HÍREK MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT. Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám IV. negyedév. Jegyesség HÍREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍREK MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT. Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám 2004. IV. negyedév. Jegyesség HÍREK"

Átírás

1 SZÖVETSÉG Jegyesség HÍREK Kis Etelka (Köröstarcsa) és Vándor Péter (Budapest, Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet) Gyermekáldás Szomor Simon: október 9. (Barbara és Gábor 4. gyermeke, Sajólászlófalva) Mihalik Máté: október 12. (Erika és Zoli 5. gyermeke, Sajógalgóc) Kovács Pál : december 1. (Fanni és Gergõ 5. gyermeke, Budapest) Alkalmak Október 9-én, szombaton 10-18h-ig Munkatársak Tábori Fóruma volt Szentesen a Nagyörvény u. 59. sz. alatti SINOSZ (volt MSZP) székházban.az ezévi táborok értékelése mellett a jövõbeli tervek felvázolása történt november én hitmélyítõ napok keretében Sütõ László testvér A folyóiratot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és minden érdeklõdõnek térítésmentesen megküldjük. Ezúton is köszönünk minden támogatást! Csekkeket a helyi terjesztõktõl lehet igényelni. Várjuk olvasóink leveleit, írásait a terjesztés szentesi címére. Az Összefogás Egyesület címe: 3502 Miskolc, Postafiók 309. Számlaszám: OTP Kérjük a közlemény rovatba beírni: Szövetség újság! HÍREK Evangéliumi folyóirat IV. negyedév ( Ó c s a, K o n d o r o s ) s z o l g á l t Szeghalmon. November 13.-án. Berettyóújfalun Péter István, Nagyvárad - Betlehem Gyülekezet pásztora evangelizált. November 27-én, szombaton óráig Testvéri Találkozó volt Budapesten, a Wesselényi Utcai Baptista Imaházban Növekedés - érettség témakörben, az elõadó Petõ Albert, a Baltonszemesi Baptista Gyülekezet lelkipásztora volt. Az elmúlt alkalmak tapasztalatai a l a p j á n s z e r e t e t t e l k é r j ü k a rendezvényeinken részt vevõ, a jelentkezést elmulasztó testvéreket, hogy vegyék komolyabban a jelentkezést. Inkább az utolsó (elõtti) pillanatban jelentkezzünk, minthogy egyáltalán nem, így megelõzhetjük a szervezési, étkeztetési problémákat. Törekedjünk a jó rendre (1 Kor 14,40), ne rójunk plusz terheket a vendégszeretet gyakorló testvéreinkre, gyülekezetekre! Kiadó: A Testvéri Szövetség megbízásából az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Lisztes Tibor Felelõs szerkesztõ: Giricz László - Tanítások rovat A szerkesztõség tagjai: Frank Róbert - Bizonyságtételek, Gál Lajos - Beszámoló, Hajnalfény, Kovács István, Molnár István További rovatvezetõk: Kocsis László - Egyháztörténeti szemelvények, Kocsisné Válint Zita - Hírek, Molnár Istvánné - Könyvajánló Tördelés, szerkesztés: Giricz László és Kovács Helga Megjelenik: negyedévente, 1400 példányban Terjesztés-megrendelés: Szentesi Megújulás Kör 6601 Szentes, Postafiók 38. Nyomtatás: SzVSz Kft, Szentes Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám IV. negyedév MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT Vajon milyen mérleget készítesz az idei esztendõrõl? Jó évnek tartod? Vagy talán az egyik legrosszabbnak, mely tele volt rengeteg problémával és küszködéssel? De az is lehet, hogy se túl jó, se túl rossz. Voltak problémák, de volt sok szép pillanat is. Az év forduló egyik hatalmas elõnye, hogy új lehetõségeket kínál. Elengedhetjük a múltat, f e l m é r h e t j ü k a j e l e n t é s nek irugaszkodhatunk a jövõnek. Jó-e vagy nem, nyugodt lélekkel mondhatjuk: Vége, elmúlt. Ez itt egy vadonatúj esztendõ, amikor mindent tiszta lappal kezdhetek! Hasonlít ez arra, mikor az ember megtér, újjászületik: új é l e t e t k e z d, ú j c é l o k keletkeznek az életbében. Új célokat határozhatunk meg az új évben is, mind a magán, mind a munkahelyi életünkben. Hadd ajánljak néhány alapelvet, mely segítséget nyújthat ezen célok kitûzésében, valamint a múlt összegzésében: Tanulj a múltból, de ne hagyd, hogy megkötözzön! Gyakran túl sok energiánkat köti le a múltba való révedezés. A Mi lett volna, ha..., Ha nem mulasztom el... típusú gondolatok bénítóan hathatnak ránk és megakadályozhatják, hogy éljünk a jövõ adta lehetõségekkel. A múlt olyan, mint egy jó tanítómester. A tõle hallottak felkészítenek bennünket arra, hogy bátrabban nézzünk szembe a jövõvel. Fontos azonban, hogy ne csak tõle vegyünk órákat....de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé... (Fil 3,13). A múltba révedezés megakadályoz az elõrehaladásban! Próbáltál már visszapillantó tükörbõl nézve autót vezetni? Legyél farmer, autóvezetõ vagy üzletember, nem lehet úgy a kitûzött cél felé haladni, hogy mindig visszafelé nézünk. A múltunk mindig is életünk része marad, de minél többet foglalkozunk vele, annál kevésbé tudunk a célra koncentrálni. Ekkor pedig könnyen irányt tévesztünk, vagy akár karambolozunk. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára (Lk 9,62). Ne félelemmel, hanem reménnyel tekints a jövõre! A félelem erõteljes, sõt néha uralkodó érzés. Hozzáértõk azonban arról számolnak be, hogy a dolgok, melyek félelmet keltenek bennünk 98%- ban sohasem következnek be. Olyan dolgoktól rettegünk, mint Mi lesz, ha lerobban az autóm?, vagy Mi lesz, ha elveszítem az állásom? A legtöbb ezek közül a Mi lesz... típusú félelmekbõl teljesen alaptalan. Nem kár hát oly sok energiát pazarolni rájuk? Nem kérdés, hogy lesznek nehézségeink. Azzal azonban, hogy elõre rettegünk tõlük, még

2 SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév nem változtatunk rajtuk. Nem helyesebb hát a ma kihívásaira koncentrálni, mint a jövõ elképzelt félelmeire? Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja (Mt 6,34). Segítség nélkül ne vágj neki a jövõnek Az élet sokkal bonyolultabb annál, hogy egyedül képesek lennénk szembenézni vele. Rengeteg dolgot nem ismerünk és nem tudunk Advent latin eredetû szó, Bibliánkban a Messiás eljövetelét, megjelenését jelenti. Az Úr Jézus Krisztus elsõ eljövetelének János volt az útkészítõje. Azt hirdette: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek királysága. Ez a királyság nem szemmel láthatólag jött el, hanem mindazokba a megtérõkbe, akik befogadták a Krisztust, hogy lakozzék a hit által a szívükben. Napjainkban a hívõk az Úr második eljövetelét várják, s készítik útját, hirdetik a megtérés kegyelmi lehetõségét az embereknek, mielõtt eljön megítélni a népeket. Hirdetik a megalázottaknak, a reménytelenségben gyötrõdõknek: minden völgy fölemelkedjék! Az öntelten dicsekvõknek, a rajongó lelkendezõknek: minden hegy és halom alászálljon! A hívõ élet gyakorlatilag adventi útkészítés Megváltónk elõtt, aki megígérte, hogy eljön értünk, és hazavisz örök, boldog hazánkba, a mennyei Jeruzsálembe. Az útkészítés elsõ feltétele, hogy a hívõ életébõl lássák az emberek, mit jelent megtérni. Ezt követheti az Isten Szelleme által ihletett bizonyságtétel, hogy hallják is: Isten megtérésre hív minden bûnöst! Adventi gondolatok A megtérés bûnvallást jelent! Luther 95. pontja közül, amelyeket 2 kontrollálni. Nem lenne sokkal megnyugtatóbb valaki olyannal nekivágni az új esztendõnek, aki ismeri a jövõt? Ez a Valaki pedig Isten, aki kijelentette magát a Bibliában. Ha még nem ismernéd Õt, illetve mindazt amit a munkáról, pénzrõl, sikerrõl, kapcsolatokról és más területekrõl mond, akkor lapozd fel a Bibliát. Kérd tõle, hogy segítsen megérteni a gondolatait. Hidd el, ez örökre megváltoztatja majd az életed! Prókay Árpád, Borsodgeszt Wittenbergben, a vártemplom kapujára kiszögezett, így hangzik az elsõ: Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, Térjetek meg - azt akarta, hogy a hívek egész élete bûnbánatra térés legyen. Ezzel egyetértünk. Hanem aztán amint magyarázza ezt az igazságot a következõ pontokban, azzal nem érdemes foglalkozni. Sajnos a hívõk közül sem tudja mindenki, miért van szükség a folyamatos bûnbánatra térésre, és mit jelent ez a gyakorlatban. Azt Isten minden gyermeke tudja, hogy a biblikus megtérés nem jelent: alázatoskodó vallási mea-kulpázást, álszent törvényeskedést, ájtatos siránkozást, képmutató hízelkedést, vagy egyéb magasztos emberi erõlködést. Mindezek éppen a megtérést hivatottak pótolni, és ezért utálatosak Isten elõtt. A megtérés mindig bûnvallást, mégpedig kétirányú bûnvallást jelent: vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Elõször Isten elõtt kell belátni, és megvallani, amit elhamarkodott beszéddel, vagy az Õ igéjével ellentétes cselekedetekkel, ellene vétettünk. Ha vállaljuk, lesz erõnk kimondani ember elõtt is: vétettem ellened is azzal a beszéddel, azzal a cselekedettel, de beláttam, kérlek ne haragudj, bocsásd meg. Aki ezt nem képes kimondani, hanem SZÖVETSÉG Könyvajánló Don Batten Ken Ham Jonathan Sarfati Carl Wieland: Kérdések a kezdethez A teremtés logikája (Evangéliumi Kiadó) Olyan idõben, amikor a teremtés, a b û n b e e s é s é s a z ö z ö n v í z b i b l i a i alapjait a liberális felfogás következtében e g y r e i n k á b b m e g k é r d õ j e l e z i k, ebben a könyvben a középpontban Isten Igéje áll. Ha a Biblia elsõ oldalai nem l e n n é n e k i g a z a k, hogyan hihetnénk Isten üdvtörténetében? A szerzõk világosan kifejtik, hogyan függ össze az Evangélium a teremtés sok részletével. Ízelítõ a kérdésekbõl: Isten valóban hat nap alatt teremtette a világot? Vannak-e olyan tények, amelyek a Föld fiatal korára utalnak? Ha fiatal a világegyetem, hogyan láthatjuk a millió fényévekre levõ csillagokat? Honnan vett Káin feleséget? Létezhet-e élet odakint a világmindenségben? A kontinensek vándorlásának van-e köze az özönvízhez? Honnan jött és hová lett az a hatalmas vízmennyiség az özönvíz után? Hogyan fért be a sok állat a bárkába? Valóban voltak-e jégkorszakok? Hogyan jöttek létre a különbözõ emberi rasszok Noé családjából? Mi történt a dinoszauruszokkal? A szerzõk a fejezetek elején ismertetik a leggyakoribb ellenérveket. Ezután mind tudományosan, mind bibliailag megalapozott módon kimutatják, milyen következményei vannak a gondolkodásra és a hitre nézve, ha valaki a Bibliával szemben álló felfogást követ. Végül felszólítják az Olvasót, hogy döntsön amellett, amit Isten mond, és lépjen a bizalomnak erre az útjára. Molnár Istvánné, Miskolc KÖNYVAJÁNLÓ, HAJNALFÉNY IV. negyedév Hajnalfény - Rövid bibliai üzenetek - 19 Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Jn 8,12 Szentestén, szüleinktõl autóval hazafelé utazva, a Sebes-körös hídjának tetejérõl elénk tárultak a karácsonyi díszkivilágításban tündöklõ Szeghalom fényei. A szép látvány elõször lenyûgözött, majd szívemet Isten szerinti szomorúság töltötte be. Egészen a házunkig nem tudtam abbahagyni a sírást: milyen sok fény van ebben a városban, de milyen kevés világosság. A fény és a világosság között az a különbség, ami a nap és a hold között. A hold a sötétségben fénylik, de nem ad világosságot. A nap fénye nemcsak arra elég, hogy a sötétségbõl kitûnjön, hanem ott, ahol világít, nincs is sötét. Annyi fényt áraszt, hogy világossá tesz mindent. Jézus Krisztus szelídségével, bölcsességével, szentségével, hatalmával nemcsak kitûnt kortársai közül, nemcsak követendõ (vagy inkább követhetetlen) példa volt, hanem másokat is szelíddé, bölccsé, hatalmassá, szentté tett. Mert Õ nem fény volt, hanem világosság. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Mt 4,16 Ugye így jobban értjük, hogy mirõl beszél az Úr, amikor így szól: Ti vagytok a világ világossága? Mt 5,14 Amikor egy apa fény a családban, egy hívõ fény a gyülekezetben, egy igehirdetõ fény a szószéken, az már jó, de még kevés. A fény önmagára hívja fel a figyelmet, a világosság arra, amit bevilágít, míg maga többnyire észrevétlen marad. A tûzijáték fényénél a tûzijátékot látjuk, egy lámpa világosságánál egymást. Legyetek olyan fényforrások, akik nem csak magatok részesültök világosságban, de azt árasztjátok szét környezetetekben is mindenfelé, igazi jó hatást kiváltva ezzel. Testvéreim! Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat! Mt 5,16 Gál Lajos, Szeghalom

3 SZÖVETSÉG KÖNYVAJÁNLÓ IV. negyedév bizonyosságom, akkor erõsítse azt meg. Ezután olvastam a soron következõ Igét a Filemonhoz írt levélbõl. Nem tudtam elképzelni, hogy ebbõl a levélbõl mit mondhat az Úr az én kérdésemre. De szinte az egész levél nekem szólt: Visszaküldöm neked õt, vagyis az én szívemet... Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerû, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tõled egy idõre, hogy örökre visszanyerd... aki... az Úrban szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd õt úgy, mint engem... megadom õt neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást i s n e k e m, m e r t re m é l e m, h o g y imádságotokért ajándékul kaptok engem. Halkan hallottam ebben az Úr szeretõ, kérlelõ, szelíd hangját. Nem Pál írta most ezt a levelet Filemonnak, hanem az Úr nekem. Összecsengett ez az Ige a korábbi kérésemmel (két férj) és az Úr válaszával (kétszeresen megfizetek néked). Az volt még nagyon hangsúlyos, hogy bár az Úr tudta mit végzett felõlem, nem akarta azt rám erõltetni korábban, mint ahogyan azt el tudtam volna fogadni ( döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerû, hanem önkéntes legyen ). Örültem az Igének, de rövid idõn belül ismét elbizonytalanodtam. Történt ez azért, mert korábban volt olyan eset, hogy a saját akaratomat olvastam bele az Igébe. Nem szerettem volna, ha ez az eset ismétlõdik meg. Mentem ismét az Úrhoz. Szólt is: Higgyetek Istenben. (Mk 11,22) és még hasonló Igékkel bátorított az Úr, hogy ez a dolog a szívemben Õtõle van, csak bízzak, higgyek Benne. Majd az 1Krón 29-ben azt olvastam, hogy Dávid és a nép tiszta szívbõl, jó kedvvel, nagy örömmel, szabad akarattal gyûjtött ajándékokat és áldozott áldozatokat az Úrnak. És az volt az én szívemben is, hogy tiszta szívbõl, jó kedvvel, örömmel és szabad akaratomból csak Péternek 18 tudnék a felesége lenni minden hibája, gyengesége ellenére is, csak neki, és senki másnak. Ezt követõen is tovább erõsítette bennem az Úr azt, amit eddig kimunkált. Csodákat éltem át Vele, persze volt amikor meggyengültem és nehéz volt a várakozás. Nem volt könnyû az sem, amikor Péter a közelemben volt, vagy amikor pont vele beszélgettem. Sokszor úgy kellett rá tekintenem, mintha lány lenne, hogy csak a testvért lássam benne és ne a jövendõbelimet. Mielõtt Peti megkérte a kezem, egy héten belül háromszor jött elém a Mt 6,32-33: Jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem elõször keressétek Istennek országát, és az Õ igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tulajdonképpen ez kísért végig az utóbbi években. Naponként meg kellett harcolni, el kellett engedni a párválasztás kérdését, idejét, Péter személyét. Újra és újra az Úrra kellett bízni és neki kellett dõlnöm annak a feladatnak, amit az Úr mutatott, rám bízott: a családban, a munkahelyemen, a gyülekezetben a legkisebb apróságoktól kezdve a nagyobbakig. És most ebbõl az Igébõl is az csengett ki, hogy jól tudja az Úr az én szükségemet, meg is adja a ráadást, de én csak az Õ dolgával törõdjek, a többit bízzam Õrá tavaszán az volt bennem, hogy nem vagyok még elég érett a házasságra, nem tudnám azt minden terhével vállalni és nagyon örültem annak, hogy egyelõre nincsenek ilyen terheim. Azonban közvetlenül a lánykérés elõtti napokban megismertem olyan fiatalokat, akiknek gyermekkoruktól kezdve nehéz terheket kellett hordozniuk. Ekkor rácsodálkoztam, hogy az Úr engem eddig mennyi mindentõl megóvott. Egyben el is szégyelltem magam, hogy eddig nem akartam vállalni a házassággal járó terheket. Megvallottam ezt az Úrnak, valamint elmondtam, hogy legyen meg nekem az Õ akarata és most már kész vagyok vállalni a házassággal járó terheket is. Másnap Péter megkérte a kezem, mellesleg egy konyhában... Kis Etelka, Köröstartcsa SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév bocsánatkérés helyett kedveskedõ szavakkal, esetleg szokatlanul segítõkész jócselekedettel (?) igyekszik megengesztelni azt akit megbántott, aki ellen vétett, még Istennel sem rendezte dolgait! Erre utalnak Urunk szavai is: ha megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elõbb békélj meg a te atyádfiával... (Mt 5,23-24). Ha egy hívõ csak odáig jut el a folyamatos bûnbánatra térés során, hogy egy másik (!) ember elõtt látja be, ha vétett valaki ellen, ez még nem bûnvallás, csupán a rossz lelkiismeretének álszent kesergése. Az elõtt kell kimondani akit megbántott: vétkeztem, te ellened! A hívõ állandóan kész, hogy megvallja saját bûneit, másokét pedig megbocsássa! Azok a hívõk élhetnek hitbõl, akik azonnal készek megvallani bûneiket Urunk elõtt, és belátni azok elõtt az emberek elõtt is, akiket megbántottak. Képesek eleget tenni e felszólításnak is, hogy szüntelen imádkozzatok. Ezt úgy kell érteni, hogy legyünk mindig készen a bûnvalló, a hálaadó, és a könyörgõ imádságra. Akik hosszan zsolozsmáznak imádság helyett, még nem ismerik Istent, és azt gondolják, hogy az õ sok beszédükért hallgattatnak meg. Mi pedig azt tapasztaljuk, ha szívünk nem vádol, mert megvallottuk bûneinket, békességünk van Istennel. Tudunk hitbõl élni, hálát adni mindenért, békés és próbás körülmények között egyaránt. Tudunk megbocsátani, még hetvenhétszer is! Nekünk tízezer talentum bûnadósság lett elengedve, ezért mi sem követeljük másoktól azt a száz gírát, amivel tartoznak némelyek, nem rójuk fel a gonoszt. Sõt, aki elénk áll, és azt tudja mondani: megbántam, annak istenfélelme is valódi, megbocsáthatjuk bûneit Urunk nevében, azokat is melyekkel Isten ellen vétkezett (Jn 20,23). A bûnvalló megtérés iránti állandó készség, a biblikus hívõ élet alapfeltétele. Ezt bizonyítja az is, hogy amikor Urunk hét hívõ gyülekezetnek üzen, ötöt arra szólít fel: térj meg! A hívõ számára nincs fontosabb, minthogy rendezett kapcsolata legyen az Úrral, és emberekkel. Akkor megtéréshez illõ szellemi gyümölcsöket teremhet az élete. Mivel mindenkor kész a józan önvizsgálatra, és a bûnvallásra, örülhet az Úrban mindenkor, és ez az öröm gyakorlatilag a szabadulás öröme. Így maradhat meg az Úr iránti elsõ szeretetben, és mert inthetõ, helye van a testvéri közösségben, Csak közöttük lehet szellemileg felnövekedni, hitben érett férfiúságra. Nem ismerik e kegyelmi javakat a rajongók, mert többségük még megtéretlen. Nem tudnák, milyen a töredelmes és bûnbánó szív, amit Isten soha nem vet meg? Akik köztük levõ bukott hívõk tudják, de nem tusakodtak végig a bûn ellen, már nem vállalják a bûnvalló megtérést, a helyreállást. Életük testies, bûnös, örömtelen, szellemileg magányosak (az együtt óbégatás nem közösség), és hitben kisdedek. Békétlen és elgyötört állapotukban, elfogadják a hitetõ szellemek vigasztalását és bátorítását, akik egzaltált érzelmeket és ordítozó extázist gerjesztenek lelkükben. Milyen lesz Urunk eljövetele, mikor Isten megváltott gyermekeit elragadja e földrõl? Úgy jön el értünk, amint a tanítványok látták õt felmenni a mennybe. Azt ígérte az övéinek: elmegyek hogy helyet készítsek néktek, de ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Eljövetelének idejét nem tudják még az ég angyalai sem, csak az Atya egyedül. Akkor ketten lesznek a mezõn, a malomban, az ágyban, s az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Romlandó testünk egy szempillantásban elváltozik, mennyeivé válik 3

4 SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév és elragadtatunk az Úr elébe, és mindenkor az Úrral leszünk. A mennyben odaállunk Urunk elé, ahol jutalmat kapunk, mindenki olyan mértékben, amennyi maradandó kincset, aranyat, ezüstöt, drágakövet gyûjtött, a földi élete során. Ezért ott sok elsõk lesznek utolsók, és sok utolsók elsõk. A mennyben ez már nem jelent meghasonlást, mert nem megy oda be semmi tisztátalan. A jutalom mértékének megfelelõ sorrendben ülünk Urunk asztala köré, tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözve, mint az Õ (szellemi) felesége, amikor elkezdõdik a Bárány menyegzõjének vacsorája. Urunkat csak azok fogják meglátni második eljövetelekor, akiket magával ragad. A földön élõ népek, csak a hívõk eltûnését fogják észrevenni, és elsõ döbbenetükben hozzájárulnak a pusztító utálatosság lebontásához. Felépül a har madik (ezékieli)templom, s amikor elkezdõdnek a reggeli és esteli égõáldozatok, betölti azt Izrael Istenének dicsõsége. Ezzel kezdõdik az utolsó évhét, melynek közepén hatalmat kap a földön, egy természetfeletti képességekkel rendelkezõ ember, az Antikrisztus-Fenevad. Neki is vannak útkészítõi, õk globalizálják a világot, õk szervezik a vallások közötti együttmûködést, az ökumenét. Ennek az ördögi világdiktátornak a Sárkány ad hatalmat, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Ez alatt összegyûjti Jeruzsálem ellen a föld minden népét, hogy elpusztítsa Izraelt, de megjelenik az Úr Jézus az égbõl, hatalmának angyalaival. Milyen lesz Urunk megjelenése, mikor bosszút áll a gonosz szellemeken, s a föld népein? Ama napon meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban. Akkor megnyílik az ég, megjelenik Urunk fehér lovon, vérrel hintett ruhába öltözve, és követjük Õt mi is, fehér lovakon, tiszta és ragyogó gyolcsba öltözve. 4 A gonosz levegõbeli hatalmasságokat, a mennybe ragadott hívõk fogják megtapodni, mint az utca sarát. Összetörjük õket, lábaink alá hullanak. A Sátán angyalainak megtapodására Megiddó hegye fölött kerül sor, mert a prófécia szerint: Izrael hegyein esel el, te és minden sereged. Ezzel egy idõben megfogaték a fenevad (Isten ellenes civilizáció szellemi inspirátora) és õvele együtt a hamis próféta (Isten elleni vallásosság szellemi inspirátora), és a kénkõvel égõ tüzes tóba vettetének. Istennek egy angyala pedig megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög, a Sátán, és megkötözi ezer esztendõre. Amikor azt mondta: az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülõszékemet, az lett büntetése, hogy a földre vetteték, s az õ angyalai is õvele levettetének. Amikor eljön az Úr haragjának napja, mélyebbre vettetének, a mélység kútjába. Az ezeréves Békekirályság végén kiszabadulnak majd rövid idõre, aztán õk is a tûz és kénkõ tavába vettetnek. A földi népek azt látják majd, hogy feltûnik az ember Fiának jele az égen. Megrettennek, és bemenekülnek a sziklák barlangjaiba, és a föld hasadékaiba, az Úr dicsõsége elõl. Az Izrael ellen összegyûlt hadseregek Jósafát (istenítélet) völgyében, a mezõ színén fognak elpusztulni. A bosszúállás napján meglátogatja a földön a bûnt, s a gonoszokon vétküket. Mert haragjának tüzében emésztetik meg az egész föld, és kevés ember marad meg (Armageddon!). Mindezeket tudva, ne vállaljunk közösséget Testvéreim, a hamis ünnepi hangulatkeltõkkel. A mi feladatunk az adventi útkészítés az év minden napján, és mindig ünnepelünk, ha készen várjuk az Õ eljövetelét, mert nem tudjuk, mely órában jön el a mi Urunk! id. Frank Sándor, Izrael - Karmiel SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév is, hogy bár jönnek ezek a dacolós gondolatok, nem akarok azoknak engedni. Bármi legyen is az akarata az én életemre nézve, szeretném szeretni Õt úgy, mint Uramat még akkor is, ha egyedül kell maradnom. Korábban az Úr azzal erõsített, biztatott az Ézs 54-bõl, hogy Õ az én férjem. Most kértem: Uram, nem lehetne, hogy két férjem legyen? Az egyik Te és egy másik is, egy földi társ? Következõleg, amikor az Igét kezembe vettem a Zak 9,12-t olvastam: Ma is azt hirdetem néktek: kétszeresen megfizetek néked!. Csodálatos válasz és vigasztalás volt ez az Ige. Ezután a Zak. 10,1- ben azt olvastam: Kérjetek esõt az Úrtól a késõi esõ idején! Ekkor kezdtem el megtanulni azt, hogy mindenféle kérésemmel menjek azonnal az Úrhoz. Merjek kérni. Jól tudja és látja mire van szükségem, de kérjem. A szülõk is t u d j á k, l á t j á k gyermekeik szükségét, mégis megvárják, míg azok kérnek tõlük, s csak aztán adják meg amit kértek. Ezt kellett naponta gyakorolnom és a várakozásban is kitartani az Úrban, reménység ellenére reménykedve hinni. Ahogy telt az idõ, az Úr egyre könnyebbé tette a várakozást, közben sokat formált, csiszolt. Idetartozik még a kései esõhöz, hogy azon a helyen ahol élek, évek óta nem volt kiadós esõ, de termés sem. Az idén felfigyeltem a rendszeres és kiadós esõkre, és a termésre is. Pl. Bizonyos szilvafáink és szõlõtõink sok éve már egyáltalán nem hoztak termést. Az idén e szilvafákon nagy szem szilvák jelentek meg és a terméketlen szõlõtövek roskadoztak a fürtöktõl. Számomra már ennek kapcsán is felmerült, lehet itt a kései esõ ideje? Letelik a várakozás ideje? Beteljesedik amit az Úr mondott? A 2003-as táborokban teljes, egyértelmû bizonyosságom lett Péter személyét illetõen. Tudtam, hogy csak õ lehet a férjem és senki más, és hogy ez az Úrtól van a szívemben, Igék nélkül is. Nagyon örültem ennek a bizonyosságnak. Korábban nem tudtam elképzelni, miként lehetséges az, hogy tízezer közül is ki fog tetszeni az egyetlen. Hogy fogom ezt megérteni? És most eljött az idõ, megértettem novemberében testvéri találkozóra k é s z ü l t e m. A k ö v e t k e z õ k e t álmodtam: Készülök egy testvéri találkozóra é s e g y m á s u t á n t a l á l k o z o k testvérekkel. Többen j ö n n e k e l é m é s mondják: Etelka, készülj, mert jön az igazi, de ne felejtsd el megtenni azt, amit az Úr mutat neked. Ez t ö b b s z ö r m e g i s m é t l õ d ö t t. Kérdeztem: Ugye, Péter lesz az? De erre a k é r d é s r e n e m k a p t a m v á l a s z t. Felébredtem. Azon a testvéri találkozón nem történt lánykérés. Idõközben azonban érzékeltem, hogy vannak lányok, akik nem közömbösek Péter iránt. Elmondtam az Úrnak, hogy bármi legyen az akarata, szeretném azt elfogadni. Eddig, ha valami olyat tettem, ami Õelõtte nem volt kedves, intett, figyelmeztetett. Kértem, ha Péterrel kapcsolatban a bizonyosságom mégsem Tõle van, adja értésemre. Ha másnak rendelte õt, akkor vegye ki a szívembõl, mert én nem akarok magamban ilyen gondolatokat megtûrni. Kértem, szóljon Ige vagy álom által. De se álom, se Ige nem szólt. Mivel reggel ez a téma változatlanul terhelt, kértem az Urat ismét, ha nem nekem rendelte Pétert, adja értésemre azt, ha pedig Tõle van a 17

5 SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév Amikor kimondta Etelka nevét, hirtelen szólni sem tudtam. Majd megkértem, mondja meg, honnan tudja, hogy õ az. Mivel elég közelrõl ismert, tartottam attól, akaratlanul is valami jelét adhattam szerelmemnek. Azt mondta, semmi ilyen nem történt, csak úgy beugrott neki Etelka személye. Mivel nem szokott prófétai kijelentéseket kapni, ezt különösen is Istentõl való jelnek tekintettük. Ezt követõen biztatott, hogy mihamarabb lépjek, ugyanis én még kb. félévet várni akartam a leánykéréssel. Aztán Isten más módon is siettetett, míg Áldott várakozás A párválasztás kérdése volt az életemben az a terület, amit a legnehezebben tudtam odabízni az Úrra. Amikor az 1998-as táborban az Úr megújított, szerettem volna ezt a kérdést is Õrá bízni. Péterrel is itt találkoztam elõször, és mindjárt ezen a héten felmerült bennem a kérdés: lehet õ lesz majd a férjem. Ezt az Úr elé vittem és az aznapi Igében a következõket olvastam: " Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura." (1Tim 6,15-16). Megértettem, majd ha eljön az ideje, az Úr meg fogja mutatni. Igen ám, de telt az idõ, nem történt semmi és én egyre türelmetlenebb lettem, nem tudtam hittel várakozni. Elkezdtem találgatni, vajon kit szánt nekem Isten... Az is elõfordult, hogy belemagyaráztam az Igébe valakit. Nagyon fájdalmas, de szükséges volt a kijózanodás. Majd ismét találgattam. Egyszer egy helyzetet úgy értelmeztem, hogy Peti meg akarja kérni a kezemet és gyorsan elsiettem elõle. Majd álomba sírtam magam és azt mondtam az Úrnak, hogy én õt nem akarom, akkor inkább maradjak egyedül. Ekkor már ott tartottam, hogy csak a hibáit, gyengeségeit láttam, nagyítottam és nem tudtam volna elképzelni, hogy a felesége 16 végül kialakult bennem, hogy rákérdezek az engem a tábor végén megsürgetõ testvérre, volt-e benne konkrétan valaki, és ha igen, Etelka volt-e az. Eldõlt bennem, hogy két igen válasz esetén az október 9-i szentesi tábori fórumon megkérem Etelka kezét. A két igen után már csak egy harmadik igenre vártam: tõle. Ezt Szentesen nem kis, viszont kellemes meglepetésemre egybõl meg is kaptam, és azóta kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy ilyen nagy kincset nyertem meg. Vándor Péter, Budapest legyek. Ezután a félreértett helyzet után kezdtem el gondolkodni azon, mi van akkor, ha mégis egymásnak szánt minket az Úr, és én meg nem akarom azt, amit Õ akar. Egyszer az Úr elé álltam, hogy adjon valami útmutatást az Igébõl Péterrel kapcsolatban. A Zsolt 147,13-ból olvastam a következõket: erõsekké teszi kapuid zárait. Ezt úgy értettem, hogy nem Péter az, akit az Úr adni akar. Még aznap éjjel, amikor ezt az Igét olvastam, azt álmodtam, hogy Peti megkérte a kezem egy konyhában. Úgy tûnt, hogy az Ige és az álom ellentmond egymásnak. Nem igazán értettem, de elraktároztam magamban. Késõbb azt gondoltam, az Igével talán arra utalhatott az Úr, hogy várakoznom kell. Újra és újra nehezen tudtam elengedni a párválasztást. Sokszor lázadtam, dacoskodtam az Úrral a várakozás miatt. Majd egyszer ezt Õ leleplezte a szemeim elõtt. Ismét rácsodálkoztam arra, milyen nagyon szeret Õ engem, és minden területen számomra is a legjobbat akarja, bármi legyen is az, az Õ akaratát el kell fogadnom. Egyik alkalommal ismét uralomra akartak törni szívemben a dacolós gondolatok, de ezt észlelve egybõl mentem az Úrhoz hálaadással. Elmondtam Neki, nagyon jó az, hogy Õ engem nagyon szeret és én viszontszerethetem. Elmondtam azt SZÖVETSÉG TANÍTÁS IV. negyedév Veszélyben a gyermekek, fiatalok Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak... Jaj azoknak! (Ézs 5,20) Harry Potter nevét megjegyezte az egész világ. Ugyanúgy, mint a Gyûrûk urát. Ám míg az elõbbi a XX. század legvégének a terméke, addig az utóbbi több évtizedes múltra tekinthet vissza. Mégis van b e n n ü k v a l a m i közös. Azon túl, hogy mindkét történetben s o k o k k u l t é s m á g i k u s e l e m található, a belõlük k é s z ü l t f i l m e k n a g y b a n b e f o l y á s o l t á k a tizenévesek gondolat- és érzésvilágát. Az utóbbi évek legnagyobb kasszasikerei voltak ezek a filmek, s leginkább a fiatal korosztályra voltak nagy hatással, s a hatás azóta is tart: a gyerekek csak úgy falják az okkultizmussal kapcsolatos könyveket, melyek egyre inkább kiegészülnek a horrorisztikus jellegû regényekkel. G y e r m e k k ö n y v t á r b a n d o l g o z ó könyvtárosként nap mint nap tapasztalom ezt. Minden magyarázkodás helyett álljon itt egy tipikus beszélgetés-részlet, ami a könyvtáros és egy éves gyermekolvasó között zajlik. Olvasó: Szeretnék olyan horroros, fantasztikus könyvet! Könyvtáros: Miért? Mi abban a jó? Olvasó: Hát, mert azt szeretem. Könyvtáros: De mit szeretsz benne? Olvasó: Azt, hogy olyan izgalmas. Könyvtáros: De hát a horrorban folyik a vér és csúnya dolgok történnek! Olvasó: Az a jó. Én az ilyet szeretem! Könyvtáros: De hát rosszat fogsz álmodni. Olvasó: Ááááá, nem. Közhely de igaz: a gyerekek nagyon 5 fogékonyak az újra és az érdekesre. A mai könyv- és lapkiadás pedig bõséggel ellátja õket érdekfeszítõ olvasmányokkal, lassan ölõ méreggel. Magam a wicca (boszorkánymozgalom) papnõje vagyok... Nem hiszek egyedül üdvözítõ megoldásokban, a legkülönbözõbb vallások isteneit és istennõit tisztelem. - írja a Boszorkánypraktikák címû könyv szerzõje önmagáról. Sajnos ez a könyv igen népszerû olvasmány a tizenévesek között, hiszen rengeteg varázsigét, olcsó, könnyen kivitelezhetõ módszert mutat be, melyek segítségével a fiatal olvasó megszerezhet mindent, amit csak akar, ill. amit az arra illetékes istenség megenged neki. De azért jó lesz vigyázni - szól a könyvben a figyelmeztetés - mert az istenségek kiszámíthatatlanok és nem mindig akarnak jót! Sajnos kevesen tudják, de a boszorkányság a sátánizmus elõszobája. Nemrég egy 15 éves kamaszlány jött be a könyvtárba. Egy-két éve még egy átlagos, kedves, csöndes kislány volt. Aztán elkezdett foglalkozni a boszorkánysággal. A csöndessége megmaradt, csak éppen egy sátánista fordított kereszt lógott a nyakában egy halálfej mellett. Tudod minek a jelét hordod? - Igen. - Hiszel benne? - Félig-meddig. Daren Shan n e v é t i s s o k gyerek ismeri. Rémregényein egyre többen borzonganak. Õ is tizenévesen k e z d t e a z okkultizmust, ami k i e g é s z ü l t a h o r r o r i r á n t i érdeklõdésével. Regényei is ezt t ü k r ö z i k. D e sajnos nem õ az egyetlen ebben a

6 SZÖVETSÉG TANÍTÁS, BESZÁMOLÓ IV. negyedév mûfajban. Egy 10 év körüli kislány mondta egyszer: Én az olyat szeretem ahol kibelezik az embereket... Elõször voltak a Pöttyös könyvek meg Jack L o n d o n. M a m e g v a n n a k a Boszorkánypraktikák és Daren Shan. Mi lesz 20 év múlva? Az én korosztályom még Kukori Kotkodán és más hasonló témájú rajzfilmen nõtt fel, ma már akciódús, az erõszakot és a mágiát népszerûsítõ rajzfilmekben gyönyörködhetnek a gyerekek. Persze igaz, hogy sokan néhány év elteltével elhagyják a gyermeki dolgokat és kinövik azt a sok zagyvaságot, amit egy-egy könyvben olvastak vagy láttak a TV-ben. Mégsem mindegy, hogy milyen lelki táplálékkal etetjük gyermekeinket. Mert felnõhet valaki csupa egészségtelen édességen és nyalánkságokon - elvégre sok k a l ó r i a v a n a z o k b a n i s - d e a táplálkozástudomány a megmondhatója, hogy milyen hátrányos hatása van az ilyen étrendnek. Mert, amit gyermekkorban nem eszünk meg, azt nem biztos, hogy késõbb bepótolhatjuk. Így van ez a lelki-szellemi eledellel is. Említést kell még tenni a világ által nyújtott lelki eledel egy másik fajtájáról is. Mert nemcsak az okkultizmus és a kegyetlen erõszakban való gyönyörködés fertõzi meg a fiatalok lelkét, hanem a szemérmetlen nemiség nép- Hét év után újra a mozipénztárnál álltam, ezúttal azonban most elõször apaként. A két nagyobb fiammal érkeztem, a hat és a négy évessel. Rápillantva a film megvásárolható cápás óriásplakátjára, egyszerre korábbi események összefüggései álltak össze bennem teljes bizonyossággal - amelyekre most nem térek ki -, s láttatták meg velem, hogy nem a magam akaratából vagyok itt. De vajon mit akar az Úr? Mit üzen nekem egy Oscar-díjas animációs rajzfilmen keresztül? 6 szerûsítése is. Az ifjúságnak íródott magazinok szerkesztõinek nincsenek erkölcsi gátlásaik (tisztelet a kivételnek). A fiatalokat burkoltan vagy nyíltan egyaránt biztatják a szexuális élet örömeinek megtapasztalására. A képekkel dúsan illusztrált folyóiratok csak úgy hemzsegnek a különbözõ ismert és ismeretlen emberek életének intim részleteitõl. Természetesen nem maradnak el a bölcs pszichológusok és orvosok által az olvasóknak küldött jótanácsok sem, amelyekben nem állítják túl magasra az erkölcsi mércét... Szegény fiatalok, könnyû céltáblái a meztelen képeknek, beavatódnak a tisztátalanságba mások életébõl való parázna részletek megismerésével. Mindezt persze minden bûntudat nélkül, hiszen a szerkesztõk mindezekben semmilyen kivetnivalót nem látnak, s a bibliai értékrendet mint ósdit elvetik! Varázslás, keleti misztika, horror, szabad szerelem. Sokan jó dolgoknak tartják ezeket. Ám az Úr az embereket másra tanítja, a próféta figyelmeztetése pedig több évezred távlatából ma is hallatszik: Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak... Jaj azoknak! (Ézs 5,20) Vágvölgyi Zoltán, Szentes BESZÁMOLÓ: NÉMÓ NYOMÁBAN Egy sikerfilm a hívõ szülõ szemével, és még néhány gondolat Mire nyitja rá a szememet? Mit bíz rám? Megvéd-e az ellenség tõrétõl? S mi lesz a fiaimmal? Õk különös veszélyben lehetnek. A lépcsõn felfelé menet fegyverzetemet ellenõrízve felsóhajtottam, s kértem Uramat a hiányosságok pótlására (Ef 6,13-18). Oltalomért is kiáltottam a film alatt folyamatosan. Megkaptuk, mert Õ hû. (Csel 2,21.) Most tehát lássuk a filmet, elõször annak rövid történetét: Az óceán mélyén, a korábban özvegyen SZÖVETSÉG Párválasztás...lépned kellene... Megtérésem után fel-feljött bennem a párválasztás kérdése, de igazán komolyan csak az utóbbi pár évben került elém. Sok vívódással teljes éven át arra vártam, hogy Isten Igén keresztül vezessen. Végül eljutottam oda, hogy nekem is felelõsségem testvérnõk lelki-szellemi beállítottságát megismerve mérlegelni, hogy ki a hozzám illõ segítõtárs. Két dolgot elengedhetetlennek tartottam majdani társamban. Egyrészt lásson tisztán lelki-szellemi dolgokban, hogy ne csupán megtért legyen, hanem különbséget tudjon tenni jó és rossz, tiszta és tisztátalan között. Másrészt legyen érzékeny, vegye észre, ha valakinek problémája van, tudja szeretni és vigasztalni. Köreinkben csak felületesen ismertem testvérnõket. Ez alapján idõrõl idõre elém jött egy-egy, akirõl azt gondoltam, el tudnám képzelni, hogy majd õ legyen a társam. Ahogy azonban mélyebb lelkiszellemi beszélgetések során kicsit jobban megismertem õket, módosult ez a látásom. Etelkáról tudtam, hogy az elsõ pontnak megfelel, de szögletesnek és túl merevnek láttam. Ez év tavaszán azonban rádöbbentem, hogy milyen sok szeretet és érzékenység van benne, miként érez együtt másokkal és vigasztalja õket. Egy ízben, mikor közelrõl láttam, hogy valakit lelkigondoz, gyönyörködtem éleslátásában és gyengédségében. Az idei nyári táborokban több mély lelki beszélgetésünk is volt. Megdöbbenve tapasztaltam, mennyire egy hullámhosszon vagyunk, egy húron pendülünk a BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév legkülönbözõbb lelki-szellemi kérdésekben is. Feltûnt még számtalan esetben, mennyire példásan forgolódik. Véglegesen ekkor dõlt el bennem, hogy õ és csakis egyedül õ lehet a segítõtársam, és majd valamikor megkérem a kezét. Tábor végén, ahogy az egyik testvér elköszönt tõlem, hozzátette: Peti, lépned kellene. Mire gondolsz? - kérdeztem nagy ártatlanul. Ha nem tudod, Isten majd megmutatja. A házasságra gondolsz? Igen. Noha egyértelmûen bennem volt Etelka személye, ekkor még se kérdezni, se mondani nem mertem errõl semmit. Az elkövetkezõ hetekben szerettem volna még jobban megismerni Etelkát, ezért váltottunk néhány t. Bár ezek hasznosak voltak, hamarosan azt éreztem, hogy így egymásnak csupán testvérei vagyunk, nem pedig jegyesek, egy bizonyos szintnél tovább nem juthatunk egymás megismerésében. A táborok után néhány testvérrel megosztottam természetesen név nélkül, hogy mi van bennem. Volt aki hallva, hogy mi alapján tartom összeillõnek magunkat illetve, hogy miket tapasztaltam a táborokban, úgy fogalmazott, hogy ez már bizonyságok fellege. Olyan is akadt aki, bár nagy szeretettel, de óvott attól, hogy igei megerõsítés nélkül lépjek egy ennyire fontos dologban, és arra bíztatott akár böjtölve is, de kérjek Istentõl Igei vezetést. Amikor egy harmadik testvért is beavattam szívem titkaiba, megkérdezett, hogy mondhat-e nevet. Mivel elvileg igen sok testvér nõ jöhetett szóba, nagy magabiztosan mondtam neki, hogy igen.

7 SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév kocsiban ülve, ahogy hallgattam a miért. beszélgetésüket, egyre határozottabban Néhány nappal a történtek után szólalt meg bennem: Ez nem igaz! Hamis az õ lelke! Ott volt egy másik fiatalember is, aki azt erõsítette a férjemben, hogy az ilyen típusú kazánoknak panelbajuk van, õ is éppen így hallgattam a rádióban a református félórát. Éppen Cseri Kálmán szolgált, és arról tett bizonyságot, hogy fiatal lelkészként családot látogatni ment, amikor a házigazda ilyen járt, pedig csak egy éves a kazánja. szavakkal fogadta: De jó hogy jön, Odafordultam Sanyihoz és azt mondtam: Ne t i s z t e l e t e s ú r, l e g a l á b b e g y ü t t rendeld meg a panelt! Egy másik szerelõvel nézessük meg! imádkozhatunk a káposzta tolvajokért! - Káposzta tolvajokért még úgy sem Hallgatott rám. Másnap egy másik imádkoztam, de mi történt? szerelõt hívtunk, aki két perc alatt felállította a Nagyon szegény volt ez a család, diagnózist, hogy csupán egy kapcsolót kell kicserélni, ami 300 Ft-ba fog kerülni. Nem panelcsere kell? kérdezte a férjem ámulva De az én jó cimborám azt mondta, hogy káposztatermeléssel foglalkoztak, és amit megtermeltek, azt elrakták télire. Gúlába rakták a káposztát, gondosan szalmával rétegenként betakarták, de másnap hûlt helye ez a baja. És mi van a beszerelési díjjal? volt. A feleség nagyon felháborodott, Ugyanis azt is mondta, hogy a panel beszerelése Ft lenne?. Micsoda? jogtalannak érezte a történteket, de a férje imádkozott: Úr Jézus! Könyörülj ezeken a Legfeljebb Ft-ot szoktunk egy ilyen tolvajokon, hogy megtérjenek és munkáért elkérni! Hát igen! mosolygott a szerelõ. Ha valakit jól be akarnak csapni, azt mondják, hogy nagy a baj, felszámolják megismerhessenek Téged, hiszen értük is meghaltál! A fiatal lelkészt megalázta az a szeretet, amely ebbõl a családfõbõl áradt. Még a magas összegû alkatrészt, miközben nem hallott senkit így imádkozni az megcsinálják az apró hibát, amirõl a laikus megrendelõ mit sem tud. A kazán mûködni ellenségeiért. Az a szegényes környezet, amiben éltek, olyan ellentétben volt azzal a fog, és a szerelõ pénztárcája is dagad. szellemi gazdagsággal, amit a családfõ Sajnos nálunk is ez megy, és fõleg idõs nyugdíjasokkal teszi ezt a fõnököm. Szívem szerint nem is dolgoznék nála, de mit tegyek, az én családomnak is szüksége van a jövedelemre. Szomorúság fogott el, amikor hallottam megélt. A történet vége az lett, hogy a következõ évben felettébb megáldotta az Úr ezt a családot, mint ahogy elgondolhatták volna. Magamra ismertem! Szabad-e a szívem, hogy félretegyek minden kárt, sérelmet, hogy ennek az ember nek megszólalni a ellenségeimért, az õ megtérésükért lelkiismeretét. Imádkozom érte, hogy õ is kilépjen ebbõl az ördögi csapdából, ne csak a felismerésig jusson el, hanem az Isten szerinti imádkozzak? Ez az eset nemcsak arra volt jó, hogy egy újabb bizonyságfelleg legyen férjem elõtt, hanem arra is, hogy tudjak imádkozni szomorúságra, mely megbánhatatlan ezért a gázszerelõért, és azokért is, akik még megtérést szerez. Ugyanakkor hála és öröm töltött el, mert az Úr nem engedte, hogy szégyent valljak férjem elõtt, és kijelentette szívemben, hogy be akar csapni a szerelõ. Hát még a férjem mennyire örült! Sok-sok bizonyságfelleg veszi õt is körül, sokszor nem ismerik az Urat, más úton keresik a boldogságot, boldogulást. Hálás vagyok azért, mert az Úr leleplezi indulataimat, és arra tanít, hogy az az indulat legyen bennem, ami volt a Krisztus Jézusban is, hogy tudjak jóval fizetni a rosszért. Az Úré a dicsõség, ha ez így van. Ha megláthatta az Úr gyógyító kegyelmét, nem, segítsen az Úr valamennyiünket, hogy gondviselését, imameghallgatását Mégis az ígéret várat még magára. Az Úr tudja, hogy így lehessen! Tornyiné Tarcsi Tünde, Berettyóújfalu 14 SZÖVETSÉG maradt bohóchal apuka (Pizsi), az elsõ iskolai napra kíséri egyetlen fiát, a kis Némót. A gyülekezõ forgatagában hamarosan nagy baj történik: felgyorsult korunk pörgõs világával Pizsi papa nemigen tud lépést tartani. Merev esetlenségére, jószándékú, kicsinyét féltõ örökös aggodalmaskodására, tekintélyt nélkülözõ atyai szigorának erõtelen kísérleteire a kis Némó türelmetlen daccal, és egy lázadó utállak kal válaszol. Apját faképnél hagyva m e g m u t a t j a b á t o r s á g á t l e e n d õ osztálytársainak, s odaúszik egy látszólag céltalanul veszteglõ, lehorgonyzott motorcsónakhoz. A csónak gazdája egy Sydney-beli fogorvos, aki egzotikus halakra vadászik búvárkodással töltött szabadsága idején. Gyûjteményébõl már csak a kis bohóchal hiányzik. Némó fennakad a hálón, és nemsokára a doki rendelõjének akváriumában találja magát. Idõsebb fogolytársai hamarosan be- és elfogadják, sõt megesik a szívük kis rabtársukon, amikor kiderül, hogy a doki unokahúgocskájának, Undinak szeszélye folytán veszélybe kerül az élete. (A kislány aki BESZÁMOLÓ a hírek szerint pár nap múlva ismét érkezik fogszabályzásra - elõszeretettel gyötri a bácsikájától ajándékba kapott halakat.) Némó gyors szökését tervezik tehát, és biztosítják segítségükrõl. Közben a kétségbeesett apa, Pizsi, fejvesztve rohan, azaz úszik, hogy megmentse fiát. Társául szegõdik egy férfiakkal könnyen kapcsolatot teremtõ kék nõstény halacska, aki innentõl kezdve végig IV. negyedév mellette marad az izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokban. Pótolhatatlan segítség még a doki óvatlanul vízbe pottyant búvárszemüvege, amelynek pántján a név és a rendelõ címe olvasható. Pizsinek tehát van min és kivel elindulnia, hogy fergeteges és látványos, lélegzetelállító vagy olykor mulatságos kalandok sorozatán keresztül, az egész óceánt átszelve végül Sydneyben kössön ki, s minden jóra forduljon. A film elejétõl a végéig lebilincselõ. A nézõ legyen gyermek, vagy felnõtt egyetlen pillanatra sem unatkozik, hanem vagy izgul, vagy gyönyörködik a vízfelszín alatti világ színpompás, valósághûen visszaadott képeiben. Tökéletes megoldások, akárcsak a zenében, és a hanghatásokban. A több tucat szereplõ pedig kiváló érzékkel megalkotott, remekül kidolgozott karakter, tipikus emberi vonások hordozója. Mimikájuk teljes ö s s z h a n g b a n á l l a b e s z é d ü k k e l, hanghordozásukkal, a cselekménnyel, a hangulattal Színészek, filmsztárok is megszégyenülnek ezen életre keltett technikai csodák árnyékában. Bravúros! De kitûnõre vizsgázott a magyar stáb is, mert a szöveg, a szinkron, a humor elsõ osztályú. Ennek a filmnek nincs gyenge pontja, jogos az Oscar-díj, indokolt a kasszasiker. Nos, aki idáig eljutott e cikk olvasásában, mondhatná, hogy eleddig bármelyik újság moziajánlójában elmenne ez a kis kedvcsináló, eltekintve esetleg a címtõl és az elsõ néhány sortól. A további gondolatok tényszerû ismertetése viszont azt garantálja, hogy mégsem lesz széles publikum elõtt feltárt, s még kevésbé népszerû a közkedvelt Némó-film alábbi leleplezése, mert a vizsgálat szempontjai a világ elõtt érthetetlenek, és pláne nemkívánatosak. (1Kor 2,4-15) Álljon hát itt pár jelenet, amelyek nem maradhatnak szó nélkül, jóllehet nincs mód most a teljes átvilágításukra. (A szülõk különösképpen figyeljenek, hiszen gyermekeiknek négy évestõl fölfelé egészen a középiskolás korig ezt ajánlja fogyasztásra számtalan kereskedelmi és kulturális ágazat,

8 SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ IV. negyedév reklámok sokaságától kezdve a médiákon, a tanszeriparon át a benzinkutakig.) 1. A cápás jelenet. Egy sátánista gyûlésbe majdhogynem ítélõszék elé csöppennek hõseink. A háttér: nyikorgó, elrozsdált hajóroncsok, világháborús, csüngõ láncosbombák, sejtelmes félhomály. Akár egy heavy-metál zenekar lemezborítója. Csak a szörnypofa hiányzik. Helyette a fõnök, Protkó, az óriáscápa elnököl. Mindaddig feszült kedélyességgel zajlik a sokszor kétértelmû csevegés, ameddig egy csepp vér Protkó orrlikába nem szivárog. Pillanat mûve és bezsong, akár egy magánkívül került kábítószeres, majd elszabadul a pokol Õrjöngve kezdi üldözni Pizsiéket, miközben még cápatársai is tesznek néhány esélytelen kísérletet a megfékezésére. Ja, Protkó és emberei mégis pozitív figurák, ezt egy 4. A film szellemi tetõpontját kétségtelenül egy a doki rendelõjének akváriumában játszódó éjszakai esemény jelenti. Egy szabadkõmûves szeánsz tárul elénk, annak is egy beavatási szertartása. Valamely õsi azték, vagy inka varázslás és rituálé teremti meg a hathatós okkult alapot: Démoni jelenet! Miközben a háttérben feltûnnek bizonyára a világjáró doki dél-amerikai útjáról hozott - színesre festett indián fa-bálványszobrok, addig felhangzik az egykori varázsszöveg, amit egyre sodróbban, erõsebben skandál, huhog az akváriumlakók kórusa. Megjelenik méltóságteljesen, sejtelmes éjszakai fények és hangok közepette a rendfõnök, egy sebhelyes arcú csipeszhal. Az akvárium többi foglya engedelmesen asszisztál rendbéli rangjának megfelelõen a kis Némó beavatásában, amikor is átmegy a tûzön. ( Á t ú s z i k e g y v ö r ö s r e v i l á g í t o t t buborékoszlopon, amely egy szent vulkánjelkép (5 Móz 18,10; 3 Móz 19,26). A vizsga (próba) sikerül, Némó új nevet is kap (Csali), és most már õ is testvér. ( Tartsuk távol gyermekeinket, és akiket lehet az ördög ilyen csalijaitól!) No, persze mindez ártatlan és mulatságos ezektõl a kedves kis tengeri egzotikumoktól! Itt kell megjegyeznem, hogy fiaim a visszhangzó varázséneket (Hu-ha-hu-ha ) a maguk módján elraktározták, hazavitték, filmvégi jelenet megerõsíti. napokig fújták, alig tudtam õket leállítani, midig 2. A horgászhal - Isten egyik csodálatos újra kezdték. Kétéves öccsük, a ki a mozi mélytengeri teremtménye - hõseink életére tör. közelében sem járt, három hónap elmúltával Nincs megszemélyesítve, nem beszél, de már amikor már azt reméltem, hogy régen csak ragadozó természeténél, és félelmetes elcsitultak a varázshangok -, tökéletesen külsejénél fogva is a negatív szereplõk közé visszhangozta a testvéreitõl még anno, melegében hallott hangokat, és ritmust. soroltatott be. Félelmetes! (Urunk azután felelt imádságunkra, 3. Vonuló levesteknõsök. A 60-as, 70-es és pár nap múlva nyom nélkül megszûnt a film évek Amerikájának szabad, szabados korszakát ezen egyetlen hatása.) idézik. A vándorló, gyakran családostól Azt láttam meg, hogy milyen tartós, milyen útrakelõ hippivilág jegyeit, a szelíd szívós méreg van ebben a szellemben. motorosok szlengjeit és beszédstílusát Na, Démonizált világunkban ez pedig csak egy a sok csá, kishaver! stb. hordozzák. Hõseinket is közül! Körül vagyunk véve ezzel az áradattal befogadják, ameddig útjuk rövid ideig közös de a kegyelem nagyobb: Elöl és hátul vonalon halad, majd lazán, érzelemmentesen körülzártál engem, és fölöttem tartod elválnak, amikor a búcsú ideje elérkezik. kezedet. (Zsolt 139,5.) A 91. Zsoltár is végig 8 SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév akkor egy hasmenéses vírus tombolt a szegedi gyermeksebészeten, és le is zárták az osztályt. Ettõl menekített meg az Úr. Már 11 hónapja csak szondán volt táplálva januárjában ismét a mûtéttel kapcsolatban Szegedre kerültünk. Az volt a feltétel - amirõl mi nem értesültünk-, hogy csak úgy mûthetõ, ha szájon keresztül tud enni. Ekkor végezték el kisebb mûtétben a hasfali sérv visszahelyezését. Itt derült ki, hogy milyen gyenge az immunrendszere, mert nagyon csúnya, 40 fokos lázzal járó tüdõgyulladást kapott. A tavasz folyamán megtanultunk szájon keresztül enni, én pedig meg lettem próbálva türelem tantárgyból. Ahogy hazakerült a családunkba sok mindenben változott. Eddig semmit sem tudott tartani a kezében s most elkezdett játékokat megfogni és játszani azokkal. Bár még elég bizonytalanul, de felült. Az idõ múlásával és kis háta erõsödésével most már szépen ül. Júniusban felállt a kiságyban, de ma már az is olyan stabil, hogy nem esik el, sõt KAZÁN Az én juhaim hallják az én szómat... (Jn 10,27a) Felemás igában élek, éppen ezért az Úrnak különös gondja van arra, hogy olyan körülményekbe helyezzen bennünket, amelyekben a férjem is felfedezheti, ez nem véletlenek sorozata, vagy a szerencse közbenjárása, hanem itt az élõ Isten munkálkodik. A közelmúltban elromlott a gázkazánunk. Férjem felkereste az egyik jó ismerõsét, aki egyben a lekötelezettje is volt. Mivel egy vállalkozóról van szó, és a férjem ajánlotta õt mind szóban, mind szórólapokat terjesztve, gondoltuk, a bizalom és a segítõkészség odavissza mûködik. Készségesen eljött, szétszerelte a kazánt, és megállapította, hogy panelcserére lesz szükség. Ez kb Ft-ba 13 egy kézzel kapaszkodik, másik kezében játékkal játszik s körbe-körbe járkál kapaszkodva. Szellemileg nem látjuk lemaradottnak, (amit a fõorvos is elismert) úgy gondoljuk, hogy hallása részleges. Hosszú, bár soványka, de jó és Istentõl megáldott gyermek. A gyermekeink pedig nagyon megszerették elsõ perctõl fogva, ami szintén Isten csodája, mely felérne a többi dologgal együtt még több bizonysággal. Emberileg mindezeket egy toxoplazma fertõzés következményeként állapították meg, amit a terhesség elsõ három hónapja alatt kaphattam meg. De tudom azt, s így is fogadtuk el, hogy Istennek terve és célja van Ráhel életével felénk s mások felé is. Hálás vagyok, hogy általa is tanít minket Isten, sõt kincseket ad ezekbõl a megpróbáltatásokból, amit így fogalmaz meg Ézs 45,3-ban: Neked adom a sötétség (nehézségek) kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Varga Árpádné, Békéscsaba fog kerülni, plusz még a szerelési díj, ami még további Ft lesz. Ez utóbbi részt természetesen õ fogja állni, mivel Sanyi is sokat segített rajta. Amikor ezt meghallottam, döbbentem néztem a férjemre, egybõl az motoszkált bennem, hogy miért engedte ezt meg az Úr. Ennyi kiadás súlyosan megterhelné a családi kasszát. Próbáltam megadással lenni, és várni, hogy mit mond Isten e dolog felõl. Nagyon sokszor kerültem emberileg kilátástalan helyzetbe, de gyakran átéltem, hogy ami emberek elõtt lehetetlen, az Istennél lehetséges. Arra gondoltam, biztosan most is jót fog kihozni az Úr ebbõl a helyzetbõl, ahogyan ezt már annyiszor tette. Nem kellett sokáig várnom. A szerelõ megígérte, hogy megrendeli a panelt, és mihamarabb beszereli. Néhány nap múlva az utcán futottunk vele össze. Sötét volt, az arca alig kivehetõ, mégis ott a

9 SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL IV. negyedév bennem, amikor odaállt elém a nõvérke szülés után és megkérdezte, hogy szeretném-e látni, mielõtt elviszik a gyermekklinikára. Nem tudtam mitévõ legyek. Nagyon erõtlennek éreztem magam és így ezt elutasítottam. Életének másnapján rosszabbul lett Ráhel s hívtak minket szülõket, hogy döntsünk afelõl, hogy ha végszükség lesz rá akkor rátegyék-e lélegeztetõgépre ilyen kilátástalan életjelenségekkel, lehet, hogy csak hónapok után tudnák levenni ha egyáltalán le tudnák. A férjem véleménye az volt, hogy igen tegyük rá, én pedig éppen az ellenkezõjét gondoltam amiatt, hogy Isten elveheti annak ellenére is, ha ráteszik. Itt volt már a példa elõttem: szerették volna visszatartani a szülést, de Isten másképp döntött. Természetesen tiszteletben tartottam a férjem döntését, úgy hogy az enyémet nem is emlegettem, mert tudtam, úgyis minden az Úr akarata szerint fog történni. Elõször õ ment be megnézni az intenzív részlegre, én addig kint voltam a tolószékben, egyedül a folyosón. Mikor kijött, megkérdeztem véleményét. Azt mondta, ha megtehetem ne nézzem meg. Nagyon nagy harc indult meg bennem ismét: hát ne nézzem meg? Hisz hónapokon keresztül én hordtam testemben Mikor így ezeken harcoltam, eszembe jutott a sógornõm, s felhívva elpanaszoltam neki ezeket a dolgokat. Azt a tanácsot kaptam, hogy úgy nézzem õt, mint amilyen a mennyei dicsõségben lesz, ne földi szemmel nézzem. De menjek csak be, mert õ imádkozni fog értem. Ezt hallva lelkem lecsendesedett úgy, mint mikor az Úr Jézus egy pillanat alatt lecsendesítette a háborgó tengert. Már ez is csoda volt. Ahogy bementem, Isten valóban eltakarta szemem elõl azokat a dolgokat (meghallgatva sógornõm imádságát), s nagyon kedves gyermekké tette Ráhelt. Stabilizálódott az állapota, így nem is volt semmi különösebbre szükség a 4. nap éjszakájáig. Már másnap hazamentem volna, amikor éjszaka nem tudtam aludni. Egy 12 megmagyarázhatatlan nyugtalanság fogott el. Sokszor felkeltem és az éppen látható gyermekklinika felé tekintettem. Ott járt a szívem. Nem tudtam mi történik, de a halállal kapcsolatban jöttek gondolatok, énekek elém. Másnap összepakolva, készülve haza, látogatást tettünk Ráhelnél, elmondta a tanárnõ (fõorvosnál magasabb orvosi fokozat), hogy most volt egy krízisponton. Oxigént eddig is kapott, de csak búra alatt, tehát õ magától spontán lélegezhetett, aminek mértékét állapotától függõen változtatták. Ez általában 20-25% volt. Ez az érték az éjszaka folyamán 100%-ra nõtt, ami azt jelentette, hogy a 101% már a lélegeztetõgép. Bár felment a maximumra, Isten mégis megõrizte. Nem kellett gépre tenni, sõt még anyatejet is fogadott a kis gyomra. Én ekkor teljesen elvesztettem reménységemet, mert egészen másra számítottam szívemben. Nagyon összekavarodott lettem, de az Úr kegyelmébõl reménységet adott. Azóta Isten sok mindent engedett átélni Ráhellel kapcsolatban, láthattuk azt, hogy Õ ajándékozza az életet és csak Õ veheti vissza. Talán már háromszor elõfordult, hogy a gonosz meg akarta kaparintani, s elvenni kicsi életét. A következõ Igét akkor kaptam amikor 32 hetesen megtudtam a dolgokat majd születése után, teljesen függetlenül két testvérnõn keresztül is ezzel bátorított az Úr: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsõségét szolgálja, hogy általa megdicsõüljön az Isten Fia: Jézus Krisztus. (Jn 11,4) Valóban nagyon sokszor láthattuk az Úr Jézus dicsõségét, amikor a hétköznapokhoz Õ adott erõt, kitartást, szeretetet, hitet, mások felé bizonyságot. Tervezték december elején, hogy mûtétre vigyük a nyúlajak, farkastorokkal. Isten egy betegséget engedett meg Ráhelnél, felhasználva arra, hogy ne menjünk akkor Szegedre. Úgy alakította, hogy hosszú elõkészület után hazahozhattuk véglegesen. Késõbb tudtuk meg, hogy épp SZÖVETSÉG errõl tesz bizonyságot. Milyen igaz! Milyen jó nekünk! 5. Undi, a doki nyolcéves unokahúga egy csúnyácska, neveletlen nehéz eset kislány (Péld 22,15/a). Az is lehet, hogy szellemi fogyatékos, hiszen úgy viselkedik. A film nézõinek milliói remélik vesztét, vagy legalábbis csúfos vereségét az ostobácska kis állatkínzónak. (Pedig ezen tulajdonsága kapcsán én is magamra ismertem néhány gyermekkori emlékemet felidézve.) A katartikus élmény nem marad el, Undi megkapja persze nem emberektõl a megérdemelt leckét. 6. A város (Sydney) vízalatti csatornáiban hulladékokat lesõ, guberáló beszûkült tengeri pókok, a hajléktalanok, a koldustársadalom megszemélyesítõi. Nem kívánatosak, a film sem keres megoldást az életükre, mint ahogyan a világ sem ismeri a kivezetõ utat. Pedig ha tudná, hogy Krisztus nélkül éppen hogy egy csónakban evez ezzel a kitaszított réteggel (is) együtt az ítélet felé! BESZÁMOLÓ Az éjszakai varázslás megteremtette jó gyümölcsét, meghozta a várva várt szabadulást. A döntõ napon a varázs tûzoszlop (vulkán) nemcsak Némó szökését segíti, de fogolytársaiét is. Sõt, a sebhelyes rendfõnök (nagymester) tanítása egy hatalmas halraj megmentésénél is kamatozik, akiket a halászok már-már a fedélzetre vontak hálóikkal, de Némó a tanult módon kiszabadítja azokat. Jól alkalmazza a tömegpszichózist, és a tömegben rejlõ erõt: Húzd, húzd, lefelé, lefelé a mélybe. Ott cseng még mesterének biztatása, amit többször is hallottunk: Lazíts! Csak a feladatra figyelj! Meg tudod csinálni! Képes IV. negyedév vagy rá! (Vagy ahogy nemrég egy hálaadó napon hallottuk sokan ugyanezt egy magyar nyelvû igehirdetõtõl (!) emígy: You can do it! Hm. Némó a gyülekezetekben avagy csali az Egyházban...) Bizony, szószékekrõl hirdetik a Meg tudod csinálni vagy az Isten sikerre rendelt téged evangéliumot. Törj ki, törj át! Formáld át a gondolkodásodat!... Bartimeusnak is sikerült! - biztatott egy másik ismert szónok ugyanarról a helyrõl pár héttel késõbb... Pedig milyen jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig! (JSir 3,26) Ezt tette Bartimeus is. Amikor pedig az Atya vonni kezdte a Fiúhoz ( Jn 6,44), indult és kiáltott.( Mk 10,48) Nem a horgászhal jelenti az igazi veszélyt, hanem az, aki a fentebb idézett és hozzájuk hasonló - horgászokat a maga szolgálatába tudja állítani.( Ef 6,12) Isten könyörüljön rajtuk, és azokon is, akik hittek az õ beszédüknek; akik bevették a csalit. Az itt kiemelt jeleneteket az alábbiakban foglalhatnánk össze: A megromlott ember Isten elleni lázadásának sokféle útja-módja ismert. Ezek némelyikét megszemélyesítõ, tehát emberi tulajdonságokkal felruházott állatok (halak) egytõl-egyig jók, szimpatikus szereplõk, legyenek bár sátánisták, szabadkõmûvesek, varázslók, vagy amolyan szelíd motorosok. A pusztán teremtmény mivoltában meghagyott már említett horgászhal, vagy a portugál gályák (medúzafélék) raja Undival, a neveletlen (határeset) kislánnyal a rossz oldalon áll. Alig észrevehetõ, ördögi csúsztatások ezek. Látszólag belefér a filmalkotói fantáziába, valójában azonban Isten tervének és akaratának a feje tetejére állítása. A happy endrõl annyit, hogy a sok megpróbáltatás után, a könnyfakasztó jelenetben a kis Némó eképpen rendezi édesapjával elfogása elõtti utolsó utállak beszólását: Papa, nem utállak. A hosszú, önfeláldozó, életmentõ rohanás és az apának járó tiszteleten esett csorba olyan mérvû honorálása és visszaállítása (megkövetése) ez, hogy Pizsi papa teljesen meghatódik, és mindenért bocsánatot kér kicsinyétõl. (Ez is egyfajta terjedõben levõ példa az apa-fiú,

10 SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ IV. negyedév illetõleg a gyermek-szülõ kapcsolatra és a csalit emlékszünk). E világ fejedelme remekül konfliktusok rendezésére. De te maradj meg asszisztál valójában vezet, és briliáns azokban, amiket tanultál, és amik reád produkciók születnek. bízattak, tudván kitõl tanultad. 2Tim.3,13) Urunk pedig már nem zavarja össze a Végül az Oscar-díjról a Némó nyomán: készítõk és közremûködõk nyelvét, hogy egykoron úgy indult útjának, hogy a filmek idejében kényszerû megállásra bírja õket. Nem. között sok jó is akadt, s a világ a maga avatott Annál sokkalta teljesebb, tökéletesebb szakértõi által bizonyos kategóriákban és megoldásként önmagát áldozza keresztre, hogy bizonyos szempontok szerint ezzel az hit általi önkénteseket toborozzon, s hívjon el elismeréssel díjazta. A filmek alkotóinak leghõbb törekvése az volt, hogy valamely magának: hogy valaki hisz Õbenne, el ne mûvészi, társadalmi, vagy egyéb érdekfeszítõ vesszen, hanem örök élete legyen. ( Jn 3,16) témát megfilmesítsenek, s így minél szélesebb Aki hisz, már nem Egyiptom kincseit választja, körben adják közre a mondanivalót, (pl.: az ideig-óráig valót, hanem a Krisztust, és az Õ filmdrámák), bizonyos ismereteket (pl.: a g y a l á z a t á t, m i n t M ó z e s, m e r t a természetfilmek), vagy éppen a szórakoztatást megjutalmazásra tekintett (Zsid 11,26), (vígjátékok) mûveljék felsõfokon. Ha ez mégpedig az örökérvényûre. sikerült, az alkotók elégedettek lehettek. Külön öröm, ráadás, ha még díjat is vehettek át érte. Testvéreim! Tudjuk-e, hogy kinek hittünk? Az Oscar-díj (mint a legmagasabb filmes (2Tim 1,12) Tõle tudakozódunk-e, Aki igazán elismerés) tehát eleinte nem cél, hanem ráadás és igazságosan ítél, avagy mi is sodortatunk a volt. világgal? Felismerjük-e ezeket a sodró Napjainkra aztán nagyot változott a világ, tényezõket (Ef. 6,12), csapdákat, és fordult a kocka. A filmesek (persze itt a legjobbakra kell gondolni, tisztelve a kivételt) tusakodunk-e ellenük a vérig (Zsid 12,4)? Netán konkrét elképzelés nélkül, de nagyon is konkrét visszük, küldjük, engedjük gyermekeinket - Oscar-díj nyerési céllal állnak neki alkotni. Már most a filmnél maradva a mozikba, ill. a a kezdetekkor a végsõ jutalom lebeg a szemük képernyõk elé? Milyen eredménnyel csábít elõtt, a kis arany szobrocska, s a vele járó bennünket a világ? Mi lesz a kívánság, a csali hírnév. Nem ismerõs? Jertek és szerezzünk sorsa? Vizsgáljatok meg mindent, hogy Istentõl magunknak nevet (1Móz. 11,4). vannak-e azok! Mindent megpróbáljatok, Összeáll tehát egy profi vezérkar, amely ami jó azt megtartsátok, és mindentõl, ami létrehozza a célnak megfelelõ stábot. gonosznak látszik, õrizkedjetek (1Thessz Kiválogatja a legideálisabbnak tûnõ, gyõzelmi 5,21-22). esélyeket szerinte leginkább garantáló És az Istennek békessége, amely személyi és technikai apparátust, valamint a minden értelmet felülhalad, meg fogja témát. Nem kímélve az anyagiakat, de õrizni szíveiteket és gondolataitokat a semmilyen más áldozatot sem, komoly kísérõ kampánnyal, beharangozással hozzálát a nagy Krisztus Jézusban (Fil 4,7). mûhöz. Elképesztõ, hogy micsoda erõket képes Tomka János, Püspökladány megmozgatni ez a pedig csak ideig-óráig (Ugyanerre a kaptafára készült sok más, jelenleg is tartó elismerés. nagy sikert arató animációs produkció, mint pl. a SHREK És micsoda erõk, szellemi hatalmasságok, 2., vagy a Cápamese... - és ugye tudjuk folytatni a sort? levegõégbeli fejedelemségek (Ef 6,12) Ha nem, nézzük meg néha amit a gyermekeink, kortársaik szegõdnek az egyre magasabbra törekvõ ember fogyasztanak a filmek, a játékok kínálatából - különös tekintettel a számítógépes változatokra. Talán az Oscart (alkotógárda) segítségére látszólagos nem is célozzák meg a készítők, de a pénzsóvárság és szolgálatába-, hogy fogollyá tegyék elõször õt, az ördögi-szellemi beavatás könnyen tetten érhető az alkotót, majd a nézõk millióit (beadva nekik a ezekben is... a szerk.) 10 SZÖVETSÉG Bizonyságtétel Ráhel születése Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Ézs 45,3 A minap olvastam a Szövetség c. újság legutóbbi számából a A reménység pedig nem szégyenít meg c. bizonyságot. Megérintett s azonnal arra késztetett Isten Szelleme, hogy én is írjam le ötödik gyermekünk születése körüli dolgokat, melyek szintén Isten nagyságáról és hatalmáról tesznek bizonyságot. Nagyon nehéz dolgom van, ugyanis majd két év megtapasztalásait -amirõl két határidõ naplónyi írás vanleírni. BIZONYSÁGTÉTEL kell röviden december hetes ultrahangos vizsgálatra mentem, ahol az orvos azt közölte, hogy 4. agykamrai tágulata van a magzatnak. Az elõzõ hetekben többször hívtak UH-os vizsgálatra, de semmit sem közöltek velem, ennek így utólag nagyon örülök. Így másnap Szegeden találtam magam vizsgálaton ahol azt tanácsolták, hogy Szegeden szüljek. Voltak bennem aggodalmak ugyanis január 8- ra jegyeztek elõ felvételre, de tudtam hogy terhességem már elõrehaladottabb. Mivel éppen az ünnepek következtek, mindig le kellett csendesíteni magamat az Úrban, hogy minden a maga idejében fog történni. Mielõtt másnap átmentem volna, akkor kezdõdött az országos hóvihar, mely nagyon belenyúlt szinte a tavaszba is. Teljes pánikba estem, pedig reggel, mikor még a hó sem esett, már készített az Úr egy Igével: Légy bátor és erõs, ne félj és ne IJEDJ meg (az egyik fordítás szerint), mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben amiben jársz. (Józs 1,9). Ezt sajnos figyelmen kívül hagytam. Isten tovább bátorított egyik testvérnõmön keresztül, aki már napok óta szeretett volna meglátogatni IV. negyedév Péter csodálatos szabadulását említette (ApCsel 12,6-11) ahol utolsó akadályként a magától megnyíló nagy vaskapun kellett átmenni. Ez a hóvihar volt az én vaskapum, amire csodálatosan megnyitotta az Úr a szemem s estére Isten teljes békessége lett az enyém. Éjszaka, amikor nem esett a hó, nyitotta meg Isten elõttünk is utunkat Szegedre. Egy hetet kellett bent töltsek, amikor este éppen megvacsoráztam, megindult a szülés. Szerettem volna ha nem altatva szülök ugyanis tudtam, hogy császáros szülés lesz a kimutatott betegség és a farfekvés miatt. Ezt a vágyamat is figyelembe vette Isten, ugyanis miután eszik valaki 6 órán belül nem altatható. Vissza akarták tartani reggelig a szülés elõrehaladását infúzióval, de ismét Isten keze nyúlt a dologba hisz mindennek rendelt ideje van - ugyanis erõsödtek a fájások, sõt még méhen belül bekakilt a magzat, ami aztán a szülés azonnali befejezését követelte a fertõzés veszélye miatt. Gerincbe lettem érzéstelenítve, így hallottam, láttam mindent s ami legcsodálatosabb volt a számomra: olyan, soha nem tapasztalt békesség vett körül a mûtõben míg ott feküdtem az asztalon, hogy szinte tapintottam Isten jelenlétét. Amikor megszületett négy fiúgyermekünk után Ráhel este 10 órakor, nyilvánvaló lett a többi halmozott ( multiplex fejlõdési rendellenesség) betegsége is. A késõbbi vizsgálatokkal együtt ezek a következõk: kisfejûség (ennek ellenére Isten megõrizte, hogy szellemileg ne maradjon le), nyitott hátgerinc (bár nem nagy, de van), hasfali sérv (kint volt a bélrendszerének egy szakasza a köldök helyén, aminek a mûtéti helyreállítása az idén januárjában megtörtént), vérszegénység, epilepszia (ami gyógyszerrel kezelve van, így nem is jön elõ azóta), egy szemgolyója sincs, egy veséje van, nyúlajak, farkastorok, deformált fülek, összenõtt ujjak lábon és kézen egyaránt, szívprobléma Persze már ekkor elkezdõdtek a harcok

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben