ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST VIII. ÉVFOLYAM 5-6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 BUDAPEST 1979. VIII. ÉVFOLYAM 5-6."

Átírás

1 ÈPRAJZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 VIII. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1979.

2 Szerkesztő: Gráfik Imre Selmeczi Kovács Attila Szerkesztőségi titkár: Kara Tiborné Szerkesztőségi cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ISSN Kiadja: a Magyar Néprajzi Társaság Kézirat gyanánt MTA KESZ Sokszorosító, Budapest. F.v.idr.Héczey Lászlóné

3 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1978 összeállította Serfó'zőné Gémes Magda BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1978 Zusammengestellt in der Bibliothek des Ethnographischen Museums (H 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.) unter Mitwirkung Magda S. Gémes

4 TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfiák, lexikonok, szótárak Bibliographie, Lexikons, Wörterbuch 65 II. Kutatók Forscher 65 III. Tudománytörténet, krónika Geschichte der Volkskunde, Chronik 73 IV. Muzeológia Museologie (Múzeumok, kiállítások, stb. Museen, Ausstellungen, etc.) 79 V. Népi műemlékvédelem Volksdenkmalpflege 84 B. NÉPEK, NÉPCSOPORTOK, TÁJAK - VÖLKER, VOLKS- GRUPPEN, LANDSCHAFTEN I. Népek, népcsoportok Völker, Volksgruppen 85 II. Tájak Landschaften 88 C. TÁRGYKÖRÖK - FORSCHUNGEN IN EINZELNEN I. Település, építkezés, lakáskultúra Siedlung, Bauwesen, Wohnungskultur 101 II. Földmüvelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök Landwirtschaft, Pflanzenbau, Waldwirtschaft, Geräte 106 III. Halászat, rákászat, gyűjtögetés Fischfang, Krebsfang, Sammelwirtschaft 110 IV. Méhészet Bienenzucht 111 V. Állattartás, pásztorkodás Viehwirtschaft, Hirtenleben 111 VI. Közlekedés, teherhordás, híradás Verkehr, Beforde^ rung, Benachrichtigung 112 VII. Kereskedelem, mérték Handel, Volksmasse 113 VIII. Táplálkozás, népi technológia, malom Nahrung, Volkstechnologie, Mühle 114 IX. Népművészet, mesterség, kézmű- és kisipar, céh Volkskunst, Volksindustrie, Hand- und Kleingewerbe, Zunft 115

5 X. Viselet - Tracht 122 XI. Társadalom - Gesellschaft 123 XII. Néphit, orvoslás, természetismeret, vallástörténet Volksglaube, Heilkunst, Volkswissen, Religionsgeschichte 133 XIII. Szokás, hagyomány Brauch, Tradition 138 XIV. Népköltészet, népdal - Volksdichtung, Volkslied XV. Munkásfolklór - Arbeiterfolklore 153 XVI. Népzene, hangszerek Volksmusik, Instrumente XVII. Tánc-Tanz 157 XVIII. Játék, színjátszás - Spielen, Volksschauspiel

6 FORRÁSOK RÖVIDÍTÉSE A. Arch. A.Ért. A.Ethn. Agrártört.Sz. AH. Alba Regia Alföld Állat eii.takarm.közi Áll.ig. Aluta AMA. AMET. AMME. AO. Archívum Arrabona Ars.Hung. Bányász.kohász.L. BÉ. Biharea BM. BMMK. BSz. Budapest Burg.Hbl. CA. CSMMH. Diss.Ethn. DN. Dunatáj EEQ. Ének-Zene Tan. Acta Archaeologica, Bp. Archaeologiai Értesítő, Bp. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Agrártörténeti Szemle, Bp. Acta Historica, Bp. Alba Regia, Székesfehérvár Alföld, Debrecen Állategészségügyi és takarmányozási közlemények, Bp. Állam és igazgatás, Bp. Aluta, Sepsiszentgyörgy Acta Musaeorum Agriculturae, Prága Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Kolozsvár Acta Musei Moraviae. Ethnographica, Brno Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Archívum, A Heves Megyei Levéltár Közleményei, Eger Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve, Győr Ars Hungarica, Bp. Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, Bp. Békési Élet, Békéscsaba Biharea, Nagyvárad Baranyai Művelődés, Pécs A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba Borsodi Szemle, Miskolc Budapest, Bp. Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt Current Anthropology, Chicago Csallóközi Múzeum Múzeumi Híradó, Dunaszerdahely Dissertationes Ethnographicae, Bp. Dunántúli Napló, Pécs Dunatáj, Szekszárd East European Quarterly, Boulder (Colorado) Az Enek-Zene Tanítása, Bp.

7 ËS. ET. Ethn. Ethn.Europaea Êt.Ts. FA. Fabula FFC. FH. FMSz. FMTË. Folia Hist. Folklore Forrás Forsch.V.u.L. Gyógyfürd. Gyógyszerészet Hét A Hét Hevesi Sz. Híd HOME. Hon. Hung.K. ISz. Jászk. Jb.f.OV. Jel. Jelentkezünk JPMÊ. Keel ja Kiijandus KHKÊ. Kist.L. Kortárs Korunk Kotiseutu Könyv és Nev. Köznevelés Kritika Kult, és Köz. Levélt. Szle. M.Építőműv. M.Hírl. 61 Élet és Irodalom, Bp. Élet és Tudomány, Bp. Ethnographia, Bp. Ethnologia Europaea, Göttingen Etudes Tsiganes, Paris Folklor Archívum, Bp. Fabula, Berlin New York Folklore Fellows Communications, Helsinki Fejér Megyei Hírlap, Székesfehérvár Fejér Megyei Szemle, Székesfehérvár Fejér Megyei Történeti Évkönyv, Székesfehérvár Folia Historica, Bp. Folklore, London Forrás, Kecskemét Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Hermannstadt Gyógyfürdő, Bp. Gyógyszerészet, Bp. Hét, Pozsony A Hét, Bukarest Hevesi Szemle, Eger Híd, Újvidék Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc Honismeret, Bp. Hungarológiai Közlemények, Újvidék Irodalmi Szemle, Pozsony Jászkunság, Szolnok Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, Marburg Jelenkor, Bp. Jelentkezünk, Szombathely A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs Keel ja Kiijandus, Tallin Kecskeméti Honismereti Kör Évkönyve, Kecskemét Kistenyésztők Lapja, Bp. Kortárs, Bp. Korunk, Kolozsvár Kotiseutu, Helsinki Könyv és Nevelés, Bp. Köznevelés, Bp. Kritika, Bp. Kultúra és Közösség, Bp. Levéltári Szemle, Bp. Magyar Építőművészet, Bp. Magyar Hírlap, Bp.

8 62 MK. M.képes Ujs. MKSz. MMMK. M.Munkásmozg.M.K. M.Műev. MN. MNy. MTA.FTOK. MTA.Nyelv.K. M.Tud. Muzs. Múzsák Műev. Műv. Művészet M.Zene Nagyv. Nap. Népműv. Népműv. háziipar Népszabadság Népszava NH. NMMÉ. NMMK. Nyelv- és Ir.K. Nyelvünk és Kultúránk NyK. Nyr. OSzK.Êvk. Ot.K. ÖZfv. Pal. Parlando Ped. műh. Múzeumi Kurír, Debrecen Magyar Képes Újság, Eszék Magyar Könyvszemle, Bp. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Bp. Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei, Bp. Magyar Műemlékvédelem, Bp. Magyar Nemzet, Bp. Magyar Nyelv, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei, Bp. Magyar Tudomány, Bp. Muzsika, Bp. Múzsák. Múzeumi Magazin. Bp. Műemlékvédelem, Bp. Művelődés, Bp. Művészet, Bp. Magyar Zene, Bp. Nagyvilág, Bp. Napjaink, Miskolc Népművelés, Bp. Népművészet, háziipar, Bp. Népszabadság, Bp. Népszava, Bp. Néprajzi Hírek, Bp. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Közlemények, Salgótarján Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár Nyelvünk és Kultúránk, Bp. Nyelvtudományi Közlemények, Bp. Magyar Nyelvőr, Bp. Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve, Bp. Orvostörténeti Közlemények, Bp. österreichische Zeitschrift für Volskunde, Wien Palócföld, Balassagyarmat Parlandó, Bp. Pedagógiai műhely, Bp.

9 Ped.Sz. Pedagógiai Szemle, Bp. Rádió tv szle. Rádió és televízió szemle, Bp. Rajztanítás Rajztanítás, Bp. Slav.A. Slavia Antiqua, Warszawa-Poznan Slov.Nar. Slovensky Narodopis, Pozsony S-F. Südost-Forschungen, R.Oldenbourg/München SMM. Somogy Megye Múltjából, Kaposvár Somogy Somogy, Kaposvár Somogyi Könyvt.Műhely Somogyi Könyvtári Műhely, Szeged Sopr.Sz. Soproni Szemle, Sopron Stud. Com. Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból, Szentendre Stud.Mus. Studia Musicologica, Bp. Suomi Suomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki Szab.-Szatm. Sz. Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza Száz. Századok, Bp. SzMMÉ. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok Szociologia Szociológia, Bp. Táncműv. Táncművészet, Bp. Tánctud.D. Tánctudományi Dolgozatok, Bp. Tánctud.T. Tánctudományi Tanulmányok, Bp. Technikatört.Sz. Technikatörténeti Szemle, Bp. Term.társ. Természet és társadalom, Pozsony Term. Vil. Természet Világa, Bp. TmN. Tolna megyei Népújság, Szekszárd Tört.Sz. Történelmi Szemle, Bp. Tt. Tiszatáj, Szeged Új A. Üj Auróra, Békéscsaba Üj Forrás Üj Forrás, Tatabánya Üj Symposion Üj Symposion, Újvidék Ut. Utunk, Kolozsvár Üz. Üzenet, Szabadka Val. Valóság, Bp. Városép. Városépítés, Bp. Vasi Sz. Vasi Szemle, Szombathely VE AB Ért. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője, Veszprém VHK. Vasi Honismereti Közlemények, Szombathely Vig. Vigília, Bp. Vil. Világosság, Bp. VMMK. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém Volksk. Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur, München 63

10 64 WAB. Zalai gyűjt. Zalai Tükör Zenetud.D. Zenetud.T. ZfAA. ZfE. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt Zalai gyűjtemény, Zalaegerszeg Zalai Tükör, Zalaegerszeg Zenetudományi Dolgozatok, Bp. Zenetudományi Tanulmányok, Bp. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, Frankfurt am Main Zeitschrift für Ethnologie, Braunschweig

11 A.ALTALÁNOS 65 I. Bibliográfia, lexikonok, szótárak 1. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája Összeáll. ~. = NH. VII, Illés Zsuzsa: Néprajzi tárgyú disszertációk (szakdolgozatok, doktori, kandidátusi és tudományok doktora értekezések) bibliográfiája összeáll. = Előmunkálatok a Magyarság néprajzához p. 3. Kósa László: A betakarítás ideje. Az esztendő magyar néprajzi kiadványai. = Tt. XXXII, ; Nagy Gábor, O. Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. 1978, Akadémiai K. 593 p. 5. Páll István: Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája, összeáll. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár m. Tanács soksz. 155 p. (Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban 6.) (Jósa András Múzeum kiadványai 12.) 6. Püski Anikó, S.: A Szolnok megyei múzeumok igazgatóságának kiadványai: Bibliográfia. = SzMMÉ Tarján Gábor: Tárgykészítő népművészeti bibliográfia. Összeáll. Bp. 1978, Népművészeti Intézet. 137 p. (Folklór, társadalom, művészet. 1. Szerk. Zelnik József.) 8. Tóth Lajosné Viga Gyula: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája Miskolc 1978, Herman Ottó Múzeum. 91 p Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kirjanduse nimestik (Koostanud ja toimetanud E. Pöllupüü, V. Kumm Vastutav.) Tallin, Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 99 p. 10. Ursprünglicher Erscheinungsort der Studien. = A.Ethn. XXVII, Vö. még 59, 337,418, 520, II. Kutatók a) Általános 11. Gunda Béla: Útban Kelet-Európa felé... = Alföld. XXIX, ; Kutatók, életművek.

12 Biographische Daten. = A.Ethn. XXVII, Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői Szerk. és bev. Bodrogi Tibor. Bp Gondolat. 2 db. 1.köt. 414 p. 8 t., 2.köt. 414 p. 12 t. /A magyar néprajz klasszikusai./ Bálint Sándor b) Magyarok 14. Erdélyi Zsuzsanna: Vallásos néphagyományaink nagy összegezője: Bálint Sándor. = Vig. XLIII, Katona Imre Tárkány Szűcs Ernő: Kutatóink életéből. = NH. VII, Bálint Sándor, Katona Imre, Hoffmann Tamás, Dankó Imre, Kunt Ernő. Bartók Béla Bela Bartok. Szbornik sztatej. (Soszt. E[vgenija] I[vanovna] Csigareva.) Moszkva 1977, Muzüka". 261 p. 17. Csaplár Ferenc: Megjegyzések Szomjas-Schiffert György írásához. = Tt. XXXII, ; Bartók B. 18. Szabolcsi Bence: A hatvanéves Bartók Béla. = Esszépanoráma Szomjas-Schiffert György: A mester több, mint az ezermester. Egy ismeretlen Bartók-levél története. = Tt. XXXII, ; Ujfalussy József: Kulturális hagyományunk Bartók Béla és Kodály Zoltán életművében. = MTA.Nyelv.K. XXX, ; Bátky Zsigmond 21. Gunda Béla: Bátky Zsigmond. Bp Akadémiai K. 175 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.) Bibliogr p. Bónis György 22. Tárkány Szűcs Ernő: Bónis György hatvanöt éves. = NH. VII, Cornides Dániel 23. Cornides Dániel = Az ősi magyar hitvilág Csengery Antal 24. Csengery Antal = Az ősi magyar hitvilág

13 Dankó Imre Vö Diószegi Vilmos 25. Ortutay, Gy[ula]: In memóriám Vilmos Diószegi. = Shamanism in Sibéria Dömötör Sándor 26. Bárdosi János: Dömötör Sándor köszöntése. = NH. VII, Bibliogr Dömötör Tekla 27. Balassa Iván: Dömötör Tekla munkásságának 40 éve. = NH. VII, Erdei Ferenc 28. Tamási Mihály: Erdei Ferenc és a makói parasztság. = Tt. XXXII, ; Erdős Kamill 29. Bencsik János: Erdős Kamillra emlékezünk. = BË. XIII, Faragó József 30. Cseke Péter: Folklórkutatásunk korszerű szintézise. Két életmű állomásai. = Korunk. XXXVII, Nagy Olga, Faragó József munkásságáról. Vö. még 71. Gunda Béla 31. Gunda Béla átvette a Herder-díjat. = NH. VII, Gunda Béla Csokonai-díja. = NH. VII, Krupa András: Látogatóban a Herder-díjas Gunda Bélánál. = BÉ. XIII, Lukács László: A néprajztudós portréjához. Gunda Béla Herder-díjas. = Alföld. XXIX, ; S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): Gunda Béla Herder-díjas. = Ethn. LXXXIX, Györffy István 36. (gyuris): Györffy István munkássága. = ÊS. XXII, ; 6.

14 Rékasy Ildikó: Györffy István munkássága. Szolnok 1977(1978), Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 151 p. (A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Bibliográfiái.) Herman Ottó Bechtold István: Herman Ottóra emlékezünk. = VHK. 1. sz. mell Szabadfalvi József: Herman Ottó, a miskolci képviselő. Ottó Herman, der Parlamentsgeordnete der Stadt Miskolc. = HOMÊ. XVI, Hoffmann Vö. 15. Tamás , , 46, 47. Hon ti János Dömötör, Tekla: János Honti - Leben und Werk. = FFX. XCIV/ , 84 p. Bibliogr Horváth János Horváth János = Az ősi magyar hitvilág Ipolyi Arnold Ipolyi Arnold = Az ősi magyar hitvilág Kovács Agnes: Ipolyi Arnold, a népmesekutató. Isten, ördög, tündér, boszorkány, sárkány, táltosló a népmesében és a Magyar Mythológiában. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához Bibliogr Kállay Ferenc Kállay Ferenc = Az ősi magyar hitvilág Kallós Zoltán Ablonczy László: Szél Marci már nem muzsikál... Beszélgetés Kallós Zoltánnal. = Forrás. X, ; Kálmány Lajos Kálmány Lajos = Az ősi magyar hitvilág Kandra Kabos Kandra Kabos = Az ősi magyar hitvilág

15 Kardos László 48. A hatvanéves Kardos László. = NH. VII, Katona Imre 49. Látogatóban Katona Imrénél. = M.képes Ujs. XXVII, ; 4-5. Vö. még 15. Kodály Zoltán Vö. 20. Korompai Bertalan 50. Dömötör Ákos: A hetvenéves Korompai Bertalan. = NH. VII, Gunda, Béla: Bertalan Korompay 70 vuotta. = Kotiseutu. VI, Korompay, Bertalan: Zur finischen Methode. Gedanken eines Zeitgenossen. Helsinki 1978, Vaasa. 108 p. Kós Károly 53. Féja Géza: Kós Károly. = Üjír. XVIII, ; Huszár Sándor: Kós Károly titka. = A hét. IX, ; Nagy Elemér: Búcsú Kós Károlytól. = M.Epítőműv ; Székely András: Kós Károly. (Album.) Bp. 1978, Corvina. 12 sztl. lit. 57.,,A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni". Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal Kós Károly. Bukarest 1978, Kriterion. 145 p. 8 t. Kósa László 58. Katona Imre: Egy fiatal néprajzi kutató pályaképe. Kósa László munkássága. = Forrás. X, ; K. Kovács László 59. K. Kovács László műveinek válogatott bibliográfiája. = NH. VII, Paládi-Kovács Attila: K. Kovács László köszöntése. = NH. VII, K. Vna (Vilkuna, Kustaa): Professori László K. Kovács 70 vuotta. = Kotiseutu

16 70 Kunt Ernő Vö. 15. Lajtha László 62. Avasi Béla: Lajtha Lászlóra emlékezünk. = Hon. VI, ; Berlász Melinda: Lajtha László egy éve a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán. = Zenetud.D Láng János 64. Sárkány Mihály: Láng János = NH. VII, Mády Zoltán 65. Gunda Béla: Mády Zoltán = NH. VII, Manga János 66. Botik, Ján: János Manga = Slov. Nár, XXVI, Márkus Mihály s: Márkus Mihály szlovákiai kitüntetése. = Ethn. LXXXIX, Moldován Domokos 68. Beszélgetés Moldován Domokossal. (Interjú. Riporter): Szombathy Bálint. = Híd. XLII, ; Molnár István 69. Mindent a múzeumért!" Beszélgetés Molnár Istvánnal hivatásról, felelősségről, küzdelmekről. (Riporter): Rostás Zoltán. = A hét. IX, ; 3. Székelykeresztúri Múzeum. Nagy Olga 70. Gunda Béla: Eine ungarischa Märchenforscherin in Rumänien. = Fabula. XIX, Nagy Olga. 71. G.B. [Gunda Béla]: Nagy Olga és Faragó József köszöntése. = NH. VII, Vö. még 30. Ortutay Gyula 72. Artiste, Paul: Gyula Ortutay mälestuseks. = Keel ja Kiijandus. VII,

17 73. Balassa Iván: Kiállítás Ortutay Gyuláról Groningenben. = NH. VII, Uő.: Ortutay Gyula = BM ; Baróti Dezső: Ortutay Gyula. = Nagyv. XXIII, Uő.: Töredékek Ortutay Gyula arcképéhez. = Tt. XXXII, ; Beszédes Valéria: Ortutay Gyula ( ). = Uz. VIII, ^ Bognár József: Búcsú Ortutay Gyulától. = Val. XXI, ; Dömötör Tekla: Ortutay Gyula Gyula Ortutay = Ethn. LXXXIX, p. 1 t. 80. GaSpariková, Viera: In memóriám Gyula Ortutaya. = Slov.Nár. XXVI, Jung Károly: Ortutay Gyula halálára. = Híd. XLII, ; Katona Imre: Ortutay Gyula = Somogyi Könyvt. Műhely XVII, 1-4; Lantos Tibor: Ortutay Gyula emlékére. = Term.Vil. CIX, ; Maácz László: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978,6; Martin György: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978, 6; Newall, Venetia: Obituary: Gyula Ortutay = Folklore. LXXXIX, Péter László: Búcsú Ortutay Gyulától. = Kortárs. XXII, Schmidt, Leopold: Gyula Ortutay +. = ÖZfV. LXXXI, ; Szabolcsi Miklós: Ortutay Gyula = MTud. LXXXV, Új folyam XXIII Varga Marianna: In memóriám Ortutay Gyula. = Népműv. háziip. XIX,1978.3; Vilkuna, Kustaa: Akateemikko Gyula Ortutay = Kotiseutu. VI, Voigt, Vilmos: Gyula Ortutay ( ). = Fabula. XIX, Voksán József: Ortutay Gyula = Ped.Sz. XXVIII, K.K.: Elhunyt Ortutay Gyula. = MN. XXXIV, ; Az évi akadémiai aranyérem kitüntetettje: Ortutay Gyula akadémikus. = M.Tud. LXXXV, Új folyam XXIII,

18 In memóriám Gyula Ortutay. = NH. VII, Elmondta Tálasi István akadémikus, a Társaság alelnöke az július 7-én tartott közgyűlés alkalmával. 97. Ortutay Gyula = Forrás. X, ; Ortutay Gyula = Hét. XXIII, ; Ortutay Gyula = M.Hírl. XI, ; Ortutay Gyula = Népszabadság. XXXVI, ; Ortutay Gyula = NH. VII, Ortutay Gyula, = Val. XXI, ; Ortutay Gyula = Vil. XIX, Ortutay Gyula Akadémiai Aranyérme"-t kapott. = NH. VII, Ortutay Gyula emlékére. = Kritika ; Ortutay Gyula méltatása az Akadémia közgyűlésén. = NH. VII, 1978, Polgár István 107. Hofer Tamás: Polgár István = NH. VII, Rajeczky Benjamin 108. Indulás és érkezés. Rajeczky Benjamin beszél életútjáról. Közread. Raies István. = Muzs. XXI, ; Reguly Antal 109. Molnár, Ferenc A. Tervonen, Viljo: Antal Regulyn kirje Laukaasta v = Kotiseutu Szászi János 110. Fóldesi Béla: Új adatok a Lóskay-kódex írójáról. Neue angaben über den Verfasser des Lóskay Kodexes. = Ethn. LXXXIX, Szászi János. Szűcs Sándor 111. Balassa Iván: A 75 éves Szűcs Sándor üdvözlése. = Hon. VI, ; Tálasi István 112. Látogatóban Tálasi Istvánnál. = M.képes Ujs. XXVII, ; 4-5.

19 Teleki Sámuel Erdélyi Lajos: Teleki Samu Afrikában. Az Afrika-kutató eredeti fényképfelvételeivel. Bukarest 1977, Kriterion. 83 p. 22 t. 1 térk. Tessedik Sámuel 114. Zsigmond Gábor: Botanika és társadalombölcselet Tessedik Sámuel munkásságában. = BE. XIII, Xántus János 115. Voigt Vilmos: Amerikai monográfia Xántus Jánosról gyűjtemény Tamásiban. = NH. VII, c) Külföldiek Korányi Karol 116. Tárkány Szűcs Ernő: Prof. Karol Koranyira emlékezve. = NH. VII, A magyar tudomány lengyel barátja. Lewicki Tadeusz 117. Földes László: Tadeusz Lewicki professzor köszöntése. = MK. XXVI, térk. Propp, V.J Voigt Vilmos: Propp életműve feltárul. = Ethn. LXXXIX, Tolsztov, Sz.P. 119.Sz.P. Tolsztov = NH. VII, Valerio Theodore 120. Wilhelmb Gizella, Cennerné: Théodore Valério Magyarországon. Théodore Valério in Ungarn. = Folia Hist. VI, Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben III. Tudománytörténet, krónika a) Kutatások, tanulmányok, eredmények 121. Andrásfalvy Bertalan: Die Arbeitsbeziehungen zwischen ungarischen und deutschen Dörfern in der Umgebung von Budapest. (1975) = Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M

20 Uő.: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Etnograficseszkoe izucsenie poterritorial'nogo raszpredelenija truda. An ethnographic approach to the study of regional division of labour.=ethn.lxxxix, Bibliogr Bakó Ferenc: A palóckutatás elvi és módszertani problémáiról. = Pal ; Balassa Iván: A néprajztudomány és a földrajznév-kutatás újabb eredményei. = MTA. Nyelv.K. XXX, Balázs Kovács Sándor: A Sárköz-kutatás kezdetei. = TmN augusztus 27. Adatok az as évekből Barabás Jenő: A térbeli szemlélet tanulságainak kiaknázása. Die Ausnützung der Belehrungen der räumlichen Anschauung. = Diss.Ethn. II, Bibliogr Dunare, Nicolae: Rumänische, sächsische und ungarische Wechselbeziehungen auf dem Gebiet der Volkskunde. = Jb.f.OV. XXI, Bibliogr. a jegyzetekben: Erdélyi István: Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához. Dopolnenija szo sztoronü arheologii k sztat'i Marii Kresz. Archäologische Ergänzungen zum Artikel von Mária Kresz. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr illusztr Uő.: Régészeti kultúra etnogenezis etnosz. = MTA. FTOK. XVII, Faragó József: Folklóröntudat. = Műv. XXXI, ; Előadás a Művelődés 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi találkozón. Csíkszereda jún Ferenczi István: Településrégészet és népismeret. = Népismereti dolgozatok Füzes Endre: A múzeumok hozzájárulása az anyagi műveltség vizsgálatához. Der Beitrag der Museen zur Untersuchung der materiellen Kultur. = Diss. Ethn. II, Gaál Károly: Zur Volkskultur der Magyaren in der Wart. = Die Obere Wart. Oberwart p. III Gunda Béla: Kulturströmungen und gesellschaftliche Faktoren. = Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M p Uő.: Néprajzkutatásunk és Kelet-Európa. Beszélgetés. (Riporter): Korompay János. = MN. XXXIV, ; Hofer Tamás: Von der hochbäuerlichen zu der spätbauerlichen Dorfkultur (methodologische Erwägungen und Beobachtungen aus Ungarn.) = Prmeny l'udovych tradicii v súcasnosti 2. Bratislava

21 Hoffmann Tamás: A néprajz felhasználása az agrártörténetben. Die Anwendung der Völkerkunde in der Agrargeschichte. = Diss. Ethn. II, Hollos Marida Beeman, William: The development of directives among Norwegian and Hungarian children: an example of communicative style in culture. = Language in Society. VII, ; (Felszólítások kialakulása norvég és magyar gyerekeknél: egy példa a kultúrkörtől függő kommunikációra.) 139. Hunfalvy, Pál: Ethnographie von Ungarn. = A.Ethn. XXVII, Hunfalvy, Pál: Die ungarische Sprachwissenschaft. Historischer Uberblick. = A.Ethn. XXVII, Katona Imre: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. A. = NyK. LXXX, Előterjesztés az Uralisztikai Komplex Bizottság jún. 28-i ülésére Kósa László: A magyar népi műveltség alapvonásai = Népszava XVI, ; 147; 153; 159; 165; 171; 6., 177; 8., 183; 189; 195; 6., 201 ; 8., 207; 213; 219; 225; Uő.: Néprajz és közművelődés. (Riporter) Varga Lajos Márton. = Népszava. XVI, ; Kunos, Ignác Munkácsi, Bernát: Notre programme. = A. Ethn. XXVII, Molnár Jenő: Földrajz és néprajz. Közös feladatok a falukutatásban. = Népism. Dolg Paládi-Kovács Attila: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. I. = NH. VII, Uő.: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. II. = NH. VII, Pap Gábor: Világmodell és trafipax. Adalékok a szerves és szervetlen műveltségtípusok kérdésköréhez. = Művészet. XIX, ; 2 7. Néprajzi vonatkozásokkal Róheim Géza: Psychoanalyse und Anthropologie. (Psychoanalysis and anthropology.) Drei Studien über d. Kultur u.d. Unbewusste.) Frankfurt/M. 1977, Suhrkamp. 315 p. (Ed. Suhrkamp. 839.) 150. Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp Gondolat. 487 p. Bibliogr Sárkány Mihály: A csere a törzsi gazdaságban. A kutatástörténet vázlata. Obmen v ekonomike plemeni. Ocserk isztorii izucsenija. Exchange in tribal economy. A historical survey of the research. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr

22 Uő.: A gazdálkodás etnográfiája és a gazdasági antropológia. Die Agrarethnographie und die ökonomische Antropologie. = Diss. Ethn. II Uő.: Some questions of social anthropological approach to de decline of folk culture in Hungary. = Premeny l'udovich tradicii v súcasnosti 2. Bratislava Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. 2.bőv.kiad. Bp. 1977, (! 1978) M.Izraeliták Orsz. Képviselete. 2 db. 1. köt. 463 p. 2. köt. 599 p. Illusztr Sozan, Michael: The history of hungarian ethnography. Washington University Press. VII, 437 p. Bibliogr p Szabó László: Az Alföld népi kultúráját alakító újkori tendenciák. (Debrecen, Szeged és a Jászság hatása.) = KHKÉ p. 4 t Szent-Györgyi Katalin: Néprajzi gyűjtésem tapasztalatai Szabolcs- Szatmárban. = Szab.-Szatm.Sz. XIII, ; Uő.: Szociálantropológiai kutatások Erdőháton. = NH. VII, Tálasi István: Kutatási törekvések a Tárgyi Néprajzi Tanszék negyedszázados fennállása alatt. Forschungsbestrebungen während des 25jährigen Bestehens des Lehrstuhls für materielle Kultur. = Diss. Ethn. II, Uő.: A magyar agráretnográfia kutatásának negyedszázada. Ungarische agrarethnographische Forschungen im vergangenen Vierteljahrhundert. = Diss.Ethn. II, Bibliogr. a jegyzetekben Vajkai Aurél: Néprajzkutatás Veszprém megyében. Geschichte der ethnographischen Forschungen im Komitat Veszprém. = VMMK. XIII, Voigt Vilmos: Érték - stílus - kultúra. = Híd. XLII, ; Uő.: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. B. = NyK. LXXX, Előteijesztés az Urálisztikai Komplex Bizottság 1977.jún. 28-i ülésére Uő.: A folklór történeti kutatásának eredményei. = Vil. XIX, Uő.: A kultúra szemiotikája. = MTA.Nyelv.K. XXX, (Voigt) Fojt Vilmos: Razrabotka obscsej teorii poszlovic. =Paremiologicseszkij szbornik. Moszkva Voigt Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturáció-vizsgálatához. Aspects of the examination of acculturation in Hungarian folk culture. = Ethn. LXXXIX, Bibliogr

23 168. Winkler, F.: Das Echo auf die Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn' in der Zeitgenössischen Ausländischen Presse. = A.Ethn. XXVII, Népismereti dolgozatok Szerk.: Kós Károly, Faragó József. Bukarest 1978, Kriterion. 253 p. illusztr. Cikkeket ld. az egyes szerzőknél Néprajzi csoportok kutatási módszerei. = NH. VII, Tanácskozás Sárospatakon november Vö. még 423, 502, 534, 557, b) Személyi és tudományos hírek 171. BJ. (Barabás Jenő): Megjelent a Dissertationes Ethnographicae 2. kötete. =NH. VII, Faragó József: Néprajzi kutatás és a Művelődés. = Műv. XXXI, ; 44. A Művelődés c. folyóirat méltatása Gunda Béla: Danubius. = NH. VII, Új néprajzi folyóirat megjelentetésének tervéről Uő.: A tudományos minősítésről. = M.Tud. LXXXV. Üj folyam XXIII, Hermann, Antal: Als Vorwort. = A.Ethn. XXVII, Az Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn" c. folyóirat megjelenése alkalmából. (1887) 176. Hofer Tamás: Tájékoztatás az Ethnographia 1978-as évfolyamáról. = NH. VII, Kékesi Katalin: Társadalomrajz a néprajzban. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának terve. = Népszabadság XXXVI, ; Kisbán Eszter: 20 éves jubileuma küszöbén a Nemzetközi Kárpát- Balkán Bizottság. = NH. VII, Uő.: Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. VII, Selmeczi Kovács Attila: Az olajos növények magyarországi története Kóthy Judit: A romániai magyar kutatás = NH. VII, Kovács Emese: Beszámoló az MTA Néprajzi Kutató Csoport Társadalomnéprajzi Osztályán folyó jelenkutatásról. = NH. VII,

24 Lukács László: Fehérvár Kárpátok Bécs. Gunda Béla mezőföldi kutatásai. = FH. XXXIV, Paládi-Kovács Attila: Kandidátusi értekezések megvédése. = NH. VII, Kresz Mária: A magyarországi fazekasság", Hegyi Imre: Erdőgazdálkodásunk néprajzi formái, különös tekintettel az Êszaki-Bako nyra ' ' S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): A debreceni Akadémiai Bizottság Néprajztudományi Munkabizottsága. = NH. VII, Tárkány Szűcs Ernő: A magyar néprajz története angolul. = NH. VII, Uő.: Népismereti Dolgozatok = NH. VII, Voigt Vilmos: Finn antropológiai" egyetemes néprajzi kiadványok. = Ethn. LXXXIX, Uő.: Finn néprajzi disszertációk. = NH. VII, Zsigmond, Gábor: Einleitung. = A.Ethn. XXVII, Az Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn" c. fi. megjelenésének 90. évfordulója alkalmából évi néprajzi kiadványok. = NH. VII, Az MTA Néprajzi Kutató Csoport új igazgatója. = NH. VII, Bodrogi Tibor A Tárgyi Néprajzi Tanszék irányításával készült doktori disszertációk jegyzéke = Diss.Ethn. II, Tárgyi néprajzi témájú szakdolgozatok = Diss. Ethn. II, A Tombácz-ügy néhány elvi kérdése. = NH. VII, c) Tanulmányutak 195. Bartha Antal: Tanulmányúton Finnországban. = NH. VII, Erdész Sándor: Néprajzi gyűjtőút a bokortanyák világában. = Nyíregyházi szlovák tirpák" nyelvjárási és néprajzi emlékek (! 1978) Gunda Béla: Előszó. = Néprajzi kutatások Nyírlugoson. I. Népi építkezés Néprajzi gyűjtésekről Paládi-Kovács Attila: Néprajzi gyűjtőúton Dél-Szlovákiában. = NH. VII,

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai)

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai) Magyar Drámapedagógiai Társaság 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C Levelezési cím (iroda): 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Telefon: +36 70 3353959 honlap: www.drama.hu; e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Országos döntő Budapest 2007. 06. 12. 1 Otigba Kenneth 92 Békéscsaba 2. sz. ÁI 1029 11,59-592 - 64,03-12,65-02:11.54 2 Bagi Ákos 92 Békéscsaba

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

VIII VII. füzet, 334. old. - Bajmok; IX VIII. füzet, 380. old. - Bajmok, XII X. füzet, 480. old. - Nagy Becskerek; XVII

VIII VII. füzet, 334. old. - Bajmok; IX VIII. füzet, 380. old. - Bajmok, XII X. füzet, 480. old. - Nagy Becskerek; XVII JEGYZETEK 1. Útmutató a népköltészet gyűjtéséhez, Budapest, 1953, 3. old. 5. A gyűjtés kérdőív nélkül folyt, jegyzeteléssel vagy hangfelvétellel. 6. S^abolcski Julianna, háztartásbeli, 1910-ben született

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5 FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Nyári István 95 Benedek Elek. Ált. Isk. Bakonyszombathely 12,5 Veszprém Megye 2. Kovács Dávid 96 Ált. Isk. Mohács 12,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 3. Baranyai

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben