KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos október 1. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos 2014. október 1. napjától"

Átírás

1 KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra Hatályos október 1. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 3 2. Általános fogalmak és alkalmazott jogszabályok 4 3. A Közszolgáltató Közszolgáltató bemutatása és azonosító adatai Ügyfélszolgálat elérhetőségei Hatóságok, fogyasztóvédelmi szervek, érdekképviseletek 7 4. Közszolgáltatás Közszolgáltatási jogviszony létrejötte és tartalma Közszolgáltatási feladatok A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei Az Ügyfél jogai és kötelezettségei Ügyfélmegkeresések típusai Közszolgáltatás díja Mellékletek 12 2

3 1 Az Üzletszabályzat tárgya és hatálya A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 33-37/A. -aiban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Kistarcsa Város területén Kistarcsa Város Önkormányzatának kötelező feladata. Kistarcsa Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával a 10/2011. (III.21.) Önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről, valamint a két fél között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján bízta meg a KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft-t. Az Üzletszabályzat a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges általános szabályait, feltételeit tartalmazza. Az Üzletszabályzat szabályozza a Közszolgáltató működését, meghatározza kötelezettségeit és jogait, szabályozza a Közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő ügyfél viszonyát. Az Üzletszabályzat hatálya Kistarcsa Város területén a Közszolgáltatóra, valamint valamennyi a Közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodás közszolgáltatást igénybevevő félre kiterjed. Az Üzletszabályzat október 1. napján lép hatályba. Az Üzletszabályzatot a Közszolgáltató teljes terjedelmében közzéteszi a honlapján (www.kivu.hu), valamint az Ügyfélszolgálatán hozzáférhető módon kifüggeszti. Az Üzletszabályzat határozatlan ideig érvényes. 3

4 2 Általános fogalmak és alkalmazott jogszabályok Jogszabályok: A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit döntően meghatározó jogszabályok az alábbiak: 10/2011. (III.21.) Önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről, évi CLXXXV. törvény a hulladékról, évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról, évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatási számlaképről, évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről, 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről, 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről Általános fogalmak: Gazdálkodó szervezet: az a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, valamint az egyéni cég ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre; Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; Gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet a hulladéktermelőt ide nem értve, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és azt az elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja; Gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés; Háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása; Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti 4

5 szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll; Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja; 5

6 3 A Közszolgáltató 3.1. A közszolgáltató bemutatása és azonosító adatai A KIVÜ Kft. Kistarcsa Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. A Kft február 16- án jött létre, 100%-os Önkormányzati tulajdonnal, a korábbi Városgondnokság feladatainak átvételével. A KIVÜ Kft. az alapító Önkormányzat elvárásainak megfelelően az itt élők érdekeit szolgálva végzi feladatát. A fő tevékenységi körök a kommunális hulladékszállítás, valamint városgazdálkodási feladatok ellátása. Ilyen a szelektív hulladékgyűjtés, közterületek fenntartása, tisztántartása, parkfenntartás, városrendezési feladatok ellátása. Cégnév: KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. Rövid elnevezés: KIVÜ Kft. Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23. Cégjegyzékszám: Adószám: Ügyfélszolgálat A Közszolgáltató elérhetőségei az ügyfélmegkeresések tekintetében: Személyes/Postai megkeresés: 2143 Kistarcsa, Kossuth L.u. 23. Telefonos/Fax megkeresés: , Elektronikus megkeresés: Honlap: Ügyfélfogadás rendje munkanapon az alábbiak szerint alakul: Hétfő: 8:00 17:30 Kedd: 13:00 15:30 Szerda: 8:00 15:30 Csütörtök: 13:00 15:30 Péntek: 8:00 13: Hatóságok, fogyasztóvédelmi szervek, érdekképviseletek Környezetvédelmi ellenőrző hatóság: A Közszolgáltatót a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. A környezetvédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység, valamint a vonatkozó környezetvédelmi jogi előírások teljesítésére. A Közszolgáltatótól a Ht a alapján a környezetvédelmi hatóság tájékoztató adatot, összefoglalót igazolást, jelentést és felügyeleti díjat kérhet. 6

7 Hatóság adatai: Név: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Cím: 1072 Budapest, Nagydiófa u Név: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a Díjfelügyeleti hatóság: A Közszolgáltató által alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjfelügyeletét a Ht. 48. (1) bekezdése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. A hatóság vizsgálja a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjra vonatkozó előírások betartását. A Közszolgáltató a hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjfelügyeleti tevékenységhez szükséges. Hatóság adatai: Név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Törvényességi felügyelet gyakorló bíróság: A Közszolgáltató, mint gazdasági társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálya alá tartozik törvényességi felügyeleti eljárásban az illetékes cégbíróság jár el. Bíróság adatai: Név: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cím: 1146 Budapest, Thököly út Fogyasztóvédelmi hatóság: A Közszolgáltató által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Hatóság adatai: Név: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 7

8 4 Közszolgáltatás 4.1. Közszolgáltatási jogviszony létrejötte és tartalma A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele minden kistarcsai ingatlanhasználó részére kötelező. A közszolgáltatási jogviszony létrejön: a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a felek megnevezése és azonosító adatai, a szerződés tárgya, a szerződött tároló edény mérete és darabszáma, az ellenérték megállapításának, számlázásának módja, a szerződés időbeli hatálya, egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek Közszolgáltatási feladatok A közszolgáltatás ellátása: A Közszolgáltató legalább heti egy alkalommal a kommunális hulladék begyűjtéséről köteles gondoskodni és az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe venni. A kommunális hulladék elszállítás gyakoriságát, útvonalát és időpontját a Közszolgáltató köteles elkészíteni és azt meghirdetni, változás esetén az ingatlanhasználót tájékoztatni. A háztól történő szelektív hulladék begyűjtése és elszállítása havonta egyszer település északi és déli részén különböző a Közszolgáltató által meghatározott napokon történik. A Közszolgáltató évente minimum egy alkalommal lomtalanítást szervez, melynek során a lakosság által összegyűjtött lomhulladékot szállítja el. A Közszolgáltató az üveghulladékot a telepített hulladékgyűjtő pontokról gyűjti be és szállítja el A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei A Közszolgáltató köteles Kistarcsa Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatait ellátni és jogosult ennek díját beszedni. A Közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosok által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti 8

9 jelleggel a közszolgáltatótól megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. A Közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a Közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. A Közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének, valamint a díjmértékének megváltoztatásáról. A Közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a Közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. Ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. A Közszolgáltató köteles a tárlóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre, - ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel, - ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát, - sérült balesetveszélyes tárolóedényben kihelyezett hulladék elszállítását. A Közszolgáltató köteles minden évben a lomtalanítást megszervezni és annak időpontjáról, területi felosztásáról értesíteni a lakosságot. A Közszolgáltató köteles a karácsonyi ünnepek után az ingatlantulajdonos által kihelyezett fenyőfát elszállítani a meghatározott időtartam idejében Az Ügyfél jogai és kötelezettségei Az Ügyfél köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot az Ör.-ben szabályozott és ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 9

10 Az Ügyfél köteles az általa az Önkormányzati rendelet figyelembevételével kiválasztott zárható szabványosított tárolóedényt- amennyiben ezzel nem rendelkezik- beszerezni, és a szállítási napokon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot helyezi el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. Az Ügyfél köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb, vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. Az Ügyfél személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi Ügyfél köteles megfizetni. A Közszolgáltató abban az esetben köteles a tárlóedényre vonatkozó szerződés módosítására, ha az ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt szabványos tárolóedénnyel rendelkezik. Az Ügyfél köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti, de legalább évente 2 alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről, az edény törés, balesetmentes állapotának biztosításáról. A szelektív hulladékgyűjtő zsákba csak a Közszolgáltató külön tájékoztatójában szereplő hulladékok helyezhetőek, abban más hulladéknem nem helyezhető el Ügyfélmegkeresések típusai Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése: Szerződés megkötésével mely történhet személyesen az Ügyfélszolgálaton, illetve írásban (postai levél, , fax). A bejelentéshez szükséges csatolni az ingatlan vásárlását bizonyító szerződést, bérleti szerződést stb. (1. számú melléklet lakossági szerződés, 2. számú melléklet közületi szerződés, 3. számú melléklet társasházi szerződés) Adatváltozások: Az Ügyfél adataiban, gyűjtőedény számában, méretében történő változás bejelentéséhez a mellékletben szereplő dokumentumok használhatók függően attól, hogy lakossági vagy 10

11 gazdálkodó szervezetről van szó (4-9. számú melléklet). A dokumentumok megküldhetők írásban postai úton, vagy -en, illetve kitölthetők személyesen az Ügyfélszolgálaton is. Szüneteltetés: A közszolgáltatás szüneteltetése a 10/2011. (III.21.) Önkormányzati rendelet 6. alapján történik. Kérelmet (10. számú melléklet) az ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási szerződést megkötő személy, vagy nevében eljáró személy nyújthatja be. A kérelemben szereplő személyes adatok megadása kötelező. A 10/2011. (III.21.) sz. Önkormányzati rendelet értelmében december 1-től max. 12 hónap lehet, és a benyújtás követő hónaptól adható meg. A hulladékszállítási közszolgáltatás szüneteltetésének hitelességét az indoklás feltételének megfelelő alább felsorolt hivatalos papírok valamelyikével köteles igazolni az ingatlantulajdonos, melyet a kérelem mellé kell becsatolni: lakcímkártya másolata (mely igazolja, hogy az ingatlan üresen áll), amennyiben a bejelentett lakcím az adott ingatlanra szól, más lakcímen történő hulladékszállítási díjfizetés igazolása számla másolattal, minden olyan hivatalos irat, mellyel igazolható, hogy az ingatlan üresen áll, vagy nincs lakóépület az ingatlanon (idősek otthona által kiadott igazolás, kórházi igazolás stb.), ingatlan megüresedése elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat másolattal igazolandó Közszolgáltatási díj A Közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti módon és mértékben alkalmazza. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó díjat köteles fizetni. Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatási díjat egy összegben, utólag kell a Közszolgáltató által megküldött számla alapján 15 napos fizetési határidővel kiegyenlíteni. A számlázási gyakorlatban bekövetkező változásról a Közszolgáltató a helyben szokásos módon (újság, honlap, számla hátulja) tájékoztatja az ügyfeleket. Az aktuális díjtételek megtalálhatók a Közszolgáltató honlapján (www.kivu.hu). Fizetési módok: csekkes, egyéni átutalásos. Az Ügyfél számláját az ügyfélfogadási időben készpénzzel Ügyfélszolgálat pénztárában is kiegyenlítheti. 11

12 1. számú melléklet LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. (ingatlan, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő Ingatlan TULAJDONOS (adatai) HASZNÁLÓ adatai ( ha nem azonos a használóval) név:... anyja neve:.. születési hely és idő:.. állandó lakcím:... számlázási/értesítési cím:... A számla kiegyenlítésének módja: közszolgáltató által megküldött csekken átutalással (kérjük X-szel megjelölni!) tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos másrészről : KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u.23. adószám: bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. képviseli: Vernyik József ügyvezető mint közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg: 1.) A közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosok által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2.) Az ingatlantulajdonos köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot az Ör.-ben szabályozott és ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 3.) A közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatótól megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. 4.) Az Ör.-ben meghatározott ingatlanonként az ingatlantulajdonos 1 db 110 literes, vagy 120 literes szabvány edényt használhat. A közszolgáltatás díját a mindenkor hatályos Önkormányzati rendelet határozza meg. 5.) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által havonta kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 12

13 6.) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk ában meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költséget jogosult felszámítani. 7.) Az ingatlantulajdonos köteles az általa az Ör. Figyelembevételével kiválasztott zárható szabványosított tárolóedényt- amennyiben ezzel nem rendelkezik- beszerezni, és a szállítási napokon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. 8.) A közszolgáltató jogosult a szerződésben szereplő tárolóedény meglétét és számát ellenőrizni. 9.) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 10.) Az ingatlantulajdonos kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag a háztartásban szokásosan keletkező hulladékot helyezi el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb, vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. 11.) A közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. 12.) Kártérítési igény esetén a közszolgáltató köteles azt kivizsgálni és jogos igény esetén kijavításról, kicserélésről saját költségén gondoskodni. Nem megalapozott kártérítési igény esetén az esetleges szakértői költségeket az ingatlantulajdonos viseli. 13.) Az Ör. közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem kerül sor, a közszolgáltató az Ör.-ben a szerződött tárolóedényre meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult felszámolni. 14.) A közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének, valamint a díjmértékének megváltoztatásáról. 15.) Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolta. 16.) A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 17.) A közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. Ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 18.) Az ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. 19.) A közszolgáltató köteles a tárlóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 20.) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - ha a tárolóedényben a 9. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, 13

14 - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre, - ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel, - ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát. 21.) Az ingatlantulajdonos személyében és az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. A közszolgáltató abban az esetben köteles a tárlóedényre vonatkozó szerződés módosítására, ha az ingatlantulajdonos igazolta, hogy az előírt szabványos tárolóedénnyel rendelkezik 22.) Szünetel a szerződés, ha az ingatlan ideiglenes vagy véglegesen megüresedik, vagy a tulajdonos elhalálozik és arra jogosult ingatlantulajdonos vagy az örökös a megüresedés tényét és annak várható időtartamát írásban közli a közszolgáltatóval, illetve ha a szolgáltatási területen az ingatlan beépítetlen, és ezt a tényt az ingatlantulajdonos igazolja. A szünetelésre a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első napjától van lehetőség. 23.) A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, az érintett ingatlan címét, kérelmező értesítési címét, valamint azt a nyilatkozatot, hogy a szünetelésre milyen okból kerül sor. 24.) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 25.) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedények szükség szerinti, de legalább évente 2 alkalommal történő tisztításáról és fertőtlenítéséről. 26.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet a felek jogviszonyát érintő bármely rendelkezése megváltozik, úgy a jelen szerződés külön írásbeli módosítás nélkül, az ingatlantulajdonos egyszeri írásbeli értesítésével, illetve sajtó útján, vagy a helyben szokásos közzététellel megváltozik. Az Ör. módosítása ezzel, egyéb intézkedés nélkül e szerződést megváltoztatja. 27.) A szerződés bármely elemében ( pl: személyes adatok) történő módosítás a közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén írásba kell foglalni. A közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 28.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a hulladékszállításra vonatkozó Önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kistarcsa,.. Közszolgáltatást igénybe vevő. KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft Közszolgáltató Ingatlantulajdonos (amennyiben nem azonos a használóval) 14

15 2. számú melléklet KÖZÜLETI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:. (ingatlan, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő név:. székhely:. Cégjegyzékszám/ vállalkozói engedély száma:. adószám:. számlázási/értesítési cím:. A számla kiegyenlítésének módja: közszolgáltató által megküldött csekken átutalással (kérjük X-szel megjelölni!) tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos másrészről : KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u.23. adószám: bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt képviseli: Vernyik József ügyvezető mint Közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg: 1.) A közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont ingatlantulajdonosok által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2.) Az ingatlantulajdonos köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot az Ör.-ben szabályozott és ennek alapján az általa szerződött gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 3.) A közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatótól megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. 4.) Az Ör.-ben meghatározott ingatlanonként az ingatlantulajdonos. db 120 l / 1100 l szabvány edényt használhat, heti / havi ürítési alkalommal. (kérjük a megfelelőt aláhúzni!) A közszolgáltatás díját a mindenkor hatályos Önkormányzati rendelet határozza meg. 5.) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás díját a közszolgáltató által havonta kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 15

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer)

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer) HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer) A KÖZSZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI! Szerződésszám Fogyasztási hely kódja Partner kód amely létrejött egyrészről: A közszolgáltatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések Kishartyán Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kishartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések I. fejezet

Általános rendelkezések I. fejezet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014.(VI.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Endrefalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Mell: Csongrád

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-11-17 -tól Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben