8. előadás. Szennyvíz, szennyvíztisztítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. előadás. Szennyvíz, szennyvíztisztítás"

Átírás

1 8. előadás Szennyvíz, szennyvíztisztítás

2 Vízhasználati célok: -Ivóvízellátás -gyógyászati, üdülési cél -mezőgazdaság (öntözés, állattenyésztés, halgazdaság) -vízi ökoszisztéma fenntartása - ipari vízellátás (energetika, oldószer, alapanyag)

3 Vízszennyezés minden olyan hatás, amely a felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy az adott víz alkalmassága emberi használatra vagy a benne végbemenő természetes életfolyamatok fenntartására csökken, vagy megszűnik. Szennyvíz Minden olyan emberi használatból származó hulladékvíz, amely szennyezőanyagokat tartalmaz. pl. a hűtővíz nem szennyvíz

4 A vízminőség romlása - Fizikai leromlás Ásványi vagy szerves eredetű (főként humusz) fel nem oldódó keverék megjelenése, szemcsés szuszpenzió formájában: mederfenéken iszapszerű üledék (tavak, tározók) lebegve, úszva: a folyókat különösen áradások során zavarossá teszik. - Kémiai romlás A vízben oldott formában lévő szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotban lévő anyagok okozzák: Szabad savak (kénsav, szénsav, huminsav stb.), nitrátok (salétromsav sói), kloridok (Na-, Mg-, Ba-), szulfátok, nehézfémek sói (Pb, Cu, Zn, Cr, Ni stb.), arzénsók, Cd, cianidok, fenolok, gázok (CO 2, H 2 S, CL 2, F 2 stb.) - Biológiai romlás Mérgező (toxikus) anyagok; Rothadásos elbomlás termékei (H 2 S, CH 4 ); Biogén elemek (N, P) feldúsulása; Fertőző betegségek csírái

5 Főbb szennyvíztípusok:

6 Ipari és mezőgazdasági szennyvíz Összetétele üzemenként változhat. Tisztításuk az adott üzemnek megfelelően speciális feladat. Ipari: bánya, vegyi, kohó, fém, textil, papír, élelmiszeripari -nagy mennyiségű szerves ill ásványi szennyező anyagot tartalmaznak; - nagyon savasak vagy nagyon lúgosak -csaknem minden ipari szennyvíz az alapvető szennyezőanyagok közül min 1-et tartalmaz Mezőgazdasági: silógödrök, trágyatelepekről elszivárgások, hígtrágyatárolók; szilárd hulladékok, víziszárnyas-tenyésztés; peszticidek, műtrágyák; nyersolaj, kenőanyagok, motorhajtó-anyagok Pl. silózás: szerves anyagok, ph 3-4 BOI mg/l háztartási szennyvizek 360 mg/l Néhány ipari szennyvíz jellemzője Jellemző Magas hőmérséklet Magas lebegőanyag-tartalom Magas ülepíthetőanyag-tartalom Magas szervesanyag-tartalom Magas oldottanyag-tartalom Savak Olajok és zsírok Mérgek Radioaktív anyagok Detergensek Színeződés Fertőző jelleg Bűzképződés Származási hely Erőművek, valamennyi iparág, mosodák, üvegmosók, sörfőzdék, italgyárak Papírgyárak, papírlemezgyárak, megmunkálók, cellulózgyárak, gyapjúmosók, konzervgyárak, szénmosók Cserzőüzemek, sörfőzdék, vágóhidak, cukorgyárak, szénbányászat, hengerművek, olvasztók, üvegfúvók, kavicsmosók Vágóhidak, húsüzemek, lenyúzóüzemek, enyvgyártó üzemek, cserzők, bőrgyárak, savanyítóüzemek, konzervgyárak, szappangyárak, cellulózüzemek Kőolajipar, szénbányászat, kénkitermelés, piritkitermelés, sóbányászat, káliipar, szódagyártás, vegyi üzemek, cserzők, lágyítók, savanyítók Margaringyártás, savanyítók, mesterséges zsírsavak gyártása, szappangyártás, piritkitermelés, fehérítőműhelyek, párolók, felületbevonó üzemek, lőpor- és robbanóanyag-gyártás, vegyi üzemek, gyertyakészítés, szénfeldolgozás, viszkózagyártás, gyapjúmosás (savas szennyvízzel) Tejüzemek, margaringyártás, vágóhidak, húsüzemek, szappangyárak, kőolajipar, cserzőüzemek, gyapjúmosók, gyertyagyártás, fémmegmunkálás Cserzőüzemek, bőrgyárak, festőüzemek, kokszolók, gázművek, galvanizáló üzemek, robbanóanyag-gyártás, fonalgyártás, vegyi üzemek, növényvédőszer-gyártás Uránbányászat, laboratóriumok, kórházak, atomerőművek Szappangyártás, textilgyártás, festőüzemek, mosodák Papír- és papírlemezgyártás, cserzőüzemek, festőüzemek, festékgyártás, műselyemgyártás, galvánüzemek Bőrnyúzó telepek, állati tetemek feldolgozása, cserzőüzemek, enyvgyártás Cserzőüzemek, élesztőgyártás, égetőművek, hallisztgyártás, vágóhidak, nyúzótelepek,

7 A kommunális (települési) szennyvíz : -különféle vízhasználatok során keletkező, ásványi és szerves szennyeződéseket tartalmazó víz, amelyet a közüzemi csatornahálózaton külön vagy a csapadékvízzel együtt vezetnek el. = háztartások által termelt + a helyi kis volumenű gyártó és szolgáltató ipar járulékos szennyvizei -határértékeknek megfelel

8 Fő jellemzője a nagy mennyiségű szervesanyagtartalom, és a nagy tömegű mikroorganizmus. Két okból veszélyes: a.a szerves anyagok bomlása során lecsökken a víz oldott oxigén tartalma. b. A mikroorganizmusok közvetlen fertőzési veszélyt jelentenek a környezetre.

9 Eredetük szerint -az emberi szervezet hulladékai könnyen bomló szerves vegyületeket és nagy mennyiségű baktériumot tartalmaznak. -Tisztálkodásból származó hulladékok: szappan haj, bőrhám, zsiradék, por, kozmetikai hulladékok stb. -Konyhai műveletekből származó technológiai vizek (olajok, zsírok), mosogatószer maradékok, detergensek darabos élelmiszerhulladékok és egyéb szerves szennyezések, -Takarításból származók: pl. tisztítószer maradványok, por, vegyszerhulladékok stb. -helyi iparból illetve szolgáltatásból származó szennyvíz. -Egyesített rendszerű csatornahálózat esetén a csapadékkal lemosott utcai szennyeződés: por, homok, talaj, olaj, aszfalt, gumipor, darabos szemét és télen só. -fertőző szennyeződés, gyógyszer antibiotikum maradékok

10 A szennyvíztisztítás célja kettős: -Társadalmi a lakossági vízfelhasználás folyékony hulladékának a közegészségünk biztosításhoz elengedhetetlen feldolgozása. -Környezetvédelmi a szennyezőanyagok olyan mértékű eltávolítása, minőségi átalakítása, melynek során a tisztított víz a természetes befogadóba kerülve ott ne okozzon károsítást Vízszennyezés: minden olyan külső hatás, amely vízkészletek minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága a benne zajló természeti folyamatok biztosítása és az emberi használatra csökken vagy megszűnik.

11 Történeti áttekintés: Ókor Athén: kőbe vésték, égetett agyagcsövekből készítették öntözésre is felhasználták Rómában Kr.e. 514-ben Cloaca maxima nevű csatornát, amellyel a Róma hét dombja közötti mocsaras területet is lecsapolták. csatornák karbantartása több utcában folyókák és kocsikerék-nyomok szolgáltak a vizek elvezetésére a talajvizet és a csapadékvizet vezette el Julius Caesar - már minden elhasznált vizet Vespasianus - nyilvános illemhelyek emésztőgödrökben gyűjtötték össze a folyékony hulladékot. (mezőgazdaságban újrahasznosították) a szennyvízcsatornán összegyűjtött folyékony hulladék a Tiberisen keresztül a tengerbe került Pompei összefüggő csatornahálózat vízöblítéses illemhelyek

12 Középkor várrendszerű építkezés várárokba vezettek mindent, vagy a várhegy meredek lejtőjére terelték járványok a csatornázás visszafejlődött, a meglévő hálózatokat elhanyagolták Bevezették a szemét és a fekáliaelszállítását, melyet zárt kocsikkal végeztek. Pöcegödrök - kőből épültek és fedettek voltak A csapadékvizeket az úttest szélén húzódó árokba vezették el. Az árkok kezdetben nyitottak voltak, majd később folyamatosan lefedték azokat. Ezután a lefedett árkok mélyebbre kerültek és ezzel megindult a tulajdonképpeni csatornázás.

13 Újkor költséges közművesítés -- elmaradt a vízszolgáltatástól a pöcegödrök tartalma a folyókba jutott, és az élővizek rohamosan szennyeződtek. ipari szennyvizek levezetése lakosság gyarapodása miatt Párizs, London, Berlin csatornázása A csatornák mészhabarcsba rakott kövekből épültek olyan minőségben, hogy belőlük a szennyvíz nem szivárgott ki és nem fertőzte a talajvizet.

14 Szennyvízkezelés

15 A szennyvíztisztítás és csatornázás jelenlegi helyzete Magyarországon - iparosodás nagyobb mennyiségben és összetettebb minőségben - tisztítása bonyolultabb feladat - el kell választani a kommunális és a különböző ipari szennyvizeket - eltérő technológiával kell kezelni. Ipar: új tulajdonságú szennyvizek -- új technológiát kell Kommunális: -tisztítószerek: koncentráltabbak és agresszívebbek, használatuk megnőtt - alig több mint fele részesül biológiai tisztításban - vízhozam csökken szennyezettség nő - ember fiziológiás vízigénye 2 l/nap l/nap vízmennyiséget fogyasztunk

16 A települések nagy része nincsen teljes mértékben csatornázva, a csatornázottság többé-kevésbé elmarad a vezetékes-vízhálózattól Közműolló 1945-ben 5% 1985-ben 38% 2005-ben 25%-os. A falvak kisebb százalékban vannak csatornázva, de kevesebb vizet pocsékolnak el Csatornahálózatra kötött lakások aránya ,9% ,1% Ebből biológiailag tisztított szennyvíz ,6% % Csak 34% kerül megfelelő tisztítás után a befogadóba!

17 Jelenleg a teljes terhelés több mint 80%-a a Duna vízgyűjtő területén -budapesti szennyvizek közel háromnegyedét -szerves anyagok, ammónia teljes mennyiségének felét kezelés nélkül közvetlenül -települési szennyvíz, -cukor-, a papír- és a cellulóziparból származó szerves kibocsátások, -szén- és olajtüzelésű erőművekből mikroszennyezők -vegyi-, a vas- és acélipari üzemek kibocsátásai

18 A szennyvíztisztítás jövőbeni irányvonala 91/27/EGK irányelv A települési, valamint bizonyos élelmiszeripari szektorokból származó szennyvizek gyűjtésére, kezelésére és kibocsátásra vonatkozik. Feladatok: -a közüzemi csatornázásra, -szennyvíztisztításra, -iszapkezelésre, elhelyezésre, -ipari előtisztításra -közvetlen élővízbe vezetésre vonatkozóan

19 A szennyvíztisztítás jövőbeni irányvonala Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkra való tekintettel a 91/27/EGK irányelv alapján az alábbi minimális követelményeknek kell eleget tennie hazánknak: legkésőbb december 31-ig minden 15 ezer LE-nél nagyobb agglomerációt el kell látni szennyvízelvezető hálózattal, és legalább másodfokú, azaz biológiai tisztításnak kell a szennyvizet alávetni, legkésőbb december 31-ig minden 2 ezer és 15 ezer LE közötti agglomerációban meg kell oldani a szennyvízelvezetését és a szennyvíz legalább másodfokú, azaz biológiai tisztítását a befogadóba bocsátás előtt, amennyiben 2 ezer LE alatti település is rendelkezik közműves szennyvízelvezetéssel, és a befogadóba felszíni víz, akkor a befogadónak megfelelő szennyvíztisztításra megállapított határidő december 31-e volt. 1 LE: Lakosegyenérték: egyenlő azzal a szerves anyag mennyiséggel, melynek lebontásához 60 grammos (BOI 5 ) oxigénigény társul.

20 A szennyvíztisztítási rendszer az érkező szennyvíz minőségétől és az elhelyezés módjától függő, összetett fizikai, kémiai és biológiai folyamatok vezérlésére alkalmas különbözően kialakítható, de egységes technológiai rendszer. Települési szennyvíz Rácsszűrés Homokfogás Ipari szennyví z Előtisztítás Előtisztítá s Csatornahálózat üzemeltetése Szennyvízhozam mérés Előülepítés és/vagy flotáció Iszap Zsír, olaj Csatornaiszap Rácsszemét Homok-anyagok Iszap Inhibítor és toxikus anyagok eltávolítása, kiegyenlítés Optimális szennyvíztranszportálás biztosítása (pl. lefolyószabályozás) Durva úszó- és lebegőanyagok eltávolítása Homokanyagok eltávolítása Ülepíthető és flotálható anyagok eltávolítása rendszer magába foglalja: a szennyvíz gyűjtését (csatornarendszer), kezelését (előtisztítás, tisztítás), elvezetését és elhelyezését. Biológiai (és/vagy kémiai) szennyvíztisztítás Utóülepítés Utótisztítás Szennyvízhozam mérés Iszap Iszap Nagyon finom szuszpendált és oldott szerves anyagok átalakítása oxidáció révén Eleveniszap eltávolítása Foszfor- és nitrogéntápanyagok, BOI és finom lebegő anyagok eltávolítása Fertőtlenítés Patogén mikroorganizmusok elölése Befogadó

21 SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Módszer kiválasztása: -szennyvíz tulajdonságai -tisztítás célja alapján adott időszakra jellemző, helyi feltételeket figyelembe vevő döntés alapján Meghatározó szempontok: - a szennyvíz mennyisége, összetétele, ezek ingadozása; - a befogadó és annak terhelhetősége; - a tisztítási rendszerrel elérhető hatékonyság; - a keletkező szennyvíziszap mennyisége és összetétele, elhelyezési lehetősége; - a települési viszonyok, helyi feltételek; - a beruházás műszaki kivitelezhetősége; - a telep üzemeltetési biztonsága; - környezeti és egészségügyi feltételek; - a beruházási és üzemeltetési költségek a helyi önkormányzat anyagi lehetőségeinek, és az általa elérhető többlet pénzügyi források fényébe.

22 Befogadó terhelhetősége függ: -szervesanyag-tartalmától, -öntisztuló képességétől, -méretétől, -vízfolyások esetén a vízhozamtól (főleg a mértékadó valószínűségű kisvízhozamtól), vagyis a hígulási viszonyoktól, -a beengedés felett lévő vízfolyás-szakasz terheltségétől. Terhelésének csökkentésére alkalmazott eljárás : 1.a szennyvíz, vagy részben tisztított víz megfelelően szigetelt módon történő tárolása kisvíz idején, 2.hígítási fokot növelő eljárás (szennyvíz hígítása esővíztározóból, vagy egy másik vízfolyásból bevezetett vízzel)

23 A befogadóba bocsátott szennyvíz határértékei függnek az adott terület vízminőség-védelmi besorolásától: Megnevezés Balaton és Általános Egyéb védett Időszakos vízgyűjtője védettségi területek vízfolyás közvetlen kategória befogadói befogadó befogadói befogadói KOI k BOI Összes nitrogén Összes foszfor 0, Összes lebegő 35 anyag mértékegység: mg/l

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

5. Vízvédelem. Környezetvédelem. Széchenyi István Egyetem

5. Vízvédelem. Környezetvédelem. Széchenyi István Egyetem Környezetvédelem 5. Vízvédelem 2014/2015. tanév II. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék 1 8. Hét Kató Dániel: Vízvédelem A vízburok jelentősége 9. Hét

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

IV. Előadás. Zákányi Balázs. Miskolc, 2011.

IV. Előadás. Zákányi Balázs. Miskolc, 2011. IV. Előadás A felszíni vizek védelme Zákányi Balázs egyetemi tanársegéd Miskolc, 2011. VÍZTERHELÉS VÍZSZENNYEZÉS, VÍZSZENNYEZŐ ANYAGOK A felszíni vizekbe rendszeresen nagy mennyiségű szervetlen és szerves

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

A víz egészségtana. Természetes vizek és ivóvízellátás, ivóvízszennyezők, szennyvízhigiéne, közműolló

A víz egészségtana. Természetes vizek és ivóvízellátás, ivóvízszennyezők, szennyvízhigiéne, közműolló A víz egészségtana Természetes vizek és ivóvízellátás, ivóvízszennyezők, szennyvízhigiéne, közműolló Rendelkezésre álló víz megoszlása Édes víz 3% Egyéb 0,9% Folyók 2% Felszín alatti víz 30,1% Felszíni

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Rt. Legjobb a vízben. vetélkedősorozatának középiskolai tanulóknak készült előadása

A Fővárosi Vízművek Rt. Legjobb a vízben. vetélkedősorozatának középiskolai tanulóknak készült előadása A Fővárosi Vízművek Rt. Legjobb a vízben vetélkedősorozatának középiskolai tanulóknak készült előadása (segédlet az előadást bemutató pedagógusok számára) 1/34 1. A víz fizikai és kémiai tulajdonságai

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

Környezeti Kémia Szekció

Környezeti Kémia Szekció 251 Környezeti Kémia Szekció Ady Endre Gimnázium, Nagyatád Felkészítô tanár: Szabó Irén HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS HASZNOSÍTÁS Horgas Katalin 9. osztályos tanuló Hogy miért ezt a témát választottam? Ez egy

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 27. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2. A tanulmány elkészítésének célja...3

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Bőrgyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 Az iparág szerkezete

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól OptiJUS Opten Kft. I 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 2015.1.1. óta

Részletesebben

Környezetvédelem (BSc)

Környezetvédelem (BSc) (BSc) Tantárgyjegyző és gyakorlatvezető: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Barótfi, I.: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000) Moser, M.-Pálmai,

Részletesebben

A szennyvizek szerves anyagai és szervetlen növényi tápanyagai újrahasznosításának lehetőségei.

A szennyvizek szerves anyagai és szervetlen növényi tápanyagai újrahasznosításának lehetőségei. A szennyvizek szerves anyagai és szervetlen növényi tápanyagai újrahasznosításának lehetőségei. Bevezetés Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék karpatia@almos.vein.hu

Részletesebben

Országhatáron átterjedő környezeti hatás lehetősége: A tervezett létesítménynek országhatáron átterjedő hatása nem várható.

Országhatáron átterjedő környezeti hatás lehetősége: A tervezett létesítménynek országhatáron átterjedő hatása nem várható. 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Az elővizsgálat a Budakeszi város új szennyvíztisztító telepe részére kidolgozott vízjogi létesítési engedély műszaki dokumentációjához készült. A területileg illetékes környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc)

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc) (MSc) Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Dr. Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000.) Moser, M.-Pálmai, Gy.:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999.

PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. 2 SALGÓTERV Mérnöki és MSZ: 3698 Környezetvédelmi Bt. 3100 Salgótarján, Ságvári u. 1. T/F.: (32) 312-054 PÁSZTÓ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. Megrendelő:

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MINŐSÉGE, VÉDELME

MAGYARORSZÁG FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MINŐSÉGE, VÉDELME IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június RÁCZ László István laszlo-antal.hu@t-online.hu MAGYARORSZÁG FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MINŐSÉGE, VÉDELME Absztrakt Az emberi környezet megóvásával foglalkozó

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FÜGGELÉK...2 14.1 KÖRNYEZETVÉDELEM...2 14.1.1 Környezeti állapotbemutatás összefoglalása... 2 14.1.2 Országos környezetállapot áttekintése... 7 14.1.3

Részletesebben