TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV"

Átírás

1 TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

2 Anatómia ETAET6188L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Valikovics Attila egyetemi docens 1. Az anatómia fogalma, szakterületei, módszertana, ábrázolási rendszerek kialakulásának története. A szervezet felépítésének alapelvei, a szövet szerv szervrendszer szervezet viszonya. A test részei, tájékozódás irányok, síkok, viszonyítási pontok. A sejt és a szövetek felépítése. Alapszövetek. A sejt az extracelluláris mátrix, kapcsolatok struktúrája Hámszövetek. Ovariális, endometriális és hormonális ciklus, megtermékenyítés, az embriogenezis. 2. Kötő és támasztószövetek. Izomszövetek. Az idegszövet. A vázrendszer felépítése, a csont, mint szerv, csontképződés. A csontok közti kapcsolatok. Az ízületek fajtái. A koponya csontjai, a koponya egészben: üregek, koponyaalap. A koponya fejlődése. 3. A gerinc: csigolyák, a gerinc egységes struktúrája, kapcsolatai. A bordák és a szegycsont, mellkas. A felső végtag: függesztőöv és szabad felső végtag csontok, ízületek. A medence és az alsó végtag: csontok, ízületek, statika. 4. Az izmok felépítésének általános tulajdonságai, az izom, mint szerv. Alaktani és funkcionális csoportosítás, működési mechanika. A gerinc, a nyak és a fej izmai, rágóizmok. A mellkas saját izmai. Mell és hátizmok. A felső végtag izomzata. 5. A hasfal izomzata. Az alsó végtag és a medencetájék izomzata. Keringési rendszer: szív és vérkörök. Magzati keringés. A perifériás artériás és vénás rendszer. Nyirokkeringés Funkcionális anatómia Szerk.: Tarsoly Emil. Medicina Budapest Szentágothai Réthelyi: Funkcionális Anatómia 13 (válogatott fejezetek) Medicina, Bp. Visible Human Projec SH Atlasz Anatómia. Springer Hungarica Kft. Budapest Az órákon való részvétel szóban

3 Élettan ETAET6129L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Tompa Tamás egyetemi docens 1. Bevezetés az orvosi élettanba. Csontrendszer. Neuromuszkuláris rendszer. 2. Vérképzés. Plazmafehérjék, véralvadás. Immunológia. 3. Genetika. Légzés. Kiválasztás. 4. Sav bázis háztartás. Szív és keringés. Táplálkozás. 5. Endokrin rendszer. Központi idegrendszer Ormai S.: Alkalmazott élettan és kórélettan. Medicina, Bp Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve. (válogatott fejezetek) Medicina, Bp WF Ganong: Az orvosi élettan alapjai. Medicina, Bp Az órákon való részvétel szóban

4 Közegészségtan (járványtan) ETAET6130L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet 2 10 elmélet kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. habil. Fodor Bertalan főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy ismertesse a járványtan alapfogalmait, a járványok mozgatóerőit. Járvány esetén a legfontosabb hatósági intézkedéseket, ezek szerveit. Ismerteti továbbá a járványok elleni védekezések aktív és passzív módjait. A félév során a hallgatók megismerhetik az aktuális hazai járványtani statisztikai jelentéseket, adatokat. Betekintést nyerhetnek a hazánkba is megjelenő, behurcolt trópusi betegségekkel, vírusos lázakkal kapcsolatban. Ismertetjük az aktuális hazai nosocomiális járványos statisztikákat. 1. Járványtani alapfogalmak. A járványfolyamat mozgatóerői. Járványtani statisztikai módszerek, egészségügyi statisztika. A fertőző betegségek terjedésének módjai. Különböző típusú fertőzések ismertetése. Csecsemőhalálozás, várható élettartam. 2. Megelőző módszerek a fertőző forrással kapcsolatban. Megelőző intézkedések a fertőző betegség terjedésével kapcsolatban. Megelőző intézkedése a fogékony szervezetet illetően. Védőoltások. Teendők fertőző betegségek előfordulása esetén. Fertőtlenítési módszerek 3. Enterális fertőző betegségek. Rovarok és rágcsálók elleni védekezés. Tetvesség, bolhásság, Rühesség. Szúnyogok ás poloskák által terjesztett betegségek. Kullancs által terjesztett betegségek. 4. Hatósági intézkedések járványos megbetegedések esetén. Be és kijelentés köteles betegségek. Fertőző betegek nyilvántartása. Mintavételezés. Járványügyi helyzet hazai és nemzetközi jellemzői, tendenciái. Influenzajárványok nemzetközi és hazai jellemzői. 5. Nosocomialis betegségek hazai tendenciái.új fertőző betegségek. Trópusi eredetű vírusos megbetegedések járványtana, hazai vonatkozása A közegészségügyijárványügyi szervezetek: ÁNTSZ felépítése Kertai Pál: Megelőző orvostan, Medicina Bp, Dr. Takács Sándor: Általános Járványtan, Miskolci Egyetem Kiadó Ember István: Fertőző betegségek epidemiológiája, 2003; Pécsi Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet Nyerges Gábor: Infektológia, SpringerVerlag, Dr. Ádány Rózsa: Megelőző Orvostan és népegészségtan, Medicina, ISBN: Magyarország évi járványügyi helyzete; Epinfo 2013; 25. szám oldal Az órákon való részvétel Félévközi számonkérés módja, értékelése:

5 Előadásokon való részvétel Írásbeli vizsga letétele, melyen 60% elérését követően megfelelt. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1) 060%; elégséges (2) 61 70%; közepes (3) 7180%; jó (4) 8190%; jeles (5) 91100%

6 Informatika II. ETAET6131L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy heti óraszáma: gyakorlat 3 15 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi adjunktus A cél az hogy a hallgatók ismerjék meg az informatikában történő fájlkezelés adattárolás, könyvtárlétrehozás módszereit. A Microsoft Office Word, Excel és PowerPoint gyakorlati használata, illetve bevezetés a C programozási nyelv elméleti és gyakorlati használatához. 1. Szoftveres alapfogalmak A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban 1. A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Excel ismertetése A Microsoft Office Excel használata A Microsoft Office PowerPoint ismertetése 3. A Microsoft Office PowerPoint használata példákon keresztül Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből 1. Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Zárthelyi dolgozat, ismétlés, összefoglalás Bevezetés a Cprogramozási nyelvbe A C Programozási nyelv jellemzői 5. Mintaprogram készítése a Cprogramozási nyelvre Pótzárthelyi megírása Kovácsné C. J. Pergelné B. I.Benkő L.: Mindenkinek a PCről, Computer Books, Budapest,1997. Pétery Kristóf: Windows XP Professional (LSI Oktatóközpont), Kis Balázs: Windows XP haladóknak Dr. Dudás László: Számítástechnika 1. oktatási segédlet, URL címe: További Ajánlott Irodalom: John GammackValerie HobbsDiarmuid Pigott: The book of Informatics Bill GatesCollins Hemingway: of thought: Succeeding the digital economy, USA, 2000., ISBN Órára való járás (max. 3 db hiányzás) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, illetve egy darab önálló feladat elégséges szintű megoldása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 40%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 60%

7 os a közepes (3) minősítésnek, 70%os a jó (4) minősítésnek és a 80%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). szóban

8 Matematika GEMANEÜESZL 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy heti óraszáma: gyakorlat 3 15 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Matematikai Intézet Dr. Körtesi Péter egyetemi docens 1. Logikai alapfogalmak. Halmazelméleti alapfogalmak Valós számok Műveletek a valós számtestben, algebrai kifejezések 2. Függvények (egyváltozós valós, szakaszonként lineáris, elemi függvények) Függvények jellemzése (határérték, folytonosság, monotonitás, korlátosság. Függvény inverze. Konvex, konkáv, páros, páratlan és periodikus függvények) Valós számsorozat fogalma és tulajdonságai. Sorozatok monotonitása, korlátossága, határértéke, konvergenciája. 3. Lineáris egyenletrendszerek. I. zárthelyi dolgozat Mátrixok, determináns Kombinatorika 4. Valószínűségszámítási alapismeretek A valószínűségi változó (diszkrét és folytonos). Az eloszlásfüggvény fogalma és tulajdonságai. A sűrűségfüggvény fogalma és tulajdonságai. A valószínűségi változó jellemzői. 5. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások és jellemző adataik. II. zárthelyi dolgozat Egyváltozós valós függvények differenciálása. A differenciálhányados és a derivált fogalma. Deriválási szabályok. Elemi függvények deriváltjai. Dr. Szarka ZoltánDr. Raisz Péterné Dr.: Matematika III. (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006) Az órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat 60%os sikeres megírása

9 Egészségügyi azonosító ETAET6132L 2. rendszerek A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy heti óraszáma: gyakorlat 3 15 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Dr. Nagy Géza Elméleti Egészségtudományok Intézete egyetemi docens A hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el az egészségügyi azonosító rendszerek témaköréből, hogy azok segítségével megismerjék azokat a legfontosabb fogalmakat, amelyek az ismeret reprezentációtól a konkrét egészségügyi kódrendszerekig vezetnek el. A hallgatók ismerjék meg a legfontosabb egészségügyi kódrendszereket, azok alkalmazásának gyakorlatát, a különböző szintű ellátási szinteken. Legyen rálátásuk az azonosítás további alkalmazási lehetőségeire, és az azonosítás technikai feltételrendszerére.. 1. Az azonosítás szükségessége az egészségügyben Információ elméleti alapok, egészségügyi információs tér, információ modellek és orvosi ismeretek 2. Fogalom halmazok Fogalmi kódrendszerek az egészségügyben, klasszifikáció 3. Hagyományos orvosi kódrendszerek BNO, OENO Kombinatorikus orvosi kódrendszerek SNOMED, TNM 4. Meta klasszifikációk: HBCS Az azonosítás további módszerei, és alkalmazásaik: Intézményazonosítás, vonalkód, RFID, biztonsági elvárások (személyazonosítások) 5. Az egészségügyi adatok szenzitivitása A gyakorlat előadásaink jegyzetei, az előadások anyaga PDF formában Egészségügyi informatika. Szerk: Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, open access Ajánlott irodalom, jegyzetek, tankönyvek: A témával kapcsolatos weboldalak, pl.: Elektronikus dokumentumok: Folyóiratok: aláírás a jelenlét alapján, ZH A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az

10 elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján

11 Adat és titokvédelem ETAET6236L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet 2 10 elmélet kollokvium kötelező Államtudományi Intézet Dr. Czékmann Zsolt tanársegéd A kurzus az adatvédelemnek és az információszabadságnak az általános kérdései mellett az egészségügyben releváns témájába vezeti be a hallgatókat. 1. A jogi szabályozás története; a hatályos jogi háttér; a törvény célja és hatálya Alapfogalmak Az adatkezelés elvei, jogalapja 2. Adatbiztonság; az adatkezelés korlátai; adatfeldolgozás Az érintettek jogai és érvényesítésük; kártérítés és sérelemdíj A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 3. A közérdekű adat megismerése iránti igény A közérdekű adatok közzététele A közzétételi listák 4. A Hatóság A Hatóság eljárásai A minősített adat 5. Az egészségügyi adatok kezelése és védelme Az orvosi titoktartás Majtényi László: Információs és médiajog I. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. tv. A minősített adat védelméről szóló évi CLV. tv. Majtényi László: Információs és médiajog II. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A kollokviumi jegy megszerzésének feltétele sikeres írásbeli vizsga teljesítése. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások anyaga alapján.

12 Az egészségügyi ellátás struktúrája ETAET6133L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 3 10 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens Az egészségügyi rendszerek főbb típusait, szereplőit, a szereplők érdekeit; Az egészségügyi rendszerek felépítését, struktúráját, kapacitásait; A hazai egészségügyi ellátórendszerben jellemző betegutakat, betegellátási adatokat; Az Európai Uniós országok egészségügyi rendszereiben a gazdasági válság okozta változásokat, reformokat; A hazai egészségügyi rendszer folyamatban lévő struktúraváltását; A nemzeti szakmai programok felépítését és tartalmi elemeit, a népegészségügyi programokat. 1. Az egészségügyi rendszerek főbb típusai, szereplői az OECD országokban és az EUban. Az Országgyűlés, Kormány, szaktárca szabályozó szerepe, az ÁNTSZ és a kormányhivatalok engedélyezési és ellenőrzési szerepe, a társadalombiztosító finanszírozó és ellenőrző szerepe. 2. Az egészségügyi rendszerek felépítése, struktúrája az alapellátástól a szakellátáson át az egyetemi ellátásig. Az egészségügyi szolgáltatók tulajdoni viszonyainak elemzése, a kórházak államosításának menete, szakmai tartalma. 3. A hazai egészségügyi ellátórendszerben jellemző betegutak, betegellátási adatokkal; Az Európai Uniós országok egészségügyi rendszereiben a gazdasági válság okozta változások, reformok 4. A hazai egészségügyi rendszer folyamatban lévő struktúraváltása, a struktúraváltás térbeli elemzése, a profilváltó kórházak átalakulása. A nemzeti szakmai programok felépítése és tartalma (rákellenes program diabétesz nemzeti program, a sürgősségi ellátórendszer fejlesztésének programja), a népegészségügyi programok. 5. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek az egészségügyi rendszer átalakításában Magyarországon. Kötelező irodalom: Dózsa Csaba (2011): Struktúraváltás az egészségügyben a kórházak stratégiai mozgástere a 2000es években. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 10(3): old. Dózsa, Cs. (2012): A spontán államosítás kockázatai és lehetőségei, avagy mi várható a rendszer átalakításáról? Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 9(3): old. A válság hatásai a magyar egészségügyre. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 51. évf. 1. szám április.

13 Evetovits Tamás, Gaál Péter (2005): A költséghatékonyság értelmezése az egészségügyben: egészséggazdaságtani alapok Cochranetől Culyerig, in Egészség gazdaságtan (szerk. Gulácsi) Medicina. Dózsa Csaba (2011): Stratégiai döntési helyzetek és lehetséges válaszok a hazai kórházszektorban, IV. fejezet, oldal. A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre Magyarországon a 2000es években. Doktori (PhD) disszertáció. Nemzeti rákellenes program. Egészségügyi Minisztérium, február. A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztése MOTESZ füzetek Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország: Semmelweis Terv, május. Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Széchenyi Terv. Ajánlott irodalom: Borbás Ilona Dr. Kincses Gyula (2007): Egészségügyi rendszerek az Európai Unió régi tagállamaiban. Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, Budapest. Machenbach J. P., Martin McKee (2013): Success and failures of health policy in Europe. Four decades of divergent trends and converting challenges. European Health Observatory. Open University Press. Dózsa Csaba (2011): A hazai kórházak csoportosítása klaszterelemzéssel, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 49(1): old. ESKI Tanulmányok (2008): Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában. Dózsa Csaba (2012): Az Európai Uniós fejlesztések: NFT II. Kapuzárás előtti kasszasöprés. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 9(6): old. Jakubovski, E., Saltman R. B. (2013): The changing national role in health system governance. A casebased study of 11 European countries and Australia. Órákon való aktív részvétel. Gyakorlati órai munka, csoportos feladatmegosztások és részvétel (max. 20 pont) (3 hiányzásnál több esetén ebből 1 pont sem jár) Zárthelyi vizsga (max. 80 pont) Összesen: 100 pont, Érdemjegyek: (050 pont 1es; 5165 pont 2es; as; 7990 pont 4es; pont 5ös) A zárthelyi vizsga anyaga: az előadások anyaga, az órák keretében kiosztott háttéranyagok, elvégzett csoportos feladatmegoldások, a tematikában szereplő kötelező szakirodalom. Írásbeli számonkérés.

14 Humánerőforrás ETAET6134L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens Megismertetni a hallgatókat korszerű emberi erőforrás menedzsment terminológiájával, meghatározó elméleti iskoláival. A hallgatók ismerjék meg az emberi erőforrás menedzsment főbb eszközrendszerét, a toborzás, humánerőforrás fejlesztés, bérezés és ösztönzés, a teljesítménymérés, teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. A hallgatók sajátítsák el az emberi erőforrás menedzsment legfontosabb feladatait, álláshirdetések készítése, munkaköri leírások kidolgozása. Legyenek tisztában egy egészségügyi szervezet aktuális humánerőforrás kérdéseivel, problémáival. Képesek legyenek elemezni egy egészségügyi szervezet humánerőforrás helyzetét, és meghatározó külső környezeti elemeit. Tantárgyi tematika 14 oktatási hétre: 1. Az emberi erőforrásmenedzsment kialakulásának története, főbb lépései, trendek és jellemző iskolái Az emberi erőforrásmenedzsment kulcsfontosságú feladatai (külső és belső toborzás, teljesítményértékelés, fizetési kategóriák kidolgozása, munkakörök kialakítása, vezetői szerepek tisztázása) 2. Motivációs elméletek, kompenzáció, ösztönzés Munkaerőfejlesztés, tréningek, továbbképzések tervezése, szervezése 3. A hazai humánerőforráshelyzet elemzése (orvosok, diplomás ápolók, egyéb személyzet) Az egészségügyi struktúraátalakítás által gerjesztett kihívások, hiányszakmák, fejlődő ellátási területek 4. Ágazati Humánerőforrás Fejlesztési stratégia, kórházi esettanulmányok feldolgozása HR közalkalmazotti MT alá tartozók helyzete, eltérése, munkaszerződések felépítése, tartalma 5. Humánerőforrásfejlesztés az EUs pályázatok keretében (TÁMOP programok) Aktuális Kormányzati intézkedések az egészségügyi dolgozók megtartására. Kötelező irodalom: Dr Poór Ferenc A személyiség és kompetencia szerepe a munkaerőfelvételben Fritz Péter (2011) Mozgásos rekreáció. Bába Kiadó. Karoliny Mártonné: Az emberi erőforrás menedzsment alapjai. PTE KTK Kiadó, 2008 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella: Humán erőforrások gazdaságtana. Bíbor Kiadó Dr. Tóthné dr. Sikora GizellaUglyai György: Oktatási segédlet a Humán erőforrások gazdaságtana tantárgyhoz Dr. Kopp Mária, Skrabski Árpád: Stressz a munkahelyen. Előadásanyag

15 Dr. Csák Réka: Humánerőforrás fejlesztés lehetőségei az ápolásban. Előadásanyag Mohácsi György utódlási stratégia a kulcsemberek megtartásáért utolsó letöltés html utolsó letöltés: OEP Statisztikai Évkönyvek, Egészségügyi szektor humánerőforrás adatai, Semmelweis Terv 2011 Szakmai Koncepció, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság, humánerőforrás fejlesztés fejezetei. KSH statisztikai évkönyve, / [szerk. Berettyánné Halas Judit] Ajánlott irodalom: Nancy J. Niels (2013) Basic Concepts of Health Care Human Resource Management. Wall Street Journal, USA. Bruce J. Fried and Myron D. Fottler (2008) Human Resources in Healthcare (third edition). Health Administration Press, USA. Derek Torrington, Laura Hall, Stephen Taylor (2005) Human Resource Órákon való aktív részvétel. Gyakorlati órai munka és részvétel (max. 20 pont) (3 hiányzásnál több esetén ebből 1 pont sem jár) Zárthelyi vizsga (max. 80 pont) Összesen: 100 pont, Érdemjegyek: (050 pont 1es; 5165 pont 2es; as; 7990 pont 4es; pont 5ös) A zárthelyi vizsga anyaga: az előadások anyaga, az órák keretében kiosztott háttéranyagok, elvégzett csoportos feladatmegoldások, a tematikában szereplő kötelező szakirodalom. Írásbeli számonkérés.

16 Mikroökonómia GTGKG601EGKL 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Gazdaságelméleti Intézet Dr. Karajz Sándor egyetemi docens A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mikroökonómiai közgazdaságtan elméletével, összefüggéseivel, a fogyasztói és a termelői magatartás modellezésének alapjaival, a piacszerkezetek sajátosságaival. 1. Közgazdaságtan tárgya, helye a tudományok rendszerében; A mikroökonómia alapjai A piac működési mechanizmusa A háztartás gazdálkodása, a fogyasztói magatartás; Hasznosság 2. A fogyasztói kereslet; A jövedelem és az árak változásának hatása a keresletre A kereslet rugalmasságai A vállalat és a termelői magatartás; A termelés tényezői, a termelési függvény 3. A vállalati döntés hosszú távú vizsgálata A termelés költségei és költségfüggvényei; A vállalat jövedelmei A piaci formák, a piaci verseny és az ágazati kínálat 4. A tökéletesen versenyző vállalat és ágazat A monopol vállalat és ágazat A termelési tényezők piaca; A munka és a természeti javak 5. A tőketényezők értékelése Az állam szerepe a mikrogazdaságban Kötelező irodalom: Szilágyi Dezsőné dr.: Közgazdaságtan alapjai I. (Bevezetés a mikroökonómiába); Miskolci Egyetem, Ajánlott irodalom: Dr. Misz József: Bevezetés a mikroökonómiába, LSI Oktatóközpont, Budapest, ISBN X SamuelsonNordhaus: Közgazdaságtan IIII, KJK Koppányi Mihály: Mikroökonómia, Műszaki KönyvkiadóAula Kiadó, Budapest, ISBN A hallgató a félév során sikeresen megírt zárthelyik alapján megajánlott jegyet szerezhet vagy a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tehet. Írásbeli vizsga.

17 Egészséges táplálkozás alapjai ETVNT6049L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Újszászy László (Fizioterápiás Tanszék) A korszerű táplálkozástudományi ismeretek elsajátítása, valamint a különböző életkorok jellemző diétáinak megismerése. 1. A táplálkozástudomány alapfogalmai, táplálkozási szükséglet, táplálék összetevők. Kalória és tápanyagszükségletek, EQ fogalma, értelmezése. Tápcsatorna, emésztőenzimek. A gyomor bél rendszer felépítése. Emésztés 2. Makrotápanyagok (fehérjék, zsírok, szénhydrátok) Kiegészítő tápanyagok: só, cukor alkohol. Mikro tápanyagok, nyomelemek Zsírban oldódó vitaminok. Vízben oldódó vitaminok 3. Tápanyag egyenértékűség. Speciális diaeták Élelmiszertárolás, tartósítás. Élelmiszer mérgezés Adalék anyagok, fűszerek 4. A magyar néptáplálkozás jellemzői. Az egészséges táplálkozás alapelvei. Fehérje intoleranciák. Tehéntejfehérje és szójaérzékenység. Hányással, hasmenéssel járó kórképek Elhízás étrendi kezelése (prevenció, életmódváltás, stb.) Obstipació diétája. Alternatív táplálkozási szokások. Zárthelyi dolgozat megírása 5. Cukorbetegség diétás kezelése (I., II. típus). Vesebetegségek diétáinak általános alapelvei. Javítási lehetőség, jegyek lezárása. Kötelező irodalom: Dr. Barna Mária: Táplálkozásdiéta (Med. Bp., 1996) Dr. Bíró Dr. Lindner: Tápanyagtáblázat (Med. Bp., 1995) Dr. Decsi Tamás: Csecsemőtáplálás (Dialóg Campus Kiadó, 1998) Briony Thomas, Jacky Bishop: Manual of Dietetic Practice WileyBlackwell; 4th Edition edition (18 Jun 2007) Ajánlott irodalom: Roeder I:Élelmezés tudomány Medicina, Budapest, 2007 Roeder I.: Új tápanyag táblázat Medicina, Budapest, 2010 Újszászy L.: előadás jegyzetek (Hand out információ) Joan WebsterGandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics (Oxford Medical Handbooks) OUP Oxford; 2 edition (22 Dec 2011) Félévközi számonkérés módja: Házi dolgozat A hallgatóknak a félév végére 1015 oldal terjedelmű házi dolgozat elkészítésével kell demonstrálniuk a félév során hallott ismeretek gyakorlatba való beültetésének képességét. A házi dolgozat témáját a szabadon választhatják a tantárgy tematikájából.

18 Értékelése: A dolgozat értékelése 3 szempont mentén történik: a) A formai követelményeknek történő megfelelés (nem felel meg 1, súlyos hiányosságok 2, némi hiányosságok 3, apróbb hiányosságok 4, hibátlan 5) b) A dolgozat tartalmi megfelelősége (a célkitűzés és a tantárgyi tematika koherenciája) (nem felel meg 1, súlyos hiányosságok 2, némi hiányosságok 3, apróbb hiányosságok 4, hibátlan 5) c) Az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetésének készsége (elégtelen 1, elégséges 2, közepes 3, jó 4, jeles 5) A házi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: 60% alatt elégtelen (1), 60% 70% elégséges (2), 70% 80% közepes (3), 80%90% jó (4), 90%100% jeles (5).

19 Túraszervezés elmélete ETAET6189L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet 2 10 elmélet gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Lukács Andrea gyakorlati oktató A szorgalmi időszakban a hallgatók megismerkednek a különböző jellegű túrákkal, ezek csoportosításával, sajátos vonásaival. Elsajátítják a lebonyolításukhoz szükséges elméleti alapokat, személyi, tárgyi feltételrendszert. Az utolsó órán zárthelyi dolgozat formájában adnak számot az elsajátított ismeretekről. Túrázás kialakulása, történeti előzmények, a tárgy kapcsolódása más tantárgyakhoz, tudományok határterületeihez Túrák felosztása, csoportosítása különböző szempontrendszerek alapján Túravezető szakmai, pszichikai, fizikai felkészültségének követelményei Különböző túrák szervezésének kritériumrendszere, személyi, technikai, pénzügyi, vonatkozásai Földrajzi alapfogalmak, térképészeti ismeretek, túrajelzések Gyalogos túrák különböző változatai Magashegyi, alpesi túrák Téli túrák, sítúrák, síelés elmélete, alapfogalmai, Kerékpáros túrák Vízi túrázás, lovas turizmus Egészségügyi, gyógy, wellness turizmus ZH dolgozat írása Elsősegélynyújtási ismeretek, külön hangsúllyal a különböző túrák során előforduló sérülésekre, balesetekre Tananyag összefoglalása, ismétlése, javítási lehetőség Órai jegyzet Fülep Teofil: A túravezetés mestersége (Miskolc. 2004) Dosek Ágostn: Erdők, hegyek sportjai (MTF. Bp ) Ajánlott irodalom: Dr. Dosek Ágoston Ozsvárt Miklós: A sízés +3 Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia, szerk.: Neidenbach Á. Pusztay S.(Bp. Kornétás kiadó,2005) Bokody József: Vízitúrázók kézikönyve (Mezőgazdasági kiadó, 2001) Stefano Ardito: Trekking in the Alps [Alpok Nem csak hegymászóknak (Gulliver Könyvkiadó, 1995)] Stefano Ardito: Csúcsok és csúcsteljesítmények (Gulliver Könyvkiadó, 1995) Aláírást az a hallgató kap, aki az órák 20 %nál többet nem hiányzik, amit rendszeres katalógussal ellenőriz az oktató. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat érdemjegye. A zárthelyi dolgozat kérdései a félév során elhangzott elméleti és gyakorlati rész anyagából áll, amit a hallgatók írásos formában

20 megkapnak az előadótól. Az elégséges (2) osztályzathoz legalább 51%ban kell a dolgozatot sikeresen megírni, közepes (3) érdemjegyhez 63%ban, jó (4) érdemjegyért 75%ban és jeles (5) érdemjegyért legalább 87%ban. Zárthelyi dolgozatot csak az a hallgató ír, aki az aláírás feltételét teljesítette. Ha a hiányzás meghaladja 20%ot, aláírást nem szerezhet, és a tantárgyat újra fel kell venni a kredit megszerzéséhez.

21 Önismeret ETAET6215L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: gyakorlat 2 10 gyakorlat gyakorlati jegy szabadon választható Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Mayer Krisztina egyetemi adjunktus Kialakítandó kompetenciák: Tolerancia, kommunikáció, empátia, önreflektivitás, stb. Cél lehet továbbá a viselkedés korrekciója, érettebb megküzdési stratégiák elsajátítása. A tantárgy célja a résztvevő hallgatók személyiségének és közösségi életének fejlesztése, valamint a résztvevők arra való buzdítása, hogy merjenek és akarjanak önálló, gondolkodó emberekké válni, olyanokká, akik saját véleménnyel és célokkal rendelkeznek, és azokért küzdeni is képesek. A kurzus célja továbbá, hogy olyan készségekkel rendelkezzenek a hallgatók, melyeket az egészségügyben betegekkel végzett munka során is hasznosíthatnak. Pl.: empátia, a másik elfogadása, tolerancia, stb. F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam Magyar könyvklub Budapest Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában TK., Bp Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok TK, Bp Dr. Bús Imre Dr. Péchy Benjamin Szabó Ernő Szente István: Játékok a személyiség és közösségfejlesztés szolgálatában szekszárd, Nagyító Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Játékgyűtemény Nagyító alapítvány átdolgozott kaidás Rendszeres óralátogatás, aktív órai részvétel. Sajátélmény önreflexió házidolgozat időbeni leadása.

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Anatómia ETAET6188 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 2+2 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz IV. évfolyam GM/Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: EU szabályozási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II.

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. FDB1402(L) Történeti földrajz FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. félévében írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Számítógépek architektúrák. Architektúrák

Számítógépek architektúrák. Architektúrák Számítógépek architektúrák Architektúrák Bemutatkozom Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens szkovacs@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs Tel: +36 46 565-136 Informatikai Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Tájékoztató az I. évfolyamnak a tantervről, tanrendről, tanulmányi szabályokról, 2012. szeptember

Tájékoztató az I. évfolyamnak a tantervről, tanrendről, tanulmányi szabályokról, 2012. szeptember Tájékoztató az I. évfolyamnak a tantervről, tanrendről, tanulmányi szabályokról, 2012. szeptember Dr. László Gyula egyetemi tanár PTE KTK A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara köszönti első

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben