A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában"

Átírás

1 A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában 1. Az 1969 szeptember havában Budapesten rendezett nemzetközi névtudományi konferencián A ragadványnevek néhány problémája" című előadásomban a névadási okot vizsgálva említettem azt, hogy a felnőttek ragadványnevei között nem találtam példát 8 egymástól meglehetősen távol eső községben arra, hogy a vezetéknév vagy a keresztnév elváltoztatott formáját, annak játszi, analógiás képzéssel alkotott változatát vagy a névhez asszociálódó más fogalmat használnának ragadványnévként. Néhány felosztási rendszerben ugyan találkozik az olvasó e típussal, de igen kevés adatot tudnak csak felsorolni a rendszerezők. KERTÉSZ MANÓnak van néhány adata az idegen nevek elferdítésé"-re (Nyr. XXXI, 244), LORINCZE LAJOSnak a vezetéknévből asszociált más fogalom "-ból és az eredeti név valamilyen elváltoztatott formájá"-ból keletkezett ragadványnévre (MNyj. I, 64), BALOGH LÁSZLÓnak pedig néhány népi-etimológiára" és becézett utónévre utaló" adata (MNyj. XII, 126). Idézőjelek közé tettem azt, ahogy ők rendszerükben megnevezik e típusokat. A többi rendszerező e típust, illetőleg típusokat nem említi. Az eddigi gyűjtőmunkák tehát azt mutatják, hogy a felnőttek között a ragadványnévadásban ez a típus alig-alig szokásos.

2 Egészen más a helyzet a gyermekek között, elsősorban az általános iskola felső tagozatos tanulói között. A külső és belső tulajdonságokra utaló nevek mellett ez a típus a leggyakoribb. KOVÁCS LÁSZLÓ a Debreceni-nyulasi gúnynevek" című ismereteim szerint az eddig publikált egyetlen gyermek-ragadványnevekkel foglalkozó tanulmányában (MNyj. III, ) igen szép számú családnévből és keresztnévből képzett gúnynevet sorol fel. A fent említett előadásomban 8 község általános iskolai felső tagozatos tanulóinak nagyszámú, ebbe a típusba tartozó ragadványneveiből 15-öt soroltam fel. Azóta tanítási gyakorlaton levő IV. éves főiskolai hallgatóim felgyűjtötték Borsod, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár 30 általános iskolája 4900 felső tagozatos tanulójának ragadváuynevét. Az iskolák között vannak városi (Ózd, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Mátészalka, Kisvárda, Hajdúszoboszló), nagyközségi (Hajdúböszörmény, Fehérgyarmat, Edelény stb.) és falusi iskolák (Ibrány, Bodrogolaszi, Kótaj, Dombrád, Ricse stb.). A több mint ragadványnévnek egy-egy tanulónak 2 3 mellékneve is van közel 20%-a a hivatalos névvel kapcsolatos. Nemcsak nagy számuk miatt érdemes azonban e nevekkel foglalkozni. Érdemes azért is, mert vizsgálataim szerint ez a névtípus látszik a gyorsan változó ragadványnevek között a legstabilabbnak, a leghosszabb életűnek. A tanuló valamely külső vagy belső tulajdonsága, a vele történt nevezetesebb esemény következtében vagy más okból ragadványnevet kap. De ha új tulajdonsága vagy képessége, vagy éppen annak hiánya jön elő, új nevet vagy neveket kap. Az új mellett sokszor tovább él a régi, de igen gyakran feledésbe merül, és átadja helyét az újnak. Ez a folyamat játszódik le az osztályközösségben, de ugyanez a folyamat megy végbe ugyanazzal a tanulóval, csak más nevekkel a baráti körben, a sportbaráti közösségben, az egy utcabeliek közösségében stb. Ahány kisebb-nagyobb közösséghez tartozik a tanuló, szinte annyi ragadványneve van. E gyors névváltakozásban a leghosszabb életű a névből keletkező, a névvel kapcsolatos ragadványnév. Akiknek csak egy nevük van, ez a név általában a hivatalos névből alakult, vagy azzal van összefüggésben. Logikusnak is látszik ez az eredmény. Hiszen azok az indítékok, amelyek miatt a tanuló valamely közösségtől nevet kap, elég gyorsan változhatnak, és változnak is. A változó körülmények között azonban szilárd és változatlan kísérője a gyermeknek a hivatalos neve. A hajdúszoboszlói Sterbinszky Lajost Mincő-nek hívták ötödikes korában. Egy ismerősük macskája viselte ezt a nevet. Majd nagy füle miatt a Füligcomb nevet kapta, amikor pedig az iskolában a tuberkulózisról hallott az osztálya, a Stuberkulózis nevet kapta. Azóta is ezt viseli. Keményffy Gábort az osztályában Kétefipszilon-nak vagy röviden csak i^i-nak hívják. A kövérsége miatt azonban viseli a Dagadt, a Puffancs, a Tőtöttkápaszta és a Mackó nevet is. Ugyancsak kövérsége miatt kapta a Puha fi nevet. Az utcabeliek Rothadt gombá-nak, Gyilkos galóca-nak nevezik. Egyszer ugyanis gombát szedett, de mire sor került az elkészítésére, a gomba megposhadt. Kircsi Ernőt Csirké-nek nevezték el. Egyesek ma már Tyúk-nak hívják. Szilágyi Kálmán a Törpe névre hallgat. Egy nyári leégést követő bőrhámlása óta Bőrposztó lett a ragadványneve. Már iskolás kora óta osztálya Szilva-nak nevezi. A sátoraljaújhelyi Pohlot Sándor előbb a Síróka Sándor nevet viselte: mindenért sírt. Amikor kinőtte ezt a tulajdonságát, Pokol-nok vagy Pokrócnak kezdték nevezni. - Csurák Éva az Egérke nevet kapta külső tulajdonságai alapján, de nevezik őt Csirké-nek is a neve után. Komlósy Zsuzsa előbb a

3 Copfos névre hallgatott, majd járása miatt a Ringó nevet kapta. Már elsős kora óta viseli a Kompót nevet is. Az ózdi Krokavecz László egyik ragadványneve Vörösróka, vörös haja és ravasz volta miatt, neve után pedig nevezik őt Kropacsek-nak, Krokodil-nak vagy Lacaj-nak is. Vizdák Károly egy időben rendszeresen kopaszra nyiratkozott, s ezért kapta a Kopasz Bugyerák nevet. Az osztály egy része már akkor is Víziló-nak nevezte. A nyírmadai Tóth Jánost Borsökröcské-nek, Tökmag-n&k nevezték a kicsisége miatt. Ezt a nevet azonban egyre jobban kiszorítja a keresztnevéből alakult Fajankó és Janicsár név. Csak névre utaló ragadványneve van a sátoraljaújhelyi Ráczkevv Évának: Cézé-nek vagy Kevi-nek hívják; Hajdúszoboszlón Hűse Magdolna a Hüsi, Bordán Róza a Bodri, Hegedűs Ilona a Hekus vagy Hektor, Lebedi Attila a Lepke névre hallgat. 2. A névre utaló ragadványnevek használati formájuk szerint általában önálló nevek. Nagvobbára a hivatalos név teljes mellőzésével használatosak. Ez a használati forma összefüggésben van a nevek funkciójával: e nevek elsősorban érzelmi jellegen alapuló ragadványnevek. Hajdúszoboszlón Szűcs Edit neve Szöcske, Császi Piroskáé Csoszogi, Baranyai Mariannáé Banya, Nagy Lajosé Lajhár; Sátoraljaújhelyen Marozsán Józsefé Morzsa, Dudás Lászlóé Dudva, Sipos Józsefé Sipka, Horváth Jánosé Horizont, Bernáthy Györgyé Belfegor, Ableda Tiboré Tabletta; Dombrádon Kulcsár Jánosé Kulimáz, Gyöngyösi Erzsébeté Gyöngyvér; Oroson Bodnár Györgyé Bodega, Bodnár Jánosé Bodinelli; Tiszalökön Losonczi Máriáé Laska, Bácsik Istváné Csibak, Szentesi Jánosé Spislancs; Ózdon Makkai Judité Mokka, Pakócs Ágnesé Paksimogyoró, Szegőfi Péteré Szekfű; Csengerben Csontos Gézáé Mézga; Nyírniadán Szirota Magdolnáé Szita, Hajdú Kataliné Hagyma stb. A hivatalos név valamelyik eleme csak akkor kerül a ragadványnév ele vagy mögé, ha szükséges az azonos ragadványnevűek megkülönböztetése. Hajdúszoboszlón szinte minden Irén utónevű leány az Incifinci vagy a Finci nevet viseli, a televízió ismert műsorszáma egereinek nevéről. Szinte minden gyűjtőponton a Gézák a Mézga névre hallgatnak. Ha meg kell különböztetni őket, a családnevük kerül a ragadványnév elé. Tiszateleken minden Bodnár a Bodri névre hallgat. Itt a keresztnév becéző változata a megkülönböztetés eszköze. Néhány adatomban pedig a ragadványnév után azért kerül oda a keresztnév, mert hangalak szempontjából oda kívánkozik, oda illik. Pohlot Sándort Sátoraljaújhelyen Síróka Sárulor-mik hívják: az alliteráció miatt emlegetik keresztnevével együtt. Muszil Éva neve Hajdúszoboszlón így alakult ki: Muszilka Éva > Muszulyka Éva y Paszuly ka Eva > Paszuly; mióta a Paszulyka kicsinyítő képzője elmaradt, elmaradt a keresztnév is. Az orosi Dankó László neve: Dankó-Mankó. Más névből alakult ragadványnév úgy vált kételeművé, hogv elébe kerül a Kis vagy Nagy megkülönböztető név. Az egy iskolába járó testvérek azonos ragadványnevet viselnek, s így különböztetik meg őket egymástól. A hajdúszoboszlói Baranyai Marianna a Kis Banya, nénje a Nagy Banya. 3. Funkciójukat tekintve e nevek zöme elsősorban érzelmi jellegen alapuló ragadványnév, gúnyolódó, csúfolódó, illetőleg elismerő vagy becéző szándék hozta őket létre. A név már régi idők óta egyrészt alakja miatt, másrészt pedig jelentése miatt kitűnő alapot ad a gúnyolódáshoz, illetőleg a becé-

4 zéshez. Érzelmi jellegüket igazolja az is, hogy minden gyűjtőponton az azonos nevűek rendesen ugyanazt a ragadványnevet viselik. A 30 általános iskolában szinte minden Szilágyi Sziszi, minden Géza Mézga, minden Major és Majoros Majom, a legtöbb Farkas Farkinca stb. Sok tanuló bevallotta, nem örül annak, ha ragadványnevén szólítják. Ugyanakkor e nevek a különböző tanulói közösségekben a megkülönböztetés szerepét is betöltik, de ez a szerepük csak másodlagos. Adataim között szerepelnek olyan nevek, elég csekély számban, amelyek értelmi jellegen alapulnak, a megkülönböztető szándék hozta létre. Oroson egy osztályba jár Bodnár György és Bodnár János. Az előbbi ragadványneve Bodega, az utóbbié Bodinelli. Hajdúszoboszlón az egyik Szabó János Szabgatya, a másik Sonáj (keresztneve visszafelé olvasva). Ózdon Farkas Sándort és Farkas Gézát egyformán Farkincá-nak hívják, újabban Farkas Sándort Lupusz-nak. Hajdúszoboszlón több Pásztor nevű tanuló van, az egyik a Juhász, a másik a Csikós, a harmadik a Gulyás nevet kapta. A ragadványnevek között sok a kimondottan gúnyolódó, csúfolódó jellegű, de igen sok a kedveskedő, becéző jellegű név is. Gúnyolódó jellegűek Hajdúszoboszlón: Szabgatya (Szabó János), Csirke Tyúk (Kircsi Ernő), Bolha (Bohácsi Valéria), Kotkodács (Kovács József), Ló, Lócitrom (Loós Sándor), Kecske (Kelemen László); Hajdúböszörményben: Vénember (Weinémer Sándor), Posztó (Ruha László); Berettyóújfaluban: Ló (Muraközi Endre), Szarka (Szalai László), Gombóc (Gombos Éva), Csuklik (Haklik Sándor); ózdon: Kropacsek (Krokavecz László), Zivatar (Pál Tivadar), Törökbasa (Török Csaba), Cserjék (Térjék László); Sátoraljaújhelyen: Kalocsni (Kalocsai Zoltán), Mosómedve (Moskovszky Edit); Edelényben: Hebegős (Hegedűs Ilona), Sovány (Hován Zita), Szalonna (Szalóczv Sándor); Ricsén: Pálinkás (Boros László), Fedeztető (Fedor János); Balkányban: Ruca (Rácz Tibor), Majom (Major Mária); Nyírszöllősön: Vaddisznó (Vadicskó Katalin), Pulyka (Polyák Sándor), Rongy (Hronyán Mária), Kutya (Gutyán Katalin); Mátészalkán: Liba (Lapemayer Ferenc), Kiló (Kalló István); Tarcalon: Csibor (Ficsor Tibor), Hájas (Hatalyák Mária), Pech (Hoch Károly); Kemecsén: Vacak (Váczi Borbála), Pulikutya (Pulveri Ferenc); Csengerben: Makkász (Makai László); Nagykálióban: Dungó (Dankó János). Csiba (Kovács Tibor), Antilop (Antal János); Bodrogolasziban: Szivar (Bagó István), Pitvari (Udvari Mária), Smirgli (Smajda Klára), Pofáncsik (Stefáncsik Ferenc); Nvírmadán: Konyak (Vékony Ferenc), Birka (Bíró Zoltán); Kótajban: Kulák (Kardellás Sándor), Tacskó (Orosz Tamás), Saláta (Zólyomi Sarolta); Oroson: Bodega (Bodnár György); Dombrádon: Kulimáz (Kulcsár János); Tiszalökön: Laska (Losonczi Mária), Spislancs (Szentesi János) stb. Kedveskedő, becéző, bókoló nevek: Hajdúszoboszlón: Farkinca (Farkas Gábor), Füsi (Hűse Magdolna), Csecsebecse (Csepdom Erzsébet), lncifinci (Márton Irén); Hajdúböszörményben: Szelecske (Széli Mária), Uszi (U. Szabó Imre); Hajdúnánáson: Kiri (Ambrus Ilona), Csöpi (Nagy Imre), Gábor diák (Meskó Gábor); Berettyóújfaluban: Zümi (Méhes Károly), Tutajos (Ortutay Gábor), Szentjánosbogár (Szentesi Katalin); Ózdon: Sil (Sóron Ilona), Gyurma (Gyúró Katalin); Sátoraljaújhelyen: Csucsu (Csurák Éva), Bertuccsó (Berta István); Edelényben: Csikar (Sándor Zoltán), Szenyka (Szenász László); Ricsén: Pépi, Pepi (Pataki Piroska); Tarcalon: Flambár (Ramlács Tibor); Bodrogolasziban: Remi (Reskó Mihály), Csokoládé, Csoki (Keksz Tibor); Balkányban: Tarka (Tarr Jolán), Buckó (Bucskó Erzsébet), fíene (Benke Mihály), Lovacska (Lovas Mihály); Mátészalkán: Szájmon (Simon József); Kemecsén: Rémai-

5 honvéd (Révai István), Kennedi (Enyedi Sándor), Puskin (Puskás Antal). Nagykállóban: Reki (Rekettyés Imre), Sziszi (Szilágyi Péter), Kancellár (Úri Károly), Hápi (Tassi Klára); Nyírmadán: Tolica (Tolnai Ferenc), Angyal (Antal László), Gerlice (Geszten Klára); Kótajban: Tika (Nagy Antal) stb. A névből vagy a névvel kapcsolatos fogalomból alakult ragadványnevek, amint fentebb írtam, viszonylag hosszabb életűek. S ha nem kimondottan bántóak, elvesztik érzelmi töltésüket, általánossá válnak, s a megkülönböztető szerepük kerül egyre inkább előtérbe. 4. Vizsgáljuk meg e nevek eredetét, a névadás okát. Valamennyi név a hivatalos névvel vagy az abból asszociálódó más fogalommal áll kapcsolatban. A névgyűjtő hallgatóink adatai szerint még sem mondható el az, hogy e nevek kialakulásában minden esetben az elsődleges szerep a hivatalos névé. A tarcali Ramlács Tibor nemcsak azért kapta az ismert tévéhős, Flambár nevét, mert a két név hasonló, hanem azért is, mert a tanuló külsőleg hasonlít a tévéhőshöz. A balkányi Benke Mihály és az edelényi Sándor Zoltán nemcsak azért viseli a Bene, illetőleg Csikar nevet, mert ezek kapcsolatosak a hivatalos nevükkel, hanem azért is, mert szeretnek futballozni. Németh Gizella Kótajban a Gazella nevet egy biológiaóra után kapta. A Hebegős nevet viselő edelényi Hegedűs Ilona valóban hebeg. A csengeri Makai László szeret makkot szedni, ezért is Makkász. A nyírmadai Antal Lászlónak kedvenc filmhőse Angyal. A szoboszlói Puhafi-nak nevezett Keményffy László kövérségéről is nevezetes. És még jónéhánv olyan példát lehetne az adattárból felsorolni, amelyek azt igazolják, hogy kialakulásukban a hivatalos névvel legalábbis egyenrangú szerepet játszott viselőjük valamilyen külső vagy belső tulajdonsága. A hivatalos névből alakult ragadványneveket eredetük szerint a következőképpen csoportosíthatjuk: 1. A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek: 1. a családnévből alakult nevek; 2. a keresztnévből alakult nevek; 3. a teljes névből alakult nevek. II. A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek: 1. a név közszói szinonimája; 2. a név közszói antonimája; 3. a névhez asszociálódó más fogalom. Sok név azonban nem helyezhető el megnyugtatóan ebben a rendszerben. Ugyanis még a viszonylag stabilabb ragadvány névtípus is eléggé változékony. Nézzünk példákat! Az edelényi Fidrusz Teréz a Kidrusz nevet kapta; majd e név tovább alakul, s újabban Citrosi falevél nek hívják. Hajdúszoboszlón Kircsi Ernőt Csirké-nek nevezték el, de a Csirke nevet egyre jobban kiszorítja a Tyúk elnevezés. Ennek a névnek a Csirké-hez viszonyítva a II. csoportban van a helye, a Csirke elnevezés nélkül pedig nincs helye az általam tárgyalt típusban. Ugyanez a folyamat figyelhető meg Muszil Éva ragadványneve változásában is. Ma már a Paszuly neve állandósult. Még érdekesebb a változás folyamata, iránya Farkas István ragadvány nevében. Felró, majd Petró néven becézték. Ez utóbbi miatt kapta a Potroh nevet. Amióta pedig tanultak arról, hogy a rovarok testén három rész különböztethető meg: fej, tor és potroh, azóta felváltva használják mind a három testrésznevet, de leggyakrabban Tornak nevezik, sőt újabban e szó továbbképzésével Toró-nak vagy Torjus-nak. Még egy sereg névben kimutatható ilyesféle fejlődés. A tanulónak az iskolában az első neve, rendszerint hivatalos neve valamelyik elemének rövidített vagy becéző változata. Majd kialakul ennek elferdített, hasonló hangzású változata. Ezt pedig követik a rokon értelmű szókból vagy az asszociálódó fogalmakból kialakult változatok. Sokszor a nevek egymás mellett élnek.

6 E szabályszerű fejlődés ismerete nélkül sok névnek nem lehetne helye a most tárgyalt ragadván v név csoport ban. Nézzük most már eredetük szerint a hivatalos névből alakult ragadványnevek rendszerét. A) A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek. 1. A családnévből alakult nevek. a) A név egy vagy két hangjának írásmódjából alakultak: Cézé (Oravecz László, Bo. 1 és Ráczkevv Éva, Sátoraljaújhely), Céhá (Zachar Ildikó, Hajdúszoboszló), Escéhá (Schottner György, Ózd és Schmelczer Erika, Berettyóújfalu), Kétefipszilon vagy Fi (Keményffy Gábor, Hajdúszoboszló). E nevek kialakulásában nagy szerepet játszott az a többször elhangzó tanári kérdés: Hogy írod a neved?". b) A névnek vagy megrövidített alakjának becéző változata: flubi (Hubiesák Zoltán, TI.), Hucu (Huczmann Géza, Nysz.), Móricka (Móricz Margit, Hb. és Móricz Erzsébet, R.), Szelecske (Széli Mária, Hb.), Rozi (Rozinyák Mihály, Msz.), Hüsi (Hűse Magdolna, Hsz.), Köpi (Kölinger Katalin, D.),Jonek (Jonics Judit, Sá.), Lukszi (Lukács Pál, 0. és Lukács Anna, Bo.), Tolica, To~ lingó (Tolnai Ferenc, Nvm.), Sitiiké (Sütő István, Msz.), Reki (Rekettyés Imre, Nk.), Bagó (Bagaméry Margit, Nk.), Sziki (Szikora János, Nk.), Engyuri (Engi Katalin, Bu.), Lucsi (Lucskai Katalin Bu.), Bujdi (Bujdosó Ilona, E.), Szaki (Szathmári Katalin, E.), Szaft (Szatmári József, Hn.), Pitusz (Péntek Lajos, Hn.), Smogi (Smogrovits Katalin, Bu.), Soci, Sociga (Schottner György, Ó.), Popó (Popovics Katalin, Nk.), Só (Soltész Erzsébet, Oros), Kolesz (Koleszar Sándor, T.), Buci (Bucilla József,T.), Gyurma (Gyúró Katalin, 0.), Pinyusz (Pintér Bálint, Hsz.), Bari (Barkóczi István, Nym.), Kuli (Kulcsár Sándor, Bu.). A Hüsi, Köpi, Bagó, Szaki, Popó, Só, Kuli, Szaki nevek jelentésük miatt más alcsoportba tartoznának. Ide soroltam, mert adatgyűjtőim szerint becéző szándék hozta létre őket. c) A név utótagja vagy utolsó szótagja, illetőleg annak továbbképzése: Vecz (Oravecz László, Bo.), Nász, Nászuram (Szenász László, E.), Szegi (Kalotaszegi László, Nk.), Csák (Hubiesák Zoltán, TI.), Konyak (Vékony Ferenc, Nvm.), Csikó (Bacskó Sándor, Msz.), Kőzet (Sárközi József, T.). d) A képzett szavakból az alapszó vagy képzelt alapszó elvonása: Fazék (Fazekas Piroska, Bu.), Haraszt (Harasztosi Katalin, Bu.), Rák (Rákosi Márta, Bu.), Alma (Almássy István, Nk.), Kocsi (Kocsis Sarolta, Bo.), Szálka (Szálkai Ágnes, Nk.), Hegedű (Hegedűs Sára, Bo.), Lakat (Lakatos Erzsébet, 0. és Lakatos József, B.), Kóró (Kóródv Ferenc, B.), Kerék (Kerekes László, Ó.),^ Erdő (Erdősi Ferenc, Ó.), Hagyma (Hagymási József, Bo.), Paca (Paczári Árpád, Bo.), Moha (Mohácsi Gábor, Sá.), Karó (Karahuta Mária, Nysz.), Gége (Gégény Mária, Ke.). Ide sorolom azokat a neveket is, amelyek az elvont alapszót becézik, illetőleg ismétléses vagy ikerített változatából keletkeztek: Farkinca (Farkas Gábor, Hsz., Farkas Erzsébet, Oros és Farkas Géza, Ó.), Lovacska (Lovas Mihály, B.), Juhocska (Juhász Mária, B.), Kuc-kuc, Kucmuc (Kuczmog Erzsébet, Oros), Bikbak (Bakos József, E.), Suszmusz (Suszter Edit, Ó.). Edelényben néhány tanuló ragadványneve úgy alakult ki, hogy az el- 1 A használt rövidítések: B. = Balkány, Bo. = Bodrogolaszi, Bu. = Berettyóújfalu, Cs. Csenger, I). = Dombrád, E. Edelény, Hb. Hajdúböszörmény, Hn. Hajdúnánás, Hsz. = Hajdúszoboszló, K. = Kótaj, Ke. = Kemeese, Msz. = Mátészalka. Nk. = Nagykálló, Nym. Nyírmada, Nysz. = Nyírszőllős, Ó. = Ózd, R. = Kiese, Sá. = Sátoraljaújhely, T. = Tareal, TI. = Tiszalök, Tu. = Tuzsér.

7 vont alapszóhoz vagy a névhez hozzátették az 1. személyű birtokos személyragot: Juhom (Juhos Margit), Szűcsöm (Szűcs János). Ez utóbbit gyakran nevezik Szűcsöm Palkó-nak is. E név kialakulásában így minden bizonnyal a Csínom Palkó" kezdetű kurucdal játszott szerepet. Egy érdekes nevet kell még itt megemlítenem. Kótajban Gyurma Máriát Gyurináné-nak nevezik a tanulók, mióta tudják azt, hogy a feltételes mód jele a -na, -ne: -ná, -né. e) A név első hangjának megváltoztatása: Szakács (Takács Imre, Msz.), Kidru&z (Fidrusz Teréz, E.), Mankó (Dankó László, Oros), Cipó (Pipó József, Hb.), Cserjék (Térjék László, Ó.), Becő (Gecző Imre, Hsz.). f) A név hangalakjának elferdítése, illetőleg hasonló hangalakkal felcserélése. A hangalak elferdítésének igen változatos formáit mutatják az adatok. Az alaktani rendszerezés helyett csak jelentés szempontjából vizsgálom az adataimat. Vannak köztük olyan nevek, amelyeknek közszói jelentésük nincsen. Néhánnyal a lapok humor rovatában is már találkoztunk. Ilyenek: Pofáncsik (Stefáncsik Ferenc, Bo.), Bikanusz (Bihari István, Nk.), Krokavecz, Miravecz (Oravecz László, Bo.), Csibak (Bácsik István, TI.), Kropacsek (Krokavecz László, Ó.) stb. Igen szép számmal van olyan ragadványnév, amelyet viselője azért kapott, mert neve hasonlít valamelyik ismert személy, tévé-, rádió- vagy irodalmi hős nevéhez. Filmcímet, autómárka-, kutya- vagy földrajzi nevet is e hasonlóság miatt adnak ragadványnévül: Kennedi (Enyedi Sándor, Ke.), Kizinger kancellár (Rajzinger István, Bo. és Izinger Ilona, Nvsz.), Szörényi (Szőnyi Zoltán, Sá.), Puskin (Puskás Antal és József, Ke.), Pásztor (Pásztor Judit, Ke.), Dzsordánó Brúnó (Csordás Zsolt, Ó.), Kozma Pityu (Kozák Piroska, Balkány), Belfegor (Bernáty György, Sá.), Hektor (Hegedűs Ilona, Hsz.), Bodri (Bordán Róza, Hsz.), Oszkár (Oszlánszky István, D.), Gyöngyvér (Gyöngyösi Erzsébet, D.), Csoszogi (Császi Piroska és Császi Erzsébet, Hsz.), Csucsu (Csurák Éva, Sá.), Hacsek (Haklik Zoltán, Nk.), Dani (Ónodi József, Hsz.), Rémai honvéd (Révai István, Ke.), Jonzon (Jóni Zoltán, Tu.), Batu (Bakonyi Károly, Tu. és Barkászi János, Nvt.), Rémusz bácsi (Rémiás Mária, E.), Pepitó (Pipó Sándor, Hsz.), Vinetu (Vincze Árpád, Bu.), Flambár (Molnár László, Hsz. és Ramlács Tibor, T.), Angyal (Antal László, Nym.), Matula (Matusz László, Ó.), Bertuccsó (Berta István, Sá.), Magor (Magyar Mária, Ó.), Bodinelli (Bodnár János, Oros), Oké Néró (Ochtinszky Ágnes, Ó.), Bene (Benke Mihály, B.), Bence (Benke József, B.), Olivér (Öláh Erzsébet és János, B.), Zrínyi (Irinyi Sándor, B.), Luxemburg (Lukács Gyula, Hsz.), Moszkvics (Molnár László, Nym.), Mercédesz (Melczer Ferenc, E.), Rába (Hráb András, Oros), Cinkotai (Pankotai Gábor, Msz.), Gelka (Geletei Mihály, Msz.) stb. Sok tanuló ragadványneve családnevéhez hasonló hangzású értelmes közszó: Banya (Baranyai Marianna és Ildikó, Hsz. ós Vanyó Magdolna, Nysz.), Belga (Belinszki László, D.), Bodega (Bodnár György, Oros és Bódi Irén, Hsz.), Dudva (Dudás László, Sá.), Füge (Főnyedi Gábor, Sá.), Gombás (Gombos János, TI.), Horizont (Horváth János, Sá.), Kacsa (Kacsó Klára, Sá.), Kompót (Komlósy Zsuzsa, Sá.), Kalocsni (Kalocsai Zoltán, Sá.), Kulimáz (Kulcsár János, D.), IÁ pityóka (Lipcsei Ilona, Oros), Laska (Losonczy Mária, TI.), Lepke (Lebedi Attila, Hsz.), Morzsa (Marozsán József, Sá.), Mosómedve (Moskovszky Edit, Sá.), Nebáncs (Báncs Anna, Tu.), Paszuly (Muszil Éva, Hsz.), Pusztujka (Pusztai Zsuzsa, Tu.), Ruszli (Rusznyák Mária, Sá.), Spislancs (Szentesi János, Sá.), Sipka (Sipos József, Sá.), Szalonna (Szalontai Tibor, Sá. és Szalóczi Sándor, E.), Szilva (Szilágyi János, B. és Szilágyi Kálmán, Hsz.), Szöcske (Szűcs Edit, Hsz.), Szabgatya (Szabó Róza és Szabó János,

8 Hsz.), Moklca (Makkai Judit, Ó.), Antilop (Antal János, Nk.), Birka (Bíró Zoltán, Nvm.), Cserebogár (Cserny Ilona, Hsz.), Borjú (Bondár Sándor, Bu.), Dungó (Dankó János, Nk.), Gerlice, Gesztenye (Geszten Klára, Nym.), Hattyú, Hagyma (Hagymássy Borbála, Ke. és Hajdú Katalin, Nym.), Irka (lika Anna, E.), Kapzsi (Kaposi Mihály, Nk.), Keszeg (Keszi Károly, Bo.), Kibélel (Kiléber Imre, Nyt.), Kulák (Kardellás Sándor, K.), Csirke (Kircsi Ernó', Hsz. és Csige Mária, Hb.), Macska (Magyar Antal, Hb. és Mácsi Dénes, Bo.), Makkász (Makai László, Cs.), Napra (Navratil Edit, Hsz.), Puliszka (Oleszka Sándor, Bo.), Pokol, Pokróc (Pohlot Sándor, Su.), Paksimogyoró, Prakker (Pakocs Ágnes, Ó.), Stuberkulózis (Sterbinszky Lajos, Hsz.), Szeszital (Szesztai Emma, Nym.), Szita (Szirota Magdolna, Nym. és Szatai Katalin, Bu.), Fater (Páter Edit, Ó.), Radír (Radics Anna, Ó.), Szekfű (Szegőfi Péter, Ó.), Szőrmók (Szőr Erzsébet, E.), Tabletta (Ableda Tibor, Sá.), Tinó (Tinkó József, E.), Totyak (Toldi László, Nk.), Tojás (Torma Sándor, Nk. és Torma László, Nk.), Vese (Vezse László, Nym.), Víziló (Vizdák Károly, Ó.), Báró (Bári Ágnes, E.), Bakfic (Bakó Mária, Hb.), Botor (Bótor Irén, Hsz.), Bolha (Bohácsi Valéria, Hsz.), Csacsi (Csatlós Erzsébet, Oros), Császár (Csiszár Mária, Hsz.), Csuklik (Haklik Sándor, Bu.), Csecsebecse (Csepdom Erzsébet, Hsz.), Fecske (Feke Barna, R.), Fedeztető (Fedor János, R.), Hebegős (Hegedűs Ilona, E.), Sovány (Hován Zita, E.), Gyökér (Győri Sándor, B. és Győri Piroska, Hb.), Gombóc (Gombos Eva, Bu.), Jámbor (Jávor István, Bo.), Kecske (Kelemen László. Hb.), Kristály (Kriston József, E.), Liba (Lapemaver Ferenc, Msz. és Lipusz Mária, R.), Ló, Lócitrom (Loós Sándor, Oros), Liba (Hliva István, Oros), Mócsing (Molnár Mária és Erzsébet, Hb.), Petrezselyem (Pető Andor, Bu.), Pók (Poór Erzsébet, Hb.), Rajzos (Rajzinger Tibor, Bo.), Sipka (Siska Gábor, Bo.), Smirgli (Smajda Klára, Bo.), Szarka (Szalai János, Bu.), Szúnyog (Szujó Zoltán, Hsz.), Torta (Tordai Mihály, Hsz.), Takony (Takács István, Bu.), Tutajos (Ortutay Gábor, Bu.), Virsli (Vilmányi Katalin, Hb.), Vénember (Weinémer Sándor, Hb.), Vacak (Váczi Borbála, Ke.), Pulikutya (Pulveri Ferenc, Ke.), Ruca (Rácz Tibor, B.), Majom (két Majoros is Balkányban és Major Mária, B.), IÁsztes (Liszkai Irén, B.), Marski (Marsi Erzsébet, B.), Nápolyi (Nádpor Sándor, B.), Buta (Büte Edit, B.), Buckó (Bucskó Erzsébet, B.), Szikra (Szikora Mária, B.), Hadihajó (Hadházi Valéria, B.), Járomszeg (Járó Erzsébet, B.), Hamu (Hamza József, B.), Daru (Darvai József, B.), Koca (Koncz István, B.), Szubogár (Szuhi Erzsébet, B.), Pocsék (Pócsik János, B.), Fülemüle (Filé József, B.), Reves (Nemes Klára, B.), Vaddisznó, Vadkacsa (Vadicskó Katalin, Nvsz.), Pulyka (Polyák Sándor, Nvsz.), Rongy (Hronyán Mária, Nysz.), Kutya (Gutyán Katalin, Nysz.), Zsemle (Zselezsnik Lajos, Msz.), Kiló (Kalló István, Msz.), Szabinnő (Szabó Katalin, T.), Hájas (Hatalyák Mária, T.), Pech (Hoch Károly, T.), Olaj (Oláh Csaba, T.), Rigó (Riegel József, Nvsz.), Morgósi (Moravecz János, Nysz.), Kolbász (Koleszár János, Nysz.) stb. - E nevek kialakulása nemcsak a gyermekek csúfolódási hajlamának következménye. Egy részük létrejöttében szerepe van egy-egy tanárnak is. A nevelő egyszer véletlenül elferdítve olvasta vagy mondta valamelyik tanuló nevét, az elferdített alakból azonnal ragadványnév lett. Néhány iskolában a Kiss családnevű gyermekeket Kisúr-nak nevezik (Kiss úr). Ez elnevezések minden esetben nevelőtől származnak, kimutathatóan olyan nevelőktől, akik valaha a nyíregyházi Kossuth gimnáziumban tanultak. Egy Kiss nevű, a diákcsínyek középpontjában álló tanárnak volt a Kisúr a ragadványneve. g) A név idegenes ejtéséből vagy más nyelvre fordításából keletkezett ragadványnevek. A Simon nevű tanulók egy részét Szájmon-nak hívják. A Csá-

9 szár-nak nevezett hajdúszoboszlói Csiszár Máriát mondják Rex-ilek is. Ózdon Farkas Sándor a Lupusz, Hajdószoboszlón Névtelen Júlia az Anonimusz, Ózdon Magyar Katalin a V engerszkij, Bodrogolasziban Orosz István, Sátoraljaújhelyen Orosz László és Kemecsén Orosz József a Ruszki nevet viseli. Ózdon a Szekfű-nek is nevezett Szegőfi Péter a Flőr (Fleur) névre is hallgat. A tanári hatás ezekben a nevekben is kimutatható és igazolható. h) Néhány tanuló, mivel neve megegyezik ismert személy, irodalmi vagy tévéhős nevével, ragadványnévül e személy család- vagy keresztnevét, illetőleg ragadványnevét kapta: Templár (Simon József, Msz.), Sziszi (Szilágyi Péter. Nk.), Kiri (Ambrus Ilona, Hb.), Csikar (Sándor Zoltán, E.), Benő (Bárczi Klára, Ó.), Gorkij (Maxim János, Nym.) stb. i) Egy adatom van a vezetéknév visszafelé olvasására: Iflán (Pálfi László, Hn.). j) Hajdúszoboszlón V. Kiss Istvánt Fe'M-nak nevezik. A név a család megkülönböztető neve és családneve kezdő hangjának összeolvasásából jött létre. 2. A keresztnévből alakult nevek. (Nem foglalkozom a keresztnevek szokásos vagy kevésbé szokásos becéző alakjaival. Különben is nagyon nehéz meghúzni a határvonalat az érzelmi jellegű ragadványnevek és a becézőnevek között. Gondoljunk csak az Irének Incifinci elnevezésére!) a) A ragadványnevet azért kapta viselője, mert utóneve hasonlít valamelyik ismert személy, tévé-, rádió- vagy irodalmi hős nevéhez: Gizenga (Nagy Gizella, Oros), Gyöngyvér (Léka Gyöngyi, Bo.), Mézga, Mézga Géza (Téglás Géza, R. Tomori Géza, K. és Csontos Géza, Cs.), Mikóber (Fekete Miklós, TI.), Finci, Incifinci (Márton Irén, Hsz.), Kacor (Tóth Katalin, Nk.), Gábor diák (Meskó Gábor, Hn.) stb. b) A keresztnévhez vagy annak becéző alakjához hasonló hangzású közszóból eredt nevek: Asztalos (Zsiga Antal, Hn.), Béka (Kincs Béla, Hsz.), Csibor (Kovács Tibor, Nk.), Csiga (Kovács Zsigmond, Hn.), Dézsa (Tomori Géza, K.), Csutka (Nagy Judit, Hm.), Gazella (Németh Gizella, K. és Papp Gizella, Hsz.), Gida (Kádár Ida, Hsz.), Gizgaz (Nagy Gizella, Oros), Gőzeke (Hrabina Gizella, Ke.), Gyöngyvirág, Gyöngytyúk (Léka Gyöngyi, Bo.), Fajankó, Janicsár (Tóth János, Nym. és Szilágyi János, D.), Lajhár (Nagy Lajos, Hm.), Mártás (Varga Márta, Bu. és Kovács Márta, E.), Saléita (Zólyomi Sarolta, Bo.), Tacskó (Orosz Tamás, K.), Törökbasa (Török Csaba, Ó.), Villamos (Erdélyi Vilma, Bu.), Zivatar (Pál Tivadar, Ó.) stb. Ide sorolom a Dikó (Kovács Ildikó, D.), Bika (Oláh Csaba, T.) és Tika (Nagy Antal, K.) neveket is. E szokatlanul rövidített alakokat a viselőik éppen közszói jelentésük miatt a Tika kivételével csúfnévnek tartják. c) Szabó János (Hsz.) ragadványneve Sonáj, Bede Máriáé Airám, a keresztnevük visszafelé olvasott alakja. d) Két tanuló, Tomori Géza (K.) és Koós László (Nk.) ragadványneve: Druszáim. Az elsőt egyik Géza nevű tanára szólítja így, s a név rajta maradt. A másiknak a többi azonos keresztnevű osztálytársával szemben ez a megkülönböztető neve. 3. A teljes névből alakult nevek. a) Betűszó jellegűek: Uszi (U. Szabó Imre, Hb.), Tété (Török Tibor, Bu.), Pépé, Pépi, Pepi (Pataki Piroska, R.). b) Mozaikszó jellegűek: Remi (Reskó Mihály, Bo.), Sil (Sóron Ilona, Hsz.), Vim (Vinkler Mária, B.).

10 c) A teljes név néhány hangjának más jellegű keveréséből, új hangok hozzáadásából keletkezett neveli:: Zuza (Uzonyi Róza, Hb.), Szuzuki (Szalay Zsuzsa, Hsz.), Csibor (Ficsor Tibor, T.). A harmadik típusba tartozó neveknél is szembetűnik az a törekvés, hogy a különböző módokon rövidített nevekből kikerekedjék valamelyik meglevő tulajdonnév vagy közös főnév. B) A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek. 1. A családnév közszói szinonimája szolgál ragadványnévül: Csikós (Pásztor László, Ke.), Tyúk (Kircsi Ernő, Hsz.), Nápolyi (Keksz Tibor, Bo.), Pici (Kiss Ilona, Hb.), Dagadt (Kövér Sándor, Hb.). Tajigás (Szekeres Imre, Hb.), Lompos (Farkas János, E.), Szivar (Bagó István, Bo.), Prédikus (Papp Ernő, Bo.)7 Hápi (Tassi Klára, Nk.), Bocs, Mackó (Medve Csaba, Bo.), Bimbó (Rózsa Erzsébet, Nvm.), Peca (Horogh László, Hsz.), Kecske (Bak Antal, Cs.), Pitvari (Udvari Mária, Bo.), Csűri (Veréb Katalin, T.) stb. Ide sorolhatók a név valódi vagy képzelt alapszavának szinonimái: Csikó (Lovas László, B.), Bárány> (Juhász László, B.), Háp-háp, Tas-tas (Tassi Klára, Nk.), Tüske (Szálkai Ágnes, Nk.) stb. 2. A családnév közszói antonimája a ragadvánvnév: Labanc (Kurucz János, B.), Fehér (Fekete Judit, Ke.), Cuma, Gumis (Serdült Sándor, Bu.), Főtt (Nyers László, Nk.), Csöpi (Nagy Imre, Hn.), Puhafi (Keményffv Gábor, Hsz.) stb. 3. A névhez asszociálódó más fogalmakból alakult ragadványnevek: Mek-mek (Kecskés Károly, Tu.), Víziló, Cethal (Jónás Sándor, Nyt.j, Varjú, Sasmadár (Héja László, B.), Betyár (Bujdosó Erika, B.), Kutya (Pásztor István, B.), Harcsa (Csuka István, B.), Lisztes (Molnár Erzsébet, B. Molnár Sándor, Ke., Molnár János, Bo. és Molnár Erzsébet, Nym.), Alumínium, Rézgolyó (Rezes Éva, B.), Császár (Ferencz József, B.), Pájinka (Boros István, B.), Báró, Gróf, Király (Herczeg István, B. Herczeg József, E. és Kincses Marcell, Bo.), Szeszgyár (Bor Julianna, Nym.), Kertimályva (Kertész Mihály, Nym.), Postagalamb (Posta Veronika, Nym.), Veres (Hajnalban veres az ég! Hajnal László,T.), Macska, Kandúr (Macsi Dénes, Bo. és Csarmi Cecília, Ke.), Csokoládé (Keksz Tibor, Bo.), Zürni (Méhes Károly, Bu.), Csongor (Bagó István, Bo.), Pájinkás (Boros Piroska, Nk. és Boros László, R.), Gombostű (Gombos Katalin, Bu.), Posztó (Ruha László, Hb.), Kincses Kalendárium (Kincs Károly, Hb.), Harsánykürt (Harsányi József, Hb.), Patkó (Kovács József, Hsz.), Ló (Muraközi Endre, Bu.), Kancellár (Űri Károly, Nk.), Burzsuj (Űri Mihály, Nk.), Ősember, Őspasi (Ádám Tibor, Bo.), Fej, Tor, Toró, Torjus, Potroh (Farkas István, Hsz.), Csilánt (Árvái Sándor, Nym.), Orosz (Magyar Mária, Sá.), Láncos (Porkoláb István, Cs.), Porszívó (Hajdú Éva, Ó.), Zsák (Majoros István, Ó.), Mátyás (Király János, Tsz.),- Kormos (Fekete István, D.), Hagymapusztító (Makó Árpád, TI.), Döbrögi (Mátyás Ferenc, D.), Arany, Ezüst, Bronz (Kincses Béla, Hsz.), Brekeke (Kincses Béla, Hsz.; a Béla Béka névből) stb. A hivatalos névből alakult ragadvánvnevekre a birtokomban levő közel 2000 adatot helyhiány miatt itt nem sorolhatom fel. A közölt 402 nevet azonban úgy válogattam össze, hogy bemutathassam a ragadvánvnévcsoport minden típusát és ezek megterhelését. A típusok megoszlása következő: I. A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek: A családnévből alakult nevek: 272; ebből a) 5, b) 32, c) 8, d) 26, e) 6, f) 175, g) 7, h) 6, i) 6, j) 1. X 2. A keresztnévből alakult nevek: 37; a) 9, b) 24, c) 2, d) 2. X 3. A teljes névből alakult nevek: 11; ebből a) 5, b)

11 3, c) 3). II. A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek: 82; ebből 1. 22; 2. 7; Végül vessünk egy pillantást a felsorolt nevek szófajára! A dolgozatom elején idézett előadásomban említettem azt, hogy a felnőttek között a testi-lelki tulajdonságokat általában a megszokott nevén nevezik meg, ezért e nevek zöme melléknévi szófajú, a gyermekek a legtöbbször e tulajdonságokról nevezetes személy, állat, növény vagy tárgy nevét adják ragadvány névül, ezért e szavak többsége főnév". A hivatalos névből alakult ragadványnevek esetében nincs összehasonlítási lehetőség, mert a felnőttek világában ez a típus alig-alig szokásos. A gyermekek világában azonban erre a típusra is vonatkozik az, amit a külső-belső tulajdonságokból alakult ragadványnevekről mondtam. A 402 név 89%-a főnév, a tanulók hivatalos nevükhöz hasonló nevű, személy, állat s növény, tárgy stb. nevét kapták ragadványnévül. E főnevek mind konkrét főnevek, 71%-uk köznév, 29%-uk pedig tulajdonnév. A köznevek nagyobbrészt egyedi nevek, de akad köztük anyagnév is. A tulajdonnevek, bá,r többségükben személynevek, jóval változatosabbak: állatnevek, földrajzi nevek, autómárkanevek is vannak köztük, sőt akad egy filmcím és egy vállalatnév is (Oké Néró, ill. Gelka). A tulajdonnév ragadvánvnévként a felnőttek között alig-alig fordul elő. A gyermekek között feltűnően magas a tulajdonnévi eredetű ragadványnevek száma, és nemcsak az általam tárgyalt típusban, hanem az eredet szerinti felosztás minden csoportjában. Az iskola, a rádió és a televízió nagy hatásának eredménye ez. Ugyancsak ide vezethető vissza az is, hogy a közölt 103 tulajdonnévi ragadvánvnévből 54 idegen név. Alaki szempontból a közneveknél (256) az uralkodó típus az alapfőnév (162), de jelentős a különböző kicsinyítő képzős {-ki, -ka, -cska, -ca, -ngó, -uri, -usz, -esz, -iga, -inca stb.) alakok (42) és az összetett főnevek (30) száma is. Az egyéb képzős alakulatok (8) és a jelző + főnévből alakult szószerkezetek száma (8) viszonylag kicsiny. Néhány ragos és jeles főnév is (Juhom, Szűcsöm, Druszám, Napra, illetőleg Gyurináné, Cserjék) szerepel ragadványnévként. Az egyéb szófajú ragadványnevek a felsorolt nevek 11%-át teszik. A melléknévi eredetűek száma valamivel több az igei és a hangutánzó indulatszói eredetűeknél. Zömükben a melléknéviek -s vagy kicsinyítő képzősek. BACHÁT LÁSZLÓ

HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA

HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA A MAGYAR NYELV KÉZIKÖNYVEI XVII. Sorozatszerkesztõ KISS GÁBOR HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA Leggyakoribb mai családneveink TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA

HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA A MAGYAR NYELV KÉZIKÖNYVEI XVII. Sorozatszerkesztő KISS GÁBOR HAJDÚ MIHÁLY CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA Leggyakoribb mai családneveink TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ 1809. ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN

NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ 1809. ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN KÁVÁSSY SÁNDOR: NEMESI VEZETÉK- ES KERESZTNEVEK SZATMÁRBAN AZ 1809. ÉVI INSZURREKCIÓS ÖSSZEÍRÁS ALAP3ÁN 1 Az 1808. évi II. és III. törvény alapján 1809. januárjában és februárjában Szatmárban is nagyszabású

Részletesebben

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS

DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS DIÁKRAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK MAGYAR SZLOVÁK KÉTNYELVÛ KÖRNYEZETBEN BAUKO JÁNOS 1. A diákragadványnevek kutatásáról A diákragadványnevek kutatása a felnõtt lakosság névrendszerének vizsgálatához képest

Részletesebben

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről Még egyszer a -d helynévképzőről 1. Míg a helynevekben szereplő -i, -s képzők esetében a szerzők legtöbbnyire nem használják a funkció megjelölésére a helynévképző kifejezést, hanem valamilyen egyéb, nem

Részletesebben

A -né asszonynévképző

A -né asszonynévképző Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A -né asszonynévképző Témavezető: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus Készítette: Kazamér Éva III. évf. magyar szak Debrecen, 2009

Részletesebben

Hivatkozott irodalom: ÖRDÖG FERENC 1980. A patikanevek keletkezésmódjai. In: Név és társadalom. Szerk.

Hivatkozott irodalom: ÖRDÖG FERENC 1980. A patikanevek keletkezésmódjai. In: Név és társadalom. Szerk. 224 BÖLCSKEIANDREA:Gyágyszertárneveink ma szószerkezeteket, összetételeket értem, amelyeket a névadás során hoztak létre az elnevezők [pl. Arany Oroszlán, Fekete Pajzs, Három Sas]; azokat aszószerkezeteket

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. DEBRECEN, 2007 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona,

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA 40 ÉVES AZ OROSHÁZI 3. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA É N E K Z E N E T A G O Z A T A K Ö S Z Ö N T Õ Amikor Petõfi Sándor elolvasta a Toldit, levelet írt Arany Jánosnak, amelyben többek között a következõt írta:

Részletesebben

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén 1. A 20. századi magyar névtani szakirodalomban gyakorta találkozhatunk a helynévtípusok időbeli állandóságára vagy éppenséggel

Részletesebben

PUSZTADOKTOR MAGAZIN

PUSZTADOKTOR MAGAZIN PUSZTADOKTOR MAGAZIN VII. évfolyam 11-12. szám a Madárkórház Alapítvány havilapja 2012. november-december Gólyák télen Kis lúdhatározó Köszönet önkénteseinknek, támogatóinknak! Madárkarácsony december

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2011. május Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A dunakeszi paradicsom Megjelenik

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László ECHA-MŰHELY I. kötet Szerkesztette: Balogh László és Tóth László Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék 2000 2 Tartalom Előszó...5 DIAGNOSZTIKA ÉS FEJLESZTÉS LÁSZLÓ ÁGNES: Mentális képességterületek

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

Hetvenhét magyar keresztnév Dávid Kiadó Fülöp László Kaposvár, 2003

Hetvenhét magyar keresztnév Dávid Kiadó Fülöp László Kaposvár, 2003 Fülöp László Dávid Kiadó Kaposvár, 2003 Tartalom Előszó Fiúnevek Ákos Aladár Álmos Árpád Attila Bánk Béla Bence Bendegúz Botond Buda Bulcsú Csaba Csongor Elek Elemér Előd Farkas Frigyes, Győző, Rezső,

Részletesebben

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT.

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. ARTISTRY TIME DEFIANCE BŐRFESZESÍTŐ

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

Falunapra SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Falunapra SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA Falunapra 2012 márciusa van. Újra. Újra itt a falunap. Az út örökre megy tovább, felhők alatt és hold alatt, de bármily messze tért, a láb végül hazafelé halad. S a szem, mely lángot és csatát látott kőtermek

Részletesebben

XIX. évfolyam 39. (965.) szám Temerin, 2013. szeptember 26. Ára 50 dinár

XIX. évfolyam 39. (965.) szám Temerin, 2013. szeptember 26. Ára 50 dinár Helyi tájékoztató hetilap e-mail: TU1995@stcable.net www.temeriniujsag.info XIX. évfolyam 39. (965.) szám Temerin, 2013. szeptember 26. Ára 50 dinár Soha ennyi kérelem Magyarország szabadkai főkonzulátusa

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp 2008.08.08. 10:25 Page 1 Békési Újság Kalendárium 2 0 0 9 Szerkesztõ: Szegfû Katalin Kiadja: Családért Alapítvány (Békés) Nyomdai elõkészítés és nyomdai munkák: DUPLA Plusz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS SZAK 2014/2015-AS TANÉV Debrecen, 2014 Table of Contents A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...3

Részletesebben

Az Amatőr Meteorológusok Egyesületének 2007-es működése

Az Amatőr Meteorológusok Egyesületének 2007-es működése Az Amatőr Meteorológusok Egyesületének 27-es működése A 26-os évet követően 27 volt ez első teljes működési év az egyesületünk életében. Az egyesület célkitűzése a Kárpát-medence térségében a meteorológia

Részletesebben

A Rózsakerti Általános Iskola lapja. V. évfolyam 2. szám 2012. május

A Rózsakerti Általános Iskola lapja. V. évfolyam 2. szám 2012. május A Rózsakerti Általános Iskola lapja V. évfolyam 2. szám 2012. május 2 TISZTELT OLVASÓ! A tanév vége felé érkezve rövid összefoglalást adunk gyerekeink, pedagógusaink munkájáról, eredményeiről. Ezt nem

Részletesebben

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A 44. MAGYAR NYELV HETE 4 OLDALAS IFJÚSÁGI MELLÉKLET Anyanyelvünk 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: 150 éve halt meg Széchenyi

Részletesebben

Hallgatni Arany, beszélni Petıfi

Hallgatni Arany, beszélni Petıfi Vargha Katalin T. Litovkina Anna: Hallgatni Arany, beszélni Petıfi 179 Hallgatni Arany, beszélni Petıfi A magyar antiproverbiumok ferdítési módjai formai változatok és nyelvi humor 1. Az alábbi tanulmány

Részletesebben