ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST VIII. ÉVFOLYAM 5-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST 1979. VIII. ÉVFOLYAM 5-6."

Átírás

1 ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 VIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1979.

2 Szerkesztő: Gráfik Imre Selmeczi Kovács Attila Szerkesztőségi titkár: Kara Tiborné Szerkesztőségi cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ISSN Kiadja: a Magyar Néprajzi Társaság Kézirat gyanánt MTA KESZ Sokszorosító, Budapest. F.v.idr.Héczey Lászlóné

3 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 összeállította Serfó'zőné Gémes Magda BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 Zusammengestellt in der Bibliothek des Ethnographischen Museums (H 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.) unter Mitwirkung Magda S. Gémes

4 TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfiák, lexikonok, szótárak Bibliographie, Lexikons, Wörterbuch 65 II. Kutatók Forscher 65 III. Tudománytörténet, krónika Geschichte der Volkskunde, Chronik 73 IV. Muzeológia Museologie (Múzeumok, kiállítások, stb. Museen, Ausstellungen, etc.) 79 V. Népi műemlékvédelem Volksdenkmalpflege 84 B. NÉPEK, NÉPCSOPORTOK, TÁJAK - VÖLKER, VOLKS- GRUPPEN, LANDSCHAFTEN I. Népek, népcsoportok Völker, Volksgruppen 85 II. Tájak Landschaften 88 C. TÁRGYKÖRÖK - FORSCHUNGEN IN EINZELNEN I. Település, építkezés, lakáskultúra Siedlung, Bauwesen, Wohnungskultur 101 II. Földmüvelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök Landwirtschaft, Pflanzenbau, Waldwirtschaft, Geräte 106 III. Halászat, rákászat, gyűjtögetés Fischfang, Krebsfang, Sammelwirtschaft 110 IV. Méhészet Bienenzucht 111 V. Állattartás, pásztorkodás Viehwirtschaft, Hirtenleben 111 VI. Közlekedés, teherhordás, híradás Verkehr, Beforde^ rung, Benachrichtigung 112 VII. Kereskedelem, mérték Handel, Volksmasse 113 VIII. Táplálkozás, népi technológia, malom Nahrung, Volkstechnologie, Mühle 114 IX. Népművészet, mesterség, kézmű- és kisipar, céh Volkskunst, Volksindustrie, Hand- und Kleingewerbe, Zunft 115

5 X. Viselet - Tracht 122 XI. Társadalom - Gesellschaft 123 XII. Néphit, orvoslás, természetismeret, vallástörténet Volksglaube, Heilkunst, Volkswissen, Religionsgeschichte 133 XIII. Szokás, hagyomány Brauch, Tradition 138 XIV. Népköltészet, népdal - Volksdichtung, Volkslied XV. Munkásfolklór - Arbeiterfolklore 153 XVI. Népzene, hangszerek Volksmusik, Instrumente XVII. Tánc-Tanz 157 XVIII. Játék, színjátszás - Spielen, Volksschauspiel

6 FORRÁSOK RÖVIDÍTÉSE A. Arch. A.Ért. A.Ethn. Agrártört.Sz. AH. Alba Regia Alföld Állat eii.takarm.közi Áll.ig. Aluta AMA. AMET. AMME. AO. Archívum Arrabona Ars.Hung. Bányász.kohász.L. BÉ. Biharea BM. BMMK. BSz. Budapest Burg.Hbl. CA. CSMMH. Diss.Ethn. DN. Dunatáj EEQ. Ének-Zene Tan. Acta Archaeologica, Bp. Archaeologiai Értesítő, Bp. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Agrártörténeti Szemle, Bp. Acta Historica, Bp. Alba Regia, Székesfehérvár Alföld, Debrecen Állategészségügyi és takarmányozási közlemények, Bp. Állam és igazgatás, Bp. Aluta, Sepsiszentgyörgy Acta Musaeorum Agriculturae, Prága Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Kolozsvár Acta Musei Moraviae. Ethnographica, Brno Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Archívum, A Heves Megyei Levéltár Közleményei, Eger Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve, Győr Ars Hungarica, Bp. Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, Bp. Békési Élet, Békéscsaba Biharea, Nagyvárad Baranyai Művelődés, Pécs A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba Borsodi Szemle, Miskolc Budapest, Bp. Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt Current Anthropology, Chicago Csallóközi Múzeum Múzeumi Híradó, Dunaszerdahely Dissertationes Ethnographicae, Bp. Dunántúli Napló, Pécs Dunatáj, Szekszárd East European Quarterly, Boulder (Colorado) Az Enek-Zene Tanítása, Bp.

7 ËS. ET. Ethn. Ethn.Europaea Êt.Ts. FA. Fabula FFC. FH. FMSz. FMTË. Folia Hist. Folklore Forrás Forsch.V.u.L. Gyógyfürd. Gyógyszerészet Hét A Hét Hevesi Sz. Híd HOME. Hon. Hung.K. ISz. Jászk. Jb.f.OV. Jel. Jelentkezünk JPMÊ. Keel ja Kiijandus KHKÊ. Kist.L. Kortárs Korunk Kotiseutu Könyv és Nev. Köznevelés Kritika Kult, és Köz. Levélt. Szle. M.Építőműv. M.Hírl. 61 Élet és Irodalom, Bp. Élet és Tudomány, Bp. Ethnographia, Bp. Ethnologia Europaea, Göttingen Etudes Tsiganes, Paris Folklor Archívum, Bp. Fabula, Berlin New York Folklore Fellows Communications, Helsinki Fejér Megyei Hírlap, Székesfehérvár Fejér Megyei Szemle, Székesfehérvár Fejér Megyei Történeti Évkönyv, Székesfehérvár Folia Historica, Bp. Folklore, London Forrás, Kecskemét Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Hermannstadt Gyógyfürdő, Bp. Gyógyszerészet, Bp. Hét, Pozsony A Hét, Bukarest Hevesi Szemle, Eger Híd, Újvidék Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc Honismeret, Bp. Hungarológiai Közlemények, Újvidék Irodalmi Szemle, Pozsony Jászkunság, Szolnok Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, Marburg Jelenkor, Bp. Jelentkezünk, Szombathely A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs Keel ja Kiijandus, Tallin Kecskeméti Honismereti Kör Évkönyve, Kecskemét Kistenyésztők Lapja, Bp. Kortárs, Bp. Korunk, Kolozsvár Kotiseutu, Helsinki Könyv és Nevelés, Bp. Köznevelés, Bp. Kritika, Bp. Kultúra és Közösség, Bp. Levéltári Szemle, Bp. Magyar Építőművészet, Bp. Magyar Hírlap, Bp.

8 62 MK. M.képes Ujs. MKSz. MMMK. M.Munkásmozg.M.K. M.Műev. MN. MNy. MTA.FTOK. MTA.Nyelv.K. M.Tud. Muzs. Múzsák Műev. Műv. Művészet M.Zene Nagyv. Nap. Népműv. Népműv. háziipar Népszabadság Népszava NH. NMMÉ. NMMK. Nyelv- és Ir.K. Nyelvünk és Kultúránk NyK. Nyr. OSzK.Êvk. Ot.K. ÖZfv. Pal. Parlando Ped. műh. Múzeumi Kurír, Debrecen Magyar Képes Újság, Eszék Magyar Könyvszemle, Bp. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Bp. Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei, Bp. Magyar Műemlékvédelem, Bp. Magyar Nemzet, Bp. Magyar Nyelv, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei, Bp. Magyar Tudomány, Bp. Muzsika, Bp. Múzsák. Múzeumi Magazin. Bp. Műemlékvédelem, Bp. Művelődés, Bp. Művészet, Bp. Magyar Zene, Bp. Nagyvilág, Bp. Napjaink, Miskolc Népművelés, Bp. Népművészet, háziipar, Bp. Népszabadság, Bp. Népszava, Bp. Néprajzi Hírek, Bp. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Közlemények, Salgótarján Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár Nyelvünk és Kultúránk, Bp. Nyelvtudományi Közlemények, Bp. Magyar Nyelvőr, Bp. Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve, Bp. Orvostörténeti Közlemények, Bp. österreichische Zeitschrift für Volskunde, Wien Palócföld, Balassagyarmat Parlandó, Bp. Pedagógiai műhely, Bp.

9 Ped.Sz. Pedagógiai Szemle, Bp. Rádió tv szle. Rádió és televízió szemle, Bp. Rajztanítás Rajztanítás, Bp. Slav.A. Slavia Antiqua, Warszawa-Poznan Slov.Nar. Slovensky Narodopis, Pozsony S-F. Südost-Forschungen, R.Oldenbourg/München SMM. Somogy Megye Múltjából, Kaposvár Somogy Somogy, Kaposvár Somogyi Könyvt.Műhely Somogyi Könyvtári Műhely, Szeged Sopr.Sz. Soproni Szemle, Sopron Stud. Com. Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból, Szentendre Stud.Mus. Studia Musicologica, Bp. Suomi Suomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki Szab.-Szatm. Sz. Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza Száz. Századok, Bp. SzMMÉ. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok Szociologia Szociológia, Bp. Táncműv. Táncművészet, Bp. Tánctud.D. Tánctudományi Dolgozatok, Bp. Tánctud.T. Tánctudományi Tanulmányok, Bp. Technikatört.Sz. Technikatörténeti Szemle, Bp. Term.társ. Természet és társadalom, Pozsony Term. Vil. Természet Világa, Bp. TmN. Tolna megyei Népújság, Szekszárd Tört.Sz. Történelmi Szemle, Bp. Tt. Tiszatáj, Szeged Új A. Üj Auróra, Békéscsaba Üj Forrás Üj Forrás, Tatabánya Üj Symposion Üj Symposion, Újvidék Ut. Utunk, Kolozsvár Üz. Üzenet, Szabadka Val. Valóság, Bp. Városép. Városépítés, Bp. Vasi Sz. Vasi Szemle, Szombathely VE AB Ért. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője, Veszprém VHK. Vasi Honismereti Közlemények, Szombathely Vig. Vigília, Bp. Vil. Világosság, Bp. VMMK. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém Volksk. Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur, München 63

10 64 WAB. Zalai gyűjt. Zalai Tükör Zenetud.D. Zenetud.T. ZfAA. ZfE. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt Zalai gyűjtemény, Zalaegerszeg Zalai Tükör, Zalaegerszeg Zenetudományi Dolgozatok, Bp. Zenetudományi Tanulmányok, Bp. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, Frankfurt am Main Zeitschrift für Ethnologie, Braunschweig

11 A.ALTALÁNOS 65 I. Bibliográfia, lexikonok, szótárak 1. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája Összeáll. ~. = NH. VII, Illés Zsuzsa: Néprajzi tárgyú disszertációk (szakdolgozatok, doktori, kandidátusi és tudományok doktora értekezések) bibliográfiája összeáll. = Előmunkálatok a Magyarság néprajzához p. 3. Kósa László: A betakarítás ideje. Az esztendő magyar néprajzi kiadványai. = Tt. XXXII, ; Nagy Gábor, O. Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. 1978, Akadémiai K. 593 p. 5. Páll István: Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája, összeáll. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár m. Tanács soksz. 155 p. (Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban 6.) (Jósa András Múzeum kiadványai 12.) 6. Püski Anikó, S.: A Szolnok megyei múzeumok igazgatóságának kiadványai: Bibliográfia. = SzMMÉ Tarján Gábor: Tárgykészítő népművészeti bibliográfia. Összeáll. Bp. 1978, Népművészeti Intézet. 137 p. (Folklór, társadalom, művészet. 1. Szerk. Zelnik József.) 8. Tóth Lajosné Viga Gyula: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája Miskolc 1978, Herman Ottó Múzeum. 91 p Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik (Koostanud ja toimetanud E. Pöllupüü, V. Kumm Vastutav.) Tallin, Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 99 p. 10. Ursprünglicher Erscheinungsort der Studien. = A.Ethn. XXVII, Vö. még 59, 337,418, 520, II. Kutatók a) Általános 11. Gunda Béla: Útban Kelet-Európa felé... = Alföld. XXIX, ; Kutatók, életművek.

12 Biographische Daten. = A.Ethn. XXVII, Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői Szerk. és bev. Bodrogi Tibor. Bp Gondolat. 2 db. 1.köt. 414 p. 8 t., 2.köt. 414 p. 12 t. /A magyar néprajz klasszikusai./ Bálint Sándor b) Magyarok 14. Erdélyi Zsuzsanna: Vallásos néphagyományaink nagy összegezője: Bálint Sándor. = Vig. XLIII, Katona Imre Tárkány Szűcs Ernő: Kutatóink életéből. = NH. VII, Bálint Sándor, Katona Imre, Hoffmann Tamás, Dankó Imre, Kunt Ernő. Bartók Béla Bela Bartok. Szbornik sztatej. (Soszt. E[vgenija] I[vanovna] Csigareva.) Moszkva 1977, Muzüka". 261 p. 17. Csaplár Ferenc: Megjegyzések Szomjas-Schiffert György írásához. = Tt. XXXII, ; Bartók B. 18. Szabolcsi Bence: A hatvanéves Bartók Béla. = Esszépanoráma Szomjas-Schiffert György: A mester több, mint az ezermester. Egy ismeretlen Bartók-levél története. = Tt. XXXII, ; Ujfalussy József: Kulturális hagyományunk Bartók Béla és Kodály Zoltán életművében. = MTA.Nyelv.K. XXX, ; Bátky Zsigmond 21. Gunda Béla: Bátky Zsigmond. Bp Akadémiai K. 175 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.) Bibliogr p. Bónis György 22. Tárkány Szűcs Ernő: Bónis György hatvanöt éves. = NH. VII, Cornides Dániel 23. Cornides Dániel = Az ősi magyar hitvilág Csengery Antal 24. Csengery Antal = Az ősi magyar hitvilág

13 Dankó Imre Vö Diószegi Vilmos 25. Ortutay, Gy[ula]: In memóriám Vilmos Diószegi. = Shamanism in Sibéria Dömötör Sándor 26. Bárdosi János: Dömötör Sándor köszöntése. = NH. VII, Bibliogr Dömötör Tekla 27. Balassa Iván: Dömötör Tekla munkásságának 40 éve. = NH. VII, Erdei Ferenc 28. Tamási Mihály: Erdei Ferenc és a makói parasztság. = Tt. XXXII, ; Erdős Kamill 29. Bencsik János: Erdős Kamillra emlékezünk. = BË. XIII, Faragó József 30. Cseke Péter: Folklórkutatásunk korszerű szintézise. Két életmű állomásai. = Korunk. XXXVII, Nagy Olga, Faragó József munkásságáról. Vö. még 71. Gunda Béla 31. Gunda Béla átvette a Herder-díjat. = NH. VII, Gunda Béla Csokonai-díja. = NH. VII, Krupa András: Látogatóban a Herder-díjas Gunda Bélánál. = BÉ. XIII, Lukács László: A néprajztudós portréjához. Gunda Béla Herder-díjas. = Alföld. XXIX, ; S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): Gunda Béla Herder-díjas. = Ethn. LXXXIX, Györffy István 36. (gyuris): Györffy István munkássága. = ÊS. XXII, ; 6.

14 Rékasy Ildikó: Györffy István munkássága. Szolnok 1977(1978), Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 151 p. (A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Bibliográfiái.) Herman Ottó Bechtold István: Herman Ottóra emlékezünk. = VHK. 1. sz. mell Szabadfalvi József: Herman Ottó, a miskolci képviselő. Ottó Herman, der Parlamentsgeordnete der Stadt Miskolc. = HOMÊ. XVI, Hoffmann Vö. 15. Tamás , , 46, 47. Hon ti János Dömötör, Tekla: János Honti - Leben und Werk. = FFX. XCIV/ , 84 p. Bibliogr Horváth János Horváth János = Az ősi magyar hitvilág Ipolyi Arnold Ipolyi Arnold = Az ősi magyar hitvilág Kovács Agnes: Ipolyi Arnold, a népmesekutató. Isten, ördög, tündér, boszorkány, sárkány, táltosló a népmesében és a Magyar Mythológiában. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához Bibliogr Kállay Ferenc Kállay Ferenc = Az ősi magyar hitvilág Kallós Zoltán Ablonczy László: Szél Marci már nem muzsikál... Beszélgetés Kallós Zoltánnal. = Forrás. X, ; Kálmány Lajos Kálmány Lajos = Az ősi magyar hitvilág Kandra Kabos Kandra Kabos = Az ősi magyar hitvilág

15 Kardos László 48. A hatvanéves Kardos László. = NH. VII, Katona Imre 49. Látogatóban Katona Imrénél. = M.képes Ujs. XXVII, ; 4-5. Vö. még 15. Kodály Zoltán Vö. 20. Korompai Bertalan 50. Dömötör Ákos: A hetvenéves Korompai Bertalan. = NH. VII, Gunda, Béla: Bertalan Korompay 70 vuotta. = Kotiseutu. VI, Korompay, Bertalan: Zur finischen Methode. Gedanken eines Zeitgenossen. Helsinki 1978, Vaasa. 108 p. Kós Károly 53. Féja Géza: Kós Károly. = Üjír. XVIII, ; Huszár Sándor: Kós Károly titka. = A hét. IX, ; Nagy Elemér: Búcsú Kós Károlytól. = M.Epítőműv ; Székely András: Kós Károly. (Album.) Bp. 1978, Corvina. 12 sztl. lit. 57.,,A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni". Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal Kós Károly. Bukarest 1978, Kriterion. 145 p. 8 t. Kósa László 58. Katona Imre: Egy fiatal néprajzi kutató pályaképe. Kósa László munkássága. = Forrás. X, ; K. Kovács László 59. K. Kovács László műveinek válogatott bibliográfiája. = NH. VII, Paládi-Kovács Attila: K. Kovács László köszöntése. = NH. VII, K. Vna (Vilkuna, Kustaa): Professori László K. Kovács 70 vuotta. = Kotiseutu

16 70 Kunt Ernő Vö. 15. Lajtha László 62. Avasi Béla: Lajtha Lászlóra emlékezünk. = Hon. VI, ; Berlász Melinda: Lajtha László egy éve a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán. = Zenetud.D Láng János 64. Sárkány Mihály: Láng János = NH. VII, Mády Zoltán 65. Gunda Béla: Mády Zoltán = NH. VII, Manga János 66. Botik, Ján: János Manga = Slov. Nár, XXVI, Márkus Mihály s: Márkus Mihály szlovákiai kitüntetése. = Ethn. LXXXIX, Moldován Domokos 68. Beszélgetés Moldován Domokossal. (Interjú. Riporter): Szombathy Bálint. = Híd. XLII, ; Molnár István 69. Mindent a múzeumért!" Beszélgetés Molnár Istvánnal hivatásról, felelősségről, küzdelmekről. (Riporter): Rostás Zoltán. = A hét. IX, ; 3. Székelykeresztúri Múzeum. Nagy Olga 70. Gunda Béla: Eine ungarischa Märchenforscherin in Rumänien. = Fabula. XIX, Nagy Olga. 71. G.B. [Gunda Béla]: Nagy Olga és Faragó József köszöntése. = NH. VII, Vö. még 30. Ortutay Gyula 72. Artiste, Paul: Gyula Ortutay mälestuseks. = Keel ja Kiijandus. VII,

17 73. Balassa Iván: Kiállítás Ortutay Gyuláról Groningenben. = NH. VII, Uő.: Ortutay Gyula = BM ; Baróti Dezső: Ortutay Gyula. = Nagyv. XXIII, Uő.: Töredékek Ortutay Gyula arcképéhez. = Tt. XXXII, ; Beszédes Valéria: Ortutay Gyula ( ). = Uz. VIII, ^ Bognár József: Búcsú Ortutay Gyulától. = Val. XXI, ; Dömötör Tekla: Ortutay Gyula Gyula Ortutay = Ethn. LXXXIX, p. 1 t. 80. GaSpariková, Viera: In memóriám Gyula Ortutaya. = Slov.Nár. XXVI, Jung Károly: Ortutay Gyula halálára. = Híd. XLII, ; Katona Imre: Ortutay Gyula = Somogyi Könyvt. Műhely XVII, 1-4; Lantos Tibor: Ortutay Gyula emlékére. = Term.Vil. CIX, ; Maácz László: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978,6; Martin György: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978, 6; Newall, Venetia: Obituary: Gyula Ortutay = Folklore. LXXXIX, Péter László: Búcsú Ortutay Gyulától. = Kortárs. XXII, Schmidt, Leopold: Gyula Ortutay +. = ÖZfV. LXXXI, ; Szabolcsi Miklós: Ortutay Gyula = MTud. LXXXV, Új folyam XXIII Varga Marianna: In memóriám Ortutay Gyula. = Népműv. háziip. XIX,1978.3; Vilkuna, Kustaa: Akateemikko Gyula Ortutay = Kotiseutu. VI, Voigt, Vilmos: Gyula Ortutay ( ). = Fabula. XIX, Voksán József: Ortutay Gyula = Ped.Sz. XXVIII, K.K.: Elhunyt Ortutay Gyula. = MN. XXXIV, ; Az évi akadémiai aranyérem kitüntetettje: Ortutay Gyula akadémikus. = M.Tud. LXXXV, Új folyam XXIII,

18 In memóriám Gyula Ortutay. = NH. VII, Elmondta Tálasi István akadémikus, a Társaság alelnöke az július 7-én tartott közgyűlés alkalmával. 97. Ortutay Gyula = Forrás. X, ; Ortutay Gyula = Hét. XXIII, ; Ortutay Gyula = M.Hírl. XI, ; Ortutay Gyula = Népszabadság. XXXVI, ; Ortutay Gyula = NH. VII, Ortutay Gyula, = Val. XXI, ; Ortutay Gyula = Vil. XIX, Ortutay Gyula Akadémiai Aranyérme"-t kapott. = NH. VII, Ortutay Gyula emlékére. = Kritika ; Ortutay Gyula méltatása az Akadémia közgyűlésén. = NH. VII, 1978, Polgár István 107. Hofer Tamás: Polgár István = NH. VII, Rajeczky Benjamin 108. Indulás és érkezés. Rajeczky Benjamin beszél életútjáról. Közread. Raies István. = Muzs. XXI, ; Reguly Antal 109. Molnár, Ferenc A. Tervonen, Viljo: Antal Regulyn kirje Laukaasta v = Kotiseutu Szászi János 110. Fóldesi Béla: Új adatok a Lóskay-kódex írójáról. Neue angaben über den Verfasser des Lóskay Kodexes. = Ethn. LXXXIX, Szászi János. Szűcs Sándor 111. Balassa Iván: A 75 éves Szűcs Sándor üdvözlése. = Hon. VI, ; Tálasi István 112. Látogatóban Tálasi Istvánnál. = M.képes Ujs. XXVII, ; 4-5.

19 Teleki Sámuel Erdélyi Lajos: Teleki Samu Afrikában. Az Afrika-kutató eredeti fényképfelvételeivel. Bukarest 1977, Kriterion. 83 p. 22 t. 1 térk. Tessedik Sámuel 114. Zsigmond Gábor: Botanika és társadalombölcselet Tessedik Sámuel munkásságában. = BE. XIII, Xántus János 115. Voigt Vilmos: Amerikai monográfia Xántus Jánosról gyűjtemény Tamásiban. = NH. VII, c) Külföldiek Korányi Karol 116. Tárkány Szűcs Ernő: Prof. Karol Koranyira emlékezve. = NH. VII, A magyar tudomány lengyel barátja. Lewicki Tadeusz 117. Földes László: Tadeusz Lewicki professzor köszöntése. = MK. XXVI, térk. Propp, V.J Voigt Vilmos: Propp életműve feltárul. = Ethn. LXXXIX, Tolsztov, Sz.P. 119.Sz.P. Tolsztov = NH. VII, Valerio Theodore 120. Wilhelmb Gizella, Cennerné: Théodore Valério Magyarországon. Théodore Valério in Ungarn. = Folia Hist. VI, Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben III. Tudománytörténet, krónika a) Kutatások, tanulmányok, eredmények 121. Andrásfalvy Bertalan: Die Arbeitsbeziehungen zwischen ungarischen und deutschen Dörfern in der Umgebung von Budapest. (1975) = Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M

20 Uő.: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Etnograficseszkoe izucsenie poterritorial'nogo raszpredelenija truda. An ethnographic approach to the study of regional division of labour.=ethn.lxxxix, Bibliogr Bakó Ferenc: A palóckutatás elvi és módszertani problémáiról. = Pal ; Balassa Iván: A néprajztudomány és a földrajznév-kutatás újabb eredményei. = MTA. Nyelv.K. XXX, Balázs Kovács Sándor: A Sárköz-kutatás kezdetei. = TmN augusztus 27. Adatok az as évekből Barabás Jenő: A térbeli szemlélet tanulságainak kiaknázása. Die Ausnützung der Belehrungen der räumlichen Anschauung. = Diss.Ethn. II, Bibliogr Dunare, Nicolae: Rumänische, sächsische und ungarische Wechselbeziehungen auf dem Gebiet der Volkskunde. = Jb.f.OV. XXI, Bibliogr. a jegyzetekben: Erdélyi István: Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához. Dopolnenija szo sztoronü arheologii k sztat'i Marii Kresz. Archäologische Ergänzungen zum Artikel von Mária Kresz. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr illusztr Uő.: Régészeti kultúra etnogenezis etnosz. = MTA. FTOK. XVII, Faragó József: Folklóröntudat. = Műv. XXXI, ; Előadás a Művelődés 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi találkozón. Csíkszereda jún Ferenczi István: Településrégészet és népismeret. = Népismereti dolgozatok Füzes Endre: A múzeumok hozzájárulása az anyagi műveltség vizsgálatához. Der Beitrag der Museen zur Untersuchung der materiellen Kultur. = Diss. Ethn. II, Gaál Károly: Zur Volkskultur der Magyaren in der Wart. = Die Obere Wart. Oberwart p. III Gunda Béla: Kulturströmungen und gesellschaftliche Faktoren. = Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M p Uő.: Néprajzkutatásunk és Kelet-Európa. Beszélgetés. (Riporter): Korompay János. = MN. XXXIV, ; Hofer Tamás: Von der hochbäuerlichen zu der spätbauerlichen Dorfkultur (methodologische Erwägungen und Beobachtungen aus Ungarn.) = Prmeny l'udovych tradicii v súcasnosti 2. Bratislava

21 Hoffmann Tamás: A néprajz felhasználása az agrártörténetben. Die Anwendung der Völkerkunde in der Agrargeschichte. = Diss. Ethn. II, Hollos Marida Beeman, William: The development of directives among Norwegian and Hungarian children: an example of communicative style in culture. = Language in Society. VII, ; (Felszólítások kialakulása norvég és magyar gyerekeknél: egy példa a kultúrkörtől függő kommunikációra.) 139. Hunfalvy, Pál: Ethnographie von Ungarn. = A.Ethn. XXVII, Hunfalvy, Pál: Die ungarische Sprachwissenschaft. Historischer Uberblick. = A.Ethn. XXVII, Katona Imre: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. A. = NyK. LXXX, Előterjesztés az Uralisztikai Komplex Bizottság jún. 28-i ülésére Kósa László: A magyar népi műveltség alapvonásai = Népszava XVI, ; 147; 153; 159; 165; 171; 6., 177; 8., 183; 189; 195; 6., 201 ; 8., 207; 213; 219; 225; Uő.: Néprajz és közművelődés. (Riporter) Varga Lajos Márton. = Népszava. XVI, ; Kunos, Ignác Munkácsi, Bernát: Notre programme. = A. Ethn. XXVII, Molnár Jenő: Földrajz és néprajz. Közös feladatok a falukutatásban. = Népism. Dolg Paládi-Kovács Attila: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. I. = NH. VII, Uő.: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. II. = NH. VII, Pap Gábor: Világmodell és trafipax. Adalékok a szerves és szervetlen műveltségtípusok kérdésköréhez. = Művészet. XIX, ; 2 7. Néprajzi vonatkozásokkal Róheim Géza: Psychoanalyse und Anthropologie. (Psychoanalysis and anthropology.) Drei Studien über d. Kultur u.d. Unbewusste.) Frankfurt/M. 1977, Suhrkamp. 315 p. (Ed. Suhrkamp. 839.) 150. Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp Gondolat. 487 p. Bibliogr Sárkány Mihály: A csere a törzsi gazdaságban. A kutatástörténet vázlata. Obmen v ekonomike plemeni. Ocserk isztorii izucsenija. Exchange in tribal economy. A historical survey of the research. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr

22 Uő.: A gazdálkodás etnográfiája és a gazdasági antropológia. Die Agrarethnographie und die ökonomische Antropologie. = Diss. Ethn. II Uő.: Some questions of social anthropological approach to de decline of folk culture in Hungary. = Premeny l'udovich tradicii v súcasnosti 2. Bratislava Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. 2.bőv.kiad. Bp. 1977, (! 1978) M.Izraeliták Orsz. Képviselete. 2 db. 1. köt. 463 p. 2. köt. 599 p. Illusztr Sozan, Michael: The history of hungarian ethnography. Washington University Press. VII, 437 p. Bibliogr p Szabó László: Az Alföld népi kultúráját alakító újkori tendenciák. (Debrecen, Szeged és a Jászság hatása.) = KHKÉ p. 4 t Szent-Györgyi Katalin: Néprajzi gyűjtésem tapasztalatai Szabolcs- Szatmárban. = Szab.-Szatm.Sz. XIII, ; Uő.: Szociálantropológiai kutatások Erdőháton. = NH. VII, Tálasi István: Kutatási törekvések a Tárgyi Néprajzi Tanszék negyedszázados fennállása alatt. Forschungsbestrebungen während des 25jährigen Bestehens des Lehrstuhls für materielle Kultur. = Diss. Ethn. II, Uő.: A magyar agráretnográfia kutatásának negyedszázada. Ungarische agrarethnographische Forschungen im vergangenen Vierteljahrhundert. = Diss.Ethn. II, Bibliogr. a jegyzetekben Vajkai Aurél: Néprajzkutatás Veszprém megyében. Geschichte der ethnographischen Forschungen im Komitat Veszprém. = VMMK. XIII, Voigt Vilmos: Érték - stílus - kultúra. = Híd. XLII, ; Uő.: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. B. = NyK. LXXX, Előteijesztés az Urálisztikai Komplex Bizottság 1977.jún. 28-i ülésére Uő.: A folklór történeti kutatásának eredményei. = Vil. XIX, Uő.: A kultúra szemiotikája. = MTA.Nyelv.K. XXX, (Voigt) Fojt Vilmos: Razrabotka obscsej teorii poszlovic. =Paremiologicseszkij szbornik. Moszkva Voigt Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturáció-vizsgálatához. Aspects of the examination of acculturation in Hungarian folk culture. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr

23 168. Winkler, F.: Das Echo auf die Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn' in der Zeitgenössischen Ausländischen Presse. = A.Ethn. XXVII, Népismereti dolgozatok Szerk.: Kós Károly, Faragó József. Bukarest 1978, Kriterion. 253 p. illusztr. Cikkeket ld. az egyes szerzőknél Néprajzi csoportok kutatási módszerei. = NH. VII, Tanácskozás Sárospatakon november Vö. még 423, 502, 534, 557, b) Személyi és tudományos hírek 171. BJ. (Barabás Jenő): Megjelent a Dissertationes Ethnographicae 2. kötete. =NH. VII, Faragó József: Néprajzi kutatás és a Művelődés. = Műv. XXXI, ; 44. A Művelődés c. folyóirat méltatása Gunda Béla: Danubius. = NH. VII, Új néprajzi folyóirat megjelentetésének tervéről Uő.: A tudományos minősítésről. = M.Tud. LXXXV. Üj folyam XXIII, Hermann, Antal: Als Vorwort. = A.Ethn. XXVII, Az Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn" c. folyóirat megjelenése alkalmából. (1887) 176. Hofer Tamás: Tájékoztatás az Ethnographia 1978-as évfolyamáról. = NH. VII, Kékesi Katalin: Társadalomrajz a néprajzban. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának terve. = Népszabadság XXXVI, ; Kisbán Eszter: 20 éves jubileuma küszöbén a Nemzetközi Kárpát- Balkán Bizottság. = NH. VII, Uő.: Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. VII, Selmeczi Kovács Attila: Az olajos növények magyarországi története Kóthy Judit: A romániai magyar kutatás = NH. VII, Kovács Emese: Beszámoló az MTA Néprajzi Kutató Csoport Társadalomnéprajzi Osztályán folyó jelenkutatásról. = NH. VII,

24 Lukács László: Fehérvár Kárpátok Bécs. Gunda Béla mezőföldi kutatásai. = FH. XXXIV, Paládi-Kovács Attila: Kandidátusi értekezések megvédése. = NH. VII, Kresz Mária: A magyarországi fazekasság", Hegyi Imre: Erdőgazdálkodásunk néprajzi formái, különös tekintettel az Êszaki-Bako nyra ' ' S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): A debreceni Akadémiai Bizottság Néprajztudományi Munkabizottsága. = NH. VII, Tárkány Szűcs Ernő: A magyar néprajz története angolul. = NH. VII, Uő.: Népismereti Dolgozatok = NH. VII, Voigt Vilmos: Finn antropológiai" egyetemes néprajzi kiadványok. = Ethn. LXXXIX, Uő.: Finn néprajzi disszertációk. = NH. VII, Zsigmond, Gábor: Einleitung. = A.Ethn. XXVII, Az Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn" c. fi. megjelenésének 90. évfordulója alkalmából évi néprajzi kiadványok. = NH. VII, Az MTA Néprajzi Kutató Csoport új igazgatója. = NH. VII, Bodrogi Tibor A Tárgyi Néprajzi Tanszék irányításával készült doktori disszertációk jegyzéke = Diss.Ethn. II, Tárgyi néprajzi témájú szakdolgozatok = Diss. Ethn. II, A Tombácz-ügy néhány elvi kérdése. = NH. VII, c) Tanulmányutak 195. Bartha Antal: Tanulmányúton Finnországban. = NH. VII, Erdész Sándor: Néprajzi gyűjtőút a bokortanyák világában. = Nyíregyházi szlovák tirpák" nyelvjárási és néprajzi emlékek (! 1978) Gunda Béla: Előszó. = Néprajzi kutatások Nyírlugoson. I. Népi építkezés Néprajzi gyűjtésekről Paládi-Kovács Attila: Néprajzi gyűjtőúton Dél-Szlovákiában. = NH. VII,

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő

Hungarológiai Értesítő Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő 1981. III. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1981. HI. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

Részletesebben

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, 113-126. 1956 A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata 20-24. Szekszárd

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA HONISMERET 1 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA NISMER 138g B ' HONISMERET AHAiAWASMÖWOWTPOt XtlMIM H P55Á HA2AFIA«K^OWECUVÓtftAt»» 19B3 5 1983/6 HONISMERET A HA2AHAS NÉWISWT»S«l»*rA«*'>

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.)

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.) A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája v Dr. Pilling János (szerk.) A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág.

Részletesebben

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1979. összeállította: Máté Jakab

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1979. összeállította: Máté Jakab A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1979 összeállította: Máté Jakab» Pótlások az 1977 1978-as bibliográfiához TARTALOM 1. Az 1977-ben megjelent művek, tanulmányok, cikkek 123 2. Az 1978-ban megjelent

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke 1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 DSc. CSOMA ZSIGMOND MTA Doktora 2 Tudományos tevékenysége (1976-) 1976.- Kertészeti növénytermesztés a

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben