Isaszeg Város Önkormányzatának i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Isaszeg Város Önkormányzatának 2010.06.30-i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása"

Átírás

1 1 Isaszeg Város Önkormányzatának i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása I. Immateriális javak Ft Szellemi termékek Ft Az Önkormányzat tulajdonában lévő programok, szoftverek: -döntést hozó szoftver Ft; -település digitális térképe Ft; -Isaszeg Város szerkezeti terve, rendezési tervek, szabályozási tervek : Ft - egyéb szoftverek Ft II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: Ft mutatja. Az Önkormányzat tulajdonát képező intézmények, ingatlanok, földterületek értéket - forgalomképtelen földterület Ft - korlátozottan forgalomképes földterület Ft - forgalomképes földterület Ft - korlátozottan forgalomképes telek Ft - forgalomképes telek Ft - forgalomképtelen egyéb épület Ft - korlátozottan forgalomképes egyéb épület Ft - forgalomképes egyéb épület Ft - korlátozottan forgalomképes ültetvény Ft - forgalomképes ültetvény Ft - forgalomképes erdő Ft - forgalomképtelen egyéb építmény Ft - korlátozottan forgalomképes egyéb építmény Ft - forgalomképes egyéb építmény Ft A helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 79. -a alapján törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladatés hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes: - forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít; - korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi

2 2 önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. Forgalomképes vagyon esetében a képviselő-testület szabadon dönt a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról. Gépek, berendezések és felszerelések Ft Az Önkormányzat és intézményiben található számítógépek, bútorok, gépek, berendezések és felszerelések: - nagyobb értékűek: fénymásolók, döntést hozó hardver, hangszerek, sószóró traktorhoz, klímák, fűkaszák. Beruházások, felújítások Ft A folyamatban lévő beruházások értéke, melynek összetevői: - Szennyvíztisztító telep bővítése Ft - Lámpás kereszteződés és gyalogos átkelő Ft - Játszóterek Ft - Hulladéklerakó rekultivációs tervek Ft - Háziorvosi rendelő Aulich u Ft III. Befektetett pénzügyi eszközök: Ft Tartós részesedés Ft Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Isaszeg Vízmű Kft alapításakor a társaság törzstőkéje, mely Ft készpénz és Ft értékben járművek, földmunkagépek, szivattyúk apport. Tartósan adott kölcsön Ft Lakosságnak, dolgozóknak nyújtott, tárgyévet követő évekre szóló követelés értéke. -Dolgozóknak adott kölcsön állománya Ft -Háztartásoknak nyújtott kamatmentes kölcsön Ft -Lakossági úthozzájárulás Ft -Lakossági úthozzájárulás LTP Ft -Háztartásoktól egyéb követelés Ft - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Ft

3 Az Önkormányzat tulajdonát képező vízhálózat és a hozzá tartozó ingatlanok, kutak az Isaszegi Vízmű Kft. kezelésébe vannak átadva. Háziorvosoknak átadott gépek, berendezések, szoftverek, jármű. Az üzemeltetésre átadott eszközök részletezése: - korlátozottan forgalomképes földterület Ft - korlátozottan forgalomképes telek Ft - korlátozottan forgalomképes egyéb épület Ft - korlátozottan forgalomképes egy. építmény Ft - jármű Ft - gép, berendezés, felszerelés Ft - szoftverek Ft 3 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN /I-IV./: Ft V. Készletek: ,54 Ft Az önkormányzat két intézményében működtetett konyha élelem készletének értéke. VI. Követelések: Ft Követelések áru és szolgáltatásból Ft Az Önkormányzat éven belül esedékes követeléseinek összege. -Iskolai étkezési térítési díjak Ft -Bölcsődei étkezési térítési díjak Ft -Óvodai étkezési térítési díjak Ft -egyéb követelés Ft -vevő tartozás Ft -továbbszámlázott rezsi ktg Ft -bérleti díj követelés Ft -áfa követelés Ft -késedelmi pótlék,túlfizetés követelés Ft Adósok Ft A helyi adók valamint a gépjármű adó előző és tárgyévi hátralékai, valamint a helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj értékvesztések állománya. Az előző évek hátraléka 5 évre vagy azt meghaladó időre visszamenőleges hátralékokat tartalmaz. Az értékvesztés információs jellegű. Kockázati tényező, azt mutatja meg, hogy mely összeg az, ami kisebb eséllyel térül meg, de nem jelent teljes mértékben behajthatatlanságot. A behajtási cselekmény során, ezek egy része megtérülhet. Az értékvesztés esedékességi idő szerint kerül bontásra, ezek: 90 napos, napos, napos, 360 napon túli lejárt esedékessegű tartozások. A megtérülésre a 360 napon túli tartozásnál kisebb az esély.

4 4 -Előző évek helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj hátraléka Ft -Előző évi gépjárműadó hátraléka Ft -Tárgyévi helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj hátraléka Ft -Tárgyévi gépjárműadó hátraléka Ft -Helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj értékvesztése Ft Rövid lejáratú kölcsönök Ft Háztartásoknak nyújtott kölcsönök éven belüli követelés állománya, a hosszú lejáratú követelések éven belüli törlesztő részletei. -Háztartásoknak nyújtott kamatmentes kölcsön Ft -Lakossági úthozzájárulás Ft -Lakossági úthozzájárulás LTP Ft -Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Ft Egyéb követelések: Ft Munkavállalóknak nyújtott kölcsön éven belül esedékes követelés összege. VII. Pénzeszközök: Pénztárak, csekkek és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Ft ,68 Ft ,68 Ft Az önkormányzati költségvetési pénzeszközök az 1. sz. mellékletben kerül bemutatásra. VIII. Költségvetési aktív átfutó elszámolás Ft FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN /V-VIII./: ,22 Ft ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Ft

5 5 I. Tartós tőke: ,03 Ft Saját tulajdonú eszközök tartók tőkéje ,03 Ft II. Tőkeváltozások: Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása ,51 Ft ,51 Ft SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: III. Költségvetési tartalék ,54 Ft ,68 Ft Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolás ,68 Ft A tárgyévi költségvetési tartalék =pénzeszközök-passzív pénzügyi elszámolások+költségvetési aktív átfutó elszámolás ,68= , TARTALÉKOK ÖSSZESEN: IV.Hosszú lejáratú kötelezettségek: Beruházási és fejlesztési hitel Ft Ft ,68 Ft Pénzügyi vállalkozásoktól felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek fennálló tartozás értéke mft-os hitel /2005. évi szerződés/ Ft útépítésre felvett hitel -131 mft-os hitel /2009. évi szerződés/ Ft a Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója célra -330 mft-os hitel /2009. évi szerződés/ Ft közutak építésére és infrastrukturális beruházásokra -CHF alapú hitel (földterület vásárlásra Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: évi szerződés: Ft Ft -világító testek bérleti díja /2005. évi szerződés/ Ft

6 -fogászati kezelőegység lízingdíja /2007. évi vásárlás/ Ft - traktor lízing díja /2008.évi vásárlás/ Ft 6 V.Rövid lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú hitelek: Ft Ft A IV:pontban részletezett hitelek évi törlesztő részleteinek állománya mft-os hitel a Damjanich János Ált. iskola felújítására és bővítésére igénybevehető támogatás megelőlegezésére Ft -330 mft-os hitel /2005. évi szerződés/ Ft - CHF alapú hitel (földterületvásárlásra 2008./ Ft Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói tartozás Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ft -iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség Ft -helyi adó túlfizetések Ft -tárgyévi kv.terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség Ft részletezése: -világítótestek bérleti díja /2005./ Ft -fogászati kezelőegység /2007./ Ft - traktor lízingdíj/2008./ Ft - egyéb kötelezettség 42 Ft VI. Passzív pénzügyi elszámolások Ft KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN /IV-VI./ FORRÁSOK ÖSSZESEN Ft ,22 Ft

7 7 Pénzeszközök 1. sz. melléklet I.Pénztár egyenlegei Házi pénztár Költségvetési Betétkönyv I. Pénztár záróegyenlege II. Költségvetési bankszámlák költségvetési elszámolási számla Damjanich Ált.Isk.Felúj. KMOP/ Útépitési érdeleltségnövelő hozzájárulás számla Útépitési érdeleltségnövelő hozzájárulás számla - Csatorna hozzájárulás számla Bölcsöde Infrastrukturális Fejlesztési számla Szervezetfejlesztés szla TÁMOP Vegyes elk.számla - Étkezési téritési dij szla Rövid Lejáratú Betét OTP 20Millió nem csatornás Rövid Lejáratú Betét OTP 10Millió csatornás Rövid Lejáratú Betét Raiffeisen Bank 28Millió csat. 0,68 Rövid Lejáratú Betét Damjanich Fedezete Rövid Lejáratú Betét OTP 28Millió csatornás - Rövid lejáratú Betét OTP 50Millio Ft Rövid lejáratú Betét OTP 87Millio Ft. - Helyi Kisebbségi Önkormányzat Cigány számla Helyi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák számla Bérlakások értékesítése elszámolási számla - Állami Hozzájárulások elszámolási számla Önkormányzati Környezetvédelmi alapszámla Kv-i elsz.szla Lakásép.munkáltatói támogatás II.Költségvetési bankszámlák összesen PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I+II.) ,68

8 8 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek. 1. A Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója célra kötött 131 mft-os hitelszerződés alapján, a felvett hitelállomány összege Ft, melynek visszafizetése a későbbi éveket terheli. 2. A közutak építésére és infrastrukturális beruházásokra kötött 330 mft-os hitelszerződés alapján felvett hitelállomány Ft. 3. A Szoborhely és környéke földterület vásárlásra 2008 évben CHF alapú hitelszerződés alapján felvett ,43 CHF hitel fennálló án fennálló hitelállomány Ft. 4. Fogászati kezelőegységre évben CHF alapú hitelszerződés szerint felvett ,02 CHF hitel, án fennálló hitel tartozása Ft. 5. Traktor vásárlására évi EUR lízing szerződésből eredő án fennálló tartozás Ft. A következő éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek éves bontásban a 2. sz. mellékletben kerül bemutatásra.

9 2. sz. melléklet adatok Ft-ban Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő testületének a megalakulást követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségei OTP Bank CHF hitel évi szerződés OTP Bank 330mFt 2009.évi szerződés OTP Bank 131 mft hitel 2009.évi szerződés CIB fogászati kezelőegység 2007.évi szerződés Traktor 2008.évi szerződés összesen ig ig kifizetve összesen

10 A jelenlegi Képviselő-testület megalakulása, azaz október 1-e előtt keletkezett hosszú lejáratú kötelezettségek, hitelek visszafizetésének teljesítése a október június 30. közötti időszakban. adatok Ft-ban 10 év 330mFt-os hitel évi szerződés Caminus világítótestek bérleti díja évi szerződés összesen összesen

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432 ...211.(IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete 21. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása adatok Eft-ban finanszírozott feladat testületi döntés bruttó Eft Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2012 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata 2007. évi felhalmozási és működési bevétele és kiadása jogcímenként

Körmend Város Önkormányzata 2007. évi felhalmozási és működési bevétele és kiadása jogcímenként Körmend Város Önkormányzata 27. évi felhalmozási és működési bevétele és kiadása jogcímenként 1.sz. melléklet Bevétel 27. évi előirányzat 27.évi 27. évi előirányzat 27.évi Kiadás teljesítés teljesítés

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet) Gyógyszerbeszerzés 34 55 55 46 84 Vegyszegyszerbeszerzés 35 410 410 736 179 Irodaszer, nyomtatvány 36 400 400 338 84 Könyv beszerzés 37 Folyóirat beszerzés 38 Egyéb információ beszerzés 39 4 4 Hajtó,-kenőanyag

Részletesebben