A csomagolás szerepe. Csomagolás. Mai elvárások. Környezetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csomagolás szerepe. Csomagolás. Mai elvárások. Környezetvédelem"

Átírás

1 A csomagolás szerepe Kereskedelmi Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Csomagolás Magyarország: 85 kg/fő Európai Unió: 167 kg/fő Csomagolóeszköz felhasználás: 414 milliárd Ft A fogyasztói csomagolások piacának 70%-át 2 szegmens teszi ki: az élelmiszerek és az italok. 10% személyi szükségleti cikkek, gyógyszerek Mai elvárások Megkülönböztetés, figyelemfelkeltés Termékbiztonság (kifogástalan állapot, hamisítatlan termék) Könnyen érthető, könnyen kezelhető Környezetterhelés csökkentése (mennyiségi csökkentés, minőségi váltás, átfogó jogi és műszaki szabályozás) Környezetvédelem A környezet védelme szempontjából az a csomagolás tekinthető optimálisnak, amely a legkisebb felhasznált anyagmennyiség mellett biztosítja, hogy a termék ne váljon hulladékká.

2 CsAOSz A hazai csomagolásfejlesztés az élvonalba tartozik: az 1980-as évek óta sikeresen vesz részt a Csomagolási Világszövetség (WPO) által szervezett versenyeken, ahonnan csak az elmúlt években több WORLDSTAR díjat hoztak el a magyar pályázók. A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség a WPO tagszervezeteként minden évben meghirdeti a Hungaropack Magyar Csomagolási Versenyt. A megmérettetés hozzájárul a szakma fejlődéséhez, és színvonala nem marad el a nemzetközi versenyétől. A csomagolás alapvető feladata biztosítani azt, hogy az elkészült termék használati értékének csökkenése nélkül azaz mennyiségének és minőségének megóvásával a leggazdaságosabb módon jusson el a fogyasztóhoz. A védelem meghatározó, de a csomagolás egyre inkább marketingeszközzé vált. Az igénybevételek megfelelő áruvédelem hiányában a termék mennyiségi vagy minőségi változását okozhatják. A műszakilag és gazdaságilag optimális csomagolás kialakításához minden esetben ismerni kell a várható igénybevételeket, amelyek mechanikai, klimatikus, biológiai és emberi tevékenységből származó káros hatások lehetnek. A környezeti hatásokra való felkészülést, illetve a csomagolástervezést laboratóriumi szimulációs vizsgálatok segítik. A környezet védelme kettős feladatot jelent: egyrészt a csomagolásnak biztosítania kell azt, hogy a termék ne okozhasson kárt természeti és épített környezetünkben, másrészt a csomagolás teljes életútját tekintve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelés mellett töltse be feladatát. A csomagolás végigkíséri és segíti a termelés és a fogyasztás között térben és időben lezajló folyamatokat azáltal, hogy célszerű kezelési egységként hatékonyabbá, gyorsabbá, így gazdaságosabbá teszi az anyagáramlást és a logisztikai műveletek során biztosítja az információáramlást.

3 A csomagolás feladata általában a gyártási folyamat végén kezdődik, és a teljes térbeli elosztás során a gyártástól a szállításon, a nagyés kiskereskedelmen át a fogyasztóhoz való eljutásig, esetleg annál is tovább tölti be rendeltetését. A csomagolás valamennyi szállítási és tárolási művelet, rakodási vagy más árukezelési folyamat szerves része. A csomagolási hulladékot is figyelembe véve, a csomagolóanyag, illetve a csomagolóeszköz feladatai annak hasznosításával vagy ártalmatlanításával érnek véget. A csomagolás része a logisztikának. Nemcsak a termék minőségi és mennyiségi megőrzéséhez járul hozzá, hanem értéknövelő szerepe is van, hiszen lehetővé teszi bizonyos különleges feladatok ellátását, például aromazárást vagy a csomagolóeszközből történő felhasználást biztosíthat a terméknek. A csomagolás a logisztika egy különleges részfolyamatának tekinthető különleges, mert közgazdasági szemszögből tekintve a termelés költségein kívül csak a csomagolás növeli hozzáadott értékkel a termék értékét. A csomagolás igen sokféle, tartalmában és kifejezésmódjában eltérő információt hordoz. Ezek egy része a termék előállítója által megfogalmazott, míg más részük hatósági követelményekben meghatározott. A csomagolás mint információhordozó jelentős szerepet tölt be a gyártó az elosztási folyamat résztvevői fogyasztó kapcsolatrendszer kialakításában azáltal, hogy lehetővé teszi a termék és az előállító egyértelmű azonosítását, a fogyasztónak pedig teljes körű és objektív tájékoztatást nyújt a termékről. A csomagolástól elvárható, hogy a felhasználást könnyítő szerkezetével, praktikus kialakításával kényelmesebbé tegye a termék alkalmazását. Az ilyen, fogyasztóbarát megoldások kedveltebbé, eladhatóbbá teszik az árut, azaz növelik a termék értékét. A sokszor inkább szellemi ráfordítást, mint magas költséget igénylő járulékos szolgáltatások révén jelentősen növelhető az értékesítés.

4 A legkézenfekvőbb marketingeszköz A csomagolás reklámgrafikai tervezése az egyik legfontosabb eszköze a vállalat marketingstratégiájának, hiszen megfelelő reklámhatással a csomagolás új piacokat teremthet, és segít a már elért piaci helyzet megőrzésében. A csomagolás a legkézenfekvőbb reklámeszköz, mivel fizikailag legközelebb áll az áruhoz, azzal szerves egységet alkot. Emellett fontos körülmény az is, hogy a csomagolás a reklám üzenetét közvetlenül a vásárlás helyén juttatja el a fogyasztókhoz. Tehát nincs szükség az emlékezésre, felidézésre, mint más reklámeszközök esetében. Hatásának vizsgálatakor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a reklámfilmekben, a plakátokon a termék rendszerint csomagolásával együtt jelenik meg, így közvetett hatása sem elhanyagolható. A legkézenfekvőbb marketingeszköz A csomagolási művelet a termék gyártástechnológiájához háromféleképpen kapcsolódhat: beépítve a termék előállítási folyamatába, a termék előállítását követően, illetve elkülönítve a termék előállításától. A csomagolás a termék előállítójának költséget jelent, de ugyanakkor megtakarítást eredményezhet, ha csökken az árukár, illetve ésszerűsíthetők a logisztikai folyamatok. A megtakarításon túl a csomagolás nyereséget is hozhat azáltal, hogy hozzájárul a termék jobb eladhatóságához. A csomagolás árának azonban minden esetben arányban kell állnia az áru értékével, hiszen a vevő a termékért fizet, s nem a csomagolásért. Megjelenési formák Ellátott feladatai alapján a csomagolásnak három megjelenési formája különböztethető meg: a fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás. A termékkel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolást elsődleges, míg a másik két formát másodlagos csomagolásnak is nevezik.

5 Fogyasztói csomagolás A fogyasztói csomagolás az árut a végső felhasználóig kíséri, és jellemzője, hogy kisebb térfogatú és kisebb mennyiségű terméket tartalmaz. Alapvető feladata az áruvédelem, azonban önmagában szállításra rendszerint nem alkalmas. Az alapformák közül a legtöbb funkcióval a fogyasztói csomagolás rendelkezik, legfontosabb feladatai: a kielégítő termékvédelem, megfelelő eladási egységként alkalmassá teszi az árut az önkiszolgáló értékesítésre, hordozza a termékről a felhasználónak szóló összes információt, reklámhatásával vásárlásra ösztönöz, célszerű kialakításával megkönnyíti a felhasználást, az otthoni tárolást, illetve a kényelmes hazaszállítást. Gyűjtőcsomagolás A gyűjtőcsomagolás meghatározott számú fogyasztói csomagolásból képzett egység. Jellemzője, hogy mindig azonos fajtájú és azonos mennyiségű árut tartalmaz. A termékvédelem mellett fontos feladata az elosztási rendszerek kiszolgálása, hatékony működésük biztosítása. Jelentős szerepe van a nyilvántartás, az árukezelés, a raktározás és a leltározás megkönnyítésében. Display vagy bemutató csomagolás esetében a gyűjtőcsomagolással, esetenként az egységrakománnyal is találkozik a vásárló. Elsődleges célja a reklámhatás, egyes változatai azonban a gyűjtő, illetve a szállítási csomagolás feladatait is elláthatják. Méretük és formai kialakításuk igen változatos, az asztalra, pultra vagy polcra helyezhető kisebb dobozoktól a rakodólap méreteinek megfelelő alapterületű kínáló állványokig sokféle konstrukció létezik. Szállítási csomagolás A szállítási csomagolás egyrészt megfelelő védelmet nyújt az anyagmozgatás, a rakodás és a szállítás során fellépő igénybevételek ellen, másrészt hatékonyabbá teszi a szállítást azáltal, hogy biztosítja a gépesített mozgatást. Két alapformája különböztethető meg: az egyedi szállítási csomagolás, illetve az egységrakomány. Egyedi szállítási csomagolással találkozhatunk például háztartási gépek, berendezések, járműalkatrészek esetében. Jellemzően összetett csomagolás, a külső, merev falú csomagolóeszköz faláda, hullámpapírlemez doboz véd a mechanikai igénybevételek ellen, míg a belső, hajlékony falú csomagolószer, például polietilén zsák, inhibitoros papír, óvja a terméket a klimatikus hatásoktól, a korróziótól és a szennyeződésektől. A szállítási csomagolás fejlettebb formája az egységrakomány, amely olyan szállítási egység, amelynek segítségével optimalizálható a raktárak és szállító járművek helykihasználása, és gépesíthető egyes esetekben automatizálható az anyagmozgatás és a rakodás. (rakodólap, konténer) A csomagolás mint információhordozó A termékek nyomon követésének igénye és a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében hozott hatósági előírások egyre nagyobb mennyiségű információ megjelenítését követelik meg a csomagoláson. A jelölés módját, technikai megoldását elsősorban a feltüntetni kívánt szövegek, adatok jellege határozza meg. Ennek megfelelően megkülönböztetjük az állandó, illetve a változó információkat. Az állandó információk a csomagolt termék gyártásának helyétől, idejétől, végzőjétől függetlenek, ezért előre nyomtathatók. Ebbe a csoportba tartozik például a termék megnevezése, fantázianeve, mennyisége, a gyártó vagy a forgalomba hozó neve és címe, vagy a termék felhasználására vonatkozó javaslatok. A változó információk csak a gyártás idején válnak ismertté, így nem nyomtathatók előre, hanem a csomagolás folyamatában helyezendők el. Jellemző példa a minőség megőrzési idő, a gyártás vagy a csomagolás ideje, a gyártási szám, illetve a tételszám.

6 Jelölések, címkék a csomagoláson A jelölési eljárás kiválasztásának legfontosabb szempontjai a következők: az adott idő alatt jelölendő csomagolások száma, a jelölésre alkalmas felület nagysága, anyaga és minősége, a csomagolástól a termék felhasználásáig terjedő időszakban a jelölést érő külső hatások, a gyártósor technikai adottságai és a jelölő berendezés beruházási és üzemeltetési költsége. A felvitel módja attól is függ, hogy az információ géppel olvasható megjelenítése is szükséges-e. Fogyasztói csomagoláson a géppel olvasható adatokat a vonalkód hordozza, azonban ez csak állandó információkat tartalmaz, így kézenfekvő nyomdai úton megjeleníteni. A fogyasztói csomagoláson szereplő változó információk vonalkódos ábrázolására általában nincs szükség. A gyűjtőcsomagolás és a logisztikai egységek a szállítási csomagolás és az egységrakomány többségében változó információkat hordoznak, ezek vonalkódos megjelenítése szintén jelöléstechnikai feladat. Jelölések, címkék a csomagoláson A jelölési eljárások áttekintését a következő csoportosítás segíti: csomagolószer jelölése érintkezésmentes tintasugaras lézeres érintkezéses hőfóliás fólia-felülnyomtatás címkenyomtatás közvetett hőnyomtatás közvetlen hőnyomtatás digitális címkenyomtatás. Zsugorcímkézés A palackok, műanyag poharak, flakonok jelölésében már több mint húsz éve megjelent sleeve-technológia napjainkban ismét egyre kedveltebb. A zsugorcímke a kiváló grafikai minőségen túl a gyártóknak további reklámlehetőséget biztosít, hiszen a csomagolás teljes felülete üzenethordozóvá válik. A technológia lényege az, hogy a hő hatására bekövetkező zsugorodás révén a címke a csomagolóeszköz alakját tökéletesen felveszi. A címkék anyaga lehet poliészter, PVC, orientált polipropilén vagy orientált polisztirol. Braille-írás a gyógyszercsomagoláson A fogyatékosok jogegyenlőségét célzó, évi XXVI. törvény elvei alapján született meg a 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról. A rendelet október 30. napján lépett hatályba. A rendelet értelmében a gyógyszer külső csomagolásán, amennyiben külső csomagolás nincs, a közvetlen csomagoláson Braille-írással is fel kell tüntetni a gyógyszer nevét, és amennyiben több hatáserőssége van forgalomban, a hatáserősségét, valamint a forgalomba hozatali engedély jogosultjának a betegek érdekképviseleti szervezeteinek kérésére rendelkezésre kell bocsátania a betegtájékoztatót a vakok és gyengén látók számára megfelelő formában is.

7 Azonosítás és nyomon követés A csomagoláson szereplő vonalkódok az egyértelmű termékazonosítást teszik lehetővé. Segítségükkel a logisztikai műveletek során biztosítható a termékek mozgását követő információáramlás. A kereskedelemben a fogyasztói csomagoláson feltüntetett vonalkód leolvasásával gyorsabbá és pontosabbá válik a pénztári munka, ugyanakkor könnyen megvalósítható a termékekre lebontott, aktuális nyilvántartás és forgalomkövetés. Raktározás során átvételkor és átadáskor egyszerű a termékazonosítás és a leltározás. A klasszikus kereskedelmi alkalmazásokon kívül a vonalkódoknak jelentős szerepük van az élelmiszerek és gyógyszerek nyomon követésében is. Gyűjtőcsomagolások kódolásánál fontos szempont, hogy a vonalkód egyértelműen kifejezze a kapcsolatot a fogyasztói és a gyűjtőcsomagolás között. Szabályozás A termék- és csomagolószer-gyártóknak, a csomagolással foglalkozó szakembereknek, tervezőknek mindig figyelemmel kell kísérniük az iparágra vonatkozó hatályos jogszabályokat és ezek változásait. A hatósági szabályozásnak alapvetően két megjelenési formája van: jogszabályban rögzített kötelezettségek és a kötelezettségekhez kapcsolódó műszaki fogalmakat, vizsgálati módszereket meghatározó szabványok. A jogszabályok lehetnek törvények, kormány- vagy miniszteri rendeletek, illetve egyes termékcsoportokra előírt speciális szabályok, amelyek kötelező érvényűek. A csomagolással összefüggő jogi szabályozás főbb területei: jelölés, a termékek nyomon követése, azonosítás, mennyiségi előírások és a csomagolt termék adagolási pontossága, élelmiszerek csomagolóanyagai, jelölési követelményei, veszélyes anyagok kezelése, csomagolása, jelölése, a tisztességtelen verseny tilalma, környezetvédelem. A szabványok általában hazánkban sem kötelező érvényűek, azonban az állam, indokolt esetben, jogszabály útján betartásukra kötelezheti az érintetteket. A csomagoláshoz kapcsolódó szabványosítás területei a következő csoportosítás alapján tekinthetők át: csomagolással kapcsolatos általános szabványok, jelöléssel kapcsolatos szabványok, csomagolások környezetvédelmi követelményeivel kapcsolatos szabványok, papír csomagolóanyagok, -eszközök, csomagolási segédanyagok, műanyag csomagolóanyagok, -eszközök, csomagolási segédanyagok, fém csomagolóanyagok, -eszközök, csomagolási segédanyagok, fa csomagolóanyagok, -eszközök, csomagolási segédanyagok, üveg csomagolóanyagok, -eszközök, csomagolási segédanyagok, textil csomagolóanyagok, -eszközök, csomagolási segédanyagok, rakodólapok, egységrakomány-képző eszközök szabványai, rakományrögzítéssel kapcsolatos szabványok, veszélyes áruk csomagolása, vizsgálata, csomagológépekkel kapcsolatos szabványok, csomagolószerek és kész csomagolások vizsgálatára vonatkozó szabványok, átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálatával kapcsolatos szabványok, kész csomagolásokra vonatkozó szabványok. A tárgyalt témáinkhoz kapcsolódó szabványok számára, címére, tartalmára a szövegben a megfelelő helyeken hivatkozunk.

8 Veszélyes anyagok Az R mondat és az R szám a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma, például: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes. Az S mondatok pedig a veszélyes anyagok biztonságos használatára utalnak, például:s 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. Tapintással érzékelhető veszélyre utaló jelképet kell alkalmazni, ha a termék: nagyon mérgező(t+), mérgező(t), maró(c), ártalmas(xn), rendkívül gyúlékony(f+), könnyen gyulladó(f), rákkeltő. Gyermekbiztos csomagolás Gyermekbiztosnak nevezhető az a csomagolás, amely megnehezíti az 5 évesnél fiatalabb korú kisgyermeknek a csomagolóeszköz kinyitását, de annak rendeltetésszerű használata nem nehéz a felnőttek számára. Alapkövetelmény az, hogy egy vizsgálati csoportban a részt vevő gyermekek 85%-a 5 percen belül a nyitási mód bemutatása nélkül ne tudja kinyitni a csomagolást. A ma alkalmazott gyermekbiztos zárások ezért a nagy figyelmet és koncentrálóképességet követelő, összetett mozgások elvén alapulnak, és a következő három működés valamelyikének felelnek meg: lenyomni és elforgatni, összenyomni és elforgatni vagy egyenesbe állítani és levenni.

9 Köszönöm a figyelmet! Forrás: Tiefbrunner Anna: Csomagolás. Trendek és kérdések, CompLex Kiadó, Budapest, 2010

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009 1. Bevezetés...

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Az élelmiszerek csomagolóanyagai. A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Az élelmiszerek csomagolóanyagai. A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése Bereczkiné Kardeván Kinga Az élelmiszerek csomagolóanyagai A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése A követelménymodul száma: 0510-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő Előszó Egy régóta megjelenésre váró, hiánypótló kiadványt tart a kezében a Kedves Olvasó! Egy Olyan kiadványt, mely az országban elsőként foglalja össze és adja közre a fogyasztóvédelem alapvető ismereteit

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Bevezetés A diplomamunkám témája a teljes ellátási láncot támogató és a logisztikai folyamatokat

Részletesebben

HOZZÁADOTT ÉRTÉK A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ: CSOMAGOLÁS. Magyar Kálmán AMCO Kft., Budapest 2015 április 16 Logisztika napja

HOZZÁADOTT ÉRTÉK A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ: CSOMAGOLÁS. Magyar Kálmán AMCO Kft., Budapest 2015 április 16 Logisztika napja HOZZÁADOTT ÉRTÉK A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ: CSOMAGOLÁS Magyar Kálmán AMCO Kft., Budapest 2015 április 16 Logisztika napja Logisztika definiciója A logisztika szó történetét jól jellemzik az alábbi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. A környezetvédelem és a kereskedelem. kapcsolata, környezetvédelmi célokat

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. A környezetvédelem és a kereskedelem. kapcsolata, környezetvédelmi célokat Dr. Farkas Csamnagó Erika A környezetvédelem és a kereskedelem kapcsolata, környezetvédelmi célokat szolgáló előírások a kereskedelemben A követelménymodul megnevezése: A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem Összeállította: Kulcsárné dr. Buzás Gizella,

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 8. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem 2010. Vásárlás előtt és után fogyasztói tudnivalók és érdekvédelem Összeállította: Kulcsárné dr. Buzás Gizella,

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 A KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE dr. Radonjič Gregor Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 2 TARTALOM 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 Bevezető 4 1.1. A műszaki szabályozási rendszer dokumentumai 5 1.1.1. Mi a jogszabályok és a szabványok szerepe a műszaki

Részletesebben

Fogyasztóvédelem az Európai Unióban

Fogyasztóvédelem az Európai Unióban fogyv.qxd 10/21/03 2:31 PM Page 1 Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Fogyasztóvédelem az EU-ban és Magyarországon 4 Az Európai Közösségek legújabb fogyasztóvédelmi programja az új gazdasági kihívások

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. a (6) bekezdésének

Részletesebben

ÓRAVÁZLATOK TEMETIKA TERVE

ÓRAVÁZLATOK TEMETIKA TERVE Sorszám ÓRAVÁZLATOK TEMETIKA TERVE Tárgykör-tematika Megjegyzés Középiskolák 9-12. osztályai számára 1. Mi a fogyasztóvédelem? Miért fontos erre már az iskolában készülni? 2. A fogyasztói érdekvédelem

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek:

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek: Raktározás 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A RAKTÁROZÁS SZEREPE, HELYE A MAKRO ÉS MIKRO LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN...4 2. A RAKTÁRAK TÍPUSAI...12 3. A RAKTÁROZÁS FOLYAMATA...18 3.1. ÁRUBESZÁLLÍTÁS FOLYAMATA...18

Részletesebben

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008.

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. LOGISZTIKA oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK... 5 1.1. A LOGISZTIKA FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE... 5 1.1.1. A logisztika

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN

A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import menedzsment szakirány A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN AZAZ NYOMONKÖVETÉSI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben