PoLíSz 125. Elszámolás egy baráttal, egy szerkesztőtárssal nyár. PoLíSz NYÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PoLíSz 125. Elszámolás egy baráttal, egy szerkesztőtárssal. 2009 nyár. PoLíSz 125. 2009 NYÁR"

Átírás

1 A főszerkesztő jegyzete: Elszámolás egy baráttal, egy szerkesztőtárssal A PoLíSz nekünk, mai és korábbi szerkesztőknek és szerzőknek egy sugárzó szelet, egy sugárzó sziget az életünkből. Századik emlékszámunkban a visszaemlékezők többnyire a szépségre emlékeztek. Most, 125. megjelenésünk alkalmával egy utólag megkérdőjelezetté vált eseményre, eseménysorra, tartós együttműködésre kötelességem emlékezni és emlékeztetni. Egyik kiváló szerkesztőtársam, akit a 90-es évek elejéig barátomnak tartottam, akinek prózakötetét a Kráterben is megjelentettem, felkerült arra a listára, amit az 56-os Intézet kutatói hoztak nyilvánosságra a Nagy Imre újratemetésének 20. évfordulóját megelőző napokban. Mit számít nekem, hogy maga Nagy Imre is a bolseviki hatalom beépített embere volt a magyar emigrációban?! Engem bizony az én életem s a mi életünk hamissága, álcázottsága érdekel. Elővettem szerkesztőtársam első írói bemutatásának emlékeit. A bemutató én voltam. Aztán elővettem a szerző köszönőleveleit is. Bennük máig emlékezetes sorok, gondolatok 1981-ből. S az adatok szerint ekkor már öt éve folyamatosan jelentett akkori barátom Kovács Gábor fedőnéven. Rólam is, netán családomról is. Most lapozgatom a verseit: Elhalkult a vers, elcsitult az Ének, Kihunyt szikrája a tisztességnek! A Fény is csak lassan sompolyog, S fejünk fölött kimúlt korok Elhamvadt csillagai égnek; Jaj, mi magunkkal kötözött kéve. Hazug csillagrendszer forog fölöttünk, S Vágyunk bár konok, hiába hív és les az Égre, Kihunyt csillaga a tisztességnek. Az első felnőtt költeményem című néhány soros vers még pontosabban szól írójáról, amit akkor nem ismerhettem föl, mert a szöveget lírai-filozófiai szerepjátszásnak gondoltam: Tetteim súlyát Viszem, Összetartom, amit Összetörtem. Mától fogva hamis Minden. Kráter Könyvesház 1072 Budapest, Rákóczi út 8/A belső udvar Nyitva tartás: munkanapokon óráig Az alábbi sorok pedig már igazán önmagukért beszélnek az Akár a vér című versben: Bűn, hazugság, förtelem, Rongyait felölthetem Érdemes felidéznem, hogy ugyanez az ember os verseskötetem megjelenésekor Illés Endréhez írt elemző levelet az érdekemben, szembeszegülve Pándi Pál véleményével. A kötetemet Illés Endre ki is adta. Érdemes lenne még száz és száz emlék felidézése. De valami MOST végzetesen hiányzik az emlékezés lapjairól. Akárcsak egyetlen szó is szerkesztőtársamtól. A beismerés és a bűnbánat szava. Talán itt kellene befejeznem ezt a visszaemlékezést. Ugyanakkor sorolhatnám még a különböző fedőnevű jelentők sorát. Álljon itt 1969-ből Huszti László fedőnév, 1971-ből Forgó, 1972-től Izsák és Farsangi, 1973-ból Pesti (a filmrendező) 1975-ből Köves Zoltán és Francia, 1986-ből Havasi Zoltán (a költő és később képviselő), 1983-tól Ripacs, s álljanak itt a tartótisztek, az irányítók nevei is, akiknek jelentettek: pl. Harangozó Szilveszter rendőr ezredes, Gál Ferenc rendőr alezredes, főcsoport-főnökhelyettes, Baranyai György rendőr vezérőrnagy, s a későbbiekből Tóth Sándor rendőr százados, Vida Ferenc hadnagy, Fülöp József rendőr alezredes, Signer György rendőr alezredes és Gál István rendőr százados. Befejezésül egy 1982-ben írott versemből idézek, a gyengébb idegzetűeknek megnyugtatásul volt, aki már számolt akkor is a fentiekkel: Spionokkal telitűzdelt sonka, készül a szamizdat húsvétra. A szomorú ma is: nincs a kezünkben történetünk minden kártyája. A kirakós játékot elkezdtük, de mikor fogunk a végére érni?! Csak a mindenkire (!) kiterjedő teljes nyilvánosság biztosítása lehet a visszaszámlálás kezdete. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy hol válik szét a tisztességtelenség és a tisztesség, hogy ki lesz a bocsánatkérő és a megbocsátó, hogy a legnagyobb Bíró mérlegén kit, hogyan fog érni az Ítélet(idő). Turcsány Péter A lap ára: 500 Ft PoLíSz NYÁR PoLíSz Politika-Líra-Széppróza szellemi-lelki városálma A megújuló magyar és keresztény hagyomány fóruma A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja Vígjátékot lehetne írni erről a bújócskáról, hogyan igyekezett az ember kihúzni a lábát (vagy a fejét) az ügyesen elrejtett hurokból. Csakhogy akkoriban vérre ment a játszma, és az volt az esszenciális kérdés, mit áldozunk: gyalogot, lovat vagy királynőt. (Szász László) A JOG LEHETŐSÉGEI ELIDEGENEDÉS ÉS EMBER SZOLGÁ LAT KÖZÖTT Varga Csaba jogfilozófiai számvetése korunk Magyarországával Szász László regényrészlete a temes vári fordulat éveiről Turcsány Péter Wass Albert prózai útkereséséről és egy rendkívüli, expresszionista oratóriumáról HAIKU-GALAXIS A VÁROS (A POLÍSZ) FÖLÖTT kortárs költők a távol-keleti műfaj immár magyar hagyományával Szappanos Gábor fordítása Line Knutzon: Közeleg az idő (drámarészlet) Csernák András novellája Bay Ágota prózaírói megszólalása: Szerelmetes fiam Botár Attila, Kádár Ferenc, Necz Dániel és mások versei Gyüre Lajos esszéje Ignotus emlékezetéről Nyirő József ( ) 2009 nyár 125. megjelenés

2 A PoLíSz a Szellem városa A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA Madár János Vers Légy szobor, vagy utcanév! Vagy mindkettő, azt se bánom. Megbocsátom már összes bűnödet, mert te lettél életem, halálom. Ragyogj csak! Szülőföldemmel édesítsd az ég és a föld fényeit elém! A csillagok árva hullámaiban elvegyül az arc, a fa, a fém. A Kráter Műhely Egyesület munkáját az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma támogatja Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület közhasznú szervezet Felelôs kiadó és alapító fôszerkesztô: Turcsány Péter Fôszerkesztô-helyettes Kaiser László Szerkesztôségi titkár Szepessy Katalin Telefon/fax/ 06/1/ Segédszerkesztô Hussein Evín Telefon/ 06/26/ Korrektor Borsody István Szerkesztôk Bay Ágota (próza) Barcsa Dániel (történelem) Bágyoni Szabó István (vers) Lukáts János (esszé) Madarász Imre (irodalomtörténet), Szappanos Gábor (mûfordítás) Fômunkatársak Ferenczi László, Tóth Éva és V. Tóth László Szerkesztôségi cím 1072 Budapest, Rákóczi út 8/A Kráter Könyvesház Lapunk megrendelhetô, 10 szám ára egy évre 4500 Ft, külföldön egy évre 45 euró Nyilvános szerkesztôségi óra minden hónap második csütörtökén 16 órától a Centrál Kávéházban (Budapest, V., Károlyi Mihály u. 9.) Téged szeretne menedékül a szívemre hajló haza, a legszentebb táj is. Benned csodálom az elhagyott tengert, Magyarországot, ha fáj is. Tipográfiai tervezés, tördelés Berkes Dávid Nyomdai elôkészítés Eredeti Bt. Terjeszti a Lapker Rt. Kapható a Kráter Könyvesházban (Bp., Rákóczi út 8/A udvar), az Írók boltja és az Osiris Kiadó Gondolat Könyvesházában, (1053 Bp., Károlyi M. u. 16.), valamint a RELAY hírlaphálózatában. Nyirő József, a székely tragédia írója (Székelyzsombor, július 18. Madrid, október 16.) A magyar sors erdélyi igáját konokabb büszkeséggel senki sem viselte a román megszállás éveiben, mint Nyirő József. Székely fajtájának minden dacos ereje ott feszült a nyakában, amikor meghirdette a magyar szó jussát Erdély gyepűjén. Égő lánggal hirdette, hogy nincs megalkuvás. Ősi bajkiáltók hangján kürtölte bele a világba: gerinctelen széplelkek, humanista álmodozók számára nincs hely a szíjas, szivály erdélyi földön! Az igazság csak egy, a juss oszthatatlan, Erdély magyar, és virtus dolga csak, hogy megértse a világ, amit értenie kell: ne bántsd a magyart! Megalkuvók, szőrszálhasogatók, a demokráciát gyöngeségnek értelmező kávéházi széplelkek sokat botránkoztak a szókimondó, makacs székelyen, akit a második világháború vihara belesodort a politikába, és lázongó, csattogó beszédeit hangszórók közvetítették. uskát uskát Puskát fogjatok, és véd véd védjétek a Hazát! üvöltötte végig a mellékes kérdéseken rágódó, személyeskedő parlamenti sorokon, mint egy félelmetes, sötét havasi apostol. S ma már tudjuk: neki volt igaza. Ha minden magyar megállta volna a helyét azokban az esztendőkben, ma nem dőzsölnének a demokráciát álarcnak használó gazok a Kárpátok alatt? Wass Albert, a fiatalabb íróbarát emlékezett a fenti gondolatokkal barátjára, írótársára és szellemi társára Erdély nehéz éveiben a kisebbségben élő magyarságért vívott küzdelmében, majd a háborús megpróbáltatások napjaiban. Wass Albert indulatos szavai egy megalkuvásra képtelen írót állítanak példaként elénk, egy balladás írót, a Havasok könyve felejthetetlen novelláival névjegyét örökre a mi alföldi Sinka Istvánunk mellé (és időben tekintve, de csak időben, elé) helyező hajlíthatatlant és hajthatatlant. Néma küzdelem című nagy mezőségi regényében a ma is néma szórványban élők, a nyelvvesztett bozgor-magyarok ellen elkövetett történelmi bűneinket veszi sorra, az ő írói tükréből kell néznünk magunkra ma is: mit nem teszünk meg a tőlünk országban elszakított nemzet-társainkért, mikor és miként hagyjuk magukra őket ma is, akár nemegyszer már az elmúlt évszázadban és annak előtte?! Nyirő József életműve része és fennmaradó része nemzeti irodalmunknak az elkövetkező századokban is, bármiképpen kívánnák is nagyszerű munkásságát elhallgatni, kitörölni tananyagainkból, tankönyvíróink és hamisan felkent oktatóink egyaránt. Csak akkor maradhat fenn, és lehet teljes magyar irodalmunk, ha megbecsüljük őt a nagy igazságkeresők, a Kemény Zsigmondok, a Makkai Sándorok és más halhatatlan erdélyiek között. TP Megjelenik a Mondat Kft. gondozásában. Felelôs vezetô Nagy László ISSN

3 A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA Kádár Ferenc: Zarándokúton, Kétely (versek)...2 Varga Csaba: Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek nemzetközi ellenszélben (tanulmány)...4 Matyikó Sebestyén József: Az égen hold ballag át (vers) Szász László: Verébi János élete és munkássága (esszéregény-részlet) WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXI. rész Turcsány Péter: Az igazság csempésze II. (részlet a Wass Albert, a boldog szomorúember II. c. tervezett kötetből) VILÁGBESZÉD: Line Knutzon: Közeleg az idő (drámarészlet) (Szappanos Gábor fordítása) MERÍTETT SZAVAK Bay Ágota: Szerelmetes fiam (novella)...64 HAIKU-GALAXIS A VÁROS (A PoLíSz) FÖLÖTT Csernák András: Ügyesek és ügytelenek A haikuk elé BuSzabó Dezső: Három haiku, Kilenc haiku Dávid Beatrix: 9 haiku egy búzamagért Cseh Károly: Hó és virág közt Csernák András: Tricikli (novella) Necz Dániel: Az állomáson, Dante (versek) Botár Attila: Maga a dél (vers)...84 TÁJOLÓ Gyüre Lajos: Ignotusról másképpen Mezey László Miklós: Tanító novellák (Lukáts János rövidprózáiról)...90 Bágyoni Szabó István: Érintetlenül Oláh András legújabb verskötetének bemutatójára Kárpátaljai zárónyilatkozat (A borító belső oldalán Madár János Vers című költeménye, a hátoldalon pedig Turcsány Péter főszerkesztő jegyzete olvasható.) Jelen lapszámunkat Wass Albert A Temető megindul c. oratóriumához készített mai, kortárs alkotók Gábor József és Ternovszky Béla illusztrációi díszítik. 1

4 PoLíSz Kádár Ferenc Zarándokúton Lám, itt állunk megint, másként nem tehetünk, körbehordozzuk aggódó szavunk, és mintha már örök idők óta keserű, vallató tekintetünk, melyben még ott ég a súlyos vád-ítélet régi és újabb, mindenkori kifosztók felett, hiszen e kies Nagy Magyar Alföld elárvult szegletének sokkal többet kellene adni, hogy mást ne említsek, itt látta meg a napvilágot a legszomorúbb, legbizarrabb fiú, Ady Bandi E toldott-foldott vén hepehupáknak, e nagy álmos, furcsa ároknak, pocsolyás víznek sokkal többet kellene adni, hogy ne mondjak mást, itt dagasztotta a sarat kis lakkcsizmákkal a Vers eljövendő cifra szolgája, úrfi Ady Bandi Szegény és mindig csak szegényített sorsok eme találkozási pontján még ma is kitapintható az elhagyatottság, ide álnokul, szemlesütve inkább csak legyintést hoznak, mintha örökké tartó számkivetettségben akarnák e világot hagyni, pedig hogy csak egyet említsek, ide járt vissza ápolgatni, flastromozni kicsúfolt szent sebeit az Ér-menti fekete magyar föld gyermeke, Ady Bandi A kettőség fura bélyege ma is benne ég e tájban, éppúgy mint a Költő változó hitében, ki egyszer biztonságot érzett a szent falusi ködben, máskor meg ölte, fojtogatta a végtelen Puszta, hol hiába kiáltott igen, mintha ma is itt lapulna néha aprócska áldás; inkább fojtó átok, itt, hol azért a méhes alól jó lenne csillagot vigyázni, mily érdekes, mindig párizsi kóborlások idején gondolt erre Ady Bandi 2

5 A történelem faggatása Na, de akiben milliárdnyi életek vannak kinek feladata jelenteni mindennek a Mindent, amúgy is beláthatatlan távlatok vonzásában él, egyre ritkábban számol azzal, hogy majd reszkető sorokkal földszagú gondolatokat küld a világba innen, mert érzi, miként emésztődik az élet, mert tudja, hogy nagy magyar sorsa vágyva, rokkanva jut el az éjszakába, emészti hát, tékozolja létét önnön kezével, és túl korán elárvul tőle ez a táj, mely, meglehet, becsülné jobban nagy fiát, s mert erre módja nem adatik, hát egyre kevesebbnek és egyre kevésbé fáj (Elhangzott Érmindszent-Adyfalván november 22-én, az,,ady-zarándoklaton ) Kétely Vasárnap reggel, nyárutó, csendes, békés idő; valahol lélekharang sír nem tudok ráhangolódni, bocsássa meg az elmenő, jó ideje azzal bíbelődök, létünk mily tarka keszkenő tarka és színeit nem csak mi árnyaljuk, belefirkál időnként egy több évezrede felkent mester, tudós bajkeverő, ki örök megtartó hatalom is egyben éppen ez itt a bökkenő! szeressem-e, vagy csak bandzsítva lessem: megszán, vagy elvet ezután? talán az egész csak áltatás, vérszegény belemagyarázás a szégyellnivaló tehetetlenségbe, délibáb-kergetés, mely sosem áll össze igazi élőképpé lehet, hogy sorsunkat mégis csak egyedül mi kovácsoljuk létté? 2008 szeptembere 3

6 PoLíSz Varga Csaba Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek nemzetközi ellenszélben I. Kis országok magányossága nagyhatalmak árnyékában Az első és drámaiként megélt időkben, mint a rendszerváltoztatás első kormányában Antall József miniszterelnök szűk körű tanácsadó testületének egyik tagja, számos alkalommal beszélgethettem formálisan s nem formálisan egyaránt kormányzati tisztségviselőkkel, diplomatákkal, a szakértői háttér képviselőivel itthon és külföldön. Nos, ha valaki előéletében akadémiai kutatóként vagy egyetemi oktatóként könyvekből merítkezve tölti élete javát, erőteljes késztetése fejlődhet ki a vitára. Kormányzati háttérpozícióban viszont aligha szakmai kollégákkal találkozik, inkább döntéshozókkal s befolyást gyakorlókkal. Nos, e közegben mozognom érdekes intellektuális kihívásnak s élettapasztalatnak bizonyult, miközben jellegzetesen régióbeli nyomorúságunkra is példázatul szolgálhatott. Hiszen láthatóvá tette, kik azok, akik tanácsot adnak egy szuverén államnak, s milyen tudással, háttérrel, alkalmasint ijesztő egyoldalúsággal és korlátozottsággal teszik ezt. Elsődleges tanulságként adódott számomra, hogy amennyiben van saját gondunk, úgy azért elsődlegesen magunk hordozunk felelősséget: megoldást nékünk kell találnunk, hisz e feladatot senki tőlünk át nem veheti. Jogállami átmenetünk kulcsfontosságú jogi, s olykor egyenesen jogbölcseleti háttérkérdései kapcsán pedig azt kellett érzékelnem mindenekelőtt, hogy belső problémáink nemzetköziesíthetősége (vagy is nemzetközi támogatás reményében külső fórumon tanácskoznunk ilyesmikről) hallatlanul korlátozott, miközben legfeljebb reménytelenül kései, ráadásul csekély eredményt ígér. Már maga a dolog természetéből adódó kényszerű fogalmi betagolás is hogy úgyszólván dadogva, mert egy másik (a mai mainstream nyugat-európai és atlanti) kultúra szótárának és élettapasztalatának nyelvén kell kifejeznünk magunkat eleve pejorál és hátrányos helyzetbe hoz, hiszen egy eltérő történelmi tapasztalat és fogalmiság közegébe viszi át problémáinkat, amely viszont érzéketlen s egyben érdektelen is ezek iránt, hiszen eleve gyanúval övezi szándékunkat, miszerint valami általuk nem értett ismeretlenre kívánnánk rábírni. Ha történetesen itt, Közép-Európában s archaikus, mert a tradíciók őrzését még tisztelettel övező közegünkben egy óceánon túlinak történelemről és hagyományról, ezek folyamatosságáról és kötőerejéről értekezünk, úgy az első benyomás, amit benne kelthetünk, bizonyosan az lesz, hogy e nehezen kiismerhető balkáni periférián mi deterministák s ezzel a global village fenséges, mert az ő világukat univerzalizáló gondolatához eleve értetlen, méltatlan lények vagyunk: egy náluk atavisztikus előtörténetként immár hátrahagyott, mert földhöztapadt történelemfilozófia rabjai. Ha ráadásul az is kiderül, hogy ezekhez még ragaszkodunk is tehát nem gondoljuk vitán felülinek, hogy az ő nyugat-európai s atlanti entellektüel-mentalitásaiknak kellene érvényre jutnia nálunk is (amiket persze átvehetünk, de jobb, ha tudjuk, hogy ezzel csak egy másik, az ő közegükben kifejlesztett partikularitáshoz igazodtunk), nos, már maga a felvetés is antiliberális tendenciát sejtet számukra, hiszen csakis azt érezhetik ki ebből, hogy az univerzalizmusuk alapját képező multi-kultuszt tagadjuk. Tolerancia, minden 4

7 A történelem faggatása virág féltő szeretete rejlik vajon emögött? Nos, hadd emlékezzem egyetlen emlékre csupán: másfél évtizede, külön-külön alkalmakkor, őfelsége brit külügyi szakértőinek, francia politikusnak, meg egy nyugati parthoz kötődő szenátornak annak hallatán, hogy utódállamok-beli véreink megóvására kollektív jogok biztosítására törekszünk, saját kért/ kéretlen polgártársaikként rögvest szikhek, arabok és spanyolok 1, avagy éppen kaliforniai leszbikusok jutottak eszükbe, akik mint veszélyes közlésünkre reagáló első felháborodásukban rögtön el is mondották azonnal külön államot követelnének maguknak, mihelyst e felforgató eszme utat törhetne náluk. Az ő félelmük falát semmiféle történelmi érveléssel vagy a történetesen éppen általuk reánk oktrojált békeszerződések szomorú és méltánytalan következményeire történő hivatkozással nem tudtuk áttörni. Utólag persze fájdalmasan mulatságosként érzékelhetünk egy ily fokú empátiahiányt és lényegileg eltérő történelmi helyzetek ilyen primitív egybemosását, a tanulság mégis az, hogy maga a collective rights kifejezése pejorálta annak kulturális átfordíthatóságát, ennek következtében pedig az ezzel érvelő, az ő szemükben eleve védhetetlen konnotációs közegbe került. Mi hát az adódó következtetés? Képtelen feladat arra kényszeríteni egy saját rutinjához s ennek a külvilág számára történő diktálásához szokott nagyhatalmat, hogy egy eladdig számára ismeretlen tapasztalattal nézzen szembe. Nem véletlen ezért, hogy kizárólag német és kanadai beszélgetőtársaink bizonyultak ezekben a drámai időkben empatikusnak, készen arra, hogy némi megértés igényével őszintén érdeklődjenek sajátos problémáink iránt. A hosszabb távon közvélekedésünket is formáló tudományos irodalom elsődlegesen nyilvánvalóan a sajátként felvetődő kérdéseire fókuszál. Így hát különös, de korántsem véletlen, hogy arról, aminek számunkra az egész átalakulási folyamat előkérdésének kellett volna lennie miként térjünk a jogállamiság útjára úgy, hogy ne egyszerűen régi megnyomoríttatásunk folytatásához biztosítsunk újralegitimáló keretet, hanem valóban esélyt adjunk egy új és demokratikus kibontakozás számára, a hozzáférhető teljes könyvtárnyi irodalom hallgatásba burkolózott: egyszerűen nem volt erre szabott üzenete. Sőt, ez természetes is lehetett a kiműveltségében mintaadó nyugat-európai s angol amerikai teoretizálás részéről, hiszen miért is lehetett volna több vagy más a feladata, mint hogy a saját mindennapjai és nagyban-egészében kiegyensúlyozott társadalmi feltételei közepette felmerülő önnön kérdéseire próbáljon válasszal szolgálni. Dilemmaként tehát mi vetettük fel, merthogy nálunk vetődött fel először; ezért hát nékünk is kellett volna ezt megválaszolni. Amikor élő államszervezési gondolatként mint a joguralom atlanti bűvszava a rule of law első alkalommal érkezett Magyarországra 2 (éppen az első szabad választások előtt, egy a Bibó Szakkollégium által szervezett rendezvényen, a Kossuth Klubban, számos angol amerikai professzor meghívásával), nos, e rendkívüli, úgyszólván történelmi alkalommal egyedül Oxford katolikus természetjogásza, John Finnis állott elénk egy specifikusan nékünk címzett gondolattal. Ti. egyetlen mondatot idézett saját művéből olyanként, mint ami a rule of law irodalmából, ebből az egyébként hatalmas könyvtömegből egyedül vonatkozik Közép-Európára, s benne a magyarok mai kényes helyzetére. És eltagolta ünnepélyesen számunkra, hogy jól értsük: a jogállamiság nem kollektív öngyilkossági paktum. Ma már annyi felhalmozódott tapasztalattal komolyan vehetjük szavát, miszerint egyetlen szerző mindössze tőmondatnyi utalása látta előre e hatalmas angol nyelvű civilizációban annak lehetőségét, hogy bekövetkezhetnek előrelátatlan vagy határhelyzetek, amelyekre a rule of law náluk és általuk kifejlesztett elvei nem tartogatnak adekvát választ. Kollégánknak e rövidre zárt tagadó üzenetéből pedig az 5

8 PoLíSz hántható ki, hogy a jogállamiság maga sem más, mint egy meghatározott történelmi kultúra feltételei közepette és kihívásaira az önnön szolgálatában formálódott civilizációs éthosz, mely nem befejezett, nem is kívánja senki romlását, hiszen egyetlen célja a benne elfogadott értékek közti kiegyensúlyozó közvetítés. Ebből persze magunknak sem afféle következtetést kell levonnunk, hogy a kommunizmus összeomlásával mi tízmillióan itt, szűkebb s tágabb térségünkben viszont száz/ötszáz milliónyian határhelyzetben vagyunk vagy lehetetlenségben leledzünk, hanem csupán annyit, hogy eredendő erkölcsi üzenetét saját gondjainkkal szembesítetten magunknak kell újragondolnunk. Nos, ez ismét egy olyan szituáció, amelyről igencsak nehéz egy atlanti közegben az ő nyelvükön meggyőzően kommunikálni. Hogy mennyire eltérő nemzeti tapasztalatok s érdekek torzító foglyává lehet még annak egyértelműsége is, hogy akár a bolsevizmusról miképpen vélekedhetünk, jól mutatja egy akkoriban Tiltott történelem címmel napvilágot látott könyv, mely francia történész tollából Párizsban jelent meg 3, ám csakis Brüsszelben tudtam megvenni (hiszen hiába uralg szólásszabadság Franciaországban, láthatóan nem mindent terjesztenek azonos gonddal). Nos, e mű hosszan taglalja, hogy a francia értelmiséget milyen diktatórikus baloldali erőfölény hatja át, s az ott túlnyomóan uralkodó ideológiai összképből egy éppen kevéssé toleráns nemzeti magatartás kerekedik ki. Visszatérőben pedig a Magyar Hírlapban olvashattam Habsburg Ottó nyilatkozatát egy másik könyv kapcsán, mely Le livre noire du communisme cím alatt adott végre számot arról, hogy quatre-vingt cinq million de victimes, vagyis nyolcvanötmillió áldozat volt e bennünket sem kímélő szociális kísérlet emberéletekben kifejezett ára 4. Tudvalévő, hogy Franciaországban ez volt az első mű, mely a bolsevizmust a nemzetiszocializmus borzalmaira emlékeztető negatív színben tüntette fel. Habsburg Ottó megnyilatkozása pedig afelett érzett felháborodását kürtölte világgá, hogy amikor a francia nemzetgyűlésben feltették ennek nyomán a kérdést, vajon miképpen lehetnek egy ilyen hit vallói miniszterek egy regnáló kormányban, az érintettek kikérték maguknak az inszinuációt. Mintha egyenesen törvényszerűként kellene fogadnunk, hogy napjaink nyugateurópai társadalmában valaki vagy haladóan rózsaszínű, s akkor rendben van, vagy óhatatlanul a túlparton foglal helyet, csaknem mint fasisztoid-gyanús s tertium non datur. Elképesztően erőteljes tehát a baloldaliságra nehezedő tényeket negligálni igyekvő nyomás világszerte. Így hát, ha a világ olyan térfelén adatott meg élnünk, ahol a kommunizmust áldozatként éltük meg, akkor már eleve menthetetlen pozícióban vagyunk, hiszen az ettől megkímélteknél (akik a történelmi szerencse folytán nem annyira boldogabbak, mint amennyire korlátoltabbak lettek) évtizedek során sziklaszilárdságúvá emelt falakat kellene még túlmunkában ledöntenünk. A mai nyugati elme akár jólétben habzsolva tv-paneleket újrakérődző átlagemberről, akár értelmiségéről legyen is szó hallatlanul ellustult, s tunyasága persze folyvást önigazolásra készteti. Mintha egy, a Bibliából is kitűnő emberi condition humaine változatlanságáról lenne itt szó. Egykor megdöbbentett olyan, egykor még Kelet-Németországból menekült kollégákkal Nyugat- Berlinben találkoznom, akik új feltételeikkel olyannyira azonosultak, hogy úgy vélték: az amerikai légihíddal megmentetésüket ők már kiérdemelték, következésképpen hallani sem akartak a szerencse forgandóságáról, s még kevésbé arról, hogy a rosszabb sorsúak megértésre igényt tarthatnak. Általánosítsunk hát: a jellegzetesen western mind mindmáig nem túlzottan érzékeny vagy kreatív térségünk sajátos problémái iránt. Nemcsak Magyarország, de az egykori Szovjetunió, tehát egy háromszázmilliós tömeg irányában sem. Egyébkénti ernyedtsége, tespedtsége, szellemi renyhültsége alól csupán egyetlen 6

9 A történelem faggatása a kivétel: az, ha önnön bőrét víve a vásárra saját kockázatára kell(ene) cselekednie. Mert ha arra kényszerül, hogy emberéletet a sajátjai köréből kockáztasson és/vagy anyagiakat áldozzon (mint a szövetséges haderő Németországban vagy Japánban a II. világháború után), úgy kitalál valamit. Jót vagy rosszat, de mindenképpen ki fog lépni mindennapi rutinjából, mint ahogyan a nürnbergi és tokiói bíráskodással is tette. Számunkra viszont csakis napi rutinját biztosítja, mert itt és most vagyis nálunk haszonélvezővé válhat egy kibic szerepkörében is. Ebből viszont egy óhatatlanul megrázó felismerés adódik. Nem is nemzeti érzésre vagy bárhol is a honosság érzetére gondolok, hanem arra, hogy függetlenül attól, vajon identitásában felsőbb- vagy alsóbbrendűség gyanúja gyötri-e (már ha egyáltalán törődik ilyen idejétmúlt gondokkal), létezik egy Délkelet-Ázsiától Latin-Amerikáig erőteljesen sulykolt világkép, amelynek jegyében kivéve azon fejlett térséget, amit Immanuel Wallenstein s utána az egész világgazdaságtan centernek nevez mi csupán a világgazdasági periféria maradéka vagyunk. Vagyis azon tény erejénél fogva, hogy általuk kimutatott s kétségtelenül fennálló trendektől minősítve mi úgymond a szélen vagyunk, nékünk csakis tanulnunk kell, tőlük, minthogy ebben az alapvetően inferioritást sugalló s így bennünket mintakövettető szerepkörbe helyező eszmében ez váratik el a világgazdasági centrumtól. Nos, valami ilyesfélét érezhettem az 1980-as évek vége felé a Yale Law School professzori elitjénél is, amikor a Szovjetunió jövőjéről rendezett vitán kiderült, hogy a világ kiváltképpen okos emberfői a térséget illető bármiféle jövőkép híján arról cseveghetnek csupán, miképpen maradunk mindannyian a Lajtán túl keletre merőben Coca-Cola-fogyasztók a Nyugat izzadságszagú bejáratában, Amerika perifériáján. Vagy is megingathatatlanul győztes világképük középpontjában egyfelől az ő mintaadásra képességük, másfelől egy mintaátvételre hivatott hatalmas periféria képzete áll, amely utóbbinak mindig s legfeljebb egy általuk kínált portéka általunk persze jól megfizetendő fogyasztása jut: cukros buborékok, s ráadásul a jogból sem több, mint kizárólag a napi amerikai rutin. Nyilvánvalóan az a kérdés bújik meg a háttérben, vajon saját fájdalmunk bármelyikünké Ázsiától s Afrikától Albániáig, megélt benyomásainkkal, emberi tapasztalatunkkal összemérhető-e egyáltalán egyenértékűként az amerikaival? Mert ha nem, úgy alapvető bajok vannak az emberről alkotott felfogással, társadalomtudományos gondolkodásunk alapjaival. Ám ha igen, úgy ennek nyomot kellene hagynia tudományművelésben, gyakorlati cselekvésben egyaránt. Legalább annak tisztázottságában, hogy a societas teóriája nem épülhet másra, mint emberi tapasztalatra, ami pedig csakis lokális, csakis történelmi időben fogant, azaz kizárólag partikuláris lehet bármely tapasztalás egyenlőként bármely más tapasztalással. Nincs alapja tehát annak, hogy bárki a magáéra hivatkozva fölébünk kerekedjék. Ki-ki a magáéból indul ki, és csak azután tud máséra ügyelni azzal, hogy egyeztet: általánosít. A magunkéval tehát nékünk kell foglalkoznunk. Ám ha magunk nem vállaljuk saját gondjaink tisztázását, fölösleges mások önzésére panaszkodnunk: elveszünk, saját történelem híján, de csakis saját tétovaságunk okán. Akkor viszont, ha nem utolérhetetlenül egyedi tapasztalatot testesítünk meg e glóbuszon, hanem hatalmas térségünkben mindannyian hasonló megoldatlanságokkal vívódunk, úgy miért nem fogunk össze? Hiszen immár második évtizede összefogás nélkül külön-külön vajúdik e tucatnyi ország igazságtétellel, magánosítással s egyéb példátlan ügyekkel, míg ha együtt léptünk volna fel, bizonyára jobb és kevésbé sérülékeny eredményt értünk volna el. Ámde még nemzetközi partnerkeresés nyomával sem találkozhatunk. Ha csak arra gondolunk, hogy a leg- 7

10 PoLíSz utóbbi évszázadban írek, baszkok, dél-alpesiek, avagy éppen Izraeli Állam megteremtői milyen változatos állhatatossággal kísérelték meg saját érdekeiket érvényre juttatni, olyan benyomásunk támadhat, mintha magunk self-assertion, azaz önérvényesítés képessége nélküli nép lennénk. Mihelyt a politikai mezőny másik térfelére áttekintünk, máris meggyőződhetünk arról, hogy minálunk is működnek óceánon túlról indított nemzetközi ügynökségek. Jogállami átmenetünk elvi kereteinek lefektetésére létrehoztak kutatóközpontokat a University of Chicago és további tudásközpontok kebelében, s vezérgondolataiknak van nálunk is nemzetközi kitekintésű letéteményese a Central European University képében, karöltve a New York University anyaműhelyével. Fennáll tehát az Egyesült Államok és Magyarország közt tényleges együttműködés, nemzetközi folyóirattal 5 és dokumentációkkal, régiónk ügyeit átölelő konferenciaszervezéssel pontosan egy olyan szellemiség jegyében, amely mintha pontosan azt igyekeznék hatásában minimalizálni, hogy egyáltalán sajátos problémák létezhetnének, felmerülhetnének itt. Holott a klasszikus görög-római tudástól a marxizmusig (s persze azon túl is) alapvető élmény, hogy miután minden emberi tapasztalás egyedi, bármiféle elmélet sem lehet más, mint partikuláris (amiként társadalomtudomány sem létezik másként, mint nem szűnő problémamegoldásként 6 ), hiszen bármi, amit egyáltalán elgondolhatunk, saját hic et nunc emberi tapasztalásától előfeltételezett. Tehát mindvégig egyetlen (fel sem tett, így meg sem válaszolt) alapkérdésbe bukunk: univerzáliákban élünk-e, olyan eszmeiségben, amelyben kizárólag elvont kategóriák állhatnak fenn, vagy éppen ellenkezőleg: minden élettapasztalat és helyzet, aminek a feltételeit éppen megéljük, elvileg saját megfogalmazásra tarthat igényt pontosan úgy, mint az angolszász jogeszmében a bírói precedens, amely mint múltbéli döntési tapasztalat köti a jövőt is, ámde bármely új tapasztalat szabadon felül is írhatja kellő indokoltság esetén. Úgy tetszik hát, hogy bármennyire alaptalan, a társadalomtudományok Leninnel szólva, csúfondárosan imperializmusukkal mégis eljutottak a kapitalizmus legfelső fokára. Helyzetünk példátlansága és a megtapasztalás szükségessége Büszkék és boldogak lehetnénk, mert élő laboratóriumban élünk, ahol a nálunk, Albániától Kamcsatkáig bárhol bekövetkezett változás sokkal jelentősebb, mint bármi egyéb, ami egy évszázad távlatában egyáltalán lezajlott. Mindeközben viszont ahhoz szoktunk hozzá (mert mindig így tanították nékünk), hogy a II. világháborút követően a barna diktatúrák felszámolásának a megszállóinkra háramló feladatát emberfelettinek lássuk. Noha a Harmadik Birodalom csak tizenegyvalahány évig tartott, s pusztán ennek maradékát kellett eltakarítaniuk. Miként? Hiszen háborús vereségével Németország és Japán politikai felépítménye eleve összeomlott. Tehát háborús kiszolgálásra szervezetten kimagaslóan teljesítő tőkés gazdaságokat kellett post-war (béke-)célokra átállítani, párhuzamosan egy a Marshall Plan fogadásához vállalható politikai rendszer újraépítésével. Nekünk ellenben fél évszázaddal később egyszerre kellett átmennünk autoritáriusból demokratikus rezsimbe, jogállamiságot tagadóból jogállamiba, párturalmi tervgazdaságból szabad piaciba, teljességgel új politikai s gazdasági struktúrákat emelve mindenütt nálunk fél évszázad, a szovjeteknél nyolcvan év olyan lepusztított romjain, amik egy polgári berendezkedésnek még az alapszöveteit is kiiktatták a kommunizmus új embertípusa létrejöttének az igézetében, egy dühödten totalitarisztikus eszközrendszer semmit sem kímélő felhasználása révén. Egyszerre kellett hát összeeszkábálnunk mindent, erkölcstől szellemiségig s gazdaságtól politikáig, és mindezt természetszerűleg jogállami keretek közt. Vagyis eleve lebéklyózottan. Hal- 8

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István Minden becsületes szívnek legszentebb a hon (Bécs, 1791. szeptember 21. Döbling, 1860. április 8.) A nemzet agya volt õ, mely egységgé tette az addig szinte öntudatlan politikai reflex-mozgásokat. (M.

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

PoLíSz. A nemzetpolitika úttörője 132. Székely András Bertalan. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!

PoLíSz. A nemzetpolitika úttörője 132. Székely András Bertalan. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! Székely András Bertalan A nemzetpolitika úttörője A huszadik századi többszörös szétszakíttatásaink, az elszakított nemzetrészeink körében zajlott/zajló kulturális és fizikai genocídiumok, etnikai tisztogatások

Részletesebben

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3.

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 1 Tartalom Cikkek Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. oldal Szabó László

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

PoLíSz 129. José Saramago emlékére (1922 2010) Lidércnyomás. 2010 ősz. PoLíSz 129. 2010 ŐSZ. Pál Ferenc

PoLíSz 129. José Saramago emlékére (1922 2010) Lidércnyomás. 2010 ősz. PoLíSz 129. 2010 ŐSZ. Pál Ferenc Pál Ferenc José Saramago emlékére (1922 2010) Akit az istenek szeretnek, fiatalon hal meg, állította mély meggyőződéssel Menandrosz, görög költő. Az első portugál Nobel-díjas íróhoz nem voltak ilyen kegyesek

Részletesebben

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA TARTALOM Magyarságkép a 20. században Vendégszerkesztő: Pritz Pál 2008/2. szám I. rész Bevezető... 5 Magyarok francia szemmel

Részletesebben

PoLíSz. Midás, az írók írója Ambrus Zoltán 131. Kovács Attila Zoltán. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!

PoLíSz. Midás, az írók írója Ambrus Zoltán 131. Kovács Attila Zoltán. 1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! Kovács Attila Zoltán Midás, az írók írója Ambrus Zoltán Ambrus Zoltán (1861 1932) író, kritikus, műfordító születésének 150. évfordulóján Ignotus szavaival gondolok irodalmi panteonunk kiválóságára, a

Részletesebben

PoLíSz. 103. megjelenés. Az én hazám, a mi hazánk. Fõszerkesztõi jegyzet

PoLíSz. 103. megjelenés. Az én hazám, a mi hazánk. Fõszerkesztõi jegyzet Fõszerkesztõi jegyzet Az én hazám, a mi hazánk Tisztítgatom a fogalmakat, mint aranymosó a hegyi patak rögdarabkáit. Haza, szûkebb haza, belátható haza, a gyermekkor hazája: egy Szent Imre-városi utca,

Részletesebben

VARGA DOMOKOS GYÖRGY LESZNEK AZ ELSŐK. A magyar média metamorfózisa. MédiaHarcok. Második, javított kiadás, 2013

VARGA DOMOKOS GYÖRGY LESZNEK AZ ELSŐK. A magyar média metamorfózisa. MédiaHarcok. Második, javított kiadás, 2013 VARGA DOMOKOS GYÖRGY ELSŐKBŐL LESZNEK AZ ELSŐK A magyar média metamorfózisa I. MédiaHarcok Második, javított kiadás, 2013 VARGA DOMOKOS GYÖRGY ELSŐKBŐL LESZNEK AZ ELSŐK A MAGYAR MÉDIA METAMORFÓZISA 2001

Részletesebben

Számunk elé ELŐSZÓ. társadalom döntő többsége

Számunk elé ELŐSZÓ. társadalom döntő többsége ELŐSZÓ Számunk elé z Egyházfórum már több ízben vett át egy-egy cikket külföldi folyóiratokból. Most első ízben fordul azonban elő, hogy számunk teljes súlyponti anyagát egy osztrák lapból merítjük, amely

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

Babits Mihály: Hazám (részlet)

Babits Mihály: Hazám (részlet) Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 92 2014. december Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

A NEMZETEK EURÓPÁJÁRÓL - MÁDL FERENC ÉS TABAJDI CSABA MAGYAR MILLENNIUM - 2000 A TUNGSRAM TÖRTÉNETE BUDAPESTI SZELLEMI MŰHELYEK ISKOLÁK: KOLOZSVÁR,

A NEMZETEK EURÓPÁJÁRÓL - MÁDL FERENC ÉS TABAJDI CSABA MAGYAR MILLENNIUM - 2000 A TUNGSRAM TÖRTÉNETE BUDAPESTI SZELLEMI MŰHELYEK ISKOLÁK: KOLOZSVÁR, AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NYOLCADIK ÉVFOLYAM-1997.4. ÁRA: 248 Ft A NEMZETEK EURÓPÁJÁRÓL - MÁDL FERENC ÉS TABAJDI CSABA MAGYAR MILLENNIUM - 2000 A TUNGSRAM TÖRTÉNETE

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 5. Oroszországon át Tuzson János képei elé 3 Pierre Manent: Mi a nemzet? (Halm Tamás fordítása) 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 5. Oroszországon át Tuzson János képei elé 3 Pierre Manent: Mi a nemzet? (Halm Tamás fordítása) 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 5 Oroszországon át Tuzson János képei elé 3 Pierre Manent: Mi a nemzet? (Halm Tamás fordítása) 5 MÛHELY Dobos Balázs: A kisebbségi önkormányzatiság

Részletesebben

PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink. 2009 ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz 126. 2009 ősz, kazinczy-emlékszám

PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink. 2009 ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz 126. 2009 ősz, kazinczy-emlékszám Baráti jegyzet: Elfelejtett mártírjaink Elmúlt október 6-a. Rádiók, televíziók emlékeztek, a napilapok (már amelyik) felsorolták a tizenhármakat, méltatták Batthyány érdemeit, a hivatalos állami szervek

Részletesebben

Tartalom. FORRÁS Idősebb Plinius: A rómaiak vallási szokásairól 209

Tartalom. FORRÁS Idősebb Plinius: A rómaiak vallási szokásairól 209 Tartalom AKTUÁLIS VALLÁS ÉS TÁRSADALOM Egyházpolitikai gondolatok 5 Poszt-szekularizmus Magyarországon 9 Egy új baloldali egyházpolitika elméleti alapvetése felé 21 IKONOGRÁFIA TANULMÁNYOK Luft Ulrich:

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 1. szám 2006. március A TARTALOMBÓL: Tematikus összeállítás: Globális kihívások keresztyén válaszok Posztmodern kihívás, keresztyén

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin 56 ÉVKÖNYV 1992 Szerkesztőbizottság Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia, a Soros Alapítvány, a National

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin f V > ÉVKÖNYV 1995 Szerkesztőbizottság Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia és a Soros Alapítvány támogatásával Az 1956-os

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA NÉMETH ÁGNES: A FÖLDKÉP WEILER ÁRPÁD: SZÁZ ÉVES A MÉSZ POLGÁRI TENNIVALÓK LÁNSZKI IMRE: ÕSBUDA XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK PIERRE

Részletesebben

Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról

Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról Tusnády László Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról Rendkívül mély tartalmat hordoz Madarász Imre legújabb könyvének a címe: Változatok a halhatatlanságra. A halhatatlan, az örök megújhodások, a

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos Mátyás, Göncz Árpád,

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_19.qxd 2008.08.22. 9:12 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat 2008. augusztus Mit jelent, mit jelenthet a XXI. században a nemzeti hovatartozás? És mi lehet a sorsa egy nem túl nagy lélekszámú

Részletesebben

Cserháti József Egyén és közösség

Cserháti József Egyén és közösség 48. évf. 12. szám 1983. december..dicsértessék a Jézus..." Bari Károly gyújtéséból A Szent Család - Tardon Sík Sándor Az élö Isten Cserháti József Egyén és közösség Párizsi beszélgetés M. D. Chenuvel Szabó

Részletesebben