MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: : , Fax: : MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes igazgató A kidlgzásban közreműködött: Vajdáné Szili Mária igazgatóhelyettes Az alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhz történt benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Kiadását jóváhagyta: Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes A módsítás alkalmaztti közösségi jóváhagyásának dátuma: A módsítás fenntartóhz történt benyújtásnak dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: A módsítás alkalmaztti közösségi jóváhagyásának dátuma: A módsítás fenntartóhz történt benyújtásnak dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2009 Tervezett felülvizsgálat időpntja: 2013 tavaszán A módsítást jóváhagyta:

2 Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes igazgató 2

3 Tartalmjegyzék I.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA...5 I.2. AZ ISKOLA SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HÁTTERE...7 I.3. A ÉVI MÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE...7 II. A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA...8 II.1. A FENNTARTÓ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS MINŐSÉGPOLITIKÁJA...8 II.2. AZ ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...11 II.3. ALAPELVEK, CÉLOK...12 II.3.1. ALAPELVEINK:...12 II.3.2. OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI CÉLJAINK:...12 II.3.3. SZERVEZETI CÉLJAINK:...14 II.3.4. MINŐSÉGI CÉLJAINK:...14 II.4. A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKEK ÉS A HOZZÁJUK RENDELT MINŐSÉGI CÉLJAINK.. 15 II.5. AZ ISKOLA SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA...18 II.5.1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT HELYE AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETÉBEN...18 II.5.2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE...19 III. A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE...20 III.1. A VEZETÉS SZEREPE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERBEN...20 III.1.1. JOGSZERŰSÉG...20 III.1.2. TERVEZÉS...20 III.1.3. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA...22 III.1.4. VEZETŐI ELLENŐRZÉS...22 III.1.5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE...26 III.1.6. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE...27 III.2. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS BELSŐ RENDJE...28 III.2.1. PARTNER KAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS MENEDZSELÉSE...28 III.2.2. ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS...29 III.2.3. AZ INTÉZMÉNY MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE...30 III.2.4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA...41 III.2.5. AZ IMIP ÉRTÉKELÉSE...41 III.2.6. AZ IMIP NYILVÁNOSSÁGA...42 IV. MELLÉKLETEK...43 IV.1. A MUNKATÁRSAK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE...43 IV.2. A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE...47 IV.3. A PARTNEREKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ ELJÁRÁSRENDJE...49 IV.4. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA...50 IV.4.1. A FOLYAMAT LEÍRÁSA:...50 IV.4.2. ÉRTÉKELÉSEK, ADATSZOLGÁLTATÁSOK A FENNTARTÓ FELÉ...50 IV.5. MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER...52 IV.6. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS INTÉZKEDÉSI TERVE ÉS ELJÁRÁS RENDJE...53 IV.6.1. INTÉZKEDÉSI TERV...53 IV.6.2. ELJÁRÁSREND AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK FELDOLGOZÁSÁRA, FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE...53 IV.7. PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE

4 IV.7.1. ELJÁRÁSREND...55 IV.7.2. PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉS ELVÁRT SZINTJEI...56 IV.7.3. MINŐSÍTÉS:...56 IV.7.4. TARTALMI ELEMEK PONTSZÁMAI:...62 IV.8. VEZETŐI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP...64 IV.9. ÖNÉRTÉKELÉS KÉRDŐÍVEI...66 IV.9.1. A MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK ÉS ADOTTSÁGOK TÉMATERÜLETEINEK VIZSGÁLATÁRA ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDÉSEK...66 IV.9.2. AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÉRTÉKELŐLAPOK...74 IV.10. TANULÓI KÉRDŐÍVEK...80 IV KÉRDŐÍV NYOLCADIK OSZTÁLYOSOKNAK...80 IV TANULÓI KÉRDŐÍV...81 IV.11. SZÜLŐI KÉRDŐÍV...86 IV.12. ZÁRADÉKOK...88 IV A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...88 IV A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉVI MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...91 IV A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉVI MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

5 I.1. Az iskla bemutatása A Viránys Általáns Iskla fenntartója a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkrmányzata. A helytörténeti dkumentumk alapján isklánk decemberében költözött be jelenlegi épületébe, s a hivatals elnevezés szerint általáns leányisklaként kezdte meg működését. A több mint 50 éves intézményünk az elődök szkásait tisztelve a jelenlegi kihívásknak igyekszik megfelelni. Kiemelten kezelt területeink: A nyelvktatás Az isklánk egyik sajátssága a nyelvktatás. A 3. sztálytól bnttt csprtban, emelt óraszámban tanulnak angl vagy német nyelvet a gyerekek. Már 1. és 2. sztályban is van lehetőség az említett két idegen nyelv tanflyami keretben történő tanulására. Felső tagzatn lehetőséget biztsítunk a másdik idegen nyelv tanflyami keretben történő tanulására is. A tanflyami órákat minden esetben az órarendi órákhz csatlakztatjuk. Ezt a szlgáltatást szülői kérés alapján, térítés ellenében biztsítjuk. Tizenöt év óta a 2. sztálytól kezdve japán nyelvet is tanítunk. (szülői igény alapján) Infrmatika Nylc évflyams képzésünk másik kiemelt területe az infrmatika. Az ktatás bnttt csprtban történik. Tanulóink a prgram keretében szövegszerkesztést, táblázatkezelést tanulnak, rajzs prgramkészítéssel ismerkednek. Jártasságt szereznek a Lg-nyelv használatában. A kerületi versenyeken minden évben az élmezőnyben végeznek. Krszerűen felszerelt szaktantermekben dlgznak, melyet flyamatsan fejlesztünk. A mdern gépek mellett scannerünk, lézer- és színes tintasugaras nymtatóink lehetővé teszik tanulóinknak igényes pályamunkák elkészítését. Géptermünkben ADSL vnaln Internet elérésére is van lehetősége tanítványainknak. A tantárgy iránt érdeklődő diákjainknak délután szakkörök keretében van lehetőségük a tudásuk mélyítésére. Sprtéletünk Az egészséges életmód, a sprt megszerettetése érdekében sk prgramt szervez isklánk. A tantestület, kiváltképpen testnevelő tanáraink úgy gndlják, fnts a mzgás, a szabadidős sprttevékenység megszerettetése, mely meghatárzó egész életükre. Testnevelőink gyakran szerveznek kerékpártúrát, barlanglátgatást, kirándulást. Az isklának nagy udvara, sprtpályája is van, emellett a testnevelési órán kihasználják a környék adta természeti lehetőségeket is. Tanórákn a tantervi követelmények elsajátítása mellett lehetőség nyílik teniszezésre is. Sprtköri fglalkzásk keretében ktatnak ksárlabdát, labdarúgást, és felkészítik a vállalkzó szellemű tanulókat a vízi életre. Flyamatsan bővítik a hajóparkt. Tanulóink rendszeresen eveznek a Dunán. Immár hagymánys, élményt nyújtó a téli sítábr, melyen a szülők, testvérek is részt vehetnek, ugyanúgy, mint az őszi, tavaszi vízi vándrtúrákn. A téli hideg napkn a közelben krcslyázhatnak tanulóink. A könyvtár A tanítási órákra, versenyekre való felkészülést, a szabadidő haszns eltöltését segíti az isklai könyvtár. 5

6 A könyvtár hangulats lvasóteremmel, szabadplcs raktárral, mintegy kötettel büszkélkedhet. Kézikönyvtárunkban lexiknk, enciklpédiák, szótárak és különböző adattárak segítik a tanórára való felkészülést, a pályázatkn és versenyeken való jó szereplést. Kölcsönözhető állmányunkban szépirdalmi és ismeretközlő művek, valamint időszaki kiadványk vannak. Egyre bővül médiatárunk is. A videfilmek a vallástörténet, a földrajz és az idegen nyelvek tanulásában segítenek. Hanglemezeink és kazettáink a zene és a magyar irdalm remekeit teszik még élvezhetőbbé tanulóink számára. Legnépszerűbb természetesen a CD- ROM. Időszaki kiadványaink a szaktanárk és a diákk számára is sk érdekes és szórakztató ismeretet nyújtanak. Faliújságunkn tájékztatjuk diákjainkat az új könyvekről, kiállításainkkal ösztönözzük őket az lvasásra. Szakkörünkben nemcsak a könyvtári ismeretekre, hanem irdalmi értékekre is figyelünk, könyvismertetőket tartunk. Szeretettel várjuk az lvasni vágyó tanulókat! Tanulmányi versenyek, szakkörök, tanflyamk Tanulmányi eredményeinkre büszkék vagyunk, hisz tanulóink rendszeresen jól szerepelnek a kerületi, fővársi versenyeken, különösen angl, német, matematika, helyesírás, kémia, infrmatika tantárgyakból. Az rszágs versenyeken pedig immár több éven keresztül kiemelkedők az angl, bilógia, számítástechnika, technika tantárgyi eredményeink, melyek részben a tehetséges tanulóink, részben az őket tanító és felkészítő tanáraink munkáját dicsérik. A versenyeken való kiváló szereplést segítik szakköreink és tanflyamaink. Isklánk alsó tagzats tanulói magyar, matematika, kézműves és rajz szakkörön vehetnek részt. A felső tagzatsk kémia, környezetvédő, bilógia, rajz, angl, német, matematika, furulya, ének, számítástechnika szakkörökön fejleszthetik egyéni képességeiket. Tvábbtanulás Isklánkból az elmúlt évek tvábbtanulási statisztikája szerint a 8. sztálysk 80 %-a tanul tvább gimnáziumban, 20 %-a szakközépisklában. Rendszeresen vesznek fel gyerekeket tőlünk speciális képzésű, rszágs beisklázású sztálykba, két tannyelvű és egyházi gimnáziumkba. A diákönkrmányzat A diákk érdekvédelmét a diákönkrmányzat biztsítja. Az érdekvédelem mellett a szabadidős prgramk szervezése is a feladatkörébe tartzik. A diákönkrmányzat havnta ülésezik. A megbeszélések célja a diákk érdekeinek védelme, az esetleges sérelmek rvslása és szabadidős prgramk szervezése. Mindezekről tájékztatást kapnak diákjaink a faliújságn és a szórólapkn. Kapcslatunk a kerületi Zeneisklával Isklánk nagy hangsúlyt helyez a zene megszerettetésére is. Évtizedek óta gyümölcsöző a kapcslatunk a kerületi Zeneisklával. Kihelyezett tagzatuk működik nálunk, melynek keretén belül zngra, cselló, gitár, hegedű, furulya, fuvla, szlfézs tanszakkra iratkzhatnak be tanulóink. 6

7 I.2. Az iskla személyi és tárgyi háttere Isklánk pedagógus álláshelyeinek száma: 39. A szaks ellátttság jó. Az iskla eredményes ktató-nevelő munkájának feltételeit 17 munkatárs segíti. Az ktatáshz szükséges legfntsabb tárgyi feltételek biztsítttak. (Könyvtár, számítógépes termek Internet hzzáféréssel trnaterem). I.3. A évi módsítás jgszabályi háttere A módsítás ka jgszabályi váltzás, ugyanis a évi LXXI. törvény új elemekkel bővíti ki a közktatásról szóló évi LXXIX. tv. 40. (11) bekezdését, amely a következő: (11) Az intézményi minőségirányítási prgram határzza meg az intézmény működésének hsszú távra szóló elveit és a megvalósítását szlgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási prgramban kell meghatárzni az intézmény működésének flyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatk végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási prgramnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatkat ellátók, tvábbá a pedagógus munkakörben fglalkztatttak teljesítmény értékelésének szempntjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási prgramban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcslatát. A minőségirányítási prgram végrehajtása srán figyelembe kell venni az rszágs mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási prgram végrehajtását, az rszágs mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes sztályk teljesítményét. Az értékelés alapján kell meghatárzni azkat az intézkedéseket, amelyek azt biztsítják, hgy a közktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése flyamatsan közeledjenek egymáshz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javaslt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javaslt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javaslt intézkedéseket a hnlapján, hnlap hiányában a helyben szkáss módn kell nyilvánsságra hznia. 7

8 II. II.1. A Viránys Általáns Iskla minőségplitikája A fenntartó intézménnyel kapcslats minőségplitikája A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkrmányzat váltzatlanul fntsnak tartja, hgy valamennyi krcsprt számára elérhetővé tegye, és biztsítsa a közktatáshz való hzzájutás lehetőségét,- elsődlegesen kerületi gyermekek részére- a minőségi ellátást az óvdától a középiskláig. Hangsúlyt helyez tvábbá az általáns képzés mellett a nemzetiségi ktatás, alapfkú művészeti nevelés és a szakképzés fejlesztésére. XII. kerületi önkrmányzatunk az óvdától az érettségiig biztsítani kívánja, hgy a kerület gyermekei a törvényi alapfeladatnál kedvezőbb, a valós igényeket mindjbban megközelítő ellátást kapjanak. Az intézményeket a közktatási intézmények finanszírzásának átalakításával kívánjuk a megfgalmaztt célk megvalósítására ösztönözni, növelve szakmai önállóságukat, elősegítve együttműködésüket. Szeretnénk elérni, hgy a kerület intézményeiben a XII. kerületi gyermekek létszámaránya növekedjen, hiszen elsősrban a kerület lakósságának érdekét szlgálja intézményhálózatunk. 1. Nevelési ktatási intézményeink gyermeklétszámának alakításánál elsődleges szempnt, hgy döntően kerületi lakhelyűek vehessék igénybe a szlgáltatást. Minőségi cél: - Az egyes intézményekbe indítandó sztályk és óvdai csprtk számát, a jelentkező kerületi gyermekek aránya határzza meg elsődlegesen. (Kncep.2/3) 2. A tankötelezettségi életkr eltlódása, mind az óvda-iskla közti átmenet prbléma-mentesítése, indklttá teszi az iskla-óvda kapcslat erősítését. Minőségi cél: - Az óvda- iskla szakmai párbeszédének javítása: a tanítók óvdai látgatásának szrgalmazása, a kapcslat javításának feladatai megjelennek az óvdai és isklai munkatervekben. - Az első sztályban beszktatási időszak tervezése, ennek megjelenése az alsó tagzats munkatervekben. - Az alsó tagzats órarend igazítása a tanulók életkri sajátsságaihz. - Az alsó tagzats munkaközösség szakmai célként tűzi ki az elsajátítási mtiváció csökkenésének megakadályzását. 3. Az általáns isklai képzés első négy évflyamának elsődleges feladata az alapkészségek elsajátításának maximális biztsítása kell, hgy legyen. Minőségi cél: - Az alsó tagzat alapkészség fejlesztő funkciójának erősítése, ezzel összhangban a piaci kínálatk kán meghirdetett egyéb tartalmak időkereteinek, frmájának átgndlása. - Az alapkészség szint mérés alkalmazása kerületi szinten. - Az alapzó szakaszban biztsíttt fejlesztő órák áttekintése tartalmi és finanszírzási szempntkból, a fejlesztés előtérbe helyezésének céljából. - Az Önkrmányzat a fővárssal és a szmszéds kerületekkel együttműködési megállapdásk megkötését tervezi a feladatellátás színvnalasabb és gazdaságsabb biztsítása érdekében. (Knc:2/2, 2/10) 8

9 4. Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a kerület valamennyi közktatási intézményében, tvábbá valamennyi kapcslódó területen. Minőségi cél: - Az esélyegyenlőség biztsításában a legnagybb szerepe az óvdának, illetve alapkészségek elsajátításának van, ezért az óvdai és az alsó tagzats munkaközösség rövid és közép távú tervezésében kiemelt fntssággal kell megjelenjen. - Az említett közösségek szakmai tájékzódásának, fejlődésének céljául kell kitűzni az esélyegyenlőtlenség csökkentését. - Az esélyegyenlőtlenség csökkentésének szakmailag elismert eszköze a szövegértés flyamats fejlesztése és az államplgári nevelés tartalmainak eredményes beemelése a helyi tantervekbe. A felső tagzats munkaközösségek tekintsék át ezzel kapcslats lehetőségeiket, feladataikat és ezt rögzítsék munkaterveikben. - A sajáts nevelési igényű gyermekek hatéknyabb ellátásának áttekintése, újabb lehetőségek számbavétele. - A lgpédiai szlgálat, a gyógytestnevelési feladatk ellátása mellett, fejlesztőpedagógiai hálózat kialakításának átgndlása. - Tvábbképzések szervezése a témában. - Az eredmények mérésének eszközéül az alapkészség szint mérése mellett a kerület a szövegértés szintjének mérését tvábbra is nymn követő jelleggel végezze. - A kerület áttekinti a tehetséggndzás helyzetét, lehetőségeit és feladatait az intézményekben. - A fenntartó bevezeti a neveltségi szint mérések rendszerét az intézmények pedagógiai hzzáadtt értékének nymn követésére - Javítani kívánjuk az együttműködést az ktatás szereplői (gyermekek, szülők, diákszervezetek, szülői szervezetek, nevelési - ktatási intézmények, pedagógus szakmai- és szakszervezetek, Kulturális és Közktatási Bizttság, Oktatási és Közművelődési Irda, pedagógiai szak- és szakmai szlgálat intézményei; valamint a fővárs és a szmszéds kerületek kapcslódó szervezetei, tvábbá a kerületben működő nem önkrmányzati fenntartású közktatási intézmények) között. A partnerkapcslatk erősítésének frmái beépülnek az intézményi minőségirányítási prgramkba. - Kiemelt fntsságúnak tartjuk a nevelés szerepének megerősítését szlgáló, személyiségfejlesztő, tanórán kívüli tevékenységek hangsúlys megjelenítését a pedagógiai prgramkban, intézményi, munkaközösségi munkatervekben. (Knc: 2/7,2/6) 5. Alapvető erkölcsi értékek átadásának hangsúlyzása, hagymányk áplása, a Hegyvidék múltjának, jelenének ismerete. Minőségi cél: - A gyermekek etikai nevelésének tudatsabb beépítése a tantárgyak rendszerébe, melyek hangsúlyzttan jelenjenek meg a tantárgyak tantervében. - A hitktatás törvényi feltételeinek biztsítása, az egyházakkal való jó munkakapcslat tvábbi áplása. - A viselkedéskultúra, környezetkultúra fejlesztésének tervezési flyamata egymásra épülő legyen, életkri sajátsságknak megfelelően- segítve ezzel a felnőtt társadalmba való beilleszkedést. 9

10 - Az egyes intézményekben már kialakult hagymányk áplása, valamint a Hegyvidék hagymányainak beépítése az intézmény pedagógiai tevékenységébe. - A Hegyvidék helytörténetének tudats megismertetése. (kncentráció más tárgyakkal) Ennek megvalósítása érdekében, ajánltt irdalmként javaslt bevezetni a következő kiadványkat: Hegyvidéki Olvasókönyv, Erzsébet kilátó, Hegyvidéki füzetek (máslt számk), Hegytörténeti knferencia anyaga (felsős, és középisklás diákk számára) - Intézményeinkben támgatjuk - a nevelési szempntk előtérbe kerülésével összhangban - a kulturált, esztétikus környezet megteremtését és megóvását. (Knc:2/9, 2/8) 6. Az intézmények szakmai önállóságának megőrzésével váltztatni kell a kialakult fenntartó-intézmény visznyn, szigrítani, következetessé kell tenni a fenntartói döntések végrehajtását, a hzzáadtt érték figyelembevételével kell racinalizálni az intézmények költségvetési támgatását, rendszeressé kell tenni az ellenőrzést, értékelést. Minőségi cél: - A fenntartói minőségirányítási prgram végrehajtásával bevezetésre kerül az egységes intézmény és vezető értékelési rendszer. - Az értékelési rendszer kiemelten figyelembe veszi a pedagógiai hzzáadtt értéket (neveltségi szint mérések bevezetése) és az intézmények tanügyigazgatási fegyelmét. - A fenntartó kidlgzza az ellenőrzési értékelési rendszer adatainak figyelembe vételét az intézmények költségvetési támgatásakr. 7. Az eredményes munkavállalás, a XXI. század kihívásainak igénye és az élethsszig tartó tanulás képességének biztsítása érdekében az önálló tanulás képességének kialakítása. Minőségi cél: - A pedagógusk tanulás módszertani ismereteinek bővítése, tvábbképzések szervezése. - Az eredményes tanulás szkásainak kialakítása az alapzó szakaszban, az alsós munkaközösségek szakmai tapasztalatcseréje a témában, a feladatk rögzítése a munkaközösségi munkatervekben. - A tanulás módszertan ktatásának beépítése a felső tagzatn. (sztályfőnöki órák és a szaktantárgyi órák lehetőségeinek felkutatása) - A mdern infrmációhrdzók használatának, az önálló infrmáció gyűjtés képességének elsajátítása a tanulók körében. - Önálló kutató gyűjtő feladatk beépítése a tantárgyak módszertani kultúrájába. (házi dlgzatk, isklai pályázatk ) 10

11 II.2. Az iskla minőségplitikai nyilatkzata Az iskla dlga, hgy megtanítassa velünk, hgyan kell tanulni, hgy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hgy megtanítsn bennünket a jól végzett munka örömére, és az alktás izgalmára, hgy megtanítsn szeretni amit csinálunk, és hgy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) Ez a mttója isklánknak, mely nagy hagymánykkal rendelkező, több mint ötvenéves intézmény. Arra törekszünk, hgy a kerület isklái között kivívtt előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük. A Viránys Általáns Iskla az általáns iskla klasszikus elvárásainak kíván megfelelni: alapvető célunk szem előtt tartva az átjárhatóság elvét a hat-, illetve nylcsztálys gimnáziumkba (da-vissza) a négysztálys középisklai tvábbtanulásra való felkészítés, flyamatsan figyelve és reagálva az igényekre az állandóság és a váltzás jegyében. Hatéknyságunk alapja az intézményen belüli egységesség kialakítása, melynek legfntsabb területe a minőség iránti elkötelezettség a teljes alkalmaztti kör részéről. Oktatási intézményünk hatéknyságának flyamats növeléséhez elsődleges feladatunk az értékteremtő pedagógiai flyamatk szabályzttá tétele, valamint a megfelelő infrmáció-menedzselés. Az egységes, minőségi munkát a tanulóktól is elvárjuk. Eredményességünk érdekében meghatárzó szerepűnek tartjuk a tanár, a diák és a szülő hármas együttműködésén alapuló, közös felismerések és célk által mtivált tevékenységet. Célunk a még felhasználatlan szülői ptenciál feltárása és bevnása az intézményünk mind hatéknyabb működése érdekében. Céljaink eléréséért szakmailag és emberileg is felkészült, váltzni tudó pedagóguscsapat dlgzik, akik legfőbb feladatuknak tekintik a tanulási flyamat irányítását. Törekvésünk, hgy tanulóink infrmatikai ismereteik alkalmazására más tantárgyak keretein belül is lehetőségeket kapjanak. Pedagógusaink segítenek ebben, hiszen ők is aktív felhasználói az infrmatikai eszközöknek. A tanulás-módszertani kutatásk legújabb eredményeit is alkalmazva törekszünk a lemaradó diákk hatékny integrálására. Intézményünkben lyan gyermekbarát, esztétikus környezet kialakításán dlgzunk, amely javítja az általáns közérzetet és fejleszti a tanulók épített és természetes környezetük iránti igényességét. Fenntartónkkal, a XII. kerületi Önkrmányzattal együttműködve, a szülők bevnásával és a tanulók flyamats visszajelzéseire támaszkdva valósítjuk meg fenti célkitűzéseinket. Hisszük, hgy a diákk intézményünkben eltöltött évei hzzájárulnak érett, harmnikus személyiséggé való alakulásukhz. 11

12 II.3. Alapelvek, célk II.3.1. Alapelveink: A gyermek személyiségének tiszteletben tartása. A tanulók maximális aktivizálása az önálló gndlkdásra. Ismeretszerzésre és feladatvégzésre való ösztönzés, s ennek elismerése. A gyermeki teljesítmény flyamats értékelése. A tudás, a felfedezés örömének megismerése. Tlerancia az ellenvéleményekkel szemben. Tartalmas emberi kapcslatk kialakítása a tanítványkkal, a tanári tekintély fenntartása mellett. Következetesség, kiszámíthatóság. A görög-latin kultúrára épülő európai műveltségre törekvés, az anyanyelv áplása, fejlesztése a hazaszeretet tantárgyakban és tananyagban is nymnkövethető legyen. Tantervünk valódi képességeket célzva tudást eredményezzen, és tvábblépésre alkalmassá tegyen minden egyes növendékünket. Mindezekből kitűnik, hgy isklánkban az értékszemlélet igen összetett, felöleli a tudás megszerzésének és etikus hasznsításának teljes flyamatát, a személyiség autnómiáját, és egészséges fejlődésének elősegítését. Rendkívül fntsnak tartjuk az isklai hagymányk áplását, új hagymányk teremtését, az idegen nyelvek elsajátíttatását, az infrmatikában való jártasság kialakítását és az egészséges életmód igényének kialakítását. Diákjaink testi nevelése széles körűen szlgálja a jó állóképességgel rendelkező, egészséges fiatalk fejlődését. Ezeket a törekvéseinket mind a nevelési, mind az ktatási területeken is határztt célként jelöljük meg. II.3.2. Oktatási és nevelési céljaink: Célunk lyan alapvető ismeretek birtkába juttatni tanulóinkat, amelynek segítségével képesek bekapcslódni az őket körülvevő mikrkörnyezet valós életének gyakrlatába, ugyanakkr nyitttak legyenek a mikrvilág történései iránt is. Célunk tvábbá lyan félig érett, nyittt fiatalk kibcsátása, akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szlgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket átfgó belső kényszerből fakadó önképzéshez. Olyan isklát szeretnénk, ahl a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanára egyaránt. 12

13 Oktatásunk fnts célja a gyermek értelmi képességének fejlesztése, a műveltség tvábbadása. A gyermekeket megtanítjuk gndlkdni, beszélni és cselekedni, természetesen a tudmánykn keresztül. El kell érnünk, hgy tanítványaink értékeljék a tudást, nagy vágyat érezzenek a tudás, a praktikus ismeretek iránt, hgy kedvük legyen nem csak mst, hanem negyven évesen is tanulni. Elő kell segítenünk a gyermek személyiségének kibntakztatását, szellemi és fizikai tehetségének, képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését. A gyermek tudatába kell vésnünk az emberi jgk, az alapvető szabadságjgk tiszteletben tartását. Fel kell készítenünk saját nemzeti értékei, nyelve, kulturális értékei, valamint a sajátjától eltérő kultúrák iránti tiszteletre. Színvnalasabbá kell tennünk az ktatást, az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. 1. Közvetíteni kívánunk: Alapvető tudmánys igényű ismereteket. Erkölcsi, etikai értékeket. Magatartási, viselkedési nrmákat. Mdelleket. 2. Fejleszteni kívánjuk: Az értelmes, a kreatív és kritikai gndlkdást. A kmmunikációs képességet és készséget. A máskra való figyelést, a világ dlgai iránti érdeklődést. Az egészséges életmódra való törekvést. A természet megbecsülését, megismerését, védelmét. 13

14 II.3.3. Szervezeti céljaink: Egységesség kialakítása. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. Infrmációmenedzselés. Partnerközpntú működés. Gyermekbarát, esztétikus környezet megteremtése. Minőségirányítási rendszer működtetése. II.3.4. Minőségi céljaink: A partnereink igényeinek, elvárásainak összegyűjtése és beépítése a mindennaps tevékenységünkbe. Javítani az elégedettségi mutatókat a következő partneri igényfelméréskr a partnereink glbális elégedettsége legalább 3%-kal javuljn. Flyamataink 50%-nak aznsítása történjen meg 5 éven belül. Készüljön ütemterv minden aznsíttt flyamatunk szabályzására 5 éven belül. Legyen működő önértékelési rendszerünk. A minőségirányítási rendszer céljait, feladatait minden pedagógus ismerje. Minél több munkatársunk, legalább 75% vegyen részt a MIP céljainak megvalósításában a kezdeti 3 évben, majd a 100%-t érjük el az 5. év végére. Egy éven belül alakítsuk ki közös megegyezéssel a pedagógus munka értékelési rendszerét. Javuljn a tantestület tagjainak együttműködési képessége. A tantestület tagjai legyenek nyitttak a szakmai fejlődés iránt. (Új tanítási módszerek, követelmények) 5 éven belül a kllégák 50%-a vegyen részt módszertani tvábbképzésen. A kllégák adminisztrációs fegyelmének javítása, a feltárt hibák száma évente minimum 10%-kal csökkenjen. 14

15 Az infrmációs rendszer működésének javítása a következő tantestületi klímateszt felvételekr a tantestület legalább 80%-a elégedett legyen az infrmáció áramlásával. II.4. A Pedagógiai Prgramban megfgalmaztt értékek és a hzzájuk rendelt minőségi céljaink ÉRTÉK: MINŐSÉGI CÉL: Tudás minden tantárgy ktatására legyen szakképzett tanárunk az isklai tanév végi átlag tartósan legalább 4 -es legyen a tanórák legalább 50%-ban történjen frntális munka helyett munkáltató módszerek alkalmazása (kperatív tanulás, prjektmódszer) közpnti kmpetencia - méréseken az eredményünk az elmúlt évekhez hasnlóan legyen benne az rszágsan legjbb 20%-ba, mindig az rszágs átlag felett teljesítsenek diákjaink kerületi mérések esetén a kerületi átlag elérése, meghaladása legalább 80 %-s legyen az első helyen megjelölt középisklába a felvételi mutató a könyvtár nyitvatartási ideje növekedjen az iskla tanulóinak 80 %-a váljn rendszeres könyvtárhasználóvá biztsítsuk a szükséges ismerethrdzókat az iskla tanárai és diákjai számára a számítógépterem délutáni nyitvatartását növeljük diákjaink - az eddiginél - jelentősebb számban használják az Internet adta lehetőségeket a szaktanárk adjanak Interneten megldható feladatkat legalább budapesti szintű 1-8. helyezést jelentő versenyeredmény minden tanévben egy reál és egy humán tárgyból, sprtversenyeken 15

16 Humánum ne kelljen többet frdítani a felújítási kiadásk 1 %-ánál a szándéks kárkzásk javítására kulturált, esztétikus környezet megteremtése, megóvása minden sztály prgramjában évente szerepeljen a környezetvédelemmel kapcslats prgram minden évben kerüljön megszervezésre a Föld Napja vetélkedő Kreativitás a tanítási órákn minél több kreativitást fejlesztő módszert alkalmazzunk: önálló prblémamegldás, kísérletelemzés, kiselőadásk az sztályprgramk esetében minden sztály demkratikus eljárás keretében döntsön Egészség évente kapják meg az sztályfőnökök és a testnevelők az isklarvs felméréseit érjük el, hgy ne legyen több az állandó felmentettek aránya a 10 %-nál, az alkalmiaké az évi 3 alkalmnál az éves testnevelési teljesítmény-felmérések 5 éves átlagban isklai szinten növekedést mutassanak az isklai sprtkör és a tömegsprt a diákk igényeinek felmérése alapján szerveződjön, a részvétel érje el a 30%-t kirándulásk, sítúrák, vízi túrák, közös krcslyázás, kerékpártúrák szervezése mind az alsós, mind a felsős sztályfőnökök kétszer szcimetriai tesztet, a felsősök egyszer önismereti tesztet vegyenek fel a prblémás gyerekeknél az sztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős családt látgassanak évente mérjük fel a szciálisan tankönyv- és egyéb segélyre jgsultak körét és az anyagi helyzet függvényében segítsük őket évente drg-prevenciós fglalkzásk tartsunk a 7. és 8. sztálykban 16

17 biztsítsunk sprtlási lehetőséget az isklában a tanárk számára is Hazaszeretet a tanév srán a nemzeti ünnepeinket, Kulturális érdeklődés, viselkedés megemlékezéseinket mindig más sztály szervezze meg az sztályk a maguk szervezte kiránduláskn ismerjék meg a Hegyvidéket, Budapest és környékét és az rszág legalább egy más tájegységét ( Budapesti séták ) minden évben legyen Diákfesztivál, kncert a tanév srán sztályaink legalább két közös színház - mzi látgatásn vegyenek részt 17

18 II.5. Az iskla szervezeti struktúrája II.5.1. A minőségirányítási csprt helye az iskla vezetési szerkezetében Minőségirányítási csprt vezetője Minőségi kör tagjai Igazgató Igazgatóhelyettes Isklatitkár Gazdasági ügyintéző Gndnk Knyhai dlgzók Takarítók Prtás Kertész Alsós munkaközösség vezetők Humán munka közösség vezető Reál munkaközösség vezető Osztályfőnöki munkaközösség vezető Szaktanárk Gyermekvéd elmi felelős Hittan ktatók Védőnők Szabadidő szervező DÖK segítő tanár Tanítók, Napközis csprt vezetők, fejlesztő pedagógus Szaktanárk, könyvtárs Szaktanárk Osztályfőnökök Testnevelők Evangélikus Katlikus Refrmátus 18

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ...4 1.1. A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK...4 1.2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI...5 1.2.1. Az óvda hivatals

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012. Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény tárgyi feltételei... 7 1.2 Személyi feltételek... 7 1.3 Az intézmény hivatals

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. OM azonosító 034872 A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTVA: 2009. AUGUSZTUS TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ BEVEZETŐ...

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben