Paszternák György a VDSZ elnöke elmondta: a vegyipar sajátossága, fél együttmıködésének. A párbeszéd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paszternák György a VDSZ elnöke elmondta: a vegyipar sajátossága, fél együttmıködésének. A párbeszéd"

Átírás

1 NAPIRENDEN NAPIRENDEN Párbeszéd nél kül nem megy Ezúttal az idô sem szabott gátat a vélemények kifejtésének és a felmerülô kérdések megválaszolásának. A VDSZ elnöksége ugyanis legutóbb Balatonszemesen tartotta a megszokottnál hosszabb elnökségi ülését. Bada Magdolna, Budai Iván és Pszternák György Megújul a MAVESZ Budai Iván a MAVESZ igazgatója tájékoztatta az elnökségi ülés résztvevôit szervezetük átalakulásáról, illetve megújulásáról. Mindenek elôtt elmondta, hogy a MAVESZ eddigi struktúráját és tevékenységét teljesen át szeretnék alakítani. Az igazgató kifejtette, hogy ôk nem egy munkáltatói, inkább egy szakmai érdekképviseleti szervezet. Budai Iván január elején lépett hivatalba, méghozzá új beosztásban, hiszen az eddigi fôtitkár helyett jött létre az igazgatói poszt. A szövetség vezetôi teendôit az igazgatóval az elnök látja el, aki a négy legnagyobb cég vezetôi közül évente rotálva kerül ki. Így jelenleg az elnöki posztot Olvasó Árpád a TVK Rt. vezérigazgatója tölti be, de évente váltva a Borsodchem, a Nitrogénmûvek és a Zoltek Rt. vezetôje veszi majd át a helyét. Az egyeztetô tárgyalásokon a munkáltatói oldalt tehát Olvasó Árpád és Budai Iván képviselik majd. A szövetség élete sem egyszerı, véli az igazgató így nélkülözhetetlen a megújulás. A MAVESZ-hez korábban több szakszövetség is tartozott, amelyek közül több kezdett eltávolodni végére elment a kozmetikai és háztartásvegyipar, valamint a növényvédelmi területrôl az importôrök. A szövetségben tehát végbement egy olyan dezintegráció, amely visszafordíthatatlan. A korábbi felállás már nem hozható vissza, mégis szükség és lehetôség van egy újfajta integrációra. Ehhez azonban teljesen új alapokra kell helyezni a szövetség munkáját. Eddig a MAVESZ költségvetésének százalékát az EU-tól kapta. Most elsôsorban a szövetség tagdíjaira támaszkodhatnak a külsô forrásokon kívül, ezért a gazdálkodást is ésszerûsíteni kellett. Az apparátus létszámát hatvan százalékkal csökkentették. A munkában a legfontosabb, hogy csakis az ipar számára lényeges dolgokra kell koncentrálniuk. Budai Iván elmondta, hogy alapvetôen három nagy területnek kell prioritást élveznie. Ilyen a munkahelyi egészség, a biztonság és a környezetvédelem témaköre. Második a gazdasági szabályozásokkal kapcsolatos feladatok, végül pedig a munkáltatói képviseleti teendôk ellátása. Március között több alkalom is adódott arra, hogy megvitassák véleményüket, egyeztessék álláspontjaikat, vagy csak egyszerıen informálják egymást ágazatuk helyzetérôl a szakszervezetek vezetôi. A hivatalos programon kívüli beszélgetések során gyakran ôszintébben és nyíltabban mondattak ki a gondok és problémák, azon területek nyıgjei, amelyek nagyobb figyelmet érdemelnek a szakszervezet részérôl. A szemesi elnökségi ülés arra is alkalmat adott, hogy a szakszervezetek képviselôi megismerkedjenek a MA- VESZ, azaz a Magyar Vegyipari Szövetség átalakulásának legfontosabb történéseivel. Errôl Budai Iván a MAVESZ igazgatója számolt be. A szövetségben történtek befolyásolják a szakszervezet mıködését és tevékenységét is, hiszen a munkáltatói oldalt képviselô szervezetnek és a munkavállalói oldal érdekeit védô VDSZnek egyaránt elemi érdeke, hogy folyamatos legyen a párbeszéd a két oldal között. Szûcs Gyula és Sóvágó Sándor Paszternák György a VDSZ elnöke elmondta: a vegyipar sajátossága, hogy a '90-es évek legelejétôl van hagyománya a két fél együttmıködésének. A párbeszéd rendszeres és elôremutató volt, így nem véletlen, hogy elôször a vegyiparban kötöttek ágazati kollektív szerzôdést. Jelenleg is több területen van ilyen megállapodás, így a vegyiparban, a gyógyszer-, a gáz- és papíriparban. Ezek a kollektív szerzôdések jelentenek támpontot a munkavállalóknak és a munkáltatóknak egyaránt. A leírtaknak érvényt szerezni azonban ma már nem túl egyszerı és a bérmegállapodások sikere is hullámzó. Ennél nagyobb baj véli az elnök, hogy a világ nagyot fordult, a régi nagy állami vállalatokat privatizálták, új tulajdonosok szerezték meg a gyakran feldarabolódott vállalatokból alakult cégeket. Ezek vezetôi már ellentétbe kerültek a szakszervezetekkel. Az sem kizárt, hogy szükség volna egy olyan jogi szabályozásra, amely lehetôvé tenné az érdekek megjelenítését, a munkavállalók érdekeinek képviseletét. Természetesen ezen az elnökségi ülésen is szóba került az érdekegyeztetés legújabb formájának kérdése. Az ágazati párbeszéd bizottságok létrejötte ugyanis új korszakot nyithat az érdekképviseleti munkában is. Budai Iván hangsúlyozta: a MAVESZ ambicionálja, hogy a vegyipari ÁPB mielôbb mıködjön. Nemrégiben már össze is ült a munkáltatói oldal és kidolgozta javaslatait a munkatervre, a szervezeti és mıködési szabályzatra, valamint a testület költségvetésére. Errôl természetesen tájékoztatták a munkavállalói oldalt is. A MA- VESZ tehát szorgalmazza az érdemi munka mielôbbi megkezdését és azt, hogy az ÁPB-t olyan tartalommal töltsék meg, amely megteremtheti, és erôsítheti legitimációját. Paszternák György hasonló álláspontját fejtette ki, amikor azt mondta, hogy együttmıködésre és közös cselekvésre lesz szükség. Nyugat Európában az ágazati kollektív szerzôdések vannak túlsúlyban, ezek határozzák meg a bérek színvonalát és a bérfejlesztések mértékét. Ugyanakkor ezek a korábbi megállapodások gyengülnek, és felbomlani látszanak, így szükség van az ÁPB mint új struktúra erôsítésére. Európában már ezt tekintik a szociális párbeszéd legfôbb fórumának, az üzemi tanácsok pedig jelentôségüket vesztették. Tóth Mihály, Ughy Károly, Szabó János és Tósoki Géza Munkavédelmi képviselôk Az elnökségi ülésen szóba kerültek a munkavédelmi képviselô választások eredményei. Ezek az elnök szerint legalább annyira fontosak, mint az üzemi tanácsi választások. Ahogyan Paszternák György fogalmazott: a munkahelyeken gyilkos harc dúl. Nem mindegy, hogy milyen pozíciókat foglalnak el a szakszervezeti tagok. A munkavédelmi választások eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy sok munkahelyen a független munkavállalói jelöltekbôl lettek a képviselôk. Ez nem jó, hiszen ez is egy olyan harci terület, amelyet az érdekképviseleteknek nem szabad kiengedniük a kezükbôl. A munkavédelmi feltételeket a munkáltatóknak kell megteremteniük, de a követelményeket közösen kell kidolgozniuk, együtt kell meghatározniuk a célokat a munkavédelmi képviselôkkel. A munkavédelem olyan klasszikus érdekképviseleti terület, amelyrôl a szakszervezetek nem mondhatnak le. Ezeket a posztokat el kell foglalni, a szakszervezeti tagoknak pedig meg kell tanulniuk a szakmát. A skandináv országokban például teljes egészében a szakszervezet felelôs ezért a területért. Muszáj nálunk is munkavédelmi bizottságokkal kiemelten foglalkozni, és vigyázni arra, hogy ne különüljenek el a szakszervezetektôl úgy, ahogyan ez az üzemi tanácsok esetében ez sok helyen megtörtént. Ahogy az elnök megfogalmazta: nem szabad hagyni, hogy a munkavédelmi területet leválasszák a szakszervezetrôl. Ezért még az idén beindítják a munkavédelmi felelôsök képzését egy akkreditált intézmény részvételével. E területén már csak azért is sok a tennivaló, mert jelenleg rosszak a baleseti statisztikák, így a munkavállalók érdekvédelmének mind inkább része kell, hogy legyen a munkavédelem feltételeinek javítása. 2 3

2 EZ TÖRTÉNT EZ TÖRTÉNT Sok cég, sok megállapodás Lényegesen egyszerûbb azoknak a szakszervezeti vezetôknek a dolga, akiknek egyetlen munkáltatóval, illetve annak képviselôivel kell egyezségre jutniuk a bérmegállapodások alkalmával. A munkahelyekhez kötôdô szakszervezeti bizottságok viszonylag könnyen kidolgozhatják alku stratégiájukat, jobban szervezhetik a tagságot és visszajelzésekre is közvetlenebbül számíthatnak. Annál bonyolultabb az érdekképviseleti vezetôk dolga, minél több munkahelyi vezetôvel kell megállapodniuk, minél több tulajdonost kell meggyôzni arról, hogy nem csak a munkavállaló, de a munkaadó elemi érdeke is, hogy a lehetôségekhez képest tisztességes bérért dolgozzanak alkalmazottai. Szabó János Szabó János is ez utóbbiak közé tartozik, hiszen bértárgyalásokat ha kell, akár hónapokig kell folytatniuk és ha valahol befejezték, úgy következik a másik munkahely. A Petrolkémiában, Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete több mint ötezer ember érdekeit képviseli. Ennyien dolgoznak ugyanis az egykori nagy TVK területén, ahol jelenleg összesen huszonkilenc kisebb-nagyobb cég ad munkát a tiszaújvárosiaknak. A régi szocialista nagyvállalat, amely mintegy hétezer dolgozónak nyújtott biztos megélhetést idôközben feldarabolódott. A kiszervezett, eladott, vagy ide települt cégek dolgozóinak képviseletére azonban ma nagyobb szükség van, mint valaha is volt, ezért például a bértárgyalásokat külön-külön, egyedileg kell lefolytatniuk a szakszervezet vezetôinek. Jelenleg is a TVK a legnagyobb foglalkoztató, hiszen az Rt dolgozónak biztosít megélhetést, míg a többi kisebb Kft. között elôfordul, hogy csak embernek képesek munkát adni. Az ô érdekképviseletük azonban éppen olyan fontos, mint a nagy cégek alkalmazottainak, igaz sokszor nehezebb is. Vannak közepes cégek, mint amilyen például a Tiszatextil, amely négyszáz dolgozót foglalkoztat. Itt azonban egyelôre nem a bérmegállapodáson van a hangsúly, hiszen a talponmaradásért kell megküzdeni. E munkahelyen most érvénybe lépett az az alapszabály, mely szerint a viszonylag alacsonyabb bér is jobb, mint a semmilyen bér, azaz a munkahely megtartása mindennél fontosabb. Ezért a szakszervezetnek most minden erejével a arra kell koncentrálnia, hogy segítse a cég fennmaradását. A szakszervezethez tartozó munkahelyek között nagyok a különbségek, Ahogyan azt Szabó János fogalmazta: vannak jól mûködôk, vannak egyszerûen csak mûködôk és vannak rosszul mûködô cégek. Ennek függvényében kell kiharcolniuk a béremeléseket és a plusz juttatások mértékét. A cégek között azonban más eltérések is vannak, amelyek befolyásolják a szakszervezeti munkát. Néhány helyen például ilyenek általában a mûanyag-feldolgozással foglalkozó vállalkozások hagyományosan csak áprilisi, májusi idôszakban kezdôdhetnek meg a bértárgyalások, mert ott ilyenkor van az üzleti év vége. Csak az üzleti tervet elfogadó taggyûlés után válik annyira világossá a cég helyzete, hogy érdemben el lehessen kezdeni a bértárgyalásokat. Léteznek olyan munkahelyek is, ahol viszont eredményt is elkönyvelhetett a szakszervezet. A TVK-nál például már decemberben megszületett a megállapodás. Éves szinten nyolc százalékos bérfejlesztést értek el, amely 3-4 százalékos reálbér növekedést jelent az ott dolgozóknak. A TVK mûszaki szolgáltató Kft.-inél még januárban közel azonos bérfejlesztésben állapodtak meg. A Petroszolgnál hét százalékban egyeztek ki, míg az Automatikánál csak öt százalékot sikerült kiharcolni, igaz, eredményektôl függôen tartalékban van még három százalék. További hat Kft.-nél februárban sikerült egyezségre jutni a munkahelyi vezetôkkel. Ezekben eltérô mértékû, 5-6 százalékos emelést könyvelhettek el. Összesen tehát a cégek felénél már van valamiféle megállapodás, míg számos területen folyamatban vannak vagy elôkészület alatt állnak a tárgyalások. Van olyan cég is, amelynek dolgozóit teljes mértékben még nem képviselheti a szakszervezet. Bérmegállapodást tehát nem kötnek, de jelen vannak és támogatják a munkavállalókat. Ilyen az ipari parkban a Jabil, egy elektronikai összeszereléssel foglalkozó cég, ahol legalább kétezren dolgoznak. Eddig 150 tagja van a szakszervezetnek, ami azt mutatja, hogy elôbb-utóbb ott is tárgyaló partnerként kell számolni a Petrolkémiában, Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezetével. VEGYIPARI DOLGOZÓ Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felelôs kiadó: Paszternák György Szerkeszti a szerkesztôbizottság ISSN Figyelmeztetô sztrájk Péten Tósoki Géza Az Alcoa-Köfém dolgozói február 9-én munkásgyûlést tartottak, mert úgy tûnt, hogy az egyébként jelentôs nyereséggel mûködô cég vezetôi nem hajlandóak megadni azt a minimális béremelést, amely viszont minden szempontból indokolt lett volna. Ezért a két, egymással együttmûködô munkahelyi érdekképviselet munkásgyûlésre hívta össze dolgozóit, hogy felhatalmazást kérjenek a tárgyalások keményebb folytatására. Eisenberger Márton a Székesfehérvári Alumíniumipari Szakszervezet elnöke beszámolt a munkásgyûlés után történtekrôl. Rögtön utána a felek ismét tárgyalóasztalhoz ültek, majd másnap a munkaadó egy újabb, három évre vonatkozó javaslatot tett le az asztalra. Ez az infláció figyelembevételével, valamivel afölötti béremelést ajánlott, minimális differenciálással. Ez pontosan annyit jelent, hogy a dolgozók 89 százaléka megkapja a megfelelô mértékû bérkiegészítést és a reálbérek az elkövetkezendô években inflációtól függôen szinten maradnak, vagy valamivel emelkednek. Mindenki kap minimum 4,5 százalékos fizetésemelést, majd egy év múlva 1,1 százalékot és a harmadik évben 0,9 százalékot, vagyis a három év alatt hat százalék körüli lesz a fizetésemelés. A teljesítménytôl függôen a prémium mértéke is egy százalék lehet. A szakszervezet tehát kiharcolta az elfogadható, a reálbérek megôrzésére alkalmas összeget. Ezeket az eredményeket azonban a székesfehérvári cég leányvállalatainál is el kell érniük, így felelôséggel A Nitrogénmûvek Rt-nél mûködô két szakszervezet a Nitrogén Rt. Vegyész Szakszervezet, illetve a Nitrogén Összefogás Szakszervezet figyelmeztetô sztrájkot szervezett a decemberében megkezdett bértárgyalások megszakadása miatt. A munkáltató, a szakszervezetek kompromisszum készségével szemben, nem hajlandó elmozdulni az általa ajánlott mértékrôl, és gyakorlatilag megszakította a tárgyalásokat. A vállalat gazdasági kilátásai jók, az elmúlt év gazdasági eredménye, a vállalat realizált nyeresége nem indokolja a munkáltató merev álláspontját. A megelôzô években a munkavállalók jelentôs reálbér csökkenést viseltek el, és a kollektív szerzôdés módosításával az egyéb juttatások terén is visszalépés történt. Mindezeket figyelembe véve a szakszervezetek méltányosabb bérajánlást tartanak elfogadhatónak a munkáltatói ajánlatnál. A szakszervezetek, további tárgyalási készségüket hangsúlyozva, követelésük jogosságának alátámasztására, két órás figyelmeztetô sztrájkra szólították fel a munkavállalókat. A tulajdonos elbocsátással fenyegette meg a sztrájkban résztvevôket, ennek ellenére a március 24-én 02 órától 04 óráig tartó demonstráción az Ammónia üzem és a Villamosenergia-ellátó részleg munkavállalóinak döntô többsége részt vett, sôt csatlakoztak hozzájuk a túlórában benn tartott délutános mûszakban dolgozók is. A szakszervezetek további egyeztetést kezdeményeznek, de kilátásba helyezték, ennek eredménytelensége esetén a munkabeszüntetést tovább folytatják. forrás: Következô számunkban beszámolunk a részletekrôl és az azóta történtekrôl. Siker Fehérváron Ügyesen és okosan taktikázott a szakszervezet. Már, ha lehet taktikázásként értelmezni a lépéseket, amelyek végül célra vezettek. Eisenberger Márton tartoznak a félgyártmányokat, a keréktárcsákat gyártó fehérvári és a Nemesvámoson mûködô repülôgép kötôelemgyártó cég dolgozóiért is. A bérmegállapodások után pedig a kollektív szerzôdés ad munkát a szakszervezetnek, amelyben a szöveges részek elfogadható módosítása a feladat. Vélemény A február eleji munkásgyûlésen, amikor a szakszervezet, a vezérigazgató és a VDSZ elnöke is elmondta álláspontját a Fehérváron kialakult helyzetrôl, hozzászóltak a megjelent dolgozók is. Egyikük nem rejtette véka alá véleményét, mely szerint a szakszervezet presztizse múlik azon, sikerül-e megfelelô béremelést kiharcolni számukra. Amennyiben a tárgyalásokon nem érnek el eredményt, akkor így a hozzászóló ô kilép a szakszervezetbôl és valószínûleg nem lesz egyedül. Szerinte ugyanis úgy nincs értelme a tagságnak, ha a szakszervezet tehetetlen és nem képes érdekeiket érvényesíteni. Nem lehet tudni, hogy a Köfém dolgozójának mennyire volt komoly az elhatározása. Már csak azért sem derülhetett ki, mert a szakszervezetnek sikerült megállapodnia egy elfogadható béremelés mértékérôl. Minden esetre a szakszervezet létszáma, ereje és súlya egyenesen arányos. Vagyis az érdekképviselet presztizsét éppen az határozza meg, hogy a munkavállalók mennyien bíznak a közösség erejében, mennyire egységesek, tudnak-e közös hangon fellépni saját érdekeikért. A szakszervezet esetleges gyenge teljesítményére tehát nem a kilépés a válasz, sokkal inkább az érdekképviselet erôsítése, a munkahelyi szakszervezet súlyának növelése. Végül ezt igazolták a Székesfehérváron történtek, ahol nem kizárt, hogy éppen a munkásgyûlésen tanúsított egység segítette a szakszervezetet az eredmények eléréséhez. 4 5

3 EZ TÖRTÉNT EZ TÖRTÉNT Nyugdíjasklub az Aktív korában legalább is munkajogilag aktív korában az ember nem nagyon tudja, hogyan mûködik egy nyugdíjasklub. Nyilván összejárnak az öregek és nosztalgiáznak, unokák képeit mutogatják egymásnak és megvitatják az aktualitásokat, mindenek elôtt azt, hogy ki kerül közéjük, esetleg ki ment el a társaságból. Bakonyi Péterné 6 Ez persze a nyugdíjas összejövetelek képének leegyszerûsítése és egyáltalán nem fedi a valóságot. Legalábbis az EGISben nem, ahol, minden hónapban összejön legalább negyven nagyon is aktív korú ember és az a legkevesebb, hogy nosztalgiáznak, unokák képeit mutogatják egymásnak és megvitatják az aktualitásokat. Legutóbb, március 9-én például, az EGIS Klubházban az egészség megôrzésrôl, fôleg az idôsödô kori megelôzésrôl és egészséges életmódról tartott elôadást a klubtagok egyik legrégebbi barátja. Dr. Gritz Arnoldné ugyan a XVII. kerületi egészségnevelési tanácsadó munkatársa, mégis már hagyomány, hogy néha megjelenik Kôbányán a Keresztúri úti klubházban és eltölt egy délutánt a nyugdíjasokkal. Persze elôadást is tart, amely azonban nem az a mondom az okosat, önök meg hallgatják elôadás. Sôt, ahogy mondani szokás nagyon is interaktív, sokkal inkább amolyan beszélgetôs, tapasztalatcserés ismeretterjesztés, amelyben Zsuzsika legfeljebb irányítja a A klubtagok ezúttal az egészség megörzésrôl hallgattak elôadást Dr. Gritz Arnoldné beszélgetést, és persze idônként helyére teszi a dolgokat. Bákonyi Péterné a nyugdíjas bizottság vezetôje szerint ezt az egészségüggyel kapcsolatos programot különösen szeretik a klub tagjai. Nem mintha máskor nem lennének ennyien, hiszen minden alkalommal itt van az a legalább negyven EGIS nyugdíjas, akik nélkül nincs is összejövetel. Ôk a legaktívabbak, hiszen Ilikétôl megtudjuk, hogy a gyógyszergyárnak pontosan 1475 nyugdíjasa van. Évente rendeznek egy találkozót, amelyre sokan eljönnek, még vidékrôl is, megjelennek olyanok, akik a havonta megtartott klubnapokra nem tudnak eljárni. Ezeken a rendszeres programokon általában harminc-negyven, olykor száz egykori dolgozó is megjelenik, attól függôen, hogy mi a téma, milyen az idôjárás, hányan kaptak be egy téli influenzát. Ilike, a nyugdíjasklub vezetôje és egyik legfôbb segítôje Zsámboki Jánosné Erzsike nem nagyon hagyja unatkozni a társaságot. A programokat csak ritkán szervezik a klubházba, EGIS-nél többnyire külsô helyszínt választanak, múzeumi séta, kirándulás és fürdôlátogatás egyaránt szerepel a programban. Természetesen fôleg tavasszal és nyáron mozdulnak ki. Tavaly, év elején fehér asztal mellett idézték fel az elmúlt évben történteket, késôbb a nyugdíjas konferencia anyagáról hallhattak egy beszámolót, vagy éppen a Természettudományi Múzeum munkatársának diavetítéssel illusztrált elôadását hallgathatták végig a Pilis növényvilágáról. Természetesen egyedi programokat is szerveznek, mint amilyen nyugdíjas társuk, Bors László amatôr festômûvész kiállítása, a Mikulás bál, vagy egyik tagjuk fiának Kéri Györgynek, az egyetlen magyar skót dudásnak a koncertje volt. És természetesen a jeles évfordulókat is megünneplik. Tavaly augusztusban például Simon Lajosnét, Marika nénit kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték. De ha csak tehetik, kimozdulnak. Van úgy, hogy csak Óbudára, hogy megnézzék Aquincum romjait és eltöltsenek egy kellemes ebédet és délutánt a vállalat közeli üdülôjében. De tavaly elôfordult, hogy Hollókôn, az Ôrségben, Sárváron, Gyôrben vagy Mohácson tûntek fel az EGIS nyugdíjasai. A kirándulásokon Pillantás Európára Szemesrôl Európai Uniós támogatással háromnapos képzést rendeztek Balatonszemesen. A március közötti találkozón öt ország mintegy negyven szakembere vett részt. A lengyel, szlovák, szlovén, cseh és magyar vegyipari szakszervezeti tisztségviselôk az EU csatlakozás következményeirôl, a szociális párbeszédrôl és az érdekegyeztetésrôl folytattak konzultáció. A rendezvényen Gyulavári Tamás, Tóth András egyetemi tanárok, valamint Rabi Ferenc a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének (BDSZ) elnöke tartott elôadást. Az elôadásokon kívül eszmecserére is lehetôség nyílott, így a résztvevôk a szakszervezetek jövôbeni kihívásai mellett a szociális párbeszéd jelentôségét, az esetleges paktumok kötését is megvitatták a résztvevôk. A különbözô országok képviselôi ismertették az elmúlt években elért gazdasági és társadalmi eredményeket, de szót ejtettek arról is, összesen 258 egykori gyógyszergyári dolgozó vett részt. A nyugdíjas bizottság legfontosabb feladata, mégis az, hogy értelmes elfoglaltságot, programot, célt mutasson, és találkozási lehetôséget biztosítson az egykori EGIS-es dolgozóknak. És persze segítse azokat, ha arra szükség van. A bizottság például minden évben négymillió forintot használhat fel segélyezésre, így próbálva meg támogatni a legrászorultabbakat. Az olyan programok viszont, mint a március 9-i mindenki számára hasznosak. Nem hiába, hiszen az egészség megôrzésével ezt a gyógyszergyáriak pontosan tudják nem csak akkor kell törôdni, amikor már késô. Dr. Gritz Arnoldné még egy tesztet is kitöltetett a jelenlévôkkel, amelyben ismert gyógyszerek neveit kellett felsorolni, illetve azt leírni, hogy mi, mire való. Aztán beszélgettek a házi-patikáról, a szûrôvizsgálatokról, a táplálkozásról, sôt arról is, hogy mennyi folyadékot kell fogyasztani, vagy hogy mit kell tenni a lejárt gyógyszerekkel. A beszélgetés végén a játék csak ráadás volt és persze mindenki nyert. Aztán következett az igazi klubélet. Nosztalgiázás, unokák képeinek nézegetése, meg ilyesmik ahogy ezt a nyugdíjas klubokban szokás. hogy ezek a körülmények mennyiben befolyásolták a szakszervezetek munkáját, milyen külön feladatokat róttak az érdekképviseletekre. Rabi Ferenc az Európai Bányaipari, Vegyipari és Energiaipari Szakszervezeti Szövetség (EMCEF) Szociális Párbeszéd bizottságának munkáját mutatta be. Gyulavári Tamás, az európai nyitott koordináció és a szociális védelem kérdésével foglalkozott a foglalkoztatási stratégiák szemszögébôl. Tóth András az országos tripartit megállapodásokról tartott elôadást a Gazdasági és Monetáris Unióba történô csatlakozás jegyében. Az öt nemzet negyven szakszervezeti vezetôje között a VDSZ tagszervezeteit Horkai József a papíripar, Kovács József a vegyipar, Lajosházi István a gyógyszeripar és Radics Gábor a gumiipar részérôl képviselte. TÁJÉKOZTATÓ! A Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége Elnöksége március 9-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az Elnökség a következô határozatokat hozta: 1. A Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége alapszabály szerinti soron következô V. Kongresszusa Október 4. kerül megrendezésre késôbb kialakítandó orgatókönyv szerint. 2. Elkészítette a Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége V. kongresszusára a küldöttek delegálási rendjét. (1sz. melléklet) 3. Döntött a VDSZ 32. Kongresszusa munkabizottságaiba delegált tagokról. (2sz. melléklet) 4. Elkészítette a Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége küldötteinek delegálási rendjét a VDSZ 32. Kongresszusára. (3sz. melléklet) Kéri a tagszervezeteit és tagjait, hogy a Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége V., a VDSZ 32. Kongresszusára való felkészülés idôszakában alakítsák ki a véleményüket: A szakszervezeti mozgalom helyi és országos helyzetérôl; Fogalmazzák meg a helyzetelemzésbôl fakadó szakszervezet elôtt álló helyi, ágazati szintû és országos feladatokat; Tegyenek javaslatokat a szakszervezeti munka erôsítése érdekében a szükséges változtatásokra, illetve hangsúlyozzák a meglévô jó gyakorlatot helyi, ágazati, és országos szinten. A Vegyipari Szakszervezetek Szakági Szövetsége Javaslata a VDSZ 32. Kongresszusa munkabizottságaiba 1. Jelentést készítô bizottság: Jónás László Festékipari Dolgozók Szakszervezete 2. Alapszabály módosítást végzô bizottság: Tósoki Géza Nitrogénmûvek Rt. Vegyész Szakszervezete 3. Programkészítô bizottság: Csejtei Béla Vegyipari Szakszervezet Fûzfôgyártelep 4. Ügyrendi bizottság: Tóth János VDSZ ÉMV Szakszervezete 5. Jelölô bizottság: Szabó János Petrolkémiában Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete 6. Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság: Eördöghné Pataki Irén Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet 7

4 AKTUÁLIS Alkimisták emlékei Új vezetô, új program a Magyar 8 Az új igazgatónô Vargáné Nyári Katalin, két gyermek édesanyja ben érettségizett a Thuri György Gimnázium, rajztagozatos osztályában, majd elvégezte a Pollack Mihály Mûszaki Fôiskolát, ahol szilikát-vegyipari gépész üzemmérnök diplomát szerzett. Tanulmányait késôbb az ELTE Bölcsésztudományi Karán folytatta, ahonnan felsôfokú kulturális menedzserként került ki ben Kultúra és az Európai Unió címû 30 órás kurzuson vett részt Középfokú német nyelvvizsgát szerzett szakember pályafutását Budapesten a Szilikátipari Központi Kutató Tudományos Intézetben kezdte mint tervezô üzemmérnök között Veszprémben a Bakony Mûveknél helyezkedett el. Innen került ben a Magyar Vegyészeti Múzeumba, ahol tudományos munkatársként azóta is dolgozik tól több tucat tudományos publikációja is megjelent. Munkája mellett szakszervezeti titkárként is tevékenykedik. Vegyészeti Múzeumban Hiszem, hogy az egyetemes kultúra értékei megôrzésének érvényessége a mûszaki kultúra emlékeinek kutatását, feltárását és bemutatását is magába kell, hogy foglalja. A magyarországi múzeumi palettán sajátos helyet elfoglaló Magyar Vegyészeti Múzeum hazánk kémiatudományának, vegyiparának és a kémiaoktatás emlékeinek bemutatását látja el szerény lehetôségeihez mérten jelentôs erôfeszítések árán. így kezdte pályázatát Vargáné Nyári Katalin, a múzeum tudományos munkatársa, aki mostantól már vezetôje a hazánkban egyedülálló várpalotai kulturális intézménynek. Az alábbiakban a múzeum jövôjéért elkötelezett szakember pályázati anyagából idézünk részleteket, amely nem csak az intézmény gondjait veti fel, de sikereirôl is számot ad. A múzeum 2003-ban ünnepelte megalakulásának 40 éves évfordulóját. A múzeum állandó kiállításainak zöme elöregedett, koruk meghaladja 20 évet. A múzeumi kiadványok elkészíttetése terén az elmúlt évek szerény eredményeket hoztak, pályázati pénzek felhasználásával több könyv és két leporelló jelent meg a múzeum gondozásában. A legutolsó leporelló többnyelvû (magyar, angol, német) és ezzel régi adósságát törleszti a múzeum a látogatók felé. A Múzeum az éves munkaterve összeállítása során figyelembe veszi az alapvetô mûködésébôl, a szakmai munka ellátásából és a kiemelt rendezvények megszervezésébôl eredô feladatokat. Általában évente egy, esetleg két kiemelt jelentôségû szakmai rendezvény lebonyolítására van lehetôség. Erre elsôsorban az aktuális kémia és vegyipartörténeti évfordulók, a szakma jelentôs személyiségeinek évfordulói adnak alapot. A rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében a megemlékezések megszervezésekor tekintettel kell lenni a szakmai és tudományos szervezetek párhuzamos rendezvényeire és eseményeire. Konkrét esetben törekedni kell a megfelelô iparvállalat bevonására és anyagi támogatásának elnyerésére. Erre jó példa volt a Chinoin 85. évi jubileumi rendezvénye, a Huszár Andor emlékkiállítás a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. részvételével vagy a Kabay János kiállítás az Alkaloida Rt. támogatásával. Másik követendô megoldás a rokon szakmai szervezetekkel való közös rendezésû esemény. Ilyenek voltak a közelmúltban a IV. Nemzetközi Kémiatörténeti Konferencia a Magyar Kémikusok Egyesületével és az Országos Mûszaki Múzeummal, valamint Nemzetközi Kémiatudományi és Kémiatörténeti Szervezetekkel való közös rendezésben, illetve a 200 éves a morfin emlékülés a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályával és Gyógyszerésztörténeti Szakosztályával közösen szervezve. A múzeum a kezdetektôl a mai napig is mûködô múzeumi összekötô hálózat segítségével megtartotta kapcsolatát a jelentôsebb vegyipari vállalatokkal. Így az éves tárgyi gyarapodás jelentôs hányada még mindig ebbôl a forrásból táplálkozik. Törekedni kell a meglévô hálózattal való kapcsolattartásra, új kapcsolatok felvételével szélesíteni kell a kört. A múzeum eddig kialakított kapcsolatrendszerét tovább kell építeni, bôvíteni. Ennek a kapcsolatrendszernek egyik legfontosabb elemei a múzeumot támogató vállalatok. Ezekkel a vállalatokkal a múzeumi összekötô hálózat segítségével tartható fenn folyamatos kapcsolat. Ez a hálózat segíti a múzeumi gyarapítási tevékenységet, illetve egy élô kapocs a felsô vállalati vezetés, a mecenatúra felé. A vállalati összekötôket évente legalább egyszer, elsôsorban aktuális rendezvények kapcsán meghívják a múzeumba és tájékoztatják ôket az aktuális eredményekrôl. A csökkenô számú támogató vállalat, illetve a vállalatoktól beérkezô támogatások gyakori csökkenése vagy teljes megszûnése ellenére ezekhez a kapcsolatokhoz a végsôkig ragaszkodni kell, lehetôség szerint újakat kell kialakítani. A Múzeum által a Magyar Kémikusok Lapjában leközölt Évfordulónaptár adatainak felhasználásával fokozottan kell figyelni a vállalatokhoz fûzôdô jeles évfordulókra, mert ezek megünnepléséhez a múzeum a meglévô lehetôségeivel segítséget tud nyújtani. Ezeket a megemlékezéseket lehetôleg el kell hozni a múzeumba, ezáltal biztosítani a vállalatokat arról, hogy a támogatásuk jó helyre kerül, a Múzeum él a támogatásokból származó anyagi eszközökkel. Ezekrôl az eseményekrôl a média lehetséges területein hírt kell adni. Ezáltal a Múzeum népszerûsége növelhetô, ami a látogatói létszám utóbbi években tapasztalt fokozatos emelkedésével jól mérhetô. Az oktatási intézményekkel ápolt kapcsolatokat is erôsíteni kell. Legszorosabb kapcsolat a Veszprémi Egyetemhez köti a múzeumot. A Múzeumban megkezdett oktatási tevékenység 2005-ben kis jubileumhoz érkezett el. Ebben az évben 5. alkalommal rendezik meg az Alkimista AKTUÁLIS A régi igazgató Az új igazgatónô Próder Istvántól veszi át a stafétabotot. A most nyugdíjba vonult igazgató több mint két évtizeden keresztül dolgozott a Magyar Vegyészeti Múzeumban és csaknem egy évtizeden át irányította az intézményt. Próder István nevéhez fûzôdik többek között a múzeum oktatási programjának beindítása, így az is, hogy a diákok számára rendezett alkimista tábor már ötödik éve segít megszerettetni a kémiát az iskolásokkal. Szintén az ô neve fémjelzi a múzeum és a Veszprémi Egyetem közötti együttmûködést, mely szerint a múzeum ad helyet a technik történeti elôadásoknak. tábort, éves diákok számára. Az ötödik év tiszteletére nyitást tervez a múzeum a külföldi kistérségek felé. A városi önkormányzati kapcsolatok segítségével kívánja a múzeum nemzetközivé tenni a tábort. A már bevált és érdeklôdésre számot tartó múzeumi kémiaórákat is tovább kell folytatni, ezzel elsôsorban az általános és középiskolai látogatócsoportokat lehet a múzeumba vonzani. A 2004/2005-ös tanévben megkezdett Alkimista mûhely kémiatanároknak és Alkimista szakkör diákoknak foglalkozásokkal a helyi iskolák és diákok figyelmét lehet megtartani. Az Idén már ötödik alkalommal rendezik meg a kémiát népszerûsítô Alkimista Tábort éves diákok számára 9

5 PIHENÉS PIHENÉS Készülünk a nyárra, a sz abadságra, a pihenésre A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ez évben is több kedvezményes pihenési lehetôséget kínál. Nem elsôsorban azoknak, akik számára anyagi lehetôségeik bôséges választékot biztosítanak. Sokkal inkább azoknak, akik nehezebben teremtik elô a lehetôségét annak, hogy kiszakadva a hétköznapokból, akár családostól kikapcsolódjanak és feltöltôdjenek egész évre. ESÉLY A PIHENÉSHEZ A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA fogyatékkal élôk számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkezô fogyatékkal élôk üdülésének, pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Esély a pihenéshez néven pályázatot hirdet alacsony jövedelemmel rendelkezô fogyatékkal élôk számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évben 200 millió Ft-ot különít el saját forrásából. Pályázók köre: azok a belföldi illetôségû, rokkantsági, baleseti, megváltozott munkaképességûek járadékban, valamint fogyatékossági támogatásban, rokkantsági nyugdíjban, vagy magasabb összegû családi pótlékban részesülô fogyatékkal élôk, akiknek havi járadék összege nem haladja meg a bruttó ,- Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelmük nincs. Pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázathoz csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (vagy Önkormányzat) évi igazolásának másolatát. A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást kizárólag egy fô fogyatékkal élô és egy fô kísérô pihenésére felhasználható névre szóló Ft értéku üdülési csekk formájában Az MNÜA által kibocsátott Ft értékû két személy részére névre szóló üdülési csekk, amelybôl Pályázó személyhavi Üdülési csekk értéke járadéka/nyugdíj összege két fô részére(ft) Támogatás (Ft) Önrész (Ft) Ft ellátási összegig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft pályázó saját költségén, vagy a pályázó javára- támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. Az alapítvány lehetôséget biztosít arra, hogy egy támogató szervezet (pl. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, egyéb civil szervezet, stb.) a pályázó önrészét megfizesse alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon adóazonosító jelük bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérol írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! EZÜST NYÁR A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA nyugdíjasok számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkezô nyugdíjasok üdülésének, pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Ezüst nyár néven pályázatot hirdet alacsony jövedelemmel rendelkezô nyugdíjasok számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évben 300 millió Ft-ot különít el saját forrásaiból. Pályázók köre: azon belföldi illetôségû, korbetöltött öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjban, valamint idôskorúak járadékában részesülô nyugdíjasok, akik havi nyugellátása nem haladja meg az ,- Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelmük nincs. Pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázathoz csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság évi igazolásának másolatát. A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában Az MNÜA által kibocsátott Ft értékû névre szóló üdülési csekk, amelybôl Havi ellátás összege Üdülési csekk Támogatás Önrész értéke (Ft) (Ft) (Ft) Ft ellátási összegig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft pályázó nyugdíjas saját költségén, vagy a pályázó nyugdíjas javára támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. Az alapítvány lehetôséget biztosít arra, hogy egy támogató szervezet (pl. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, egyéb civil szervezet, stb.) a pályázó önrészét megfizesse alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon adóazonosító jelük bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérôl írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! 10 11

6 PIHENÉS PIHENÉS GONDTALAN PIHENÉS A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA munkavállalók számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány fontosnak tartja a munkavállalók regenerálódásának, pihenésének, rekreációjának, valamint az idôskorúak pihenésének támogatását. Ennek érdekében Gondtalan pihenés néven pályázatot hirdet munkáltatók számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a évben 300 millió forintot különít el saját forrásaiból. A pályázók köre: belföldi székhelyû gazdasági társaságok állami, önkormányzati, szövetkezeti és egyesületi vállalatok, trösztök szövetkezetek alkalmazottakat foglalkoztató egyéni vállalkozók, valamint közhasznú társaságok és közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek az alapító okirat alapján rehabilitációs foglalkoztatást végeznek és évi átlagos statisztikai létszámukban a megváltozott munkaképességûek aránya az 50%-ot meghaladja. /továbbiakban együtt: pályázó/ A pályázó vállalkozások az alábbi együttes feltételek teljesülése mellett nyújthatnak be pályázatot: 1. egy fôre esô évi havi átlagos bruttó munkabér alatta marad a versenyszféra havi bruttó munkabér átlagát jelentô Ft-nak (KSH I-XII havi adat). 2. a vállalkozás alkalmazásában állók évi átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 15 fôt. Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás: amely a Munka Törvénykönyve 76 /1/ és /4/ bekezdésben foglalt kötelezettségét elmulasztva-, írásos munkaszerzôdés nélkül foglalkoztatott munkavállalót, és ezért a munkaügyi ellenôrzési hatóság által, az évi LXXV. Törvény 3. /1/ bekezdés a./ pontja illetve i./ pontja alapján hozott jogerôs és végrehajtható határozatban a illetve a évben munkaügyi bírság fizetésére kötelezték. amelynek 60 napnál régebben lejárt határidejû adó és/ vagy járuléktartozása van, és annak késôbbi megfizetéséhez az adóhatóság nem járult hozzá. Kedvezményezettek köre: A pályázó azon teljes munkaidôben foglalkoztatott dolgozói, akiknek havi átlagos munkabére nem haladja meg a bruttó forintot, valamint a vállalkozásnál korábban alkalmazásban álló azon nyugdíjasai, akiknek havi ellátása nem haladja meg a havi Ft-ot. A kedvezményezett személyek évben üdülési csekktámogatásban nem részesültek. A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában A pályázaton nyertes pályázó és az MNÜA 50-50%-os arányban közösen finanszírozzák az üdülési csekk ellenértékét, melynek összegét a munkáltató határozza meg vonatkozó az évi CXVII. törvény 1.sz. melléklete pontja figyelembe vételével, maximum ,- Ft személyenkénti értékben. A fentiekbôl következôen az MNÜA által nyújtott támogatás mértéke maximum ,- Ft/fô. a pályázaton nyertes pályázó az üdülési csekk értékének 50%-át alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázat elbírálásakor elônyben részesülnek azon vállalkozások, ahol az egy fôre esô átlagos bruttó munkabér alacsony és a vállalkozás székhelye vagy telephelye olyan régióban van bejegyezve, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos 5,8%- os átlagot. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon a kedvezményezett személy adóazonosító jelének bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérôl írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! A pályázaton nyertes vállalkozások az üdülési csekk értékétôl függô kezelési díjat fizetnek. A pályázaton nyertes vállalkozásnak az SZJA törvény 9.1. pontja szerint jelentési kötelezettsége van az APEH felé. EGYÜTT PIHEN A CSALÁD A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁ- LYÁZATA családok számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkezô családok üdülésének, pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Együtt pihen a család néven pályázatot hirdet alacsony jövedelemmel rendelkezô családok számára négy családtag együttes pihenésére. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány évben 600 millió Ft-ot különít el saját forrásából. Pályázók köre: azon belföldi illetôségû alacsony jövedelemmel rendelkezô családok, melyek az alábbi két feltételnek egyidejûleg megfelelnek: 1. Kettô vagy három kiskorú gyermekkel együtt kívánnak pihenni (pl. 2 gyermek+ 2 szülô, 3 gyermek + 1 szülô, 3 unoka + 1 nagyszülô, 2 unoka+ 2 nagyszülô, 2 gyerek + 1 szülô + 1 nagyszülô) valamint 2. A felnôtt/vagy felnôttek igazolt jövedelme (munkaviszonyból származó jövedelem, GYED, GYES, GYET, ápolási díj, vagy munkanélküli segély) személyenként nem haladja meg a havi bruttó Ft-ot vagy nyugdíja az Ft-ot. Mindegyik esetben feltétel, hogy a felnôtt pályázó munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó egyéb jövedelemmel ne 12 rendelkezzen. Pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázattal elnyerhetô támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást kizárólag négy fô együttes pihenésére felhasználható névre szóló Ft értékû üdülési csekk formájában Alapítványi támogatás: Ft Önrész: Ft pályázó család saját költségén, vagy a pályázó család javára támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: május 15. Az elbírálás határideje: május 30. Nem kerül elbírálásra az a pályázat, amelyen 4-nél több, vagy 4-nél kevesebb személy szerepel, amelyen nem szerepelnek gyermekek, vagy amelyen kizárólag gyermekek szerepelnek. Hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, kötelezô mellékletek nélküli, határidô után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Az alapítvány lehetôséget biztosít arra, hogy egy támogató szervezet (pl. munkáltató, szakszervezet, önkormányzat, egyéb civil szervezet, stb.) a pályázó önrészét megfizesse alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázók május 30. után a 06/ telefonszámon adóazonosító jelük be billentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérol írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! 13

7 PIHENÉS VAKÁCIÓS PROGRAM A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY PÁ- LYÁZATA szakmunkástanulók számára A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) fontosnak tartja a szakmunkásképzésben résztvevô tanulók pihenésének, rekreációjának támogatását. Ennek érdekében Vakációs Program néven pályázatot hirdet szakmunkásképzô intézetek, valamint szakmunkástanulók érdekében tevékenykedô egyesületek és szakszervezetek számára. Erre a célra a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a évben 25 millió forintot különít el saját forrásaiból. A pályázók köre: Szakmunkásképzô intézetek, valamint szakmunkástanulók érdekében tevékenykedô egyesületek és szakszervezetek. Kedvezményezettek köre: Szakmunkásképzô intézetek azon tanulói, akik évben még nem részesültek üdülési csekk támogatásban. A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázattal elnyerhetô tanulónkénti támogatás formája és mértéke: Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában Az MNÜA által kibocsátott Ft értékû névre szóló üdülési csekk, melybôl Alapítványi támogatás: Ft Önrész: Ft pályázatban szereplô szakmunkástanulók saját költségén, vagy a pályázó szervezet által alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában. A pályázat benyújtási határideje: április 30. Az elbírálás határideje: május 15. A beérkezett érvényes pályázatok elbírálását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány végzi. A pályázaton nyertes szakmunkásképzô intézetnek, valamint szakmunkástanulók érdekében tevékenykedô egyesületnek és szakszervezetnek gondoskodnia kell az elôírt önrész (saját hozzájárulás) beszedésérôl, és annak az MNÜA számlájára történô befizetésérôl, legkésôbb június 30-ig. A pályázók május 15. után a 06/ telefonszámon a támogatásban részesülô szakmunkástanuló adóazonosító jelének bebillentyûzésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem. A pályázat eredményérôl írásos értesítést csak azok kapnak, fel a csekken feltüntetett érvényességi idôn belül. Az üdülési csekk átruházása bûncselekmény! Télbúcsúztató emléktúra Kedvezett az idô az idei nyitó programnak a 30. VDSZ-Télbúcsúztató nyílt túrának, amely a Galambos Márton emléktúra nevet viseli. Örülhettek a szervezôk is, hiszen február 26-án száznyolc lelkes túrázó indult el busszal Mogyoród HÉV-állomásról, a túra kiinduló pontjáig. Onnan egy viszonylag könnyû, tíz kilométeres gyaloglás után, tüdônket jól kiszellôztetve, a veresegyházi Édenkert vendéglônél gyülekeztünk, hogy onnan ismét busszal utazzunk a medvefarmra. Fokozta a kirándulók jó hangulatát, hogy telet meghazudtolóan sütött a nap. Igaz, hideg fagyos volt az idô, de ennek is volt jó oldala., Nem sárban, hanem havas talajon sétálva nézhettük végig a farmot. Mint mindig, most is a gyermekek voltak a legfrissebbek, akik közül a legfiatalabb három éves volt. Neki még egyelôre hosszú volt a táv, így elég hamar a szülôknek kellett szállítani. Kitûnôen bírta az erôpróbát a már törzs-természetjárónak tekinthetô Fickó, az EVM részérôl ezt a túrát szervezô GÁLOS házaspár kutyája. A viszonylag könnyû túra lehetôséget adott beszélgetésekre. Természetesen szóba került az idei program is. A nyári természetjáró tábor valószínûleg TI- SZAKÉCSKÉN lesz, ahol fénykép kiállítást is tervez a tábor vezetôsége. Szeptemberben a túravezetôk és aktívák túráját Dél-Erdélyben kívánják a tavalyihoz hasonló sikerrel lebonyolítani. Szabó Béla VDSZ sportfelelôs Ne morgolódj, mozgolódj! VI. 2. szám március-április A VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Áprilisban ifjúsági tagozat ülése Lázasan szervezzük, az áprilisi balatonszemesi kongresszust elôkészítô szemináriumunkat. Remélhetôleg minden szakág képviseltetni fogja magát, hogy minél szélesebb véleményt és javaslatokat dolgozhassunk ki. Jelenleg három bozottságba delegálhattunk képviselôket. Tagozatként amit a mostani kongresszus után szeretnénk módosítani, hogy a tagozatok képviselôi minden bizottságban képviselve legyen. Április 25-én a VDSZ budapesti emléktábláját koszorúzzuk meg a Nyugdíjas Tagozattal közösen a Tûzoltó utcában, majd onnan utazunk Balatonszemesre. Terveink szerint végig tárgyaljuk a tagozat teljes kongresszusi stratégiáját, és több témában konkrét javaslataink is vannak. Tekintettel arra, hogy a balatonszemesi rendezvényen a Nyugdíjas Tagozat képviselôi is tanácskoznak, néhány kérdést szeretnénk közösen megvitatni. Amennyiben szeretnél a szemináriumon résztvenni, jelezd részvételi szándékodat az 1/ as budapesti telefonszámon, április 19-ig. Ifjúsági Tagozat Elnökségi jóváhagyás ifjúsági pályázathoz A VDSZ elnöksége, márciusi ülésén jóváhagyta tagozatunk Európai Uniós pályázatát. A pályázat a fiatalok esélyegyenlôségének témakörét dolgozza fel, egyéves idôtartamban. Minél több új tagállam vegyész szakszervezeteinek fiataljait kívánjuk bevonni a projektbe, már korábbi tagállamok szakszervezeteinek szakértôi segítségével. A projekt célja, egy olyan összefoglaló kiadvány kiadása, amely bemutatja az egyes EU tagállamok fiataljainak esélyegyenlôségi helyzetét, jogi környezetét. Külön foglalkozunk a fiatal pályakezdôk lehetôségeivel és helyzetével, valamint a nôk esélyegyenlôségével, különös tekintettel a GYES-rôl visszakerült nôk helyzetével. Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet. Írd meg véleményedet, hogy a következô jobb legyen! H U M O R Azt kérdi az egyik beteg a másiktól: - Mondja, magát miért nem látogatja a felesége? - Hát mert ô is kórházban fekszik. - Ez szörnyû! - Igen, de ô kezdte. MÁS-KOR Ára: 200 Ft Az egyik elítélt kiteszi a cella meszelt falára felesége kinagyított fényképét. - Ennyire szereti? - kérdezi együtt érzôen a börtönôr. - Dehogyis... Csak ha ránézek, mindjárt nem tûnik olyan hosszúnak a rabság. - Képzeld, fogyókúrázom! Minden nap gyalog járok be a munkahelyemre. - És van már valami eredmény? - Igen, minden nap elkésem. Az osztályvezetô rászól az egyik alkalmazottjára: - Hallja, Kovács úr, vegye ki a szájából azt a cigarettát! Ne füstölje tele a helyiséget...! - Bocsánat, fônök úr, de ez nem cigaretta, hanem ceruza. - Mindegy, maga nekem ne szívjon itt ceruzát sem! Két srác beszélget a diszkó elôtt a nôhódítás trükkjeirôl. Azt mondja a tapasztaltabb: - Ne majrézz... Odamész a csajhoz, megkérdezed, nem volna-e kedve táncolni. Ha nem megy, meghívod egy italra. Ha ez sem megy, akkor próbálj meg az erôddel imponálni. A srác szót fogad, odalép egy lányhoz. - Szia, nincs kedved táncolni? - Nincs. - Akkor gyere, igyunk valamit... - Nem vagyok szomjas. A srác visszaemlékezik az imént tanultakra, és kivágja: - Jó, akkor gyere szkanderezni. ESEMÉNYEK rovatunkba várjuk saját írásotokat, hogy bemutathassuk egymásnak, milyen rendezvények programok voltak, lesznek saját házatok táján, hogy ezzel is ötleteket adjunk másoknak. Ne féljetek megírni saját tapasztalatotokat! 14 15

8 MÁS-KOR Pályázati felhívás pályakezdôk foglalkoztatására A pályakezdô fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követôen munkát keresôk foglalkoztatásának elôsegítésérôl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény alapján az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdô fiatalok a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezhessenek. Az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló munkakörrel nem rendelkezik, hanem munkatapasztalatot szerez az adott szervezeti egységben zajló feladatokról, hatáskörökrôl, az egyes hivatali egységekben folyó munkákról. Az ösztöndíjas tevékenységének irányítását, ellenôrzését a minisztérium kijelölt szakmai segítôje végzi. A munkatapasztalat-szerzés egyéni programját a szakmai segítô határozza meg. Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzôi, feltételei: a.) Idôtartama: május 1-jétôl 9 hónapig tart. b.) Az ösztöndíjas foglalkoztatásra az FMM-re irányadó munkarenden belül (hétfôtôl, csütörtökig 8-16,30 óra közötti és pénteken 8-14 óra közötti idôtartam) kerül sor, összességében heti 30 óra idôtartamban. c.) Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó ,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. A társadalombiztosítás szempontból, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képezô jövedelemnek minôsül. d.) Az ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, - aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének idôpontjában (2005. május 1-éig) a 30. életévét még nem töltötte be, és - akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelôzô két éven belül került kiadásra és - nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban. e.) Az ösztöndíjasok foglalkoztatására az alábbi szakterületeken kerül sor: - foglalkoztatáspolitikai, - nemzetközi, - EU-s támogatások, - sajtó, kommunikációs. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, jogi, humán, szociológus, közgazdasági, pénzügyi, külkereskedelmi, vagy kommunikációs szakon szerzett, egyetemi, fôiskolai végzettséget igazoló, május 1-je után kiadott diploma, oklevél. 30. életévnél fiatalabb életkor (2005. május 1-jéig be nem töltött, 30. életév alatti életkor). Elônyt jelent: német, angol, francia nyelvismeret, felhasználói szintû számítástechnikai ismeret. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó legfontosabb személyi adatait, végzettségét igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, egy darab igazolvány fényképet. A pályázatok benyújtásának határideje: április 15. (az eddig postára adott vagy személyesen benyújtott pályázatok kerülnek elfogadásra). A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, Alkotmány u. 3. Humánpolitikai Fôosztály. Felvilágosítás Lévai Zoltán fôosztályvezetôtôl a , vagy dr. Bárány Anikó osztályvezetôtôl a es telefonszámon kérhetô. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Ösztöndíjas foglalkoztatási pályázat". A pályázatok a benyújtási határidôt követô 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a bíráló bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. MÁS-KOR VDSZ Ifjúsági Tagozatának Lapja Szerkeszti: a VDSZ Ifjúsági Bizottsága Fôszerkesztô: nincs Fôszerkesztô-helyettes: nincs Kiadja: VDSz Országos Iroda A szerkesztôség címe: H-1068 Budapest Benczúr u. 45. WEB:www.vdsz.hu Megjelenik a Vegyipari Dolgozó rendszeres mellékleteként Terjeszti a VDSZ tagszervezeteinek ifjúsági aktivistái 16

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben