Önkormányzati Hírlevél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Hírlevél"

Átírás

1 Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 7. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József ny. címzetes főjegyző fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól ig. Egyéb esetben a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen vagy telefonon, előzetes időpont egyeztetés alapján. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselőtestületi ülések meghívói, előterjesztései és az ülésről készített jegyzőkönyvek a honlapon elérhetőek. Elérési út: Önkor mányzat/k épvis előtestület menüponton belül: képviselő-testületi ülések anyagai Ingyenes jogsegélyszolgálat minden hónap utolsó szerdáján Dr. Horváth Kálmán ügyvéd ügyfélfogadási idő: óráig Tel.: 06/30/ Zarándokok érkeznek Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök vezetésével Elhunyt Sziebert György Szent Vér zarándoklat július Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Báta község volt Polgármestere ( ), Képviselőtestületünk tagja július 24-én életének 56. évében elhunyt. Báta Község Önkormányzata Püspök Úr és kísérete hálaadást mond A tartalomból: Határozatok 2 Június havi közmunkák 3 Pályázati hírek 3 Kert hulladék égetéséről 6 Hulladékudvar Bátaszék 6 Iskola hírei 8 Civil szervezetek hírei 8 Sportegyesület hírei 10 Püspök Úr ünnepi misét tart Püspök Úr megáldja a megjelenteket Szent Vér búcsúi körmenet Zarándokok a Szent Vér templomban

2 Oldal 2 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: 131/2012. (VI.20.) számú határozat Bátaszék Város Önkormányzat mikrotérségi társulásai útján ellátott feladatainak évi pénzügyi szakmai beszámolójáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bátaszék Város Önkormányzat mikrotérségi társulásai útján ellátott feladatainak évi pénzügyi szakmai beszámolóját, melynek értelmében Bátaszék Város Önkormányzatának visszafizetési kötelezettsége van: évi háziorvosi ügyeleti elszámolás ellátás alapján, Ft évi Házi Segítségnyújtás elszámolás alapján Ft. Határidő: /2012. (VI.20.) számú határozat Bátaszék Város Gondozási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bátaszék Város Gondozási Központjának Szakmai Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát. Határidő: /2012. (VI.20.) számú határozat a Központi Műhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséről Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Központi Műhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséhez. Határidő: /2012. (VI.20.) számú határozat Vaida Sarolta 7149 Báta, Furkótelep 6. szám alatti lakos kérelméről Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a hrsz-ú, 1403 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú területet eladja Vaida Sarolta Imola 7149 Báta, Furkótelep 6. szám alatti lakos részére és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezővel Ft közötti vételárban állapodjon meg. Határidő: Folyamatos 136/2012. (VI.20.) számú határozat szennyvíz csatornarendszer kiépítésére vonatkozó pályázatok figyeléséről Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza az alszögi településrész szennyvízcsatorna rendszerének kiépítésére pályázati lehetőségek figyelését. Határidő: Folyamatos Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: 147/2012.(VI.27.) számú határozat könyvtári feladatok ellátására Báta Községi Önkormányzat Képviselő testülete elhatározza, hogy a Bátai Általános Művelődési Központ Könyvtár tagintézményét törölteti a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, mivel a Bátai ÁMK június 30. napjával megszüntetésre kerül és a Könyvtárat önálló intézményként a továbbiakban nem tudja működtetni. A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy csatlakozik a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Mozgókönyvtári ellátásához július 1. napjától. Felelős: Huszárné Lukács Rozália Polgármester Határidő: július /2012.(VI.27.) számú határozat a Sárpilisért Egyesület által elnyert pályázatról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 298/ (XI.9.) határozata alapján Sárpilisért Egyesület (szh: 7145 Sárpilis, Béke tér 1., képviseli: Dr. B. Kovács Sándor, Erlich Melinda) LEADER pályázat megvalósításának előfinanszírozására a évi költségvetése terhére Ft-ot biztosít, és fennmaradó Ft-ot a évi költségvetésébe tervezi be. Felelős: Huszárné Lukács Rozália Polgármester Határidő: Folyamatos 150/2012.(VI.27.) számú határozat Báta Község Helyi Vízkárelhárítási védekezési tervének jóváhagyásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Helyi Vízkárelhárítási Védekezési Tervét jóvá-

3 VI. év folyam 7. Önkormán yzati Hírl ev él Oldal 3 hagyja. Felelős: Huszárné Lukács Rozália Polgármester Határidő: /2012.(VI.27) számú határozat OTP folyószámla hitel szerződés meghosszabbításáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy július 26. napjától december 31. napjáig 22 millió forint összegű folyószámla hitelszerződést meghosszabbítja az OTP Bank Nyrtnél, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. Határidő:2012. július 16. Június havi közmunkák Polgármesteri Hivatalból levelek kézbesítése 1 fő takarító és kézbesítő a Polgármesteri Hivatalban 1 fő takarító az általános iskolában Önkormányzati Hírlevél kézbesítése minden háztartásba Művelődési Ház takarítása és e Pont üzemeltetése Művelődési Háznál villanyvezeték nyomvonal kiásása volt Tsz ebédlő takarítása, felújítási munkálatok, javítások, festés közintézmények környékének takarítása buszmegállók söprése, takarítása Egészségház takarítása Piactér és környékének takarítása Temetőben szemetes kutricák kiürítése Virágosítás: kalodák, Hunyadi tér, Hősök tere, Fő u; buszmegállók, temető parkoló, Műv. Ház park Sövényvágás: Műv. Ház park, iskola előtt, hivatalnál, Tájház előtt, Hősök terén Fűnyírás: Hősök tere, kalodák környéke, Napközi konyha udvara, Egészségház udvar, Orvosi rendelő, Hunyadi tér, Hivatal, Szent Vér templom, Fűkasza: Zrínyi u., Szent Vér templom, Hunyadi u., játszóterek, foci pálya, Fő u., Széchenyi u., Műv. Ház park, Hunyadi tér, Hivatal, Orvosi rendelő udvar, Egészség Ház, kalodák, Tűzoltó szertár környéke, Somosi kápolna, Lisztes birtok tuják, Iskola udvara, töltéslejárók, Kálvária, Óvoda udvar és környéke, Halászház, újvárosba vezető híd mindkét oldala, Béke u., Hunyadi u., Árvíz u., Temető, Horgasi buszmegállók Fűnyíró traktor: focipálya, vásártér, játszóterek, Szent Vér templom, Temető parkoló, Napközi konyha udvara Konyhakertben burgonya bogár elleni védekezés, gyomirtózás, paprika palánta kapálása, kaszálás, borsószedés és fejtés, főzőtök és spenótszedés Vörös Szilvia Pályázati hírek Báta Község Önkormányzata a KEOP-4.2.0/A/ azonosító számú Megújuló energiaforrás hasznosítása napkollektor és napelem telepítésével Báta Község Önkormányzatainak intézményeire című pályázatával Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt elszámolható költsége Ft. A projekt az alábbi helyszíneken valósul meg: Hunyadi János általános Iskola tetejére 62 db, a Báta Községi Önkormányzat Sportcsarnokának tetejére 10 db, a Polgármesteri Hivatal tetejére 30 db, valamint a Napközi Otthonos Óvoda tetejére 22 db IBC PolySol 230 MS polikristályos napelem kerül felszerelésre. A projekt célja, hogy a megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek fenti épületekre történő telepítésével az önkormányzat fenntartási költségei csökkenjek.

4 Oldal 4 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Tisztelt leendő támogatóink! Tisztelt vállalkozók! Tisztelt lakosság! Báta Község Önkormányzata és a Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai azon dolgoznak, hogy segítséget nyújtsanak a nehéz helyzetben lévő - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Báta településén, nyári Tanoda program keretén belül szeretnénk a nehéz körülmények között élő gyermekek részére, játékos programokat, kirándulásokat, fejlesztő foglalkozásokat tartani. A tervezésnél igyekeztünk hasznos és érdekes programokat összeállítani, amivel egyben preventív tevékenységet is végzünk annak érdekében, hogy a gyermekek ne az utcán csavarogva töltsék a szünidőt. Célunk, hogy a gyermekek feledjék a mindennapi problémákat, nehéz élethelyzetüket, és szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni, játszva tanuljanak. A programokon részt vevő gyerekek szülei mindennapi megélhetési problémákkal küzdenek. A gyerekek többsége szerény körülmények között él, akiknek nincs lehetőségük nyaralni, kiránduláson részt venni, mert a szülők nem tudják finanszírozni a költségeket. A gyermekjóléti szolgálat tervezett nyári programjaihoz szeretnénk a támogatásukat és segítségüket kérni. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy lehetőség szerint, anyagi illetve más egyéb támogatással szíveskedjenek segíteni a fenti célok megvalósítását. A kirándulások megvalósításához elsősorban anyagi támogatásra, élelmiszer csomagokra, ásványvízre, a kézműves foglalkozásokhoz papír-írószerre, egyéb dekor kellékekre, fejlesztő játékokra lenne szükségünk. A 2012-es nyári programokra a következőket terveznénk: - uszodalátogatás - múzeumok látogatása - kézműves foglalkozások - sport rendezvények - gyalogtúra - filmvetítés stb. A résztvevő gyermekek száma kb. 20 fő (7-16 éves korosztály). A programok június végétől augusztus végéig tartanának, heti egy alkalommal. Amennyiben lehetőségük nyílik a gyermekek nyári programjainak támogatására, úgy kérnénk, hogy június 29.-ig jelezzék, a következő elérhetőségeken: Polgármesteri Hivatal 7149 Báta, Fő u Pirisa Réka igazgatási és pénzügyi előadó Mobil: 70/ Segítségüket előre is megköszönve, bízva a segíteni akarás erejében, amivel boldog, feledhetetlen perceket tudnánk szerezni a gyermekek számára. Bátaszék, június 08. Tisztelettel: Zoltánné Szabó Viktória, Pirisa Réka Nyári Tanoda Programjai Természetjárás a bátai Mélygödörbe gyerekek és szülők együtt Játékos akadály verseny és vetélkedő a gumipályán (díjazás) A Fekete Gólya Ház megtekintése (6000 Ft / 20 fő) 2. Szalonnasütés Bátaszéki Tanuszoda, Dunaszekcsői Lugio Napok, Ókori kalandtúra, 2. Múzeumpedagógiai foglalkozások, Baranta, az ősi magyar hagyományokra épülő harcművészet bemutatása. 2. Íjászkodás, ismerkedés a barantával Biciklitúra a madár leshez, természet járás. 2.Ismerkedés a madarak élő világával Számítógépes oktatás játékos vetélkedővel, 2. Rajzverseny (díjazással) Kézműves oktatás, Deqoupage szalvétatechnika, asztali ceruza tartó készítése Filmvetítés Nyárzáró a Szigetben, 2. Paprikás krumpli főzés és az ifjúsági Tambura zenekar kíséretével zenés mulatság Meghívott vendég: Balogh László Felhívás Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házszámokat pótolni, ill. kiírni szíveskedjenek, valamint környékükön és portájukon fűnyírással és virágosítással járuljanak hozzá a falukép javításához.

5 Oldal 5 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Rendezvény kerete MNVH. Helyi Vidékfejlesztési Iroda Művelődési - Közösségi Ház augusztus havi programterve Program fajtája Megvalósítás Rendezvény időpontja Fogadóóra Szakmai augusztus 07. Időtartam 1/2 9-től 10 óráig Program tartalma Szakmai segítségnyújtás Együtt könynyebb az Ifjúsági és közösségi program egészségért egészség megőrzés augusztus hóban minden szombaton ig Ifjúság számára sportprogram Felelős: Bagényi János Közösségi program Iskolai felzárkóztatást segítő program Gyermek 0-5-éves korig Elektronikus közigazgatási végpont e-magyarország Pont Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások elérhetőségei Ifjúsági Információs Pont Üzemeltetése Civil szervezetek rendezvényei Könyvtári szolgáltatások Sakkverseny Falunap Sárközi Életmód Fotókon kiállítás "Tanoda" Baba- Mama Klub e- Magyarország Pont üzemeltetés keretében Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes fejlesztő programok Hagyományőrző program augusztus 04. augusztus óra 9-21 óráig kiállítás augusztus órakor tankör nappali fejlesztő programok Számítógép és internet használat. Fénymásolás, levélírás augusztus 02., augusztus 09., augusztus 16., augusztus 23., augusztus óráig Bármely korosztály számára Felelős: Auth János Bátáról elszármazottak találkozója Sárközi életmód fotókon kiállítás Felelős: Mohr Jánosné HHH tanulók számára a továbbtanulási esélyek javítása ált. és középisk. számára Felelős: Zoltánné Szabó Viktória Augusztus hónapban szabadság miatt elmarad augusztus hóban Táncprogram minden szombat hétfő- péntek óráig, szombat óráig szombat óra e-tanácsadó: Zsinkó Ilona Szervezett keretek között, zenei kísérettel Gyermek Tánccsoport Táncprogram minden péntek péntek ig Szervezett keretek között, zenei kísérettel Gyermek- Felnőtt Könyvtár Üzlethelyiség kiadás Időszakos árusításra Kölcsönzés augusztus hóban Szolgáltatás biztosítása Alkalommal szervezett csütörtökön ig, pénteken ig Meghirdetés szóróanyag vagy Hírlap segítségével Igény esetén az e- Magyarország nyitva tartásával egy időben Ügyintézés a és a telefonszámon. Személyesen: Kiss Roberta program felelős Báta, július Huszárné Lukács Rozália polgármester

6 Oldal 6 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. 46/2001. (XII.27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól Kivonat a rendeletből: 2. (1) Tilos fürdeni: a. hajóútban b. hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében; c. vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében; f. A kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben; 3. (1) Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. (2) Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania. Avar és kerti hulladék égetés rendje Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 8/2009. (X.22) számú helyi rendelet szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének módját és idejét. Részlet a rendeletből: avar és kert hulladék nyílttéri égetése február, március, április május, szeptember, október és november hónapokban kizárólag szerdai napokon óráig, szombati napokon óráig megengedett. Vasárnap és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos! A teljes rendelet megtekinthető a rendeletek menüpont alatt. Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ha valahol tűz keletkezik, a Tűzoltóság kihívása után azonnal értesítendő a Polgármesteri Hivatal is! Lakossági hulladékudvar Bátaszéken Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy május hónapban Bátaszéken, a Mohácsi úton megnyitotta kapuit a lakossági hulladékudvar, hozzájárulva ezzel a még tisztább és élhetőbb környezet kialakításához. A hulladékudvar olyan hulladékok átvételére lett kialakítva, melyek a háztartási gyűjtőkonténerekben nem helyezhetők el, illetve a lomtalanítás során sem lehet elszállítani őket. Háztartási hulladékok lom, hulladék (pl. bútorféleség) üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos üvegek) papír hulladék (pl. szórólapok, karton) műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, üdítős palack) italos karton dobozok (tetra pack csomagolás, üdítős, tejes doboz) textilhulladék személyautó gumiabroncs- max. egy garnitúra ömlesztett zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb) lakossági építési törmelék- max. 1 köbméter fémhulladék Veszélyes hulladékok fáradt olaj, használt sütő zsiradék festék, oldószer növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei fénycső, izzó száraz elem (pl. gomb elem, ceruza elem) háztartási gépek (gáztűzhely, mosógép) akkumulátor festékpatronok, tonerek a háztartásban előforduló hajtógázas palackok (pl. légfrissítő, dezodor, stb.) A felsorolt hulladékok hulladék fajtánként ingyenesen átvehető mennyiségéről tájékozódjanak a helyszínen, vagy érdeklődjenek az Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálatánál. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az építési törmeléket csak abban az esetben áll módunkban térítésmentesen átvenni, ha az elkülönítetten válogatva (tégla, cserép, beton, kő, föld, stb.) kerül beszállításra. A hulladékudvar szolgáltatásait bármely magánszemély a lakcímigazoló kártya felmutatása után térítésmentesen veheti igénybe.

7 Oldal 7 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. A szolgáltatási területen működő vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, veszélyes hulladék esetében szerződés alapján térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a hulladékudvar nyújtotta szolgáltatásokat. A bátaszéki hulladékudvar nyitva tartása: HÉTFŐ, SZERDA: KEDD, CSÜTÖRTÖK: PÉNTEK: SZOMBAT: ZÁRVA ÓRÁIG ÓRÁIG ÓRÁIG A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegű kérdésével forduljon bizalommal cégünk ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken: Alisca Terra Kft Szekszárd, Epreskert u. 9. Tel.: 74/ Fax: 74/ Felhívás Báta Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy Báta Község kül- és belterületén építési törmeléket, bontási anyagot, földet elhelyezni csak előzetes jegyzői engedéllyel lehet! Az országosan kiemelt Környezetvédelmi területeken (Nagy sziget, Böde és az összes vízfolyás stb) csak a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (8002 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) engedélye alapján lehet. Az engedély nélküli lerakásokat szigorú pénzbírsággal sújtják! Dr. Bálint József Jegyző Ny. Címzetes Főjegyző Tisztelt Lakosság! A bátai IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) őszi programterve között szerepel egy Népfőiskolai Társaság létrehozása, mely különféle témákat felölelő előadás sorozatok megvalósítását jelentené. Amit a Népfőiskolákról tudni kell: a Népfőiskolák kibontakozása az 1930-as évek közepétől kezdődött és működésük 1948-ig tartott. Móricz Zsigmond, Erdei Ferenc, Kovács Imre, Veres Péter, Féja Géza, Németh László, Bibó István és még sokan a népi írók közül felismerték ennek a gondolatnak a falumentő jelentőségét, és kiálltak mellette. A népfőiskolák lényegében gyakorlati segítséget kínáltak a gazdasági-társadalmi változások veszteseinek, olyan emberek találtak egymásra, akik évtizedek frusztrációjaként élték meg a politikai véleménynyilvánításnak, a nemzettudat megélésének, a vallási identitás kinyilvánításának veszélyét, avagy kockázatát. A Népfőiskola a felnőttoktatás, közművelődés, ifjúságnevelés intézménye, mozgalma Grundtvig szellemében: Iskola az életnek!. Célja, választ adni azokra az állandóan változó társadalmi, gazdasági, kulturális kihívásokra, amelyekkel az egyén, a közösség, a nemzet, az egész emberiség szembe találja magát. Célját tananyag és tantárgyi megkötöttségek nélkül, sajátos módszerek alkalmazásával valósítják meg, amelyeknek főbb alkotóelemei: a csoportmunka, a közösségi nevelés, az aktivitás, az öntevékenység, a személyiségfejlesztés, a vitamódszer és a párbeszéd. Jellemzője az önálló vélemény kialakításának elősegítése, a felszabadult légkör. A népfőiskola nyitott tanulási, képzési, művelődési intézmény, amelyben a részvétel önkéntes. Szeretettel várjunk mindazok jelentkezését kortól függetlenül, akik szeretnének a Bátai Népfőiskolai Társaság tagjává válni, kedvet éreznek az előadások megtekintéséhez, netán egy közös beszélgetésre vágynak. Jelentkezi a következő elérhetőségeken lehet: Pirisa Réka Tel: 06-74/

8 Oldal 8 Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. Múzeumok Éjszakája IKSZT tanoda Báta Község Önkormányzata és a bátaszéki Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az IKSZT tanoda programján keresztül idén nyáron hasznos programokat szervez a bátai halmozottan hátrányos gyermekeknek. A programok minden hét csütörtökön a délutáni órákban zajlanak. Az elmúlt hetekben akadályversenyen, kézműves foglalkozáson és tanuszodai látogatáson vettek részt a gyermekek én a gyermekekkel a dunaszekcsői Lugio napokra látogattunk el. A résztvevők megismerkedhettek az ókori kultúrával, hajózással és játékokkal. Római gályával átkeltünk Dunafalvára, majd római karláncot készítettünk, melyet a gyermekek haza is vihettek. Kipróbálhattuk azokat a játékokat, mellyel a római korban élő gyermekek játszottak, ha éppen nem kellett iskolába menniük. A kirándulás alkalmával a gyermekek felejthetetlen élményekkel tértek haza. A felmerülő költségeket a Bátai Önkormányzat finanszírozza. Ezúton is köszönjük a támogatást Dr. Hettesheimer Zsuzsannának A további programokról bővebb információ kérhető Zoltánné Szabó Viktória családgondozónál. Zoltánné Szabó Viktória Iskola hírei július 1-től intézményünk neve Bátai Hunyadi János Általános Iskola. Itt a VAKÁCIÓ minden diákunknak, kollégánknak jó pihenést kívánunk. TÁMOP Út a Jövőbe Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása című pályázatunk megvalósítása május 1-től megkezdődött. Referenciahelyként való működéshez, az erre való felkészüléshez tanítóinknak, tanárainknak továbbképzéseken kell részt venni. Június 11-én két kollégánk részt vett az Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására továbbképzésen. Segítséget kaptak abban, hogy tudatosan és eredményesen felkészülhessenek arra, hogy a felsőoktatási intézmények partnerintézményévé, szakmai gyakorlóhellyé válhassanak. Megismerhették a megújult pedagógusképzés szemléleti változását, tanuláselméleti hátterét, gyakorlatorientált módszertanát. A továbbképzések augusztus végén folytatódnak. Iskolánk 20 tanulója augusztus 6-án a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet táborába megy Balatonberénybe, ahol a fürdőzés mellett sok színes érdekes program várja a gyerekeket. Civil szervezetek hírei Bátáért Egyesület hírei június 16-án, harmadik alkalommal került megrendezésre a Fekete Gólya Házban a Múzeumok Éjszakája. Az országos rendezvénysorozat egyre nagyobb népszerűségnek örvend az egész országban. A Fekete Gólya Ház éves rendezvényeit tekintve a Múzeumok Éjszakája szervezésére mi is kiemelt figyelmet fordítottunk, és a megszokottól eltérő kínálattal, különleges kulturális programokkal vártuk a látogatókat. Ez az éjszaka más, mint a többi Benedekné Stürmer Anna Valóban más volt, hiszen programjaink középpontjába idén az afrikai kontinens végtelenbe nyúló varázslatos tájait, kulturális sokszínűségét, az élővilág különlegességeit mutattuk be. Számos eredeti afrikai tárgyat, könyvet, írást, és érdekességet mutattunk be, ami ezt a különleges és - számunkra kicsit idegen - kultúrát közelebb hozta hozzánk. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből összeállított Kittenberger Kálmán Afrika kutató, vadász, zoológus és természettudományi író tiszteletére időszaki kiállítást láthattak egy hónapon át, Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte címmel. Megismerhettük a Szőke nő kalandjait afrikai utazásai során - Gyurácz Andrea Afrika kutató utazó előadásában. A színpadon fellépett a Békalencse gyermektánccsoport Farkas Tibor csoportvezető kíséretével. A bátai iskolások A száz éves tölgyfa története címmel színdarabot adtak elő Sümeginé Éva tanárnő forgatókönyve alapján.

9 VI. év folyam 7. Önkormán yzati Hírl ev él Civil szervezetek hírei Oldal 9 Láthattuk Nagy Noémi Erdőtűz című koreográfiáját, mellyel a IV. Országos Modern-, Kortárstánc Versenyen I. korcsoportban kortárs szóló kategóriában első helyezést ért el. Fellépett a bátai Pántlika Ifjúsági Tamburazenekar Szabó Barnabás tamburaprímás, Szabó Bence brácsa, Farkas Tamás nagybőgő és Jankó Balázs harmonika kíséretével. Ősi mágikus rituálé szellemében tűzugrást táncolt a Bátai Sárköz Néptánc Együttes. Láthattuk a Badrah hastánccsoportot, fátylas, török popp, tájdi és dobszóló tánc orientális táncok előadásával. Az African Uhuru Cultural Group zenés táncos előadása és táncház zárta a színpadi műsort. A csoport repertoárjában tradicionális nigériai ének, zene, tánc, afrikai tánc drámák, modern nyugat-, közép- és keletafrikai koreográfiák valamint, dob szerepeltek, színes, látványos jelmezekkel. A csillagképek kedvelői 23 óra körül Csukor László vezetésével a Múzeumok Éjszakáját meghosszabbíthatták a Csillagok Éjszakájával csillagképek és galaxisok vizsgálata során. A gyerekek számára 6 féle kézműves foglalkozást tartott a Bátai Kézműves Egyesület. Felnőtteknek lehetőségük nyílt finom bátai borok kóstolására, melyet Gilányi Csaba, Sümegi Mihály, és Vilimi József biztosított. A rendezvény fő támogatója a Leader Hagyományokban él szellemünk tovább című pályázati programmal, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja A sokszínűség megőrzése a Gemencben A bátai fekete gólya és társai című projekt tette lehetővé. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket részvételükkel és jól érezték magukat. Külön köszönet azoknak, akik támogatták a rendezvény megvalósulását akár anyagi, akár természetbeni hozzájárulásukkal, munkájukkal, és részvételükkel. Fazekas Alapítvány hírei Együtt Egymásért- Tegyünk ma a holnapért önkéntesen program keretében Múzeumok Éjszakája - Művészeti Értékeink jegyében rendezvényen Madarak és fák védelmében, a Gemenci erdőben című rajzpályázat eredményhirdetésére, én 17 órakor a kiállítás megnyitóján és díjak átadásán került sor, a Somosi kápolnában Báta Fő út 4.sz. Mózes Éva Fekete Gólya Ház Pályamunkák a bátaszéki és településünk iskolás gyermekeitől érkezetek, értékes és igényes munkák kerültek elbírálásra. Mindenkinek külön köszönjük a beadott pályamunkákat, a sok kreatív és ügyes rajzi megjelenítéseket! Szakmai zsűri: Garai Lászlóné, Kiss-Nyéki Izabella, Schuller Róbertné, Sümegi Jánosné és az Igazságosság, Felelősségvállalás gyakorlására szakkörös gyermekből álló zsűri szerveződött. Valamint a Honismereti Tábor részvevői közül Aradi Gergely (tanár), Bedekovity Zóra( szekszárdi könyvtár munkatársa), Kajtár Márk, Kovács Dorottya, Haszeg Petra és Vecsei Kitti diákok vállalták az értékelést, közös döntés alapján. 1. helyezett: Győri Bettina 5.osztály Bátaszék 2. helyezett: Dobai Bettina 5.osztály Bátaszék 3. helyezett: Sikabonyi Réka 5. osztály Bátaszék Különdíjasok: Láng Cintia 3.o Báta Fülöp Anna 3.o Báta Hammer Boglárka 3.o Báta Dorkó Arnold 3.o Báta Pálnok Panna 3/b Takács Szofi 3/b Tafner Diana-Tihanyi Janka 3/b Renkecz Roxána 4/b Bátaszék Szeretettel hívjuk és várjuk, minden vasárnap látogatható! Dobai Bettina 5.osztály Bátaszék Fazekas Alapítvány

10 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ: Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo o Sz: ügyfélfogadás nincs! Cs: 8.oo - 12.oo P: ügyfélfogadás nincs! tel: fax: Pénztári nyitva tartás: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 16.oo Sz: zárva Cs: 8.oo - 12.oo P: zárva Orvosi Rendelő: tel: Dr. Lehel Péter háziorvos Tel.: Rendelési idõ: H - P: 8.oo - 12.oo K - Cs : 17.oo - 18.oo Orvosi ügyelet Bátaszék: naponta 16.oo - 08.oo tel: 74/ Gyógyszertár ügyelet Bátaszék: szo - vas: 9.oo - 12.oo-ig és 16.oo - 18.oo-ig Báta Gyógyszertár: tel: H - Cs: 7.oo- 16.oo P: 7.oo - 14.oo Védőnő: Kovács Virág Erzsébet tel: Család gondozó: Zoltánné Szabó Viktória, kedden és csütörtökön 9-16-ig, Tel: Házi segítségnyújtás: Pilisi Zoltánné Baloghné Silingi Adrienn ÁMK: tel: igazgató: Benedekné S. Anna Óvoda: tel: vezető: Dömötörné Horváth Mária Posta: tel: H-P : 8.oo - 12.oo és 12.3o - 16.oo Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége: tel: fax: H - Cs: 7.3o o Péntek: 7.3o - 12.oo Falugazdász: Parti András tel.: Fogadási idő: kedd Hegybíró: Gelencsér Sándor tel.: Fogadási idő: kedd 8.oo- 1o.oo Rendőr: Karádi László tel: ( ) Művelődési Ház és Információs Pont: tel: H-P: 13.oo - 18.oo Szo: 14.oo - 18.oo Könyvtár: tel: vezető: Szabóné Varga Renée Cs: 14.oo - 17.oo P: 16.oo- 18.oo Állatorvos: Dr. Szép László tel: Búcsúzunk június 21-én Farkas Mátyás 16 éves ifjú, kis rokonai életét mentette meg, miközben tragikus módon Ő maga vált a Duna áldozatává. Ez az önzetlen cselekedet Matyit a hősök sorába emelte. Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Emlékét örökre megőrizzük! Kosztolányi Dezső Huszárné Lukács Rozália Rendezett környezet címbirtokos verseny! Báta Község Önkormányzata meghirdeti az I. porta és utcaszépítő versenyt, célja a kulturált és vonzó falukép kialakítása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése! A verseny két kategóriában indul: Rendezett Porta Rendezett Utca A versenyre a bíráló bizottság fogja benevezni az arra alkalmasnak vélt portákat és utcákat. Mindkét kategóriában értékes díjjak kiosztásra kerül sor a augusztus 20-ai falunapon. Egy fotókiállítás keretében a rendezvényen tekinthetők meg a bizottság dokumentációjából készült nevezők, résztvevők listája és a bírált portákról, utcákról készült fényképek. Az Önkormányzat az első három helyezettet pénzjutalommal és vándorserleggel díjazza. Bírálati szempontok mindkét kategóriában: települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, növénykiültetések fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minősége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel, magyar nemesítésű növény és virágfajták felhasználása, utcakertek, előkertek, épülethomlokzatok díszítése, házszámok kihelyezése, az utcák és porták rendezettsége, hulladékmentessége, tisztasága, gyommentessége, gondozottsága, virágosítása, az épített környezet minősége, állapota, (utcák, épületek) közösségek, csoportok együttműködése. A verseny határideje: július 30. Díjkiosztás: augusztus 20. Sportegyesület hírei Pirisa Réka A Báta Községi Sportegyesület idén ünnepli megalakulásának 75 éves évfordulóját. Kérünk mindenkit, hogy akiknél bármilyen, a csapattal kapcsolatos fénykép, dokumentum, vagy relikvia van, azt archiválás céljából jelezze Auth Jánosnál. A teljesen átalakult labdarúgó csapatunk a tavalyi szezonban a Tolna megyei III. osztályban a 7. helyet szerezte meg (fennállása során először csak bátai fiatalok játszanak benne). Az új idényben, az utazási költségek csökkentése érdekében a Baranya megyei bajnokságba nevez a csapat. A bajnoki szezonra történő felkészülés július 13-án kezdődik. A bátai kispályás futballcsapat júniusban szép sikereket ért el: a pörbölyi Sárköz Kupán a 3. helyet szerezte meg; a Bátaapátiban megrendezett Sportpresszó Kupán (10 megyei I. és II. osztályú, ill. NB III- as csapat mellett, egyedüli megyei III. osztályúként indult Báta csapata) pedig a döntőbe jutott és a 2. helyen végzett. A torna legjobb kapusa különdíjat Braun Attila kapta. Auth János elnök Felelős szerkesztő és kiadó: Huszárné Lukács Rozália szerkesztő: Takaróné Antal Tímea tördelő: Takaró János kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fő u tel: 74/ fax:

11 Melléklet Önkormán yzati Hírl ev él VI. év folyam 7. MEGHÍVÓ Szeretettel és tisztelettel meghívom Báta község lakosságát augusztus 19-én megrendezésre kerülő Falunappal egybekötött Elszármazottak találkozójára. Program: Szent mise a Szent Vér templomban Sárközi Életmód Fotókon kiállítás ünnepélyes megnyitója a Művelődési Házban A kiállítást megnyitja: Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató A fotókat gyűjtötte: Mohr János Zoltánné Fazekas Alapítvány Báta bemutatkozik: színpadi előadások kézműves foglalkozások kézműves vásár borkóstoló főzőverseny labdarúgó mérkőzés díjátadások Felhívás! Várjuk azon baráti társaságok, egyesületek, csoportok jelentkezését, akik augusztus 19-én szívesen megmérettetnék főzési tudásukat. Az ételek elkészítéséhez használt nyersanyagokról, a főzéshez és az étkezéshez szükséges kellékekről (asztal, pad, sátor, pavilon) mindenki saját maga gondoskodik, az Önkormányzatnak nem áll módjában ezeket biztosítani! A főzőhelyeket a polgárőrség tagjai jelölik ki. A főzéshez csak nyomáscsökkentővel ellátott és bevizsgált gázfőzőt lehet használni! A elkészített ételek versenyében az ételbírálat 15:00 órakor történik. (A zsűri nem csak az ételt minősíti, hanem a tálalást is.) Nevezési díj nincs! Kérem, részvételi szándékát augusztus 10-ig szíveskedjék jelezni, a Polgármesteri Hivatal titkárságán Mihó Beatrix ügyintézőnél, a 74/ as telefonszámon. Báta, július 30. Huszárné Lukács Rozália Báta község polgármestere

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél 2015. augusztus IX. évfolyam 6. szám HÍRSÁV Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 11/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 09. -i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 09. -i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 09. -i testületi ülésről: 289/2011.(XI.9) számú határozat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendre tett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

162/2013. (IX.11.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

162/2013. (IX.11.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2013. 09.11. -i üléséről: 161/2013. (IX.11.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 162/2013. (IX.11.) számú határozat a két ülés közötti

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 8. szám 2015. november Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS A Balatonudvari Fizető Strand rendjéről és szolgáltatásairól Üdvözöljük Önöket a Balatonudvari Fizető Strandfürdő Vendégeiként! STRANDUNK FIZETŐ STRAND! Üzemeltető és tulajdonos:

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 126/2009. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat háziorvos tájékoztatójáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte dr. Kovács Éva helyettes háziorvos tájékoztatását a sióagárdi

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: A Virágos Magyarországért programhoz való csatlakozásról, illetve a Virágos Kunszállásért helyi környezetszépítő

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben