Ezek a rövid kifejtést igénylő kérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezek a rövid kifejtést igénylő kérdések"

Átírás

1 Ezek a rövid kifejtést igénylő kérdések 1. A lézernyomtatók működési elve. A nyomtató szíve egy forgó precíziós henger. Egy-egy lap nyomtatása előtt kb voltra feltöltik, és fényérzékeny anyaggal vonják be. Ezután a lézer fénye pásztázza végig a hengert hosszában, hasonlóan a katódsugárcsöves pásztázáshoz, csak itt elektromos feszültség helyett egy nyolcszögletű tükörrel irányítják a fényt a hengeren. A fényt modulálják, hogy világos és sötét pontokat kapjanak. Azok a pontok, ahol fény éri a hengert, elveszítik elektromos töltésüket. Miután egy pontokból álló sor elkészült, a henger a fok egy törtrészével elfordul, és elkezdődhet a következő sor előállítása. Később az első sor eléri a tonerkazettát, ami elektrosztatikusan érzékeny fekete port tartalmaz. A por hozzátapad a még feltöltött pontokhoz, így láthatóvá válik a sor. Továbbfordulva a bevont henger hozzányomódik a papírhoz, átadva neki a tonert. A papír ezután felmelegített görgők között halad el, ezáltal hozzátapad a papírhoz, kialakul a kép. A továbbforduló hengerről eltávolítják a töltést és letörlik a maradék port, ezzel készen áll arra, hogy újra feltöltsék és bevonják a következő laphoz. 2. A tintasugaras nyomtatók működési elve. A mozgatható, tintapatront tartalmazó nyomtatófej vízszintesen végighalad a papír előtt, mialatt tintát permetez apró fúvókáiból. A fúvókákban a tintacseppeket elektromosan addig hevítik, amíg felforrnak és felrobbannak. A tinta csak egy helyre mehet, a fúvókán keresztül a papírra. A fúvókákat ezután lehűtik, és a keletkező vákuum egy újabb tintacseppet húz be. A tintasugaras nyomtatók sebességét meghatározza, hogy a fűtés/hűtés ciklus milyen gyorsan ismételhető. A tintasugaras nyomtatók átlagos felbontása 300 dpi. 3. Aszinkron sín működési elve. A szinkron sínnel ellenben itt nincs órajel. Ahelyett, hogy mindent az órajelhez kötnénk, az után, hogy a sínmester beállította a címet, az MREQ, az RD jelet és bármit, amire szükség van, beállít egy speciális jelet, amit MSYN mesterszinkronizációnak neveznek. Amikor a szolga ezt meglátja, elvégzi a munkát, amilyen gyorsan csak tudja. Amint elkészült beállítja az SSYN szolgaszinkronizáció jelet. A mester ezt észleli és rögzíti az adatokat, majd negálja a címvezetéket a jelekkel együtt. A szolga észleli a negálást és ő is negálja az SSYN jelet. És ekkor visszaérkezünk a kiindulási állapothoz. A teljes kézfogás (full handshake) lényege: az MSYN beállítódik, az MSYN hatására az SSYN is beállítódik, az MSYN negálódik az SSYN hatására és végül az SSYN negálódik az MSYN negálódásának hatására. Az ilyen módon összekapcsolódó jelek halmazát nevezzük teljes kézfogásnak. 4. Szinkron sín működési elve. Egy szó beolvasása három órajelet igényel: az első ciklus a T1 felfutó élére kezdődik el, és a harmadik a T4 lefutó élére fejeződik be. A T1 periódus közben a CPU felteszi a kívánt memóriaszó címét a címvezetékre. Amikor a vezetékek már abban az állapotban vannak, hogy éppen felveszik az új értéküket, az MREQ (azt jelzi, hogy a memória elérése folyamatban van) és az RD (azt jelzi, hogy a másik jel olvasásnál magas, míg negált írásnál) jeleket beállítják. A memória nem fogja tudni T2 alatt szolgáltatni a kívánt adatot, hogy közölje a CPU-val, hogy ne várjon küld egy jelet a WAIT vezetéken T2 kezdetekor. Ez várakozó állapotokat szúr be. T3 kezdetekor a memória negálja a WAIT jelet és a T3 első fele alatt a memória felteszi az adatokat az adatvezetékre. A CPU leolvassa az adatvonalakat, és tárolja az értékeket, negálja az MREQ és RD jeleket. Fontos még megemlíteni, hogy a vezérlő jelek aktív állapota lehet alacsony, vagy magas is, ez a sín tervezőjére van bízva.

2 5. Szkennerek működési elve, half-toning. A szokásos megoldás a szürke árnyalatos képek nyomtatására az úgynevezett halftoning, a kereskedelemben kapható posztereknél is ezt alkalmazzák. A képet halftone cellákra bontják, egy cella tipikusan 6x6 pixel. Minden cella 0 és 36 közötti fekete pixelt tartalmazhat. A szemünk a több fekete pixelt tartalmazó cellát sötétebbnek látja, mint a kevesebbet tartalmazót. A 0 és 255 közötti szürkeségi értékeket 37 zónába sorolják. A 0-6-ig terjedő értékek vannak a 0-s zónában, 7-13-ig az 1-es zónában és így tovább. Ha egy 0-s zónába eső szürkeségi értékkel találkozunk, akkor a neki megfelelő halftone cella a papíron üresen marad. egy 600 dpi-s fénykép halftone változatának tényleges felbontása 100 cella/inch, amit halftone képernyő-frekvenciának neveznek, és mértékegysége az lpi (lines per inch). 6. Sínkiosztó eljárások. Ahhoz, hogy egy eszköz használhassa a PCI sínt, le kell foglalnia. A PCI sín egy centralizált sínütemezőt használ. A legtöbb megvalósításban a sínütemezőt beépítik a csatoló áramkörök egyikébe. Minden PCI-eszköztől két szál vezeték vezet a központi ütemezőbe. Az egyik az REQ#, amelyet a sín használati jogának elkérésére használ. A másik vezeték a GNT#, amely a használati jog megkapását jelzi. Sínciklusok: általában egy szót visz át a sín, de gyakran a blokkátvitel a hatékonyabb. Amikor megkezdődik a blokkátvitel a sínmester megadja a szolgának az átvinni kívánt szavak számát ezután a szolga minden egyes időciklusban visszaad egy szót amíg a számláló el nem fogy. Többprocesszoros rendszerben szükséges annak biztosítása, hogy egyszerre csak egy CPU használhasson valamilyen kritikus adatstruktúrát a memóriából. 7. Karakterkódolási eljárások. Minden számítógép használ valamilyen karakterkészletet. Ez mindenképpen tartalmazza a 26 angol nagybetűt, a 26 kisbetűt, 0-9-ig a számjegyeket és egy sor speciális szimbólumot, mint például a szóközt, pontot, mínuszjelet, vesszőt és soremelést. Ahhoz, hogy a számítógépen tárolni tudjuk ezeket a karaktereket, mindegyikhez hozzá kell rendelnünk egy számot. A számok és a karakterek egymáshoz rendelését karakterkódnak nevezzük. Alapvető fontosságú, hogy egymással kommunikáló gépek ugyanazt a kódot használják, mert különben nem értik meg egymást. Ezért szabványokat dolgoztak ki, a fontosabbak: ASCII, UNICODE. ASCII: minden karakter 7 bites, összesen 128 karakter. UNICODE: erre a különböző abc-k miatt volt szükség (pl. ékezetes betűk). 8. Aritmetikai áramkörök. Lépegető regiszter: tartalmaz 8 bemenő bitet, 8 kimenő bitet, amelyek a bemenő jelek pontosan 1 bittel történő eltolását jelentik, valamint a vezérlővonal (C), amely meghatározza léptetés irányát: 0 esetén balra, 1 esetén jobbra. Minden bithez egy ÉS kapupár tartozik, kivétel a végeken, mert ott csak egy-egy. Az ÉS kapuk kimenetei pedig VAGY kapukba vannak kapcsolva. C=1 esetén jobbra, C=2 esetén pedig balra léptetés hajtódik végre. Összeadók: fél-összeadók (egyszerű áramkörök, nem kezelik az átvitelt), teljes összeadók (két fél-összeadóból áll, de a két bemeneti szám mellett adott az átvitel-be bemenő vonal is), átvitelt kezelő összeadók (amennyi bites szó összeadását szeretnénk, annyi teljes összeadót kell összekapcsolnunk), átvitelt kiválasztó összeadó (ez az átvitelt kezelő összeadó olyan módosítása, mellyel kevesebb idő alatt végzi el). Aritmetikai-logikai egységek: ez négy funkciót képes végrehajtani. A ÉS B, A VAGY B, NEM B, A+B. ez az egység tartalmaz egy dekódolót, egy logikai egységet és egy teljes összeadót.

3 9. Mit értünk számítógép architektúra alatt? A számítógép szintekből áll: digitális logika szintje, mikroarchitektúra szintje, utasításrendszerarchitektúra szintje, operációs rendszer gépi szintje, assembly nyelvi szint, problémaorientált nyelvi szint. Egy-egy szint adattípusainak, műveleteinek és szolgáltatásainak összességét a szint architektúrájának nevezzük. Az architektúra a szint használója által látható tulajdonságokat foglalja egységbe. A programozó által látható tulajdonságok az architektúrához tartoznak. A megvalósítás részletei nem taroznak az architektúrához. A programozó által látható számítógépes rendszerelemek tervezésével a számítógép-architektúra foglalkozik. Gyakorlatilag a számítógép-architektúra és a számítógépek felépítése azonos tárgyat takar. 10. Processzor feladatai. A CPU (Central Processing Unit, központi feldolgozó egység) a számítógép "agya". Feladata az, hogy a központi memóriában tárolt programokat végrehajtsa. A programok utasításait egymás után beolvassa, értelmezi és végrehajtsa. Az egyes részeket egy sín köti össze, ez egy vezetőköteg, amely címeket adatokat és vezérlőjeleket továbbít. A sín lehet a CPU-n kívül, hozzákapcsolva azt a memóriához és B/K egységekhez, illetve lehet a CPU-n belül is. Részei: vezérlő egység (utasítások beolvasása a központi memóriából és típusuk megállapítása), ALU (aritmetikai logikai egység) és a regiszterek (fontosabbak: utasításszámláló, utasításregiszter). 11. Milyen célt szolgálnak a regiszterek? A CPU egy kisméretű gyors memóriát tartalmaz, ebben részeredményeket és bizonyos vezérlőinformációkat tárol. Ez a memória regiszterekből áll, mindegyiknek adott mérete és funkciója van. Minden regiszter képes tárolni egy számot, a tárolható legnagyobb számot a regiszter mérete határozza meg. A regiszterek rendkívül gyorsan lehet olvasni és írni, mert a CPU-ban vannak. A két legfontosabb regiszter: utasításszámláló (tartalmazza a következő végrehajtandó utasítás címét), utasításregiszter (az éppen végrehajtott utasítást tartalmazza). A legtöbb számítógép még számos egyéb regisztert is tartalmaz, ezek némelyike általános célú, míg mások speciális célúak. 12. Mi a feladata az utasításszámlálónak és az utasításregiszternek? Az utasításszámláló(pc) és az utasításregiszter(ir) egyaránt regiszterek. A PC a következő végrehajtandó utasítás címét tartalmazza. Az IR az éppen végrehajtott utasítást tartalmazza. 13. Mit értünk interpretáláson? Adott a beépített utasítások nyelve (L0) valamint az új utasítások együttese (L1).L1 végrehajtása L0 -n történhet fordítással, vagy értelmezéssel. Az értelmezés (interpretálás) során L0 az L1 nyelvű programokat bemenő adatokként kezeli és úgy hajtja azokat végre, hogy minden utasításukat elemzi és a vele ekvivalens L0 nyelvű utasítássorozatot azonnal végrehajtja. 14. (Belső) memória szervezése Egy 4X3-as memória szervezése a következő: Nyolc bemenő vonal és három kimenő vonala van. A három adatbemenet:i0, I1 és I2; kettő a címzésre szolgál:a0 és A1; és három az ellenőrzésre; cs (chip select) a lapka kiválasztásához, RD(Read) az olvasás és írás megkülönböztetésére és az OE (Output Enable)a kimenet engedélyezésére. A három adatkimenet: D0, D1 és D2. Ez a memória egy 14 lábas tokozásban tud helyet foglalni, beleértve a tápfeszültséget és a földet.

4 15. Háttérmemóriák hierarchiája Regiszterek (néhány ns-os elérési idő; 128 bájt kapacitás) Gyorsítótár (néhányszor lassabb a regisztereknél; néhány megabájtos kapacitás) központi memória (néhány 10 ns -os elérési idő; 10MB-1GB kapacitás) mágneslemez (kb 10 ms -os elérési idő; néhány gigabájt-tól néhány száz GB kapacitás) Szalag ill. Optikai lemez (másodperces elérési idő; cserélhetőek így a kapacitás "végtelen"). A hierarchia szintjein lefelé haladva növekszik az elérési idő, a tároló kapacitás, és az 1$-ért megvásárolható tárolókapacitás 16. Mi az IDE? IDE (Integrated Drive Electronics - Beépített eszközelektronika): meghajtóba integrált vezérlő Jellemzői: régi BIOS hívási konvenciók megtartása; szektorok címzése fej, cilinder és szektorok sorszámának megadásával történik maximálisan 16 fej, 63 szektor és 1024 cilinder lehet (összesen ) ennyi szektorban 528 MB adat fér el. Az 528 Mb-nál nagyobb lemezegységek elterjedésével az IDE-t felváltották az EIDE meghajtók. Ezek támogatnak egy ún. LBA címzési módot, amely a szektorokat 0-tól a maximális 2^24-1-ig számozza, így az képes az 528 MB-os határ fölé kerülni. 17. Mi a SCSI? SCSI (Small Computer System Interface - kis számítógép-rendszerek interfésze) Cilinderekre, sávokra és szektorokra van osztva (az IDE-hez hasonlóan); de más az interfésze és sokkal nagyobb az adatátviteli sebessége. Az SCSI tulajdonképpen egy sín, amelyre egy SCSI vezérlő és legfeljebb 7 eszköz csatlakoztatható. Minden SCSI-egységnek van egy -egy 0-7 közötti egyértelmű azonosítója és két csatlakozója (bemeneti és kimeneti- az egyik egység kimenetét kábelek kötik össze a másik eszköz bemenetével). Az SCSI 50 eres kábelt használ. Ebből 25 földpotenciálon van, a másik 25-ből párosítva van egy ezekhez (zajvédelem). 25 érből 8 adat, 1 paritás és 9 vezérlővonal, a többi egyéb célokra (táp, fejlesztés) van fenntartva. Az SCSI szabvány megengedi, hogy az összes eszköz egyszerre működjön. 18. Mi a DVD? DVD (Digital Vesatile Disk - sokoldalú digitális lemez) Alapfelépítése hasonló a CD-éhez; 120 mm-es öntőformában készült polikarbonát lemez, amely üregeket és szinteket tartalmaz, ezeket egy lézerdióda világítja meg és egy fotoérzékelő veszi a visszavert jeleket. Különbségek a CD-hez képest: 1. Kisebb üregek (0,4 mikron) 2. Szorosabb spirál (sávok közt 0,74 mikronos rés) 3. Vörös lézer (0,65 mikron) 4,7 GB-os kapacitás. Egy 1xDVD adatátvitele 1,4 MB/s. 4 definiált formátum: 1. Egyoldalas, egyrétegű (4,7 GB) 2. Egyoldalas, kétrétegű (8,5 GB) 3. Kétoldalas, egyrétegű (9,4 GB) 4. Kétoldalas, kétrétegű (17 GB) 19. Hol és miért van szükség illesztőhelyekre (slots)? Erre a számítógép hardveres részénél van szükség. A gépben van egy alaplap, melyen sín található, a CPU, DIMM modulok, meg kiegészítő áramkörök, valamint a B/K eszközök számára csatlakozók (illesztőhelyek, slots). Tehát, ezek az eszközök így teremtenek fizikai kapcsolatot a géppel. Pontosabban a B/K eszközök vezérlőkártyái csatlakoznak így az alaplaphoz.

5 20. Mi a sínek feladata? A sín közös elektronikus pálya a különböző eszközök között. Léteznek CPU-n belüli sínek (ezek adat I/O-t tesznek lehetővé az ALU-ból). A CPU-n kívüli sínek különböző a sínre csatlakoztatott egységek közt teremt kapcsolatot. A mai gépekben külön sín áll rendelkezésre a CPU memória között ill. legalább egy sín a B/K egységek számára. 21. Mi a vezérlők feladata I/O eszközöknél? Minden B/K eszköz két részből áll; az egyik rész tartalmazza az elektronika nagy részét, ez a vezérlő, a másik az eszköz maga. A vezérlő általában egy külön kártyán van (az alaplap valamely ISA, PCI, AGP vagy egyéb portjába csatlakoztatva). A vezérlőnek az a feladata, hogy a hozzá csatlakoztatott eszközt vezérelje és a sínhez való hozzáférését irányítsa. Ha pl. egy program adatokat akar olvasni a lemezről, akkor a vezérlőnek ad ki egy parancsot, ami keresési és egyéb parancsokat ad a lemezegységnek. Ha a megfelelő sáv és szektor megvan, akkor a meghajtó az adatokat egy bitsorozatként kezdi továbbítani a vezérlő felé. A vezérlő feladata, hogy a bitsorozatot nagyobb egységekké állítsa össze és a memóriába írja. 22. Mi az ISA? ISA (Industrial Standard Architecture -ipari szabvány architektúra) Egy 8,33 Mhz frekvencián működő PC/AT sín. 32 bitesre bővített változata az EISA bővítőkártyák fogadására hivatott 23. Mi az EISA? Az Extended ISA rövidítése, ami azt jeleni, hogy bővített szabványos felépítés. Az IBM dolgozta ki, miután rájött, hogy kompatibilizálni kell az eszközgyártást. Az EISA-t az ISA sínből fejlesztették ki, mivel az már túl lassúnak bizonyult. 24. Mi a PCI? A Peripheral Component Interconnect rövidítése, ami perifériális komponensek összekapcsolását jelenti. Az Intel által tervezett sín, ami manapság az egyik legnépszerűbb. 25. Mi az USB? A kilencvenes évek közepén hét vállalat képviselői elhatározták, hogy kidolgoznak a számítógépek és az alacsonyabb sebességű perifériák összekapcsolásának egy jobb módját. A kidolgozott szabvány neve az USB-Universal Serial Bus-Univerzális soros sín, amit már széles körben alkalmaznak személyi számítógépeken. 26. Síntípusok A személyi számítógépek szokványos felépítése egy fémdoboz, alján az alaplappal, amin hosszában található rajta egy sín, valamint a B/K eszközök csatlakozói. Minden B/K eszköz két részből áll: egyik rész tartalmazza az elektronika nagy részét, ez a vezérlő. A másik maga az eszköz. A vezérlőnek az a feladata, hogy a hozzá csatlakoztatott eszközt vezérelje és a sínhez való hozzáférést irányítsa. A sínt nem csak a B/K vezérlők használják, a CPU is ezen keresztül éri el az utasításokat és az adatokat. De ha a sínt egyszerre a CPU és a B/K is akarja használni, akkor a sínkiosztó lapka dönti el, hogy ki lesz az első. Egy igen jelentős típusú sín az ISA(szabványos felépítés) sín volt, amit később továbbfejlesztettek és így lett az EISA(bővített szabványos felépítés). Ezek közül ma az egyik legnépszerűbb a PCI(perifériás komponensek összekapcsolása) sín. 27. DMA fogalma A Direct Memory Access rövidítése, ami közvetlen memória-hozzáférést jelent. Amikor a vezérlő a CPU közreműködése nélkül olvas vagy ír a memóriába.

6 28. Mátrixnyomtató Az egyik legolcsóbb nyomtató, amelyben egy 7-24 elektromágnesesen aktivizálható tűt tartalmazó nyomtatófeje halad el minden nyomtatandó sorban. Igazából azonban minden kinyomtatott sor 7 vízszintes sorból áll. A mátrixnyomtatók olcsók és nagyon megbízhatók, habár lassúak, hangosak és gyengék a grafikus képességeik. 29. Egerek Az egér egy kis műanyag doboz ami a billentyűzet mellett helyezkedik el az asztalon. Ha mozgatjuk, akkor a monitoron látható kis jel szintén elmozdul. Ezáltal a felhasználók rámutathatnak a képernyőn lévő objektumokra. Az egér tetején egy, kettő vagy három gomb van, ezekkel lehet a menükből választani. Háromféle egeret gyártottak eddig: mechanikus, optikai és optomechanikus egeret. Az elmúlt években a két kerék helyett már csak egy kiálló golyót használnak az egér talpában. Az optikainak viszont nincs se kereke, se golyója. Ehelyett egy LED(fénykibocsátó dióda)és egy fénydetektor van az aljában. Ez egy speciális műanyag lapon mozog amin a fénydetektor érzékeli az egér által megtett távolságot. A harmadik fajta egér az optomechanikus. A mechanikushoz hasonlóan egy golyó két, egymással derékszöget bezáró tengelyt forgat. Ahogy az egér mozog, a tengelyek forognak és a réseken keresztül egy LED-böl fényimpulzusok jutnak el a hozzá tartozó detektorba. A fényimpulzusok száma arányos a megtett úttal. 30. Színes nyomtatók a, CYMK-nyomtató:(Cyan, Yellow, Magenta, black).ez a nyomtató színkivonással állítja elő a ciánból, a sárgából, a bíborvörösből és a feketéből lineáris szuperpozícióval a színeket. A monitorok ezzel szemben az additív alapszíneket és az RGB-(Red, Green, Blue)rendszert használják a színek előállítására. Azoknak a színeknek az összességét, amit egy monitor vagy nyomtató képes előállítani gamutnak nevezzük. b, Szilárd tintás nyomtatók: Ezekben négy speciális, szilárd tintatömböt kell elhelyezni, amelyeket aztán felolvasztanak. Ezért bekapcsolás után várni pár percet, míg a tinta felolvad. Majd a forró tintát a papírra szórják, ahol megszilárdul és végül egy hengeren átgördülve véglegesen a papíron marad. c, Színes lézernyomtató: Monokróm testvéréhez hasonlóan működik, kivéve, hogy a négy színnek megfelelő képeket egyenként viszik fel a hengerre és mindegyiknél külön tonerből színezik meg a papírt. d, Viasznyomtatók: Egy széles, négyszínű viaszt tartalmazó szalag van benne, amely lapméretű szegmensekre osztott. Több ezer fűtőelem olvasztja meg a viaszt, ahogy a papír mozog alatta. A viasz CYMK-rendszert használva pixelenként hozzátapad a papírhoz. Ezek igen elterjedt nyomtatók voltak, de drágák a kellékeik. e, Festékszublimációs nyomtatók: Ebben a nyomtatóban egy több ezer fűtőelemet tartalmazó nyomtatófej felett haladnak el a hordozóanyagban tárolt CYMK- festékek. A festékek azonnal elpárolognak és a papírra kerülnek. Minél magasabb a hőmérséklet, annál több festék kerül a papírra és annál élénkebb lesz a szín. 31. Modemek működési elvei A számítógépek használatának növekedésével gyakran válik szükségessé, hogy két gép tudjon egymással kommunikálni. Azonban egy sima telefonvonal nem alkalmas a számítógép jeleinek továbbítására. Ez az eszköz, amelyik kétszintű jelek formájában bitenként karaktereket fogad el a számítógéptől és a biteket egyesével vagy kettesével amplitúdó-, frekvencia- vagy fázismodulációt használva továbbítja. A mai modemek kb bit/másodperc sebességgel működnek. Full duplex az a modem amely egyszerre mindkét irányba tud kommunikálni. Fél duplex az, ami csak egy irányba tud kommunikálni egyszerre. A csak egy irányba működő vonal neve szimplex.

7 32. Mi az ISDN? (integrált szolgáltatások digitális hálózata) Az ISDN az internet alkalmazásával lett hasznos. Amikor valaki ISDN-re fizet elő egy telefontársaságnál, akkor az analóg vonalat lecserélik digitálisra. Az új vonal két független digitális csatornát szolgál ki, plusz egy jelzőcsatornát. Az ISDN tehát nem csak gyors, mint az analóg csatorna, hanem a kapcsolatokat is 1 másodperc alatt fel tudja építeni. A bitek jelentése csak a küldő és a fogadó számára ismertek. Az ügyfél és a szolgáltató berendezései közötti interfész az NT1 doboz, egyik oldalán a T, másikon pedig az U interfésszel. 33. Mi az ASCII? Az American Standard Code for Information Interchange rövidítése, ami az információcsere amerikai szabványos kódrendszerét jelenti. Minden ASCII karakter 7 bites, vagyis összesen 128 karakter lehet. 34. Mi a UNICODE (IS 10646)? ASCII-ból hiányzó más nyelvterületek betűit először kódlapok kialakításával próbálták pótolni. Nyelv vagy nyelvcsoportok kódlapokba csoportosításával (IS : latinalapú szláv nyelvek pl.: magyar, cseh) De a programoknak számon kell tartania, mely kódlapot az aktív és hiányzanak a japán és kínai nyelvek kódlapjai. UNICODE-ot támogatja a Java, Windows NT és sok alkalmazás. Minden karakterhez és szimbólumoz egy 16 bites értéket rendel. 16 bites szimbólumokkal UNICODE kódpozícióval rendelkezik Könnyű az ASCII UNICODE konverzió az azonos kódpozíciók miatt. A kódpozíciók 16-osával blokkokra van osztva, a jelentősebb ábécé néhány egymás utáni zónát foglal el. Probléma a japán és kínai írásjelek nagy száma és eltérő betűrendezése. 35. Mi a multiplexer? 2^n db adatbemenettel, n db vezérlőbemenettel és 1 db kimenettel rendelkezik. A kiválasztott adatbemenet útképzéssel irányított vagy más néven kapuzott a kimenetre. Az n db vezérlőbemenet egy n bites számot kódol, amely meghatározz a 2^n db bemenet közöl melyiket kapuzzuk a kimenetre. Felhasználása: párhuzamos-soros adatkonverter, igazságtáblák implementálása 36. Mit csinál a dekódoló? A bemenet egy n bites szám, amellyel ki tudjuk választani a 2^n kimenet az egyiket (azaz be tudjuk állítani 1-re) Felhasználása: memóriacímzés. 37. Mit csinál az összehasonlító? Két n bites bemeneti szót hasonlít össze. Ha meggyeznek 0 jelenik meg a kimeneten, ha különböznek akkor pedig Mit csinál a PLA (Programmable Logic Array)? Logikai függvények (igazságtáblázatok; t.d.n.f. alakra) megvalósíthatók PLA segítségével. A PLAban n változó számára van bemenet, amelyet komplemensképzéssel megkétszerezünk. Az így kapott 2n bemenőjel közül egy "2n x m" -es mátrix határozza meg, melyik ÉS kapura kerüljön. Ennek programozása az áramköri biztosítékok nagy árammal történő kiégetésével történik. A kimeneti rész k db VAGY kapuból áll. Itt egy "m x k"-s mátrix adja meg, hogy ténylegesen melyik kapcsolat létezik. 39. Mit csinál a léptető (shifter)? Egy n bites bemenettel és egy n bites kimenettel rendelkező léptető aritmetikai áramkör a bemenetet 1 bittel, a vezérlővonal által meghatározott irányba (0-balra, 1-jobbra) tolja el. (3.16.ábra)

8 40. Mit csinál a fél-összeadó (half adder)? Két jel összegét, és az átvitelt (balra) számítja, de több bites összeadásnál nem megfelelő, mert nem kezeli a jobbról érkező átvitelt. 41. Mit csinál a teljes összeadó (full adder)? A fél-összeadó hibáját kiküszöbölő összeadó, amely két fél-összeadóból épül fel. 42. Mi a CPU (Central Processing Unit)? Központi feldolgozó egység feladata: a programok utasításait beolvasni értelmezni és végrehajtani. Részei: -vezérlőegység (utasításbeolvasás és azok típusának megállapítása) -aritmetikai egység (utasítások végrehajtásához szükséges műveletek elvégzése pl.: összeadás logikai ÉS) -tartalmaz egy kisméretű memóriát, amely a részeredményeket és bizonyos vezérlőinformációkat tárol (pl.: utasításszámláló (program counter); utasításregiszter) 43. Mi a ciklusidő? Az órákat a digitális áramkörök szinkronizálásához használják. Az óra áramköre impulzusokat bocsát ki meghatározott pulzusszélességgel és meghatározott időközönként. A két egymást követő pulzus élei közötti időintervallumot az óra ciklusidejének (clock cycle time). A pulzusfrekvencia ált MHz 44. Mi a regiszterek szerepe? Minden számítógép rendelkezik ISA-szinten látható regiszterekkel. Ezek célja a program végrehajtásának vezérlése, közbülső eredmény tárolása Típusai: speciális és általános célú regiszterek Speciális regiszterek: utasításszámláló, veremmutató és a speciális funkciójú regiszterek Általános célú regiszterek: fontos lokális változókat és időleges eredményeket tárolnak; cél a gyakran használt adatok gyors elérése. (A RISC gépek a gyors CPU és a lassú memória-elérés miatt általában 32 általános célú regiszterrel rendelkezik) ISA-szinten a felhasználói programok által látható regiszterek mellet sok olyan speciális célú regiszter is van, amelyeket csak az operációs rendszerek használnak. 45. Mi a RAM (Random Access Memories)? Mire használatos? Írható olvasható memória. Statikus RAM (SRAM): belső áramkörei hasonlóak az alap D-flipflophoz; tartalmuk addig marad meg, amíg az áramellátás működik, akár napokra; A SRAM-ok nagyon gyorsak (elérési idő néhány ns), ezért főleg másodszintű gyorsítótárként használják

9 Dinamikus RAM (DRAM): nem használ flipfloppot, hanem cellák tömbjéből épül fel, amelyben mindegyik cella egy tranzisztort és egy kicsi kondenzátort tartalmaz; ez feltöltődik és kisül aszerint, hogy 0-át vagy 1-et tárol. A elektromos töltés hajlamos a szivárgásra. ezért frissíteni kell néhány ezredmásodpercenként; ezt a műveletet egy külső logika ügyeli. Ezáltal a DRAM jóval bonyolultabbak de sokkal nagyobb a tárolókapacitásuk. Általában főmemóriákban használják alacsony sebessége (néhány 10 ns) miatt Míg dinamikus RAM-ok egy tranzisztor, egy kondenzátor kell bitenként (szemben a statikus RAMkal ahol 6 tranzisztor) FPM DRAM: belseje egy bitmátrix, amelyben első lépésben egy sorcím majd egy oszlopcím jelenik meg (elavult) EDO DRAM: párhuzamos memóriahivatkozást engedélyez, amellyel nem javul a gyorsaság, de javítja a sávszélességet. 46. Mi a ROM? Mire használatos? ROM (Read Only Memory) -nem változtatható és nem törölhető A ROM-ban tárolt adatok bevitele a gyártás alatt történik meg. A ROM olyan alkalmazási területeken használatos, ahol fontos, hogy ne vesszen el az adat akkor sem, ha kikapcsoljuk az áramot. (ROM típusú memóriában tárolódik a BIOS is, mivel az abban tárolt adatokra minden bootoláskor szükség van, nem veszhet el kikapcsoláskor). 47. Mi az EPROM? Erasable Programmable ROM; Mező-programozható és mező-törölhető ROM. Ha kvarcüveg ablakon át erős ultraviola fénnyel 15 percig megvilágítjuk, akkor az összes bit 1-re állítódik. Általában ugyanazt a szervezést használják, mint a statikus RAM-ok. 48. Mi az UART? Universal Asynchronous Receiver Transmitter - univerzális aszinkron vevő és továbbító. A számítógép és terminál közti kommunikációhoz szükséges "átalakító". Egy karakter megjelenítésére a számítógép beolvassa a központi memóriából, átadja az UART-nak, ami aztán bitenként elküldi őket egy RS-232-C kábelre. Az UART tulajdonképpen egy párhuzamos-soros átalakító, mert egy egész karaktert kap, majd meghatározott ütemben egyenként adja ki a biteket. A terminálon egy másik UART fogadja a biteket és összeállítja a karaktert, amit aztán megjelenít a képernyőn. 49. Pentium II utasításformái A PII utasításformái bonyolultak és szabálytalanok 6 féle változó hosszúmezővel, amelyek közül 5 opcionális. Általában igaz, hogy ha egy kétoperandusú utasítás egyik operandusa a memóriában van, akkor a másik nem lehet a memóriában (csak a regiszterben). 50. UltraSparc utasításformái Minden utasítása pontosan 32 bit és szóhatárra igazított. Az utasítások általában egyszerűek és csak egy műveletet specifikálnak. A tipikus aritmetikai utasítás két regisztert specifikál a bemenő operandusok és egyet az eredmény számára. A nem előre jelzett ugró utasítások 3-as formájúak, ahol a FELT mező mondja meg, hogy melyik feltételt kell beállítani. Az A bit felelős a késleltetés megakadályozásáért bizonyos utasításokban. Az utolsó forma a CALL utasításé, ami eljárás hívást végez. Ez az egyetlen utasítás, amelyben 30 bit kell a cím megadására.

10 51. JVM utasításformái Legtöbb JVM utasításformája egyszerű. Minden utasítás 1 bájt műveleti kóddal kezdődik. Néhány esetén újabb bájt keletkezik, vagy Index (ILOAD), vagy konstans (BIPUSH), vagy adattípusjelző (NEWARRAY). A 3. formátum alapvetően azonos a 2. formával, kivéve, hogy 8 bites konstans helyett 16 bitet tartalmaz (WIDE,ILOAD,GOTO). A 4. forma csak az IINC, az 5. utasításforma csak a MULTINEWARRAY, a 6. csak az INVOKEINTERFACE, a 7. a WIDE IINC,a 8. utasításforma pedig csak a WIDE GOTO és WIDE JSR utasítások sajátja. Tehát 8 kivételével minden utasítás 1.,2. vagy 3. formájú, amelyek rövidek és egyszerűek. 52. Mit jelent a közvetlen címzés? Az operandust közvetlenül az utasításban adjuk meg, nem pedig a címét, vagy más információt, ami leírná, hogy az operandus hol található. Az ilyen operandus a közvetlen operandus; automatikusan betöltődik az utasítással, tehát azonnal hozzáférhető felhasználásra. A közvetlen címzés lényege, hogy nem kíván külön memória hivatkozást az operandus kiolvasására. Hátránya, hogy így csak konstanst lehet megadni és az értékek száma korlátozott a mező méretével. Egy lehetséges közvetlen utasítás. Ez az utasítás R1 regiszterbe betölti a 4 konstanst. 53. Mit jelent a direkt címzés? A memóriabeli operandus megadása egyszerűen a teljes cím megadásával megtehető. Ez a direkt címzés. Használata korlátozott, mert minden végrehajtása ugyanazt a memóriamezőt érinti. Tehát amíg az érték változhat, addig a hely nem, vagyis a direkt címzés csak olyan globális változok elérésére használható, amelyek címe fordításkor ismert. 54. Mit jelent a regisztercímzés? A regisztercímzés valójában megegyezik direkt címzéssel, azzal a különbséggel, hogy memóriacím helyett regisztert tartalmaz. A címzésimód egyszerűen csak regisztermódként ismert. Az UltraSPARC szinte csak ezt használja. 55. Mit jelent a regiszter-indirekt címzés? Ebben a címzési módban is a memóriából jön a specifikált operandus, vagy oda megy, de nem közvetlenül a címe van adva az utasításban. Helyette a címet egy regiszter tartalmazza. Ha egy címet ilyen módon adunk meg, mutatónak hívjuk. A regiszter-indirekt címzés nagy előnye, hogy úgy hivatkozik a memóriára, hogy annak a címét nem kell az utasításban tárolni. 56. Mit jelent a bázis-indexelt címzés? Néhány gép rendelkezik olyan címzési móddal, amely úgy határozza meg a hivatkozott memória címét, hogy összeadja a két regiszter tartalmát, és (opcionálisan) ehhez hozzáad egy eltolási értéket. Az egyik regiszter a bázis, a másik az index. 57. Mit jelent a verem címzés? Már korábban megjegyeztük, hogy a rövid utasításhossz mennyire kívánatos. A végsőkig redukálva a cím hosszát, eljutunk a 0 címes utasításhoz. Mint már láttuk, 0 címes utasítás lehetséges veremmel kapcsolatban. Pl. ilyen az IADD. Ebben a szakaszban alaposan megvizsgáljuk a veremcímzést. 58. Mit jelent az ortogonalitás elve? Szoftverszempontból az utasítások és a címzési módok szabályos szerkezete lenne kívánatos a legkevesebb utasítás formátummal. Ilyen szerkezet könnyűvé tenné a fordítóprogramoknak, hogy jó kódot generáljanak. Minden műveleti kód megengedne minden értelmes címzési módot. Továbbá, minden regiszter elérhető lehetne minden regisztermódban. Azaz a jó architektúrában a műveleti kódok és a címzési módszerek (majdnem) szabadon párosítható.

11 59 Mi az x + y - z posztfix alakja? xy+z- 60. Mi az x * y - z posztfix alakja? xy*z- 61. Mi az xyz*+ infix alakja? x+y*z 62. Mi az xy*z+ infix alakja? x*y+z 63. Adja meg a tízes számrendszerbeli számot kettes számrendszerben! ugyanis véges tizedes tört nem bizonyosan véges bináris alakban is. 64. Adja meg a nyolcas számrendszerbeli számot tízes számrendszerben! 7, Mennyi -17 (tízes számrendszer) kettes komplementere egy bájton? Mennyi 25 (tízes számrendszer) 128-meghaladó ábrázolása (egy bájton)? Mennyi -31 (tízes számrendszer) BCD ábrázolása, tízes komplemens kóddal, négy bájton? A BCD ábrázolás lényege, hogy minden számjegyet négy biten ábrázolunk. Ezek alapján a 31= , a kilences komplemensbe nem tudom átalakítani, de a tízest úgy kell létrehozni, hogy a kilenceshez hozzáadunk 1-et. 68. IEEE 754 lebegőpontos szabványai. Kifejlesztette: William Kahan. A szabvány háromféle formát definiál: egyszeres pontosságot (32 bit), dupla pontosságot (64 bit) és kiterjesztett pontosságot (80 bit). A formák előjel bittel kezdődnek, 0 a pozitívat, 1 a negatívat jelöli, ezt követi a kitevő, amely 127 többletes kitevőt használ szimpla és 1023-mat használ dupla pontosságban, ezeket 8 illetve 11 biten ábrázolják. Végül pedig a törtrészek következnek 23 illetve 52 biten. 69. Mit jelent a mutató adat(típus)? Regiszter címzéseknél van ilyen. Ebben a címzési módban a memóriából jön a specifikált operandus, vagy oda megy, de nem közvetlenül a címe van adva az utasításban. Helyette a címet egy regiszter tartalmazza. Ha egy címet ilyen módon adunk meg mutatónak hívjuk. Előnye, hogy úgy hivatkozik a memóriára, hogy annak címét nem kell utasításban tárolni. Továbbá, az utasítás különböző végrehajtása más-más memóriamezőre hivatkozhat. 70. Ábrázolja a -132 (tízes számrendszerbeli) értéket lebegőpontosan (előjel, karakterisztika 4 biten, 8-meghaladó ábrázolásban, mantissza 11 biten).

12 71. Hajlékony lemez. Floppy, vagy hajlékonylemez: egy kisméretű, cserélhető adathordozó. Az IBM találta fel, információtarolásra használták. Általános jellemzőik megegyeznek merevlemezekével (sávokból áll, bitekre oszthatók, szektorokra tagoltak), de hajlékonylemezek esetén az olvasó és író fejek hozzáérnek a lemezhez. Ennek következtében mind az adathordozó, mind a fejek aránylag hamar elkopnak. Hogy ezt elkerüljék, kitalálták, hogy amikor a lemez éppen nincs használatban addig a forgás leáll. Két mérete van: 5,25 inch és 2,5 inch átmérőjű. Mindkét verzióból van kissűrűségű (LD), illetve nagy sűrűségű (HD). Mivel a 3,5 inchesek több adatot tudnak tárolni és jobban védettek, szinte teljesen kiszorították a régebbi 5,25 incheseket. 72. Szinkron sín működése. Egy szó beolvasása három órajelet igényel: az első ciklus a T1 felfutó élére kezdődik el, és a harmadik a T4 lefutó élére fejeződik be. A T1 periódus közben a CPU felteszi a kívánt memóriaszó címét a címvezetékre. Amikor a vezetékek már abban az állapotban vannak, hogy éppen felveszik az új értéküket, az MREQ (azt jelzi, hogy a memória elérése folyamatban van) és az RD (azt jelzi, hogy a másik jel olvasásnál magas, míg negált írásnál) jeleket beállítják. A memória nem fogja tudni T2 alatt szolgáltatni a kívánt adatot, hogy közölje a CPU-val, hogy ne várjon küld egy jelet a WAIT vezetéken T2 kezdetekor. Ez várakozó állapotokat szúr be. T3 kezdetekor a memória negálja a WAIT jelet és a T3 első fele alatt a memória felteszi az adatokat az adatvezetékre. A CPU leolvassa az adatvonalakat, és tárolja az értékeket, negálja az MREQ és RD jeleket. Fontos még megemlíteni, hogy a vezérlő jelek aktív állapota lehet alacsony, vagy magas is, ez a sín tervezőjére van bízva. 73. Hajlékony sín működése. 74. Megszakítások A megszakítás, olyan eltérítése a vezérlési folyamatnak, amelyet nem a program okoz, hanem valami más, általában B/K. például, a program utasíthatja a lemezegységet, hogy kezelje el az adatátvitelt, és annak befejezésekor megszakítást küldjön. Ugyanúgy, mint a csapda, a megszakítás bekövetkeztekor is megáll a program végrehajtása, és a vezérlés a megszakítás-vezérlőre adódik, amely elvégzi a kívánt tevékenységet. Ha ez befejeződött, a megszakítás-kezelő visszaadja a vezérlést a megszakított programnak. A megszakított processzusnak pontosan azt az állapotát kell helyreállítani, mint ami akkor volt, amikor a megszakítás történt.

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

A mikroprocesszor felépítése és működése

A mikroprocesszor felépítése és működése A mikroprocesszor felépítése és működése + az egyes részegységek feladata! Információtartalom vázlata A mikroprocesszor feladatai A mikroprocesszor részegységei A mikroprocesszor működése A mikroprocesszor

Részletesebben

A számítógép fő részei

A számítógép fő részei Hardver ismeretek 1 A számítógép fő részei 1. A számítógéppel végzett munka folyamata: bevitel ==> tárolás ==> feldolgozás ==> kivitel 2. A számítógépet 3 fő részre bonthatjuk: központi egységre; perifériákra;

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Kívánalom: sok kapu kevés láb Kombinációs áramkörök efiníció: kimeneteket egyértelműen meghatározzák a pillanatnyi bemenetek Multiplexer: n vezérlő bemenet, 2 n adatbemenet, kimenet z egyik adatbemenet

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

Előadó: Nagy István (A65)

Előadó: Nagy István (A65) Programozható logikai áramkörök FPGA eszközök Előadó: Nagy István (A65) Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Ajánlott olvasnivaló: http://informatika.gtportal.eu/ Az anyag egy része a fent említett weboldalon található anyagok részleteiben vagy teljes mértékben át vett változata. Számítógép

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Bit: egy bináris számjegy, vagy olyan áramkör, amely egy bináris számjegy ábrázolására alkalmas. Bájt (Byte): 8 bites egység, 8 bites szám. Előjeles fixpontok számok: 2 8 = 256 különböző 8 bites szám lehetséges.

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? 2 Nem reprezentatív felmérés

Részletesebben

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD

ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Misák Sándor ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Nanoelektronikai és Nanotechnológiai Részleg DE TTK v.0.1 (2007.02.13.) 1. előadás 1. Általános ismeretek. 2. Sajátos tulajdonságok. 3. A processzor jellemzői.

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

Összeadás BCD számokkal

Összeadás BCD számokkal Összeadás BCD számokkal Ugyanúgy adjuk össze a BCD számokat is, mint a binárisakat, csak - fel kell ismernünk az érvénytelen tetrádokat és - ezeknél korrekciót kell végrehajtani. A, Az érvénytelen tetrádok

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.08.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.08. Mágneslemez (2.19. ábra) I/O fej: vékony légrés választja el a lemeztől. Sáv (track, 5000 10000 sáv/cm), Szektor (tipikusan 512B, 50.000 100.000 bit/cm), pl.: fejléc + 4096 bit (= 512B) adat + hibajavító

Részletesebben

Processzor (CPU - Central Processing Unit)

Processzor (CPU - Central Processing Unit) Készíts saját kódolású WEBOLDALT az alábbi ismeretanyag felhasználásával! A lap alján lábjegyzetben hivatkozz a fenti oldalra! Processzor (CPU - Central Processing Unit) A központi feldolgozó egység a

Részletesebben

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem)

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) 65-67 A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) Két fő része: a vezérlőegység, ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását végzi, az

Részletesebben

F1301 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok

F1301 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok F3 Bevezetés az elektronikába Digitális elektronika alapjai Szekvenciális hálózatok F3 Bev. az elektronikába SZEKVENIÁLIS LOGIKAI HÁLÓZATOK A kimenetek állapota nem csak a bemenetek állapotainak kombinációjától

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb Input és Output 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel és kivitel a számitógépből, -be Perifériák 2 Perifériákcsoportosításá,

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.02.09 18:08:51 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Máté: Számítógép architektúrák 20100922 Programozható logikai tömbök: PLA (315 ábra) (Programmable Logic Array) 6 kimenet Ha ezt a biztosítékot kiégetjük, akkor nem jelenik meg B# az 1 es ÉS kapu bemenetén

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 21:10:15 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Memóriák - tárak. Memória. Kapacitás Ár. Sebesség. Háttértár. (felejtő) (nem felejtő)

Memóriák - tárak. Memória. Kapacitás Ár. Sebesség. Háttértár. (felejtő) (nem felejtő) Memóriák (felejtő) Memória Kapacitás Ár Sebesség Memóriák - tárak Háttértár (nem felejtő) Memória Vezérlő egység Központi memória Aritmetikai Logikai Egység (ALU) Regiszterek Programok Adatok Ez nélkül

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések

2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések 2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések < Számítástechnika Kérdések Hardver Kérdés 0001 Hány soros port lehet egy PC típusú számítógépen? 4 COM1 COM2 COM3 COM4 Kérdés 0002 Egy operációs rendszerben mit jelent a

Részletesebben

Alaplap. Slot. Bővítőkártyák. Csatolható tárolók. Portok. < Hardver

Alaplap. Slot. Bővítőkártyák. Csatolható tárolók. Portok. < Hardver 2016/07/02 07:26 < Hardver Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2014, 2015 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Slot Az alaplap bővítőhelyei. ISA VESA-LB PCI AGP PCIE

Részletesebben

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA A PC FIZIKAI KIÉPÍTÉSÉNEK ALAPELEMEI Chip (lapka) Mikroprocesszor (CPU) Integrált áramköri lapok: alaplap, bővítőkártyák SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Mi van a számítógépben? Hardver

Mi van a számítógépben? Hardver Mi van a számítógépben? Hardver A Hardver (angol nyelven: hardware) a számítógép azon alkatrészeit / részeit jelenti, amiket kézzel meg tudunk fogni. Ezen alkatrészek közül 5 fontos alkatésszel kell megismerkedni.

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Fixpontos számok Pl.: előjeles kétjegyű decimális számok : Ábrázolási tartomány: [-99, +99]. Pontosság (két szomszédos szám különbsége): 1. Maximális hiba: (az ábrázolási tartományba eső) tetszőleges valós

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Bevitel-Kivitel és Perifériák. Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Budapest. 2005. december 16.

Bevitel-Kivitel. Bevitel-Kivitel és Perifériák. Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Budapest. 2005. december 16. Architektúrák és operációs rendszerek Balogh Ádám, Lőrentey Károly Eötvös Loránd Tudományegyetem Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Budapest 2005. december 16. Tartalomjegyzék Perifériák 1 Perifériák

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Kérdések a témakörhöz Melyek a Neumann-elvek? Milyen főbb részei vannak a Neumann-elvek alapján működő számítógépeknek? Röviden mutasd be az egyes részek feladatait! Melyek a ma

Részletesebben

Mi szükséges a működéshez?

Mi szükséges a működéshez? 1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó

Részletesebben

Számítógép perifériák I.

Számítógép perifériák I. Perifériák csoportosítása I. Output perifériák: monitor nyomtató plotter hangszóró Számítógép perifériák I. II. Input perifériák: billentyűzet egér szkenner kamerák mikrofon III. Háttértárak Pl: Mágneses

Részletesebben

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 1 Az interrupt (program megszakítás) órajel generátor cím busz környezet RESET áramkör CPU ROM RAM PERIF. adat busz vezérlõ busz A periféria kezelés során információt

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop)

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop) Számítógép Számítógépnek nevezzük azt a műszakilag megalkotott rendszert, amely adatok bevitelére, azok tárolására, feldolgozására, a gépen tárolt programok működtetésére alkalmas emberi beavatkozás nélkül.

Részletesebben

PAL és GAL áramkörök. Programozható logikai áramkörök. Előadó: Nagy István

PAL és GAL áramkörök. Programozható logikai áramkörök. Előadó: Nagy István Programozható logikai áramkörök PAL és GAL áramkörök Előadó: Nagy István Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9 r. Oniga István IGITÁLIS TEHNIKA 9 Regiszterek A regiszterek több bites tárolók hálózata S-R, J-K,, vagy kapuzott tárolókból készülnek Fontosabb alkalmazások: adatok tárolása és adatmozgatás Funkcióik:

Részletesebben

Digitális Logika szintje. Sínek

Digitális Logika szintje. Sínek Digitális Logika szintje Sínek Sínek Sínt nem csak az I/O eszközök használják hanem a CPU is Ha egyszerre akarják használni? Sínütemező lapka eldönti kié a sín Többnyire I/O eszközök kapnak elsőbbséget

Részletesebben

DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK)

DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK) DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK) A digitális berendezések a feladatuk ellátása közben rendszerint nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel. Feldolgozás előtt és után rendszerint tárolni kell az adatokat ritka

Részletesebben

Assembly programozás: 2. gyakorlat

Assembly programozás: 2. gyakorlat Assembly programozás: 2. gyakorlat Számrendszerek: Kettes (bináris) számrendszer: {0, 1} Nyolcas (oktális) számrendszer: {0,..., 7} Tízes (decimális) számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális

Részletesebben

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,

Részletesebben

7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II.

7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II. 7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II. Tárolók Bevezetés Bevezetés Regiszterek Számlálók Memóriák Regiszter DEFINÍCIÓ Tárolóegységek összekapcsolásával, egyszerű bemeneti kombinációs hálózattal kiegészítve

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Október 19, 20, 21, 22-én teszt az Irinyi 227-es teremben a MOODLE vizsgáztató programmal az október 19-e előtt elhangzott előadások anyagából. A vizsgáztató tó program az október 12-ével kezdődő héten

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

2012.09.30. p e r i f é r i á k

2012.09.30. p e r i f é r i á k Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2012. szeptember 30. Készítette: Gráf Tímea A számítógép felépítése p e r i f é r i á k 2 1 Perifériák Beviteli perifériák: billenty zet egér érint pad,

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Alapjai

Informatikai Rendszerek Alapjai Informatikai Rendszerek Alapjai Egész és törtszámok bináris ábrázolása http://uni-obuda.hu/users/kutor/ IRA 5/1 A mintavételezett (egész) számok bináris ábrázolása 2 n-1 2 0 1 1 0 1 0 n Most Significant

Részletesebben

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és s adatgyűjt jtő rendszerek Az USB kialakulása Az USB felépítése Az USB tulajdonságai USB eszközök Áttekintés USB eszközök programozása 2 Az USB kialakulása

Részletesebben

A számítógép külső felépítése

A számítógép külső felépítése A számítógép külső felépítése Hardver: A számítógéphez csatlakoztatott, kézzel megfogható eszközök. Szoftver: Egy ember, vagy egy csoport által létrehozott szellemi termék, melyet törvény véd. Szoftverek

Részletesebben

Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára

Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára AGP-csatlakozó alaplapi vezérlő chip PCI-csatlakozók rögzítőkeret a hűtőhöz FDD-csatlakozó tápegységcsatlakozó S.ATAcsatlakozók P.ATAcsatlakozók

Részletesebben

3. gyakorlat. Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F}

3. gyakorlat. Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F} 3. gyakorlat Számrendszerek: Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F} Alaki érték: 0, 1, 2,..., 9,... Helyi

Részletesebben

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I. Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek I. 2013. szeptember 12. Készítette: Gráf Tímea Alapfogalmak Hardver: A számítógép alkotórészeinek összessége. Szoftver: A számítógépre írt programok összessége.

Részletesebben

találhatók. A memória-szervezési modell mondja meg azt, hogy miként

találhatók. A memória-szervezési modell mondja meg azt, hogy miként Memória címzési módok Egy program futása során (legyen szó a program vezérléséről vagy adatkezelésről) a program utasításai illetve egy utasítás argumentumai a memóriában találhatók. A memória-szervezési

Részletesebben

statikus RAM ( tároló eleme: flip-flop ),

statikus RAM ( tároló eleme: flip-flop ), 1 Írható/olvasható memóriák (RAM) Az írható/olvasható memóriák angol rövidítése ( RAM Random Acces Memories közvetlen hozzáférésű memóriák) csak a cím szerinti elérés módjára utal, de ma már ehhez az elnevezéshez

Részletesebben

I. el adás, A számítógép belseje

I. el adás, A számítógép belseje 2008. október 8. Követelmények Félévközi jegy feltétele két ZH teljesítése. Ha egy ZH nem sikerült, akkor lehetséges a pótlása. Mindkét ZH-hoz van pótlás. A pótzh körülbelül egy héttel az eredeti után

Részletesebben

Informatikai füzetek

Informatikai füzetek Tartalomjegyzék Bevezetés................ xiii I. ALAPISMERETEK........... 1 Információ, adat, jel............. 1 Információ..................... 1 Adat......................... 1 Jel...........................

Részletesebben

SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA

SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA BINÁRIS (kettes) ÉS HEXADECIMÁLIS (tizenhatos) SZÁMRENDSZEREK (HELYIÉRTÉK, ÁTVÁLTÁSOK, MŰVELETEK) A KETTES SZÁMRENDSZER A computerek világában a

Részletesebben

Aritmetikai utasítások I.

Aritmetikai utasítások I. Aritmetikai utasítások I. Az értékadó és aritmetikai utasítások során a címzési módok különböző típusaira látunk példákat. A 8086/8088-as mikroprocesszor memóriája és regiszterei a little endian tárolást

Részletesebben

Számítógép architektúra kidolgozott tételsor

Számítógép architektúra kidolgozott tételsor Számítógép architektúra kidolgozott tételsor Szegedi Tudományegyetem Szeged, 27. Tartalomjegyzék. Fordítás, értelmezés... 4 2. Numerikus adatok ábrázolása: fixpontos ábrázolás, konverzió számrendszerek

Részletesebben

Programozott soros szinkron adatátvitel

Programozott soros szinkron adatátvitel Programozott soros szinkron adatátvitel 1. Feladat Név:... Irjon programot, mely a P1.0 kimenet egy lefutó élének időpontjában a P1.1 kimeneten egy adatbitet ad ki. A bájt legalacsonyabb helyiértéke 1.

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240. Bevitel-Kivitel. 6. előadás Input és Output. Perifériák csoportosításá, használat szerint

Operációs rendszerek MINB240. Bevitel-Kivitel. 6. előadás Input és Output. Perifériák csoportosításá, használat szerint Operációs rendszerek MINB240 6. előadás Input és Output Operációs rendszerek MINB240 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel

Részletesebben

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép A számítógép elsõ ránézésre A PC az angol Personal Computer rövídítése, jelentése: személyi számítógép. A szám í- tógépek rohamos elterjedésével a személyi

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van

Részletesebben

Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó),

Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó), Billentyűzet Általános billentyűzet Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó), 6 pólusú mini-din (PS/2 billentyűzet csatlakozó).

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2011.12.07.

Máté: Számítógép architektúrák 2011.12.07. Mágneslemez (1 ábra) I/O fej: vékony légrés választja el a lemeztől. Sáv (track, 5000 10000 sáv/cm), Szektor (tipikusan 512B, 5000 10000 bit/cm), pl.: fejléc + 4096 bit (= 512B) adat + hibajavító kód (Hamming

Részletesebben

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIA 8 Szekvenciális (sorrendi) hálózatok Szekvenciális hálózatok fogalma Tárolók RS tárolók tárolók T és D típusú tárolók Számlálók Szinkron számlálók Aszinkron számlálók

Részletesebben

Architektúra, megszakítási rendszerek

Architektúra, megszakítási rendszerek Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Dr. Oniga István. DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák

Dr. Oniga István. DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 10 Memóriák Memóriák Programot, és adatokat tárolnak D flip-flop egyetlen bit, a regiszter egy bináris szám tárolására alkalmasak Memóriák több számok tárolására alkalmasak

Részletesebben

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés NYOMTATÓK A nyomtatók fő tulajdonságai sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés 2 1 A nyomtatók sebessége: A nyomtatók sebessége igen széles skálán mozog. Ennek mértékét az 1 perc alatt

Részletesebben

Hardver ismeretek. Zidarics Zoltán

Hardver ismeretek. Zidarics Zoltán Hardver ismeretek Zidarics Zoltán I/O eszközök Bemenet billentyűzet egér digitalizáló tábla szkenner Érintőképernyő Kimenet nyomtató monitor Port-ok Billentyűzet Mátrix szervezés PS/2 vagy USB interfész

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Bevezetés az informatikába

Bevezetés az informatikába Bevezetés az informatikába 4. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.10.06.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.10.06. szinkron : Minden eseményt egy előző esemény okoz! Nincs órajel, WIT, van viszont: MSYN# (kérés Master SYNchronization), SSYN# (kész Slave SYNchronization). Ugyanazon a en gyors és lassú mester szolga

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Elmélet

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Elmélet 1. OPERÁCIÓS RENDSZEREK Elmélet BEVEZETÉS 2 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszerek feladatai Csoportosítás BEVEZETÉS 1. A tantárgy tananyag tartalma 2. Operációs rendszerek régen és most

Részletesebben

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse.

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtató A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtatók csoportosítása: Ütő (impact) nyomtatók Kalapács vagy

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek MSP430 programozás Energia környezetben Kitekintés, további lehetőségek 1 Még nem merítettünk ki minden lehetőséget Kapacitív érzékelés (nyomógombok vagy csúszka) Az Energia egyelőre nem támogatja, csak

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

A személyi számítógép felépítése

A személyi számítógép felépítése A személyi számítógép felépítése A számítógépet, illetve az azt felépítő részegységeket összefoglaló néven hardvernek (hardware) nevezzük. A gépház doboz alakú, lehet fekvő, vagy álló attól függően, hogy

Részletesebben

8. témakör. Memóriák 1. Számítógép sematikus felépítése: 2.A memória fogalma: 3.A memóriák csoportosítása:

8. témakör. Memóriák 1. Számítógép sematikus felépítése: 2.A memória fogalma: 3.A memóriák csoportosítása: 8. témakör 12a_08 Memóriák 1. Számítógép sematikus felépítése: 2.A memória fogalma: Gyors hozzáférésű tárak. Innen veszi, és ideírja a CPU a programok utasításait és adatait (RAM, ROM). Itt vannak a futó

Részletesebben

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A

Részletesebben