaba bízik bennem, Zsolt bízik Csabában, nekem meg nem marad más hátra, mint, hogy bízzak önmagamban. Azt sem tudom, hol kezdjem. Ülök és nézek a semmibe. Az ágyam ki sem látszik az összehajigált anyagvágatoktól, filmnyomás és hímzésmintáktól, színkártyáktól, kellékkatalógusoktól. Készítek egy újabb kávét, majd felnyitom a gépet. Elindulok a fájlok elektronikus labirintusában, s csak remélni merem, hogy megtalálom a kiutat. 21

22 Monszun Kedves Naplóm, Bangkok, Július 14. csütörtök Egész éjjel nem aludtam. Ömlött az esı és villámlott. Itt van a monszun. Mire felébredtem, mintha misem történt volna. Amióta nem írtam, rengeteg dolog történt. Azon kívül, hogy keresztülestem egy gyomorfertızésen, a legnagyobb hír talán az, hogy Július 6-án becuccoltuk a gépeket és a bútorokat. Ugyan egyelıre még halomban áll minden, lelki szemeim elıtt azonban már látom mindennek a helyét. Zsolt fıképp reggelente jön. Ilyenkor átbeszéljük a beérkezett infókat. Jönnek-mennek a faxok. Naponta rágjuk át magunkat egy sor, piszlicsárénak tőnı, ugyanakkor lényegbevágóan fontos dolgon, amibıl ismét csak sok marad megoldatlanul, vagy vár újabb megoldásra. A szövött címkéket immár harmadszor mintáztatjuk be, mert hol a szín nem jó, hol meg az öltésmód. Szerencsére a beszállító töretlen lelkesedéssel készíti az újabbnál újabb mintákat részünkre. 22

23 Nem tudom, szerelik-e már a térelválasztó ablakot az elsın, de amíg az nem kész, semmi továbbit nem tehetünk. Ugyanis vágják a falat, és Zsolt mondja, hogy emiatt ujjnyi vastagon áll a téglapor mindenütt. İrjítı, hogy még mindig maradt hátra a belsı munkálatokból! Szörnyő ez a pára! Állítólag 75% a levegı nedvességtartalma, amitıl az összes papír nyirkoslottyos, utálom megérinteni is! Iszom egy harmadik kávét, hátha attól jobb kedvem lesz, és nekilátok molyolni, egy újabb fájlal, a BONO-val. Hogy ezzel is mi munka van! Istenem, sosem leszek meg vele! S már itt is van Zsolt. Idegesen zúdít rám egy újabb problématurmixot; falazzák már az ajtó/ablakkereteket, de lassan szárad, mert párás a levegı. Kellene venni néhány ventillátort, hogy gyorsabban száradjon. Aggódásomat fejezem ki, hogy ha ilyen tempóban haladunk, akkor jó estben két hét múlva kezdhetünk Talán adjuk ki egy részét bérmunkába. Viszont, akkor mi értelme volt az egésznek? Csak idegesítjük egymást! Elmegy. Ismét hozzálátok a BONO fájlhoz. Megnyitom az eredeti Correl grafikát, és megállapítom, hogy ezzel nem megyek semmire! Átteszem Illustratorba, átméretezem és átszínezem. Menet közben kiderül, hogy miért is nem hasonlít a dolog önmagára. A JPEG fájlban látható le van koptatva, tehát vagy lekérem a koptatottat Pestrıl -ben, vagy koptathatom egyedül! Ha ez minden egyes alkalommal így lesz, akkor nem fogom gyızni javítgatni a grafikákat! Szólok a Zsoltnak, hogy szerezzen egy grafikust Bangkokban. Kedves Naplóm, Július 15. péntek Ma van a lányom születésnapja. Hogyan az ördögbe sikerült megint úgy intéznem, hogy ne legyek otthon! Pocsék anya vagyok! Megérkezett az elsı alapanyag szállítmány. Reggel arra mentünk be, hogy a munkások a szabászatot nem mosták fel, és a raklapok is ott állnak még piszkosan, a földszinten. Ezek mintha tudták volna, hogy hiába várjuk mi olyan lelkesen az áru érkezését, egy félreértésbıl eredıen az nem kerül kirakodásra, ugyanis bezsákolva szállították ki, s nem pedig végekben. İk úgy vélik, szóltunk kellett volna, hogyan kérjük, én meg úgy vélem, életemben nem láttam még ennyi anyagot, ennyi pénzért, így kiszállítva, úgy hogy visszaküldtük. Tekerjék fel végekre. Újabb egy hét csúszás. 23

24 Csak önmagunkat áltatjuk mondva, hogy legalább marad idı kiszámítani az alapanyag százalékos össze menetelét. Eddig már több mintadarabot is bemosattunk, de a mért eredmények közt akkora a szórás, hogy nem tudok semmi biztosat állítani. Anyagot vágunk egy újabb mosási próbához, miközben megfeledkezünk lencsevégre kapni azt a pillanatot, amikor felavatom a szabászatot. Van áramunk. Július 19. kedd Délután négy van. Párás a levegı, és a nyomasztó hıség szinte elviselhetetlen. Ma foglaltuk be a helyemet a visszaútra; augusztus 16.-án repülök haza, vagyis még egy hónapom van hátra. Ehhez képest úgy érzem, hogy még sehol nem tartunk. Aggályaimról nem merek szólni a Csabának, és Zsoltot sem okolom, de tény, hogy hatalmas a lemaradásunk, és képtelenek leszünk utolérni magunkat. A nap híre, hogy bekötötték a varrógépeket, és megjött a szabászgép is. Több órán át, ültünk, a Siruba embereire várva, miközben két nagyteljesítményő szobai ventilátor keverte a port a rekkenı hıségben. Szakadt rólunk a víz és idegesek voltunk a semmittevéstıl. Jómagam nekiláttam volna letakarítnám a téglaport a szalagsorról, de miután a vízpumpa ma reggel felmondta a szolgálatot, így nincs víz. Miközben szereztem egy vödörrel a szomszédból, Zsolt eltőnt. Azzal jött vissza, hogy vett az irodába egy légkondicionálót. Holnap szerelik. 24

25 Néhány mester molyol még ezzel-azzal. İk thai-ok, én magyar és rossz angolsággal, de kibeszéljük a világ dolgait. Beszélgetünk a vadméhekrıl, amelyek egy éjszaka alatt hihetetlen mérető kaptárt építettek fel azon a szent fán, amely a ház mögötti kígyósban nı. Az egyik mester, akit magunk közt csak Kopasznak nevezünk, mondja, hogy ekkora kaptárt még ı sem látott, pedig az ı földjén a vadméhek gyakoriak, és egy ilyen raj nem egy veszélytelen dolog! Este is beröpült vagy a fényre, de elpusztultak. A vadméhek és a Szent Fa a thai-ok szerint nagyon jó ómennek számítanak. S minderre jön, extraként két beó. Egész nap rikácsolnak egymásnak. Hangosan örülök nekik a mesterek jóindulatúan mosolyognak rám. Mondom nekik, hogy azt szeretném, ha ezek a madarak itt maradnának, mert olyan jó hangulatot varázsolnak rikoltozásukkal. Boldog tılük a ház. Ne aggódjak, mondják, ezek már el nem mennek. Szeretik az embert, s csak adnál nekik valamit enni, el sem zavarhatod ıket többé. Szeretek itt lenni. Az egész helyet valami jó rezonancia járja át. Úgy érzem, örökre itt tudnék maradni, s ettıl mindjárt amolyan bőntudatot érzek a családom iránt. 25

26 Este befut a single-jersey bemosott mintája. A mérés szerint (osztok, szorzok, aránypárok segítségével próbálkozok zöld ágra vergıdni az összemenetelt illetıen) megállapítást nyer, hogy ez az anyag minden elképzelést fölülmúlva, teljesen irreálisan megy össze: széltében 8, hosszában pedig 2 %-ot. Ismét mérek. Bármely percben csönghet a telefon, s nekem nincs más választásom, mint hogy e teljesen lehetetlen adatokat megadva kérjem a snittek módosítását. Vagy másfél hónapja hirdetjük már, s most úgy tőnik, hogy találunk megfelelı szakembert a modellezıi állásra. Ha minden igaz, holnap kapok egy mintavarrót is. A hölgy varrodavezetıi állásra jelentkezett, de míg be nem indul a szalag, elvállalná a mintavarrást. Ha jól tudom Durjannak hívják. Durjan Bár beválna! Este még megkísérlem elküldeni Csabának a heti jelentést, de nem megy át. Marad holnapra. 26

27 Karaoke Július 20. szerda Nagyon felgyorsultak az események, annyi dolog történik, hogy listázni is sok. Ma van a varrodavezetı, Durjan elsı napja. Kicsit bizarr a helyzet: egy varrodavezetı egy üres varrodában. Durian és Tee - egyik fickó a két Macskajancsi közül - a tegnap bekötött gépeket vizsgálják. Az irodában a légkondicionálót szerelik. Én egy OSCAR nevő snittet kínozok, ráadva a bizonyos 8+2%-t. Magam sem hiszem el, hogy ilyen ronda formája kell, hogy legyen! Teljesen torznak tőnik. Továbbra is 35 C van, amin a huzat nem segít. Az orromról csöpög a víz a papírra. A thai-ok is izzadnak, de mi, fehérek végképp nem tudjuk elviselni ezt a párás meleget. Délután kettıre felszerelik a légkondicionálót az irodába. Durjant haza engedtük. Még csak a mesterek tesznek-vesznek. Az irodabútor egyik darabját letakarítom, és 18 C-ban, pizzával avatjuk fel az irodát. A vízpumpáról még délelıtt kiderült, hogy ismételten nem jó; hihetetlen lassan nyomja fel a vizet a tetın lévı víztartályba. Én közben a gépben poszogok a fájlokkal. Zsolt jön-megy, apróbb javításokkal vacakol. Jövı hónap tizenhatodikán megyek haza, s addigra mindennek rendben kell lennie. Rendbe kell tennem. Bevállaltam. Megcsinálom. - Tudod, azt hiszem, hogy nem örülök annak, hogy már csak három hetem van itt. Zsolt kétkedıen néz rám. Jó, persze hogy várom, hogy menjek, mert hiányzik a családom, meg Érted. De azt hiszem, hogy az, hogy ide kijöttem, és amit bevállaltam Leginkább olyan, mint a béranyaság Megszakad a szívem, hogy mire megszületik, itt kell hagynom. Többé nem az enyém Mosolygunk én is, ı is, de keserő mosoly ez. Mindkettınknek csillog a szeme. Kimegyünk rágyújtani. Közben a pumpa pumpál 27

2008. febr. AKG-s magazin. 50Ft. Hova tûnt? Lopások az iskolában

2008. febr. AKG-s magazin. 50Ft. Hova tûnt? Lopások az iskolában 2008. febr. AKG-s magazin 50Ft 57 Hova tûnt? Lopások az iskolában 2 Szubjektív magazin Kiadja az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Szubjektív Egyesülete Felelıs szerkesztı Baranyai István Olvasószerkesztı

Részletesebben

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Kamarás Klára: Murapart A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Szia! Már fél év eltelt, amióta nem találkoztunk! De jó, hogy újra mesélhetek Neked! Képzeld el, milyen nagy esemény

Részletesebben

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen 2 Minden Ewának és minden Vladimirnak A ZÖLD-SZIGET Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen World Organization of the Scout Movement Cserkészmozgalom Világszervezete Európai Cserkésziroda Genf,

Részletesebben

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 1 A zenében képzett emberek gyakorta megragadnak a zene matériájában. Figyelmüket lekötik a zene törvényei,

Részletesebben

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA Nagyszékely István: Lelked rajta 2 ELSİ KÖNYV KEREKES ERNİ SZABOLCS I. A HÁROM TESTİR 1. A Három Testır jelen esetben nem ama híres regény címe, bár bizonyos összefüggést

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán

Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán Azért kívántam a pszichiátriai beteg gyermekek osztályán dolgozni, mert úgy gondoltam,

Részletesebben

E képregény alapján: http://img269.imageshack.us/img269/5121/happybirthdayrd1.jpg by http://oppositebros.deviantart.com/

E képregény alapján: http://img269.imageshack.us/img269/5121/happybirthdayrd1.jpg by http://oppositebros.deviantart.com/ //----------------------------- // Story: My Little Dashie // Chapter: My Little Dashie // Author: ROBCakeran53 //----------------------------- Írta ROBCakeran53 http://robcakeran53.deviantart.com/ Szerkesztette

Részletesebben

Nem akarom a bőnös halálát

Nem akarom a bőnös halálát SZENT KERESZT 2013. SZEPTEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 2. Nem akarom a bőnös halálát Sajnos, az ember sokszor olyan, hogy a vélt vagy valóságos

Részletesebben

ÉLETEM REGÉNYE 5. A Forint születése

ÉLETEM REGÉNYE 5. A Forint születése ÉLETEM REGÉNYE 5. A Forint születése Finta Kata A címlapon: Salgó vára látható 2 ÉLETEM REGÉNYE 5. fejezet A Forint születése * 3 Bevezető 1946. július 5-én jelentkeztem munkára a Rimamurány- Salgótarjáni

Részletesebben

Demonstrátori visszaemlékezések

Demonstrátori visszaemlékezések Demonstrátori visszaemlékezések Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében Budapest, 2009. 2 Szerkesztette: Gáspár Judit

Részletesebben

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik LENA BELICOSA Publio Kiadó 2011 2009 Béres Magdolna ISBN 978-1-4709-6518-1 Minden jog fenntartva.! Smashwords Edition Jelen könyvet, illetve annak részeit

Részletesebben

Beth Ciotta Bajban a szerelemmel

Beth Ciotta Bajban a szerelemmel Beth Ciotta Bajban a szerelemmel 1. fejezet A pillanatnak élj! Jussanak eszedbe azon nıtársaink, akik a Titanicon elküldték a desszertes kocsit az asztaluktól, mert lemondtak az édességekrıl! (Erma Bombeck)

Részletesebben

Page 1 Vonatszerelvény BY MINDEN 220 óra Danyelle Diary of my látogatások félprofi Trans-kurva - Erotikus kronológiája Harry Aschke - 2013 libretto Publishing (Németország) Minden jog fenntartva Page 2

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

Both Gábor Hülye magyarok

Both Gábor Hülye magyarok 2 3 Both Gábor Hülye magyarok Második kiadás Magánkiadás Budapest, 2008. március 15. 4 Both Gábor, 2007. Minden jog fenntartva! Borítóterv: Both Gábor 2007. www.bg71.hu 5 Szidinek Wass Albert emlékének

Részletesebben

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár William Harrington Columbo A gyilkos tévésztár ELSİ FEJEZET 1. ÁPRILIS 4., KEDD ESTE 19:58 A Pacific Club félhomályos bárjának székeit barnás bır borította. Kényelmes karfáik és jó vastagon tömött ülıkéik

Részletesebben

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva TERÁPIUM 2015./I. évfolyam 1. szám A Félúton Alapítvány kiadványa Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség Visszavezetni lassan, kézen fogva Vissza akartak kapni mint apát

Részletesebben

Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben TARDOS KATALIN

Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben TARDOS KATALIN Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben TARDOS KATALIN A foglalkozási diszkrimináció fogalma és orvoslásának szükségessége a rendszerváltást követı munkaerı-piaci összeomlás és radikális

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Út a magányos tüntetésig

Út a magányos tüntetésig 1 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre Istvánnal 2 3 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI

HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI BARBARA MARCINIAK A Fény Családjának 1992 2002 2006 www.feny-angyalai.hu www.angels-heaven.org BARBARA MARCINIAK Hajnalhozók A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI A fordítás az alábbi kiadás

Részletesebben

Tom Stoppard : Indian Ink. További szereplık: INDIAI KÉRDEZİK, A KLUB SZEMÉLYZETE, A RÁDZSA SZOLGÁI

Tom Stoppard : Indian Ink. További szereplık: INDIAI KÉRDEZİK, A KLUB SZEMÉLYZETE, A RÁDZSA SZOLGÁI Indigó Laura Kendal emlékének Szereplık: FLORA CREWE, költını COOMARASWAMI, a Teozófiai Társaság elnöke NAZRUL, Flora indiai szolgája ELEANOR SWAN, Flora nıvére ELDON PIKE, Flora leendı életrajzírója ANISH

Részletesebben

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG Hannah Swensen titokzatos tokzatos esetei 7 JOANNE FLUKE SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG A válság a Süti Édent sem kerüli el. Hannah és társa Lisa azért küzdenek nap, mint nap, hogy Lake Eden egykor

Részletesebben

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Singer Magdolna Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Összefoglalás A tanulmány esetleírásokkal és ezek elemzésével arra kíván rámutatni, hogy

Részletesebben

Szerkesztõi szó. arról, hogy Móra Nyúzt írni jó... Kata

Szerkesztõi szó. arról, hogy Móra Nyúzt írni jó... Kata MóraNyúz VI. évfolyam 3. (23.) szám. A Móra Ferenc Kollégium lapja 2005. március 21. Állt a bál... MóraNyúz Szerkesztõi szó 2005.03.21. Szerkesztõi szó arról, hogy Móra Nyúzt írni jó... Fagyos novemberi

Részletesebben

Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből

Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből A dokumentum teljes szövegének tulajdonjogával a szerző, Kiss Ferenc rendelkezik. A dokumentum tartalmának egyes mondatai, azok szóbeli vagy írásbeli idézése, csak

Részletesebben

2009. nov. AKG-s magazin. 50Ft. Michael Jackson. Így jártam anyátokkal. Fel! Budapest Game Show H1N1. 9Ny nyitótábor

2009. nov. AKG-s magazin. 50Ft. Michael Jackson. Így jártam anyátokkal. Fel! Budapest Game Show H1N1. 9Ny nyitótábor 2009. nov. AKG-s magazin 50Ft 62 Michael Jackson Így jártam anyátokkal Fel! Budapest Game Show H1N1 9Ny nyitótábor 2 Szubjektív magazin Kiadja az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Szubjektív Alkotóköre

Részletesebben