PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM FEBRUÁR MÁRCIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. FEBRUÁR MÁRCIUS"

Átírás

1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM FEBRUÁR MÁRCIUS E D U M A H Ö K K Ö L T S É G V E T É S K A C N E K R O L O G E L N Ö K I I N T E R J Ú D Á N I A K Ü L F Ö L D I M U N K A B A A R A N G O L Á S C U R L I N G E G Y H E L Y B U D D H A A J Á N L Ó K R I T I K A

2 Alapképzésben CSAK KÉT ÉVET kell fizetni Szeptembertôl fizetnek elôször tandíjat a felsôoktatási hallgatók. A 2007-ben tanulmányaikat államilag támogatottként megkezdôk alapképzésben és egységes, osztatlan képzésben második évtôl 105 ezer, mesterképzésben a képzés teljes ideje alatt 150 ezer forint képzési hozzájárulást kötelesek fizetni évente. A tandíj összege az adott szakon, az adott évben tanulmányaikat megkezdôk képzési ideje alatt nem változhat. A tandíj bevezetését a felsôoktatásban tapasztalható, egyre erôsödô nemzetközi verseny indukálta, a kormány nem titkolt célja a mennyiségi felsôoktatást minôségivé tenni. Az oktatási kormányzat álláspontja szerint nem elfogadható a továbbiakban, hogy egyes hallgatók 8-9 év alatt végeznek el egy képzést, mintegy meghosszabbítva a középiskolai éveket. Többek között ezen tendencia visszaszorítása érdekében vezetik be a képzési hozzájárulást, aminek egésze az intézmény költségvetését növeli. Az egyetemek és fôiskolák a befizetett összeget intézményfej - lesztésre és tanulmányi ösztöndíjakra kötelesek fordítani, így a tanulmányi ösztöndíjak összege jelentôsen nôni fog, a legjobban teljesítôknek ráadásul nem is kell majd fizetniük. Takács Kata másodéves levelezô szakos hallgató azt reméli a képzési hozzájárulástól, hogy a hallgatók céltudatosabban döntenek majd továbbtanulásukról, akkor kezdik csak meg tanulmányaikat, ha biztosak benne, hogy érdekli ôket az adott szak és eltökélten, szorgalmasan törekednek majd arra, hogy a legjobb 15 százalékot erôsítsék. Másrészt úgy gondolom, hogy a befizetett összeg (alapképzésben 220 ezer forint a képzés egészére) az elhelyezkedés után egy pár hónap alatt megtérül. Ez a befektetés pedig véleményem szerint messzemenôkig megéri, a fontos, hogy jó intézményt és érdekes szakot válasszunk mondta. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 1

3 Tartalom Marketing KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A FELSÕOKTATÁSBAN Kedves Hallgatótársak ezzel a cikkel egy vitafórumot szeretnék nyitni itt a Pálya újságban, kérlek, szóljatok hozzá, írjátok meg Ti is a véleményeteket. KÜLFÖLDI MUNKA Ki ne gondolt volna már arra, hogy diploma után dolgozik egy-két évet külföldön, s aztán a kinn szerzett tudást itthon is hasznosítja? A következőkben leírok néhány szempontot, amire érdemes odafigyelni egy külhoni munkahely kiválasz - tásával kapcsolatban a munka szerzéstől az adózáson keresztül! 7 12 ELNÖKI INTERJÚ Ön szerint milyen értéket képvisel a Zsigmond Király Főiskola a magyar felsőoktatásban? 27 SZIDDHÁRTHA GAUTAMA (BUDDHA) A papok így szóltak: Ne aggódj maharadzsa! Magzat fogant királynéd méhében, és a magzat fiú lesz, nem lány. Fiad fog születni, s ha otthonában marad, világhódító császár lesz belőle. Ha elhagyja otthonát, s remeteségbe távozik, világot megvilágosító Buddha lesz belőle. 27 DÁNIAI MOZAIK AZ ÚTRA KÉSZÜLÔKNEK 17 Mindenki ismeri Andersen meséit, és aki érdeklődik a filmek iránt, biztosan hallott Lars von Trier-ről meg a Dogma 95 mozgalomról. Már Viggo Mortensen neve is ismerősen cseng, és ki ne emlékezne az Aqua rémes dalára, a Barbie girl-re, amit napjában húsz - szor hallhattunk a rádióban. Lám, mennyi mindent tudunk erről a csöppnyi országról! De talán nem árt még pár kedvcsináló mozaik azok számára, akik régóta fontolgatják, hogy egy hosszú hétvégére szóló fapados jegy birtokában belekóstolnak a skandináv világba. Csalódni nem fognak, az biztos! FÕSZERKESZTÕ: Szarka Gábor MUNKATÁRSAK: Bodor Adrienn, Csillik Blanka, Debreceni Mária, Dremák Szilvia, Esztergályos Máté, Fehér Anna, Görömbölyi Vanda, Hantos Katalin, Palánki Réka SZERKESZTÕSÉG ELÉRHETÕSÉGE: KIADJA: Zsigmond Király Fõiskola NYOMTATÁS: Demax Mûvek Nyomdaipari Kft. A ZSKF AZ EDUCATIO 2008 KIÁLLÍTÁSON A mintegy 7000 m 2 -es alapterületû Syma Sport és Rendezvényközpont adotthelyet január 18, 19-én az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításnak,ahol a Zsigmond Király Fô is - kola két standon is képviseltette magát. A fi - gye lemfelkeltôen és praktikusan berendezett standoknál a széles képzési kínálattal, pályaorientációs tanácsadással és nyereményjátékokkal találkozhattak az idelátogatók, amely során közel húsz, alaposan felkészített hallgató és a Fôiskola munkatársai várták az érdeklôdôket. Az egyik standon részletesen mutatkozott be a Zsigmond Király Fôiskola, ahol az idelátogatók megismerkedhettek a bölcsészettudományi-, gazdaságtudományi- és nemzetközi tanulmányok tíz alapszakjával, valamint a négy master képzés és kilenc szakirányú továbbképzési szak mindegyikével. Általánosan elmondható, hogy kiemelkedôen magas volt az érdeklôdés az andragógia (felnôttképzés), a kommunikáció és médiatudomány, valamint a szociológia szakok iránt. Akik viszont a matematika és a közgazdaságtan világában képzelik el a jövôjüket elsôsorban a gazdasági képzéseink miatt keresték meg standjainkat, ahol az emberi erôforrások, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment alapszakok iránt mutatkozott jelentôs érdeklôdés. Számos alkalommal merült felkérdés az oktatás struktúrája és a képzések felépítése, ezt követôen pedig a vizsgák kapcsán. Észrevehetô, hogy a felsôoktatásba je - lentkezôk többsége inkább kósza hírekkel, illúziókkal rendelkezik, mintsem pontos képpel a fôiskolai munka Világáról. Ezeket az olykor helyes és olykor bizony téves információkat hivatott megerôsíteni vagy éppen megcáfolni az a több mint húsz oktató, munkatárs és hallgató, akik segítettek eligazodni Fôiskolánk minden területén. Nyug ta tó lag hatott mindenkire, hogy egy biztos képet kaphat arról, hogy pontosan mi vár rá az elkövetkezô néhány esztendôben, amennyiben iskolánkat választja. A Fôiskola minden szakán a hosszú, tudományos munka eredményeképpen részletesen strukturált képzést biztosít, amely mindenesetben elôször bevezetô, látókörbôvítô jelleggel ismerteti meg a hallgatót a választott terület alapjaival, ezt követôen pedig a szakma kiválóságai (www.felvi.hu) segítenek elmélyülni az adott téma rejtelmeiben egy gyakorlatorientált képzés keretein belül. Elmondható, hogy az iskola épületében található jegyzettár segít a Fôiskola és a L'Harmattan kiadó által publikált tankönyvek és munkafüzetek beszerzésében. A Fôiskola nemcsak alapképzést, hanem mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakokkal is várja a tanulni vágyókat. Az egye - temi rendfokozattal kecsegtetô nemzetközi gazdaság és gazdálkodás valamint a nemzetközi ta - nulmányok MA képzésszámos más felsôoktatási intézményben végzett hallgató érdeklôdôsét is felkeltette, terveik szerint a biztos tudás érdekében nálunk folytatják tanulmányaikat. Az elméleti és gyakorlati tudás megszerzése mellett egyaránt fontos a kiváló nyelvtudás, amelyet színvonalas és sokrétû nyelvoktatással lehet alap, közép és felsô szinten tanulni, amirôl BME akkreditált nyelvvizsgát lehet szerezni intézményünkben. A másik standon a Zsigmond Király Fôiskola a munkaerôpiacra való felkészítés jegyében támogatta az érdeklôdôk pályaorientációját. A kuriózumszámba menô Karrier Centrum bemutatta a Fôiskola kutató intézetének pályakövetési prog - ramját; amely kutatás igazolja a ZsKF-es diploma értékét a hazai és a nemzetközi munkaerô piaci szituációkban. A helyszínen karrier tanácsadó szakemberek pályaválasztási tanácsadással segítik a fiatalok érdeklôdési körének megfelelô továbbtanulási orientációjukat. A Karrier Centrum a hivatásának megfelelôen adott esetben diákmunkákkal, a szükséges szakmai gyakorlat letöltésére gyakorlati munkákkal, illetve a diploma megszerzését követôen pedig korunk dinamikusan változó munkaerôpiacán segít megtenni az elsô néhány lépést jelentôs kapcsolati tôkéje lévén hallgatóink számára. Érdekességként megemlíthetô, hogy a Fôiskola által közreadott szóróanyagok, brosúrák, iskolai kiadványok nagy érdeklôdésre tettek szert, illetve a legötletesebb ajándéktárgy díjat a ZSKF iránytûje nyerte el, melyet az érdeklôdôk egy karrier-tanácsadás után kaptak, hogy mindig, mindenben megtalálják a helyes irányt. A kiállítás során számos médium kereste meg Fôiskolánk képviselôit, hogy közelebb kerülhessenek, megismerkedhessenek az egyik legdinamikusabban fejlôdô felsôoktatási intézménnyel, a Zsigmond Király Fôiskolával. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 3

4 MA MAradj velünk, mert magasszintû és piacközpontú az oktatás! mert a diploma kézhezvételekor már több hónapos aktív gyakorlaton leszel túl! mert nem maradnak el az órák, szigorúbban veszik a számonkérést! MERT ITT OTTHON VAGY! mert a tudományterület legmagasabban kvalifikált és széles tapasztalatokkal rendelkezô szakembereitôl ismerheted meg az elméleti és gyakorlati összefüggéseket! Ne MAradj le! SZEREZZ MASTER DIPLOMÁT, MÁRCIUS 15-IG MÉG JELENT - KEZHETSZ, NÉGY MASTER SZAK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ, MASTER NYÍLT NAP A FEBRUÁR 27-ÉN 15 ÓRÁTÓL A ZSGIMOND KIRÁLY FÔISKOLÁN. GYERE EL MAster NYÍLT NAPUNKRA!!! február 27. Figyeld a ZSKF hirdetôtábláit. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA Nemzetközi tanulmányok MA Poitikatudomány MA Vallástudomány MA MAMA Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak olyan hallgatók képzését célozza, akik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia magasan kvalifikált szakemberei kívánnak lenni, akik jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és több nyelven tárgyalóképesek. Ennek érdekében a mesterszakon biztosítjuk mindazokat a feltételeket, amelyek a nemzetközileg is elismert közgazdász diploma megszerzését lehetôvé teszik. A mesterszak a Fôiskola hagyományainak megfelelôen a hallgatók számára az elméleti képzés és a gyakorlati ismeretek magas szintû oktatá - sának ötvözetén alapul. A Fôiskola kiváló oktató gárdája mellett a mesterszak hallgatóinak egye - dülálló lehetôséget jelent a Magyar Tudomá - nyos Akadémia Világgazdaságtani Kutató Inté - zetének bekapcsolódása az oktatásba. A Fôisko - la és a Kutató Intézet közötti együttmûködés nemcsak a világgazdaság folyamatait legjobban ismerô szakemberek oktatási tevékenységét je - lenti, hanem a hallgatók számára lehetôvé teszi a kutatásokba való bekapcsolódást is. A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon pénzügypolitikai, fejlesztéspolitikai, nemzetközi kommunikációs és Európai Uniós szakirányok in - dulnak. Ezek felvételével a világgazdasági viszo - nyokhoz való alkalmazkodás egy-egy speciális területét lehet mélyrehatóan elsajátítani. A szakirány választás lehetôséget nyújt arra, hogy a hallgatók azon a szakterületen mélyítsék el tudásukat, ahol a késôbbiekben dolgozni kívánnak. A magas szintû oktatás mellett diákjainknak se - gítséget nyújtunk abban, hogy diplomájuk kézhezvételekor már több hónapos aktív gyakorlattal rendelkezzenek. Az Európai Unió programjai - hoz kapcsolódva lehetôség van arra is, hogy külföldi képzésekbe is bekapcsolódjanak. Hallgatóink tudományos fejlôdését a TDK munka segítésén túl szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok készítésével is elômozdítjuk, biztosítva számukra az elôadás, publikálás lehetôségét. Nemzetközi tanulmányok MA Az európai uniós tagsággal megnô az igény olyan magasan kvalifikált nemzetközi tanulmányokban jártas szakemberek iránt, akik tájékozottak az Euró pai Unió ügyeiben és intézményes világában, és képesek felismerni a tagságból eredô feladato - kat és megragadni a lehetôségeket. Erre csak úgy nyílik módjuk, ha megfelelô idegen nyelvtudással, diplomáciai és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, sokoldalú és modern társadalomtudományi képzésben részesülnek. A mesterképzési szak képzési célja, az el - sa játítandó szakmai kompetenciák: A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi mûveltséggel rendelkezô szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati öszszefüggéseit. A képzést elvégzô hallgatók magas szintû nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai mûveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti ôket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi ôket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, elôrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlôdési tendenciáit és megfelelô diszciplináris civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti, valamint gyakorlati diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai jellegû ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történô folytatására. Politikatudomány MA A politikatudomány mester szakot választók a tudományterület legmagasabban kvalifikált és széles tapasztalatokkal rendelkezô szakembereitôl ismerhetik meg Magyarország és az Európai Unió politikai rendszereinek elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Megszerzett tudásuk és mûveltségük, képessé teszi ôket a széles értelemben vett politikum folyamatinak megértésére és elôre jelzésére, továbbá a szintetizáló és elemzô gondolkodás tökéletesítésére. Vallástudomány MA A Zsigmond Király Fôiskola 2000-ben kezdte meg mûködését, a vallástudomány a Vallásfilozófia és vallástörténet elnevezésû tantárgy formájában már a kezdetektôl jelen volt a szakjainak tematikáiban ban Fôiskolánk elindította a Szabad bölcsész alapszakot, Vallástudomány, Filmelmélet és filmtörténet, valamint Kommunikáció- és médiatudomány szakiránnyal. Az országban je - lenleg 4 vagy 5 szabad bölcsész alapszak mûködik vallástudomány szakiránnyal, mesterképzés azonban egyelôre csak fôiskolánkon indul. A ZSKF adja ki a Vallástudományi szemle c. folyóiratot, mely az országban jelenleg az egyetlen fe - le kezetsemleges vallástudományi folyóirat, a szerkesztôség is itt mûködik. Fôiskolánkon Vallás, társadalom, politika Kutató Központ mûködik. Miért tanuljunk vallástudományt? Az embert alapvetôen meghatározza az, hogy homo religiosus. ami annyit jelent, hogy minden emberben van valamiféle érzékenység a transzcendens iránt, tud annak létérôl, keresi, küszködik vele, esetleg vadul hadakozik ellene, de tel - jesen függetleníteni magát tôle soha nem tudja. A felvilágosodással jelentkezô erôteljes szekularizáció a várakozással ellentétben nem szüntette meg a vallási jelenségeket, hanem ellenkezôleg, az elbizonytalanodás és pluralizmus az egyes vallások követôit nagyobb biztonság keresésére ösztökélte, esetenként a fundamentalizmus felé taszította. Mindezek a jelenségek és összefüggések átértékelôdtek és különösen nagy fontosságot kaptak az utóbbi egy-két évtized radikális történelmi-politikai változásai során, mint amilyen a globalizáció, az Európa fejlett országaiba be - áramló muzulmán tömegek, a szocialista tábor megszûnése, az iszlám országok egyre élesebb szembehelyezkedése a Nyugattal. A vallás terén is új jelenségekkel találkozunk: Európában egyre jobban divatba jönnek a keleti vallások, és szerte a világon új vallások és szekták alakulnak. A vallás és politika, vallás és társadalom, vallás és kommunikáció, vallás és tudomány viszonylatokban fellépô problémákkal, zavarral, egymás kölcsönös meg nem értésével mindenki nap mint nap találkozik a gyakorlatban, akár személyes tapasztalat útján, akár a médiában. A gyakorlati problémák megoldása azonban lehetetlen addig, amíg azok elméleti háttere nincs tisztázva. Úgy szintén lehetetlen a jelen helyzetben kiigazodni a történeti háttér ismerete nélkül. A Vallástudomány mesterszak célja, hogy na - gyon alapos elméleti-történeti hátteret adjon a vallási jelenségek és problémák megértéséhez. Ennek birtokában hallgatóink képesek lesznek tájékozódni a jelenben és a kellô toleranciával és tapintattal közeledni más vallások képviselôi felé, ugyanakkor kialakul bennük az a kritikai érzék, mellyel felismerik, ha bárki a vallást emberek manipulására akarja felhasználni. Mivel Európában élünk, és számunkra elsôdlegesen saját sorsunk megértése és szellemi gyökereink ismerete a fontos, mesterszakunkat a három Ábrahám-vallásra építettük, a zsidóságra, kereszténységre és iszlámra. Amint az Ábrahám-vallás kifejezés is mutatja e hármat nem izoláltan, hanem inkább a közös gyökereket keresve, kapcsolataiban vizsgáljuk. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 5

5 HÖK Tájékoztató HÖK a ZSKF-en! Búcsú, átadjuk a stafétát! Min munkálkodunk éppen? Igyekszünk felmérni az igényeket mire vágynak a fôiskola hallgatói és megvalósítani azokat. Igyekszünk szint vinni a szemeszter mindennapjaiba, nem csak a jó hangulatú bulikkal, hanem kirándulásokkal, és egyéb játékos és közösségépítô programjainkkal, melyekrôl tájékozódhatsz a suli plakátokról, vagy ha felveszel minket ismerôsnek az iwiw-en: Király Zsigmond. Ha bejössz az irodánkba (amely a TO val szemben van), mindig jó kedélyû, mosolygós segítôkész arcokat találsz. Legyen szó kérelemrôl, vagy esetleg arról., ki az illetékes, vagy nem tudod, hogy kitôl kérhetnél jegyzetet, mi segítünk! Szeretnél esetleg többet megtudni egy tantárgyról, vizsgáról? vagy hogy hogyan tudod a leghatékonyabban megoldani a problémáidat? Esetleg Albérletet keresel kínálsz, vagy csak szeretnél olcsón tankönyvet venni?! De ha csak megpihennél két óra között az iroda akkor is nyitva áll! Egy éve új tagokkal bôvült a Hallgatói Önkormányzat, akikre a következô tavaszig számíthatsz! Olyan tagokkal, akik a mindennapi munka fontos résztvevôivé váltak. Ha bárki elakad a fôiskola útvesztôjében nyugodtan forduljon hozzájuk, illetve a HÖK bármely tagjához. Ki miért lépett be a HÖK-be? a válasz szinte mindig ugyan az:..szerettem volna tagja lenni a csapatnak. Nem csak a társaság, a lehetôségek miatt is, melyeket lá - tok a fôiskolán, és jó lenne kiaknázni!. Sokan vannak a HÖK -ben, akik rengeteget dolgoznak, szerveznek, önálló posztjuk nincs, de részvételük elengedhetetlen a hatékony mûködéshez. Az elmúlt 3 szemeszterben végig dolgoztunk, ha nem is olyan látványosan hiszen az igazán lényeges dol gok csendben zajlanak. Sikerült sokkal igazságosabbá tenni a Lakhatási és Szociális Támogatások elbírálását, szponzorokat, támogatókat szerzni a rendezvényekhez, és mindig felkészülten tájékoztatni titeket a tanulmányi és vizsga - szabályzatról. Nem kis munka árán beindult végre a sport kör a suliban De sokáig sorolhatnám a kis dolgokat is, hogy szereztünk nektek jegyzetet, elintéztük rengeteg diák társatok ügyes bajos dolgait, megírtuk kérvényeit Jelent pillanatban a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat átdolgozásán munkálkodunk és igyekezzük megoldani a vizsgaidôszakban felmerült problémáikat. Kérjük tanácsaiddal, tapasztalataiddal támogasd munkánkat, és küld elé észrevételeidet.. Leköszönô hökösként fájó szívvel búcsúzunk, és jó munkát, sok sikert kívánok minden régi nevében az újaknak, és szeretnék bátorítani mindenkit, hogy lépjen be a HÖK-be, dolgozzatok együtt egy jó csapatban, mert együtt, könnyebb a munka és az ötletelés! Szalai Zsófia 6 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS HÖK VÁLASZTÁS! Mibôl áll a HÖK munkája? Zsigmond Király Fôiskola fiatal iskola, így nem könnyû a Hallgatói Önkormányzat tagjának lenni. A mellett, hogy jó móka gólyatábort szervezni, vagy a nyári fesztiválokon részt venni, meglepôen sok idôt és energiát igényel, Persze nem csak ezek a feladatok vannak, amit hökösként el kell látni. Programszervezésen túl a legfontosabb feladatunk a diákok érdekeinek képviselete. Nem is gondolnátok, hogy milyen sok társatok fordult hozzánk kéréssel, ta - náccsal, vagy útmutatásért. Azt hiszem nyugodt szívvel állíthatom, hogy nincs olyan ember, akinek ne igyekeztünk volna segíteni, és hihetetlenül kevés azok száma, akiknek nem tudtunk. Az érdekképviselet. Sokkal láthatatlanabb, megfoghatatlanabb. Hihetetlenül nehéz bizalmat szerezni, és elérni azt, hogy a hallgatók bátran forduljanak hozzánk panaszaikkal, javaslataikkal, ötleteikkel. Azon vagyunk, hogy bízza - tok bennünk, hiszen értetek vagyunk! Fiatal, lendületes és lelkes csapatként, rengeteg céllal és ötlettel tekintünk a jövôbe, amelyek megvalósításra várnak. Szeretnénk, ha azok a hallgatók, akik szí - vesen részt vennének a HÖK munkájában, jelentkeznének: a címre küldjék el önéletrajzukat, motivációs levelüket, és 50 zskf-es hallgató támogató aláírását ( ETR kóddal együtt). Figyelem! Egy hallgató csak egy támogató aláírást adhat, különben érvénytelen. Mindegy milyen szakos, tagozatos vagy, illetve, hogy melyik évfolyamra jársz! Hogyan folyik a választás? Évente van HÖK választás, és minden megválasztott képviselô mandátuma két évre szól. Miért van ez így? Mert így folyamatos a HÖK munkája. Egy újonnan megválasztott HÖK nek nem kell szembesülnie azzal, amivel nekünk kellett 2006 tavaszán, hogy elôröl kell kezdenie mindet, és nincs vagy vajmi kevés az a tapasztalat, amire építeni lehet. A jelentkezôk fontosabb személyes adatai, céljai elérhetôek lesznek március eleje és április 14 e között az iskola internetes rendszerén keresztül (vagy ETR vagy HIK), és itt lehet szavazni a legszimpatikusabb jelöltre. A 15 legtöbb szavazatot kapó hallgató hivatalosan is a HÖK teljes jogú tagja lesz. Miért fontos, hogy szavazzál?!? Ahhoz, hogy újra legitim HÖK jöjjön létre, amely jogilag is képes ellátni feladatait, a fôiskola legalább 20% -ának szavaznia kell. Ez mindenkinek az érdeke. Sajnos nagyon sok hallgató nem érdeklôdik a fôiskola vagy a HÖK munkája iránt. Szeretném ôket is bátorítani arra, hogy szavazzanak! Ha nem maguk miatt, akkor azok miatt, akiknek már segítettünk, vagy akiknek segíthetünk. Rengeteg tervünk, célunk van, amit meg szeretnénk valósítani, de ehhez sok új emberre van szükségünk. Legyél TE az egyik! Érdeklôdsz, vagy gondod, kérdésed esetleg ötleted van: Ha bármilyen kérdésetek, panaszotok van, elérhettek minket a szokásos elérhetôségeinken: Ha SOS segítség kell fent vagyunk MSNen, Keress minket iwiw-en is, ahol eddig is megkönnyítettük mindennapjaitokat, és a legfontosabb információkat az üzenô falon eljutattuk nektek: Király Zsigmond, (Zsiga) néven. Vagy várjuk leveled a HÖK elôtti leveles ládába! Tegyünk együtt a suliért! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A FELSÔOKTATÁSBAN Lassan kilenc esztendôvel ezelôtt, 1999-ben 29 európai állam oktatási minisztere rendezett találkozót az ôsi egyetemvárosban, Bolognában. Nem titkolt céljuk volt az európai felsôoktatási rendszer megreformálása.. Ennek jegyében terveik között szerepelt, hogy kétévente összeülnek, országonként értékelik és megvitatják az oktatás helyzetét, egyfajta képzési körképet festenek le. Ezzel párhuzamosan újabb és újabb célkitûzéseket fogalmaznak meg a felsôoktatás versenyképességének megôrzése és növelése érdekében, természetesen mindig szem elôtt tartva az Európai Unió és az Európa Tanács által alkotott, a tagállamokra kötelezô érvénnyel bíró rendeletekre. Az elmúlt néhány évtizedben, sorra megnyíltak a határok, és a tôke mellett, a munkaerô szabad áramlása generálta azt az igényt, hogy a diplomásokat évente ezresével, tízezresével kibocsájtó fôiskolák, egyetemek a bolognai átalakuláshoz, azaz a többciklusú képzési struktúrához csatlakozzanak. Ennek fényében szükséges a képzés átalakítása, modernizálása, egységesítése nemzetközi szinten. Fontos szempont lett, hogy a tagországok felsôoktatási rendszerei között biztosított legyen a rugalmas átjárhatóság, a 6 féléves alapképzés (BA v. BSc.), továbbá a négy féléves mesterképzés (MA v. MSc.), esetenként harmadik ciklus gyanánt pedig a doktori képzés (PhD, illetve DLA-fokozat). A migráció, mint a fokozódó jelenség következtében egyre többen készülnek tanulmányaikat külföldön folytatni, hol rövidebb, hol hosszabb idôre.,ezért szükségessé vált egy olyan egységes rendszer, amelyben világos és egyértelmû, hogy az adott oklevél milyen fokozatot és képzettséget, hány teljesített kreditet tartalmaz és ez valójában mire jogosít fel. Az elômeneteli, képzési és követelményi rendszer mellett átalakulóban van a támogatási, finanszírozási, költségtérítési rendszer is, hiszen ma már a hallgatók fele saját maga finanszírozza tanulmányait. Mint ismeretes a korábban államilag finanszírozott képzést felváltotta az úgynevezett államilag támogatott formáció. Ez leegyszerûsítve, röviden azt jelenti, hogy az ingyenes felsôoktatás megszûnt, hiszen minden hallgatónak részt kell vállalnia a képzés költségeibôl. Maga a képzési hozzájárulás évente az alapképzésen 105, a mesterképzésben pedig 150 ezer forintot jelent, amely összeg a teljes képzés végéig nem emelhetô. Fontos szempont volt, hogy a mennyiségi képzés helyett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a minôségi felsôoktatás megteremtésére. Hangsúlyozandó, hogy a befizetett összegek az intézményeknél maradnak, amelyet a szükséges beruházásokra, mint pél - dául az infrastruktúra fejlesztésére, a magasan kvalifikált oktatók megszerzésére lehet fordítani. Ezenfelül nagyobb részt lehet elkülöníteni az ösztöndíjak kifizetésére, amely a tanulmányi átlag alapján osztható ki, így a legjobbaknak mégis marad ingyenes a felsôoktatás. Emellett értelemszerûen megmaradt a költségtérítéses finanszírozási forma. A változtatások, reformok mellett és ellen számos érvet lehet felsorakoztatni csupán nézôpont kérdése de az tény, hogy a különbözô intézkedések értelemszerûen a hosszú távú elvárásoknak, az egyre egységesebb európai (nemzetközi) normáknak, a végzett hallgatók versenyképességének növelésének, valamint a költséghatékony gazdálkodási módoknak igyekeznek megfelelni. Több felmérés és statisztikai adat is publikálásra került az elmúlt esztendôkben, miszerint rendre más a magasabb képzési hozzájárulást fizetôk és az államis hallgatók tanulmányi átlaga, felsôoktatásban eltöltött ideje. Az elemzések sorra rávilágítanak, hogy míg a fizetôs hallgatók törekednek a képzési idejüket a tantervben elôírt idô alatt befejezni, addig államis kollégáig kirívó esetekben akár 8-9 évig is iskolájuk padjait koptatják. Ez pedig nagyságrendileg a tanulmányi átlagokra is utal! (Természetesen nem szabad általánosítani és elfeledkezni az államis, lelkiismeretes, szorgalmas hallgatókról sem. A szintén megváltoztatott ösztöndíjrendszer minden esetben az ô érdekeiket, támogatásukat szolgálja.) Az a korábbi elgondolás, hogy a középiskolás harmadikos, negyedikes jegyek, az érettségi átlag dönti el, hogy a hallgató 3-5 éven keresztül fizet-e képzéséért egyáltalán nem serkenti a ta - nu lás iránti vágyat. Ezt azzal küszöböli ki az új rendszer, hogy figyelembe veszi a hallgatók ta - nulmányi átlagát, s a kiválóan jól teljesítô költségtérítésesek átkerülhetnek a támogatott finanszírozási formába, illetve a rosszul teljesítôek értelemszerûen költéstérítéses formában foly - tat ják tanulmányaikat. A felsôoktatási intézményeknek kitûzött céljuk, hogy a hallgatók magas ismeretanyaggal, ezáltal jó, jeles eredménnyel hagyják el az alma matert. Ehhez az oktatás színvonalának javítása, az értékes és érdekes órák megtartása, valamint az anyagi motivációs faktor emelése lehet a kulcs. Mint már elôzôekben említettem a teljes hallgatói létszám fele költségtérítéses formában végzi tanulmányait, ezeknek a hallgatóknak, akik egyáltalán nem jellemzô, hogy alacsonyabb pontszámokkal kerültek be a felsôoktatási intézménybe, mint államilag finanszírozott társaik semmiféle érdekvédelmük nincs, a HÖOK kizárólag az állami finanszírozású nappali hallgatók érdekképviselete. Holott a költségtérítéses képzésre járó hallgatók, ha dolgoznak, vagy szüleik adójából származó összeg nyújt fedezetet az állami finanszírozott képzésben részesülô hallgatók tanulmányainak pénzügyi forrására, hiszen az sincs ingyen, esetenként és fejenként többe kerül, mint a költségtérítés. Megfontolandó, hogy rövid idôn belül meg kellene alakítani a térítéses hallgatók érdekvédelmi szervezetét, amelynek a feladata lenne, hogy a fellépjen a képzésüket saját forrásból fedezô hallgatók jogainak képviseletében. Kedves Hallgatótársak ezzel a cikkel egy vitafórumot szeretnék nyitni itt a Pálya újságban, kérlek, szóljatok hozzá, írjátok meg Ti is a véleményeteket. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 7

6 ÚJÍTÁSOK: Örömmel jelentjük, hogy a szakmai gyakorlati pozíciók és az állásajánlatok mellett immár diákmunka lehetôségekkel is állunk a hallgatók rendelkezésére. Rész mun kaidôs pozícióinkat keresd a honlapon és az aulában lévô, megújult hirdetôtábláinkon! Továbbá egy új szolgáltatásunkra szeretnénk felhívni a figyelmeteket: karrier-ta - nács adásra lehet jelentkezni személyesen az irodában (A22/2), telefonon ( /255) vagy en Segítünk önéletrajzot és motivációs levelet írni, kiválasztani az adatbázisunkból a legmegfelelôbb ajánlatot, interjúkra segítünk felkészülni, stb. A munkaerôpiacra készítünk fel, forduljatok hozzánk bizalommal! SZAKMAI GYAKORLAT: február 6.-án a Kossuth teremben a GVI-s hallgatóknak szakmai gyakorlattal kap csolatos elôadást szervezett a Gaz da - ság- és Vezetéstudományi Intézet, valamint a Karrier Centrum. A meghívott szakmai partnerek rövid elôadások kereteiben bemutatták cégeik mûködését és profilját, valamint gyakorlati pozíciókat ajánlottak hall gatóinknak. KARRIER CENTRUM AZ EDUCATIO KIÁLLÍTÁSON: A Karrier Centrum munkatársai is részt vettek az Educatio 2008 Nemzetközi Oktatási Szak - ki állításon, melyet a SYMA Sport- és Ren dez - vényközpontban tartottak. A közel 40 ezer látogató közül rengetegen fordultak meg a ZSKF, A munkaerôpiacra készít fel standjánál, ahol pályaorientációs tanácsadáson vehettek részt a leendô hall gatók, Mészoly Gá bor tanár úr jóvoltából. Célunk az volt, hogy a diákok minél részletesebb információt kapjanak a Zsigmond Király Fôiskolán zajló mun kaerôpiaci képzésekrôl és tréningekrôl, illetve hogy bemutassuk a piacképes diploma elônyeit. Fôleg az érettségi elôtt álló középiskolások jöttek nagy számban, de kellemes csalódást okoztak azok a diákok is, akiknek még messze van az érettségi, de már érdeklôdnek, tájékozódnak, elôre gondolkodnak. ELÔZETES: május 09.-én kerül megrendezés re a Karrier Nap és Állásbörze a Zsig mond Király Fôiskolán! Részletek a Karrier Cent rumban! Karrier Centrum Együttmûködési megállapodások: A fôiskola együttmûködési keret-megállapodásokat kötött különbözô cégekkel, melyek azon túl, hogy kiemelt partneri kapcsolatokat jelentenek, biztosítják a szakmai gyakorlati helyek és az állásajánlatok folyamatos utánpótlását. Megállapodás eddig a következô céggekkel jött létre: Bestens Consulting Kft. Fôvárosi Vízmûvek Zrt. Get Work Hungary Személyzeti Tanácsadó Zrt. Karrier Hungária Kft. Otthon Centrum Odor & Co Ingatlaforgalmazó Kft. Pannon-Work Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Start Kiadó Kft. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. VGD Ferencz & Partner Kft. Your Profile Management Consulting Group Kft. Az állásajánlatokat, szakmai gyakorlati pozíciókat és diákmunkákat keressétek a honlapon és az aulában lévô hirdetôtáblánkon! Bihari Emília KarrierTipp: AZ ÖNÉLETRAJZ 1. Két oldalnál ne legyen hosszabb, még akkor sem, ha már sok munkahelyed volt! 2. Egész alakos; bikinis; koktéllal pózolós; ballagáson fényképezett; stb. fotók kizárva! 3. Kerüljük a szóismétlést, és nagyon ügyeljünk a helyesírásra! 4. Hobbi rovat: ha nem lényeges vagy általános, akkor inkább hagyjuk ki! 5. Nem érdemes füllenteni! 6. Ha en küldjük el, ne csak pusztán csatoljuk a CV-t, hanem írjunk is pár sort! Részletekért és bôvebb információ - kért keresd fel irodánkat (A22/2)! Újra indulnak a munkaerôpiaci-képzések a Zsigmond Király Fôiskolán: Immár harmadjára indulnak útjukra a diploma megszerzéséhez szükséges munkaerôpiaci képzés kurzusai, mely ebben a félév ben a végzôs nem zet kö - zi kap csola tok sza kos hall gatók szá - má ra kötelezô. A képzés tréning jellegû, harminc óra idôtartamú, és maximum 20 fôs csoportlétszámmal kerül lebonyolításra. A hallgatók a számukra megfelelô képzési idôpontot az ETRen keresztül vehetik fel. A képzés célja, hogy bevezesse a résztvevôket a karrierépítés sajátosságaiba, rejtelmeibe, továbbá hogy tudatos karriertervezésre sarkallja a leendô munkavállalókat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azoknak a végzôs KMI-s és GVI-s hallgatóknak is teljesíteniük kell a kurzust, akik az elôzô félévben nem vettek részt rajta. Aki el vannak maradva a kurzus teljesíté - sével, kérjük hogy a Karrier Centrumban keressék fel Bihari Emíliát! Ôk két tréning közül választhatnak: Életrajz és pályázatírás Tanulási zavarok és segítô módszerek 2005 márciusa óta dolgozom a Zsigmond Király Fôiskolán, január óta vagyok a Karrier Centrum munkatársa. Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, a Pénzügyi és Számviteli Fôiskolán végeztem, a válla latgazdálkodási szak külkereskedelmi ágazatán. Szakmai pályafutásom elsô 15 évét a Tungsram Rt-nél (jelenleg GE Lighting Tungsram) töltöttem mint külkereskedô, majd Customer Service manager ill. specialista. Onnan kerültem a Nemzetközi Üzleti Fôiskolára (IBS), az Oxford Brookes University magyarországi intézményéhez, ahol mint szakmai gyakorlat koordinátor (placement officer) tevékenykedtem. Több mint 8 éven keresztül szerveztem és koordináltam a gyakorlati évvel kapcsolatos teendôket, kezdve a cégkapcsolatok kialakításától és gondozásától az inter - júztatáson keresztül az ad-hoc felmerülô legváratlanabb kérdésekig. A szakmai gyakorlati év intézése meglehetôsen komplex és többlépcsôs feladat volt, ennek megfelelôen nemcsak adminisztratív jellegû. Magában foglalta már a gyakorlati évre való felkészítés folyamatát is magát a gyakorlati évet majd az azt lezáró szakdolgozat megírásához illetve annak védéséhez nyújtott segítséget. A felkészítés során, a szak elôírásainak megfelelôen, rendszeresen tartottam a hallgatóknak un. üzleti készségek gyakorlati szemináriumot angol és magyar nyelven. E feladat komplexitása is nagyon jó lehetôséget nyújtott arra, hogy mind a munkaerôpiac, mind pedig az oda igyekvôk lehetôségeirôl, elvárásairól és követelményeirôl igen részletes és átfogó képet kapjak. Bízom benne, hogy az eddig megszerzett ismereteimmel és tapasztalataimmal a Karrier Centrum munkájához is tevôlegesen tudok hozzájárulni. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 9

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS Tartalom Zsigmond Király Fõiskola A hallgatóbarát fôiskola pótfelvételi 2009 Jelentkezési határidô: 2009. július 24 augusztus 13.

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia Emberi erôforrások Gazdálkodási és menedzsment Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás Szociológia Nemzetközi tanulmányok Kommunikáció

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. FEBRUÁR MÁRCIUS

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. FEBRUÁR MÁRCIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. FEBRUÁR MÁRCIUS H Í R E K K L U B D S Z E M L E S Z A B A D B Ö L C S É S Z E R A S M U S A K I K R E B Ü S Z K É K V A G Y U N K A M E R I K A

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP és ÁLLÁSBÖRZE 2009. április 24. PÁLYA 2006 MÁJUS 1 Tartalom DR. SZABÓ SZILVIA Az önéletrajzból kitűnik, hogy az elmúlt

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Zsigmond Király Fôiskola Kommunikáció és médiatudomány BA Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

PALYA TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012.

PALYA TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012. PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012. FEBRUÁR MÁRCIUS TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Tartalom NEMZETKÖZI LEHETÖSÉGEK Miért hasznosak, fontosak a

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola INTÉZMÉNYI RÉSZÖSZTÖNDÍJ MENTORPROGRAM NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT MAGAZIN IX. ÉVFOLYAM 2014 2015.

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola INTÉZMÉNYI RÉSZÖSZTÖNDÍJ MENTORPROGRAM NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT MAGAZIN IX. ÉVFOLYAM 2014 2015. PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IX. ÉVFOLYAM 2014 2015. TÉL NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT MENTORPROGRAM INTÉZMÉNYI RÉSZÖSZTÖNDÍJ Tartalom ÚJABB ELISMERŐ ADATOK A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA KÉPZÉSEIRŐL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

TOMORI VILÁG. Hasznos információk Főiskolai események. A Főiskola eddigi története

TOMORI VILÁG. Hasznos információk Főiskolai események. A Főiskola eddigi története TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes lapja 1. évfolyam 1. szám 2012. december-2013. január A Főiskola eddigi története Hasznos információk Főiskolai események F E L H Í V Á S KEDVES HALLGATÓ! Ezúton

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki!

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. SZEPTEMBER KAPCSOLATÉPÍTÉS: a sikeres karrier alapja Mi az a fer? Karrier Olaszországban MŰSZAKI KÉPZÉSEK: övék a

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin IX. évfolyam 2. szám 2009. április www.felvi.hu A jelentkezés után Ügyintézés és e-felvételi Jogi segítség E-felvételi statisztikák Sulinettel

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola M A G A Z I N I. É V F O L Y A M 2 0 0 6. M Á J U S

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola M A G A Z I N I. É V F O L Y A M 2 0 0 6. M Á J U S P R O G R A M N y á r i f e s z t i v á l o k Állandó HÕLÉGBALLONOS UTAZÁS Szállj be a városnézõ ballonba és ismerkedj meg a budapesti panorámával. Kilövés : a Westend City Center tetõkertjén. Táv: 150

Részletesebben

Kedves Leendő PSZK-s Hallgató!

Kedves Leendő PSZK-s Hallgató! 1 Kedves Leendő PSZK-s Hallgató! Most egy igen nehéz döntés előtt állsz, nem szívesen lennék most a helyedben. Hogy a döntésed mégis egy kicsit megkönnyítsük, állítottuk össze ezt a kiadványt. Igyekeztünk

Részletesebben

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER 2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER Született negyvenöt éve 11 Magyar Rektori Konferencia az egyetemen 25 Nemzetek gazdasága 29 Labdarúgó Egyetemi Kupa 12 Felújítások egyetemszerte 23 Sástó 2006 Nem, ez a

Részletesebben

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES Elektronikus kiadás Bevezetõ Bevezetõ Szia, kedves Gólya! Elõször is gratulálunk a sikeres felvételidhez,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A 2012-ES FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNYVÁLTOZÁS BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAINAK KUTATÁSA. Készítette:

Részletesebben

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi...

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi... A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. DECEMBER VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes Slágerszakmák 2010 www.felvi.hu TÚLKÉPZÉS a kommunikáció szakon Készülődj!

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben és januárban Pontszámítás a gyakorlatban

December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben és januárban Pontszámítás a gyakorlatban A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. DECEMBER www.felvi.hu December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI

Részletesebben

Ifjúsági Civil Szolgáltatók. Tanácsadások Módszertana

Ifjúsági Civil Szolgáltatók. Tanácsadások Módszertana Ifjúsági Civil Szolgáltatók Tanácsadások Módszertana A program együttműködő partnerei FUTUROPE Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület AGES QUOD AGIS Szolgáltató és Információs Központ Kht Dél-alföldi HEURégió

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER NOVEMBER Tartalom Zsigmond Király Fõiskola MIÉRT A ZSIGMOND KIRÁLY FÔISKOLÁT VÁLASSZAM? mert jók és segítôkészek a tanárok, mert nem maradnak

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben