PoLíSz 125. Elszámolás egy baráttal, egy szerkesztőtárssal nyár. PoLíSz NYÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PoLíSz 125. Elszámolás egy baráttal, egy szerkesztőtárssal. 2009 nyár. PoLíSz 125. 2009 NYÁR"

Átírás

1 A főszerkesztő jegyzete: Elszámolás egy baráttal, egy szerkesztőtárssal A PoLíSz nekünk, mai és korábbi szerkesztőknek és szerzőknek egy sugárzó szelet, egy sugárzó sziget az életünkből. Századik emlékszámunkban a visszaemlékezők többnyire a szépségre emlékeztek. Most, 125. megjelenésünk alkalmával egy utólag megkérdőjelezetté vált eseményre, eseménysorra, tartós együttműködésre kötelességem emlékezni és emlékeztetni. Egyik kiváló szerkesztőtársam, akit a 90-es évek elejéig barátomnak tartottam, akinek prózakötetét a Kráterben is megjelentettem, felkerült arra a listára, amit az 56-os Intézet kutatói hoztak nyilvánosságra a Nagy Imre újratemetésének 20. évfordulóját megelőző napokban. Mit számít nekem, hogy maga Nagy Imre is a bolseviki hatalom beépített embere volt a magyar emigrációban?! Engem bizony az én életem s a mi életünk hamissága, álcázottsága érdekel. Elővettem szerkesztőtársam első írói bemutatásának emlékeit. A bemutató én voltam. Aztán elővettem a szerző köszönőleveleit is. Bennük máig emlékezetes sorok, gondolatok 1981-ből. S az adatok szerint ekkor már öt éve folyamatosan jelentett akkori barátom Kovács Gábor fedőnéven. Rólam is, netán családomról is. Most lapozgatom a verseit: Elhalkult a vers, elcsitult az Ének, Kihunyt szikrája a tisztességnek! A Fény is csak lassan sompolyog, S fejünk fölött kimúlt korok Elhamvadt csillagai égnek; Jaj, mi magunkkal kötözött kéve. Hazug csillagrendszer forog fölöttünk, S Vágyunk bár konok, hiába hív és les az Égre, Kihunyt csillaga a tisztességnek. Az első felnőtt költeményem című néhány soros vers még pontosabban szól írójáról, amit akkor nem ismerhettem föl, mert a szöveget lírai-filozófiai szerepjátszásnak gondoltam: Tetteim súlyát Viszem, Összetartom, amit Összetörtem. Mától fogva hamis Minden. Kráter Könyvesház 1072 Budapest, Rákóczi út 8/A belső udvar Nyitva tartás: munkanapokon óráig Az alábbi sorok pedig már igazán önmagukért beszélnek az Akár a vér című versben: Bűn, hazugság, förtelem, Rongyait felölthetem Érdemes felidéznem, hogy ugyanez az ember os verseskötetem megjelenésekor Illés Endréhez írt elemző levelet az érdekemben, szembeszegülve Pándi Pál véleményével. A kötetemet Illés Endre ki is adta. Érdemes lenne még száz és száz emlék felidézése. De valami MOST végzetesen hiányzik az emlékezés lapjairól. Akárcsak egyetlen szó is szerkesztőtársamtól. A beismerés és a bűnbánat szava. Talán itt kellene befejeznem ezt a visszaemlékezést. Ugyanakkor sorolhatnám még a különböző fedőnevű jelentők sorát. Álljon itt 1969-ből Huszti László fedőnév, 1971-ből Forgó, 1972-től Izsák és Farsangi, 1973-ból Pesti (a filmrendező) 1975-ből Köves Zoltán és Francia, 1986-ből Havasi Zoltán (a költő és később képviselő), 1983-tól Ripacs, s álljanak itt a tartótisztek, az irányítók nevei is, akiknek jelentettek: pl. Harangozó Szilveszter rendőr ezredes, Gál Ferenc rendőr alezredes, főcsoport-főnökhelyettes, Baranyai György rendőr vezérőrnagy, s a későbbiekből Tóth Sándor rendőr százados, Vida Ferenc hadnagy, Fülöp József rendőr alezredes, Signer György rendőr alezredes és Gál István rendőr százados. Befejezésül egy 1982-ben írott versemből idézek, a gyengébb idegzetűeknek megnyugtatásul volt, aki már számolt akkor is a fentiekkel: Spionokkal telitűzdelt sonka, készül a szamizdat húsvétra. A szomorú ma is: nincs a kezünkben történetünk minden kártyája. A kirakós játékot elkezdtük, de mikor fogunk a végére érni?! Csak a mindenkire (!) kiterjedő teljes nyilvánosság biztosítása lehet a visszaszámlálás kezdete. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy hol válik szét a tisztességtelenség és a tisztesség, hogy ki lesz a bocsánatkérő és a megbocsátó, hogy a legnagyobb Bíró mérlegén kit, hogyan fog érni az Ítélet(idő). Turcsány Péter A lap ára: 500 Ft PoLíSz NYÁR PoLíSz Politika-Líra-Széppróza szellemi-lelki városálma A megújuló magyar és keresztény hagyomány fóruma A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja Vígjátékot lehetne írni erről a bújócskáról, hogyan igyekezett az ember kihúzni a lábát (vagy a fejét) az ügyesen elrejtett hurokból. Csakhogy akkoriban vérre ment a játszma, és az volt az esszenciális kérdés, mit áldozunk: gyalogot, lovat vagy királynőt. (Szász László) A JOG LEHETŐSÉGEI ELIDEGENEDÉS ÉS EMBER SZOLGÁ LAT KÖZÖTT Varga Csaba jogfilozófiai számvetése korunk Magyarországával Szász László regényrészlete a temes vári fordulat éveiről Turcsány Péter Wass Albert prózai útkereséséről és egy rendkívüli, expresszionista oratóriumáról HAIKU-GALAXIS A VÁROS (A POLÍSZ) FÖLÖTT kortárs költők a távol-keleti műfaj immár magyar hagyományával Szappanos Gábor fordítása Line Knutzon: Közeleg az idő (drámarészlet) Csernák András novellája Bay Ágota prózaírói megszólalása: Szerelmetes fiam Botár Attila, Kádár Ferenc, Necz Dániel és mások versei Gyüre Lajos esszéje Ignotus emlékezetéről Nyirő József ( ) 2009 nyár 125. megjelenés

2 A PoLíSz a Szellem városa A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA Madár János Vers Légy szobor, vagy utcanév! Vagy mindkettő, azt se bánom. Megbocsátom már összes bűnödet, mert te lettél életem, halálom. Ragyogj csak! Szülőföldemmel édesítsd az ég és a föld fényeit elém! A csillagok árva hullámaiban elvegyül az arc, a fa, a fém. A Kráter Műhely Egyesület munkáját az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma támogatja Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület közhasznú szervezet Felelôs kiadó és alapító fôszerkesztô: Turcsány Péter Fôszerkesztô-helyettes Kaiser László Szerkesztôségi titkár Szepessy Katalin Telefon/fax/ 06/1/ Segédszerkesztô Hussein Evín Telefon/ 06/26/ Korrektor Borsody István Szerkesztôk Bay Ágota (próza) Barcsa Dániel (történelem) Bágyoni Szabó István (vers) Lukáts János (esszé) Madarász Imre (irodalomtörténet), Szappanos Gábor (mûfordítás) Fômunkatársak Ferenczi László, Tóth Éva és V. Tóth László Szerkesztôségi cím 1072 Budapest, Rákóczi út 8/A Kráter Könyvesház Lapunk megrendelhetô, 10 szám ára egy évre 4500 Ft, külföldön egy évre 45 euró Nyilvános szerkesztôségi óra minden hónap második csütörtökén 16 órától a Centrál Kávéházban (Budapest, V., Károlyi Mihály u. 9.) Téged szeretne menedékül a szívemre hajló haza, a legszentebb táj is. Benned csodálom az elhagyott tengert, Magyarországot, ha fáj is. Tipográfiai tervezés, tördelés Berkes Dávid Nyomdai elôkészítés Eredeti Bt. Terjeszti a Lapker Rt. Kapható a Kráter Könyvesházban (Bp., Rákóczi út 8/A udvar), az Írók boltja és az Osiris Kiadó Gondolat Könyvesházában, (1053 Bp., Károlyi M. u. 16.), valamint a RELAY hírlaphálózatában. Nyirő József, a székely tragédia írója (Székelyzsombor, július 18. Madrid, október 16.) A magyar sors erdélyi igáját konokabb büszkeséggel senki sem viselte a román megszállás éveiben, mint Nyirő József. Székely fajtájának minden dacos ereje ott feszült a nyakában, amikor meghirdette a magyar szó jussát Erdély gyepűjén. Égő lánggal hirdette, hogy nincs megalkuvás. Ősi bajkiáltók hangján kürtölte bele a világba: gerinctelen széplelkek, humanista álmodozók számára nincs hely a szíjas, szivály erdélyi földön! Az igazság csak egy, a juss oszthatatlan, Erdély magyar, és virtus dolga csak, hogy megértse a világ, amit értenie kell: ne bántsd a magyart! Megalkuvók, szőrszálhasogatók, a demokráciát gyöngeségnek értelmező kávéházi széplelkek sokat botránkoztak a szókimondó, makacs székelyen, akit a második világháború vihara belesodort a politikába, és lázongó, csattogó beszédeit hangszórók közvetítették. uskát uskát Puskát fogjatok, és véd véd védjétek a Hazát! üvöltötte végig a mellékes kérdéseken rágódó, személyeskedő parlamenti sorokon, mint egy félelmetes, sötét havasi apostol. S ma már tudjuk: neki volt igaza. Ha minden magyar megállta volna a helyét azokban az esztendőkben, ma nem dőzsölnének a demokráciát álarcnak használó gazok a Kárpátok alatt? Wass Albert, a fiatalabb íróbarát emlékezett a fenti gondolatokkal barátjára, írótársára és szellemi társára Erdély nehéz éveiben a kisebbségben élő magyarságért vívott küzdelmében, majd a háborús megpróbáltatások napjaiban. Wass Albert indulatos szavai egy megalkuvásra képtelen írót állítanak példaként elénk, egy balladás írót, a Havasok könyve felejthetetlen novelláival névjegyét örökre a mi alföldi Sinka Istvánunk mellé (és időben tekintve, de csak időben, elé) helyező hajlíthatatlant és hajthatatlant. Néma küzdelem című nagy mezőségi regényében a ma is néma szórványban élők, a nyelvvesztett bozgor-magyarok ellen elkövetett történelmi bűneinket veszi sorra, az ő írói tükréből kell néznünk magunkra ma is: mit nem teszünk meg a tőlünk országban elszakított nemzet-társainkért, mikor és miként hagyjuk magukra őket ma is, akár nemegyszer már az elmúlt évszázadban és annak előtte?! Nyirő József életműve része és fennmaradó része nemzeti irodalmunknak az elkövetkező századokban is, bármiképpen kívánnák is nagyszerű munkásságát elhallgatni, kitörölni tananyagainkból, tankönyvíróink és hamisan felkent oktatóink egyaránt. Csak akkor maradhat fenn, és lehet teljes magyar irodalmunk, ha megbecsüljük őt a nagy igazságkeresők, a Kemény Zsigmondok, a Makkai Sándorok és más halhatatlan erdélyiek között. TP Megjelenik a Mondat Kft. gondozásában. Felelôs vezetô Nagy László ISSN

3 A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA Kádár Ferenc: Zarándokúton, Kétely (versek)...2 Varga Csaba: Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek nemzetközi ellenszélben (tanulmány)...4 Matyikó Sebestyén József: Az égen hold ballag át (vers) Szász László: Verébi János élete és munkássága (esszéregény-részlet) WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXI. rész Turcsány Péter: Az igazság csempésze II. (részlet a Wass Albert, a boldog szomorúember II. c. tervezett kötetből) VILÁGBESZÉD: Line Knutzon: Közeleg az idő (drámarészlet) (Szappanos Gábor fordítása) MERÍTETT SZAVAK Bay Ágota: Szerelmetes fiam (novella)...64 HAIKU-GALAXIS A VÁROS (A PoLíSz) FÖLÖTT Csernák András: Ügyesek és ügytelenek A haikuk elé BuSzabó Dezső: Három haiku, Kilenc haiku Dávid Beatrix: 9 haiku egy búzamagért Cseh Károly: Hó és virág közt Csernák András: Tricikli (novella) Necz Dániel: Az állomáson, Dante (versek) Botár Attila: Maga a dél (vers)...84 TÁJOLÓ Gyüre Lajos: Ignotusról másképpen Mezey László Miklós: Tanító novellák (Lukáts János rövidprózáiról)...90 Bágyoni Szabó István: Érintetlenül Oláh András legújabb verskötetének bemutatójára Kárpátaljai zárónyilatkozat (A borító belső oldalán Madár János Vers című költeménye, a hátoldalon pedig Turcsány Péter főszerkesztő jegyzete olvasható.) Jelen lapszámunkat Wass Albert A Temető megindul c. oratóriumához készített mai, kortárs alkotók Gábor József és Ternovszky Béla illusztrációi díszítik. 1

4 PoLíSz Kádár Ferenc Zarándokúton Lám, itt állunk megint, másként nem tehetünk, körbehordozzuk aggódó szavunk, és mintha már örök idők óta keserű, vallató tekintetünk, melyben még ott ég a súlyos vád-ítélet régi és újabb, mindenkori kifosztók felett, hiszen e kies Nagy Magyar Alföld elárvult szegletének sokkal többet kellene adni, hogy mást ne említsek, itt látta meg a napvilágot a legszomorúbb, legbizarrabb fiú, Ady Bandi E toldott-foldott vén hepehupáknak, e nagy álmos, furcsa ároknak, pocsolyás víznek sokkal többet kellene adni, hogy ne mondjak mást, itt dagasztotta a sarat kis lakkcsizmákkal a Vers eljövendő cifra szolgája, úrfi Ady Bandi Szegény és mindig csak szegényített sorsok eme találkozási pontján még ma is kitapintható az elhagyatottság, ide álnokul, szemlesütve inkább csak legyintést hoznak, mintha örökké tartó számkivetettségben akarnák e világot hagyni, pedig hogy csak egyet említsek, ide járt vissza ápolgatni, flastromozni kicsúfolt szent sebeit az Ér-menti fekete magyar föld gyermeke, Ady Bandi A kettőség fura bélyege ma is benne ég e tájban, éppúgy mint a Költő változó hitében, ki egyszer biztonságot érzett a szent falusi ködben, máskor meg ölte, fojtogatta a végtelen Puszta, hol hiába kiáltott igen, mintha ma is itt lapulna néha aprócska áldás; inkább fojtó átok, itt, hol azért a méhes alól jó lenne csillagot vigyázni, mily érdekes, mindig párizsi kóborlások idején gondolt erre Ady Bandi 2

5 A történelem faggatása Na, de akiben milliárdnyi életek vannak kinek feladata jelenteni mindennek a Mindent, amúgy is beláthatatlan távlatok vonzásában él, egyre ritkábban számol azzal, hogy majd reszkető sorokkal földszagú gondolatokat küld a világba innen, mert érzi, miként emésztődik az élet, mert tudja, hogy nagy magyar sorsa vágyva, rokkanva jut el az éjszakába, emészti hát, tékozolja létét önnön kezével, és túl korán elárvul tőle ez a táj, mely, meglehet, becsülné jobban nagy fiát, s mert erre módja nem adatik, hát egyre kevesebbnek és egyre kevésbé fáj (Elhangzott Érmindszent-Adyfalván november 22-én, az,,ady-zarándoklaton ) Kétely Vasárnap reggel, nyárutó, csendes, békés idő; valahol lélekharang sír nem tudok ráhangolódni, bocsássa meg az elmenő, jó ideje azzal bíbelődök, létünk mily tarka keszkenő tarka és színeit nem csak mi árnyaljuk, belefirkál időnként egy több évezrede felkent mester, tudós bajkeverő, ki örök megtartó hatalom is egyben éppen ez itt a bökkenő! szeressem-e, vagy csak bandzsítva lessem: megszán, vagy elvet ezután? talán az egész csak áltatás, vérszegény belemagyarázás a szégyellnivaló tehetetlenségbe, délibáb-kergetés, mely sosem áll össze igazi élőképpé lehet, hogy sorsunkat mégis csak egyedül mi kovácsoljuk létté? 2008 szeptembere 3

6 PoLíSz Varga Csaba Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek nemzetközi ellenszélben I. Kis országok magányossága nagyhatalmak árnyékában Az első és drámaiként megélt időkben, mint a rendszerváltoztatás első kormányában Antall József miniszterelnök szűk körű tanácsadó testületének egyik tagja, számos alkalommal beszélgethettem formálisan s nem formálisan egyaránt kormányzati tisztségviselőkkel, diplomatákkal, a szakértői háttér képviselőivel itthon és külföldön. Nos, ha valaki előéletében akadémiai kutatóként vagy egyetemi oktatóként könyvekből merítkezve tölti élete javát, erőteljes késztetése fejlődhet ki a vitára. Kormányzati háttérpozícióban viszont aligha szakmai kollégákkal találkozik, inkább döntéshozókkal s befolyást gyakorlókkal. Nos, e közegben mozognom érdekes intellektuális kihívásnak s élettapasztalatnak bizonyult, miközben jellegzetesen régióbeli nyomorúságunkra is példázatul szolgálhatott. Hiszen láthatóvá tette, kik azok, akik tanácsot adnak egy szuverén államnak, s milyen tudással, háttérrel, alkalmasint ijesztő egyoldalúsággal és korlátozottsággal teszik ezt. Elsődleges tanulságként adódott számomra, hogy amennyiben van saját gondunk, úgy azért elsődlegesen magunk hordozunk felelősséget: megoldást nékünk kell találnunk, hisz e feladatot senki tőlünk át nem veheti. Jogállami átmenetünk kulcsfontosságú jogi, s olykor egyenesen jogbölcseleti háttérkérdései kapcsán pedig azt kellett érzékelnem mindenekelőtt, hogy belső problémáink nemzetköziesíthetősége (vagy is nemzetközi támogatás reményében külső fórumon tanácskoznunk ilyesmikről) hallatlanul korlátozott, miközben legfeljebb reménytelenül kései, ráadásul csekély eredményt ígér. Már maga a dolog természetéből adódó kényszerű fogalmi betagolás is hogy úgyszólván dadogva, mert egy másik (a mai mainstream nyugat-európai és atlanti) kultúra szótárának és élettapasztalatának nyelvén kell kifejeznünk magunkat eleve pejorál és hátrányos helyzetbe hoz, hiszen egy eltérő történelmi tapasztalat és fogalmiság közegébe viszi át problémáinkat, amely viszont érzéketlen s egyben érdektelen is ezek iránt, hiszen eleve gyanúval övezi szándékunkat, miszerint valami általuk nem értett ismeretlenre kívánnánk rábírni. Ha történetesen itt, Közép-Európában s archaikus, mert a tradíciók őrzését még tisztelettel övező közegünkben egy óceánon túlinak történelemről és hagyományról, ezek folyamatosságáról és kötőerejéről értekezünk, úgy az első benyomás, amit benne kelthetünk, bizonyosan az lesz, hogy e nehezen kiismerhető balkáni periférián mi deterministák s ezzel a global village fenséges, mert az ő világukat univerzalizáló gondolatához eleve értetlen, méltatlan lények vagyunk: egy náluk atavisztikus előtörténetként immár hátrahagyott, mert földhöztapadt történelemfilozófia rabjai. Ha ráadásul az is kiderül, hogy ezekhez még ragaszkodunk is tehát nem gondoljuk vitán felülinek, hogy az ő nyugat-európai s atlanti entellektüel-mentalitásaiknak kellene érvényre jutnia nálunk is (amiket persze átvehetünk, de jobb, ha tudjuk, hogy ezzel csak egy másik, az ő közegükben kifejlesztett partikularitáshoz igazodtunk), nos, már maga a felvetés is antiliberális tendenciát sejtet számukra, hiszen csakis azt érezhetik ki ebből, hogy az univerzalizmusuk alapját képező multi-kultuszt tagadjuk. Tolerancia, minden 4

7 A történelem faggatása virág féltő szeretete rejlik vajon emögött? Nos, hadd emlékezzem egyetlen emlékre csupán: másfél évtizede, külön-külön alkalmakkor, őfelsége brit külügyi szakértőinek, francia politikusnak, meg egy nyugati parthoz kötődő szenátornak annak hallatán, hogy utódállamok-beli véreink megóvására kollektív jogok biztosítására törekszünk, saját kért/ kéretlen polgártársaikként rögvest szikhek, arabok és spanyolok 1, avagy éppen kaliforniai leszbikusok jutottak eszükbe, akik mint veszélyes közlésünkre reagáló első felháborodásukban rögtön el is mondották azonnal külön államot követelnének maguknak, mihelyst e felforgató eszme utat törhetne náluk. Az ő félelmük falát semmiféle történelmi érveléssel vagy a történetesen éppen általuk reánk oktrojált békeszerződések szomorú és méltánytalan következményeire történő hivatkozással nem tudtuk áttörni. Utólag persze fájdalmasan mulatságosként érzékelhetünk egy ily fokú empátiahiányt és lényegileg eltérő történelmi helyzetek ilyen primitív egybemosását, a tanulság mégis az, hogy maga a collective rights kifejezése pejorálta annak kulturális átfordíthatóságát, ennek következtében pedig az ezzel érvelő, az ő szemükben eleve védhetetlen konnotációs közegbe került. Mi hát az adódó következtetés? Képtelen feladat arra kényszeríteni egy saját rutinjához s ennek a külvilág számára történő diktálásához szokott nagyhatalmat, hogy egy eladdig számára ismeretlen tapasztalattal nézzen szembe. Nem véletlen ezért, hogy kizárólag német és kanadai beszélgetőtársaink bizonyultak ezekben a drámai időkben empatikusnak, készen arra, hogy némi megértés igényével őszintén érdeklődjenek sajátos problémáink iránt. A hosszabb távon közvélekedésünket is formáló tudományos irodalom elsődlegesen nyilvánvalóan a sajátként felvetődő kérdéseire fókuszál. Így hát különös, de korántsem véletlen, hogy arról, aminek számunkra az egész átalakulási folyamat előkérdésének kellett volna lennie miként térjünk a jogállamiság útjára úgy, hogy ne egyszerűen régi megnyomoríttatásunk folytatásához biztosítsunk újralegitimáló keretet, hanem valóban esélyt adjunk egy új és demokratikus kibontakozás számára, a hozzáférhető teljes könyvtárnyi irodalom hallgatásba burkolózott: egyszerűen nem volt erre szabott üzenete. Sőt, ez természetes is lehetett a kiműveltségében mintaadó nyugat-európai s angol amerikai teoretizálás részéről, hiszen miért is lehetett volna több vagy más a feladata, mint hogy a saját mindennapjai és nagyban-egészében kiegyensúlyozott társadalmi feltételei közepette felmerülő önnön kérdéseire próbáljon válasszal szolgálni. Dilemmaként tehát mi vetettük fel, merthogy nálunk vetődött fel először; ezért hát nékünk is kellett volna ezt megválaszolni. Amikor élő államszervezési gondolatként mint a joguralom atlanti bűvszava a rule of law első alkalommal érkezett Magyarországra 2 (éppen az első szabad választások előtt, egy a Bibó Szakkollégium által szervezett rendezvényen, a Kossuth Klubban, számos angol amerikai professzor meghívásával), nos, e rendkívüli, úgyszólván történelmi alkalommal egyedül Oxford katolikus természetjogásza, John Finnis állott elénk egy specifikusan nékünk címzett gondolattal. Ti. egyetlen mondatot idézett saját művéből olyanként, mint ami a rule of law irodalmából, ebből az egyébként hatalmas könyvtömegből egyedül vonatkozik Közép-Európára, s benne a magyarok mai kényes helyzetére. És eltagolta ünnepélyesen számunkra, hogy jól értsük: a jogállamiság nem kollektív öngyilkossági paktum. Ma már annyi felhalmozódott tapasztalattal komolyan vehetjük szavát, miszerint egyetlen szerző mindössze tőmondatnyi utalása látta előre e hatalmas angol nyelvű civilizációban annak lehetőségét, hogy bekövetkezhetnek előrelátatlan vagy határhelyzetek, amelyekre a rule of law náluk és általuk kifejlesztett elvei nem tartogatnak adekvát választ. Kollégánknak e rövidre zárt tagadó üzenetéből pedig az 5

8 PoLíSz hántható ki, hogy a jogállamiság maga sem más, mint egy meghatározott történelmi kultúra feltételei közepette és kihívásaira az önnön szolgálatában formálódott civilizációs éthosz, mely nem befejezett, nem is kívánja senki romlását, hiszen egyetlen célja a benne elfogadott értékek közti kiegyensúlyozó közvetítés. Ebből persze magunknak sem afféle következtetést kell levonnunk, hogy a kommunizmus összeomlásával mi tízmillióan itt, szűkebb s tágabb térségünkben viszont száz/ötszáz milliónyian határhelyzetben vagyunk vagy lehetetlenségben leledzünk, hanem csupán annyit, hogy eredendő erkölcsi üzenetét saját gondjainkkal szembesítetten magunknak kell újragondolnunk. Nos, ez ismét egy olyan szituáció, amelyről igencsak nehéz egy atlanti közegben az ő nyelvükön meggyőzően kommunikálni. Hogy mennyire eltérő nemzeti tapasztalatok s érdekek torzító foglyává lehet még annak egyértelműsége is, hogy akár a bolsevizmusról miképpen vélekedhetünk, jól mutatja egy akkoriban Tiltott történelem címmel napvilágot látott könyv, mely francia történész tollából Párizsban jelent meg 3, ám csakis Brüsszelben tudtam megvenni (hiszen hiába uralg szólásszabadság Franciaországban, láthatóan nem mindent terjesztenek azonos gonddal). Nos, e mű hosszan taglalja, hogy a francia értelmiséget milyen diktatórikus baloldali erőfölény hatja át, s az ott túlnyomóan uralkodó ideológiai összképből egy éppen kevéssé toleráns nemzeti magatartás kerekedik ki. Visszatérőben pedig a Magyar Hírlapban olvashattam Habsburg Ottó nyilatkozatát egy másik könyv kapcsán, mely Le livre noire du communisme cím alatt adott végre számot arról, hogy quatre-vingt cinq million de victimes, vagyis nyolcvanötmillió áldozat volt e bennünket sem kímélő szociális kísérlet emberéletekben kifejezett ára 4. Tudvalévő, hogy Franciaországban ez volt az első mű, mely a bolsevizmust a nemzetiszocializmus borzalmaira emlékeztető negatív színben tüntette fel. Habsburg Ottó megnyilatkozása pedig afelett érzett felháborodását kürtölte világgá, hogy amikor a francia nemzetgyűlésben feltették ennek nyomán a kérdést, vajon miképpen lehetnek egy ilyen hit vallói miniszterek egy regnáló kormányban, az érintettek kikérték maguknak az inszinuációt. Mintha egyenesen törvényszerűként kellene fogadnunk, hogy napjaink nyugateurópai társadalmában valaki vagy haladóan rózsaszínű, s akkor rendben van, vagy óhatatlanul a túlparton foglal helyet, csaknem mint fasisztoid-gyanús s tertium non datur. Elképesztően erőteljes tehát a baloldaliságra nehezedő tényeket negligálni igyekvő nyomás világszerte. Így hát, ha a világ olyan térfelén adatott meg élnünk, ahol a kommunizmust áldozatként éltük meg, akkor már eleve menthetetlen pozícióban vagyunk, hiszen az ettől megkímélteknél (akik a történelmi szerencse folytán nem annyira boldogabbak, mint amennyire korlátoltabbak lettek) évtizedek során sziklaszilárdságúvá emelt falakat kellene még túlmunkában ledöntenünk. A mai nyugati elme akár jólétben habzsolva tv-paneleket újrakérődző átlagemberről, akár értelmiségéről legyen is szó hallatlanul ellustult, s tunyasága persze folyvást önigazolásra készteti. Mintha egy, a Bibliából is kitűnő emberi condition humaine változatlanságáról lenne itt szó. Egykor megdöbbentett olyan, egykor még Kelet-Németországból menekült kollégákkal Nyugat- Berlinben találkoznom, akik új feltételeikkel olyannyira azonosultak, hogy úgy vélték: az amerikai légihíddal megmentetésüket ők már kiérdemelték, következésképpen hallani sem akartak a szerencse forgandóságáról, s még kevésbé arról, hogy a rosszabb sorsúak megértésre igényt tarthatnak. Általánosítsunk hát: a jellegzetesen western mind mindmáig nem túlzottan érzékeny vagy kreatív térségünk sajátos problémái iránt. Nemcsak Magyarország, de az egykori Szovjetunió, tehát egy háromszázmilliós tömeg irányában sem. Egyébkénti ernyedtsége, tespedtsége, szellemi renyhültsége alól csupán egyetlen 6

9 A történelem faggatása a kivétel: az, ha önnön bőrét víve a vásárra saját kockázatára kell(ene) cselekednie. Mert ha arra kényszerül, hogy emberéletet a sajátjai köréből kockáztasson és/vagy anyagiakat áldozzon (mint a szövetséges haderő Németországban vagy Japánban a II. világháború után), úgy kitalál valamit. Jót vagy rosszat, de mindenképpen ki fog lépni mindennapi rutinjából, mint ahogyan a nürnbergi és tokiói bíráskodással is tette. Számunkra viszont csakis napi rutinját biztosítja, mert itt és most vagyis nálunk haszonélvezővé válhat egy kibic szerepkörében is. Ebből viszont egy óhatatlanul megrázó felismerés adódik. Nem is nemzeti érzésre vagy bárhol is a honosság érzetére gondolok, hanem arra, hogy függetlenül attól, vajon identitásában felsőbb- vagy alsóbbrendűség gyanúja gyötri-e (már ha egyáltalán törődik ilyen idejétmúlt gondokkal), létezik egy Délkelet-Ázsiától Latin-Amerikáig erőteljesen sulykolt világkép, amelynek jegyében kivéve azon fejlett térséget, amit Immanuel Wallenstein s utána az egész világgazdaságtan centernek nevez mi csupán a világgazdasági periféria maradéka vagyunk. Vagyis azon tény erejénél fogva, hogy általuk kimutatott s kétségtelenül fennálló trendektől minősítve mi úgymond a szélen vagyunk, nékünk csakis tanulnunk kell, tőlük, minthogy ebben az alapvetően inferioritást sugalló s így bennünket mintakövettető szerepkörbe helyező eszmében ez váratik el a világgazdasági centrumtól. Nos, valami ilyesfélét érezhettem az 1980-as évek vége felé a Yale Law School professzori elitjénél is, amikor a Szovjetunió jövőjéről rendezett vitán kiderült, hogy a világ kiváltképpen okos emberfői a térséget illető bármiféle jövőkép híján arról cseveghetnek csupán, miképpen maradunk mindannyian a Lajtán túl keletre merőben Coca-Cola-fogyasztók a Nyugat izzadságszagú bejáratában, Amerika perifériáján. Vagy is megingathatatlanul győztes világképük középpontjában egyfelől az ő mintaadásra képességük, másfelől egy mintaátvételre hivatott hatalmas periféria képzete áll, amely utóbbinak mindig s legfeljebb egy általuk kínált portéka általunk persze jól megfizetendő fogyasztása jut: cukros buborékok, s ráadásul a jogból sem több, mint kizárólag a napi amerikai rutin. Nyilvánvalóan az a kérdés bújik meg a háttérben, vajon saját fájdalmunk bármelyikünké Ázsiától s Afrikától Albániáig, megélt benyomásainkkal, emberi tapasztalatunkkal összemérhető-e egyáltalán egyenértékűként az amerikaival? Mert ha nem, úgy alapvető bajok vannak az emberről alkotott felfogással, társadalomtudományos gondolkodásunk alapjaival. Ám ha igen, úgy ennek nyomot kellene hagynia tudományművelésben, gyakorlati cselekvésben egyaránt. Legalább annak tisztázottságában, hogy a societas teóriája nem épülhet másra, mint emberi tapasztalatra, ami pedig csakis lokális, csakis történelmi időben fogant, azaz kizárólag partikuláris lehet bármely tapasztalás egyenlőként bármely más tapasztalással. Nincs alapja tehát annak, hogy bárki a magáéra hivatkozva fölébünk kerekedjék. Ki-ki a magáéból indul ki, és csak azután tud máséra ügyelni azzal, hogy egyeztet: általánosít. A magunkéval tehát nékünk kell foglalkoznunk. Ám ha magunk nem vállaljuk saját gondjaink tisztázását, fölösleges mások önzésére panaszkodnunk: elveszünk, saját történelem híján, de csakis saját tétovaságunk okán. Akkor viszont, ha nem utolérhetetlenül egyedi tapasztalatot testesítünk meg e glóbuszon, hanem hatalmas térségünkben mindannyian hasonló megoldatlanságokkal vívódunk, úgy miért nem fogunk össze? Hiszen immár második évtizede összefogás nélkül külön-külön vajúdik e tucatnyi ország igazságtétellel, magánosítással s egyéb példátlan ügyekkel, míg ha együtt léptünk volna fel, bizonyára jobb és kevésbé sérülékeny eredményt értünk volna el. Ámde még nemzetközi partnerkeresés nyomával sem találkozhatunk. Ha csak arra gondolunk, hogy a leg- 7

10 PoLíSz utóbbi évszázadban írek, baszkok, dél-alpesiek, avagy éppen Izraeli Állam megteremtői milyen változatos állhatatossággal kísérelték meg saját érdekeiket érvényre juttatni, olyan benyomásunk támadhat, mintha magunk self-assertion, azaz önérvényesítés képessége nélküli nép lennénk. Mihelyt a politikai mezőny másik térfelére áttekintünk, máris meggyőződhetünk arról, hogy minálunk is működnek óceánon túlról indított nemzetközi ügynökségek. Jogállami átmenetünk elvi kereteinek lefektetésére létrehoztak kutatóközpontokat a University of Chicago és további tudásközpontok kebelében, s vezérgondolataiknak van nálunk is nemzetközi kitekintésű letéteményese a Central European University képében, karöltve a New York University anyaműhelyével. Fennáll tehát az Egyesült Államok és Magyarország közt tényleges együttműködés, nemzetközi folyóirattal 5 és dokumentációkkal, régiónk ügyeit átölelő konferenciaszervezéssel pontosan egy olyan szellemiség jegyében, amely mintha pontosan azt igyekeznék hatásában minimalizálni, hogy egyáltalán sajátos problémák létezhetnének, felmerülhetnének itt. Holott a klasszikus görög-római tudástól a marxizmusig (s persze azon túl is) alapvető élmény, hogy miután minden emberi tapasztalás egyedi, bármiféle elmélet sem lehet más, mint partikuláris (amiként társadalomtudomány sem létezik másként, mint nem szűnő problémamegoldásként 6 ), hiszen bármi, amit egyáltalán elgondolhatunk, saját hic et nunc emberi tapasztalásától előfeltételezett. Tehát mindvégig egyetlen (fel sem tett, így meg sem válaszolt) alapkérdésbe bukunk: univerzáliákban élünk-e, olyan eszmeiségben, amelyben kizárólag elvont kategóriák állhatnak fenn, vagy éppen ellenkezőleg: minden élettapasztalat és helyzet, aminek a feltételeit éppen megéljük, elvileg saját megfogalmazásra tarthat igényt pontosan úgy, mint az angolszász jogeszmében a bírói precedens, amely mint múltbéli döntési tapasztalat köti a jövőt is, ámde bármely új tapasztalat szabadon felül is írhatja kellő indokoltság esetén. Úgy tetszik hát, hogy bármennyire alaptalan, a társadalomtudományok Leninnel szólva, csúfondárosan imperializmusukkal mégis eljutottak a kapitalizmus legfelső fokára. Helyzetünk példátlansága és a megtapasztalás szükségessége Büszkék és boldogak lehetnénk, mert élő laboratóriumban élünk, ahol a nálunk, Albániától Kamcsatkáig bárhol bekövetkezett változás sokkal jelentősebb, mint bármi egyéb, ami egy évszázad távlatában egyáltalán lezajlott. Mindeközben viszont ahhoz szoktunk hozzá (mert mindig így tanították nékünk), hogy a II. világháborút követően a barna diktatúrák felszámolásának a megszállóinkra háramló feladatát emberfelettinek lássuk. Noha a Harmadik Birodalom csak tizenegyvalahány évig tartott, s pusztán ennek maradékát kellett eltakarítaniuk. Miként? Hiszen háborús vereségével Németország és Japán politikai felépítménye eleve összeomlott. Tehát háborús kiszolgálásra szervezetten kimagaslóan teljesítő tőkés gazdaságokat kellett post-war (béke-)célokra átállítani, párhuzamosan egy a Marshall Plan fogadásához vállalható politikai rendszer újraépítésével. Nekünk ellenben fél évszázaddal később egyszerre kellett átmennünk autoritáriusból demokratikus rezsimbe, jogállamiságot tagadóból jogállamiba, párturalmi tervgazdaságból szabad piaciba, teljességgel új politikai s gazdasági struktúrákat emelve mindenütt nálunk fél évszázad, a szovjeteknél nyolcvan év olyan lepusztított romjain, amik egy polgári berendezkedésnek még az alapszöveteit is kiiktatták a kommunizmus új embertípusa létrejöttének az igézetében, egy dühödten totalitarisztikus eszközrendszer semmit sem kímélő felhasználása révén. Egyszerre kellett hát összeeszkábálnunk mindent, erkölcstől szellemiségig s gazdaságtól politikáig, és mindezt természetszerűleg jogállami keretek közt. Vagyis eleve lebéklyózottan. Hal- 8

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Rendszerváltoztatásunk nemzetközi erőtérben

Rendszerváltoztatásunk nemzetközi erőtérben VARGA CSABA Rendszerváltoztatásunk nemzetközi erőtérben A z első és drámaiként megélt időkben, mint a rendszerváltoztatás első kormányában Antall József miniszterelnök szűk körű tanácsadó testületének

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés RECENZIÓ Farkas Ádám Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán I. Bevezetés Egészen napjainkig számos, a 20. század történetétől elválaszthatatlan koncentráló-, internáló-, munka- és haláltáborok kérdésével

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László Lovagiatlan ügyek (Részlet) (Részlet) 2 0 1 0 Kelecsényi László A kézirat szerkesztésében Székely Sz. Magdolna működött közre. Borító: Kelecsényi

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Zsolt Péter Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Képzeljünk magunk elé egy keverőpultot, ahol a különböző hangszíneket és a csatornák teljesítményét ledsorok jelzik. Az eltérő oszlopok nálunk most

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Meditáció a nemzeti karakterről

Meditáció a nemzeti karakterről Csepeli György Meditáció a nemzeti karakterről A nemzeti karakter feltételezése legalább olyan régi, mint magának a nemzetnek a létezése. Sőt a korábbtól fogva létező csoportalakzatok (vallási, etnikai,

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Ötvenhat és a harmadik út

Ötvenhat és a harmadik út 2006. november 69 POMOGÁTS BÉLA Ötvenhat és a harmadik út Egy történelmi évfordulónak mindig számvetésre kell (kellene) késztetnie az utókort, ez volna az ünneplés hitelesebb és eredményesebb változata.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Vegyél elő papírt és tollat!

Vegyél elő papírt és tollat! Vegyél elő papírt és tollat! Válaszolj írásban! 1.Mi a globalizáció? 2.Mi a fogyasztói társadalom? 3.Mi a fenntartható fejlődés? 12. Napjaink globális problémái Témakör Leginkább ennek nézz utána! A globalizálódó

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért 2004 Kiadja az Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Demokratikus jogállam: jog-álom?

Demokratikus jogállam: jog-álom? 2012. november 30. Budapest Demokratikus jogállam: jog-álom? Kolláth György www.kollath.com /az előadás olvasható már ezen a honlapon/ Életút Kolláth György Béla: szolnoki születésű, budapesti ügyvéd,

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot?

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? A fordítás alapja: John-Paul Flintoff: How to Change the World. Macmillan, New York, 2012. All

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Vajda Kornél. Tankönyv és politika TANKÖNYV TANESZKÖZ

Vajda Kornél. Tankönyv és politika TANKÖNYV TANESZKÖZ Vajda Kornél Tankönyv és politika TANKÖNYV TANESZKÖZ Aki olyasféle cikk megírására vállalkozik, mint amilyet az alábbiakban prezentálunk az olvasónak, jól teszi, ha hosszas mentegetõzéssel, magyarázkodással

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Takács Albert A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Az alkotmányosságról vallott felfogás lényegét 1. aligha lehet jobban szemléltetni, mint ha ez ugyanazon tárgykörben különbözô idôpontokban hozott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 2. 2013. 14. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2013. (VI. 20.) AB határozat a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 269/C.

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben