Ballag már a vén diák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ballag már a vén diák"

Átírás

1 2010. június hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ballag már a vén diák június 19-én az id járás kiszámíthatatlansága miatt az iskola aulájában tartottuk meg a nyolcadik osztályosok ballagását és a 2009/2010-es tanév tanévzáró ünnepélyét. Az alkalomhoz ill és méltó díszítést a hagyományoknak megfelel en a hetedik osztályosok készítették. Köszönet a tanulóknak, a segít szül knek és pedagógusoknak, hogy az iskola aulája, emeleti lépcs je virágdíszbe öltözött e jeles nap tiszteletére. A búcsúzó nyolcadikosok útravalója nem hamuban sült pogácsa volt, mint hajdanán a mi id nkben, hanem megszívlelend intelmek: "Tetteidnek tudjál örülni. Más tetteit tudd megbecsülni. F ként ne gy lölj egy embert se, s a többit hagyd az Úristenre!" Tóth János polgármester úr köszöntötte a búcsúzó nyolcadikosokat. Az elkövetkezend id khöz sok sikert és kitartást kívánt. Arra kérte ket, hogy bárhol legyenek is, méltóképpen képviseljék településüket. Legyenek büszkék arra, hogy Diósjen r l származnak. Hozzanak sok-sok dics séget, elismerést falujuknak, mint ahogy ezt már sokan tették. A 2009/2010-es tanév értékelése: Az 1-3. évfolyamban a jelenlegi közoktatási törvény rendelkezése szerint az iskoláknak szövegesen kell értékelni a tanulók el rehaladását. A tanulók teljesítése ezen évfolyamokon: 1. o. f (osztályf nök Boros Szilárdné) Kiválóan teljesített 13 tanuló A követelményeknek jól megfelelt 8 tanuló 2. o. 24 f (osztályf nök: Babatiné Márton Márta) Kiválóan teljesített 9 tanuló A követelményeknek jól megfelelt 3 tanuló 3. a 14 f (osztályf nök: Bázlik Matild) Kiválóan teljesített 2 tanuló A követelményeknek jól megfelelt 5 tanuló 3. b 16 f (osztályf nök: Hekli Péter) Kiválóan teljesített 6 tanuló A követelményeknek jól megfelelt 2 tanuló Negyedik osztálytól a teljesítmény értékelése tanév végén már számjegyekkel történik. Ennek alapján tanulóink a követelményeknek az alábbiak szerint tettek eleget: 4. o. 14 f (osztályf nök: Jónás Marietta) Kit n 3 tanuló Jeles 4 tanuló 5. o. 20 f (osztályf nök: Fodor Illésné) Kit n 2 tanuló 6. o. 22 f (osztályf nök: Józsa Csaba) Kit n 1 tanuló Jeles 2 tanuló 7. o. 20 f (osztályf nök: Fodor Illés) Kit n tanuló nem volt Jeles 2 tanuló 8. a 20 f (osztályf nök: Hornosné Molnár Zsuzsanna) Kit n tanuló nem volt Jeles tanuló 1 f 8. b 13 f (osztályf nök: Bánné Soós Ágnes) Kit n tanuló nem volt Az év tanulója: Haljárszki Bálint 8. b osztályos tanuló lett a 8 éven át tanúsított kiemelked közösségi tevékenységéért, jó tanulmányi eredményéért, az iskola érdekében történ személyes tenni akarásáért, önzetlen feladatvállalásáért nyerte el a megtisztel kitüntetést. A tantervi teljesítéseken túl nagyon sok tanuló többletmunkát vállalt azért, hogy tehetségüket megmutassák a különböz területi, megyei és országos szint tanulmányi és képz m vészeti versenyeken is. Dics séget hoztak nevükre, szüleikre, osztályukra, iskolájukra. 1. osztály: Szaszovszki Kevin János a Szentgyörgyi-Napok mesemondó versenyén 1. helyezést ért el; Dibuz Mihály ugyanitt 2. helyezést ért el (felkészít jük: Boros Szilárdné); Pára Balázs, Tóth Jázmin, Szaszovszki Kevin, Varga Zoltán Bálint eredményesen szerepeltek az országos KRESZ-versenyen. (Felkészít jük: Fodor Illés) 2. osztály: Kátai Gergely: Bendegúz nyelvész megyei forduló 3. helyezett, Bendegúz országos matematika verseny 35. helyezett (86 tanulóból), Mesemondó verseny 2. helyezett; Turda Luca, Czerman Roland a Bendegúz nyelvész versenyén bejutott a megyei fordulóba. Pálinkás Martin: "Az év jó tanulója, jó sportolója" Megyei díj Alaksa Dávid: "Az év tanulója, jó sportolója" Nevel testületi díj XI. évfolyam 6. szám (Felkészít ik: Babatiné Márton Márta, Józsa Csaba) 3. a osztály Zrínyi Ilona matematikai verseny: Kelemen Martin: 14. hely (Az általános iskola 1-8. évfolyamában a legjobb eredmény), Eördögh Árpád: 24. hely (felkészít jük: Bázlik Matild) 3. b osztály: Tuskó László: Nyelvész megyei forduló, Országos angol nyelvi levelez emléklapja Bikkes Katrin: Szentgyörgyi- Napok mesemondóversenyén részt vett, Csurja Barbara: Szentgyörgyi- Napok mesemondó versenyén és különböz képz m vészeti versenyeken vett részt (Felkészít tanáraik: Hekli Péter, Dovák B. József, Mózes Szilvia) Angol nyelv: "Play and WIN!" Országos angol nyelvi levelez versenyen vettek részt: Tuskó László 3. b, Pálinkás Petra 4. o., B gér Eszter 4. o. (Felkészít jük: Mózes Szilvia) Bendegúz nyelvtani levelez versenyen emléklapot kaptak: Ulicsni Edina és Radics Nikolett 5. o. (felkészít jük: Kukelné Virsinger Lívia) Szent Imre szavalóversenyen részt vett: Szabó Zsanett 6. o. és Kakuk Csenge 5. o., (felkészít jük: Kukelné Virsinger Lívia) Különdíjas: Német Regina 8. a (felkészít je: Hornosné Molnár Zsuzsanna) "Szivárványhíd" irodalmi levelez verseny emléklapját kapták: Kakuk Csenge, Csurja Kinga 5. o. (felkészít jük: Kukelné Virsinger Lívia) folytatás a 3. oldalon

2 2. oldal Önkormányzati hírek Beszámoló a június 29-ei testületi ülésr l a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Polgármester úr tájékoztatója a testületi ülést megel z id szak eseményeir l: Május 29-én a magyar m fordítók egyesületének meghívására a Békástó Panzióban vettem részt egy hangulatos esten, ahol a m fordítók felolvasták alkotásaikat. A rendezvényen mintegy 100 f volt jelen és tervezik jöv évben is ezen a helyszínen megrendezni ezt az eseményt. 31-én Rétságon a Kistérség Családsegít Szolgálatának pályázati eredményér l kaptunk tájékoztatást, ahol ismertették a szolgálat vezet i helyére kiírt pályázat eredményét, és a bemutatták a pályázat nyertesét. Szabó Ágnes többdiplomás, korábban Balassagyarmaton az egészségügyben dolgozó hölgy nyerte el a vezet i tisztséget. Ezen a napon még a foglalkoztatási paktum tájékoztatóján vettem részt, ahol a foglalkoztatás térségi helyzetér l, és mutatóiról kaptunk tájékoztatást; menetrendi egyeztetésen vettem részt Rétságon, ahol az érintett önkormányzatok polgármesterei elmondták a MÁV Start, a Váci Volán és a Nógrád Volán képvisel inek a vasúti és buszközlekedéssel kapcsolatos problémáit; a DINOBER Intéz bizottsági ülésén vettem részt, ahol a évi pénzügyi beszámoló elfogadására került sor. Június 1-jén, az In Respect Kft. felmérte az iskola f téskorszer sítésének lehet ségét, melyre kés bb árajánlatot tett. Ezután Kalló János Márk ügyvéd úrral találkoztunk Nógrádon és megbeszélést tartottunk a Váczi Gyula által benyújtott 304 millió forintos per ügyében. 2-án a HilfsWerk Hungary alelnökével tekintettük meg Diósjen azon helyszíneit, ahol esetlegesen kialakítható lenne bentlakásos id sek otthona. 4-én Ver cén, a Trianon emléknapon, a Kárpát Haza Templomának ünnepélyes átadásán vettem részt. 7-én pedagógus nap alkalmából köszöntöttem a tanárokat és óvón ket. 9-én Kalló János Márk ügyvéd úrral ismételt megbeszélésre került sor Váczi Gyula perének ügyében. 14-én Kerepes Ökörteleki hulladéklerakó és feldolgozó átadásán vettem részt. Július 1-t l beindul a regionális rendszer. Szintén ezen a napon Rétság Rend rkapitányság tájékoztatásán vettem részt, a közbiztonsági hálóval kapcsolatos elképzelésekr l. 15-én az Észak-kelet Pest Nógrád Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vettem részt, ahol a projekt állásáról kaptunk tájékoztatást. 16-án DIPO-ülésen vettem részt, melyen beszámoltak tevékenységükr l, pályázatokkal kapcsolatos nehézségeikr l, és a térséget bemutató kiadványokat osztottak ki. 17-én Rétságon a Járóbeteg Ellátó Központ építésének jelenlegi állásáról kaptunk tájékoztatást és megtekintettük magát az épületet. 18-án a takarékszövetkezetek horgászversenyének megnyitóján vettem részt, és köszöntöttem a versenyz csapatokat. 19-én ballagáson vettem részt az iskolában és köszöntöttem a ballagó diákokat. 20-án a horgászverseny eredményhirdetésén és díjátadásán vettem részt. 21-én a Raiffeisen Banknál voltunk a Váczi Gyula önkormányzatunk ellen indított per ügyében érintett polgármesterekkel és a képviselettel megbízott ügyvéddel, ahol meger sítést kaptunk arról, hogy a pénzügyi teljesítések szabályosan történtek. 24-én a Megyei Védelmi Bizottság kib vített ülésén vettem részt, ahol az elmúlt hónapban történt árvizekr l, azok elleni védekezés eredményességér l kaptunk tájékoztatást. 25-én a Szentendrei Skanzen meghívására hivatali dolgozókkal együtt vettem részt az Észak- Magyarországi falu bemutatásán, melyet ünnepélyes keretek között adtak át. Diósjen r l egy pincét és egy disznóólat állítottak fel. -án a Kinizsi utcában k szórást végeztünk án a magyar polgármesterek világtalálkozóján vettem részt, ahol az önkormányzatokat érint jöv beni feladatokat és a várható változásokat ismertették, valamint a határon túli magyarokkal való kapcsolat további lehet ségeir l esett szó. A képvisel testületi ülésen megvitatott témákról röviden: Napirend el tt Hornos Márton, a Diósjen i Sportegyesület elnöke tartott tájékoztatót az egyesület m ködésér l, sikereikr l, és nehézségeikr l. Elmondta, hogy a sport f különböz korosztályú személyt mozgat évente. Nehézségeik vannak a m ködtetéshez szükséges anyagi források el teremtésében, és a lepusztult infrastruktúrával. Az évek óta tartó játékosi és támogatói önzetlen segítség a nehéz gazdasági helyzet miatt lanyhul. Az önkormányzatnak kell képpen támogatni kell az egyesüle- tek munkáját, (anyagiak és infrastruktúra) mert azok esetleges megsz ntével Diósjen közösségmegtartó ereje gyengül. Ugyancsak napirend el tt tájékoztatott az általános iskola igazgatóasszonya az évzáróról, valamint a ballagási banketten történtekr l és azt követ szül i értekezlet eredményér l. A testület meghallgatta bizottságainak beszámolóját az eltelt egy év eseményeir l. Az intézmények és a helyi vállalkozók helyzetér l Tóth János polgármester tartott tájékoztatót. Aki szeretné részletesebben megismerni a testületi ülésen elhangzottakat, az arról készült jegyz könyvet elolvashatja a polgármesteri hivatalban. A testületi ülésekre minden érdekl d t várunk. Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki azon vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik hozzájárultak Diósjen virágosításához. Így tehát köszönetet mondunk Szabó Miklósnak a sok szép muskátliért, Bartus Csabának a petúniákért, Csorba Jánosnak, hogy a farönkökb l elkészítették az új virágtartókat, Szarvas Pálnak a virágosládák és a tájházhoz a kapu készítését, Szabó Bélának a tájház padlózását, és minden szorgos kéznek, akik tettek azért, hogy településünk szebbé váljék. Tóth János TESCO csapatépít munka a teniszpályán Munkában a TESCO-s csapat június hó én a TESCO áruházlánc munkatársainak mintegy 30 f s csapata érkezett a faluba, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatnak a strandnál lév teniszpálya helyreállítási munkáiban. Természetesen ezt megel z en el ször a megkeresés érkezett az áruházlánc részér l és felajánlották segítségüket, hogy valamely közterület szépítésében, vagy helyreállításában szívesen részt vennének. Ennek a megkeresésnek örültem, hiszen ilyen és hasonló jelleg munka akad b ven a faluban. Többszöri egyeztetés után jutottam arra a döntésre, hogy a teniszpályát fogják felújítani, mert így egy helyen tudnak egyszerre tevékenykedni és így van látszata is. A munkához szükséges szerszámokat az önkormányzat biztosította. A szorgos kis csapat 10 óra körül kezdett neki a munkának és a mintegy 30 f gyorsan haladt a f kikapálásával, a gyökerek kiszedésével, és az így összegy lt hulladék pályáról történ kihordásával. Ennek a csoportnak a munkahelyén, az áruházak alaprajzának és polcrendszereken történ termékelhelyezés megtervezése a feladata. Ehhez képest tényleg igyekeztek bemutatni, hogy a fizikai munkát is bírják és legjobb tudásuk szerint hajtották végre a feladatot. Természetesen kellett egy jó vezet is, aki jelen esetben Gergely Zoltán, a TESCO GLOBAL Zrt. Terület, Választék és Kihelyezés igazgatója volt. Az igazgató úr vezetésével délután 17 órára tisztességgel elvégezték a kiadott feladatot. Gergely úr elmondta, hogy számukra jó kikapcsolódás volt, és jól érezték magukat Diósjen n. Ha tehetik máskor is szívesen segítenek. Ezzel együtt van még tennivalónk a teniszpálya felújítása érdekében, hogy az valóba arra a célra legyen használható, aminek rendelték. Mindenesetre köszönjük a TESCO GLOBAL Zrt. segítségét. Tóth János Megkezd dött a Szentgyörgyi István Általános Iskola akadálymentesítése Korábban tájékoztattuk a kedves lakosságot, hogy önkormányzatunk pályázaton nyert az önkormányzat és az általános iskola akadálymentesítésére az ÉMOP pályázaton. Az önkormányzat épületére Ft-ot, az iskola épületére

3 2010. június hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ft-ot. Az önrész az önkormányzat épületénél Ft, míg az iskolánál Ft. Az önkormányzat épületének akadálymentesítése év októberében kezd dött és ez év áprilisában fejez dött be. Itt már a VÁTI ellen- rzése is megtörtént. Az iskola akadálymentesítését januárban kezdtük, de az id közben feltárt akadály miatt a tervet módosítani kellett. Miután ezek a szükséges módosítások elkészültek, a munkát ismét nagy er vel június hónapban kezdték el, amit szeptemberben át kell adni. Az akadálymentesítés során az épület alsó szintjén teljes padlócsere, akadálymentes WC, tornaszoba és rámpák kerülnek kiépítésre. Ez a beruházás egyesek szerint teljesen felesleges és csak kidobott pénz. Ez a vélemény talán érthet is mivel jelen pillanatban egyetlen fogyatékos gyermek sem jár iskolánkba, és valóban, el ször az iskola megközelíthet ségét (utak, járdák) kéne biztosítani, majd ezt követ en az akadálymentességet kialakítani. Azonban azt tudni kell, hogy az EU-támogatások 2013-ban erre a fejlesztésre bezárulnak, és azt követ en az önkormányzatoknak saját költségükön kell megvalósítani az intézmények akadálymentesítését. Bízom abban, miután elkészül a beruházás, az iskola is szebb lesz. Remélem, hogy a tanárok és a diákok is jobban fogják magukat érezni. Tóth János Változás! A járm ügyintézéshez csatolandó szerz dések kötelez tartalmi elemeir l január 1-jét l a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet határozza meg a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett járm tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erej magánokiratnak (a járm adás-vételi, vagy üzembentartói szerz désnek) a közlekedési igazgatási eljárásban történ felhasználhatóságához szükséges kötelez tartalmi elemeit. Amennyiben a teljes bizonyító erej magánokirat a meghatározottaktól eltér en a kötelez tartalmi elemeket nélkülözi, az a közlekedési igazgatási (az okmányirodai) eljárásban történ felhasználás céljából július 1-jét követ en nem tekinthet joghatás kiváltására alkalmasnak. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történ bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet a fent megjelölt Kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelel teljes bizonyító erej magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire. Járm ügyintézéshez letölthet szerz désminták: új tulajdonos bejegyzéséhez, üzembentartói adat változásához, valamint tájékoztatás a gépjárm okmányokról: honlapunkon diosjeno.hu folytatás az 1. oldalról A Bendegúz angol nyelvi versenyein a fels tagozatosok körében bronz fokozatot ért el Surin Boglárka 6. o és Heged s Anna 7. o. tanuló (felkészít jük: Hornosné Molnár Zsuzsanna) Az els ízben megrendezett Szentgyörgyi-napok irodalmi versenyén I. helyezést ért el a 8. b osztály csapata: Marton Zsanett, Szabó Renáta, Kovács Dorottya és Ferenczi Zsombor (Felkészít jük: Hornosné Molnár Zsuzsanna) Képz m vészeti versenyeken kiemelked eredményeket ért el: Suriny Balázs 8. o., Surin Boglárka 6. o., Csurja Barbara 3. o. (Felkészít tanáruk: Dovák B. József) A Teleki Pál földrajz- földtan tanulmányi verseny területi fordulóján 2., a megyei dönt n 4. helyezett Szabó Renáta 8. osztályos tanuló lett. (Felkészít tanára: Jónás Marietta) A közlekedési verseny elkötelezett személyisége a diósjen i általános iskolában Fodor Illés tanár úr. Elmondható, hogy évtizedeken át tanította és sikeres versenyre vitte tanítványait. Nem történt ez másképp ebben a tanévben sem. Az 1-2. osztályosoknak rendezett "Pindur- Pandur" országos versenyen szép helyezést értek el. A SKÁID Salgótarján közlekedésismereti versenyen 2. helyezést értek el: Virág Péter és Sós Patrik 5. o., Czerman Szimonetta 7. o., Haljárszki Bálint 8.o. tanulók. KRESZ feladatok megoldásában Czerman Szimonetta és Haljárszki Bálint ért el szép eredményt. A Kerékpáros Iskola Kupa területi versenyen Haljárszki Bálint I. helyezést, Czerman Szimonetta II. helyezést, Raffael István IV. helyezést, Suriny Balázs V. helyezést értek el. Megyei versenyen Haljárszki Bálint I. helyezést ért el, Czerman Szimonetta ugyanitt a IV. helyet szerezte meg. Köszönet Fodor Illés tanár úrnak! A neve Diósjen n összefonódik a közlekedési ismeretekkel, kerékpáros egyéni és családos versenyekkel. Reméljük, nyugdíjazása után ezt a munkáját még tovább folytatja iskolánkban. Nagyszabású programot indított Hornosné Molnár Zsuzsanna tanárn a lengyel-magyar diákcsere kapcsolat megszervezésével és lebonyolításával. Az el z tanévben lengyel barátaink látogattak el iskolánkba, és ez év májusában iskolánk 22 tanulója mutatta be iskolánkat, kultúránkat lengyel barátainknak. Köszönet Hornosné Molnár Zsuzsanna tanárn nek a rendkívül magas színvonalú szervezésért, felkészülésért. Nem felejtve el segít társait sem: Mózes Varázslatos a pedagóguspálya Ötven év óta minden évben meghallgatom, ahogyan a tanulók köszöntik a pedagógusokat. Ilyenkor gondolok az én tanítóimra, akik engem erre a pályára varázsoltak. Az els varázsló az volt, aki hét éves koromban a pad tetejére ültetett és így olvastatott meséket a copfos, kócos gyerektársaimnak. Az "r" bet nél a ruhánkat rángattuk, a "zs" bet nél a fülünk mellett karikákat mutattunk, mintha darázs körözne. A tanítás végén kettes sorba állított minket, az útvigyázó jelentette másnap a rendetlenked ket. "Százszor leírod, hogy nem rendetlenkedsz, vagy szobafogságot kapsz, nem mehetsz ki az utcára." Zsinórírással írtunk. Kövecskékkel, rongybabákkal játszottunk. Tizenöt éves voltam, amikor a tanítóképz csodálatos világába csöppentem. Négy évig figyeltem, hogy az igazi tanító nénik, mennyi 3. oldal Szilvia, Bánné Soós Ágnes tanárn ket, Szalay Antal és Csabuda Péter képvisel urakat. Külön köszönetünket fejezzük ki Becsó Zsolt úrnak a Nógrád Megyei Közgy lés elnökének és Diósjen Község Önkormányzata Képvisel -testületének anyagi támogatásáért. Sporteredményeinkre is büszkék vagyunk. Diákolimpia megyei versenyen I. helyezettek: 5-6. és 7-8. osztályos leány kosárcsapat II. helyezettek: 1-2. és 7-8. osztályos labdarúgócsapat; Dr. Mez Ferenc Olimpiatörténeti Vetélked osztályos csapata III. helyezettek: Alaksa Dávid atlétika, egyéni, összetett verseny 7-8. osztályos futsal csapat IV. helyezett: 1-2. osztályos atlétacsapat A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség versenyeiben: Megyei I. helyezett: 1-2. osztályos csapat Köszönjük Nektek a sok szép sporteredményt: Szaszovszki Kevin, Alaksa Dávid, Surin Máté, Marton Kevin, Varga Zoltán Bálint, Pálinkás Martin, Szabó Bence, Haljárszki Bálint, B gér Dávid, Turcsi Attila, Varga Zoltán Alex, Garai Gerg, Oláh Richárd, Kohári Zoltán, Papp Attila, Fabulya Hunor, Csonka Renáta, Surin Boglárka, Aissa Mátyás, Csurja Barbara, Csurja Kinga, Rácz Tímea, Csabuda Andrea, Seres Dóra, Drajkó Vivien, Méreg Nikolett, Szabó Zsanett, Miklós Mária, Németh Regina, Szuetta Jennifer, Rottek Mónika, Bartus Renáta, Kis-Gere Vivien, Fritz Anna, Pálinkás Regina, Czerman Szimonetta. A tanulmányi versenyeken túl ebben a tanévben még két országos versenyre is benevezett iskolánk közössége. A TV2 "Nagy Vagy!" televíziós családi sportversenyén 2 fordulón vettünk részt. Igazi közösségformáló, embert próbáló feladatokat oldott meg az elszánt csapat. Köszönet a résztvev gyerekeknek, segít szüleiknek és pedagógusoknak! A második éve megrendezett "Hangfoglaló hétf " országos zenei versenyére összeállt iskolánk pedagógusaiból, diákjaiból és volt diákjaiból egy zenekar. Május 10-én 11 órakor az egész országban egy dalt zenéltek, énekeltek az iskolák, akik fontosnak tartják a zenét. "Koncertünk"-r l készült, internetre feltett hang- és képanyag alapján iskolánk elnyerte az els tíz iskolának adott különdíjat. Ez nagy megtiszteltetés számunkra, mert versenytársaink jó hír városi, f városi középiskolák közül kerültek ki. Büszke vagyok tanulóinkra, szüleikre, büszke vagyok tanítóinkra, tanárainkra, akik a legjobbat kihozva magukból dics séget hoztak iskolánknak! Köszönet minden szül nek, aki lelkiismeretes hozzáállásával segítette az iskola vezet ségének és nevel testületének egész éves munkáját. Köszönöm a Nevel testület nevében, hogy a Képvisel -testület és a polgármester úr mindig fontosnak tartotta az iskola fennmaradását, fejl dését. Arany János szépséges szavaival búcsúzom a 2009/2010-es tanévt l: "Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben." Kovács Lászlóné igazgató hókusz-pókuszt csinálnak a kisgyerekek kedvéért. Én is megpróbáltam ezt utánozni. Hányszor megírtam a tanítási óratervezetet, hogy mit fogok mondani, mit fogok kérdezni, hogyan fogom csinálni. Havonta került rám a sor, hogy én is elérjem csiribí-csiribá egykett, három... ezt és ezt az oktatási, meg amazt a nevelési célt. Mennyi gondot okozott, hogy az osztálytársam tanítási órájáról hogyan írjak bírálatot, de rosszat ne írjak mégis észrevegyem hol hibázott. Azért volt jó a tanítóképz, mert egészen fiatal korunkban tizenhat évesen már gyakoroltuk a tanítást. A kis tanító néni megpróbált naggyá válni a néhány évvel fiatalabb, néhány centivel alacsonyabb gyerekek el tt. Alig múltam tizenkilenc éves és még az öreg nénik is tanító néninek

4 4. oldal szólítottak. Negyedikeseket kaptam. Nagyon figyeltek rám, jók voltak és igyekeztek, ugyanúgy, mint én. Úgy tanítottam mindig, mintha hat szakfelügyel ülne bent az órámon. Úgy játszottam a gyerekekkel gyermekjátékokat, hogy abban nekem is kedvem tellett. Azoknak a kollégáimnak, akik t lem átvették a gyerekeket, az volt a véleménye róluk, hogy nagyon jól olvasnak és fegyelmezettek. Ötven évvel ezel tt a pedagógus napon gyönyör mezei virágcsokrot kaptam, búzavirág pipacs, rezeda, szarkaláb volt benne. Ezen a napon minket köszöntenek, mi pedig egymást ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy az igyekezetünk, a törekvéseink, a helytállásunk évenként újra és újra megújul. Megint vidámak, fiatalosak, kedvesek leszünk, mert az újabb és újabb gyermekarcok jönnek, k tükrözik ránk. Az emberpalántákat dédelget óvó nénik mosolya azt üzeni: Óvlak, védlek, vigyázok rád, szeretlek. A dadusok folyton-folyvást kiszolgálják a babucikákat, etetni, itatni, öltöztetni, pisiltetni, nincs megállás. De szívesen lennék els s tanító néni a most iskolába kerül kis csitrik és nagy lurkók között! Mindegyikünkben van valami többlet, van aki érdekeseket mond, könnyen magyaráz, megért, humoros, jókedv, nyugodt és csupa szív. Az a jó tanító, aki sohasem a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja fölényes, s nem akarja az egész tankönyv tartalmát bemagoltatni, nemcsak számonkéréssel és nemcsak a jegyek méricskélésével foglalkozik, s f ként nem a hangjával tartja kordában a tanulókat. Az a jó tanító, aki tud a gyerekekkel azonosulni, leereszkedni hozzájuk, akinek a közelében jól érzik magukat a gyerekek. A pedagógusmunka varázslatos és csodálatos. Az ebédl megtelt a kollégáimmal, a munkatársaimmal. Az estebéd finom volt. A polgármester úr mondott kedves szavakat, a szül imunkaközösség vezet je dicsérte a pedagógusokat. Az iskolát otthonossá varázsoló igazgatón, született pedagógus értékelte az eltelt id szakot és további eredményes munkát kívánt mindenkinek. Az idei pedagógus napon egy könyvet kaptam, Zsilinszkij Mihály: Széptan cím m vét. Az eredeti kiadás dátuma: Nagy örömmel olvastam bele, a szöveg kissé régies színezet, éppen ett l tetszet s nekem, a tanítás m vészetével foglalkozik, nagyszer en illik a pedagógusnapra, zseniálisnak tartom azt, aki kigondolta, hogy ez legyen az ajándék a számunkra. Hasznos ajándék, a következ években is hasonlót szívesen elfogadnék. Mindenki küldött nekem egy varázslatosan ragyogó mosolyt és én is megpróbáltam hasonlóval viszonozni. Gabika a tanító néni Hím, és n stény cicák ivartalanítása Miért ajánlott ivartalanítani a macskámat? Kandúrok Kandúrok esetében az ivartalanítás számos el nnyel jár, f leg ha erre fiatal korban kerül sor (4-9 hónapos kor). A pubertás után, 8-9 hónapos korban a kandúr cicák számos, nem kívánatos viselkedésformát, "rossz szokást" vehetnek fel. Gyakran a lakáson belül is területük megjelölésére törekszenek, els sorban vizeletspricceléssel, ami kellemetlen, nehezen eltávolítható szagot hagy maga után. Ha a kandúrnak lehet sége van rá, egyre távolabb csavarog el a háztól, hogy minél nagyobb területet alakíthasson ki magának. A kóborló cicákra komoly veszélyt jelent a városi autóforgalom, az elütött macskák jelent s része nem ivartalanított kandúr. Emellett a területért gyakran más macskákkal is meg kell küzdeniük, aminek gyakran nehezen gyógyuló sebek, tályogok a következményei. Számos gyógyíthatatlan fert z betegség is karmolás, harapás útján terjed. Végül, de nem utolsó sorban a kandúr cicák ivartalanításával is csökkenthet a nem kívánt szaporulat, megel zhet a kóbor állatok számának növekedése. Fontos: minél kés bb kerül sor a kandúr ivartalanítására, annál kevésbé valószín, hogy a kialakult viselkedésformák nyomtalanul elt nnek a m tét hatására. N stény cicák Az ivartalanítás célja n stény cicák esetében els sorban a nem kívánt szaporulat és az azzal járó problémák megel zése. Emellett más el nyei is vannak a beavatkozásnak mind a gazdi, mind a cica szempontjából. Miután a cica eléri az Karcolatok a nyár havában "Az életet a legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek és életünk során nem vesztegetjük id nket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel Így legyen a mai napon is." C. H. Spurgeon A naptár már júliust mutat, látjuk, hogy az esztend felénél tartunk és a hosszú meleg nyári napok is elérkeztek. A madarak csevegése, a virágok színpompája, a gyermekek vakációs öröme mind egyegy kis része, vidámsága ennek az évszaknak. Igaz, néhány hete még a vihar és az es felh k tomboltak országunk felett és vívták harcaikat földjeinken, falvainkban, melynek következményeit még érezni fogjuk. Ha megfigyeljük, még a fecskék is áldozatai lehettek valamilyen katasztrófának, mert nagyon keveset látni bel lük. Nekünk diósjen ieknek és a környékbelieknek július hava a málnaszezont jelentette, mely néhány év alatt megváltozott, sajnos nagyon negatív jelleggel. A sok ezer ládányi megtermelt, leszedett málna, ribizli, szeder az idei évre talán csak a helyi fogyasztásra lenne elegend. Felvet dhet bennünk a kérdés, vajon jól és hasznosan tudjuk-e kihasználni ezt a nyári id szakot, amit kemény munkával, a kánikulával megküzdve töltöttünk mi, avagy még szüleink a gyümölcsöskertekben. Az id sebb korosztály még az aratás nehéz munkájára is emlékezhet. Tehát az id urai nem mi vagyunk, csupán elvesztegetni, vagy jól kihasználni tudjuk az id t. Ezt tegyük meggondoltan és bölcsen. Az éghajlatváltozás tekintetében is különböz elméletek alakultak ki. Láthatjuk, hogy sem a föld, sem az emberi lét nem a mi kezünkben van, annak ellenére, hogy a technikai vívmányok az elképzelhet ség határát súrolják. Egyes emberek a vészkorszakot ivarérettséget (kb. 8 hónaposan), az év nagy részében rendszeresen ivarzik: kétháromhetente, egy héten keresztül. Ez a párzás bekövetkeztéig folytatódik. Az ivarzás idején a legtöbb n stény cica viselkedése gyökeresen megváltozik. Hangos nyávogással "hívja" a kandúrokat, és nyugtalanná válik, sokat hempereg, étvágya csökken. Az ivartalanítás után ezek a tünetek természetesen elmúlnak. Végül, az ivartalanítás csökkenti a méh daganatos és gyulladásos betegségeinek, illetve az eml daganatok kialakulásának valószín ségét is. Fontos: egészségügyi szempontból semmi sem indokolja, hogy a cica az ivartalanítás el tt legalább egyszer szüljön. Mikor a legideálisabb elvégezni a m tétet? Ajánlott még a feln ttkor el tt elvégeztetni a beavatkozást a cicán, 6-8 hónapos kora között. Természetesen a m tét ennél id sebb cicákon is június hó emlegetik, mások a nemtör dömséggel számolva élik napjaikat. A föld változásait nem a tudósok irányítják. Az ember a maga javára akart mindent alakítani, de úgy néz ki, ez nem megy, az emberi gondolkodás is megbukhat. Egy-egy természeti változáson csodálkozhatunk és mérgel dhetünk is. Miért történt, és miért itt? A kérdést vetíthetjük mindennapjainkra is, családunk körében éppúgy, mint közösségünk életében. Megpróbálunk mindent megszüntetni, megváltoztatni, avagy elfelejteni, rossznak és puritánnak ítélni ami a múlthoz köt bennünket. Mindezek feláldozása sértheti nemzeti önérzetünket és növelheti önteltségünket. Bognár Zoltán történész gondolatait idézve: "Mindenáron ragaszkodnunk kell magyar keresztyén gyökereinkhez, mert ahogy a fa is a gyökereib l táplálkozik és annak er sségéb l marad meg a viharokban, hasonlóan az embereik is seik, múltjuk ismerete alapján alakíthatják ki egészséges önazonosságukat, identitásukat, ami segít megtartani az embert embernek az élet viharaiban. Gyökereink nélkül olyanok lennénk, mint tengernek a habja, amit a szél ide s tova hány." Mindezeket végiggondolva, ezért tarthatjuk szép és nemes cselekedetnek, múltunk meg rzésének, a jöv irányát mutatva gyermekeinknek, unokáinknak a diósjen i Tájház megnyitását. Legyen minél több adakozó, múltunk emlékeit meg rz és bemutatni akaró helyi állampolgár, aki segíteni és ápolni tudja gyökereink megmaradását. Az össze-visszaság, a nemtör dömség, az önz harácsolás csupán a gyökerek körüli gaz burjánzását növeli, a termést hozó ágakat sorvasztja. Céltudatosan, termel munkával, értékeink meg rzésével tudunk mi is követend példát mutatni utódainknak. VsMy elvégezhet, s t, ha szükséges akár vemhes állatok is biztonságosan ivartalaníthatók. A pontos id pont egyeztetése érdekében kérjük, keresse fel rendel nket. Hogy zajlik a beavatkozás? Mind a kandúr, mind a n stény cicák ivartalanítását általános anesztéziában végezzük. A cica az altatás miatt a m tétet megel z 12 órában nem ehet, és 3 órával el tte nem ihat. A kandúrok esetében mindkét here eltávolításra kerül a herezacskókon ejtett apró vágáson keresztül. Mivel a b rbe öltések behelyezése nem szükséges, varratszedésre sem kell jönni a cicával. A n stény cicák ivartalanítása a hasüregben lév petefészkek eltávolítását jelenti. Ehhez a has középvonalában szükséges egy 4-5 cm hosszú vágást készíteni. A beavatkozás végén a hasfalat folytatás a 7. oldalon

5 2010. június hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Néptáncos körökben Az elmúlt egy hónapban kis csoportunk meghívást kapott olyan színvonalas eseményekre, melyeket megtiszteltetésnek tartottunk elfogadni. Els ként egy országos rendezvényre, melyre f városunkban került sor május 28-án Nógrád megye valamennyi kiemelked népm vel je, hagyomány rz és véd csoportja egy egész napra Budapestre, a Pet fi Irodalmi Múzeumba költözött. A rendezvény Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulóján került megrendezésre. Hogy mi köze Nógrádnak Mikszáthoz? Mikszáth Kálmán a ma szlovákiai Szklabonyán született egy kisnemesi családba. A falu, mely 1910-t l a Mikszáthfalva nevet viseli, egykoron Magyarországhoz, Nógrád Vármegyéhez tartozott. A múzeumban kamarakiállítások, filmvetítések, el adások, könyv- és folyóiratbemutatók, könyvvásár és felolvasószínház várta az érdekl d ket. A múzeum udvarán bemutatkozott Nógrád megye kulturális, turisztikai és gasztronómiai kínálata, ahová meghívást kapott a diósjen i K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület, illetve szomszédunk, Nógrád "ifjú" táncosai, a Nógrád Szíve Baráti Kör is. A délel tt 11 órakor kezd d népdal-mese- és tánc kavalkádban délután 5 órakor táncosaink szó szerint felrázták pörg s táncaikkal a néz ket és még a szervez m sorvezet ket is. A repertoár szatmári lassú és friss csárdás, délalföldi ugrós és csárdás, palóc karikázó és palóc csárdás volt május 30-án, vasárnap, egy kétnapos rendezvény másnapján zenei és népm vészeti program keretében mutatkoztak be el adásaikkal és népviseletükkel a nógrádi és a környékbeli népi együttesek és zenészek a nógrádi várfeljárónál, az Enoteca Borbisztró megnyitójának alkalmából rendezett Nogradicum napokon. A hétvégi eseményt b ven áztatta az es, de mit sem tör dve az id vel, minden fellép örömmel vállalta e ritka kiváltságot, hogy a történelmi múltú vár lábánál mutathatja be m sorát. A nívós programból idézve, volt itt borkóstolás, filmvetítés, lovas bemutató, tánc és dalm sor is. A Nógrád Szíve Baráti Kör fergeteges tánca után délután 5 óra körül, viaskodva a szemerkél es vel, színpadra léptek táncosaink. A rossz id ellenére nem hiányzott a jó kedv, mely természetesen átragadt néz inkre is. A közönség között volt, aki nem túlzok, ha azt mondom, tátott szájjal nézte a friss, élénk, tüzes m sorunkat és itt még mondhatnék jelz ket, de úgy érzem, aki már látta annak felesleges, aki még nem, az hamarosan úgyis láthatja a hétvégén megrendezésre kerül diósjen i falunapon, hogy milyen élettel teli, látványos táncot is vagyunk képesek lejteni június 27-én megrendezésre került egy falunap, melyre szintén szeretettel vártak minket. Ez még önmagában nem lenne kiemelésre méltó, de az már igen, hogy e falunap Szlovákiában volt, pontosabban ebovcén, magyar nevén, Csábon vendégszerepelt kis csoportunk. Mindenkit táncmulatság, finom gulyás, gazdag kultúrprogram, köztük néptáncosok, népdalénekesek várták az idelátogatókat. A szabadtéri színpadon gyermektáncosok, dalcsoportok, néptáncosok között úgy érzem mi is kimagaslót teljesítettünk, nagy tapsot, érdekl dést kaptunk a tisztelt publikumtól. A mai modern világban kevés az érdekl dés, a visszanyúlás a hagyományokhoz, a régmúlthoz, ezért is érzem hasznosnak az ilyen megmozdulásokat, melyeknek az elmúlt hónapban a részesei lehettünk. Természetesen lehetne még mit tenni, újítani, de belegondolva az elkövetkezend nyári id szakra, a meghívásokra, mégiscsak van igény "ránk", és a hagyományra. Ha bárki is érez egy kis kedvet arra, hogy beálljon közénk, hát "nosza"! Mi szeretettel várjuk minden csütörtökön és szombaton este 6 órától az iskolában! Mit is mondhatnék még, úgy gondolom egy remek csapat ver - dött össze a diósjen iekb l, akik e táncegyesület tagjai. Persze mit sem érne mindez egy olyan remek vezet nélkül, aki mindezt meg is tanítja. Ezúton is köszönet érte! Légy része a történetnek! Borsózik a hátam, ha meghallom, légy része valaminek. Egy rendszernek, egy csoportnak, egy párt gépezetnek. No, ez nem az a hely. Egy kaland, amelyb l épülhetsz, s amellyel másokat is építhetsz. Egy izgalmas túra testednek és lelkednek, fantáziádnak. Egy hely, ahol otthonra lelhetsz. Ha van kedved elolvasni a történet ízelít jét még mindig eldöntheted, hogy mindez érdekel-e. Persze csak akkor, ha hajlandó vagy kimozdulni, bátor vagy, és az ismeretlen felkutatása vonz. A játékban való részvételhez csatlakozni lehet interneten, a honlapunkon keresztül, vagy a helyszíni programokon regisztráció keretében. Mi is az a Diónár? A Légyrésze program hivatalos fizet eszköze. Minden regisztrációért jár 1 Diónár, vagy ha bármilyen plusz dologgal hozzájárul a programokhoz, kaphat még 5-20 Diónárt (ilyen lehet például tesztlapok kitöltése, játékon, kiránduláson való részvétel), további virtuális Diónárt lehet nyerni még az interneten is. Érdemes gy jteni, mert minden találkozó alkalmával be lehet ket váltani, le lehet vásárolni egyedi környezetbarát ajándéktárgyakra, illetve szolgáltatásokra is. A legtöbb Diónárt bezsebel játékos értékes nyereményt kap, illetve a játékban regisztráltaknak is több nyereményt sorsolunk ki a program záró rendezvényén az október 8-9- én megrendezésre kerül Dió- Fesztiválon. Az elkövetkezend Légy része a történetnek! programok: Július 17: Diós-települések Nemzetközi Találkozója 5. oldal Sztregovai Erika A programon a CivilDió Egyesület egyszerre két helyen is megtalálható lesz, egyrészt az 5. alkalommal is megrendezzük a CivilDió Vándorkupát a focipályán, másrészt a rendezvény központjában a Dióházban lehet megtudni többet a történetr l, lehet diónárokat gy jteni játékokkal és természetesen le is lehet vásárolni ket aki szeretné. A Dióházban lesznek még kézm ves foglalkozások is. Szeretnénk a helyi termékeseknek is lehet séget adni termékeik árulására, hiszen remélhet leg sok ember meg fog fordulni a rendezvényen. Tehát aki szeretné málnáját, ribizlijét vagy bármilyen más terményét, lekvárját, szörpét árulni, kérem jelezze felénk a 0620/ as telefonszámon. Augusztus 21: A Kenyér Ünnepén, az augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódóan szeretnénk feleleveníteni a kenyérkészítés fortélyait illetve a helyi hagyományok közül az aratókoszorú készítését is bemutatni az érdekl d knek. Szeretnénk kemencét is építeni, így akinek van kedve ebben segíteni azt nagy szeretettel várjuk! Szeptember 18.: A Sz l és a Bor Ünnepe, amelyen megnyitunk számos pincét a pincesorunkon, ahol különböz tájak borait szeretnénk bemutatni, kóstoltatni. Október 8-9.: V. DióFesztivál, a már hagyományossá vált programok mellett, szeretnénk az elmúlt egy év minden alkalmát feleleveníteni, bemutatni. Természetesen szeretnénk minél több embert bekapcsolni ennek megrendezésébe, hiszen mindenki érdeke, hogy minél többen megismerhessék, milyen csodákat rejt Diósjen! Ha bármilyen programmal kapcsolatban észrevétele, ötlete, javaslata van, nagyon örülnénk, hogy ha jelezné felénk és részei lennének a történetnek! Elérhet ségeink: 43 Diósjen Szabadság út 25. Személyesen: Községi Könyvtár: Diósjen, Szabadság út 37. (Id sek Klubjának épületében) Telefon: , Légy része Te is a történetnek!

6 6. oldal Kirándulás Szatmár-Beregben Június els hétvégéjén került sor immár hagyományosnak mondható gyülekezeti kirándulásunkra. Kevésbé ismerjük Magyarországnak ezt a csücskét, Szabolcs-Szatmár- Bereg megyét, amely egyébként sok neves magyart "termett" kis hazánknak. Az els nap a szatmári részt jártuk körbe. Hosszas buszozás után els állomásunk Penyige volt, ahol emberemlékezet óta f zik az asszonyok a "dzsungel gyümölcsöseiben" (vagyis az ártérben vadon növ gyümölcsösökben) term penyigei, vagy nem tudom szilvából a lekvárt. Számunkra, falusiak számára is érdekes volt, hogy az ország másik csücskében hogyan készítik ezt a finom, ma már különlegesnek számító lekvárt, az különleges szilvájukból. A Lekváriumban minden m velet nyomon követhet. A falu tájházában egy lelkes nyugdíjas tanítón kalauzolt bennünket, akinek nagyon fontos, hogy az odalátogatók megismerjék hagyományaikat. A kanyargós Öreg-Túr partján egy hatalmas faszerkezet áll. Elölr l nézve emeletes faháznak látszik, ám ha a folyó felé sétálunk, már láthatjuk az óriási fa kerekeket. Ezen a helyen már 1315-ben is malom állt. A jelenlegi túristvándi vízimalom a XVIII. század második felében épült és még napjainkban is m ködik, rli is a gabonát, bár már csak a turisták kedvéért. Következ állomásunk Kölcse volt, ahol megtekintettük a református templomot és a fából készült haranglábat. Az Öreg-Túr mellett tovább haladva Sonkádra érkeztünk. Az 1990-es évek elején kezdett felújítások során kerültek el a református templom rejtett kincsei: a karzat díszes festése és a menynyezet kazettái. A különleges festett deszka mennyezet és karzat a XVIII. századból származik. A bravúros helyreállítást a nemzetközi szakma 1998-ban Europa Nostra díjjal ismerte el. Sonkádról tovább indulva a Tisza mellett kanyargó úton jutottunk el Tiszacsécsére. A falu közepén áll Móricz Zsigmond aprócska szalmatet s gyermekkori otthona, az udvaron az író bronz szobrával. Tovább haladva a f utcán, egy kis téren áll a református templom, mellette a fazsindelyes harangtorony. A templom oldalán tábla jelzi az 1970-es évekbeli nagy tiszai árvíz szintjét, ezzel is mutatva, hogy az itt él knek az áradó Tiszával is gyakran meg kellet küzdeniük. Estére egy kissé elfáradva értünk Szatmárcsekére, szálláshelyünkre, ahol a Himnusz született. Ugyanis itt élt Kölcsey Ferenc, és itt leljük a nyughelyét is egy nagyon különleges temet ben. A szatmárcsekei református temet t sokan az egyetlen igazi temet nek nevezik, mert nem beton és a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja m k síremlékek találhatók benne, hanem tölgyfából készített, csónak alakú fejfák. Itt emberemlékezett óta így temetkeznek ban m emlékké is nyilvánították. A sok élmény után a helyi fogadóban igazi szabolcsi vacsorával vártak bennünket: szabolcsi töltött káposztával, és darás káposztával. Akinek még volt kedve, megkóstolhatta a kemencés lángost is. (Hasonlót itthon csak a nyári napközis táborban kóstolhatunk B gér Józsi bácsi jóvoltából.) A következ napon a reggeli áhítat után indultunk Lónyára. Az Árpád-kori kicsiny templomot többször b vítették, a reformáció idején falait fehérre meszelték. A legutóbbi, 2001-es árvíz borzalmas pusztítása után program indult a középkori templomok felújítására. Ennek köszönhet, hogy a lónyai templom különleges freskói is el kerültek, amelyeket a XIII-XV. században festettek a falakra. Következ állomásunk Mátyus volt, ahol tiszteletes asszonyunk töltötte gyermekkorát. Ezután a tiszakerecsenyi református templomot néztük meg. Következ úti célunk Csaroda volt. Itt láthattuk a több mint 700 éve épített és festett beregi templomok legszebbikét. A térségben lév templomokkal ellentétben már a XIII. században karcsú, t hegyes, fazsindellyel fedett toronnyal építették, amelyben harang sohasem lakott. A falakon a mosolygós szenteket láthatjuk. Nagyon kevés helyen festették meg így a szenteket. Folytatva utunkat Tákosra érkeztünk. Idegenvezet nk a 70 éven felüli Baráth Menyhértné Erzsike néni volt, aki korát meghazudtolva, lelkesen ismertette velünk templomuk történetét. Ha Tákos templomáról beszélnek, a Fels -Tisza vidéken mindig csak úgy emlegetik, hogy a mezítlábas Notre Dame. A templomot agyag padló borítja, de ha felfelé tekintünk, igazi csodát láthatunk. A festett kazetták különleges hangulatot közvetítenek az emberek számára. Utolsó állomásunk Tarpa volt, a kuruc Esze Tamás szül földje. A település egyik különleges m emléke a református templom, amelynek északi oldalán szép faliképeket láthatunk. A templom másik különlegessége a rozettás díszítés deszkamennyezet. Kuriózum a k keretbe záródó hatalmas, egyetlen hársfából kifaragott ajtó lapja is. A következ nevezetessége egy szárazmalom, amely a 200 évvel ezel tti Bereg világát idézi. Kedves Olvasóink! Miklós Sándor bácsi versét bizonyára már sokan olvasták. Mégis közöljük lapunkban, hogy a Jen nap és a Diós találkozó alkalmából többen is megismerjék milyen lokálpatrióta szemlélettel, az sökre emlékez szeretettel szedte rímekbe falunk történetét. A kéziraton dátum nem szerepel, valószín leg az 1960-as években írhatta. A mellékelt fénykép Sándor bácsit és feleségét mutatja még az 1940-s években. Az én falum Az én falum gyönyör szép tája Ide nyúlik bele a Börzsöny hegy lába Ennek a hegyláncnak a legszebb ékessége A magas Csóványos az ország legszebb része Közel ezer méter a hegy magassága Szépséges látványt nyújt a kékl Dunára Az öreg folyó lassan hömpölyögve ballag Csóványosról nézve csak egy keskeny szalag Nálunk a természet sokkal szebb mint máshol Örülök, hogy itt lakhatok én ezen a tájon Aki ide eljön nem fárad hiába Belát innen messze Szlovákiába Az én falum június hó A két nap során megtapasztalhattuk az itt él k vendégszeretetét és szül földjük iránti elkötelezettségüket. Semmilyen körülmények között nem veszítik el Isten iránti bizalmukat, és ezzel példával szolgálhatnak mindenkinek. Köszönjük a lelkész házaspárnak ezeket a szép napokat! Patkós Klára Eszembe jut sokszor az erd be ha járok Százával járnak itt természetbarátok Már a tavasz mikor a napsugár szorítja Csóványos tetejét még mindig hó borítja Közelr l látni itt a kihalt Pogányvárat Közelébe nem látsz csak Hideghegyen házat Csóványosról ellátsz fel Kenyérmez re Nagy Hunyadi volt ott a magyar nemzet re Égett a föld hol járt a lova patája Ez volt a vezérnek a legnagyobb csatája A Duna mellett látod szép Visegrádot Ahol dics Mátyás élt, az igazságos Ha dics séget látunk gondoljunk ezekre Hunyadi Mátyással a fekete seregre Ismét látjuk Drégelyt mely büszke rá örökre Itt mérte erejét Szondi a törökre Csonka lábbal harcolt a törököt szidta De meg nem adta magát a kaput ki nem nyitta Régi magyar dics ségek büszke vagyok rátok T lünk kerültek Damjanichhoz a legjobb huszárok Negyvennyolcba amikor a szép hazánkat védte Jen r l volt legtöbb ember az seregébe Híresek is voltak a vörös sipkások Harcoltak mint az oroszlán a Jenei huszárok Ennek a sok dics ségnek a hazájában élek Aki ezt át nem érzi nincsen abba lélek Lehet még ránk rossz világ is, ezer évig tarthat A kis falunk dics sége soha ki nem halhat Hordozhat már engem a sors hátra vagy el re Mindig mindig vissza vágyom szép Diósjen re Az én csendes kis falum az olyan helyen fekszik Csárda mellett van a fürd mindenkinek tetszik Ezt a fürd t tiszta vízzel kis patak táplálja Aki szeret szórakozni az itt megtalálja A faluból templomtornyok néznek föl az égre Minden napon jelzik mikor nincs híja a délnek Valamikor réges-régen nem úgy volt mint máma Diósjen n mindenkinek volt sok diófája Most is még a vendégl nk is ezt a módszert járja Ki van írva Véndiófa hirdeti a tábla Nagyon szép kis csendes falu nincsen zsivaj lárma Ha egy vendég beérkezik szeret nép várja Az én szül kis falumnak nincsen nagy folyója Csak egy patak ballag lassan egy negyven holdas tóba Ezen a kis patak parton nagy jegenyék állnak Irigykednek a falunkra ha vidékiek járnak Óriási nagy jegenyék sok vihart kiállnak Minden levél azt suttogja békét a világnak.

7 2010. június hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Naplótöredék a háború napjairól 5. rész "18-a: Orvoshoz megyek a lábammal, mert ezel tt nappal lekapartam egy pattanást rajta, ez most igen csúnya sebbé vált, és igen fáj. Kötést és pihenést rendelt az orvos. 19-e: Délután hallottam, hogy ismét rablás történt a faluban. Három katona bement az ablakon keresztül Lakatiék els szobájába. Magukhoz vettek egy pár inget és lábravalót, és még több mindenféle élelmet. A gazda észrevette és lármát csinált, sokan összeszaladtak elfogták a már menekül katonákat és ugyancsak elverték alaposan ket. Így visznek emléket is magukkal haza. 20-a: Nevezetes nap, mert az 50. születésnapot értem el. Szerettem volna szépen megünnepelni, de a háború sok mindent elpusztított, így ezen szándékomat is keresztül húzta. Majd utólag, amikor Aranka is itt lehet velünk. Istenem! Engedd ezt megélni nekünk, mindnyájunknak e: Feljegyezni való nincs. Szorgalmasan dolgozunk hol a mez n, hol a háznál. Ha száz kezünk volna még az is kevés most. A traktorban igen nagy kárt okoztak az oroszok. Megrepesztették a hengert és a hengerfejet is. Igen félek, hogy nem fogom tudni megjavítani házilag. Gyári javítás pedig most rült drága, amit én nem bírok megfizetni. Szerszámokat is kölcsön kell kérni, mert megvenni csak zsírért lehetne, de nincs. Június 1. Mégis sikerül a gépeket úgy ahogy kijavítani és megszerezni a legszükségesebb dolgokat, hogy csépelni tudjak vele. Július 23. A cséplést megkezdem minden jó megy. Igen nagy felügyelettel vagyok, hogy lehet leg baj ne legyen, mert a kenyérr l van most szó. Augusztus 2. Egy munkásomat robotba rendelik, én nem engedem. Este jön ezen munkásé a rend r és elviszi, hogy bezárja. Én is velük megyek, hogy megvédjem t. Ez sikerül is, de helyette engem zárnak be a bunkerba. Itt vagyok kett óra hosszát végül is Mucus közbejárására az alezredesné kiszabadított a fogságból, így haza kerülök és másnap folytatom a cséplést." Megjegyzéssel megszakítom a Naplót, mert elválasztva, dátum nélkül ugyanezen az oldalon az eddigi eseményekt l eltér, kissé zavaros töredék olvasható: "Már el re akarni írni, de igen nagy fájni a szív, mert a lakás katona parancs kijönni már öt hét öt km most a lakás. Mikor menni haza nem tudom. Igen sokat szenvedünk sokat dolgozunk, de se pénzt, se ennivalót nem kapunk, nem is lehet venni. Így hát nem tudjuk mi lesz velünk. Sokszor gondolunk magára jó volt nekünk, amíg nálunk lakott, nem sírtunk akkor jöjjön ismét, hogy örüljünk. Viszontlátásra!" Visszatérve a dátumozott Naplóhoz: "Augusztus 7. A gabonacséplést szerencsésen és jó eredménnyel befejeztem, a gépem jó viselkedett. Egy-két hét múlva megkezdem a lóherecséplést. 10. Minden éjjel rséget állunk, mert napirenden rabolnak és garázdálkodnak az orosz katonák. 12. Éjfél körül igen nagy lövöldözés hallik Nógrádból. Másnap tudjuk meg, hogy mi történt. Autós orosz katonák disznót loptak ott, de idejébe észrevette az rség és alaposan elverték a rablókat, kett meg is halt. Az orosz parancsnok ezért elvitetett nyolc embert, és talán soha nem jönnek vissza. Így megy ez majd minden nap, hol itt, hol ott garázdálkodnak és halál is jár vele elég b ven. Minden kézzel fogható tárgyat elvisznek er szakosan is, de fels bb parancsra is. Nem hiszem, hogy ez a rablás Amerika, Anglia tudtával történik. De mi több az újságok most minden a nyilas gazokra iparkodik rákenni a világért sem az orosz rablók visznek el már mindent az országból." Megjegyzés: A kockás füzet betelt. A többi Naplórészlet külön két lapon íródott tovább. "1945. október 20. A repül bombák rségének nagy része készül dik haza Oroszországba. Igen sok vasúti kocsi van az állomáson. A környez falukból és Diósjen r l is embert és kocsit hajtanak robotba. ezek teljesen díjtalanul dolgoznak napirenden most már 10 hónapon keresztül. Persze felváltva minden nap másik ember. Az oroszok parancsára az itt épített bunkerokat széjjelbontják és a deszkát és gerenda anyagokat mely egyébként a községben lakó egyes emberek tulajdona volt irgalom nélkül rakatják vagonokba és indítják Oroszországba. De még nagyobb igazságtalanság az, amelyik lakásban laktak, a benne lév összes bútorokat, ajtókat, ablakokat mind-mind elviszik. Ha a gazdája tiltakozik ez ellen, bezárás és megveréssel távolítják el az útjukból. Rengeteg élelmet hordattak össze nyáron, most azt mind elviszik magukkal, pedig a sz k termés miatt sokan éheznek már most is. Sok csavargó orosz katona van, ezek lopnak, mint a patkány, s t a gyilkosság is igen gyakori. Hogy némileg védekezzünk, minden éjjel négy ember botokkal felszerelve rködik és mégis megtörténik, hogy kirabolnak valakit. De ha elkapnak egy-egy ilyen jó virágot annak aztán eszébe lesz az életében, mert bizony nem bánnak vele keszty s kézzel az igaz, de nem érdemel szánalmat egy sem, mert mind egyformán a zabálás, vagyis a rablás embere. November 20. Robotba vagyok tizedmagammal. Négyen gályát készítünk, mellyel a bombákat fogjuk a vagonba rakni. Hat ember és két kocsi fákat és bombákat közelítenek a vasúthoz, talán mégis megéljük, hogy ezek elmennek innét. November 28. Több háznál lakodalom van a faluban. Az orosz katonák is felkeresik ezen házakat. Mint jó magyarok mindenütt megvendégelik ket, azonban ezek nem emberekhez méltóan viselkednek, mert mindent k akarnak felfalni, és a végén oly szemtelenek a n kkel, hogy a férfiak kénytelenek a n k védelmében botokkal és ököllel szétugratni a garázdálkodó társaságot. Némely katona fegyvert használt és közéje l tt a népnek, de nem történt szerencsétlenség, hanem a lövöldöz t ugyancsak helyben hagyta a nép. December 22. Megmagyarázhatatlan az oroszok viselkedése. Berakattak vagy harminc vagon bombát azon szándékkal, hogy viszik haza. Harmadnapra újra kirakatják a vagonoktól és még miel bb november végén elment innét egy csoport katona állítólag haza voltak irányítva, most aztán ismét itt vannak minden összerabolt felszerelésükkel. Azt beszélik többen, hogy Ukrajnába forradalom van, és senkit sem engednek a határon keresztül. Sajnos nem tudunk bizonyosat, mert sem újság, sem a rádió nem mond igazat. Állandóan dics íti a vörös hadsereget, pedig inkább a gaztetteiket sorolná fel. Talán hamarabb kikergetné ket a Könyvtári hírek Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Könyvtár július 1-jét l július 18-ig zárva tart. Nyitás: július 19-én 10 órakor Megértésüket köszönjük! Köszönetnyilvánítás Szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni azon t zoltóknak, akik a Diósjen, Kossuth lajos út 10. szám alatti lakásom viharkárának elhárításában segítségemre voltak. Köszönettel: Horváth Sándorné A református parókián június 28- tól egy hetes gyermektábor volt. Beszámoló a következ számban. Július végén konfirmált fiatalok Aggtelek-Jósvaf n vesznek részt ifjúsági táborban. 7. oldal nyugati hadsereg. December 25. Karácsony ünnepe van. Most már ünnepel az egész falu, nem úgy, mint tavaly. Sok emlékünk maradt bel le. Az orosz katonák a Sámuel házba költöznek. Félünk, hogy a baromfiállományt ismét megdézsmálják, és élelmünket is elviszik. Hát nem lesz vége a rettegésnek talán sohasem. Szegény Arankám vajon gondolod-e, hogy mennyire várunk tégedet, vagy legalább leveledet. Sajnos igen kevés a remény a közelebbi viszontlátásra, mert a helyzet még igen bizonytalan. Ki tudja holnap mire ébredünk. Táviratot, üzenetet, levelet küldtem, válasz egyre sem jött tehát bizonyára csak pénzcsalás az egész, nem pedig értesítés március 1. Kényszermunkára vagyok rendelve. Öt vagon bombát kell berakni 15 embernek, azonban a kirendelt 15 emberb l csak nyolcan vagyunk. Igen szorgalmasan dolgozunk a csordacsapáskúttal szemben. Már beraktunk jó fél vagont, látjuk hogy egy üres vagon sebesen közeledik felénk. Gyorsan leugrálunk a vagonból, a vagon rettenetes csattanással üt dik össze, két vagon összetört, most már csak három használható. A berakott bombák mind szétszóródtak, ezeket ismét helyre kellett rakni, és a kocsikat is helyretologatni. Kés estére mégis végeztünk, igen kifáradtunk." A pótlapok is beteltek, nem tudjuk volt-e több, netán az elkallódott. A Naplótöredék így befejez dött. Azt sem tudhatjuk, hogy a nagy id határok között volt-e jelent s esemény. VsMy folytatás a 4. oldalról több rétegben varrjuk össze, a b rben lév varratok eltávolítása 10 nappal a m tét után esedékes. Milyen komplikációkra számíthatok? Általánosságban, az ivartalanítás során igen ritkán jelentkezik komplikáció. Azonban ez is, mint minden sebészeti beavatkozás, bizonyos kockázattal jár. Az altatás során jelentkez komplikációk megel zése szempontjából fontos, hogy csak teljesen egészséges cicán végezzük el a m tétet. Ha cicáján a betegség bármi jelét észleli, kérjük jelezze ezt a m tét el tt állatorvosának. Emellett minden altatás el tt átvizsgáljuk a cicát, hogy semmilyen lényeges egészségi probléma ne kerülhesse el a figyelmünket. Ritkán a seb elfert z dhet, amit annak duzzanata, és a cica bágyadtsága, étvágytalansága jelez. Ez a komplikáció injekcióban adott antibiotikumokkal rendszerint könnyen kezelhet. Milyen mellékhatásokkal járhat az ivartalanítás? A cicák nagy részén nem figyelhet meg semmi, az ivartalanítással összefüggésbe hozható nem kívánt változás. Esetenként az ivartalanított cicák kissé fokozott étvágya miatt elhízás következik be. Ha a testsúly növekedését veszi észre a cicán, célszer táplálékadagját kissé visszafogni, illetve alacsonyabb energiatartalmú eleség etetésével próbálkozni. Dr. Filip Dániel

8 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 8. oldal Judo A Cserhát-L. Judo Klub legutóbbi eredményei Meghívásos versenyen vett részt két diósjen i versenyz, Gottfried Ábel és Csurja Botond Harsányban május 29-én. Gottfried Ábel a klub egyik legtechnikásabb versenyz je els versenyét vívta meg, míg a harcias Botond egy ippon gy zelme ötödik helyet ért, de volt olyan mérk zése, ahol kétszer kiszabadult a vesztes helyzet leszorításból. Eredményeik: Gottfried Ábel '02-'03 27 kg 3. Csurja Botond '02-'03 34 kg 5. Gottfried Ábel Június 12-án a Cserhát-L. Judo Klub szügyi és diósjen i versenyi Pápán a Nemzetközi Játékfesztiválon vettek részt meghívottként. A családias hangulatú versenyen a hazaiak mellett szlovák, német és olasz versenyz k is sz nyegre léptek. A jen iek kitettek magukért, ezt szép eredményeikkel bizonyították be. Ferenczi Balázs magabiztosan, két ippon gy zelemmel nyerte meg a versenyt. A Budapesten tovább tanuló Ferenczi Zsombor német ellenfelet gy zött le, értékes eredménnyel búcsúzott a klubunktól. Marton Tibor az els helyezettet gy zte le. Klinger Gábor els helye hosszú évek kitartó munkájának eredménye. Csurja Botond nagy küzdelemben maradt alul az els helyezettel vívott csatában, de er s összpontosítással a következ küzdelemben legy zte a nála jóval nehezebb ellenfelét, így Labdarúgás A Diósjen -Patak mérk zéssel június 13-án befejez dött a évi labdarúgó bajnokság megyei II. osztályának sorozata. Mint el ekben is megírtam, a csapat játékára nem a "fényes" jelz volt a jellemz. A szén teljesen átalakított és kényszeségb l megfiatalított együttes mélyen a tudása alatt szerepelt. Az szi fordulók után már kétségessé vált a tavaszi indulás is. Hosszas és bonyolult szervezéssel sikerült kialakítani egy csapatot és találni egy edz t, ami ugyan még nem volt sokkal jobb mint az szi, de már bizton lehetett arra számítani, hogy a bajnokságot eredményesen befejezi. Ez megtörtént. Igaz a várt tízedik Klinger Gábor helyezés helyett csak a tizenegyedik helyen, némi izgalmakkal a bajnokság végén, de stabilan bennmaradó helyen végezve. Eközben ifjúsági focistáink reményeinket is felülmúlva szerezték meg az el kel 4. helyezést. Induláskor erre nem számítottunk! De ahogy mondják: evés közben jön meg az étvágy hát nálunk is ez történt. Bizony nagyon szép eredmény ez a negyedik helyezés. Minden dicséretet megér! Ferenczi Balázs Most a nyári szünet idején ismételt csapatépímásodik helyezést ért el. tés veszi kezdetét. Sok poszton kell er síteni Eredmények: Ferenczi Balázs '97 45 kg 1. együttesünket. Meg kell találni azon helyi Klinger Gábor '97 55 kg 1. köt dés, a játékot szeret és magas szinten vel ket, akik tudásukkal segíteni tudnák Csurja Botond '02 38 kg 2. egyesületünket. A vezetés megint magasra tette a Marton Tibor '97 55 kg 3. Marton Zsanett '95 63 kg 3. lécet. Az elvárás a feln tt csapattól a 6. hely. Ehhez bizony sokat kell fejl dnünk. Bízzunk és Ferenczi Zsombor '95 58 kg 3. szurkoljunk. Sós Tibor '95 83 kg 3. Lassan megkezd dnek az els edzések, A szügyiek is begy jtöttek négy edz mérk zések. Nevezésünket benyújtottuk a els, és négy második helyezést. A szövetséghez, folynak az igazolások, átigazolácsapatot dr. Ferenczi István is sok. Készülnek a játékengedélyek és hamarosan elkísérte, akinek személyében im- megtörténik a sportorvosi vizsgálat is. Így ha már háromra n tt a klub szakkép- minden a terveknek megfelel en alakul, akkor zett edz inek száma. Meg kell augusztus 14-én egy hazai nyitómérk zéssel említenünk, hogy a diósjen ieknek indulunk neki a évi megyei II. osztáa kirándulásnak is beill versenyen lyú labdarúgó bajnokságnak, ahol hétr l hétre való részvételének költségeihez a 16 csapat méri össze tudását. Diósjen önkormányzat képvisel testülete is hozzájárult! Köszönjük! Klubunknak a nyolcadikosok kimaradása jelent s vérveszteséget jelent, azért szeretnénk kérni a szül ket, hogy használják ki a lehet séget, mert a faluban lehet ség van küzd sport zésére és küldjék közénk gyermekeiket! Szeptemberben kezdünk. rincz Dezs A Pápán résztvev csapat június hó A feln tt bajnokság végeredménye N tincs Érsekvadkert Bánk Nagyoroszi Dejtár rhalom Keszeg Becske Nézsa Patak Diósjen Ipolyszög Nógrádsáp Kétbodony Az ifjúsági bajnokság végeredménye Patak Ipolyszög Nagyoroszi Diósjen Bánk Nézsa Nógrádsáp Dejtár Érsekvadkert rhalom Kétbodony Becske N tincs Keszeg Ami még lényeges és tudni kell: az induláshoz kb Ft-ot kell kifizetnünk. Hát lehet, hogy nem is a csapatépítés lesz a legnehezebb? Ennek ellenére is: Hajrá Diósje, hajrá DSE! Hajrá fiúk, hajrá lányok! Hornos Márton Régi id k - régi emlékek Az 1930-as els Jenei falunapnak talán a legfontosabb programja az állatok bemutatása volt. Ma már nem tudhatjuk, hogy a bíráló bizottság milyen szempontok alapján döntötte el, melyik a falu legszebb szarvasmarhája. Vajon él-e még valaki a faluban, aki emlékszik erre az eseményre? Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 43 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. F szerkeszt : Valkó Kornél 35/ / Nyomdai el készítés: Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 51 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

9

10 INFORMÁCIÓ ÉS PROGRAMAJÁNLÓ SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS Békástó Panzió és Kemping 43 Diósjen, Táncsics út 24. Tel.: /462 web: Szolgáltatások: panzió, kemping, étterem szauna Kámor Fogadó 43 Diósjen, Ady Endre u. 90. Tel.: , Mobil: web: Szolgáltatások: panzió, étterem szauna, lovas sportok Kemping 43 Diósjen, Pet fi Sándor u. 61. Tel.: , Mobil: web: Szolgáltatások: vendégházak, faházak, kemping Mona Liza Pizzéria és Ételbár 43 Diósjen, Szabadság út 51. Tel.: web: Szolgáltatások: étterem Play Wellness Panzió és Vendégház 43 Diósjen, Pet fi Sándor u. 73. Tel.: , Mobil: web: Szolgáltatások: wellness SPA panzió, vendégházak, faházak, étterem FALUSI TURIZMUS Börzsönyalja Vendégház 43 Diósjen, Hegyalja út 12. Tel.: , Mobil: web: Börzsöny Gyöngye Vendégház 43 Diósjen, Pet fi Sándor út 46. Tel.: , Mobil: web: Éva Vendégház 43 Diósjen, Jog út 25. Tel.: , Mobil: web: Galéria Vendégház 43 Diósjen, Vasút u. 44. Tel.: web: Horváth Kulcsosház 43 Diósjen, Dózsa György út 17. Tel.: , Mobil: web: Magdi Vendégház 43 Diósjen, Börzsönyi út 110. Tel.: , Mobil: web: Márta Vendégház 43 Diósjen, Börzsönyi út 112. Tel.: , Mobil: web: Tópart Apartman 43 Diósjen, Kállai Éva u. 9. Tel.: , Mobil: web: PROGRAMAJÁNLÓ Állandó rendezvények Sportbál Jen nap CivilDió Labdarúgó Vándorkupa Lovasnap DióFesztivál és szüreti felvonulás Egyéb programlehet ségek Horgásztó Túra, kirándulás, kerékpározás a Börzsönyben (Csóványos, Drégelyvár, Nógrádi vár, stb.) Lovaglás, lovaskocsizás, állatsimogató Strandfürd

Mesék és táncok napja áprilisban

Mesék és táncok napja áprilisban 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Mesék és táncok napja áprilisban Amint ígértük, megtartottuk áprilisban is rendezvényünket a Légy része a történetnek

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

Tartalomból: ELBALLAGTAK

Tartalomból: ELBALLAGTAK XIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 2011. JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3-4. oldal: Ovi hírek *** 4-9. oldal: Suli hírek*** 10. oldal: Nyugdíjas kirándulás*** 11. oldal: Református hírek***

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 7. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Három évtizeddel ezel tt, azt gondolom, senki sem hitte, hogy megéli a rendezvény ezt a szép kerek évfordulót. De itt vagyunk, és örömmel jelenthetem,

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal:

Részletesebben

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. DECEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3. oldal: Ovi hírek *** 4-5. oldal: Suli hírek*** 6. oldal: 50 éves osztálytalálkozó*** 7. oldal: Decemberi jeles napok***8.

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 7. szám. 2013. július 10. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

Részletesebben

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely XV. évfolyam 1. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. február Választások 2010 Csunya vagy Csúnya A Magyar Kultúra Napja Pécelen Változnak a KRESZ szabályai

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.)

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.) VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 1. szám 2011. január Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.) Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar,

Részletesebben

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport 2012. június hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13 20 éves a Szent Antal Karitász

Részletesebben

Karácsonyi köszönt. Gondolatok karácsony idején

Karácsonyi köszönt. Gondolatok karácsony idején Karácsonyi köszönt A karácsonyi ünnepkörben szeretettel köszöntöm Diósjen lakosságát, és minden kedves olvasót, aki az újságban, vagy honlapunkon keresztül találkozik soraimmal a Jen i Naplóban. Kedves

Részletesebben

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok: 2012. július 5 6 7 8.

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok: 2012. július 5 6 7 8. XXVIII. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. június Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok: 2012. július 5 6 7 8. Eltelt egy év, és ennek megfelel en július második hétvégéjén immáron

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13.

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13. Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én 2008. szeptember 13., szombat 11.00

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 4. szám 2006. április Újra legy ztük a veszélyt! A köszönet szava Nem hittük, nem sejtettük, hogy az ivóvizünket, közlekedési lehet

Részletesebben