MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: : , Fax: : MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes igazgató A kidlgzásban közreműködött: Vajdáné Szili Mária igazgatóhelyettes Az alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Kiadását jóváhagyta: Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes A módsítás alkalmaztti közösségi jóváhagyásának dátuma: A módsítás fenntartóhz történt benyújtásnak dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: A módsítás alkalmaztti közösségi jóváhagyásának dátuma: A módsítás fenntartóhz történt benyújtásnak dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2009 Tervezett felülvizsgálat időpntja: 2013 tavaszán A módsítást jóváhagyta:

2 Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes igazgató 2

3 Tartalmjegyzék I.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA...5 I.2. AZ ISKOLA SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HÁTTERE...7 I.3. A ÉVI MÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE...7 II. A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA...8 II.1. A FENNTARTÓ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS MINŐSÉGPOLITIKÁJA...8 II.2. AZ ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...11 II.3. ALAPELVEK, CÉLOK...12 II.3.1. ALAPELVEINK:...12 II.3.2. OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI CÉLJAINK:...12 II.3.3. SZERVEZETI CÉLJAINK:...14 II.3.4. MINŐSÉGI CÉLJAINK:...14 II.4. A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKEK ÉS A HOZZÁJUK RENDELT MINŐSÉGI CÉLJAINK.. 15 II.5. AZ ISKOLA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA...18 II.5.1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT HELYE AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETÉBEN...18 II.5.2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE...19 III. A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE...20 III.1. A VEZETÉS SZEREPE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERBEN...20 III.1.1. JOGSZERŰSÉG...20 III.1.2. TERVEZÉS...20 III.1.3. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA...22 III.1.4. VEZETŐI ELLENŐRZÉS...22 III.1.5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE...26 III.1.6. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE...27 III.2. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS BELSŐ RENDJE...28 III.2.1. PARTNER KAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS MENEDZSELÉSE...28 III.2.2. ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS...29 III.2.3. AZ INTÉZMÉNY MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE...30 III.2.4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA...41 III.2.5. AZ IMIP ÉRTÉKELÉSE...41 III.2.6. AZ IMIP NYILVÁNOSSÁGA...42 IV. MELLÉKLETEK...43 IV.1. A MUNKATÁRSAK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE...43 IV.2. A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE...47 IV.3. A PARTNEREKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ ELJÁRÁSRENDJE...49 IV.4. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA...50 IV.4.1. A FOLYAMAT LEÍRÁSA:...50 IV.4.2. ÉRTÉKELÉSEK, ADATSZOLGÁLTATÁSOK A FENNTARTÓ FELÉ...50 IV.5. MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER...52 IV.6. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS INTÉZKEDÉSI TERVE ÉS ELJÁRÁS RENDJE...53 IV.6.1. INTÉZKEDÉSI TERV...53 IV.6.2. ELJÁRÁSREND AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK FELDOLGOZÁSÁRA, FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE...53 IV.7. PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE

4 IV.7.1. ELJÁRÁSREND...55 IV.7.2. PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉS ELVÁRT SZINTJEI...56 IV.7.3. MINŐSÍTÉS:...56 IV.7.4. TARTALMI ELEMEK PONTSZÁMAI:...62 IV.8. VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP...64 IV.9. ÖNÉRTÉKELÉS KÉRDŐÍVEI...66 IV.9.1. A MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK ÉS ADOTTSÁGOK TÉMATERÜLETEINEK VIZSGÁLATÁRA ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDÉSEK...66 IV.9.2. AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÉRTÉKELŐLAPOK...74 IV.10. TANULÓI KÉRDŐÍVEK...80 IV KÉRDŐÍV NYOLCADIK OSZTÁLYOSOKNAK...80 IV TANULÓI KÉRDŐÍV...81 IV.11. SZÜLŐI KÉRDŐÍV...86 IV.12. ZÁRADÉKOK...88 IV A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...88 IV A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉVI MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...91 IV A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉVI MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

5 I.1. Az iskla bemutatása A Viránys Általáns Iskla fenntartója a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkrmányzata. A helytörténeti dkumentumk alapján isklánk decemberében költözött be jelenlegi épületébe, s a hivatals elnevezés szerint általáns leányisklaként kezdte meg működését. A több mint 50 éves intézményünk az elődök szkásait tisztelve a jelenlegi kihívásknak igyekszik megfelelni. Kiemelten kezelt területeink: A nyelvktatás Az isklánk egyik sajátssága a nyelvktatás. A 3. sztálytól bnttt csprtban, emelt óraszámban tanulnak angl vagy német nyelvet a gyerekek. Már 1. és 2. sztályban is van lehetőség az említett két idegen nyelv tanflyami keretben történő tanulására. Felső tagzatn lehetőséget biztsítunk a másdik idegen nyelv tanflyami keretben történő tanulására is. A tanflyami órákat minden esetben az órarendi órákhz csatlakztatjuk. Ezt a szlgáltatást szülői kérés alapján, térítés ellenében biztsítjuk. Tizenöt év óta a 2. sztálytól kezdve japán nyelvet is tanítunk. (szülői igény alapján) Infrmatika Nylc évflyams képzésünk másik kiemelt területe az infrmatika. Az ktatás bnttt csprtban történik. Tanulóink a prgram keretében szövegszerkesztést, táblázatkezelést tanulnak, rajzs prgramkészítéssel ismerkednek. Jártasságt szereznek a Lg-nyelv használatában. A kerületi versenyeken minden évben az élmezőnyben végeznek. Krszerűen felszerelt szaktantermekben dlgznak, melyet flyamatsan fejlesztünk. A mdern gépek mellett scannerünk, lézer- és színes tintasugaras nymtatóink lehetővé teszik tanulóinknak igényes pályamunkák elkészítését. Géptermünkben ADSL vnaln Internet elérésére is van lehetősége tanítványainknak. A tantárgy iránt érdeklődő diákjainknak délután szakkörök keretében van lehetőségük a tudásuk mélyítésére. Sprtéletünk Az egészséges életmód, a sprt megszerettetése érdekében sk prgramt szervez isklánk. A tantestület, kiváltképpen testnevelő tanáraink úgy gndlják, fnts a mzgás, a szabadidős sprttevékenység megszerettetése, mely meghatárzó egész életükre. Testnevelőink gyakran szerveznek kerékpártúrát, barlanglátgatást, kirándulást. Az isklának nagy udvara, sprtpályája is van, emellett a testnevelési órán kihasználják a környék adta természeti lehetőségeket is. Tanórákn a tantervi követelmények elsajátítása mellett lehetőség nyílik teniszezésre is. Sprtköri fglalkzásk keretében ktatnak ksárlabdát, labdarúgást, és felkészítik a vállalkzó szellemű tanulókat a vízi életre. Flyamatsan bővítik a hajóparkt. Tanulóink rendszeresen eveznek a Dunán. Immár hagymánys, élményt nyújtó a téli sítábr, melyen a szülők, testvérek is részt vehetnek, ugyanúgy, mint az őszi, tavaszi vízi vándrtúrákn. A téli hideg napkn a közelben krcslyázhatnak tanulóink. A könyvtár A tanítási órákra, versenyekre való felkészülést, a szabadidő haszns eltöltését segíti az isklai könyvtár. 5

6 A könyvtár hangulats lvasóteremmel, szabadplcs raktárral, mintegy kötettel büszkélkedhet. Kézikönyvtárunkban lexiknk, enciklpédiák, szótárak és különböző adattárak segítik a tanórára való felkészülést, a pályázatkn és versenyeken való jó szereplést. Kölcsönözhető állmányunkban szépirdalmi és ismeretközlő művek, valamint időszaki kiadványk vannak. Egyre bővül médiatárunk is. A videfilmek a vallástörténet, a földrajz és az idegen nyelvek tanulásában segítenek. Hanglemezeink és kazettáink a zene és a magyar irdalm remekeit teszik még élvezhetőbbé tanulóink számára. Legnépszerűbb természetesen a CD- ROM. Időszaki kiadványaink a szaktanárk és a diákk számára is sk érdekes és szórakztató ismeretet nyújtanak. Faliújságunkn tájékztatjuk diákjainkat az új könyvekről, kiállításainkkal ösztönözzük őket az lvasásra. Szakkörünkben nemcsak a könyvtári ismeretekre, hanem irdalmi értékekre is figyelünk, könyvismertetőket tartunk. Szeretettel várjuk az lvasni vágyó tanulókat! Tanulmányi versenyek, szakkörök, tanflyamk Tanulmányi eredményeinkre büszkék vagyunk, hisz tanulóink rendszeresen jól szerepelnek a kerületi, fővársi versenyeken, különösen angl, német, matematika, helyesírás, kémia, infrmatika tantárgyakból. Az rszágs versenyeken pedig immár több éven keresztül kiemelkedők az angl, bilógia, számítástechnika, technika tantárgyi eredményeink, melyek részben a tehetséges tanulóink, részben az őket tanító és felkészítő tanáraink munkáját dicsérik. A versenyeken való kiváló szereplést segítik szakköreink és tanflyamaink. Isklánk alsó tagzats tanulói magyar, matematika, kézműves és rajz szakkörön vehetnek részt. A felső tagzatsk kémia, környezetvédő, bilógia, rajz, angl, német, matematika, furulya, ének, számítástechnika szakkörökön fejleszthetik egyéni képességeiket. Tvábbtanulás Isklánkból az elmúlt évek tvábbtanulási statisztikája szerint a 8. sztálysk 80 %-a tanul tvább gimnáziumban, 20 %-a szakközépisklában. Rendszeresen vesznek fel gyerekeket tőlünk speciális képzésű, rszágs beisklázású sztálykba, két tannyelvű és egyházi gimnáziumkba. A diákönkrmányzat A diákk érdekvédelmét a diákönkrmányzat biztsítja. Az érdekvédelem mellett a szabadidős prgramk szervezése is a feladatkörébe tartzik. A diákönkrmányzat havnta ülésezik. A megbeszélések célja a diákk érdekeinek védelme, az esetleges sérelmek rvslása és szabadidős prgramk szervezése. Mindezekről tájékztatást kapnak diákjaink a faliújságn és a szórólapkn. Kapcslatunk a kerületi Zeneisklával Isklánk nagy hangsúlyt helyez a zene megszerettetésére is. Évtizedek óta gyümölcsöző a kapcslatunk a kerületi Zeneisklával. Kihelyezett tagzatuk működik nálunk, melynek keretén belül zngra, cselló, gitár, hegedű, furulya, fuvla, szlfézs tanszakkra iratkzhatnak be tanulóink. 6

7 I.2. Az iskla személyi és tárgyi háttere Isklánk pedagógus álláshelyeinek száma: 39. A szaks ellátttság jó. Az iskla eredményes ktató-nevelő munkájának feltételeit 17 munkatárs segíti. Az ktatáshz szükséges legfntsabb tárgyi feltételek biztsítttak. (Könyvtár, számítógépes termek Internet hzzáféréssel trnaterem). I.3. A évi módsítás jgszabályi háttere A módsítás ka jgszabályi váltzás, ugyanis a évi LXXI. törvény új elemekkel bővíti ki a közktatásról szóló évi LXXIX. tv. 40. (11) bekezdését, amely a következő: (11) Az intézményi minőségirányítási prgram határzza meg az intézmény működésének hsszú távra szóló elveit és a megvalósítását szlgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási prgramban kell meghatárzni az intézmény működésének flyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatk végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási prgramnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatkat ellátók, tvábbá a pedagógus munkakörben fglalkztatttak teljesítmény értékelésének szempntjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási prgramban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcslatát. A minőségirányítási prgram végrehajtása srán figyelembe kell venni az rszágs mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási prgram végrehajtását, az rszágs mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes sztályk teljesítményét. Az értékelés alapján kell meghatárzni azkat az intézkedéseket, amelyek azt biztsítják, hgy a közktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése flyamatsan közeledjenek egymáshz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javaslt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javaslt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javaslt intézkedéseket a hnlapján, hnlap hiányában a helyben szkáss módn kell nyilvánsságra hznia. 7

8 II. II.1. A Viránys Általáns Iskla minőségplitikája A fenntartó intézménnyel kapcslats minőségplitikája A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkrmányzat váltzatlanul fntsnak tartja, hgy valamennyi krcsprt számára elérhetővé tegye, és biztsítsa a közktatáshz való hzzájutás lehetőségét,- elsődlegesen kerületi gyermekek részére- a minőségi ellátást az óvdától a középiskláig. Hangsúlyt helyez tvábbá az általáns képzés mellett a nemzetiségi ktatás, alapfkú művészeti nevelés és a szakképzés fejlesztésére. XII. kerületi önkrmányzatunk az óvdától az érettségiig biztsítani kívánja, hgy a kerület gyermekei a törvényi alapfeladatnál kedvezőbb, a valós igényeket mindjbban megközelítő ellátást kapjanak. Az intézményeket a közktatási intézmények finanszírzásának átalakításával kívánjuk a megfgalmaztt célk megvalósítására ösztönözni, növelve szakmai önállóságukat, elősegítve együttműködésüket. Szeretnénk elérni, hgy a kerület intézményeiben a XII. kerületi gyermekek létszámaránya növekedjen, hiszen elsősrban a kerület lakósságának érdekét szlgálja intézményhálózatunk. 1. Nevelési ktatási intézményeink gyermeklétszámának alakításánál elsődleges szempnt, hgy döntően kerületi lakhelyűek vehessék igénybe a szlgáltatást. Minőségi cél: - Az egyes intézményekbe indítandó sztályk és óvdai csprtk számát, a jelentkező kerületi gyermekek aránya határzza meg elsődlegesen. (Kncep.2/3) 2. A tankötelezettségi életkr eltlódása, mind az óvda-iskla közti átmenet prbléma-mentesítése, indklttá teszi az iskla-óvda kapcslat erősítését. Minőségi cél: - Az óvda- iskla szakmai párbeszédének javítása: a tanítók óvdai látgatásának szrgalmazása, a kapcslat javításának feladatai megjelennek az óvdai és isklai munkatervekben. - Az első sztályban beszktatási időszak tervezése, ennek megjelenése az alsó tagzats munkatervekben. - Az alsó tagzats órarend igazítása a tanulók életkri sajátsságaihz. - Az alsó tagzats munkaközösség szakmai célként tűzi ki az elsajátítási mtiváció csökkenésének megakadályzását. 3. Az általáns isklai képzés első négy évflyamának elsődleges feladata az alapkészségek elsajátításának maximális biztsítása kell, hgy legyen. Minőségi cél: - Az alsó tagzat alapkészség fejlesztő funkciójának erősítése, ezzel összhangban a piaci kínálatk kán meghirdetett egyéb tartalmak időkereteinek, frmájának átgndlása. - Az alapkészség szint mérés alkalmazása kerületi szinten. - Az alapzó szakaszban biztsíttt fejlesztő órák áttekintése tartalmi és finanszírzási szempntkból, a fejlesztés előtérbe helyezésének céljából. - Az Önkrmányzat a fővárssal és a szmszéds kerületekkel együttműködési megállapdásk megkötését tervezi a feladatellátás színvnalasabb és gazdaságsabb biztsítása érdekében. (Knc:2/2, 2/10) 8

9 4. Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a kerület valamennyi közktatási intézményében, tvábbá valamennyi kapcslódó területen. Minőségi cél: - Az esélyegyenlőség biztsításában a legnagybb szerepe az óvdának, illetve alapkészségek elsajátításának van, ezért az óvdai és az alsó tagzats munkaközösség rövid és közép távú tervezésében kiemelt fntssággal kell megjelenjen. - Az említett közösségek szakmai tájékzódásának, fejlődésének céljául kell kitűzni az esélyegyenlőtlenség csökkentését. - Az esélyegyenlőtlenség csökkentésének szakmailag elismert eszköze a szövegértés flyamats fejlesztése és az államplgári nevelés tartalmainak eredményes beemelése a helyi tantervekbe. A felső tagzats munkaközösségek tekintsék át ezzel kapcslats lehetőségeiket, feladataikat és ezt rögzítsék munkaterveikben. - A sajáts nevelési igényű gyermekek hatéknyabb ellátásának áttekintése, újabb lehetőségek számbavétele. - A lgpédiai szlgálat, a gyógytestnevelési feladatk ellátása mellett, fejlesztőpedagógiai hálózat kialakításának átgndlása. - Tvábbképzések szervezése a témában. - Az eredmények mérésének eszközéül az alapkészség szint mérése mellett a kerület a szövegértés szintjének mérését tvábbra is nymn követő jelleggel végezze. - A kerület áttekinti a tehetséggndzás helyzetét, lehetőségeit és feladatait az intézményekben. - A fenntartó bevezeti a neveltségi szint mérések rendszerét az intézmények pedagógiai hzzáadtt értékének nymn követésére - Javítani kívánjuk az együttműködést az ktatás szereplői (gyermekek, szülők, diákszervezetek, szülői szervezetek, nevelési - ktatási intézmények, pedagógus szakmai- és szakszervezetek, Kulturális és Közktatási Bizttság, Oktatási és Közművelődési Irda, pedagógiai szak- és szakmai szlgálat intézményei; valamint a fővárs és a szmszéds kerületek kapcslódó szervezetei, tvábbá a kerületben működő nem önkrmányzati fenntartású közktatási intézmények) között. A partnerkapcslatk erősítésének frmái beépülnek az intézményi minőségirányítási prgramkba. - Kiemelt fntsságúnak tartjuk a nevelés szerepének megerősítését szlgáló, személyiségfejlesztő, tanórán kívüli tevékenységek hangsúlys megjelenítését a pedagógiai prgramkban, intézményi, munkaközösségi munkatervekben. (Knc: 2/7,2/6) 5. Alapvető erkölcsi értékek átadásának hangsúlyzása, hagymányk áplása, a Hegyvidék múltjának, jelenének ismerete. Minőségi cél: - A gyermekek etikai nevelésének tudatsabb beépítése a tantárgyak rendszerébe, melyek hangsúlyzttan jelenjenek meg a tantárgyak tantervében. - A hitktatás törvényi feltételeinek biztsítása, az egyházakkal való jó munkakapcslat tvábbi áplása. - A viselkedéskultúra, környezetkultúra fejlesztésének tervezési flyamata egymásra épülő legyen, életkri sajátsságknak megfelelően- segítve ezzel a felnőtt társadalmba való beilleszkedést. 9

10 - Az egyes intézményekben már kialakult hagymányk áplása, valamint a Hegyvidék hagymányainak beépítése az intézmény pedagógiai tevékenységébe. - A Hegyvidék helytörténetének tudats megismertetése. (kncentráció más tárgyakkal) Ennek megvalósítása érdekében, ajánltt irdalmként javaslt bevezetni a következő kiadványkat: Hegyvidéki Olvasókönyv, Erzsébet kilátó, Hegyvidéki füzetek (máslt számk), Hegytörténeti knferencia anyaga (felsős, és középisklás diákk számára) - Intézményeinkben támgatjuk - a nevelési szempntk előtérbe kerülésével összhangban - a kulturált, esztétikus környezet megteremtését és megóvását. (Knc:2/9, 2/8) 6. Az intézmények szakmai önállóságának megőrzésével váltztatni kell a kialakult fenntartó-intézmény visznyn, szigrítani, következetessé kell tenni a fenntartói döntések végrehajtását, a hzzáadtt érték figyelembevételével kell racinalizálni az intézmények költségvetési támgatását, rendszeressé kell tenni az ellenőrzést, értékelést. Minőségi cél: - A fenntartói minőségirányítási prgram végrehajtásával bevezetésre kerül az egységes intézmény és vezető értékelési rendszer. - Az értékelési rendszer kiemelten figyelembe veszi a pedagógiai hzzáadtt értéket (neveltségi szint mérések bevezetése) és az intézmények tanügyigazgatási fegyelmét. - A fenntartó kidlgzza az ellenőrzési értékelési rendszer adatainak figyelembe vételét az intézmények költségvetési támgatásakr. 7. Az eredményes munkavállalás, a XXI. század kihívásainak igénye és az élethsszig tartó tanulás képességének biztsítása érdekében az önálló tanulás képességének kialakítása. Minőségi cél: - A pedagógusk tanulás módszertani ismereteinek bővítése, tvábbképzések szervezése. - Az eredményes tanulás szkásainak kialakítása az alapzó szakaszban, az alsós munkaközösségek szakmai tapasztalatcseréje a témában, a feladatk rögzítése a munkaközösségi munkatervekben. - A tanulás módszertan ktatásának beépítése a felső tagzatn. (sztályfőnöki órák és a szaktantárgyi órák lehetőségeinek felkutatása) - A mdern infrmációhrdzók használatának, az önálló infrmáció gyűjtés képességének elsajátítása a tanulók körében. - Önálló kutató gyűjtő feladatk beépítése a tantárgyak módszertani kultúrájába. (házi dlgzatk, isklai pályázatk ) 10

11 II.2. Az iskla minőségplitikai nyilatkzata Az iskla dlga, hgy megtanítassa velünk, hgyan kell tanulni, hgy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hgy megtanítsn bennünket a jól végzett munka örömére, és az alktás izgalmára, hgy megtanítsn szeretni amit csinálunk, és hgy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) Ez a mttója isklánknak, mely nagy hagymánykkal rendelkező, több mint ötvenéves intézmény. Arra törekszünk, hgy a kerület isklái között kivívtt előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük. A Viránys Általáns Iskla az általáns iskla klasszikus elvárásainak kíván megfelelni: alapvető célunk szem előtt tartva az átjárhatóság elvét a hat-, illetve nylcsztálys gimnáziumkba (da-vissza) a négysztálys középisklai tvábbtanulásra való felkészítés, flyamatsan figyelve és reagálva az igényekre az állandóság és a váltzás jegyében. Hatéknyságunk alapja az intézményen belüli egységesség kialakítása, melynek legfntsabb területe a minőség iránti elkötelezettség a teljes alkalmaztti kör részéről. Oktatási intézményünk hatéknyságának flyamats növeléséhez elsődleges feladatunk az értékteremtő pedagógiai flyamatk szabályzttá tétele, valamint a megfelelő infrmáció-menedzselés. Az egységes, minőségi munkát a tanulóktól is elvárjuk. Eredményességünk érdekében meghatárzó szerepűnek tartjuk a tanár, a diák és a szülő hármas együttműködésén alapuló, közös felismerések és célk által mtivált tevékenységet. Célunk a még felhasználatlan szülői ptenciál feltárása és bevnása az intézményünk mind hatéknyabb működése érdekében. Céljaink eléréséért szakmailag és emberileg is felkészült, váltzni tudó pedagóguscsapat dlgzik, akik legfőbb feladatuknak tekintik a tanulási flyamat irányítását. Törekvésünk, hgy tanulóink infrmatikai ismereteik alkalmazására más tantárgyak keretein belül is lehetőségeket kapjanak. Pedagógusaink segítenek ebben, hiszen ők is aktív felhasználói az infrmatikai eszközöknek. A tanulás-módszertani kutatásk legújabb eredményeit is alkalmazva törekszünk a lemaradó diákk hatékny integrálására. Intézményünkben lyan gyermekbarát, esztétikus környezet kialakításán dlgzunk, amely javítja az általáns közérzetet és fejleszti a tanulók épített és természetes környezetük iránti igényességét. Fenntartónkkal, a XII. kerületi Önkrmányzattal együttműködve, a szülők bevnásával és a tanulók flyamats visszajelzéseire támaszkdva valósítjuk meg fenti célkitűzéseinket. Hisszük, hgy a diákk intézményünkben eltöltött évei hzzájárulnak érett, harmnikus személyiséggé való alakulásukhz. 11

12 II.3. Alapelvek, célk II.3.1. Alapelveink: A gyermek személyiségének tiszteletben tartása. A tanulók maximális aktivizálása az önálló gndlkdásra. Ismeretszerzésre és feladatvégzésre való ösztönzés, s ennek elismerése. A gyermeki teljesítmény flyamats értékelése. A tudás, a felfedezés örömének megismerése. Tlerancia az ellenvéleményekkel szemben. Tartalmas emberi kapcslatk kialakítása a tanítványkkal, a tanári tekintély fenntartása mellett. Következetesség, kiszámíthatóság. A görög-latin kultúrára épülő európai műveltségre törekvés, az anyanyelv áplása, fejlesztése a hazaszeretet tantárgyakban és tananyagban is nymnkövethető legyen. Tantervünk valódi képességeket célzva tudást eredményezzen, és tvábblépésre alkalmassá tegyen minden egyes növendékünket. Mindezekből kitűnik, hgy isklánkban az értékszemlélet igen összetett, felöleli a tudás megszerzésének és etikus hasznsításának teljes flyamatát, a személyiség autnómiáját, és egészséges fejlődésének elősegítését. Rendkívül fntsnak tartjuk az isklai hagymányk áplását, új hagymányk teremtését, az idegen nyelvek elsajátíttatását, az infrmatikában való jártasság kialakítását és az egészséges életmód igényének kialakítását. Diákjaink testi nevelése széles körűen szlgálja a jó állóképességgel rendelkező, egészséges fiatalk fejlődését. Ezeket a törekvéseinket mind a nevelési, mind az ktatási területeken is határztt célként jelöljük meg. II.3.2. Oktatási és nevelési céljaink: Célunk lyan alapvető ismeretek birtkába juttatni tanulóinkat, amelynek segítségével képesek bekapcslódni az őket körülvevő mikrkörnyezet valós életének gyakrlatába, ugyanakkr nyitttak legyenek a mikrvilág történései iránt is. Célunk tvábbá lyan félig érett, nyittt fiatalk kibcsátása, akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szlgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket átfgó belső kényszerből fakadó önképzéshez. Olyan isklát szeretnénk, ahl a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanára egyaránt. 12

13 Oktatásunk fnts célja a gyermek értelmi képességének fejlesztése, a műveltség tvábbadása. A gyermekeket megtanítjuk gndlkdni, beszélni és cselekedni, természetesen a tudmánykn keresztül. El kell érnünk, hgy tanítványaink értékeljék a tudást, nagy vágyat érezzenek a tudás, a praktikus ismeretek iránt, hgy kedvük legyen nem csak mst, hanem negyven évesen is tanulni. Elő kell segítenünk a gyermek személyiségének kibntakztatását, szellemi és fizikai tehetségének, képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését. A gyermek tudatába kell vésnünk az emberi jgk, az alapvető szabadságjgk tiszteletben tartását. Fel kell készítenünk saját nemzeti értékei, nyelve, kulturális értékei, valamint a sajátjától eltérő kultúrák iránti tiszteletre. Színvnalasabbá kell tennünk az ktatást, az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. 1. Közvetíteni kívánunk: Alapvető tudmánys igényű ismereteket. Erkölcsi, etikai értékeket. Magatartási, viselkedési nrmákat. Mdelleket. 2. Fejleszteni kívánjuk: Az értelmes, a kreatív és kritikai gndlkdást. A kmmunikációs képességet és készséget. A máskra való figyelést, a világ dlgai iránti érdeklődést. Az egészséges életmódra való törekvést. A természet megbecsülését, megismerését, védelmét. 13

14 II.3.3. Szervezeti céljaink: Egységesség kialakítása. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. Infrmációmenedzselés. Partnerközpntú működés. Gyermekbarát, esztétikus környezet megteremtése. Minőségirányítási rendszer működtetése. II.3.4. Minőségi céljaink: A partnereink igényeinek, elvárásainak összegyűjtése és beépítése a mindennaps tevékenységünkbe. Javítani az elégedettségi mutatókat a következő partneri igényfelméréskr a partnereink glbális elégedettsége legalább 3%-kal javuljn. Flyamataink 50%-nak aznsítása történjen meg 5 éven belül. Készüljön ütemterv minden aznsíttt flyamatunk szabályzására 5 éven belül. Legyen működő önértékelési rendszerünk. A minőségirányítási rendszer céljait, feladatait minden pedagógus ismerje. Minél több munkatársunk, legalább 75% vegyen részt a MIP céljainak megvalósításában a kezdeti 3 évben, majd a 100%-t érjük el az 5. év végére. Egy éven belül alakítsuk ki közös megegyezéssel a pedagógus munka értékelési rendszerét. Javuljn a tantestület tagjainak együttműködési képessége. A tantestület tagjai legyenek nyitttak a szakmai fejlődés iránt. (Új tanítási módszerek, követelmények) 5 éven belül a kllégák 50%-a vegyen részt módszertani tvábbképzésen. A kllégák adminisztrációs fegyelmének javítása, a feltárt hibák száma évente minimum 10%-kal csökkenjen. 14

15 Az infrmációs rendszer működésének javítása a következő tantestületi klímateszt felvételekr a tantestület legalább 80%-a elégedett legyen az infrmáció áramlásával. II.4. A Pedagógiai Prgramban megfgalmaztt értékek és a hzzájuk rendelt minőségi céljaink ÉRTÉK: MINŐSÉGI CÉL: Tudás minden tantárgy ktatására legyen szakképzett tanárunk az isklai tanév végi átlag tartósan legalább 4 -es legyen a tanórák legalább 50%-ban történjen frntális munka helyett munkáltató módszerek alkalmazása (kperatív tanulás, prjektmódszer) közpnti kmpetencia - méréseken az eredményünk az elmúlt évekhez hasnlóan legyen benne az rszágsan legjbb 20%-ba, mindig az rszágs átlag felett teljesítsenek diákjaink kerületi mérések esetén a kerületi átlag elérése, meghaladása legalább 80 %-s legyen az első helyen megjelölt középisklába a felvételi mutató a könyvtár nyitvatartási ideje növekedjen az iskla tanulóinak 80 %-a váljn rendszeres könyvtárhasználóvá biztsítsuk a szükséges ismerethrdzókat az iskla tanárai és diákjai számára a számítógépterem délutáni nyitvatartását növeljük diákjaink - az eddiginél - jelentősebb számban használják az Internet adta lehetőségeket a szaktanárk adjanak Interneten megldható feladatkat legalább budapesti szintű 1-8. helyezést jelentő versenyeredmény minden tanévben egy reál és egy humán tárgyból, sprtversenyeken 15

16 Humánum ne kelljen többet frdítani a felújítási kiadásk 1 %-ánál a szándéks kárkzásk javítására kulturált, esztétikus környezet megteremtése, megóvása minden sztály prgramjában évente szerepeljen a környezetvédelemmel kapcslats prgram minden évben kerüljön megszervezésre a Föld Napja vetélkedő Kreativitás a tanítási órákn minél több kreativitást fejlesztő módszert alkalmazzunk: önálló prblémamegldás, kísérletelemzés, kiselőadásk az sztályprgramk esetében minden sztály demkratikus eljárás keretében döntsön Egészség évente kapják meg az sztályfőnökök és a testnevelők az isklarvs felméréseit érjük el, hgy ne legyen több az állandó felmentettek aránya a 10 %-nál, az alkalmiaké az évi 3 alkalmnál az éves testnevelési teljesítmény-felmérések 5 éves átlagban isklai szinten növekedést mutassanak az isklai sprtkör és a tömegsprt a diákk igényeinek felmérése alapján szerveződjön, a részvétel érje el a 30%-t kirándulásk, sítúrák, vízi túrák, közös krcslyázás, kerékpártúrák szervezése mind az alsós, mind a felsős sztályfőnökök kétszer szcimetriai tesztet, a felsősök egyszer önismereti tesztet vegyenek fel a prblémás gyerekeknél az sztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős családt látgassanak évente mérjük fel a szciálisan tankönyv- és egyéb segélyre jgsultak körét és az anyagi helyzet függvényében segítsük őket évente drg-prevenciós fglalkzásk tartsunk a 7. és 8. sztálykban 16

17 biztsítsunk sprtlási lehetőséget az isklában a tanárk számára is Hazaszeretet a tanév srán a nemzeti ünnepeinket, Kulturális érdeklődés, viselkedés megemlékezéseinket mindig más sztály szervezze meg az sztályk a maguk szervezte kiránduláskn ismerjék meg a Hegyvidéket, Budapest és környékét és az rszág legalább egy más tájegységét ( Budapesti séták ) minden évben legyen Diákfesztivál, kncert a tanév srán sztályaink legalább két közös színház - mzi látgatásn vegyenek részt 17

18 II.5. Az iskla szervezeti struktúrája II.5.1. A minőségirányítási csprt helye az iskla vezetési szerkezetében Minőségirányítási csprt vezetője Minőségi kör tagjai Igazgató Igazgatóhelyettes Isklatitkár Gazdasági ügyintéző Gndnk Knyhai dlgzók Takarítók Prtás Kertész Alsós munkaközösség vezetők Humán munka közösség vezető Reál munkaközösség vezető Osztályfőnöki munkaközösség vezető Szaktanárk Gyermekvéd elmi felelős Hittan ktatók Védőnők Szabadidő szervező DÖK segítő tanár Tanítók, Napközis csprt vezetők, fejlesztő pedagógus Szaktanárk, könyvtárs Szaktanárk Osztályfőnökök Testnevelők Evangélikus Katlikus Refrmátus 18

19 II.5.2. Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése Az isklavezetés a elkészítésére, működtetésére Minőségirányítási Csprtt hztt létre. A csprt munkáját közvetlenül az igazgató irányítja. 1. A csprt tagjainak kiválasztásakr figyelembe vettük: A tagk legyenek elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt. Az intézmény minden részegysége legyen képviselve: alsóban, felsőben, napköziben dlgzó pedagógusk közül is van tag. Biznys minőségügyi előismeretekkel rendelkezzenek. Olyankat kértünk fel, akiknek a véleménye fnts a többiek számára, rugalmasak, jól kmmunikálnak. 2. A minőségfejlesztő csprt feladata: A partneri igény és eredményesség mérése az éves munkatervben meghatárztt szempntk szerint. Értékelés A célk és priritásk megállapítása a felmérések eredményeiből. Intézkedési terv készítése és megvalósítása évente. 19

20 III. A Viránys Általáns Iskla minőségfejlesztési rendszere III.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A minőség elérésében az intézmény vezetésének kulcsszerepe van, a minőség alapvetően a vezetőtől függ. A vezetőnek a fentiek figyelembevételével kell munkáját végeznie, magatartásának tükröznie kell a minőségről, a minőségfejlesztésről a ban megfgalmazttakat. Elő kell segítenie, felelősséget kell vállalnia a minőségfejlesztési rendszer kiépítését és működtetését. A rendszer mindenkri kifgástalan működéséhez szükséges erőfrráskat biztsítania kell. Az iskla minden vezetője és besztttja felelős azért, hgy a minőségügyi előíráskat maradéktalanul betartsák, a hiánysságkat haladéktalanul jelezzék a hatáskörrel feljgsíttt munkatársaknak és aktívan vegyenek részt az isklai tevékenység flyamats javításában. III.1.1. Jgszerűség Cél: A jgszerű működés kereteinek biztsítása. Az intézményvezető feladata az iskla életét szabályzó jgi dkumentumk flyamats figyelemmel kísérése, és annak biztsítása, hgy az intézmény működését szabályzó külső és belső jgszabályk, rendeletek, jgi dkumentumk egyrészt: Hzzáférhetők legyenek Belső dkumentumaink: SZMSZ, PP, IMIP, Házirend, stb a tanáriban, könyvtárban Törvények, jgszabályk, önkrmányzati utasításk, pl. Mt, Kjt., Kt., stb. elhelyezése a könyvtárban Az alkalmazttak ismerjék Törvényi váltzásk ismertetése Pályakezdő vagy újnnan belépő tanárk tájékztatása Az alkalmazttak tartsák be (mérési-értékelési rendszerrel ellenőrzöm hgyan működik ez) III.1.2. Tervezés Cél: Az intézmény vezetősége lyan stratégiai tervezési flyamatt működtessen, amely srán a partneri igények megismerése srán nyert infrmációkat felhasználva készülnek el az egymáshz kapcslódó stratégiai tervek. 20

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Tá jé kztát 2015/2016. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyílt nápk: 2014. któbér 15. 2014. nvember 11., 12 2015. jánuár 8. 9 órától Mindén érdéklődőt szérététtél várunk! Tártálmjégyzé

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben