ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST VIII. ÉVFOLYAM 5-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST 1979. VIII. ÉVFOLYAM 5-6."

Átírás

1 ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 VIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1979.

2 Szerkesztő: Gráfik Imre Selmeczi Kovács Attila Szerkesztőségi titkár: Kara Tiborné Szerkesztőségi cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ISSN Kiadja: a Magyar Néprajzi Társaság Kézirat gyanánt MTA KESZ Sokszorosító, Budapest. F.v.idr.Héczey Lászlóné

3 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 összeállította Serfó'zőné Gémes Magda BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 Zusammengestellt in der Bibliothek des Ethnographischen Museums (H 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.) unter Mitwirkung Magda S. Gémes

4 TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfiák, lexikonok, szótárak Bibliographie, Lexikons, Wörterbuch 65 II. Kutatók Forscher 65 III. Tudománytörténet, krónika Geschichte der Volkskunde, Chronik 73 IV. Muzeológia Museologie (Múzeumok, kiállítások, stb. Museen, Ausstellungen, etc.) 79 V. Népi műemlékvédelem Volksdenkmalpflege 84 B. NÉPEK, NÉPCSOPORTOK, TÁJAK - VÖLKER, VOLKS- GRUPPEN, LANDSCHAFTEN I. Népek, népcsoportok Völker, Volksgruppen 85 II. Tájak Landschaften 88 C. TÁRGYKÖRÖK - FORSCHUNGEN IN EINZELNEN I. Település, építkezés, lakáskultúra Siedlung, Bauwesen, Wohnungskultur 101 II. Földmüvelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök Landwirtschaft, Pflanzenbau, Waldwirtschaft, Geräte 106 III. Halászat, rákászat, gyűjtögetés Fischfang, Krebsfang, Sammelwirtschaft 110 IV. Méhészet Bienenzucht 111 V. Állattartás, pásztorkodás Viehwirtschaft, Hirtenleben 111 VI. Közlekedés, teherhordás, híradás Verkehr, Beforde^ rung, Benachrichtigung 112 VII. Kereskedelem, mérték Handel, Volksmasse 113 VIII. Táplálkozás, népi technológia, malom Nahrung, Volkstechnologie, Mühle 114 IX. Népművészet, mesterség, kézmű- és kisipar, céh Volkskunst, Volksindustrie, Hand- und Kleingewerbe, Zunft 115

5 X. Viselet - Tracht 122 XI. Társadalom - Gesellschaft 123 XII. Néphit, orvoslás, természetismeret, vallástörténet Volksglaube, Heilkunst, Volkswissen, Religionsgeschichte 133 XIII. Szokás, hagyomány Brauch, Tradition 138 XIV. Népköltészet, népdal - Volksdichtung, Volkslied XV. Munkásfolklór - Arbeiterfolklore 153 XVI. Népzene, hangszerek Volksmusik, Instrumente XVII. Tánc-Tanz 157 XVIII. Játék, színjátszás - Spielen, Volksschauspiel

6 FORRÁSOK RÖVIDÍTÉSE A. Arch. A.Ért. A.Ethn. Agrártört.Sz. AH. Alba Regia Alföld Állat eii.takarm.közi Áll.ig. Aluta AMA. AMET. AMME. AO. Archívum Arrabona Ars.Hung. Bányász.kohász.L. BÉ. Biharea BM. BMMK. BSz. Budapest Burg.Hbl. CA. CSMMH. Diss.Ethn. DN. Dunatáj EEQ. Ének-Zene Tan. Acta Archaeologica, Bp. Archaeologiai Értesítő, Bp. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Agrártörténeti Szemle, Bp. Acta Historica, Bp. Alba Regia, Székesfehérvár Alföld, Debrecen Állategészségügyi és takarmányozási közlemények, Bp. Állam és igazgatás, Bp. Aluta, Sepsiszentgyörgy Acta Musaeorum Agriculturae, Prága Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Kolozsvár Acta Musei Moraviae. Ethnographica, Brno Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Archívum, A Heves Megyei Levéltár Közleményei, Eger Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve, Győr Ars Hungarica, Bp. Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, Bp. Békési Élet, Békéscsaba Biharea, Nagyvárad Baranyai Művelődés, Pécs A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba Borsodi Szemle, Miskolc Budapest, Bp. Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt Current Anthropology, Chicago Csallóközi Múzeum Múzeumi Híradó, Dunaszerdahely Dissertationes Ethnographicae, Bp. Dunántúli Napló, Pécs Dunatáj, Szekszárd East European Quarterly, Boulder (Colorado) Az Enek-Zene Tanítása, Bp.

7 ËS. ET. Ethn. Ethn.Europaea Êt.Ts. FA. Fabula FFC. FH. FMSz. FMTË. Folia Hist. Folklore Forrás Forsch.V.u.L. Gyógyfürd. Gyógyszerészet Hét A Hét Hevesi Sz. Híd HOME. Hon. Hung.K. ISz. Jászk. Jb.f.OV. Jel. Jelentkezünk JPMÊ. Keel ja Kiijandus KHKÊ. Kist.L. Kortárs Korunk Kotiseutu Könyv és Nev. Köznevelés Kritika Kult, és Köz. Levélt. Szle. M.Építőműv. M.Hírl. 61 Élet és Irodalom, Bp. Élet és Tudomány, Bp. Ethnographia, Bp. Ethnologia Europaea, Göttingen Etudes Tsiganes, Paris Folklor Archívum, Bp. Fabula, Berlin New York Folklore Fellows Communications, Helsinki Fejér Megyei Hírlap, Székesfehérvár Fejér Megyei Szemle, Székesfehérvár Fejér Megyei Történeti Évkönyv, Székesfehérvár Folia Historica, Bp. Folklore, London Forrás, Kecskemét Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Hermannstadt Gyógyfürdő, Bp. Gyógyszerészet, Bp. Hét, Pozsony A Hét, Bukarest Hevesi Szemle, Eger Híd, Újvidék Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc Honismeret, Bp. Hungarológiai Közlemények, Újvidék Irodalmi Szemle, Pozsony Jászkunság, Szolnok Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, Marburg Jelenkor, Bp. Jelentkezünk, Szombathely A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs Keel ja Kiijandus, Tallin Kecskeméti Honismereti Kör Évkönyve, Kecskemét Kistenyésztők Lapja, Bp. Kortárs, Bp. Korunk, Kolozsvár Kotiseutu, Helsinki Könyv és Nevelés, Bp. Köznevelés, Bp. Kritika, Bp. Kultúra és Közösség, Bp. Levéltári Szemle, Bp. Magyar Építőművészet, Bp. Magyar Hírlap, Bp.

8 62 MK. M.képes Ujs. MKSz. MMMK. M.Munkásmozg.M.K. M.Műev. MN. MNy. MTA.FTOK. MTA.Nyelv.K. M.Tud. Muzs. Múzsák Műev. Műv. Művészet M.Zene Nagyv. Nap. Népműv. Népműv. háziipar Népszabadság Népszava NH. NMMÉ. NMMK. Nyelv- és Ir.K. Nyelvünk és Kultúránk NyK. Nyr. OSzK.Êvk. Ot.K. ÖZfv. Pal. Parlando Ped. műh. Múzeumi Kurír, Debrecen Magyar Képes Újság, Eszék Magyar Könyvszemle, Bp. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Bp. Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei, Bp. Magyar Műemlékvédelem, Bp. Magyar Nemzet, Bp. Magyar Nyelv, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei, Bp. Magyar Tudomány, Bp. Muzsika, Bp. Múzsák. Múzeumi Magazin. Bp. Műemlékvédelem, Bp. Művelődés, Bp. Művészet, Bp. Magyar Zene, Bp. Nagyvilág, Bp. Napjaink, Miskolc Népművelés, Bp. Népművészet, háziipar, Bp. Népszabadság, Bp. Népszava, Bp. Néprajzi Hírek, Bp. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Közlemények, Salgótarján Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár Nyelvünk és Kultúránk, Bp. Nyelvtudományi Közlemények, Bp. Magyar Nyelvőr, Bp. Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve, Bp. Orvostörténeti Közlemények, Bp. österreichische Zeitschrift für Volskunde, Wien Palócföld, Balassagyarmat Parlandó, Bp. Pedagógiai műhely, Bp.

9 Ped.Sz. Pedagógiai Szemle, Bp. Rádió tv szle. Rádió és televízió szemle, Bp. Rajztanítás Rajztanítás, Bp. Slav.A. Slavia Antiqua, Warszawa-Poznan Slov.Nar. Slovensky Narodopis, Pozsony S-F. Südost-Forschungen, R.Oldenbourg/München SMM. Somogy Megye Múltjából, Kaposvár Somogy Somogy, Kaposvár Somogyi Könyvt.Műhely Somogyi Könyvtári Műhely, Szeged Sopr.Sz. Soproni Szemle, Sopron Stud. Com. Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból, Szentendre Stud.Mus. Studia Musicologica, Bp. Suomi Suomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki Szab.-Szatm. Sz. Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza Száz. Századok, Bp. SzMMÉ. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok Szociologia Szociológia, Bp. Táncműv. Táncművészet, Bp. Tánctud.D. Tánctudományi Dolgozatok, Bp. Tánctud.T. Tánctudományi Tanulmányok, Bp. Technikatört.Sz. Technikatörténeti Szemle, Bp. Term.társ. Természet és társadalom, Pozsony Term. Vil. Természet Világa, Bp. TmN. Tolna megyei Népújság, Szekszárd Tört.Sz. Történelmi Szemle, Bp. Tt. Tiszatáj, Szeged Új A. Üj Auróra, Békéscsaba Üj Forrás Üj Forrás, Tatabánya Üj Symposion Üj Symposion, Újvidék Ut. Utunk, Kolozsvár Üz. Üzenet, Szabadka Val. Valóság, Bp. Városép. Városépítés, Bp. Vasi Sz. Vasi Szemle, Szombathely VE AB Ért. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője, Veszprém VHK. Vasi Honismereti Közlemények, Szombathely Vig. Vigília, Bp. Vil. Világosság, Bp. VMMK. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém Volksk. Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur, München 63

10 64 WAB. Zalai gyűjt. Zalai Tükör Zenetud.D. Zenetud.T. ZfAA. ZfE. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt Zalai gyűjtemény, Zalaegerszeg Zalai Tükör, Zalaegerszeg Zenetudományi Dolgozatok, Bp. Zenetudományi Tanulmányok, Bp. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, Frankfurt am Main Zeitschrift für Ethnologie, Braunschweig

11 A.ALTALÁNOS 65 I. Bibliográfia, lexikonok, szótárak 1. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája Összeáll. ~. = NH. VII, Illés Zsuzsa: Néprajzi tárgyú disszertációk (szakdolgozatok, doktori, kandidátusi és tudományok doktora értekezések) bibliográfiája összeáll. = Előmunkálatok a Magyarság néprajzához p. 3. Kósa László: A betakarítás ideje. Az esztendő magyar néprajzi kiadványai. = Tt. XXXII, ; Nagy Gábor, O. Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. 1978, Akadémiai K. 593 p. 5. Páll István: Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája, összeáll. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár m. Tanács soksz. 155 p. (Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban 6.) (Jósa András Múzeum kiadványai 12.) 6. Püski Anikó, S.: A Szolnok megyei múzeumok igazgatóságának kiadványai: Bibliográfia. = SzMMÉ Tarján Gábor: Tárgykészítő népművészeti bibliográfia. Összeáll. Bp. 1978, Népművészeti Intézet. 137 p. (Folklór, társadalom, művészet. 1. Szerk. Zelnik József.) 8. Tóth Lajosné Viga Gyula: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája Miskolc 1978, Herman Ottó Múzeum. 91 p Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik (Koostanud ja toimetanud E. Pöllupüü, V. Kumm Vastutav.) Tallin, Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 99 p. 10. Ursprünglicher Erscheinungsort der Studien. = A.Ethn. XXVII, Vö. még 59, 337,418, 520, II. Kutatók a) Általános 11. Gunda Béla: Útban Kelet-Európa felé... = Alföld. XXIX, ; Kutatók, életművek.

12 Biographische Daten. = A.Ethn. XXVII, Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői Szerk. és bev. Bodrogi Tibor. Bp Gondolat. 2 db. 1.köt. 414 p. 8 t., 2.köt. 414 p. 12 t. /A magyar néprajz klasszikusai./ Bálint Sándor b) Magyarok 14. Erdélyi Zsuzsanna: Vallásos néphagyományaink nagy összegezője: Bálint Sándor. = Vig. XLIII, Katona Imre Tárkány Szűcs Ernő: Kutatóink életéből. = NH. VII, Bálint Sándor, Katona Imre, Hoffmann Tamás, Dankó Imre, Kunt Ernő. Bartók Béla Bela Bartok. Szbornik sztatej. (Soszt. E[vgenija] I[vanovna] Csigareva.) Moszkva 1977, Muzüka". 261 p. 17. Csaplár Ferenc: Megjegyzések Szomjas-Schiffert György írásához. = Tt. XXXII, ; Bartók B. 18. Szabolcsi Bence: A hatvanéves Bartók Béla. = Esszépanoráma Szomjas-Schiffert György: A mester több, mint az ezermester. Egy ismeretlen Bartók-levél története. = Tt. XXXII, ; Ujfalussy József: Kulturális hagyományunk Bartók Béla és Kodály Zoltán életművében. = MTA.Nyelv.K. XXX, ; Bátky Zsigmond 21. Gunda Béla: Bátky Zsigmond. Bp Akadémiai K. 175 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.) Bibliogr p. Bónis György 22. Tárkány Szűcs Ernő: Bónis György hatvanöt éves. = NH. VII, Cornides Dániel 23. Cornides Dániel = Az ősi magyar hitvilág Csengery Antal 24. Csengery Antal = Az ősi magyar hitvilág

13 Dankó Imre Vö Diószegi Vilmos 25. Ortutay, Gy[ula]: In memóriám Vilmos Diószegi. = Shamanism in Sibéria Dömötör Sándor 26. Bárdosi János: Dömötör Sándor köszöntése. = NH. VII, Bibliogr Dömötör Tekla 27. Balassa Iván: Dömötör Tekla munkásságának 40 éve. = NH. VII, Erdei Ferenc 28. Tamási Mihály: Erdei Ferenc és a makói parasztság. = Tt. XXXII, ; Erdős Kamill 29. Bencsik János: Erdős Kamillra emlékezünk. = BË. XIII, Faragó József 30. Cseke Péter: Folklórkutatásunk korszerű szintézise. Két életmű állomásai. = Korunk. XXXVII, Nagy Olga, Faragó József munkásságáról. Vö. még 71. Gunda Béla 31. Gunda Béla átvette a Herder-díjat. = NH. VII, Gunda Béla Csokonai-díja. = NH. VII, Krupa András: Látogatóban a Herder-díjas Gunda Bélánál. = BÉ. XIII, Lukács László: A néprajztudós portréjához. Gunda Béla Herder-díjas. = Alföld. XXIX, ; S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): Gunda Béla Herder-díjas. = Ethn. LXXXIX, Györffy István 36. (gyuris): Györffy István munkássága. = ÊS. XXII, ; 6.

14 Rékasy Ildikó: Györffy István munkássága. Szolnok 1977(1978), Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 151 p. (A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Bibliográfiái.) Herman Ottó Bechtold István: Herman Ottóra emlékezünk. = VHK. 1. sz. mell Szabadfalvi József: Herman Ottó, a miskolci képviselő. Ottó Herman, der Parlamentsgeordnete der Stadt Miskolc. = HOMÊ. XVI, Hoffmann Vö. 15. Tamás , , 46, 47. Hon ti János Dömötör, Tekla: János Honti - Leben und Werk. = FFX. XCIV/ , 84 p. Bibliogr Horváth János Horváth János = Az ősi magyar hitvilág Ipolyi Arnold Ipolyi Arnold = Az ősi magyar hitvilág Kovács Agnes: Ipolyi Arnold, a népmesekutató. Isten, ördög, tündér, boszorkány, sárkány, táltosló a népmesében és a Magyar Mythológiában. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához Bibliogr Kállay Ferenc Kállay Ferenc = Az ősi magyar hitvilág Kallós Zoltán Ablonczy László: Szél Marci már nem muzsikál... Beszélgetés Kallós Zoltánnal. = Forrás. X, ; Kálmány Lajos Kálmány Lajos = Az ősi magyar hitvilág Kandra Kabos Kandra Kabos = Az ősi magyar hitvilág

15 Kardos László 48. A hatvanéves Kardos László. = NH. VII, Katona Imre 49. Látogatóban Katona Imrénél. = M.képes Ujs. XXVII, ; 4-5. Vö. még 15. Kodály Zoltán Vö. 20. Korompai Bertalan 50. Dömötör Ákos: A hetvenéves Korompai Bertalan. = NH. VII, Gunda, Béla: Bertalan Korompay 70 vuotta. = Kotiseutu. VI, Korompay, Bertalan: Zur finischen Methode. Gedanken eines Zeitgenossen. Helsinki 1978, Vaasa. 108 p. Kós Károly 53. Féja Géza: Kós Károly. = Üjír. XVIII, ; Huszár Sándor: Kós Károly titka. = A hét. IX, ; Nagy Elemér: Búcsú Kós Károlytól. = M.Epítőműv ; Székely András: Kós Károly. (Album.) Bp. 1978, Corvina. 12 sztl. lit. 57.,,A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni". Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal Kós Károly. Bukarest 1978, Kriterion. 145 p. 8 t. Kósa László 58. Katona Imre: Egy fiatal néprajzi kutató pályaképe. Kósa László munkássága. = Forrás. X, ; K. Kovács László 59. K. Kovács László műveinek válogatott bibliográfiája. = NH. VII, Paládi-Kovács Attila: K. Kovács László köszöntése. = NH. VII, K. Vna (Vilkuna, Kustaa): Professori László K. Kovács 70 vuotta. = Kotiseutu

16 70 Kunt Ernő Vö. 15. Lajtha László 62. Avasi Béla: Lajtha Lászlóra emlékezünk. = Hon. VI, ; Berlász Melinda: Lajtha László egy éve a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán. = Zenetud.D Láng János 64. Sárkány Mihály: Láng János = NH. VII, Mády Zoltán 65. Gunda Béla: Mády Zoltán = NH. VII, Manga János 66. Botik, Ján: János Manga = Slov. Nár, XXVI, Márkus Mihály s: Márkus Mihály szlovákiai kitüntetése. = Ethn. LXXXIX, Moldován Domokos 68. Beszélgetés Moldován Domokossal. (Interjú. Riporter): Szombathy Bálint. = Híd. XLII, ; Molnár István 69. Mindent a múzeumért!" Beszélgetés Molnár Istvánnal hivatásról, felelősségről, küzdelmekről. (Riporter): Rostás Zoltán. = A hét. IX, ; 3. Székelykeresztúri Múzeum. Nagy Olga 70. Gunda Béla: Eine ungarischa Märchenforscherin in Rumänien. = Fabula. XIX, Nagy Olga. 71. G.B. [Gunda Béla]: Nagy Olga és Faragó József köszöntése. = NH. VII, Vö. még 30. Ortutay Gyula 72. Artiste, Paul: Gyula Ortutay mälestuseks. = Keel ja Kiijandus. VII,

17 73. Balassa Iván: Kiállítás Ortutay Gyuláról Groningenben. = NH. VII, Uő.: Ortutay Gyula = BM ; Baróti Dezső: Ortutay Gyula. = Nagyv. XXIII, Uő.: Töredékek Ortutay Gyula arcképéhez. = Tt. XXXII, ; Beszédes Valéria: Ortutay Gyula ( ). = Uz. VIII, ^ Bognár József: Búcsú Ortutay Gyulától. = Val. XXI, ; Dömötör Tekla: Ortutay Gyula Gyula Ortutay = Ethn. LXXXIX, p. 1 t. 80. GaSpariková, Viera: In memóriám Gyula Ortutaya. = Slov.Nár. XXVI, Jung Károly: Ortutay Gyula halálára. = Híd. XLII, ; Katona Imre: Ortutay Gyula = Somogyi Könyvt. Műhely XVII, 1-4; Lantos Tibor: Ortutay Gyula emlékére. = Term.Vil. CIX, ; Maácz László: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978,6; Martin György: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978, 6; Newall, Venetia: Obituary: Gyula Ortutay = Folklore. LXXXIX, Péter László: Búcsú Ortutay Gyulától. = Kortárs. XXII, Schmidt, Leopold: Gyula Ortutay +. = ÖZfV. LXXXI, ; Szabolcsi Miklós: Ortutay Gyula = MTud. LXXXV, Új folyam XXIII Varga Marianna: In memóriám Ortutay Gyula. = Népműv. háziip. XIX,1978.3; Vilkuna, Kustaa: Akateemikko Gyula Ortutay = Kotiseutu. VI, Voigt, Vilmos: Gyula Ortutay ( ). = Fabula. XIX, Voksán József: Ortutay Gyula = Ped.Sz. XXVIII, K.K.: Elhunyt Ortutay Gyula. = MN. XXXIV, ; Az évi akadémiai aranyérem kitüntetettje: Ortutay Gyula akadémikus. = M.Tud. LXXXV, Új folyam XXIII,

18 In memóriám Gyula Ortutay. = NH. VII, Elmondta Tálasi István akadémikus, a Társaság alelnöke az július 7-én tartott közgyűlés alkalmával. 97. Ortutay Gyula = Forrás. X, ; Ortutay Gyula = Hét. XXIII, ; Ortutay Gyula = M.Hírl. XI, ; Ortutay Gyula = Népszabadság. XXXVI, ; Ortutay Gyula = NH. VII, Ortutay Gyula, = Val. XXI, ; Ortutay Gyula = Vil. XIX, Ortutay Gyula Akadémiai Aranyérme"-t kapott. = NH. VII, Ortutay Gyula emlékére. = Kritika ; Ortutay Gyula méltatása az Akadémia közgyűlésén. = NH. VII, 1978, Polgár István 107. Hofer Tamás: Polgár István = NH. VII, Rajeczky Benjamin 108. Indulás és érkezés. Rajeczky Benjamin beszél életútjáról. Közread. Raies István. = Muzs. XXI, ; Reguly Antal 109. Molnár, Ferenc A. Tervonen, Viljo: Antal Regulyn kirje Laukaasta v = Kotiseutu Szászi János 110. Fóldesi Béla: Új adatok a Lóskay-kódex írójáról. Neue angaben über den Verfasser des Lóskay Kodexes. = Ethn. LXXXIX, Szászi János. Szűcs Sándor 111. Balassa Iván: A 75 éves Szűcs Sándor üdvözlése. = Hon. VI, ; Tálasi István 112. Látogatóban Tálasi Istvánnál. = M.képes Ujs. XXVII, ; 4-5.

19 Teleki Sámuel Erdélyi Lajos: Teleki Samu Afrikában. Az Afrika-kutató eredeti fényképfelvételeivel. Bukarest 1977, Kriterion. 83 p. 22 t. 1 térk. Tessedik Sámuel 114. Zsigmond Gábor: Botanika és társadalombölcselet Tessedik Sámuel munkásságában. = BE. XIII, Xántus János 115. Voigt Vilmos: Amerikai monográfia Xántus Jánosról gyűjtemény Tamásiban. = NH. VII, c) Külföldiek Korányi Karol 116. Tárkány Szűcs Ernő: Prof. Karol Koranyira emlékezve. = NH. VII, A magyar tudomány lengyel barátja. Lewicki Tadeusz 117. Földes László: Tadeusz Lewicki professzor köszöntése. = MK. XXVI, térk. Propp, V.J Voigt Vilmos: Propp életműve feltárul. = Ethn. LXXXIX, Tolsztov, Sz.P. 119.Sz.P. Tolsztov = NH. VII, Valerio Theodore 120. Wilhelmb Gizella, Cennerné: Théodore Valério Magyarországon. Théodore Valério in Ungarn. = Folia Hist. VI, Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben III. Tudománytörténet, krónika a) Kutatások, tanulmányok, eredmények 121. Andrásfalvy Bertalan: Die Arbeitsbeziehungen zwischen ungarischen und deutschen Dörfern in der Umgebung von Budapest. (1975) = Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M

20 Uő.: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Etnograficseszkoe izucsenie poterritorial'nogo raszpredelenija truda. An ethnographic approach to the study of regional division of labour.=ethn.lxxxix, Bibliogr Bakó Ferenc: A palóckutatás elvi és módszertani problémáiról. = Pal ; Balassa Iván: A néprajztudomány és a földrajznév-kutatás újabb eredményei. = MTA. Nyelv.K. XXX, Balázs Kovács Sándor: A Sárköz-kutatás kezdetei. = TmN augusztus 27. Adatok az as évekből Barabás Jenő: A térbeli szemlélet tanulságainak kiaknázása. Die Ausnützung der Belehrungen der räumlichen Anschauung. = Diss.Ethn. II, Bibliogr Dunare, Nicolae: Rumänische, sächsische und ungarische Wechselbeziehungen auf dem Gebiet der Volkskunde. = Jb.f.OV. XXI, Bibliogr. a jegyzetekben: Erdélyi István: Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához. Dopolnenija szo sztoronü arheologii k sztat'i Marii Kresz. Archäologische Ergänzungen zum Artikel von Mária Kresz. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr illusztr Uő.: Régészeti kultúra etnogenezis etnosz. = MTA. FTOK. XVII, Faragó József: Folklóröntudat. = Műv. XXXI, ; Előadás a Művelődés 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi találkozón. Csíkszereda jún Ferenczi István: Településrégészet és népismeret. = Népismereti dolgozatok Füzes Endre: A múzeumok hozzájárulása az anyagi műveltség vizsgálatához. Der Beitrag der Museen zur Untersuchung der materiellen Kultur. = Diss. Ethn. II, Gaál Károly: Zur Volkskultur der Magyaren in der Wart. = Die Obere Wart. Oberwart p. III Gunda Béla: Kulturströmungen und gesellschaftliche Faktoren. = Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M p Uő.: Néprajzkutatásunk és Kelet-Európa. Beszélgetés. (Riporter): Korompay János. = MN. XXXIV, ; Hofer Tamás: Von der hochbäuerlichen zu der spätbauerlichen Dorfkultur (methodologische Erwägungen und Beobachtungen aus Ungarn.) = Prmeny l'udovych tradicii v súcasnosti 2. Bratislava

21 Hoffmann Tamás: A néprajz felhasználása az agrártörténetben. Die Anwendung der Völkerkunde in der Agrargeschichte. = Diss. Ethn. II, Hollos Marida Beeman, William: The development of directives among Norwegian and Hungarian children: an example of communicative style in culture. = Language in Society. VII, ; (Felszólítások kialakulása norvég és magyar gyerekeknél: egy példa a kultúrkörtől függő kommunikációra.) 139. Hunfalvy, Pál: Ethnographie von Ungarn. = A.Ethn. XXVII, Hunfalvy, Pál: Die ungarische Sprachwissenschaft. Historischer Uberblick. = A.Ethn. XXVII, Katona Imre: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. A. = NyK. LXXX, Előterjesztés az Uralisztikai Komplex Bizottság jún. 28-i ülésére Kósa László: A magyar népi műveltség alapvonásai = Népszava XVI, ; 147; 153; 159; 165; 171; 6., 177; 8., 183; 189; 195; 6., 201 ; 8., 207; 213; 219; 225; Uő.: Néprajz és közművelődés. (Riporter) Varga Lajos Márton. = Népszava. XVI, ; Kunos, Ignác Munkácsi, Bernát: Notre programme. = A. Ethn. XXVII, Molnár Jenő: Földrajz és néprajz. Közös feladatok a falukutatásban. = Népism. Dolg Paládi-Kovács Attila: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. I. = NH. VII, Uő.: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. II. = NH. VII, Pap Gábor: Világmodell és trafipax. Adalékok a szerves és szervetlen műveltségtípusok kérdésköréhez. = Művészet. XIX, ; 2 7. Néprajzi vonatkozásokkal Róheim Géza: Psychoanalyse und Anthropologie. (Psychoanalysis and anthropology.) Drei Studien über d. Kultur u.d. Unbewusste.) Frankfurt/M. 1977, Suhrkamp. 315 p. (Ed. Suhrkamp. 839.) 150. Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp Gondolat. 487 p. Bibliogr Sárkány Mihály: A csere a törzsi gazdaságban. A kutatástörténet vázlata. Obmen v ekonomike plemeni. Ocserk isztorii izucsenija. Exchange in tribal economy. A historical survey of the research. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr

22 Uő.: A gazdálkodás etnográfiája és a gazdasági antropológia. Die Agrarethnographie und die ökonomische Antropologie. = Diss. Ethn. II Uő.: Some questions of social anthropological approach to de decline of folk culture in Hungary. = Premeny l'udovich tradicii v súcasnosti 2. Bratislava Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. 2.bőv.kiad. Bp. 1977, (! 1978) M.Izraeliták Orsz. Képviselete. 2 db. 1. köt. 463 p. 2. köt. 599 p. Illusztr Sozan, Michael: The history of hungarian ethnography. Washington University Press. VII, 437 p. Bibliogr p Szabó László: Az Alföld népi kultúráját alakító újkori tendenciák. (Debrecen, Szeged és a Jászság hatása.) = KHKÉ p. 4 t Szent-Györgyi Katalin: Néprajzi gyűjtésem tapasztalatai Szabolcs- Szatmárban. = Szab.-Szatm.Sz. XIII, ; Uő.: Szociálantropológiai kutatások Erdőháton. = NH. VII, Tálasi István: Kutatási törekvések a Tárgyi Néprajzi Tanszék negyedszázados fennállása alatt. Forschungsbestrebungen während des 25jährigen Bestehens des Lehrstuhls für materielle Kultur. = Diss. Ethn. II, Uő.: A magyar agráretnográfia kutatásának negyedszázada. Ungarische agrarethnographische Forschungen im vergangenen Vierteljahrhundert. = Diss.Ethn. II, Bibliogr. a jegyzetekben Vajkai Aurél: Néprajzkutatás Veszprém megyében. Geschichte der ethnographischen Forschungen im Komitat Veszprém. = VMMK. XIII, Voigt Vilmos: Érték - stílus - kultúra. = Híd. XLII, ; Uő.: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. B. = NyK. LXXX, Előteijesztés az Urálisztikai Komplex Bizottság 1977.jún. 28-i ülésére Uő.: A folklór történeti kutatásának eredményei. = Vil. XIX, Uő.: A kultúra szemiotikája. = MTA.Nyelv.K. XXX, (Voigt) Fojt Vilmos: Razrabotka obscsej teorii poszlovic. =Paremiologicseszkij szbornik. Moszkva Voigt Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturáció-vizsgálatához. Aspects of the examination of acculturation in Hungarian folk culture. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr

23 168. Winkler, F.: Das Echo auf die Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn' in der Zeitgenössischen Ausländischen Presse. = A.Ethn. XXVII, Népismereti dolgozatok Szerk.: Kós Károly, Faragó József. Bukarest 1978, Kriterion. 253 p. illusztr. Cikkeket ld. az egyes szerzőknél Néprajzi csoportok kutatási módszerei. = NH. VII, Tanácskozás Sárospatakon november Vö. még 423, 502, 534, 557, b) Személyi és tudományos hírek 171. BJ. (Barabás Jenő): Megjelent a Dissertationes Ethnographicae 2. kötete. =NH. VII, Faragó József: Néprajzi kutatás és a Művelődés. = Műv. XXXI, ; 44. A Művelődés c. folyóirat méltatása Gunda Béla: Danubius. = NH. VII, Új néprajzi folyóirat megjelentetésének tervéről Uő.: A tudományos minősítésről. = M.Tud. LXXXV. Üj folyam XXIII, Hermann, Antal: Als Vorwort. = A.Ethn. XXVII, Az Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn" c. folyóirat megjelenése alkalmából. (1887) 176. Hofer Tamás: Tájékoztatás az Ethnographia 1978-as évfolyamáról. = NH. VII, Kékesi Katalin: Társadalomrajz a néprajzban. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának terve. = Népszabadság XXXVI, ; Kisbán Eszter: 20 éves jubileuma küszöbén a Nemzetközi Kárpát- Balkán Bizottság. = NH. VII, Uő.: Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. VII, Selmeczi Kovács Attila: Az olajos növények magyarországi története Kóthy Judit: A romániai magyar kutatás = NH. VII, Kovács Emese: Beszámoló az MTA Néprajzi Kutató Csoport Társadalomnéprajzi Osztályán folyó jelenkutatásról. = NH. VII,

24 Lukács László: Fehérvár Kárpátok Bécs. Gunda Béla mezőföldi kutatásai. = FH. XXXIV, Paládi-Kovács Attila: Kandidátusi értekezések megvédése. = NH. VII, Kresz Mária: A magyarországi fazekasság", Hegyi Imre: Erdőgazdálkodásunk néprajzi formái, különös tekintettel az Êszaki-Bako nyra ' ' S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): A debreceni Akadémiai Bizottság Néprajztudományi Munkabizottsága. = NH. VII, Tárkány Szűcs Ernő: A magyar néprajz története angolul. = NH. VII, Uő.: Népismereti Dolgozatok = NH. VII, Voigt Vilmos: Finn antropológiai" egyetemes néprajzi kiadványok. = Ethn. LXXXIX, Uő.: Finn néprajzi disszertációk. = NH. VII, Zsigmond, Gábor: Einleitung. = A.Ethn. XXVII, Az Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn" c. fi. megjelenésének 90. évfordulója alkalmából évi néprajzi kiadványok. = NH. VII, Az MTA Néprajzi Kutató Csoport új igazgatója. = NH. VII, Bodrogi Tibor A Tárgyi Néprajzi Tanszék irányításával készült doktori disszertációk jegyzéke = Diss.Ethn. II, Tárgyi néprajzi témájú szakdolgozatok = Diss. Ethn. II, A Tombácz-ügy néhány elvi kérdése. = NH. VII, c) Tanulmányutak 195. Bartha Antal: Tanulmányúton Finnországban. = NH. VII, Erdész Sándor: Néprajzi gyűjtőút a bokortanyák világában. = Nyíregyházi szlovák tirpák" nyelvjárási és néprajzi emlékek (! 1978) Gunda Béla: Előszó. = Néprajzi kutatások Nyírlugoson. I. Népi építkezés Néprajzi gyűjtésekről Paládi-Kovács Attila: Néprajzi gyűjtőúton Dél-Szlovákiában. = NH. VII,

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben