Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állatszállítás és vásár az EU-ban. Dr. Bognár Lajos"

Átírás

1 Állatszállítás és vásár az EU-ban Dr. Bognár Lajos

2 Kereskedelem Szállítás Állatvédelem Élelmiszerlánc infromáció Járványos betegségek terjedése

3 Jogszabályi háttér 1/2005/EK 2004/292/EK 599/2004/EK 64/432/EGK 998/2003/EK 92/65/EK 54/2004. FVM rendelet

4 EU szabályozás 1. Horizontális jogszabályok: Belső piac Import élőállat 90/425/EGK 91/196/EGK szaporítóanyag és állati eredetű melléktermék á. e. élelmiszer 89/662/EGK 97/78/EK

5 EU szabályozás 2. Horizontális jogszabályok: Belső piac Import élőállat 54/ /2004 szaporítóanyag és állati eredetű melléktermék á. e. élelmiszer 52/ /2004

6 EU szabályozás 3. Vertikális jogszabályok élő állatokra: Állatcsoport Belföld Belső piac Import szarvasmarha, sertés 64/432/EG K 2004/68/EK juh, kecske 91/68/EGK lófélék 90/426/EGK

7 EU szabályozás 4. Vertikális jogszabályok élő állatokra: Állatcsoport Belföld Belső piac Import baromfi 90/539/EGK víziállatok egyéb állatok 91/67/EGK 92/65/EGK

8 EU szabályozás /2004. EK rendelet III. szakasz: Az élelmiszeripari vállalkozóknak (kiv. vad) szükséges kérniük, fogadniuk, és ellenőrizniük az élelmiszerláncra vonatkozó információkat ( gazdaság és régió és állatok állategészségügyi állapota, várakozási idők, hús biztonságát érintő betegségek előfordulása, laboratóriumi vizsg. eredményei, korábbi húsvizsgálatokról készült jelentések, tenyésztési adataok, ellátó magánállatorvos neve és címe)

9 EU szabályozás 6. Európai Egyezmény az állatok nemzetközi szállítása közbeni védelméről / / 411/98/EK Tanácsi rendelet 1255/97/EK Tanácsi rendelet 1/2005/EK Tanácsi rendelet

10 TRACES A TRACES egy számítógépes rendszer, amelyet a 2004/292/EK bizottsági határozat vezetett be, és amely az előző, a 91/398/EGK bizottsági rendelettel bevezetésre került hálózaton alapuló Animo-rendszert helyettesíti az állatok és egyes termékek szállításának nyomon követésére a Közösségen belüli kereskedelemben és behozatal során.

11 Szállítás - múlt és jelen Belföld Külföld Belföld Belső piac 3. országok (tagállamok között) Import Tranzit Export

12 Szállítás, kereskedelem (helyszín) szállítóeszköz szállító, sofőr állat hatósági állatorvos jogosult állatorvos dokumentáció

13 Állat alkalmassága 1. Nem tekinthető szállításra alkalmasnak 1. a vemhes állat, amely valószínűleg a szállítás alatt ellene,, vagy az azt követő 48 órán belül ellene, vagy az az állat, amely a szállítás megkezdését megelőző 48 órában ellett, 2. a tizenöt napnál fiatalabb csikó az anyakanca nélkül,

14 Állat alkalmassága 2. Nem tekinthető szállításra alkalmasnak 1. a nyolc naposnál fiatalabb borjú, malac, bárány, kecskegida (gödölye) anyja nélkül, 2. az olyan újszülött állat, amelynél a köldökcsonk még nem zárult és nem száradt be, vagy anyja nélkül nem képes magát ellátni, 3. a csonttörésben szenvedő állat,

15 Állat alkalmassága 3. Nem tekinthető szállításra alkalmasnak 1. a nem azonosítható állat, 2. a beteg, sérült, gyenge vagy kimerült állat, 3. az olyan állat, amely feltehetően további sérüléseket szenvedne, 4. szállítási korlátozás hatálya alatt álló telepről, illetve szervezettől származó állat.

16 Szállítóeszköz, szállító, sofőr szállítóeszköz engedélyezése - hatósági főállatorvos (41/1997. FM rendelet 9. Függeléke, 2005/1/EK rendelet - 8 órán túli szállítás) Szállítói, kereskedői tevékenység engedélyezése (nyilvántartásba vétel) sofőr: szakirányú képzésben részesült GPS

17 Dokumentáció Állategészségügyi bizonyítvány kitől-kinek, honnan-hova (útvonal) szállítóeszköz, állatok azonosítása állategészségügyi feltételek igazolása hatóság aláírása, pecsétje Számla

18 Hatály és alapelv Az élőállatok tagállamok közötti szállítása során az állategészségügyi ellenőrzést nem az államhatáron, hanem indítási helyen kell elvégezni. (szállítás közben csak gyanú alapján, rendeltetési helyen nem diszkriminatív módon)

19 54/2004. FVM rendelet 2. A rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni: a kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti, nem kereskedelmi célú szállítása esetében, ha az állatot az érte felelős természetes személy kíséri.

20 54/2004. FVM rendelet 3. Kivétel: mégis ellenőrzés a határon: bizonyítvány ellenőrzése egyéb ellenőrzés a rendeltetési helyen

21 Helyszín, kereskedő gyűjtőállomás nyilvántartásba vétel (HU12GY009, 64/432/EGK, 91/68/EGK, 90/426/EGK) kereskedői telep nyilvántartásba vétel (HU12KT009, 64/432/EGK, 91/68/EGK) kereskedő nyilvántartásba vétele (HU12KE009, 64/432/EGK, 91/68/EGK)

22 Dokumentáció Állategészségügyi bizonyítvány kitől-kinek, honnan-hova (útvonal) szállítóeszköz, állatok azonosítása állategészségügyi feltételek igazolása hatóság aláírása, pecsétje Útinapló (8 órán túl vagy 3. országba) Elektronikus értesítés Számla

23 Állategészségügyi bizonyítvány 1. típusa: vágásra, továbbtartásra (hízlalás vagy tenyésztés) állategészségügyi feltételeknél: biztosítékok kiegészítő biztosítékok

24 Állategészségügyi bizonyítvány 2. Állategészségügyi biztosíték: előkarantén pl. szarvasmarha: gümőkór, leukózis, brucellózis, Állategészségügyi kiegészítő biztosítékok pl. Aujeszky-féle betegség, IBR, Salmonella stb.

25 Elektronikus értesítés Informatikai rendszer TRACES: (TRAde Control and Expert System) ANIMO minden harmonizált állatfaj esetében kötelező (kiv. regisztrált lófélék) megyei, kerületi, vagy hatósági állatorvosi szint bizonyítványminták (162/2004. FVM rendelet) és kitöltött bizonyítványok lekérdezési lehetőségek

26 Összefoglalás Az Európai Unióban valamennyi élőállat szállítmányt és állati eredetű terméket egységes állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ezt a bizonyítványt a TRACES rendszeren keresztül kell kitöltenie az arra feljogosított felhasználónak. Az állategészségügyi bizonyítványt a hatósági állatorvosnak kell aláírásával és bélyegzőlenyomatával hitelesítenie. Valamennyi szállítmányról elektronikus üzenetben tájékoztatja a feladás helye szerint illetékes hatóság a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságot. Ez a rendszer fontos eleme a különböző szállítmányok nyomon követésének, azonban a belső piaci kereskedelemben a rendeltetési helynek a szállítmány érkezését megelőző 24 órán belül értesítenie kell a területileg illetékes hatóságot is. Ez Magyarország esetében az illetékes területi élelmiszerlánc-biztonsági és

27 Élelmiszerlánc információ 1. Legkésőbb 24 órával a vágóhídra való megérkezés előtt, és a vágóhíd üzemeltetőjének ekkor, az állatok megérkezése előtt legkésőbb 24 órával át kell adnia a hatósági állatorvosnak ( a vállalkozó köteles tájékoztatni a hatósági állatorvost minden olyan információról, amely az állatok levágását megelőző élőállat vizsgálat előtt egészségügyi problémát vet fel)

28 Élelmiszerlánc információ 2. A hatóság engedélyezheti élelmiszerlánc információ az állattal együtt érkezhessen a vágóhídra Sertés, baromfi, tenyésztett vad: amennyiben a származási gazdaságban élő állat vizsgálaton esett és ezt a kiállított állatorvosi bizonyítvány igazolja Háziasított egypatás állatok( ( lófélék) Kényszervágáson átesett állatok: kedvező eredményű ante mortem vizsg. + erről kiállított bizonyítvány Olyan állatok, melyet nem közvetlenül szállítottak a származási gazdaságból a vágóhídra

29 Élelmiszerlánc információ 3. Az élelmiszerlánc információ bármely olyan elemét, amelynek ismerete a vágóhíd tevékenységének súlyos zavarát eredményezné, a vágóhíd üzemeltetőjének rendelkezésre kell bocsátani jóval azelőtt, hogy az állatok a vágóhídra érkeznének.

30 Mi a teendő, ha nem érkezik meg az élelmiszerlánc információ a levágás kezdetéig? A vágás engedélyezhető, de fogyasztásra alkalmasnak csak akkor nyilvánítható ha az élelmiszerlánc információ megérkezik, de az állati testeket és belsőségeket addig is elkülönítve kell tárolni. Amennyiben nem érkezik meg 24 órán belül, mindent el kell kobozni, a le nem vágott állatokat le kell ölni.

31 Útinapló 1. háziasított páratlanujjú patás állatok, a háziasított szarvasmarhafélék, bivaly, juh, kecske, sertés 8 órát meghaladó vagy harmadik országba történő szállítás esetén (1/2005/EK rendelet) tervezett és tényleges megállások (átrakodás, etetés és itatás, pihentetés)

32 Útinapló szakasz Tervezés; 2. szakasz Kiindulási hely; 3. szakasz Rendeltetési hely; 4. szakasz Szállítói nyilatkozat; 5. szakasz Rendkívüli eseményről szóló jelentés mintapéldánya

33 Etetés, itatás, pihentetés 1. szopós borjú, bárány, gida, csikó és malac: 9 óra szállítás - legalább 1 óra pihenő (etetés, itatás) - további 9 óra szállítás sertést legfeljebb 24 órán át lehet szállítani, úgy, hogy a szállítás ideje alatt a folyadékhoz folyamatosan hozzáférjen

34 Etetés, itatás, pihentetés 2. háziasított páratlanujjú patás állatok: legfeljebb 24 órán át szállíthatók (a szállítás alatt folyadék, legalább 8 óránként takarmány) minden egyéb állatfaj: 14 óra szállítás legalább 1 óra pihenő (itatás, etetés) ) további 14 óra szállítás ás az előzőekben meghatározott szállítási idő után az állatot ki kell rakodni, meg kell etetni, itatni, és 24 óra pihenőidőt t kell számára biztosítani

35 Ellenőrzés (8 órán túli szállítás) Kiindulási hely hatósága ellenőrzi Érvényes engedélyek Menetlevél valóságnak megfelelő Ha nem kielégítő az eredmény módosításra, javításra kötelez Ha kielégítő lebélyegzi a menetlevelet Értesíti a rendeltetési hely, kilépési hely, ellenőrző állomás illetékes hatóságát viszzajuttatás Az út bármely szakaszában végezhető ellenőrzés, szúrópróbaszerűen és célzottan, elsősorban a szállítási idő, pihentetés, etetés-itatás, valamint a férőhely vonatkozásában

36 Gyűjtő-és kereskedő telepeken keresztül történő szállítás Élő állatokat házalva felvásárolni tilos! Gazdasági haszonállatokat csak engedélyezett felvásárló telepen, állat- átvételi helyen, állatvásárban és állatpiacon szabad felvásárolni, illetőleg eladni. Gazdasági haszonállatot összegyűjteni csak engedélyezett rakodóhelyre, karanténtelepre, illetőleg állatkereskedők telepeire szabad.

37 OVINE ANIMALS FOR SLAUGHTER Old 91/68/EEC (not considering Dir.2004/50/EEC) Guarantees at origin : NO residence period Guarantees in trade: unlimited assemblies, no channeling MS of origin MS of transit MS of destination Holding of origin No permanency period Assembly Centre Slaughter House Market Place of loading Dealer s premise STAGING POINT 37

38 OVINE ANIMALS FOR SLAUGHTER Guarantees at origin : residence period (21 days) and stand-still (21 days) Guarantees in trade: 2 assemblies, of which one may be a staging points Guarantees at destination: slaughter house is endpoint of movement MS of origin MS of transit MS of destination Holding of origin Residence period 21 days Standstill 21 days Assembly Centre Slaughter House Assembly Centre Market STAGING POINT Additional Assembly Centre 38

39 OVINE ANIMALS FOR SLAUGHTER Guarantees at origin : residence period (21 days) and stand-still (21 days) Guarantees in trade: 2 assemblies, of which one may be a staging points Guarantees at destination: slaughter house is endpoint of movement MS of origin MS of transit MS of destination Holding of origin Residence period 21 days Standstill 21 days Additional Approved Assembly Centre Slaughter House Assembly centre= Collection centre/ market Approved assembly Centre Additional Approved Assembly Centre 39

40 Gyűjtő-és kereskedő telepeken keresztül történő szállítás ellenőrzése Beszállítás: 1. Eladó neve, címe 2. vétel helye, ideje 3. Állat egyedszáma, azonosító száma Kiszállítás: 1. Ideje 2. Kiszállított állat mennyisége 3. Rendeltetési hely 4. Állatok azonosítója 5. Traces bizonyítványok útlevélszám helyett fülszám

41 Kedvtelésből tartott állatok I. Export szállítása és mozgása II. Tagállamok között

42 Kedvtelésből tartott állatok 1. Tagállamok között, 3. országokból történő belépés vagy visszalépés: 998/2003/EK rendelet oka: veszettség előfordulása csökkent, harmadik országok felé szigorítás útlevél: 2004/824/EK bizonyítvány: 2004/824/EK hazai jogszabály: 147/2004. (X. 1.)

43 Kedvtelésből tartott állatok 2. Hatály: (1. Melléklet) kutya, macska, görény rágcsálók, házinyúl minden madár (kivéve baromfi) gerinctelen állatok (kivéve: méhek és rákok), trópusi díszhal, kétéltűek, hüllők,

44 Kedvtelésből tartott állatok 3. Hatály: tagállamok között vagy harmadik országból nem kereskedelmi célú szállítás (maximum: 5 állat) tulajdonos vagy megbízottja kíséri

45 I. Kereskedelmi Nem kereskedelmi Vonatkozó alapjogszabály Célország határozza meg Célország határozza meg Ki indíthatja el a szállítmányt Csak hatósági állatorvos Hatósági állatorvos(célországtól függően megbízott magán-áo.) Szükséges okirat Áeü-i export biz. Áeü-i exp.biz., célországtól függően útlevél TRACES üzenet küldése Nem nem

46 II. Kereskedelmi Nem kereskedelmi Vonatkozó alapjogszabály 92/65/EGK tanácsi irányelv 998/2003/EK rendelet Ki indíthatja el a szállítmányt Csak hatósági állatorvos megbízott magánáo. Szükséges okirat TRACES üzenet küldése A 92/65/EGK szerinti áeü-i export biz. + útlevél igen útlevél nem

47 Kedvtelésből tartott állatok 4. 1) Tagállamok között: azonosítás (tetoválás vagy mikrochip) útlevél érvényes vakcinázással Áeü bizonyítvány (UK, IE, MT, SE: veszettségtől mentesek, magasabb státusz, szigorúbb követelmények)

48 Kedvtelésből tartott állatok 5. 2) Visszalépés 3. országból: azonosítás (tetoválás vagy mikrochip) és útlevél érvényes vakcinázással TOVÁBBÁ bizonyos esetekben vérvizsgálat

49 Kedvtelésből tartott állatok 6. 2) Belépés 3. országból: azonosítás (tetoválás vagy mikrochip) és bizonyítvány érvényes vakcinázással TOVÁBBÁ bizonyos esetekben vérvizsgálat

50 Köszönöm a figyelmet!

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet. egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról. A rendelet hatálya. Értelmezo rendelkezések 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról Az állategészségügyrol szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának 3. pontjában, valamint az illetékekrol szóló 1990.

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Utazás állatokkal az EU-n belül

Utazás állatokkal az EU-n belül Utazás állatokkal az EU-n belül (2015 áprilisi állapot) (Tájékoztatás: Valamennyi adat a tájékoztatás elkészítésekor érvényes állapotot tükrözi. A legnagyobb gondosság ellenére sem lehet garantálni a teljességet

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ ELÔSZÓ Az állatok, növények és a belôlük készült különféle termékek kereskedelme napjainkra hatalmas méreteket

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

1.) A praxisengedély. 2) A praxisengedély kiadásának menete

1.) A praxisengedély. 2) A praxisengedély kiadásának menete A Magyar Állatorvosi amara szakmai irányelve az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és működtetésének feltételeiről A jelen

Részletesebben