HELYZETKÉP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZÉPTÁVÚ POZÍCIÓJÁRÓL: HIÁNY ÉS ADÓSSÁG ( ) Simor András. ÁSZ konferencia május 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETKÉP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZÉPTÁVÚ POZÍCIÓJÁRÓL: HIÁNY ÉS ADÓSSÁG (2012-2026) Simor András. ÁSZ konferencia 2012. május 15."

Átírás

1 HELYZETKÉP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZÉPTÁVÚ POZÍCIÓJÁRÓL: HIÁNY ÉS ADÓSSÁG ( ) Simor András ÁSZ konferencia május 15.

2 Az elıadás szerkezete 1. Az államadósság jelenlegi szintje és az ide vezetı út 2. Az adósságkivetítés célja és korlátai 3. Módszertan és alapfeltevések 4. Eredmények ( ) Költségvetési egyenleg Adósságpálya Érzékenységvizsgálat Fiskális rés A jegybank elsıdleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.

3 1. Az államadósság jelenlegi szintje és az ide vezetı út 3

4 Az államadósság meghaladja a hasonló fejlettségő országokban tapasztalt szintet GR Bruttó államadósság (a GDP arányában) IT PT BE IE UK FR Magyarország DE AT MT CY ES NL PL LV FI SK DK CZ LT SI SE RO 20 BG EE Egy fıre jutó GDP vásárlóerı-paritáson (EU átlaga=100) Forrás: Eurostat; 2010-es adatok Pirossal jelölve az IMF besorolása szerint fejlettnek számító országokat 4

5 2001 óta tartó, szinte folyamatos növekedés után az adósságráta az elmúlt 3 évben a GDP 80 százaléka körül alakult 5

6 A válság elıtt az adósságrátát a hiány emelte, a növekedés-kamatárfolyam hármas összességében csökkentette tól a hatás fordított 6

7 pedig az adósság átlagos finanszírozási költsége trendszerően csökkent az elmúlt 10 évben Megjegyzés: Az implicit kamat az adósságra fizetett átlagos kamat. Forrás: saját számítás 7

8 2. Az adósságkivetítés célja és korlátai 8

9 A középtávú kitekintés célja Az államadósság és az államháztartás középtávú strukturális helyzetének bemutatása A hazai és uniós fiskális szabályok teljesülésének, valamint a kritériumok felé történı konvergencia vizsgálata A szuverén adósságok középtávú alakulása a figyelem középpontjába került Magyarországon eseti elemzéseket kivéve eddig nem készült rendszeres hosszútávú kitekintés 9

10 Korlátok Változatlan fiskális politika melletti technikai kivetítés A változatlan fiskális politika elvi meghatározása és számszerősítése nem triviális Nem elırejelzés, nem a legvalószínőbb pálya Hosszú idıtáv: a makrogazdasági és fiskális pálya bizonytalanságai összeadódnak és kumulálódnak A Széll Kálmán Terv 2.0 hatása nem szerepel a makrogazdasági pályában 10

11 3. Módszertan és alapfeltevések 11

12 Az államadósság elırejelzése Az elsıdleges egyenleg és a dinamikus komponens Az adósság technikai elırejelzésének tényezıi Elsıdleges egyenleg (PB) Reálgazdasági növekedés (G) A fennálló adósságállomány átlagos reálkamata (R) Reálárfolyam változása (RER) PB Dinamikus komponens: R+RER-G Adósságstabilizáló elsıdleges egyenleg : Adott adósság és dinamikus komponens mellett az adósság szinten tartásához éppen elegendı elsıdleges egyenleg PB 0 Emelkedı adósság < < PB st PB 1 Csökkenı adósság PB st Kedvezı: Magasabb PB Magasabb G Alacsonyabb R Alacsonyabb RER (reálfelértékelıdés) 12

13 Makrogazdasági feltételezések Adósságválság lecsengése, a kockázati prémium mérséklıdése. Kibocsátási rés 2015-re záródik. A finanszírozási költségek mérséklıdésével a külsı forrásbevonás mennyisége és felvevıpiacaink bıvülése is kedvezıbbé válhat. Növekvı aktivitás és bıvülı foglalkoztatás, fokozatos visszatérés a válság elıtti munkanélküliséghez. A válság elıtti növekedési ütemek visszatérését azonban nem tételezzük fel tól - évi 2,1 százalékról fokozatosan évi 2,5 százalékra növekvı potenciális GDP-bıvüléssel számoltunk mind a fejlett európai országokhoz való felzárkózási folyamatot, mind pedig a termelési tényezık bıvülését tekintve megalapozott. 13

14 A kivetítés makrogazdasági pályája Gazdasági növekedés Infláció Rövid távon A kibocsátási rés 2015-ben bezárul 2013-ban az inflációs cél elérése Hosszú távon 2,5 százalék 3 százalék Árfolyam változatlan nominális árfolyam a jelenlegi szint körül, inflációs különbözetbıl tartós reálfelértékelıdés Kockázati felár jelenlegi értékrıl mérséklıdı, de a válság elıtti szintet meghaladó 14

15 A költségvetési kivetítés módszertana Változatlan fiskális politika - értelmezése nem egyértelmő Hatályos jogszabályok (vagy bejelentett és kellıen részletezett intézkedések) Bevételek és kiadások kivetítése a jogszabályok mentén Fokozatosan érvényesülı intézkedések teljes hatásának bemutatása (Diákhitel, köznevelési törvény, nyugdíjreformok stb.) Jelenlegi szolgáltatási színvonal fenntartása A demográfiai folyamat hatásainak figyelembe vétele mellett Nominális GDP-vel indexált bevételek és kiadások 15

16 Elsıdleges egyenleg fıbb mozgatórugói Széll Kálmán terv tıl a GDP 1,4 százalékával javítja az egyenleget. Köznevelési törvény a GDP 0,6 százalékával növeli a nettó kiadásokat. EU-transzferek csökkenése következtében (költségvetési ciklus) saját finanszírozású beruházások emelkednek, ami a GDP 0,9 százalékpontjával emelheti a hiányt. Nyugdíjkiadások o inflációval történı indexálás o korhatáremelés, jogosultsági feltételek szigorítása, megváltozott munkaképességőek ellátórendszerének átalakítása következtében a GDP 2,5 százalékával csökkennek a teljes horizonton. Demográfiai hatások mérsékeltek, fıként a horizont második felében jelentkeznek (2026-után már érzékelhetı lesz a hatás). Elsıdleges egyenleg átmeneti romlás után trendszerően javul, a évi 1,4 százalékos szintrıl indulva fokozatosan éri el a GDP 2 százalékát. 16

17 Hozamokra, finanszírozásra vonatkozó feltételezések Kockázatmentes hozamok emelkednek Kockázati felár számottevıen csökken, de tartósan meghaladja a válság elıtti szintet Államháztartás finanszírozása Devizabetétek leépülnek EU/IMF hitelek lejárnak, piaci refinanszírozás Forintkibocsátás részaránya folyamatosan emelkedik A devizaarány 2026-ra 50 százalékról 33 százalékra csökken 17

18 Jelenlegi, historikus minimumáról növekedhet az adósság implicit kamata Az emelkedı és a válság elıttinél tartósan magasabb finanszírozási költség okai: Jelenlegi szintben még alig érzıdik a válság hatása, mert nagy az EU/IMF hitelek súlya Lassú átárazódás Emelkedı kockázatmentes hozam Bár csökkenı, de tartósan magasabb prémium szint Forintfinanszírozás arányának növekedése 18

19 3. Eredmények 19

20 Tartósan a GDP 3 százaléka alatti és csökkenı ESA-hiány 20

21 A dinamikus komponens és az adósságstabilizáló elsıdleges egyenleg A növekedés (G), a reálkamat (R) és a reálárfolyam (RER) viszonyának kitüntetett szerepe van az adósságdinamikában Minél nagyobb a dinamikus komponens (R-RER-G), annál magasabb elsıdleges többlet szükséges az adósság csökkentéséhez (R-G) 1,1 százalék (R+RER-G) 0,8 százalék Hosszútávon az adósságot stabilizáló elsıdleges költségvetési többlet a GDP 0,5 százaléka Ennél kedvezıbb egyenleg csökkenti az adósságot 21

22 Az adósságráta 15 év alatt 60 százalék alá mérséklıdhet 80 % % Maastricht Alaptörvény Bruttó államadósság 1/20-os szabály 22

23 A célok gyors eléréséhez további gazdaságpolitikai lépések szükségesek Az Alaptörvényben megfogalmazott 50 százalékos adósságráta 15 éven belül történı eléréséhez további lépések szükségesek: vagy tartósan magasabb növekedésre (G), vagy a befektetık bizalmát erısítı, alacsonyabb finanszírozási költséget biztosító lépésekre (R), vagy további fiskális egyenlegjavításra (PB) van szükség. Az egyes tényezık lehetséges hatásának megítélésében segítenek az érzékenység vizsgálatok. 23

24 Érzékenységvizsgálat a költségvetési egyenleg sokat nyom a latban Alappálya: 2026-ra a bruttó adósság 59,4%-ra csökken Parciális érzékenységek, policy reakciók és visszacsatolások nélkül (2017-ben bekövetkezı tartós sokkok) Az adósság elmozdulása az alappályától 2026-ban (GDP arányában) Közel szimmetrikus érzékenységek Eltérés az alappályától Fiskális sokk +/- 0,5% Kamatsokk +/- 100 bp Növekedési sokk +/- 0,5% Árfolyamsokk +/- 10% 24

25 Érzékenységvizsgálat 25

26 Az 50 százalékos adósságcél elérésének lehetısége az elsıdleges egyenleg javításán keresztül Fiskális rés - változatlan növekedési és kamatkörnyezet mellett mekkora egyenlegjavulás szükséges az adott adósságcél adott horizonton történı eléréséhez Parciális hatásvizsgálat - minden más változatlansága mellett Adósságcél: Alaptörvényben foglalt 50 százalék 2026-ban A szükséges egyenlegjavulás mértéke az is idızítéstıl függ - kivárásnak ára van Kiigazítás jellege/ Kiigazítás nagysága, eredménye Átlagos elsıdleges egyenleg között Adósságcél 2026-ban: 50% Átlagos elsıdleges Szükséges egyenleg a kiigazítás mértéke kiigazítást követıen GDP % GDP % Egylépésben történı tartós kiigazítás, 2017-ben 1,9 0,9 2,8 Egylépésben történı tartós kiigazítás, 2020-ban 1,9 1,3 3,2 Fokozatos kiigazítás között, éves átlag 1,9 0,2 2,8 26

27 Fı üzenetek Kivetítésünk eredményei szerint a 2011 végén 80 százalék feletti GDP-arányos államadósság 2026-ra 59,4 százalékra csökkenhet. Ezzel az adósság elérheti a Maastrichti Szerzıdés szerint elvárt 60 százalékos szintet, de meghaladja az Alaptörvény 50 százalékos adósságcélját. Ennek eléréséhez vagy tartósan magasabb növekedésre, vagy a befektetık bizalmát erısítı, alacsonyabb finanszírozási költséget biztosító lépésekre, vagy további fiskális egyenlegjavításra van szükség. Az államháztartás elsıdleges egyenlege átmeneti romlást követıen a kivetítési horizonton trendszerően javul és hosszú távon a GDP 1,9 százaléka körül stabilizálódik. Ez az egyenleg képes ellensúlyozni a feltételezett 2,5 százalékos hosszú távú növekedési ütemet 0,8 százalékkal meghaladó finanszírozási költség adósságnövelı hatását, azaz biztosítja az adósságráta csökkenését. A jegybank elsıdleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.

28 Fı üzenetek (folytatás) Az egyenleg átmeneti visszaesését egyes bevételek kiesése (különadók, a fél-szuperbruttó és az EU források csökkenése) és új kiadások (így a pedagógus életpálya-modell) okozzák. Középtávon ugyanakkor a nyugdíjrendszer reformjai nagymértékben javítják az egyenleget. A Széll Kálmán Terv 2.0 intézkedései tartósan 2015-tıl évente 1,4 százalékkal javítják az államháztartás elsıdleges egyenlegét, így kulcsfontosságúak az adósságráta csökkentése szempontjából A növekedés fél százalékos változása 3,4 százalékponttal, a finanszírozási költség 1 százalékpontos eltérése 3,9 százalékponttal térítheti el a 2026-as adósság GDP-arányos szintjét az alappályától. Elemzésünk ún. technikai kivetítés, nem pedig elırejelzés. Ez azt jelenti, hogy nem a legvalószínőbb, hanem a változatlan gazdaság- és szakpolitikák feltételezése mellett várhatóan megvalósuló hiány- és adósságpályát mutatja be. A jegybank elsıdleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.

29 Köszönöm a figyelmet! 29

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Baksay Gergely Berki Tamás Csaba Iván Hudák Emese Kiss Tamás Lakos Gergely Lovas Zsolt P. Kiss Gábor: Az államadósság alakulása 1998 és 212 között Magyarországon: trendek, okok, hatások*, 1 Az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

Csak az egészséges költségvetési fogyókúra hozhat tartós eredményt Simor András A magyar gazdaság rövid távú kilátásai és a 2013. évi költségvetés előzetes értékelése MKT Konferencia 2012. július 16. Tartalom

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) 2015. június 9. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és az azóta elkészült anyagok Módszertani

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés egyes

Részletesebben

JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december

JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET)

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET) MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET) Budapest, 2008. december Tartalom 1. Helyzetértékelés és gazdaságpolitikai prioritások... 2 2. Makrogazdasági célok és prognózis...

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat értékelése

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat értékelése A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat értékelése 1. Reális-e a hiánycél? Az 1. és 2. Gazdasági Akciótervek eredményeképpen figyelembe véve a 2011-es költségvetési törvényjavaslatot is jelenlegi számításaink

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Magyar Köztársaság Kormánya MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Budapest, 2005. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1 Gazdaságpolitikai keretrendszer és célok... 1 2. A GAZDASÁG

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-15)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-15) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-15) 2011. szeptember 29. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és a Módszertani

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. március Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2.

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Az államadósság hiteles, érdemi csökkentésével, tartós strukturális, kiadásoldali

Részletesebben

FÉLÉVES ÉRTÉKELÉS A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS SZÁMÁRA - A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

FÉLÉVES ÉRTÉKELÉS A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS SZÁMÁRA - A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA FÉLÉVES ÉRTÉKELÉS A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS SZÁMÁRA - A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA Tartalom Összefoglaló... 3 Bevezető... 4 1. A 2012. évi államháztartási egyenlegek értékelése...

Részletesebben

INFL ÁCIÓS J E L E N T É S

INFL ÁCIÓS J E L E N T É S INFL ÁCIÓS J E L E N T É S 15 J Ú N I U S ... nagy bölcsesség az, ki célt tud tenni maga kívánságainak. Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről INFL ÁCIÓS J E L E N T É S 15 J Ú N I U S Ki ad ja: Ma gyar

Részletesebben

A világgazdasági sokkok gyökerei, lehetséges lefolyása és rövidtávú következményei

A világgazdasági sokkok gyökerei, lehetséges lefolyása és rövidtávú következményei Pénzügykutató Füzetek 1999/2 A világgazdasági sokkok gyökerei, lehetséges lefolyása és rövidtávú következményei Gáspár Pál és Ludányi Arnold Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A valutaválságok elméleteirıl

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2008-2009) A 2008. évi gazdasági folyamatok

Részletesebben

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai 2013. november 30. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010

Részletesebben

Az elemzés elkészítésekor a 2013. október 4-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.

Az elemzés elkészítésekor a 2013. október 4-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai, így különösen a monetáris politika meghatározásával és megvalósításával kapcsolatos feladata

Részletesebben

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. szeptember (810 831. o.) ORBÁN GÁBOR SZAPÁRY GYÖRGY A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az új tagállamok

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Pénzügykutató Rt Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Gáspár Pál és Várhegyi Éva Budapest 1998 október 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az egységes euro övezet

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) 2011. április 20. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Szöveges és táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Szöveges és táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Szöveges és táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország MNB-kamatdöntés:

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 142 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. június 1. Közleményszám Tartalom Oldal I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

Részletesebben

A 2015. évi költségvetési törvény kockázatai

A 2015. évi költségvetési törvény kockázatai A 2015. évi költségvetési törvény kockázatai 2015. január 31. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben