Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás"

Átírás

1 Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013

2 ISBN Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány, Vörösmarty u Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

3 TARTALOM Előszó...8 HIT...11 A hitről általában...12 A hit definiálása Remény vagy hit Szívhit és fejhit Bűn, ha nem hiszel az Úr Jézusban A hitetlenség súlyos következménnyel jár Ami nem hitből származik, az bűn Küzdjetek a hitért! Ha nem hiszel a Bibliában, Istennek nem hiszel A hit Isten parancsa A hit Isten ajándéka Hite tulajdoníttatik igazságnak Harcold meg a hit harcát! A Jézusba vetett hit győz e világ felett Törekedj a hitre! Légy példa a hitben! Jézus tud mindent, azt is, hogy ki hisz Ha megtörténik, higgyetek! Látható, észrevehető hit A hit mértéke Bizonytalan hit Kicsi-, mustármagnyi hit Hiányos hit Erőtlen hit

4 Erős hit...35 Gazdag hit...37 Győztes hit...39 Nagy hit...39 Teljes hit...41 Bővölködő hit...41 Növekvő hit...42 Hittel kell kérni, imádkozni...43 Hit másokért...48 Hit Jelek, csodák...51 Képessé tette őket jelek és csodák véghezvitelére...52 Jelek és csodák nélkül sokan nem hisznek...52 Jeleket látva hittek...52 Csodákat látva hittek...53 Ha csodák lettek volna Jeleket és csodákat láttak, mégsem hittek...58 Hitetlenség miatt elmaradnak Jézus csodái...61 Hívőnek is szüksége lehet megtérésre...61 A hit fajtái Hétköznapi hit...65 Hamis hit...66 Igei hit...67 Hitből élni...72 Isten erején nyugvó hit...73 Szeretet által munkálkodó hit...73 Képmutatás nélküli hit...74 Egészséges, józan hit...74 Üdvözítő hit...74 A hitünk célja: az üdvösségünk...77 A hit cselekedetek nélkül halott...78 A csodatevő hit, mint kegyelmi ajándék...81 Gyógyító hit...84 Hittel mondott szó...86 Hit a gyakorlatban...90 A hit működik...96 Alkalmazzuk a hitünket!

5 GYÓGYULÁS Egészség betegség Egészségmegőrzés Elkerülhető betegségek Az egészség feltétele az engedelmesség Isten akarata szerinti élet Megóv a bajtól, betegségtől Isten az Ura az életnek és a halálnak Az Ige megtartása által van az élet Meghatározza napjainkat Megtoldja napjaink számát, teljessé teszi Betelve az élettel Hosszú élet A bűn megrövidíti napjainkat Az öregedés Boldog öregkor Az öregedés jelei Nem mutatkoztak az öregedés jelei Mutatkoztak az öregedés jelei Ősz haj Testünk romlandóság alá vettetett A test halálra ítéltetett Bűn és betegség összefüggése Bűnünk okozhat betegséget, halált A Bibliában található betegségek közül néhány Depresszió, üldözési mánia Lepra Bélbaj Dögvész Vakság Meddőség Csontbetegség Erőtlenség Reszketés Halál

6 Démonok és a betegség Az Úr Jézus hozzáállása Amikor démonok okozzák a betegséget A megszállottak Láz Simon anyósa A betegség oka Az Úr iránti hűtlenség Szenvedélyek, függőségek Okkultizmus A betegség célja Betegség által tanít, nevel az Úr Szenvedés eredménye Figyelmeztet bensőm Fájdalom által tanít A gyógyulás kezdeményezője Az Úr Jézus A beteg, vagy hozzátartozója A gyülekezet vagy a szolgáló A gyógyítások kegyelmi ajándéka A gyógyítások kegyelmi ajándékáról A gyógyító kenet Enyhülés, gyógyulás a betegségből Ha kéred, megsegít Gyógyulás, de csak Isten által A gyógyulás célja A gyógyítás az Atya akarata Az Úr Jézus küldetése Gyógyulás-bűnbocsánat Az Úr Jézus Megváltónk és Gyógyítónk Azonnali gyógyulás Folyamatos gyógyulás A szellemi gyógyulás Jézus akarja a test gyógyulását is Minden gyógyulni vágyót meggyógyított Jézus parancsa: a beteggyógyítás és ördögűzés A gyógyítás középpontjában az Úr Jézus áll

7 Hit általi gyógyulás A gyógyulás történhet Mások hite által A beteg hite által A beteg és az érte imádkozó hite által A gyógyulás módjai Érintés által Szó által Engedelmesség által Alázatos kitartás által Egyéb cselekedetek által Némelyek nem gyógyultak meg Ászá nem Istent kereste, mint gyógyítót Amikor Isten nem gyógyít meg Hit és orvoslás Sok orvostól sokat szenvedett Orvosság Gyógyító központok

8 ELŐSZÓ A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsid 11:1. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. 3Ján 1:2. Régi gyakorlatom, hogy szeretett Bibliám olvasása közben széljegyzeteket készítek, szövegkiemelővel festek be rövidebb, esetleg hosszabb szakaszokat. Máskor apró betűkkel a lap felső részére, vagy két rész közé beírom az aktuális üzenetet. Fecniket készítek, és azokat bedobom a fiókomba, hogy majd később részletesebben foglalkozzam egy mondattal vagy egy igeszakasszal. Gyakran előfordul, hogy Isten megszólításának engedve idézek az éppen olvasott Igéből egy rövid szakaszt és leírom az elmélkedésemet. Úgy tapasztalom, hogy ez jó módszer a felejtéssel szemben. Más részt pedig lehetőséget biztosít arra, hogy akár sok évvel korábbi feljegyzésemet idézhessem a megfelelő időben és alkalmas helyen. E könyvemben is többször idézek a témához kapcsolódó szakaszokból. Ilyen esetekben a jobb érthetőség kedvéért apró betűkkel felírom a dátumot is. Az idősebb embernek már megadatik a lehetőség, hogy évtizedekre tekintsen vissza. Ahogy ezt gyakorlom, rájövök, mennyire kuszált tud már lenni az éves emlék. Ezek tisztázásában nagy segítséget 8

9 jelent a gyermekkoromban kezdett naplóírás, amit ma is folytatok. E könyvemben két olyan témával foglalkozom a hit és a gyógyulás amely nem megkerülhető, és nagyon fontos, hogy Isten Igéjére legyen alapozva nagyon szilárdan. E nélkül messzire eltérne az igazságtól. Drága Uram újra, meg újra megpróbálja a hitemet, hogy ezáltal mindjobban elkötelezzem Neki életemet ben az egészségem megromlásával tett próbára. Akkor a Jakab apostol levelének 4. része által emlékeztetett a Tőle való függőségre. Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. (Jk 4:13-15.) Egyedül kezdtem a hitharcot. Átmeneti gyógyulásban részesültem. Aztán ismét előjött a betegség. Felismertem, hogy szükségem van a szentek közösségére, a közbenjárásra. Kértem szeretteimet, hogy imádkozzanak értem. Tisztán és világosan szembesültem azzal, amiről Pál apostol beszél: Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. (1Kor 15:53.) Az éveim múlásával párhuzamosan tapasztalom a fizikai erővesztést, a fel-felbukkanó betegségek emlékeztetnek arra, hogy készüljek az Úrral való találkozásra. Urunknak úgy volt kedves, hogy meghallgassa az értem imádkozók könyörgését és visszaadta egészségemet. Ez a közel két évvel ezelőtti esemény is serkentett arra, hogy osszam meg másokkal azt, amire Isten megtanított, vagy inkább tanítgat. Szeretnék ezzel segíteni a Kedves Olvasóknak a hitbeli elmélyülésben, a teljes szívvel való Istenre támaszkodásban. 9

10 10

11 Hit 11

12 A HITRŐL ÁLTALÁBAN 4Móz 14:24. De szolgámat, Kálébot, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. Zsid 11:3. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 12 Tizenkét kém látogatta meg Kánaánt. Beszámolójukból kiderült, hogy mindnyájan ugyanazt látták: Valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Hoztak magukkal egy hatalmas szőlőfürtöt is, hogy megmutassák a népnek, milyen termést várhatnak az új hazában. Az ország elfoglalásának kérdésében azonban nem volt egység. Tízen elérhetetlennek látták a bevonulást. Szemüket az ott élő óriásokra vetették. Önmagukat pedig csak szöcskéknek látták azokkal szemben. Ez a hitetlen nézőpont az ünneplést zúgolódásba vitte, a látottak ellenére rossz hírét terjesztették annak a földnek. Káléb bátor hittel csitította a Mózes ellen fellázított népet, megvallotta hitét: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. (4Móz 13:30.) A történet folytatásából tudjuk, mennyire fontos a hit és annak mozgásba-hozása. A tíz ember hitetlensége miatt egyetlen lázadó sem mehetett be az Ígéret földjére. Káléb viszont hitének jutalmaként családjával együtt gazdag örökség részesévé lehetett az új országban. (Józs 14: :13-19.)

13 Ha a hit és az optimizmus látcsövén átnézünk, akkor az egyhangúság és a megszokás felhőin túl megpillanthatjuk az élet titkait, melyek számtalanok, akár a csillagok. Maria Fontaine Két magzat beszélget ondd, te hiszel a születés utáni életben? M - Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. - Lárifári! A születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért vissza! És különben is, hogy nézne az ki? - Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak Talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk. - Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! Még, hogy szájjal enni! Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? És ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit: azért sem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid. - Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész. - Figyelj, nem tudom pontosan, mi lesz, de majd a Mama segít nekünk - A Mama? Te hiszel a Mamában?! - Igen. - Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki? - Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki köszönhetjük, hogy vagyunk. - Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem a Mamát, ha látom. - Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét. 13

14 Zsid 11:2. Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára azok a régi emberek. (Egysz. ford.) Zsid 11:6. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hab 2:4. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Csel 16: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! Zsid 6:12. ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Zsid 10:39. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit szóról nekem a keresztyének Istenébe vetett hit jut legelőször eszembe. Azért van ez így, mert én Őbenne hiszek. Mielőtt megtértem volna, azelőtt is hittem Istenben, de nem volt Vele személyes kapcsolatom. Vagy azt mondanám inkább, hogy nem voltam Vele egyetértésen. Azt tettem, amit jónak láttam. Nem foglalkoztam azzal, hogy Neki mi a véleménye rólam. Talán ebben hozott nagy változást a bűneim megbocsátásán túl a megtérésem. Ma milyen hitem van? Hiszem, hogy amit Isten kijelent a Biblián keresztül, vagy egy biblikus tanításon keresztül, vagy személyesen az én szívemhez vagy értelmemhez szól, az a 100%-os 14

15 megoldás. A legfontosabb a hitemben, hogy ha megértem az Ő szavát, az nekem csak a javamra lehet. Ő ilyen Isten. Például gondoljunk az adakozásra! Hit által adok egy összeget, az nekem abban a pillanatban negatív egyenleget okoz a pénztárcámban, azonban tudom, hogy szükségem van arra, hogy adjak, és az Úr tudja, hogy nekem mikor, mire van szükségem, és gondja van rám anyagilag is. Más. Elvállalok egy munkát, szolgálatot, ez időkiesést fog okozni számomra, azonban tudom, hogy Ő erről is tud, és nem kell aggodalmaskodnom, hogy hogyan csináljak magamnak helyette időt. Egy másik példa. Feleségül veszek egy lányt, akivel előtte nem feküdtem le, de nem kell aggódnom amiatt, hogy majd összeillünk-e, mert Ő nem csinál bolondot szeretett gyermekeiből. Hitben lehet lakóhelyet váltani. Hitben lehet munkahelyen maradni, és munkahelyről eljönni egy másik helyre. Hitből teszem, és először tenni a legizgalmasabb, amikor még azelőtt soha nem élte át az ember, hogy Isten anynyira hatalmas, hogy tényleg válaszol teremtménye Belé vetett, Rá alapozott hitére. S bár ezerszer megtapasztaltam, hogy az Úrba vetett hit működik, mégis ezerszer nem hitből cselekszem, hanem emberi megfontolásokból, vagy félelemből, vagy csak egyszerűen kicsi a hitem. Nem elég ahhoz, hogy elhiggyem, hogy el tud tartani egy ötfős családot. Vagy ötfőset elbír, de 6 főset már nem. Szóval nevetséges hívő vagyok, mert nem tudok mindig erősen hinni, de amúgy meg óriási dolgokat is átéltem már, amelyeket tudom, hogy Nélküle nem tudtam volna megtenni. S mi ez, ha nem a hit ereje? A hit mindenhol érvényes. Nincs olyan élethelyzet, amiben ne lehetne hittel Hozzá fordulni. Somogyi Harold 15

16 A hit definiálása Zsid 11:1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Károli ford.) Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. (Egysz. ford.) S ebesen folyó patak mellett álló csoportból két személy hirtelen a patakba zuhant. A parton állók kötelet dobtak utánuk. Mindkettő megragadta, de az egyik közben meglátott egy hatalmas farönköt és azt biztonságosabbnak vélte, ahhoz csatlakozott. A kötélen kihúzták azt, aki fogta a végét. A másikat pedig a patak sodrása magával ragadta a farönkön és a szakadékba zuhant. A hit sokszor ehhez a bizonytalan, gyenge kötélhez hasonlít. Viszont a kötél vége Isten kezében, biztonságban van. Amíg Vele vagy összeköttetésben, addig nem kell félned. Ő szilárdan tarja a kötelet, Nála biztonságban vagy. Vigyázz! Ne tévesszenek meg a farönkök, azokat elviszi az ár. Spurgeon Neked milyen farönkjeid vannak? Remény vagy hit Két fő különbség van közöttük: - A remény a jövőre vonatkozik, a hit viszont már most, a jelenben a miénk. - A remény elsősorban az elme területén lelhető fel, a hit pedig a szív birodalmában. 16

17 1Thessz 5:8. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. A hit, a szeretettel együtt a szív tájékával, míg a remény, mint sisak, a fej környékével kerül kapcsolatba. Talán érthetőbbé válik ennek az Igének a mondanivalója, ha mondok egy hétköznapi példát a reménynyel és a hittel kapcsolatban. Egy négytagú család eltervezi, hogy kocsit vásárolnak. A házaspár két felnőtt gyermeke is keresőképes már. Mindenkinek van munkahelye, ami nem is olyan természetes a mai világban. Fél millió forintjuk már van e célra. Ebben az évben 300 ezret félretesznek a fizetésükből. A házaspár és az egyik gyermek cigarettázott eddig, de most elhatározzák, hogy ebben az évben nem cigarettáznak, kiszámították, hogy ezzel 700 ezret tudnak megtakarítani. Így már 1,5 milliójuk lesz karácsonyra. Ezért egy használt, de még viszonylag jó Suzukit tudnak vásárolni. A remény az, hogy egy év múlva meg lesz a kocsi. A hitből fakadó cselekedet pedig az, hogy a cél érdekében azonnal abbahagyják hárman a cigarettázást. * * * Addig, amíg így gondolkodsz, amíg azt mondogatod, hogy majd egyszer meglesz, addig nem történik semmi, mert ez csak remény. A hit ezzel szemben azt mondja: Ez az enyém, már most az enyém. A hit valóságot ad a reménylett dolgoknak. 17

18 Szívhit és fejhit Ahol az értelem csak a szenvedés fellegét látja, ott a hit az ígéret szivárványát szemléli. Spurgeon Jn 20:25. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Péld 3:5. Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Mk 11:23. Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az. Róm 10:9-10. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az ember elsősorban szellemi lény, de van lelke és testben lakik. Mivel a test a látható, hajlamosak vagyunk a testben gondolkodni, és azzal érzékelni a környező világot. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy a látható legyen domináns. Az intellektuális világgal való kapcsolatteremtésben a léleké a főszerep. A hitbeli döntéseknek viszont szellemben kell történni. Mindenképpen ez legyen a meghatározó az életünkben. Ezzel tudunk túltekinteni e világ dolgain. Ezzel ragadhatjuk meg az örök életet. Ennek a felismerése rendkívül fontos, hisz a hit lakhelye a szív, 18

19 vagy más kifejezéssel a szellem: a belső ember. Ahogy az idézett Igékből is láthatjuk, a hit nem a fejből, vagy a test más részéből származik, hanem a szívből. Ilyen szívhittel rendelkezett Ábrahám, és nem kételkedett abban, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. (Róm 4:17-21.) A szívhitnek nagy ellensége az elmebeli hit, de fontos tudni, hogy akkor is tudok hinni a szívemmel, ha az elmém mást mond. Már pedig az értelem ugyancsak gyakran mást mond. Isten megígér valamit. Hittel megragadom, de az agyam rögtön elkezd okoskodni, arra próbál rávenni, és azt mondja, hogy az lehetetlen. Ha csak azt akarjuk megtapasztalni, amit értelemmel felfoghatunk, akkor nagyon sekélyes és üres lesz az életünk. Sosem lesz részünk természetfölötti élményben, mert az sohasem a logikából következik. John Hagee Tamásnak fejhite volt. Hallotta tanítványtársaitól, hogy találkoztak a Mesterrel, látták Őt. Ő azonban így válaszolt nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Miért mondta ezt? Mert ő a fejével közelítette a témát. Napjainkban is hallom sokszor: Hiszem, ha látom! Ez teljesen nonszensz: amit látok, azt már nem kell hinni. Hinni azt kell, amit nem látok. A hit a nem látható dolgokról való meggyőződés. (Zsid 11:1.) A következő alkalommal Jézus a zárt ajtókon át ment be tanítványaihoz és Tamást szembesítette azzal, amit az Ő távollétében mondott. Lehetőséget adott neki, hogy az ujját a szegek helyére, kezét pe- 19

20 dig az oldalába helyezze. Teljesítette Tamás kívánságát, de figyelmeztette őt, hogy ne legyen hitetlen, hanem legyen hívő. (Jn 20:27.) Tamás pedig így felelt: Én Uram, és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Jn 20:28-29.) Tehát megállapíthatjuk, hogy a fejhit tulajdonképpen hitetlenség. Bűn, ha nem hiszel az Úr Jézusban Jn 16:8-11. Szent Szellem És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. M it kíván Jézus Krisztus tőlünk? Csak hitünket, szeretetünket, hálás magasztalásunkat, megszentelt szívünket és életünket. Túl sok ez, amit kér? Billy Graham A hitetlenség súlyos következménnyel jár Lk 1:20. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Júd 5. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jóllehet minderről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Mk 16:16. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 20

21 Egyszer éppen a hitről prédikáltam, amikor a hallgatóság soraiból valaki háromszor is azt mondta: Én nem hiszek. Folytattam a prédikációt, mert számomra semmit nem jelentettek ezek a szavak. Minden nap készen állok a harcra, a hit harcára. Meg kell őriznünk a ránk bízott hitet. Tovább prédikáltam, és a férfi egyszer csak kiabálni kezdett: Én nem hiszek. Kifelé az ajtón újra ezt kiáltotta: Nem hiszek. Másnap hallottam, hogy amikor ez a férfi elhagyta az összejövetelt, a Szent Szellem így szólt hozzá: Amiért nem hiszel, megnémulsz. Hiszek a pokol létezésében. Kik vannak a pokolban? A hitetlenek. Ha a pokolba akarsz kerülni, elég, ha megtagadod Isten Igéjét. Kérésemre a gyülekezet vezetője később meglátogatta ezt a férfit otthonában, és szörnyű állapotban találta. A hitetlen férfi elővett egy papírt, és ezt írta rá: Lehetőségem volt, hogy higgyek, de én ellenálltam, és most nem tudok sem hinni, sem beszélni. Smith W Ami nem hitből származik, az bűn Róm 14:23. Minden, ami nem hitből származik, az bűn. Sokan nem hittek, és ma sem hisznek az Úr Jézusban. Én hiszek. Tőle van az üdvösségem, tőle van a szabadulásom a bűneimből, tőle van a gyógyulásom is az Ő vére által. Egyedül az Úr Jézusnak köszönhetem, hogy gyülekezetünk szolgálata által sokakat Krisztushoz vezethettünk. * * * Tovább imádkozom családom tagjaiért, tudom, mit jelent a család elhanyagolása. Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. (1Tim 5:8.) Felelősséget hordozok a gyülekezetért. Az elmúlt évek során megtapasztaltam, hogy ez rendkívül fon- 21

22 tos. Gyakran megtörténik, hogy a testvérek feladják, reményüket elveszítik, járhatatlannak látják az Úr útját. Azokért és ha kell helyettük imádkozom, akik már számtalanszor elestek, akik úgy érzik, nincs már esélyük, nem tudnak hitben kitartani. Nem mondok le, imádkozom a különböző megkötözöttségben szenvedőkért. Tudom, hogy Jézus Krisztus meghalt értük, türelemmel, hosszan vár rájuk, tehát én sem tehetek mást és nem is akarok másként cselekedni, várom hittel imádkozva a helyreállást. Hittel imádkozom azokért, akik talán messziről jöttek el egy-egy alkalommal konferenciánkra, vagy lelkigondozás céljából kerestek meg bennünket. Megszabadultak bűneiktől, megkötözöttségeikből, de aztán visszaestek a régi bűnbe. Ez már többször, talán sokszor megtörtént velük. Nem látnak már kiutat. Nem mondok le róluk, imádkozom értük. Világos dolog, hogy életünk legegyszerűbb cselekedete is, ha hitből származik, nagy és magasztos lehet. Spurgeon Küzdjetek a hitért! Júd 3. szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. védjétek a hitet, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek. (Kat. ford.) Arra biztatlak benneteket, hogy tovább küzdjetek a hitért, amit Isten egyszer és mindenkorra átadott népének! (Egysz. ford.) 22

23 Ha szörfözés közben egy óriási hullám tart feléd, két dolog történhet: elkapod és meglovagolod, vagy a hullám átcsap feletted. Emelkedj felül a problémáidon, és lovagolj rajtuk a diadalig. Maria Fontaine A hit már azelőtt nekiveselkedik, hogy az ember ismerné a következményeket. John Hagee Ha nem hiszel a Bibliában, Istennek nem hiszel Jn 5: Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Jn 2:22. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Természeténél fogva a legkisebb hitetlenség is olyan, mint a legnagyobb. Spurgeon A hit Isten parancsa Mk 11:22. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! 1Jn 3:23. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Róm 1:4-6. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és en- 23

24 gedelmességre hívjunk fel minden népet: akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mk 1:15. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jn 14:1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. A hit nem alternatíva. Isten azért adta parancsba, hogy higgyünk, mert egyedül hit által kaphatunk bűnbocsánatot, hit által van üdvösségünk Jézus Krisztusban. Nem véletlen az, és nem az én rögeszmém, hogy a még hit nélkül élő embereket minden eszközzel próbálom hitre vezetni, akkor is, ha ezt sokan nem értik meg, sőt elutasítják, és erőszaknak tekintik. Isten parancsba adta a hitet, mert tudta, hogy milyen az ember. Krízishelyzetben még a legengedelmesebb gyermekeinek is szükségük lehet arra, hogy tudják: a hit Isten parancsa. Ez ugyanis istenfélelemmel párosulva átsegíti őket a (krízisen) próbán. A hit Isten ajándéka Róm 10:17. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ef 2:8-9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. A hit ajándék. Bárki számára elérhető, aki akarja. 24

25 A A hit ugyan ajándék, de mindenkinek saját magának kell azt elfogadni: mint a levegőt be kell szívni, a vizet meg kell inni, a hitet el kell fogadni. Egy frissen fakadó forrásnál is szomjan lehet halni, ha valaki nem iszik a forrás vizéből. A nyílt levegőn is meg lehet fulladni, ha valaki befogja az orrát és nem vesz levegőt. Persze, úgy gondolom, ilyen ember nemigen volt még. Sajnos ugyanezt nem mondhatjuk el a hitről. Emberek sokasága utasítja vissza Istennek eme drága ajándékát. Miért? Azért, mert nem hiszi el? Ez nem változtat a tényen. A bűnük az, hogy nem hisznek Benne. (Jn 16:9.) * * * Egy kedves testvérem kérdezte tőlem ma: Miért van az, hogy az egyik ember hisz, a másik pedig nem? A válasz a fentebb írottakban van. Isten mindenkinek ajándékozza a hitet, de sokan nem fogadják azt el. Nagyon szomorú, hogy hit nélkül élik le az életüket, és így nem törődnek a közeli és a távoli jövőjükkel sem. Ebből fakadóan nem készülnek fel az örök életre. * * * Igen, az üdvözítő hit ajándék. Az üdvösség számunkra ingyenes, de Isten gazdag lévén irgalomban még a hozzávezető ajtó kulcsát, a hitet is ajándékba adta. Miénk lehet a Menny! A kulcs rendelkezésünkre áll. Csak át kell menni az Ajtón. Aki ezt nem teszi meg, az már tudatosan ellenáll. hit szerepe hasonlít a vezetékhez, amelyen át a kegyelem forrásvize a bűnös szívekbe ömlik. Spurgeon 25

26 A z evangélizáció nyolcadik napján a lakókocsimban ültem és a Bibliámat olvastam, amikor lecsapott ránk egy szélroham. Aztán egy újabb, és még egy. A csapat egyik tagja futva közeledett az ajtómhoz. A szemében félelem: Gyere és nézd meg! Az ég már szürke volt a levegőben kavargó portól. A munkatársam észak felé mutatott, ezért arra néztem. A láthatáron óriási viharfelhők gomolyogtak elő egy hegyvonulat mögül. Tőlük származnak azok a széllökések is, amelyek lecsaptak ránk a síkságon. Látható volt, hogy rövidesen hozzánk ér az égiháború. Meghallottam a Szent Szellem suttogását a szívemben: Dorgáld meg az ördögöt! Állj ellene, és elfut tőled! Elindultam a felhők irányába, és kinyújtottam feléjük az ujjamat. Hirtelen olyan szavak jöttek ki a számon, amelyeket nem terveztem be; prófétaiak voltak: Sátán, hozzád szólok Jézus nevében: Ha tönkreteszed ezt a sátrat, bízni fogok abban, hogy Isten háromszor ekkorát ad! Szavaim végiggördültek a síkságon, aztán történt valami, amitől csak kapkodtam a levegőt. A hatalmas zivatarfelhő széthasadt középen és elindult északra meg délre. A következő óra során a vihar kétoldalt elvonult mellettünk, de a sátrat nem érintette. Hallottam a Szent Szellem hangját: A hit megijeszti a sátánt. R. Bonnke Hite tulajdoníttatik igazságnak Róm 4:3, 5, 22. De mit mond az Írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul... Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. Gal 3:6. (1Móz 15:1-6.) Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. 26

27 Jak 2:23. Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Az igaz hit azért hisz az ígéretben, mert Isten mondta. Spurgeon Harcold meg a hit harcát! 1Tim 6:12. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál 2Tim 4:7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája A A Mennyben viselt legszebb koronákat óriási problémák kohójában próbálták meg, olvasztották meg, fényesítették ki és szépítették meg. John Hagee világ tele van kétkedőkkel, akik azt mondják: ezt nem lehet. De a történelem folyamán mindig bebizonyosodott, hogy a világot azok viszik előre, akik azt mondják: lehet. H * * * a nem tudsz átkelni a hegyen, kerüld meg! Ha nem tudod megkerülni, repülj át felette! Ha nincs rá módod, ülj le, és gondolkodj el rajta, hogy tényleg olyan fontos-e a túloldalra jutnod! Ha igen, kezdj alagutat ásni! Maria Fontaine 27

28 A Jézusba vetett hit győz e világ felett 1Jn 5:4-5. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? A Mindenható Istenbe vetett hit minden lelki győzelemnek a szülőanyja. A hit átveti magát az idő korlátján, és diadalénekbe kezd, amikor a csata még javában zajlik. A * * * hit Krisztus katonáit tetőtől talpig vassal vértezi, amelyen sem kard, sem dárda, sem golyó nem fog. Spurgeon Törekedj a hitre! 1Tim 6:11. törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Légy példa a hitben! 1Tim 4:12. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. 2Tim 3:10. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak 28

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben