ROKA-THERM AZ ENERGIATUDATOS, RENDSZERELVÙ MEGOLDÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROKA-THERM AZ ENERGIATUDATOS, RENDSZERELVÙ MEGOLDÁS"

Átírás

1 ROKA-THERM AZ ENERGIATUDATOS, RENDSZERELVÙ MEGOLDÁS

2 REDÃNYSZEKRÉNYEK AZ ENERGIATAKARÉKOS ÉPæTÉSI MÓD KORSZAKÁBAN INTEGRÁLHATÓ A HOMLOKZATBA - MÙSZAKILAG KIFINOMULT - ÉPÜLET- FIZIKAILAG BIZTONSÁGOS A nap, az esœ, a zaj, valamint a túlzottan kíváncsi járókelœk vagy szomszédok bepillantásai ellen védœ, valamint energiatakarékosságot célzó, átmeneti hœvédelemként szolgáló redœnyszekrények jelentœs mértékben növelik egy épület értékét. A redœnyœk ablakok fölé, vagy erkélyajtók fölé történœ szakszerı beépítéséhez különféle variációjú és méretı redœnyszekrények állnak rendelkezésre. Az évek hosszú sora alatt folytatott következetes fejlesztésnek köszönhetœen, ezek a korszerı kész szerkezeti elemek megfelelnek a modern és költségtakarékos építési mód követelményeinek. A hatályos épületfizikai irányértékek konzekvens teljesítése mellett, számtalan elœnyt kínálnak Önnek a gyakorlatban is jól bevált redœnyszekrények: A külsœ falba történœ integrációnak köszönhetœen, optikailag elegáns megoldások válnak lehetœvé a homlokzatkialakítás és az ablakfelületek méretének korlátozása nélkül. Ezzel egyidejıleg elkerülhetœvé válik a szekrény állapotromlása és szennyezœdése, így hosszútávon mıködœképes marad. HÃSZIGETELÉS A REDÃNYSZEKRÉNYEKNÉL? A TERVE MOSTANTÓL MEG VAN PECSÉTELVE! Lehetséges számitási eljárások a HÃHID ÁTALÁNY FIGYELEMBEVÉTELÉHEZ A német épületek takarékos hœvédelemérœl és energiatakarékos létesítménytechnikájáról szóló rendelet (ENERGIATAKARÉKOSSÁGI RENDELETKÉNT is emlegetik EnEV), felváltja az 1995-ös HÃVÉDELEMRÃL SZÓLÓ RENDELETET. Ebben a rendeletben a Német Közlekedési-, Építési és Lakásügyi Szövetségi Minisztérium mind az újonnan létrehozandó, mind pedig a meglévœ épületekre vonatkozó energia specifikus sarokadatokat szabályozza. Az ott megcélzott energiatakarékos építési mód a jövœben szabvány lesz. Az Árnyékolástechnikai Szövetséggel karöltve kifejlesztettük a REDÃNYSZEKRÉNYEK ÚJ MINÃSÉGI VÉDJEGYÉT az EnEV-hez. Azok a gyártók, akik ezzel a védjeggyel kínálják termékeiket, mind a DIN , mind pedig a 2-es melléklet szerinti konformitás emelt szintapple követelményeinek betartását garantálják. BECK & HEUN garantálja az új minœségi védjegy betartását!! A beépítés már a nyers építési fázisban is problémamentesen elvégezhetœ, így elkerülhetœvé válik a költséges utólagosan történœ beszerelés. Az elektromos meghajtások beépítése, akár utólagos beszerelésként is, problémamentes. A redœnyszekrények fokozott lopás elleni biztonságot nyújtanak, hiszen a redœny kívülrœl történœ feltolása, az ablakkáván belüli megvezetése miatt, megfelelœ záró berendezésekkel párosítva, messzemenœkig elkerülhetœ. A homlokzat különféle ablakformákkal, loggia- és erkélyajtókkal történœ építészeti kialakításainak nincs határa. A kifogástalan konstruktív megoldás garanciája a gyakorlatban kipróbált, megtervezett, készre gyártott redœnyszekrény elem. A szakmában dolgozó szakemberek által nyújtott tanácsadások megfelelœ biztonságot nyújtanak a kivitelezés és az alkalmazás területén. Az Energiatakarékossági rendelet megköveteli: Redönyszekrények Redönyszekrények a DIN szerint DIN es melléklete szerint A : Átalány U WB = 0,10 W/(m 2 K) B :Átalány U WB = 0,05 W/(m 2 K) C : Konkrét UWB Egyedi kimutatás szerint Részletes információkat és vizsgálati jelentéseket kérésére rendelkezésére bocsátunk (Minimum elvárt (Fokozott elvárások = hœvédelem) MinŒségi védjegy) 2

3 A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS GARANTÁLJA A MAGAS TECHNIKAI SZÍNVONALAT RÉSZLETEK ÉS ALTERNATÍVÁK ÁTTEKINTÉSE KORPUSZ + A VAKOLATTARTÓ TERÜLETE A KEMÉNYSÉG: A TOVÁBBFELDOLGOZÁS 30 %-al nagyobb szilárdság PS 40 az eddigi PS 30 helyett Az anyag érezhetœen stabilabb EllenŒrzött és felügyelt minœség JelentŒs mértékben megnövelt vakolási felület az új noppolt struktúrának köszönhetœen Megszınnek a vakolati repedések a könnyıszerkezetes építœlapok illesztéseinél Vegye figyelembe a vakolási eloœírásokat: DIN rész: Vakolás Fogalmak és követelmények DIN rész: Vakolás Ásványi kötœanyagos habarcsból készült vakolat, kivitelezés A vakolattal és/vagy burkolólappal történœ rétegezés tekintetében a mindenkori habarcsgyártó rendszerelœírásai érvényesek. Alternatív ásványi bevonat. STATIKAI VISELKEDÉS + TERHELHETÃSÉG TERÜLETE ROKA-THERM-C (CLASSIC) Acélháló 3 mm vastag szerkezeti acélból, horganyzott. Nem önhordó, a beépítés során alá kell támasztani. REVÍZIà TERÜLETE BELSà TÉR FELÃLI SZERELÃNYÍLÁS BELSà TÉR FELÃL ZÁRT ROKA-THERM-P (PLATINUM) Speciális profilozású perforált lemez modul, önhordó. A szekrényt csak 2,00 m belsœ szélességtœl kezdœdœen kell alátámasztani (< 250 mm szemöldökmagasság esetén, lásd a terhelési táblázatot is). A gyártó elœírásai szerinti szerelœfedéllel Optimális szigetelés és nagyobb zajvédelem A csempék és a tapéták nem okoznak gondot 3

4 ROKA-THERM STANDARD KIVITELEZÉS KIVITELEZÉS: ROKA-THERM Polystyrol kemény habból álló alaptest vakolt falazatokhoz, a vakolathordó tetszés szerint lehet noppolt, vagy ásványi réteggel bevont, habbal bevont vasbetéttel, tetszés szerint 3 mm vastag szerkezeti acélkosárral (nem önhordó), vagy profilozott acéllemezzel a PLATINUM szériából (önhordó), rögzítœhornyok a beton felvételéhez, alumínium vakoló sínekkel, túlnyúlás 13 mm. OPCIÓ: ESM típusú hevederkivezetés Vakolatvédelemmel, kefével, vezetœgörgœvel felszerelt energiatakarékos modell, készre szerelten, dupla kefe- és habosított belsœ szigeteléssel. Mıanyag CLIPFIX oldalelemek SD oldalelem szigetelések Polystyrol Inlay-bŒl (WLG 035) AM alátámasztómodulok ütésálló mıanyagból a falazat alátámasztási tartományában betét AD alátámasztómodulok, Polystyrol-Inlay 30 mm-es szigeteléssel (WLG 035) betét RedŒnyszekrény gurtnivezetö betét betét Oldalelem Alátámasztó modul Oldalelemek Oldalelem borítás Alátámasztómodul Hevederkivezetö 4

5 25 B F A TECHNIKAI RÉSZLETEK ÁTTEKINTÉSE Méretek (mm-ben) ROKA-THERM 24 ROKA-THERM 30 ROKA-THERM 36,5 A Falszélesség B Szekrénymagasság / C Szárvastagság kívıl D belıl C E A D E BelsŒ szélesség F BelsŒ magasság / außen külsœ belsœ innen Statikai viselkedés: (Tetszés szerint) ROKA-THERM-C szerkezeti acélkosárral 3 mm ÚJ ROKA-THERM-P PLATINUM kivitelezés profilozott acéllemez betéttel táblazatban szereplœ mértékben lehet alátámasztás nélkül megterhelni Terhelési értékek (Neuwiedi Anyagvizsgálati Hivatal 2003.) Nyílás szél. m-ben 1,26 1,51 1,76 2,01 TerhelhetŒség kn/m 2,54 1,84 1,25 1,03 Hangszigetelés (szerelœfedél-rendszerektœl függœen) 40 db Függ a kivitelezéstœl HŒszigetelés (A szakvéleményeket kérésre rendelkezésre bocsátjuk) Minimum hœszigetelés DIN * melléklettel konform * SzerelŒfedél-rendszerrel összekapcsolva, a gyártó adatai szerint. További fontos adatokat a mıszaki adatlapjainkon, valamint a ill. a internetes címen olvashatnak. 5

6 ROKA-THERM RG BELSà TÉR FELÃL ZÁRT Részleteiben tervezze meg lakásának kényelmét. ROKA-THERM RG belsœ tér felœl zárt kivitel, optimális szigetelés, nagyobb zajvédelem, kívánságra rovarvédœ roló. 2 A beépített redœnyszekrények hœszigetelésének építési oldalon elœforduló gyenge pontjai a belsœ tér felœli nem szakszerıen kivitelezett szerelœ nyílásoknál valamint a heveder kivezetésnél léptek fel. Ezeken a pontokon hœhidak keletkeztek, melyeken keresztül a szabadba áramlott a drágán megfizetett meleg. Ezzel egyidœben romlott a fal hangszigetelése is. ELÃNYÖK: ROKA-THERM RG garantáltan megszınteti ezeket a problémákat ➊ A redœnyszekrény hœszigetelése DIN 4108 szerint 2-es melléklettel konform ➋ oldalsó elemek, HŒátbocsátási ellenállás > R 0,55 m 2 -K/W, valamint a falazat hangszigetelése ➌ Gerébtok csatlakozás teljes szigetelése ROKA-THERM RG belsœ tér felœl zárt rendszer. Ez annyit jelent, hogy nincs szerelœfedél a belsœ térben, így a gyenge pontok is megszınnek a hœszigetelés és a hangszigetelés tekintetében. 5 ➍ ESM hevederkivezetœ dupla kefetömítéssel és habosított belsœ szigeteléssel, EllenŒrzött hœátbocsátási ráta 50 Pa nyomáskülönbségnél: < 0,12 m 3 /h THERM RG vakolathordóként minden oldalán ásványi fröcskölt vakolattal van ellátva. ROKA-THERM RG valamennyi egyedi köztes méretben is megrendelhetœ 240 mm falvastagságtól. 6 ➎ VezetŒsín rendszer, két részbœl álló, szerelœnyílás 80 mm, szerelési garanciával. ➏ Az ablak szerelése a RAL irányelvek szerint történik. ➐ Opció: RovarvédŒ roló, mely a redœny és az ablak között a rendszerbe van integrálva. 6

7 E B F E B A TECHNIKAI RÉSZLETEK ÁTTEKINTÉSE Méretek (mm-ben): ROKA-THERM ROKA-THERM ROKA-THERM RG 24 RG 30 RG 36,5 A Falszélesség STANDARD-MÉRETEK Ø F 80 A außen külsœ Statikai viselkedés: ÚJ C belsœ innen B Szekrénymagasság C Szárvastagság belül D SzigetelŒék szélesség E SzigetelŒék magasság: F TekercselŒ tér ROKA-THERM-RG PLATI- NUM kivitelezési stádium profilozott acéllemez betéttel (Standard) A szekrény beépítés során a táblázatban szereplœ mértékben lehet alátámasztás nélkül megterhelni Terhelési értékek (Neuwiedi Anyagvizsgálati Hivatal 2003.) Nyílás szél. m-ben 1,26 1,51 1,76 2,01 TerhelhetŒség kn/m 2,54 1,84 1,25 1,03 EGYEDI-MÉRETEK Masse (in mm): Ø F D C A außen innen belsœ ROKA-THERM ROKA-THERM ROKA-THERM RG 28 RG 34,5 RG 49 A Falszélesség B Szekrénymag. mm-ben C Szárvastagság belül D SzigetelŒék szélesség E SzigetelŒék magasság: F TekercselŒ tér További egyedi méretek ajánlatkérés alapján! (fémbetét nélkül) Hangszigetelés (garantált) 40 db kivitelezéstœl függœen HŒszigetelés (A szakvéleményeket ajánlatkérésre szállítjuk) Minimum hœszigetelés DIN melléklettel konform Minden méretre érvényes Minden méretre érvényes További fontos adatokat a mıszaki adatlapjainkon, valamint a ill. a internetes címen olvashatnak. Ezen túlmenœen további információkkal mintadobozaink, valamint egy CD-ROM-on megjelentetett szerelési filmünk is a rendelkezésükre áll, melyet szívesen eljutattunk, vagy bemutatunk Önöknek. 7

8 BECK+HEUN HUNGÁRIA Kft Kiskunhalas, Mártírok útja 32. Tel.: 06-77/ Fax: 06-77/ Bemutató terem: XIII. ker Budapest, Népfürdõ u. 13. Tel.: 06-1/ Fax: 06-1/ Mobil: 06-70/ / HEBE/ROKA-THERM-HU/ /3000

Hörmann ipari szekcionáltkapuk

Hörmann ipari szekcionáltkapuk Hörmann ipari szekcionáltkapuk MeggyŒzŒ minœség és biztonság ÚJ A 13241-1 -es szabvány szerinti teljesítmény jellemzokkel 2 A Nürburgring -i boxutca Tartalom A szakemberek Know-how-jával 4-7 STE 40 Egyhéjú

Részletesebben

Ipari szekcionáltkapuk Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel. ÚJ: ASP / ASR kapuk nem látható lamella-átmenetekkel

Ipari szekcionáltkapuk Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel. ÚJ: ASP / ASR kapuk nem látható lamella-átmenetekkel ÚJ: ASP / ASR kapuk nem látható lamella-átmenetekkel A hagyományos műanyag ablakok esetében a karcolások és takarítási nyomok alig elkerülhetőek. Tartósan tiszta átlátszóság a Hörmann DURATECüvegezéssel

Részletesebben

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt 2006 Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Környezetvédelem Tűzvédelem Csend Komfort energiát takarít meg Önnek, mivel kiváló hőszigetelő nem

Részletesebben

Műszaki szigetelés Épületgépészet Információk a szakkereskedelem, kivitelezők és tervezők részére

Műszaki szigetelés Épületgépészet Információk a szakkereskedelem, kivitelezők és tervezők részére 2010/03 Termékek és gyakorlat Műszaki szigetelés Épületgépészet Információk a szakkereskedelem, kivitelezők és tervezők részére Így kell szigetelni Tartalom Termékek Őrizd meg a hidegvéredet az ISOVER

Részletesebben

// Különösen magas fokon hanggátló acélajtó, akár 53dB-ig. Multifunkciós acélajtók Tűzgátló ajtók Hanggátló ajtók Biztonsági ajtók Többcélú ajtók

// Különösen magas fokon hanggátló acélajtó, akár 53dB-ig. Multifunkciós acélajtók Tűzgátló ajtók Hanggátló ajtók Biztonsági ajtók Többcélú ajtók // Különösen magas fokon hanggátló acélajtó, akár 53dB-ig Multifunkciós acélajtók Tűzgátló ajtók Hanggátló ajtók Biztonsági ajtók Többcélú ajtók 2 Tartalomjegyzék Multifunkciós ajtók áttekintése Hörmann

Részletesebben

Élet a fényben CI-rendszerű üvegszerkezet

Élet a fényben CI-rendszerű üvegszerkezet Élet a fényben CI-rendszerű üvegszerkezet CI-ENERGY LAMILUX CI-rendszerű üvegszerkezet CI-Energy esztétikus üvegtetőkkel az optimalizált energiamérlegért Miért állítjuk azt, hogy CI-rendszerű üvegszerkezetünk

Részletesebben

ÚJ ThermoFrame a legjobb hőszigetelésért A LEGERŐSEBB KARCÁLLÓSÁG. Ipari szekcionált kapuk Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel

ÚJ ThermoFrame a legjobb hőszigetelésért A LEGERŐSEBB KARCÁLLÓSÁG. Ipari szekcionált kapuk Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel ÚJ ThermoFrame a legjobb hőszigetelésért A LEGERŐSEBB KARCÁLLÓSÁG Ipari szekcionált kapuk Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel 2 A Hörmann márkaminőség 4 Rendszermegoldások 6 Csak a Hörmann-nál

Részletesebben

A SmartWindow egyszerűen telepíthető és kezelhető. Csak egy kicsi gateway -re van szükség, melyet egy meglévő

A SmartWindow egyszerűen telepíthető és kezelhető. Csak egy kicsi gateway -re van szükség, melyet egy meglévő Épületvezérlés Intelligens épületgépészet egyszerű vezérlése Az Internorm intelligens SmartWindow épületvezérlés növeli otthona kényelmét. Segítségével az Internorm I-tec szellőztetők, I-tec és egyéb árnyékolók,

Részletesebben

studio IDEÁLIS AZ EGYEDISÉGET KERESŐKNEK

studio IDEÁLIS AZ EGYEDISÉGET KERESŐKNEK studio IDEÁLIS AZ EGYEDISÉGET KERESŐKNEK A studio ablakok letisztult formavilága és visszafogott designja tökéletesen illeszkedik az épület architektúrájába. A főként síkban futó termékek hangsúlyozzák

Részletesebben

UKRAINE (Ukrajna) Nyíregyhaza. ROUMANIE (Románia) (Reklámanyagok) 1002 3629 09/2004 A tévedések és m úszaki változtatások jogát fenntartjuk!

UKRAINE (Ukrajna) Nyíregyhaza. ROUMANIE (Románia) (Reklámanyagok) 1002 3629 09/2004 A tévedések és m úszaki változtatások jogát fenntartjuk! Gundershoffen, Franciaország AUTRICHE (Ausztria) SLOVAQUIE (Szlovákia) Esztergom Nyíregyhaza UKRAINE (Ukrajna) Nyergesújfalu Aszód B u d a pes t www.tryba.hu SLOVENIE (Szlovénia) Zalaegerszeg B A Nagybajom

Részletesebben

Termékismertető. Új generációs tetőtéri ablakok & kiegészítők

Termékismertető. Új generációs tetőtéri ablakok & kiegészítők Termékismertető Új generációs tetőtéri ablakok & kiegészítők German made A Stuttgart mellett található leinfelden-echterdingeni központú Roto egy 75 éve alapított német vállalatcsoport, mely az évek során

Részletesebben

A megfelelő lakókörnyezet a jobb életminőségért. Az én házam. kényelem esztétika innováció gazdaságosság ökológia.

A megfelelő lakókörnyezet a jobb életminőségért. Az én házam. kényelem esztétika innováció gazdaságosság ökológia. A megfelelő lakókörnyezet a jobb életminőségért kényelem esztétika innováció gazdaságosság ökológia Az én házam az én ablakaimmal Forma és funkció GEALAN-Profilrendszerek Nagy különbségek vannak műanyag

Részletesebben

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve Tartalomjegyzék Zajárnyékoló falrendszerek... 3 Technológia... 4 Termékelőnyök... 5 Javasolt felhasználási területek..........................

Részletesebben

Elektronikus alkatrészek védelme. XXIII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja

Elektronikus alkatrészek védelme. XXIII-ik kiadás. A Thonauer GmbH. információs magazinja XXIII-ik kiadás A Thonauer GmbH. információs magazinja Elektronikus alkatrészek védelme Az elektronikus alkatrészek korszerı technológiákkal való védelme fontos az alkatrészek gyártói és felhasználói számára.

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez

TERVEZÉSI SEGÉDLET. a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez Budapest, 2006 kemenysegedlet_5.indd 1 2007.01.03. 13:37:36 A kiadvány az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településrendezési

Részletesebben

DURATEC - Műanyag üvegezések rendkívüli karcállósággal. Ipari szekcionáltkapuk. Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel

DURATEC - Műanyag üvegezések rendkívüli karcállósággal. Ipari szekcionáltkapuk. Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel // DURATEC - Műanyag üvegezések rendkívüli karcállósággal Ipari szekcionáltkapuk Fő a biztonság: átjáróajtók alacsony küszöbbel 2 A szakemberek Know-how-jával 4-9 SPU 40 DPU Csak a Hörmann-nál APU 40 TAP

Részletesebben

Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Az YTONG elõnyei Komfortérzet A pórusbeton klímaszabályzó tulajdonsága otthonának egészséges, kellemes belső klímáját, egyszóval jó komfortérzetet biztosít. Hőszigetelés Az Ön háza kiegészítő hőszigetelés

Részletesebben

Panel épületek felújítása. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Panel épületek felújítása. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Panel épületek felújítása www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Tartalomjegyzék IPAROSÍTOTT ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA 1 Szerkezeti megoldások... 1 Mérföldkövek a panel szerkezetekben... 1 Panelos szerkezetek

Részletesebben

Tetôtéri ablakok, kiegészítôk & szolárrendszerek

Tetôtéri ablakok, kiegészítôk & szolárrendszerek Roto Termékismertetô árakkal 2010 Tetôtéri ablakok, kiegészítôk & szolárrendszerek 2010 Német minôség 35 éve PREMIUM WDF 848 Kétfunkciós tetôtéri ablak WDT 438 RotoTronic Kényelem gombnyomásra Kétfunkciós

Részletesebben

Szekcionált garázskapuk

Szekcionált garázskapuk Szekcionált garázskapuk ÚJ: D-bordás és T-bordás kapumotívumok alkalmazásokkal 2 TARTALOM 6 Jó érvek a Hörmann mellett 16 Szekcionált acélkapuk áttekintése 20 Tömörfa szekcionált kapuk áttekintése 22 Acélfelületek

Részletesebben

Szekcionált garázskapuk

Szekcionált garázskapuk ÚJ Új felületek: New Silkgrain és Duragrain A LEGERŐSEBB KARCÁLLÓSÁG Szekcionált garázskapuk Nap mint nap nagyobb kényelem és biztonság 2 A Hörmann márkaminőség 4 A szekcionált garázskapuk előnyei 6 Erős

Részletesebben

Előtét redőnyök és előtét raffstore-ok

Előtét redőnyök és előtét raffstore-ok www.schlotterer.hu Előtét redőnyök és előtét raffstore-ok Energiamegtakarítás Betörésvédelem Betekintés elleni védelem 3 Intelligens árnyékolástechnika: az energiamegtakarítás mesterével. A passzív hűtés,

Részletesebben

Kapuk és ajtók a lakóházba

Kapuk és ajtók a lakóházba Kültérre és beltérre a magas fokú kényelem és biztonság jegyében Kapuk és ajtók a lakóházba Garázskapuk, meghajtások, bejárati ajtók, tűzgátló ajtók, biztonsági ajtók, beltéri ajtók Szebb külső megjelenés

Részletesebben

- Gépészeti berendezés projektek- A gépészeti berendezések projektjéneke,a beleegyezés megszerzéséhez a csatlakoztatásra, tartalmaznia kell:

- Gépészeti berendezés projektek- A gépészeti berendezések projektjéneke,a beleegyezés megszerzéséhez a csatlakoztatásra, tartalmaznia kell: 239 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Év XLVII Szenttamás, 03.11.2014. Szám: 14 Szükség szerinti kiadmány 122. A Helyi önkormányzatról szóló törvény 46. Cikkelye szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Nüsingwand Premium 100 A rugalmas térkihasználás.

Nüsingwand Premium 100 A rugalmas térkihasználás. Nüsingwand Premium 100 A rugalmas térkihasználás. Nüsing mobil válaszfalak Több tér több lehetőség. Sokoldalú térhasznosítás: mobil válaszfalak. Mobil válaszfalrendszerrel sokkal többet kihozhat a terekből.

Részletesebben

Új: DPU kapu 80 mm vastag hőhídmentes lamellákkal. Ipari szekcionáltkapuk. Fő a biztonság: magas küszöb nélküli átjáróajtók

Új: DPU kapu 80 mm vastag hőhídmentes lamellákkal. Ipari szekcionáltkapuk. Fő a biztonság: magas küszöb nélküli átjáróajtók // Új: DPU kapu 80 mm vastag hőhídmentes lamellákkal Ipari szekcionáltkapuk Fő a biztonság: magas küszöb nélküli átjáróajtók A Nürburgring -i boxutca Tartalom A szakemberek Know-how-jával 4-7 STE 40 SPU

Részletesebben

DOMOFERM főszerepben az acél!

DOMOFERM főszerepben az acél! DOMOFERM főszerepben az acél! 1 DOMOFERM Hungária KFT. DOMOFERM főszerepben az acél! Mindegy, hogy történelmi épületek renoválási tervéről, alagút, stadionépítmények szerkezetéről, vagy lakóparkprojektek

Részletesebben

Ablakok, ajtók, erkélyajtók és bejárati ajtók cseréjéhez szükséges információk

Ablakok, ajtók, erkélyajtók és bejárati ajtók cseréjéhez szükséges információk Ablakok, ajtók, erkélyajtók és bejárati ajtók cseréjéhez szükséges információk 2014 Nyílászárók cseréjének aktualitása, minőségi nyílászárók előnyei, ablakrendzerek típusai, fajtái és jellemzői Lakásfelújítás

Részletesebben

ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS

ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS www.ujhazcentrum.hu ENERGIATAKARÉKOSSÁG HŐSZIGETELÉS NAPENERGIA ÁRNYÉKOLÁS PASSZÍVHÁZ NYÍLÁSZÁRÓCSERE NYEREMÉNYJÁTÉK Rugalmas megoldások tet felújításhoz. 2 A szakemberek

Részletesebben

Industry Sika Homlokzati Rendszerek

Industry Sika Homlokzati Rendszerek Industry Sika Homlokzati Rendszerek Homlokzatok ragasztástechnikája Tartalomjegyzék High-tech homlokzatok 4 Strukturális üvegezések 5 Támogatás a képleteken túl 6 A homlokzati rendszer elemei 7 A helyes

Részletesebben