Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás"

Átírás

1 Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013

2 ISBN Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány, Vörösmarty u Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

3 TARTALOM Előszó...8 HIT...11 A hitről általában...12 A hit definiálása Remény vagy hit Szívhit és fejhit Bűn, ha nem hiszel az Úr Jézusban A hitetlenség súlyos következménnyel jár Ami nem hitből származik, az bűn Küzdjetek a hitért! Ha nem hiszel a Bibliában, Istennek nem hiszel A hit Isten parancsa A hit Isten ajándéka Hite tulajdoníttatik igazságnak Harcold meg a hit harcát! A Jézusba vetett hit győz e világ felett Törekedj a hitre! Légy példa a hitben! Jézus tud mindent, azt is, hogy ki hisz Ha megtörténik, higgyetek! Látható, észrevehető hit A hit mértéke Bizonytalan hit Kicsi-, mustármagnyi hit Hiányos hit Erőtlen hit

4 Erős hit...35 Gazdag hit...37 Győztes hit...39 Nagy hit...39 Teljes hit...41 Bővölködő hit...41 Növekvő hit...42 Hittel kell kérni, imádkozni...43 Hit másokért...48 Hit Jelek, csodák...51 Képessé tette őket jelek és csodák véghezvitelére...52 Jelek és csodák nélkül sokan nem hisznek...52 Jeleket látva hittek...52 Csodákat látva hittek...53 Ha csodák lettek volna Jeleket és csodákat láttak, mégsem hittek...58 Hitetlenség miatt elmaradnak Jézus csodái...61 Hívőnek is szüksége lehet megtérésre...61 A hit fajtái Hétköznapi hit...65 Hamis hit...66 Igei hit...67 Hitből élni...72 Isten erején nyugvó hit...73 Szeretet által munkálkodó hit...73 Képmutatás nélküli hit...74 Egészséges, józan hit...74 Üdvözítő hit...74 A hitünk célja: az üdvösségünk...77 A hit cselekedetek nélkül halott...78 A csodatevő hit, mint kegyelmi ajándék...81 Gyógyító hit...84 Hittel mondott szó...86 Hit a gyakorlatban...90 A hit működik...96 Alkalmazzuk a hitünket!

5 GYÓGYULÁS Egészség betegség Egészségmegőrzés Elkerülhető betegségek Az egészség feltétele az engedelmesség Isten akarata szerinti élet Megóv a bajtól, betegségtől Isten az Ura az életnek és a halálnak Az Ige megtartása által van az élet Meghatározza napjainkat Megtoldja napjaink számát, teljessé teszi Betelve az élettel Hosszú élet A bűn megrövidíti napjainkat Az öregedés Boldog öregkor Az öregedés jelei Nem mutatkoztak az öregedés jelei Mutatkoztak az öregedés jelei Ősz haj Testünk romlandóság alá vettetett A test halálra ítéltetett Bűn és betegség összefüggése Bűnünk okozhat betegséget, halált A Bibliában található betegségek közül néhány Depresszió, üldözési mánia Lepra Bélbaj Dögvész Vakság Meddőség Csontbetegség Erőtlenség Reszketés Halál

6 Démonok és a betegség Az Úr Jézus hozzáállása Amikor démonok okozzák a betegséget A megszállottak Láz Simon anyósa A betegség oka Az Úr iránti hűtlenség Szenvedélyek, függőségek Okkultizmus A betegség célja Betegség által tanít, nevel az Úr Szenvedés eredménye Figyelmeztet bensőm Fájdalom által tanít A gyógyulás kezdeményezője Az Úr Jézus A beteg, vagy hozzátartozója A gyülekezet vagy a szolgáló A gyógyítások kegyelmi ajándéka A gyógyítások kegyelmi ajándékáról A gyógyító kenet Enyhülés, gyógyulás a betegségből Ha kéred, megsegít Gyógyulás, de csak Isten által A gyógyulás célja A gyógyítás az Atya akarata Az Úr Jézus küldetése Gyógyulás-bűnbocsánat Az Úr Jézus Megváltónk és Gyógyítónk Azonnali gyógyulás Folyamatos gyógyulás A szellemi gyógyulás Jézus akarja a test gyógyulását is Minden gyógyulni vágyót meggyógyított Jézus parancsa: a beteggyógyítás és ördögűzés A gyógyítás középpontjában az Úr Jézus áll

7 Hit általi gyógyulás A gyógyulás történhet Mások hite által A beteg hite által A beteg és az érte imádkozó hite által A gyógyulás módjai Érintés által Szó által Engedelmesség által Alázatos kitartás által Egyéb cselekedetek által Némelyek nem gyógyultak meg Ászá nem Istent kereste, mint gyógyítót Amikor Isten nem gyógyít meg Hit és orvoslás Sok orvostól sokat szenvedett Orvosság Gyógyító központok

8 ELŐSZÓ A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsid 11:1. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. 3Ján 1:2. Régi gyakorlatom, hogy szeretett Bibliám olvasása közben széljegyzeteket készítek, szövegkiemelővel festek be rövidebb, esetleg hosszabb szakaszokat. Máskor apró betűkkel a lap felső részére, vagy két rész közé beírom az aktuális üzenetet. Fecniket készítek, és azokat bedobom a fiókomba, hogy majd később részletesebben foglalkozzam egy mondattal vagy egy igeszakasszal. Gyakran előfordul, hogy Isten megszólításának engedve idézek az éppen olvasott Igéből egy rövid szakaszt és leírom az elmélkedésemet. Úgy tapasztalom, hogy ez jó módszer a felejtéssel szemben. Más részt pedig lehetőséget biztosít arra, hogy akár sok évvel korábbi feljegyzésemet idézhessem a megfelelő időben és alkalmas helyen. E könyvemben is többször idézek a témához kapcsolódó szakaszokból. Ilyen esetekben a jobb érthetőség kedvéért apró betűkkel felírom a dátumot is. Az idősebb embernek már megadatik a lehetőség, hogy évtizedekre tekintsen vissza. Ahogy ezt gyakorlom, rájövök, mennyire kuszált tud már lenni az éves emlék. Ezek tisztázásában nagy segítséget 8

9 jelent a gyermekkoromban kezdett naplóírás, amit ma is folytatok. E könyvemben két olyan témával foglalkozom a hit és a gyógyulás amely nem megkerülhető, és nagyon fontos, hogy Isten Igéjére legyen alapozva nagyon szilárdan. E nélkül messzire eltérne az igazságtól. Drága Uram újra, meg újra megpróbálja a hitemet, hogy ezáltal mindjobban elkötelezzem Neki életemet ben az egészségem megromlásával tett próbára. Akkor a Jakab apostol levelének 4. része által emlékeztetett a Tőle való függőségre. Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. (Jk 4:13-15.) Egyedül kezdtem a hitharcot. Átmeneti gyógyulásban részesültem. Aztán ismét előjött a betegség. Felismertem, hogy szükségem van a szentek közösségére, a közbenjárásra. Kértem szeretteimet, hogy imádkozzanak értem. Tisztán és világosan szembesültem azzal, amiről Pál apostol beszél: Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. (1Kor 15:53.) Az éveim múlásával párhuzamosan tapasztalom a fizikai erővesztést, a fel-felbukkanó betegségek emlékeztetnek arra, hogy készüljek az Úrral való találkozásra. Urunknak úgy volt kedves, hogy meghallgassa az értem imádkozók könyörgését és visszaadta egészségemet. Ez a közel két évvel ezelőtti esemény is serkentett arra, hogy osszam meg másokkal azt, amire Isten megtanított, vagy inkább tanítgat. Szeretnék ezzel segíteni a Kedves Olvasóknak a hitbeli elmélyülésben, a teljes szívvel való Istenre támaszkodásban. 9

10 10

11 Hit 11

12 A HITRŐL ÁLTALÁBAN 4Móz 14:24. De szolgámat, Kálébot, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. Zsid 11:3. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 12 Tizenkét kém látogatta meg Kánaánt. Beszámolójukból kiderült, hogy mindnyájan ugyanazt látták: Valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Hoztak magukkal egy hatalmas szőlőfürtöt is, hogy megmutassák a népnek, milyen termést várhatnak az új hazában. Az ország elfoglalásának kérdésében azonban nem volt egység. Tízen elérhetetlennek látták a bevonulást. Szemüket az ott élő óriásokra vetették. Önmagukat pedig csak szöcskéknek látták azokkal szemben. Ez a hitetlen nézőpont az ünneplést zúgolódásba vitte, a látottak ellenére rossz hírét terjesztették annak a földnek. Káléb bátor hittel csitította a Mózes ellen fellázított népet, megvallotta hitét: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. (4Móz 13:30.) A történet folytatásából tudjuk, mennyire fontos a hit és annak mozgásba-hozása. A tíz ember hitetlensége miatt egyetlen lázadó sem mehetett be az Ígéret földjére. Káléb viszont hitének jutalmaként családjával együtt gazdag örökség részesévé lehetett az új országban. (Józs 14: :13-19.)

13 Ha a hit és az optimizmus látcsövén átnézünk, akkor az egyhangúság és a megszokás felhőin túl megpillanthatjuk az élet titkait, melyek számtalanok, akár a csillagok. Maria Fontaine Két magzat beszélget ondd, te hiszel a születés utáni életben? M - Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. - Lárifári! A születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért vissza! És különben is, hogy nézne az ki? - Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak Talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk. - Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! Még, hogy szájjal enni! Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? És ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit: azért sem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid. - Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész. - Figyelj, nem tudom pontosan, mi lesz, de majd a Mama segít nekünk - A Mama? Te hiszel a Mamában?! - Igen. - Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki? - Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki köszönhetjük, hogy vagyunk. - Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem a Mamát, ha látom. - Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét. 13

14 Zsid 11:2. Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára azok a régi emberek. (Egysz. ford.) Zsid 11:6. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hab 2:4. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Csel 16: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! Zsid 6:12. ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Zsid 10:39. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit szóról nekem a keresztyének Istenébe vetett hit jut legelőször eszembe. Azért van ez így, mert én Őbenne hiszek. Mielőtt megtértem volna, azelőtt is hittem Istenben, de nem volt Vele személyes kapcsolatom. Vagy azt mondanám inkább, hogy nem voltam Vele egyetértésen. Azt tettem, amit jónak láttam. Nem foglalkoztam azzal, hogy Neki mi a véleménye rólam. Talán ebben hozott nagy változást a bűneim megbocsátásán túl a megtérésem. Ma milyen hitem van? Hiszem, hogy amit Isten kijelent a Biblián keresztül, vagy egy biblikus tanításon keresztül, vagy személyesen az én szívemhez vagy értelmemhez szól, az a 100%-os 14

15 megoldás. A legfontosabb a hitemben, hogy ha megértem az Ő szavát, az nekem csak a javamra lehet. Ő ilyen Isten. Például gondoljunk az adakozásra! Hit által adok egy összeget, az nekem abban a pillanatban negatív egyenleget okoz a pénztárcámban, azonban tudom, hogy szükségem van arra, hogy adjak, és az Úr tudja, hogy nekem mikor, mire van szükségem, és gondja van rám anyagilag is. Más. Elvállalok egy munkát, szolgálatot, ez időkiesést fog okozni számomra, azonban tudom, hogy Ő erről is tud, és nem kell aggodalmaskodnom, hogy hogyan csináljak magamnak helyette időt. Egy másik példa. Feleségül veszek egy lányt, akivel előtte nem feküdtem le, de nem kell aggódnom amiatt, hogy majd összeillünk-e, mert Ő nem csinál bolondot szeretett gyermekeiből. Hitben lehet lakóhelyet váltani. Hitben lehet munkahelyen maradni, és munkahelyről eljönni egy másik helyre. Hitből teszem, és először tenni a legizgalmasabb, amikor még azelőtt soha nem élte át az ember, hogy Isten anynyira hatalmas, hogy tényleg válaszol teremtménye Belé vetett, Rá alapozott hitére. S bár ezerszer megtapasztaltam, hogy az Úrba vetett hit működik, mégis ezerszer nem hitből cselekszem, hanem emberi megfontolásokból, vagy félelemből, vagy csak egyszerűen kicsi a hitem. Nem elég ahhoz, hogy elhiggyem, hogy el tud tartani egy ötfős családot. Vagy ötfőset elbír, de 6 főset már nem. Szóval nevetséges hívő vagyok, mert nem tudok mindig erősen hinni, de amúgy meg óriási dolgokat is átéltem már, amelyeket tudom, hogy Nélküle nem tudtam volna megtenni. S mi ez, ha nem a hit ereje? A hit mindenhol érvényes. Nincs olyan élethelyzet, amiben ne lehetne hittel Hozzá fordulni. Somogyi Harold 15

16 A hit definiálása Zsid 11:1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Károli ford.) Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. (Egysz. ford.) S ebesen folyó patak mellett álló csoportból két személy hirtelen a patakba zuhant. A parton állók kötelet dobtak utánuk. Mindkettő megragadta, de az egyik közben meglátott egy hatalmas farönköt és azt biztonságosabbnak vélte, ahhoz csatlakozott. A kötélen kihúzták azt, aki fogta a végét. A másikat pedig a patak sodrása magával ragadta a farönkön és a szakadékba zuhant. A hit sokszor ehhez a bizonytalan, gyenge kötélhez hasonlít. Viszont a kötél vége Isten kezében, biztonságban van. Amíg Vele vagy összeköttetésben, addig nem kell félned. Ő szilárdan tarja a kötelet, Nála biztonságban vagy. Vigyázz! Ne tévesszenek meg a farönkök, azokat elviszi az ár. Spurgeon Neked milyen farönkjeid vannak? Remény vagy hit Két fő különbség van közöttük: - A remény a jövőre vonatkozik, a hit viszont már most, a jelenben a miénk. - A remény elsősorban az elme területén lelhető fel, a hit pedig a szív birodalmában. 16

17 1Thessz 5:8. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. A hit, a szeretettel együtt a szív tájékával, míg a remény, mint sisak, a fej környékével kerül kapcsolatba. Talán érthetőbbé válik ennek az Igének a mondanivalója, ha mondok egy hétköznapi példát a reménynyel és a hittel kapcsolatban. Egy négytagú család eltervezi, hogy kocsit vásárolnak. A házaspár két felnőtt gyermeke is keresőképes már. Mindenkinek van munkahelye, ami nem is olyan természetes a mai világban. Fél millió forintjuk már van e célra. Ebben az évben 300 ezret félretesznek a fizetésükből. A házaspár és az egyik gyermek cigarettázott eddig, de most elhatározzák, hogy ebben az évben nem cigarettáznak, kiszámították, hogy ezzel 700 ezret tudnak megtakarítani. Így már 1,5 milliójuk lesz karácsonyra. Ezért egy használt, de még viszonylag jó Suzukit tudnak vásárolni. A remény az, hogy egy év múlva meg lesz a kocsi. A hitből fakadó cselekedet pedig az, hogy a cél érdekében azonnal abbahagyják hárman a cigarettázást. * * * Addig, amíg így gondolkodsz, amíg azt mondogatod, hogy majd egyszer meglesz, addig nem történik semmi, mert ez csak remény. A hit ezzel szemben azt mondja: Ez az enyém, már most az enyém. A hit valóságot ad a reménylett dolgoknak. 17

18 Szívhit és fejhit Ahol az értelem csak a szenvedés fellegét látja, ott a hit az ígéret szivárványát szemléli. Spurgeon Jn 20:25. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Péld 3:5. Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Mk 11:23. Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az. Róm 10:9-10. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az ember elsősorban szellemi lény, de van lelke és testben lakik. Mivel a test a látható, hajlamosak vagyunk a testben gondolkodni, és azzal érzékelni a környező világot. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy a látható legyen domináns. Az intellektuális világgal való kapcsolatteremtésben a léleké a főszerep. A hitbeli döntéseknek viszont szellemben kell történni. Mindenképpen ez legyen a meghatározó az életünkben. Ezzel tudunk túltekinteni e világ dolgain. Ezzel ragadhatjuk meg az örök életet. Ennek a felismerése rendkívül fontos, hisz a hit lakhelye a szív, 18

19 vagy más kifejezéssel a szellem: a belső ember. Ahogy az idézett Igékből is láthatjuk, a hit nem a fejből, vagy a test más részéből származik, hanem a szívből. Ilyen szívhittel rendelkezett Ábrahám, és nem kételkedett abban, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. (Róm 4:17-21.) A szívhitnek nagy ellensége az elmebeli hit, de fontos tudni, hogy akkor is tudok hinni a szívemmel, ha az elmém mást mond. Már pedig az értelem ugyancsak gyakran mást mond. Isten megígér valamit. Hittel megragadom, de az agyam rögtön elkezd okoskodni, arra próbál rávenni, és azt mondja, hogy az lehetetlen. Ha csak azt akarjuk megtapasztalni, amit értelemmel felfoghatunk, akkor nagyon sekélyes és üres lesz az életünk. Sosem lesz részünk természetfölötti élményben, mert az sohasem a logikából következik. John Hagee Tamásnak fejhite volt. Hallotta tanítványtársaitól, hogy találkoztak a Mesterrel, látták Őt. Ő azonban így válaszolt nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Miért mondta ezt? Mert ő a fejével közelítette a témát. Napjainkban is hallom sokszor: Hiszem, ha látom! Ez teljesen nonszensz: amit látok, azt már nem kell hinni. Hinni azt kell, amit nem látok. A hit a nem látható dolgokról való meggyőződés. (Zsid 11:1.) A következő alkalommal Jézus a zárt ajtókon át ment be tanítványaihoz és Tamást szembesítette azzal, amit az Ő távollétében mondott. Lehetőséget adott neki, hogy az ujját a szegek helyére, kezét pe- 19

20 dig az oldalába helyezze. Teljesítette Tamás kívánságát, de figyelmeztette őt, hogy ne legyen hitetlen, hanem legyen hívő. (Jn 20:27.) Tamás pedig így felelt: Én Uram, és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Jn 20:28-29.) Tehát megállapíthatjuk, hogy a fejhit tulajdonképpen hitetlenség. Bűn, ha nem hiszel az Úr Jézusban Jn 16:8-11. Szent Szellem És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. M it kíván Jézus Krisztus tőlünk? Csak hitünket, szeretetünket, hálás magasztalásunkat, megszentelt szívünket és életünket. Túl sok ez, amit kér? Billy Graham A hitetlenség súlyos következménnyel jár Lk 1:20. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Júd 5. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jóllehet minderről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Mk 16:16. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 20

21 Egyszer éppen a hitről prédikáltam, amikor a hallgatóság soraiból valaki háromszor is azt mondta: Én nem hiszek. Folytattam a prédikációt, mert számomra semmit nem jelentettek ezek a szavak. Minden nap készen állok a harcra, a hit harcára. Meg kell őriznünk a ránk bízott hitet. Tovább prédikáltam, és a férfi egyszer csak kiabálni kezdett: Én nem hiszek. Kifelé az ajtón újra ezt kiáltotta: Nem hiszek. Másnap hallottam, hogy amikor ez a férfi elhagyta az összejövetelt, a Szent Szellem így szólt hozzá: Amiért nem hiszel, megnémulsz. Hiszek a pokol létezésében. Kik vannak a pokolban? A hitetlenek. Ha a pokolba akarsz kerülni, elég, ha megtagadod Isten Igéjét. Kérésemre a gyülekezet vezetője később meglátogatta ezt a férfit otthonában, és szörnyű állapotban találta. A hitetlen férfi elővett egy papírt, és ezt írta rá: Lehetőségem volt, hogy higgyek, de én ellenálltam, és most nem tudok sem hinni, sem beszélni. Smith W Ami nem hitből származik, az bűn Róm 14:23. Minden, ami nem hitből származik, az bűn. Sokan nem hittek, és ma sem hisznek az Úr Jézusban. Én hiszek. Tőle van az üdvösségem, tőle van a szabadulásom a bűneimből, tőle van a gyógyulásom is az Ő vére által. Egyedül az Úr Jézusnak köszönhetem, hogy gyülekezetünk szolgálata által sokakat Krisztushoz vezethettünk. * * * Tovább imádkozom családom tagjaiért, tudom, mit jelent a család elhanyagolása. Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. (1Tim 5:8.) Felelősséget hordozok a gyülekezetért. Az elmúlt évek során megtapasztaltam, hogy ez rendkívül fon- 21

22 tos. Gyakran megtörténik, hogy a testvérek feladják, reményüket elveszítik, járhatatlannak látják az Úr útját. Azokért és ha kell helyettük imádkozom, akik már számtalanszor elestek, akik úgy érzik, nincs már esélyük, nem tudnak hitben kitartani. Nem mondok le, imádkozom a különböző megkötözöttségben szenvedőkért. Tudom, hogy Jézus Krisztus meghalt értük, türelemmel, hosszan vár rájuk, tehát én sem tehetek mást és nem is akarok másként cselekedni, várom hittel imádkozva a helyreállást. Hittel imádkozom azokért, akik talán messziről jöttek el egy-egy alkalommal konferenciánkra, vagy lelkigondozás céljából kerestek meg bennünket. Megszabadultak bűneiktől, megkötözöttségeikből, de aztán visszaestek a régi bűnbe. Ez már többször, talán sokszor megtörtént velük. Nem látnak már kiutat. Nem mondok le róluk, imádkozom értük. Világos dolog, hogy életünk legegyszerűbb cselekedete is, ha hitből származik, nagy és magasztos lehet. Spurgeon Küzdjetek a hitért! Júd 3. szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. védjétek a hitet, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek. (Kat. ford.) Arra biztatlak benneteket, hogy tovább küzdjetek a hitért, amit Isten egyszer és mindenkorra átadott népének! (Egysz. ford.) 22

23 Ha szörfözés közben egy óriási hullám tart feléd, két dolog történhet: elkapod és meglovagolod, vagy a hullám átcsap feletted. Emelkedj felül a problémáidon, és lovagolj rajtuk a diadalig. Maria Fontaine A hit már azelőtt nekiveselkedik, hogy az ember ismerné a következményeket. John Hagee Ha nem hiszel a Bibliában, Istennek nem hiszel Jn 5: Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Jn 2:22. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Természeténél fogva a legkisebb hitetlenség is olyan, mint a legnagyobb. Spurgeon A hit Isten parancsa Mk 11:22. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! 1Jn 3:23. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Róm 1:4-6. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és en- 23

24 gedelmességre hívjunk fel minden népet: akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mk 1:15. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jn 14:1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. A hit nem alternatíva. Isten azért adta parancsba, hogy higgyünk, mert egyedül hit által kaphatunk bűnbocsánatot, hit által van üdvösségünk Jézus Krisztusban. Nem véletlen az, és nem az én rögeszmém, hogy a még hit nélkül élő embereket minden eszközzel próbálom hitre vezetni, akkor is, ha ezt sokan nem értik meg, sőt elutasítják, és erőszaknak tekintik. Isten parancsba adta a hitet, mert tudta, hogy milyen az ember. Krízishelyzetben még a legengedelmesebb gyermekeinek is szükségük lehet arra, hogy tudják: a hit Isten parancsa. Ez ugyanis istenfélelemmel párosulva átsegíti őket a (krízisen) próbán. A hit Isten ajándéka Róm 10:17. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ef 2:8-9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. A hit ajándék. Bárki számára elérhető, aki akarja. 24

25 A A hit ugyan ajándék, de mindenkinek saját magának kell azt elfogadni: mint a levegőt be kell szívni, a vizet meg kell inni, a hitet el kell fogadni. Egy frissen fakadó forrásnál is szomjan lehet halni, ha valaki nem iszik a forrás vizéből. A nyílt levegőn is meg lehet fulladni, ha valaki befogja az orrát és nem vesz levegőt. Persze, úgy gondolom, ilyen ember nemigen volt még. Sajnos ugyanezt nem mondhatjuk el a hitről. Emberek sokasága utasítja vissza Istennek eme drága ajándékát. Miért? Azért, mert nem hiszi el? Ez nem változtat a tényen. A bűnük az, hogy nem hisznek Benne. (Jn 16:9.) * * * Egy kedves testvérem kérdezte tőlem ma: Miért van az, hogy az egyik ember hisz, a másik pedig nem? A válasz a fentebb írottakban van. Isten mindenkinek ajándékozza a hitet, de sokan nem fogadják azt el. Nagyon szomorú, hogy hit nélkül élik le az életüket, és így nem törődnek a közeli és a távoli jövőjükkel sem. Ebből fakadóan nem készülnek fel az örök életre. * * * Igen, az üdvözítő hit ajándék. Az üdvösség számunkra ingyenes, de Isten gazdag lévén irgalomban még a hozzávezető ajtó kulcsát, a hitet is ajándékba adta. Miénk lehet a Menny! A kulcs rendelkezésünkre áll. Csak át kell menni az Ajtón. Aki ezt nem teszi meg, az már tudatosan ellenáll. hit szerepe hasonlít a vezetékhez, amelyen át a kegyelem forrásvize a bűnös szívekbe ömlik. Spurgeon 25

26 A z evangélizáció nyolcadik napján a lakókocsimban ültem és a Bibliámat olvastam, amikor lecsapott ránk egy szélroham. Aztán egy újabb, és még egy. A csapat egyik tagja futva közeledett az ajtómhoz. A szemében félelem: Gyere és nézd meg! Az ég már szürke volt a levegőben kavargó portól. A munkatársam észak felé mutatott, ezért arra néztem. A láthatáron óriási viharfelhők gomolyogtak elő egy hegyvonulat mögül. Tőlük származnak azok a széllökések is, amelyek lecsaptak ránk a síkságon. Látható volt, hogy rövidesen hozzánk ér az égiháború. Meghallottam a Szent Szellem suttogását a szívemben: Dorgáld meg az ördögöt! Állj ellene, és elfut tőled! Elindultam a felhők irányába, és kinyújtottam feléjük az ujjamat. Hirtelen olyan szavak jöttek ki a számon, amelyeket nem terveztem be; prófétaiak voltak: Sátán, hozzád szólok Jézus nevében: Ha tönkreteszed ezt a sátrat, bízni fogok abban, hogy Isten háromszor ekkorát ad! Szavaim végiggördültek a síkságon, aztán történt valami, amitől csak kapkodtam a levegőt. A hatalmas zivatarfelhő széthasadt középen és elindult északra meg délre. A következő óra során a vihar kétoldalt elvonult mellettünk, de a sátrat nem érintette. Hallottam a Szent Szellem hangját: A hit megijeszti a sátánt. R. Bonnke Hite tulajdoníttatik igazságnak Róm 4:3, 5, 22. De mit mond az Írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul... Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. Gal 3:6. (1Móz 15:1-6.) Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. 26

27 Jak 2:23. Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Az igaz hit azért hisz az ígéretben, mert Isten mondta. Spurgeon Harcold meg a hit harcát! 1Tim 6:12. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál 2Tim 4:7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája A A Mennyben viselt legszebb koronákat óriási problémák kohójában próbálták meg, olvasztották meg, fényesítették ki és szépítették meg. John Hagee világ tele van kétkedőkkel, akik azt mondják: ezt nem lehet. De a történelem folyamán mindig bebizonyosodott, hogy a világot azok viszik előre, akik azt mondják: lehet. H * * * a nem tudsz átkelni a hegyen, kerüld meg! Ha nem tudod megkerülni, repülj át felette! Ha nincs rá módod, ülj le, és gondolkodj el rajta, hogy tényleg olyan fontos-e a túloldalra jutnod! Ha igen, kezdj alagutat ásni! Maria Fontaine 27

28 A Jézusba vetett hit győz e világ felett 1Jn 5:4-5. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? A Mindenható Istenbe vetett hit minden lelki győzelemnek a szülőanyja. A hit átveti magát az idő korlátján, és diadalénekbe kezd, amikor a csata még javában zajlik. A * * * hit Krisztus katonáit tetőtől talpig vassal vértezi, amelyen sem kard, sem dárda, sem golyó nem fog. Spurgeon Törekedj a hitre! 1Tim 6:11. törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Légy példa a hitben! 1Tim 4:12. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. 2Tim 3:10. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak 28

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A szabadulás rózsafüzére

A szabadulás rózsafüzére Regis Castro Maisa Castro A szabadulás rózsafüzére 10. angol kiadás Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36) 2,800,000 eladott példány portugál, spanyol és angol

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 6 Pünkösdkor adta Isten a keresztényeknek a Lelket, hogy örüljenek. A pünkösdi esemény óta Jézus Krisztus a Szentlélek által közel van mindenkihez,

Részletesebben

A KERESZTÉNY LELKI ÚT

A KERESZTÉNY LELKI ÚT Széles Tamás A KERESZTÉNY LELKI ÚT előadás-vázlat 1 Hitünk első előadás A Kr.u. IV. század egyik szír keresztény irodalmi emléke, a Fokozatok könyve azt írja, hogy "Az egyház idelenn, oltárával és keresztségével

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse

A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja. Keskeny Út. A Lélek gyümölcse A Közép- és kelet-európai Református Presbiteriánus Egyház lapja Keskeny Út A Lélek gyümölcse xiii. évfolyam 56. szám 2011. január Lelki Gyümölcsök: Krisztustól, Krisztusért Szeretném, ha először is visszalapoznál

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Az elhívásnak engedve

Az elhívásnak engedve 2011. április 3. Hirdetek néktek nagy örömet XXII évf. 60. szám Az elhívásnak engedve 2011-ben jubilál az Örömhír Alapítvány: 20 esztendő telt el azóta, hogy önkéntes misszióba indult egy házaspár, s velük

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben