Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen"

Átírás

1 LXII. évfolyam 10. szám március 12. Megjelenik példányban, legközelebb március 19-én. A CSEPELÉRT-DÍJAK ÁTADÁSA: március órakor, a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében. A Botosánka zenekar mûsora után a Csepelért-díjakat átadja Tóth Mihály polgármester. Moderátor: Kéri Kitty. KÖZPONTI MEGEMLÉKEZÉS: március órakor, az Áruház téren, a Petõfi szobornál óra: Gyülekezés, bevezetõ zene: 48-as indulók. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA MEGHÍVÓ BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 162. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL SZERVEZETT MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS A CSEPELÉRT-DÍJ ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÉRE 8.30 óra: Himnusz: elõadja: a Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara, vezényel: Péntek János karnagy. Petõfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet címû versét elmondja Õze Áron színmûvész. Ünnepi beszédet mond Podolák György országgyûlési képviselõ. Koszorúzás. Szózat: elõadja: a Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara, vezényel: Péntek János karnagy. Az újság díjtalan. A következõ tíz évben a társasházi lakások kétharmadát kell új köntösbe öltöztetni Március 2-ára dr. Avarkeszi Dezsõ a 31. és Podolák György a 30. számú választókerület országgyûlési képviselõje, az MSZP csepeli képviselõjelöltjei találkozót hirdettek a lakásszövetkezetek és társasházak közös képviselõi részére, a Csepeli Munkásotthon nagytanácstermébe. A programon a célközönséget ugyan mindössze fél tucatnyian képviselték, ám a lakossági fórum összesen közel félszáz egyéni érdeklõdõt és önkormányzati képviselõt vonzott. Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen Csepelen hagyomány, mert 1994 óta immár tizenhatodik alkalommal rendeztek országos konferenciát a sajátos nevelési igényû (SNI) gyermekeket befogadó intézmények Nyitott ajtók címmel. A kerületi önkormányzat Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézménye szervezésében és a Fõvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ezúttal is a mindennapokba betekintést nyújtó óvodai-iskolai gyakorlati bemutatókból és elõadásokra fûzött plenáris programból állt össze a tanácskozás napirendje március 3-án. A konferencia témája ebben az évben az értékelési rendszer és az értékelési gyakorlat szerepe volt az integráció eredményességében. E megközelítésbõl értelmi és mozgásfejlõdésben akadályozott gyermekek befogadó nevelését tanulmányozhatták az érdeklõdõk a Tátika Óvoda Napsugár Tagóvodájában, a Hétszínvirág Óvodában pedig a kompetencia alapú nevelés került terítékre. A Mészáros Jenõ Speciális Általános Iskola az értékelés motivációs szerepérõl tartott bemutatóórát, a Nagy Imre ÁMK Autista Csoportja pedig a személyre szabott értékelés lehetõségeit tálalta. A Karácsony Sándor Általános Iskolában, a diszlexia-veszélyeztetett tanulók osztályában az interaktív tábla alkalmazásának elõnyeivel ismerkedhettek meg a szakemberek. A Radnóti Miklós Mûvelõdési Ház adott otthont a délutáni elõadásoknak, amelyek a nemzetközi kitekintéstõl a hazai tapasztalatokon keresztül egy iskola (a Tüskevár Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium) konkrét jó gyakorlatának bemutatásáig felölelték a kitûzött téma különbözõ aspektusait a közel hatvan érdeklõdõ számára. A programot Tóth Mihály polgármester nyitotta meg, amit a Mátyás Király Általános Iskola kamara énekkarának kórusmûvekbõl összeállított dalcsokra és Varga Sebestyénnek, a Mészáros Jenõ Speciális Általános Iskola harmadik osztályos tanulójának szavalata keretezett. A polgármester beszédében hangsúlyozta: a befogadás szülõi kezdeményezésre indult a kerületben, amelyet intézményi háttértámogatás követett, attitûdjét mint alapértéket és alapelvárást végül maga az önkormányzat is beépítette a Minõségirányítási Programjába. Csepelen jelenleg négy óvoda, hat általános iskola és a Nevelési Tanácsadó nyitott ajtóinak, illetve szoros és rendszeres együttmûködésének köszönhetõ az országosan elismert, példaértékû szakmai munka. Nem véletlen, hogy a közelmúltban uniós pályázati forrás is lehetõvé tette többek között kilencven pedagógus ingyenes, célirányos, akkreditált képzését. Az azóta eltelt két évben a konzorciumi tagok integrációs mûhelyekben dolgoztak együtt, hogy megõrizzék a pályázati munkában nyert hozzáadott értékeket, mindenekelõtt annak biztosítását, hogy az érintett gyermekek esélyt kaphassanak a beilleszkedésre. Ezt szolgálják a jókor megfogalmazott dicséretek és az okos korlátok egyaránt, szögezte le a polgármester. Varga Violetta Tények és adatok Mészárosné Kõpataki Mária (tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet) elõadásában hangzott el: az Európai Unióban a szociális kiadások harmadik legnagyobb tétele a fogyatékkal élõk támogatása. Hazánkban mintegy ezer SNI-gyermeket tartanak nyilván, de csak alig több mint ötven százalékuk vesz részt inkluzív (befogadó) nevelésben, fõként a részképesség-problémákkal küzdõk. Jelzésértékû, hogy között megnõtt közöttük az óvodáskorúak száma, a többségi iskolákban pedig megduplázódott az arányuk, igaz, ez a diagnosztikai eszközök korszerûsödésének is köszönhetõ. Megállapítást nyert az is, hogy a kimaradási, bukási, lemorzsolódási adatok hátterében álló okok nem a fogyatékosságokra vezethetõek vissza, hanem a pedagógiai gyakorlatokra. Míg az 1990-es években az ellenkezõjét állították, addig a 2000-es évek kutatásai megerõsítették, hogy a legsikeresebb közoktatási rendszerek kulcseleme a megfelelõ tanári gárda. Hasonlóképpen számítanak az intézmény és áttételesen a tanulók eredményességében az iskolavezetõk is. Tanulságos a nemzetközi értékelési rendszereknek az az összevetése is, mely szerint a ma oly divatos kompetenciákon alapuló felméréseken (PISA, PIRLS) egyáltalán nem fényesen szerepelnek a magyar diákok, míg a tantervi követelményeket mérõ TIMSS-feladatlapokat 2009-ben jóval az OECD-átlag fölött teljesítették. V. V. Pályázati felhívás: Lakótelepi Mintapark Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évre pályázatot ír ki LA- KÓTELEPI MINTAPARK címmel. A pályázati támogatás célja: A társasházak lakóközösségeinek együttmûködésével a lakótelepek zöldfelületeinek folyamatos gondozása, ezáltal otthonosabb, humánusabb lakókörnyezet kialakulásának elõsegítése, a mindennapok környezetvédelmének támogatása. A zöldfelületek folyamatos gondozásán keresztül a lakótelepi közösségi élet kialakulásának elõsegítése, élénkítése. (A pályázat szövegét elõzõ számunkban közöltük, s olvasható a önkormányzati honlapon is.) A pályázatok benyújtásának határideje március 31. (szerda). A pályázatok benyújtásának módja: postai úton az alábbi címre: Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városrendezési Iroda (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). A borítékra kérjük ráírni: LAKÓ- TELEPI MINTAPARK Személyesen a Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodáján. (1211 Bp., Kossuth L. 65.). További felvilágosítás: Kiricsiné Kertész Erika (PoHi Városrendezési Iroda), Podolák György Bevezetõjében Podolák György beszélt azokról az állami feltételekrõl, amelyek megteremtésében oroszlánrészt vállalt: a költségvetés támogatja a panelfelújítások energetikai korszerûsítését (kiemelten az egyedi hõszabályozás kiépítését), és FOTÓK: MIZIK ZSUZSA dr. Avarkeszi Dezsõ ilyen a gázártámogatás és a távhõ áfa-csökkentése is. A képviselõ elmondta: az utóbbi két-három évben a csepeli önkormányzat az ország más részeihez képest erõteljesebben (Folytatás az 5. oldalon) Pályázat civil szervezetek részére a évi feladataik, programjaik támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) elismerve a civil szervezetek jelentõségét, valamint e szervezetek társadalmi célokat megvalósítandó törekvéseit, pályázatot ír ki civil szervezetek részére, a évi feladataik, programjaik megvalósításához nyújtandó költségvetési támogatás elnyerésére. (A pályázat szövegét elõzõ számunkban közöltük, s olvasható a önkormányzati honlapon is.) A pályázat beadásának határideje: március óráig. E határidõ után beérkezõ pályázatok elutasításra kerülnek! A pályázatokat Horváth Gyula alpolgármesterhez (1211 Bp., Szent Imre tér 10. I. em. 4. szoba) kell benyújtani magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban személyesen vagy postai úton, oly módon, hogy a fenti határidõre a pályázat beérkezzen.

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG március 12., CSEPEL Látogatás a szennyvíztisztítóban A Polgármesteri Hivatal szakmai látogatást szervezett az ezt fontosnak tartó csepeli képviselõknek március 4-én a kerületünkben átadás elõtt lévõ szennyvíztisztítóba. A program aktualitását adta, hogy a közelmúltban teljes próbaüzemre kapcsolt a komplexum, teljes nevén Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep. A megjelenteket Páll Ernõ ügyvezetõ igazgató-helyettes köszöntötte, röviden ismertetve a telep mûködését. Mindenekelõtt kiemelte, hogy a telep a megadott költséggel határidõre készült el. A technológia a tervek szerint mûködik, a telepen csak a parkosítás van hátra. A látogatók megtekintették az elõtisztítót, a tisztítót, az ülepítõt és a szagtalanítót. A vízbõl a foszfortartalom kicsapatása vas-klorid oldattal történik, egyéb vegyszert nem használnak. A telep érdekessége, hogy az teljesen fedett, a kiáramló levegõ szagtalanított. (Ez utóbbi természetesen nincs ingyen, csak a szagtalanítás szennyvíz-köbméterenként három-négy forintba kerül.) Ennek következtében a csepeli lakosok nem éreznek semmiféle kellemetlen szaghatást. A levegõt kénsavas oldattal, majd lúggal és hypóval mossák, ezek a levegõben lévõ összes szagot megkötik. A telep mûszaki színvonala megfelel a legkorszerûbb elõírásoknak, a beépített technológiánál ma nincs fejlettebb. A tisztító energiaigénye 10 MW, abból 3 MW-ot a saját termelésû metángázból nyernek gázmotorokkal és generátorokkal. Az iszapszállítás heti öt napon történik, egész héten tíz teherkocsinyi iszap keletkezik. MF Dr. Nagy János a csepeli bérlakás-gazdálkodásról számolt be A szociális pályázatokat kizárólag rászorultsági alapon bírálják el Az országosan mintegy 4,2 millió lakás 10 százaléka bérlakás, 5 százaléka önkormányzati tulajdonú lakás. Ez az arány messze elmarad a nyugat-európai országok adataitól (például Németországban kb. 25% az önkormányzati bérlakásszám). Ebbõl az adatsorból is egyértelmûen felismerhetõ hazánkban a bérlakás-gazdálkodás területén az állami és önkormányzati cselekvés fontossága. Dr. Nagy János, a Csevak Zrt. igazgatási vezérigazgató-helyettese a csepeli bérlakás-gazdálkodásról számolt be lapunknak. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásállomány a rendszerváltást követõen jelentõsen lecsökkent. Az elmúlt húsz év alatt közel ötezer lakás értékestésére került sor a bérlõk részére, többségében a mindenkori kedvezmények igénybevételével, helyi rendeletben meghatározott szabályok szerint, a lakások forgalmi értékének kb. 60%-áért. Új bérlakások építése két ütemben, 2003-ban, illetve 2004-ben történt az ún. Rákóczi-tömbben. Az épületegyüttesben 116 db költségelven bérelhetõ lakás található, amelyek jogszabályi elõírások szerint 2023-ig bérelhetõek, illetve eddig az idõpontig az elidegenítésükre nincs lehetõség. Jelenleg az önkormányzat 1582 db bérlakással rendelkezik, amelybõl 1432 db szociális, 8 db piaci alapon, 26 db szolgálati jelleggel, valamint a fent említett 116 db költségelven bérbeadott lakással gazdálkodik. A szociális bérlakás-keretbõl 50 bérleménybõl álló nyugdíjasházat is mûködtetünk. Az önkormányzat tulajdonában maradt lakásállomány zöme a kerületben szétszórtan lévõ vegyes tulajdonú társasházakban található mondotta dr. Nagy János. Ön mit tud mondani azoknak a csepelieknek, akiknek lakásproblémájuk van: mire számíthatnak ben? évre meghatározott vagyongazdálkodási irányelveink között egyaránt megjelenik az önkormányzati szociális ellátás biztosításának feladata, valamint a lakásgazdálkodás. A szociális alapú lakások bérbeadása felfogható egyfajta a személyi körülmények értékelésén nyugvó juttatásnak, amelynek pénzügyi korlátot szab a lakások magas üzemeltetési és felújítási költsége. Ez az oka, hogy szükségszerûen meg kell jelennie a magas fenntartási és felújítási költségû üres lakások értékesítésének. Emellett évek óta fontos eleme a helyi lakásgazdálkodási koncepciónak a bérlõk számára történõ lakáselidegenítés (értékesítés). Ezekben az esetekben a vételi szándék benyújtását követõen a lakás forgalmi értékét független értékbecslõ állapítja meg és a vételi ajánlatunk ennek a forgalmi értéknek 65 százalékát tartalmazza. Amennyiben a vételi árat készpénzben vagy banki hitelbõl a szerzõdéskötéskor kiegyenlítik, a vételi ár 50 százaléka a rendeleti szabályok alapján elengedésre kerül. Másik vételi konstrukció szerint az önkormányzat a teljes vételárra 15 vagy 25 éves, alacsony kamatozású részletfizetési lehetõséget biztosít. A lakásgazdálkodás helyzetét bizonyára nehezíti, hogy vannak családok, akik a lakbér és fûtési díjak megfizetésére sem képesek, a felhalmozott hátralékuk kezelhetetlenné válik. Sajnálatos módon, különösen a kedvezõtlen makrogazdasági hatások következtében, egyes szociálisan nehéz helyzetben lévõ családok, személyek már a lakbér és fûtési díjak megfizetésére sem képesek. A lakásgazdálkodás helyzetét nehezíti, hogy a felhalmozott hátralékot követõen a bérbeadó (az önkormányzat) a bérleti jogviszony felmondásának jogintézményével kénytelen élni, amelyet a bíróság eljárás, majd a végrehajtás követ. Kiköltöztetésekre csak hosszadalmas bírósági és végrehajtási procedúra után kerülhet sor (kivéve a közjegyzõi okiratba foglalt bérleti szerzõdésekben megjelenõ kötelezettségekre vezetett közvetlen végrehajtás). Az elmúlt három évben 235 esetben kényszerültünk díjhátralék miatt a bérleti jogviszony felmondására, 79 volt bérlõnkkel szemben folyik bírósági eljárás a lakás kiürítésére, 50 jogerõs bírósági határozat áll végrehajtás elõtt, illetve 43 végrehajtott kilakoltatásunk volt. A lakások kiürítését követõen azok felújítása jelentõs költségterhet jelent, mert ahhoz, hogy újból bérbe lehessen adni, a Lakástörvény szerint szükséges karbantartási és felújítási munkákat el kell végezni. Természetesen a csepeli önkormányzat igyekszik segíteni a bajbajutottakon. Az éves költségvetésébõl jelentõs öszszeget fordít a nehéz, olykor kilátástalan helyzetbe került bérlõk részére. Ilyen segítség például a díjhátralék részletekben történõ megfizetésének lehetõsége (amely szabály az elmúlt egy év alatt többször pozitív irányba változott) és az adósságrendezési program. Dr. Nagy János Mi történik a megüresedett lakásokkal? A fõvárosban idõnként felröppennek hírek, hogy sok lakás áll üresen. A megüresedett és felújított lakások szociális alapon történõ ismételt bérbeadása a hatályos önkormányzati rendelet értelmében pályázat útján történik. A pályázatok elbírálására kizárólag rászorultsági alapon kerül sor, tekintettel a pályázó szociális helyzetére, jövedelmi viszonyaira, aktuális lakhatási körülményeire, esetleges krízishelyzetére, az említett rendeletben meghatározott pontrendszer alapján. Piaci alapú, valamint költségelvû lakások megüresedése esetén versenytárgyalási felhívást teszünk közzé. A pályázóknak ebben a bérleti konstrukcióban jelentõsebb megtakarítással kell rendelkezni, mivel a versenytárgyalás nyertese az a pályázó lesz, aki az egyéves lakbérnek megfelelõ mértékû óvadék megfizetésén túl a legmagasabb összeget ajánlja fel elõre megfizetett lakbérként. Országos viszonylatban elmondhatjuk, hogy alig érzékelhetõ állami szándék a bérlakások számának növelésére. Nagyobb mértékû bérlakásépítésrõl kormányzati tervekben már többször hallottunk az évek során, sõt több program is elkészült, de konkrét lépések nem történtek. A KSH felmérése szerint 165 ezer család költözne bérlakásba, ha tehetné. A megfizethetõ mértékû lakásbérleti díjakkal kínált bérlakások nagyban növelnék a fiatalok lakáshoz jutásának lehetõségét, de nem mellékes szempont, hogy a társadalmi mobilitást is jelentõsen javítanák. Összességében megállapítható, hogy átgondolt, pénzügyi garanciákkal körülbástyázott kormányzati bérlakáspolitika hiányában, az önkormányzatok önmaguk, saját erõbõl nem tudnak eleget tenni a lakossági igényeknek, hiszen a rendelkezésre álló szûkös pénzügyi keretbõl kell gazdálkodniuk mondotta befejezésül dr. Nagy János, a Csevak Zrt. igazgatási vezérigazgató-helyettese. Deák Attila Térfigyelõ- és A közelmúltban dr. Borsány György koordinációs tanácsnokot kérdeztük e témában, most pedig Nagy András r. alezredest, a csepeli rendõrkapitányság vezetõjét kértük meg arra, hogy szakmai szempontból értékelje a kerületünkben mûködõ térfigyelõ kamerarendszer alkalmazásának eddigi tapasztalatait. Mielõtt a csepeli kapitányság élére kerültem volna, olyan munkakörben dolgoztam a rendõrség kötelékén belül, illetve olyan, közbiztonsággal foglalkozó szervezetek munkájában vettem részt fõvárosi szinten, ahol alkalmam nyílott széles körû, különbözõ területrõl származó tapasztalatokat szerezni a térfigyelõ kamerák lehetõségeirõl és korlátairól egyaránt. Ezek alapján úgy látom, hogy ez a rendszer nem általános, mindenütt alkalmazható csodaszer. Ám olyan városrészekben, ahol a kamerák technikai lehetõségeit jól ki lehet használni, továbbá ahol ésszerûen és gondosan, a megfelelõ helyekre telepítették õket ahol gyorsan mobilizálható, külön erre a célra elkülönített rendõri erõk állnak rendelkezésre a diszpécserek által észlelt esetek azonnali felderítése céljából, ott a térfigyelõ kamerarendszer képes akár nagyságrendekkel is viszszaszorítani egyes a tipikus Egészségvédelem és szociális biztonság (5) Intézményi ellátás Kerületünkben július 1-jétõl a korábbi három szociális intézményt (Csepeli Családsegítõ Szolgálat, Csepeli Gyermekjóléti Központ, Csepeli Gondozási Központ) összevonták és azóta Csepeli Szociális Szolgálat néven mûködik. Az új szervezet feladatköre széles, munkájára nagy szüksége van a Csepelen lakó idõs és idõsödõ korosztálynak is. A családsegítés keretében sokféle szolgáltatás érhetõ el ezek közül a legfontosabbakat emeljük ki. Adósságkezelés. A kerületben lakók felhalmozódott díjhátralékainak kezelésére 2001-ben országos viszonylatban is az elsõk között adósságkezelési támogatási rendszert (Adósságkezelési iroda) hozott létre az önkormányzat. Az adósok részére megállapítható önkormányzati támogatások feltételei között kezdettõl fogva az egyik legfontosabb az adósságkezelési tanácsadásban való aktív részvétel, és az irodával történõ együttmûködés. Gondozás. Kerületünkben 1972-tõl mûködik idõsellátás. A rendszerváltást közvetlenül megelõzõen, 1988-ban a Völgy utcai Gondozási Központ öt gondozási csoporton keresztül látta el az erre rászoruló idõseket. Az idõsgondozást 1999-tõl az intézmény új néven, Csepeli Gondozási Központként folytatta. Tevékenységi köre alapvetõen a házi segítségnyújtásra, étkeztetésre, az idõsek nappali ellátására és átmeneti elhelyezésére terjedt ki. Ez az intézmény vállalta fel a fogyatékkal élõk számára szervezett szolgáltatások megteremtését is. Étkeztetés. Az elmúlt évek során azoknak, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem voltak képesek saját maguk étkezésrõl vagy eltartottjaik étkeztetésérõl gondoskodni, legalább napi egyszeri meleg étkezést (elvitellel és házhoz szállítással) biztosít az önkormányzat. Házi segítségnyújtás. E szolgáltatásban azok részesül(het)nek, akik ezt igényelték, köztéri bûncselekmények (lopás, rablás, gépkocsifeltörés, illetve a különféle közlekedési szabálysértések) számát. Nézzük meg Csepelt az elõbb említett megállapítások fényében. Tény, hogy nem vagyunk olyan kedvezõ helyzetben (mármint kameraügyben!), mint mondjuk a VIII. kerület. Ott ugyanis szinte kizárólag úgynevezett városi házak állnak az egyenes, egymást derékszögben metszõ utcák két oldalán, s ezért aztán a mûködésbe állított körülbelül 200 köztéri kamera segítségével szinte a kerület minden négyzetmétere belátható, s amint kikerül valaki az egyik elektronikus szem látóterébõl, máris belép a másikéba Csepelnek azonban csak egyes központi városrészeire illenek rá ezek a tulajdonságok. Nos, elmondható, hogy ezeken a helyeken a már jelenleg is munkában álló, illetve az idén tavasszal felszerelni kívánt kamerák segítségével (no és per- és arra koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük alapján jogosultak voltak. Az évek során egyre többen kérik ezt a segítséget. Idõsek klubja. Az idõsek klubjaiban a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes idõskorúak napközbeni gondozása folyik. Jelenleg két telephelyen (1212 Budapest, Vereckei u. 10., és 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/a.) mûködtet az önkormányzat ilyen klubot, összesen 80 férõhellyel. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás. Kerületben a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást 2003-ban indította be az önkormányzat, 40 készülékkel. Ez a szolgáltatás az otthonukban élõ, egészségügyi problémákkal küzdõ idõs embereknek nyújt biztonságot, illetve veszély esetén gyors segítséget. Idõskorúak átmeneti gondozóháza. Az átmeneti gondozóházban azokat a 18. életévét betöltött személyeket gondozzák, akik betegségük miatt vagy más okból önmagukról otthonukban idõlegesen nem képesek gondoskodni. Sajnos erre a szolgáltatásra is nagy az igény. A gondozóház 10 férõhellyel 2007 végéig a Szent István úti telephelyen volt, 2008-tól pedig ideiglenes jelleggel a Simon Bolivár sétányon levõ nyugdíjasházban mûködik (Következik: Idõskorúak anyagi támogatása). F. Gy. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, március 12. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 távfelügyeleti rendszer sze a kizárólag hozzájuk rendelt rendõr kollégáink felkészült és hatékony munkájának köszönhetõen) mi is kiváló, más kerületektõl semmiben el nem maradó eredményeket tudunk felmutatni. (Nem csupán a konkrétan megvalósuló közterületi bûncselekmények még csírájában való elfojtását, megakadályozását értem ez alatt, hiszen a kameráknak, melyek elhelyezkedését a csibészek nagyon is ismerik, egyúttal elrettentõ, preventív hatásuk is bizonyítottan nagyon nagy ) Más a helyzet viszont a családi házas övezetekben, különösen a szabálytalan utcaszerkezetû, dimbes-dombos Királyerdõben. Itt a térfigyelõ rendszer hatékonysága nem lehet megfelelõ, mivel az utcán, illetve a kertekben növõ terebélyes fák lombjai mögé a kamerák nem látnak be, ám még e nélkül is, a kanyargós utcáknak egyegy kamera csupán kis szakaszát tudná áttekinteni. Ráadásul a bûnözõk ma már inkább csak kis méretû, könnyen elrejthetõ értékeket (például ékszert, készpénzt, laptopot) visznek magukkal, éppen a leleplezõdés elkerülése végett, nem számíthatunk tehát arra, hogy a kamerák szemei elõtt televiziókészüléket vagy számítógépet cipelõ, klasszikus betörõk tûnnének fel Ugyanakkor, mivel a térfigyelõ rendszer által ellenõrzött városrészekben lehetõségeik beszûkültek, a helybéli vagy más kerületekbõl idetévedõ rossz fiúk sajnos egyre tevékenyebbek kerületünk kertvárosi részein. Ezért miközben a bûncselekmények Csepelen összességükben csökkenõ tendenciát mutatnak, a lakásbetörések száma az utóbbi idõben növekedett: 2007 és 2008 között húsz százalékkal, 2008 és 2009 között 6 százalékkal. Hozzáteszem ehhez, hogy ennek a bûncselekményfajtának a felderítése is nagyon nehéz, mert az egyre rafináltabb betörõk alig hagynak nyomot maguk után, ráadásul a zsákmány értékesítése is egyre szervezettebben, egyre nehezebben tetten érhetõ módon történik. A legjobb, leghatékonyabb megoldás erre a problémára szerintünk, rendõri szakemberek szerint is egy olyan egyedi, családi házanként, illetve társasházi lakásonként kiépített távfelügyeleti rendszer lenne, melyre most hirdetett pályázatot a csepeli önkormányzat. Ennek lényege, hogy ha behatolási kísérlet történik, akkor egyrészt ott a helyszínen is megszólal a riasztóberendezés, másrészt riasztást kap a rendszert mûködtetõ cég csepeli központja is, ahonnan azonnal emberek indulnak a megadott címre, hogy ha kell, a rendõrség megérkeztéig feltartóztassák a nyakon csípett betörõket. Az elfogás, valamint a nyomozati cselekmények lefolytatása ugyanis természetesen már a mi dolgunk lesz majd. Lehetõleg persze minél kevesebbszer, hiszen bízom benne, hogy a távfelügyeleti rendszer hatására egy idõ után érzékelhetõen csökkenni fog Csepelen a lakásbetörések száma. D. Nõnapi köszöntõ a Radnóti Nyugdíjas Klubjában Podolák György szocialista országgyûlési képviselõ március 7-én, vasárnap délután virággal köszöntötte a Radnóti Miklós Mûvelõdési Ház Nyugdíjas Klubjának hölgytagjait a Nemzetközi Nõnap alkalmából Kerületi kapcsolatfelvétel Kínával A Gazdasági Kabinet legutóbbi ülésén, a Csepeli Munkásotthon kistanácstermében vetítettképes tájékoztatót tartott Ambrovics Dénes, az Alpiq Csepeli Erõmû Kft. vezérigazgató-helyettese a csepeli önkormányzati tisztségviselõkbõl és a kerületi nagyvállalkozások képviselõibõl álló küldöttség közelmúltbeli kínai útjáról. Az elõadó saját mottóul úgy fogalmazott: nem a kínai nagy falat kell lebontanunk, hanem az elõítéleteinket kell lerombolnunk, hogy a mai Kínába jussunk, azaz nem felzárkóztatni kell azt a hatalmas országot, hanem utolérni. A delegáció tagjaként ugyanis lenyûgözte õt az a szemlélet, amit ott tapasztalt. Yingkou több mint kétmillió lakosú, hazánkénál négyszer nagyobb népsûrûséggel lakott városa Pekingtõl mintegy 600 kilométerre gazdasági régiójában közel 300 millió fõs népességet tart el, évi 16 százalékos GDP-növekedési átlaggal. Ipari parkjának területe több mint 30 négyzetkilométer, azaz tizenötszöröse Csepel egész területének. A méretek mellett a legszembetûnõbb és legtanulságosabb azonban az volt a magyar üzletemberek számára, hogy a kínaiak a zöldmezõn milyen felkészülten és színvonalasan várják a befektetõket: már nemcsak a sztrádaszerû úthálózat van készen a nagy semmi közepén, de a szállodák és sportlétesítmények is (bennük mûanyag pálmafákkal), a parkokról és a bennük felállított szökõkutakról és szobrokról nem is beszélve. Ambrovics Dénes beszámolója és véleménye szerint Csepelre legfeljebb kereskedelmi céllal jöhetnek a kínai üzletfelek, illetve arra van esély, hogy egy kiépülõ testvérvárosi kapcsolat révén logisztikai együttmûködések szülessenek. Varga Violetta Jól képzett szakembergárda szolgálja Csepel lakóinak egészségét Az elõzõ lapszámban terjedelmes cikk jelent meg az elmúlt években Csepelen megvalósult egészségügyi beruházásokról. Többek között bemutattuk azokat az épületfejlesztéseket, amelyek eredményeként a csepeliek kulturált körülmények között juthatnak az ellátáshoz. Felsoroltuk azokat a diagnosztikai eszközfejlesztéseket, amelyek a színvonalasabb szakmai munkát segítik, amelyekkel pontosabb és szakszerûbb diagnózis állítható fel. Jelen lapszámunkban Viszkievicz Ferenc, az Egészségügyi Szolgálat menedzser igazgatója segítségével mutatjuk be a szakmastruktúrát, valamint az abban aktívan résztvevõ egészségügyi dolgozókat. A csepeli kórház átalakítását követõen olyan szakmai kínálatot kellett létrehozni, amely minél szélesebb körben elégíti ki a helyi lakosság igényeit óta óta kiegyensúlyozottan, évente mintegy esetet látnak el szakorvosaink a szakrendelõben, illetve a gondozókban. Az ellátott esetek 87%-a helyi lakos. A további 13% döntõen az agglomeráció településeirõl keresi fel szakrendelõnket mondotta elöljáróban Viszkievicz Ferenc. Az elmúlt esztendõben hol volt kiemelkedõen magas betegforgalom? A legtöbb beteget 2009-ben a sebészetünk látta el. Közel , azaz az összes betegforgalom mintegy 10 százaléka ezen a szakrendelésen jelent meg. Az általános sebészet keretében jelentõs a különféle baleseteket szenvedett betegek kezelése. A nagyszámú cukorbetegek ellátása során szintén magas a bõr- és fekélybetegségekkel kezeltek száma, akiket a sebészet lát el. A sebészeti ellátás szakmai színvonalát nagymértékben segíti a képalkotó diagnosztika. A két szakma együttmûködése példaértékû. A sebész szakorvosok szakmai munkáját nagymértékben segíti az, hogy a diagnosztikai eszközpark fejlesztése során közvetlen röntgenkép-megtekintési lehetõséget kaptak. Hasonlóan magas a reumatológiai forgalom beteg fordult meg 2009-ben a reumatológián. A környezõ reumatológiai szakrendelések 2-3 hónapos elõjegyzéssel dolgoznak. Csepelen a várakozási idõ 2-3 óra. Arra törekszünk, hogy a megjelenés napján valamennyi beteg ellátásra kerüljön. Szintén fõt meghaladó ellátás jellemezte évben a nõgyógyászatot, a fül- orr- gégészetet, a tüdõgyógyászatot, a fizikoterápiát és a gyógytornát. Magam is tapasztaltam, hogy vannak olyan részlegek, ahol várakozás közben maguk a betegek mondják el: nagyon meg vannak elégedve a szakorvosok munkájával. Így például bármilyen sokan is várakoznak a gasztroenterológián vagy a kardiológián, mindig türelmesek a betegek. Szakmai teljesítménye miatt három szakmai területet kell külön is kiemelni. A gasztroenterológia kerületünkben heti 42 órában, két orvossal mûködik. Esetszámunk 2009-ben 5710 fõ volt. Az emésztõrendszeri betegségek feltárásában és kezelésében munkájuk kiemelkedõ. A kardiológiai részlegünkön magas szaktudású kollégák remek diagnosztikai eszközháttérrel végzik a munkájukat, sajnos 2009 szeptembere óta, az egyik szakorvos távozása miatt, lecsökkent létszámmal. Ennek ellenére az ellátott betegek száma A diabetológiai szakrendelésen 2009-ben munkatársaink összesen 9381 esetet láttak el. Az osztály kiemelkedõ szakmai színvonalon lát el szinte az egész ország területérõl érkezõ, diabétesz betegséggel küszködõ terhes kismamákat. Az ország egyik pumpacentrumaként is nyilvántartják. Jelentõs az osztályon végzett tudományos tevékenység is. Mindhárom fent említett osztály tevékenysége programozható, ezért elõjegyzés alapján látják el a betegeket. Rajtuk kívül több szakmai osztályunk is elõjegyzésre dolgozik. Szinte nincs olyan nap, hogy a rádióban ne hangzana el: országosan hosszú az elõjegyzési idõ a szakrendelõkben. Betegeink gyakori panasza, hogy egyrészt hosszú az elõjegyzési idõ, másrészt ha idõben érkeznek, egyes osztályokon akkor is várakozni kell. A panaszt jogosnak tartjuk, ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az orvosi kapacitás sem bõvíthetõ a végtelenségig. Ennek alapvetõen két akadálya van. Csepelt is elérte az országosan jellemzõ szakemberhiány. Néhány szakmában még akkor sem tudunk szakembert pótolni, ha a megfelelõ forrás rendelkezésre is áll. Hiány van reumatológusból, kardiológusból, radiológusból, neurológusból, háziorvosból, iskolaorvosból. A másik ok sem elhanyagolható, az pedig a pénz. Az egészségügyi ellátás finanszírozásának ellentmondásai miatt csak úgy volt megõrizhetõ az ellátási színvonal, hogy a csepeli önkormányzat jelentõs pénzügyi támogatást nyújt mind az alap, mind pedig a szakellátás részére. Kapacitásainkat pedig úgy kell meghatározni, hogy mind csúcsidõben, mind azon kívül megfelelõen kihasznált legyen a szakembergárda. Kerületünkben az ellátandó betegek számát finanszírozási okok miatt ez idáig semmilyen tekintetben sem kellett korlátozni. Az egészségügyi alapellátás és a szakellátás csepeli mutatószámai országos összehasonlításban is figyelemre méltóak. A feladatokat irányító, koordináló és mûködtetõ Csepeli Egészségügyi Szolgálat pénzügyi helyzete stabil. A jól képzett és tenni akaró szakembergárda továbbra is szolgálja Csepel lakóinak egészségét mondotta végezetül Viszkievicz Ferenc menedzser igazgató. Deák Attila Tájékoztató a I. félévi építményadó befizetésérõl Tisztelt Építménytulajdonosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a I. félévi építményadót március 16-ig kell megfizetni évben sem változott az éves adótétel, idén is négyzetméterenként 1050,- Ft. Az értesítéseket és a befizetési lapokat már postára adtuk. A korábbi évektõl eltérõen most tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, tehát az átvételt aláírással kell igazolni. Amennyiben a postástól nem volt módjuk személyesen átvenni a levelet, abban az esetben kérjük Önöket, hogy az ajánlott küldemény érkezésérõl kapott értesítés alapján szíveskedjenek a postán átvenni az építményadóval kapcsolatos felhívásunkat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem kereste jelzéssel visszaérkezõ leveleket átvettnek kell tekinteni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy határidõn túli befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Építményadóval kapcsolatosan az alábbi telefonszámokon lehet érdeklõdni: , és Köszönjük szíves figyelmüket. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda A Sétáló utcai könyvtárban március 27-ig még megtekinthetõek Mezõné Implom Eszter különlegesen szép textilkép alkotásai a könyvtár nyitvatartási idejében. Március 23-án, 17 órától Ismerjük meg Csepel-sziget madárvilágát címmel a KertÉsz sorozat újabb, a Csepeli Kertbarát Körrel közösen szervezett, vetítéssel egybekötött elõadása lesz. Meghívott elõadónk: Kókay Szabolcs, a Természetvédelmi Hivatal munkatársa. Könyvbemutató: március 24-én, órától dr. Bolla Dezsõ Csepel Helyismereti Bibliográfiája c. könyvét mutatja be, melybõl a helyszínen minden érdeklõdõ ajándékpéldányt kap. A márciusi kuckóprogram gyerekeknek: március 25-én, óráig: Húsvét napján korán keltem, ünneplõbe felöltöztem Húsvéti mindentudó; recept és néphagyomány, kézmûves foglalkozás. A könyvtár március 15-én ZÁRVA! Minden programunk ingyenes, szeretettel várjuk könyvtárunkba Önt is! Pontosítás Egyelõre nem létesül cigány közösségi ház ezzel a címmel közöltünk kis keretes anyagot elõzõ számunk 6. oldalán a Reflektorfényben a roma integráció címû képviselõ-testületi ülésrõl szóló tudósítás keretében. A keretes szövegbõl (mely a környezetében lévõ, hosszabb, kék háttérrel közölt szöveghez tartozott, csak optikailag vált el fehér hátterével) nem derült ki egyértelmûen, hogy a képviselõ-testület ülésén e napirendi pontnál csak az egyik (Cigány Közösségi Ház létrehozását indítványozó) módosítási javaslat kezdeményezõje volt Kál Károly SZDSZ-frakcióvezetõ. A napirendi pont Javaslat a csepeli roma lakosság integrációjának elõsegítésére írásos anyagát S. Szabó Ferenc készítette, s elõterjesztõje valójában Horváth Gyula alpolgármester volt, s õ volt az, aki nem tartotta idõszerûnek a kezdeményezés támogatását. A módosítási javaslatot végül a jelenlevõk többsége ahogy azt helyesen megírtuk nem szavazta meg. Pedig az ötletgazda, Kál Károly álláspontja szerint nagy szükség volna Csepelen cigány közösségi házra, ahol a romák találkozhatnának saját hagyományaikkal, nyelvükkel, íróikkal, költõikkel, diplomás tanáraikkal, hallhatnának múltjukról, jövõjükrõl. A frakcióvezetõ véleménye szerint azokat kellene íly módon is támogatni, akik akarnak valamit, akik maguk is változtatni szeretnének helyzetükön. A politika segítségével kellene népszerûsíteni, szélesebb körben ismertté tenni e kezdeményezést. Nem úgy segítünk a romákon, ha magunkat a szakértõjükké képezzük, hanem ha biztosítunk lehetõséget nekik, hogy saját maguk ismerjék fel: lehet másképp élni. A romák helyzetén akkor lehet javítani, ha a kiváltó okokat kezeljük, s nem a tüneteket mondta lapunknak Kál Károly. B.

4 4 ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ VÁLASZTÁS március 12., CSEPEL Kerületi csatornaépítések önkormányzati forrásból A kerületben az önkormányzat által biztosított forrásból szennyvízcsatorna építések kezdõdnek az alábbi területeken: 1. Királyhágó utca (Hollandi út Csorbatói utca között) Somlyói utca (Királyerdõ utca Hollandi út között) 2. Mária királyné útja (Mátra utca- Ölyv utca között) 3. Táncsics Mihály utca és Deák Ferenc utca tehermentesítõ csatornájának Ady Endre út alatti átvezetése A szennyvízcsatorna megépítése közel bruttó 69 millió forintba kerül. Az építési munkák elõreláthatóan március közepétõl kezdõdnek, a befejezési határidõ a három feladatra vonatkozóan a munkaterület átadását követõ 80 munkanap. A munkavégzés ideje alatt a kivitelezõ igyekezik biztosítani a zavartalan közlekedést és az ingatlanokról való ki- és beállást. Ettõl függetlenül esetlegesen elõfordulhatnak kisebb közlekedési gondok az érintett területeken, melyhez kérjük az ott élõk türelmét és megértését. Folytatódik a lombgyûjtés és a tavaszi pázsittakarítás A hóolvadást követõen, március 1-jétõl folytatódik a januárban megkezdett és a téli idõjárás miatt félbeszakadt lombgyûjtés és a tavaszi pázsittakarítás. Jelenleg Csillagtelepen, Királymajorban, a Városközpontban és az Ady Endre úti lakótelepen végzik a parkfenntartók a kertészeti munkákat. Ezt követõen a Vízmû lakótelep, Erdõsor úti, Szent László utcai, Simon Bolivár sétányi lakótelepek, majd a Béke tér és végül a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep kerül sorra. A lombgyûjtés és tavaszi pázsittakarítás várhatóan március végére, április elejére fejezõdik be a kerületben. Csevak Zrt. Tavaszi Horgász Szakkör Ingyenes Ifjúsági Horgász Szakkör kezdõdik a Csepel Horgász Egyesület klubjában. Az elsõ elõadás március 30-án, kedden, órakor lesz a 1213 Bp., Hollandi út 240. szám alatt. A szakkör témái: alapvetõ horgászismeretek, víztípusok, RSD fogható halai, védett halaink, spiccbotos horgászat, feeder horgászat, ponty horgászata, folyóvízi és tavi horgászat, versenyhorgászat. Horváth Csaba fõpolgármester-jelölt a Munkásotthonban Csepel a dinamizmus, az új életérzés, az új lendület várományosa Horváth Csaba országgyûlési képviselõ, kormánybiztos, fõpolgármester-jelölt az MSZP Csepeli Szervezete meghívására szakmai tanácskozás keretében vázolta a fõváros jövõképét, mely Csepel életében is jelentõs fejlõdést hozhat. Csepel nem lehet egy városnak az alvó része. Ahogyan a XIX. században Weiss Manfréd megváltoztatta az akkori települést, hasonlóan kell nekünk is a XXI. században cselekednünk: Csepel a dinamizmus, az új életérzés, az új lendület várományosa mondotta Horváth Csaba. Horváth Csabát fogadta Tóth Mihály, az MSZP Csepeli Szervezetének elnöke, Csepel polgármestere. A tanácskozáson többek között részt vett Podolák György országgyûlési képviselõ, Orosz Ferenc alpolgármester, Szenteczky János, az MSZP polgármester-jelöltje, valamint önkormányzati képviselõk, intézmények és civil szervezetek tagjai. Horváth Csaba elöljáróban kifejtette: a fõváros modernizációjában Csepel ismét fõszereplõ lehet. Részletesen szólt az északi fejlesztésrõl, az Élõ Duna projektrõl, a szennyvíztisztítóról, az Ady-projektrõl. Megköszönte Podolák György odaadó munkáját: a parlament gazdasági bizottságában együttdolgozva tapasztalta, hogy a képviselõ igen sokat tesz Csepel fejlõdéséért. Podolák György, Horváth Csaba és Tóth Mihály Horváth Csaba mint fõvárosi képviselõ önkritikusan szólt a gerincút építésének 17 éves halogatásáról, ez ügyben bírálta Demszky Gábort. Bejelentette: kiírták a közbeszerzési pályázatot, annak sikeres elfogadása esetén még az idén megkezdõdhet az építkezés. A fõpolgármester-jelölt hangsúlyozta: a jövõbeni tennivalói között elsõk között szerepel a minõségi, közösségteremtõ gondoskodás. Egy szabad, toleráns, nyitott, befogadó város megteremtésén kíván munkálkodni. A hozzászólók közül Orosz Ferenc alpolgármester emlékeztetett arra, hogy Csepel a fõváros fejlesztési elképzeléseit eddig is befogadta, hiszen a szennyvíztisztító, a Szabadkikötõ, a Hõerõmû nem csak a FOTÓ: MIZIK ZSUZSA csepeliek érdekeit szolgálja. Ugyanakkor a fõváros elfeledkezik az ígéreteirõl: 45 km földút, ugyanennyi csatornázatlan utca van Csepelen, s a legnagyobb gond a gerincút építésének halogatása. Azt szeretném mondotta az alpolgármester, ha az új erõmûvet, az Ady-projektet, az átépített Corvin-csomópontot minél hamarabb Horváth Csaba fõpolgármester adná át. Gergely István önkormányzati képviselõ (15. evk.), bizottsági elnök nehezményezte, hogy a csepeli szennyvíz nem juthat el a Csepelen épült tisztítóba. Podolák György a kerület fejlesztési lehetõségeit sorolva kitért arra is, hogy az olimpia megrendezése esetén Csepel az elsõdleges helyszín. Szenteczky János polgármester-jelölt arról szólt, hogy be fogja hajtani a fõváros ígéreteit. Dr. Kiss B. Mihály önkormányzati képviselõ (10. evk.) arra hívta fel Horváth Csaba figyelmét, hogy Csepelt nemcsak az északi területen lehet fejleszteni, hanem a hárosi részen is, amelyet a fõváros méltatlanul külterületnek tekint. Dobák István önkormányzati képviselõ (12. evk.) megemlítette, hogy az Élõ Duna projektben szerepet kellene szánni a vízi közlekedésnek, melyben Csepelnek is szerepe lehetne. Tóth Endre, a Csepeli Birkózó Egyesület elnöke azt kérte, hogy a fõváros segítsen abban, hogy a besorolás módosításával a Csepel SC fejlesztésekhez jusson. Tóth Mihály polgármester felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Csepel az utóbbi négy esztendõben saját erõbõl 5 milliárd forint értékben fejlesztett, 4 milliárd forint értékû fejlesztés pedig folyamatban van. További 2 milliárd forinthoz pályázat útján jutnak hozzá, szintén 2 milliárd forintot magáncégek adnak a fejlesztésekhez. Megemlítette: 2013-tól az unió fejlesztési rendszerében Csepel a Duna-menti régió tagja lesz, ilyenformán a kerület szeretne helyet kapni a régió bizottságában és tevékenyen részt venni annak munkájában. A felszólalások után kötetlen beszélgetés formájában folytatódott a találkozó. Deák Attila FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Az MSZP frakció folytatja az elmúlt évek bosszúálló és figyelemelterelõ hazudozásait Múlt heti állításukkal ellentétben, NEM szidalmaztam és NEM fenyegettem meg a rólam hazug állításokat terjesztõ Bátky Endre MSZP-s képviselõt, Podolák György kampányfõnökét. Annyit kértem tõle, hogy máskor a vele egykorú párttársaival acsarkodjon, s ha lehet, a hazug fröcskölõdése után többet ne köszönjünk egymásnak. Majd megismételtem neki is, amit nemrég a Csepel.info internetes lapnak mondtam: Most kizárólag az elõttem álló feladatokra koncentrálok. A rólam szóló durva és hazug állításokkal csak a választások (április 25.) után foglalkozom, addig úgy sem évül el a rágalmazás és becsületsértés bûntette. Az MSZP frakciójának gátlástalan közleményével is ugyanígy fogok eljárni. A hazug MSZP kampánynak kettõs célja van. Egyrészt egy személyes bosszúállás politikai tevékenységem miatt, másrészt a figyelem elterelése a csepeli közélet visszásságairól, a korrupció gyanújáról, a belterjes üzleti és elvtársi mutyikról. A galvániszap mérgezése, a Csepel SC ingatlanjainak lenyúlása, a Kis-Duna-part privatizációs kísérlete, a Gerincút meg nem építése, a királyerdei csatornázás teljes hiánya, a kórház bezárása, a Csepel Mûvek szétlopása és még sok-sok számukra kínos ügy miatt. És leginkább azért, mert soha nem rejtettem véka alá, hogy mindezekért a kerületi MSZP-s politikusokat tartom felelõsnek. Õket is el kell számoltatni tetteikért, erkölcsi, politikai és jogi tekintetben egyaránt. Németh Szilárd csepeli országgyûlési képviselõ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere versenytárgyaláson meghirdeti a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonát képezõ, nem lakás céljára szolgáló, (a és a oldalakon megtekinthetõ 1. számú mellékletben szereplõ) helyiségek bérleti jogát. A pályázati dokumentáció átvehetõ: a CSEVAK Zrt. ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca ) március 12. napjától, illetve a internetes oldalról letölthetõ. A helyiségek megtekinthetõk: elõzetes idõpont egyeztetés alapján. A pályázat benyújtásának határideje: március 26. (péntek) 12 óra. A pályázat benyújtásának helye: CSEVAK Zrt. ügyfélszolgálata. Versenytárgyalás elbírálásának ideje és helye: március 30. (kedd) 14 óra a CSEVAK Zrt. tárgyalója. További információ Feszt Andreától, vagy Radvánszky Emesétõl kérhetõ a telefonszámon. KÖZLEMÉNY A fizetett hirdetésekért, a fizetett politikai hirdetésekért és következményeikért a feladók felelnek. A Csepel újság kiadója és szerkesztõsége fenntartja magának a jogot, hogy a lap hagyományaival, a jó ízléssel összeegyeztethetetlen, a jogszabályokat sértõ hirdetéseket ne közölje. ÕRZÖTT PARKOLÓHELYEK BÉRELHETÕK! A Csevak Zrt. telephelyén, a 1215 Budapest, Katona József utca szám alatt lehetõség van sorompóval és portaszolgálattal védett parkolóhely bérlésére. A parkolóhelyek havi díja: 8000 Ft + áfa. Érdeklõdni lehet a Csevak Zrt. munkatársainál a es telefonszámon, vagy a következõ címeken: csevak.hu és Az Állattartók és Állatbarátok Közhasznú Alapítványa és a CSEPELI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM MÁRCIUS 31-ig MACSKA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT hirdet 1212 Budapest, Szent István út 69. Rendelés: Hétfõ Péntek: 8 12, és 14 20, Szombat: 9 12, Vasárnap: A tulajdonos által fizetendõ kedvezményes díjak kedvezmény nélküli díjak kandúr macska ivartalanítás: Ft Ft nõstény macska ivartalanítás: Ft Ft petefészek és vemhes* méh eltávolítása: Ft Ft Bejelentkezés és idõpont egyeztetés: 06 (20) , 06 (1) A különbözetet az Állattartók és Állatbarátok Közhasznú Alapítványa a rendelõ részére megtéríti. A beavatkozást minimum 7-8 hónapos, de legfeljebb 8 éves, egészséges állatokon végezzük csak el. * Amennyiben a nem vemhes állatnál a méhben kóros elváltozás található, azt mindenképpen szükséges eltávolítani! MIKROCHIP BEÜLTETÉSI AKCIÓ! MÁRCIUS 31-ig a mikrochip + beültetés akciós ára csak 4000 Ft! ÁLLATPATIKA NYITVA TARTÁS: H P: 9 19, Szombat: Tel.: 06 (20) , 06 (1) bõvebb információ: NÁLUNK BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!! Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Jedlik Ányos Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet. Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 92. tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 14 órás. A munkavégzés helye: 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 92. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: tantárgyfelosztás szerinti órák tartása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: egyetem, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, oklevél másolat. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: április 9. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Bese Benõ igazgató részére a címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: április 14. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

5 CSEPEL, március 12. ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ VÁLASZTÁS Mikor lesz Gerincút Csepelen? Felháborító a hiánya! Az elsõ fõpolgármesteri ígéretek (1993) óta már a tizenhetedik évet tapossuk, hogy egy centiméter sem készült el a Gerincútból Csepelen. Pedig megépítése nemcsak a fõvárosi agglomeráció déli részének és a kerület belvárosának kaotikus közlekedése miatt lenne égetõen fontos, hanem az ígéretek nyomán fel-fellángoló reményektõl és indulatoktól övezve pillanatnyilag teljesen elhanyagoltan, európai kívánalmaknak messze nem megfelelõ körülmények között várja a megvalósítást. Egyelõre úgy tûnik, hogy országgyûlési képviselõink is hiába tartják napirenden a felháborodást: Podolák György (MSZP) különbözõ nyilvános fórumokon szemétségnek nevezi a beruházó fõváros halogató hozzáállását, Németh Szilárd (Fidesz-KDNP) pedig a szeméttel beborított Magyar utcát tisztíttatná meg az illetékesekkel azt, ahol már évek óta a Gerincútnak kellene futnia. A csepeli önkormányzat az eltelt évek során 850 millió forint saját forrást áldozott a leendõ Gerincút elõkészítési munkáira (például terület-kisajátításra), és megállapodása van a fõvárossal a rendben tartásáról, ameddig az építkezés el nem kezdõdik hangzik rendre a kerületvezetés érve. Podolák György képviselõ élesebben fogalmazott egy március 2-ai fórumon: ha valaki sokat tett a beruházásért, az maga a városrész, és nem kis részben személyes lobbitevékenységével sikerült elérni, hogy 2005-ben a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács amelynek maga is tagja a célra megszavazzon 5,2 milliárd forintot. A pénzügyi háttér tehát immár öt éve biztosított, de a városháza aljas módon mindenfélét kitalál, hogy miért ne kelljen felhasználnia a rendelkezésre álló forrást. A helyzet tûrhetetlenné fajult hangoztatta indulatosan az országgyûlési képviselõ. Németh Szilárd képviselõ március 4-én sajtótájékoztatót tartott a Magyar utcában, a Csepeli Gerincút nyomvonala mentén a szerzõdések és fõvárosi közgyûlési határozatok dacára állandósult állapotokról: a romos, életveszélyes épületmaradványokról és a mérhetetlen mennyiségû fertõzõ, bûzölgõ szemétkupacokról. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Tisztelt Szerkesztõség! Immár nemcsak az életében, de a halálában is összefonódott drága édesapám, Csató László elhunyt vezérigazgató és az általa hõn szeretett és vezetett egykori Csepel Vas- és Fémmûvek sorsa és emléke. Az általam készíttetett sírkövön ugyanis örök idõkre szólóan megpecsételtetett ez a közösségük, együvé tartozásuk. A sírkõ felsõ részén anyukám és apukám neve és életüknek idõtartama található, a sírkõ alsó részén pedig a Csepel Mûvek jelképe, a gyár fõkapuja és a gyárkémények láthatók mesteri munkával bevésve. Így kívánok az utókornak örök emléket állítani elválaszthatatlan egységükrõl, s egyben tisztelegni az általam oly nagyra értékelt és szeretett Édesapám és a szintúgy szeretett és tisztelt Csepel Vas- és Fémmûvek gyáróriás és annak volt becsületes és tisztességes összes dolgozója elõtt. (A sírkõ anyagának és színének megnevezése: AURÓRA Indiána urnagránit, mely szintén jelzés értékû.) Álljon ez a sírkõ örök mementóként egy letûnt, de mégis nagyszerû kor és az abban fontos részt vállaltak emlékéül, a munka szeretetének, és az emberek megbecsülésének és tiszteletének emlékhelyéül! A sírhely és a sírkõ Budapesten a XII. kerületi Farkasréti temetõ 937/ parcellájában található. Csató Sándor Ezek tövében éli mindennapjait több mint száz család, amióta hat évvel ezelõtt 147 lakást sajátítottak ki a tervezett útpálya területén. A nyomvonal melletti elképesztõ köztisztasági és közegészségügyi állapotokról mind a fõvárosi, mind a csepeli vezetés tud, mégsem tesznek semmit adott hangot felháborodásának, majd lapunk kérdésére, hogy mi az ellenérve a kizárólagos fõvárosi illetékességre, körbemutatott a környéken: ez! Véleménye szerint tehát a szeméthegyek önmagukért beszélnek. A felvételek készítése közben egy asszony is kijött a szomszédos házból, hogy személyes tapasztalatát és lakótársai panaszát megossza a képviselõkkel és az újságírókkal: a hulladékok miatt rágcsálók lepik el otthonaikat, nem gyõzik irtani, tenni kellene már valamit. Németh Szilárd Borbély Lénárd képviselõtársával együtt az erkölcsi és politikai felelõsség mellett büntetõjogit is firtatva a sajtótájékoztató után a Csepeli Rendõrkapitányságon tett feljelentést a Btk (1) és 281/A. (3) pontjai alapján, környezetkárosítás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. V. V. Lesz tavaszi nagytakarítás és Gerincút A fentiekhez Orosz Ferenc alpolgármester a Csepp TV kérdésére március 8-án hozzátette: a feljelentés helyénvaló, az alapját képezõ környezetkárosítás tényszerû és szégyellnivaló, vagyis a Csepeli Gerincút I. ütemének nyomvonalában amelynek tisztántartásáról a hivatkozott jogszabályok szerint a telkeket megvásárló fõvárosi önkormányzatnak kellett volna gondoskodnia rengeteg szemét halmozódott fel, amit sem a lakosság bejelentései, sem az ellenõrzõ szervek szúrópróbaszerû munkája nem tudott megakadályozni. A Városháza és a csepeli önkormányzat között olyan megállapodás él, hogy évente négyszer takarítjuk a helyszínt; legutóbb tavaly júliusban történt ez, de ezt a számlát sem fizette ki a fõváros, amely így a feljelentés valódi címzettje. A két önkormányzat közötti vitáktól függetlenül Tóth Mihály polgármester mindenesetre utasítja a Csevak Zrt.-t, hogy húsvétig végezze el a felhalmozódott mintegy ezer köbméter szemét szakszerû elszállítását a több mint két kilométer hosszú szakaszról. Ez újabb 5,5-6 millió forintba kerül Csepelnek egyelõre a fõváros helyett tette hozzá azzal, hogy a közterületfelügyeletnek korábban adott utasítást is megerõsíti a polgármester, hogy a megtisztított területet gyakrabban ellenõrizzék. Az interjú végén Orosz Ferenc örömmel, de (a korábbi, hamisnak bizonyult kezdési idõpontok miatt) óvatosan jelentette be a Gerincútról a fõváros február 26-án kelt levele nyomán: a kivitelezõ kiválasztására indított közbeszerzési eljárás lefolytatása után ha csak meg nem fellebbezik az eredményt május elsõ felében alá lehet írni a 2009 júniusa óta hatályban lévõ támogatási szerzõdés szabványi elõírások (és ezáltal a mûszaki tartalom), illetve a projekt tevékenységeinek és a felmerült költségek változása miatti módosítását, és a kivitelezés végre elkezdõdhet. Ebben az esetben a beruházás befejezési idõpontja tervezetten: október 30. a hivatalos fõvárosi tájékoztatás szerint. V. V. A következõ tíz évben a társasházi lakások kétharmadát kell új köntösbe öltöztetni foglalkozik a panelfelújításokkal, amely folyamatban meghatározó a közös képviselõk kezdeményezése és tevékeny közremûködése. Számokban: a kerület mintegy társasházi lakásából ben 7700-at érintett kéményfelújítás, szigetelés és/vagy fûtéskorszerûsítés, de az elmúlt öt évre visszamenõleg esetben újultak meg a lakások (vannak, amelyek több szempontból is). Az önkormányzat ezen a területen 4,5 milliárd forintos fejlesztést valósított meg, s ehhez 1,6 milliárd forinttal járultak hozzá a lakók. Ahogy megjött a házak pályázási kedve, szemmel láthatólag minõségileg is változik Csepel arculata, tette hozzá a képviselõ. Megfogalmazásában a következõ tíz évben a társasházi lakások kétharmadát kell generálkivitelezéssel új köntösbe öltöztetni. A folytatásban dr. Avarkeszi Dezsõ emelkedett szóra, aki továbbméltatta képviselõtársa érdemeit például a magyarországi gáztárolók építésében és a Tamariska-dombi Gyermekláncfû Óvoda napkollektorának mûködésében, hozzátéve, hogy az épülõ gyermekrendelõ-komplexum tetejére kerül majd Csepel második napkohója. (A korábbi híradások arról szóltak, hogy a Simon Bolivár sétányon lévõ nyugdíjasház kapja a berendezést. A szerk.) A soron következõ kérdések négy téma köré csoportosultak, az épülõnek ígért Gerincút áldatlan állapota és a szintén fõvárosi kezelésben lévõ Duna utcai nyugdíjasház felújítási igénye mellett amelyek megvitatásának eredetileg nem e fórum szabott keretet az Ady-projekteket és társasházi mûszaki megoldásokat érintettek a felvetések. Így például firtatta résztvevõ az egycsöves rendszerrõl kétcsövesre való átállás lehetõségét, más a szigetelések kivitelezési módja felõl érdeklõdött, egy közös képviselõ pedig a saját tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Ezzel kapcsolatban dr. Avarkeszi Dezsõ arra biztatta a helyi vagyonkezelõt, hogy gyûjtse össze a visszajelzéseket annak érdekében, hogy a kivitelezések mûszaki tartalma minden esetben megfelelõ és biztonságos legyen. Szenteczky János, a CSE- VAK Zrt. vezérigazgatója kiegészítésképpen taglalta: az Ady I. fedõnevû projekt kivitelezési munkáinak másfél-kéthónapos csúszását az elsõ közbeszerzési eljárás eredménytelensége okozta, de a második kör sikere után egyszerre kezdõdnek majd el a közterületeken és a lakásokban folyó munkálatok, így tartható lesz a beruházás vállalt határideje. Visszatérõ kérdésként vetõdött fel az Ady I.-bõl visszakozott három társasház bekapcsolódási szándéka az Ady II. projektbe, de a szakember kénytelen volt lehûteni a reményeket: a beadandó új pályázat akcióterülete nem lehet fedésben egy megvalósulás alatt lévõével, vagyis nincs lehetõség részt venni az uniós támogatású fejlesztésben. Varga Violetta A Jobbik kampányfóruma (Folytatás az 1. oldalról) Hegedûs Tamás a mikrofonnál FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A Rákóczi kerti Közösségi Házban tartott a Jobbik Magyarországért Mozgalom csepeli szervezete kampányfórumot március 5- én. A megjelent mintegy hetven fõt Lehmann Viktor, a szervezet elnöke köszöntötte, majd a résztvevõk elénekelték a Himnuszt. Az elsõ elõadó Nagy Ferenc, a 30. választókerület képviselõjelöltje volt. Röviden említette, hogy milyen kilátástalan helyzetbe került a magyar gazdaság, ami egyáltalán nem törvényszerû. Szólt a munka becsületének visszaszerezésérõl, a rendõrség tekintélyének helyreállításáról, a csendõrség felállításáról, amelyre nagyon jó példák vannak az Európai Unió számos országában. Beszédét a számonkérés témájával fejezte be. Nagyobb lélegzetû elõadást tartott Hegedûs Tamás, a mozgalom másik képviselõjelöltje, aki a 31. választókerületben száll harcba a parlamenti mandátumért. A gazdasági szakpolitikus pártja nevében elõször is megköszönte a lakosság támogatását, hiszen az ország valamennyi választókörzetében megszerezte a szükséges számú kopogtatócédulát. Ezután rátért a gazdasági kérdésekre. Szerinte a magyar gazdaság leépülési folyamata az 1980-as évek elején kezdõdött. Az ország sorra adta fel azokat a gazdasági pozícióit, amelyekkel erõs, független országot építhettünk volna. Okként a korrupciót, az állami önkényt és a rossz döntések sorozatát említette. A politikai élet eleinte agyonhallgatta a Jobbikot, csak a Magyar Gárda megalakulásának kapcsán épült be a köztudatba. Elhangzott, hogy a mozgalom vetette föl elõször a cigánybûnözés problémáját, a termõföld védelmének fontosságát. A Jobbik elvárja a nagy pártoktól, hogy felkarolják az államadósság kezelésének ügyét. Kiemelte, hogy egymillió új munkahelyet kell létesíteni, amivel utolérjük az EU átlagát. Ez a mezõgazdaságban és az élelmiszeriparban képzelhetõ el leginkább, mivel az ország potenciálisan harmincmillió ember ellátására képes mezõgazdasági termékekkel. Ehhez képest ötven százalékot importálunk. Alapvetõ változást kell megvalósítani a család- és népesedéspolitikában, mindenekelõtt az adórendszeren keresztül. Az elõadást követõen kérdésekre válaszoltak a politikusok. Szó volt csendõrségrõl, az egészségügyi rendszerrõl, az államadósságról, a családsegítésrõl, valamint a mentelmi jogról. Ez utóbbit a Jobbik megszüntetné, véleménye szerint tisztességes politikusnak nincs szüksége ilyesmire. A felelõsségre vonással kapcsolatban Hegedûs Tamás kijelentette, hogy a Jobbik mögött igen felkészült jogász szakértõi gárda tevékenykedik, a legmagasabb szinten biztosítva a törvényességet. A fórum a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével zárult. MF

6 6 MÁRCIUS 15-E március 12., CSEPEL Petõfi Sándor: Márciusi ifjak Szolgaságunk idejében Minden ember csak beszélt, Mi valánk a legelsõk, kik Tenni mertünk a honért! Mi emeltük föl elõször A cselekvés zászlaját, Mi riasztók föl zajunkkal Nagy álmából a hazát! A földet, mely koporsó volt S benn egy nemzet a halott, Megillettük, és tizennégy Milljom szív földobogott. Egy szóvá s egy érzelemmé Olvadt össze a haza, Az érzelem lelkesûlés, A szó szabadság vala. Oh ez ritkaszép látvány volt, S majd ha vénül a világ, Elmondják az unokáknak Ezt a kort a nagyapák. És mi becsben, hírben álltunk, Míg tartott a küzdelem, De becsünknek, de hirünknek Vége lett nagy hirtelen. Kik nem voltak a csatán, a Diadalhoz jöttenek, S elszedék a koszorúkat, Mert a szóhoz értenek. E sereg, mely, míg a harc folyt, El volt bujva vagy aludt, Igy zugott a diadalnál: Mi viseltünk háborut! Legyen tehát a tiétek, A dicsõség és a bér, Isten neki... nem küzdénk mi Sem dicsõség-, sem dijért. És ha újra tenni kell majd, Akkor újra ott leszünk, És magunknak bajt s tinektek Koszorúkat szerezünk. Viseljétek a lopott hírt, A lopott babérokat, Nem fogjuk mi fejetekrõl Leszaggatni azokat. Abban lelünk mi jutalmat, Megnyugoszunk mi azon: Bárkié is a dicsõség, A hazáé a haszon! Pest, június Jöttek a huszárok Ünnepelt a Szivárvány Óvoda A Szivárvány-ovisokkal az idén különleges esemény keretében ünnepeltük március 15-ét. Vendégünk volt a Kolompos együttes, akinek aktuális, Jönnek a huszárok címû mûsorával tettük emlékezetessé ezt a napot. A megelõzõ napok lázas munkával teltek, minden csoportban készültek a pedagógusok és a gyermekek erre a napra. Készültek a párták, huszársapkák, zászlók, kokárdák, innen-onnan csendült fel egy-egy verbunkos, Kossuth-nóta. A csoportszobák és folyosók feldíszítése után ünneplõben és kokárdadíszbe öltözve vártuk a nagy napot. A Kolompos együttessel kicsik-nagyok együtt énekelték a mindannyiunk által nagyra becsült népdalokat, gyermekdalokat. Irányításukkal változott mindenki egy pillanat alatt meseszereplõvé, akár körjátékot játszó lánnyá vagy épp huszárrá. Együtt énekeltük a jól ismert énekeket, próbálgattuk a verbunk lépéseit. A mese végeztével együtt táncolt kicsi-nagy, énekeltünk, forogtunk, és mindannyian úgy éreztük, hogy sikerült ezt a napot a lehetõ legszebbé varázsolnunk. A Szivárvány Óvoda dolgozói és gyermekközössége Petõfi Sándor: Bordal Egyik kezemben a fegyverem, A másikat sem hevertetem, Jobbkezemben tartom kardomat, Balkezembe veszek poharat. Aki mostan nem tart énvelem, Verje meg azt az én istenem, Vigyék el a körmös angyalok... A hazáért iszom, igyatok! Igyunk jóbarátim, mostanság, Bor a megtestesült bátorság, Pedig nekünk ez kell, nem egyéb, Öntsük hát magunkba hevenyén. Ki tudja, hogy mit hoz a holnap? Mire virad, tán már dobolnak, Akkor aztán ki a csatára Édes magyar hazánk javára! Koszorús a haza homloka, Szabadságból fontuk azt oda, Ott is marad örök-mindétig, Azt ugyan le róla nem tépik. Egyszer volt csak rabnép a magyar, Többé lenni nem fog, nem akar, Most már meg van vetve a lába, S az úristen sem hajt igába. Szabadságunk, aki hozzád nyúl, Elbucsúzhatik a világtul, Szivében vér s élet nem marad, Kiürítjük, mint e poharat! Pest, március Petõfi Sándor: 1848 Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen Egy új csillag, vérpiros sugára Életszínt vet a betegségében Meghalványult szabadság arcára. Szent szabadság, újabb megváltója A másodszor sûlyedt embereknek, Drága élted miljom s miljom ója, Ne félj, téged nem feszítenek meg. Elbuvék a békesség galambja, Fészke mélyén turbékolni sem mer; Háborúnak ölyve csattogtatja Szárnyait a légben vad örömmel. Hah, ti gyávák, ti máris remegtek? Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték... Hátha mindazok beteljesednek, Amiket én álmaimban láték! Eljön, eljön az itélet napja, A nagy isten véritéletet tart, S míg jutalmát jó, rosz meg nem kapja, Már nyugonni sem fog addig a kard! Pest, február FOTÓK: ROIK SÁNDOR

7 CSEPEL, március 12. MÁRCIUS 15-E 7 Kilencven esztendõs a Csepeli Munkásotthon! Az egykori Vigalmi Gárda, valamint a Koncert Fúvószenekar, illetve a Képzõmûvészés Fotókör, a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub, a Nyugdíjas klub, a Sakk-kör foglalkozásain neves személyiségek egész sora fordult meg. A munkásotthonban vezetett foglalkozásokat Tamási Lajos költõ, Fasang Árpád, Domján József, Eördögh János, Auth Henrik, Szári Mihály karnagy, Vida József, Varga Zoltán koreográfus, Ék Sándor, Ilosvai Varga István, Buna Konstantin és Misch Ádám képzõmûvészek a névsort hosszan lehetne folytatni. A védett szecessziós színházteremben filmvetítések, színházi elõadások, vállalati, iskolai, politikai, társadalmi rendezvények kerülnek bemutatásra, és itt tartják próbáikat a ház neves amatõr mûvészeti együttesei is. Elkészült a színházterem szakszerû helyreállítása és restaurálása, ezt a munkát támogatta a Fõvárosi Önkormányzat Települési Értékvédelmi Bizottsága, valamint a csepeli önkormányzat is, a terveket Siklós Mária készítette. Az intézmény ma a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a helyi önkormányzat anyagi támogatásával mûködik, színvonalas közmûvelõdési, színházi és könyvtári tevékenységet folytat. A mûvelõdési házat 1992-ben a magyar Szakszervezetek Mûvészeti Díjával tüntették ki, együtteseink, klubjaink, szakköreink szakmai tevékenységük során az elmúlt évtizedekben több kitüntetést és díjat nyertek el. A Csepeli Munkásotthon Alapítványt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2005-ben Csepelértdíj kitüntetésben részesítette. Drucker Tibor A Csepeli Munkásotthon története címû könyvében így ír: Az aktivitást, a társas együttlétet, az alkotás örömét semmi sem pótolhatja. Itt Csepelen jelentõs részben a munkásotthon feladata megteremteni ennek lehetõségét. Az elmúlt évtizedek máig élõ tanulsága a szüntelen útkeresés. Ez a válasz a jövõ új kihívásaira is március 14-én avatták fel a Csepeli Munkásotthont. A 90 éve mûködõ mûvelõdési ház felépítését a csepeli lakosok téglajegyek vásárlásával is segítették, hogy az épület kulturális és szervezeti életük központja legyen. A mûvelõdési ház 1945-ig szövetkezeti formában, 1945-tõl 1989-ig a Csepel Mûvek fenntartásában, 1990-tõl pedig alapítványi formában mûködik. Felavatásától kezdve szolgálja a csepeli lakosok mûvelõdésének ügyét, teret és fedelet biztosít a közösségi munkához. Falai között könyvtár és gyermekkönyvtár, neves mûvészeti együttesek, klubok, szakkörök tevékenykednek, itt mûködik a Budapest-Csepel Önkormányzata által támogatott Csepel Színház is. Hazai és külföldi színpadok rendszeres résztvevõje a Csepel Táncegyüttes, a Kis-Csepel Táncegyüttes, a Csepp- Csepel Táncegyüttes, népszerûsítve hazánkat, valamint népi hagyományainkat és lakóhelyünket, Csepelt egyaránt. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA A csepeli lakosok megszokták, hogy pénteken, vagy szombaton (ahogy a terjesztõ dolgozik) megjelenik postaládájukban az önkormányzat lapja, a Csepel újság. Az a helyi lap, amelybõl ezt felmérések is alátámasztják a csepeliek több mint háromnegyede értesül a kerület híreirõl, történéseirõl. A Csepel újság tehát a helyi kommunikáció alapvetõ, megkerülhetetlen eszköze. Persze, sok minden más is megjelenik a postaládában a kért és várt leveleken kívül: nem várt és nem kért kiscédula, szórólap, pártreklám, vállalkozások marketinghírei, hirdetési lap is sõt vállalkozás által kiadott, tartalma alapján egyáltalán nem pártatlan vagy független, de az olvasó számára ingyenes hetilap is. Egyes médiaszakemberek szerint nem jól van ez így, hogy a hazai városok meghatározó részében és a budapesti kerületekben a helyi lapok túlnyomórészt önkormányzati tulajdonban vannak (s a fõ- vagy felelõs szerkesztõ személyérõl a mindig hivatalban lévõ önkormányzat dönt). Az új szerkesztõségi vezetõ tehát funkcióba kerülésekor tisztában van azzal, hogy posztja és jövõje attól függ, a következõ választáson a képviselõ-testületben melyik párt kerül többségbe. Ilyen körülmények között ez a vélekedés így, sajtónap környékén rendre felvetõdik a sajtó szakma szabályait, az újságírói és szerkesztõségi függetlenséget nem lehet igazán komolyan venni, s a nyilvánosság hatalom-ellenõrzõ szerepérõl sem beszélhetünk e vélemények szerint. Azt mondják az okosok, hogy a helyi sajtónak (a nyomtatott újságnak, internetes honlapnak, tévének) valójában függetlennek kellene lennie (a helyi hatalomtól és a pártoktól), ám ehhez a függetlenséghez nem elegendõ, ha a lap magántulajdonban van. Elõfordult már, hogy magánkézben lévõ orgánumokat megvett a megyei vagy a városi önkormányzat, együttmûködési szerzõdéssel, s a hozzá társuló tízmilliókkal. Szóval, ha egy független lap közszolgálati feladatait azok finanszírozzák, akiktõl függetlennek kellene lennie, az nem túl elegáns megoldás, s az olvasó sem számíthat száz százalékosan objektív tájékoztatásra. Térjünk azonban vissza a Csepel újsághoz, amelynek kiadási jogát 1995 és 2005 között azt közbeszerzési pályázaton (egymás után, többször is) megnyert külsõ kiadó cég gyakorolta, s e cég vezetõje, tulajdonosa volt a lap fõszerkesztõje. A lap költségeihez ebben az idõszakban is hozzájárult a lap tulajdonosa, a csepeli önkormányzat, s a hiányzó összeget a hirdetési bevételekbõl kellett elõteremteni. Ez alatt a tíz év alatt is folyamatos ellenzéki oldalról érkezõ politikai támadássorozatot kellett elszenvednie, elviselnie a kiadó cégnek, s a lap fõszerkesztõjének. Mintha õ tehetett volna arról, hogy az önkormányzat képviselõ-testülete úgy döntött a lap kérdésében, ahogy döntött. Az önkormányzat képviselõ-testületének döntése nyomán januártól a Csepel kiadása a Csepp TV Kft. feladata lett. A lap tehát egy 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévõ társaság hatókörébe került. A helyzet alig változott: az ellenzéki oldalról továbbra is erõs a politikai nyomás: a szerkesztõséget és annak vezetõjét próbálják meg minden fórumon lejáratni, becsmérelni. Idõnként cenzúrával vádolják (sic) a lap felelõs szerkesztõjét azok, akik más fórumokon szavaikkal, mondataikkal figyelmen kívül hagynak erkölcsi és vallási értékeket, megnyilvánulásaikkal eltörölnek erkölcsi és szellemi normákat, semmibe veszik a beszéd- és íráskultúra hagyományait, s sok esetben kitérnek a személyes felelõsség vállalása elõl, szerzõi arcukat a névtelenség csuklyája mögé rejtik, s ezzel törnek utat az erkölcsi, politikai és pszichológiai terrornak. Aki véleményét, kritikáját nevével nem vállalja, egyúttal kibújik a személyes erkölcsi és jogi felelõsség alól, s a névtelen, arctalan alakok futballpálya szélérõl történõ bekiabálóinak táborát gyarapítja. SAJTÓNAP, 2010 Persze, az e fórumokon megszólalóknak akármennyire is igyekszik magát mérvadó sajtónak feltüntetni az ilyen orgánum semmi közük nincs a komoly sajtóhoz, hiába lihegik, ismételgetik kétségbeesetten a sajtó- és szólásszabadság fogalmát. Mindig kilóg a lóláb: a kisebbségben maradtak gátlástalan hatalomvágya, a sorozatos kudarcok miatti ideges bizonyítási vágy, a paranoid személyiségjegyek jól felismerhetõ megjelenése ölt alakot gerinctelen szavakban, mondatokban, melyek következetesen jelentéktelen pletykafészekké alacsonyítják le az amúgy felmagasztalni szándékozott, önigazolásra létrehozott fórumot. A Csepel újság nem ilyen fórum, munkatársai tisztességes, becsületes emberek, sõt szakemberek, az újságírás mesteremberei, akik nevüket mindig vállalva, évek óta több esetben évtizedek óta szolgálják munkájukkal a kerületet, mellyel kivívták az olvasók többségének elismerését, megbecsülését. Általában figyelmen kívül hagyjuk az arctalanok óbégatását, ám ez alkalommal a sajtó és a sajtószabadság napja alkalmából kivételt téve ez úton is visszautasítjuk az erkölcsi nullák igaztalan támadásait, a politikai, intellektuális, morális és egzisztenciális fenyegetéseket. Kerületi közéleti lapként továbbra is ameddig a jelenlegi konstrukció ezt lehetõvé teszi hírt adunk a csepeli eseményekrõl, történésekrõl, tájékoztatjuk a lakosságot az önkormányzat munkájáról, s helyt adunk az olvasói véleményeknek, kritikáknak is. Nem kívánunk azonban a jövõben sem egyoldalúan pártérdekeket szolgálni, s elutasítjuk a pártok nyomásgyakorlását, tiltakozunk a szerkesztõi szabadság és tisztességesség megkérdõjelezése ellen. Aki a Csepel újságot és annak szerkesztõségét hazugnak nevezi, az magából indul ki, s oda is érkezik vissza, s önmagát a hazugok táborába zárja. Elutasítjuk az olyan sajtószabadságot, amely nem tisztel mértéket, határt, törvényt, normát, szabályt; amelyben láthatatlanná válik, a névtelenségbe szürkül-törpül a véleményét megfogalmazó személy, s amelyben nem azonosítható a szerzõ és a szerkesztõség, ahol megszûnik a nyilvánosan közölt véleményért viselendõ állampolgári, emberi és szakmai felelõsség. Az ilyen káoszt szülõ hétköznapi médiaterror közízlésromboló, közérzetrontó, közösségeket mérgezõ, félelem- és gyûlöletkeltõ magatartása csak agressziót és ellenagressziót kelthet. Az igazi sajtószabadságot valamennyiünknek védelmeznie kell a szabadosságtól, a kirekesztõ, azaz szabadságellenes magánönkénytõl, az eszelõs üvöltözõktõl, a verbális terrort gyakorló magáncsõcseléktõl. Ne keverjük hát össze a szólásszabadságot a korlátlan, normát és formát nem ismerõ, artikulálatlan zabolátlansággal, a zagyva, meg nem gondolt gondolatok indulatos kimondásával! S térjünk most vissza ismét a Csepel újsághoz, mely ez természetes, hiszen nem vagyunk egyformák nem élvezi mind a hetvenvalahányezer csepeli bizalmát. Köszönhetõ ez a szétpolitizált világnak, a politikailag megosztott társadalomnak, s magának a demokráciának, melyben a kisebbség hívei manapság kötelességüknek érzik, hogy a többségben lévõkre kígyót-békát kiabáljanak. S attól, hogy a Csepel újságot az önkormányzatban a többséget képviselõ párttal azonosítják egyesek, attól az még az önkormányzat lapja, amelynek képviselõ-testületében ott ülnek a kisebbség képviselõi is. S eme kisebbség véleménye is rendszeresen napvilágot lát az oldalakon, persze nem olyan mértékben, ahogy azt ama oldal elvárná a laptól. Igen, közpénzt költ az önkormányzat arra, hogy tájékoztassa munkájáról a lakosságot. Az önkormányzatban helyet foglaló pártok viszont hajlamosak úgy érezni, hogy a közpénzbõl õket, a pártokat kellene reklámoznia a lapnak. A közélet nem azonos a pártélettel. Sok minden történik a kerületben, amirõl szintén hírt kell adnunk: kultúra, mûvészet, civil szféra, sport, szabadidõ e témák mind érdeklik az olvasókat. Nem tehetjük meg, hogy a közéleti lapot tényleg ahogy egyesek minket rágalmaznak pártorgánummá silányítsuk. A különféle színekben feltûnõ lokálpatrioták mind az emberek nevében lépnek fel, sokszor egymás érdekei ellen emelnek szót. Szükség van véleményükre, mint ahogy szükség van olyan lapra is, ahol ezek a vélemények helyt kaphatnak. Azt mondják egyesek, hogy a helyi média a lakosságé, azt nem sajátíthatja ki az önkormányzat. Civil vélemények szerint a lapnak egyenlõ távolságot kell tartani a hatalomtól, minden politikai párttól, s nem szabad(na) arculatot váltania választási eredmények változása okán. Hosszú távon a lap kiegyensúlyozottsága és függetlensége a legkedvezõbb megoldás vallják. Kritikával illetik a lapot, mert szerintük a Csepel nem ilyen lap. M ilyen lap a Csepel újság? Csaknem nyolcvanezer olvasó, csaknem nyolcvanezer féle vélemény. Vannak hívei és vannak ellenségei, attól függõen, ki, milyen pozícióban van. A szerkesztõség felkészült munkatársaival tisztességes, korrekt munkát kíván végezni a jövõben is. A tárgyilagos és a kritikus hang nem idegen tõlünk: a tényeknek és a véleményeknek, kritikáknak a továbbiakban is helyt adunk. Bárány Tibor

8 8 KULTÚRA, MÛVÉSZET március 12., CSEPEL FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Fussál hideg, fussál tél, mert a tavasz utolér! A Posztógyár utcai Kerek Világ Óvoda vezetõje, Schubert Katalin és munkatársai a Vízkereszttõl Nagyböjt napjáig terjedõ héten jelmezes mulatságot, táncházat, népi játékokat szerveztek, s minderre a koronát február 19-én a Kisze-báb égetésének különleges szertartása tette fel. Elõzetesen a gyermekek fantasztikus kereplõcsodákat készítettek minden, kukoricaszemmel megtölthetõ, aztán pedig lelkesen rázható és ennek hatására félelmetesen zörgõ alkalmatosságból. E mellett mindenki megformázta a maga saját kis Kiszebábját is, melyek sorsa is hasonló lett a seprûalapú három nagy Télboszorkányéval: a közönség lelkes ünneplése mellett elhamvadtak az udvaron meggyújtott máglya lángjaiban, s velük elhamvadtak persze az általuk jelképezett rossz tulajdonságok, bánatok és szomorúságok is, átadva ezzel a helyet a (remélhetõleg) sokkal boldogabb, jobb, tisztább, szerencsésebb tavasznak Ha pedig a csúf, öreg Télboszorkány még ezek után is hezitált volna, hogy eltakarodjon-e a Posztógyár utcából, vagy maradjon mégis itt, akkor minden bizonnyal jobb belátásra bírták õkegyelmét azok a hatalmas hangerõvel elcsujjogatott, s a már említett hangkeltõ eszközökkel megtámogatott rigmusok, melyek végképp emlékezetessé tették a Kerek Világ Óvoda farsangi hetének zárónapját. Íme, néhány gyöngyszem: Egye meg a jegesmedve, de el vagyunk keseredve, huju-ju-ju-jujj! Aki miránk irígykedik, rázza a hideg tavaszig, hu-ju-ju-ju-jujj! Fussál hideg, fussál tél, mert a tavasz utolér, hu-ju-ju-ju-jujj! Ez a leány olyan szép, mint a három lábú szék, hu-ju-ju-ju-jujj! Ez a legény olyan csalfa, most is félre áll a bajsza, huju-ju-ju-jujj! D. Lélekgyógyító zene egy új orgonáért Különös hangzás töltötte be a Béke téri Jézus Szíve templomot február 21-én este 7 órakor. A Muzsikával egy új orgonáért elnevezésû adománykoncert mostani estjén Lovász Irén énekesnõ csodálatos tolmácsolásában hangzottak fel többek között Balassi Bálint világi énekei, valamint XVI XVIII. századbeli, régi, magyar istenes énekek, illetve Balassi kortársainak megzenésített versei és a híres csíksomlyói Kájoni-kódex dallamai is. De nem csupán Lovász Irén csengõ- és lélekgyógyító hangja örvendeztette meg az érdeklõdõket; hangszeres kürt és harsona elõadásban a barokk zeneirodalom, sok népzenei elemet használó, kimagasló alakjának Georg Friedrich Händelnek Tûzijáték címû mûve is. Lovász Irén a nagyböjt tiszteletére egy moldvai csángó dalt is elénekelt. A K. Halász Mária szervezésében ismét megrendezett jótékonysági adománykoncerttel a leégett templomi orgona helyreállítására gyûjtenek. F. E. Tehetséggondozás képzõmûvészpalánták számára T i s z t e l t S z e r k e s z t õ s é g! salád. Talán egyre kevesebben tudjuk, C hogy valójában mit is jelent ez szó. Persze mindenki tudja, hogy mi ez. Esténként ide járunk haza, ez az a hely, ahol enni kapunk, ez biztosítja a fedelet a fejünk fölé és sajnos egyre ritkábban ez adja a szeretet érzését is. Valójában nincs semmi különös ebben, talán könnyedén tovább is siklunk felette és az élet egyéb, más és sokkal fontosabb dolgaira figyelünk. Valahogy meg kell élni... Kell szerezni munkahelyet. Aggódni kell a törvények miatt, vagy éppen a munkatársunk hülyeségei miatt kell szenvednünk egész nap. Aztán amikor hazaérünk, örülünk, ha egy kicsit leülhetünk, nézhetjük a TV-t és esetleg megihatjuk azt az egy sört. Valójában mi is a család? Miért létezik? Talán jobb, ha egy kicsit távolabbról indulunk. Van egy országunk. Vannak kisebb-nagyobb ügyes-bajos dolgaink, de valahogy még sikerül ezt a hajót a víz felszínén tartanunk, és nem süllyedünk el. Mit is csinálnak az emberek ebben az országban? Ennél a pontnál talán sok emberben negatív gondolatok és egyéb érzelmek törnek fel, de próbáljunk objektívek maradni. Valaki ugye megtermeli az ételt. Van, aki ruhákat készít. Van, aki villamost vezet és van, aki oktat másokat az iskolában. Néhányan zenészek vagy egyéb mûvészettel foglalkoznak. Ideális esetben ezek a tevékenységek mind az Emberért vannak. Azért, hogy legyen mit enni, legyen mit felvenni. Azért, hogy jobb életünk legyen. A Család A Mûvészpalánták Alapítvány támogatásával tavaly 8 csepeli általános iskolás diák vehetett részt egy olyan különleges rajzos Mesterkurzuson, ahol Lacza Márta Munkácsy-díjas festõmûvész és férje, Dékány Ágoston grafikusmûvész segítségével gyarapíthatták és rendszerezhették ismereteiket a témaválasztás, a kompozíció, a színharmónia tantárgyaiból. Bíró Renáta, Dajka Dávid, Gyulai Rebeka, Kocsis Barbara, Papp Melinda, Paulus Adrienn, Párducz Rebeka és Varga Dani ez idõ alatt jó néhány szép és látványos alkotást is (rajz)papírra vetett, melyekbõl február 9- én nyílott kiállítás a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház nagytermében. (A gyermekek valamennyien a Csepel- Sziget Ifjú Tehetségei Képzõés Iparmûvészeti Kiállítás díjazottjai, s nagyrészt a gróf Széchenyi István-, illetve a Kölcsey Ferenc-iskolák diákjai.) A megnyitó ünnepségen két csepeli kistáncos: Tarczali Bernadett és Szommer Dávid adott ízelítõt a Mezõföld néptáncmûvészetébõl, a kurzus résztvevõi pedig szép könyvajándékokat vehettek át kitartásuk, szorgalmuk, s persze kétségtelen mûvészi érzékük elismerése képen. A rendezvény kapcsán Kreiszné dr. Paál Sára, a Mûvészpalánták Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta: alapítványuk ben jött létre azzal az elhatározással, hogy elõsegítse a különféle mûvészeti ágakban tehetséget mutató csepeli gyermekek fejlõdését. E célt szolgálja az évente megrendezett, immár ötödik alkalommal megtartott rajzi Mesterkurzus is, melynek sikeréhez igen sok csepeli mûvész és pedagógus járult hozzá idén is színvonalas és elkötelezett munkájával. A Mûvészpalánták Alapítvány jegyzi továbbá a szintén komoly hagyományokra visszatekintõ és nagy népszerûségnek örvendõ Szeretném magam megmutatni vers-, mese- és novellaíró pályázatot, valamint a Hon-és Népismereti Napok eseménysorozatát is. A nyaranta megrendezett tehetséggondozó tábor pedig (melynek Balatonboglár a helyszíne) fiatal számára biztosít minden évben kiváló lehetõséget a népmûvészet és népi kultúra kincseinek megismerésére, s persze a gondtalan pihenésre, szórakozásra egyaránt. Szívesen és látható örömmel beszéltek a gyermekekkel együtt töltött idõszakról a Mesterkurzust vezetõ mûvészházaspár tagjai, Lacza Márta és Dékány Ágoston is. Megemlítették például, hogy azért invitálták meg kis tanítványaikat a saját mûhelyükbe, hogy minél otthonosabb hangulatban, minél életszerûbb körülmények között mutathassák be nekik az alapvetõ technikai fogásokat, taníthassák meg nékik a szükséges képzõmûvészeti alapismereteket. Mert ami a színekbeformákba lelket lehelõ, ragyogást varázsló alkotó fantáziát illeti, azzal a kis mûvészpalánták már maguk is nagyszerûen fel voltak fegyverkezve, s a felnõtt kollégáknak csupán a jelképes kapukat kellett kitárniuk ahhoz, hogy a gyermeki képzelõerõ szabadon szárnyalhasson D. És hogy jön itt a képbe a Család? Ha megfigyeljük, láthatjuk, hogy a munka nem mindig jár jó szájízzel. Nem mindig könynyed. Sõt! Ha valamit igazán, de igazán el akarunk érni, akkor lehet igen-igen kemény is. Ha valaki állandóan csak keményen dolgozik, akkor kiveszhet belõle a boldogság, a lelkesedés érzése. Valahogy eltûnik az a vágy, ami elõször még ott égett bennünk. Mit tehet a Család? A családnak igenis megvan a saját funkciója! Ez az a hely, ahol az ember újra feltöltõdik energiával, ahol mindenki új lendületet kap. Sõt, tovább megyek! A család a társadalom építõköve! Ez pontosan az a lépcsõfok, amely megelõzi a munkát. És ez az a tartó elem, ami megtartja a munkát egy igen magas és büszke színvonalon! Ki szereti az olyan munkát, amit kényszerbõl végeznek? És milyen eredményei vannak? És milyen eredményeket produkál az a munka, amely mögött ott a lelkesedés, a vágy és az energia? A családban közös célokat lehet alkotni. Ha valaki úgy végzi a munkáját, hogy közben ott van mögötte a család teljes támogatása is, akkor a munka igen nagyszerû lehet. Akár egy játszma, ahol a sportolót több ezer nézõ biztatja, hogy meg tudja csinálni. És meg is csinálja! És menjünk még egy kicsit távolabb! Mennyivel jobban tudna mûködni egy ország, ha mindenki teljes erõbedobással és teljes energiával, lelkesen végezné a munkáját? Talán 3 hónap alatt elvégeznénk annyi munkát, mint amit azelõtt 10 év alatt sem tudtunk. Az emberek keresik a kiutat a válságból és a rossz anyagi helyzetbõl. Talán távolra tekintenek, és valahol messze keresik a megoldást. Pedig itt van elõttünk: a család az. Egy õszinte, bizalmon és megbecsülésen alapuló család a társadalom erõmûve! Itt keletkezik az igazi energia! És ezt nem igazán nehéz felépíteni. Csak meg kell beszélni a dolgokat. És lehet, hogy sokszor meg kell beszélni. És talán kell hozzá némi türelem is. De végül elkezd valami épülni. És aztán növekszik, és aztán még jobban növekszik. Talán van remény. Hát kezdjük el! Hidvéghy Róbert KÉPZÉSEINK Nyolc évfolyamos Gimnázium (4+4) Általános iskola 5. osztályától középiskola 12. osztályáig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Ének-zene: Emelt szintû ének-zene Zenei tagozat: Klasszikus zenész: Jazz-zenész: Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Öt évfolyamos Zenemûvészeti Szakközepiskola (4+1) Középiskola 9. osztálytól 13. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Négy évfolyamos Gimnázium (4) Középiskola 9. osztálytól 12. osztályig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Érettségi utáni 3 éves zenész szakképzés (3) Középiskola 13. osztálytól 15. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Érdeklõdni: 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 121. Tel.: 06 (1) Web: Csepeli Szabó Béla: Piros alma Házasságunk 65. évfordulóján változatlan szeretettel Máriának PIROS ALMÁT vittem haza tegnap este, messze tûnõ tájak útjait keresve, halkan fütyörészve ballagtam a szélben, s almaízû esték lebbentek elébem. Jó egy néhány éve, nyári délután volt, fent a kéklõ égen, aranyalma lángolt, és a fénylõ égbolt, ráborult a drága, szélben ringatódzó szelíd almafákra. Õ SZÉP kis parasztlány. ÉN legényke voltam, amikor meglátott éhesen, kopottan, zavartan letépett egy gyönyörû almát: Jó ízû, édeskés szólt és pír égette arcát, az úré, de tudja, apám ápolgatja, súgta szégyenkezve, hogy a másét adja. ezen felderülve jóízût kacagtunk, s a piros almába egyszerre haraptunk akkor lett a párom, szerelmem, hû társam: összeért a szánk a tûzpiros almában Jó néhány év elszállt, de még ma is érzem elsõ édes csókját az almák ízében ESTE IS. Mikor a két karomba zártam, megcsillant az emlék szeme sugarában forgatta az almát, nézte, egyre nézte, ezüstkontyú anyja jutott az eszébe, a távoli kertre gondolt elmerengve, szabad öregére s fellobbant a kedve: KI TUDJA? Lehet, hogy ugyan az a fácska, küldte ezt az almát CSEPEL piacára, amelyik ott, akkor, fölénk borult lágyan, Ott messze a kéklõ hevesi határban? VÖRÖSMARTY SZAVALÓVERSENY. A KIRÁLY-ERDEI-MÛHELY családi, szellemi alkotó közösség Vörösmarty Mihály / / születésének 210. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdet a csepeli általános iskolák felsõ tagozatos és a középiskolás tanulók részére. A szavalóversenyre május 8-án, szombaton kerül sor az Erdei Éva Galériában Csepelen, a Kondor utca 29.-ben. A szavalóverseny anyaga mindkét korcsoportban: Vörösmarty Mihály: Szózat és Vörösmarty Mihály bármely szabadon választott költeménye. Jelentkezni május 1-jéig lehet név, iskola, felkészítõ tanár és a szabadon választott vers megjelölésével Erdei Évánál telefonon: , en: vagy személyesen a Kondor utca 29.-ben. A versenyzõk öltözékével kapcsolatosan elvárás a fehér ing, illetve a fehér blúz. A legtehetségesebb, legfelkészültebb versenyzõket a szakértõ zsûri díjazásban részesíti. Örömteli, eredményes felkészülést kívánok! Erdei Éva

9 CSEPEL, március 12. PROGRAMAJÁNLÓ 9 Filmtörténeti sorozat A Csepeliek Mûvelõdéséért Közalapítvány és a Csepel Galéria szervezésében FILMTÖRTÉ- NETI SOROZAT indult el március 11-én a Csegartban. Elsõ alkalommal INGMAR BERGMAN A hetedik pecsét címû filmjét mutatták be. A filmvetítések elõtt bevezetõ-ismertetõ hangzik el a rendezõrõl, s az adott filmkorszakról. A vetítések után beszélgetéssel zárul az est. A belépés díjtalan. A TERVEK szerint látható lesz majd: TATI, JACQUES: Hulot úr nyaral (1953); BUNUEL, LUIS: A burzsoázia diszkrét bája (1972); GODARD, JEAN-LUC: Bolond Pierrot (1965); TRUF- FAUT, FRANCOIS: Jules és Jim (1961) és 451 Fahrenheit (1966). TARKOVSZKIJ, AND- REJ: Andrej Rubljov (1966); MIHALKOV, NYIKITA: Etûdök gépzongorára (1976); WEN- DERS, WIM: Berlin felett az ég, (1987). SURA, CARLOS: Bunuel és Salamon király asztala (2001); ABULADZE, TENGIZ: A kívánság fája (1976); KURO- SZAVA, AKIRA: Álmok (1990); KLIMOV, ELEM: Búcsúzás (1983); FASSBINDER, RAINER WERMER: Maria Braun házassága, Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) CSEPEL SZÍNHÁZ: Április 14-én, szerdán, 19 órakor: ZORÁN koncert. Március 25-én, csütörtökön, 10 órakor, a Grimm-Busz Színház mûsora: Az okos Nyuszi. Mesejáték. Március 27-én, vasárnap, 10 órakor, HÉTVÉGI MATINÉ: a Fogi Színház elõadása Húsvéti készülõdés a Százholdas Pagonyban. Húsvéti zenés mesejáték. Április 22-én, csütörtökön, 10 órakor óvodás bérleti elõadás a Brass in the five elõadásában: Brass Cirkusz. Fergeteges cirkuszi elõadás egy minden lében kanál porondmester irányításával. Április 22-én, csütörtökön, 14 órakor kisiskolás bérleti elõadás a Brass in the five elõadásában: Irány Rió hat utcazenész egy véletlen folytán a nagyvárosi forgatagban egymásra talál MÛSOROK: Március 30-án, kedden, órakor HÚSVÉTI MUZSIKA. A Csepeli Munkásotthon Koncert Fúvószenekarának hangversenye gyermekeknek. közremûködnek a Herman Ottó Általános Iskola és az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékei. Vezényel: Péntek János karnagy. Március 23-án, 17 órakor a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubban Sinka István költészetérõl tart elõadást Halász Imre költõ. EGYÉB: Március 20-án, szombaton, 9 13 óráig Baba-mama börze és vásár. OKTATÁS: TÁRSASTÁNC oktatás minden pénteken 18 órától. Kaya Kalp jóga minden csütörtökön ig. OKJ-s GYERMEKGONDOZÓ és DAJKA, gyógypedagógia aszszisztens szakképzés a Munkásotthonban. T.: Minden kedden és csütörtökön SPORT LEUNG TING WING TSUN KUNG- FU. Az egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszer. 6 éves kortól elkezdhetõ a gyengébb fizikumúaknak és a hölgyeknek is! Tréningek ideje: kedd, csütörtök Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Jamland Hip-hop Tánciskola. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni! Tánctanár: Zsolti. Foglalkozások: szerda, péntek Kölyök hip-hop (6 10 éveseknek). Gyere el, próbáld ki ingyen! Tánctanár: Zsolti. Foglalkozások: szerda Babamasszázs tanfolyam szülõk részére. (Heti egyszer 1 óra, 5 héten át). Vezeti: Motyovszki Borbála. A tanfolyam 5 fõ jelentkezése esetén indul. Foglalkozás: csütörtök Alakformáló nõi torna minden korosztálynak! Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó. Foglalkozások: hétfõ, szerda Az ovis karate (3 7 éves korosztály) két részbõl áll: karatéból és játékosságból. Vezeti: Mohácsi Erika karate oktató. Foglalkozások: hétfõ Ovis szinpadi tánc. Vezeti: Mohácsi Erika. Foglalkozások: szerda Hastánc. Kezdõ tanfolyam indul, csütörtökönként ig. Újrakezdõk, haladóbbak csütörtökön ig. Vezeti: Balás Emese. Jóga a mindennapi életben felnõtteknek, illetve 14 éven felüliek számára. Vezeti: Füzesi Ilona, a Józsefvárosi Jóga Egyesület oktatója. Foglalkozások: hétfõ PROGRAM: Március 28-án (vasárnap), 17órakor az ÁMK-ban: MUSICAL találkozik MOZARTTAL. A csepeliek mûvelõdéséért Közalapítvány támogatásával fiatal, kezdõ énekesek mutatják be, mit tanultak a 4 hónapos kemény munka után. Népdaltól kezdve, musicalon (Elizabeth, Operaház fantomja stb.) és filmzenén keresztül (Zorro, Arielle) W. A. Mozart Varázsfuvolájából is adunk ízelítõt összehasonlítva Kunze Lévay: Mozart musicaljával. A belépés díjtalan! Betanította K. Halász Mária opera és hangverseny énekes. Zongorán kísér: M. Hajtun Zsuzsa mûvésznõ. KIÁLLÍTÁS: Szeretettel meghívjuk Önt március 26-án órára, PÁNTI Imre festõmûvész kiállításának megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs mûvészeti író. (A kiállítás megtekinthetõ március 26-tól április 21-ig). Erdei Éva Galéria: Dékány Ágoston régészeti grafikáiból Dékány Ágoston grafikusmûvész régészeti grafikáiból nyílik meg kiállítás március 13-án, 17 órakor az Erdei Éva Galériában. A kiállítást megnyitja Bunyevácz Zsuzsa író. Közremûködik Sárkány István, a Csegart igazgatója. A kiállítás megtekinthetõ április 16- ig, a Kondor utca 29. szám alatt. Elõzetes bejelentkezés szükséges: Hricsovinyi Galéria: Szíjjártó Árpád emlékkiállítása Szíjjártó Árpád-emlékkiállítás nyílik március 18-án, 17 órakor a Hricsovinyi Galériában. A kiállítás-megnyitóra minden érdeklõdõt szeretettel várnak. Megjelent a Dunatükör A Dunatükör címû irodalmi, mûvészeti és kulturális folyóirat legújabb számát március 17-én, 17 órakor mutatja be a Petõfi Irodalmi Múzeumban P. Papp Zoltán fõszerkesztõ. Fellép Barbinek Péter színmûvész. Zenél Bolla Gábor szaxofonon és Orbán György bõgõn. A belépés díjtalan. Kiránduljon velünk! Hajókirándulás a Csepel-sziget körül A Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület és a FSZEK csepeli könyvtárai hajókirándulást szerveznek május 29-én és június 5-én. (Részvételi díj: 2700 Ft/fõ.) Gyülekezés: 7.30, indulás: 8 órakor a Boráros térrõl, a Monarchia nevû hajóval. Program: idegenvezetés a hajón, zsilipelés 2 alkalommal (Kvassay- és Tassi-zsilip), kiszállás: Dömsöd, Petõfi Múzeum 1 óra; Ráckeve 2 óra pihenõ. (Étkezés: egyénileg.) A hazaérkezés várható idõpontja: 18 óra. A jelentkezés a befizetett részvételi díj ellenében történik, folyamatosan. A kirándulás rossz idõ esetén NEM MARAD EL! Jelentkezés: Sétáló utcai könyvtár 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106. Tel.: ; Csillagtelepi könyvtár 1214 Budapest, Vénusz utca 2. Tel.: ; e- mail: Sz. István úti könyvtár 1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: ; Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény 1213 Budapest, Szent István út 230. Zémann István: Tel.: ; Mobil: 06 (70) ; e- mail: Könyvajánló: Szombathy Viktor: A Csepel-sziget (1961). Horgászbottal a Csepel-sziget körül. Budapest. Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, Magyarország Kisrégiói, Csepel-sziget és a Kis-Duna mente. Ceba Kiadó, 1999.

10 10 REJTVÉNY március 12., CSEPEL Reklám Kalocsai Imre karikatúrájának poénját Mezey László keresztrejtvényében olvashatják ha helyesen megfejtették azt. Jó fejtörést kívánunk! Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A február 12-ei keresztrejtvény megfejtése: TÉNYLEG EZ A CÉGFILOZÓFIÁNK, DE FINOMÍTSON MÉG RAJTA! A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Hódi Attila 1211 Táncsics M. u., Horváth Béláné 1215 Katona J. u., Korsós Kitti 1114 Kanizsai u., Megyeri Ildikó 1213 Cirmos stny., Nagy Judit 1213 Erdõsor u., Török Zoltánné 1214 Völgy u. E számunk megfejtését március 24-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: A csepeli önkormányzat ingyenesen hívható zöld száma: 06 (80) Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Biztonsági õr Emelõgépkezelõ Élelmezésvezetõ Élelmiszer és vegyiáru eladó Étkezdés Hegesztõ Hidegburkoló* Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Kõmûves* Minõsített hegesztõ Pénzügyi-számviteli ügyintézõ Ruházati eladó Szociális asszisztens* Targoncavezetõ Tûzvédelmi vizsga Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ* Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Szállodai szolgáltatás nagy AKCIÓVAL Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím:www.csucs91.hu 1212 Budapest, Erdõalja u. 12. BO-MAN Bútorgyártó Kft. MINTATEREM Ülõgarnitúrák, fotelok, heverõk, franciaágyak KB. 300 FÉLE SZÖVETMINTÁBÓL MÉRETRE IS, Egyedi konyha és szobabútorok, gardróbok, étkezõk HEVERÕ Ft-tól. FRANCIAÁGY Ft-tól. SAROKÜLÕGARNITÚRA Ft-tól. Csepelen március hónapban ingyenes házig szállítás. Cím: Bp. XXI., Szent I. tér, Csepel Mûvek fõkapuján belül, rögtön jobbra. T.: , 06 (70) , 06 (20) Nyitva: H P-ig 7 17-ig, Szo óráig. Hirdessen Ön is a Csepel újságban! A Mátyás Király Általános Iskola kertvárosi környezetben, családias légkörben várja leendõ elsõ osztályosait! Kiemelt profiljaink: ének-zene, illetve számítástechnikainformatika tagozat. További lehetõségek: angol nyelvvizsga, ECDL vizsga, integrált nevelés és oktatás Iskolai elõkészítõk: február 4-tõl, április 1-jéig (csütörtökönként tól ig) Nyílt napok: március 3-án (szerda), 8 12 óráig Elõjelentkezés: február 25-én (csütörtök), óráig Cím: 1212 Budapest, Kolozsvári utca 61. Honlap: Kedves Gyerekek! Kedves Szülõk! Kedves Érdeklõdõk! Mindenkit sok szeretettel várunk a Kazinczy Ferenc Értékközvetítõ és Képességfejlesztõ Általános Iskolába! Iskolánk kellemes kertvárosi környezetben, felújított tornateremmel, világos, tágas terekkel és mûfüves focipályával várja a leendõ elsõsöket. 28 éves iskolánk elnyerte a Csepeli Gyermekekért Díjat és miniszteri kitüntetésben részesült. A es tanévben is 2 elsõs osztályt indítunk, ahol a gyerekek kiválaszthatják a kedvenc tanítónõjüket, eldönthetik, hogy az angol vagy a német nyelv rejtelmeivel szeretnének-e megismerkedni, sõt a legmozgékonyabb csemeték még a sporttagozatra is jelentkezhetnek. Az érdeklõdõ szülõknek tájékoztató értekezletet tartunk február 25-én 17 órakor. Itt találkozhatnak a leendõ elsõs tanítókkal, megtekinthetik az iskolát, tantermeket, tornatermet, ebédlõt, stb., és válaszolunk a kérdéseikre! Iskolánk nyílt napjain pedig megismerkedhetnek a leendõ elsõs tanítókkal tanítás közben, ill. az iskola belsõ életével. Március 8-án és 9-én óra között tekinthetik meg a tanítók óráit. Várunk mindenkit szeretettel! Érdeklõdni lehet Bartok Péter igazgató úrnál a következõ telefonszámon: Címünk: Kazinczy Ferenc Értékközvetítõ és Képességfejlesztõ Általános Iskola 1215 Budapest, Vágóhíd u FIRST-COM First-Com Hungary Kft. Társasház és Ingatlan kezelés 1215 Budapest, Zsák Hugó 4. Tel.: 06 (70) Fax: TÁRSASHÁZKEZELÉS KÖZÖS KÉPVISELET Közös képviselõt keres? Elégedetlen a jelenlegi képviselõjével? Váltana, de nem tudja, hogyan csinálja? Számít önnek a szakmai háttér, gyakorlat, referencia, leinformálhatóság? First-Com Hungary Kft Budapest, Zsák Hugó 4. Tel.: 06 (70)

11 FOTÓ: MUCSI FERENC CSEPEL, március 12. CIVIL SZFÉRA 11 A református egyház tervei Lapunk felkereste a kerületünkben fellelhetõ egyházak képviselõit, és azt kérdezte: mi történt tavaly az egyházkerületben, és milyen tervei vannak az idei évre? Sorozatunkban elõször Temesvári Imre lelkész, a Martinász utcai Csepel-Királyerdõi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában válaszolt kérdésünkre. A tavalyi évet alapvetõen meghatározta az mondja Temesvári Imre lelkész, hogy május 22-én Debrecenben alkotmányozó zsinaton egyesült a Magyar Református Egyház. Ez annyiban érint minden gyülekezetet, hogy egyetemes református egyház jött létre a Kárpát-medencében. Ilyenre az 1800-as évek végén volt utoljára példa. Ezzel is erõsítjük testvériségünket és magyarságunkat, hiszen az összes egyházkerület egy egyháztestbe tartozik. Igyekszünk a világnak jelezni: egységben és szeretetben követjük Krisztust. Az Egyetemes Magyar Református Egyház része gyülekezetünk is, amely kis létszámú. Tavaly számunkra az is eredmény volt, hogy meg tudtunk maradni, hiszen kevesen járnak ide számszerûleg, de annál családiasabb a közösség. Jelenlegi épületünk elég régi, ráférne egy nagyobb karbantartás. A gyülekezetünkben az is nagy szó, ha néhány emberrel többen vagyunk egy-egy vasárnap. A növekedés jele, hogy konfirmációi oktatásban jelenleg hat fiatal vesz részt. Örömmel tölt el, hogy a tagok száma pár fõvel növekedett. Nálunk jellemzõen családias a légkör, majdnem mindenki ismer mindenkit, hiszen vasárnaponként harmincnegyvenen vagyunk. A gyülekezet nagy lehetõsége, hogy tagjaink (és bárki) úgy lépjenek be az imádság házába vasárnap, hogy lélekben meg tudjanak újulni a hasonló hitû emberek között. A tavalyi év szép pillanata volt még, hogy templomunkba egy új Úr asztala készülhetett. A református templomokban az Úr asztala van a középpontban, hordozza Isten igéjét: a Biblia fekszik rajta. Advent elsõ vasárnapján vehettük használatba, önkormányzati támogatásból, amiért ezúton is köszönetet mondunk. Idei reményünk: megvalósulhat a gyülekezet több évtizedes álma, a templomépítés. Bár nem teljesen új templomot építve, amelyre ma nincs lehetõség, hanem egy épület használati jogát megkapva és azt felújítva jöhet létre új gyülekezeti hely Királyerdõ szívében, ahol nagyobb templomtér áll majd rendelkezésünkre közösséget formálni. Bizakodunk a megvalósításban. Mucsi Ferenc Együttmûködésben a kerületért Rend, tisztesség, felelõsségérzet Fodor Tímea pv. fõhadnagy szeptember 1-je óta irányítja a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság csepeli kirendeltségét. Az elõtte álló feladatok sokrétûek és nagy kihívást jelentenek, hiszen elõdje, Domonkos Csaba nyugdíjba vonulásával a megelõzési és védelmi folyamatokat zökkenõmentesen kellett átvennie. Egy új vezetõnek kiemelt feladata a kerület társszerveivel, vállalataival, intézményeivel és a lakossággal történõ kapcsolat minél magasabb szintre emelése. Az új kirendeltségvezetõ eddig életének minden állomásán becsülettel megállta a helyét õszinte elhivatottságot érez szép hivatása iránt, s máris konkrét tervekkel rendelkezik tájékoztatási tevékenységük még hatékonyabbá tételére Miként alakult a kirendeltségvezetõ szakmai pályafutása a Csepelre érkezését megelõzõ idõszakban? A Debreceni Egyetem Természettudományi Karán szereztem vegyészdiplomát, s már tanulmányaim idején is, illetve ezt követõen kutatóvegyészként a klór-dioxid mint a klór alternatívája képzõdési reakcióinak kinetikai vizsgálatával foglalkoztam. (A klór-dioxid az ivóvizek és szennyvizek fertõtlenítése során számos elõnnyel rendelkezik a klórral szemben.) Közben azonban állásajánlatot kaptam az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságtól, és 2005-ben meg is kezdtem a munkámat a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Védelmi és Hatósági Osztályának Lakosságvédelmi Csoportjában kiemelt fõelõadójaként. Mindez nem volt természetesen elõzmény nélküli döntés: már a szülõi házban megtanultam becsülni a rend, a tisztesség, a mások iránti felelõsség értékeit, s épp ezért nyolc évvel ezelõtt jelentkeztem a polgári védelem kötelékébe akkor még sikertelenül Örömmel mentem tehát az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság területi szervéhez, ahol az ott végigdolgozott 4 esztendõ során megismerhettem a polgári védelem feladatait, megtapasztalhattam a fontos döntések felelõsségét, megismerhettem a hatékony vezetõi munka legfontosabb összetevõit 2009 nyarán meghirdetésre került a Csepeli Polgári Védelmi Kirendeltség megüresedett vezetõi beosztása. Beadtam a pályázatomat és sikerrel jártam. S mint már szó esett róla, kirendeltség-vezetõi kinevezésem a tavalyi esztendõ szeptember 1-jével vált hatályossá Csak fél esztendõ telt el azóta, s jelenleg máris egy Csepel számára különös jelentõségû kérdéssel, a tavaszi árvizekre való felkészüléssel kell foglalkozniuk a katasztrófavédelem szakembereinek Valóban így van. Február 17-én volt az igazgatóságunkon egy árvízvédelmi megbeszélés, ahol megtudhattuk, hogy az elõrejelzések szerint március végén, április elején fog tetõzni Budapesten a Duna. Ez pedig az ártérbe épült ingatlanokra a körülmények kedvezõtlen alakulása esetén FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Fodor Tímea most is veszélyt jelenthet majd. Bizton állíthatom azonban, hogy mind hivatásos szakembereink, mind jól kiképzett polgári segítõnk a lehetõ legfelkészültebben fogadják majd az esetleges árvizet. A veszélyhelyzetek kezelésének, legyen az árvíz vagy vegyi baleset, elengedhetetlen feltétele a felkészülés mellett az együttmûködés, a jó munkakapcsolat a társszervekkel, a Kerületi Védelmi Bizottság tagjaival. Nehéz helyzetben ugyanakkor a fõvárosi kerületek polgári védelmi kirendeltségeivel is számíthatunk egymásra, a kölcsönös segítségnyújtásra. Mindezeket elõrebocsátva nem lehet eléggé kihangsúlyozni ugyanakkor azt, hogy milyen meghatározó jelentõsége van munkánk eredményessége szempontjából a lakosság hatékony tájékoztatásának és felkészítésének. Kerületünkben e célt szolgálja többek között az a már hagyományosnak tekinthetõ Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny, melyet idén április 15-én rendezünk meg a Hollandi úti Ifjúsági Táborban. Március második felében elérhetõvé válik továbbá a honlapunk is a (www.csepelipolgarivedelem.hu), melyen az érdeklõdõk pontos tájékoztatást kaphatnak azokról a természeti és civilizációs katasztrófákról, amelyekkel számolnunk kell a kerületünkben, veszélyességi fokozatukról, a követendõ magatartási szabályokról, valamint természetesen az éppen aktuális hírekrõl és eseményekrõl is * * * Fodor Tímea pv. fõhadnagyot, a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXI. kerületi kirendeltségének vezetõjét a március 1-jei Polgári Védelem Napja alkalmából Tatár Attila tûzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója soron kívül elõléptette polgári védelmi századossá. Gratulálunk! D. Korszerû, sokoldalú oktatás és szakmai értékek Kerületünk egyik legpatinásabb, leggazdagabb múltra visszatekintõ tanintézménye a Lajtha László Általános Iskola. Jogelõdje, a Csepeli Kossuth Lajos utcai III. számú körzeti állami iskola ugyanis több mint 80 esztendeje, 1929-ben kezdte meg mûködését. Az iskolának jelenleg is otthont adó Csete Balázs utcát hívták így akkoriban, egészen 1950-ig, amikor is elnevezése Ligeti Károly utcára változott. A Ligeti Károly utcai Általános Iskola 1972-ben költözött mostani, korszerû és világos belsõ terekkel, valamint tágas udvarral büszkélkedõ épületébe (egykori helyén ma az elefántos játszótér található), s 1994-ben vette fel aztán a magyar zenetörténet kiemelkedõ személyiségének, a zeneszerzõként, népzenekutatóként és zenepedagógusként is maradandót alkotó Lajtha Lászlónak a nevét. A névválasztásnak szimbolikus jelentõsége van, hiszen az iskolában immár 40 éve folyik kiemelt óraszámban és kiemelkedõ eredményességgel az ének- és zene-tagozatos képzés, melyet jelenleg egy kiemelkedõ képességû szaktanár, Hollós Ágnes neve fémjelez. (Az emeltszintû énekoktatás csoportbontásban történik úgy, hogy közben az évfolyam másik része testnevelés-órán vesz részt.) Az elért sikerek FOTÓK: MIZIK ZSUZSA meggyõzõek: mind a kerületi, mind pedig a fõvárosi szintû ének-, illetve népdal-versenyeken kiválóan szerepelnek az itteni diákok, az iskola énekkarai (egy az alsó, egy a felsõ tagozaton) rendszeresen az arany minõsítést érdemlik ki, nemrégiben pedig elnyerték a Fõváros Kórus-díját is. Külön is említést érdemelnek a énekes szívû gyermekek számára megteremtett számos szereplési lehetõség közül az évente megrendezett, mindig nagy érdeklõdést kiváltó és nagysikerû Karácsonyi Koncertek, melyeknek felváltva ad otthon a kispesti Nagyboldogasszony fõplébániatemplom, illetve (mint idén is majd) a csepeli Jézus Szíve templom. A tanintézetben igen hatékony hangszeres képzés is folyik a Fasang Árpád Zeneiskola szaktanárainak közremûködésével. Az iskola kínálta lehetõségek széles tárházából másodikként tán a szintén emelt óraszámú testnevelés, illetve a különösen gazdag és eredményes sportélet jelentõségét lehet kiemelni, szintén egy kivételesen elkötelezett és felkészült szaktanár, Várnainé Körber Éva irányítása mellett. Valamennyi labdajátékban, az asztaliteniszben és a birkózásban is különlegesen eredményesnek bizonyulnak az itteni diákok, jól kihasználva nyáron az udvari sportpályák és sporteszközök, télen a jól felszerelt tornaterem adottságait, valamint a mindennapi testnevelés órák nyújtotta plusz erõt és ügyességet. Az iskola az általános fizikai fejlõdés biztos garanciáján túl más sportlehetõségeket is kínál diákjainak, a ritmikus sportgimnasztika kapcsán. Ezek a lányok (a magyar és nemzetközi bajnokságok sorozatos gyõztesei) az iskola és az érintett sportkör együttmûködésének eredményeképpen valódi sportiskolai körülmények között készülhetnek a versenyekre: az iskola délelõtt eljuttatja õket az edzésre, ezt követõen pedig gondoskodik hazahozatalukról, valamint (külön napköziben, az e feladatra felkészült pedagógusok közremûködésével) megfelelõ színvonalú oktatásukról is. A nemrégiben megalakult erzsébeti vizipóló-klub vezetõje, Borkai Zoltán olimpiai bajnok is megkereste már a Lajtha László Általános Iskola igazgatóját, Kiss Imrénét egy hasonló jellegû együttmûködésre vonatkozó kéréssel. Ami pedig magát a szûkebb értelemben vett oktató-nevelõ munkát illeti, e téren is az átlagosnál jóval többet, jóval értékesebbet nyújt diákjainak a patinás tanintézmény. Így a tanítók már az elsõ osztályban biztos olvasási, írási, számolási készségeket alakítanak ki, s elkezdõdik (játékos, kedvcsináló módszerekkel persze) az angol és német nyelvoktatás is, melyet aztán a negyedik évfolyamtól intenzív, kiscsoportos jellegû nyelvoktatás koronáz meg. Aki igényli, azt ingyenesen felkészítik az alapfokú Pitmann-nyelvvizsgára. Az átmeneti nehézségekkel küzdõ tanulók ingyenes korrepetálásban részesülhetnek, a valamely téren különösen jó adottságokkal rendelkezõ diákok ugyanakkor igénybe vehetik a személyre szóló, hatékony tehetséggondozás lehetõségét. (A matematika tanítása pedig a 3. osztálytól fogva már eleve képesség szerinti csoportbontásban történik. Matematikából és magyar nyelv és irodalomból is a nyolcadikosok középiskolai elõkészítõ foglalkozásokat vehetnek igénybe úgy, hogy az erre szakosodott oktatási vállalkozásoknál több tízezer forintba kerülõ felkészítõ képzés számukra itt az iskolában ingyenes ) Ötödik osztálytól kezdve a hatékonyságot garantáló kiscsoportokban oktatják a számítástechnikai ismereteket, vagyis minden gyermek külön, saját gépen dolgozhat a jól felszerelt szaktanteremben. Különleges értékeket képvisel a gazdag iskolakönyvtár. Speciális szolgáltatásként fejlesztõpedagógus segíti a tanulási- és viselkedési nehézségekkel küzdõ tanulókat, ezen kívül pedig logopédus, gyógytornász, valamint iskolapszichológus szakértelmét is igénybe vehetik itt a gyermekek. Egy abszolút korszerû és hatékony segédeszköz, a MindLab névre hallgató oktatási program (mely az Adyprojekt keretében jutott el az iskolába) valamennyi itt tanuló diáknak lehetõséget nyújt a tudatos és innovatív gondolkodás fejlesztésére, direkt e feladatra kiképzett pedagógusok értõ felügyelete mellett. Az iskola minden jelentkezõ számára étkezési lehetõséget, tartalmas napközis ellátást biztosít (az iskola pedagógusai különben reggel 6-tól 17 óráig biztosítják a szakszerû ügyeletet) s ezen túl is, délutánonként igen sikeres és népszerû nyelvi, kézmûves és sport szakkörök segítik a szabadidõ színvonalas eltöltését. (A dráma szakkört például képesített színész vezeti.) A tanulók számára minden évben tanulságos erdei iskolákat, jó hangulatú osztálykirándulásokat, a tanítási szünetben pedig színvonalas nyári táborokat szerveznek. De jelest érdemelnek jó hangulatból az iskolai bálok és ünnepségek, például a helyi diákönkormányzat védnöksége alatt megrendezett Suli-Buli is. Érdemes végül megemlíteni, hogy ez a tanintézmény az egyik fontos bázisiskolája a jó nevû Apáczai Csere János tankönyvkiadónak is, ahogy mondani szokás, korántsem véletlenül A többségében már évtizedek óta együtt dolgozó, összeszokott és elkötelezett nevelõi gárda, valamint az iskola diákjainak és szülõinek baráti közössége idén is nagy szeretettel várja új kis elsõseik jelentkezését. Ennek bizonyságaként jelenleg is folynak már az ingyenes német nyelvi, illetve iskola-elõkészítõ foglalkozások az ide készülõ nagycsoportos óvodások számára, március 4- én, 8 órai kezdettel pedig sikeres nyílt tanítási nap volt a Lajtha László Általános Iskolában. A foglalkozásokra jelentkezni ben telefonon ( ), illetve személyesen lehet, és minden reálisan gondolkodó, a pro és kontra érvekkel józanul számot vetõ, gyermekének jól felfogott érdekeit szem elõtt tartó szülõnek õszintén mondom, érdemes is D.

12 12 SPORT, SZABADIDÕ március 12., CSEPEL Meghívó Jubileumi Horgászbálra A háromnegyed évszázados születésnapját ünneplõ Csepel Horgász Egyesület vezetõsége tisztelettel meghívja Önt Jubileumi Horgászbáljára, a Királyerdei Mûvelõdési Házba (Szent István út 230.), május 8-án, 19 órára. Belépõjegyek (melyek magukban foglalják a vacsora árát is) vásárolhatók a CSHE Hollandi úti Horgásztanyáján. A Csepel Horgász Egyesület rajzpályázatot hirdet általános iskolások részére. I. csoport: 1 4. osztályosok; II. csoport: 5 8. osztályosok. Téma: Élet a vízparton. A rajzok bármilyen technikával és A4 méretben készülhetnek. A mû hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, életkorát (osztály), iskoláját, a felkészítõ pedagógus nevét, elérhetõségét. A jogállam is mindenkié! Mindenkinek szüksége lehet szakszerû jogi tanácsokra, információkra, eligazításra vitái rendezésében. A segítség nem függhet senki anyagi helyzetétõl! Ezért indítottuk meg a rászorulók számára fölkészült jogi szakértõink közremûködésével az ingyenes jogi tanácsadást! Ismét várjuk Önöket Csepelen is, március 19-én (pénteken) 16 órától az MSZP Képviselõi irodájában, a Kossuth Lajos u. 67. szám alatt (U alakú, piros színû Szolgáltató Házban), ahol segítséget kaphatnak szakembereinktõl. Dr. Avarkeszi Dezsõ országgyûlési képviselõ is ekkor tartja fogadóóráját. Érdeklõdés: a telefonszámon. A legjobb 100 rajzot kiállítjuk! Csoportonként díjat adunk ki. A mûalkotást kérjük leadni: április 13-ig, a Csepel Horgász Egyesületnél (1213 Budapest, Hollandi út 240.). Az ünnepélyes díjkiosztó május 8-án, 9.00 órakor a Királyerdei Mûvelõdési Házban lesz. Futárverseny lesz Csepelen A Hajtás Pajtás Közhasznú Egyesület ebben az évben Csepelen (a volt Csepel Mûvek területén) kívánja megszervezni az önkormányzat vezetõinek támogatásával a évi Kerékpárosfutár Európa Bajnokságot május én, azaz pünkösdvasárnap és -hétfõn. A nemzetközi futárversenyt tizennyolc éve rendezik meg nagy európai városokban ben Budapest adott otthont a világbajnokságnak a Népstadion és intézményei területén, mintegy hatszáz indulóval a világ minden pontjáról. Az esemény szervezõje akkor is és most is a 2000-ben futárok sport- és szabadidõs tevékenységeinek szervezésére alapított Hajtás Pajtás Közhasznú Egyesület, amelynek munkáját önkéntesek segítik. Idén az Európa Bajnokságra hozzávetõleg háromszáz külföldi és száz magyar résztvevõt várnak. A verseny és annak pályarajza utcarendszerekkel és egyirányú utcákkal a futárok hétköznapi munkáját modellezi, ahol a pálya különbözõ pontjai között kell küldeményeket szállítani. A versenyzõk kiegészítésképpen biciklis magasugrásban, egyhelyben állásban, sprintben is megmérettethetnek. A szervezõk elképzelése szerint a csepeli gyárterület a bajnokság számára szinte tökéletes helyszín, mivel zegzugos utcarendszere városias, de a verseny idõpontjában, pünkösdkor nincs benne a versenyt ellehetetlenítõ forgalom. Külön érdekessége, hogy a magyar kerékpárgyártás bölcsõje és jelenleg is a kerékpár-kereskedelem központja. V. V. 75 éves a Csepel Horgász Egyesület A Csepel Horgász Egyesület 75 éves. Ízlelgetjük ezt a mondatot mint valami gasztronómiai csodát. Ez a kor már megér annyit, hogy számadást készítsünk, elszámoljunk azzal a háromnegyed évszázaddal, amit szeretett egyesületünk megélt. Amikor Weiss Manfréd báró megalakította az egyesületet egy bérelt 9 km-es szakasszal a Ráckevei Soroksári Dunaágból, nem biztos, hogy gondolt arra, hányan fogják áldani nevét a nekik adott szórakozási lehetõségért. Több tízezer ember horgászott, pihent ez alatt a hetvenöt év alatt a Kis-Duna partján a nyaralókban vagy csak a parton. Egyesületünk megalakulása óta egyetlen célt tartott szeme elõtt, mégpedig azt, hogy korra, nemre, hovatartozásra tekintet nélkül mindenkinek, akinek kedve van és betartja a szabályokat, biztosítsa a horgászat lehetõségét. Régebben a különbözõ szabályozások miatt korlátozott számban, jelenleg teljesen korlátlan számmal lehettek, illetve lehetnek a horgászni szeretõk (természetesen a törvényben elõírt vizsga sikeres letétele után) vagy csak a természetet szeretõk tagjai egyesületünknek. Az alapító gyártulajdonos utáni idõszakban nagyon sokan tettek ezért az egyesületért. Felsorolni is nehéz azon személyek nevét, akiknek köszönhetjük létünket, a jelenlegi körülményeinket. Az egyesület elnökei, vezetõségi tagjai és választmányának tagjai, kiegészülve az aktívákkal mindig azt tartották elsõdlegesnek, hogy a csepeli horgászok megtalálják szórakozásukat, a horgászat szépségét. Ez a cél vezérli a mostani funkciót betöltõ személyeket is. Ez a hetvenöt év sikeresnek mondható. Nem volt olyan tartósabb szakasza egyesületünknek, amely nem sikereket, hanem kudarcot hozott volna. Mindig és minden helyzetben megtalálták elõdeink és megtaláltuk mi is azokat a lehetõségeket, amellyel tisztességes keretek között dolgozó és mûködõ civilszervezetet fenn lehet tartani, és fejleszteni lehet. Ennek eredményeként rendelkezünk két jól mûködõ horgásztanyával, melyet a közel kétezer tagunk vehet igénybe. Természetesen ezt a 75 évet szeretnénk megünnepelni horgászainkkal. Egyesületünk május 8-án a jubileum jegyében egész napos rendezvénysorozatot szervez (közgyûlés, gyermekrajz-kiállítás, jubileumi bál), melyre meghívunk minden egyesületi tagot, velünk ünnepelni kívánó kerületi polgárt, partner civilszervezeteket, külföldi partneregyesületeinket. Mészáros Ferenc a CSHE elnöke A március 6-ai Sportgáláról következõ számunkban tudósítunk. Az OBSERVER minket is figyel Gránit sírkõ 1-es síremlék: Ft 2-es síremlék: Ft többféle színben és formában 1214 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 185. Szelepcsényi Tamás: T.: 06 (30)

13 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 10. SZÁM március 12. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Stefán Mihályné (sz. Bozóki Márta) február 17-én, életének 61. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása és az urna elhelyezése március 22-én 12 óra 45 perckor lesz a Farkasréti temetőben (Makovecz terem). TÁRSASHÁZKEZELÉS KÖZÖSKÉPVISELET TÁVHÕLEVÁLÁSBAN JÁRTASSÁG T.: , 06 (20) A gyászoló család KÖZLEMÉNY A Királyerdei Szárcsa Közoktatási és Kulturális Alapítvány ezúton tájékoztat minden kedves érintettet, hogy a SZJA 1 % -ból befolyt forintot az Alapítvány az alábbiakra fordította: - szemléltető eszközök korszerűsítése-bővítése, - erdei iskola, táborok, sportversenyek támogatása, - iskolai rendezvények lebonyolítása. Kérjük, hogy továbbra is támogassák a Szárcsa Általános Iskola alapítványát, a Szárcsa Alapítványt! Az adójuk 1%-át a következő adószámra utaltathatják át: Támogatásukat köszönjük! HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN H IRDETÉS FELVÉTEL szombat-hétfő Avatar szinkronizált, 160 perc, 16 A Hercegnő és a béka 16:15 10:15, 15: , szinkronizált, 95 perc, KN Hajrá Bliss feliratos, 111 perc, 12 kedd-szerda Alvin és a mókusok 2 szinkronizált, 92 perc, 12 Csiribiri 10:30 magyar 72 perc KN California dreamin' Fel N yitva tartás: Hétfő-Szerda: 8-16 óráig, Csütörtök: ig, Péntek: 8-13-ig, szombaton kéthetente 8-12 óráig. Telefonszám: , Cím: Bp Kossuth Lajos u :15 feliratos, 153 perc, 16 március csütörtök-péntek 10:00 szikronizált, 110 perc, KN Varga Katalin balladája magyar, 82 perc, 16 Alkonyat Újhold feliratos, 130 perc, 16 Égenjárók feliratos, 122 perc, 16 Cinema Csepel - Csepel Plaza / 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út / ozinet.hu KÉRJÜK, AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1 %-ÁT EGYESÜLETÜNKNEK. CSEPELI DIÁK ATLÉTIKAI CLUB ADÓSZÁM: FELAJÁNLÁSÁT KÖSZÖNJÜK!

14 II. Csepp március 12. Csepel Ingatlan Kertes kis ház eladó. T.: 06 (30) Magánszemélytől Csillagtelepen kétgenerációs családi ház eladó. I.ár: 32 mft. T.. 06 (20) es telken 52 nm ház berendezéssel, áron alul eladó. I.ár: 10,8 mft. Vagy a legjobb ajánlatért. T.: 06 (20) Lakást cserélnénk, Szigetszentmiklóson 12 lakásos lakóparkban lévő kulcsrakész lakásra! Az ingatlan 75 nm + 10 nm terasz, hozzátartozó kertrésszel és 2 autó részére parkolási lehetőséggel a zárt lakópark udvarán! Surman Edina 06 (30) Dunavarsányon 80 nm-es téglaépítésű, összközműves családi ház eladó gondozott kerttel, garázzsal, tetőtér beépíthető. I.ár: 17,5 mft. T.: 06 (30) Királyerdő elején 280 nm-es, 70 %-os készültségű, új mediterrán típusú ház 280 nöl telken eladó. I.ár: 60 mft. T.: 06 (30) Csepel kertvárosában 130 nm családi ház eladó. I.ár: 36 mft. T.: 06 (30) Soroksár Haraszti út, 1300 nm telken három egyszobás lakással, garázzsal, 28 nm utcai fronttal. Telephelynek, üzleti tevékenységnek kiváló (társasház építésére). I.ár: 29,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben, többszintes, 2 családnak is alkalmas szép kertes családi ház külön-bejáratú kis garzonnal 35,9 mft-ért eladó. Kicsi lakást beszámítok. T.: 06 (20) Tanácsház u.-ban 54 nm-es ház 656 nm-es telekkel eladó. T.: 06 (30) Kertváros és Királyerdő határán eladók új építésű, szép kivitelezésű, sor-, és ikerházak önálló kerttel, gépkocsi-beállóval. Nappali + 4 lakóhelyiség, dupla komfort (2 fürdő), kamra, nagy terasz. Szerkezetkész i.ár: 19,9 mft. T.: 06(20) Új építésű ikerház eladó Királyerdőben 25,9 mft-ért. T.: 06 (20) Legjobb helyen! Kertvárosi 90 nm-es, teljesen felújítandó téglaház betonfödémmel, 600 nm telken 23 mft i.áron eladó. (Tulajdonostól). T.: 06 (20) Bérbeadó egy 80 nm alapterületű, új építésű kulcsrakész ikerház, hozzátartozó 320 nm saját telekhányaddal, parkosított kertrésszel, saját gépkocsi-beállóval! Az ingatlan elővásárlási joggal kombinálva is bérelhető!!! Ha Ön úgy gondolja, hogy idővel bérelt lakásából saját tulajdont szeretne, én megkeresem Önnek a megoldást! Surman Edina 06 (30) Halásztelken, Ilona u.-ban 75 nm-es, 3 szobás + konyha, étkező, nappali, fürdő, külön WC-s ikerházi lakás 10 nm terasszal, 360 nm önálló telekrésszel, választható belső burkolattal 18 mft-ért eladó. T.: +36 (20) Halásztelken az András u.-ban 160 nm-es, 5 szobás + konyha, étkező, nappali, fürdő, külön WCs, dupla komfortos, kétszintes, garázsos ikerházi lakás 24 nm terasszal, 472 nm önálló telekrésszel, öntözőrendszerrel, faházzal, automata kapukkal, 8 cm-es dryvittal, két családnak is alkalmas, 32 mft-ért eladó. T.: +36 (20) Eladó fél házrész, 60 nm, összkomfortos a XX. ker. Nagysándor József u.-ban, piachoz közel. 14,5 mft. Érdeklődni: 06 (20) Csepel legszebb lakóparkjában csendes, kertes házas lakónegyedben eladó egy rendkívül igényesen kialakított, 2 szoba nappalis 63 nm-es lakás. A lakáshoz automata öntözéssel ellátott kertrész tartozik. Garázs, fúrt kút, kandalló, egyéb extrák. I.ár: 21,5 mft. T.: 06 (70) Új építésű, 4 lakásos sorházban 98 nm lakások kulcsrakészen eladók extrákkal, novemberi átadással a királyerdei részen. I.ár: 25,5 mft. T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó Csepelen a kertvárosban egy 720 nm-es telek kis, bontandó házzal. I.ár: 21,8 mft. T.: 0036 (30) Hollandi útnál eladó ikerház, 66 nm-es, 2 szobás + 25 nm-es melléképülettel. I.ár: 18,5 mft. T.: +36 (20) Szigetszentmiklóson 82 nm új ikerház-fél 12,5 mft-ért eladó. T.: 06 (30) ÚJ ÉPÍTÉSŰ 80 nettó nm-es, 2+2 félszobás lakás eladó a Mária királyné útján. Ár: 20,9 mft. T.: 06 (20) Szent L. u.-ban 500 nm-es telken 100 nm-es, 4 szobás felújított ház. Ára: 25,5 mft. T.: 06 (20) Kavicsbánya tónál 200 nöl-es megművelt telek 40 nm-es szigetelt faházzal. Villany, víz van. Bekerített. T.: 06 (20) , Királyerdőben eladó újépítésű nappali + 3 lakóhelyiséges sorházi lakás önálló kerttel gépkocsibeállóval 19,9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen 78 nm önálló családi ház 800 nm telken eladó. 24,9 mft. T.: 06 (70) Tihanyi lakóparkban nyárvégi átadással 92 nm-es és 105 nm-es ikerházak 28 mft és 35 mft. T.: 06 (20) Lakihegyen, 98 nm-es újszerű 3 szoba nappali, amerikai konyhás, kétszintes ikerház 100 nöl összközműves telekkel 16,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben eladó nagyon jó állapotú, kétszintes, 5 szobás 2 fürdőszobás ház garázzsal 100 nöl-es telken. Ár: 27,5 mft. T.: +36 (20) Királyerdőben, 2003-ben épült, 2 generáció számára is alkalmas, 4+2 félszobás, 170 nm-es ház 540 nm-es telken, kocsibeállóval eladó. I.ár: 36.8 mft. T.: 06 (30) Dunaharasztiban eladó egy sorház szélső, 58 nm-es lakása kis kerttel, kocsi-beállóval. I.ár: 13,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben, 2003-ben épült, 2 generáció számára is alkalmas, 4+2 félszobás, 170 nm-es ház 540 nm-es telken, kocsibeállóval eladó. I.ár: 36.8 mft. T.: 06 (30) Hollandi út végén pár éves családi ház 2 x 80 nm két szinten, 4 szobás családi ház 150 nöl-ön 36 mft-ért. T.: 06 (30) Királyerdőben 98 nm családi ház 800 nm telken eladó. 21 mft. T.: 06 (70) ben épült, 92 nm alapterületű, teljesen alápincézett (szuterén) családi ház nagy telekkel (912 nm) Csepel központjában eladó. I.ár: 27 mft. T.: 06 (30) Halásztelken, 1994-ben épült, 100 nm-es, 2+2 félszobás, teljesen felújított családi ház eladó garázzsal, 720 nm-es telken. I.ár: 32 mft. T.: 06 (30) Csepelen 3 szobás, amerikai konyhás, kétbeállós garázs, mosókonyhás családi ház eladó. 36 mft. T.: 06 (20) Tihanyi lakóparkban 225 nm-es 4 szoba nappalis extra, újszerű ikerház 180 nöl gondozott telekkel 45 mft. T.: 06 (30) Vadrózsa lakóparkban nm-es ikerházi lakások leköthetők mft. T.: 06 (20) Szent I. tér közelében, csendes utcában, felújított, 26 nm-es garzonlakás, kis kerttel eladó. I.ár: 6.9 mft. T.: 06 (30) Csepelen, rendkívül jó helyen új építésű 110 nm ikerház eladó. 26,9 mft. T.: 06 (70) Csepelen új építésű 76 nm 3 lakásos társasházban lakások leköthetők. 18,8 mft és 19,8 mft. T.: 06 (70) lakásos felújított ház kis telekkel eladó. I.ár: 18 mft. T.: 06 (20) Kertvárosban 190 nöl építési telken, 2-4 lak. társasház építésére alkalmas, bontandó házzal, melléképületekkel. I.ár: 22 mft. T.: , 06 (30) Csepelen a Szent L. u.-ban 120 nöl összközműves telek egyszobás házzal 16,5 mft. T.: 06 (30) Mária királyné úton 180 nöl telken, nm-es kétgenerációs ház. I.ár. 36,5 mft. T.: 06 (20) ben épült 56 nm-es hőszigetelt családi ház, 2 szobás, kerttel, garázzsal és egy üzlethelységgel eladó. Ár: 16,5 mft. T.: +36 (20) Halásztelken, 1994-ben épült, 100 nm-es, 2+2 félszobás, teljesen felújított családi ház eladó garázzsal, 720 nm-es telken. I.ár: 32 mft. T.: 06 (30) Újjáépített 100 nm-es, 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás családi ház garázzsal 27,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben jó közlekedésnél eladó 4 lakásos luxusházban újépítésű tetőtéri nettó 80 nm-es 3 szoba nappalis, gépkocsibeállós kis kertes ingatlan 23,9 mft-ért. Extrák: geotermikus fűtésrendszer, egyedi gyártású extra fa íves nyílászárók 3 rétegű üveggel, 20 cm szigetelés stb. T.: 06 (20) Csepelen, Királyerdőben, 120 nm-es, két családnak is alkalmas ház eladó. Másfélszobás lakást beszámítok. T.: 06 (20) , Szent I. tér közelében, csendes utcában, felújított, 26 nm-es garzonlakás, kis kerttel eladó. I.ár: 6.9 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Damjanich u.-ban 95 nm-es 2+ félszobás családi ház 180 nöl telekkel 23,9 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson új építésű önálló- és ikerházak eladók 10,2 mft-tól különböző méretekben. T.: 06 (30) Királyerdőben eladó új építésű 90 nm-es 1+4 félszobás ház, garázzsal, kertrésszel választható burkolatokkal 26,5 mft. T.: +36 (20) Királyerdőben 170 nöl telken 156 nm, 2 szintes, új építésű családi ház dupla garázzsal 33 mft választható burkolatokkal, kulcsrakészen. T.: 06 (30)

15 2010. március 12. Csepp III. Csepel Királyerdőben 210 nöl telken, 170 nm-es, 4 szobás, felújított ház. I.ár: 29,9 mft. T.: 06 (20) Csepelen az Aradi u.-ban újépítésű ikerház-fél, kétszintes, 120 nmes, akár két generációnak, 80 nmes pincével, garázzsal 39 mft. T.: 06 (30) Kertvárosban 180 nöl telken 98 nm-es 2 sz. hallos téglaépítésű cs. ház. I.ár: 24 mft. T.: , 06 (30) Tököli parkerdőnél 150 nöl közműves, szépen gondozott telek 1+ félszobás kis házzal 6,3 mft. T.: 06 (30) Kertvárosi 95 nm-es családi ház nagyon szépen felújítva + 75 nmes szoba, konyha, fürdőszoba, műhely, garázs eladó. Ára: 29,9 mft. T.: +36 (20) Csepelen a Szentmiklósi u.-nál 130 nöl csatornázott telken másfélszobás ikerház-fél 9,9 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson az M0-nál 180 nöl telken 5 éves, szép állapotban lévő 60 nm-es, kétszintes ház 45 nm-es garázzsal, pincével, fúrt kúttal 13,9 mft. i.áron. T.: 06 (30) Pesterzsébeten a Szigligeti u.- ban 150 nöl telken 90 nm-es, 2 szobás, nappali, amerikai konyhás felújított, gázkonvektoros családi ház 30 nm-es melléképülettel, garázzsal 20,9 mft. i.áron. T.: 06 (30) Lakás Csepel kertvárosában 54 nm gázfűtéses, III. em.-i lakás eladó. I.ár: 10,5 mft. Jó környék, közel mindenhez. T.: 06 (20) Eladó! Ív u.-i lakóparkban újszerű, téglaépítésű, 83 nm-es, 2+2 félszobás, jó elosztású lakásunk. A lakás gázcirkós, klímás, beépített konyhabútor, saját pincerész, zárt udvarban parkoló, játszótér van. I.ár: 17,4 mft. T.: 06 (30) Hatalmas lakás jó áron! Csepelen 129 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás lakás eladó a Szent I. tér közelében. Irodának, rendelőnek kiválóan alkalmas! I.ár: 18 mft. T.: 06 (30) XX. ker. Attila u.-ban 38 nm-es, kívül-belül felújított gázfűtéses téglalakás eladó. Ár: 8,8 mft. T.: 06 (30) Alkalmi vétel! Örököstől eladó felújításra szoruló, tehermentes, I. em.-i, 1+2 félszobás, erkélyes panel öröklakás Csepel központjában. Műanyag nyílászárók és ajtórács van. I.ár: 8,4 mft. T.: 06 (20) Ív u.-i lakóparkban igényes kivitelű, napfényes, 50 nm-es lakás berendezéssel eladó. Zárt kert parkolóval, légkondicionálás, cirkófűtés, kis rezsi. I.ár: 14 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Dunadűlő u.-i felújított, I. em.-i, 1+2 félszobás lakás eladó. T.: Csepelen a Krizantém u.-ban erkélyes, 85 nm-es 3 szoba nappalis fszt.-i extra lakás gépesítve, berendezve, beépített bútorokkal, saját pincével 14,5 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepi 1,5 szobás, felújított lakásom nagyobbra cserélném értékegyeztetéssel vagy eladnám. T.: 06 (70) , hétköznap 17 óra után. Csere Pesterzsébet és Szigetszentmiklós környékén érdekel. Erdősor u.-ban 84 nm-es, 3,5 szobás, tágas, átalakított szép lakás eladó. I.ár: 14 mft. T.: 06 (20) Lakás eladó, 35 nm. I.ár: 6,2 mft. Érdeklődni: 06 (70) , 06 (20) Szigetszentmiklóson 46 nm-es 1+ félszobás erkélyes, klímás lakás 8,9 mft. T.: 06 (30) Eladó vagy kiadó udvari kis ház. 30 eft/hó 1 hó kaucióval. T.: 06 (20) Csepelen a Krizantém u.-ban I. em.-i, 63 nm-es 2+ félszobás, szépen felújított parkettás lakás, fa beltéri nyílászárókkal, beépített bútorokkal 11 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen, másfélszobás, 50 nm-es, teljesen felújított, erkélyes tégla gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 11.5 mft. T.: 06 (30) Ady úton felújított, erkélyes, 29 nm-es napfényes lakás tulajdonostól eladó. I.ár: 6,9 mft. T.: 06 (30) Csepel központjában 46 nm-es, másfélszobás, teljes körűen felújított lakás 8,5 mft. T.: 06 (30) Királymajorban, másfélszobás, részlegesen felújított lakás csendes, nyugodt környéken eladó. I.ár: 6.8 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Csikó stny.-on, 1+ félszobás, 49 nm-es, részben felújított, gázkonvektoros lakás eladó. I.ár: 11 mft. T.: 06 (30) nm-es felújítandó 1,5 szobás azonnal költözhető lakás eladó. I.ár: 6 mft. T.: 06 (20) szobás jó elrendezésű erkélyes lakás eladó. I.ár: 8,2 mft. T.: 06 (20) Királymajorban, másfélszobás, részlegesen felújított lakás csendes, nyugodt környéken eladó. I.ár: 6.8 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Nap u.-ban VI. em.-i, 55 nm-es 2 szoba nappalis felújított lakás beépített Ikea konyhaés előszobabútorral: 8,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Nyuszi stny.-on újszerű lakóparkban 105 nm-es 3 szoba nappalis kétszintes lakás beépített konyhabútorral, gépkocsi-beállóval 23,9 mft. T.: 06 (30) DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Ügyfeleinknek keresünk csepeli öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. Állandóan hívható: 06 (70) Telefon/fax: Eladó 80 nm-es söröző bérleti joga Csepel központjában, teljes berendezéssel 5.5 mft-ért! KIADÓ 06 (70) : 1+2 szobás, felújított panellakás 55 eft-ért Kertvárosban 2 szobás ház 99 eft ELADÓ 06 (70) : Eladó Csepel Nyírfa u.-ban csendes helyen, 33 nm-es, erkélyes, I. em.-i garzon. Azonnal beköltözhető. Kp. 6,6 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Erdősor u.-ban, II. em.-i 61 nm-es 2+ félszobás gázkonvektoros átlagos lakás 12,3 mft. T.: 06 (30) Cirmos stny.-on 49 nm-es,1+1 szobás, gázfűtéses lakás. I.ár: 10 mft. T.: 06 (20) Csepelen a Zrínyi u.-ban, II. em.- i 72 nm-es 3 szobás felújított lakás 10,9 mft. T.: 06 (30) Szent L. úti ltp.-en, 31 nm-es, 1 szobás, teljesen felújított, tégla, gázfűtéses, kis rezsijű lakás eladó. I.ár: 8.4 mft. T.: 06 (30) Eladó Csillagtelepen 50 nm-es 1+2 félszobás, távfűtéses, tehermentes öröklakás. 6,2 mft. T.: 06 (70) Ady E. u.-ban extrán felújított 61 nm-es 2+1 félszobás, IX. em.-i erkélyes lakás 8,5 mft. T.: 06 (30) Csepeli hévtől nem messze, 4 emeletes házban, teljesen felújított, 3+1 félszobás, 86 nm-es lakás eladó. I.ár: 11.9 mft. T.: 06 (30) Csepelen 3 szobás II. em.-i téglalakás eladó. I.ár: 12,9 mft. T.: 06 (30) délután. 1,5 szobás, tehermentes, VII. em.-i panel az Ady E. úton eladó. I.ár: 7,2 mft. T.: 06 (30) , 06 (30) emeletes házban 2,5 szobás, II. em.-i felújított lakás sürgősen eladó. I.ár: 10,9 mft. T.: 06 (20) Csepel központjában, négyemeletes házban, I. em.-i 53 nm-es, átalakított, teljes körűen felújított lakás 2 külön-bejáratú szobával, nagy étkezőkonyhával, beépített bútorokkal, klímával, fűtés szabályozóval felszerelt:10,1 mft. T.: 06 (30) Csepelen eladó-kiadó 2,5 szobás panellakás. T.: 06 (20) Völgy u.-ban, elkerített, parkosított téglaházban, I. m.-i, 2 szobás, 53 nm-es, erkélyes, gázfűtéses jó állapotú lakás saját pincével 9,9 mft. T.: 06 (30) szobás, 70 nm-es, erkélyes, Erdősor u.-i négyemeletesben 12,3 mftért. Csepelen kétlakásos ház 14.9 mftért. Királyerdőben két külön álló ház (80, 115 nm-esek), garázzsal, pincével 605 nm-es telken újszerű állapotban 45.9 mft-ért. Csepeli hévtől nem messze, 4 emeletes házban, teljesen felújított, 3+1 félszobás, 86 nm-es lakás eladó. I.ár: 11.9 mft. T.: 06 (30) Felújított 46 nm lakás eladó az Árpád u.-ban. 7,49 mft. T.: 06 (20) Erdősor úton gázfűtéses, 55 nmes, 2 szobás, felújított lakás. I.ár: 10,9 mft. T.: 06 (20) Szent L. úti ltp.-en, 31 nm-es, 1 szobás, teljesen felújított, tégla, gázfűtéses, kis rezsijű lakás eladó. I.ár: 8.4 mft. T.: 06 (30) Béke téren, téglaépítésű házban, gázkonvektoros, III. em.-i, másfélszobás, 36 nm-es, felújított, átalakított lakás 9,3 mft i.áron. T.: 06 (30) Tulajdonostól 2+ félszobás II. em.-i gázcirkós lakás 12,4 mft i.áron eladó. T.: 06 (20) szobás, felújított, gázkonvektoros lakás 10,9 i.áron eladó. T.: 06 (20) Hév-től 3 percre, háromemeletes házban, 72 nm, 3 szobás lakás 9,6 mft i.áron eladó. T.: 06 (20) Csepelen a Tejút u.-ban fszt.-i, 36 nm-es, másfélszobás, felújított gázkonvektoros lakás beépített, gépesített új konyhával 9,3 mft. i.áron. T.: 06 (30) Erzsébeten, 2004-ben épült, II. em.-i, 53 nm-es, amerikai konyhás, 2 szobás liftes lakás eladó. I.ár: 15.5 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen zöldövezeti környezetben eladó 50 nm-es, 2 szobás, tehermentes öröklakás, alacsony rezsijű, szép konyhával, tulajdonostól. T.: 06 (70) , Csepelen a Szabadság u.-ban II. em.-i, kétszobás, gázfűtésű téglalakás teljesen felújítva, új műanyag ablakokkal, saját pincerésszel 10,9 mft-ért azonnal beköltözhetően eladó. T.: 06 (30)

16 IV. Csepp Csepel március 12. Csepelen, Csillagtelepen a Jupiter u.-ban, csendes, 56 nm-es, két szobás, amerikai konyhás, felújított, gázfűtéses, I. em.-i napfényes lakás parkra nyíló ablakokkal, erkéllyel 14,5 mft-os i.áron eladó! A lakáshoz tároló is tartozik. T.: 06 (20) Csepelen a Krizantém u.-ban III. em.-i 36 nm-es, szép, egyszobás lakás 7,5 mft. T.: 06 (30) Erzsébeten, 2004-ben épült, II. em.-i, 53 nm-es, amerikai konyhás, 2 szobás liftes lakás eladó. I.ár: 15.5 mft. T.: 06 (30) Eladó Bordás u.-ban 2 szobás, gázfűtéses, erkélyes öröklakás. Ablakok kicserélve, biztonsági ajtó, riasztó. 10,5 mft. T.: 06 (70) Csepelen, négyemeletes házban, I. em.-i, 64 nm-es, 2+ félszobás erkélyes lakás 9,5 mft. T.: 06 (30) Eladó tulajdonostól Csepelen, Merkúr u.-ban, fszt.-i, egyszobás (31 nm), tégla, konvektoros lakás. Ár: 6,99 mft. T.: 06 (70) Központban eladó 52 nm-es kétszobás, erkélyes szép, felújított lakás. I.ár: 8,3 mft. T.: +36 (20) Szent I. térnél, teljesen felújított, 129 nm-es, 4 szobás lakás eladó. Irodának és rendelőnek is kiválóan alkalmas. I.ár: 18 mft. T.: 06 (30) Csepelen, sétányokon, cirkófűtéses, IV. em.-i jó állapotú lakás új nyílászárókkal 11,9 mft T.: 06 (30) Csepelen, 1,5 szobás, 46 nm parkettás, járólapos, világos, jó elosztású lakás 5,8 mft. T.: 06 (30) Csepel városközpontjában 1+2 félszobás lakás 6,5 mft i.áron. T.: 06 (30) Csepelen 3 szobás gázfűtéses felújított parkettás és járólapos lakás új konyhabútorral eladó. T.: 06 (30) Csepelen a sétányokon, cirkófűtéses lakások: 70 nm-es 2+2 félszobás II. em.-i lakás 13,5 mft; II. em.-i: 12,9 mft. T.: 06 (30) Eladó Csepel belvárosában 42 nm-es, IV. em.-i (tégla) 1 sz.-ás amerikai konyhás saját hőközpontos lakás. I.ár: 9,3 mft. T.: , 06 (30) Csillagtelepen, másfélszobás, 50 nm-es, teljesen felújított, erkélyes tégla gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 11.5 mft. T.: 06 (30) Szent I. térnél, teljesen felújított, 129 nm-es, 4 szobás lakás eladó. Irodának és rendelőnek is kiválóan alkalmas. I.ár: 18 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Szabadság u.-ban fszt.-i 64 nm-es, 2+ félszobás, gázkonvektoros lakás 12,9 mft. T.: 06 (30) Csere Csillagtelep legszebb legcsendesebb részén, két parkra néző, K-Ny tájolású, erkélyes, 64 nm-es I. em.-i, tehermentes lakásunkat, csepeli kertes házra cserélném, értékegyeztetéssel. T.: 06 (20) , 06 (70) Halásztelken állattartásra alkalmas 800 nöl-es gyümölcsössel 70 nm lakás eladó elcserélhető. T.: 06 (20) Kiadó Kertes kis ház kiadó gyermeknélkülieknek. T.: 06 (30) Kiadó azonnal Csepel kertvárosában 30 nm-es kis ház alacsony rezsivel. 30 eft/hó + rezsi. 1 havi kaució szükséges. T.: +36 (70) Csepelen családi házban önálló összkomfortos lakások brigádoknak kiadók kocsibeállási lehetőséggel. 600 Ft / főtől. T.: 06 (30) Kiadó a Szent Imre téren, téglaházban, III. em.-i, felújított, 2 szobás bútorozott lakás 55 eft + rezsi. T.: 06 (30) Csepelen bútorozott szoba kiadó. T.: 06 (20) Kiadó Csepelen II. em.-i, 1+2 félszobás, bútorozott, légkondicionált lakás a Hév végállomásához közel. 55 eft + rezsi/hó, 2 hó kaució. T.: 06 (30) Királyerdőben összkomfortos cirkófűtéses garzonlakás kiadó nagy terasszal. Kaucióval 55 eft + rezsi. T.: +36 (20) Csepelen, Erdősor u.-ban 2 szobás gázkonvektoros lakás kiadó. T.: +36 (30) Árpád u.-ban lakás kiadó márciustól 45 eft/ hó. 2 havi kaució és 1 havi rezsi szükséges. T.: 14 óra után: 06 (30) Kiadó Csepel központjában 1+2 félszobás, felújított lakás. 50 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: +36 (20) Másfélszobás bútorozatlan panellakás Csepelen kiadó. 40 eft/hó T.: 06 (20) Csepel kertvárosában 2 sz. gázfűtéses, bútorozatlan, III. em.-i lakás azonnali költözéssel kiadó. 50 eft + rezsi + kaució. T.: 06 (20) Csepelen, Csillagtelepen, téglaházban, egyszobás, gázfűtéses lakás hosszútávra kiadó. 45 eft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (30) Családi háznál különálló kettő szoba összkomfort kiadó. 45 eft + rezsi + kaució. T.: Csepelen Lakásszövetkezet kiadja 56 nm-es lakását cégnek (Bt. Kft.), irodának, hosszútávra. T.: 06 (20) Csepelen garzon kiadó. Alacsony rezsi, nyugodt környezet, jó közlekedés. T.. 06 (30) Királymajori 1,5 szobás bútorozott lakás kiadó. T.: 06 (20) Csepelen, 2 szobás, összkomfortos, gázkonvektoros, erkélyes lakás hosszútávra kiadó. 60 eft + rezsi/hó. T.: 06 (20) Kapos u. 1 szoba összk., gázfűtéses, fszt.-i lakás hosszútávra kiadó. 45 eft + rezsi + 1 havi kauc. Érd: v. 06 (20) Csillagtelepi, gázkonvektoros, bútorozatlan, III. em.-i garzonlakás kiadó. 45 eft + rezsi. 2 hónap kaució. T.: 06 (30) Kiadó zöldövezeti 32 nm-es, egyszobás, összkomfortos, gázkonvektoros, I. em.-i, bútorozott lakás a Gubacsi Lakóparkban. I.ár: 50 eft + rezsi. T.: +36 (30) , +36 (30) Kiadó szállás Csepelen a Hév végállomástól 5 percre, 2-3 ágyas szobákban. Képek megtekinthetők: oldalon. T.: 06 (20) Hosszútávra különálló házrész kiadó. T.: 06 (30) Csepel központjában 84 nm-es, 2,5 szoba + ebédlő összkomfortos lakás kiadó. T.: , 17 óra után. A csepeli strandnál háromszobás családi ház kiadó, cirkófűtéses, kocsibeálló, garázs. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepel, Katona J. u.-ban 1,5 szobás, konvektoros, vízórás, parkettás lakás kiadó. T.: 06 (70) Csepelen, családi házas övezetben 1+ félszobás, bútorozott, kábel TV-s utcáról külön-bejáratú lakás kiadó internet lehetőséggel. 45 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: +36 (30) Tel/fax: A Bordás u.-ban bútorozott lakás eladó vagy hosszútávra kiadó. T.: 06 (20) Albérlet azonnal Csepel központ: 1,5 szoba, bútorozott, felszerelt. T.: 06 (30) , Biró. Kiadó 55 nm bútorozatlan 1+2 félszobás lakás. 55 eft + rezsi. 2 hó kaució. T.: 06 (70) Bútorozott szoba központban 30 eft rezsivel, kiadó. T.: Kiadó 3 szobás családi ház a Kis Duna parthoz közel 100 eft-ért. Frissen festve, szuterénes, pincével és garázzsal, szép nagy parkosított kerttel. T.: 06 (20) Csepelen, kertes házban, különbejáratú 2 szoba összkomfort, 65 nm-es lakás 65 eft/hó kocsi-beállással kiadó. T.: 06 (30) , 06 (30) Csillagtelepen 35 nm-es szépen felújított, bútorozott, gázkonvektoros lakás egyéni mérőórákkal, kocsi-beállási lehetőséggel 47 eft + 1 havi kaució. T.: 06 (20) Csepelen 34 nm-es, 1 szobás lakás kiadó. 40 eft/hó + 60 eft kaució. T.: 06 (70) Erdősor úti ltp.-en, Cirmos stny, I. em.-i, 50 nm-es felújított lakás kiadó. T.: 06 (30) ig. Egyszobás, bútorozott lakás gyermekteleneknek kiadó. 43 eft + rezsi + 30 eft kaució. T.: 06 (20) nm-es most burkolt panellakás kiadó. 65 eft + rezsi + kaució. T.: 06 (20) Igényesnek hosszútávra kiadó kétszoba - komfortos, egyedi fűtésű, teljesen felújított, berendezett, I. em.-i lakás a kertvárosban. T.: , 0036 (20) Csillagtelepen 1 szoba összkomfortos lakás párnak, hosszútávra kiadó. 40 eft+ rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (70) Csepelen 2 szobás, gázkonvektoros lakás kiadó. 50 eft + 2 hónap kaució. T.. 06 (20) Bérbeadó 2010 ápr. 1-től Csepel legjobb helyén hosszútávra, kétszobás, üres lakás. 55 eft/hó + rezsi, kéthavi kaució. T.: , 06 (20) Szabadság u.-ban 2,5 szobás, konvektoros lakás kiadó. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen kertes ház. 2 szobás, bútorozott. 65 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (20) Kiadó 40 nm-es 1 sz. nagykonyhás egyedi fűtésű lakás. 45 eft/hó + rezsi. Kaució szükséges! T.: , 06 (30) Garázs Garázs eladó-kiadó Erdősor úti ltp. Garázstelepén a Tihanyi úttal határolt részen. Öntött betongarázs, 22 nm, akna, szellőztetőrendszer, hermetikus ajtó, külön rakodótér. T.: 06 (30) ig. Garázs eladó a temető melletti garázssoron. T.: 06 (30) Telek Jegenye u.-ban 160 nöl építési telek eladó. T.: 06 (20)

17 2010. március 12. Csepp V. Csepel Határ u.-ban 200 nöl építési telek eladó. T.: 06 (20) Építési telek Vadrózsa u.-ban nm eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson zártkerti telek gyümölcsfákkal, kis faházzal eladó. I.ár: 3,9 mft. T.: 06 (20) Eladó 250 nöl-es építési telek Királyerdőben. I.ár: 20,3 mft. T.: 06 (30) Csepeli sóderbányán 320 nöl (1200 nm), új parcellázásban lévő telek eladó. Ár: 2,5 mft. T.: 06 (30) nm építési telek Csepelen eladó. 152-es busztól 100 m-re. T.: 06 (30) Szigetszentmártonban, közvetlen vízparton eladó 20 nm faház 15 nm-es szaletlivel 216 nm-es telken. A telekhez saját stég tartozik, melyet egy gyalogos út választ el a háztól. I.ár: 7 mft- T.: 06 (70) Vizet kedvelők részére optimális fekvésű, közvetlen vízparti, 794 nm-es, összközműves telek Délegyházán a nagy tó partján eladó. 20 m-es megerősített partszakasz, csodálatos panoráma a tóra. Ár: 13 mft. T.: 06 (70) Halásztelken az Ilona u.-ban a Spar Szupermarket mögött, egy kiváló, csendes építési telek eladó. Víz, villany, gáz illetve csatorna be van vezetve, amelyre építkezési engedély, illetve kész tervrajz van. Telek: 708 nm. I.ár: 11 mft. T.: 06 (20) Csepelen Vadrózsa u.-ban 500 nöl építési telek eladó (víz, csatorna, áram van). T.: 06 (30) Csepelen, II. Rákóczi F. úton 260 nöl telek 17,9 mft i.áron. T.: 06 (30) Szigetszentmiklósi telkek 3,25 mft-től eladók. T.: 06 (30) Csepelen, a Hengerész u. közepén építési telek építési engedélylyel eladó. Ár: 20 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson lévő 954 nm-es építési telek eladó. I.ár: 7,8 mft. Csepeli lakást beszámítok. T.: 06 (30) Üzlet Csepelen 60 nm-es, szépen felújított, több helyiséges építmény irodának vagy csendes tevékenységre kiadó. Jól megközelíthető. (Társulás is érdekel). T.: +36 (30) , Piacnál üzlet kiadó. T.: 06 (30) Kétszintes (24/30 nm) üzlethelyiség kiadó Csepelen a Csikó stny.- on. Irodának is alkalmas. T.: 06 (30) Csepel gyártelepen, 2 db ipari csarnok (1500 és 750 nm) teljes közművel kiadó vagy eladó. T.: 06 (30) Csepel Művek területén, központi helyen üzlethelyiségek, raktárak kedvező áron azonnal bérbeadók. T.: 06 (20) Iroda Csepel központjában (Kiss J. alt. u.) eladó, bútorozva is kiadó. T.: 06 (30) , 06 (30) Saját tulajdonú, belvárosi piacon lévő 24 nm üzlet eladó. 1 mft. T.: +36 (20) Átadná eladná tevékenységi körét egy közel 30 éves gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező vállalkozás (daruszerelés, lakatos-, és villanyszerelési munkák) es évre érvényes szerződésekkel, jól felszerelt berendezésekkel (forgácsoló gépek is). T.: 06 (30) nm-es üzlethelyiség kiadó. T.: Volt Posztógyár területén 20, 40, 70 nm-es helyiségek és 100, 150 nm szabad terület bérbeadó. Utcáról is megközelíthető! T.: 06 (30) Oktatás Barátkozás a számítógéppel. Internet, levelezés. Érdeklődő kezdőknek, idősebbeknek, civileknek. Dán Zsuzsa 06 (30) Angoltanár vállal nyelvoktatást és korrepetálást. T.: Egyéni igényekhez igazodó angoloktatás, nyelvvizsga előkészítés cégeknek is. T.: 06 (70) Kisgyermekgondozó, dajka, gyógypedagógia asszisztensképzés. T.: , Kasza Szakképzés. Nyt.: Óvodai dajkaképzés indul április 20-án. T.: , Kasza Szakképzés. Nyt.: osztályosok korrepetálása. T.: +36 (20) Informatika korrepetálást, érettségire felkészítést vállal egyetemista fiú. T.: 06 (20) Spanyol oktatás kezdőtől nyelvvizsgára való felkészítésig. T.: 0036 (30) Diplomás angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. T.: 06 (20) Egyetemista fiú felsőfokú nyelvvizsgával angol korrepetálást vállal. T.: 06 (70) Logopédiai terápia és pszichológiai tanácsadás felnőtteknek és gyerekeknek. Hellipszis Stúdió. T.. 06 (30) , 06 (30) Matek korrepetálást vállalok. T.: Angol nyelvtanítást vállalok! T.: 06 (20) Informatika korrepetálást, érettségire felkészítést vállal egyetemista fiú. T.: 06 (20) Vegyes Nem szeret bevásárolni? Nincs rá ideje? Hívjon, megoldom, ha kell, számlára is. T.: 06 (30) Glutein mentes termékek megrendelhetők, Csepel Művek I. kapu. T.: 06 (20) Keresek régi ipari berendezéseket, műhelybútorokat: vastárolók, fiókos vasszekrények, vas öltözőszekrények, vasasztalok, vasszékek, vaslámpák. T.: 06 (30) vagy Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) Ha nincs segítsége a bevásárláshoz, hívjon! T.: 06 (30) LOTTÓZÓ, JEGYIROD YIRODA nyílt a kertvárosban. Telefonfeltöltés, faxolás, másolás, trafikáru. Nyitva: K-P-Szo. 7-14, Vas Szeretettel várjuk! Csepel, József A u. 50. Szántó Pékség melletti Autósboltban. T.: Egészség Tánciskola. T.: 06 (70) Jóga. T.: 06 (70) Gyógytorna. Kérésére otthonában. T.: 06 (70) Gyógyító, frissítő masszázs a Reggel utcában. Kedvező árakkal! 60 perces masszázs: 3000 Ft. Kizárólag erotikamentes! Érdeklődni: 06 (30) Régiség Tekintse meg a Google-ban: Dinasztia Galéria. Vásárolunk készpénzért 2800 Ft-tól 3600 Ftig tört aranyat, ezüstöt (dísztárgyakat), bútort, képet, hagyatékot. Kérem, hívjon bizalommal. T.: , 06 (20) (A volt budai Skála mellett, fehérvári úti csarnokban). Állat Kukorica, búza kiszállítva 85 Ft/kg. T.: 06 (20) Adás-Vétel Bontott tégla több méretben, termőföld, térkő, betonkeverő 38 eft-ért eladó. T.: 06 (20) Eladó 5 db-os sötét, magas szekrénysor 40 eft., Agria garnitúra 1 kanapé, 1 asztal, 2 fotel, 2 ülőke, mályvaszínű bársony 40 eft., 1 Robotron 202 nagykocsis írógép 8 eft. T.: 06 (20) Alig használt sarok kád (170x70), ill. (20x25) Zala kerámia csempe (új) eladó. (20 nm). T.: 06 (70) Redskins márkájú, 185/85-ös méretre való, fekete színű, háromnegyedes, egyenes fazonú, gombos férfi bőrdzseki kivehető béléssel, kitűnő állapotban eladó 20 eft-ért. T.: 06 (30) Júliusi elvitellel eladó konyhabútorból megmaradt beépíthető rozsdamentes ARISTON 4 égős gázfőzőlap és elektromos sütő fix 35 eft-ért. T.: 06 (30) Fénykép a szerkesztőségben. GIANT 24 (kb 10 éves kortól használható) gyerek kerékpár KITŰNŐ állapotban fix 25 eftért eladó. T.: 06 (30) Kitűnő állapotban lévő, 117 cmes, DLP projektoros Samsung TV fél év garanciával eladó. I.ár: 90 eft. T.: 06 (20) Eladó egy alig használt, 40-es méretű MBT cipő 30 eft-ért. T.: +36 (30) Eladó egy új, 38,5 méretű, fekete, női, félmagas szárú, Nike fittness cipő. Ára: Fix 8 eft. T.: 06 (30) Eladó egy 40-es méretű, fekete színű My Area gurulós cipő. T.: 06 (20) Eladó egy éves fiúra való fekete bőrdzseki. T.: 06 (30) Állást keres Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Vállalok gyermekfelügyeletet, idősgondozást napi látogatással, bevásárlással, referenciával. T (20) Takarítást vállalok. T.: 06 (70) Takarítást, vasalást vállalok. T.: 06 (30) éves gyakorlattal, ápolónő betegápolást, idősek gondozását, házvezetést, takarítást hétfőtőlszombatig vállalok. T.: , 06 (70)

18 VI. Csepp március 12. Csepel Szolgáltatás Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Kárpitos. Deák Antal. T.: , 06 (70) Megoldás Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítás 1 év garanciával! Kiszállás ingyenes! T.: , 06 (30) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) S.O.S. Gázszerviz gázkészülékek teljes körű javítása, fűtésszezon előtti tisztítása, karbantartása, komplett fűtési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázműeljárással, fűtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig minden nap garanciával, ünnepnapokon is. T.: , , 06 (30) S.O.S. Dugulás és Csatornatisztítás gépesített ipari technológiával, falbontás nélkül; a hét minden napján a nap 24 órájában garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. T.: , 06 (20) Villany-Ász Gyorsszolgálat 0-24 elektromos zárlatok teljes körű javítása; biztosítéktáblák, biztosítékok, kapcsolók, konnektorok cseréje; lámpák, csillárok felszerelése; lakások, házak komplett elektromos átvezetékelése 0-24 óráig garanciával, hétvégén is. T.: , 06 (30) FODRÁSZ HÁZHOZ MEGY. T.: , 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERETEZÉS nagy választékban, helyszínen is. Kossuth L. u. 76. T.: Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvezménnyel. T.: 06 (30) Megbízható férfi vállalja kertek tervezését, karbantartását, öntözőrendszerek telepítését. T.: 06 (30) Mennyi a gázszámlája? Megspórolna évente egyhavi gázdíjat? Miért fizet többet, ha nem muszáj? Egyszerű, ingyenes megoldás! T.: 06 (20) Most alakult takarító vállalkozás munkát keres. Tapasztalat van, minden érdekel! T.: 06 (30) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) Este: Tavaszi akció! Pink Angel s Szépségszalon fodrászata várja régi és új vendégeit tavaszi akciójával! Hirdetésre hivatkozva 500 Ft kedvezményt adunk! T.: 06 (30) , Asztalos: egyedi fa-, műanyag ajtók, ablakok, lépcsők, korlát, apáca rács, galériák, lambériázás, parkettázást és kisebbnagyobb felújításokat vállalunk. T.: 06 (70) Szobafestés korrekt árakon. Pl: fűrészporos tapétázás 950 Ft/nm, falfestés 300 Ft/nm-től. Homlokzatfestés 1100 Ft/nm anyaggal együtt, színkártyáról. T.: 06 (20) GÁZKÉSZÜLÉK javítás szerviz, karbantartással gázt spórolhat! T.: , 06 (30) Festés, mázolás, tapétázás, szőnyeg, parketta lerakás, burkolás, ajtó-ablak passzítás, zárcsere, légszigetelés, ablaktisztítás, egyéb javítási munkát is vállalunk. T.: , 06 (20) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) Klíma és villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) Figyelem, tavaszi akció! Kollár József tüz. ker. rendelést telefonon felvesz. Aprított akácfa nettó ára 3000 Ft/q. Német szén nettó ára 5600 Ft/q szállítva! T.: , , (30) Hidegburkolatok; csempeburkolatok. T.: 06 (70) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) FESTÉS MÁZOLÁS TAPÉ- TÁZÁS kőműves- burkoló homlokzati és egyéb építőipari felújításokat vállalok. Kovács. T.: , + 36 (20) Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, tetőfelújítást, előtető, kocsibeálló, garázstető készítése. Kémény, tűzfal, macskalépcső felújítása. T.: , 06 (30) MOLNÁR IMRE LAKATOSMESTER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Zsóka Szalon Ilcsi kozmetika, pedikűr háznál is, manikűr, műköröm, arcmasszázs háznál is. T.: 06 (70) XXI. Bp. Ady E. u. 33. Festőmester vállal szobafestést - mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) Lakások, házak irodaházak nagytakarítását vállaljuk. T.: 06 (70) TELEVÍZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS HELYSZÍNEN Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15 % engedmény. Kármán Sándor T.: , 06 (20) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) NEMZETKÖZI FUVAROZÁS KÖLTÖZZÖN a FŐSPED TE- HERTAXIVAL. Irodák, lakások költöztetése, igény szerint csomagolással, lomtalanítás, nehéz-gép szállítás. A nap 24 órájában. Cégek, lakosság részére. T.: , 06 (30) Kőműves munkák, hidegmeleg burkolással, közületnek is. T.: , 06 (70) Kőműves-, burkolómunkák, térkő-készítés, kémények és hőszigetelő rendszerek kivitelezése. Gyors, pontos munkavégzés. Schenk József: 06 (70) , Konténeres sitt-, hulladék-, sóder-, homok- és termőföldszállítás. T.: 06 (20) Asztalosműhely Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor (felújítás is). Galéria, parkettázás, csiszolás. Basa. T.: , 06 (70) Kárpitozás, modern és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) Asztalos munkák, zárcserék, szigetelés sok éves tapasztalattal! Hívjon bizalommal! T.: , 06 (20) Non-stop kézi autómosó Csepelen a Jókai u.-ban. T.: 06 (30) Kútfúrás garanciával! T.: 06 (20) KÖNYVELÉS bevallás készítés. T.: 0036 (70) Kőműves legkisebb munkától lakásfelújításig kerítéseket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását, beépítését vállalja. T.: , 06 (30) Költöztetést áruszállítást vállalok. T.: 06 (20) Társasházkezelés felsőfokon, jogi-közgazdasági végzettséggel. Teljes panelkorszerűsítésben gyakorlattal. T.: 06 (20) , 06 (30) Egy konyhát is kifestünk. Csempe, kőműves javítások, számlával, közületeknek is. Nagy István. T.: , 06 (20) Redőnyösmunkák, készítésjavítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Fuvarozás, költöztetés, 2-4 t-ig, vidékre is. Rakodással, 24 éves gyakorlattal. Kerületieknek kedvezmény. T.: 06 (30) , Szobafestést-mázolást, tapétázást, azonnalra. T.: 06 (20) Hűtőgépszerviz, ingyenes hibabejelentés. T.: 06 (80) , 06 (20) Festőmester: minőség, garancia, korrekt ár. Ingyenes felmérés és szaktanácsadás. T.: 06 (30) Hűtőgépjavítás hétvégén is garanciával, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) TÉVÉJAVÍTÁS HELYSZÍNEN, AZONNAL, GARANCIÁVAL! T.: 06 (20)

19 2010. március 12. Csepp VII. Csepel Fekete István Autókarosszéria javítás, fényezés, AUTÓJAVÍTÓ vizsgáztatás, 1213 Bp., Királyerdő u autószerelés, diesel javítás Tel.: 06-24/ , 06-20/ BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI FUVAROZÁS Szállítás, költöztetés 3,5 tonnás, a költöztetéshez szükséges rögzítõ eszközökkel felszerelt tehergépkocsival. Hétvégén is, felár nélkül. Magánszemélyek gyors, szakszerû, korrekt költöztetése, raklapos, kartonos, darabos áru terítése cégeknek, egyszeri vagy folyamatos megrendelés esetén is. Áruházakban, üzletekben vásárolt termékek házhozszállítása. Be-Gu Bt. T.: 06 (20) , 06 (30) Szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált parketta lerakása. Minőségi munka alacsony áron. Szabó Dénes. T.: 06 (20) Web: Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Zsóka Szalon akciót hirdet: 20% kedvezmény március végéig. Ilcsi kozmetikummal Szempilla festés + szedés, mélyhámlasztás, maszszírozás, gépi kezelés, műköröm, gyógypedikűr, talpmasszírozás, manikűr Ady E. u. 33. T.: 06 (70) Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) Konténer, termőföld, sóder, homok. T.: 06 (20) AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával. Klam Péter. T: 06 (30) Kútfúrás garanciával. T.: 06 (70) Villanyszerelő A-Z-ig. Regisztrált villanyszerelő mester vállal: teljes körű villanyszerelési munkákat a kicsitől a nagyig. Biztonságtechnikai mérést és jegyzőkönyv készítést. Tel/fax: , +36 (30) Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves-, burkoló-, vízvezeték-, festő szakemberek állnak rendelkezésére. T.: 06 (20) , 06 (30) Villanyszerelés, kisebb-nagyobb munkák hétvégén is. Korrekt árak, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) KONTÉNERES sitt, lom, szemét szállítása rövid határidővel. T.: 06 (20) Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. Kőműves-, burkolómunkák, térkő-készítés, kémények és hőszigetelő rendszerek kivitelezése. Gyors, pontos munkavégzés. Schenk József: 06 (70) , Szobafestés, mázolás, tapétázás igényes kivitelben. Márciusi megrendelésekre extra kedvezménynyel! Kisuczky. T.: 06 (70) KÖNYVELÉS T: Konyhabútorok és egyéb bútorok készítése. Felmérés, árajánlat ingyenes. T.: 06 (20) Költöztetés 20 év tapasztalattal. T.: 06 (30) Web: zslfuvar.uw.hu Festés, mázolás, antikolás! Kedvezménnyel, garanciával. Hétvégén is! T.: 06 (30) Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtéstervezés, kivitelezés! Csatornahálózat szerelés. Automata mosógépjavítás, garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyen kiszállással. T.: Zárszerviz Gyorsszolgálat! Rácskészítés, Lakatosmunkák. T.: 06 (30) Asztalos, lakatos munkák készítéstől a legkisebb munkáig. T.: 06 (20) , Televízió LCD Plazma Tv mikrosütő gyorsszerviz. T.: 0036 (70) Dugulás elhárítás, hétvégén is. T.: Fürdőszoba felújítás, víz-, fűtésszerelés, burkolás, kőművesmunka anyagbeszerzéssel. T.: 06 (30) Gyógypedikűrös, manikűrös nagy gyakorlattal hívásra házhoz megy! Kiszállás díjtalan. T.: , 06 (70) Fodrászat az Ön otthonában. T.: 06 (30) Teljes körű könyvelés, bérszámfejtés, tanácsadás. SZJA bevallások! T.: 06 (30) KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS FÉLÁRON hétvégén is. Lomtalanítás, zongora, páncélszekrény. Hívjon bizalommal. T.: 06 (20) Fogsorkészítés, javítás. Hétvégén is. T.: 06 (30) , Redőny, reluxa szerelés, javítás. Gurtnicsere, szúnyogháló, harmonikaajtó, párkányok. T.: 06 (20) Spóroljon a fűtéssel! Homlokzati hőszigetelés dryvit házak, épületek Nikecell-es hőszigetelését vállalom német technológiával! Több éves tapasztalattal, referenciával rendelkezem. Szaktanácsadás! Szobafestés, mázolás, tapétázás! Gyóni László: 06 (20) , Regisztrált mérlegképes könyvelő egyszeres, kettős könyvelést, adóbevallást vállal visszamenőleg is. T.: , 06 (20) Hűtőgépjavító gyorsszolgálat, helyszíni javítás minden nap ig. T.: 06 (20) , Takarítás! Társasházak, irodák, intézmények, lakások teljes körű takarítása, ablak szőnyegtisztítás. T.: , 06 (70) Kert, telekrendezés. Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés-járda-díszkövezés-sziklakert készítése, egyéb kertészeti és kőműves munkák! T.: , 06 (70) Lakatos munkák. Rács, kapu, lépcső, ajtózár, többféle biztonsági ajtó, társasházi bejárati ajtók készítése, javítása. T , 06 (30) Vállalom családi házak teljes körű kivitelezését, átalakítást, felújítást, burkolást, hőszigetelést, gipszkarton-szerelést, illetve mindennemű kőműves munkát. Hívjon bizalommal. T.: +36 (30) Kata mérlegképes könyveldéje vállalja egyéni és társas vállalkozások könyvelését. Kezdőknek kedvezmény. T.: , 06 (20) Konténeres sitt-, hulladék-, sóder-, homok- és termőföldszállítás. T.: 06 (20)

20 VIII. Csepp március 12. Csepel A MÛSORA VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. MÁRCIUS 12. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Thalassa 81/2. (francia természetfilm sorozat) Márciusi filmajánló A Kis-Duna III/ Országgyűlési választás EVK jelöltjeinek bemutatkozása A láthatatlan kéz /176 / (történelmi zenés színjáték) Szigetelő /ism./ Képújság MÁRCIUS 13. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Márciusi filmajánló /ism./ A láthatatlan kéz /176 / (történelmi zenés színjáték) /ism./ Képújság MÁRCIUS 14. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/7. Tüzes korsók (angol rajzfilmsorozat) Thalassa 81/2. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Egy magyar nábob /95 / Fsz.: Bessenyei Ferenc, Darvas Iván Kárpáthy Zoltán /78 / Fsz.: Kovács István, Latinovits Zoltán (magyar kalandfilm) A Kis Duna III/1. ism./ Képújság MÁRCIUS 15. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin huszár /124 / Fsz.: Dózsa László, Tordy Géza, Cserhalmi György (magyar történelmi filmdráma) Képújság MÁRCIUS 16. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Könyvek könyve 46/7. Tüzes korsók (angol rajzfilm sorozat) Thalassa 81/2. /ism./ Képújság MÁRCIUS 17. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) Kis Duna III/ Szimfónikus koncert Két félidő a pokolban /123 / Fsz.: Sinkovits Imre, Garas Dezső (magyar játékfilm) Képújság MÁRCIUS 18. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Kis Duna III/2. /ism./ Képújság MÁRCIUS 19. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Csepelért díj Csepeli Szakorvosi Rendelőintézet A Kis Duna III/ Egri csillagok I-II. /148 / (magyar történelmi kalandfilm) Szigetelő /ism./ Képújság MÁRCIUS 20. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Kis Duna III/2. /ism./ Csepelért díj Csepeli Szakorvosi Rendelőintézet /ism./ Szivárvány Az arany X/10. (francia természet film sorozat) Képújság MÁRCIUS 21. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/8. A legerősebb ember (angol rajzfilmsorozat) Thalassa 81/3. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Szegény gazdagok /90 / Fsz.: Benkő Gyula, Bara Margit Kis Duna III/3. /ism./ Az arany X/10. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Istentisztelet közvetítése a királyerdői református templomból. Igét hirdet: Temesvári Imre református lelkipásztor Képújság Kisebb asztalos munkákat vállalok (polcfelfúrás, bútorkészítés, bútor-összeszerelés). T.: 06 (20) Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulás megszüntetése. T.: Varrógépjavítás. T.: , 06 (20) Gipszkartonozás, festés, mázolás, tapétázás, burkolás, parkettázás garanciával. T.: 06 (30) Csempézést, padlóburkolást anyagbeszerzéssel, vizes-kőműves munkával. Lakásfelújítás. T.: 06 (70) Laminált parkettázás. 800 Ft/ nm, garanciával. T.: 06 (30) Takarítást vállal középkorú házaspár, reális áron. T.: 06 (30) Adóbevallás legolcsóbban! T.: , 36 (30) Sóder, homok, termőföld, építőanyagok szállatása olcsó áron. T.: +36 (30) Állást kínál Szalonunkban fodrász műkörmös kollegát keresünk sürgősen. T.: 06 (70) Egyéni vállalkozó vagyonőröket keresünk csepeli telephelyre, 12 órás munkarendbe. T.: 06 (20) Bevezetett szalonunkba kozmetikust és gyakorlott körmöst keresünk. T.: 06 (30) Üzletkötői munkára gyakorlott értékesítőt keresünk vállalkozóival. Csoportépítéssel vezetői kereset elérhető. Megbeszélés időpont-egyeztetéssel: +36 (20) Mellékállás! Telefonos időpont egyeztetőt keresek esti munkára. ( ) Hívjon: vagy 06 (70) keretes FTN!!! Szépségszalonba fodrászt keresek. T.: 06 (30) Fodrászt keresek XX., üzletembe. T.: 06 (20) Sokoldalú, ügyes karbantartót keresek alkalmi munkára és segédmunkára Csepelen. T.: 06 (30) Azonnali kezdéssel mellékállásban is végezhető termékek értékesítésére területi képviselőket telefonos időpont egyeztetői háttérrel rendelkezők előnyben. T.: 06 (20) Munkatársakat keresek értékesítési területre. Térítésmentes átképzés, kiemelt jövedelem. (minimum középfokú végzettség szükséges). Losonczi Tamás: 06 (70) , , napközben. Csepel központjában, szépségszalonba fodrászt keresek vendégkörrel. Vállalkozói engedély nem szükséges. T.: 06 (30) Völgy úti üzletsoron működő üzletbe műkörmös, pedikűrös váltótársat keresek. T.: 06 (30) , Építkezéshez alkalmi segédmunkást keresek! T.: 06 (30) A Csillagtelepi Óvodák állást hirdet óvodapedagógus munkakörben 1 fő részére, mielőbbi munkakezdéssel. Feltételek: óvodapedagógusi diploma, lehetőleg csepeli lakhely. Bérezés:közalkalmazotti tábla szerint. Jelentkezni lehet: Bp. Szabadság u. 14/a. Mechanikus gépszerelőt keres csepeli telephelyű nyomda. Feltétel: 3 éves gyakorlat, B. kategóriás jogosítvány. T.: 06 (20) Női-férfi fodrászt felveszünk (vállalkozók előnyben) Kossuth Lajos u.- i szépségszalonunkba. Kezdő bérleti díj 20 eft + Áfa. T.: 06 (30) Társkereső TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉ- NYEKKEL! T.: , 06 (30) Szeretetre vágyó, 40-es, csepeli, diszkrét hölgyet keresek! Sárga rózsa jeligére. Áprilisi adózási határidõk Április 12., hétfő A kifizető, munkáltató eddig vallja be és fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadó előleget, vagy magát a levont személyi jövedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási-, a munkaerőpiaci- és a nyugdíjjárulékot, a fizetendő társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az EKHO-t, a START-kártyával rendelkező ű után a 0/10/20 % járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig vallja be és fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. (1058 és 1008) A biztosított őstermelők is a as számú adóbevallást adják be elektronikus úton a negyedévente fizetendő járulékaikról. Az egyéni vállalkozó április 12-ig fizeti be az előleget, akár az általános szabályok szerint, akár átalányadóval adózik. Az evás vállalkozások is most fizetik be a negyedéves előleget. Április 15., csütörtök Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó a 10A88-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. július 18-i ülésére! Készítette: dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy: Javaslat bérlőkijelölési

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a szociális intézmények összevonás miatti megszüntetésére és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának jóváhagyására és az átszervezéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. évi I. féléves Munkatervére Készítette: Ábrahámné Turner Rita irodavezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere : ; "útján y ai ' ' "i'tüm iilésc Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein "közösségi kertek" kialakítására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására Készítette: Kál

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben