Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének június 21. napján (kedd) órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 5/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének június 21. napján (kedd) órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozó terme Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Sáfár Jánosné, Kelemen István, Hermanné Németh Andrea, Turú Gyula képviselők. Filus Jánosné jegyző Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: Kukucska Sándor alpolgármester Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a testületi tagokat. Megállapítja a határozatképességet. Javaslatot tesz a napirendre, jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Hermanné Németh Andrea és Turú Gyula képviselőket A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. NAPIREND 1.) Kaskantyú Községi Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 2.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztő: jegyző 3.) Étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának átdolgozása Előterjesztő: polgármester 4.) Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Kaskantyú Községi Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés kiküldve 1

2 Kelemen István és Sáfár Jánosné képviselő: Az előterjesztés egyértelmű. A napirendhez más hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelete Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) napirend A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.. Írásos előterjesztés kiküldve Hermanné Németh Andrea képviselő: Elolvastuk, egyértelmű. Filus Jánosné jegyző: Az SZMSZ elején nem változtattam, csak a mellékletekben történt változás. A 2. számú mellékletben kerültek szabályozásra az önkormányzatnál szakfeladaton ellátott feladatok. Turú Gyula képviselő: Az élelmezésvezetőnek nem kevés feladata van. Filus Jánosné jegyző: Van feladata mindenkinek bőven. Hermanné Németh Andrea képviselő: Az már más kérdés, hogy a feladat és az elvégzett munka között mekkora a reláció. Turú Gyula képviselő: Betartják e az előírt feladatokat? Ki ellenőrzi ezt? Filus Jánosné jegyző: A munkáltató a képviselő testület, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 2

3 Kiss Pál képviselő: Ezek a feladatok mindenkire szólnak. A munkáltató a képviselő testület, mi eddig nem mentünk el ellenőrizni (Kelemen István képviselő: és ezután sem fogunk), azt sem tudom, hogy milyen dokumentumokat kell ott alkalmazni. Ujházi Zsolt polgármester: Ezért végeztetünk belső ellenőrzéseket. Én sem vagyok szakmailag túlképezve erre, ezért szoktunk ezeken a területeken 2-3 évente belső ellenőrzés keretében végigmenni. A belső ellenőr szakmailag átnézi, kijavítja a hibákat, naprakész a jogszabályok tekintetében. A törvényi háttérrel én sem vagyok teljesen tisztában. Csomó szakhatósági dolognak meg kell felelni. Az elmondható, hogy nagyobb baj (ételmérgezés) eddig nem történt, a higiéniával kapcsolatos probléma nem volt, apróbb kihágások fordultak csak elő. Vannak elvárásaink mind a hozzáállással, mind a végtermék minőségével kapcsolatban, és biztos, hogy nagyon sok az a pénz, amit a működéséhez a költségvetésből beleteszünk. Évek óta tipródunk ezen. Biztos, hogy így hosszú távon nem fenntartható a konyha, rövid időn belül megoldást kell találnunk. Turú Gyula képviselő: Évek óta tologatjuk, vagy be kellene zárni, szaporodik a mínusz. Arról volt szó, hogy a Szociális Otthon átvenné. Ujházi Zsolt polgármester: Nem kerestek bennünket. Filus Jánosné jegyző: A vállalkozó is látja, hogy itt nem tud haszonnal működni. Hermanné Németh Andrea képviselő: Ha a minőség olyan lenne, érdemes lenne beleinvesztálni. Jó lenne, ha lenne egy olyan hely, amire lehet számítani, ha rendezvényt tartanak az emberek, vendégség lebonyolításában hozzá segítené. Nincs pozitív hozzáállás, így sokkal nehezebb. Ujházi Zsolt polgármester: A konyha adott, a lehetőség biztosított. Be lehet menni, rendet lehet tartani. Jövőkép: Ez még nagyon képlékeny nem szeretném, még nem szeretném ha beszédtéma lenne. Gáncs Péter püspök úrral előzetes megbeszéléseket folytattunk az iskola működtetésével kapcsolatban. A KTKT 2012 szeptemberétől valószínűleg felbomlik. Kecel már kilépett, Kiskőrös is mozdul, egy óvoda már evangélikus működtetésben van, és hajlandóság van általános iskola működtetésének átadására is. Az evangélikus egyház terveiben benne szerepel egy evangélikus oktatási rendszer kialakítása óvodától kezdve. A KTKT szétesése a környező kistelepüléseket is és a mi helyzetünket is befolyásolja. Előzetesen tárgyalunk arról, hogy mi is esetlegesen tagjai (tagintézménye) lehetnénk az evangélikus oktatási rendszernek, így a lakosság csak annyi változást érezne, hogy a felső tagozatosaink a Bem iskola helyett esetlegesen a Petőfi Sándor Általános Iskolába járnának. A személyi állomány nem változna. A konyha is képbe jöhetne, hiszen a Petőfi iskolának nincs főző konyhája, 600 fő körül van az a létszám, aki étkezés tekintetében érintett lehet. Nekünk adott a konyhánk, ami kis átalakítással el tudná látni a feladatot. Amennyiben az egyház felépíti ezt a rendszert jó áron (piaci ár alatt) alkalmasak lennénk az étkeztetés biztosítására. A költségvetésünkben éves szinten több millió Ft megmaradna. Partnernek kell lenni, de megéri. A tulajdonjog maradna az önkormányzatnál csak a működtetést adnánk át. Most látok erre 3

4 esélyt. Jó lenne, ha ez egyelőre a testületen belül maradna, hiszen ezek tervek, nem konkrétumok. Ez egyfajta lehetőség, cél, hogy helyben maradjon az óvoda és az általános iskola alsó tagozata. Hermanné Németh Andrea képviselő: Ezek nem is olyan nagy titkok, hiszen keringenek ezek a hírek. 2011/2012 tanévről sem tudjuk, hogy fog lezajlani, hát még a többiről. Megerősödnek az egyházak, ott van bevétel, biztosabb háttérrel rendelkeznek. Turú Gyula képviselő: Ezt is az állam támogatja? Honnan van ennyi pénzük? Ujházi Zsolt polgármester: Egyházadót mindenki fizet. Állami normatívát is kapnak, ezért tisztázták pontosan, hogy mi is számít egyháznak. Az állami költségvetésből is részesednek. Jó iránynak tartom, ha erre haladunk. Az egyházi iskoláknak presztízsük van. Nívót tartanak, pluszt adnak. Más felekezethez tartozás nem jelent semmiféle megkülönböztetést, számukra is biztosítják a hittan oktatását. Itt fenntartásról van szó. Hermanné Németh Andrea képviselő: Erkölcsileg jobb példát, mintát kapnának a gyerekek. Kiskőrös nem tudja befogadni az összes gyereket, körzetesítés lesz? Ujházi Zsolt polgármester: A KTKT hosszútávon felemésztette volna a környékbeli iskolákat. Ha nem nyújtunk megfelelő alternatívát már az alsó tagozatos diákokat sem fogják ide járatni a szülők. Evangélikus fenntartású óvoda általános iskola gimnázium felsőoktatás. Egyenes út az átlátható rendszeren belül. Lételem, hogy önmagát fenntartsa, minél több gyereket bent tudjanak tartani a rendszerben színvonal. Illene tudnunk tervezni. Elkanyarodtunk a Polgármesteri Hivatal SZMSZ ével kapcsolatban van e egyéb hozzászólás? Egyéb hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek jóváhagyása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXIII. törvény 91. (2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 4

5 Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 3. napirendi pont Étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának átdolgozása Sáfár Jánosné képviselő: Az előterjesztés alapján ez is egyértelmű. Filus Jánosné jegyző: Az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet módosult, mely előírja a szakmai program tartalmi követelményeit. A módszertani ellenőrzés és a hatályos joganyag figyelembe vételével kerültek átdolgozásra a szakmai programok. Kiss Pál képviselő: Szép munka, nagyon jól dolgozott az előkészítő, nekem kiegészíteni valóm nincsen. A napirendhez más hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 19/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a szociális étkeztetés szolgáltatás szakmai programját. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület A napirendhez más hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Házi segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyása 5

6 HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai programját. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület 4. napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A szeméttelep rekultivációjának fizikális része lezárult. Utómunkálatok vannak még, egy két dolgot szeptemberben fognak elvégezni (füvesítés újra). Az óvodában megkezdődött a nyílászárók cseréje, 1 m. Ft tal kevesebbet kaptunk mint amire pályáztunk, így a konyhai részben a raktárak ablaka nem lesz kicserélve, mert az nem fűtött helyiség. Egy héten belül végeznek. Július 1-vel kell elszámolni. A bejárati ajtók is cserélve lesznek. Kiss Pál képviselő: A kivett ajtók és ablakok értékesítése hogyan történik? Voltak itt olyan dolgok, amik az utóbbi időben eltűntek. Ujházi Zsolt polgármester: Alumínium ablakok, középen vágják szét őket, mert így lehet a legkisebb falroncsolással eltávolítani. Kivehetik egyben is, de akkor utána kőművest és festőt is kell hívnunk a helyreállításhoz, így pedig könnyen helyrehozható. A bejárati ajtókat valahogy talán ki tudják majd forgatni. Ha valaki tud rá vevőt, aki pénzt ad érte, az jelezze. Értékesíteni kellene az alumíniumot. Sok intézményünknél cseréltünk ajtót és ablakot, amiket meghirdettünk, volt ami elkelt. Bútorzatot is értékesítettünk, radiátorokat is, ami nem kelt el a kulcsos háznál lévő garázsban van elhelyezve. Saját zsebre nem dolgozik senki! Kelemen István képviselő: Használt, kiszedett dolgok nem jelentenek éréket, csak gond van velük. Filus Jánosné jegyző: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzésben kötelezte az Önkormányzatot, mely szerint a pályázati támogatások igénybevételéhez az Önkormányzatnak saját adószámmal és pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat nevére nyisson a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlát. Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( ) sz. Képv. test. hat. Pénzforgalmi számla nyitása Önkormányzat részére 6

7 HATÁROZAT TERVEZET 1. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetet választja. 2. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a számlanyitással kapcsolatos teendőket lássák el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 21/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Pénzforgalmi számla nyitása Önkormányzat részére HATÁROZAT 3. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetet választja. 4. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a számlanyitással kapcsolatos teendőket lássák el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Ujházi Zsolt polgármester: A Szent Imre Pincészet KFT több hétre (kb.6 hét) bérbe venné a Kulcsos házat, és árajánlatot kért erre az időszakra. Kelemen István képviselő: A cég június 28.-án reggel megkezdi a munkát és augusztus közepéig szinte folyamatosan itt tartózkodnának. 3 5 fő közötti létszámról beszélünk. Ujházi Zsolt polgármester: Jelenleg Ft / fő / éj Ft egyszeri mosatási díjat kérünk, ezt határozta meg a testület. Ez számunkra csak jó, helyi cég, támogatja a rendezvényeinket. Heti elszámolásban gondolkodnak, hivatalos átadással, a mosatást és a takarítást elvégeznék. Az önkormányzatot a rezsi költség terheli. A cégvezető e. Ft / hét díjazást tart elfogadhatónak. 7

8 Filus Jánosné jegyző: Így majdnem csak a rezsi költség jön vissza. Azt mindenképpen ki kell kötni, hogy állagmegőrzést tartaniuk kell, amennyiben valami elromlik, a javítást megoldják. Turú Gyula képviselő: Alkudni lehetne e vele? Ujházi Zsolt polgármester: Most kell eldönteni, hogy milyen árat tudunk ajánlani. Olyan árat kellene kihozni, hogy ne legyen alku tárgya, és ne is legyen belőle sértődés. Sáfár Jánosné: Ft / hét Filus Jánosné: Ft / hét teljes állagmegóvással. Kelemen István: érintettséget jelent be Heranné Németh Andrea: Ft / hét A testület mérlegelés után Ft / hét díjat javasol. Kitakarítva veszik át, ugyanilyen állapotban adják vissza. Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( ) sz. Képv. test. hat. Kulcsosház bérbeadása HATÁROZAT TERVEZET Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsosházat a pince felújítási munkálatok idejére Ft/ hét díjért bérbe adja a Szent Imre Pincészet Kft-nek. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 22/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Kulcsosház bérbeadása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsosházat a pince felújítási munkálatok idejére Ft/ hét díjért bérbe adja a Szent Imre Pincészet Kft-nek. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 8

9 Hermanné Németh Andrea képviselő: A szeméttelepen lévő domb használható lesz e majd télen szánkózásra? (Nem) Agárdi Györgyné kérdezte: A Horváth Szabolcs játszóteret készít otthon, szívesen csinálna az iskola udvarára is, lehet e? (Ujházi Zsolt polgármester: veszünk egy hivatalos, szabványos játékot, és az bővíthető) A hétvégével kapcsolatban: Örültem, hogy itt voltak a mongolok. Sajnálom, hogy mások ezt ennyire passzívan fogadták. Mindig és mindenkoron nyitottnak kell lenni más nép életének és kultúrájának a megismerésére. Csalódás lenne, ha minket így fogadnának máshol. Ujházi Zsolt polgármester: Magunkat rázzuk fel először. Ne másokban keressük a megoldást. Több mindenben én is hibáztam. Magas labda volt. Teljes diplomáciájukkal képviseltették magukat, tisztességesen felkészültek. A Mongol Állami Televízió, a Kiskőrösi Kábeltévé, valamint egy független Tv stáb jelen volt, 3 órás anyagot készítettek, aminek a vágott anyagát meg fogjuk kapni. Sok millió forintba kerülne, ha ezt ki kellene fizetni. (8 mp. megjelenésért közel Ft ot fizettünk a DUNA TV-s bemutatkozásért). Csak a problémáink bemutatásáért nem jönnek ide forgatni, nem média érték. Évekkel ezelőtt elkezdtünk gondolkodni: gyerektábor JURTA tábor. Ebben az egy napban több évnyi szervezés benne volt. Le kell ülnünk beszélni az emberekkel. Óriási tanulság volt. Fontos e hogy ilyen dolgokkal foglalkozzunk? Ez nekünk ingyen és bérmentve volt. Kortalan rendezvény volt. A 21 mongol vendégből 19 perfekt beszélt magyarul. Mi csak abban az estben tudunk rendezvényt jól lebonyolítani, ha többen részt veszünk már a szervezésben is. El kell dönteni, hogy elég e a rendezvényeinken az egytálétel + light zene, vagy akarunk valami többet is? A hogyan ne legyen csak a saját butaságunk tovább fényezése. Hermanné Németh Andrea képviselő: Példaértékű volt az az életöröm és egymás iránti tisztelet és megbecsülés, ahogy egymás sikereinek tudtak örülni. Nálunk a kritizálás, lehúzás, piszkálás. Megdicsérni a másikat az kezd megszűnni. Bízom benne, hogy csak terjed a pozitívum. Mi is csinálhattunk volna pl. kiállítást. Ujházi Zsolt polgármester: Több rendezvény előtt állunk. Nagyon jó lenne, ha másként állnánk ezekhez a dolgokhoz. Amióta van közmunkás mindenki rájuk vár, mi volt előtte? Mit csinál az, aki helyett a közmunkás végzi a feladatot? Kiss Pál képviselő: Nem voltam itt a rendezvényen. Hol a hiba? Ezt kell keresni. A rendszerváltás előtti időszakban megtelt minden rendezvény résztvevőkkel. Mindenkinek volt feladata. Turú Gyula képviselő: Meg kell nevezni a feladatot. Erről a mongol napról ki tudott? Nem lett kiküldve meghívó. Nem tudta senki sem, hogy ez lesz. Filus Jánosné jegyző: Két testületi üléssel ezelőtt már beszéltünk erről, minden házhoz lett külön szórólap kiküldve, plakát is készült. 9

10 Ujházi Zsolt polgármester: Elég szoros volt a határidő. Kedden tudtuk meg a részletes programot. Elég sok embert személyesen is megszólítottam. A szórólap szerdán este a plakát csütörtökön ki volt hordva. Filus Jánosné jegyző: Óvoda nyári nyitva tartása: a felmérésre 5 óvodás és 2 iskolás gyermek részére érkezett igény. Ujházi Zsolt polgármester: Megoldható, hogy Kiskőrösre valamelyik óvodába elhelyezzék erre az időre a gyerkeket. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Hermanné Németh Andrea:) jkv. hitelesítő (:Turú Gyula:) jkv. hitelesítő 10

11 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelete jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetésének a) bevételi főösszegét forintban b) kiadási főösszegét forintban c) hiányát forintban állapítja meg. (2) A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére forint működési hitel előirányzatot állapít meg. 2. A Rendelet 1.a, 1.b, 2, 3, 4, 10. és 12. mellékletei helyébe e rendelet azonos számú mellékletei lépnek. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző Kihirdetve: június 24. Filus Jánosné jegyző

12 1a. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetés módosított előirányzatának pénzforgalmi mérlege (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: I. 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat saját működési bevétele Helyi adók Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Telekadó Építményadó KIADÁSOK Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Átengedett központi adók Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés) Személyi jövedelemadó helyben maradó része működési SZJA normatív módon Kamatkiadások Gépjárműadó Pénzügyi befektetések törlesztése 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos működési bevétel II. Felhalmozási, felújítási kiadások 0 0 II. TÁMOGATÁSOK III. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások Normatív támogatások (- a felhalmozási célú 1.1. bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Központosított támogatások Normatív, kötött felhasználású központi támogatás FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

13 IV A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) Működési célú támogatásértékű bevételek ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek III. Hitelek Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VI. VISSZATÉRÜLÉSE VII. HITELEK Likviditási célú hitel Működési hitel Tőketörlesztés - működési Felhalmozási célú hitel IV. Tartalék VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási célú tartalék BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 Megnevezés 1b. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (ezer Ft-ban) B E V É T E L E K évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M Ű K Ö D T E T É S Megnevezés K I A D Á S O K évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Intézmények működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Helyi adók Polgármesteri Hivatal működési kiadásai iparűzési adó Kamatok törlesztése vállalkozók kommunális adója Működési célra átadott pénzeszköz telekadó Hitel építményadó Céltartalék Helyi adók összesen Átengedett központi adók személyi jövedelemadó 8 % SZJA normatív módon Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos működési bevételek Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Központosított előirányzatok 177 Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Pénzmaradvány Likviditási hitel Működési hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási kiadások Területi kiegyenlítő támogatás Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Hitel Kamat Iparűzési adó Felhalmozási tartalék Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Pénzmaradvány önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 Cím-szám Alcím-szám Előirányzati csoport-szám Kiemelt előirányzati szám Cím-név Alcím-név 2. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSIÉNEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA (ezer Ft-ban) B E V É T E L E K Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal 1 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszköz, Immateriális javak értékes. 2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen Cím összesen I. FEJEZET ÖSSZESEN

17 II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás 1 Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen 2 Központosított előirányzat 177 Összesen 3 Normatív kötött felhasználású támogatás Összesen 4 Fejlesztési célú támogatás Összesen II. FEJEZET ÖSSZESEN III. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz Működési célú támogatás értékű bevétel Egyéb szervektől átvett pénzeszköz Működési célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú, támogatásért. pénzeszköz átvétel Összesen III. FEJEZET ÖSSZESEN IV. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET: Hitel 1 Likviditási hitel 2 Működési hitel Felhalmozási hitel Összesen V. FEJEZET ÖSSZESEN VI. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 Önkormányzati pénzmaradvány Összesen VI. FEJEZET ÖSSZESEN B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

18 Cím-szám Alcím-szám Előirányzati csoportszám Kiemelt előirányzati szám Címnév Alcím -név 3. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT évi KÖLTSÉGVETÉSIÉNEK MÓDOSÍTOTT ELŐRINYZATA (ezer Ft-ban) Előirányzati csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzata évi módosított előirányzata I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal 1 Önkormányzati igazgatási feladatok (8411) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen Humán egészségügyi ellátási feladatok (86) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen Szociális feladatok (88) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Cím összesen

19 4 Könyvtári, közművelődési feladatok (91) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen Közétkeztetés 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen Egyéb szakfeladatok 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Folyó kiadások Segélyezés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen I. FEJEZET ÖSSZESEN II. FEJEZET: Felhalmozási kiadások 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Pénzügyi befektetések Cím összesen

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 26. napján (szerda) 16 30

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Dunapataji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. június 5-én Megtartott Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben