Magyar Intrastat Kft. (Intrastat okmánykitöltő rendszer) Felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Intrastat Kft. (Intrastat okmánykitöltő rendszer) 2013. Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 Magyar Intrastat Kft. INTRASTAT (Intrastat okmánykitöltő rendszer) Felhasználói kézikönyv Mindenképpen olvassa el ezt a dokumentumot a rendszer használata érdekében Dokumentum verzió: 2.0 rev.0-1-

2 EULA szerződés MAGYAR INTRASTAT KFT.: VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS AZ INTRASTAT SZOFTVERHEZ FONTOS: FIGYELMESEN OLVASSA EL - A Magyar Intrastat Kft. ezen termékére, beleértve minden képernyőn megjelenő vagy elektronikusan tárolt dokumentációt is (a továbbiakban az "rendszer tartozékai") az alább leírt, jogszerűen használt Microsoft operációs rendszerhez ("Operációs rendszer") tartozó szerződés ("Végfelhasználói licencszerződés" vagy "EULA") feltételei és előírásai, valamint a jelen Kiegészítő EULA előírásai és feltételei vonatkoznak. AZ INTRASTAT RENDSZER TARTOZÉKAINAK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, ILLETVE BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL VÁLLALJA A MEGFELELŐ RENDSZERRE VONATKOZÓ ÉS A JELEN EULA ELŐÍRÁSAIT ÉS FELTÉTELEIT. HA ÖN NEM ÉRT EGYET AZ ELŐÍRÁSOKKAL ÉS FELTÉTELEKKEL, NE TELEPÍTSE, MÁSOLJA VAGY HASZNÁLJA A RENDSZER TARTOZÉKAIT. MEGJEGYZÉS: HA NEM RENDELKEZIK ÉRVÉNYES EULA SZERZŐDÉSSEL A MICROSOFT WINDOWS 95, A WINDOWS 98, A WINDOWS NT 4.0, A WINDOWS 2000, ILLETVE BÁRMELY OLYAN MICROSOFT OPERÁCIÓS RENDSZER, AMELY EZEN OPERÁCIÓS RENDSZEREK UTÓDJÁNAK TEKINTENDŐK, VALAMELYIK VERZIÓJÁHOZ VAGY KIADÁSÁHOZ (ezek bármelyike alább "Operációsrendszer-termék"), NEM JOGOSULT AZ OPERÁCIÓS RENDSZER TARTOZÉKAINAK TELEPÍTÉSÉRE, MÁSOLÁSÁRA VAGY EGYÉB FORMÁBAN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRA, ÉS A JELEN EULA SEMMILYEN JOGOT SEM BIZTOSÍT ÖNNEK. A RENDSZER MICROSOFT OPERÁCIÓS RENDSZEREKEN FUTTATHATÓ KIZÁRÓLAG! A jelen EULA szerződésben használt nagybetűs, és itt másként nem definiált fogalmakra a megfelelő EULA meghatározásai érvényesek. Általános rendelkezések. A Magyar Intrastat Kft. a rendszert és tartozékait biztosítja Önnek. A Magyar Intrastat Kft. az INTRASTAT termékre vonatkozó EULA előírásainak és feltételeinek, illetve az egyes egyéb rendszer tartozékait esetleg kísérő további egyéni végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban "Egyéni EULA") előírásainak és feltételeinek megfelelően biztosítja Önnek a rendszer tartozékainak használati jogát, feltéve, hogy Ön betartja az összes ilyen előírást és feltételt. Amennyiben és amilyen mértékben a megfelelő rendszer tartozékaira vonatkozó és a fenti előírások és feltételek között ütközés állna fenn, az alábbi hierarchiát kell alkalmazni: 1) az Egyéni EULA előírásai és feltételei; 2) a jelen EULA előírásai és feltételei és 3) a vonatkozó termékhez tartozó EULA előírásai és feltételei. További jogok és korlátozások. * A rendszer tartozékait csak egy példányban telepítheti és használhatja. Ha a vonatkozó termék több, jogosan használt példányával rendelkezik, akkor minden olyan számítógépen melyre elég a vásárolt jogosultsága. * A rendszer tartozékairól készíthet egy további másolatot kizárólag archiválási célból vagy a rendszer tartozékai újratelepítéséhez olyan számítógépre, amelyen a rendszer tartozékait korábban már telepítették. A rendszer tartozékai tekintetében a Magyar Intrastat Kft. fenntart minden jogot és jogcímet. Az összes, itt kifejezetten át nem engedett jogot a Magyar Intrastat Kft. fenntartja. * A Magyar Intrastat Kft. előzetes írásbeli beleegyezése nélkül harmadik fél számára nem teheti közzé a rendszer tartozékai közé tartozó adatbázis keretrendszerre vonatkozó teszteredményeket. A RENDSZERNEK EZT AZ ÖSSZETEVŐJÉT CSAK OLYAN SZÁMÍTÓGÉPRE TELEPÍTHETI, AMELYEN MÁR MEGTALÁLHATÓ A MICROSOFT OPERÁCIÓS RENDSZERE. HA A MEGFELELŐ TERMÉK HASZNÁLATI JOGÁT A MAGYAR INTRASTAT KFT.:-TŐL KAPTA, A RENDSZER-TERMÉK EULA SZERZŐDÉSÉBEN TALÁLHATÓ KORLÁTOZOTT GARANCIA (HA -2-

3 VAN ILYEN) ÉRVÉNYES A RENDSZER TARTOZÉKAIRA IS, FELTÉVE, HOGY A RENDSZER TARTOZÉKAINAK HASZNÁLATI JOGÁT AZ RENDSZER-TERMÉK EULA SZERZŐDÉSÉBEN LÉVŐ KORLÁTOZOTT GARANCIA KERETÉBEN KAPTA. A JELEN EULA NEM HOSSZABBÍTJA MEG A KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉT. HA A MEGFELELŐ RENDSZER-TERMÉK HASZNÁLATI JOGÁT NEM A MAGYAR INTRASTAT KFT.-TŐL KAPTA, AKKOR A MAGYAR INTRASTAT KFT. AZ ALÁBBIAK SZERINT MINDEN GARANCIAVÁLLALÁSTÓL ELZÁRKÓZIK A RENDSZER TARTOZÉKAI TEKINTETÉBEN: ELZÁRKÓZÁS A GARANCIAVÁLLALÁSTÓL. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT A MAGYAR INTRASTAT KFT. RENDSZER TARTOZÉKAIT, VALAMINT BÁRMELY (HA VAN ILYEN), A RENDSZER TARTOZÉKAIRA VONATKOZÓ TERMÉKTÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁST ("TERMÉKTÁMOGATÁS") ADOTT ÁLLAPOTÁBAN, MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT BIZTOSÍTJÁK ÖNNEK; A MAGYAR INTRASTAT KFT. ELZÁRKÓZIK MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY KÖTELEZŐ GARANCIAVÁLLALÁSTÓL A RENDSZER TARTOZÉKAI ÉS A TERMÉKTÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGOT, A KÜLÖNLEGES CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGOT, A VÍRUSMENTESSÉGET, A VÁLASZADÁS ÉS AZ EREDMÉNYEK PONTOSSÁGÁT VAGY HIÁNYTALANSÁGÁT, AZ ÉSSZERŰ GONDOSSÁG ÉS RÁFORDÍTÁS HIÁNYÁT. TOVÁBBÁ NINCS GARANCIA, SEM KÖTELEZETTSÉG A HÁBORÍTATLAN HASZNÁLAT ÉS BIRTOKLÁS, VALAMINT A LEÍRÁSNAK VALÓ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN SEM. A RENDSZER TARTOZÉKAI HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL ÉS A TERMÉKTÁMOGATÁSSAL JÁRÓ KOCKÁZATOT ÖNNEK KELL VÁLLALNIA. A JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI ÉS BIZONYOS EGYÉB KÁROK KIZÁRÁSA. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT A MAGYAR INTRASTAT KFT. SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI, BÜNTETŐJOGI VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT (IDE ÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA A KÖVETKEZŐKET: AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSA, BIZALMAS VAGY MÁS INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSE, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSA, SZEMÉLYI SÉRELEM, TITKOSSÁG ELVESZTÉSE, BÁRMELY KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA (MÉG HA JÓHISZEMŰEN ÉS INDOKOLT GONDOSSÁGGAL JÁRT IS EL), SEMMIBEVEVÉS ÉS BÁRMELY MÁS ANYAGI ÉS EGYÉB VESZTESÉG, AMELY A RENDSZER TARTOZÉKAI VAGY A TERMÉKTÁMOGATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY BÁRMELY MÓDON A HASZNÁLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYBŐL, ILLETVE NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL ERED, VALAMINT A TERMÉKTÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁBÓL VAGY ENNEK HIÁNYÁBÓL SZÁRMAZIK, VALAMINT A JELEN EULA RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A DOUBLE CONSULT-TÓL TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK A LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELELŐSSÉG ÉS A JOGORVOSLATOK KORLÁTOZÁSA. A BÁRMI OKBÓL ELSZENVEDETT KÁRRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL (BELEÉRTVE NEM CSAK A FENT MEGNEVEZETT KÁROKAT, DE MINDEN KÖZVETLEN ÉS ÁLTALÁNOS KÁRT IS), A MAGYAR INTRASTAT KFT. TELJES FELELŐSSÉGE A JELEN EULA ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN AZ ÖN SZÓBAN FORGÓ, KIZÁRÓLAGOS KÁRTALANÍTÁSI IGÉNYE NEM HALADHATJA MEG SEMMI ESETRE SEM AZ INDOKOLT BIZALOM ALAPJÁN AZ ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN ELSZENVEDETT KÁRT, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL A RENDSZER TARTOZÉKAIÉRT VALÓSÁGOSAN KIFIZETETT ÖSSZEGET, VAGY AZ 10 EUR DOLLÁRT (10,00 EUR). AZ EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FENNTARTÁSOK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESÍTENDŐK, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA ÍGY VALAMELY JOGORVOSLAT NEM TUDJA BETÖLTENI ALAPVETŐ RENDELTETÉSÉT. -3-

4 Tartalomjegyzék Magyar Intrastat Kft... 1 INTRASTAT Felhasználói kézikönyv... 1 EULA szerződés... 2 Tartalomjegyzék... 4 Bevezetés... 5 Minimális számítógép követelmények... 5 A rendszer által használt területi meghatározások... 6 Használati lehetőségek, licensz... 6 Adatszolgáltatás elkészítése... 6 Telepítés... 7 A telepítés menete:... 7 Első indítás Kezdeti beállítások Saját adatok Kezdeti beállítások Felhasználók felvitele Kezdeti beállítások Bejelentkezés Aktiválás Kezdeti beállítások Törzsek BANK Kezdeti beállítások Kezelt cégek Kezdeti beállítások Induló mentés Kezdeti beállítások Nyomtató választása Kezdeti beállítások Ügynöki verzió Kezdeti beállítások KÉSZ A rendszer használata Forrás adatok rögzítése az összevonási időszak alatt A rögzítő funkció alapvető tulajdonságai Az adatok rögzítése Az adatok feldolgozása Ellenőrzés és teszt összevonás Tárgyhavi összevonás és adatszolgáltatás Zárolások feloldása* Törzsek és funkciójuk Lekérdezések és listázások Karbantartási funkciók Az adatok visszatöltése Észrevételek:

5 Bevezetés Az INTRASTAT szoftver hazánk európai unióhoz történő csatlakozása után az egyes adatszolgáltatásra kijelölt gazdálkodók számára biztosítja az Intrastat adatszolgáltatás megvalósítását. A rendszer segítséget nyújt az adatok nyilvántartására és a megfelelő nyomtatások elvégzésére is. Az adatszolgáltatás után az elküldött információkat teljesen elkülönítve őrzi meg. A rendszer használatával az adatszolgáltatásra kötelezettek és az ügynöki/közreműködi tevékenységet folytatók is, dolgozhatnak. Két verzióban kerül forgalmazásra, melyeknek segítségével támogatja a sikeres adatszolgáltatást. Az alapverzióval kizárólag egy gazdálkodó saját adatait lehet nyilvántartani és a szükséges adatszolgáltatást elvégezni. Az ügynöki verzió maximálisan 999 megbízó adatait képes egy időben a májusban hatályos kitöltési útmutató szerint feldolgozni. Az esetleges kitöltési változások, és a rendszer fejlesztésének követése érdekében vásárolhat jogszabály és rendszerkövetést is, melynek fejében egy éven át kapja a termék frissítéseit. Minimális számítógép követelmények A rendszer használatához Windows operációs rendszer szükséges az alábbi verziók szerint: 1. Windows 98 Second Edition 2. Windows ME 3. Windows NT Windows Windows XP 6. Windows Windows 7 8. Windows 8 A rendszerhez minimálisan az operációs rendszernek megfelelő számítógép szükséges, de legalább az alábbi paraméterekkel: 1. Pentium Processzor 75 MHz MB merevlemez MB memória 4. CD-ROM 5. SVGA monitor és kártya 1280*800 felbontással és színnel 6. nyomtatáshoz: Laser, tintasugaras vagy Epson kompatibilis mátrix nyomtató A fentiekben meghatározott paramétereknél lehetséges jobb számítógép alkalmazása. Az operációs rendszer sebessége befolyással van a program sebességére, valamint a beépített hardver alkotó elemek jelentősen befolyásolják az adatok biztonságát. A rendszerben tárolt adatok biztonságára hardver meghibásodás esetén a Magyar Intrastat Kft. garanciát nem vállal. -5-

6 A rendszer által használt területi meghatározások Az INTRASTAT rendszer felhasználói felületei magyar (HU) nyelvűek. A használt operációs rendszer nyelvezete határozza meg a Windows panelek nyelvezetét, ezekre a programnak befolyása nincs (Pl.: nyomtató beállítás). Használati lehetőségek, licensz Az Intrastat rendszert egy helyi hálózaton belül ha az távoli terminál által használt is a jogtiszta termék esetén korlátlan számítógépen lehet egy azonos időben használni. A licenszelés nem korlátozza az egyidejű használatot. A licensz kizárólag a kezelhető cégek számában jelent korlátozást. A vásárolható termékek az alábbiak szerint licenszelhetőek és bővíthetőek: 1. Free Versio - Ingyenes verzió, egy gazdálkodó adatainak kezelésére. További cég licensz nem kapható hozzá, korlátozott funkcionalitással rendelkezik. 2. Ügynöki verzió: maximálisan 999 gazdálkodó adatainak kezelésére. Alapesetben egy gazdálkodó adatkezelésre licenszelve, mely bármikor bővíthető a Magyar Intrastat Kft.-től vásárolt licensz internet kapcsolat használatával frissíthetően. Postára adható INTRASTAT jelentés készítésével. Az adatok statisztikai jellegű lekérdezési lehetőséggel. 3. Könyvelői verzió: maximálisan 999 gazdálkodó adatainak kezelésére. Alapesetben egy gazdálkodó adatkezelésre licenszelve, mely bármikor bővíthető a Magyar Intrastat Kft.-től vásárolt licensz internet kapcsolat használatával frissíthetően. Postára adható INTRASTAT jelentés készítésével. Az adatok statisztikai jellegű lekérdezési lehetőséggel. Meghatározott formátumú adatforrás állományok betöltési és exportálás lehetőségével. Adatszolgáltatás elkészítése Az INTRASTAT rendszer 2.0 verziója az elektronikus adatszolgáltatást nem támogatja. A rendszerrel kizárólag a nyomtatott dokumentumoknak megfelelő formátum elkészítése támogatott. Az 2.0 verzió a módosító lapok kezelését alapesetben nem támogatja. A módosítások kezelése a rendszerkövetést vásárlók részére az év későbbi részében kerül megküldésre, külön költség nélkül, a rendszerkövetést nem megvásárlók ezt a további funkciót nem kapják majd meg. A nyomtatott formátumok közül az 2.0 verzió az alábbiakat támogatja: -6-

7 A4-s lapra történő teljes nyomtatás, melyben a nyomtatványforma is kinyomtatódik, ez InkJet és Laser nyomtató esetén használható; Az adatszolgáltatások minden esetben mentésre kerülnek a rendszeren belül, melyek a későbbiekben megtekinthetőek és A4 formátumban újranyomtathatóak. Telepítés A rendszer telepítésénél vegye figyelembe az alábbiakat: 1. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép a minimális hardver követelményeknek megfelel. Ha a rendszert több felhasználós szerver környezetben telepíti, vegye figyelembe, hogy a szerver és a munkaállomások közötti sebességre a program nincs hatással. 2. Ha Ügynöki verziót használ, és több cégre rendelkezik licenszel, akkor a szükséges merevlemez kapacitás cégenként emelkedik, mely az idő során nőni fog. 3. A telepítésre használt számítógépnek rendelkeznie kell CD-ROM olvasóval. 4. Ha szerver környezetben telepít, akkor a telepítésre használt számítógépeken kívül a használni kívánt munkaállomásokra telepíteni kell önállóan a rendszerhez szükséges futtató környezetet is, majd a rendszer indításához szükséges ikon fel kell venni az asztalra vagy a startmenübe. A telepítés menete: A telepítéshez kapott állományt indítsa el, ha ezt adathordozón kérte, akkor a CD- ROM-ot helyezze be a CD meghajtóba. Ha a telepítő automatikusan 3-5 másodpercen belül nem indul el, akkor futtassa a CD-ROM-ról a SETUP.EXE fájl-t. A telepítés a telepítő program indításával kezdhető el. A telepítő végigvezeti Önt a rendszer teljes telepítésénél. Amennyiben egy gépes rendszert telepít ezen túl semmilyen feladata a használat előtt nem lesz. -7-

8 A telepítés kezdetének sikerességét jelzi, hogy megjelenik a rendszer demo képe. Nincs más teendője amennyiben valóban telepíteni kívánja a rendszert, mint hogy a Next gombra kattintson. Ha mégsem telepít, akkor a Cancel megnyomásával kiléphet a telepítőből. Ha a kilépést választotta, akkor semmilyen programelem nem kerül a számítógépére. (a telepítő program képe eltérhet, változhat a telepítések során, ennek kizárólag reklám és marketing okai vannak) A telepítés során lehetősége van megváltoztatni a telepítés helyét, ha szerverre telepít, itt adja meg a szerver meghajtó megfelelő elérési útját. Figyeljen erre oda, mert a későbbiekben a rendszer ezt az elérési utat fogja használni. Az indításhoz szükséges ikont a rendszer majd automatikusan létrehozza az ön kényelme érdekében. Ha nincs rendkívüli ok, akkor ne változtassa meg az ajánlott elérési utakat. Az adatbázistáblák tárolásának a rendszeren belül saját fix könyvtára van! EZT NEM SZABAD megváltoztatni! Ha megváltoztatja, akkor a rendszer nem fog működni. A telepítés után a könyvtárak már nem változtathatóak meg! Ha erre lenne szükség, akkor a rendszert el kell távolítani a számítógépről, de előtte minden adatot el kell menteni, ha már történt éles feldolgozás. Ennek több módja is van. Ha a rendszert a fentiek szerint törölni kívánja minden esetben a feladatot bízza a rendszergazdájára! Az eltávolítás után, ha nem mentették el a rendszer adatait, akkor azok nem lesznek helyreállíthatóak. Ilyen esetekben a Magyar Intrastat Kft. felelősséget nem vállal. Ha mindezek mellett mégis el kell végezni az eltávolítást, akkor a rendszeres belül először végezzen egy adatmentést és másolja el a rendszer könyvtárai közül a MENTES és a KULDENDO könyvtárakat! Ezeket helyezze biztonságba. Majd eltávolíthatja a programot a Programok telepítése és eltávolítása Windows összetevő használatával. -8-

9 A telepítés során megjelenik az EULA szerződés, mely jelen kézikönyv elején található. Ha ezt elfogadja, csak akkor tudja a telepítést folytatni. Ha nem fogadja el, akkor a telepítés megszakítható, ilyen esetekben sem kerül semmi a számítógépére mely a rendszer részét képezi. Ha elfogadja a feltételeket, akkor válassza ki a I accept the terms in license agreement felirat melletti jelölőt. Ez után a telepítés a Next megnyomásával folytatható. A telepítés során segítséget jelent, majd ha elolvassa a szükséges információkat. Itt már előre információkat kap a telepítés utáni közvetlen teendőkről, melyek már a rendszer használatához szükségesek. Ezeket az eredményes feldolgozás érdekében mindenképpen el kell végeznie! A nyomtatásoknál a rendszer a Windows alapértelmezett nyomtatóját fogja használni, ha nem választ ki másik berendezést. A telepítés utáni információkat a későbbiek során a rendszer indításánál is majd megtekintheti, melyre egy figyelmeztető ablak fogja a figyelmét felhívni. Ez mindaddig megjelenik, míg az üzeneteknél nem jelöli be azt olvasottként. A bejelölés után a figyelmeztetés már többet nem fog megjelenni, de Ön azokat bármikor megtekintheti és nyomtathatja. Ha úgy gondolja, hogy ismét fontos a figyelmeztetés, akkor az olvasott jelzőt kikapcsolhatja és az újra aktiválódik indításkor. -9-

10 A telepítő a telepítés állapotáról és az éppen telepítés alatt álló részekről folyamatosan tájékoztatja, melyet a képernyőn is láthat. A telepítés normál körülmények között nem tart tovább 5-8 percnél. Ha ennél jelentősen hosszabb ideig nem települ a rendszer, kérjük forduljon a rendszergazdájához. A rendszer a Magyar Intrastat Kft. által biztosított telepítő keretrendszeren kívül nem telepíthető. A rendszer szervizei hasonló módon fogják az INTRASTAT rendszerének naprakészségét biztosítani. Sikeres telepítés után a telepítés befejezését jelentő ablak jelenik meg. A Finish megnyomásával kiléphet a telepítésből. Ha a telepítés során valamilyen probléma lép fel akkor azt hibajelző ablak jelzi az Ön számára. Ilyen esetekben forduljon rendszergazdájához. A Magyar Intrastat Kft. felelősséget vállal, hogy az általa biztosított telepítőkészlet ismert vírust nem tartalmaz. Ha Ön rendelkezik víruskereső rendszerrel, akkor ez a telepítés során is folyamatosan ellenőrzi a rendszert és megvédi az Ön számítógépét a vírusoktól. A megfelelő működéshez: a rendszernek a folyamatosan nyitva lévő fileok számára minimum 100 nyitott file beállításra van szüksége. Ezt a Windows verziónak megfelelően az autoexec.bat, config.sys, config.nt fileok valamelyikében kell beállítania az ön rendszergazdájának. Most már semmi akadálya, hogy a rendszert elkezdje használni, ha a telepítő figyelmeztette, hogy a telepítés után indítsa újra a számítógépét, akkor ezt az első használat előtt még meg kell tennie. -10-

11 Első indítás Az első indítást elvégezheti a rendszer által alapértelmezetten beállított parancsikon segítségével a START-PROGRAMOK-INTRASTAT Intrastat 2004-ra kattintva. Ha a telepítés rendesen és problémamentesen megtörtént, akkor a rendszer az ikonra kattintással, vagy ha hálózatra lett telepítve és a használt gép nem az, amelyről telepítve lett a parancsikon megfelelően lett felvéve indul el. Az első indításnál rögtön a figyelmeztető üzenetet látjuk, mely a teendőkre hívja fel a figyelmet, melyről korábban már szóltunk. Kérjük kövesse a leírást. A rendszer az gomb megnyomását annyiszor kéri ahány olvasatlan üzenet van az Ön számára. Fontos, hogy elolvassa ezeket az üzeneteket, mert a rendszer indításánál egy pár alapvető beállítást el kell végezni ahhoz, hogy a rendszert majd rendeltetésszerűen tudja használni. A későbbiekben a rendszerfrissítések, és -11-

12 szervizek alkalmából szintén itt kerül jelzésre az új változatokkal kapcsolatos új információ. A megfelelő számú gomb megnyomása után eljut a rendszer alap képernyőjéhez, ahol gyakorlatilag csak a bejelentkezés nélkül használható funkciók aktívak a felső menüben. Itt van lehetősége a kezdeti beállítások elvégzésére. A Karbantartás alatt az üzeneteket olvassa el és nyomtassa ki. Ennek megfelelően járjon el a szükséges beállítások elvégzésénél. Az alábbi képek és leírás segíti Önt ebben. Ha problémája akad forduljon a Magyar Intrastat Kft. termék támogatásához. Munkatársaink segítséget nyújtanak a rendszer kezdeti beállításának elvégzéséhez. Kezdeti beállítások Saját adatok A saját adatok megadása azért fontos, mert a rendszer ennek megfelelően készíti el a szükséges nyomtatásoknál a kitöltő és kitöltésre vonatkozó adatokat! A FILE menüből az 1.3. pont alatt érhető el a funkció. A funkció indítása után minden adatot ki kell tölteni! A saját adatoknál az adószám előtt meg kell adni a HU országkódot, majd az adószámot aki a rendszerrel dolgozni fog. Ennek ügynöknél van kiemelt jelentősége, mert a kitöltésnél 2. rovatba erről a helyről kerülnek be az információk! -12-

13 Kezdeti beállítások Felhasználók felvitele A rendszer használatához fel kell vinni személyeket, akik a rendszert használhatják. A felhasználóknak majd be kell jelentkezniük, és ki kell választaniuk a kezelt céget még abban az esetben is ha abból csak egy van. Az új gomb lenyomásával van mód új felhasználó adatainak megadására. A felvitt felhasználó jelszavát kétszer azonosan kell megadni. Minden adat kitöltésére szükség van, mert befolyásolja az okmányok nyomtatását. A felhasználókat később lehet módosítani is. Az INTRASTAT rendszerben jelenleg nem kerültek meghatározásra jogosultsági szintek, így minden bejelentkezett felhasználó azonos tevékenységet tud majd elvégezni. Kezdetben egy általánosan használható felhasználó szerepel a rendszerben melynek belépési neve: t (kis té betű) és jelszava szintén ez: t (kis té betű). -13-

14 Kezdeti beállítások Bejelentkezés A felhasználók (legalább egy) felvitele után a további teendőkhöz be kell jelentkeznie a frissen felvitt felhasználóval. A bejelentkezés után lesz lehetőség a további alapvető beállítások elvégzésére. A bejelentkezés a FILE menü 1.1. pontja alatt vagy a rendszerben az F12 funkció billentyű megnyomásával is lehetséges. Fontos inform áció, hogy az Ügynö ki verziónál bármikor át lehet jelentkezni új cég kezelésére, ha a menüben vagyunk. Minden esetben meg kell ezt tenni ha váltani kívánjuk a kezelendő cégeket. Ha az Alap verziót használjuk erre csak a program indítása után, van szükségünk amíg ki nem lépünk a rendszerből. A bejelentkezésnél meg kell adnunk egy érvényes felhasználói nevet és a jelszót amely hozzá tartozik. A kiválasztandó cégek még ilyenkor üresek, hiszen még nem vittük fel őket. Ha sikeres a bejelentkezés, akkor minden menü aktívvá válik. Ha nem akkor javítani kell az adatokon. Például jelszó: A szükséges javítás után a bejelentkezés folytatható! A sikeres bejelentkezés után a menü teljesen aktív lesz. A bejelentkezésnél a kezelendő céget is ki kell választani: Aktiválás Az Intrastat rendszer egyik új eleme az aktiválás, mely lehetővé teszi, hogy az ingyenes verzió mellett már éles és teljes funkcionalitással bíró verzióra is áttérhetünk. Aktiválni csak egyszer lehetséges egy telepített rendszert. Ha licensz bővítést vásároltunk, akkor ezt külön menüpontban lehet internet elérés használatával frissíteni a használt rendszerben. -14-

15 FONTOS! A rendszer három általános verzióban érhető el: 1. ingyenes verzió, korlátozott funkcionalitással 2. ügynöki verzió, intrastat jelentések készítésére és nyomtatására postakész állapotban, egyes alapvető statisztikákkal 3. könyvelői verzió, mint a 2. verzió, de meghatározott formátumú adat import és export lehetőséggel más rendszerekhez történő adatkapcsolás miatt. A fenti három verzió közül az ügynöki és a könyvelői is alkalmas arra, hogy licensz vásárlással több vállalkozás intrastat jelentéseit kezeljük vele. (maximum 999 vállalkozás) Valamennyi, tehát az ingyenes verzió is kezeli az egyszerűsített és a normál vagy részletes jelentési adatokat. Most már lehetőségünk van a kezdeti beállítások folytatására. -15-

16 Kezdeti beállítások Törzsek BANK A rendszerben szükség esetén ki kell egészíteni a banki adatokat tartalmazó törzsadatokat. Erre azért van szükség, mert a hatályos szabályok szerint az átváltásokat a megfelelő bank napi középárfolyamán kell elvégeznie a rendszernek. A bank törzsben korlátlan számú bank tárolható. Az ügynöki verziónál fontos, hogy ha több kezelt cég azonos banknál vezeti a számláját elég csak egyszer megadni a bank nevét. A rögzítéseknél a rendszer automatikusan bekéri a napi középárfolyamot ha arra a napra még nem volt megadva. Ez más cég aznapi rögzítésénél is használható lesz újra felvitel nélkül a bank azonossága esetén. Az új gombra kattintva lehet felvinni új bankot a rendszerbe. Nagyon fontos, hogy törölni bankot csak akkor szabad, ha egyetlen kezelt cég sem használja azt. Nem javasoljuk a bankok törzséből való törlést. Nem foglal el jelentős helyet és nem zavarja a feldolgozást ha több bank adatát is tartalmazza mint amelyet a kezelt cég/cégek használnak. -16-

17 Kezdeti beállítások Kezelt cégek A rendszer használatához mind az Alap, mind az Ügynöki verzióban meg kell adni azt a céget/cégeket melyeknek az INTRASTAT adatszolgáltatását el kívánjuk látni. Az Alap verzió esetén egy ilyen cég lehet, míg az Ügynöki verziónál maximum 999, mely attól függ hány licenszet vásároltunk meg. Az Ügynöki és a könyvelői verzió rendelkezik azzal a bővíthetőséggel, hogy megrendelés esetén a licensz számok a Magyar Intrastat Kft. ügyfélszolgálatától, értesítés után internet elérés mellett bővíthető. Ha Ön több céget kíván felvinni, mint amit a rendszer licenszelése megenged hiba üzenetet kap. Nagyon fontos a megfelelő kitöltés, mert a kezelt cég adatai a rendszer használatánál meghatározóak. A későbbiekben lehetőség van a változtatásra, de törlésre nem. A cég adatai után a legördülő menüből a bank nevét kell kiválasztani, majd a jelentési kötelezettséget. Természetesen bármelyik lehetőség választható és a későbbiekben módosítható is. A tárgyidőszak végén történő összevonás és a szükséges nyomtatásoknál a megfelelő automatikusan választódik ki, ezért fontos a pontos -17-

18 kiválasztás. Ha a cég időközben a jelentési kötelezettség szempontjából változik és egyszerűsítettből részletes vagy már nem kötelezett megváltozik, akkor elég csak itt a megtekintésnél változtatni. A változtatás után már az új beállításnak megfelelő adatlap és nyilvántartás kezelhető a rendszerrel. Erre bármikor szüksége lehet a későbbiekben is. A megjegyzés rovatban bármit rögzíthet ami a céghez tartozik és fontos információnak tartja. Lényeges, hogy pontos adatokat tartson itt nyilván. Ha a kezdeti cég felvitelnél elrontotta bank kiválasztását, vagy mikor a céget felvitte még nem volt a bank törzsben a szükséges bank, akkor itt a banktörzsben látható bank ID alapján a használt bank melletti mezőbe a szükséges ID megadása és egy ENTER billentyű lenyomásával ezt javíthatja. A +1/-1 gombok lenyomásával már a megfelelő bankot látja a céghez rendelve. -18-

19 Kezdeti beállítások Induló mentés Ha eddig eljutott a kezdeti beállításokkal már csak egy aprócska teendője van. Az adatok és ez által az Ön biztonsága érdekében végezze el az adatok biztonsági mentését. A Mentést egyébként a rendszer használata folyamán a használat rendszeressége alapján is javasoljuk alkalmazni. A mentés segítségével az Ön rendszerének utolsó mentett állapota vissza állítható ha bármilyen probléma vagy rendszer sérülés történik. A mentések rendszeressége növeli a biztonságot. A mentést a menüből érheti el. A mentés során ki lehet választani, hogy mely adatokat kívánja éppen elmenteni a biztonság érdekében. Az adatok kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy egyéb a rendszertől független mentési eljárást leszámítva ez az egyetlen mód adatainak helyreállításához szüksége esetén. Kezdeti mentésnél javasoljuk valamennyi választható opció (ez az alapértelmezett is) kiválasztását és a mentés elvégzését. A mentés a rendszer MENTES könyvtárába készíti el a mentés állományokat. Ebből a könyvtárból Ön még tovább is mentheti szükség esetén. A visszatöltések is innen működnek! -19-

20 Kezdeti beállítások Nyomtató választása A rendszer által használt nyomtató a rendszer indításánál az operációs rendszerben beállított alapértelmezett nyomtató. Ezt minden rendszer belépéskor meg kell változtatni, ha nem ez lesz a használt nyomtató. A nyomtató választása panel az operációs rendszer nyelvén jelenik majd meg. Kezdeti beállítások Ügynöki verzió Ha Ön Ügynöki vagy könyvelői verziót vásárolt, akkor ha azt több mint egy cég kezelésére elengendő licenszel vásárolta, akkor a licensz internet elérés mellett a központi rendszerből letölthető és a rendszer ezt magától frissíti. Az ingyenes verziónál nem lehetséges több cég kezelése a jelenlegi licenszelési szabályok szerint. -20-

21 Kezdeti beállítások KÉSZ Ha az eddig leírtakat elvégezte, akkor végrehajtotta a szükséges kezdeti beállításokat ahhoz, hogy már éles feldolgozást végezzen. Az INTRASTAT rendszer 2.0 verziója rögzítés útján engedi meg a vállalti adatgyűjtés forrás adatainak rendszerbevitelét billentyűzeten vagy ahhoz csatolt billentyűzet inputot adó vonalkód olvasón. A rendszerből lépjen ki és az éles feldolgozás elkezdéséhez indítsa el újra, majd jelentkezzen be. Jó munkát kívánunk. -21-

22 A rendszer használata A rendszer használatához be kell jelentkeznie az indítás után, a bejelentkezés közben ki kell választani a kezelt céget. Forrás adatok rögzítése az összevonási időszak alatt. A jelentés elkészítéséhez a tárgyhavi információkat fel kell vinni a rendszerbe. A rögzítések menüben csak azok a funkciók aktívak (kiválaszthatóak) amelyek az éppen kezelt cég esetében beállításra kerültek. A módosítások az induló verzióban nem elérhetőek. Jelen példánk esetén a kezelt cég mindkét irányban egyszerűsített jelentési kötelezettséggel bír, ezért csak ezeket lehet kiválasztani. A megfelelő rögzítés kiválasztása után jutunk el az adat rögzítő képernyőkhöz. Itt lehetséges az adatok rögzítése és a már korábban rögzített adatok megtekintése. Azoknál az adatoknál, melyek már elküldésre kerültek nem lehet módosítani az adatokban. Abban az esetben, ha még nem történt elküldés a tárgyhónapból lehetséges átírással az adatok javítása. Általánosan elmondható, hogy a fehér mezők át írhatóak míg a többi mező adat nem változtatható meg. -22-

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

DbérWIN. Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió. Felhasználói leírás

DbérWIN. Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió. Felhasználói leírás DbérWIN Windows alapú bérszámfejtő program 5.00 verzió Felhasználói leírás Végfelhasználói licenc szerződés Mely létrejött egyrészről a C.A.T. Consulting Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda u.2/a 3.em.5.)

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Házi

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Házi FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék az őt alkotó

Részletesebben

Szolgszám V2. Felhasználói Kézikönyv

Szolgszám V2. Felhasználói Kézikönyv Szolgszám V2 Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Eu Számla-Raktár. Felhasználói Kézikönyv

Eu Számla-Raktár. Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI ÉS RAKTÁRGAZDÁLKODÁSI PROGRAM FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁS P E N T A - N O V A K F T. G Y Ő R 2012.

ÉLELMEZÉSI ÉS RAKTÁRGAZDÁLKODÁSI PROGRAM FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁS P E N T A - N O V A K F T. G Y Ő R 2012. ÉLELMEZÉSI ÉS RAKTÁRGAZDÁLKODÁSI PROGRAM FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁS P E N T A - N O V A K F T. G Y Ő R 2012. - 2 - SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS EZ EGY SPECIÁLIS SZERZŐDÉS ÖN, MINT FELHASZNÁLÓ (AKÁR MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

Kerszám Light. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Light. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Light Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap:

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap: Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax Kft. A könyv készítése

Részletesebben

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás DkonWIN Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió Felhasználói leírás Nyilatkozat A DkonWIN 3.01 és magasabb verziószámú könyvelő program kétféle pénztárbizonylatot kezel: a gépi sorszámozású

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék

Részletesebben

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap:

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT   Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap: jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax Kft. A könyv készítése során

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Kontír FB (SQL verzió) I Infotéka Kontír FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása 23 Fejezet

Részletesebben

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft.

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft. Infotéka Cash kézikönyv I Cash 2000 Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 A program telepítése... 2 2 Cég létrehozás,... nyitás, cég törlése 7 3 regisztrálás... 10 4 Évnyitás... 12 15 Fejezet II

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Kerszám Gold. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Gold. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Gold Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Készletőr. Felhasználói Kézikönyv. Értékesítés blokknyomtatóval! Teljeskörű vonalkód támogatás! Online pénztárgép összekötés!

Készletőr. Felhasználói Kézikönyv. Értékesítés blokknyomtatóval! Teljeskörű vonalkód támogatás! Online pénztárgép összekötés! Készletőr Felhasználói Kézikönyv Teljeskörű vonalkód támogatás! Értékesítés blokknyomtatóval! Online pénztárgép összekötés! Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Könyvelés és Kulcs-Könyvelés PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Könyvelés és Kulcs-Könyvelés PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Könyvelés és Kulcs-Könyvelés PLUSZ - Első kiadás 2009 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

SzámKisker. Felhasználói Kézikönyv

SzámKisker. Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Útnyilvántartás 1.

Tartalomjegyzék. Útnyilvántartás 1. Útnyilvántartás 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. A program futtatásának feltételei...2 1.1. Számítógép típusa...2 1.2. Operációs rendszer...2 1.3. Nyomtató típusa...2 1.4. A program telepítése...2

Részletesebben

(a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet alapján)

(a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet alapján) (a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet alapján) 2014.08.20. 1. oldal Ezt a dokumentációt és a későbbi kiegészítéseket, módosításokat az ezen számlázó programmal kibocsátott számlákban áthárított adó megállapításához

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Számla és Kulcs-Számla PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Számla és Kulcs-Számla PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Számla és Kulcs-Számla PLUSZ - Első kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul. Verziószám: 3.03. Felhasználói segédlet

HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul. Verziószám: 3.03. Felhasználói segédlet NRG-COM Kft. 1192 Budapest Bercsényi u. 61. HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul Verziószám: 3.03 Felhasználói segédlet 2012 Tartalomjegyzék Általános információk (GYIK - gyakran

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

DszámlaWIN Windows alapú számlakészítő és készletnyilvántartó program

DszámlaWIN Windows alapú számlakészítő és készletnyilvántartó program DszámlaWIN Számlakészítő és készletnyilvántartó rendszer 2014 DszámlaWIN Windows alapú számlakészítő és készletnyilvántartó program 4.12 verzió Felhasználói leírás Copyright 2003-2014. DRD-Software Minden

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

Mikro Számlázó. Felhasználói Kézikönyv

Mikro Számlázó. Felhasználói Kézikönyv Mikro Számlázó Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...3 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA...3 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER...3 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA...3 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE...3 1.5. HÁLÓZATOS TELEPÍTÉS...4

Részletesebben

Tartalomjegyzék. www.wsoft.hu Számlázó program v1.x felhasználói kézikönyv. v1.05

Tartalomjegyzék. www.wsoft.hu Számlázó program v1.x felhasználói kézikönyv. v1.05 Tartalomjegyzék Bevezető...3 Rendszer követelmények...3 A program képességei...3 Bejelentési kötelezettség (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet)...4 Dokumentáció megőrzési kötelezettség...4 wsoft Számlázó

Részletesebben