PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM FEBRUÁR MÁRCIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. FEBRUÁR MÁRCIUS"

Átírás

1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM FEBRUÁR MÁRCIUS E D U M A H Ö K K Ö L T S É G V E T É S K A C N E K R O L O G E L N Ö K I I N T E R J Ú D Á N I A K Ü L F Ö L D I M U N K A B A A R A N G O L Á S C U R L I N G E G Y H E L Y B U D D H A A J Á N L Ó K R I T I K A

2 Alapképzésben CSAK KÉT ÉVET kell fizetni Szeptembertôl fizetnek elôször tandíjat a felsôoktatási hallgatók. A 2007-ben tanulmányaikat államilag támogatottként megkezdôk alapképzésben és egységes, osztatlan képzésben második évtôl 105 ezer, mesterképzésben a képzés teljes ideje alatt 150 ezer forint képzési hozzájárulást kötelesek fizetni évente. A tandíj összege az adott szakon, az adott évben tanulmányaikat megkezdôk képzési ideje alatt nem változhat. A tandíj bevezetését a felsôoktatásban tapasztalható, egyre erôsödô nemzetközi verseny indukálta, a kormány nem titkolt célja a mennyiségi felsôoktatást minôségivé tenni. Az oktatási kormányzat álláspontja szerint nem elfogadható a továbbiakban, hogy egyes hallgatók 8-9 év alatt végeznek el egy képzést, mintegy meghosszabbítva a középiskolai éveket. Többek között ezen tendencia visszaszorítása érdekében vezetik be a képzési hozzájárulást, aminek egésze az intézmény költségvetését növeli. Az egyetemek és fôiskolák a befizetett összeget intézményfej - lesztésre és tanulmányi ösztöndíjakra kötelesek fordítani, így a tanulmányi ösztöndíjak összege jelentôsen nôni fog, a legjobban teljesítôknek ráadásul nem is kell majd fizetniük. Takács Kata másodéves levelezô szakos hallgató azt reméli a képzési hozzájárulástól, hogy a hallgatók céltudatosabban döntenek majd továbbtanulásukról, akkor kezdik csak meg tanulmányaikat, ha biztosak benne, hogy érdekli ôket az adott szak és eltökélten, szorgalmasan törekednek majd arra, hogy a legjobb 15 százalékot erôsítsék. Másrészt úgy gondolom, hogy a befizetett összeg (alapképzésben 220 ezer forint a képzés egészére) az elhelyezkedés után egy pár hónap alatt megtérül. Ez a befektetés pedig véleményem szerint messzemenôkig megéri, a fontos, hogy jó intézményt és érdekes szakot válasszunk mondta. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 1

3 Tartalom Marketing KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A FELSÕOKTATÁSBAN Kedves Hallgatótársak ezzel a cikkel egy vitafórumot szeretnék nyitni itt a Pálya újságban, kérlek, szóljatok hozzá, írjátok meg Ti is a véleményeteket. KÜLFÖLDI MUNKA Ki ne gondolt volna már arra, hogy diploma után dolgozik egy-két évet külföldön, s aztán a kinn szerzett tudást itthon is hasznosítja? A következőkben leírok néhány szempontot, amire érdemes odafigyelni egy külhoni munkahely kiválasz - tásával kapcsolatban a munka szerzéstől az adózáson keresztül! 7 12 ELNÖKI INTERJÚ Ön szerint milyen értéket képvisel a Zsigmond Király Főiskola a magyar felsőoktatásban? 27 SZIDDHÁRTHA GAUTAMA (BUDDHA) A papok így szóltak: Ne aggódj maharadzsa! Magzat fogant királynéd méhében, és a magzat fiú lesz, nem lány. Fiad fog születni, s ha otthonában marad, világhódító császár lesz belőle. Ha elhagyja otthonát, s remeteségbe távozik, világot megvilágosító Buddha lesz belőle. 27 DÁNIAI MOZAIK AZ ÚTRA KÉSZÜLÔKNEK 17 Mindenki ismeri Andersen meséit, és aki érdeklődik a filmek iránt, biztosan hallott Lars von Trier-ről meg a Dogma 95 mozgalomról. Már Viggo Mortensen neve is ismerősen cseng, és ki ne emlékezne az Aqua rémes dalára, a Barbie girl-re, amit napjában húsz - szor hallhattunk a rádióban. Lám, mennyi mindent tudunk erről a csöppnyi országról! De talán nem árt még pár kedvcsináló mozaik azok számára, akik régóta fontolgatják, hogy egy hosszú hétvégére szóló fapados jegy birtokában belekóstolnak a skandináv világba. Csalódni nem fognak, az biztos! FÕSZERKESZTÕ: Szarka Gábor MUNKATÁRSAK: Bodor Adrienn, Csillik Blanka, Debreceni Mária, Dremák Szilvia, Esztergályos Máté, Fehér Anna, Görömbölyi Vanda, Hantos Katalin, Palánki Réka SZERKESZTÕSÉG ELÉRHETÕSÉGE: KIADJA: Zsigmond Király Fõiskola NYOMTATÁS: Demax Mûvek Nyomdaipari Kft. A ZSKF AZ EDUCATIO 2008 KIÁLLÍTÁSON A mintegy 7000 m 2 -es alapterületû Syma Sport és Rendezvényközpont adotthelyet január 18, 19-én az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításnak,ahol a Zsigmond Király Fô is - kola két standon is képviseltette magát. A fi - gye lemfelkeltôen és praktikusan berendezett standoknál a széles képzési kínálattal, pályaorientációs tanácsadással és nyereményjátékokkal találkozhattak az idelátogatók, amely során közel húsz, alaposan felkészített hallgató és a Fôiskola munkatársai várták az érdeklôdôket. Az egyik standon részletesen mutatkozott be a Zsigmond Király Fôiskola, ahol az idelátogatók megismerkedhettek a bölcsészettudományi-, gazdaságtudományi- és nemzetközi tanulmányok tíz alapszakjával, valamint a négy master képzés és kilenc szakirányú továbbképzési szak mindegyikével. Általánosan elmondható, hogy kiemelkedôen magas volt az érdeklôdés az andragógia (felnôttképzés), a kommunikáció és médiatudomány, valamint a szociológia szakok iránt. Akik viszont a matematika és a közgazdaságtan világában képzelik el a jövôjüket elsôsorban a gazdasági képzéseink miatt keresték meg standjainkat, ahol az emberi erôforrások, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment alapszakok iránt mutatkozott jelentôs érdeklôdés. Számos alkalommal merült felkérdés az oktatás struktúrája és a képzések felépítése, ezt követôen pedig a vizsgák kapcsán. Észrevehetô, hogy a felsôoktatásba je - lentkezôk többsége inkább kósza hírekkel, illúziókkal rendelkezik, mintsem pontos képpel a fôiskolai munka Világáról. Ezeket az olykor helyes és olykor bizony téves információkat hivatott megerôsíteni vagy éppen megcáfolni az a több mint húsz oktató, munkatárs és hallgató, akik segítettek eligazodni Fôiskolánk minden területén. Nyug ta tó lag hatott mindenkire, hogy egy biztos képet kaphat arról, hogy pontosan mi vár rá az elkövetkezô néhány esztendôben, amennyiben iskolánkat választja. A Fôiskola minden szakán a hosszú, tudományos munka eredményeképpen részletesen strukturált képzést biztosít, amely mindenesetben elôször bevezetô, látókörbôvítô jelleggel ismerteti meg a hallgatót a választott terület alapjaival, ezt követôen pedig a szakma kiválóságai (www.felvi.hu) segítenek elmélyülni az adott téma rejtelmeiben egy gyakorlatorientált képzés keretein belül. Elmondható, hogy az iskola épületében található jegyzettár segít a Fôiskola és a L'Harmattan kiadó által publikált tankönyvek és munkafüzetek beszerzésében. A Fôiskola nemcsak alapképzést, hanem mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakokkal is várja a tanulni vágyókat. Az egye - temi rendfokozattal kecsegtetô nemzetközi gazdaság és gazdálkodás valamint a nemzetközi ta - nulmányok MA képzésszámos más felsôoktatási intézményben végzett hallgató érdeklôdôsét is felkeltette, terveik szerint a biztos tudás érdekében nálunk folytatják tanulmányaikat. Az elméleti és gyakorlati tudás megszerzése mellett egyaránt fontos a kiváló nyelvtudás, amelyet színvonalas és sokrétû nyelvoktatással lehet alap, közép és felsô szinten tanulni, amirôl BME akkreditált nyelvvizsgát lehet szerezni intézményünkben. A másik standon a Zsigmond Király Fôiskola a munkaerôpiacra való felkészítés jegyében támogatta az érdeklôdôk pályaorientációját. A kuriózumszámba menô Karrier Centrum bemutatta a Fôiskola kutató intézetének pályakövetési prog - ramját; amely kutatás igazolja a ZsKF-es diploma értékét a hazai és a nemzetközi munkaerô piaci szituációkban. A helyszínen karrier tanácsadó szakemberek pályaválasztási tanácsadással segítik a fiatalok érdeklôdési körének megfelelô továbbtanulási orientációjukat. A Karrier Centrum a hivatásának megfelelôen adott esetben diákmunkákkal, a szükséges szakmai gyakorlat letöltésére gyakorlati munkákkal, illetve a diploma megszerzését követôen pedig korunk dinamikusan változó munkaerôpiacán segít megtenni az elsô néhány lépést jelentôs kapcsolati tôkéje lévén hallgatóink számára. Érdekességként megemlíthetô, hogy a Fôiskola által közreadott szóróanyagok, brosúrák, iskolai kiadványok nagy érdeklôdésre tettek szert, illetve a legötletesebb ajándéktárgy díjat a ZSKF iránytûje nyerte el, melyet az érdeklôdôk egy karrier-tanácsadás után kaptak, hogy mindig, mindenben megtalálják a helyes irányt. A kiállítás során számos médium kereste meg Fôiskolánk képviselôit, hogy közelebb kerülhessenek, megismerkedhessenek az egyik legdinamikusabban fejlôdô felsôoktatási intézménnyel, a Zsigmond Király Fôiskolával. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 3

4 MA MAradj velünk, mert magasszintû és piacközpontú az oktatás! mert a diploma kézhezvételekor már több hónapos aktív gyakorlaton leszel túl! mert nem maradnak el az órák, szigorúbban veszik a számonkérést! MERT ITT OTTHON VAGY! mert a tudományterület legmagasabban kvalifikált és széles tapasztalatokkal rendelkezô szakembereitôl ismerheted meg az elméleti és gyakorlati összefüggéseket! Ne MAradj le! SZEREZZ MASTER DIPLOMÁT, MÁRCIUS 15-IG MÉG JELENT - KEZHETSZ, NÉGY MASTER SZAK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ, MASTER NYÍLT NAP A FEBRUÁR 27-ÉN 15 ÓRÁTÓL A ZSGIMOND KIRÁLY FÔISKOLÁN. GYERE EL MAster NYÍLT NAPUNKRA!!! február 27. Figyeld a ZSKF hirdetôtábláit. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA Nemzetközi tanulmányok MA Poitikatudomány MA Vallástudomány MA MAMA Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak olyan hallgatók képzését célozza, akik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia magasan kvalifikált szakemberei kívánnak lenni, akik jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és több nyelven tárgyalóképesek. Ennek érdekében a mesterszakon biztosítjuk mindazokat a feltételeket, amelyek a nemzetközileg is elismert közgazdász diploma megszerzését lehetôvé teszik. A mesterszak a Fôiskola hagyományainak megfelelôen a hallgatók számára az elméleti képzés és a gyakorlati ismeretek magas szintû oktatá - sának ötvözetén alapul. A Fôiskola kiváló oktató gárdája mellett a mesterszak hallgatóinak egye - dülálló lehetôséget jelent a Magyar Tudomá - nyos Akadémia Világgazdaságtani Kutató Inté - zetének bekapcsolódása az oktatásba. A Fôisko - la és a Kutató Intézet közötti együttmûködés nemcsak a világgazdaság folyamatait legjobban ismerô szakemberek oktatási tevékenységét je - lenti, hanem a hallgatók számára lehetôvé teszi a kutatásokba való bekapcsolódást is. A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon pénzügypolitikai, fejlesztéspolitikai, nemzetközi kommunikációs és Európai Uniós szakirányok in - dulnak. Ezek felvételével a világgazdasági viszo - nyokhoz való alkalmazkodás egy-egy speciális területét lehet mélyrehatóan elsajátítani. A szakirány választás lehetôséget nyújt arra, hogy a hallgatók azon a szakterületen mélyítsék el tudásukat, ahol a késôbbiekben dolgozni kívánnak. A magas szintû oktatás mellett diákjainknak se - gítséget nyújtunk abban, hogy diplomájuk kézhezvételekor már több hónapos aktív gyakorlattal rendelkezzenek. Az Európai Unió programjai - hoz kapcsolódva lehetôség van arra is, hogy külföldi képzésekbe is bekapcsolódjanak. Hallgatóink tudományos fejlôdését a TDK munka segítésén túl szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok készítésével is elômozdítjuk, biztosítva számukra az elôadás, publikálás lehetôségét. Nemzetközi tanulmányok MA Az európai uniós tagsággal megnô az igény olyan magasan kvalifikált nemzetközi tanulmányokban jártas szakemberek iránt, akik tájékozottak az Euró pai Unió ügyeiben és intézményes világában, és képesek felismerni a tagságból eredô feladato - kat és megragadni a lehetôségeket. Erre csak úgy nyílik módjuk, ha megfelelô idegen nyelvtudással, diplomáciai és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, sokoldalú és modern társadalomtudományi képzésben részesülnek. A mesterképzési szak képzési célja, az el - sa játítandó szakmai kompetenciák: A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi mûveltséggel rendelkezô szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati öszszefüggéseit. A képzést elvégzô hallgatók magas szintû nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai mûveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti ôket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi ôket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, elôrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlôdési tendenciáit és megfelelô diszciplináris civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti, valamint gyakorlati diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai jellegû ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történô folytatására. Politikatudomány MA A politikatudomány mester szakot választók a tudományterület legmagasabban kvalifikált és széles tapasztalatokkal rendelkezô szakembereitôl ismerhetik meg Magyarország és az Európai Unió politikai rendszereinek elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Megszerzett tudásuk és mûveltségük, képessé teszi ôket a széles értelemben vett politikum folyamatinak megértésére és elôre jelzésére, továbbá a szintetizáló és elemzô gondolkodás tökéletesítésére. Vallástudomány MA A Zsigmond Király Fôiskola 2000-ben kezdte meg mûködését, a vallástudomány a Vallásfilozófia és vallástörténet elnevezésû tantárgy formájában már a kezdetektôl jelen volt a szakjainak tematikáiban ban Fôiskolánk elindította a Szabad bölcsész alapszakot, Vallástudomány, Filmelmélet és filmtörténet, valamint Kommunikáció- és médiatudomány szakiránnyal. Az országban je - lenleg 4 vagy 5 szabad bölcsész alapszak mûködik vallástudomány szakiránnyal, mesterképzés azonban egyelôre csak fôiskolánkon indul. A ZSKF adja ki a Vallástudományi szemle c. folyóiratot, mely az országban jelenleg az egyetlen fe - le kezetsemleges vallástudományi folyóirat, a szerkesztôség is itt mûködik. Fôiskolánkon Vallás, társadalom, politika Kutató Központ mûködik. Miért tanuljunk vallástudományt? Az embert alapvetôen meghatározza az, hogy homo religiosus. ami annyit jelent, hogy minden emberben van valamiféle érzékenység a transzcendens iránt, tud annak létérôl, keresi, küszködik vele, esetleg vadul hadakozik ellene, de tel - jesen függetleníteni magát tôle soha nem tudja. A felvilágosodással jelentkezô erôteljes szekularizáció a várakozással ellentétben nem szüntette meg a vallási jelenségeket, hanem ellenkezôleg, az elbizonytalanodás és pluralizmus az egyes vallások követôit nagyobb biztonság keresésére ösztökélte, esetenként a fundamentalizmus felé taszította. Mindezek a jelenségek és összefüggések átértékelôdtek és különösen nagy fontosságot kaptak az utóbbi egy-két évtized radikális történelmi-politikai változásai során, mint amilyen a globalizáció, az Európa fejlett országaiba be - áramló muzulmán tömegek, a szocialista tábor megszûnése, az iszlám országok egyre élesebb szembehelyezkedése a Nyugattal. A vallás terén is új jelenségekkel találkozunk: Európában egyre jobban divatba jönnek a keleti vallások, és szerte a világon új vallások és szekták alakulnak. A vallás és politika, vallás és társadalom, vallás és kommunikáció, vallás és tudomány viszonylatokban fellépô problémákkal, zavarral, egymás kölcsönös meg nem értésével mindenki nap mint nap találkozik a gyakorlatban, akár személyes tapasztalat útján, akár a médiában. A gyakorlati problémák megoldása azonban lehetetlen addig, amíg azok elméleti háttere nincs tisztázva. Úgy szintén lehetetlen a jelen helyzetben kiigazodni a történeti háttér ismerete nélkül. A Vallástudomány mesterszak célja, hogy na - gyon alapos elméleti-történeti hátteret adjon a vallási jelenségek és problémák megértéséhez. Ennek birtokában hallgatóink képesek lesznek tájékozódni a jelenben és a kellô toleranciával és tapintattal közeledni más vallások képviselôi felé, ugyanakkor kialakul bennük az a kritikai érzék, mellyel felismerik, ha bárki a vallást emberek manipulására akarja felhasználni. Mivel Európában élünk, és számunkra elsôdlegesen saját sorsunk megértése és szellemi gyökereink ismerete a fontos, mesterszakunkat a három Ábrahám-vallásra építettük, a zsidóságra, kereszténységre és iszlámra. Amint az Ábrahám-vallás kifejezés is mutatja e hármat nem izoláltan, hanem inkább a közös gyökereket keresve, kapcsolataiban vizsgáljuk. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 5

5 HÖK Tájékoztató HÖK a ZSKF-en! Búcsú, átadjuk a stafétát! Min munkálkodunk éppen? Igyekszünk felmérni az igényeket mire vágynak a fôiskola hallgatói és megvalósítani azokat. Igyekszünk szint vinni a szemeszter mindennapjaiba, nem csak a jó hangulatú bulikkal, hanem kirándulásokkal, és egyéb játékos és közösségépítô programjainkkal, melyekrôl tájékozódhatsz a suli plakátokról, vagy ha felveszel minket ismerôsnek az iwiw-en: Király Zsigmond. Ha bejössz az irodánkba (amely a TO val szemben van), mindig jó kedélyû, mosolygós segítôkész arcokat találsz. Legyen szó kérelemrôl, vagy esetleg arról., ki az illetékes, vagy nem tudod, hogy kitôl kérhetnél jegyzetet, mi segítünk! Szeretnél esetleg többet megtudni egy tantárgyról, vizsgáról? vagy hogy hogyan tudod a leghatékonyabban megoldani a problémáidat? Esetleg Albérletet keresel kínálsz, vagy csak szeretnél olcsón tankönyvet venni?! De ha csak megpihennél két óra között az iroda akkor is nyitva áll! Egy éve új tagokkal bôvült a Hallgatói Önkormányzat, akikre a következô tavaszig számíthatsz! Olyan tagokkal, akik a mindennapi munka fontos résztvevôivé váltak. Ha bárki elakad a fôiskola útvesztôjében nyugodtan forduljon hozzájuk, illetve a HÖK bármely tagjához. Ki miért lépett be a HÖK-be? a válasz szinte mindig ugyan az:..szerettem volna tagja lenni a csapatnak. Nem csak a társaság, a lehetôségek miatt is, melyeket lá - tok a fôiskolán, és jó lenne kiaknázni!. Sokan vannak a HÖK -ben, akik rengeteget dolgoznak, szerveznek, önálló posztjuk nincs, de részvételük elengedhetetlen a hatékony mûködéshez. Az elmúlt 3 szemeszterben végig dolgoztunk, ha nem is olyan látványosan hiszen az igazán lényeges dol gok csendben zajlanak. Sikerült sokkal igazságosabbá tenni a Lakhatási és Szociális Támogatások elbírálását, szponzorokat, támogatókat szerzni a rendezvényekhez, és mindig felkészülten tájékoztatni titeket a tanulmányi és vizsga - szabályzatról. Nem kis munka árán beindult végre a sport kör a suliban De sokáig sorolhatnám a kis dolgokat is, hogy szereztünk nektek jegyzetet, elintéztük rengeteg diák társatok ügyes bajos dolgait, megírtuk kérvényeit Jelent pillanatban a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat átdolgozásán munkálkodunk és igyekezzük megoldani a vizsgaidôszakban felmerült problémáikat. Kérjük tanácsaiddal, tapasztalataiddal támogasd munkánkat, és küld elé észrevételeidet.. Leköszönô hökösként fájó szívvel búcsúzunk, és jó munkát, sok sikert kívánok minden régi nevében az újaknak, és szeretnék bátorítani mindenkit, hogy lépjen be a HÖK-be, dolgozzatok együtt egy jó csapatban, mert együtt, könnyebb a munka és az ötletelés! Szalai Zsófia 6 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS HÖK VÁLASZTÁS! Mibôl áll a HÖK munkája? Zsigmond Király Fôiskola fiatal iskola, így nem könnyû a Hallgatói Önkormányzat tagjának lenni. A mellett, hogy jó móka gólyatábort szervezni, vagy a nyári fesztiválokon részt venni, meglepôen sok idôt és energiát igényel, Persze nem csak ezek a feladatok vannak, amit hökösként el kell látni. Programszervezésen túl a legfontosabb feladatunk a diákok érdekeinek képviselete. Nem is gondolnátok, hogy milyen sok társatok fordult hozzánk kéréssel, ta - náccsal, vagy útmutatásért. Azt hiszem nyugodt szívvel állíthatom, hogy nincs olyan ember, akinek ne igyekeztünk volna segíteni, és hihetetlenül kevés azok száma, akiknek nem tudtunk. Az érdekképviselet. Sokkal láthatatlanabb, megfoghatatlanabb. Hihetetlenül nehéz bizalmat szerezni, és elérni azt, hogy a hallgatók bátran forduljanak hozzánk panaszaikkal, javaslataikkal, ötleteikkel. Azon vagyunk, hogy bízza - tok bennünk, hiszen értetek vagyunk! Fiatal, lendületes és lelkes csapatként, rengeteg céllal és ötlettel tekintünk a jövôbe, amelyek megvalósításra várnak. Szeretnénk, ha azok a hallgatók, akik szí - vesen részt vennének a HÖK munkájában, jelentkeznének: a címre küldjék el önéletrajzukat, motivációs levelüket, és 50 zskf-es hallgató támogató aláírását ( ETR kóddal együtt). Figyelem! Egy hallgató csak egy támogató aláírást adhat, különben érvénytelen. Mindegy milyen szakos, tagozatos vagy, illetve, hogy melyik évfolyamra jársz! Hogyan folyik a választás? Évente van HÖK választás, és minden megválasztott képviselô mandátuma két évre szól. Miért van ez így? Mert így folyamatos a HÖK munkája. Egy újonnan megválasztott HÖK nek nem kell szembesülnie azzal, amivel nekünk kellett 2006 tavaszán, hogy elôröl kell kezdenie mindet, és nincs vagy vajmi kevés az a tapasztalat, amire építeni lehet. A jelentkezôk fontosabb személyes adatai, céljai elérhetôek lesznek március eleje és április 14 e között az iskola internetes rendszerén keresztül (vagy ETR vagy HIK), és itt lehet szavazni a legszimpatikusabb jelöltre. A 15 legtöbb szavazatot kapó hallgató hivatalosan is a HÖK teljes jogú tagja lesz. Miért fontos, hogy szavazzál?!? Ahhoz, hogy újra legitim HÖK jöjjön létre, amely jogilag is képes ellátni feladatait, a fôiskola legalább 20% -ának szavaznia kell. Ez mindenkinek az érdeke. Sajnos nagyon sok hallgató nem érdeklôdik a fôiskola vagy a HÖK munkája iránt. Szeretném ôket is bátorítani arra, hogy szavazzanak! Ha nem maguk miatt, akkor azok miatt, akiknek már segítettünk, vagy akiknek segíthetünk. Rengeteg tervünk, célunk van, amit meg szeretnénk valósítani, de ehhez sok új emberre van szükségünk. Legyél TE az egyik! Érdeklôdsz, vagy gondod, kérdésed esetleg ötleted van: Ha bármilyen kérdésetek, panaszotok van, elérhettek minket a szokásos elérhetôségeinken: Ha SOS segítség kell fent vagyunk MSNen, Keress minket iwiw-en is, ahol eddig is megkönnyítettük mindennapjaitokat, és a legfontosabb információkat az üzenô falon eljutattuk nektek: Király Zsigmond, (Zsiga) néven. Vagy várjuk leveled a HÖK elôtti leveles ládába! Tegyünk együtt a suliért! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A FELSÔOKTATÁSBAN Lassan kilenc esztendôvel ezelôtt, 1999-ben 29 európai állam oktatási minisztere rendezett találkozót az ôsi egyetemvárosban, Bolognában. Nem titkolt céljuk volt az európai felsôoktatási rendszer megreformálása.. Ennek jegyében terveik között szerepelt, hogy kétévente összeülnek, országonként értékelik és megvitatják az oktatás helyzetét, egyfajta képzési körképet festenek le. Ezzel párhuzamosan újabb és újabb célkitûzéseket fogalmaznak meg a felsôoktatás versenyképességének megôrzése és növelése érdekében, természetesen mindig szem elôtt tartva az Európai Unió és az Európa Tanács által alkotott, a tagállamokra kötelezô érvénnyel bíró rendeletekre. Az elmúlt néhány évtizedben, sorra megnyíltak a határok, és a tôke mellett, a munkaerô szabad áramlása generálta azt az igényt, hogy a diplomásokat évente ezresével, tízezresével kibocsájtó fôiskolák, egyetemek a bolognai átalakuláshoz, azaz a többciklusú képzési struktúrához csatlakozzanak. Ennek fényében szükséges a képzés átalakítása, modernizálása, egységesítése nemzetközi szinten. Fontos szempont lett, hogy a tagországok felsôoktatási rendszerei között biztosított legyen a rugalmas átjárhatóság, a 6 féléves alapképzés (BA v. BSc.), továbbá a négy féléves mesterképzés (MA v. MSc.), esetenként harmadik ciklus gyanánt pedig a doktori képzés (PhD, illetve DLA-fokozat). A migráció, mint a fokozódó jelenség következtében egyre többen készülnek tanulmányaikat külföldön folytatni, hol rövidebb, hol hosszabb idôre.,ezért szükségessé vált egy olyan egységes rendszer, amelyben világos és egyértelmû, hogy az adott oklevél milyen fokozatot és képzettséget, hány teljesített kreditet tartalmaz és ez valójában mire jogosít fel. Az elômeneteli, képzési és követelményi rendszer mellett átalakulóban van a támogatási, finanszírozási, költségtérítési rendszer is, hiszen ma már a hallgatók fele saját maga finanszírozza tanulmányait. Mint ismeretes a korábban államilag finanszírozott képzést felváltotta az úgynevezett államilag támogatott formáció. Ez leegyszerûsítve, röviden azt jelenti, hogy az ingyenes felsôoktatás megszûnt, hiszen minden hallgatónak részt kell vállalnia a képzés költségeibôl. Maga a képzési hozzájárulás évente az alapképzésen 105, a mesterképzésben pedig 150 ezer forintot jelent, amely összeg a teljes képzés végéig nem emelhetô. Fontos szempont volt, hogy a mennyiségi képzés helyett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a minôségi felsôoktatás megteremtésére. Hangsúlyozandó, hogy a befizetett összegek az intézményeknél maradnak, amelyet a szükséges beruházásokra, mint pél - dául az infrastruktúra fejlesztésére, a magasan kvalifikált oktatók megszerzésére lehet fordítani. Ezenfelül nagyobb részt lehet elkülöníteni az ösztöndíjak kifizetésére, amely a tanulmányi átlag alapján osztható ki, így a legjobbaknak mégis marad ingyenes a felsôoktatás. Emellett értelemszerûen megmaradt a költségtérítéses finanszírozási forma. A változtatások, reformok mellett és ellen számos érvet lehet felsorakoztatni csupán nézôpont kérdése de az tény, hogy a különbözô intézkedések értelemszerûen a hosszú távú elvárásoknak, az egyre egységesebb európai (nemzetközi) normáknak, a végzett hallgatók versenyképességének növelésének, valamint a költséghatékony gazdálkodási módoknak igyekeznek megfelelni. Több felmérés és statisztikai adat is publikálásra került az elmúlt esztendôkben, miszerint rendre más a magasabb képzési hozzájárulást fizetôk és az államis hallgatók tanulmányi átlaga, felsôoktatásban eltöltött ideje. Az elemzések sorra rávilágítanak, hogy míg a fizetôs hallgatók törekednek a képzési idejüket a tantervben elôírt idô alatt befejezni, addig államis kollégáig kirívó esetekben akár 8-9 évig is iskolájuk padjait koptatják. Ez pedig nagyságrendileg a tanulmányi átlagokra is utal! (Természetesen nem szabad általánosítani és elfeledkezni az államis, lelkiismeretes, szorgalmas hallgatókról sem. A szintén megváltoztatott ösztöndíjrendszer minden esetben az ô érdekeiket, támogatásukat szolgálja.) Az a korábbi elgondolás, hogy a középiskolás harmadikos, negyedikes jegyek, az érettségi átlag dönti el, hogy a hallgató 3-5 éven keresztül fizet-e képzéséért egyáltalán nem serkenti a ta - nu lás iránti vágyat. Ezt azzal küszöböli ki az új rendszer, hogy figyelembe veszi a hallgatók ta - nulmányi átlagát, s a kiválóan jól teljesítô költségtérítésesek átkerülhetnek a támogatott finanszírozási formába, illetve a rosszul teljesítôek értelemszerûen költéstérítéses formában foly - tat ják tanulmányaikat. A felsôoktatási intézményeknek kitûzött céljuk, hogy a hallgatók magas ismeretanyaggal, ezáltal jó, jeles eredménnyel hagyják el az alma matert. Ehhez az oktatás színvonalának javítása, az értékes és érdekes órák megtartása, valamint az anyagi motivációs faktor emelése lehet a kulcs. Mint már elôzôekben említettem a teljes hallgatói létszám fele költségtérítéses formában végzi tanulmányait, ezeknek a hallgatóknak, akik egyáltalán nem jellemzô, hogy alacsonyabb pontszámokkal kerültek be a felsôoktatási intézménybe, mint államilag finanszírozott társaik semmiféle érdekvédelmük nincs, a HÖOK kizárólag az állami finanszírozású nappali hallgatók érdekképviselete. Holott a költségtérítéses képzésre járó hallgatók, ha dolgoznak, vagy szüleik adójából származó összeg nyújt fedezetet az állami finanszírozott képzésben részesülô hallgatók tanulmányainak pénzügyi forrására, hiszen az sincs ingyen, esetenként és fejenként többe kerül, mint a költségtérítés. Megfontolandó, hogy rövid idôn belül meg kellene alakítani a térítéses hallgatók érdekvédelmi szervezetét, amelynek a feladata lenne, hogy a fellépjen a képzésüket saját forrásból fedezô hallgatók jogainak képviseletében. Kedves Hallgatótársak ezzel a cikkel egy vitafórumot szeretnék nyitni itt a Pálya újságban, kérlek, szóljatok hozzá, írjátok meg Ti is a véleményeteket. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 7

6 ÚJÍTÁSOK: Örömmel jelentjük, hogy a szakmai gyakorlati pozíciók és az állásajánlatok mellett immár diákmunka lehetôségekkel is állunk a hallgatók rendelkezésére. Rész mun kaidôs pozícióinkat keresd a honlapon és az aulában lévô, megújult hirdetôtábláinkon! Továbbá egy új szolgáltatásunkra szeretnénk felhívni a figyelmeteket: karrier-ta - nács adásra lehet jelentkezni személyesen az irodában (A22/2), telefonon ( /255) vagy en Segítünk önéletrajzot és motivációs levelet írni, kiválasztani az adatbázisunkból a legmegfelelôbb ajánlatot, interjúkra segítünk felkészülni, stb. A munkaerôpiacra készítünk fel, forduljatok hozzánk bizalommal! SZAKMAI GYAKORLAT: február 6.-án a Kossuth teremben a GVI-s hallgatóknak szakmai gyakorlattal kap csolatos elôadást szervezett a Gaz da - ság- és Vezetéstudományi Intézet, valamint a Karrier Centrum. A meghívott szakmai partnerek rövid elôadások kereteiben bemutatták cégeik mûködését és profilját, valamint gyakorlati pozíciókat ajánlottak hall gatóinknak. KARRIER CENTRUM AZ EDUCATIO KIÁLLÍTÁSON: A Karrier Centrum munkatársai is részt vettek az Educatio 2008 Nemzetközi Oktatási Szak - ki állításon, melyet a SYMA Sport- és Ren dez - vényközpontban tartottak. A közel 40 ezer látogató közül rengetegen fordultak meg a ZSKF, A munkaerôpiacra készít fel standjánál, ahol pályaorientációs tanácsadáson vehettek részt a leendô hall gatók, Mészoly Gá bor tanár úr jóvoltából. Célunk az volt, hogy a diákok minél részletesebb információt kapjanak a Zsigmond Király Fôiskolán zajló mun kaerôpiaci képzésekrôl és tréningekrôl, illetve hogy bemutassuk a piacképes diploma elônyeit. Fôleg az érettségi elôtt álló középiskolások jöttek nagy számban, de kellemes csalódást okoztak azok a diákok is, akiknek még messze van az érettségi, de már érdeklôdnek, tájékozódnak, elôre gondolkodnak. ELÔZETES: május 09.-én kerül megrendezés re a Karrier Nap és Állásbörze a Zsig mond Király Fôiskolán! Részletek a Karrier Cent rumban! Karrier Centrum Együttmûködési megállapodások: A fôiskola együttmûködési keret-megállapodásokat kötött különbözô cégekkel, melyek azon túl, hogy kiemelt partneri kapcsolatokat jelentenek, biztosítják a szakmai gyakorlati helyek és az állásajánlatok folyamatos utánpótlását. Megállapodás eddig a következô céggekkel jött létre: Bestens Consulting Kft. Fôvárosi Vízmûvek Zrt. Get Work Hungary Személyzeti Tanácsadó Zrt. Karrier Hungária Kft. Otthon Centrum Odor & Co Ingatlaforgalmazó Kft. Pannon-Work Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Start Kiadó Kft. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. VGD Ferencz & Partner Kft. Your Profile Management Consulting Group Kft. Az állásajánlatokat, szakmai gyakorlati pozíciókat és diákmunkákat keressétek a honlapon és az aulában lévô hirdetôtáblánkon! Bihari Emília KarrierTipp: AZ ÖNÉLETRAJZ 1. Két oldalnál ne legyen hosszabb, még akkor sem, ha már sok munkahelyed volt! 2. Egész alakos; bikinis; koktéllal pózolós; ballagáson fényképezett; stb. fotók kizárva! 3. Kerüljük a szóismétlést, és nagyon ügyeljünk a helyesírásra! 4. Hobbi rovat: ha nem lényeges vagy általános, akkor inkább hagyjuk ki! 5. Nem érdemes füllenteni! 6. Ha en küldjük el, ne csak pusztán csatoljuk a CV-t, hanem írjunk is pár sort! Részletekért és bôvebb információ - kért keresd fel irodánkat (A22/2)! Újra indulnak a munkaerôpiaci-képzések a Zsigmond Király Fôiskolán: Immár harmadjára indulnak útjukra a diploma megszerzéséhez szükséges munkaerôpiaci képzés kurzusai, mely ebben a félév ben a végzôs nem zet kö - zi kap csola tok sza kos hall gatók szá - má ra kötelezô. A képzés tréning jellegû, harminc óra idôtartamú, és maximum 20 fôs csoportlétszámmal kerül lebonyolításra. A hallgatók a számukra megfelelô képzési idôpontot az ETRen keresztül vehetik fel. A képzés célja, hogy bevezesse a résztvevôket a karrierépítés sajátosságaiba, rejtelmeibe, továbbá hogy tudatos karriertervezésre sarkallja a leendô munkavállalókat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azoknak a végzôs KMI-s és GVI-s hallgatóknak is teljesíteniük kell a kurzust, akik az elôzô félévben nem vettek részt rajta. Aki el vannak maradva a kurzus teljesíté - sével, kérjük hogy a Karrier Centrumban keressék fel Bihari Emíliát! Ôk két tréning közül választhatnak: Életrajz és pályázatírás Tanulási zavarok és segítô módszerek 2005 márciusa óta dolgozom a Zsigmond Király Fôiskolán, január óta vagyok a Karrier Centrum munkatársa. Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, a Pénzügyi és Számviteli Fôiskolán végeztem, a válla latgazdálkodási szak külkereskedelmi ágazatán. Szakmai pályafutásom elsô 15 évét a Tungsram Rt-nél (jelenleg GE Lighting Tungsram) töltöttem mint külkereskedô, majd Customer Service manager ill. specialista. Onnan kerültem a Nemzetközi Üzleti Fôiskolára (IBS), az Oxford Brookes University magyarországi intézményéhez, ahol mint szakmai gyakorlat koordinátor (placement officer) tevékenykedtem. Több mint 8 éven keresztül szerveztem és koordináltam a gyakorlati évvel kapcsolatos teendôket, kezdve a cégkapcsolatok kialakításától és gondozásától az inter - júztatáson keresztül az ad-hoc felmerülô legváratlanabb kérdésekig. A szakmai gyakorlati év intézése meglehetôsen komplex és többlépcsôs feladat volt, ennek megfelelôen nemcsak adminisztratív jellegû. Magában foglalta már a gyakorlati évre való felkészítés folyamatát is magát a gyakorlati évet majd az azt lezáró szakdolgozat megírásához illetve annak védéséhez nyújtott segítséget. A felkészítés során, a szak elôírásainak megfelelôen, rendszeresen tartottam a hallgatóknak un. üzleti készségek gyakorlati szemináriumot angol és magyar nyelven. E feladat komplexitása is nagyon jó lehetôséget nyújtott arra, hogy mind a munkaerôpiac, mind pedig az oda igyekvôk lehetôségeirôl, elvárásairól és követelményeirôl igen részletes és átfogó képet kapjak. Bízom benne, hogy az eddig megszerzett ismereteimmel és tapasztalataimmal a Karrier Centrum munkájához is tevôlegesen tudok hozzájárulni. PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 9

7 Nekrológ Nekrológ ABOUT MY DEAR FRIEND, ISTVAN... Fifteen years ago I made a lifetime friend. Last week, I lost a lifetime friend. I will never, however, lose the life lessons he gave me. I will never stop benefiting from the inspiration he gave me. And, my memory of him will never change. I will not allow his awful passing to change him in any way in my mind's eye. He was a genuinely elegant man. He was elegant in his physical self. More importantly, he was intellectually and morally elegant. His intellect was awe inspiring. His thinking processes were flawless. His approach to others was a life lesson to me. He exuded the warmth and goodwill of the human spirit. He loved Kati, the love of his life with passion and thoughtful care. Last week I lost a friend. I will never lose my affectionate memories of him. I can never reconcile, at least emotionally, when somebody RIGHTEOUS passes away so young. It would be appropriate that such a person live a very long life. And if that is possible, pass away with dignity rather than ravaged by an terrible disease. I try to reconcile my friend Istvan's passing intellectually. And the only way I know how to do that... Well, I wrote a few words to express the only way I can ever reconcile or understand why a wonderful and righteous man like Istvan passes away. It can only be to make way for another righteous soul. Istvan: I am not a poet. So forgive the poetic license. And rest well, my friend... Steven J. Manning Steven J. Manning is internationally known business leader, marketing executive, author, public speaker and consultant, President of FYM Corporation, a Strategy, Marketing and Creative agency, with a variety of domestic and international business interests and clients. He consults with companies in various industries in the areas of marke ting, management, corporate policy, positioning and structure, business planning and forecasting, and conflict resolution. In addition, Steve is a prolific writer. December 19-én elhunyt Dr. Juhász István, a Zsigmond Király Fôiskola elnöke Tisztelt Hallgatóság! Szomorú hírrel kell kezdenem: mint az elmúlt napokban már bizonyára sokan értesültek róla, Fôiskolánk alapítója és elsô elnöke, dr. Juhász István c. fôiskolai tanár, méltósággal viselt gyógyíthatatlan betegség következtében dec. 19-én távozott az élôk sorából. Juhász István a Fôiskola alapításával jelentôs életmûvet teremtett egy sikeres felsôoktatási intézmény útjára bocsátásával. Ennek tényét a Magyar Kormány a múlt évben adott állami kitüntetéssel is elismerte. Fôiskolánk alapítója sokoldalú ember volt, akire egyaránt jellemzô volt a természettudományi, a mûszaki és a társadalmi érdeklôdés. Értékelte a mûvészeteket, nagyra tartotta a szellemi és sport-teljesítményeket, és igényes volt a munkatársaival szemben, akiktôl minôségi és pontos munkát követelt. Feleségével közös sikeres vállalkozásainak hasznát mindketten nemes cél elérésére: közoktatási és felsôoktatási alapítványok létrehozására és mûködtetésére fordították. Juhász István kiterjedt, széles körû emberi és társadalmi kapcsolatai révén, szívós munkával igyekezett megteremteni egy új szellemû felsôoktatási intézmény alapjait. Ehhez s sok kiváló embert sikerült megnyernie, akiket lelkesített e terv megvalósítása. A Fôiskola eddigi gyors fejlôdése és sikere igazolja törekvéseik helyességét és megalapozottságát. A Fôiskola minden munkatársa és hallgatója nevében, a gyász kifejezése mellett, engedjék meg, hogy ôszinte elismeréssel adózzunk elhunyt elnökünk nemes törekvéseinek. A Fôiskola érettségének jele, hogy önjáró üzemmé vált, amely a gyász és megrendülés pillanatai ban is képes zökkenômentesen tovább folytatni életét és tevékenységét. A Fôiskola igazgatási szervezetében idôközben megtörténtek azok az elengedhetetlen változások, amelyek szükségesek a folyamatosság fenntartásához. A Fôiskola elnöki teendôit a társalapító dr. Juhászné Belatiny Katalin fôigazgató asszony veszi át; dr. Bela tiny-kenéz Attila fôtitkár úr pedig ezután a fôiskola adminisztratív és gazdasági mûködésének egészéért felelôs kancellári szerepkört fogja ellátni. Úgy vélem, hogy a legméltóbban azzal tisztelgünk Fôiskolánk elhunyt elnökének emléke elôtt, hogy folytatjuk azt a munkát, amelynek ô egyik elkezdôje és legfôbb ösztönzôje volt. Tekintsünk elôre a jövôbe, és tegyünk meg mindent azért, hogy intézményünk a továbbiakban is minél magasabb színvonalon, kiválóan mûködjön és bizonyítsa életre valóságát. Erre kérem intézményünk minden tanárát, munkatársát és a Fô is - kola egész hallgatóságát is. Tisztelettel: Dr. Bayer József a ZSKF rektora Tisztelt gyászoló közönség! Engedtessék meg nekem, hogy barátai és munkatársai nevében végsô búcsút vegyek az elhunyttól, néhány szóval méltassam érdemeit és élete eredményeit. Juhász István igényes és sokoldalú ember volt, akit nemes törekvések vezettek. Neveltetése, és mérnöki tanulmányai során szerzett habitusa is a rend, a gondos munka szeretetét ültette el benne. Tisztelte a teljesítményt, bármiben is nyilvánult meg: kultúrában, tudományban, munkában vagy akár a sportban. Nem szenvedhette a hanyagságot és a gondatlanságot megkövetelte a jó munkát és pontosságot másoktól is. Ezt a fajta szigort nem mindig méltányolták, pedig ez volt a záloga az életben elért sikereinek. Ugyanakkor, akik ismerték, tudták róla, hogy milyen életvidám, jó humorú, közvetlen társasági ember, kulturált és szellemes társalgó is volt, aki könnyen kapcsolatot talált az emberekhez. A társadalmi kérdések iránt mélyen érdeklôdô, a magyar fejlôdés prob - lémáit jól ismerô kutatóként széles társadalmi kapcsolatokra tett szert. Régóta elkötelezett híve volt az ország európai modernizációjának, társadalmi emelkedésének, és tenni is akart ezért. Ez a szándék vezette akkor is, amikor feleségével közösen oktatási alapítványok létrehozására vállalkozott. Sok jó ügyet indított újtára, önálló intézményeket teremtett, olykor már bezárásra ítélt közintézményeket is átvéve és tovább mûködtetve. Tapasztalatai és tudományos felkészültsége indította arra, hogy e tevékenységét a felsôoktatásra is kiterjessze. Kiváló szervezô tehetségét latba vetve, és jelentôs anyagi erôfeszítések árán létrehozta egy új, európai orientációjú, de a magyar tradíciókat is ápoló magán felsôoktatási intézmény alapjait. Ehhez a vál - lalkozásához sok kiváló embert sikerült megnyernie, akiket lelkesített e terv megvalósítása. Az általa alapított Zsigmond Király Fôiskola eddigi fejlôdése és sikere igazolta ebbéli törekvéseinek helyességét és megalapozottságát. Figyelme mindenre kiterjedt, jelentôs beruházásokat végzett, s ennek köszönhetôen rövid idô alatt korszerû, kiváló munkatársi gárdával rendelkezô, jól szervezett intézmény született. Ezzel je - lentôs életmûvet teremtett. A Magyar Kormány is elismeréssel adózott munkája eredményének, amikor a múlt évben magas állami kitüntetésben részesítette. Mindebben nem felszínes ambíció, hanem a sallangmentes hazaszeretet is vezette. Széchenyi nyomán vallotta, hogy az ország gazdagsága a kimûvelt emberfôk sokaságában áll. Minél több embernek akarta megadni az esélyt a felsôbb tanulmányokra, a korszerû tudás megszerzésére. Juhász István építkezô ember volt, aki elôrelátóan és távlatosan gondolkodott. Sok nagy terve volt még. Súlyos csapásként élte meg, hogy élete teljében, sikerei csúcsán kellett szembenéznie azzal, hogy törekvései végsô kiteljesedését már nem érheti meg. Ez bizonyára fájdalommal töltötte el; mégis méltósággal viselte, amit rámért a sors. Erôt adhatott neki, hogy bízhatott abban, a megkezdett mûvet folytatni fogják, akikkel együtt dolgozott. Engedjék meg, hogy felidézzek egy nagyon emberi mozzanatot. Már súlyos betegen, amikor egy kicsit jobban lett, két meglepô dolgot tett. Eljött a fôiskolára és megtartotta az ünnepi tanévnyitó beszédet. És a másik, hogy utoljára elment a földi vadászmezôkre, ahol határtalan természetszeretete oly sok boldog percet szerzett a számára. Így búcsúzott az élettôl. Mint az elhunyt barátai és munkatársai, osztozunk a család mély gyászában. Fejet hajtunk az elhunyt emléke elôtt, amit hitünk szerint úgy ôrizhetünk meg a legméltóbban, hogy tovább visszük az általa megkezdett jó ügyeket, tovább építjük az általa megkezdett mûvet. Isten veled, kedves István! 10 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 11

8 Interjú Interjú ELNÖKI INTERJÚ Ön szerint milyen értéket képvisel a Zsigmond Király Fôiskola a magyar felsôoktatásban? A Zsigmond Király Fôiskola célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik magas szintû szaktudással rendelkeznek és a BA diploma birtokában jó álláshoz juthatnak, illetve bármely MA képzésben megállják a helyüket. Fontosnak tartjuk az olyan kompetenciák elsajátítását, amelyek nélkülözhetetlenek egy mûvelt, diplomás értelmiségi léthez, továbbá az idegen nyelvek ismeretét. Meghatározható-e, hogy mitôl mûködhet jól egy magánintézmény? Milyen prioritásokat tudna megfogalmazni a forráselosztással kapcsolatban? Kérem, állítson fel egy fontossági sorrendet, mondanék néhány szót, amikhez nem ragaszkodnék feltétlenül: szinten tartás, fejlesztés, infrastruktúra, beruházás, szakma, sportélet, brandépítés, a hivatal fenntartása, lobby. Mindegyik Ön által felsorolt prioritás fontos, csak ezek idôbeli sorrendjét diktálja az élet és az elérni kívánt célok, meg persze az anyagi lehetôségek. Az infrastruktúra megteremtése, majd annak fejlesztése, megôrzése, karbantartása a mûködés elengedhetetlen feltétele, de a képzési struktúra bôvítése, korszerûsítése és mûködtetése, mindezek megszervezése folyamatos tevékenységek, szinte a napi munka részét képezik. Egy magánintézménynek mindig szilárd anyagi alapokon kell állnia, nem lépheti túl a költségvetését, nem áll mögötte az állam, ahonnan pénzt lehet kérni. Egy magán - intézmény korrekt, nem pazarló, nagyon racionális költségvetéssel kell, hogy mûködjön, hiszen felelôsség terheli az itt dolgozók egzisztenciájáért és a hallgatók jogos igényeinek teljesítéséért. Miben jelenthet elônyt egy magánfôiskolán tanulni, mint egy állami intézményben? Mi ezt a hallgatóbarátság szóval szoktuk jellemezni, ez azt takarja, hogy a hallgató számára biztosítjuk, hogy megfelelô körülmények között (tisztaság, kulturált helyiségek, jó világítás, magas technikai színvonal, gyors és szolgálatkész ügyintézés), színvonalas képzést kapjon, legyen tananyag, ne maradjanak el órák, rendben legyenek a vizsgák, és jól szervezett legyen a szakmai gyakorlat. Hogyan tud egyszerre gazdasági szakemberként gondolkodni és tevékenykedni, értékeket közvetítô, egymással nem konfrontálódó tanári kart kialakítani, létrehozni és mûködtetni egy mûködô struktúrát, másképpen fogalmazva: nôi vezetôként hogyan tarthatóak kézben ezek a folyamatok? Véleményem szerint nincs férfi, vagy nôi vezetô, csak jó, vagy rossz vezetô, sôt egy nônek néha könnyebb, mint egy férfinak. A vezetés nem egyéni, hanem kollektív feladat és a fôiskolán ezek a feladatok igazán jól elhatárolhatók. A tanári kar és a képzés megszervezése a rektor úr és a rektorhelyettes úr, illetve az intézetvezetôk feladata, de a döntések a heti vezetôi értekezleteken történnek, ahol mindenki véleményét meghallgatjuk. A fôiskola vezetése egységes, jó hangulatú, és már többségben vannak a év közötti fiatalok, az idôsebb korosztályt csak a rektor úr és én képviselem, ez így egészséges, hiszen a mi tapasztalataink segítik a fiatalok lendületes és hatékony munkáját. Milyen távlatokban lehet gondolkodni a mai magyar felsôoktatásban? Kérem, mondja el, milyen terveket szeretne megvalósítani az iskola élén az elkövetkezendô néhány évben? A fôiskola alapítóinak a céljait együtt fogalmaztuk meg, és kezdettôl fogva mindent el is követünk ezek megvalósítására, ezt bizonyítja a tíz BA szak és a négy MA szak. A további célokról most inkább nem szólnék, még sok szép tervünk van, amin dolgozunk, de elôre soha nem iszunk a medve bôrére. Úgy tudom feltett szándéka, hogy új sportpályát létesít a tanulóknak, miért tartja fontosnak ezt, illetve angolszász mintára, kíván-e magas színvonalú iskolai sport szakágakat támogatni, ezzel is vonzóvá tenni az iskolát a fiatalok körében, szemben a többi alulfinanszírozott felsôoktatási intézménnyel? Elsô lépésben nem ez a cél, hanem az, hogy a hallgatók, dolgozók tudjanak mozogni, sportolni, tehát az új épületben fittness terem, szauna, squaspályák és pingpongasztalok lesznek, no meg az új könyvtár és egy társalgó. A labdajátékokra továbbra is pályát bérlünk, szabadtéri sportpályát pedig az önkormányzat létesít az úttest túloldalán, amiben mi is részt vállalunk anyagilag, így a hallgatók is igénybe vehetik. Milyen kapcsolatban van az iskola a többi fôiskolával, egyetemmel? Érezhetô-e valamiféle egészséges a kapitalista demokráciákra jellemzô piaci rivalizálás, tizenkilenc évvel a rendszerváltást követôen? Jó kapcsolatban vagyunk általában a többi intézménnyel, hiszen több testületben is képviseltetjük magunkat, rektor úr a Magyar Rektori Konferencia vezetésében, Sipos Zoltán intézetvezetô úr a Magyar Akkreditációs Bizottságban és Felsôoktatási Tudomány Tanácsban képviseli a magán intézményeket, de részt veszünk több MAB Bizottság munkájában és egyéb testületekben is. Egészséges piaci rivalizálásról szó sincs, hiszen a felsôoktatást még nem érte utol a piacgazdasági verseny szelleme, egyes állami intézmények legszívesebben a versenytársak adminisztratív kiszorításával oldanák meg gondjaikat. Például azzal, hogy csak ôk vehessenek fel államilag finanszírozott hallgatókat, csakhogy az érvényes Felsôoktatási törvény, sôt az alkotmány sem teszi ezt lehetôvé. Már így is megelôzzük Oxfordot a mesterszakok számát illetôen, tehát adódik a kérdés, mikor lesz egyetem a fôiskola, illetve tervezi-e további mesterszakok indítását, és ha igen, milyen témakörökben? Az egyetemmé válás hosszadalmas és bonyo - lult folyamat, amelynek számos nehezen teljesíthetô feltétele van. A mesterszakok Dr. Juhászné Belatiny Katalin számát mi nem akarjuk nagyon szaporítani, de nem titok, hogy már csak a képesítési követelmények megjelenését várjuk, hogy beadjuk a Kommunikáció és Médiatudomány MA szakindítási kérelmünket, miután hasonló BA szakunk már van. Egyéb terveink is vannak, de azokról majd a következô alkalommal beszélgetünk. Milyen minôséget képvisel a fiatal ZsKF a nemzetközi porondon, a magánfôiskolák összevetésében? Nemzetközi összemérés a fôiskolák között tudtommal nincs, és sajnos a Harvardtól még messze vagyunk A legtöbb szakfôiskolával, amelyek között egyetemi rangúak is vannak, azonban nagyon is álljuk az összehasonlítást, felvesszük a versenyt. Az iskola megalapítása óta több alkalommal, számos szakember és nem utolsó sorban a miniszterelnök elôadását élvezhették végig a hallgatók a nagyelôadóban, tervezi-e további meghatározó közszereplôk meghívást, akiket szívesen látna a tanári pulpituson? Nagyon gazdag és sok érdekes konferenciát, találkozót tartalmaz ez évi eseménynaptárunk is, amelyet nemsokára közzéteszünk, de politikusok meghívását egyelôre nem tervezzük. Talán majd a választások elôtt erre is sor kerülhet, a politológia szakosok és persze a választók tájékoztatása kedvéért is. Fontos közügyek megtárgyalására azonban mindig nyitottak vagyunk a fôiskola fórumain. Ilyen volt legutóbb például az új közigazgatási rendszerrôl tartott széles szakmai konferencia, vagy a vallás és társadalom viszonyával foglalkozó fórum, amelyen a hazai nagy egyházak több vezetôje is részt vett. Az Egyesült Államok kormánya is támogat több, számára stratégiai fontosságú egyetemet, ahol különbözô, mondjuk úgy: fontos kutatóintézetek mûködnek ez esetben kérem, tekint - sünk el a katonai jellegû intézményektôl. Tehát a társadalomtudományi kutatóintézet mellett, tervezi-e, további fontos egységek létrehozását a Zsigmond Király Fôiskolán. A Regio - nális Operatív Program (ROP) segít - ségével életre hívott Karrier Centrum is ennek megfelelôen született? Igen, de egyelôre nem tervezzük új szervezeti egység létrehozását. A kutatói mûhelyek viszont örvendetesen szaporodnak a fôiskolán. Évrôl-évre egyre csökken a felsôoktatási intézményekbe felvételizô hallgatók száma, ez nyílván a magánfôiskolákat is érzékenyen érintheti. Egy önellátó szervezet miképp maradhat az elvárt profit határain belül, ha kevesebbôl kell gazdálkodnia, tehát a mennyiség megcsappanása nem megy a minôség rovására? A Zsigmond Király Fôiskolára jelentkezô hallgatók száma 15 %-kal növekedett a évben, a csökkenô felvételizô létszám ellenére. A mi válaszunk erre a kihívásra a minôségi képzés szorgalmazása, széles szakkínálat és az akkreditált MA képzések beindítása. A fôiskolai nyílt napok és az EDUCATIO vásár sikere reményt ad arra, hogy a ZSKF-en az elôzô évi trend folytatódik. Milyen értékeket elsajátított hallgatókat szeretne látni az idei diplomaátadón? Kiválóan képzett, jó informatikai és szakmai ismeretekkel, nyelvtudással, prezentációs és beszédkézséggel bíró, olvasni szeretô, jól fogalmazó, a világ dolgaiban tájékozott diplomásokat. Köszönöm szépen az interjút. Szarka Gábor 12 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA FEBRUÁR-MÁRCIUS 13

9 Országjárás Országjárás DÁNIAI MOZAIK AZ ÚTRA KÉSZÜLÔKNEK meg azoknak, akik még nem tudják, hogy oda készülnek Mindenki ismeri Andersen meséit, és aki érdeklôdik a filmek iránt, biztosan hallott Lars von Trier-rôl meg a Dogma 95 mozgalomról. Már Viggo Mortensen neve is ismerôsen cseng, és ki ne emlékezne az Aqua rémes dalára, a Barbie girl-re, amit napjában húszszor hallhattunk a rádióban. Lám, mennyi mindent tudunk errôl a csöppnyi országról! De talán nem árt még pár kedvcsináló mozaik azok számára, akik régóta fontolgatják, hogy egy hosszú hétvégére szóló fapados jegy birtokában belekóstolnak a skandináv világba. Csalódni nem fognak, az biztos! Nemzeti mottó: A királynô mottója: Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke (Isten segítsége, a nép szeretete, Dánia ereje) Fôváros: Koppenhága (København) é. sz k. h Államforma: alkotmányos monarchia Királynô: II. Margit Miniszterelnök: Anders Fogh Rasmussen Hivatalos nyelv: dán Csatlakozás az EU-hoz: január 1. Terület: Összes: km Víz (%): 1,6 Népesség: januári évi becslés: Népsûrûség: 126 fô/km GDP (2005-ös becslés) Összes: 259,7 mrd dollár PPP: 187,9 mrd dollár Egy fôre jutó: dollár PPP: dollár HDI (2005): 0,949 (14.) magas Pénznem: dán korona (DKK) Idôzóna: CET (UTC+1) Nyári idôszámítás: CEST (UTC+2) Internet TLD:.dk Hívószám: +45 Kronborg Hamlet vára Roskilde viking múzeum Nyhavn Kékfogú Harald rúna köve Ha az ember nagy természetjáró, jobb, ha nem Jyllandot választja a kiránduláshoz. Mivel egymást érik a kisebb-nagyobb farmok, ezért a félsziget nagy részét átható trágyaszag lengi be, ami egy idô után az ember ruháiba is kellemesen beleivódik. Persze, a nagyobb városokban ezt nem érezni, így Jellingben sem, ahová pedig kötelezô ellátogatni: itt található a két rúna kô, mely évszázadok óta ôrzi a viking királyok emlékét. A rúna köveket Gorm király és fia, Kékfogú Harald állíttatták. A két hatalmas kôtömbbe vésett írás az ország megalapításának és a kereszténység megjelenésének bizonyítéka. Az értékes történelmi kincseket az UNESCO 1994-ben vette föl világörökségi listájára. Roskilde az egyik legszebb és legérdekesebb város Sjaelland szigetén. A székesegyház szintén a világörökség része, de nem szabad kihagyni a viking múzumot sem. A vízparton fekvô hangulatos épületben megnézhetjük, hogyan éltek az emberek, és hogyan készítették a tengereket is legyôzô hatalmas hajóikat, de láthatunk itt a tenger mélyérôl felhozott eredeti viking vitorlásokat is. A belépô elég drága, de a leleményes turisták ingyen is bejuthatnak. Hogy hogyan, azt nem árulom el mi is magunktól jöttünk rá. Ha már a világörökségeket említettem, természetesen nem maradhat ki Kronborg, Hamlet vára sem. A tengerparton álló, erôdített falakkal körbevett várkastélyhoz tíz perc alatt lesétálhatunk Helsingör központjából de talán még szebb látványt nyújt a Svédország felé tartó komp fedélzetérôl. A negyedórás hajóútra egyébként is érdemes vállalkozni. Az igazi látványosság nem a svéd kisváros, Helsinborg, hanem a kompon utazó svéd hordák, megrakodva rengeteg itallal. Ugyanis Svédországban elképesztôen drága mindenfajta alkohol, ráadásul nem is könnyû hozzájutni. Ezért a svédek Dániába járnak feltölteni készleteiket. Sôt, van, aki le sem száll a kompról, hiszen a tenger vámmentes övezet, így gyakorlatilag a hajóra járnak bevásárolni. Ha alaposan fel akarjuk fedezni a fôvárost, legjobb, ha gyalog vágunk neki. A legfontosabb látnivalók nagyrésze ugyanis a belvárosban található. Koppenhága 14 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 15

10 Suli egy bevásárló hajó a csatornát övezô modern és hagyományos épületek egy igazi christiániai polgár Külföldi tapasztalatszerzés II. KÜLFÖLDI MUNKA leghíresebb turistacsalogatója a Tivoli, a ha - talmas vidámpark, ami esténként koncertek - nek és színházi elôadásoknak is helyet ad. A város leghangulatosabb része Nyhavn. A csatorna partján színes házak, kávézók, sörözôk sorakoznak, csodás kilátás nyílik a parton horgonyzó vitorlásokra, a sétálók forgatagára. Innen indul a sétahajó is, amire azért is érdemes befizetni, mert a csatorná - kon hajózva megismerkedhetünk a fôváros világhírû építészetével. Ami meglepô lesz a magyar utazónak (és nemcsak Koppenhágában, hanem egész Dániában): délután 6 óra táján minta egy szerre kiürítenék a várost, mindenki haza megy. De hétvégén változik a helyzet: mozgalmas éjszakai életre számíthatunk, ezernyi lehetôség a szórakozásra. De vigyázz: a legtöbb klubba a fiúkat sem engedik be sportcipôben! Akit nem elégítenek ki a múzeumok, szobrok, a különleges épületek, és valami igazán egyedülállót akar látni, feltétlenül a koppenhágai Opera nézze meg Christianiát, a szabad várost, amit néhány hippi hozott létre a hetvenes évek elején. A helyet nem téveszthetjük el, mert egy hatalmas fából faragott kapu hírdeti: aki belép, az elhagyta az Európai Unió területét. Természetesen csak a lakók szerint. De Christiania valóban különleges hely. Itt az ezredfordulóig legális volt a könnyû drogok fogyasztása, és rendôröket sem lehett látni a környéken, helyettük a közösség maga tartotta fenn a rendet. A helyzet mára hiva - talosan megváltozott, de a hatóságok úgymond elnézôek, és hagyják, hogy a hajdani házfoglalók, és a hozzájuk csatlakozott több mint ezer, értelmiségiekbôl, kétkezi munkásokból, diákokból, szabadgondolkodókból álló közösség nyugodtan folytassa megszokott életét. Zárásként még két meglepô adalék a dán hétköznapokból engem legalábbis meglepett, amikor néhány hónapot volt alkalmam ott tölteni: Dániában teljes az egyenjogúság. A nôk helyzete gyakorlatilag azonossá vált a férfiakéval, de ezzel együtt a kiváltságaik is megszûntek. Egy dán férfiben fel sem merül, hogy átadja a helyét a buszon, vagy segítsen egy nehéz csomagot cipelô nônek. Szóval senki se csodálkozzon, ha egy férfi simán besétál egy nô elôtt az ajtón. Részükrôl ez nem az udvariatlanság jele, hanem teljesen természetes viselkedés. A dánok megôrülnek a bútorokért. A design, a formatervezés hihetetlen nagy szerepet játszik az életükben, és még egy átlagos család is elképesztô összegeket áldoz egyegy székre, lámpára vagy asztalra, ha az egy híres tervezô munkája. Az egyik dán tanárom mesélte: ha vendégségben vagy egy családnál, nyugodtan tehetsz megjegy zé - seket akár a gyerekeikre is de ha kritizálod a bútoraikat, többé nem látnak szívesen. Görömbölyi Vanda Ki ne gondolt volna már arra, hogy diploma után dolgozik egy-két évet külföldön, s aztán a kinn szerzett tudást itthon is hasznosítja? A következôkben leírok néhány szem pon tot, amire érdemes oda fi gyelni egy külhoni munkahely kiválasztásával kapcsolatban a munkaszerzéstôl az adózáson keresztül! A cikk a májusi számban megjelent Külföldi tapasztalatszerzés I. Az önkéntes munkavállalás címû cikk folytatása, amelyet meleg szívvel ajánlok elolvasásra! Mind gyakrabban veszik nyakukba a lábukat fiatal hazánkfiai, hogy szerencsét próbáljon külföldön. A legfôbb hajtóerô a jobb fizetés és a külföldi munkatapasztalat. Többségük csak egy-két évre tervezi a külföldi munkavállalást, hogy elegendô pénzt szerezzen itthoni egzisztenciája megalapozásához. A magyar munkavállalók számára népszerû célpontok elsôsorban Nagy-Britannia, Írország, Németország és (közelsége miatt) Ausztria es EU-csatlakozásunk óta népszerûvé vált a nyugat-európai munkavállalás. A kezdeti korlátozások után egyre több uniós ország nyitja meg kapuit a munkaerô-áramlás elôtt. (A jelenlegieket az alábbi boxban láthatjátok.) Németországban szabály szerint úgy nyerhetik el külföldi munkavállalók az áhított pozíciót, ha ôk a legmegfelelôbbek a betöltésére, egyéb - ként a német munkavállalók élveznek elônyt a választásnál. Mint általában a fejlett országokban, a szakmunkások foglalkoztatása elé kevesebb akadály gördül a hiányszakmákban. Hivatalos adatok szerint Írországban és Portugáliában különösen a magas szakképzettséget igénylô területeken jelentkezik munkaerô - hiány. Írországban a legkeresettebbek az informatikai- és az építôipari szakemberek, illetve a tanárok, míg Portugáliában az idegenforgalomban is nagy lehetôségeik vannak az új tagországból érkezôknek a munkavállalásra. Svédországot a nyitás után nem árasztotta el a munkavállalók tömege: a Nagy-Britanniába áramló 230 ezerrel szemben csak mintegy 6 ezren regisztráltak az újonnan csatlakozott közép-kelet-európai tagállamokból munka - vállalóként. A svéd munkaerôpiaci adatok szerint IT-szakemberekbôl, a mérnökökbôl, az építôipari szakmunkásokból mutatkozik hiány, így azok Svédországban az átlagnál jobb elhelyezkedési eséllyel számolhatnak. A valódi esélyek kapcsolatok útján Mint láttuk, a fenti szabályok csupán a legális keretekre vonatkoznak. A tulajdonképpeni akadálya a munkavállalásnak, ha nem ismer - jük a kinti terepet, nincsenek kapcsolataink, nem vagyunk jártasak a célország vonatkozó jogszabályaiban. Nagyon hasznos lehet, ha kapcsolatokat ápolunk az adott országban. Kimondatlan tény, hogy személyes ismeretségek által köttetik a legtöbb állásviszony. Egy pár hónapos nonprofit munka nagyszerû terepelôkészítés lehet, mert ott helyben tájékozódhatunk az elhelyezkedési lehetôségekrôl! (A non-profit munkáról bôvebben a májusi számban) Gyakran választják (s nem csak lányok!) az au-pairkedést nyelvtanulás, tapasztalatszerzés céljából. Ez egyébként nem minôsül munkának, hiszen a juttatást a gyermekfelügyelôk zsebpénz formájában kapják meg. Megoldás lehet még a munkaközvetítô bevonása is. Ezek bizonyos összegért vagy sikerdíj- A munkaerô-áramlás szabadsága az EU-tagállamok mellett az EGT-tagállamokat is érinti, de ezzel nem untatnám az olvasót. A lényeg, hogy az Egyesült Királyság, Írország, Svédország, Finnország, Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Luxemburg mellett Izlandon is munkavállalási engedély nélkül dolgozhatunk. Franciaország, Belgium, Dánia, Ausztria és Norvégia egyes munkaerôhiányos szakmákban engedélykiváltási kötelezettség nélkül fogadja a munkavállalókat, Németország, Lichtenstein és Svájc továbbra is fenntartja a korlátozásokat. (forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal) 16 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 17

11 Mennyibe kerül egy kiadó szoba? euró/hó Budapest Bécs Brüsszel London Los Angeles Madrid München forrás: Haszon 2007/11 ért vállalnak közvetítôi szolgáltatásokat, általában a jogi formaságokat is elintézik. Sajnos nem egy esetben történtek meg a ki - utazókat érô atrocitások, így felhívnám az olvasók figyelmét, hogy elôvigyázatosak legyenek mind a munkaadókkal, mind a közvetítôkkel szemben! Mindezek miatt fontos tisztában lennünk a célország jogszabályaival is! Hogy hol nézzünk utána? A nagykövetségek megfelelô információkkal szolgálnak többek között a munkavállalás jogi hátterérôl is. Az EURES portálján (ec.europa.eu/eures) kifejezetten az EU-országokkal kapcsolatos információkra bukkanhatunk. Az EURES további hasznos szolgáltatásokat kínál: munkakeresô-adatbázisukba történô regisztrálás után szabadon válogathatunk a rendelkezésre álló munkalehetôségekbôl, avagy oktatási- és továbbképzési lehetôségeket kutathatunk fel, s egy link alatt a pályakezdô diplomásoknak nyújt tanácsadást. Az EURES tanácsadók tájékoztatást adnak a belföldi és határokon átnyúló mobilitással kapcsolatos gyakorlati, jogi kérdésekben. A külföldi lehetôségek felkutatására ezen kívül szakmai konferenciákon, nemzetközi állásbörzéken való részvétellel van esély. Parlez vous...english? A külhoni munkavállalás alapvetô követelménye a célország nyelvének kommunikációs szintû ismerete - vagy legalább az angol. Azonban arra is van példa, hogy a szakmunkás magyar vállalkozóhoz megy ki dolgozni. Ilyenkor ez a feltétel természetesen nem kizáró tényezô, hiszen a munkatársakkal idegen nyelvismeret nélkül is tud kommunikálni. Az USA-ban és Ausztráliában munkavállalói vízum igényléséhez szükséges a nyelvismeret hivatalos igazolása is. 18 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS Brüsszelben, Koppenhágában és Newquay-ben próbált ZSKF-esek osztják meg a következôkben külföldi munkatapasztalataikat. Lukácsi Klára - Brüsszel Lukácsi Klára nemrég tért haza két hónapos brüsszeli gyakorlatáról. Egy felhívásra reagálva pályázatot küldött be, amit meg is nyert. Az EU kommunikációjáról írtam pályamunkámat, aminek eredményeként nemcsak Brüsszelbe látogathattam ki, de részt vettem a januári plenáris héten Strasbourgban is. A többi magyar gyakornokkal lakott együtt a soknemzetiségû városban. Munkájáról elmondta, hogy A gyakornoki feladatok a jegyzetelési és a szervezési feladatokban merülnek ki, de ez képviselô függvénye is. A munkatársak nagyon nyitottak és segítôkészek, könnyû volt velük együttmûködni. A következô számban Klári tolmácsolásában bôvebben is olvashattok a brüsszeli munka rejtelmeirôl! Kovács Ádám - Dánia Kovács Ádám humánerôforrás-menedzserként végzett a Zskf-en. Jelenleg a koppenhágai Marriott Hotelben dolgozik mint recepciós. Koppenhága egy hûvös, szeles város, és hiányzik belole az a fényûzô elegancia, ami Budapestre nagyon is jellemzô. Inkább kelti egy gazdag vidéki város benyomását, mint egy gazdag királyság fôvárosáét. A város lakói meglepôen jól (és sokan) beszélik az angolt. Ennek talán fô oka a történelmi kapcsolatok lehetnek. A 3 éves kislánytól kezdve a 90 éves apókáig senkinek nem je - lent különösebb nehézséget dánról angolra váltani. Dánul megtanulni azonban nagyon nehéz, elsôsorban a leírt és kiejtett szavak közti különbségek miatt. Ádám Magyarországon is a szállodaláncnál dolgozott Budapesten, majd egy lehetôség nyomán a fônökét követve utazott ki. Élvezi a munkáját, és késôbb front office munkáról szívesen váltana a kényelmesebb irodai munkára. A karrierlehetôség volt az egyik oka az idejövetelemnek: lassanként a HR-terület felé orientálódom - meséli Ádám, majd hozzáteszi: Dániában munkaerôhiány van. Különösen a szállodaiparhoz hasonló területek küzdenek ezzel a kihívással, elsôsorban a kényelmetlen munkabeosztás miatt. Jól szimbolizálja a helyzetet, hogy a szálloda közel 200 fôs személyzetébôl alig néhány az itt született dán. Bodacz-Nagy Beáta - Newquay Bodacz-Nagy Beáta Newquay-ben, Nagy-Britanniában dolgozik egy McDonald s-ban. Vidékrôl költöztem fel Budapestre, ahol szintén egy Mekiben dolgoztam minimálbérért. Tovább szerettem volna tanulni, de ebbôl az összegbôl nem jöttem ki a diákhitelt azonban elítélem, mert nem szeretek tartozni senkinek! Egyik ismerôse ajánlotta, hogy diákszövetkezeten keresztül dolgozzon odakinn. Ennek elônye volt, hogy magyarként nem volt egyedül, s kijutást és a lakhatást is megszervezték. A pénzkeresés mellett Beátát a nyelvgyakorlás is ösztönözte. A gyorsétterem forgalmas helyen, egy autópálya mellett található. Mivel itt gyorsan kell dolgozni, a csapatmunka nélkülözhetetlen. A többiekkel sokat viccelôdtünk, tanítottuk egymást (alkalmanként ki is javítottuk), s együtt mentünk szórakozni. Beáta most itthon van, de készül vissza. Egyévi tandíjamat már ki tudom fizetni, de visszautazom, mert jól dolgozom és várnak az angolok. Adóterhek és járulékok a GDP százalékában* Svédország 50,1 Franciaország 44,5 Ausztria 41,9 Olaszország 42,7 Nagy-Britannia 37,4 Magarország 37,1 Csehország 36,7 Németország 35,7 Szlovákia 29,6 Svájc 30,1 USA 28,2 *2006-os adatok forrás: Haszon 2007/11 Minimálbér az EU nyugati tagországaiban euróban Luxemburg 1570 Írország 1403 Nagy-Britannia 1361 Hollandia 1301 Belgium 1259 Franicaország 1254 Görögország 668 Spanyolország 666 Portugália 470 Magyarország 266 forrás: Haszon 2007/11 Kicsit tekintsünk Európán túlra, de ne álljunk meg az óceán túlsó felénél! Az Ausztráliába induló kalandorok a munka vállalást általában tanulással kötik össze ennek oka, hogy a legalább féléves képzésben részt vevôkre adózás szempontjából ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az ausztrálokra. Ez esetben évi 6000 dollárig adómentes jövedelemük, azonban nem-ausztrál munkavállalókra minimum 29 %-os személyi jövedelemadó vonatkozik! Tanulói vízumhoz a legkönnyebb hozzájutni, emellett dolgozni is lehet. Az egyetlen kikötés, hogy a tanórák 80 %-án köteles részt venni a nebuló. A munkavállalás szempont - jából másik alternatíva, hogy szponzorált munkalehetôséget szerzünk. Az ejárás során elôször is kapcsolatba kell lépni az ausztrál céggel, aki miután bebizonyította, hogy szüksége van további munkaerôre, azaz szponzornak jelentkezik kiír egy állásajánlatot. A munkáltatónak bizo nyítania kell, hogy az állást nem lehet ausztrál munkaerôvel betölteni (akár Németországban). A szponzorált munkavállalási vízumhoz kötelezô angol nyelvtudással kell rendelkezni, s errôl szóló IELTS nyelvvizsgát kell bemutatni. Ausztráliában sok szakképzett munkában nincs elég ember, így szívesen alkalmazzák a külföldi munkavállalókat. ZsKF-esek külföldön Palánki Réka B Barangolás BARANGOLÁSOK A GASZTRONÓMIÁBAN A délkelet-ázsiai kulinária titkaiból, mindez fűszerezve egy leheletnyi interkulturális megközelítéssel Benne vagyunk mármint a télben és a legádázabb vizsgaidôszakban. Mire vágyhat ilyenkor leginkább a kimerültség szélén álló és az inszomnia tüneteit produkáló diák? Természetesen fényre, melegre, ha lehet némi pálmafás, vakító hófehér homokos tengerpart körítéssel. Ebbôl kiindulva döntött úgy a cikk szerzôje, hogy megpróbál valami melegséget legalább képzeletben az olvasó köré varázsolni, bemutatva az ázsiai konyha sokszínûségét, rafináltságát, esetleg néhány egyszerû, itthoni környezetben is könnyedén produkálható recept kíséretében. Ez kárpótlásul szolgálhat mindazoknak, akik az elmúlt vizsgaidôszak szenvedô alanyaiként rendületlenül elviselték az üres a hûtô, mindenki azt eszik amit és ahol talál; az elhalasztott ünnepek, nincsenek közös programok, sôt egyáltalán nincsenek programok szindrómát, egyszóval kedves, férj és gyerek, akiknek nem könnyítettük meg az életét az elmúlt 1-2 hónapban. Ázsiában járunk tehát, ahol számíthatunk néhány - európai szemmel gasztronómiai furcsaságra. Természetesen nem fogom javasolni az olvasónak a frissen csapolt kígyó vér aperitifként való feltálalását csak halkan jegyzem meg, hogy ott is kellô mennyiségû és minôségû alkohollal hígitva szervírozzák; egyesek szerint akkor meg már minek a vér?), vagy a nemzetközi szervezetek által mára már hivatalosan is fejlettnek nyilvánított Szingapúr elegáns tengerparti éttermeiben nem is olyan régen még teljesen magától értetôdôen felszolgált majom agyvelô (a részletekkel inkább nem terhelném az érzékenyebb lelkületû olvasóközönséget); s akkor még nem is szóltunk az európaiak között is oly népszerû cápauszony levesrôl, amely köztudottan sok PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 19

12 Barangolás Rendang (fûszeres marhahús, maláj változat) ezer cápa életébe kerül minden évben, s a beszerzés módja minden, csak éppen nem állatbarát. Szerencsére az ázsiai konyha azért sok ha gyományos alapanyagra, ismert és ismeretlen fûszerekre és fantasztikusabbnál fantasztikusabb zöldségekre és gyümölcsök - re is épül, éppen ezért mindenki találhat benne számára vonzót és igazán élvezhetôt. Ha most nem csupán fantáziánk szárnyán utazhatnánk, azt javasolnám kezdjük a piaccal. Az élmény, amit ez a kaland nyújtani tud, semmi máshoz nem hasonlítható. Az ázsiai háziasszony hajnali ötkor indul a piacra. Sötét van és hideg (ki hinné, hogy trópuson fázni lehet a korahajnali fokos, ámde nyirkos, párás melegben ); indulás elôtt magára ölti egyszer használatos cipôjét, viseltes, ámde tiszta ruháját és persze semmi ékszer, felesleges cicoma ezek nagymértékben rontanák az alku-pozíciót természetesen vele tart a háztartási alkalmazott, aki majd a megvásárolt árut a kocsihoz szállítja. Fontos ilyenkor a sofôr, aki bámulatos módon mindenkor képes parkolóhelyet találni lehetôleg éppen annak a kijáratnak a közelében, ahonnan az áru majd érkezni fog. Az ázsiai piac elrendezése szinte mindenütt megegyezik: külön szekciót képez a halpiac, a húsos, mindig külön található a szárnyas és 20 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS természetesen a szemkápráztatóan színes zöldség-gyümölcsös részleg. Látványnak is elképesztô, ami pedig a szagokat illeti.. nos, ha valakinek sikerül elviselni az elsô 15 percet, utána már játszi könnyedséggel töltheti el az utána következô 1-2 órát. Ennyi kell ugyanis egy átlagos bevásárláshoz. A piac, fôként a halas reggel 7-8-ig tart nyitva, ekkor frissek a tenger gyümölcsei, ilyenkor szerzik be a szállodák, éttermek is a friss alapanyagokat. Sokan gondolják, hogy a délkelet-ázsiai konyha egyenlô a kínaival. Annyiban igaz ez a hiedelem, hogy a hatása vitathatatlanul ott van, érezhetô: Szingapúr, Malájzia és Indonézia jelentôs számú kínai populációja magával hozta és ápolja hagyományos fôzési stílusát, ízlésvilágát, és kétségtelenül hatással van az érintett országok konyhájára. Ennél jóval markánsabb azonban az indiai hatás, ami jól érezhetô a maláj, thai, burmai, indonéz, vietnámi, kambodzsai és fülöp-szigeteki (összefoglaló néven délkelet-ázsiai) csípôs, fûszeres, néha száraz, idônként szószos ételeken. Vannak ételek, amelyeket egészségesnek és a testet hûtônek tartanak, másokat gazdagnak és felmelegítônek neveznek, éppen mint a jin és yang a kínaiban, egymást kiegészítô ellentétek. Fontos tudni, hogyan lehet kombinálni ezeket egy ételsorban. Az indiai, kínai és természetesen az arab kereskedôk, nem beszélve a késôbbi nyugati, portugál, holland és angol hódítókról, mindmind valamiféle nyomot hagytak a délkelet-ázsiai nemzetek ételeinek ízvilágán. Nem kétséges, hogy erôs hasonlóság van a térség országainak ételei között, de ennek ellenére mégis mindegyik más. Az igazi fôzési szakértôk azt mondják, már illat alapján nagyon könnyû megkülönböztetni, hogy ugyanaz az étel, például az oly népszerû rendang, melyik ország konyhájában készült. Ôk biztosan tudják! Az ázsiai ételek elmaradhatatlan kísérôje a rizs, ízesítve fûszerekkel, hússal vagy anélkül, színesen vagy csak úgy, egyszerûen fehéren, de mindig illatosan, kívánatosan és persze elengedhetetlenül, hiszen a néha elképesztôen csípôs fûszeres húsok kísérôjeként sajátos funkciója van: oltani az ételek okozta belsô tüzet. Hihetetlen mennyiségû válfaját termelik síkságon, dombokon, sôt még kétezer méternél magasabb hegyekben is. Mivel az idôjárás kedvez a rizs termelésnek évente kétszer háromszor is betaka - rítják a termést. A legkedveltebb és legszélesebb körben használt termény a kókuszdió: használják köretnek, ételízesítônek, s persze egyszerûen gyümölcsként, kellemesen hûsítô és rendkívül tápláló italként, amely sok nem alkoholos koktél alapanyagául is szolgál. Katartikus élmény, amikor egy hagyományos ázsiai vendéglátás részesévé válhat az amerikaieurópai gyorsétkezdéken nevelôdött földi halandó. Az ázsiai ember ösztönösen tud valamit a titokról, az igazi boldogságról; amíg mi hangya szorgalommal gyûjtögetjük a vélt boldogság tárgyi kellékeit, készülünk a boldogságra és néha éppen a lényegrôl: az érzésrôl feledkezünk meg, ôk egyszerûen csak azzá válnak, sietség, mohóság nélkül. Ezért is olyan fontosak számukra az ünnepek, a családi összejövetelek. Ilyen események bôven adódnak a legtöbbször multietnikumú országokban: kiemelkedô esemény a muzulmán böjti hónapot lezáró ünnepség az Idul Fitri, vagy a kínai Új Év és persze az indiai fény ünnepe, a Deevali vagy Deepavali, országa válogatja, hogy nevezik ugyanazt az ünnepet, melynek alkalmából széles körben rendeznek open house -okat. Ilyenkor felfordul a világ Ázsiában, s reggeltôlestig mást sem láthat a békés utazó, mint egyik házból a másikba áramló, ünneplôbe öltözött felnôtteket, gyerekeket, akik kölcsönösen meglátogatják egymást és jókívánságaikat fejezik ki az ünneplôknek. Bárki betérhet, legyen az hazai vagy külföldi, szívesen látott vendég lesz akár a miniszterelnök házában is, s ilyenkor megismerkedhet az ázsiai konyhamûvészet legkiválóbb remekeivel. Látványosan tálalt, ízes fogások sorát kóstolhatja végig, az arra érdemes szerencsés, az édestôl a savanyúig, a semlegestôl az erôsen csípôsig, a hidegtôl a meleg ételekig. A választékból nem maradnak ki természetesen a gyümölcsök és édességek sem. Mindezek után következzék mintegy szerény ízelítôként, néhány egyszerû, itthon is könnyen elkészíthetô recept környezetünk elkápráztatására és lehetôség szerint teljes megelégedésére: Soto ayam (indonéz csirke leves) Hozzávalók: 1 kb. 1,5 kg-os csirke 1,8 l víz só,bors ízlés szerint 2 db közepes méretû, felszeletelt hagyma 3 kanál (leveses) mogyoró olaj 2 cikk fokhagyma, átpréselve 4 cm friss gyömbér (meghámozva és felszeletelve) 2 piros chili, összemorzsolva 1 teáskanál szárított rák paszta (blachan, ázsiai üzletben kapható) 1 taáskanál kurkuma 2 teáakanál ôrölt ko riander teáskanál reszelt sze recsendió Köret Rizstészta (vékony) Szeletekre vágott zöldhagyma, uborka, paradicsom, szójabab csíra 3-4 db kemény tojás (felszeletelve) A csirkét lábasba tesszük, felönt - jük a vízzel, sóval, borssal és 1 db hagymával ízesítjük. Felforraljuk, majd lefedve, mérsékelt lángon, éppen csak gyöngyözve kb. 1 órát fôzzük. Ha a csirke megfôtt, tálra tesszük, kihûtjük, a húslét félretesszük. Amikor a csirke már kezelhetôen hûvös eltávolítjuk a bôrét és a húst falatnyi darabokra vágjuk, félretesszük. Egy nagyobb edényben felforrósítjuk az olajat, majd hozzáadjuk a maradék hagymát, gyömbért, chilit és a rák-pasztát (blachan) idônként megkevergetve addig süt jük, amíg a hagyma megpuhul. Belekeverjük a fûszereket és további 1 percig sütjük, kevergetve. Ráöntjük a húslét és felforraljuk. Csökkentjük a lángot és lassú tûzön kb. 15 percig fôzzük. A közben megfôzött rizstésztát valamint a csirkehúst beletesszük. Egy tálra szeletelt uborkát, paradicsomot, zöldhagymát és fôtt tojást (szele - telve) és szójabab csírát helye - zünk, amelybôl mindenki tetszés szerint szedhet a levesébe. Hozzávalók: 1 kg hátszín, kockára vágva 2 cikk fokhagyma, összezúzva 2,5 cm friss gyömbér, meghámozva, összevágva 1 zöld chilli, szeletelve 1 teáskanál só 2 teáskanál chilli por 1 leveses kanál ôrölt koriander 1 teáskanál ôrölt kömény (ázsiai!) 1 teáskanál kurkuma 1 teáskanál cukor 2 közepes vöröshagyma, felszeletelve 1 citrom reszelt héja (citromfû helyett) citrom leve 600 ml kókusztej (konzerv) A húskockákat egy nagy tálba helyezzük. Összekeverjük a fokhagymát, a chillit és a sót, majd ezt összekeverjük a hússal. 30 percre félretesszük. Egy fazékban elkeverjük a chilli port, a köményt, a kurkumát, cukrot, hagymát, a citromhéjat és a levét, valamint a kókusztejet majd felforraljuk. Hozzáadjuk a fûszeres húst, és idônként megkevergetve újra forrásba hozzuk. Lassú tûzön, fedô nélkül kb. másfél órát fôzzük, addig amíg a hús puha nem lesz. A tüzet egész kicsire vesszük és állandóan kevergetve addig sütjük, amíg a hús arany barnára nem sül és az összes folyadék el nem párolog. Indonéz sárga rizs Hozzávalók: 3 leveses kanál olaj 1 nagy vöröshagyma, finomra vágva 2 cikk fokhagyma, összezúzva 1 teáskanál kurkuma só, bors 1 teáskanál finomra vágott citromfû, vagy 1 citrom reszelt héja 45 dkg hosszúszemû rizs (pl. illatos thai vagy Basmati), 30 percig vízben áztatva, majd lecsöpögtetve 6 dl víz 3 dl kókusz tej 2 babérlevél Köret: 3 db fôtt tojás, negyedekre vágva 12,5 dkg pirított mogyoró 2 banán, szeletelve Egy edényben felforrósítjuk az olajat, majd hozzáadjuk a hagymát és a fokhagymát, néha megkeverve átsütjük, amíg a hagyma meg nem puhul. Bele - keverjük a kurkumát, ízlés szerint ízesítjük, hozzáadjuk a citrom héját, a rizst és kb. 3 percig folytonosan kevergetve sütjük. Beleöntjük a vizet és a kókusztejet, majd felforraljuk. Lecsökkentjük a lángot, hozzáadjuk a babérlevelet, lefedve kb. 20 percig pároljuk, amíg a rizs megpuhul és a folyadék felszívódik. Helyezzük a rizst elômelegített tálra, kúpot formálva. Díszítsük a negyedekre vágott tojással, banán szeletekkel és a pirított mogyoróval. Végül pedig jöjjön egy igazi a MEGLEPETÉS azoknak, akik az ázsiai konyhát kicsit sem szeretik, de vágynak egy kis kényeztetésre, vagy egyszerûen csak örömet szeretnének okozni mostanában kissé elhanyagolt szeretteiknek. Mivel 2008-at az Európai Unió a kultúrák közötti párbeszéd évének nyilvánította s amint az tudható, sokszor fontos dolgok dôlnek el a diplomáciában is fehér asztal mellett keresni kezdtem azt a dolgot, ami mindenkinek, szinte kivétel nélkül örömet okoz, találkozhatsz vele bárhol a világon, fajra, nemre és színre való tekintet nélkül bárki képes ellenállhatatlanul elcsábulni. Mi is lehetne ez más, mint A világ legfinomabb csokoládé tortája a la. (a titok hamarosan kiderül!), ami attól is különleges, hogy a cikkre, és a receptre egy napilapban akadtam, amelynek szerzôje fôiskolánk egyik, sokak által ismert és elismert tanára Marton Levente tanár úr, aki ezúttal is remeket alkotott, mind az írás szellemét, mind pedig a tortát illetôen. Álljon itt bizonyságul a recept, amit csak ajánlani tudok kipróbálásra; meggyôzôdésem sze rint biztos a siker, ennek a kísértésnek senki nem lesz képes ellenállni. A világ legfinomabb csokoládé tortája Hozzávalók: 230 g csokoládé (javaslom a Cote d Or 70%-os, narancsos változatát) 170 g vaj (nem sózott, lehet Lurpak) 110 g cukor 8 tojás Krém: 100 g fehér csokoládé 100 g marscarpone sajt 2 dl keményre vert tejszín Megolvasztjuk a fekete csokoládét, és a 170 g vajat világos krémmé keverjük a 110 g cukorral. Hozzáadjuk 8 tojás sárgáját, majd belekeverjük az olvasztott csokoládét, majd folytonos keverés mellett hozzászitáljuk a 110 g lisztet. Végül óvatosan belekeverünk 8 tojásfehérjét kemény habbá verve. Izlés szerint reszelt narancshéjat is belevegyíthetünk (én inkább a narancsos csokit választottam). A sütôt 180 fokra elômelegítjük és a tortát kb perc alatt megsütjük. Közben elkészülhet a fehér csokoládé krém. A fehér csokoládét óvatosan megolvasztjuk, kissé kihûtjük és összekeverjük a mascarpone sajttal, valamint a kemény habbá vert tejszínnel. Az élvezetek halmozása céljából én ezt a krémet dupla adagban készítettem el, a tortát három részre vágtam, a krémmel megtöltöttem, majd a maradék krémmel az egész tortát beborítottam; ezek után csak a díszítés marad, kinek-kinek saját kreativitására, fantáziájára bízva. Debreceni Mária Bon appetit! PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 21

13 Sport A curling Sport A curling nem mai találmány, figyelemreméltóan nagy múltja van. Az északi országokban évszázadok óta virágzik a curling. Kialakulására él egy teória, ami téli vadászatokra vezeti vissza a játék, mint ügyességi próba megszületését. Befagyott tavakon csoportokba verôdött, nehézkesen mozgó madarakat célozgattak a vadászok a kezükbe akadt szikladarabokkal. Inkább humoros, mint igaz legendák is felbukkannak, közülük az egyik szerint az eszkimók védték meg szigetüket a vikingektôl olymódon, hogy a hirtelen hidegben, jégben rekedt viking hajót az éj leple alatt csúszó kövekkel célozgatták az ôslakók - vezetôjük neve "Körl" - a partról, mert még nem volt közlekedésre alkalmas a jég. Pontos kezdete örökre rejtély marad. Mára kialakult a modern curling részletes szabályzata, melynek minden pont - ját szigorúan be kell tartani egy-egy verseny megrendezésénél. Egy játék nagyjából órás. Tíz endbôl, vagyis játékrészbôl, "tizedidôbôl" áll. csapatok célja minden end végére az, hogy lehetôleg minél több kövük helyezked - jen el a ház középpontjához közelebb, mint az ellenfélé. négy csapattag ellenfelével váltakozva végzi el a kô kiadását. Egy enden belül egy játékos kétszer engedheti útjára a golyót. A PÁLYA Tükörsima jég, szigorúan vízszintes, hófehér jégpálya. Desztillált vízbôl készül, aminek megvan az a komoly elô - nye, hogy a fagyástól ki - kristályosodott ásványi só réteg nem akadályozza a szabad csúszást. Ez nagyon fontos, mivel egy apró kiemelkedés is eltérítheti a csúszókorong útját. Vegytiszta jégen a pörgés (curl) is folyamatos, vagyis sokkal inkább kiszámítható és irányítható. A jég hômérséklete -4 C, vastagsága cm. A csarnok légterének is megadott, állandó szinten tartott hômérséklete van: közvetlenül a jég fölött fagypont körüli, mellmagasságban (150 cm) maximum. 6 C-os az idô. Az elsô fedett jégpálya Kanadában épült, 100 éve. Egy fedett pálya gondozásra szorul, utánoznia kell a szabad ég alatti tavak elônyös és az évszázadokon át megszokott tulajdonságait. Minél nagyobb felületen érintkezik a kô és a jég, annál nagyobb az amúgy alig észlelhetô súrlódás. Ha egy játék 10 endbôl áll, akkor az 5. end után vízpárát permeteznek a jégre, majd vizesítik söprûvel, hogy ne alakuljanak ki kis szemcsék, melyek a csúszást gátolják. A pálya minôsége mellett a pálya méretei is fontosak. Egy-egy verseny szervezôinek szigorúan ügyelniük kell. (Az eredeti szabályokban, melyek másfélszáz éve keletkeztek, mindenütt foot, azaz láb mértékegységet használtak. Ebbôl adódik a méterekben való kifejezések csúnyasága.) Tehát: a pálya méretei: hossza: 45,5 m, szélessége: 4,75m; foot line (pálya vége) és hack line (lábtartó vonala) között:1,22 m; hack line és tee line (kör felezôvonala) között: 3,66 m; tee line és hog line (ahol el kell engedni a követ) között: 6,40 m; két tee line között: 21,95 m. A ház, ahova a korongokkal kell célozni, hasonló egy céltáblához. A rendszerint piros és kék sávok között fehér csík húzódik. A tee szintén fehér színû, a házat a hack felôl érinti a back line. Külsô körgyûrû külsô és belsô sugara: 1,83 m 1,22 m. Belsô körgyûrû sugarai: 0.61 m 0.15 m ez utóbbi a tee, melynek közepe a button. A FELSZERELÉS A jégpályán kívül egy-egy meccshez elengedhetetlen a 16 db speciális gránitkô valamint a különleges, a játékhoz kialakított seprûk, mely minden játékosnak külön-külön kell hogy legyen. Oda kell figyelni a játékos öltözékére, külö - nös tekintettel a cipôkre. Általában a pályán úgy mozognak, mint a gördeszkások. Így az egyik láb, mint hajtó, a másik pedig mint csúszó láb funkcionál. A csúszó lábra így úgynevezett csúszást elôsegítô talpú cipôt, slidert húznak, a másik, hajtó lábra pedig csúszást akadályozó talpú lábbeli, gipper kerül. A csúszó talp anyaga teflon, a csúszást gátlóé pedig valamilyen ta - padós mûanyag. Ajánlatos használni a sliderhez járó póttalpat, mely megakadályozza az érzékeny teflontalp szárazföldön való sérülését. A talpakat a csúszás mértéke szerint igy számozzák. Minél profibb valaki annál magasabb számú a talpa, mivel stabilabban mozog már a jégen. A talp természetesen a gyorsabb csúszás érdekében nem érintkezik a jéggel minden ponton. 22 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 23

14 Sport Kultúra A CSAPATOK A kô a játék egyik fôszereplôje. Egy darabka kiváló minôségû tömör, magasan fényezett, rugalmas, ütés-elnyelô gránit, amit minden játékos nagy becsben tart. Kizárólag Ailsa Craig-en, egy skóciai szigeten bányásszák. A mauchline-i gyár kôfaragói ôsi mód szerint gondosan, kézzel készítik a 19.1 kg súlyú, 30 cm átmérôjû és 12 cm magas követ. Elôször a mesterek egy négyszögletes tömböt faragnak ki, melynek közepére egy lyukat fúrnak, csak ezután csiszolják, majd a legmodernebb eljárás szerint mûanyag fogantyút tesznek a lyukba. Tudni kell még egy fontos dologról: a követ, bármilyen kiváló minôségû is, minimum 20 perccel a játék vagy edzés elôtt ki kell tenni a jégre, hogy lehûljön különben kettétörhet. A seprûkbôl több fajta létezik, az egyszerû ci - rokseprûtôl egészen a modern szivacsosig. Kezdetben a seprûk ló- vagy disznószôrbôl készültek, ma már ügyelnek arra, hogy szintetikus anyagból készüljenek, hogy az elhagyott szôrszálak ne térítsék ki a követ az útjáról. A nyelek fajtája is rendkívül változatos: vannak egészen merev és lágyabb, hajlítható nyelek is. Az egyéb kellékekre már nincs szigorú szabály. Az öltözet általában sportos és megjelenik rajta a csapat vagy a nemzet jelképe. Ma már a stabilizátor is elterjedt kellék. A kô elen gedésénél tartják a másik kézben, így könnyebb megtartani az egyensúlyt. A delivery is egyre népszerûbb. Ez az eszköz egyfajta térdvédô, mely a kô elengedésekor nem hagyja lekoppanni a térdet. Az érzékeny bôrûek viselhetnek kesztyût. A többi kiegészítô (festék, kezdôknek mûanyag korong, jégkarbantartó gépek stb.) már inkább a pálya karbantartásához szükséges. Egy csapat négy fôbôl áll: lead, second, third vagy más néven vice skip és skip (csapatkapitány). Ilyen sorrendben is engedik el a követ (lehetséges, hogy a skip harmadik lesz, a third pedig az utolsó). Pótjátékos sohasem árt, a világversenyeken pedig legalább egy biztosítása pedig kötelezô és nem mellékes, hogy ugyanúgy kap érmet még ha nem is játszik, mint a csapat többi tagja. Egy nemzet mindössze egy csapatot küldhet világversenyre. Lehet a legjobbakból álló csapat, vagy a legtöbb pontot szerzô, legnépszerûbb, összeszokott csapat. A skip a szellemi vezér a csapatban. Folyamatosan ellenôrzi a jég minôségét és kidolgozza a stratégiát, illetve a kô hajításának módszerét. A lead dob - ja el a követ, a másik kettô pedig tisztogatja, sepri a jég útját. A skip fejezi be második dobásával az endet, ilyenkor a third áll a pálya másik végén egyfajta kapitány-helyettesként. Azért kell mindenképpen valaki a házhoz is, mert még állva is lehetetlen belátni az 50 méteres pálya másik végét, a söprögetôknek pedig a követ kell figyelniük, nehogy hozzáérjenek. A skip a túlvégen guggolva mutatja a helyet söprûjével, végig a kô kiadása alatt, mintegy célként. Nemzetközi viszonylatban a kanadaiak járnak élen, jeleskednek még a britek és az amerikaiak, valamint a skandináv államok. Ez érthetô, hiszen nekik nem okoz gondot a megfelelô pálya megépítése. A JÁTÉKMENET (egyszerûsített formában, bonyolult szakszavak nélkül) Három legfontosabb pontja van a játékmenetnek: helyezkedés (stace), a kô kiadása (delivery) és a söprés, mely a kiválasztott stratégia szerint történik. A kiadás elôtt fontos a jó helyezkedés. Ekkor ügyelni kell a kényelmes testtartásra, az izmok ellazítására és a nagyfokú szellemi koncentrációra. Ha ez megvan, akkor egy nagy levegô és a kô indulhat az útjára. A lábtechnika a titka a jó hajításnak. Minden erôt a lábra kell összpontosítani, de ezzel egy idôben figyelni a felsôtestre és érezni a megfelelô pillanatot a kô elengedésére. Ezután a kô útja a seprôktôl függ. Ha intenzíven sepernek, akkor a jég kicsit felvizesedik, így befolyásolja a kô pörgését és útját. A kiadó egy lassú pörgéssel indítja útnak a követ, a seprôk feladata, hogy megakadályozzák, hogy a kô egy ívvel letérjen az útról. Az elsô dobásnál a cél az, hogy a kô minél közelebb kerüljön a ház közepéhez. Az ezt követô dobásoknál a cél az, hogy az ellenfél korongjait kiüssék a házból és saját korongjaikat pedig be - juttassák. Röviden, tömören ennyi és most nézzük, mindezt hogyan pontozzák! A pontozásnál az endek végén házban maradt kövek helyzetét veszik figyelembe, a meccs gyôztesét a pontok összege határozza meg. Az a kô ér pontot, amely legközelebb áll a ház közepéhez. Ha szabadszemmel nem világos a kô közelsége a buttonhoz, akkor bevetik a buttonba szúrandó speciális mérôeszközt. Fontos szabály, hogy akárhány kô van a házban, csak az ér pontot, amelyik a legbeljebb állt meg. Ha a "második legszerencsésebb" kô is azonos színû, az 2 pontot ér a csapatnak és így tovább. Amenynyiben a soron következô kô ellenséges, a felpontozás megszakad. Mindig csak az egyik csapat kaphat pontot, a másik nevéhez nullát írnak. Röviden ennyi a curling lényege. Leírva egyszerûnek látszik, de korántsem az. Rengeteg dologra kell egyszerre odafigyelni, ami nem egyszer nehéz feladat. De ha már egyszer valaki belejött a játékba könnyedén juthat el a profi szintig. MAGYAR VONATKOZÁSOK Magyarországon komoly szinten 2003-tól ûzik ezt a sportot. Ma már számos csapat tevékenykedik, sôt november 29-én megalakult a Magyar Curling Szövetség, melynek jelenlegi elnöke Studniczky Ferenc. Igaz a legtöbbjük amatôr szinten mozog és legtöbbjük koedukált, mégis van néhány csapat, akiknek sikerült kijutni különbözô nemzetközi versenyekre. Magyarországon napjainkban 20 csapat szerepel a ranglistán (ebbôl 2 egyenlôre újoncként), melynek élén 2007-ben a BTE Jégmadarak állnak. Budapest mellett jelentôs szerepe van a székesfehérvári csapatnak (1991-ben alakult!) ugyanis ôk alkották a Magyar Válogatott curling férficsapatot. Önerôbôl folyamatosan vettek részt külföldi edzôtáborokban, hogy a sport minden csínjátbínját elsajátíthassák ben a svédországi Sunsvallban rendezett EB-n 4. helyezést értek el. Ezután a rendkívüli eredmény után hosszú idôre szünet következett a komoly versenyzésben. Csak a 2001/2002-es szezonban támadt fel ismét a játék iránti érdeklôdés. Megfelelô pálya híján az újonnan alakult csapat tagjai a tiroli Kitzbühelben edzettek rendszeresen. Hazai pályákon csak nagyon alapvetô dolgokat tudtak gyakorolni (kiadás, célzás stb.). Mivel a curling olim - piai sportág, egyre nagyobb hangsúlyt fektettek rá ben a teljes csapat részt vett egy kanadai edzôtáborban. Azóta folyamatosan vesznek részt versenyeken rutinszerzés vagy komolyabb versenyzés céljából szép eredményekkel. Bodor Adri Egy hely, ahol feltöltődhetsz ASymbol Budapest egy olyan kulturális-gasztronómiai komplexum, ahol az egymástól teljesen eltérô, mégis összehangolt és szervesen kapcsolódó egységek, funkciók, és a kétszáz évvel ezelôtti és a totálisan modern stílusok különleges és extra kombinációival fûszerezett intézmény színvonalas, nemzetközi kapcsolatokat és ezzel a magyar kulturális életet is ébrentartó rendezvényekkel maradandó élményt nyújt az érdeklôdô számára. Íme egy kis bemutató, mire számíthatsz, ha belépsz a hatalmas villát ábrázoló kilinccsel ellátott üvegkapun DE LÁSSUK ELÔSZÖR A KEZDETEKET! Barna Sándor, a Symbol Budapest alkotója több mint egy évtizede gyûjt festményeket. Elôször csak új háza falára szeretett volna képeket vásárolni, de a tehetséges mûvészek köztük Schéner Mihály, Haraszty István munkáit látva úgy döntött, komolyan szeretne a mûvészet pártolásával foglalkozni. Gyûjteményét szakemberek segítségével gyarapította, majd létrehozta a Töreki Mûvésztelepet, ahol a legnevesebb mûvészek mellett még nem elismert, de tehetséges alkotók is dolgozhatnak. Lánya, Katalin révén, aki torontói tanulmányai során sokszor önkéntesként segített mûvészeti tevékenységek mellett, sok külföldi mûvésszel is kapcsolatba került, akik szintén csatlakoztak a Töreki Mûvésztelephez. A festôi táj, a mûvészek minden igényét kielégítô körülmények nemzetiségtôl függetlenül minden vendéget alkotásra ihlettek, s Don Péter, a mûvésztelep kurátorának szakmai segítségével, és az általa szabott komoly szakmai feltételek kialakításával kialakult a Braun Gyûjtemény. Innen indult el a szikra A Symbol Budapest komplexumnak otthont adó épület 1783-ban épült, melynek második tulajdonosa Franciscus Hoffmann vízimolnár volt. Barna Sándor az ô szépunokájával került kapcsolatba, és a ház épen maradt részeit megôrizve, és a tervekbe kombinálva létrehozta a Symbol Budapest komplexumot, melynek eklektikus, mégis harmónikus han - gulatához például a galériát díszítô barokk fedélszék mellett Édeske Haraszty István nagy méretû, modern mobil szobrai is hozzájárulnak. Az ezen belül mûködô Symbol Art Galéria egyik fô funkciója, hogy a budapesti közönség is láthassa a telepen alkotó mûvészek munkáit, egyéni kiállítások, és idôközönkénti gyûjteményes tárlatok formájában is. A hét különbözô egység kialakításakor elsôdleges szempont volt, hogy a ház történetének, múltjának megfelelô nívó legyen uralkodó, s szellemiségét, lelkét tükrözô szimbolikus hely jöjjön létre. Ezzel a kezdeményezéssel Barna Sándor lehetôséget szeretne nyitni a mûvészeknek és az érdeklôdôknek, hogy egymásra találhassanak, megindítva ezzel egy újfajta kulturális zsongást. Remélem, hogy a ház a többféle vendéglátó funkcióval, különlegességeivel egy olyan hely lesz, ami egyfajta húzó erôvel bír majd Óbudán. Talán elindul majd egy tendencia, és a környék hangulatos kisvendéglôkkel, kávézókkal, galériákkal lesz tele, ami a turistáknak és magyaroknak is vonzó lehet. A ház története, múlt ja, mindenképpen megérdemli azt, hogy minden egyes része valódi színvonalat, rangot képviseljen. Az egész ház lelke, a szellemisége szimbolikus jelentést hordoz, és ezért is volt nehéz nevet találni neki. A Symbol Budapest komplexumban a galéria és a rendezvénytermek mellett az étterem, a borospince és a Puskás Sport Pub is külön világot képvisel, és min- 24 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 25

15 Kultúra Kultúra SZIDDHÁRTHA GAUTAMA (BUDDHA), LUMBINI KR.E. 544 KR.E. 464, KÚSINAGARA A papok így szóltak: Ne aggódj maharadzsa! Magzat fogant királynéd méhében, és a magzat fiú lesz, nem lány. Fiad fog születni, s ha otthonában marad, világhódító császár lesz belôle. Ha elhagyja otthonát, s remeteségbe távozik, világot megvilágosító Buddha lesz belôle. den egyes résznek igyekszünk megadni funkció jában, belsôépítészetében, nevében egy bizonyos rangot. nyilatkozta Barna Sándor. A komplexumban a galéria mellett különleges vendéglátóipari egységek is mûködnek, ilyen például a Puskás Pancho Sport Pub, ahol Puskás Öcsi régi fotói, emléktárgyai, a marhabôrbôl készült padló és a díszítésként szolgáló mobil szobrok különleges atmoszférát teremtenek. A falakra szerelt plazmatelevíziókon állandó sportközvetítést láthatnak a sportrajongók, miközben az ízletes menük mellett megkóstolhatják Öcsi bácsi kedvenc hazai és spanyolországi fogásait. A romantikusabb hangulatra vágyók számára az Italian Fusion Restaurant lehet ideális. Itt gyönyörû, mediterrán környezetben kóstolhatjátok meg az olasz és más mediterrán ízek kombinációit, de persze a hagyományos konyha kedvelôi is találnak majd kedvükre való ételeket. A pincében található élôzenés szórakozóhely szomszédságában találjátok a 220 éves pince éttermet, amely leginkább tükrözi a ház ódon jellegét. Az eredeti boltívek, falak kö - zött igazi magyaros, ezen belül igazi óbudai éttermet akarnak kialakítani a tervezôk. A földszinten a minden egységet összekötô kerthelyiségben élvezhetjük nyáron a friss levegôt, téli estéken pedig a hófehér kôburkolatról visszaverôdô különleges fényeket. Bár az extra, jégtömböt megformáló, kék fénnyel megvilágított bárpult látványa télen elsôre borzongással töltheti el a szemlélôdôt, a kerthelyiség télen fedett, és kellemes szobahômérséklet fogadja a belépô vendégeket, a plafonról pedig egy csillagcsokrot idézô fénygömb nyújt esztétikai élményt. Ugyanitt láthatjátok azt az eredeti szépségében megôrzött kutat is, amiben a legenda szerint egy darabig a Szent Koronát rejtegették. A Symbol Cafe and Lounge kávézóban gusztusos, kistányérból, kiskanálból készült lámpák adják a hangulatvilágítást, és a kényelmes fotelekben mindenki otthonosan érezheti magát. A Symbol Art Galéria a padlástérben van kialakítva, Orbán Attila festômûvész, mûvészeti vezetô fontosnak tartja, hogy a galéria mûködésével teret adjon a kvalitásos mûvészeknek, függetlenül stílustól, kortól, vagy elismertségtôl. A galéria egyik legfontosabb célja, hogy idôsebb, de kevés bemutatkozási lehetôséggel rendelkezô, és fiatalabb, még nem elismert mûvészek is bemutatkozhassanak. A galéria egyik különlegessége, hogy a tárlatok idônként átvándorolnak majd a ház más egységeibe is, lehetôvé téve ezzel, hogy a mûvek szellemét azok a látogatók is érezhessék, akik a komplexum más jellegû egységét kívánták meglátogatni. - Azt szeretnénk, hogy a mûvészet egy kicsit mindenkié legyen. A mûvek levonulnak majd az emeletrôl, kerülhet alkotás a kerthelyiségbe, az étterembe, vagy akár egyenesen a bejárattal szembe is. A ház adottságaiból adódó spontaneitás rengeteg lehetôséget teremt. Egyik fô célunk, hogy megszüntessük a szakmai elzárkózást, és közelebb hozzuk egymáshoz a közönséget, és a képzômûvészeket. Szeretnénk, hogy bôvüljön a képzômûvészeti kultúra, de bôvüljön a képzômûvészetet értôk száma is. Nem ragaszkodunk majd stílushoz, nem csak egyfajta képzômûvészeti irányultság lesz irányadó a galéria mûködésében. A Symbol Art Galériában kifejezetten a kvalitásos mûvészek fognak teret kapni, függetlenül elismertségtôl, vagy stílustól. Csak a tehetség számít, azt szeretnénk, hogy a tehetséges mûvészeknek legyen ez egy lehetôség a bizonyításra. vázolta Orbán Attila a Symbol Budapest mûködési elvét. A galéria a ma divatos újító ötletek közül al - kalmazni fogja például zárófogadást is. A kiállítás utolsó napjára a megynitóhoz hasonló rendezvényt terveznek a szervezôk, amelyre azokat az érdeklôdôket is meghívhatják majd, akik a megnyitóra nem tudtak eljönni, ami ismét beszélgetési, találkozási lehetôség a mûvészetet mûvelôk, és élvezôk számára. A galéria parádés repertoárral csábítja majd a közönséget a 2008-as évben: a januárban Schéner Mihály Kossuth-díjas festômûvész 85. születésnapjára rendezett tárlat után Édeske Haraszty István, Váli Dezsô, Pauer Gyula, Maczon Ákos, Orbán Attila, Szabadi Katalin, Szikora Tamás, Csájy Attila, Károlyi Zsigmond tárlatát élvezheti majd a közönség, de a tervek között szerepel a Középeurópai Intézet válogatásának bemutatása is, melyet Gellért Katalin mûvészettörténész állít majd össze. A teljes ház megnyitása február végére várható, de néhány egység már most is mûködik. A késôbbiek folyamán a képzômûvészeti tárlatok mellett lesznek majd elôadások, divatbemutatók is, és minden egységnek lesznek majd saját programjai. A galériában február 6-tól Édeske Haraszty István kiállítása látható. A rendezvényekrôl és a házról részletesen a oldalon tájékozódhattok, a cím III. Bécsi út 56. Hantos Kati Ezt közölte hatvannégy legbölcsebb szerzetese a királlyal a Hold tölte alkalmával rendezett mulatság éjszakáján. A király örvendett a hírnek, hiszen szerette volna, ha biztos utódja lesz trónjának. Buddha élete során többször kért engedélyt apjától, hogy remeteségbe vonulhasson, ám a király mindannyiszor megtagadta, még az ôrséget is megerôsítette mindenegyes kérés után. Az ifjú trónörökös 16 éves korában megnôsült, így a maharadzsa is megnyugodott, hogy fiából nagy hódító lesz. Többszöri kikocsikázás alkalmával Buddha találkozott egy aggastyánnal, egy beteggel és egy halottal. Kérdéseire azt felelték, hogy az élet tele van ilyesfajta fájdalommal. Az élmény igen megrázó volt számára, és rádöbbentette az élet hiábavalóságára, és hogy a lét pusztán szenvedés. Következô alkalommal egy szerzetest pillantott meg, akinek semmije nem volt, mégis elégedett - nek és boldognak tûnt. Így 29 évesen beleunt a fényûzô életmódba, szakított családjával, és elindult, hogy megtalálja a Meg - szabadulást (a következô gondolat fogalmazódott meg Buddha fejében a legendák szerint: Az otthon rabság, szemétgödör. A remeteség szabad levegô. Aki a házban marad, nem képes a teljesen megigazult, teljesen megtisztult aszkéta életnek eleget tenni. Jobb lesz, ha most hajamat és szaká lla - mat lenyírva, sárga ruhát öltve, otthonomból az otthontalanságba távozom ). Vándorlásai során sokféle spirituális módszert kipróbált, és éveket töltött el különféle mestereknél, Négy nemes igazság 26 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 27

16 Kultúra Kultúra Buddha ám minden tanból kiábrándult egy idô után és továbbállt egy újabb elképzelés felé. Több éven keresztül aszkézist folytatott, ami megviselte szervezetét, hiszen addig pazar kényelemben élt. Úgy döntött, hogy a középutat választja, vagyis a rendszeres és figyelmes táplálkozást és tisztálkodást. A Föld siralomvölgy, a szenvedések és tehetetlenség börtöne. Sem a bôséges élet, sem a fanatikus önkínzás nem vezet üdvhöz, csak a mértékletes középút. Ez minden emberre vonatkozik, hiszen szellemükben egyenrangúak, így azonos jogaik és kötelességeik vannak. Hamarosan eljött a várt Megvilágosodás, Buddha elkezdett visszaemlékezni elôzô életeire. Rájött, hogy az újjászületések sorozatát úgy lehet megszakítani, ha az ember a középutat választja és e szerint él, mert csak így érhetô el a Nirvána állapot. Az eset után elkezdett tanítani, de sosem toborzott követôket. Elmesélte az érdeklôdôknek, hogy ô miképpen jött rá a dolgok - ra és hogyan érte el a Megszabadulást. Vagyis nem tartotta saját történetét abszolútnak, hirdette, hogy mindenkinek a saját útját kell járnia. Nem kérte hallgatóit, hogy higgyenek kételkedés nélkül. Számos tanítványa volt az élete során, ôk alkották meg az elsô buddhista közösséget, ám maga a buddhizmus, mint vallás, csak Kr.u. 100 körül alakult ki. 80 éves korában halt meg, az elbeszélések szerint mérgezett gomba került az ebédjébe. Újabb elméletek születtek azóta, a legfrissebb szerint már korábban gondjai voltak Buddhának az emésztéssel, és végül egy bélfodorinfarktus vezetett halálához. Az ôsi tanok szerint minden ötezredik évben születik egy Buddha, vagyis a következô kb ban jelenik meg. A közkedvelt, kissé pufók, nevetô Buddha-alak az eljövendô Felébredt embert hivatott ábrázolni. Akkor kezdték el ilyen formában elképzelni, mikor már nem csak a szerzetesek tisztelték és várták ôt, hanem a kemény fizikai munkát végzô tömegek is elkezdtek bízni benne, hogy véget vet az emberi szenvedésnek, és elhozza a boldog, békés kort. A széles vigyor és kissé ostobának tûnô arc a bölcsességet álcázza, míg a nagy pocak a jólétet és gazdagságot jelképezi. Buddha tanítása Buddha tanítását dharmának is szokták nevezni. Buddha azt állapította meg, hogy a nem tudásunk felelôs szenvedésünkért. A buddhista erkölcs szerint kerülnünk kell mindent, ami rossz, csak a jót cselekedjük, és meg kell tisztítanunk saját szívünket minden bûnös vágytól tulajdonképpen ez Buddha tanítása. Négy nemes igazságot határozott meg, mely a dharmák alappilléreit képezik: 1. A Szenvedés Nemes Igazsága. A szenvedés Nevetô Buddha az az állapot, amelyben vagyunk, amelyet tapasztalunk. A szenvedés gyökereiként a káprázatot és ámítást, a sóvárgást és vágyakozást, valamint a dühöt és ellenszenvet nevezte meg. A szenvedésnek több típusát különböztette meg, mégpedig lehet magából az életbôl, az állandótlanságból és az összetettségbôl fakadóan. A szenvedés szenvedése azt jelenti, hogy szenvedünk attól, hogy szenvedést tapasztalunk, ezzel mintegy tovább generálva és növelve a megélt gyötrôdést. A szenvedés második fajtája a változás szenvedése, míg a harmadik az átható szenvedés. Vagyis, ha születik egy egyén, akkor a szenvedés már meg is jelenik, és mindaddig vele marad, míg a személy létre nem hoz egy erôs lemondást magában. 2. A Szenvedés Eredetének Nemes Igazsága. A szenvedés oka a vágy és a sóvárgás, az érzetek igénylése a tudat által, vagyis folyamatos hajszolása az újabb élmény megszerzésének, tapasztalásának. Nem is vitathatjuk, hogy szenvedést okoznak számunkra a különbözô szenvedélyeink, ragaszkodásunk (gondoljunk csak arra, mennyi mindentôl vagyunk függôk). Hat alapvetô testi-lelki tévedésre utal a buddhizmus, amelyek a negatív karmáért, a mentális nehézségekért felelnek: a. Vonzódás a kellemes, azonban tisztátalan jelenségekhez. b. Elutasítás, rosszakarat olyan dolgok felé, amelyek szenvedést vagy elégedetlenséget okoznak számunkra. c. Büszkeség, a megelégedettség bizonyos foka, kapaszkodás egy magasztalt énképbe. d. Tudatlanság, a tiszta és tisztátalan jelenségek meg nem értése vagy helytelen módon történô felfogása. Ez képezi a többi mentális tévedés alapját is. e. Kétség, amely bizonytalanságban tart bennünket. f. Az említett öt téves nézethez való megrögzött ragaszkodás. Ám, ha felismertük azt, hogy van eredete a szenvedésnek, akkor beláthatjuk, hogy van befejezése is. 3. A Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága. A szenvedés megszüntetése a vágyaktól való megszabadulás segítségével történik. Az újjászületések az állandótlan összetevôk miatt következnek be, vagyis, ha megszüntetjük az okokat, akkor véget vethetünk a folyamatos születés-halál körforgásunknak. Ha az egyénnek sikerül megszüntetnie a szenvedést, akkor tudata felszabadul, így a szenvedés állandó jelenlétét a nyugalom, boldogság és megelégedettség váltja fel. A megszüntetés végleges, vagyis a mentális hibák, tévedések sosem fognak visszatérni. 4. A Szenvedés Megszüntetéséhez Vezetô Út Nemes Igazsága. A tôlünk telhetô legtöbb pozitív energiát halmozzuk fel, és törekedjünk a legmagasabb bölcsesség elérésére. Elkötelezettséget kell vállalnunk a spirituális ösvény (Nyolcrétû Nemes Ösvény) mellett, hogy a megfelelô irányba tereljük fej - lôdésünket. Ez az ösvény azzal kezdôdik, hogy keresünk egy spirituális vezetôt, akit nem megítélés alapján választunk, hanem aki érti és tudja értékelni tanítványa fej - lôdését. Buddha is azt mondta, hogy ne azért higgyük el neki azt, amit mond, mert ô Buddha, hanem azért, mert szavait elemeztük és értelmeztük, és igaznak és alkal - masnak találtuk, hogy a megszabadulás és bölcsesség felé vezessen bennünket. A Nyolc - rétû Nemes Ösvény egy középutat mutat be a pazar kényelem és a szélsôséges nélkülözés között. Lépcsôfokai: a. Helyes megértés Buddha tanításainak segítségével. b. Helyes hozzáállás, vagyis optimista (pozitív) gondolkodás. c. Helyes beszéd, azaz a hazugság elkerülése. d. Helyes cselekedet, mások segítése. e. Helyes törekvés hasznos munka végzése. f. Helyes erôfeszítés, vagyis jócselekedeteket tenni. g. Helyes törôdés, azaz gondolkodás a beszéd, illetve a cselekvés elôtt. h. Helyes elmélkedés, a higgadt és boldog elme kialakítása. Buddha igyekezett mindenki számára tisztán és világosan fogalmazni, hogy minél többen tudják alkalmazni tanítását, így minél többen jussanak el a végsô boldogsághoz. Buddha sosem nyilatkozott ki, sôt bátorította tanítványait, hogy kérdezzenek. A budd - hizmus azóta sem ismer el dogmákat. A Nirvánát meg sem kísérli körülírni, hiszen ez a lét és nemlét közti állapotot jelenti. Nem lehet egyenlô a halállal, vagy a teljes megsemmisüléssel, hiszen ezeket az ember már élve elérheti, tehát ez inkább amolyan megfoghatatlan örökkévalóságnak mondható. Buddha nem mondott semmit arról, mi van a Nirvána állapotban, tanítása csupán ennek elérésére, magára a törekvésre vonatkozik. A születés-halál körforgás akkor fejezôdik be, mikor az egyén eléri a tökéletes szenvedélymentességet, ekkor befejezôdik vándorlása és eljut a Nirvána állapotába. Minden újjászületésnél visszük magunkkal elôzô életünk pozitívumait és negatívumait, ezt nevezik a buddhisták karmának. Tanításának célja, hogy megvalósítsuk a test, a beszéd és a tudat bennünk rejlô lehetôségeit. Az információkat, melyeket megértettünk meditációval tudjuk saját tapasztalássá formálni. A meditáció mellett létezô kiegészítô módszerek pedig remekül alkalmazhatók arra, hogy az elért tudatszintet megszilárdítsuk. A meditációt a buddhizmus akként értelmezni, hogy erôfeszítés nélkül idôzünk abban az állapotban, ami éppen van. Megszabadulás alatt Buddha azt értette, hogy felismerjük azt a tényt, hogy a test, a gondolatok és az érzések állandóan változnak, így nem képesek egy valóban létezô ént felépíteni, hiszen az állandóságot feltételezne. Ha ezt elfogadja és felfogja az ember, akkor nem érzi magát többé áldozatnak, így megszünteti magát a szenvedést (hiszen maga a lét a szenvedés forrása). A megvilágosodás a következô lépcsôfok, vagyis ezen a tudatszinten már nincs különbség a tapasztaló, a tapasztalás és a tapasztalt dolog között, felismerjük, hogy minden egységes, és minden egy. A tudat élvezi a szárnyalást, hiszen kiszabadult, minden spontán, erôfeszítés nélküli lesz. Buddha jóságával fegyverezte le rosszakaróit is, tanítványainak is ezt üzente: Még a ránk támadó rablókkal és gyilkosokkal szemben sem szabad haragot érezni. Ne változtassuk meg nézetünket, ne mondjunk ki indulatos szavakat, hanem maradjunk jóságosak és könyörületesek, tele barátságos érzésekkel és gyûlölet nélkül. A Zen kör barátságos érzület alatt a minden szenvedélytôl, vágytól, sóvárgástól meg - sza badult bölcs jóakaratát kell értenünk. A budd histák lelki egyensúlya lehetetlenné teszi számukra, hogy bárki iránt haragot érezzenek. A buddhizmuson kívül minden más vallás alapját a hit képezi. Ezzel szemben a budd - hizmusban a meglátáson, a megértésen és a tudáson van a hangsúly, Buddha felszólítása nem az, hogy higgyetek, hanem az, hogy jöjjetek és lássatok. A buddhista nem hisz sorsban, sem Istenben, arról van meggyôzôdve, hogy minden szándékos tette gondolatban, szavakban és cselekedetekben visszahat önmagára és ezzel együtt jellemének alakulására. Ezért is lehetetlen számukra, hogy gyûlöletet, haragot, megvetést érezzenek bármi élô iránt. Így Buddha az embert felelôssé tette minden cselekedetéért, hiszen minden visszahat a cselekvôre, teljes harmóniában kell lennie környezetével és önmagával egyaránt. A buddhisták naponta öt erkölcsi gyakorlatot folytatnak (ami semmiféle erôfeszítésbe nem kerül nekik): 1. Úgy élnek, hogy ne sértsenek meg másokat. (Ne ölj.) 2. Nem veszik el azt, amit nem adnak oda nekik. (Ne lopj.) 3. Erkölcsös, tiszta élet megélése. (Ne kövess el házasságtörést.) 4. Nem hazudnak, nem használnak durva szavakat. (Ne hazudj.) 5. Nem részegednek le. (Ne részegeskedj.) Alapvetô különbség még a buddhizmus és más vallások között, hogy Buddha nem valami isteni jutalomként értelmezi az ember megszabadulását, hiszen ez magától az egyéntôl, illetve cselekedeteitôl, gondolataitól függ, eléri-e ezt a tudatszintet. A buddhizmus alapvetô eleme tehát a gondolatszabadság, mivel mindenegyes embernek magában kell megteremtenie az összhangot, megvalósítania az igazságot. A bûn fogalma is másképp jelenik meg a buddhizmusban, hiszen itt minden rossznak a kezdete a nem tudásban és a hamisságokban rejlik. Ne csak saját vallásunkat tiszteljük, de ne is ócsároljuk mások meggyôzôdését, tisztelnünk kell mások vallását is. Ha így teszünk, elômozdítjuk saját vallásunk virágzását, és egyben szolgálatot teszünk mások vallásának ezért nem keve - redhetett a buddhizmus soha vallásháborúba. Egyházi hierarchia és papság szintén nem létezik ebben a vallásban, mindössze az köti össze a híveket, hogy kinyilvánítják 28 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS 29

17 Kultúra Ajánló Vadzsrajána szimbolikus gyémánt jogara tiszteletüket Buddha és tanítása iránt ( Buddhához folyamodom oltalomért, a Tanhoz (dharma) folyamodom oltalomért, a szerzetesek közösségéhez (szangha) folyamodom oltalomért ). Buddhista irányzatok Buddha halála után különbözô iskolákra szakadtak követôi, az alapján, hogy hogyan értelmezték tanításait. Négy fôágat különböztetünk meg, de ezeken belül is több irányzat terjedt el. Buddha alapvetôen három embertípust különböztetett meg, ezek is megjelennek a csoportosulások eszmerendszerében. 1. Azok, akik a szenvedést akarják elkerülni. Ôk az ok-okozat összefüggésrôl kaptak elsôsorban tanítást. Ezt a fôágat nevezzük Kis Jármûnek, szanszkritül Hinajánának. A Szausztrántika iskola végkövetkeztetése, hogy az empirikus világ állandó változásnak van kitéve. Vagyis, nem létezik maga az individuális egyén sem, ahogy az ôt körülvevô világ sem. Az észlelés folyamata során nem létezik alany és tárgy, csupán az objektív és szubjektív dharmák, amelyek azonban mindenegyes pillanatban megújulnak. Tehát a valóság a dharmák áramlata, és minden áramlat megalkot egy személyes létet, miközben ezt átfogva megalkotja azt, amit az egyén észlel, és amit elszenved. Azért tudjuk a világot közel azonosan felfogni, mert karmánk e szempontból nagyon hasonló. A Bausruhika tanítás végkövetkeztetése: Múlt és jövô nem valóságosak. Csak a dharmák jelen állapota létezô mintha valóságos volna. Minden dharma létezô és egyben nem létezô, mivel a dharmák valóságos állapota az állandó változás hiszen eltûnnek ama pillanatban, amikor keletkeznek. Vagyis a számunkra oly valóságosnak tûnô lét nem más, mint pillanatnyi tudatállapotok egymásutánja. A hinajána irányzat csak a szerzetesek számára tartja elérhetônek a Nirvánát. Az egyes ember önmegváltását hangsúlyozza. 2. Azok tartoznak ebbe a csoportba, akik másokért akarnak tenni valamit. Ôk az együttérzésrôl és a bölcsességrôl hallgathatták meg Buddhát. Ez a Nagy Jármû, illetve szanszkritül Mahajána. Míg a hinajána iskola még fenntartották azt a nézetet, hogy minden világkorszakban csak egy Buddha létezik, addig a mahajána követôi több Buddhát feltételeznek. Ezen ág hitrendszerében 30 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS létezik az istenség fogalma, bár külön Teremtô istenséget nem különböztet meg ez sem. Buddha Három Formája is erre utal: a. A Lényegi Test, mely a leírhatatlan és személytelen Abszolút Valóság, vagy Végsô Igazság. Ez maga a Nirvána. b. A Gyönyörû Test, vagyis Buddha a mindentudás és megmentés alaktalan égi lelke. c. Az Átalakulás (vagy Kisugárzás) Test, azaz Buddha emberi formában kisugárzott valója, aki vezeti az emberiséget a Felvilágosodáshoz. Hitük szerint minden egyén elérheti a Nirvána állapotát megszámlálhatatlan Buddhák uralkodnak a megszámlálhatatlan világmindenségeken (wikipedia.org/wiki/mah%c3%a1j%c3%a1n a_buddhizmus). Úgy tartják, hogy az egyének szándékai egészséges és egészségtelen lenyomatokat hagynak az elmében. Mindaddig a halál-újjászületés körforgásában ragad az ember, míg szándékai mind egészségesek nem lesznek. Amikor elhagyta az összes egészségtelen szándékot, akkor tudata felszabadul, felvilágosult ember lesz belôle, kiszabadul a körforgásból, és a tökéletes önzetlenség állapotát éri el, mely maga a Nirvána. Buddha a középutat tanította, vagyis nem tartotta szükségesnek azt, hogy ô, vagy tanítványai eldobjanak maguktól minden világi vagyont és célt. A kiegyensúlyozott élet az, ami a felvilágosodáshoz vezethet a kedvesség, a részvét, az adakozás, az erkölcs, a bölcsesség és az elmélkedésen keresztül. Meg kell magunkban szüntetni az én -t, valamint a sóvárgást, a vágyakat és a kötôdéseket. A Mahajána tanítása szerint a cél nem az egyén felszabadulása, hanem az egyetemes megvilágosodás. 3. Azok, akiknek erôs bizalma van saját Budd ha-természetükben. Nekik Buddha fény- és energia formájában jelenik meg. A Buddha-természet a végsô valóság megértésének szinonimája. Ezzel mindenki rendelkezik, függetlenül attól, hogy már megvilágosodott-e, vagy sem. Ez Gyémánt út, vagy Vadzsrajána fôág. A már ismert Három Buddha Testet további kettôvel egészíti ki ez a fôág. a. Az Önmagát Létrehozó Test, vagyis az elôbbi három egyesülése. b. A Nagy Öröm Teste, mely mindegyik Test szintézisét alkotja. Ezen a fôirányzaton érezhetô a hinduizmus hatása. A dualizmus a jellemzô, hiszen elfogadnak nôi Buddhákat is. Ábrázolásaikon gyakori az ölelkezô póz, a szexuális egyesülés a teljeséggel való egységesülés szimbóluma. Elméletei szerint a szenvedély csak akkor káros, ha azok hamis tárgyat kívánnak, vagyis nem kell elnyomni, leküzdeni magunkban ezeket a vágyakat, csak át kell fogalmazni a szenvedély tárgyát. Mivel a lét csak illúzió, a tôle való elfordulás, illetve a szenvedélyek elnyomása nem adhat teret a megszabadulásnak. 4. Buddha a tudat természetének megvilágosodott látásmódját közvetítette. Ez a Mahamudra iskola. Ez a valóság Nagy Pecsétje, vagyis Buddha ígéretet tett arra, hogy ez a legmagasabb szintû tanítás. Természetesen a buddhizmussal mint minden mással lehet egyetérteni, vagy vitatkozni. Számomra az teszi szimpatikussá ezt a tant, hogy valóban nem ír elô semmi olyan kötöttséget, mint más vallások. Csupán egy életformát mutat be, amit a híveknek vagy sikerül megvalósítani, vagy nem, de mindenképpen saját döntés, hiszen, ha nem is él úgy, ahogyan azt Buddha tanítása mondja, akkor nem valami emberfeletti erô bünteti meg, hanem önmagát bünteti vele az ember, mert a karma vele marad következô életében is. Így lehetôsége adódik, hogy az elôzô életben elôforduló negatív szemléletet megváltoztassa, mindaddig, amíg teljesen meg nem szabadul ezektôl a téves gondolatoktól, mivel addig nem érheti el a Nirvána állapotot, addig pedig a születés-halál körforgásban ragad a lelke. Szerintem a mai világnak jót tenne egy buddhista szemléletváltás, hiszen önzô érdekek uralkodnak számos területen, és valóban a mozgatórugó egyre szélesebb körben a pénz és a hatalom, ami véleményem szerint nem egy egészséges világnézet. Dolgozatomat egy híres, de annál jobban ideillô idézettel szeretném befejezni Norman Vincent Peale-tôl: Változtasd meg a gondolataidat, és megváltoztatod a világot. nazi Hasznos linkek: phowa.buddhizmus.sk/ucenie_hu.html gondolkodom.hu hu.wikipedia.org/wiki/kateg%c3%b3ria:buddhizmus Karen Armstrong: Buddha; Tericum Kiadó Kft Thomas Hohensee: Buddhának volt ideje; Bioenergetic Kiadó Kft Hugh Laurie: A balek Laurie gyorsan belopta magát az emberek szívébe Dr. House-ként. Ám azt nem sokan tudják róla, hogy az arrogáns, öntörvényû orvos egy kiváló brit komikus, aki éveken át nevettette a BBC közönségét Stephen Frye-jal a Bit of Frye and Laurie sorozatban. A szerzô komikus énje pedig áthatja A balek minden oldalát. Többek között ennek köszönhetem, hogy túléltem egy kellemesnek éppen nem nevezhetô, röpke 18 órás vonatutat Skopjéból hazafelé. A cselekmény nem egyszerû. Adva van Thomas Lang, az ex katona, akit egy férfi meggyilkolására bérelnének fel. Persze, ha vállalná. A dolgot bonyolítja, hogy beleszeret az áldozat lányába, valamint az is, hogy kiderül: aki felbérelte, az maga az áldozat. De itt kerül a képbe a Brit Védelmi Minisztérium, az Igazság Kardja nevû terrorista csoport, valamint az ôket pénzelô fegyverkereskedôk és CIA-sok elképesztô elegye. Mindennek a közepén pedig Thomas Lang, akinek cinikussága és páratlan angol humora minduntalan mosolyra késztet. Néha pedig egészen hangos nevetésre. Miközben olvastam, végig olyan érzésem volt, mintha egy Rejtô könyvet tartanék a kezemben, persze a cselekményt és a szereplôket áthelyezve a 90-es évek Londonjába. A történet, a karakterek, mind-mind remekül megszerkesztve állnak össze egy igazán szerethetô mesévé, amit mindenkinek csak ajánlani tudok. És a végére egy jó tanács: aki nem szeretné, hogy a hirtelen felcsattanó hangos röhögés miatt a metrón vagy a villamoson furcsán nézzenek rá az emberek, az inkább otthon olvassa. Görömbölyi Vanda Rebecca Wells: A vagány nôk klubja Meet the Spartans - Találkozz a spártaiakkal A híres/hírhedt író-rendezô páros Jason Friedberg és Aaron Seltzer ismét új filmmel örvendezteti meg a vígjátékok kedvelôit. Már azokat, akik kedvelik azt a bizonyos fajta vígjátékot, amit legnagyobb sikerrel a Horrorra akadva sorozat képviselt. Ez tipikusan az a filmtípus, amit vagy utálni, vagy sze - retni lehet, egy ember vagy ide, vagy oda tartozik. Bár a Friedberg Seltzer és a David Zucker-féle (a Horrorra akadva filmek rendezôje) filmek stílusa hasonló, de Friedberg-ék nem a horrorfilmekre szakosodtak, hanem mindig az épp aktuális mozi sikerekre. Így láthattuk már tôlük a szerelmes filmek (leginkább a Csaj nem jár egyedül ) sémájára épülô Már megint egy dilis amcsi film -et (2001),vagy a Narnia krónikájá -t romokba döntô Bazi nagy film -et, ami tavaly töltötte meg a mozitermeket. A srácok most nem kisebb fába, mint a nagy sikerû számítógépes trükkökkel felturbózott 300 címû film kiparodizálásába vágták a fejszéjüket. A történet ugyanaz, a karakterek és a szituációk viszont jóval poénosabbak. A szereplôk közt megtalálhatjuk a Herkules sorozattal híressé vált Kevin Sorbo-t, vagy az ilyen stílusú filmekbôl kihagyhatatlan Carmen Electra-t. Persze a filmjelenetekbe ügyesen belerej - tették napjaink közkedvelt Hollywood-i sztárjainak kifigurázásait is, így nem csak a spártaiakkal találkozhatunk, hanem Brad Pitt-tel, Angelina Jolie-val, vagy a botrányhôs Britney Spears-el is. A film Amerikai premierje január 25-én már lezajlott. Hamarosan azonban hozzánk is elérnek a spártaiak (kb. 6 hét az általános várakozási idô), és ha a magyar fordítóknak hála nem is pont ez lesz a film címe (hiszen tudjuk, mennyire érdekesen tudnak filmcímeket magyarosítani), akkor is vár rátok 84 perc tömény röhögés. Aki szereti a mûfajt, az ne hagyja ki! Fehér Anna Angliában történt: a könyvesboltokban elképedve láttam, hogy minden könyv értsd: a legszigorúbban vett szépirodalom is!, filléres ponyvának álcázza magát. Köszönhetô ez a gagyi, csilli-villi borítóknak. Úgy tûnik, itthon is kezdik alkalmazni ezt a fogást, mert a könyv címe (az eredeti cím: Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood) és borítója alapján semmi jóra nem számítottam. Aztán elolvastam, és életemben elôször úgy éreztem, hogy el akarok menni Amerikába. Rebecca Wells ízig-vérig ismeri a déli életet, ami nem is csoda, hiszen Louisianaban nôtt fel. De ami ennél is fontosabb, olyan szeretettel és átéléssel ír róla, hogy a történetet olvasva lassan mi is érezni kezdjük a louisinaiai nyár fülledt forróságát, a moszkítók csípését, és a Ya-Yák barátságának erejét. A Ya-Ya testvériség négy barátnô szövetsége, akikkel együtt nevethetünk és sírhatunk, és átélhetjük az ötvenes-hatvanas évek Amerikájának páratlan légkörét. Vivinek, a Ya-Yák vezetôjének lányával, Siddával együtt kezdjük megismerni és egyben megérteni a négy nô boldogsággal, tragédiákkal és koktélokkal teli életét, és mindazokat a helyzeteket, amik azzá tették ôket, akik. Ez a történet egyszerre szól a barátságról, a házasság és az anyaság hihetetlen nehézségeirôl de elsôsorban mégis a szeretetrôl, melyet nem mindig látunk meg, de ha elég mélyre ásunk, rájövünk, hogy mindig is ott volt, csak nem kerestük elég kitartóan. És ha tetszett, akkor jöhet A vagány nôk titkai, amiben Rebecca Wells még tovább vezet minket Sidda, Kicsi Shep és persze Vivi Walker kalandos életében. Görömbölyi Vanda

18 Kritika Amerikai gengszter (American Gangster) 2007, amerikai feliratos, 157 perc. Rendezte: Ridley Scott, Fôszerepben: Denzel Washington (Frank Lucas), Russel Crowe (Richie Roberts), Cuba Gooding Jr. (Nicky Barnes) Nem lehetett nem hallani róla. Nem lehetett kívülállóként, elvárások nélkül megnézni a filmet. Egy alkotásnak, melyben Denzel Washington és Russel Crowe feszülnek egymásnak, akarva akaratlanul nagy a füstje. Igazság szerint nyíltan az év filmjének készült, de legalábbis a gengszterfilmek legújabb, XXI. századi mérföldkövének. Milyen sorban kell, hogy megállja a helyét a film, netalán felülmúlnia a megelôzô klasszikusokat: The Godfather trilógia (1972, 1974, 1990), Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Andy Garcia fôszereplésével; Scarface (1983), Al Pacino-val; a Goodfellas (1990) és a Casino (1995), De Niro-val és Joe Pesci-vel, Sharon Stone-ról nem is beszélve; majd a The Departed (2006), ismét Scor-sese tollából, Di Caprio-val Jack Nicholson-nal, Matt Damon-nal. Bizony hosszú, és igen masszív a sor, nem szívesen fogad be csak úgy holmi hasonló mûfajú jelentkezôket. Az Amerikai Gengszter-t azonban minden kétséget kizáróan befogadják. Sôt, örömmel teszik, mert, - habár sok a közös vonás majdnem mindegyik elôzôleg felsorolt filmmel, gondoljunk csak a Scarface plakátjára Ridley Scott egy új világot tár a nézô elé. A feketék, s a drogkereskedelem már lerágott csont ugyan, de ilyen mélységekbôl, ennyire precízen az eseményeket még nem láttuk. Valós történetet mutat be a film, mégpedig a vietnámi háború idején, New York-ban, amikor is Frank Lucas átveszi az irányítást Harlem utcáin, s közös tiszteleten alapuló kapcsolata a környékkel, virágzásnak indul. Mindennek a mozgatórugója a heroin kereskedelem. Lucas Délkelet-Ázsiából hozza be a kábítószert, megkerülve a különbözô európai elosztókat, így csakis önmagát képvi - selve építi ki vezetô szerepét, saját maffiájában. Megjelenik a család, tényleges rokonai,s természetesen elôkerülnek a rosszakarói, valamint a korrupt zsaruk is, de amíg megy a bolt, addig van pénz is, tehát mindenre van megoldás is. Lucas tulajdonképpen csendben elfoglalja a hirtelen elhunyt Raymond Bumpy helyét a fekete alvilág uralkodói trónján, s nagykanállal kezdi habzsolni az életet Sokáig nem is találkoznak, de végig párhuzamosan látjuk alakulni Richie Roberts, a becsületes nôcsábász rendôr életét, s annak minden nehézségét. Végig üldözik egymást, de a pénz úgy néz ki túl nagy hatalom, s túl erôs ellenfélnek bizonyul az alvilág oldalán. Ez valamilyen szinten megkülönbözteti az Amerikai Gengszter-t az elôzô filmektôl, mert sokkal hangsúlyosabbak a filmbeli szálak Ridley Scott-nál. Ez mindenképpen nyerô húzása. Russel Crowe személye is, akivel már dolgozott együtt a Gladiator-ban, s úgy néz ki az ô duó juk lassan már biztosra vehetô recept a sikerhez. A színészi alakításokra amúgy sem lehet panasz, de hát láttuk, ilyen filmek társaságába csak nagy nevekkel lehet bekerülni. Denzel remekel, a tôle megszokott nyugodt elegancia keveredik a véreskezû, kegyetlen drogbáró forróságával. Nem lehet nagyon róla írásban áradozni, látni kell. A többi szerepben is híres színészek láthatóak, elsô sorban Cuba Gooding Jr. aki véleményem szerint a Men of Honor c. film óta méltatlanul kis, vagy a tehetségéhez nem mérhetô szerepeket kapott. (lásd Norbit, Boat Trip). Ôszintén szólva itt is csak bohóckodnia kell, nagy sajnálatomra. Említeném még John Ortiz-t is, valamint a hip-hop elôadókat, ám ôk csak a hírnevükkel segítenek a filmen. Szerencsére nem szorul rá, s nem ezen múlik majd a sikere. A film lángja felülmúlja majd a füstjét, s elfoglalja helyét a klasszikus gengszterfilmek sorában. Az Akadémia tavaly ráharapott a The Departed re, kérdés, hogy idén is lehet-e nyertes egy maffiáról szóló alkotás. Véleményem szerint nem. Boldogan tévednék. ÉRTÉKELÉS: KULCS: Denzel Washington és Russel Crowe alakítása, további szereposztás emk Kasszandra álma (Cassandra s Dream) 2007, amerikai-brit - feliratos, 108 perc. Rendezte: Woody Allen, Fôszerepben: Colin Farrell (Terry), Ewan McGregor (Ian), Tom Wilkinson (Howard) Woody Allen Londonban forgatta legújabb filmjét, ezzel megalkotva brit trilógiájának záró darabját. Hangulatos mese a halálról Ahhoz, hogy a Kasszandra álmának különös atmoszféráját átérezhessük, maximálisan átéljük, de tovább megyek, ahhoz, hogy megszerethessük; lá - tnunk kell Woody Allen elôzô hasonló alkotásait. Ezek, a 2005-ös Match Point, és a 2006-os Scoop (Füles). Évben is adja magát a harmadik alkotás idôszerûsége, de mûfajában, jellegzetességében és hangulatában is szinte megkülönböztethetetlenek. Mindhárom filmben a legnagyobb hangsúlyt egy-egy gyilkosságra fektetik, illetve annak kísérletére, kidolgozására, majd megvalósítására. (A Scoop azért lóg ki kissé a sorból, mert Allen maga is szereplôje a filmnek, s figurája szerencsére - magával hordozza az utánozhatatlan humorát. A másik két film után viszont garantált a nyomasztó érzés, mely automatikusan hatalmába keríti a nézôt.) A történet itt is egy amolyan egyszerû, de nagyszerû krimi. A nôk, illetve a hazárdjátékok rabja a két testvér, Ian és Terry. Mindkettôjüknek a kisebb kudarcok ellenére végül sikerülnek próbálkozásaik, elôbbinek a hölgyeknél, Terry-nek a kártyában, esetleg az ügetôn. Beugrik a Match Point, s a szerencse-faktor, bevillannak a képek, ahogyan a teniszlabda megpattan a hálón, a klasszikus metaforák, de végül itt nem megy el ebbe az irányba a történet, újításként csak kiegészítôként szolgálnak. Howard, az amerikai rokon, nagy tiszteletnek örvend a két testvér körében, hiszen bármikor segíti anyagiakkal az életüket, ám legfrissebb látogatása során ô is szívességet kér, természetesen borsos ár fejében. A gyilkossági felkérés ad igazán csavart a filmnek, ám különösebb akció-dús jelenetekkel most sem kell számolnunk. Nem is baj, ez itt nem Hollywood elsôsorban, ez elsôsorban London, gyönyörû old-timer autókkal, és esôre hajló, de még napsütötte városképpel; kihalt utcákkal. Itt is, mint Allen elôzô két brit filmjében, a gazdagabb osztály, vagy legalábbis egyfajta gazdagságot színlelô, de mindenképpen módos réteg szemszögébôl nézelôdünk, álmodozunk. Ám nem szabad sok mindenben rációt keresnünk, olyasmi ez, mint egy hangulatos mese a halálról. Kicsit - ahogyan a Match Point is - az egyhangúság felé veszi az irányt a film, de sosem éri azt el, mindig megmenti valaki, vagy valami, ettôl olyan különös a hangulata. Colin Farrell meglepôen jól játszik, bár valószínû, hogy ô mindig hozná amire képes, ha éppen nem a világot kellene megmentenie. Ewan McGregor haloványabban,s kicsivel lemaradva követi, bár senki sem rossz, félreértés ne essék. A végére drámai ellentétek alakulnak ki, s tragédiába torkollik az egész történet, de Woody Allen megint otthagy minket a nyomasztó magányban, s megint csak mi tudjuk pontosan mi történt, megint mi vagyunk a titkos, szerep nélküli cinkostársak; a filmben végül mindenki félrevezetve törôdik bele a történtekbe. (Lásd Match Point). És legszívesebben szólnánk nekik is, de mire észbe kapunk, már a stáblista pereg. Nem könnyû felállni. Ôszintén szólva hiányzik is Woody Allen figurája, meg nem is. Hiszen tudjuk mire képes egymaga akár a vásznon, de a Match Point sikere után bevallom én is vártam még egy hasonló remeket. Hajszállal azonban el/lemarad, talán éppen emiatt, mert már láttuk az elôzményt. Persze akarva-akaratlanul magasra kerül a mérce, nehéz is átvinni, de a Kasszandra álma azért még így is biztonsággal eredményes. Hamarosan Barcelona-ból érkezik Woody Allen új filmje, az elôre bejelentettek alapján a Vicky Cristina Barcelona, ismét Scarlett Johansson-nal, valamint Penélope Cruz-zal. Ha a katalán hangulatot is így eltalálják, s úgy süt majd a vászonról, mint London, akkor kezdetét veszi egy spanyol sorozat ÉRTÉKELÉS: KULCS: Woody Allen, Match Point utóérzés, London, Colin Farrell emk Könyvbemutató a Kossuth Klubban A Zsigmond Király Fôiskola két oktatója is egy napon, február 14-én mutatta be saját könyvét. SEMSEY VIKTÓRIA: a Spanyolország és Latin Amerika valamint MAJTÉNYI BALÁZS: Nemzetközi jog címû könyvét ismertették a nagyérdemû közönség számára. A rövid bemutatót követôen lehetôség nyílt a szerzôkkel beszélgetni, vitába bocsátkozni. A kötetek elsôsorban tankönyveknek készültek, ám számos érdekes közbeékelés, fejezet teszi színesebbé, ezáltal túlmutat oktatói szerepkörén, így ajánlott minden a témában szívesen búvárkodó olvasó számára. 32 PÁLYA 2008 FEBRUÁR-MÁRCIUS

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések Tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0018

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Kérdező azonosító Település neve Válaszadó azonosító

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a NKE 2016. évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján 2016. év január hónapban, - a hagyományokhoz híven - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ismét megtartotta a Nyílt Napok

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Hungary Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM

ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓ: FI83995 TÁJÉKOZTATÓ A KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉRŐL A külső szakmai gyakorlatot a következő szakokon kell teljesíteni: a) felsőoktatási szakképzések

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI SZERVEZETEKRŐL A korábbi leírásokban, köszöntőben, a gólyatábori meghívóban olvashattátok, hogy az egyetemen életre szóló élményekre és barátságokra

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi 2 ÉRETTSÉGI Kötelező tárgyak: magyar

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Nemzetközi és Európai

nemzeti közszolgálati egyetem Nemzetközi és Európai nemzeti közszolgálati egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar A nemzetközi közszolgálat egyedülálló, versenyképes tudást biztosító

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben