JEGYZETEIM AZ UTOLSÓ OLDALAKRA IDŐNKÉNT ÚJ TARTALOM KERÜL! LAPOZZON, GÖRGESSEN! Mindenek előtt tudnia kell:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZETEIM AZ UTOLSÓ OLDALAKRA IDŐNKÉNT ÚJ TARTALOM KERÜL! LAPOZZON, GÖRGESSEN! Mindenek előtt tudnia kell:"

Átírás

1 JEGYZETEIM AZ UTOLSÓ OLDALAKRA IDŐNKÉNT ÚJ TARTALOM KERÜL! Mindenek előtt tudnia kell: LAPOZZON, GÖRGESSEN! Ez a dokumentum része weboldalamnak, tehát erre is érvényes, hogy...elkötelezettség nélkül, nem vállalkozóként, magam szerkesztem, fejlesztem, szakmám szeretete és érdeklődő természetem által vezérelve" amint ez a FŐLAP -on is olvasható. Ez azt is jelenti, hogy szűkebb szakmámon túl bármit szóba hozok. Diplomáim állami képzettségeimet tanúsítják, tudásomat ezek ugyan megalapozták, de nem határolják. Sokszor találkoztam alapképzettségemtől távoli, de tőlem nem idegen szakterületek által elkövetett hibákkal, tévedésekkel, olyanokkal is amelyek személyesen érintettek. Ezek inspiráltak arra, hogy önszorgalomból addig kutassak, amíg meg nem találtam ezek kijavításának lehetőségeit. Rá kellet döbbenjek, a világegyetemben minden mindennel összefügg, így a tudományágak és szakterületek megállapításai sem kizárólagosak. A szakmai tévedések gyökereinek jó része éppen abból fakad, hogy a másik szakterületen történteket figyelmen kívül hagyják! Ezért láttam szükségesnek ismereteim több tudományt és szakterületet érintő autodidakta módon való bővítését. A tanulmányozottak által feltártakat komplex módon átgondolva elemeztem, következtetéseimet a gyakorlatban kipróbáltam. Az itt közölt információk személyes tapasztalataimból, megítéléseimből, valamint gyakorlatban igazolt tudományos törvényeken alapulnak. Ezeket gondolatébresztőnek szánom. - Nevem, fantázianevem, domain nevem első részei egybecsengők, nyilván, mert mind az enyém. E weboldal - attól függetlenül, hogy korábban itt vállalkozásommal kapcsolatos információkat közöltem - magánemberként a sajátom. Ez nyilvános közlendőim elkötelezettség nélküli virtuális helye. - Miután most üzletem, szervizem zárva és vállalkozói tevékenységem saját döntésem alapján szünetel logikus, hogy ezt a weboldal korábbról ismert fejlécében teszem közzé. - Itt minden tartalom - a más engedélyével itt megnyíló nevesített tartalmakat kivéve - kizárólagosan a sajátom és ezekkel kapcsolatban minden jogomat fenntartom. - Az innen nyíló egyéb tartalmakat befolyásolni nem tudom, így azokkal kapcsolatban minden felelősséget kizárok. - E weblapon bármilyen fájl formában található tartalom felhasználása és abból eredő következmények vonatkozásában minden felelősséget kizárok. - Az esetleges gépelési, értelmezési hibákért, tévedésekért, nehezen érthető fogalmazásért, megmagyarázatlan idegen szavakért, kifejezésekért elnézést kérek, ha az időnkénti visszaolvasások kapcsán azokat észreveszem, kijavítom. - Életutam vállalkozói státuszomat megelőző része volt a hosszabb. Akkor más vállalkozások tagjaként, állami, szövetkezeti tulajdonú cégek alkalmazottjaként sokféle feladatot oldottam meg, melyek tapasztalataiból rengeteget tanultam. Ezek emlékei és azok újraértékelése saját kútfejemből jönnek. - Jegyzeteimet néha, a témához kapcsolódó történeteimmel színesítem, kommentálom. - Újabb ismereteim tudatában, komplex módon elemezve gondolom újra korábbi megállapításaimat. - Határozott és kategorikus megfogalmazásaim részben a dolgok személyes megtapasztalásából, részben tudományosan igazolt törvényekből fakadnak, mert alapvetően ezekben hiszek, de előfordulhat hogy, néhol mégis tévedek. Írásaimat tekintsék inspiratívnak, gondolatébresztőnek.

2 Legyünk okosabbak! - A fejlődése során megváltoznak az egyes tudományterületek általánosan elfogadott nézetei, fogalmai, meghatározásai, módszerei. Ezt nevezik paradigmaváltásnak. Ha valóban okosak szeretnénk lenni ezt követnünk kell. - Az igazi fejlesztések során el kell szakadni az általánosan elfogadott szakmai módszerektől, szokásoktól, sőt sokszor éppen szembe kell velük menni. - A technikai fejlődés általában elhanyagolja az emberközpontúságot, megköveteli a géphez való alkalmazkodást, mindent igyekszik beskatulyázni, tipizálni, uniformizálni, kódolni, elgépiesíti, személytelenné teszi a dolgokat. Digitalizálják a finom harmonikus analóg folyamatokat, mert a számítástechnika így képes azokat kezelni, megoldani. A végletekig történő felbontások tökéletes virtuális világot teremtenek, de az hiába pontos, mégsem élethű. Az ezzel való feladatmegoldások bizonyos képességeket, készségeket visszafejleszt. Például a kézírást, a rajzolást, a térbeni perspektivikus látásmódot. Sok vonatkozásban a virtuális tartalmak előtérbe kerülnek, megelégednek a dematerizált tartalmakkal, a fizikai valóság, a materiális dolgok másodlagossá válnak, pedig a virtuális azon alapul. - Sok szakma fejlődése kapcsán a régi egyszerű és azonnal célravezető diagnosztikai módszereket elfelejtik. Ez leginkább az orvosdoktorok gyakorlatára jellemző, ahol lassan kihalófélben vannak a közvetlen fizikális vizsgálatok, mert egyre tökéletesebb diagnosztikai és informatikai eszközök kerülhetnek az orvosok kezébe, a fizikai törvényeket kihasználó precíz mérnöki fejlesztőmunka eredményeként. - A szakmák specializálódása minden területen a szűklátókörűség irányába visz, ugyanis hiába mélyítik, tökéletesítik egy adott részterület ismereteit, ha nincsenek tekintettel az adott dolog más szakterületekkel kapcsolatos összefüggéseire, egymásra gyakorolt hatásaira. Az az okos, aki erre tekintettel teszi mérlegre", veszi figyelembe egy specialista megállapításait. - Komplex gondolkodásmódú tudományos elemzések révén lehet igazi fejlődést elérni. Ilyesmire azonban csak a széles és elmélyült érdeklődési körű tanulni vágyó emberek képesek. Ezek egyik szakmában sem a mindennapi rutinfeladatok megoldói. - Ezekből következik, hogy, egy összetett műszaki /vagy bármi más / feladat tökéletes megoldáshoz nem elegendőek a legszorosabban kapcsolódó alap és alkalmazott tudományok ismeretei és azok helyes alkalmazása. - A saját gyakorlatomban sokféle speciális feladatot kellett megoldanom és ehhez sokszor volt szükségem más szakterületekkel megismerkednem. Ez nekem azért nem volt probléma, mert a rutinos, monoton dolgokat nem kedvelem. Ez a robotok fárasztó unalmas világa, ezekre a mérnök automata gépeket készít. Tevékenységem által létrehozott produktumok sikeres működése és üzemelési tapasztalatai bebizonyították, hogy igenis lehetséges több szakterületet átfogva optimális megoldásokra jutni. A széles érdeklődési kör, a többletismeret, a komplex gondolkodásmód alapfeltétel. A megvalósítás feltételrendszere eléggé bonyolult, nem részletezem. Akit érdekel a világ globális fejlődése, szerezzen minél több hiteles ismeretet autodidakta módon. Így okosabb, színesebb, tartalmasabb, egészségesebb, elégedettebb életet élhet és tájékozottsága révén képes lesz önállóan, optimálisan megoldani olyan feladatokat is, amelyekhez korábban segítségre volt szüksége, ennek kapcsán azok költségeit megspórolhatja, ezzel saját gazdasági körülményeit jelentősen javíthatja. Itt például mindenféle témában felsőfokú ismereteket szerezhetünk: Nyilván egy konkrét feladat megoldásához még sok egyéb ismeret és feltétel szükséges.

3 Ez az automata váltós bicikli sem butaság! Okos, intelligens... élőlények...eszközeink...gépeink - Klasszikus értelemben élőlényeket, elsősorban embereket illetünk ezekkel a jelzőkkel, főleg azokat, akik keresik a dolgok okát, gondolkodnak mielőtt cselekszenek, megfontoltan döntenek. - Az intelligens az egyik legvitatottabb fogalom az ezzel foglalkozó tudományos körökben. Eredendően ez is élőlények tulajdonsága. Egyfajta meghatározása szerint az emberi elme elemző és megkülönböztető képessége, aminek részei: a problémamegoldás sikeressége, az összefüggések átlátása, az emlékezőképesség, a gondolkodás gyorsasága. Az is bizonyos, hogy az ember értelmi képességeinek - egy adott test módszer szerinti mérésen alapuló - relatív szintje. A szakterületenkénti intelligenciák esetében azonban más és más az ismeretek köre. Ezért ezt minőségi mutatót, csak is az adott fajtájára vonatkozó ismerethalmaz vonatkozásában lehet helyesen értékelni. - Általánosságban az igazi intelligencia a körülmények ismerete és tekintetbevétele mellett az adott helyzetben a helyest a helytelentől való megkülönböztetés képessége. Miért feszegetem én ezeket a kérdéseket? - Azért, mert ma használati tárgyainkat, eszközeinket, gépeinket is okosnak, intelligensnek nevezzük. Korunkban egy parányi tárgy, egy eszköz, rengeteg információt képes tárolni és meghatározott programokat alkalmazva azokat a kezelő utasításai szerint gyorsan képes feldogozni. Vannak robotszerűen, automatikus feladat végrehajtó szerkezetek, melyek érzékelő rendszerének értelmezési tartományába eső jel hatására jönnek működésbe. Egy ilyen szerkezet az alkotója által beletáplált, valamint érzékelőivel detektált információkkal rendelkezik és ezeket az adott alkalmazás képességei keretében dolgozza fel. Alkotója képességeit legfeljebb emlékezet, kapacitás, sebesség, teljesítmény, kifáradás vonatkozásában múlhatja felül, optimumkeresése az okos ember leleményességét nem haladja meg. Nem tud olyan szintű elemzéseket és logikus komplex gondolkodást produkálni, mint amilyenekre egy rafinált élőlény, egy ember képes. - Például első közelítésre egyszerű és okos szerkezetnek vélhetjük az autó ablaktörlőjének automatikus működtetését. Ennél a szélvédő adott felületébe ágyazott nedvességérzékelőre jutó bármiféle nedvesség hatására bekapcsol az ablaktörlő és szétken bármiféle szennyeződést az üvegen. Így kárt is okozhat, sőt még veszélyes is lehet. Lehetne ezen javítani az ablakmosó egyidejű indítása által, nyilván ez bonyolítaná a dolgot. - Az ablakhúzó motorok könyörtelen távműködtetése sem mérlegeli az ablaküveg tisztaságát ezáltal mondjuk, ha az homoktól szennyezett akkor garantált a karcolás. - Úgy gondolhatjuk jól jön nekünk, ha a sűrűsödő ködbe érvén automatikusan bekapcsol a ködfényszórónk, de nem biztos, hogy a szembejövő szempontjából is így van ez, annál is inkább mert a szabály szerint ilyenkor azt le kell kapcsolni, no igen mert a szerkezet nem látja" a szembejövőt és nem a köd miatt, hanem mert erre figyelő érzékelővel nem rendelkezik. - Egy kipörgésgátló működésbelépésének feltétele a szögsebesség változás másodperc tört része alatti érzékelése, tehát egy rendkívül rövid idejű kipörgés. - A blokkolásgátlónál is hasonló a helyzet. E szerkezetek titka és hatásuk eredményessége az érzékelést követő rendkívül gyors működésben van. Nyilván a blokkolásgátló nem olvasztja meg a jeget, így amikor a száraz út maximálisan 0,7-0,8-as tapadástényezője a jégen 0,1-0,15-ös értékre vált, ezzel arányosan csökken a jármű lefékezettsége, de a kerekek közötti eltérő tapadás esetében, a szerkezet gyors működése révén a nagyobb tapadási tényezőjű kerek sem blokkolnak, ezért a az egyenes úttartás megmarad, de a fékút megnő, mégpedig a legkisebb kerék alatti tapadási tényező szerinti csúszásmentesen kivihető fékerő hatására kialakuló kisebb tömeglassulásnak megfelelő lényegesen nagyobb értékre, így a megálláshoz is sokkal hosszabb időre lesz szükség. - Végül is a valóban hasznos, precíz, gyors, megbízható automaták tudása" megérdemli a szóban forgó jelzőket. - Mindenki maga kell eldöntse, mi érdekli, mi nem, a világ egyre szélesedő körben hozzáférhetővé váló színes információinak birodalmában. Ahol járatos, ott okossá válhat, ha van érdeklődése, adottsága, tehetsége, képessége.

4 Okos, intelligens... élőlények...eszközeink...gépeink / folytatás / Az állatokat is okosak. Akinek vannak haszonállatai, háziállatai, vagy akár csak egy kedvenc kutyája, tisztában van ezzel. Csodálatos, hogy az ember és a vele élő háziállat kommunikációja a felek minden rezdülésére történő odafigyelésén, a jelek kölcsönös megértésén, betanulásán, majd következes alkalmazásán alapul. Ez a kapcsolat egy idő után mindkét félben olyan különleges képességeket fejleszt ki, amelyek másként nem lennének. Ezt évtizedes személyes tapasztalom alapján mondom. Gyerekkoromban kedvenc olvasmányom a Dzsungel könyve" volt, játszópajtásom pedig a csodaszép, nagyon okos tacskó kutyám. Akkor, saját élelmünk megteremtése céljából disznót hizlaltunk és baromfit tartottunk. Nagyapám testvére megtanított a disznó vágásra és feldolgozásra is. Gyerekként hivatalos voltam böllérkedésre a rokonság körében történt vágásokra. Akkor elég komolyan gondoltam, hogy állatorvos leszek, részletesen tanulmányoztam a felboncolt háziállatokat. E mellett az iskolában a fizika elsődlegessége mellet, különös érdeklődéssel tanultam a biológiát. Később nagyvárosi életmódom során, a hentestől vásárolt nyersanyagból készített ételeinkhez mindig alapos vizsgálódással én készítettem elő a húsféleségeket. A házi és némely haszonállat anatómiáját, szerveit a gyakorlatban volt módom alaposan megismerni. Amikor ma, tudósoktól olyanokat olvasok, hogy az ember szervei és testi felépítése leginkább a disznóéhoz hasonlít, például egy orvosprofesszor szerint az ember szinte egy vertikális disznó", nem csodálkozom ezen. Ha ez így van, előéletem tapasztalatai alapján mondhatom, van némi fogalmam saját magam szervezetéről. Nem lettem állatorvos érdeklődésem mindmáig megmaradt. Egyik osztálytársam szerint - aki a sertéstenyésztésben gyakorlott állatorvos - a disznó az egyik legintelligensebb szeretetre méltóbb állat. Érdekes, hihetetlen kutyás tapasztalatom a következő. Kutyánk bent van a szobában, onnan nem lát ki, az ablak nincs nyitva, tehát külső szagot sem érezhet, mégis valahogy megérzi, ha méterről csendben közeledik egy kutya és elkezdi megugatni. Az is rejtélyes, ha kocsival jövünk hazafelé megérkezésünk előtt, az addig fekve pihenő állat méterrel a megérkezés előtt felkel és az ablakon át figyelve türelmetlenül várja a hazaérkezést. Kutyánk rendkívül következetes és a megszokott eseményeket óramű pontossággal várja, arra valami módon mindig felhívja a figyelmünket. Amire szüksége van, amit szeretne azt logikus jelzéseivel adja tudtunkra. Mindent elér amit csak akar, semmit nem tesz amit nem szeretne. Sikeresen elintéz magának mindent. Kiskorában iszonyatos csínytevések által igyekezett az elsőbbséget kiharcolni magának, de ma már biztosan benne, hogy szeretjük és nem kell rosszalkodnia ahhoz, hogy megkapja azt ami indokolt, viszont tudomásul vette, hogy az ő akarata a miénk alá van rendelve. Alapos oka van annak, ha nem hajlandó szót fogadni. Például kedvezőtlen időjáráskor nem szeret kimozdulni. Mi ez, ha nem intelligencia? Az is érdekes, hogy a szabad szemmel nem látható élőlények mi mindent megtesznek annak érdekében, hogy életüket, fajukat fenntartsák. Például vírusok arra is képesek, hogy antigén szerkezetüket megváltoztassák fennmaradásuk biztosítása végett. A férgek bonyolult élősködési folyamata pedig kifejezetten rafinált. Mi ez, ha nem intelligencia? Persze ez, csak az élősködő szempontjából kedvező. A növények világa is olyan jelenségeket produkál amelyek az adott helyzetet, az adott körülményeket / táptalaj, légköri paraméterek / mérlegelve képesek életfolyamatukat önállóan megvalósítani. Mi ez, ha nem intelligencia? Mindennek van oka, de, ha azt nem ismerjük, akkor csak csodálkozunk, ha megtudjuk az okot, akkor már minden evidens. Egy bizonyos, ha tudjuk, ha nem, a világban rengeteg csodálatra méltó dolog létezik. Ezeket felfedezni, megismerni okos cselekedet.

5 Csináld magad? Biztosan jól jár az, aki maga csinálja az akármit, ha azzal kapcsolatban van érdeklődése, elég részletes alapismerete, ügyessége, ideje, kedve, megfelelő körülménye, szerszáma, szükséges tárgyi feltétel rendszere. Ez bármire igaz lehet, de csak akkor hasznos, ha tényleg átlag feletti türelemmel, értelemmel és ügyességgel legalább szakszerűen történik. Tökéletesen mindegy, hogy miről van szó, mert az érdeklődésnek és a sikerélménynek óriási hajtóereje van. Ám, ha az érdeklődés csak a haszonszerzésre irányul, akkor a végeredmény nem valószínű, hogy tökéletes lesz. Az érdeklődés a dolog használati tulajdonságaira kell, hogy koncentrálódjon, azaz, azt kell nagyon akarnom, hogy jól csináljam, hogy ami elromlott, jó legyen, talán még jobb is mint korábban volt. Mindezeken felül, hihetetlen előny, hogy amit magunk csinálunk annak minden részletét ismerjük és nem a szokásoknak, vagy a szakmai normatíváknak, a szabványoknak, az előírásoknak megfelelő kommersz dolog születik, hanem a mi ízlésünknek, igényünknek saját specifikációnknak megfelelő egyedi saját valami. Aki ezen megfogalmazásoknak megfelel a saját munkája gyümölcsének birtoklásán túl az egyedi a különleges érzésével is gazdagabb lesz. Fontos maradéktalanul teljesíteni a szükséges és elégséges feltételeket, mert azok hiánya silány barkácsmunkát eredményez, szélső esetben megakadályozhatja a megvalósítást. Például, ha mondjuk a biciklinket szeretnénk ápolni, karbantartani, javítgatni, szerelvényezni, átalakítani, alapvető műszaki, fizikai érdeklődés és ismeretek, minőségi szerszámok, speciális célszerszámok és eszközök mindenképpen szükségesek. Ezentúl megfelelő segédanyagokat és alkatrészeket kell felhasználni, Ugyancsak széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni, ha magunk vezetjük otthon konyhai dolgainkat és természetesen ehhez is kellenek megfelelő szerszámok, eszközök. Bármely témában a felhasználandó anyagok, alkatrészek beszerzésekor el kell tudni igazodni a kínálat adta lehetőségek között. Akár egy kerékpár tisztító-, ápoló-, kenőanyagról, akár egy konyhai nyersanyagról van szó ismerni kell annak tulajdonságait ahhoz, hogy jól válasszunk. A konkrétumokat illetően számtalan példát lehetne felsorakoztatni, mit miért és hogyan csinálj és persze mindenki a saját ízlése módszere szerint teszi dolgát. Igen! Mert az ízlések és pofonok különböznek"! Például amikor praktizáltam, ajánlottam valakinek, hogy a jellegzetesen kattogó kerékpár szabadonfutó racsni hangját meg tudom szüntetni, amire az volt a válasz: kifejezetten kedvelem ezt a hangot." Nem egy motoros kiheréli a kipufogóját a sportos hang miatt, vagy eleve ilyet vásárol. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy ez a motor nyomatékrugalmasságának a kárára történik. Ezért tehát nehéz receptet adni bármire is. Legfeljebb el lehet mesélni ki hogyan csinálja és azzal mennyire elégedett. Azután ki-ki tegye saját belátása szerint. Én abban biztos vagyok, aki fent megfogalmazottak birtokában cselekszik egyedi sikereket érhet el, mert az eddig nem említetteken kívül, biztosan van képzeletereje, fantáziája, ami rávezeti a megoldásra. Akinek viszont - bármi okból is - nem állnak össze a fentiek szerinti feltételek, jobb ha nem próbálkozik egyedül. Vegyen igénybe segítséget, de akkor azt is vegye figyelembe, hogy a kiszolgálásnak megfelelő kiszolgáltatottság szintjén marad.

6 Gesztenyés kerék / különösen omlós különleges süteményrecept / Összetétele: - 150gr bio rétesliszt - 80gr bio tönköly búzaliszt - 30gr mandulaliszt - 20gr teljes kiőrlésű búzaliszt /vagy rozsliszt/ - 1kiskanál szőlőmagliszt - 180gr vaj - 40gr kacsazsír /vagy csirkezsír/ - 1pohár minőségi kefír, vagy joghurt - 1kiskanál tiszta só NaCl - 1 citrom leve Ezek összegyúrása után a tésztát minimum 2órára, vagy 1napra a hűtőbe tesszük. Ezután a tésztát 2-3mm vastagságúra kinyújtjuk, majd kör alakú szaggatóval formázzuk. A közepére az alábbi tölteléket tesszük: -1csomag gesztenyemassza és -1db gránátalma összekeverve -1db aszalt szilva a tetejére A szélét egy fölvert tojással körbe kenjük. Légkeveréses sütőben 180 C fokon kb. tíz percig sütjük. Figyelem! Mint látni, ebben nincs cukor, nincs tej, nincs élesztő! Aki ismeri az összetevők élettani hatásait tudhatja ezek előnyeit. Aki nem az nézzen utána! Aki elkészíti megkóstolja, még ha édesszájú, akkor sem fog fanyalogni. Ajánlott mellé 100%-os cikóriából, szénsavmentes ásványvízzel főzött kávét fogyasztani. Jó étvágyat! Jó egészséget! Egy kis pihenés után ajánlott legalább egy félórát biciklizni, friss levegőn, ingerszegény környezetben, nem erőlködve, mert így igazán egészséges a szervezet általi feldolgozása.

7 Táplálkozás...egészség... Amíg saját egészségem érdekében nem voltam kénytelen ennek részleteivel behatóbban foglalkozni, magam sem hittem, hogy milyen sok nyitott kérdésre kell választ keresnem. Itt most csak néhány alapvető, általános érvényű tudnivalóról szólok. Az egészséges táplálkozás fontosságát étkezési szokásaink, ízlésünk, a körülmények, a lehetőségek háttérbe szorítják. Előfordul, hogy szervezetünk számára előnytelen anyagokat tartalmazó élelmiszereket fogyasztunk. Az élelmiszereken az összetevőikre és tulajdonságaira vonatkozó adatok kisbetűsek, ezért is kevésbé figyelünk ezekre. A tartósító szerek és technológiák az élelmiszerek bomlását hivatottak megakadályozni, míg a szervezetben az étel felbontása a cél. Logikus, hogy a friss ételt könnyebb megemészteni. A tartósítószerek anyagára szervezetünknek nincsen szüksége, különösen, ha némelyik - arra érzékenyek számára - nem kívánatos hatásokat okozhat. A magvak / kávé, bors, stb. / frissen darálva képesek a legtökéletesebben kifejteni hatásukat. A természetes élelemforrásból magunkhoz vett vitaminok és nyomelemek kedvezőbbek a szintetikusan előállított tablettázott, kapszulázott kivitelűeknél, már csak azért is mert a technológiai hordozók nem kívánatos anyagaitól mentesek. Különféle divatos diétákról hallani, olvasni egymásnak ellentmondó véleményeket. Sok olyan téves tudományos elméleti feltételezés ismeretes, melyet később a gyakorlat megcáfolt. Magam is kipróbáltam és túléltem többféle diétát. Ezekből tanulva óvatosan fogadok minden ezzel kapcsolatos tanácsot. Szervezetünk felépítése hasonló, de született adottságaink, tulajdonságaink, esetleges ártalmaktól kialakult állapotunk miatt különbözőek vagyunk. Életterünk körülményei is eltérőek. Életmódunk is más. Táplálkozásunk helyességében ezeknek meghatározó szerepe van. A felesleges próbálkozások és tévedések elkerülése végett ismernünk kell a szervezetünk működésével kapcsolatos alapvető biológiai, kémiai és fizikai törvényeket. Fel kell figyelni a korszerű táplálkozástudomány eredményeire. Sok az új, korábban ismeretlen adat és összefüggés. Rengeteg információ található az élelmiszerek konkrét összetevőiről azok részletes élettani hatásairól, alkalmazásuk szükségességéről, értelméről. Az optimum kiválasztása nem könnyű feladat. A klasszikus és a modern orvoslás, a természetgyógyászat, a egészségügy rendszere, a közétkeztetés, a gasztronómia, a vendéglátóipar, a nagyüzemi mezőgazdaság és állattenyésztés, az élelmiszeripar és kereskedelem, a természeti környezet védelme mind, mind érintett e kérdésben, de önállóan konkrét pontos személyre szóló megoldást egyik sem ad. E területek megállapításai alapvetően szakmai kompetenciájuk körében érvényesek. A szakterületek művelői nem, vagy csak ritkán veszik tekintetbe másik szakterülettel kapcsolatos kölcsönhatásokat és azt, hogy szervezetünkön belül is és azon kívül is, minden, mindennel összefügg. Pedig, mint már említettem, hiába hasonló az ember szervezeti felépítése, ha paraméterei egyediek és ez a működés részleteit differenciálja. A részletek ismerete és komplex módon való tekintetbe vétele nélkül semmire sem lehet pontos receptet adni. Bár az egészséges szervezet jelzi azt, ha valamire szükségünk van, de azt pontosan nem, hogy konkrétan mi az. Tapasztalatom alapján mondhatom ezekre a jelzésekre nagyon fontos odafigyelni és az életmódunkkal étkezésünkkel kapcsolatos összefüggéseit megkeresni. Életünk minőségét sajátosságaink és életterünk konkrét tulajdonságai, jellemzői és az abban folytatott életmódunk határozza meg. Saját körülményeinket életmódunkat senki nem ismeri jobban nálunk, ezért magunk tudunk annak javítása érdekében a legtöbbet tenni, ha ez irányban fejlesztjük ismereteinket. Táplálkozásunk csak ezek figyelembevételével lehet helyes. Szervezetünk egyéni született tulajdonságait, valamint a már megszerzett károsodásainkat is meg kell ismerjük és szem előtt kell tartsuk. Időszakonként állapotunkról kontroll vizsgálatokkal kell meggyőződni. Ezek a dolgok igenis ránk tartoznak, egészségi állapotunk megismerésére törvény által biztosított jogunk van, ugyanakkor a betegségek megelőzésében is felelősek vagyunk. Ezzel párhuzamosan érdemes a táplálkozástudomány által feltárt tényeket felkutatni, megismerni, megérteni, tekintetbe venni és a gyakorlatban alkalmazni.

8 Táplálkozás...egészség...folyt. Az energiamegmaradás törvénye a természet egészére igaz. A fizika szerint a munka egyenlő az energiával. Az energiaátalakítás hatásfoka ezt azonban korrigálja. A kémia és a biológia sem cáfolja ezt. Az élő szervezet automatikus működése során katalitikus anyagokat állít elő, melyek az emésztés hatásfokát szabályozzák. A táplálék energiatartalmának fedeznie kell a szervezet nyugalmi állapotának, valamint az elvégzett fizikai és szellemi munkának az együttes energiaszükségletét. Ezt maximum a szervezet energia átalakító folyamatának hatásfoka szerint lehet növelni. A szervezetet irányító és a szellemi munkát végző agyműködés is energiafogyasztó. Ezek megközelítőleg mérhetők, számolhatók. Nem csak a bevitt energia potenciális nagyságát kell mérni és számolni, hanem az elvégzett munka mennyiségét is. Az energia egyensúlyon alapuló táplálkozás a normális, de csak az energiafeldolgozás gyorsaságának és hatékonyságának figyelembevételével, ami szervezetünk egyéni adottságaitól, állapotától és a táplálék összetételétől, emészthetőségétől is nagymértékben függ. Nem helyes az, ha folyton azt faljuk fel ami ízlik, ami jól esik. Ugye ismerős az ünnepi szokások szerinti ételekből való túlfogyasztás utáni emésztési nehézségek kellemetlensége. Ebből következik, egy étel ne csak jó ízű legyen, hanem a szervezet számára könnyen feldolgozható. A szervezet számára hasznos anyagokat tartalmazzon. A minőségi táplálék térfogatnövelő tölteléktől, tartósító, ízesítő szerektől, nehezen emészthető anyagoktól, élettanilag káros technológiáktól mentes legyen. Az sem mindegy, mit mivel, milyen arányban fogyasztunk együtt. Megszokott hagyományos és a tájjellegű ételeink és köreteik rendkívül finomak, sokszor viszont csak addig amíg elfogyasztjuk. Előfordul, hogy amikor a szervezet nekilát megemésztésüknek komoly nehezen megoldható feladatokkal kénytelen megküzdeni, melyekről kellemetlen tünetek útján értesülünk. Ekkor kell azok okának utánanézni, azon elgondolkozni és étrendünkön változtatni. A finom kaja tehát, nem biztos, hogy jó is emésztési szempontból, de lehet, hogy nem is egészséges. Néhány általános érvényű triviális tényről sem szabad megfeledkeznünk: - Hiába választunk számunkra megfelelő kedvező élettani hatású gyümölcsöt, ha azt mosatlanul, hámozatlanul, vagy koszos kézzel fogyasztjuk. - Hiába mozgunk rendszeresen, ha az egészségügyi határértéket meghaladóan szennyezett levegőben futunk, kerékpározunk. Ez legalább olyan káros mint a mozgáshiány. - A tornacipő és izzadságszagú konditerem, a füstös kocsma, a betegek által fertőzött légterű szellőzetlen orvosi váróterem a betegség melegágyai. A nagy csarnokok szellőzetlen levegője, a tömegközlekedési eszközök légtere sem különb ennél. Ilyen légterekben általában a táplálék lassú égési folyamat általi elégetéséhez szükséges oxigén sem elegendő. - Klimatizálás. Egy légtér levegőjét egy hűtő hőcserélőn át megforgató berendezést ma klímának nevezik. Ez így önmagában igazából nem meríti ki a klimatizáció fogalmát, mert ha a légcseréről és tisztításról, valamint a páratartalom szabályozásáról nem gondoskodunk, akkor sajnos rosszabb mint, ha nem is lenne, sőt káros következményei lehetnek. - Az ételek készítésének és az étkezés körülmények sterilitása nagyon fontos és az alkohol fertőtlenítő hatása bizonyos körülmények között mértékletesen kifejezetten hasznos. - Bármely étek frissen, ha lehet nyersen, ha nem, pl. húsok esetében, vágás után azonnal elkészítve a legalkalmasabb alkotóinak szervezetünkben való hasznosulása szempontjából. - Tudnunk kell, hogy étkezés után szervezetünk tudatunktól függetlenül automatikusan az emésztésre koncentrál. Ilyenkor az emésztéssel kapcsolatos szerveink oxigénnel való ellátása az elsődleges, ezért vér és nyirok keringési rendszerünk elsősorban ezekről gondoskodik. - Bár a szervezet tökéletes működéséhez a mozgás elengedhetetlenül szükséges, közvetlen étkezés után 30 percig semmimódon ne terheljük magunkat. A szervezet egyenletes igénybevétele optimalizálja annak működését. Ezt segíthetjük a táplálék kis adagokban való gyakrabb bevitelével és mérsékelt szakaszos fizikai igénybevétel, torna beiktatásával. A folyamatos hidratálás a táplálkozás része, a rendszeres folyadékbevitel létfontosságú és NaCl veszteség pótlása is.

9 Disznóvágás,...élelmiszer technológia... A táplálkozásról szólva rávilágítanom arra, hogy megfelelő ismeretek birtokában képesek vagyunk étrendünket optimalizálni, a körülményeinkhez, életmódunkhoz igazítani, de ha az ételek elkészítésre is vállalkozunk, bizonyos élelmiszer technológiai ismeretekre is szert kell tegyünk. Ennek alapjai a házilagos élelmiszer előállításban gyökereznek. A disznóvágás kapcsán néhány lényeges és rendkívül triviális technológia részletre figyelhetünk fel. Gyermekkoromban, vidéken, táplálkozásunkról részben mi is magunk által előállított élelmiszerekkel gondoskodtunk. Eleinte disznót hizlaltunk és vágtunk. A jó minőségű kukoricán, gabonamagvakon, dinnyehéjon, zöldséghulladékon nevelkedett állatok egészségesek voltak. A disznóvágás minden részletét még aznap el kellett végezni, hogy semmi se romoljon meg, ezért az rokonok közreműködésével történt, de a szakmai teendőket általában hentes irányította. A feldolgozásban magunk is tevékenyen kivettük részünket. Akkoriban nem voltak még hűtőgépek, mélyhűtők. Pesten is szó szerint, jégszekrényben hűtöttek. Vidéken a tartósítás hőkezeléssel, vagyis főzéssel, sütéssel, majd zsírba tevéssel, valamint sózással, fűszerezéssel és füstöléssel, szárítással történt. Az iparban alkalmazott tartósítószereket nem ismertük, nem alkalmaztuk. A piacon vett tanyasi szárnyasokat is frissen vágva, kopasztva dolgoztuk fel és fogyasztottuk el. Akár a disznóvágásnál, akár a baromfinál nagy jelentősége volt a leszúrás pontosságának az állat ereinek tökéletes kivérzése végett. A nyaki fő verőér sikeres eltalálása esetén nagy ívben spriccelve távozott a vér és így elkerülhető volt az alvadt vér okozta bomlás megindulása. A vért edénybe fogtuk fel, majd megfőztük és zsírban pirított vöröshagymás szaftban megsütöttük, utána sóztuk, borsoztuk és reggelire ezt fogyasztottuk. Kezdetben kézzel tekert légfúvós disznóperzselővel, később PB-gázpalackról táplált lángszóróval égettük le az állat szőrét, majd tiszta farácsra helyezve forróvízzel, gyökérkefével tisztítottuk meg. A felboncoláskor már víz nem érhetett a húshoz, a nedveket konyharuhával itattuk fel. A belsőségek azonnal főzőüstbe kerültek. A belek pucolása sem váratott magára. A félbevágott disznó további részekre szabdalása már a konyha asztalon történt. A hurkákba és a sajtba kerülő húsok is alapos főzés után kerültek ledarálásra, majd az ugyancsak megfőzött rizzsel való összekeverés és fűszerezés után kissé át lett sütve, majd a bélbe töltés után újra ki lett főzve és ezután tepsiben lett ropogósra sütve. A májas hurka és a sajt is betöltés után újra a főzőüstbe került, ami fertőtlenítő hőkezelést jelentett, azután ezek is enyhe füstölést kaptak. A sonkák a szalonnák azonnal vastagon konyhasóval / NaCl / lettek beszórva és a füstölésig többször át lettek forgatva. A vékony és vastagbélbe töltött kolbászok fűrészporos füstölőbe kerültek, majd a jól szellőztetett száraz kamrában hónapokig száradtak a füstölt sonkával és a zsírban abált szalonnával együtt. A tepertők üstben való kisütése után a zsír szűrve került a bödönökbe. Néha a kisebb zsíros bödönökbe tettünk sült vékony kolbász, sült oldalast és teljesen lefedtük zsírral. Ugye belátható, hogy ezek a technológia folyamatok nem adtak sem időt sem lehetőséget a bomlási folyamatok beindulására, következésképpen mérgező anyagok sem keletkeztek. Tömören fogalmazva, ott, akkor a jó minőségű, szerves trágyával kezelt, vegyszermentes termőföldből származó egészséges kukoricából és gabonafélékből, valamint konyhai zöld hulladékból táplált egészséges állatok életének jól kivéreztetett módon történő kioltása után késedelem nélküli bomlást megakadályozó módszerek következetes alkalmazásával megfelelő tisztaságú környezetben emberi fogyasztásra alkalmas táplálékok lettek házilagosan előállítva. Ezekkel az ételekkel kapcsolatban nem emlékszem, hogy bármiféle kedvezőtlen élettani hatást okoztak volna, azt leszámítva, hogy a disznóvágás alkalmával előfordult a sokféle finomságból való túlfogyasztás. A fiatal szervezet és a kiváló ecetes savanyúságok megoldották ezek megemésztését, pedig volt, hogy a vacsorához még diós-hájas sütemény is készült. Az állattartás és feldolgozás megfelelő vidéki környezetet igényel. Később már nem volt ilyesmire lehetőségünk, viszont volt nagy mélyhűtőnk. Volt idő amikor hizlaltattunk és vágattunk disznót. Majd mindent lefagyasztottunk. Ezzel a módszerrel közel sem tudtunk olyan minőségű ételeket készíteni, mint a vágáskor azonnali feldolgozással. Ezért, ha tehetjük, a relatíve frissen beszerzett hentesárút rögtön feldolgozzuk és utána tesszük hűtőbe.

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG SAJÁTOS VONÁSAI A 14-18 ÉVES KOROSZTÁLYBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lajos Attila Gödöllő 2005

Részletesebben

Életkor, életciklus és az egészség védelmének feladatai

Életkor, életciklus és az egészség védelmének feladatai TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vincze Imréné. Millyen a korszerű és a speciális táplálkozás? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

MUNKAANYAG. Vincze Imréné. Millyen a korszerű és a speciális táplálkozás? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása Vincze Imréné Millyen a korszerű és a speciális táplálkozás? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A követelménymodul száma: 0007-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Doktori Iskola vezetője Dr. Udovecz Gábor MTA doktora egyetemi tanár Témavezető Dr. Széles

Részletesebben

2009. 5LETEK A FOGYÁSHOZ 1SZERŰEN. Sarok Istvánné Tóti Zsófia. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont

2009. 5LETEK A FOGYÁSHOZ 1SZERŰEN. Sarok Istvánné Tóti Zsófia. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont Sarok Istvánné Tóti Zsófia 2009. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont 1053 Budapest, Veres Pálné u 10. I. em. 1. tel: (1)266-7407 www.tntslim.hu info@tntsim.hu A fogyás az egyik legnépszerűbb téma a világon.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 1 Az egészséges táplálkozás és életmód Az egészséges táplálkozás témájában is nagyon sok - akár egymással ellentétes - tanácsot, szabályt találhatunk, és ember legyen a talpán,

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A kiadvány szerkesztésében közreműködtek. A kiadványt szerkesztette: Gaál Zsófia 2010. május

Tartalomjegyzék. A kiadvány szerkesztésében közreműködtek. A kiadványt szerkesztette: Gaál Zsófia 2010. május Környezettudatos családi praktikum Tartalomjegyzék Előszó...2 Az egészséges lélek mindennek az alapja...3 Hogyan legyünk tudatos vízhasználók?...4 Mozgás!...7 Amit eszel, azzá leszel!...9 Az egészség-

Részletesebben

Az optimális testsúly. titka

Az optimális testsúly. titka avagy Az optimális testsúly 19 titka Hogyan éljünk kiegyensúlyozott, teljes és egészséges életet? Tartalomjegyzék Köszöntő...3 Egészségügyi alapelvek...4 Az optimális testsúly...7 Tévhit a dohányzás elhagyása

Részletesebben

Hogyan regeneráld a tested, avagy a vitalitás titka

Hogyan regeneráld a tested, avagy a vitalitás titka Szabados Pál Hogyan regeneráld a tested, avagy a vitalitás titka Szabados Pál 2010 Jelen írásmű változatlan formában szabadon terjeszthető a szerző engedélyével I. Az élet természete Az iskolai oktatásunk

Részletesebben

Hogyan is kezdődött az egész?... 5. Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8. Bemutatjuk az emésztő baktériumokat...

Hogyan is kezdődött az egész?... 5. Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8. Bemutatjuk az emésztő baktériumokat... 1 Tartalom Hogyan is kezdődött az egész?... 5 Ugrás történetünk végére a kutatások eredményei és a teendő... 8 A kutatások eredményei... 8 Bélbaktérium gazdagság... 9 Mi a teendő?... 10 Bemutatjuk az emésztő

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Gyermekek és felnœttek közösen lépnek akcióba! Módszertani útmutató www.shapeupeurope.net Az iskola és a közösség az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődés

Részletesebben

Kathy Nike Merre megyünk?

Kathy Nike Merre megyünk? Kathy Nike Merre megyünk? Segíts magadon... (alternatív szemlélet életmódról, életvitelről) A könyvben nem az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle. Minden szó arra való, hogy megindítson

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

AJÁNLÁS A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLETMÓD ELVEINEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ. Korszerû és egészséges iskolai büfé

AJÁNLÁS A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLETMÓD ELVEINEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ. Korszerû és egészséges iskolai büfé AJÁNLÁS A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLETMÓD ELVEINEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ Korszerû és egészséges iskolai büfé Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2005 Elôszó A kiadvány célja Legfontosabb célunk az volt, hogy

Részletesebben

ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL

ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN szeretnénk a magyar élelmiszergyártók kezdeményezésére tájékoztatni a fogyasztókat az élelmiszer adalékokról. Az utóbbi évtizedben főleg

Részletesebben

Életmód és étrend jógázóknak

Életmód és étrend jógázóknak K I L E N C E D I K F E J E Z E T Életmód és étrend jógázóknak A jóga a mai ember számára a boldogabb, egészségesebb, ön-tudatosabb és kiteljesedettebb élet megvalósításának lehetõségét nyújtja. Ez egy

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

A szervezeti magatartás elmélete

A szervezeti magatartás elmélete A szervezeti magatartás elmélete Jegyzet Prof. Dr. Pintér István Semeginé dr. Tariszka Éva Horváth János 2006 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI MAGATARTÁS ELMÉLETE...5 Szervezet, egyén, környezet...5 2.

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Prezentáció címe: Nézőpontok különbözősége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Prezentáció címe: Nézőpontok különbözősége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nézőpontok különbözősége Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Joggal merül fel az emberben az a kérdés, az eddig elhangzott véleményeket figyelembe véve is, hogy vajon létezik-e az a valóság, amely különböző nézőpontokból

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Marketing management a pedagógiában

Marketing management a pedagógiában Marketing management a pedagógiában Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében A marketing bevezetése a non-profit területekre 1969 és 1973 közötti időszakra tehető. Kotler és Levy,

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Gasztronómiai és szállodaipari szaklap

Gasztronómiai és szállodaipari szaklap Gasztronómiai és szállodaipari szaklap 2009. december köszöntő gasztronómiai és szállodaipari szaklap Szerkesztőbizottság Prohászka Béla Demeter Novák Endre Kiss Róbert Richárd Varga Erika Főszerkesztő

Részletesebben

Dializáltbetegekétrendje

Dializáltbetegekétrendje Dializáltbetegekétrendje Dializált betegek étrendje Szerkesztette: Papp Rita Szerzõk: Dr. Zakar Gábor, Bana Ágnes, Papp Rita Fresenius Kabi Hungary Kft., 2001. Minden jog fenntartva. A könyvben szereplõ

Részletesebben