TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV"

Átírás

1 TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK LEVELEZŐ TAGOZAT 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

2 Anatómia ETAET6188L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Valikovics Attila egyetemi docens 1. Az anatómia fogalma, szakterületei, módszertana, ábrázolási rendszerek kialakulásának története. A szervezet felépítésének alapelvei, a szövet szerv szervrendszer szervezet viszonya. A test részei, tájékozódás irányok, síkok, viszonyítási pontok. A sejt és a szövetek felépítése. Alapszövetek. A sejt az extracelluláris mátrix, kapcsolatok struktúrája Hámszövetek. Ovariális, endometriális és hormonális ciklus, megtermékenyítés, az embriogenezis. 2. Kötő és támasztószövetek. Izomszövetek. Az idegszövet. A vázrendszer felépítése, a csont, mint szerv, csontképződés. A csontok közti kapcsolatok. Az ízületek fajtái. A koponya csontjai, a koponya egészben: üregek, koponyaalap. A koponya fejlődése. 3. A gerinc: csigolyák, a gerinc egységes struktúrája, kapcsolatai. A bordák és a szegycsont, mellkas. A felső végtag: függesztőöv és szabad felső végtag csontok, ízületek. A medence és az alsó végtag: csontok, ízületek, statika. 4. Az izmok felépítésének általános tulajdonságai, az izom, mint szerv. Alaktani és funkcionális csoportosítás, működési mechanika. A gerinc, a nyak és a fej izmai, rágóizmok. A mellkas saját izmai. Mell és hátizmok. A felső végtag izomzata. 5. A hasfal izomzata. Az alsó végtag és a medencetájék izomzata. Keringési rendszer: szív és vérkörök. Magzati keringés. A perifériás artériás és vénás rendszer. Nyirokkeringés Funkcionális anatómia Szerk.: Tarsoly Emil. Medicina Budapest Szentágothai Réthelyi: Funkcionális Anatómia 13 (válogatott fejezetek) Medicina, Bp. Visible Human Projec SH Atlasz Anatómia. Springer Hungarica Kft. Budapest Az órákon való részvétel szóban

3 Élettan ETAET6129L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Tompa Tamás egyetemi docens 1. Bevezetés az orvosi élettanba. Csontrendszer. Neuromuszkuláris rendszer. 2. Vérképzés. Plazmafehérjék, véralvadás. Immunológia. 3. Genetika. Légzés. Kiválasztás. 4. Sav bázis háztartás. Szív és keringés. Táplálkozás. 5. Endokrin rendszer. Központi idegrendszer Ormai S.: Alkalmazott élettan és kórélettan. Medicina, Bp Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve. (válogatott fejezetek) Medicina, Bp WF Ganong: Az orvosi élettan alapjai. Medicina, Bp Az órákon való részvétel szóban

4 Közegészségtan (járványtan) ETAET6130L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet 2 10 elmélet kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. habil. Fodor Bertalan főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy ismertesse a járványtan alapfogalmait, a járványok mozgatóerőit. Járvány esetén a legfontosabb hatósági intézkedéseket, ezek szerveit. Ismerteti továbbá a járványok elleni védekezések aktív és passzív módjait. A félév során a hallgatók megismerhetik az aktuális hazai járványtani statisztikai jelentéseket, adatokat. Betekintést nyerhetnek a hazánkba is megjelenő, behurcolt trópusi betegségekkel, vírusos lázakkal kapcsolatban. Ismertetjük az aktuális hazai nosocomiális járványos statisztikákat. 1. Járványtani alapfogalmak. A járványfolyamat mozgatóerői. Járványtani statisztikai módszerek, egészségügyi statisztika. A fertőző betegségek terjedésének módjai. Különböző típusú fertőzések ismertetése. Csecsemőhalálozás, várható élettartam. 2. Megelőző módszerek a fertőző forrással kapcsolatban. Megelőző intézkedések a fertőző betegség terjedésével kapcsolatban. Megelőző intézkedése a fogékony szervezetet illetően. Védőoltások. Teendők fertőző betegségek előfordulása esetén. Fertőtlenítési módszerek 3. Enterális fertőző betegségek. Rovarok és rágcsálók elleni védekezés. Tetvesség, bolhásság, Rühesség. Szúnyogok ás poloskák által terjesztett betegségek. Kullancs által terjesztett betegségek. 4. Hatósági intézkedések járványos megbetegedések esetén. Be és kijelentés köteles betegségek. Fertőző betegek nyilvántartása. Mintavételezés. Járványügyi helyzet hazai és nemzetközi jellemzői, tendenciái. Influenzajárványok nemzetközi és hazai jellemzői. 5. Nosocomialis betegségek hazai tendenciái.új fertőző betegségek. Trópusi eredetű vírusos megbetegedések járványtana, hazai vonatkozása A közegészségügyijárványügyi szervezetek: ÁNTSZ felépítése Kertai Pál: Megelőző orvostan, Medicina Bp, Dr. Takács Sándor: Általános Járványtan, Miskolci Egyetem Kiadó Ember István: Fertőző betegségek epidemiológiája, 2003; Pécsi Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet Nyerges Gábor: Infektológia, SpringerVerlag, Dr. Ádány Rózsa: Megelőző Orvostan és népegészségtan, Medicina, ISBN: Magyarország évi járványügyi helyzete; Epinfo 2013; 25. szám oldal Az órákon való részvétel Félévközi számonkérés módja, értékelése:

5 Előadásokon való részvétel Írásbeli vizsga letétele, melyen 60% elérését követően megfelelt. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1) 060%; elégséges (2) 61 70%; közepes (3) 7180%; jó (4) 8190%; jeles (5) 91100%

6 Informatika II. ETAET6131L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy heti óraszáma: gyakorlat 3 15 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi adjunktus A cél az hogy a hallgatók ismerjék meg az informatikában történő fájlkezelés adattárolás, könyvtárlétrehozás módszereit. A Microsoft Office Word, Excel és PowerPoint gyakorlati használata, illetve bevezetés a C programozási nyelv elméleti és gyakorlati használatához. 1. Szoftveres alapfogalmak A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban 1. A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Excel ismertetése A Microsoft Office Excel használata A Microsoft Office PowerPoint ismertetése 3. A Microsoft Office PowerPoint használata példákon keresztül Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből 1. Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Zárthelyi dolgozat, ismétlés, összefoglalás Bevezetés a Cprogramozási nyelvbe A C Programozási nyelv jellemzői 5. Mintaprogram készítése a Cprogramozási nyelvre Pótzárthelyi megírása Kovácsné C. J. Pergelné B. I.Benkő L.: Mindenkinek a PCről, Computer Books, Budapest,1997. Pétery Kristóf: Windows XP Professional (LSI Oktatóközpont), Kis Balázs: Windows XP haladóknak Dr. Dudás László: Számítástechnika 1. oktatási segédlet, URL címe: További Ajánlott Irodalom: John GammackValerie HobbsDiarmuid Pigott: The book of Informatics Bill GatesCollins Hemingway: of thought: Succeeding the digital economy, USA, 2000., ISBN Órára való járás (max. 3 db hiányzás) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, illetve egy darab önálló feladat elégséges szintű megoldása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 40%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 60%

7 os a közepes (3) minősítésnek, 70%os a jó (4) minősítésnek és a 80%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). szóban

8 Matematika GEMANEÜESZL 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy heti óraszáma: gyakorlat 3 15 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Matematikai Intézet Dr. Körtesi Péter egyetemi docens 1. Logikai alapfogalmak. Halmazelméleti alapfogalmak Valós számok Műveletek a valós számtestben, algebrai kifejezések 2. Függvények (egyváltozós valós, szakaszonként lineáris, elemi függvények) Függvények jellemzése (határérték, folytonosság, monotonitás, korlátosság. Függvény inverze. Konvex, konkáv, páros, páratlan és periodikus függvények) Valós számsorozat fogalma és tulajdonságai. Sorozatok monotonitása, korlátossága, határértéke, konvergenciája. 3. Lineáris egyenletrendszerek. I. zárthelyi dolgozat Mátrixok, determináns Kombinatorika 4. Valószínűségszámítási alapismeretek A valószínűségi változó (diszkrét és folytonos). Az eloszlásfüggvény fogalma és tulajdonságai. A sűrűségfüggvény fogalma és tulajdonságai. A valószínűségi változó jellemzői. 5. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások és jellemző adataik. II. zárthelyi dolgozat Egyváltozós valós függvények differenciálása. A differenciálhányados és a derivált fogalma. Deriválási szabályok. Elemi függvények deriváltjai. Dr. Szarka ZoltánDr. Raisz Péterné Dr.: Matematika III. (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006) Az órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat 60%os sikeres megírása

9 Egészségügyi azonosító ETAET6132L 2. rendszerek A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy heti óraszáma: gyakorlat 3 15 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Dr. Nagy Géza Elméleti Egészségtudományok Intézete egyetemi docens A hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el az egészségügyi azonosító rendszerek témaköréből, hogy azok segítségével megismerjék azokat a legfontosabb fogalmakat, amelyek az ismeret reprezentációtól a konkrét egészségügyi kódrendszerekig vezetnek el. A hallgatók ismerjék meg a legfontosabb egészségügyi kódrendszereket, azok alkalmazásának gyakorlatát, a különböző szintű ellátási szinteken. Legyen rálátásuk az azonosítás további alkalmazási lehetőségeire, és az azonosítás technikai feltételrendszerére.. 1. Az azonosítás szükségessége az egészségügyben Információ elméleti alapok, egészségügyi információs tér, információ modellek és orvosi ismeretek 2. Fogalom halmazok Fogalmi kódrendszerek az egészségügyben, klasszifikáció 3. Hagyományos orvosi kódrendszerek BNO, OENO Kombinatorikus orvosi kódrendszerek SNOMED, TNM 4. Meta klasszifikációk: HBCS Az azonosítás további módszerei, és alkalmazásaik: Intézményazonosítás, vonalkód, RFID, biztonsági elvárások (személyazonosítások) 5. Az egészségügyi adatok szenzitivitása A gyakorlat előadásaink jegyzetei, az előadások anyaga PDF formában Egészségügyi informatika. Szerk: Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, open access Ajánlott irodalom, jegyzetek, tankönyvek: A témával kapcsolatos weboldalak, pl.: Elektronikus dokumentumok: Folyóiratok: aláírás a jelenlét alapján, ZH A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az

10 elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján

11 Adat és titokvédelem ETAET6236L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet 2 10 elmélet kollokvium kötelező Államtudományi Intézet Dr. Czékmann Zsolt tanársegéd A kurzus az adatvédelemnek és az információszabadságnak az általános kérdései mellett az egészségügyben releváns témájába vezeti be a hallgatókat. 1. A jogi szabályozás története; a hatályos jogi háttér; a törvény célja és hatálya Alapfogalmak Az adatkezelés elvei, jogalapja 2. Adatbiztonság; az adatkezelés korlátai; adatfeldolgozás Az érintettek jogai és érvényesítésük; kártérítés és sérelemdíj A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 3. A közérdekű adat megismerése iránti igény A közérdekű adatok közzététele A közzétételi listák 4. A Hatóság A Hatóság eljárásai A minősített adat 5. Az egészségügyi adatok kezelése és védelme Az orvosi titoktartás Majtényi László: Információs és médiajog I. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. tv. A minősített adat védelméről szóló évi CLV. tv. Majtényi László: Információs és médiajog II. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A kollokviumi jegy megszerzésének feltétele sikeres írásbeli vizsga teljesítése. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások anyaga alapján.

12 Az egészségügyi ellátás struktúrája ETAET6133L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 3 10 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens Az egészségügyi rendszerek főbb típusait, szereplőit, a szereplők érdekeit; Az egészségügyi rendszerek felépítését, struktúráját, kapacitásait; A hazai egészségügyi ellátórendszerben jellemző betegutakat, betegellátási adatokat; Az Európai Uniós országok egészségügyi rendszereiben a gazdasági válság okozta változásokat, reformokat; A hazai egészségügyi rendszer folyamatban lévő struktúraváltását; A nemzeti szakmai programok felépítését és tartalmi elemeit, a népegészségügyi programokat. 1. Az egészségügyi rendszerek főbb típusai, szereplői az OECD országokban és az EUban. Az Országgyűlés, Kormány, szaktárca szabályozó szerepe, az ÁNTSZ és a kormányhivatalok engedélyezési és ellenőrzési szerepe, a társadalombiztosító finanszírozó és ellenőrző szerepe. 2. Az egészségügyi rendszerek felépítése, struktúrája az alapellátástól a szakellátáson át az egyetemi ellátásig. Az egészségügyi szolgáltatók tulajdoni viszonyainak elemzése, a kórházak államosításának menete, szakmai tartalma. 3. A hazai egészségügyi ellátórendszerben jellemző betegutak, betegellátási adatokkal; Az Európai Uniós országok egészségügyi rendszereiben a gazdasági válság okozta változások, reformok 4. A hazai egészségügyi rendszer folyamatban lévő struktúraváltása, a struktúraváltás térbeli elemzése, a profilváltó kórházak átalakulása. A nemzeti szakmai programok felépítése és tartalma (rákellenes program diabétesz nemzeti program, a sürgősségi ellátórendszer fejlesztésének programja), a népegészségügyi programok. 5. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek az egészségügyi rendszer átalakításában Magyarországon. Kötelező irodalom: Dózsa Csaba (2011): Struktúraváltás az egészségügyben a kórházak stratégiai mozgástere a 2000es években. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 10(3): old. Dózsa, Cs. (2012): A spontán államosítás kockázatai és lehetőségei, avagy mi várható a rendszer átalakításáról? Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 9(3): old. A válság hatásai a magyar egészségügyre. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 51. évf. 1. szám április.

13 Evetovits Tamás, Gaál Péter (2005): A költséghatékonyság értelmezése az egészségügyben: egészséggazdaságtani alapok Cochranetől Culyerig, in Egészség gazdaságtan (szerk. Gulácsi) Medicina. Dózsa Csaba (2011): Stratégiai döntési helyzetek és lehetséges válaszok a hazai kórházszektorban, IV. fejezet, oldal. A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre Magyarországon a 2000es években. Doktori (PhD) disszertáció. Nemzeti rákellenes program. Egészségügyi Minisztérium, február. A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztése MOTESZ füzetek Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország: Semmelweis Terv, május. Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Széchenyi Terv. Ajánlott irodalom: Borbás Ilona Dr. Kincses Gyula (2007): Egészségügyi rendszerek az Európai Unió régi tagállamaiban. Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, Budapest. Machenbach J. P., Martin McKee (2013): Success and failures of health policy in Europe. Four decades of divergent trends and converting challenges. European Health Observatory. Open University Press. Dózsa Csaba (2011): A hazai kórházak csoportosítása klaszterelemzéssel, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 49(1): old. ESKI Tanulmányok (2008): Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában. Dózsa Csaba (2012): Az Európai Uniós fejlesztések: NFT II. Kapuzárás előtti kasszasöprés. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 9(6): old. Jakubovski, E., Saltman R. B. (2013): The changing national role in health system governance. A casebased study of 11 European countries and Australia. Órákon való aktív részvétel. Gyakorlati órai munka, csoportos feladatmegosztások és részvétel (max. 20 pont) (3 hiányzásnál több esetén ebből 1 pont sem jár) Zárthelyi vizsga (max. 80 pont) Összesen: 100 pont, Érdemjegyek: (050 pont 1es; 5165 pont 2es; as; 7990 pont 4es; pont 5ös) A zárthelyi vizsga anyaga: az előadások anyaga, az órák keretében kiosztott háttéranyagok, elvégzett csoportos feladatmegoldások, a tematikában szereplő kötelező szakirodalom. Írásbeli számonkérés.

14 Humánerőforrás ETAET6134L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens Megismertetni a hallgatókat korszerű emberi erőforrás menedzsment terminológiájával, meghatározó elméleti iskoláival. A hallgatók ismerjék meg az emberi erőforrás menedzsment főbb eszközrendszerét, a toborzás, humánerőforrás fejlesztés, bérezés és ösztönzés, a teljesítménymérés, teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. A hallgatók sajátítsák el az emberi erőforrás menedzsment legfontosabb feladatait, álláshirdetések készítése, munkaköri leírások kidolgozása. Legyenek tisztában egy egészségügyi szervezet aktuális humánerőforrás kérdéseivel, problémáival. Képesek legyenek elemezni egy egészségügyi szervezet humánerőforrás helyzetét, és meghatározó külső környezeti elemeit. Tantárgyi tematika 14 oktatási hétre: 1. Az emberi erőforrásmenedzsment kialakulásának története, főbb lépései, trendek és jellemző iskolái Az emberi erőforrásmenedzsment kulcsfontosságú feladatai (külső és belső toborzás, teljesítményértékelés, fizetési kategóriák kidolgozása, munkakörök kialakítása, vezetői szerepek tisztázása) 2. Motivációs elméletek, kompenzáció, ösztönzés Munkaerőfejlesztés, tréningek, továbbképzések tervezése, szervezése 3. A hazai humánerőforráshelyzet elemzése (orvosok, diplomás ápolók, egyéb személyzet) Az egészségügyi struktúraátalakítás által gerjesztett kihívások, hiányszakmák, fejlődő ellátási területek 4. Ágazati Humánerőforrás Fejlesztési stratégia, kórházi esettanulmányok feldolgozása HR közalkalmazotti MT alá tartozók helyzete, eltérése, munkaszerződések felépítése, tartalma 5. Humánerőforrásfejlesztés az EUs pályázatok keretében (TÁMOP programok) Aktuális Kormányzati intézkedések az egészségügyi dolgozók megtartására. Kötelező irodalom: Dr Poór Ferenc A személyiség és kompetencia szerepe a munkaerőfelvételben Fritz Péter (2011) Mozgásos rekreáció. Bába Kiadó. Karoliny Mártonné: Az emberi erőforrás menedzsment alapjai. PTE KTK Kiadó, 2008 Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella: Humán erőforrások gazdaságtana. Bíbor Kiadó Dr. Tóthné dr. Sikora GizellaUglyai György: Oktatási segédlet a Humán erőforrások gazdaságtana tantárgyhoz Dr. Kopp Mária, Skrabski Árpád: Stressz a munkahelyen. Előadásanyag

15 Dr. Csák Réka: Humánerőforrás fejlesztés lehetőségei az ápolásban. Előadásanyag Mohácsi György utódlási stratégia a kulcsemberek megtartásáért utolsó letöltés html utolsó letöltés: OEP Statisztikai Évkönyvek, Egészségügyi szektor humánerőforrás adatai, Semmelweis Terv 2011 Szakmai Koncepció, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság, humánerőforrás fejlesztés fejezetei. KSH statisztikai évkönyve, / [szerk. Berettyánné Halas Judit] Ajánlott irodalom: Nancy J. Niels (2013) Basic Concepts of Health Care Human Resource Management. Wall Street Journal, USA. Bruce J. Fried and Myron D. Fottler (2008) Human Resources in Healthcare (third edition). Health Administration Press, USA. Derek Torrington, Laura Hall, Stephen Taylor (2005) Human Resource Órákon való aktív részvétel. Gyakorlati órai munka és részvétel (max. 20 pont) (3 hiányzásnál több esetén ebből 1 pont sem jár) Zárthelyi vizsga (max. 80 pont) Összesen: 100 pont, Érdemjegyek: (050 pont 1es; 5165 pont 2es; as; 7990 pont 4es; pont 5ös) A zárthelyi vizsga anyaga: az előadások anyaga, az órák keretében kiosztott háttéranyagok, elvégzett csoportos feladatmegoldások, a tematikában szereplő kötelező szakirodalom. Írásbeli számonkérés.

16 Mikroökonómia GTGKG601EGKL 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat kollokvium kötelező Gazdaságelméleti Intézet Dr. Karajz Sándor egyetemi docens A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mikroökonómiai közgazdaságtan elméletével, összefüggéseivel, a fogyasztói és a termelői magatartás modellezésének alapjaival, a piacszerkezetek sajátosságaival. 1. Közgazdaságtan tárgya, helye a tudományok rendszerében; A mikroökonómia alapjai A piac működési mechanizmusa A háztartás gazdálkodása, a fogyasztói magatartás; Hasznosság 2. A fogyasztói kereslet; A jövedelem és az árak változásának hatása a keresletre A kereslet rugalmasságai A vállalat és a termelői magatartás; A termelés tényezői, a termelési függvény 3. A vállalati döntés hosszú távú vizsgálata A termelés költségei és költségfüggvényei; A vállalat jövedelmei A piaci formák, a piaci verseny és az ágazati kínálat 4. A tökéletesen versenyző vállalat és ágazat A monopol vállalat és ágazat A termelési tényezők piaca; A munka és a természeti javak 5. A tőketényezők értékelése Az állam szerepe a mikrogazdaságban Kötelező irodalom: Szilágyi Dezsőné dr.: Közgazdaságtan alapjai I. (Bevezetés a mikroökonómiába); Miskolci Egyetem, Ajánlott irodalom: Dr. Misz József: Bevezetés a mikroökonómiába, LSI Oktatóközpont, Budapest, ISBN X SamuelsonNordhaus: Közgazdaságtan IIII, KJK Koppányi Mihály: Mikroökonómia, Műszaki KönyvkiadóAula Kiadó, Budapest, ISBN A hallgató a félév során sikeresen megírt zárthelyik alapján megajánlott jegyet szerezhet vagy a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tehet. Írásbeli vizsga.

17 Egészséges táplálkozás alapjai ETVNT6049L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet, gyakorlat 2 5 elmélet, 5 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Újszászy László (Fizioterápiás Tanszék) A korszerű táplálkozástudományi ismeretek elsajátítása, valamint a különböző életkorok jellemző diétáinak megismerése. 1. A táplálkozástudomány alapfogalmai, táplálkozási szükséglet, táplálék összetevők. Kalória és tápanyagszükségletek, EQ fogalma, értelmezése. Tápcsatorna, emésztőenzimek. A gyomor bél rendszer felépítése. Emésztés 2. Makrotápanyagok (fehérjék, zsírok, szénhydrátok) Kiegészítő tápanyagok: só, cukor alkohol. Mikro tápanyagok, nyomelemek Zsírban oldódó vitaminok. Vízben oldódó vitaminok 3. Tápanyag egyenértékűség. Speciális diaeták Élelmiszertárolás, tartósítás. Élelmiszer mérgezés Adalék anyagok, fűszerek 4. A magyar néptáplálkozás jellemzői. Az egészséges táplálkozás alapelvei. Fehérje intoleranciák. Tehéntejfehérje és szójaérzékenység. Hányással, hasmenéssel járó kórképek Elhízás étrendi kezelése (prevenció, életmódváltás, stb.) Obstipació diétája. Alternatív táplálkozási szokások. Zárthelyi dolgozat megírása 5. Cukorbetegség diétás kezelése (I., II. típus). Vesebetegségek diétáinak általános alapelvei. Javítási lehetőség, jegyek lezárása. Kötelező irodalom: Dr. Barna Mária: Táplálkozásdiéta (Med. Bp., 1996) Dr. Bíró Dr. Lindner: Tápanyagtáblázat (Med. Bp., 1995) Dr. Decsi Tamás: Csecsemőtáplálás (Dialóg Campus Kiadó, 1998) Briony Thomas, Jacky Bishop: Manual of Dietetic Practice WileyBlackwell; 4th Edition edition (18 Jun 2007) Ajánlott irodalom: Roeder I:Élelmezés tudomány Medicina, Budapest, 2007 Roeder I.: Új tápanyag táblázat Medicina, Budapest, 2010 Újszászy L.: előadás jegyzetek (Hand out információ) Joan WebsterGandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics (Oxford Medical Handbooks) OUP Oxford; 2 edition (22 Dec 2011) Félévközi számonkérés módja: Házi dolgozat A hallgatóknak a félév végére 1015 oldal terjedelmű házi dolgozat elkészítésével kell demonstrálniuk a félév során hallott ismeretek gyakorlatba való beültetésének képességét. A házi dolgozat témáját a szabadon választhatják a tantárgy tematikájából.

18 Értékelése: A dolgozat értékelése 3 szempont mentén történik: a) A formai követelményeknek történő megfelelés (nem felel meg 1, súlyos hiányosságok 2, némi hiányosságok 3, apróbb hiányosságok 4, hibátlan 5) b) A dolgozat tartalmi megfelelősége (a célkitűzés és a tantárgyi tematika koherenciája) (nem felel meg 1, súlyos hiányosságok 2, némi hiányosságok 3, apróbb hiányosságok 4, hibátlan 5) c) Az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetésének készsége (elégtelen 1, elégséges 2, közepes 3, jó 4, jeles 5) A házi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: 60% alatt elégtelen (1), 60% 70% elégséges (2), 70% 80% közepes (3), 80%90% jó (4), 90%100% jeles (5).

19 Túraszervezés elmélete ETAET6189L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: elmélet 2 10 elmélet gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Lukács Andrea gyakorlati oktató A szorgalmi időszakban a hallgatók megismerkednek a különböző jellegű túrákkal, ezek csoportosításával, sajátos vonásaival. Elsajátítják a lebonyolításukhoz szükséges elméleti alapokat, személyi, tárgyi feltételrendszert. Az utolsó órán zárthelyi dolgozat formájában adnak számot az elsajátított ismeretekről. Túrázás kialakulása, történeti előzmények, a tárgy kapcsolódása más tantárgyakhoz, tudományok határterületeihez Túrák felosztása, csoportosítása különböző szempontrendszerek alapján Túravezető szakmai, pszichikai, fizikai felkészültségének követelményei Különböző túrák szervezésének kritériumrendszere, személyi, technikai, pénzügyi, vonatkozásai Földrajzi alapfogalmak, térképészeti ismeretek, túrajelzések Gyalogos túrák különböző változatai Magashegyi, alpesi túrák Téli túrák, sítúrák, síelés elmélete, alapfogalmai, Kerékpáros túrák Vízi túrázás, lovas turizmus Egészségügyi, gyógy, wellness turizmus ZH dolgozat írása Elsősegélynyújtási ismeretek, külön hangsúllyal a különböző túrák során előforduló sérülésekre, balesetekre Tananyag összefoglalása, ismétlése, javítási lehetőség Órai jegyzet Fülep Teofil: A túravezetés mestersége (Miskolc. 2004) Dosek Ágostn: Erdők, hegyek sportjai (MTF. Bp ) Ajánlott irodalom: Dr. Dosek Ágoston Ozsvárt Miklós: A sízés +3 Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia, szerk.: Neidenbach Á. Pusztay S.(Bp. Kornétás kiadó,2005) Bokody József: Vízitúrázók kézikönyve (Mezőgazdasági kiadó, 2001) Stefano Ardito: Trekking in the Alps [Alpok Nem csak hegymászóknak (Gulliver Könyvkiadó, 1995)] Stefano Ardito: Csúcsok és csúcsteljesítmények (Gulliver Könyvkiadó, 1995) Aláírást az a hallgató kap, aki az órák 20 %nál többet nem hiányzik, amit rendszeres katalógussal ellenőriz az oktató. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat érdemjegye. A zárthelyi dolgozat kérdései a félév során elhangzott elméleti és gyakorlati rész anyagából áll, amit a hallgatók írásos formában

20 megkapnak az előadótól. Az elégséges (2) osztályzathoz legalább 51%ban kell a dolgozatot sikeresen megírni, közepes (3) érdemjegyhez 63%ban, jó (4) érdemjegyért 75%ban és jeles (5) érdemjegyért legalább 87%ban. Zárthelyi dolgozatot csak az a hallgató ír, aki az aláírás feltételét teljesítette. Ha a hiányzás meghaladja 20%ot, aláírást nem szerezhet, és a tantárgyat újra fel kell venni a kredit megszerzéséhez.

21 Önismeret ETAET6215L 2. A kurzus típusa: Kredit: A tantárgy féléves óraszáma: gyakorlat 2 10 gyakorlat gyakorlati jegy szabadon választható Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Mayer Krisztina egyetemi adjunktus Kialakítandó kompetenciák: Tolerancia, kommunikáció, empátia, önreflektivitás, stb. Cél lehet továbbá a viselkedés korrekciója, érettebb megküzdési stratégiák elsajátítása. A tantárgy célja a résztvevő hallgatók személyiségének és közösségi életének fejlesztése, valamint a résztvevők arra való buzdítása, hogy merjenek és akarjanak önálló, gondolkodó emberekké válni, olyanokká, akik saját véleménnyel és célokkal rendelkeznek, és azokért küzdeni is képesek. A kurzus célja továbbá, hogy olyan készségekkel rendelkezzenek a hallgatók, melyeket az egészségügyben betegekkel végzett munka során is hasznosíthatnak. Pl.: empátia, a másik elfogadása, tolerancia, stb. F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam Magyar könyvklub Budapest Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában TK., Bp Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok TK, Bp Dr. Bús Imre Dr. Péchy Benjamin Szabó Ernő Szente István: Játékok a személyiség és közösségfejlesztés szolgálatában szekszárd, Nagyító Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Játékgyűtemény Nagyító alapítvány átdolgozott kaidás Rendszeres óralátogatás, aktív órai részvétel. Sajátélmény önreflexió házidolgozat időbeni leadása.

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Ok 1. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (1): HUMÁN ANATÓMIA I. IBKHUM006_1M

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek

Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak. Tantárgyleírások. Alapozó medicinális ismeretek Munkahelyi egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak Tantárgyleírások Alapozó medicinális ismeretek Tantárgyi program Anatómia I. félév: 25 óra Kollokvium Kredit: 3 A tantárgy felelős tanszéke és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben