A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában"

Átírás

1 A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában 1. Az 1969 szeptember havában Budapesten rendezett nemzetközi névtudományi konferencián A ragadványnevek néhány problémája" című előadásomban a névadási okot vizsgálva említettem azt, hogy a felnőttek ragadványnevei között nem találtam példát 8 egymástól meglehetősen távol eső községben arra, hogy a vezetéknév vagy a keresztnév elváltoztatott formáját, annak játszi, analógiás képzéssel alkotott változatát vagy a névhez asszociálódó más fogalmat használnának ragadványnévként. Néhány felosztási rendszerben ugyan találkozik az olvasó e típussal, de igen kevés adatot tudnak csak felsorolni a rendszerezők. KERTÉSZ MANÓnak van néhány adata az idegen nevek elferdítésé"-re (Nyr. XXXI, 244), LORINCZE LAJOSnak a vezetéknévből asszociált más fogalom "-ból és az eredeti név valamilyen elváltoztatott formájá"-ból keletkezett ragadványnévre (MNyj. I, 64), BALOGH LÁSZLÓnak pedig néhány népi-etimológiára" és becézett utónévre utaló" adata (MNyj. XII, 126). Idézőjelek közé tettem azt, ahogy ők rendszerükben megnevezik e típusokat. A többi rendszerező e típust, illetőleg típusokat nem említi. Az eddigi gyűjtőmunkák tehát azt mutatják, hogy a felnőttek között a ragadványnévadásban ez a típus alig-alig szokásos.

2 Egészen más a helyzet a gyermekek között, elsősorban az általános iskola felső tagozatos tanulói között. A külső és belső tulajdonságokra utaló nevek mellett ez a típus a leggyakoribb. KOVÁCS LÁSZLÓ a Debreceni-nyulasi gúnynevek" című ismereteim szerint az eddig publikált egyetlen gyermek-ragadványnevekkel foglalkozó tanulmányában (MNyj. III, ) igen szép számú családnévből és keresztnévből képzett gúnynevet sorol fel. A fent említett előadásomban 8 község általános iskolai felső tagozatos tanulóinak nagyszámú, ebbe a típusba tartozó ragadványneveiből 15-öt soroltam fel. Azóta tanítási gyakorlaton levő IV. éves főiskolai hallgatóim felgyűjtötték Borsod, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár 30 általános iskolája 4900 felső tagozatos tanulójának ragadváuynevét. Az iskolák között vannak városi (Ózd, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Mátészalka, Kisvárda, Hajdúszoboszló), nagyközségi (Hajdúböszörmény, Fehérgyarmat, Edelény stb.) és falusi iskolák (Ibrány, Bodrogolaszi, Kótaj, Dombrád, Ricse stb.). A több mint ragadványnévnek egy-egy tanulónak 2 3 mellékneve is van közel 20%-a a hivatalos névvel kapcsolatos. Nemcsak nagy számuk miatt érdemes azonban e nevekkel foglalkozni. Érdemes azért is, mert vizsgálataim szerint ez a névtípus látszik a gyorsan változó ragadványnevek között a legstabilabbnak, a leghosszabb életűnek. A tanuló valamely külső vagy belső tulajdonsága, a vele történt nevezetesebb esemény következtében vagy más okból ragadványnevet kap. De ha új tulajdonsága vagy képessége, vagy éppen annak hiánya jön elő, új nevet vagy neveket kap. Az új mellett sokszor tovább él a régi, de igen gyakran feledésbe merül, és átadja helyét az újnak. Ez a folyamat játszódik le az osztályközösségben, de ugyanez a folyamat megy végbe ugyanazzal a tanulóval, csak más nevekkel a baráti körben, a sportbaráti közösségben, az egy utcabeliek közösségében stb. Ahány kisebb-nagyobb közösséghez tartozik a tanuló, szinte annyi ragadványneve van. E gyors névváltakozásban a leghosszabb életű a névből keletkező, a névvel kapcsolatos ragadványnév. Akiknek csak egy nevük van, ez a név általában a hivatalos névből alakult, vagy azzal van összefüggésben. Logikusnak is látszik ez az eredmény. Hiszen azok az indítékok, amelyek miatt a tanuló valamely közösségtől nevet kap, elég gyorsan változhatnak, és változnak is. A változó körülmények között azonban szilárd és változatlan kísérője a gyermeknek a hivatalos neve. A hajdúszoboszlói Sterbinszky Lajost Mincő-nek hívták ötödikes korában. Egy ismerősük macskája viselte ezt a nevet. Majd nagy füle miatt a Füligcomb nevet kapta, amikor pedig az iskolában a tuberkulózisról hallott az osztálya, a Stuberkulózis nevet kapta. Azóta is ezt viseli. Keményffy Gábort az osztályában Kétefipszilon-nak vagy röviden csak i^i-nak hívják. A kövérsége miatt azonban viseli a Dagadt, a Puffancs, a Tőtöttkápaszta és a Mackó nevet is. Ugyancsak kövérsége miatt kapta a Puha fi nevet. Az utcabeliek Rothadt gombá-nak, Gyilkos galóca-nak nevezik. Egyszer ugyanis gombát szedett, de mire sor került az elkészítésére, a gomba megposhadt. Kircsi Ernőt Csirké-nek nevezték el. Egyesek ma már Tyúk-nak hívják. Szilágyi Kálmán a Törpe névre hallgat. Egy nyári leégést követő bőrhámlása óta Bőrposztó lett a ragadványneve. Már iskolás kora óta osztálya Szilva-nak nevezi. A sátoraljaújhelyi Pohlot Sándor előbb a Síróka Sándor nevet viselte: mindenért sírt. Amikor kinőtte ezt a tulajdonságát, Pokol-nok vagy Pokrócnak kezdték nevezni. - Csurák Éva az Egérke nevet kapta külső tulajdonságai alapján, de nevezik őt Csirké-nek is a neve után. Komlósy Zsuzsa előbb a

3 Copfos névre hallgatott, majd járása miatt a Ringó nevet kapta. Már elsős kora óta viseli a Kompót nevet is. Az ózdi Krokavecz László egyik ragadványneve Vörösróka, vörös haja és ravasz volta miatt, neve után pedig nevezik őt Kropacsek-nak, Krokodil-nak vagy Lacaj-nak is. Vizdák Károly egy időben rendszeresen kopaszra nyiratkozott, s ezért kapta a Kopasz Bugyerák nevet. Az osztály egy része már akkor is Víziló-nak nevezte. A nyírmadai Tóth Jánost Borsökröcské-nek, Tökmag-n&k nevezték a kicsisége miatt. Ezt a nevet azonban egyre jobban kiszorítja a keresztnevéből alakult Fajankó és Janicsár név. Csak névre utaló ragadványneve van a sátoraljaújhelyi Ráczkevv Évának: Cézé-nek vagy Kevi-nek hívják; Hajdúszoboszlón Hűse Magdolna a Hüsi, Bordán Róza a Bodri, Hegedűs Ilona a Hekus vagy Hektor, Lebedi Attila a Lepke névre hallgat. 2. A névre utaló ragadványnevek használati formájuk szerint általában önálló nevek. Nagvobbára a hivatalos név teljes mellőzésével használatosak. Ez a használati forma összefüggésben van a nevek funkciójával: e nevek elsősorban érzelmi jellegen alapuló ragadványnevek. Hajdúszoboszlón Szűcs Edit neve Szöcske, Császi Piroskáé Csoszogi, Baranyai Mariannáé Banya, Nagy Lajosé Lajhár; Sátoraljaújhelyen Marozsán Józsefé Morzsa, Dudás Lászlóé Dudva, Sipos Józsefé Sipka, Horváth Jánosé Horizont, Bernáthy Györgyé Belfegor, Ableda Tiboré Tabletta; Dombrádon Kulcsár Jánosé Kulimáz, Gyöngyösi Erzsébeté Gyöngyvér; Oroson Bodnár Györgyé Bodega, Bodnár Jánosé Bodinelli; Tiszalökön Losonczi Máriáé Laska, Bácsik Istváné Csibak, Szentesi Jánosé Spislancs; Ózdon Makkai Judité Mokka, Pakócs Ágnesé Paksimogyoró, Szegőfi Péteré Szekfű; Csengerben Csontos Gézáé Mézga; Nyírniadán Szirota Magdolnáé Szita, Hajdú Kataliné Hagyma stb. A hivatalos név valamelyik eleme csak akkor kerül a ragadványnév ele vagy mögé, ha szükséges az azonos ragadványnevűek megkülönböztetése. Hajdúszoboszlón szinte minden Irén utónevű leány az Incifinci vagy a Finci nevet viseli, a televízió ismert műsorszáma egereinek nevéről. Szinte minden gyűjtőponton a Gézák a Mézga névre hallgatnak. Ha meg kell különböztetni őket, a családnevük kerül a ragadványnév elé. Tiszateleken minden Bodnár a Bodri névre hallgat. Itt a keresztnév becéző változata a megkülönböztetés eszköze. Néhány adatomban pedig a ragadványnév után azért kerül oda a keresztnév, mert hangalak szempontjából oda kívánkozik, oda illik. Pohlot Sándort Sátoraljaújhelyen Síróka Sárulor-mik hívják: az alliteráció miatt emlegetik keresztnevével együtt. Muszil Éva neve Hajdúszoboszlón így alakult ki: Muszilka Éva > Muszulyka Éva y Paszuly ka Eva > Paszuly; mióta a Paszulyka kicsinyítő képzője elmaradt, elmaradt a keresztnév is. Az orosi Dankó László neve: Dankó-Mankó. Más névből alakult ragadványnév úgy vált kételeművé, hogv elébe kerül a Kis vagy Nagy megkülönböztető név. Az egy iskolába járó testvérek azonos ragadványnevet viselnek, s így különböztetik meg őket egymástól. A hajdúszoboszlói Baranyai Marianna a Kis Banya, nénje a Nagy Banya. 3. Funkciójukat tekintve e nevek zöme elsősorban érzelmi jellegen alapuló ragadványnév, gúnyolódó, csúfolódó, illetőleg elismerő vagy becéző szándék hozta őket létre. A név már régi idők óta egyrészt alakja miatt, másrészt pedig jelentése miatt kitűnő alapot ad a gúnyolódáshoz, illetőleg a becé-

4 zéshez. Érzelmi jellegüket igazolja az is, hogy minden gyűjtőponton az azonos nevűek rendesen ugyanazt a ragadványnevet viselik. A 30 általános iskolában szinte minden Szilágyi Sziszi, minden Géza Mézga, minden Major és Majoros Majom, a legtöbb Farkas Farkinca stb. Sok tanuló bevallotta, nem örül annak, ha ragadványnevén szólítják. Ugyanakkor e nevek a különböző tanulói közösségekben a megkülönböztetés szerepét is betöltik, de ez a szerepük csak másodlagos. Adataim között szerepelnek olyan nevek, elég csekély számban, amelyek értelmi jellegen alapulnak, a megkülönböztető szándék hozta létre. Oroson egy osztályba jár Bodnár György és Bodnár János. Az előbbi ragadványneve Bodega, az utóbbié Bodinelli. Hajdúszoboszlón az egyik Szabó János Szabgatya, a másik Sonáj (keresztneve visszafelé olvasva). Ózdon Farkas Sándort és Farkas Gézát egyformán Farkincá-nak hívják, újabban Farkas Sándort Lupusz-nak. Hajdúszoboszlón több Pásztor nevű tanuló van, az egyik a Juhász, a másik a Csikós, a harmadik a Gulyás nevet kapta. A ragadványnevek között sok a kimondottan gúnyolódó, csúfolódó jellegű, de igen sok a kedveskedő, becéző jellegű név is. Gúnyolódó jellegűek Hajdúszoboszlón: Szabgatya (Szabó János), Csirke Tyúk (Kircsi Ernő), Bolha (Bohácsi Valéria), Kotkodács (Kovács József), Ló, Lócitrom (Loós Sándor), Kecske (Kelemen László); Hajdúböszörményben: Vénember (Weinémer Sándor), Posztó (Ruha László); Berettyóújfaluban: Ló (Muraközi Endre), Szarka (Szalai László), Gombóc (Gombos Éva), Csuklik (Haklik Sándor); ózdon: Kropacsek (Krokavecz László), Zivatar (Pál Tivadar), Törökbasa (Török Csaba), Cserjék (Térjék László); Sátoraljaújhelyen: Kalocsni (Kalocsai Zoltán), Mosómedve (Moskovszky Edit); Edelényben: Hebegős (Hegedűs Ilona), Sovány (Hován Zita), Szalonna (Szalóczv Sándor); Ricsén: Pálinkás (Boros László), Fedeztető (Fedor János); Balkányban: Ruca (Rácz Tibor), Majom (Major Mária); Nyírszöllősön: Vaddisznó (Vadicskó Katalin), Pulyka (Polyák Sándor), Rongy (Hronyán Mária), Kutya (Gutyán Katalin); Mátészalkán: Liba (Lapemayer Ferenc), Kiló (Kalló István); Tarcalon: Csibor (Ficsor Tibor), Hájas (Hatalyák Mária), Pech (Hoch Károly); Kemecsén: Vacak (Váczi Borbála), Pulikutya (Pulveri Ferenc); Csengerben: Makkász (Makai László); Nagykálióban: Dungó (Dankó János). Csiba (Kovács Tibor), Antilop (Antal János); Bodrogolasziban: Szivar (Bagó István), Pitvari (Udvari Mária), Smirgli (Smajda Klára), Pofáncsik (Stefáncsik Ferenc); Nvírmadán: Konyak (Vékony Ferenc), Birka (Bíró Zoltán); Kótajban: Kulák (Kardellás Sándor), Tacskó (Orosz Tamás), Saláta (Zólyomi Sarolta); Oroson: Bodega (Bodnár György); Dombrádon: Kulimáz (Kulcsár János); Tiszalökön: Laska (Losonczi Mária), Spislancs (Szentesi János) stb. Kedveskedő, becéző, bókoló nevek: Hajdúszoboszlón: Farkinca (Farkas Gábor), Füsi (Hűse Magdolna), Csecsebecse (Csepdom Erzsébet), lncifinci (Márton Irén); Hajdúböszörményben: Szelecske (Széli Mária), Uszi (U. Szabó Imre); Hajdúnánáson: Kiri (Ambrus Ilona), Csöpi (Nagy Imre), Gábor diák (Meskó Gábor); Berettyóújfaluban: Zümi (Méhes Károly), Tutajos (Ortutay Gábor), Szentjánosbogár (Szentesi Katalin); Ózdon: Sil (Sóron Ilona), Gyurma (Gyúró Katalin); Sátoraljaújhelyen: Csucsu (Csurák Éva), Bertuccsó (Berta István); Edelényben: Csikar (Sándor Zoltán), Szenyka (Szenász László); Ricsén: Pépi, Pepi (Pataki Piroska); Tarcalon: Flambár (Ramlács Tibor); Bodrogolasziban: Remi (Reskó Mihály), Csokoládé, Csoki (Keksz Tibor); Balkányban: Tarka (Tarr Jolán), Buckó (Bucskó Erzsébet), fíene (Benke Mihály), Lovacska (Lovas Mihály); Mátészalkán: Szájmon (Simon József); Kemecsén: Rémai-

5 honvéd (Révai István), Kennedi (Enyedi Sándor), Puskin (Puskás Antal). Nagykállóban: Reki (Rekettyés Imre), Sziszi (Szilágyi Péter), Kancellár (Úri Károly), Hápi (Tassi Klára); Nyírmadán: Tolica (Tolnai Ferenc), Angyal (Antal László), Gerlice (Geszten Klára); Kótajban: Tika (Nagy Antal) stb. A névből vagy a névvel kapcsolatos fogalomból alakult ragadványnevek, amint fentebb írtam, viszonylag hosszabb életűek. S ha nem kimondottan bántóak, elvesztik érzelmi töltésüket, általánossá válnak, s a megkülönböztető szerepük kerül egyre inkább előtérbe. 4. Vizsgáljuk meg e nevek eredetét, a névadás okát. Valamennyi név a hivatalos névvel vagy az abból asszociálódó más fogalommal áll kapcsolatban. A névgyűjtő hallgatóink adatai szerint még sem mondható el az, hogy e nevek kialakulásában minden esetben az elsődleges szerep a hivatalos névé. A tarcali Ramlács Tibor nemcsak azért kapta az ismert tévéhős, Flambár nevét, mert a két név hasonló, hanem azért is, mert a tanuló külsőleg hasonlít a tévéhőshöz. A balkányi Benke Mihály és az edelényi Sándor Zoltán nemcsak azért viseli a Bene, illetőleg Csikar nevet, mert ezek kapcsolatosak a hivatalos nevükkel, hanem azért is, mert szeretnek futballozni. Németh Gizella Kótajban a Gazella nevet egy biológiaóra után kapta. A Hebegős nevet viselő edelényi Hegedűs Ilona valóban hebeg. A csengeri Makai László szeret makkot szedni, ezért is Makkász. A nyírmadai Antal Lászlónak kedvenc filmhőse Angyal. A szoboszlói Puhafi-nak nevezett Keményffy László kövérségéről is nevezetes. És még jónéhánv olyan példát lehetne az adattárból felsorolni, amelyek azt igazolják, hogy kialakulásukban a hivatalos névvel legalábbis egyenrangú szerepet játszott viselőjük valamilyen külső vagy belső tulajdonsága. A hivatalos névből alakult ragadványneveket eredetük szerint a következőképpen csoportosíthatjuk: 1. A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek: 1. a családnévből alakult nevek; 2. a keresztnévből alakult nevek; 3. a teljes névből alakult nevek. II. A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek: 1. a név közszói szinonimája; 2. a név közszói antonimája; 3. a névhez asszociálódó más fogalom. Sok név azonban nem helyezhető el megnyugtatóan ebben a rendszerben. Ugyanis még a viszonylag stabilabb ragadvány névtípus is eléggé változékony. Nézzünk példákat! Az edelényi Fidrusz Teréz a Kidrusz nevet kapta; majd e név tovább alakul, s újabban Citrosi falevél nek hívják. Hajdúszoboszlón Kircsi Ernőt Csirké-nek nevezték el, de a Csirke nevet egyre jobban kiszorítja a Tyúk elnevezés. Ennek a névnek a Csirké-hez viszonyítva a II. csoportban van a helye, a Csirke elnevezés nélkül pedig nincs helye az általam tárgyalt típusban. Ugyanez a folyamat figyelhető meg Muszil Éva ragadványneve változásában is. Ma már a Paszuly neve állandósult. Még érdekesebb a változás folyamata, iránya Farkas István ragadvány nevében. Felró, majd Petró néven becézték. Ez utóbbi miatt kapta a Potroh nevet. Amióta pedig tanultak arról, hogy a rovarok testén három rész különböztethető meg: fej, tor és potroh, azóta felváltva használják mind a három testrésznevet, de leggyakrabban Tornak nevezik, sőt újabban e szó továbbképzésével Toró-nak vagy Torjus-nak. Még egy sereg névben kimutatható ilyesféle fejlődés. A tanulónak az iskolában az első neve, rendszerint hivatalos neve valamelyik elemének rövidített vagy becéző változata. Majd kialakul ennek elferdített, hasonló hangzású változata. Ezt pedig követik a rokon értelmű szókból vagy az asszociálódó fogalmakból kialakult változatok. Sokszor a nevek egymás mellett élnek.

6 E szabályszerű fejlődés ismerete nélkül sok névnek nem lehetne helye a most tárgyalt ragadván v név csoport ban. Nézzük most már eredetük szerint a hivatalos névből alakult ragadványnevek rendszerét. A) A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek. 1. A családnévből alakult nevek. a) A név egy vagy két hangjának írásmódjából alakultak: Cézé (Oravecz László, Bo. 1 és Ráczkevv Éva, Sátoraljaújhely), Céhá (Zachar Ildikó, Hajdúszoboszló), Escéhá (Schottner György, Ózd és Schmelczer Erika, Berettyóújfalu), Kétefipszilon vagy Fi (Keményffy Gábor, Hajdúszoboszló). E nevek kialakulásában nagy szerepet játszott az a többször elhangzó tanári kérdés: Hogy írod a neved?". b) A névnek vagy megrövidített alakjának becéző változata: flubi (Hubiesák Zoltán, TI.), Hucu (Huczmann Géza, Nysz.), Móricka (Móricz Margit, Hb. és Móricz Erzsébet, R.), Szelecske (Széli Mária, Hb.), Rozi (Rozinyák Mihály, Msz.), Hüsi (Hűse Magdolna, Hsz.), Köpi (Kölinger Katalin, D.),Jonek (Jonics Judit, Sá.), Lukszi (Lukács Pál, 0. és Lukács Anna, Bo.), Tolica, To~ lingó (Tolnai Ferenc, Nvm.), Sitiiké (Sütő István, Msz.), Reki (Rekettyés Imre, Nk.), Bagó (Bagaméry Margit, Nk.), Sziki (Szikora János, Nk.), Engyuri (Engi Katalin, Bu.), Lucsi (Lucskai Katalin Bu.), Bujdi (Bujdosó Ilona, E.), Szaki (Szathmári Katalin, E.), Szaft (Szatmári József, Hn.), Pitusz (Péntek Lajos, Hn.), Smogi (Smogrovits Katalin, Bu.), Soci, Sociga (Schottner György, Ó.), Popó (Popovics Katalin, Nk.), Só (Soltész Erzsébet, Oros), Kolesz (Koleszar Sándor, T.), Buci (Bucilla József,T.), Gyurma (Gyúró Katalin, 0.), Pinyusz (Pintér Bálint, Hsz.), Bari (Barkóczi István, Nym.), Kuli (Kulcsár Sándor, Bu.). A Hüsi, Köpi, Bagó, Szaki, Popó, Só, Kuli, Szaki nevek jelentésük miatt más alcsoportba tartoznának. Ide soroltam, mert adatgyűjtőim szerint becéző szándék hozta létre őket. c) A név utótagja vagy utolsó szótagja, illetőleg annak továbbképzése: Vecz (Oravecz László, Bo.), Nász, Nászuram (Szenász László, E.), Szegi (Kalotaszegi László, Nk.), Csák (Hubiesák Zoltán, TI.), Konyak (Vékony Ferenc, Nvm.), Csikó (Bacskó Sándor, Msz.), Kőzet (Sárközi József, T.). d) A képzett szavakból az alapszó vagy képzelt alapszó elvonása: Fazék (Fazekas Piroska, Bu.), Haraszt (Harasztosi Katalin, Bu.), Rák (Rákosi Márta, Bu.), Alma (Almássy István, Nk.), Kocsi (Kocsis Sarolta, Bo.), Szálka (Szálkai Ágnes, Nk.), Hegedű (Hegedűs Sára, Bo.), Lakat (Lakatos Erzsébet, 0. és Lakatos József, B.), Kóró (Kóródv Ferenc, B.), Kerék (Kerekes László, Ó.),^ Erdő (Erdősi Ferenc, Ó.), Hagyma (Hagymási József, Bo.), Paca (Paczári Árpád, Bo.), Moha (Mohácsi Gábor, Sá.), Karó (Karahuta Mária, Nysz.), Gége (Gégény Mária, Ke.). Ide sorolom azokat a neveket is, amelyek az elvont alapszót becézik, illetőleg ismétléses vagy ikerített változatából keletkeztek: Farkinca (Farkas Gábor, Hsz., Farkas Erzsébet, Oros és Farkas Géza, Ó.), Lovacska (Lovas Mihály, B.), Juhocska (Juhász Mária, B.), Kuc-kuc, Kucmuc (Kuczmog Erzsébet, Oros), Bikbak (Bakos József, E.), Suszmusz (Suszter Edit, Ó.). Edelényben néhány tanuló ragadványneve úgy alakult ki, hogy az el- 1 A használt rövidítések: B. = Balkány, Bo. = Bodrogolaszi, Bu. = Berettyóújfalu, Cs. Csenger, I). = Dombrád, E. Edelény, Hb. Hajdúböszörmény, Hn. Hajdúnánás, Hsz. = Hajdúszoboszló, K. = Kótaj, Ke. = Kemeese, Msz. = Mátészalka. Nk. = Nagykálló, Nym. Nyírmada, Nysz. = Nyírszőllős, Ó. = Ózd, R. = Kiese, Sá. = Sátoraljaújhely, T. = Tareal, TI. = Tiszalök, Tu. = Tuzsér.

7 vont alapszóhoz vagy a névhez hozzátették az 1. személyű birtokos személyragot: Juhom (Juhos Margit), Szűcsöm (Szűcs János). Ez utóbbit gyakran nevezik Szűcsöm Palkó-nak is. E név kialakulásában így minden bizonnyal a Csínom Palkó" kezdetű kurucdal játszott szerepet. Egy érdekes nevet kell még itt megemlítenem. Kótajban Gyurma Máriát Gyurináné-nak nevezik a tanulók, mióta tudják azt, hogy a feltételes mód jele a -na, -ne: -ná, -né. e) A név első hangjának megváltoztatása: Szakács (Takács Imre, Msz.), Kidru&z (Fidrusz Teréz, E.), Mankó (Dankó László, Oros), Cipó (Pipó József, Hb.), Cserjék (Térjék László, Ó.), Becő (Gecző Imre, Hsz.). f) A név hangalakjának elferdítése, illetőleg hasonló hangalakkal felcserélése. A hangalak elferdítésének igen változatos formáit mutatják az adatok. Az alaktani rendszerezés helyett csak jelentés szempontjából vizsgálom az adataimat. Vannak köztük olyan nevek, amelyeknek közszói jelentésük nincsen. Néhánnyal a lapok humor rovatában is már találkoztunk. Ilyenek: Pofáncsik (Stefáncsik Ferenc, Bo.), Bikanusz (Bihari István, Nk.), Krokavecz, Miravecz (Oravecz László, Bo.), Csibak (Bácsik István, TI.), Kropacsek (Krokavecz László, Ó.) stb. Igen szép számmal van olyan ragadványnév, amelyet viselője azért kapott, mert neve hasonlít valamelyik ismert személy, tévé-, rádió- vagy irodalmi hős nevéhez. Filmcímet, autómárka-, kutya- vagy földrajzi nevet is e hasonlóság miatt adnak ragadványnévül: Kennedi (Enyedi Sándor, Ke.), Kizinger kancellár (Rajzinger István, Bo. és Izinger Ilona, Nvsz.), Szörényi (Szőnyi Zoltán, Sá.), Puskin (Puskás Antal és József, Ke.), Pásztor (Pásztor Judit, Ke.), Dzsordánó Brúnó (Csordás Zsolt, Ó.), Kozma Pityu (Kozák Piroska, Balkány), Belfegor (Bernáty György, Sá.), Hektor (Hegedűs Ilona, Hsz.), Bodri (Bordán Róza, Hsz.), Oszkár (Oszlánszky István, D.), Gyöngyvér (Gyöngyösi Erzsébet, D.), Csoszogi (Császi Piroska és Császi Erzsébet, Hsz.), Csucsu (Csurák Éva, Sá.), Hacsek (Haklik Zoltán, Nk.), Dani (Ónodi József, Hsz.), Rémai honvéd (Révai István, Ke.), Jonzon (Jóni Zoltán, Tu.), Batu (Bakonyi Károly, Tu. és Barkászi János, Nvt.), Rémusz bácsi (Rémiás Mária, E.), Pepitó (Pipó Sándor, Hsz.), Vinetu (Vincze Árpád, Bu.), Flambár (Molnár László, Hsz. és Ramlács Tibor, T.), Angyal (Antal László, Nym.), Matula (Matusz László, Ó.), Bertuccsó (Berta István, Sá.), Magor (Magyar Mária, Ó.), Bodinelli (Bodnár János, Oros), Oké Néró (Ochtinszky Ágnes, Ó.), Bene (Benke Mihály, B.), Bence (Benke József, B.), Olivér (Öláh Erzsébet és János, B.), Zrínyi (Irinyi Sándor, B.), Luxemburg (Lukács Gyula, Hsz.), Moszkvics (Molnár László, Nym.), Mercédesz (Melczer Ferenc, E.), Rába (Hráb András, Oros), Cinkotai (Pankotai Gábor, Msz.), Gelka (Geletei Mihály, Msz.) stb. Sok tanuló ragadványneve családnevéhez hasonló hangzású értelmes közszó: Banya (Baranyai Marianna és Ildikó, Hsz. ós Vanyó Magdolna, Nysz.), Belga (Belinszki László, D.), Bodega (Bodnár György, Oros és Bódi Irén, Hsz.), Dudva (Dudás László, Sá.), Füge (Főnyedi Gábor, Sá.), Gombás (Gombos János, TI.), Horizont (Horváth János, Sá.), Kacsa (Kacsó Klára, Sá.), Kompót (Komlósy Zsuzsa, Sá.), Kalocsni (Kalocsai Zoltán, Sá.), Kulimáz (Kulcsár János, D.), IÁ pityóka (Lipcsei Ilona, Oros), Laska (Losonczy Mária, TI.), Lepke (Lebedi Attila, Hsz.), Morzsa (Marozsán József, Sá.), Mosómedve (Moskovszky Edit, Sá.), Nebáncs (Báncs Anna, Tu.), Paszuly (Muszil Éva, Hsz.), Pusztujka (Pusztai Zsuzsa, Tu.), Ruszli (Rusznyák Mária, Sá.), Spislancs (Szentesi János, Sá.), Sipka (Sipos József, Sá.), Szalonna (Szalontai Tibor, Sá. és Szalóczi Sándor, E.), Szilva (Szilágyi János, B. és Szilágyi Kálmán, Hsz.), Szöcske (Szűcs Edit, Hsz.), Szabgatya (Szabó Róza és Szabó János,

8 Hsz.), Moklca (Makkai Judit, Ó.), Antilop (Antal János, Nk.), Birka (Bíró Zoltán, Nvm.), Cserebogár (Cserny Ilona, Hsz.), Borjú (Bondár Sándor, Bu.), Dungó (Dankó János, Nk.), Gerlice, Gesztenye (Geszten Klára, Nym.), Hattyú, Hagyma (Hagymássy Borbála, Ke. és Hajdú Katalin, Nym.), Irka (lika Anna, E.), Kapzsi (Kaposi Mihály, Nk.), Keszeg (Keszi Károly, Bo.), Kibélel (Kiléber Imre, Nyt.), Kulák (Kardellás Sándor, K.), Csirke (Kircsi Ernó', Hsz. és Csige Mária, Hb.), Macska (Magyar Antal, Hb. és Mácsi Dénes, Bo.), Makkász (Makai László, Cs.), Napra (Navratil Edit, Hsz.), Puliszka (Oleszka Sándor, Bo.), Pokol, Pokróc (Pohlot Sándor, Su.), Paksimogyoró, Prakker (Pakocs Ágnes, Ó.), Stuberkulózis (Sterbinszky Lajos, Hsz.), Szeszital (Szesztai Emma, Nym.), Szita (Szirota Magdolna, Nym. és Szatai Katalin, Bu.), Fater (Páter Edit, Ó.), Radír (Radics Anna, Ó.), Szekfű (Szegőfi Péter, Ó.), Szőrmók (Szőr Erzsébet, E.), Tabletta (Ableda Tibor, Sá.), Tinó (Tinkó József, E.), Totyak (Toldi László, Nk.), Tojás (Torma Sándor, Nk. és Torma László, Nk.), Vese (Vezse László, Nym.), Víziló (Vizdák Károly, Ó.), Báró (Bári Ágnes, E.), Bakfic (Bakó Mária, Hb.), Botor (Bótor Irén, Hsz.), Bolha (Bohácsi Valéria, Hsz.), Csacsi (Csatlós Erzsébet, Oros), Császár (Csiszár Mária, Hsz.), Csuklik (Haklik Sándor, Bu.), Csecsebecse (Csepdom Erzsébet, Hsz.), Fecske (Feke Barna, R.), Fedeztető (Fedor János, R.), Hebegős (Hegedűs Ilona, E.), Sovány (Hován Zita, E.), Gyökér (Győri Sándor, B. és Győri Piroska, Hb.), Gombóc (Gombos Eva, Bu.), Jámbor (Jávor István, Bo.), Kecske (Kelemen László. Hb.), Kristály (Kriston József, E.), Liba (Lapemaver Ferenc, Msz. és Lipusz Mária, R.), Ló, Lócitrom (Loós Sándor, Oros), Liba (Hliva István, Oros), Mócsing (Molnár Mária és Erzsébet, Hb.), Petrezselyem (Pető Andor, Bu.), Pók (Poór Erzsébet, Hb.), Rajzos (Rajzinger Tibor, Bo.), Sipka (Siska Gábor, Bo.), Smirgli (Smajda Klára, Bo.), Szarka (Szalai János, Bu.), Szúnyog (Szujó Zoltán, Hsz.), Torta (Tordai Mihály, Hsz.), Takony (Takács István, Bu.), Tutajos (Ortutay Gábor, Bu.), Virsli (Vilmányi Katalin, Hb.), Vénember (Weinémer Sándor, Hb.), Vacak (Váczi Borbála, Ke.), Pulikutya (Pulveri Ferenc, Ke.), Ruca (Rácz Tibor, B.), Majom (két Majoros is Balkányban és Major Mária, B.), IÁsztes (Liszkai Irén, B.), Marski (Marsi Erzsébet, B.), Nápolyi (Nádpor Sándor, B.), Buta (Büte Edit, B.), Buckó (Bucskó Erzsébet, B.), Szikra (Szikora Mária, B.), Hadihajó (Hadházi Valéria, B.), Járomszeg (Járó Erzsébet, B.), Hamu (Hamza József, B.), Daru (Darvai József, B.), Koca (Koncz István, B.), Szubogár (Szuhi Erzsébet, B.), Pocsék (Pócsik János, B.), Fülemüle (Filé József, B.), Reves (Nemes Klára, B.), Vaddisznó, Vadkacsa (Vadicskó Katalin, Nvsz.), Pulyka (Polyák Sándor, Nvsz.), Rongy (Hronyán Mária, Nysz.), Kutya (Gutyán Katalin, Nysz.), Zsemle (Zselezsnik Lajos, Msz.), Kiló (Kalló István, Msz.), Szabinnő (Szabó Katalin, T.), Hájas (Hatalyák Mária, T.), Pech (Hoch Károly, T.), Olaj (Oláh Csaba, T.), Rigó (Riegel József, Nvsz.), Morgósi (Moravecz János, Nysz.), Kolbász (Koleszár János, Nysz.) stb. - E nevek kialakulása nemcsak a gyermekek csúfolódási hajlamának következménye. Egy részük létrejöttében szerepe van egy-egy tanárnak is. A nevelő egyszer véletlenül elferdítve olvasta vagy mondta valamelyik tanuló nevét, az elferdített alakból azonnal ragadványnév lett. Néhány iskolában a Kiss családnevű gyermekeket Kisúr-nak nevezik (Kiss úr). Ez elnevezések minden esetben nevelőtől származnak, kimutathatóan olyan nevelőktől, akik valaha a nyíregyházi Kossuth gimnáziumban tanultak. Egy Kiss nevű, a diákcsínyek középpontjában álló tanárnak volt a Kisúr a ragadványneve. g) A név idegenes ejtéséből vagy más nyelvre fordításából keletkezett ragadványnevek. A Simon nevű tanulók egy részét Szájmon-nak hívják. A Csá-

9 szár-nak nevezett hajdúszoboszlói Csiszár Máriát mondják Rex-ilek is. Ózdon Farkas Sándor a Lupusz, Hajdószoboszlón Névtelen Júlia az Anonimusz, Ózdon Magyar Katalin a V engerszkij, Bodrogolasziban Orosz István, Sátoraljaújhelyen Orosz László és Kemecsén Orosz József a Ruszki nevet viseli. Ózdon a Szekfű-nek is nevezett Szegőfi Péter a Flőr (Fleur) névre is hallgat. A tanári hatás ezekben a nevekben is kimutatható és igazolható. h) Néhány tanuló, mivel neve megegyezik ismert személy, irodalmi vagy tévéhős nevével, ragadványnévül e személy család- vagy keresztnevét, illetőleg ragadványnevét kapta: Templár (Simon József, Msz.), Sziszi (Szilágyi Péter. Nk.), Kiri (Ambrus Ilona, Hb.), Csikar (Sándor Zoltán, E.), Benő (Bárczi Klára, Ó.), Gorkij (Maxim János, Nym.) stb. i) Egy adatom van a vezetéknév visszafelé olvasására: Iflán (Pálfi László, Hn.). j) Hajdúszoboszlón V. Kiss Istvánt Fe'M-nak nevezik. A név a család megkülönböztető neve és családneve kezdő hangjának összeolvasásából jött létre. 2. A keresztnévből alakult nevek. (Nem foglalkozom a keresztnevek szokásos vagy kevésbé szokásos becéző alakjaival. Különben is nagyon nehéz meghúzni a határvonalat az érzelmi jellegű ragadványnevek és a becézőnevek között. Gondoljunk csak az Irének Incifinci elnevezésére!) a) A ragadványnevet azért kapta viselője, mert utóneve hasonlít valamelyik ismert személy, tévé-, rádió- vagy irodalmi hős nevéhez: Gizenga (Nagy Gizella, Oros), Gyöngyvér (Léka Gyöngyi, Bo.), Mézga, Mézga Géza (Téglás Géza, R. Tomori Géza, K. és Csontos Géza, Cs.), Mikóber (Fekete Miklós, TI.), Finci, Incifinci (Márton Irén, Hsz.), Kacor (Tóth Katalin, Nk.), Gábor diák (Meskó Gábor, Hn.) stb. b) A keresztnévhez vagy annak becéző alakjához hasonló hangzású közszóból eredt nevek: Asztalos (Zsiga Antal, Hn.), Béka (Kincs Béla, Hsz.), Csibor (Kovács Tibor, Nk.), Csiga (Kovács Zsigmond, Hn.), Dézsa (Tomori Géza, K.), Csutka (Nagy Judit, Hm.), Gazella (Németh Gizella, K. és Papp Gizella, Hsz.), Gida (Kádár Ida, Hsz.), Gizgaz (Nagy Gizella, Oros), Gőzeke (Hrabina Gizella, Ke.), Gyöngyvirág, Gyöngytyúk (Léka Gyöngyi, Bo.), Fajankó, Janicsár (Tóth János, Nym. és Szilágyi János, D.), Lajhár (Nagy Lajos, Hm.), Mártás (Varga Márta, Bu. és Kovács Márta, E.), Saléita (Zólyomi Sarolta, Bo.), Tacskó (Orosz Tamás, K.), Törökbasa (Török Csaba, Ó.), Villamos (Erdélyi Vilma, Bu.), Zivatar (Pál Tivadar, Ó.) stb. Ide sorolom a Dikó (Kovács Ildikó, D.), Bika (Oláh Csaba, T.) és Tika (Nagy Antal, K.) neveket is. E szokatlanul rövidített alakokat a viselőik éppen közszói jelentésük miatt a Tika kivételével csúfnévnek tartják. c) Szabó János (Hsz.) ragadványneve Sonáj, Bede Máriáé Airám, a keresztnevük visszafelé olvasott alakja. d) Két tanuló, Tomori Géza (K.) és Koós László (Nk.) ragadványneve: Druszáim. Az elsőt egyik Géza nevű tanára szólítja így, s a név rajta maradt. A másiknak a többi azonos keresztnevű osztálytársával szemben ez a megkülönböztető neve. 3. A teljes névből alakult nevek. a) Betűszó jellegűek: Uszi (U. Szabó Imre, Hb.), Tété (Török Tibor, Bu.), Pépé, Pépi, Pepi (Pataki Piroska, R.). b) Mozaikszó jellegűek: Remi (Reskó Mihály, Bo.), Sil (Sóron Ilona, Hsz.), Vim (Vinkler Mária, B.).

10 c) A teljes név néhány hangjának más jellegű keveréséből, új hangok hozzáadásából keletkezett neveli:: Zuza (Uzonyi Róza, Hb.), Szuzuki (Szalay Zsuzsa, Hsz.), Csibor (Ficsor Tibor, T.). A harmadik típusba tartozó neveknél is szembetűnik az a törekvés, hogy a különböző módokon rövidített nevekből kikerekedjék valamelyik meglevő tulajdonnév vagy közös főnév. B) A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek. 1. A családnév közszói szinonimája szolgál ragadványnévül: Csikós (Pásztor László, Ke.), Tyúk (Kircsi Ernő, Hsz.), Nápolyi (Keksz Tibor, Bo.), Pici (Kiss Ilona, Hb.), Dagadt (Kövér Sándor, Hb.). Tajigás (Szekeres Imre, Hb.), Lompos (Farkas János, E.), Szivar (Bagó István, Bo.), Prédikus (Papp Ernő, Bo.)7 Hápi (Tassi Klára, Nk.), Bocs, Mackó (Medve Csaba, Bo.), Bimbó (Rózsa Erzsébet, Nvm.), Peca (Horogh László, Hsz.), Kecske (Bak Antal, Cs.), Pitvari (Udvari Mária, Bo.), Csűri (Veréb Katalin, T.) stb. Ide sorolhatók a név valódi vagy képzelt alapszavának szinonimái: Csikó (Lovas László, B.), Bárány> (Juhász László, B.), Háp-háp, Tas-tas (Tassi Klára, Nk.), Tüske (Szálkai Ágnes, Nk.) stb. 2. A családnév közszói antonimája a ragadvánvnév: Labanc (Kurucz János, B.), Fehér (Fekete Judit, Ke.), Cuma, Gumis (Serdült Sándor, Bu.), Főtt (Nyers László, Nk.), Csöpi (Nagy Imre, Hn.), Puhafi (Keményffv Gábor, Hsz.) stb. 3. A névhez asszociálódó más fogalmakból alakult ragadványnevek: Mek-mek (Kecskés Károly, Tu.), Víziló, Cethal (Jónás Sándor, Nyt.j, Varjú, Sasmadár (Héja László, B.), Betyár (Bujdosó Erika, B.), Kutya (Pásztor István, B.), Harcsa (Csuka István, B.), Lisztes (Molnár Erzsébet, B. Molnár Sándor, Ke., Molnár János, Bo. és Molnár Erzsébet, Nym.), Alumínium, Rézgolyó (Rezes Éva, B.), Császár (Ferencz József, B.), Pájinka (Boros István, B.), Báró, Gróf, Király (Herczeg István, B. Herczeg József, E. és Kincses Marcell, Bo.), Szeszgyár (Bor Julianna, Nym.), Kertimályva (Kertész Mihály, Nym.), Postagalamb (Posta Veronika, Nym.), Veres (Hajnalban veres az ég! Hajnal László,T.), Macska, Kandúr (Macsi Dénes, Bo. és Csarmi Cecília, Ke.), Csokoládé (Keksz Tibor, Bo.), Zürni (Méhes Károly, Bu.), Csongor (Bagó István, Bo.), Pájinkás (Boros Piroska, Nk. és Boros László, R.), Gombostű (Gombos Katalin, Bu.), Posztó (Ruha László, Hb.), Kincses Kalendárium (Kincs Károly, Hb.), Harsánykürt (Harsányi József, Hb.), Patkó (Kovács József, Hsz.), Ló (Muraközi Endre, Bu.), Kancellár (Űri Károly, Nk.), Burzsuj (Űri Mihály, Nk.), Ősember, Őspasi (Ádám Tibor, Bo.), Fej, Tor, Toró, Torjus, Potroh (Farkas István, Hsz.), Csilánt (Árvái Sándor, Nym.), Orosz (Magyar Mária, Sá.), Láncos (Porkoláb István, Cs.), Porszívó (Hajdú Éva, Ó.), Zsák (Majoros István, Ó.), Mátyás (Király János, Tsz.),- Kormos (Fekete István, D.), Hagymapusztító (Makó Árpád, TI.), Döbrögi (Mátyás Ferenc, D.), Arany, Ezüst, Bronz (Kincses Béla, Hsz.), Brekeke (Kincses Béla, Hsz.; a Béla Béka névből) stb. A hivatalos névből alakult ragadvánvnevekre a birtokomban levő közel 2000 adatot helyhiány miatt itt nem sorolhatom fel. A közölt 402 nevet azonban úgy válogattam össze, hogy bemutathassam a ragadvánvnévcsoport minden típusát és ezek megterhelését. A típusok megoszlása következő: I. A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek: A családnévből alakult nevek: 272; ebből a) 5, b) 32, c) 8, d) 26, e) 6, f) 175, g) 7, h) 6, i) 6, j) 1. X 2. A keresztnévből alakult nevek: 37; a) 9, b) 24, c) 2, d) 2. X 3. A teljes névből alakult nevek: 11; ebből a) 5, b)

11 3, c) 3). II. A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek: 82; ebből 1. 22; 2. 7; Végül vessünk egy pillantást a felsorolt nevek szófajára! A dolgozatom elején idézett előadásomban említettem azt, hogy a felnőttek között a testi-lelki tulajdonságokat általában a megszokott nevén nevezik meg, ezért e nevek zöme melléknévi szófajú, a gyermekek a legtöbbször e tulajdonságokról nevezetes személy, állat, növény vagy tárgy nevét adják ragadvány névül, ezért e szavak többsége főnév". A hivatalos névből alakult ragadványnevek esetében nincs összehasonlítási lehetőség, mert a felnőttek világában ez a típus alig-alig szokásos. A gyermekek világában azonban erre a típusra is vonatkozik az, amit a külső-belső tulajdonságokból alakult ragadványnevekről mondtam. A 402 név 89%-a főnév, a tanulók hivatalos nevükhöz hasonló nevű, személy, állat s növény, tárgy stb. nevét kapták ragadványnévül. E főnevek mind konkrét főnevek, 71%-uk köznév, 29%-uk pedig tulajdonnév. A köznevek nagyobbrészt egyedi nevek, de akad köztük anyagnév is. A tulajdonnevek, bá,r többségükben személynevek, jóval változatosabbak: állatnevek, földrajzi nevek, autómárkanevek is vannak köztük, sőt akad egy filmcím és egy vállalatnév is (Oké Néró, ill. Gelka). A tulajdonnév ragadvánvnévként a felnőttek között alig-alig fordul elő. A gyermekek között feltűnően magas a tulajdonnévi eredetű ragadványnevek száma, és nemcsak az általam tárgyalt típusban, hanem az eredet szerinti felosztás minden csoportjában. Az iskola, a rádió és a televízió nagy hatásának eredménye ez. Ugyancsak ide vezethető vissza az is, hogy a közölt 103 tulajdonnévi ragadvánvnévből 54 idegen név. Alaki szempontból a közneveknél (256) az uralkodó típus az alapfőnév (162), de jelentős a különböző kicsinyítő képzős {-ki, -ka, -cska, -ca, -ngó, -uri, -usz, -esz, -iga, -inca stb.) alakok (42) és az összetett főnevek (30) száma is. Az egyéb képzős alakulatok (8) és a jelző + főnévből alakult szószerkezetek száma (8) viszonylag kicsiny. Néhány ragos és jeles főnév is (Juhom, Szűcsöm, Druszám, Napra, illetőleg Gyurináné, Cserjék) szerepel ragadványnévként. Az egyéb szófajú ragadványnevek a felsorolt nevek 11%-át teszik. A melléknévi eredetűek száma valamivel több az igei és a hangutánzó indulatszói eredetűeknél. Zömükben a melléknéviek -s vagy kicsinyítő képzősek. BACHÁT LÁSZLÓ

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.)

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék 1. Horváth József Csaba 1070 1967 Szászvári LE 180 1. 2.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

Tereptriatlon Országos Bajnokság - 2010.08.20. Nőtincs

Tereptriatlon Országos Bajnokság - 2010.08.20. Nőtincs SPRINT FUTAM * 0,4-16-4,8km 1. 478 Sipiczki Csaba Péter nincs 1983 felnőtt X2S Kona Team 1:04:41 2. 350 Pálfy Máté 3341 1988 U23 BEAC Polythlon 1:05:06 3. 351 Csányi Róbert van 1974 felnőtt Hód-Triatlon

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 i Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 A i Gimnázium és Szakképző Iskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2011-2012-es tanévre Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Női 10 km Abszolút eredmények

Női 10 km Abszolút eredmények Női 10 km Abszolút eredmények 1. Merényi Tímea 191 10 km Felnőtt Női 0:40:10 0:40:11 2. Tomposné Hakkel Tünde 283 10 km Felnőtt Női 0:45:12 0:45:16 3. Zólyomi Kinga 275 10 km Felnőtt Női 0:48:52 0:48:56

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Választókerületi jelentés

Választókerületi jelentés Választókerületi jelentés Ez a Magyar Orvosi Kamara távválasztási rendszerének automatikusan generált jelentése. Területi Szervezet: Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete Választókerület:

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Gátér Földrészlet: 38 db Terület összesen: 271,9207 Ha Aranykorona összesen: 4494,97 A.K. Helyrajzi szám érd.tipus

Részletesebben