I Közbeszerzések Tanácsa - Föoldal Page 1 of 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I Közbeszerzések Tanácsa - Föoldal Page 1 of 7"

Átírás

1 I Közbeszerzések Tanácsa - Föoldal Page 1 of 7 Föoldal Kapcsolat Honlaptérkép ~ Általános keresés: - ~ Általános keresés Ko~Es~azssEx TANÁcSA Közbeszerzési Értesilő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben ~I20ll/1l3.lapszám 201 l/l 12. lapszám 201l/lll. lapszám N2olt/llo.lapszám 201 1/109. lapszám I Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesitő száma: 2010/70 Ajánlatkéró: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Nyertes ajánlatlevő: Teljesítés helye: 52. sz. föút mentén 3 helyszínen a km szelvények között, illetve IS helyszín a KNPI működési területén Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: ; ; ; Közzététel dátuma: 2010/06/21/ Iktatószám: 13851/2010 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési 2010/07/32/ határidő: Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajántatkérő tő tevékenységi köre: Környezetvédelem Rövid tartalom: élő természeti értékek megőrzése és védelme a Kiskunságban Tartalom letóttése PDF-ben Tartalom: 3.melléklet az 5/2009. (11L31.) IRM rendelethez KOZBESZERZESI ERTESITO A Kőzbeszerzések Tanácsának Hivatalos LapjalO24 Budapest, Margit krt. 85. Fax: ,06 I hirdetrneny~kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: AZ EGYSZERU ELJARAS AJANLATTETELI FELHIVASA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Epitési beruházás x Arubeszerzés Szolgáltatás Epitési koncesszió Szolgáltatási koncesszió - I. SZAKASZ: AJANLATKERO 1.1) Név, Cím és kapcsolaltartási pont(ok) Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Postai Cím: Liszt Ferenc u. 19. Város/Község: Kecskemét Postai irányílószám: 6000 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Vajna Tamásné igazgató Telefon: 76/ titkarsag~knp.hu Fax: 76/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További ínformációk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolaltartási ponttal/pontokkal l-la attól eltérő, kérjük töltse ki az A.l melléklelet Hirdetmeny,portal,,, 2011/9/28

2 Közbeszerzések Tanácsa - Főo!dal Page 2 of 7 A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsotattartási ponttatlpontokkat X Ha attól eltérő, kéijük töltse Id az Ali meltékletet Az ajánlatokat a következő ctmre kelt benyújtani: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Fia attól eltérő, kérjük töttse ki az A.lll meltéktetet t.2.) Az ajánlatkérö típusa Központi szintű x Közszolgáttató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Két b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb t.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 1.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérök esetén Altalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás X Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy 1.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Két * (1) bek. a) pont] Villamos energia [Két * (1) bek. a) pont] Gáz és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt * (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Két (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Két (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Két * (1) hek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt * (1) hek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Két (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Két * (1) bek. d) pont] 1.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérök nevében folytatja-e te a közbeszerzési eljárást? nem It. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 11.1) Meghatározás ) Az ajántatkérö által a szerződéshez rendelt elnevezés Elő természeti értékek megőrzése ős védelme a Kiskunságban ) A szerződés típusa, valamint a teljesités hetye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzödés vagy a közheszerzés(ei) tárgyának) a) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye 32. sz. t~út mentén 3 helyszinen a 37+Oüü-42-1-üüü km szelvények között, illetve 15 helyszin a KNPI működési terötetén NIJTS-kód l-1u33 b) Árobeszerzés Adásvétet Lizing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye 2011/9/28

3 Közbeszerzések Tanácsa - Föoldal Page 3 of 7 NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgállatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód ) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DÚR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II. 1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevövel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma KeretmegáHapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a kerehnegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): ) A szerződés meghatározása/tárgya Atalányáras vállalkozási szerződés mesterséges denevér élőhelyek kialakítására a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, valamint kétéltű-mentó rendszer kialakítására sz 52. sz. főút mentén 3 Új kétéltű-átjáró kialakitásával ) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (0W) Fö szóiegyzék Kieeészitö szóiertvzék Fö tárgy: További tárgyak: ) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a D. mellékletből szükség szerint tőbb példány használható) igen Igen válasz esetén sz ajánlatok benyújthatók (csak egyetjelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre x ) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem 11.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör ) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciói beleértve) A munkák elvégzését a dokumentócióban található tervdokunsentáció szerint kelt elvégezni, az abban megadott részletes mennyiségek, és előirások betartásával. A kivitelezés főbb adatai a következők: I. rész: 15db denevér élőhely épitése, 6db hullámtérre és 9db árvizmentes területre. 2. rész: 3 db új kétéltű-ótjáró és összesen 2980 m terelöhőló-rendszer kialakítása - az útkezelői hozzájárulósba foglaltak figyelembe tartásával ) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerzödés megkötésétöl számitva) Az esetleges meghosszabbitások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, sz árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerzödések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 11.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 20 10/08/07 (év/hó/nap) ES/VAGY befejezés 2010/I 0/27 (év/hó/nap) III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 111.1) A szerződésre vonatkozó feltételek ) A szerzödést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben).jótállási idő, helyreállítási óvadék, melynek mértéke értékelési szempontot képez. - Jóteljesítési biztosíték, melynek mértéke a nettó szerződéses ár2%-a, és amely a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja szerint teljesithetó. - Késedelmi kötbér, melynek napi mértéke a nettó szerződéses összeg 0,5%-a, maximális mértéke a nettó szerződéses összeg 3%-a. Meghiósulási kötbér, melynek mértéke a nettó szerzödéses összeg 2%-a. - Helyreállitási óvadék, amely a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető ) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozása vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A projekt tinanszirozása a Környezet és Energia Operativ Program támogatásával történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: UUF. A nyertes ajánlattevö a teljesítés folyamán a támogatási szei-zödés üzemezése szerint: I. rész esetében 2 rész-és I végszámla, 2. rész esetében: I rész és I végszámla nyújtható be. A számlák ellenértékének teljesitéseaz igazolt teljesítést követően 60 napon belül szállítói kifizetés keretében, átutalással történik. Ajánlatkérö előleget nem biztosít. A flnanszirozás során különösen a következő jogszabályok rendelkezéseit szükséges figyelembe venni: 14/2004. (VIIt.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet, 1/2004. (1.5.) Kormányrendelet, 360/2004. (Xll.26) Kormányrendelet, 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 28 1/2006. (XtI. 23.) Kormányrendelet ) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetvejogi személy (adott esetben) ) Vonatkoznak-e a szerződés tetjesitésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 2011/9/28

4 Közbeszenések Tanácsa - Föcidal Page 4 of ) Részvételi feltételek ) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által elöirl kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozá vagy erőfonást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben, ésa ól. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan ajánlattevőt, akivel, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe Venni kivánt alvállalkozájával vagy a számára erőfonást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevönek, a tíz százalék feletti alvállalkozőnak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt * (3) bekezdésben foglaltak alapján nyilatkoznia kell. A nyertes ajánlattevönek az eredményhirdetést követően nyolc napon beltil kell az igazolásokat benyújtania. ltl.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Pl. A Kbt. 66 (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, sz ajánlattételi határidő lejámtát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat benyújtása a következő tartalommal: - az ajánlattevó/a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe Venni kivánt alvállalkozó bankszámlaszáma(i), - mióta vezeti ajánlatlevö/a közbeszerzési értékének 10%-ál meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállatkoző bankszámláját, - az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőzö 24 hónapban volt-e a számlán fedezethiány miatt sorban álló tétel. P2. A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő/ a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó tnértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó kettő lezárt pénzügyi évére ( ) vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén jövedelemadó bevallása. P3. A Kbt. 66. (1) bekezdése) pontja alapján nyilatkozat az előző kettő lezárt pénzügyi év ( ) teljes forgalmáról. P4. Pénzügyi intézményétöl származó, sz ajánlattételi felhívás megjelenésétől megelőző 90 napnál nem régebbi igazolás benyújtása az ajánlattevö/a közbeszerzési értékének 10%-őt meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámláján (alszániláján) rendelkezésre álló pénzeszközről és/vagy sz ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 90 napnál nem régebbi, kötelezö érvényű hiteligérvény sz összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. Az alkalmasság minimumkővetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha Pl rész vonatkozásában: számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján azajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 24 hónapban fedezethiány miatt sorban álló tétel nem volt. P rész vonatkozásában: az előző két lezárt pénzügyi év ( ) mindegyikében a mérleg szerinti eredménye nem volt negatív. P3. I. rész vonatkozásában: azelőző két lezárt pénzügyi év ( ) mindegyikében nettó forgalma évenként elérte a nettó 50 millió Ft-ot (attól raggően, hogy az ajánlattevő mikorjött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét). Kbt.66.~ (1) bekezdés c) pont); 2. rész vonatkozásában: az előző két lezárt pénzügyi év ( ) mindegyikében nettó forgalma évenként elérte a nettó 45 millió Ft-ot (attől fliggően, hogy azajánlattevő mikorjőtt létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Kbt.66.* (1) bekezdése) pont) P4. I. rész vonatkozásában: rendelkezik Összesen 30 millió forint (vagy ezzel egyenértékű deviza) összegü elkülönített számlapénzzel vagy konkrétan sz adott projektre nevesitett, visszavonhatatlan hitelígérvénnyel. 2. rész vonatkozásában: rendelkezik összesen 25 millió forint (vagy ezzel egyenértékű deviza) összegú elkülönített számlapétizzel vagy konkrétan sz adott projektre nevesített visszavonhatatlan hiteligérvénnyel. Pl-P2. tekintetében ajánlattevőnek és a kőzbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön, P3-P4. tekintetében együttesen kell megfelelniük ) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ml. A Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt tnegelőző 3 évben teljesített, előírásoknak megfelelő refereneiák ismertetése, valamint a Kbt. 68.~ (2) bekezdés szerinti igazolások. M2. A Kbt. 67. (2) bekezdés c~ pontjában foglaltak alapján a projekt teljesítéséért felelős vezető tisztségviselő szakmai őnéletr~za, szakirányú végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata. M3. A Kbt. 67.~ (2) bekezdése) pontjában foglaltak alapján a teljesítésben részt vevö szaketuberek szakmai önéletrajza, szakirányú végzettséget igazoló okiral(ok) egyszerű másolata. M4. A 62/2004. (V.2l.) Konn. rendelet 8/A.* (2) bek. a) pontja alapján esatolni kell a szerzödésszerü teljesitéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszátu, műszaki paraméter megjelölésével) M5. A Kbt. 67* (2) bekezdés 1) pontjában foglaltak alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket sz ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevö és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladá mértékben igénybe venni kívánt alvőllalkozó alkalmas, ha együttesen rendelkeznek Ml. I. rész: azajánlattételi határidőt megelőző 3 évben összesen legalább 2 darab, védett természeti területen, vagy Natura 2000 területen végzett, egyenként minimum nettó 35 millió Ft értékű magasépítési refereneia munkával. 2. rész: az ajánlattételi határidöt megelőző 3 évben összesen, legalább I db, védett természeti területen, vagy Natura 2000 területen végzett útépítés referenciával, aminek értéke minimum netló IS millió forint volt, legalább I darab védett természeti területen, vagy Natura 2000 területen végzett áteresz építési referenciával, aminek értéke legalább nettó 10 millió Ft volt, és legalább I darab kétszámjegyü, vagy egyszámjegyü úton végzett, legalább 60 napig tartó ideiglenes forgalom korlátozással járá refereneia munkával. M2. ha a projekt niegvalósitásáért felelős vezető tisztségviselő rendelkezik sz I. rész tekintetében: legalább tartászerkezeti korlátozott tervező minősítéssel, és EP/A (építmények építési munkái korlátozás nélkül) műszaki vczetöi képesítéssel, illetőleg S éves magasépités terén szerzett szakmai tapasztalattal. 2. rész tekintetében: útépítő mérnök felsőfokú végzettséggel és KE/A (közlekedési építmények építése korlátozás nélkül) felelős műszaki vezetői képesitéssel és 5 éves, mélyépítés terén szerzett szakmai gyakorlattal. M3. legalább I. rész tekintetében 2 ró minősített hegesztövel, akinek TUV EN 287-l 135 minősítése van, 2 fő asztalossal, ős 3 fó köművessel. 2. rész tekintetében 2 tü útépitő tecltnikussal. A szakemberek között átfedés lehetséges. M4. a teljesitéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg müszaki felszereltséggel: I. rész tekintetében: - legalább I db minimum? t teherbírású autődaruval - legalább I db lakatos előregyártő üzemmel 2. rész tekintetében: - legalább I db minimum lót tömegű gumikerekes forgó kotrá géppel. - legalább I db legalább 50 KW teljesítményű bontákalapács csatlakozlalására alkalmas kompresszorral. - legalább I db minimum S t teherbírású atitődaruval. M5. ISO 14001:2004 minősítéssel, vagy ezzel egyenértékü minősítéssel. ttt.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem 111.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek ) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.I) Az eljárás típusa IV. 1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 2011/9/28

5 Közbeszerzósek Tanácsa - Föoidal Page 5 of 7 Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos lv.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos lv2) Birálati szempontok lv.2. 1) Bírálati szempontok (csak a megfelelöt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x x Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám I. Ajánlati ár (nettó FI) 6 2. Jótállási idő (hónap) 3 3. Teljesitési határidő (nap) 4. 1-lelyreállitási óvadék (Ft) 2 5. Garanciális igényre reagálási idő (óra) 3 tv.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésröl (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.l) Az ajánlatkérő által sz aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesitett tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/07/12 (év/bó/nap) tdöpont: 09:30 óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ar (arab számokkal): , Pénznem: HUF A t~zetés feltételei és módja: Azösszeg tartalmazza az áfa-t. Fizetés banki átutalással a Magistratum Stúdió Kfl l6-t sz. bankszámlájára. Azátutalási megbízás Közlemény rovatóban fel kelt tüntetai a hirdetmény KE-iktatószámát. tv.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap) Időpont: 09:30 óra tv.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en sz ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidó lejártától számítva) tv.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap) Időpont: 09:30 óra Helyszín : Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u Tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. * (2) bekezdése szerint V. szakasz: kiegészítő Információk V. 1) A KOZBESZERZES Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokbót flnanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bánnely egyéb hivatkozási alapot: Környezet ős Energia Operatív Program V.3) További információk (adott esetben) V.3. 1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 20t0.július óra V.3.2) A szerzódéskötés tervezett időpontja: augusztus 6. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és sz ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (kivéve, ha sz eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.l) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentádó elektronikus úton ( ) kerül megküldésre, írásbeli igénylés megküldését követően sz ajántattételi határidő napján I 0.30 óráig. Az írásos igénylésnek sz alábbi adatokat kelt tartalmaznia: ajánlattevő neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, tetefazszáma, címe, közbeszerzési eljárás tárgyának feltüntetése, valamint a dokumentáció etlenértékének átutalósárót szóló igazolás. A Kbt. 54.~ (4) bek. megfelelően irányadó. A dokumentáció másra át nem ruháztiató. Közös ajánlattevők esetében etegcndö, haa dokutaentációt az egyik ajóntattcvő igényli meg. V.3.5.l) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának birálati szempontja esetén sz ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2011/9/28

6 Közbeszenések Tanácsa - FÖoldaI Page 6 ot V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának birálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkéró megadja az V.3.5.l) pont szerinti ponthatárok közötti ponlszámot: Erlékarányosilás. V.6) A 11122) ás a ) szerinti feltételek ésezek előírt igazolási módja aminősített ajánlaltevök hivatalosjegyzékébe történő felvétel feltételétképező minösitési szemponlokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: 1) Azajánlattevőnek (közösajánlattevöknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbl. 70.* (2) bekezdés, Illetve 71. * (1) ésa 72.~ bekezdés szerint. 2) A nyertes ajánlattevö visszalépése esetén ajánlatkérő a nyertest követö legkedvezöbb ajánlatot tevóvel köt szerződést. 3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlatlevöket terheli. 4) Az ajánlathoz esatolni kell - az ajánlatot aláíró személyek aláirási cimpéldányát, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén meghatalmazását, ajánlattevő aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az Illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonat vagy az IM Cégnyilvántartó ás Céginformációs Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és amennyiben cégüuyben cl nem bit-áll módosítás van folyamatban, a cégbíróságlioz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem másolatát, - ajántattevő szakmai ajánlatát a dokumentáció szerinti tartalommal, - nyilatkozatot, hogy a szerződéskötést követően a nyertes ajánlattevó építési-szerelési felelösségbiztositást köt, - közös ajánlatot benyójtó ajánlattevők esetében ügyvéd, illetve közjegyzó által ellenjegyzett (hitelesitett) szerződést, mely tartalmazza többek között közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli. illetve a közös ajánlattevök nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. 5) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumcntumtual együtt annak 24/1986. (Vl.26.) MTrendelet 5.*-aszerinti hiteles magyar nyelvü fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételrejelentkezó felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 6) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészitve, tartalomjegyzékkel, folyamatos lapszámozással (az elsö oldalt is), zárt kötésben, a cégjegyzésrejogosult kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, I eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kelt sz eredeti vagy a másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. A külső csomagolásra (szükség szerint a cítnzetten kívül) kizárólag az alábbi szöveg kerüljön.,, Denevér étöhetyek és kétéltümentö rendszer kialakítása - kivitelezési tnttnkák - közbcszerzés, felbontani csak a megadott helyen ás időben! 7) Ajánlatkérö a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.* szerinti körben biztositja. 8) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajántati biztosítékot kelt benyújtania, melynek összege ,- Ft. Az ajánlati biztosítéka Kbt. 59. * (2) bekezdése alapján teljesitendó. Banki átutalás esetén azajánlatkétó Magyar Allamkincstámál vezetett t t számú bankszámlájára teljesítendő az átutalás. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre boesátásának határideje azonos sz ajánlattételi határidővel. Az ajáotati biztositéknak érvényben kelt maradni az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlati biztosíték után Ajánlatkérő kamatot nem őzet. 9) Tekintettel a berttliázás Európai Unió általi tinanszirozására az ajánlattevönek sz Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó arcutati kézikönyv, illetve Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címü dokumentum által clöirtakat teljesíteni kell, melynek költsége az ajánlattevöt terlsell 10) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó sem, akinek a cégkivonatában felsorolt tevékenységi körök között nem szerepel a szerzödés teljesítésében vállalt tevékenységi kör. 11) Azajánlatkérő rendetkezéséreálló fedezet: az I. résztekintetébennettó ,- Ft,a2. résztekintetében: nettó Ft. Ajánlatkérö sz eljárást a Kbt. 92. c) pont fennállása esetén erednsénytelenné nyilvánitliatja. 12) A felhívás és a dokumentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó. t3) Az ajánlatot azajánlati felhivásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kel! elkészíteni ás benyújtani. A felhivásban, valamint a dokumentáeióban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekröt szóló évi CXXIX. törvény sz irányadó. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06117 (év/hó/nap) A. meltéklet További címek ás kapcsolattartási pontok 1) További információk a következö eimeken ás kapesolattartási pontokon szerezhetök be Hivatalos név: Magistratum Stúdió Kfl. Postai eim: Sóház u. 4. Város/Község: Dunaföldvár Postai irássyitószám: 7020 Ország: Magyarország Kapcsotattartási pont(ok): Címzett: Majlátliné Konrád Emília Telefon: / Fax: 75/ ínterneteím (URL): - 11) Címek és kapesolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Magistratum Stúdió Kfl. Postai cím: Sóház u. 4. Város/Község: Dunaföldvár Postai irányitószám: 7020 Ország: Magyarország Kapesolattartási pont(ok): Cimzett: Majláthné Konrád Emitia Telefon: 30/ Fax: 75/ Intemetcím (URL): - Itt) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat kell benyójtani Hivatalos név: Postai Cím: Város/Község: Postai irányitószám: Ország: Kapesolattartási pont(ok): Cimzett: Telefon: Fax: tnternetcim (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma I 2011/9/28

7 kozbeszentsek ianacsa - Fooidai Page 7 ci? meghatározás Denevér élőhelyek kialakítása 1) A rész meghalározása Alalányáras vállalkozási szerződés mesterséges denevér élőhelyek kialakitására a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (Algyő, Hódmezővásárhely, Tiszaug, Csanytelek, Tiszaalpár, Bugac, Hajós, Izsák, Kiskőrös, Kunadacs, Kunpcszér, Orgovány, Páhi éstabdi). 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójet yzék Kiecészító szóietsvzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség Vagy érték 15db denevér élőhely épitése, 6db hullánitérre és 9db árvízmenles területre. 4) A szerződés időtartama Vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkölésétől számitva) VAGY Kezdés 2010/08/07 (év/hó/nap) ES/VAGY Befejezés /27 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről -(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 meghatározás Kétéltűmentö rendszer kialakítása 1) A rész meghatározása Atalányáras vállalkozási szerződés kéléltűmentő rendszer kialakilására az 52. sz. főát mentén 3 ój kéléltüátjáró kialakitúsával. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fö szóieevzék Kiepészitö szóieeyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték 3db Új kétéltűátjáró és összesen 2980 m terelőháló-rendszerkialakitása. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltiintetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétöl számítva) VAGY Kezdés 2010/08/07 (év/hó/nap) ES/VAGY Befejezés 2010/10/21 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) Vissza Kőzbeszerzések Tanácsa Cím: 1024 Budapest Margit krt Főoldal Honlaotérkéo Imoresszum Adatvédelem Letöltéssecéd Technikai aiánlás 2011/9/28

8

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

j elentkezési határidő:

j elentkezési határidő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 6 Ajánlatkérő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Nyertes ajánlattevő: ESRI Magyarország Informatikai Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kf~. Teljesítés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 17 Ajánlatkérő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Nyertes ajánlattevő: Sport Trade 92 Kft. Teljesítés helye: Szeged Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 140 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: A CSAPI több

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Ajánlatkérő: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nyertes ajánlattevő: Sodexo Pass Hungária Kft. Teljesítés helye: 3530

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BC Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés helye:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény tulajdonságai

Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 77 száma: Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Lisys Zrt. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 90 Ajánlatkérő: Corvin János Múzeum Nyertes ajánlattevő: E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/93 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága;Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: ALPINPÓKOK Szolgáltató

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 86 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 77 Ajánlatkérő: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Teljesítés helye: DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése.

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 59 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Teljesítés helye: Az Igazgatóság

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK 1. oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/80.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

"Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés"

Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés "Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés" Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2011 / 87 CPV kód: 71245000-7 Közzététel dátuma: 2011/07/29 Iktatószám:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése 2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ANS III. légiforgalmi irányító központ kivitelezési munkáihoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása (kiegészítő munkák)

ANS III. légiforgalmi irányító központ kivitelezési munkáihoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása (kiegészítő munkák) ANS III. légiforgalmi irányító központ kivitelezési munkáihoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása (kiegészítő munkák) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 120 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BC Engineering Kereskedelmi és Szoltáltató Kft. Teljesítés helye:

Részletesebben

Telefon:

Telefon: 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 116 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft Teljesítés helye: A CSAPI budapesti

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás szerződés teljesülése

HC - légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás szerződés teljesülése HC - légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás 2010 - szerződés teljesülése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/50 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 102 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben