Önkormányzati Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Hírlevél"

Átírás

1 Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 7. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József ny. címzetes főjegyző fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól ig. Egyéb esetben a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen vagy telefonon, előzetes időpont egyeztetés alapján. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselőtestületi ülések meghívói, előterjesztései és az ülésről készített jegyzőkönyvek a honlapon elérhetőek. Elérési út: Önkor mányzat/k épvis előtestület menüponton belül: képviselő-testületi ülések anyagai Ingyenes jogsegélyszolgálat minden hónap utolsó szerdáján Dr. Horváth Kálmán ügyvéd ügyfélfogadási idő: óráig Tel.: 06/30/ Zarándokok érkeznek Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök vezetésével Elhunyt Sziebert György Szent Vér zarándoklat július Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Báta község volt Polgármestere ( ), Képviselőtestületünk tagja július 24-én életének 56. évében elhunyt. Báta Község Önkormányzata Püspök Úr és kísérete hálaadást mond A tartalomból: Határozatok 2 Június havi közmunkák 3 Pályázati hírek 3 Kert hulladék égetéséről 6 Hulladékudvar Bátaszék 6 Iskola hírei 8 Civil szervezetek hírei 8 Sportegyesület hírei 10 Püspök Úr ünnepi misét tart Püspök Úr megáldja a megjelenteket Szent Vér búcsúi körmenet Zarándokok a Szent Vér templomban

2 Oldal 2 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: 131/2012. (VI.20.) számú határozat Bátaszék Város Önkormányzat mikrotérségi társulásai útján ellátott feladatainak évi pénzügyi szakmai beszámolójáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bátaszék Város Önkormányzat mikrotérségi társulásai útján ellátott feladatainak évi pénzügyi szakmai beszámolóját, melynek értelmében Bátaszék Város Önkormányzatának visszafizetési kötelezettsége van: évi háziorvosi ügyeleti elszámolás ellátás alapján, Ft évi Házi Segítségnyújtás elszámolás alapján Ft. Határidő: /2012. (VI.20.) számú határozat Bátaszék Város Gondozási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bátaszék Város Gondozási Központjának Szakmai Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: /2012. (VI.20.) számú határozat a Központi Műhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséről Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Központi Műhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséhez. Határidő: /2012. (VI.20.) számú határozat Vaida Sarolta 7149 Báta, Furkótelep 6. szám alatti lakos kérelméről Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a hrsz-ú, 1403 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú területet eladja Vaida Sarolta Imola 7149 Báta, Furkótelep 6. szám alatti lakos részére és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezővel Ft közötti vételárban állapodjon meg. Határidő: Folyamatos 136/2012. (VI.20.) számú határozat szennyvíz csatornarendszer kiépítésére vonatkozó pályázatok figyeléséről Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza az alszögi településrész szennyvízcsatorna rendszerének kiépítésére pályázati lehetőségek figyelését. Határidő: Folyamatos Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: 147/2012.(VI.27.) számú határozat könyvtári feladatok ellátására Báta Községi Önkormányzat Képviselő testülete elhatározza, hogy a Bátai Általános Művelődési Központ Könyvtár tagintézményét törölteti a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, mivel a Bátai ÁMK június 30. napjával megszüntetésre kerül és a Könyvtárat önálló intézményként a továbbiakban nem tudja működtetni. A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy csatlakozik a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Mozgókönyvtári ellátásához július 1. napjától. Felelős: Huszárné Lukács Rozália Polgármester Határidő: július /2012.(VI.27.) számú határozat a Sárpilisért Egyesület által elnyert pályázatról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 298/ (XI.9.) határozata alapján Sárpilisért Egyesület (szh: 7145 Sárpilis, Béke tér 1., képviseli: Dr. B. Kovács Sándor, Erlich Melinda) LEADER pályázat megvalósításának előfinanszírozására a évi költségvetése terhére Ft-ot biztosít, és fennmaradó Ft-ot a évi költségvetésébe tervezi be. Felelős: Huszárné Lukács Rozália Polgármester Határidő: Folyamatos 150/2012.(VI.27.) számú határozat Báta Község Helyi Vízkárelhárítási védekezési tervének jóváhagyásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Helyi Vízkárelhárítási Védekezési Tervét jóvá-

3 VI. év folyam 7. Önkormán yzati Hírl ev él Oldal 3 hagyja. Felelős: Huszárné Lukács Rozália Polgármester Határidő: /2012.(VI.27) számú határozat OTP folyószámla hitel szerződés meghosszabbításáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy július 26. napjától december 31. napjáig 22 millió forint összegű folyószámla hitelszerződést meghosszabbítja az OTP Bank Nyrtnél, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. Határidő:2012. július 16. Június havi közmunkák Polgármesteri Hivatalból levelek kézbesítése 1 fő takarító és kézbesítő a Polgármesteri Hivatalban 1 fő takarító az általános iskolában Önkormányzati Hírlevél kézbesítése minden háztartásba Művelődési Ház takarítása és e Pont üzemeltetése Művelődési Háznál villanyvezeték nyomvonal kiásása volt Tsz ebédlő takarítása, felújítási munkálatok, javítások, festés közintézmények környékének takarítása buszmegállók söprése, takarítása Egészségház takarítása Piactér és környékének takarítása Temetőben szemetes kutricák kiürítése Virágosítás: kalodák, Hunyadi tér, Hősök tere, Fő u; buszmegállók, temető parkoló, Műv. Ház park Sövényvágás: Műv. Ház park, iskola előtt, hivatalnál, Tájház előtt, Hősök terén Fűnyírás: Hősök tere, kalodák környéke, Napközi konyha udvara, Egészségház udvar, Orvosi rendelő, Hunyadi tér, Hivatal, Szent Vér templom, Fűkasza: Zrínyi u., Szent Vér templom, Hunyadi u., játszóterek, foci pálya, Fő u., Széchenyi u., Műv. Ház park, Hunyadi tér, Hivatal, Orvosi rendelő udvar, Egészség Ház, kalodák, Tűzoltó szertár környéke, Somosi kápolna, Lisztes birtok tuják, Iskola udvara, töltéslejárók, Kálvária, Óvoda udvar és környéke, Halászház, újvárosba vezető híd mindkét oldala, Béke u., Hunyadi u., Árvíz u., Temető, Horgasi buszmegállók Fűnyíró traktor: focipálya, vásártér, játszóterek, Szent Vér templom, Temető parkoló, Napközi konyha udvara Konyhakertben burgonya bogár elleni védekezés, gyomirtózás, paprika palánta kapálása, kaszálás, borsószedés és fejtés, főzőtök és spenótszedés Vörös Szilvia Pályázati hírek Báta Község Önkormányzata a KEOP-4.2.0/A/ azonosító számú Megújuló energiaforrás hasznosítása napkollektor és napelem telepítésével Báta Község Önkormányzatainak intézményeire című pályázatával Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt elszámolható költsége Ft. A projekt az alábbi helyszíneken valósul meg: Hunyadi János általános Iskola tetejére 62 db, a Báta Községi Önkormányzat Sportcsarnokának tetejére 10 db, a Polgármesteri Hivatal tetejére 30 db, valamint a Napközi Otthonos Óvoda tetejére 22 db IBC PolySol 230 MS polikristályos napelem kerül felszerelésre. A projekt célja, hogy a megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek fenti épületekre történő telepítésével az önkormányzat fenntartási költségei csökkenjek.

4 Oldal 4 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Tisztelt leendő támogatóink! Tisztelt vállalkozók! Tisztelt lakosság! Báta Község Önkormányzata és a Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai azon dolgoznak, hogy segítséget nyújtsanak a nehéz helyzetben lévő - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Báta településén, nyári Tanoda program keretén belül szeretnénk a nehéz körülmények között élő gyermekek részére, játékos programokat, kirándulásokat, fejlesztő foglalkozásokat tartani. A tervezésnél igyekeztünk hasznos és érdekes programokat összeállítani, amivel egyben preventív tevékenységet is végzünk annak érdekében, hogy a gyermekek ne az utcán csavarogva töltsék a szünidőt. Célunk, hogy a gyermekek feledjék a mindennapi problémákat, nehéz élethelyzetüket, és szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni, játszva tanuljanak. A programokon részt vevő gyerekek szülei mindennapi megélhetési problémákkal küzdenek. A gyerekek többsége szerény körülmények között él, akiknek nincs lehetőségük nyaralni, kiránduláson részt venni, mert a szülők nem tudják finanszírozni a költségeket. A gyermekjóléti szolgálat tervezett nyári programjaihoz szeretnénk a támogatásukat és segítségüket kérni. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy lehetőség szerint, anyagi illetve más egyéb támogatással szíveskedjenek segíteni a fenti célok megvalósítását. A kirándulások megvalósításához elsősorban anyagi támogatásra, élelmiszer csomagokra, ásványvízre, a kézműves foglalkozásokhoz papír-írószerre, egyéb dekor kellékekre, fejlesztő játékokra lenne szükségünk. A 2012-es nyári programokra a következőket terveznénk: - uszodalátogatás - múzeumok látogatása - kézműves foglalkozások - sport rendezvények - gyalogtúra - filmvetítés stb. A résztvevő gyermekek száma kb. 20 fő (7-16 éves korosztály). A programok június végétől augusztus végéig tartanának, heti egy alkalommal. Amennyiben lehetőségük nyílik a gyermekek nyári programjainak támogatására, úgy kérnénk, hogy június 29.-ig jelezzék, a következő elérhetőségeken: Polgármesteri Hivatal 7149 Báta, Fő u Pirisa Réka igazgatási és pénzügyi előadó Mobil: 70/ Segítségüket előre is megköszönve, bízva a segíteni akarás erejében, amivel boldog, feledhetetlen perceket tudnánk szerezni a gyermekek számára. Bátaszék, június 08. Tisztelettel: Zoltánné Szabó Viktória, Pirisa Réka Nyári Tanoda Programjai Természetjárás a bátai Mélygödörbe gyerekek és szülők együtt Játékos akadály verseny és vetélkedő a gumipályán (díjazás) A Fekete Gólya Ház megtekintése (6000 Ft / 20 fő) 2. Szalonnasütés Bátaszéki Tanuszoda, Dunaszekcsői Lugio Napok, Ókori kalandtúra, 2. Múzeumpedagógiai foglalkozások, Baranta, az ősi magyar hagyományokra épülő harcművészet bemutatása. 2. Íjászkodás, ismerkedés a barantával Biciklitúra a madár leshez, természet járás. 2.Ismerkedés a madarak élő világával Számítógépes oktatás játékos vetélkedővel, 2. Rajzverseny (díjazással) Kézműves oktatás, Deqoupage szalvétatechnika, asztali ceruza tartó készítése Filmvetítés Nyárzáró a Szigetben, 2. Paprikás krumpli főzés és az ifjúsági Tambura zenekar kíséretével zenés mulatság Meghívott vendég: Balogh László Felhívás Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házszámokat pótolni, ill. kiírni szíveskedjenek, valamint környékükön és portájukon fűnyírással és virágosítással járuljanak hozzá a falukép javításához.

5 Oldal 5 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Rendezvény kerete MNVH. Helyi Vidékfejlesztési Iroda Művelődési - Közösségi Ház augusztus havi programterve Program fajtája Megvalósítás Rendezvény időpontja Fogadóóra Szakmai augusztus 07. Időtartam 1/2 9-től 10 óráig Program tartalma Szakmai segítségnyújtás Együtt könynyebb az Ifjúsági és közösségi program egészségért egészség megőrzés augusztus hóban minden szombaton ig Ifjúság számára sportprogram Felelős: Bagényi János Közösségi program Iskolai felzárkóztatást segítő program Gyermek 0-5-éves korig Elektronikus közigazgatási végpont e-magyarország Pont Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások elérhetőségei Ifjúsági Információs Pont Üzemeltetése Civil szervezetek rendezvényei Könyvtári szolgáltatások Sakkverseny Falunap Sárközi Életmód Fotókon kiállítás "Tanoda" Baba- Mama Klub e- Magyarország Pont üzemeltetés keretében Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes fejlesztő programok Hagyományőrző program augusztus 04. augusztus óra 9-21 óráig kiállítás augusztus órakor tankör nappali fejlesztő programok Számítógép és internet használat. Fénymásolás, levélírás augusztus 02., augusztus 09., augusztus 16., augusztus 23., augusztus óráig Bármely korosztály számára Felelős: Auth János Bátáról elszármazottak találkozója Sárközi életmód fotókon kiállítás Felelős: Mohr Jánosné HHH tanulók számára a továbbtanulási esélyek javítása ált. és középisk. számára Felelős: Zoltánné Szabó Viktória Augusztus hónapban szabadság miatt elmarad augusztus hóban Táncprogram minden szombat hétfő- péntek óráig, szombat óráig szombat óra e-tanácsadó: Zsinkó Ilona Szervezett keretek között, zenei kísérettel Gyermek Tánccsoport Táncprogram minden péntek péntek ig Szervezett keretek között, zenei kísérettel Gyermek- Felnőtt Könyvtár Üzlethelyiség kiadás Időszakos árusításra Kölcsönzés augusztus hóban Szolgáltatás biztosítása Alkalommal szervezett csütörtökön ig, pénteken ig Meghirdetés szóróanyag vagy Hírlap segítségével Igény esetén az e- Magyarország nyitva tartásával egy időben Ügyintézés a és a telefonszámon. Személyesen: Kiss Roberta program felelős Báta, július Huszárné Lukács Rozália polgármester

6 Oldal 6 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. 46/2001. (XII.27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól Kivonat a rendeletből: 2. (1) Tilos fürdeni: a. hajóútban b. hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében; c. vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében; f. A kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben; 3. (1) Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. (2) Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania. Avar és kerti hulladék égetés rendje Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 8/2009. (X.22) számú helyi rendelet szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének módját és idejét. Részlet a rendeletből: avar és kert hulladék nyílttéri égetése február, március, április május, szeptember, október és november hónapokban kizárólag szerdai napokon óráig, szombati napokon óráig megengedett. Vasárnap és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos! A teljes rendelet megtekinthető a rendeletek menüpont alatt. Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ha valahol tűz keletkezik, a Tűzoltóság kihívása után azonnal értesítendő a Polgármesteri Hivatal is! Lakossági hulladékudvar Bátaszéken Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy május hónapban Bátaszéken, a Mohácsi úton megnyitotta kapuit a lakossági hulladékudvar, hozzájárulva ezzel a még tisztább és élhetőbb környezet kialakításához. A hulladékudvar olyan hulladékok átvételére lett kialakítva, melyek a háztartási gyűjtőkonténerekben nem helyezhetők el, illetve a lomtalanítás során sem lehet elszállítani őket. Háztartási hulladékok lom, hulladék (pl. bútorféleség) üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos üvegek) papír hulladék (pl. szórólapok, karton) műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, üdítős palack) italos karton dobozok (tetra pack csomagolás, üdítős, tejes doboz) textilhulladék személyautó gumiabroncs- max. egy garnitúra ömlesztett zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb) lakossági építési törmelék- max. 1 köbméter fémhulladék Veszélyes hulladékok fáradt olaj, használt sütő zsiradék festék, oldószer növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei fénycső, izzó száraz elem (pl. gomb elem, ceruza elem) háztartási gépek (gáztűzhely, mosógép) akkumulátor festékpatronok, tonerek a háztartásban előforduló hajtógázas palackok (pl. légfrissítő, dezodor, stb.) A felsorolt hulladékok hulladék fajtánként ingyenesen átvehető mennyiségéről tájékozódjanak a helyszínen, vagy érdeklődjenek az Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálatánál. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az építési törmeléket csak abban az esetben áll módunkban térítésmentesen átvenni, ha az elkülönítetten válogatva (tégla, cserép, beton, kő, föld, stb.) kerül beszállításra. A hulladékudvar szolgáltatásait bármely magánszemély a lakcímigazoló kártya felmutatása után térítésmentesen veheti igénybe.

7 Oldal 7 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. A szolgáltatási területen működő vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, veszélyes hulladék esetében szerződés alapján térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a hulladékudvar nyújtotta szolgáltatásokat. A bátaszéki hulladékudvar nyitva tartása: HÉTFŐ, SZERDA: KEDD, CSÜTÖRTÖK: PÉNTEK: SZOMBAT: ZÁRVA ÓRÁIG ÓRÁIG ÓRÁIG A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegű kérdésével forduljon bizalommal cégünk ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken: Alisca Terra Kft Szekszárd, Epreskert u. 9. Tel.: 74/ Fax: 74/ Felhívás Báta Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy Báta Község kül- és belterületén építési törmeléket, bontási anyagot, földet elhelyezni csak előzetes jegyzői engedéllyel lehet! Az országosan kiemelt Környezetvédelmi területeken (Nagy sziget, Böde és az összes vízfolyás stb) csak a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (8002 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) engedélye alapján lehet. Az engedély nélküli lerakásokat szigorú pénzbírsággal sújtják! Dr. Bálint József Jegyző Ny. Címzetes Főjegyző Tisztelt Lakosság! A bátai IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) őszi programterve között szerepel egy Népfőiskolai Társaság létrehozása, mely különféle témákat felölelő előadás sorozatok megvalósítását jelentené. Amit a Népfőiskolákról tudni kell: a Népfőiskolák kibontakozása az 1930-as évek közepétől kezdődött és működésük 1948-ig tartott. Móricz Zsigmond, Erdei Ferenc, Kovács Imre, Veres Péter, Féja Géza, Németh László, Bibó István és még sokan a népi írók közül felismerték ennek a gondolatnak a falumentő jelentőségét, és kiálltak mellette. A népfőiskolák lényegében gyakorlati segítséget kínáltak a gazdasági-társadalmi változások veszteseinek, olyan emberek találtak egymásra, akik évtizedek frusztrációjaként élték meg a politikai véleménynyilvánításnak, a nemzettudat megélésének, a vallási identitás kinyilvánításának veszélyét, avagy kockázatát. A Népfőiskola a felnőttoktatás, közművelődés, ifjúságnevelés intézménye, mozgalma Grundtvig szellemében: Iskola az életnek!. Célja, választ adni azokra az állandóan változó társadalmi, gazdasági, kulturális kihívásokra, amelyekkel az egyén, a közösség, a nemzet, az egész emberiség szembe találja magát. Célját tananyag és tantárgyi megkötöttségek nélkül, sajátos módszerek alkalmazásával valósítják meg, amelyeknek főbb alkotóelemei: a csoportmunka, a közösségi nevelés, az aktivitás, az öntevékenység, a személyiségfejlesztés, a vitamódszer és a párbeszéd. Jellemzője az önálló vélemény kialakításának elősegítése, a felszabadult légkör. A népfőiskola nyitott tanulási, képzési, művelődési intézmény, amelyben a részvétel önkéntes. Szeretettel várjunk mindazok jelentkezését kortól függetlenül, akik szeretnének a Bátai Népfőiskolai Társaság tagjává válni, kedvet éreznek az előadások megtekintéséhez, netán egy közös beszélgetésre vágynak. Jelentkezi a következő elérhetőségeken lehet: Pirisa Réka Tel: 06-74/

8 Oldal 8 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Múzeumok Éjszakája IKSZT tanoda Báta Község Önkormányzata és a bátaszéki Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az IKSZT tanoda programján keresztül idén nyáron hasznos programokat szervez a bátai halmozottan hátrányos gyermekeknek. A programok minden hét csütörtökön a délutáni órákban zajlanak. Az elmúlt hetekben akadályversenyen, kézműves foglalkozáson és tanuszodai látogatáson vettek részt a gyermekek én a gyermekekkel a dunaszekcsői Lugio napokra látogattunk el. A résztvevők megismerkedhettek az ókori kultúrával, hajózással és játékokkal. Római gályával átkeltünk Dunafalvára, majd római karláncot készítettünk, melyet a gyermekek haza is vihettek. Kipróbálhattuk azokat a játékokat, mellyel a római korban élő gyermekek játszottak, ha éppen nem kellett iskolába menniük. A kirándulás alkalmával a gyermekek felejthetetlen élményekkel tértek haza. A felmerülő költségeket a Bátai Önkormányzat finanszírozza. Ezúton is köszönjük a támogatást Dr. Hettesheimer Zsuzsannának A további programokról bővebb információ kérhető Zoltánné Szabó Viktória családgondozónál. Zoltánné Szabó Viktória Iskola hírei július 1-től intézményünk neve Bátai Hunyadi János Általános Iskola. Itt a VAKÁCIÓ minden diákunknak, kollégánknak jó pihenést kívánunk. TÁMOP Út a Jövőbe Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása című pályázatunk megvalósítása május 1-től megkezdődött. Referenciahelyként való működéshez, az erre való felkészüléshez tanítóinknak, tanárainknak továbbképzéseken kell részt venni. Június 11-én két kollégánk részt vett az Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására továbbképzésen. Segítséget kaptak abban, hogy tudatosan és eredményesen felkészülhessenek arra, hogy a felsőoktatási intézmények partnerintézményévé, szakmai gyakorlóhellyé válhassanak. Megismerhették a megújult pedagógusképzés szemléleti változását, tanuláselméleti hátterét, gyakorlatorientált módszertanát. A továbbképzések augusztus végén folytatódnak. Iskolánk 20 tanulója augusztus 6-án a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet táborába megy Balatonberénybe, ahol a fürdőzés mellett sok színes érdekes program várja a gyerekeket. Civil szervezetek hírei Bátáért Egyesület hírei június 16-án, harmadik alkalommal került megrendezésre a Fekete Gólya Házban a Múzeumok Éjszakája. Az országos rendezvénysorozat egyre nagyobb népszerűségnek örvend az egész országban. A Fekete Gólya Ház éves rendezvényeit tekintve a Múzeumok Éjszakája szervezésére mi is kiemelt figyelmet fordítottunk, és a megszokottól eltérő kínálattal, különleges kulturális programokkal vártuk a látogatókat. Ez az éjszaka más, mint a többi Benedekné Stürmer Anna Valóban más volt, hiszen programjaink középpontjába idén az afrikai kontinens végtelenbe nyúló varázslatos tájait, kulturális sokszínűségét, az élővilág különlegességeit mutattuk be. Számos eredeti afrikai tárgyat, könyvet, írást, és érdekességet mutattunk be, ami ezt a különleges és - számunkra kicsit idegen - kultúrát közelebb hozta hozzánk. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből összeállított Kittenberger Kálmán Afrika kutató, vadász, zoológus és természettudományi író tiszteletére időszaki kiállítást láthattak egy hónapon át, Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte címmel. Megismerhettük a Szőke nő kalandjait afrikai utazásai során - Gyurácz Andrea Afrika kutató utazó előadásában. A színpadon fellépett a Békalencse gyermektánccsoport Farkas Tibor csoportvezető kíséretével. A bátai iskolások A száz éves tölgyfa története címmel színdarabot adtak elő Sümeginé Éva tanárnő forgatókönyve alapján.

9 VI. év folyam 7. Önkormán yzati Hírl ev él Civil szervezetek hírei Oldal 9 Láthattuk Nagy Noémi Erdőtűz című koreográfiáját, mellyel a IV. Országos Modern-, Kortárstánc Versenyen I. korcsoportban kortárs szóló kategóriában első helyezést ért el. Fellépett a bátai Pántlika Ifjúsági Tamburazenekar Szabó Barnabás tamburaprímás, Szabó Bence brácsa, Farkas Tamás nagybőgő és Jankó Balázs harmonika kíséretével. Ősi mágikus rituálé szellemében tűzugrást táncolt a Bátai Sárköz Néptánc Együttes. Láthattuk a Badrah hastánccsoportot, fátylas, török popp, tájdi és dobszóló tánc orientális táncok előadásával. Az African Uhuru Cultural Group zenés táncos előadása és táncház zárta a színpadi műsort. A csoport repertoárjában tradicionális nigériai ének, zene, tánc, afrikai tánc drámák, modern nyugat-, közép- és keletafrikai koreográfiák valamint, dob szerepeltek, színes, látványos jelmezekkel. A csillagképek kedvelői 23 óra körül Csukor László vezetésével a Múzeumok Éjszakáját meghosszabbíthatták a Csillagok Éjszakájával csillagképek és galaxisok vizsgálata során. A gyerekek számára 6 féle kézműves foglalkozást tartott a Bátai Kézműves Egyesület. Felnőtteknek lehetőségük nyílt finom bátai borok kóstolására, melyet Gilányi Csaba, Sümegi Mihály, és Vilimi József biztosított. A rendezvény fő támogatója a Leader Hagyományokban él szellemünk tovább című pályázati programmal, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja A sokszínűség megőrzése a Gemencben A bátai fekete gólya és társai című projekt tette lehetővé. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket részvételükkel és jól érezték magukat. Külön köszönet azoknak, akik támogatták a rendezvény megvalósulását akár anyagi, akár természetbeni hozzájárulásukkal, munkájukkal, és részvételükkel. Fazekas Alapítvány hírei Együtt Egymásért- Tegyünk ma a holnapért önkéntesen program keretében Múzeumok Éjszakája - Művészeti Értékeink jegyében rendezvényen Madarak és fák védelmében, a Gemenci erdőben című rajzpályázat eredményhirdetésére, én 17 órakor a kiállítás megnyitóján és díjak átadásán került sor, a Somosi kápolnában Báta Fő út 4.sz. Mózes Éva Fekete Gólya Ház Pályamunkák a bátaszéki és településünk iskolás gyermekeitől érkezetek, értékes és igényes munkák kerültek elbírálásra. Mindenkinek külön köszönjük a beadott pályamunkákat, a sok kreatív és ügyes rajzi megjelenítéseket! Szakmai zsűri: Garai Lászlóné, Kiss-Nyéki Izabella, Schuller Róbertné, Sümegi Jánosné és az Igazságosság, Felelősségvállalás gyakorlására szakkörös gyermekből álló zsűri szerveződött. Valamint a Honismereti Tábor részvevői közül Aradi Gergely (tanár), Bedekovity Zóra( szekszárdi könyvtár munkatársa), Kajtár Márk, Kovács Dorottya, Haszeg Petra és Vecsei Kitti diákok vállalták az értékelést, közös döntés alapján. 1. helyezett: Győri Bettina 5.osztály Bátaszék 2. helyezett: Dobai Bettina 5.osztály Bátaszék 3. helyezett: Sikabonyi Réka 5. osztály Bátaszék Különdíjasok: Láng Cintia 3.o Báta Fülöp Anna 3.o Báta Hammer Boglárka 3.o Báta Dorkó Arnold 3.o Báta Pálnok Panna 3/b Takács Szofi 3/b Tafner Diana-Tihanyi Janka 3/b Renkecz Roxána 4/b Bátaszék Szeretettel hívjuk és várjuk, minden vasárnap látogatható! Dobai Bettina 5.osztály Bátaszék Fazekas Alapítvány

10 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ: Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo o Sz: ügyfélfogadás nincs! Cs: 8.oo - 12.oo P: ügyfélfogadás nincs! tel: fax: Pénztári nyitva tartás: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 16.oo Sz: zárva Cs: 8.oo - 12.oo P: zárva Orvosi Rendelő: tel: Dr. Lehel Péter háziorvos Tel.: Rendelési idõ: H - P: 8.oo - 12.oo K - Cs : 17.oo - 18.oo Orvosi ügyelet Bátaszék: naponta 16.oo - 08.oo tel: 74/ Gyógyszertár ügyelet Bátaszék: szo - vas: 9.oo - 12.oo-ig és 16.oo - 18.oo-ig Báta Gyógyszertár: tel: H - Cs: 7.oo- 16.oo P: 7.oo - 14.oo Védőnő: Kovács Virág Erzsébet tel: Család gondozó: Zoltánné Szabó Viktória, kedden és csütörtökön 9-16-ig, Tel: Házi segítségnyújtás: Pilisi Zoltánné Baloghné Silingi Adrienn ÁMK: tel: igazgató: Benedekné S. Anna Óvoda: tel: vezető: Dömötörné Horváth Mária Posta: tel: H-P : 8.oo - 12.oo és 12.3o - 16.oo Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége: tel: fax: H - Cs: 7.3o o Péntek: 7.3o - 12.oo Falugazdász: Parti András tel.: Fogadási idő: kedd Hegybíró: Gelencsér Sándor tel.: Fogadási idő: kedd 8.oo- 1o.oo Rendőr: Karádi László tel: ( ) Művelődési Ház és Információs Pont: tel: H-P: 13.oo - 18.oo Szo: 14.oo - 18.oo Könyvtár: tel: vezető: Szabóné Varga Renée Cs: 14.oo - 17.oo P: 16.oo- 18.oo Állatorvos: Dr. Szép László tel: Búcsúzunk június 21-én Farkas Mátyás 16 éves ifjú, kis rokonai életét mentette meg, miközben tragikus módon Ő maga vált a Duna áldozatává. Ez az önzetlen cselekedet Matyit a hősök sorába emelte. Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Emlékét örökre megőrizzük! Kosztolányi Dezső Huszárné Lukács Rozália Rendezett környezet címbirtokos verseny! Báta Község Önkormányzata meghirdeti az I. porta és utcaszépítő versenyt, célja a kulturált és vonzó falukép kialakítása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése! A verseny két kategóriában indul: Rendezett Porta Rendezett Utca A versenyre a bíráló bizottság fogja benevezni az arra alkalmasnak vélt portákat és utcákat. Mindkét kategóriában értékes díjjak kiosztásra kerül sor a augusztus 20-ai falunapon. Egy fotókiállítás keretében a rendezvényen tekinthetők meg a bizottság dokumentációjából készült nevezők, résztvevők listája és a bírált portákról, utcákról készült fényképek. Az Önkormányzat az első három helyezettet pénzjutalommal és vándorserleggel díjazza. Bírálati szempontok mindkét kategóriában: települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, növénykiültetések fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minősége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel, magyar nemesítésű növény és virágfajták felhasználása, utcakertek, előkertek, épülethomlokzatok díszítése, házszámok kihelyezése, az utcák és porták rendezettsége, hulladékmentessége, tisztasága, gyommentessége, gondozottsága, virágosítása, az épített környezet minősége, állapota, (utcák, épületek) közösségek, csoportok együttműködése. A verseny határideje: július 30. Díjkiosztás: augusztus 20. Sportegyesület hírei Pirisa Réka A Báta Községi Sportegyesület idén ünnepli megalakulásának 75 éves évfordulóját. Kérünk mindenkit, hogy akiknél bármilyen, a csapattal kapcsolatos fénykép, dokumentum, vagy relikvia van, azt archiválás céljából jelezze Auth Jánosnál. A teljesen átalakult labdarúgó csapatunk a tavalyi szezonban a Tolna megyei III. osztályban a 7. helyet szerezte meg (fennállása során először csak bátai fiatalok játszanak benne). Az új idényben, az utazási költségek csökkentése érdekében a Baranya megyei bajnokságba nevez a csapat. A bajnoki szezonra történő felkészülés július 13-án kezdődik. A bátai kispályás futballcsapat júniusban szép sikereket ért el: a pörbölyi Sárköz Kupán a 3. helyet szerezte meg; a Bátaapátiban megrendezett Sportpresszó Kupán (10 megyei I. és II. osztályú, ill. NB III- as csapat mellett, egyedüli megyei III. osztályúként indult Báta csapata) pedig a döntőbe jutott és a 2. helyen végzett. A torna legjobb kapusa különdíjat Braun Attila kapta. Auth János elnök Felelős szerkesztő és kiadó: Huszárné Lukács Rozália szerkesztő: Takaróné Antal Tímea tördelő: Takaró János kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fő u tel: 74/ fax:

11 Melléklet Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. MEGHÍVÓ Szeretettel és tisztelettel meghívom Báta község lakosságát augusztus 19-én megrendezésre kerülő Falunappal egybekötött Elszármazottak találkozójára. Program: Szent mise a Szent Vér templomban Sárközi Életmód Fotókon kiállítás ünnepélyes megnyitója a Művelődési Házban A kiállítást megnyitja: Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató A fotókat gyűjtötte: Mohr János Zoltánné Fazekas Alapítvány Báta bemutatkozik: színpadi előadások kézműves foglalkozások kézműves vásár borkóstoló főzőverseny labdarúgó mérkőzés díjátadások Felhívás! Várjuk azon baráti társaságok, egyesületek, csoportok jelentkezését, akik augusztus 19-én szívesen megmérettetnék főzési tudásukat. Az ételek elkészítéséhez használt nyersanyagokról, a főzéshez és az étkezéshez szükséges kellékekről (asztal, pad, sátor, pavilon) mindenki saját maga gondoskodik, az Önkormányzatnak nem áll módjában ezeket biztosítani! A főzőhelyeket a polgárőrség tagjai jelölik ki. A főzéshez csak nyomáscsökkentővel ellátott és bevizsgált gázfőzőt lehet használni! A elkészített ételek versenyében az ételbírálat 15:00 órakor történik. (A zsűri nem csak az ételt minősíti, hanem a tálalást is.) Nevezési díj nincs! Kérem, részvételi szándékát augusztus 10-ig szíveskedjék jelezni, a Polgármesteri Hivatal titkárságán Mihó Beatrix ügyintézőnél, a 74/ as telefonszámon. Báta, július 30. Huszárné Lukács Rozália Báta község polgármestere

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 8. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 4-5. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VII. évfolyam 2. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 3. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél 2013. március-április VII. évfolyam 3. szám HÍRSÁV X. Hímestojás Fesztivál - 2013. április 20. Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél V. évfolyam 1. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten hétfőn 8-tól 9 óráig. Dr. Bonnyai Réka jegyző fogadóórát

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 1. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél V. évfolyam 10. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bonnyai Réka jegyző

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 4. szám 2015. április Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél 2014. december HÍRSÁV BETLEHEMI KIRÁLYOK Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Mihó

Részletesebben

Ötvenhárom évvel a forradalom után

Ötvenhárom évvel a forradalom után XVII. évfolyam XI. szám 2009. november Ára: 100 Ft Ötvenhárom évvel a forradalom után A nagy nyugati nemzetek győztes forradalmakat, világtörténelmi győzelmeket ünnepelnek. Mi, magyarok októberben két,

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM XI. SZÁM 2009. nove mber AZ SGS HUNGÁRIA KFT. NAGYLELKŰ FELAJÁNLÁSA 2009. november 7-én kedvezett az idő a faültetésnek. Az SGS Hungária Kft-nek köszönhetően a CINES szabadidő parkban lévő

Részletesebben

Önkormányzati újság II. évfolyam 4. szám 2010. április 15.

Önkormányzati újság II. évfolyam 4. szám 2010. április 15. Önkormányzati újság II. évfolyam 4. szám 2010. április 15. Kiadja: Bácsalmás Város Önkormányzata szerkeszti: Tubity Predrág Túl vagyunk az első pár szép tavaszi napon, a madarak is már hallatják a hangjukat.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. július 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl Elköszönt városunk jegyzõje,

Részletesebben

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac ALBERTIRSAI Híradó KÖZÉLETI ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAP Megjelenik minden hónapban 100 Ft XXVII. évfolyam, 6. szám 2015. június 18. oldal XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 8. és 12. oldal 9-12. oldal 18. oldal 12. oldal

Részletesebben

Közlöny. fizetniük közel 10 éven keresztül. Mindezt november másodikán jelentette be Ficsór József polgármester a sajtó munkatársainak.

Közlöny. fizetniük közel 10 éven keresztül. Mindezt november másodikán jelentette be Ficsór József polgármester a sajtó munkatársainak. Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2009. november 5. XVIII. évfolyam 27. szám Közlöny Közlekedési napot tartott

Részletesebben

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember október Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész Lajosmizse Város

Részletesebben

50. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ. szám. 2009. október

50. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ. szám. 2009. október 50. szám GARAI 2009. október Negyedévi beszámoló... 1 Önkormányzati betekintő... 2 Nemzetiségi Híradó... 2 Idősek Világnapja... 4 Testvér klubok találkozója Garán... 6 Kertész Hanga: Magyarhon... 6 Köszöntő...

Részletesebben

Cigánd jövőképe 2014-2020

Cigánd jövőképe 2014-2020 2014. május - július XIV. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd jövőképe 2014-2020 Cigánd kiemelt érdeke, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat minél hatékonyabban használja

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna XXV. évfolyam 6. szám www.csemo.hu 2015. június 1 RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. június F alunap 2015. július 3-4. HARCÁSZATI ÉS MILITARY

Részletesebben

LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24.

LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24. LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Felhívás A gépkarneválra várjuk cégek, magánszemélyek jelentkezését az 56/350-075 vagy a 20/243-5808-as telefonszámon!

Részletesebben

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja VIII.évfolyam, 3. szám Geszteréd Község Önkormányzata által színvonalas falunap került megrendezésre 2012. augusztus 04-én Geszteréden. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden

Részletesebben

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő KISZOMBORI HÍRADÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. 4. SZÁM ÁPRILIS ÉVFOLYAM Anyák napi köszöntő Kis falunkban van egy kis ház, Arra az Úrnak szeme vigyáz. Nekem e hajlék kedves

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. szeptember 7. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azokért, akik segítségre szorulnak Lépjünk be városunk hajdani kiváló orvosa, Petkovics Tamás bácsi

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben