KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos október 1. napjától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos 2014. október 1. napjától"

Átírás

1 KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra Hatályos október 1. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 3 2. Általános fogalmak és alkalmazott jogszabályok 4 3. A Közszolgáltató Közszolgáltató bemutatása és azonosító adatai Ügyfélszolgálat elérhetőségei Hatóságok, fogyasztóvédelmi szervek, érdekképviseletek 7 4. Közszolgáltatás Közszolgáltatási jogviszony létrejötte és tartalma Közszolgáltatási feladatok A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei Az Ügyfél jogai és kötelezettségei Ügyfélmegkeresések típusai Közszolgáltatás díja Mellékletek 12 2

3 1 Az Üzletszabályzat tárgya és hatálya A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 33-37/A. -aiban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Kistarcsa Város területén Kistarcsa Város Önkormányzatának kötelező feladata. Kistarcsa Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával a 10/2011. (III.21.) Önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről, valamint a két fél között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján bízta meg a KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft-t. Az Üzletszabályzat a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges általános szabályait, feltételeit tartalmazza. Az Üzletszabályzat szabályozza a Közszolgáltató működését, meghatározza kötelezettségeit és jogait, szabályozza a Közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő ügyfél viszonyát. Az Üzletszabályzat hatálya Kistarcsa Város területén a Közszolgáltatóra, valamint valamennyi a Közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodás közszolgáltatást igénybevevő félre kiterjed. Az Üzletszabályzat október 1. napján lép hatályba. Az Üzletszabályzatot a Közszolgáltató teljes terjedelmében közzéteszi a honlapján (www.kivu.hu), valamint az Ügyfélszolgálatán hozzáférhető módon kifüggeszti. Az Üzletszabályzat határozatlan ideig érvényes. 3

4 2 Általános fogalmak és alkalmazott jogszabályok Jogszabályok: A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit döntően meghatározó jogszabályok az alábbiak: 10/2011. (III.21.) Önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről, évi CLXXXV. törvény a hulladékról, évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról, évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatási számlaképről, évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről, 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről, 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről Általános fogalmak: Gazdálkodó szervezet: az a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, valamint az egyéni cég ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre; Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; Gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet a hulladéktermelőt ide nem értve, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és azt az elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja; Gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés; Háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása; Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti 4

5 szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll; Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja; 5

6 3 A Közszolgáltató 3.1. A közszolgáltató bemutatása és azonosító adatai A KIVÜ Kft. Kistarcsa Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. A Kft február 16- án jött létre, 100%-os Önkormányzati tulajdonnal, a korábbi Városgondnokság feladatainak átvételével. A KIVÜ Kft. az alapító Önkormányzat elvárásainak megfelelően az itt élők érdekeit szolgálva végzi feladatát. A fő tevékenységi körök a kommunális hulladékszállítás, valamint városgazdálkodási feladatok ellátása. Ilyen a szelektív hulladékgyűjtés, közterületek fenntartása, tisztántartása, parkfenntartás, városrendezési feladatok ellátása. Cégnév: KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. Rövid elnevezés: KIVÜ Kft. Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23. Cégjegyzékszám: Adószám: Ügyfélszolgálat A Közszolgáltató elérhetőségei az ügyfélmegkeresések tekintetében: Személyes/Postai megkeresés: 2143 Kistarcsa, Kossuth L.u. 23. Telefonos/Fax megkeresés: , Elektronikus megkeresés: Honlap: Ügyfélfogadás rendje munkanapon az alábbiak szerint alakul: Hétfő: 8:00 17:30 Kedd: 13:00 15:30 Szerda: 8:00 15:30 Csütörtök: 13:00 15:30 Péntek: 8:00 13: Hatóságok, fogyasztóvédelmi szervek, érdekképviseletek Környezetvédelmi ellenőrző hatóság: A Közszolgáltatót a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. A környezetvédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység, valamint a vonatkozó környezetvédelmi jogi előírások teljesítésére. A Közszolgáltatótól a Ht a alapján a környezetvédelmi hatóság tájékoztató adatot, összefoglalót igazolást, jelentést és felügyeleti díjat kérhet. 6

7 Hatóság adatai: Név: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Cím: 1072 Budapest, Nagydiófa u Név: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a Díjfelügyeleti hatóság: A Közszolgáltató által alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjfelügyeletét a Ht. 48. (1) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. A hatóság vizsgálja a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjra vonatkozó előírások betartását. A Közszolgáltató a hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjfelügyeleti tevékenységhez szükséges. Hatóság adatai: Név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Törvényességi felügyelet gyakorló bíróság: A Közszolgáltató, mint gazdasági társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálya alá tartozik törvényességi felügyeleti eljárásban az illetékes cégbíróság jár el. Bíróság adatai: Név: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cím: 1146 Budapest, Thököly út Fogyasztóvédelmi hatóság: A Közszolgáltató által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Hatóság adatai: Név: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 7

8 4 Közszolgáltatás 4.1. Közszolgáltatási jogviszony létrejötte és tartalma A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele minden kistarcsai ingatlanhasználó részére kötelező. A közszolgáltatási jogviszony létrejön: a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a felek megnevezése és azonosító adatai, a szerződés tárgya, a szerződött tároló edény mérete és darabszáma, az ellenérték megállapításának, számlázásának módja, a szerződés időbeli hatálya, egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek Közszolgáltatási feladatok A közszolgáltatás ellátása: A Közszolgáltató legalább heti egy alkalommal a kommunális hulladék begyűjtéséről köteles gondoskodni és az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe venni. A kommunális hulladék elszállítás gyakoriságát, útvonalát és időpontját a Közszolgáltató köteles elkészíteni és azt meghirdetni, változás esetén az ingatlanhasználót tájékoztatni. A háztól történő szelektív hulladék begyűjtése és elszállítása havonta egyszer település északi és déli részén különböző a Közszolgáltató által meghatározott napokon történik. A Közszolgáltató évente minimum egy alkalommal lomtalanítást szervez, melynek során a lakosság által összegyűjtött lomhulladékot szállítja el. A Közszolgáltató az üveghulladékot a telepített hulladékgyűjtő pontokról gyűjti be és szállítja el A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei A Közszolgáltató köteles Kistarcsa Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatait ellátni és jogosult ennek díját beszedni. A Közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosok által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti 8

9 jelleggel a közszolgáltatótól megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. A Közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a Közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. A Közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének, valamint a díjmértékének megváltoztatásáról. A Közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a Közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. Ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. A Közszolgáltató köteles a tárlóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre, - ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel, - ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát, - sérült balesetveszélyes tárolóedényben kihelyezett hulladék elszállítását. A Közszolgáltató köteles minden évben a lomtalanítást megszervezni és annak időpontjáról, területi felosztásáról értesíteni a lakosságot. A Közszolgáltató köteles a karácsonyi ünnepek után az ingatlantulajdonos által kihelyezett fenyőfát elszállítani a meghatározott időtartam idejében Az Ügyfél jogai és kötelezettségei Az Ügyfél köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot az Ör.-ben szabályozott és ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 9

10 Az Ügyfél köteles az általa az Önkormányzati rendelet figyelembevételével kiválasztott zárható szabványosított tárolóedényt- amennyiben ezzel nem rendelkezik- beszerezni, és a szállítási napokon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot helyezi el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. Az Ügyfél köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb, vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. Az Ügyfél személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi Ügyfél köteles megfizetni. A Közszolgáltató abban az esetben köteles a tárlóedényre vonatkozó szerződés módosítására, ha az ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt szabványos tárolóedénnyel rendelkezik. Az Ügyfél köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti, de legalább évente 2 alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről, az edény törés, balesetmentes állapotának biztosításáról. A szelektív hulladékgyűjtő zsákba csak a Közszolgáltató külön tájékoztatójában szereplő hulladékok helyezhetőek, abban más hulladéknem nem helyezhető el Ügyfélmegkeresések típusai Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése: Szerződés megkötésével mely történhet személyesen az Ügyfélszolgálaton, illetve írásban (postai levél, , fax). A bejelentéshez szükséges csatolni az ingatlan vásárlását bizonyító szerződést, bérleti szerződést stb. (1. számú melléklet lakossági szerződés, 2. számú melléklet közületi szerződés, 3. számú melléklet társasházi szerződés) Adatváltozások: Az Ügyfél adataiban, gyűjtőedény számában, méretében történő változás bejelentéséhez a mellékletben szereplő dokumentumok használhatók függően attól, hogy lakossági vagy 10

11 gazdálkodó szervezetről van szó (4-9. számú melléklet). A dokumentumok megküldhetők írásban postai úton, vagy -en, illetve kitölthetők személyesen az Ügyfélszolgálaton is. Szüneteltetés: A közszolgáltatás szüneteltetése a 10/2011. (III.21.) Önkormányzati rendelet 6. alapján történik. Kérelmet (10. számú melléklet) az ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási szerződést megkötő személy, vagy nevében eljáró személy nyújthatja be. A kérelemben szereplő személyes adatok megadása kötelező. A 10/2011. (III.21.) sz. Önkormányzati rendelet értelmében december 1-től max. 12 hónap lehet, és a benyújtás követő hónaptól adható meg. A hulladékszállítási közszolgáltatás szüneteltetésének hitelességét az indoklás feltételének megfelelő alább felsorolt hivatalos papírok valamelyikével köteles igazolni az ingatlantulajdonos, melyet a kérelem mellé kell becsatolni: lakcímkártya másolata (mely igazolja, hogy az ingatlan üresen áll), amennyiben a bejelentett lakcím az adott ingatlanra szól, más lakcímen történő hulladékszállítási díjfizetés igazolása számla másolattal, minden olyan hivatalos irat, mellyel igazolható, hogy az ingatlan üresen áll, vagy nincs lakóépület az ingatlanon (idősek otthona által kiadott igazolás, kórházi igazolás stb.), ingatlan megüresedése elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat másolattal igazolandó Közszolgáltatási díj A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti módon és mértékben alkalmazza. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó díjat köteles fizetni. Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatási díjat egy összegben, utólag kell a Közszolgáltató által megküldött számla alapján 15 napos fizetési határidővel kiegyenlíteni. A számlázási gyakorlatban bekövetkező változásról a Közszolgáltató a helyben szokásos módon (újság, honlap, számla hátulja) tájékoztatja az ügyfeleket. Az aktuális díjtételek megtalálhatók a Közszolgáltató honlapján (www.kivu.hu). Fizetési módok: csekkes, egyéni átutalásos. Az Ügyfél számláját az ügyfélfogadási időben készpénzzel Ügyfélszolgálat pénztárában is kiegyenlítheti. 11

12 1. számú melléklet LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. (ingatlan, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő Ingatlan TULAJDONOS (adatai) HASZNÁLÓ adatai ( ha nem azonos a használóval) név:... anyja neve:.. születési hely és idő:.. állandó lakcím:... számlázási/értesítési cím:... A számla kiegyenlítésének módja: közszolgáltató által megküldött csekken átutalással (kérjük X-szel megjelölni!) tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos másrészről : KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u.23. adószám: bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. képviseli: Vernyik József ügyvezető mint közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg: 1.) A közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosok által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2.) Az ingatlantulajdonos köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot az Ör.-ben szabályozott és ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 3.) A közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatótól megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. 4.) Az Ör.-ben meghatározott ingatlanonként az ingatlantulajdonos 1 db 110 literes, vagy 120 literes szabvány edényt használhat. A közszolgáltatás díját a mindenkor hatályos Önkormányzati rendelet határozza meg. 5.) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által havonta kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 12

13 6.) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk ában meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költséget jogosult felszámítani. 7.) Az ingatlantulajdonos köteles az általa az Ör. Figyelembevételével kiválasztott zárható szabványosított tárolóedényt- amennyiben ezzel nem rendelkezik- beszerezni, és a szállítási napokon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. 8.) A közszolgáltató jogosult a szerződésben szereplő tárolóedény meglétét és számát ellenőrizni. 9.) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 10.) Az ingatlantulajdonos kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot helyezi el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb, vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. 11.) A közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. 12.) Kártérítési igény esetén a közszolgáltató köteles azt kivizsgálni és jogos igény esetén kijavításról, kicserélésről saját költségén gondoskodni. Nem megalapozott kártérítési igény esetén az esetleges szakértői költségeket az ingatlantulajdonos viseli. 13.) Az Ör. közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem kerül sor, a közszolgáltató az Ör.-ben a szerződött tárolóedényre meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult felszámolni. 14.) A közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének, valamint a díjmértékének megváltoztatásáról. 15.) Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolta. 16.) A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 17.) A közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. Ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 18.) Az ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. 19.) A közszolgáltató köteles a tárlóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 20.) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - ha a tárolóedényben a 9. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, 13

14 - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre, - ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel, - ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát. 21.) Az ingatlantulajdonos személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. A közszolgáltató abban az esetben köteles a tárlóedényre vonatkozó szerződés módosítására, ha az ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt szabványos tárolóedénnyel rendelkezik 22.) Szünetel a szerződés, ha az ingatlan ideiglenes vagy véglegesen megüresedik, vagy a tulajdonos elhalálozik és arra jogosult ingatlantulajdonos vagy az örökös a megüresedés tényét és annak várható időtartamát írásban közli a közszolgáltatóval, illetve ha a szolgáltatási területen az ingatlan beépítetlen, és ezt a tényt az ingatlantulajdonos igazolja. A szünetelésre a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első napjától van lehetőség. 23.) A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, az érintett ingatlan címét, kérelmező értesítési címét, valamint azt a nyilatkozatot, hogy a szünetelésre milyen okból kerül sor. 24.) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 25.) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti, de legalább évente 2 alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről. 26.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet a felek jogviszonyát érintő bármely rendelkezése megváltozik, úgy a jelen szerződés külön írásbeli módosítás nélkül, az ingatlantulajdonos egyszeri írásbeli értesítésével, illetve sajtó útján, vagy a helyben szokásos közzététellel megváltozik. Az Ör. módosítása ezzel, egyéb intézkedés nélkül e szerződést megváltoztatja. 27.) A szerződés bármely elemében ( pl: személyes adatok) történő módosítás a közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén írásba kell foglalni. A közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 28.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a hulladékszállításra vonatkozó Önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kistarcsa,.. Közszolgáltatást igénybe vevő. KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft Közszolgáltató Ingatlantulajdonos (amennyiben nem azonos a használóval) 14

15 2. számú melléklet KÖZÜLETI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. (ingatlan, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő név:. székhely:. Cégjegyzékszám/ vállalkozói engedély száma:. adószám:. számlázási/értesítési cím:. A számla kiegyenlítésének módja: közszolgáltató által megküldött csekken átutalással (kérjük X-szel megjelölni!) tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos másrészről : KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u.23. adószám: bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt képviseli: Vernyik József ügyvezető mint Közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg: 1.) A közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosok által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2.) Az ingatlantulajdonos köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot az Ör.-ben szabályozott és ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 3.) A közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatótól megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. 4.) Az Ör.-ben meghatározott ingatlanonként az ingatlantulajdonos. db 120 l / 1100 l szabvány edényt használhat, heti / havi ürítési alkalommal. (kérjük a megfelelőt aláhúzni!) A közszolgáltatás díját a mindenkor hatályos Önkormányzati rendelet határozza meg. 5.) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által havonta kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 15

16 6.) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk ában meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költséget jogosult felszámítani. 7.) Az ingatlantulajdonos köteles az általa az Ör. Figyelembevételével kiválasztott zárható szabványosított tárolóedényt- amennyiben ezzel nem rendelkezik- beszerezni, és a szállítási napokon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. 8.) A közszolgáltató jogosult a szerződésben szereplő tárolóedény meglétét és számát ellenőrizni. 9.) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 10.) Az ingatlantulajdonos kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot helyezi el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb, vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. 11.) A közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. 12.) Kártérítési igény esetén a közszolgáltató köteles azt kivizsgálni és jogos igény esetén kijavításról, kicserélésről saját költségén gondoskodni. Nem megalapozott kártérítési igény esetén az esetleges szakértői költségeket az ingatlantulajdonos viseli. 13.) Az Ör. közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem kerül sor, a közszolgáltató az Ör.-ben a szerződött tárolóedényre meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult felszámolni. 14.) A közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének, valamint a díjmértékének megváltoztatásáról. 15.) Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolta. 16.) A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 17.) A közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. Ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 18.) Az ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. 19.) A közszolgáltató köteles a tárlóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 20.) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - ha a tárolóedényben a 9. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre, 16

17 - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre, - ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel, - ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát. 21.) Az ingatlantulajdonos személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. A közszolgáltató abban az esetben köteles a tárlóedényre vonatkozó szerződés módosítására, ha az ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt szabványos tárolóedénnyel rendelkezik 22.) Szünetel a szerződés, ha az ingatlan ideiglenes vagy véglegesen megüresedik és annak várható időtartamát írásban közli a közszolgáltatóval, illetve ha a szolgáltatási területen az ingatlan beépítetlen, és ezt a tényt az ingatlantulajdonos igazolja. A szünetelésre a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első napjától van lehetőség. 23.) A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, az érintett ingatlan címét, kérelmező értesítési címét, valamint azt a nyilatkozatot, hogy a szünetelésre milyen okból kerül sor. 24.) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 25.) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti, de legalább évente 2 alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről. 26.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet a felek jogviszonyát érintő bármely rendelkezése megváltozik, úgy a jelen szerződés külön írásbeli módosítás nélkül, az ingatlantulajdonos egyszeri írásbeli értesítésével, illetve sajtó útján, vagy a helyben szokásos közzététellel megváltozik. Az Ör. módosítása ezzel, egyéb intézkedés nélkül e szerződést megváltoztatja. 27.) A szerződés bármely elemében ( pl: személyes adatok) történő módosítás a közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén írásba kell foglalni. A közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 28.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a hulladékszállításra vonatkozó Önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kistarcsa,.... Közszolgáltatást igénybe vevő. KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft Közszolgáltató Ingatlantulajdonos (amennyiben nem azonos a használóval) 17

18 3. számú melléklet TÁRSASHÁZI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. (ingatlan, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő név:... cím:.. közös képviselő:.. adószám:... számlázási/értesítési cím:... A számla kiegyenlítésének módja: közszolgáltató által megküldött csekken átutalással (kérjük X-szel megjelölni!) tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos másrészről : KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u.23. adószám: bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt képviseli: Vernyik József ügyvezető mint közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg: 1.) A közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosok által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2.) Az ingatlantulajdonos köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot az Ör.-ben szabályozott és ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 3.) A közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatótól megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. 4.) Az Ör.-ben meghatározottak szerint huszonöt lakásonként 1 db 1100 literes gyűjtőedény igénybevétele kötelező. Az ingatlantulajdonos. db 120 l / 1100 l szabvány edényt használhat, heti / havi ürítési alkalommal. (kérjük a megfelelőt aláhúzni!) A közszolgáltatás díját a mindenkor hatályos Önkormányzati rendelet határozza meg. 5.) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által havonta kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 18

19 6.) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk ában meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költséget jogosult felszámítani. 7.) Az ingatlantulajdonos köteles az általa az Ör. Figyelembevételével kiválasztott zárható szabványosított tárolóedényt- amennyiben ezzel nem rendelkezik- beszerezni. 8.) A közszolgáltató jogosult a szerződésben szereplő tárolóedény meglétét és számát ellenőrizni. 9.) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 10.) Az ingatlantulajdonos kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot helyezi el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 250 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb, vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. 11.) A közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. 12.) Kártérítési igény esetén a közszolgáltató köteles azt kivizsgálni és jogos igény esetén kijavításról, kicserélésről saját költségén gondoskodni. Nem megalapozott kártérítési igény esetén az esetleges szakértői költségeket az ingatlantulajdonos viseli. 13.) Az Ör. közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem kerül sor, a közszolgáltató az Ör.-ben a szerződött tárolóedényre meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult felszámolni. 14.) A közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének, valamint a díjmértékének megváltoztatásáról. 15.) Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolta. 16.) A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 17.) A közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. Ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 18.) Az ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. 19.) A közszolgáltató köteles a tárlóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 20.) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - ha a tárolóedényben a 9. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, 19

20 - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre, - ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel, - ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát. 21.) Az ingatlantulajdonos személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. A közszolgáltató abban az esetben köteles a tárlóedényre vonatkozó szerződés módosítására, ha az ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt szabványos tárolóedénnyel rendelkezik 22.) Szünetel a szerződés, ha az ingatlan ideiglenes vagy véglegesen megüresedik, és annak várható időtartamát írásban közli a közszolgáltatóval, illetve ha a szolgáltatási területen az ingatlan beépítetlen, és ezt a tényt az ingatlantulajdonos igazolja. A szünetelésre a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első napjától van lehetőség. 23.) A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, az érintett ingatlan címét, kérelmező értesítési címét, valamint azt a nyilatkozatot, hogy a szünetelésre milyen okból kerül sor. 24.) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 25.) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti, de legalább évente 2 alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről. 26.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet a felek jogviszonyát érintő bármely rendelkezése megváltozik, úgy a jelen szerződés külön írásbeli módosítás nélkül, az ingatlantulajdonos egyszeri írásbeli értesítésével, illetve sajtó útján, vagy a helyben szokásos közzététellel megváltozik. Az Ör. módosítása ezzel, egyéb intézkedés nélkül e szerződést megváltoztatja. 27.) A szerződés bármely elemében ( pl: személyes adatok) történő módosítás a közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén írásba kell foglalni. A közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 28.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a hulladékszállításra vonatkozó Önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kistarcsa,... Közszolgáltatást igénybe vevő. KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft Közszolgáltató Ingatlantulajdonos (amennyiben nem azonos a használóval) 20

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Lakossági szerződés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről

Lakossági szerződés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről A szerződés azonosító száma: F/...-2014/... Lakossági szerződés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről amely létrejött egyrészről Forráskút Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:./2016.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE

VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE A Jászberény Városi Önkormányzattal kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés alapján 2014. január 1-től a Jászberényi Vagyonkezelő

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3. határozata alapján, a 2015. évben is a MiReHuKöz Nonprofit Kft. végzi közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../201... Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001420

Részletesebben

2. malléklet. 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2. malléklet. 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 2. malléklet 21. (1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. (2) A felfüggesztésre

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.)

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületének a hulladékról szóló

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jobbágyi Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Központi ügyintézés helye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

2. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

2. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Előterjesztés Tárgy. A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008(XII.10) önkormányzati rendelet módosítása 2013. január

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015 (VII.8..) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015 (VII.8..) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015 (VII.8..) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a hulladékról szóló

Részletesebben

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer)

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer) HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer) A KÖZSZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI! Szerződésszám Fogyasztási hely kódja Partner kód amely létrejött egyrészről: A közszolgáltatással

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege)

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege) Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (társasház )

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (társasház ) HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (társasház ) A KÖZSZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI! Szerződésszám Fogyasztási hely kódja Partner kód amely létrejött egyrészről: Neve: Címe: A közszolgáltatással érintett

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzata 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Bucsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani;

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani; MHK JogszabDly szolgdltatds 1. oldal, összesen: 6 oldal Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) rendelete a a települési szilárd

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben