Nemzeti gyásznapunkon, több mint kétszázan emlékeztek az 1848-as forradalom hõs tábornokaira a Március 15. téren.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti gyásznapunkon, több mint kétszázan emlékeztek az 1848-as forradalom hõs tábornokaira a Március 15. téren."

Átírás

1 Pápa és Vidéke október 17. Közéleti hetilap XI. évfolyam 21. szám Kempinges évadzáró Az aradi vértanúkra emlékezett a város Az idei évben is a pápai Várkert Termálkempingben rendezte meg évadzáró találkozóját a CC Roznov Kemping és Caravan Club. Az október 10. és 13. között megrendezett programra több mint száz, többségében cseh és szlovák család érkezett Pápára. A rendezvény péntek esti megnyitóján dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a résztvevõket, akiknek figyelmét felhívta a megújult Fõ térre, és reményét fejezte ki, hogy a jövõ évben ismét Pápán köszönthetjük a találkozó résztvevõit. A kemping vezetése nevében Dekovics-Ódor Noémi szólt a megjelentekhez, jó szórakozást és kellemes pihenést kívánva. A szervezõk szórakoztató programról is gondoskodtak a megnyitóra. Elsõként Pápa Város Fúvószenekara és Ekanem Bálint Blues Brothers Show elnevezésû mûsorát láthatták, hallhatták a kempingezõk, majd a Rebel-Lion Tánc Sport Egyesület szórakoztatta a vendégeket, akik a hétvége további részében a fürdõzés mellett városnézésen és somlói kiránduláson is részt vehettek. Nemzeti gyásznapunkon, több mint kétszázan emlékeztek az 1848-as forradalom hõs tábornokaira a Március 15. téren. A Himnusz elhangzását követõen, Magasy Zsolt alezredes, a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér parancsnokhelyettese emlékezett meg a szabadságharc mártírjairól. Mint mondta, 164 évvel ezelõtt ezen a napon végezték ki Pesten Batthyány Lajos miniszterelnököt, Aradon pedig a szabadságharc 13 magas rangú katonáját. Továbbiak a 2. oldalon Ingyenes tanulási lehetõség Az országban elsõként Pápán adták át a Nyitott Tanulási Központot. Az eseményen részt vett Halász János, az Emberi Erõforrások Minisztériumának kultúráért felelõs államtitkára is, aki úgy fogalmazott, egy fontos országos projekt helyben is értéket teremtõ része valósul meg Pápán. A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet közel kétmillió forintból valósítja meg a TÁMOP keretében a NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért címû kiemelt projektet. A program keretében 50 településen idegen nyelvi, informatikai és más területeken térítésmentes tanulási lehetõséget kínál a hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetûek számára. Folytatás a 4. oldalon Értékes órák Komoly ranggal és hagyománnyal rendelkezõ órakiállítás és börze évente a fõváros mellett vidéken szinte csak Pápán kerül megszervezésre. Ezért is egyedülálló az idén 9. alkalommal megrendezett A megtalált idõ elnevezésû óratárlat és vásár, amelyet október án rendeztek a Tarczy Lajos Általános Iskola üvegaulájában. A programon a vitrinekben megcsodálható és megvásárolható értékes órák mellett gyönyörû ékszereket is kiállítottak Az ünnepélyes megnyitón elõször Némethné Farkas Nóra és Szakács Anita csellójátékát hallgathatta meg a szépszámú közönség. Folytatás az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke október 17. Az aradi vértanúkra emlékeztek Folytatás az 1. oldalról Az 1849-es fegyveres harc ugyan elbukott az osztrák és orosz túlerõvel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló. A küzdelem társadalmi vívmányait, a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést, a törvény elõtti egyenlõséget már nem lehetett semmissé tenni. A magyarság, bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezésétõl megfosztottan, de elindulhatott a polgári fejlõdés útján. Az alezredes beszédében felidézte a megtorlás hónapjait és részletesen szólt a hadbírósági tárgyalás körülményeirõl, valamint az ítélethirdetésrõl, mely, mint MSZP-sajtótájékoztató - A város volt polgármestere, dr. Kovács Zoltán aközelmúltban egy stúdióbeszélgetésben azt mondta, hogy a Húsgyár 2009-es újraindítása nem volt más, mint egy bankmentõ csomag, kezdte a Magyar Szocialista Párt helyi csoportjának legutóbbi sajtótájékoztatóját Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ. A kijelentésre reagálva elmondta, nem érti, hogy a város korábbi vezetõje miért akarja felrúgni azt a konszenzust, ami a politikai szereplõk között a gyár ügyében eddig fennállt. Akkor megegyeztek, hogy közösen oldják meg az akkoriban fennálló problémát, és most is közösen dolgoznak a gyár érdekében. Dr. Kovács Zoltán akkoriban minden egyeztetésen jelen volt, és abban egyeztek meg, hogy amennyiben a felszámolás kapcsán a gyár nyereségessé válik, olyan befektetõt keresnek, aki ezt továbbviszi. Gõgös Zoltán hangsúlyozta, a jelenlegi helyzet nem egyezik a 2009-ben fennállóval, hiszen míg akkoriban nyereséges volt, addig most nagyon komoly tartozásai vannak a cégnek. A kistermelõ beszállítókat akkor is kifizették, és nem fél év, hanem két hét alatt, a nagyobb beszállítókkal pedig a felszámoló egyeztetett, és akkoriban demonstráció sem volt a gyárral kapcsolatban. Gõgös Zoltán egy meghallgatáson megkérdezte a minisztertõl, lát-e kiutat a jelenlegi helyzetbõl. Õ elsõ körben azt mondta, hogy mondta, formális volt. Az ítéletek már az eljárás elõtt megszülettek, hangsúlyozta aszónok. Magasy Zsolt kiemelte, az aradi tizenhármak szinte az egész birodalmat képviselték. A szabadságharc tábornokainak származása, társadalmi háttere, életútja olyan sokszínû volt, mint az egész Osztrák-Magyar Monarchia önmaga. Magyarokként gondolunk rájuk, de többségük egyáltalán nem vagy csak törve beszélte a magyar nyelvet. Õket nem a származásuk, hanem a tetteik tették magyarokká. Számukra a hazafiság tudatos választás eredménye volt. Sorsukat, életüket nem a születés véletlenje A húsgyár helyzetérõl nem vállalhat felelõsséget a teljes élelmiszeripari struktúráért. Gõgös Zoltán szerint ez hibás gondolkodás egy agrárminisztertõl, és reméli, hogy ennél több van a háttérben. Célravezetõnek tartaná, ha a Nemzeti Vagyonkezelõ élne 100 forintos vételi jogával, rendezze a cég tartozásait, és kezdje el mûködtetni a gyárat normál kapacitással. Így megõrizetõ lenne a piaca és országos híre, és ezen keresztül ezer munkahely. Grõber Attila, az MSZP helyi elnöke úgy fogalmazott, most a legfontosabb a gyár megmentése, és utána érdemes lesz kibeszélni, hogy az elmúlt három-négy évbenmilyenhibákatkövettek el, hiszen az önkormányzat korábban is tulajdonosa volt a cégnek. Ennél azonban fontosabb, hogy itt nem csak a cégrõl és a beszállítókról, hanem az önkormányzat mûködésérõl is szó van. Nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat hitelezõje a húsgyárnak. Úgy fogalmazott, gondolni sem mer arra, mi történik, ha az önkormányzat nem jut a pénzéhez. Grõber Attila kitért arra is, hogy azonnali hatállyal felmondtak a szakszervezeti vezetõnek, ami komoly vihart kavart. Mindkét féllel beszélt, mindketten egymásnak ellentmondó dokumentumokra hivatkoznak. A kép meglehetõsen bonyolult és kusza, de a helyzet korábban talán kezelhetõ lett volna ilyen látványos törés nélkül is, hiszen ez nem segíti elõ a munkabéke megtartását. pipa Jobbik sajtótájékoztató határozta meg, és haláluk is tudatosan vállalt döntés eredménye volt. Megtehették volna, hogy másokhoz hasonlóan a szabadságharc utolsó napjaiban külföldre menekülnek a felelõsségre vonás elõl. De a férfitisztesség és a katonai hûségesküjük ezt lehetetlenné tette számukra, fogalmazott emlékbeszédében a parancsnokhelyettes. - Szóljon ez a mai nap azokról a hõsökrõl, akik egyek voltak az igaz ügy szolgálatában, emberi tisztességben, katonai becsületben. Tisztelegjünk egyúttal minden katona, a tábornokok és a névtelen hõsök emléke elõtt, akik a történelem során hõsiesen védelmezték hazánk függetlenségét mondta zárszavában Magasy Zsolt. Az ünnepi beszédet a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákjainak zenés irodalmi mûsora követte, majd a jelenlévõk megkoszorúzták a Március 15. téri Honvéd emlékmûvet. A fõhajtáson jelen volt többek között dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, dr. Áldozó Tamás polgármestere, Trevor Nitz ezredes, a Nehéz Légiszállító Ezred parancsnokhelyettese, valamint a Pápa város képviselõ-testületének tagjai. Bemutatkozott a képviselõ Süle Zsolt, a Jobbik helyi szervezetének alelnöke vette át Erõss Bulcsú helyét a képviselõ-testületben, aki október elején mondott le megbízatásáról. Süle Zsolt sajtótájékoztatón beszélt önkormányzati képviselõi munkájáról és terveirõl. Mint mondta, a Pápán élõ emberek többségének érdekeit szeretné képviselni, azzal a gyakorlattal szemben, amit meglátása szerint a képviselõk nagy része folytatott az utóbbi években. Úgy véli, sok olyan döntés született az elmúlt két évtizedben, melyek elsõsorban egy szûk gazdasági és politikai csoport céljait szolgálták. Ezen szeretne változtatni, tette hozzá a jobbikos képviselõ. Legfontosabb feladataként a pápaiak létbiztonságának megerõsítését tûzte ki célul, melyre a megoldást a munkaerõ-piaci helyzet megszilárdításában látja. Elmondta, városunkban több száz munkanélküli van, és közel ekkora a naponta ingázni kényszerülõk létszáma, valamint százak vállalnak munkát külföldön. Súlyos problémát jelentenek az alacsony jövedelmek is, melyek szinte elégtelenek a megélhetéshez. Süle Zsolt úgy fogalmazott, a város legfontosabb feladata, a már meglévõ munkahelyek stabilizálása, új munkahelyek teremtése. Véleménye szerint egy középtávú foglalkoztatási stratégia kidolgozásával lehetne orvosolni a helyzetet. A jobbikos képviselõ problémaként nevezte meg a város közbiztonságát, melyet a vagyon elleni bûncselekmények, a garázdaság és a testi sértések számának növekedésével indokolt. A Jobbiknak teljes és átfogó megoldási javaslatai, sõt jól mûködõ példái vannak ennek megoldására, csak alkalmazni kellene, tette hozzá Süle Zsolt. Reagált a rendõrség A Jobbik helyi szervezetének október elsejei sajtótájékoztatójára reagált a Pápai Rendõrkapitányság vezetõje. Szappan Csaba úgy tájékoztatott, állományának tagjai minden alkalommal a szakma szabályainak és az aktuális bûnügyi és közbiztonsági helyzetértékelésnek megfelelõen járnak el. A hatályos jogszabályok szerint minden bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére vonatkozó állampolgári bejelentést megvizsgálnak és - a bejelentõ személyétõl függetlenül - a szükséges intézkedéseket megteszik. Ez történt az említett - minden tekintetben jogszerû - rendõri intézkedés esetében is. Testületi ülés Új képviselõ tett esküt, intézményvezetõt választottak és több beszámolót is elfogadtak a múlt csütörtöki képviselõ-testületi ülésen. A program elején a képviselõ-testület új jobbikos tagja, Süle Zsolt vette át megbízólevelét és tette le esküjét, majd intézményvezetõi pályázatot bírált el a testület. Ennek eredményeként a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ vezetõi állására egyhangúlag megválasztották dr. Baloghné Uracs Mariannát. Ezt követõen elfogadták az önkormányzat elsõ félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mellyel kapcsolatban dr. Áldozó Tamás polgármester az ülést követõ sajtótájékoztatón azt mondta, az elsõ félévi gazdálkodás nagyobb meglepetések nélkül zajlott le, de a helyi adóbevételeknél még mutatkozik elmaradás. Ugyanakkor hozzátette: volt már olyan év, amikor hasonló ingadozásokkal teljesült a tervezett költségvetési összeg az év végére. Megszavazta a testület az ülésen azt, hogy naponta 8-12 és óráig lehet hangjelzéssel felhívni a figyelmet valamely szolgáltatás igénybevételére vagy termék megvásárlására, ugyanakkor vasárnap és a munkaszüneti napokon tilos a reklámozásnak ezt a fajtáját alkalmazni. Azért hozták ezt a döntést, mert az önkormányzat számos bejelentést kapott a lakosságtól, hogy a hangjelzéses mozgóárusok zavarják az emberek esti és hétvégi pihenését. A testületi ülésen a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója számolt be. Kovács Antal elmondta, csökken a Várkertfürdõ látogatottsága. Míg 2004-ben több mint 350 ezer vendége volt a fürdõnek, addig 2012-ben közel 250 ezren látogattak el a komplexumba. Ennek oka a nyitás utáni érdeklõdés visszaesése, környékbeli fürdõk létesülése és a fizetõképes kereslet csökkenése lehet, fogalmazott a vezérigazgató. A város polgármestere és az igazgató szerint is erõsíteni szükséges a marketingen: a fürdõt és egyben a várost minden lehetséges téren népszerûsíteni kell. Dr. Áldozó Tamás kiemelte, a Várkertfürdõ regionális jelentõségû fürdõ, ennek a szerepének eleget is tud tenni a 250 ezres látogatói létszámmal. A Várkertfürdõnek egyrészt törlesztenie kell a 2002-ben megkezdett beruházáshoz felvett hitelt, és eleget kell tennie közjóléti funkciójának, vagyis az uszoda mûködtetésének, amelyet profitorientált módon nehéz megtenni. A teljes létesítmény mûködtetése jelenleg nem látszik biztosítottnak erre az évre és a következõre, ezért a szolgáltatásokat csökkenteni kell. A gyógyászat és a termálrész jelenti a pápai turizmus alapját, így szolgáltatási korlátozások az uszoda esetében jöhetnek szóba mondta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy az a cég, amellyel korábban a szállodaépítésre szerzõdést kötött a Várkertfürdõ, nem kezdte meg a beruházást, ezért felmondták a vele kötött szerzõdést. A cég a bírósághoz fordult, de a Várkertfürdõ elsõ fokon megnyerte a pert. Dr. Áldozó Tamás elárulta, továbbra is szerepel a tervek között egy fürdõkörnyéki szálláshelybõvítés megvalósítása. A munkaerõ-piaci helyzetrõl számolt be az ülésen Bocskay Gyöngyi, a pápai munkaügyi kirendeltség vezetõje, aki elmondta, a 2012-es év hasonló idõszakához képest kedvezõbb a helyzet a helyi munkaerõpiacon. A programon elhangzott, a helyi álláskeresõk szinte fele legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ez megnehezíti az elhelyezkedési esélyeket. Az ülésen tárgyaltak a képviselõk a pálkövei táborról is, melyet pályázati úton ad bérbe az önkormányzat. Az utóbbi években csökkent az érdeklõdés a városból, és azt szeretnék, ha Pápán fel lehetne támasztani a pálkövei üdülõ iránti igényt. VA A Pápai Polgári Kör az október 23-i nemzeti ünnepen autóbuszos utazást szervez Budapestre, amelyre szeretettel várják az érdeklõdõket! Jelentkezni a következõ telefonszámokon lehet: 89/ , 20/ November 14-én, csütörtökön 17 órától a Boszorkánykonyha étteremben a Petõfi Asztaltársaság vendége Tóth Zoltán választási szakértõ, aki Törvény-politika-erkölcs címmel tart elõadást és beszélgetést. Tóth Zoltán új könyve kedvezményes áron megvásárolható lesz a helyszínen.

3 2013. október 17. Pápa és Vidéke 3 - Mi a jelentõsége az évfordulónak? - Szeretnénk tudatosítani a vaszariakban, hogy egy nagy múltú település lakói, ezért az önkormányzat igyekszik méltó módon, különbözõ rendezvényekkel megemlékezni az évfordulóról. - Milyen programokat terveznek az évfordulóhoz kapcsolódóan? - Nemcsak az évfordulóhoz kapcsolódóan, de egyébként is igyekszünk a vaszari polgárok igényeit kielégíteni. Június végén idén is megtartottuk a már hagyományosnak számító falunapot, megünnepeltük a 20 éve mûködõ Vaszari Asszonykórust, szeptember utolsó napjaiban pedig újraéledt a szüreti felvonulás szokása, amit helyi lakosok, Vaszar 775 éves Vaszar község elsõ ma ismert írásos említése ahogy a 2010-ben megjelent falumonográfiában is olvasható egy kb ban keletkezett összeírásban fordul elõ. Ezt az összeírást Albeus nyitrai fõesperes, esztergomi kanonok október 29. és június 11-e között készítette IV. Béla király megbízásából. Ezen összeírás dátuma szerint Vaszar 2013/14-ben ünnepli fennállásának 775. évfordulóját. Bizonyos, hogy a falu 1238 elõtt is létezett, de erre vonatkozóan nincs írott forrás. Az évforduló kapcsán Varga Pétert, a falu polgármesterét kérdeztük. vállalkozók és a vadásztársaság tagjai szerveztek. Ugyanezen a napon emlékeztünk meg az idõsekrõl, ennek keretében köszöntöttük községünk legidõsebb lakóját és házaspárját. Az önkormányzat helyi lapjában is megemlékeztünk a község 775 éves fennállásáról, és képeslapokat is megjelentetünk ebbõl az alkalomból. Ezekbõl minden vaszari lakos ingyenes példányt kap. Az adventi idõszakban a vasárnapi szentmisék után ünnepi gyertyagyújtást tartunk az óvoda udvarán, karácsonyra pedig szeretnénk egy élõ betlehemet is felállítani, ahol felnõttek és gyermekek együtt adnák elõ a pásztorjátékot. - Vannak-e folyamatban lévõ vagy tervezett beruházások? - Még 2012-ben nyújtottunk be pályázatot falumegújításra és -fejlesztésre, hogy a Dózsa utcai ravatalozót és temetõt felújíthassuk. Ennek keretében a ravatalozó nyílászáróinak cseréje, a kerítés megújítása és térkövezés történik. A támogatási határozat alapján az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege öt millió forint. A teljes beruházás meghaladja a 6,5 millió forintot. Idén júniusban 3 pályázatot nyújtottunk be a GEMARA SK LEADER Egyesülethez. Ha megkapjuk a kért támogatást, akkor az iskola melletti volt tanítói lakásban megvalósíthatjuk régi elképzelésünket, a falumúzeumot, ami interaktív bemutatóhely lesz. A másik fontos cél a sportöltözõ korszerûsítése és bõvítése, a harmadik pedig az egykori tsz-iroda elbontásával kialakítandó termékértékesítõ hely ( helyi piac ) volna. Ezt a területet parkosítanánk is, hogy pihenésre, kikapcsolódásra, játékra egyaránt alkalmas legyen. A képviselõ-testület azt szeretné, ha a településünk rendezett, komfortos és fejlõdõképes lenne. Fórum a téli közfoglalkoztatásról A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja fórumsorozatot szervezett a települési önkormányzatok számára. A megye 10 járási székhelyén nyújtanak tájékoztatást a téli közfoglalkoztatási programról. A fórumot Pápán múlt csütörtökön délután tartották. A járás polgármestereinek és jegyzõinek dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott és Hannich Izabella, a megyei munkaügyi központ vezetõhelyettese adott tájékoztatást. A Városházán tartott rendezvényen dr. Kovács Zoltán elmondta: november elsején indul a téli közfoglalkoztatási program, és az eddigiektõl eltérõen nem március, hanem április végéig fog tartani. Másik újdonság, hogy képzést is fog tartalmazni, mely keretében az alapkompetenciákon túl, a7.és8.osztályosáltalános iskolai végzettségen át, szakképesítéseket is szerezhetnek a résztvevõk fõt vonunk be a képzési programokba, ezzel is növelve a képzettséget, amely aztán növelheti annak esélyét, hogy valaki a valós munkaerõpiacra visszakerüljön fogalmazott a kormánymegbízott. Országosan 200 ezer embert foglalkoztatnak a téli program keretében, a megyében 6204 fõt. A fórumot követõ sajtótájékoztatón szó esett a munkaerõ-piaci helyzetrõl, illetve a munkahelyvédelmi akciótervrõl is. Összességében mérséklõdik a regisztrált álláskeresõk száma, a pápai beruházások bõvülése azt ígérheti, hogy ez a csökkenéstartóslehet,ésagazdasági válságon túllépve egy-két éven belül megközelíthetjük a rendszerváltás utáni legjobb statisztikai adatokat is, amely 1500 alatti regisztrált munkanélkülit jelent, mondta el dr. Áldozó Tamás polgármester. A munkahelyvédelmi program keretében a tartós munkanélkülieket az 50 év feletti nõket, a 25 év alatti fiatalokat, illetve a gyesrõl visszatérõ kismamákat vonták be a foglalkoztatásba. A kormány olyan eszközöket is biztosított, amely keretében a szociális hozzájárulási adóból rendkívüli kedvezményt adott a foglalkoztatóknak, ennek következtében 65 milliárd forint maradt a munkáltatóknál. Országosan 740 ezer munkavállaló foglalkoztatását tették lehetõvé. Az elsõ munkahely garancia program a pályakezdõk teljes vagy részfoglalkoztatását segítette, a pápai járásban 60 munkáltatónál 73 fiatal tudott munkába állni a közel 50 millió forintos támogatásnak köszönhetõen. Pápán ebben az évben 38 munkáltató részesült munkahelymegõrzõ támogatásban, ez 500 ember munkahelyének megtartásához járult hozzá. Az eredmények azt mutatják, érdemes volt bevezetni a munkahelyvédelmi akciótervet, hiszen a foglalkoztatottak létszáma a rendszerváltás óta rekordot ért el: 3 millió 981 ezer fõ foglalkoztatottat tartottak nyilván augusztusban, hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. Varga B. Kötelezõ lesz a felülvizsgálat Elõreláthatólag december végig kell az üzemeltetõknek a szolgáltató felé bejelenteni azoknak a gázkészülékeknek a felülvizsgálati igényét, melyet 1981 elõtt, vagy bizonytalan idõpontban helyeztek üzembe. A felülvizsgálatot a Nemzetgazdasági Minisztérium tervei szerint a szolgáltató végzi el, így a tulajdonost nem terheli költség. Csillag István tûzoltó alezredes, a pápai kirendeltség vezetõje elmondta, a gázkészülékek idõszakos felülvizsgálata nem egyenlõ a karbantartással. A karbantartás gyakoriságát ugyanis agázkészülékgyártójahatározza meg. A gyártók általában éves karbantartási ciklust írnak elõ, melyet az erre jogosított szakemberek végeznek el. A készülékek felülvizsgálatát nagy általánosságban az emberek a fûtési szezon kezdetén kérik. Ilyenkor kimegy a gázszerelõ és kiporszívózza, kitisztítja a készüléket, valamint ellenõrzi, hogy a gyártó elõírásainak megfelelõen mûködik-e. A gázkészülékek idõszakos felülvizsgálatát egy tavalyi jogszabály szerint a készülék üzembe állítása után öt éven belül kell elvégeztetni. Ezt követõen ötévente. Viszont van egy olyan kitétel, hogy az 1981 elõtt, vagy bizonytalan idõpontban üzembe helyezett gázkészülékeket december 1-ig felül kell vizsgáltatni. Jelenleg azonban folyamatban van egy olyan jogszabálytervezet, mely kimondja majd, hogy annak, akinek ilyen gázkészüléke van, az köteles a szolgáltatója felé jelezni. Így a felülvizsgálat költsége nem a tulajdonost terheli, hanem a szolgáltatót, aki elvégzi a felülvizsgálatot, hangsúlyozta Csillag István. A jogszabályi idõ ütemezve hajtatja végre az ellenõrzéseket, melyek elõreláthatólag december 31-re fejezõdnek be. Ez év végéig a tulajdonosoknak csak annyi a teendõjük, hogy jelezzék szolgáltatójuk felé, ha régi a készülékük. A felülvizsgálatot a következõ évben kell csak megcsinálnia a szolgáltatónak. A tüzelõberendezések felülvizsgálatával és rendszeres karbantartásával megelõzhetõ a szén- monoxidmérgezés, hangsúlyozta a tûzoltó alezredes. Statisztikai adatok szerint tavaly Magyarországon 235-en szenvedtek valamilyen szintû mérgezést és 14 ember halt meg. Idén már 187 mérgezés történt, a halálos áldozatok száma kilenc. A mérgezések számának növekedése arra is visszavezethetõ, hogy az emberek korszerû, jobban záródó nyílászárókat választanak. Megoldást jelenthet a problémára a szabályozott szellõztetõ-berendezés, valamint a rendszeres szellõztetés. A gázkészülékekkel ellátott helyiségekbe pedig érdemes szén-monoxid jelzõkészüléket felszerelni, melyet szaküzletben vásároljunk. Egy jó minõségû, szabványnak megfelelõ készülék ára 10 és 20 ezer forint között van. A kirendeltségvezetõ elmondta, október 15-tõl változott a kéményseprõ ipari közszolgáltatási törvény, mely ezentúl kötelezõvé teszi a szén-monoxid érzékelõk felszerelését azokban az épületekben, ahol a nyitott égésterû tüzelõberendezés nem független a helyiség légterétõl és az közösségi térben vagy vele légtér összeköttetésben lévõ helyiségekben van. Ez többek között vonatkozik a bölcsõdékre, óvodákra, kórházakra, zenés táncos szórakozóhelyekre. Csillag István hozzátette, nagyon fontos a kémények idõszakos ellenõrzése is, melyet a kéményseprõk végeznek. A hatósági felügyeletet a Katasztrófavédelem gyakorolja, amennyiben az ingatlan használója törvényi kötelezettségét nem teljesíti, a tûzvédelmi hatóság a jogszabályban foglaltak szerint jár el. A Pápai Vízmû ZRt. értesíti a fogyasztókat, hogy Pápán ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatok kezdõdnek október 14-tõl (hétfõtõl). A munkálatok a Szent István úton a Török Bálint utca - Szent István út keresztezõdéstõl a Szent István út - Bakonyér patak keresztezõdésig, valamint az Esterházy úton a Szent István út - Esterházy út és az Esterházy út - Hunyadi utca keresztezõdés közötti útvonalon folynak majd. A munkavégzés ideje alatt lehetséges a vízhiány. A tervezett vízhiányról a Vízmû elõzetesen értesíteni fogja a fogyasztókat honlapján (www.papaivizmu.hu), egyedi értesítéssel (postaláda, becsengetés). A rekonstrukciós munkálatok befejezésének várható idõpontja december 30. A munkavégzéssel járó kellemetlenségekért a Vízmû kéri a Fogyasztók elnézését, és elõre is köszöni a fogyasztók megértõ türelmét. Pápai Vízmû ZRt.

4 4 Pápa és Vidéke október 17. Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Népi kultúra napja Az Innovatív iskolák fejlesztése elnevezésû TÁMOP pályázaton mintegy 70 millió forintot nyert a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola. A pénzbõl számos érdekes, színes programokat szerveznek tanulóiknak. Így került sor a közelmúltban a népi kultúra napjára, mely nagy sikert aratott a diákok körében. Pulay Róbertné igazgatóhelyettes lapunknak elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekek megismerjék a népi hagyományokat, kultúrát, dalokat. Korábban is szerveztek már hasonló programokat, így a diákok rendelkeztek némi alapismerettel. A hagyományok napja megrendezésekor szem elõtt tartották, hogy a tanulók interaktív módon bekapcsolódhassanak a programokba. Ez azért volt lényeges, hogy a gyerekek jobban megjegyezzék, hogyan is készülnek a különbözõ kézi készítésû népi termékek. Igyekeztek pápai és Pápa környéki kézmûveseket meghívni, hogy ezzel is népszerûsítsék õket. Ezenkívül baranta bemutatót is szerveztek a helyi egyesület tagjainak részvételével. A mostani rendezvénynek az Iskolai közösségi szolgálat Az iskolai közösségi szolgálatról tartott a múlt héten fórumot a Civilszerviz Közösségfejlesztõk Közhasznú Egyesületének önkéntes projektje és a Klébersberg Intézményfenntartó Központ. Ugyanis január elseje után 50 órás közösségi szolgálatot kell a középiskolásoknak teljesíteniük ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kapjanak. Az iskolai közösségi szolgálat új fogalom az iskolák és a diákság körében, így természetes, hogy hiányosak az ismeretek arról, hogy a középiskolások milyen formában és hol teljesíthetik a kötelezõen elõírt 50 órás szolgálatot, melyet három évre elosztva kell elvégezni. Az iskolák együttmûködési megállapodásokat kötnek azokkal a fogadószervezetekkel, akiknél a gyerekek a szolgálatot végezni fogják. Azokat a diákokat érinti ez a program, akik január elseje után fognak érettségizni, tudtuk meg Proszt Krisztina tanügyi igazgatási referenstõl. Az önkéntes program közvetlenül nem kapcsolódik az iskolai közösségi szolgálathoz, de az önkéntes irodát már több diák, illetve szülõ felkereste, hogy a szolgálat letöltésére helyet keressenek. Éppen ezért az iroda igyekszik közvetíteni abban, hogy a gyerekek és a fogadószervezetek egymásra találjanak, bár a szolgálat megszervezése az iskolák feladata. Önkormányzatok, Vöröskereszt, ÁNTSZ, színházak, könyvtárak, mûvelõdési házak, levéltárak, egyházak, civilszervezetek: ilyen fogadószervezetekben tölthetik le a közösségi szolgálatot a középiskolások. Pápán is sokféleszervezetfogadjaadiákokat, például a katasztrófavédelem, a tûzoltóság, a kórház, a városi televízió, a mûvelõdési központ, de szóba jöhetnek az iskolák, a bölcsõdék és az óvodák is. A tanügyi referens hozzátette: természetesen a diákok is ajánlhatnak maguknak helyeket, de azt javasolják, hogy az elõírt idõt ne egy szervezetnél töltsék le. Ha a diákok tanítási szünetben végzik a szolgálatot, például nyáron, egy héten 12 órát, egy nap 3 órát dolgozhatnak. Tanítási idõben azonban egy héten csak 6 órában, naponta két órában teljesíthetnek szolgálatot. A törvény elõírja azt is, hogy iskolai közösségi szolgálatot nem végezhetnek a középiskolások érdekvédelmi, képviseleti és politikai szervezetnél. Varga Bea A Lelki egészség világnapjához kötõdõen október 18-án, pénteken 10:45 órakor kezdõdik a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium dísztermében a Lelki egészség és a telefon kapcsolata címû elõadás az intézmény diákjai, tanárai, valamint védõnõk számára. Vendég: Buza Domonkos, a Telefonos Lelki Elsõsegély Szolgálatok Szövetségének társelnöke. Majd 14:30 órakor a könyvtárban szintén ezzel a témával foglalkozik elõadásában Petrik Mihály, a Telefonos Lelki Elsõsegély Szolgálatok Szövetségének alelnöke. Fellépnek az Allegro AMI növendékei. A programra minden érdeklõdõt várnak. Mindkét helyszínen kiállítás látható a telefonos lelkisegély szolgálat legújabb központi plakátjaiból. volt a célja, hogy a diákok új ismeretekkel bõvítsék a már meglévõt, tette hozzá az igazgatóhelyettes. Mint mondta, a program az iskola tornatermében kezdõdött, melyen valamennyi tanuló részt vett. A népmûvészeti napot a Kemenesmagasi Citerazenekar nyitotta meg, majd a Sindõ Népzenekar mutatkozott be. Ezt követõen a felsõs tanulók közelebbrõl is megismerkedtek a barantával. Megtanították õket ostorral bánni, lõttek íjjal, küzdöttek szablyával. Közben az alsósok kézmûves foglalkozásokon vettek részt: hímeztek, rongybabát készítettek, faragtak, kosarat fontak és különbözõ tárgyakat csináltak csuhéból. Majd helyet cseréltek a felsõs és alsós diákok. A napot közös táncház zárta. A programokat Véseiné Kárpáti Ágota, az alsós munkaközösség vezetõje állította össze. Ingyenes tanulási lehetõség Folytatás az 1. oldalról A szervezet több mint 100 új munkahelyet teremt, további 150 oktatót foglalkoztat országosan és mintegy 12 ezer fõ számára biztosít ingyenes tanulási lehetõséget. Az ünnepélyes átadón dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévõket, aki örömét fejezte ki, hogy a program megvalósításában partnerként részt vehet a város is. Mint mondta, a napokban tárgyalta a képviselõ-testület a pápai munkaerõ-piaci folyamatokról szóló tájékoztatót, ahol elhangzott, hogy a közel ezerhatszáz munkanélkülinek közel a fele csak nyolc általános iskolai osztállyal rendelkezik, vagy még kevesebbel. Ezért üdvözölnek minden olyan kezdeményezést, amely abban segít, hogy magasabb képzettséggel, nagyobb Simon Natália - Egyetemista vagyok. Járok könyvtárba és a kötelezõ tanagyagon kívül, ha idõm engedi, mást is olvasok. Szeretem a most divatos vámpírkönyvek családjába tartozó történeteket, valamint a neves sportolók életrajzi leírásait. Gyerekkoromban is jártam könyvtárba, most csak az iskola miatt megyek. A könyveket inkább megvásárolom, vagy ha valami megtetszik, akkor azt kölcsönkérem a barátoktól, rokonoktól. Nem telik el úgy hét, hogy ne vennék könyvet a kezembe. Császárné Elek Veronika - Minden este olvasok, úgy tudok elaludni. Elsõsorban a szépirodalmat szeretem, de minden, ami olvasható, szívesen fogyasztom. Jelenleg Umberto Eco A rózsa neve címû könyvén Császárné Elek Veronika eséllyel rendelkezzenek ezek az emberek. Halász János államtitkár nyitóbeszédében úgy fogalmazott, hogy egy nagyon fontos országos program helyben is értéket teremtõ megnyitója az esemény. A Nyitok hálózat egy olyan jó gyakorlat, mely nemcsak igyekszem átrágni magam. Nem egy könnyed olvasmány, de már kezd alakulni a történet. Könyvtárba nem szoktam járni. A könyveket általában megvásároljuk, és utána körbeadjuk a családban annak, aki szeretné elolvasni. Anyósom viszont könyvtári tag. Néha elõfordul, hogy miután elolvasta a könyvet, kölcsönadja. Szabó Béla - Szoktam olvasni, könyvtárba már ritkábban járok. Simon Natália Magyarországon, hanem Európában is elismert. Ez a felnõttoktatási szolgáltatás úgy segíti az embereket, hogy azok olyan képességeket szerezhetnek, melyek növelik az esélyüket a munkaerõpiacon. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma azért is áll a program mellett, mert az együttmûködést szimbolizálja: a minisztérium, a helyi önkormányzat és egy civil szervezet együttmûködését, tette hozzá a politikus. A program részleteit Balázs Ákos projektmenedzser ismertette. Elmondta, legfontosabb alapelveik közé tartozik a rugalmasság, a nyitottság és a testre szabott tanulás, melyet a helyi igényekhez igazodva alakítanak ki. A tanulni vágyókat barátságos környezet, felkészült tanulásszervezõk fogadják napi nyolc órában. Az oktatás egyénre szabottan vagy kis létszámú csoportokban történik. A tanulási programok között nyelvi angol és német, számítástechnikai ismeretek, mindennapi pénzügyek, munkavállalói ismeretek, vállalkozási ismeretek, állampolgársági ismeretek, zöldenergiával kapcsolatos ismeretek és az egészséges életmódról szóló ismeretek is szerepelnek. A tanfolyamok idõtartama óra. Amennyiben a helyzet megkívánja, úgy programjaik egymásra épülõ modulokból állnak. A nyelvi és számítástechnikai képzés várhatóan egy hónap múlva kezdõdik, de a többi is elindul az év végéig, tájékoztatott a projektmenedzser. A megnyitón jelen volt dr. Hermann István, agesztorintézmény szerepét betöltõ Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója, valamint Rádi Róbert kabinetvezetõ is. Egészségnap gazdag programokkal A Sanogenesis Alapítvány október 30-án tól Egészségnapra vár minden érdeklõdõt a Vak Bottyán utcai Ostrya Vendégházba. A rendezvényen változatos elsõsegélynyújtási és balesetmegelõzési programmal várnak gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Az elsõsegély nyújtással kapcsolatban Kürti József, a Pápai Mentõállomás vezetõje tart tájékoztatót, a baleset megelõzésrõl pedig Derczó Zoltán rendõr hadnagy mond el sok lényeges tudnivalót. A kerékpáros és gyalogos közlekedéssel kapcsolatos balesetmegelõzési tudnivalókat Sándor Zsolt rendõr fõtörzsõrmestertõl hallhatják az érdeklõdõk. Lehetõség nyílik kipróbálni egy biztonságiöv-szimulátort is. A részvétel mindenki számára ingyenes, ételt és italt is biztosítanak a szervezõk. A program korlátozott befogadó-képessége miatt regisztráció Milyen gyakran olvas? A múlt héten került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire, melyhez a Jókai Mór Városi Könyvtár is csatlakozott. Ennek apropóján jött az ötlet, hogy megkérdezzük Önöket arról, milyen gyakran olvasnak és járnak könyvtárba. Mert olvasni jó! A könyv illata, a lapok zizegése, amikor úgy elmerülünk egy történetben, hogy megszûnik körülöttünk a világ mind-mind olyan dolog, ami semmihez sem fogható! Az olvasás örömét nem pótolhatja semmi sem. szükséges, melyet a címen, vagy a 06/70/ ös számon tehetnek meg. A rendezvény a Sanogenesis Alapítvány Egészségcentrikus programsorozat TÁMOP pályázat keretein belül valósul meg. pipa Az üzletben veszem meg a könyveket. Mûszaki beállítottságú lévén elsõsorban ezeket a köteteket keresem vagy a természettudományos ismeretterjesztõ témájúakat. Nem olvasok túl gyakran, de havonta egy könyvet mindig elolvasok. Ezenkívül a számítógépen is szoktam olvasgatni, de sokkal jobban szeretem kézbe venni, lapozgatni a könyveket. Szabó Béla

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Pápa és Vidéke 2012. április 19. Közéleti hetilap X. évfolyam 8. szám Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Iskolások jártak a reptéren Látogatói napot tartottak pénteken a Pápa Bázisrepülõtéren.

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának

Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának 2014. március 27. Közéleti hetilap XII. évfolyam 6. szám Városi megemlékezés március 15-én Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának toborzójával, valamint a katonai díszalegység

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

miliõt helyre tudják állítani, fogalmazott dr. Áldozó Tamás.

miliõt helyre tudják állítani, fogalmazott dr. Áldozó Tamás. Pápa és Vidéke 2015. április 16. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 4. szám Befejezõdött a renoválás Pénteken nyit a kastély Egyeztettek a 83-as felújításáról Az elmúlt héten ismét összegyûltek a pápai Városházán

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

A majális fõzõversennyel indult kora reggel. Összesen 29 csapat mérte össze szakácstudományát, ki-ki saját titkos receptjére és fûszerére

A majális fõzõversennyel indult kora reggel. Összesen 29 csapat mérte össze szakácstudományát, ki-ki saját titkos receptjére és fûszerére Pápa és Vidéke 2012. május 17. Közéleti hetilap X. évfolyam 10. szám Elballagtak a pápai maturandusok Hatalmas siker volt a városrészi majális Soha annyi csapat nem nevezett fõzõversenyre, mint az elsõ

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal 2011. január 13. Közéleti hetilap IX. évfolyam 1. szám Idén hatvanöt éves a zenekar Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal Idõközi választás Pápán Dr. Kovács Zoltán polgármestert Orbán Viktor miniszterelnök 2011.

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia.

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia. Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. január 25. Közéleti hetilap V. évfolyam 3. szám Õrzõk, vigyázzatok a strázsán! A Jókai Mór Mûvelõdési Központban rendezték január

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Jelentõs segítség a városnak. Márton-napi vigasságok. Pályaválasztási kiállítás. volt Pápán

Pápa és Vidéke. Jelentõs segítség a városnak. Márton-napi vigasságok. Pályaválasztási kiállítás. volt Pápán Pápa és Vidéke 2013. november 14. Közéleti hetilap XI. évfolyam 23. szám Önkormányzati adósságátvállalás Jelentõs segítség a városnak Márton-napi vigasságok Adósságmentesen kezdhetik meg a 2014-es költségvetési

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

idõszakban folyamatos szakmai fejlõdés figyelhetõ meg a pápai mezõgazdasági kiállításon, majd arra figyelmeztetett,

idõszakban folyamatos szakmai fejlõdés figyelhetõ meg a pápai mezõgazdasági kiállításon, majd arra figyelmeztetett, Pápa és Vidéke 2015. május 28. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 7. szám Agrárexpó Pápán Mezõgazdasági seregszemle helyi termékekkel Nemesgörzsöny Szabadidõparkot avattak A Nemesgörzsönyért Közalapítvány

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. május 27. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 19. szám Akadály- és díjugratóverseny Lovas nap Csóton Holland módszert mutattak be a Ballában Új tanulásszervezési formák

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket Pápa és Vidéke 2013. április 4. Közéleti hetilap XI. évfolyam 7. szám Korszerû eszközökkel a pontos elõrejelzésért Kéttornyúlakon is lehet részönkormányzat Testületi ülés Márciusi ülését tartotta múlt

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. november 8. Közéleti hetilap V. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2007. november 8. Közéleti hetilap V. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2007. november 8. Közéleti hetilap V. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Másfél évig tartott a minõsítés Gyógyvízzé

Részletesebben