A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában"

Átírás

1 A hivatalos névből alakult ragadványnevek az iskolában 1. Az 1969 szeptember havában Budapesten rendezett nemzetközi névtudományi konferencián A ragadványnevek néhány problémája" című előadásomban a névadási okot vizsgálva említettem azt, hogy a felnőttek ragadványnevei között nem találtam példát 8 egymástól meglehetősen távol eső községben arra, hogy a vezetéknév vagy a keresztnév elváltoztatott formáját, annak játszi, analógiás képzéssel alkotott változatát vagy a névhez asszociálódó más fogalmat használnának ragadványnévként. Néhány felosztási rendszerben ugyan találkozik az olvasó e típussal, de igen kevés adatot tudnak csak felsorolni a rendszerezők. KERTÉSZ MANÓnak van néhány adata az idegen nevek elferdítésé"-re (Nyr. XXXI, 244), LORINCZE LAJOSnak a vezetéknévből asszociált más fogalom "-ból és az eredeti név valamilyen elváltoztatott formájá"-ból keletkezett ragadványnévre (MNyj. I, 64), BALOGH LÁSZLÓnak pedig néhány népi-etimológiára" és becézett utónévre utaló" adata (MNyj. XII, 126). Idézőjelek közé tettem azt, ahogy ők rendszerükben megnevezik e típusokat. A többi rendszerező e típust, illetőleg típusokat nem említi. Az eddigi gyűjtőmunkák tehát azt mutatják, hogy a felnőttek között a ragadványnévadásban ez a típus alig-alig szokásos.

2 Egészen más a helyzet a gyermekek között, elsősorban az általános iskola felső tagozatos tanulói között. A külső és belső tulajdonságokra utaló nevek mellett ez a típus a leggyakoribb. KOVÁCS LÁSZLÓ a Debreceni-nyulasi gúnynevek" című ismereteim szerint az eddig publikált egyetlen gyermek-ragadványnevekkel foglalkozó tanulmányában (MNyj. III, ) igen szép számú családnévből és keresztnévből képzett gúnynevet sorol fel. A fent említett előadásomban 8 község általános iskolai felső tagozatos tanulóinak nagyszámú, ebbe a típusba tartozó ragadványneveiből 15-öt soroltam fel. Azóta tanítási gyakorlaton levő IV. éves főiskolai hallgatóim felgyűjtötték Borsod, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár 30 általános iskolája 4900 felső tagozatos tanulójának ragadváuynevét. Az iskolák között vannak városi (Ózd, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Mátészalka, Kisvárda, Hajdúszoboszló), nagyközségi (Hajdúböszörmény, Fehérgyarmat, Edelény stb.) és falusi iskolák (Ibrány, Bodrogolaszi, Kótaj, Dombrád, Ricse stb.). A több mint ragadványnévnek egy-egy tanulónak 2 3 mellékneve is van közel 20%-a a hivatalos névvel kapcsolatos. Nemcsak nagy számuk miatt érdemes azonban e nevekkel foglalkozni. Érdemes azért is, mert vizsgálataim szerint ez a névtípus látszik a gyorsan változó ragadványnevek között a legstabilabbnak, a leghosszabb életűnek. A tanuló valamely külső vagy belső tulajdonsága, a vele történt nevezetesebb esemény következtében vagy más okból ragadványnevet kap. De ha új tulajdonsága vagy képessége, vagy éppen annak hiánya jön elő, új nevet vagy neveket kap. Az új mellett sokszor tovább él a régi, de igen gyakran feledésbe merül, és átadja helyét az újnak. Ez a folyamat játszódik le az osztályközösségben, de ugyanez a folyamat megy végbe ugyanazzal a tanulóval, csak más nevekkel a baráti körben, a sportbaráti közösségben, az egy utcabeliek közösségében stb. Ahány kisebb-nagyobb közösséghez tartozik a tanuló, szinte annyi ragadványneve van. E gyors névváltakozásban a leghosszabb életű a névből keletkező, a névvel kapcsolatos ragadványnév. Akiknek csak egy nevük van, ez a név általában a hivatalos névből alakult, vagy azzal van összefüggésben. Logikusnak is látszik ez az eredmény. Hiszen azok az indítékok, amelyek miatt a tanuló valamely közösségtől nevet kap, elég gyorsan változhatnak, és változnak is. A változó körülmények között azonban szilárd és változatlan kísérője a gyermeknek a hivatalos neve. A hajdúszoboszlói Sterbinszky Lajost Mincő-nek hívták ötödikes korában. Egy ismerősük macskája viselte ezt a nevet. Majd nagy füle miatt a Füligcomb nevet kapta, amikor pedig az iskolában a tuberkulózisról hallott az osztálya, a Stuberkulózis nevet kapta. Azóta is ezt viseli. Keményffy Gábort az osztályában Kétefipszilon-nak vagy röviden csak i^i-nak hívják. A kövérsége miatt azonban viseli a Dagadt, a Puffancs, a Tőtöttkápaszta és a Mackó nevet is. Ugyancsak kövérsége miatt kapta a Puha fi nevet. Az utcabeliek Rothadt gombá-nak, Gyilkos galóca-nak nevezik. Egyszer ugyanis gombát szedett, de mire sor került az elkészítésére, a gomba megposhadt. Kircsi Ernőt Csirké-nek nevezték el. Egyesek ma már Tyúk-nak hívják. Szilágyi Kálmán a Törpe névre hallgat. Egy nyári leégést követő bőrhámlása óta Bőrposztó lett a ragadványneve. Már iskolás kora óta osztálya Szilva-nak nevezi. A sátoraljaújhelyi Pohlot Sándor előbb a Síróka Sándor nevet viselte: mindenért sírt. Amikor kinőtte ezt a tulajdonságát, Pokol-nok vagy Pokrócnak kezdték nevezni. - Csurák Éva az Egérke nevet kapta külső tulajdonságai alapján, de nevezik őt Csirké-nek is a neve után. Komlósy Zsuzsa előbb a

3 Copfos névre hallgatott, majd járása miatt a Ringó nevet kapta. Már elsős kora óta viseli a Kompót nevet is. Az ózdi Krokavecz László egyik ragadványneve Vörösróka, vörös haja és ravasz volta miatt, neve után pedig nevezik őt Kropacsek-nak, Krokodil-nak vagy Lacaj-nak is. Vizdák Károly egy időben rendszeresen kopaszra nyiratkozott, s ezért kapta a Kopasz Bugyerák nevet. Az osztály egy része már akkor is Víziló-nak nevezte. A nyírmadai Tóth Jánost Borsökröcské-nek, Tökmag-n&k nevezték a kicsisége miatt. Ezt a nevet azonban egyre jobban kiszorítja a keresztnevéből alakult Fajankó és Janicsár név. Csak névre utaló ragadványneve van a sátoraljaújhelyi Ráczkevv Évának: Cézé-nek vagy Kevi-nek hívják; Hajdúszoboszlón Hűse Magdolna a Hüsi, Bordán Róza a Bodri, Hegedűs Ilona a Hekus vagy Hektor, Lebedi Attila a Lepke névre hallgat. 2. A névre utaló ragadványnevek használati formájuk szerint általában önálló nevek. Nagvobbára a hivatalos név teljes mellőzésével használatosak. Ez a használati forma összefüggésben van a nevek funkciójával: e nevek elsősorban érzelmi jellegen alapuló ragadványnevek. Hajdúszoboszlón Szűcs Edit neve Szöcske, Császi Piroskáé Csoszogi, Baranyai Mariannáé Banya, Nagy Lajosé Lajhár; Sátoraljaújhelyen Marozsán Józsefé Morzsa, Dudás Lászlóé Dudva, Sipos Józsefé Sipka, Horváth Jánosé Horizont, Bernáthy Györgyé Belfegor, Ableda Tiboré Tabletta; Dombrádon Kulcsár Jánosé Kulimáz, Gyöngyösi Erzsébeté Gyöngyvér; Oroson Bodnár Györgyé Bodega, Bodnár Jánosé Bodinelli; Tiszalökön Losonczi Máriáé Laska, Bácsik Istváné Csibak, Szentesi Jánosé Spislancs; Ózdon Makkai Judité Mokka, Pakócs Ágnesé Paksimogyoró, Szegőfi Péteré Szekfű; Csengerben Csontos Gézáé Mézga; Nyírniadán Szirota Magdolnáé Szita, Hajdú Kataliné Hagyma stb. A hivatalos név valamelyik eleme csak akkor kerül a ragadványnév ele vagy mögé, ha szükséges az azonos ragadványnevűek megkülönböztetése. Hajdúszoboszlón szinte minden Irén utónevű leány az Incifinci vagy a Finci nevet viseli, a televízió ismert műsorszáma egereinek nevéről. Szinte minden gyűjtőponton a Gézák a Mézga névre hallgatnak. Ha meg kell különböztetni őket, a családnevük kerül a ragadványnév elé. Tiszateleken minden Bodnár a Bodri névre hallgat. Itt a keresztnév becéző változata a megkülönböztetés eszköze. Néhány adatomban pedig a ragadványnév után azért kerül oda a keresztnév, mert hangalak szempontjából oda kívánkozik, oda illik. Pohlot Sándort Sátoraljaújhelyen Síróka Sárulor-mik hívják: az alliteráció miatt emlegetik keresztnevével együtt. Muszil Éva neve Hajdúszoboszlón így alakult ki: Muszilka Éva > Muszulyka Éva y Paszuly ka Eva > Paszuly; mióta a Paszulyka kicsinyítő képzője elmaradt, elmaradt a keresztnév is. Az orosi Dankó László neve: Dankó-Mankó. Más névből alakult ragadványnév úgy vált kételeművé, hogv elébe kerül a Kis vagy Nagy megkülönböztető név. Az egy iskolába járó testvérek azonos ragadványnevet viselnek, s így különböztetik meg őket egymástól. A hajdúszoboszlói Baranyai Marianna a Kis Banya, nénje a Nagy Banya. 3. Funkciójukat tekintve e nevek zöme elsősorban érzelmi jellegen alapuló ragadványnév, gúnyolódó, csúfolódó, illetőleg elismerő vagy becéző szándék hozta őket létre. A név már régi idők óta egyrészt alakja miatt, másrészt pedig jelentése miatt kitűnő alapot ad a gúnyolódáshoz, illetőleg a becé-

4 zéshez. Érzelmi jellegüket igazolja az is, hogy minden gyűjtőponton az azonos nevűek rendesen ugyanazt a ragadványnevet viselik. A 30 általános iskolában szinte minden Szilágyi Sziszi, minden Géza Mézga, minden Major és Majoros Majom, a legtöbb Farkas Farkinca stb. Sok tanuló bevallotta, nem örül annak, ha ragadványnevén szólítják. Ugyanakkor e nevek a különböző tanulói közösségekben a megkülönböztetés szerepét is betöltik, de ez a szerepük csak másodlagos. Adataim között szerepelnek olyan nevek, elég csekély számban, amelyek értelmi jellegen alapulnak, a megkülönböztető szándék hozta létre. Oroson egy osztályba jár Bodnár György és Bodnár János. Az előbbi ragadványneve Bodega, az utóbbié Bodinelli. Hajdúszoboszlón az egyik Szabó János Szabgatya, a másik Sonáj (keresztneve visszafelé olvasva). Ózdon Farkas Sándort és Farkas Gézát egyformán Farkincá-nak hívják, újabban Farkas Sándort Lupusz-nak. Hajdúszoboszlón több Pásztor nevű tanuló van, az egyik a Juhász, a másik a Csikós, a harmadik a Gulyás nevet kapta. A ragadványnevek között sok a kimondottan gúnyolódó, csúfolódó jellegű, de igen sok a kedveskedő, becéző jellegű név is. Gúnyolódó jellegűek Hajdúszoboszlón: Szabgatya (Szabó János), Csirke Tyúk (Kircsi Ernő), Bolha (Bohácsi Valéria), Kotkodács (Kovács József), Ló, Lócitrom (Loós Sándor), Kecske (Kelemen László); Hajdúböszörményben: Vénember (Weinémer Sándor), Posztó (Ruha László); Berettyóújfaluban: Ló (Muraközi Endre), Szarka (Szalai László), Gombóc (Gombos Éva), Csuklik (Haklik Sándor); ózdon: Kropacsek (Krokavecz László), Zivatar (Pál Tivadar), Törökbasa (Török Csaba), Cserjék (Térjék László); Sátoraljaújhelyen: Kalocsni (Kalocsai Zoltán), Mosómedve (Moskovszky Edit); Edelényben: Hebegős (Hegedűs Ilona), Sovány (Hován Zita), Szalonna (Szalóczv Sándor); Ricsén: Pálinkás (Boros László), Fedeztető (Fedor János); Balkányban: Ruca (Rácz Tibor), Majom (Major Mária); Nyírszöllősön: Vaddisznó (Vadicskó Katalin), Pulyka (Polyák Sándor), Rongy (Hronyán Mária), Kutya (Gutyán Katalin); Mátészalkán: Liba (Lapemayer Ferenc), Kiló (Kalló István); Tarcalon: Csibor (Ficsor Tibor), Hájas (Hatalyák Mária), Pech (Hoch Károly); Kemecsén: Vacak (Váczi Borbála), Pulikutya (Pulveri Ferenc); Csengerben: Makkász (Makai László); Nagykálióban: Dungó (Dankó János). Csiba (Kovács Tibor), Antilop (Antal János); Bodrogolasziban: Szivar (Bagó István), Pitvari (Udvari Mária), Smirgli (Smajda Klára), Pofáncsik (Stefáncsik Ferenc); Nvírmadán: Konyak (Vékony Ferenc), Birka (Bíró Zoltán); Kótajban: Kulák (Kardellás Sándor), Tacskó (Orosz Tamás), Saláta (Zólyomi Sarolta); Oroson: Bodega (Bodnár György); Dombrádon: Kulimáz (Kulcsár János); Tiszalökön: Laska (Losonczi Mária), Spislancs (Szentesi János) stb. Kedveskedő, becéző, bókoló nevek: Hajdúszoboszlón: Farkinca (Farkas Gábor), Füsi (Hűse Magdolna), Csecsebecse (Csepdom Erzsébet), lncifinci (Márton Irén); Hajdúböszörményben: Szelecske (Széli Mária), Uszi (U. Szabó Imre); Hajdúnánáson: Kiri (Ambrus Ilona), Csöpi (Nagy Imre), Gábor diák (Meskó Gábor); Berettyóújfaluban: Zümi (Méhes Károly), Tutajos (Ortutay Gábor), Szentjánosbogár (Szentesi Katalin); Ózdon: Sil (Sóron Ilona), Gyurma (Gyúró Katalin); Sátoraljaújhelyen: Csucsu (Csurák Éva), Bertuccsó (Berta István); Edelényben: Csikar (Sándor Zoltán), Szenyka (Szenász László); Ricsén: Pépi, Pepi (Pataki Piroska); Tarcalon: Flambár (Ramlács Tibor); Bodrogolasziban: Remi (Reskó Mihály), Csokoládé, Csoki (Keksz Tibor); Balkányban: Tarka (Tarr Jolán), Buckó (Bucskó Erzsébet), fíene (Benke Mihály), Lovacska (Lovas Mihály); Mátészalkán: Szájmon (Simon József); Kemecsén: Rémai-

5 honvéd (Révai István), Kennedi (Enyedi Sándor), Puskin (Puskás Antal). Nagykállóban: Reki (Rekettyés Imre), Sziszi (Szilágyi Péter), Kancellár (Úri Károly), Hápi (Tassi Klára); Nyírmadán: Tolica (Tolnai Ferenc), Angyal (Antal László), Gerlice (Geszten Klára); Kótajban: Tika (Nagy Antal) stb. A névből vagy a névvel kapcsolatos fogalomból alakult ragadványnevek, amint fentebb írtam, viszonylag hosszabb életűek. S ha nem kimondottan bántóak, elvesztik érzelmi töltésüket, általánossá válnak, s a megkülönböztető szerepük kerül egyre inkább előtérbe. 4. Vizsgáljuk meg e nevek eredetét, a névadás okát. Valamennyi név a hivatalos névvel vagy az abból asszociálódó más fogalommal áll kapcsolatban. A névgyűjtő hallgatóink adatai szerint még sem mondható el az, hogy e nevek kialakulásában minden esetben az elsődleges szerep a hivatalos névé. A tarcali Ramlács Tibor nemcsak azért kapta az ismert tévéhős, Flambár nevét, mert a két név hasonló, hanem azért is, mert a tanuló külsőleg hasonlít a tévéhőshöz. A balkányi Benke Mihály és az edelényi Sándor Zoltán nemcsak azért viseli a Bene, illetőleg Csikar nevet, mert ezek kapcsolatosak a hivatalos nevükkel, hanem azért is, mert szeretnek futballozni. Németh Gizella Kótajban a Gazella nevet egy biológiaóra után kapta. A Hebegős nevet viselő edelényi Hegedűs Ilona valóban hebeg. A csengeri Makai László szeret makkot szedni, ezért is Makkász. A nyírmadai Antal Lászlónak kedvenc filmhőse Angyal. A szoboszlói Puhafi-nak nevezett Keményffy László kövérségéről is nevezetes. És még jónéhánv olyan példát lehetne az adattárból felsorolni, amelyek azt igazolják, hogy kialakulásukban a hivatalos névvel legalábbis egyenrangú szerepet játszott viselőjük valamilyen külső vagy belső tulajdonsága. A hivatalos névből alakult ragadványneveket eredetük szerint a következőképpen csoportosíthatjuk: 1. A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek: 1. a családnévből alakult nevek; 2. a keresztnévből alakult nevek; 3. a teljes névből alakult nevek. II. A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek: 1. a név közszói szinonimája; 2. a név közszói antonimája; 3. a névhez asszociálódó más fogalom. Sok név azonban nem helyezhető el megnyugtatóan ebben a rendszerben. Ugyanis még a viszonylag stabilabb ragadvány névtípus is eléggé változékony. Nézzünk példákat! Az edelényi Fidrusz Teréz a Kidrusz nevet kapta; majd e név tovább alakul, s újabban Citrosi falevél nek hívják. Hajdúszoboszlón Kircsi Ernőt Csirké-nek nevezték el, de a Csirke nevet egyre jobban kiszorítja a Tyúk elnevezés. Ennek a névnek a Csirké-hez viszonyítva a II. csoportban van a helye, a Csirke elnevezés nélkül pedig nincs helye az általam tárgyalt típusban. Ugyanez a folyamat figyelhető meg Muszil Éva ragadványneve változásában is. Ma már a Paszuly neve állandósult. Még érdekesebb a változás folyamata, iránya Farkas István ragadvány nevében. Felró, majd Petró néven becézték. Ez utóbbi miatt kapta a Potroh nevet. Amióta pedig tanultak arról, hogy a rovarok testén három rész különböztethető meg: fej, tor és potroh, azóta felváltva használják mind a három testrésznevet, de leggyakrabban Tornak nevezik, sőt újabban e szó továbbképzésével Toró-nak vagy Torjus-nak. Még egy sereg névben kimutatható ilyesféle fejlődés. A tanulónak az iskolában az első neve, rendszerint hivatalos neve valamelyik elemének rövidített vagy becéző változata. Majd kialakul ennek elferdített, hasonló hangzású változata. Ezt pedig követik a rokon értelmű szókból vagy az asszociálódó fogalmakból kialakult változatok. Sokszor a nevek egymás mellett élnek.

6 E szabályszerű fejlődés ismerete nélkül sok névnek nem lehetne helye a most tárgyalt ragadván v név csoport ban. Nézzük most már eredetük szerint a hivatalos névből alakult ragadványnevek rendszerét. A) A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek. 1. A családnévből alakult nevek. a) A név egy vagy két hangjának írásmódjából alakultak: Cézé (Oravecz László, Bo. 1 és Ráczkevv Éva, Sátoraljaújhely), Céhá (Zachar Ildikó, Hajdúszoboszló), Escéhá (Schottner György, Ózd és Schmelczer Erika, Berettyóújfalu), Kétefipszilon vagy Fi (Keményffy Gábor, Hajdúszoboszló). E nevek kialakulásában nagy szerepet játszott az a többször elhangzó tanári kérdés: Hogy írod a neved?". b) A névnek vagy megrövidített alakjának becéző változata: flubi (Hubiesák Zoltán, TI.), Hucu (Huczmann Géza, Nysz.), Móricka (Móricz Margit, Hb. és Móricz Erzsébet, R.), Szelecske (Széli Mária, Hb.), Rozi (Rozinyák Mihály, Msz.), Hüsi (Hűse Magdolna, Hsz.), Köpi (Kölinger Katalin, D.),Jonek (Jonics Judit, Sá.), Lukszi (Lukács Pál, 0. és Lukács Anna, Bo.), Tolica, To~ lingó (Tolnai Ferenc, Nvm.), Sitiiké (Sütő István, Msz.), Reki (Rekettyés Imre, Nk.), Bagó (Bagaméry Margit, Nk.), Sziki (Szikora János, Nk.), Engyuri (Engi Katalin, Bu.), Lucsi (Lucskai Katalin Bu.), Bujdi (Bujdosó Ilona, E.), Szaki (Szathmári Katalin, E.), Szaft (Szatmári József, Hn.), Pitusz (Péntek Lajos, Hn.), Smogi (Smogrovits Katalin, Bu.), Soci, Sociga (Schottner György, Ó.), Popó (Popovics Katalin, Nk.), Só (Soltész Erzsébet, Oros), Kolesz (Koleszar Sándor, T.), Buci (Bucilla József,T.), Gyurma (Gyúró Katalin, 0.), Pinyusz (Pintér Bálint, Hsz.), Bari (Barkóczi István, Nym.), Kuli (Kulcsár Sándor, Bu.). A Hüsi, Köpi, Bagó, Szaki, Popó, Só, Kuli, Szaki nevek jelentésük miatt más alcsoportba tartoznának. Ide soroltam, mert adatgyűjtőim szerint becéző szándék hozta létre őket. c) A név utótagja vagy utolsó szótagja, illetőleg annak továbbképzése: Vecz (Oravecz László, Bo.), Nász, Nászuram (Szenász László, E.), Szegi (Kalotaszegi László, Nk.), Csák (Hubiesák Zoltán, TI.), Konyak (Vékony Ferenc, Nvm.), Csikó (Bacskó Sándor, Msz.), Kőzet (Sárközi József, T.). d) A képzett szavakból az alapszó vagy képzelt alapszó elvonása: Fazék (Fazekas Piroska, Bu.), Haraszt (Harasztosi Katalin, Bu.), Rák (Rákosi Márta, Bu.), Alma (Almássy István, Nk.), Kocsi (Kocsis Sarolta, Bo.), Szálka (Szálkai Ágnes, Nk.), Hegedű (Hegedűs Sára, Bo.), Lakat (Lakatos Erzsébet, 0. és Lakatos József, B.), Kóró (Kóródv Ferenc, B.), Kerék (Kerekes László, Ó.),^ Erdő (Erdősi Ferenc, Ó.), Hagyma (Hagymási József, Bo.), Paca (Paczári Árpád, Bo.), Moha (Mohácsi Gábor, Sá.), Karó (Karahuta Mária, Nysz.), Gége (Gégény Mária, Ke.). Ide sorolom azokat a neveket is, amelyek az elvont alapszót becézik, illetőleg ismétléses vagy ikerített változatából keletkeztek: Farkinca (Farkas Gábor, Hsz., Farkas Erzsébet, Oros és Farkas Géza, Ó.), Lovacska (Lovas Mihály, B.), Juhocska (Juhász Mária, B.), Kuc-kuc, Kucmuc (Kuczmog Erzsébet, Oros), Bikbak (Bakos József, E.), Suszmusz (Suszter Edit, Ó.). Edelényben néhány tanuló ragadványneve úgy alakult ki, hogy az el- 1 A használt rövidítések: B. = Balkány, Bo. = Bodrogolaszi, Bu. = Berettyóújfalu, Cs. Csenger, I). = Dombrád, E. Edelény, Hb. Hajdúböszörmény, Hn. Hajdúnánás, Hsz. = Hajdúszoboszló, K. = Kótaj, Ke. = Kemeese, Msz. = Mátészalka. Nk. = Nagykálló, Nym. Nyírmada, Nysz. = Nyírszőllős, Ó. = Ózd, R. = Kiese, Sá. = Sátoraljaújhely, T. = Tareal, TI. = Tiszalök, Tu. = Tuzsér.

7 vont alapszóhoz vagy a névhez hozzátették az 1. személyű birtokos személyragot: Juhom (Juhos Margit), Szűcsöm (Szűcs János). Ez utóbbit gyakran nevezik Szűcsöm Palkó-nak is. E név kialakulásában így minden bizonnyal a Csínom Palkó" kezdetű kurucdal játszott szerepet. Egy érdekes nevet kell még itt megemlítenem. Kótajban Gyurma Máriát Gyurináné-nak nevezik a tanulók, mióta tudják azt, hogy a feltételes mód jele a -na, -ne: -ná, -né. e) A név első hangjának megváltoztatása: Szakács (Takács Imre, Msz.), Kidru&z (Fidrusz Teréz, E.), Mankó (Dankó László, Oros), Cipó (Pipó József, Hb.), Cserjék (Térjék László, Ó.), Becő (Gecző Imre, Hsz.). f) A név hangalakjának elferdítése, illetőleg hasonló hangalakkal felcserélése. A hangalak elferdítésének igen változatos formáit mutatják az adatok. Az alaktani rendszerezés helyett csak jelentés szempontjából vizsgálom az adataimat. Vannak köztük olyan nevek, amelyeknek közszói jelentésük nincsen. Néhánnyal a lapok humor rovatában is már találkoztunk. Ilyenek: Pofáncsik (Stefáncsik Ferenc, Bo.), Bikanusz (Bihari István, Nk.), Krokavecz, Miravecz (Oravecz László, Bo.), Csibak (Bácsik István, TI.), Kropacsek (Krokavecz László, Ó.) stb. Igen szép számmal van olyan ragadványnév, amelyet viselője azért kapott, mert neve hasonlít valamelyik ismert személy, tévé-, rádió- vagy irodalmi hős nevéhez. Filmcímet, autómárka-, kutya- vagy földrajzi nevet is e hasonlóság miatt adnak ragadványnévül: Kennedi (Enyedi Sándor, Ke.), Kizinger kancellár (Rajzinger István, Bo. és Izinger Ilona, Nvsz.), Szörényi (Szőnyi Zoltán, Sá.), Puskin (Puskás Antal és József, Ke.), Pásztor (Pásztor Judit, Ke.), Dzsordánó Brúnó (Csordás Zsolt, Ó.), Kozma Pityu (Kozák Piroska, Balkány), Belfegor (Bernáty György, Sá.), Hektor (Hegedűs Ilona, Hsz.), Bodri (Bordán Róza, Hsz.), Oszkár (Oszlánszky István, D.), Gyöngyvér (Gyöngyösi Erzsébet, D.), Csoszogi (Császi Piroska és Császi Erzsébet, Hsz.), Csucsu (Csurák Éva, Sá.), Hacsek (Haklik Zoltán, Nk.), Dani (Ónodi József, Hsz.), Rémai honvéd (Révai István, Ke.), Jonzon (Jóni Zoltán, Tu.), Batu (Bakonyi Károly, Tu. és Barkászi János, Nvt.), Rémusz bácsi (Rémiás Mária, E.), Pepitó (Pipó Sándor, Hsz.), Vinetu (Vincze Árpád, Bu.), Flambár (Molnár László, Hsz. és Ramlács Tibor, T.), Angyal (Antal László, Nym.), Matula (Matusz László, Ó.), Bertuccsó (Berta István, Sá.), Magor (Magyar Mária, Ó.), Bodinelli (Bodnár János, Oros), Oké Néró (Ochtinszky Ágnes, Ó.), Bene (Benke Mihály, B.), Bence (Benke József, B.), Olivér (Öláh Erzsébet és János, B.), Zrínyi (Irinyi Sándor, B.), Luxemburg (Lukács Gyula, Hsz.), Moszkvics (Molnár László, Nym.), Mercédesz (Melczer Ferenc, E.), Rába (Hráb András, Oros), Cinkotai (Pankotai Gábor, Msz.), Gelka (Geletei Mihály, Msz.) stb. Sok tanuló ragadványneve családnevéhez hasonló hangzású értelmes közszó: Banya (Baranyai Marianna és Ildikó, Hsz. ós Vanyó Magdolna, Nysz.), Belga (Belinszki László, D.), Bodega (Bodnár György, Oros és Bódi Irén, Hsz.), Dudva (Dudás László, Sá.), Füge (Főnyedi Gábor, Sá.), Gombás (Gombos János, TI.), Horizont (Horváth János, Sá.), Kacsa (Kacsó Klára, Sá.), Kompót (Komlósy Zsuzsa, Sá.), Kalocsni (Kalocsai Zoltán, Sá.), Kulimáz (Kulcsár János, D.), IÁ pityóka (Lipcsei Ilona, Oros), Laska (Losonczy Mária, TI.), Lepke (Lebedi Attila, Hsz.), Morzsa (Marozsán József, Sá.), Mosómedve (Moskovszky Edit, Sá.), Nebáncs (Báncs Anna, Tu.), Paszuly (Muszil Éva, Hsz.), Pusztujka (Pusztai Zsuzsa, Tu.), Ruszli (Rusznyák Mária, Sá.), Spislancs (Szentesi János, Sá.), Sipka (Sipos József, Sá.), Szalonna (Szalontai Tibor, Sá. és Szalóczi Sándor, E.), Szilva (Szilágyi János, B. és Szilágyi Kálmán, Hsz.), Szöcske (Szűcs Edit, Hsz.), Szabgatya (Szabó Róza és Szabó János,

8 Hsz.), Moklca (Makkai Judit, Ó.), Antilop (Antal János, Nk.), Birka (Bíró Zoltán, Nvm.), Cserebogár (Cserny Ilona, Hsz.), Borjú (Bondár Sándor, Bu.), Dungó (Dankó János, Nk.), Gerlice, Gesztenye (Geszten Klára, Nym.), Hattyú, Hagyma (Hagymássy Borbála, Ke. és Hajdú Katalin, Nym.), Irka (lika Anna, E.), Kapzsi (Kaposi Mihály, Nk.), Keszeg (Keszi Károly, Bo.), Kibélel (Kiléber Imre, Nyt.), Kulák (Kardellás Sándor, K.), Csirke (Kircsi Ernó', Hsz. és Csige Mária, Hb.), Macska (Magyar Antal, Hb. és Mácsi Dénes, Bo.), Makkász (Makai László, Cs.), Napra (Navratil Edit, Hsz.), Puliszka (Oleszka Sándor, Bo.), Pokol, Pokróc (Pohlot Sándor, Su.), Paksimogyoró, Prakker (Pakocs Ágnes, Ó.), Stuberkulózis (Sterbinszky Lajos, Hsz.), Szeszital (Szesztai Emma, Nym.), Szita (Szirota Magdolna, Nym. és Szatai Katalin, Bu.), Fater (Páter Edit, Ó.), Radír (Radics Anna, Ó.), Szekfű (Szegőfi Péter, Ó.), Szőrmók (Szőr Erzsébet, E.), Tabletta (Ableda Tibor, Sá.), Tinó (Tinkó József, E.), Totyak (Toldi László, Nk.), Tojás (Torma Sándor, Nk. és Torma László, Nk.), Vese (Vezse László, Nym.), Víziló (Vizdák Károly, Ó.), Báró (Bári Ágnes, E.), Bakfic (Bakó Mária, Hb.), Botor (Bótor Irén, Hsz.), Bolha (Bohácsi Valéria, Hsz.), Csacsi (Csatlós Erzsébet, Oros), Császár (Csiszár Mária, Hsz.), Csuklik (Haklik Sándor, Bu.), Csecsebecse (Csepdom Erzsébet, Hsz.), Fecske (Feke Barna, R.), Fedeztető (Fedor János, R.), Hebegős (Hegedűs Ilona, E.), Sovány (Hován Zita, E.), Gyökér (Győri Sándor, B. és Győri Piroska, Hb.), Gombóc (Gombos Eva, Bu.), Jámbor (Jávor István, Bo.), Kecske (Kelemen László. Hb.), Kristály (Kriston József, E.), Liba (Lapemaver Ferenc, Msz. és Lipusz Mária, R.), Ló, Lócitrom (Loós Sándor, Oros), Liba (Hliva István, Oros), Mócsing (Molnár Mária és Erzsébet, Hb.), Petrezselyem (Pető Andor, Bu.), Pók (Poór Erzsébet, Hb.), Rajzos (Rajzinger Tibor, Bo.), Sipka (Siska Gábor, Bo.), Smirgli (Smajda Klára, Bo.), Szarka (Szalai János, Bu.), Szúnyog (Szujó Zoltán, Hsz.), Torta (Tordai Mihály, Hsz.), Takony (Takács István, Bu.), Tutajos (Ortutay Gábor, Bu.), Virsli (Vilmányi Katalin, Hb.), Vénember (Weinémer Sándor, Hb.), Vacak (Váczi Borbála, Ke.), Pulikutya (Pulveri Ferenc, Ke.), Ruca (Rácz Tibor, B.), Majom (két Majoros is Balkányban és Major Mária, B.), IÁsztes (Liszkai Irén, B.), Marski (Marsi Erzsébet, B.), Nápolyi (Nádpor Sándor, B.), Buta (Büte Edit, B.), Buckó (Bucskó Erzsébet, B.), Szikra (Szikora Mária, B.), Hadihajó (Hadházi Valéria, B.), Járomszeg (Járó Erzsébet, B.), Hamu (Hamza József, B.), Daru (Darvai József, B.), Koca (Koncz István, B.), Szubogár (Szuhi Erzsébet, B.), Pocsék (Pócsik János, B.), Fülemüle (Filé József, B.), Reves (Nemes Klára, B.), Vaddisznó, Vadkacsa (Vadicskó Katalin, Nvsz.), Pulyka (Polyák Sándor, Nvsz.), Rongy (Hronyán Mária, Nysz.), Kutya (Gutyán Katalin, Nysz.), Zsemle (Zselezsnik Lajos, Msz.), Kiló (Kalló István, Msz.), Szabinnő (Szabó Katalin, T.), Hájas (Hatalyák Mária, T.), Pech (Hoch Károly, T.), Olaj (Oláh Csaba, T.), Rigó (Riegel József, Nvsz.), Morgósi (Moravecz János, Nysz.), Kolbász (Koleszár János, Nysz.) stb. - E nevek kialakulása nemcsak a gyermekek csúfolódási hajlamának következménye. Egy részük létrejöttében szerepe van egy-egy tanárnak is. A nevelő egyszer véletlenül elferdítve olvasta vagy mondta valamelyik tanuló nevét, az elferdített alakból azonnal ragadványnév lett. Néhány iskolában a Kiss családnevű gyermekeket Kisúr-nak nevezik (Kiss úr). Ez elnevezések minden esetben nevelőtől származnak, kimutathatóan olyan nevelőktől, akik valaha a nyíregyházi Kossuth gimnáziumban tanultak. Egy Kiss nevű, a diákcsínyek középpontjában álló tanárnak volt a Kisúr a ragadványneve. g) A név idegenes ejtéséből vagy más nyelvre fordításából keletkezett ragadványnevek. A Simon nevű tanulók egy részét Szájmon-nak hívják. A Csá-

9 szár-nak nevezett hajdúszoboszlói Csiszár Máriát mondják Rex-ilek is. Ózdon Farkas Sándor a Lupusz, Hajdószoboszlón Névtelen Júlia az Anonimusz, Ózdon Magyar Katalin a V engerszkij, Bodrogolasziban Orosz István, Sátoraljaújhelyen Orosz László és Kemecsén Orosz József a Ruszki nevet viseli. Ózdon a Szekfű-nek is nevezett Szegőfi Péter a Flőr (Fleur) névre is hallgat. A tanári hatás ezekben a nevekben is kimutatható és igazolható. h) Néhány tanuló, mivel neve megegyezik ismert személy, irodalmi vagy tévéhős nevével, ragadványnévül e személy család- vagy keresztnevét, illetőleg ragadványnevét kapta: Templár (Simon József, Msz.), Sziszi (Szilágyi Péter. Nk.), Kiri (Ambrus Ilona, Hb.), Csikar (Sándor Zoltán, E.), Benő (Bárczi Klára, Ó.), Gorkij (Maxim János, Nym.) stb. i) Egy adatom van a vezetéknév visszafelé olvasására: Iflán (Pálfi László, Hn.). j) Hajdúszoboszlón V. Kiss Istvánt Fe'M-nak nevezik. A név a család megkülönböztető neve és családneve kezdő hangjának összeolvasásából jött létre. 2. A keresztnévből alakult nevek. (Nem foglalkozom a keresztnevek szokásos vagy kevésbé szokásos becéző alakjaival. Különben is nagyon nehéz meghúzni a határvonalat az érzelmi jellegű ragadványnevek és a becézőnevek között. Gondoljunk csak az Irének Incifinci elnevezésére!) a) A ragadványnevet azért kapta viselője, mert utóneve hasonlít valamelyik ismert személy, tévé-, rádió- vagy irodalmi hős nevéhez: Gizenga (Nagy Gizella, Oros), Gyöngyvér (Léka Gyöngyi, Bo.), Mézga, Mézga Géza (Téglás Géza, R. Tomori Géza, K. és Csontos Géza, Cs.), Mikóber (Fekete Miklós, TI.), Finci, Incifinci (Márton Irén, Hsz.), Kacor (Tóth Katalin, Nk.), Gábor diák (Meskó Gábor, Hn.) stb. b) A keresztnévhez vagy annak becéző alakjához hasonló hangzású közszóból eredt nevek: Asztalos (Zsiga Antal, Hn.), Béka (Kincs Béla, Hsz.), Csibor (Kovács Tibor, Nk.), Csiga (Kovács Zsigmond, Hn.), Dézsa (Tomori Géza, K.), Csutka (Nagy Judit, Hm.), Gazella (Németh Gizella, K. és Papp Gizella, Hsz.), Gida (Kádár Ida, Hsz.), Gizgaz (Nagy Gizella, Oros), Gőzeke (Hrabina Gizella, Ke.), Gyöngyvirág, Gyöngytyúk (Léka Gyöngyi, Bo.), Fajankó, Janicsár (Tóth János, Nym. és Szilágyi János, D.), Lajhár (Nagy Lajos, Hm.), Mártás (Varga Márta, Bu. és Kovács Márta, E.), Saléita (Zólyomi Sarolta, Bo.), Tacskó (Orosz Tamás, K.), Törökbasa (Török Csaba, Ó.), Villamos (Erdélyi Vilma, Bu.), Zivatar (Pál Tivadar, Ó.) stb. Ide sorolom a Dikó (Kovács Ildikó, D.), Bika (Oláh Csaba, T.) és Tika (Nagy Antal, K.) neveket is. E szokatlanul rövidített alakokat a viselőik éppen közszói jelentésük miatt a Tika kivételével csúfnévnek tartják. c) Szabó János (Hsz.) ragadványneve Sonáj, Bede Máriáé Airám, a keresztnevük visszafelé olvasott alakja. d) Két tanuló, Tomori Géza (K.) és Koós László (Nk.) ragadványneve: Druszáim. Az elsőt egyik Géza nevű tanára szólítja így, s a név rajta maradt. A másiknak a többi azonos keresztnevű osztálytársával szemben ez a megkülönböztető neve. 3. A teljes névből alakult nevek. a) Betűszó jellegűek: Uszi (U. Szabó Imre, Hb.), Tété (Török Tibor, Bu.), Pépé, Pépi, Pepi (Pataki Piroska, R.). b) Mozaikszó jellegűek: Remi (Reskó Mihály, Bo.), Sil (Sóron Ilona, Hsz.), Vim (Vinkler Mária, B.).

10 c) A teljes név néhány hangjának más jellegű keveréséből, új hangok hozzáadásából keletkezett neveli:: Zuza (Uzonyi Róza, Hb.), Szuzuki (Szalay Zsuzsa, Hsz.), Csibor (Ficsor Tibor, T.). A harmadik típusba tartozó neveknél is szembetűnik az a törekvés, hogy a különböző módokon rövidített nevekből kikerekedjék valamelyik meglevő tulajdonnév vagy közös főnév. B) A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek. 1. A családnév közszói szinonimája szolgál ragadványnévül: Csikós (Pásztor László, Ke.), Tyúk (Kircsi Ernő, Hsz.), Nápolyi (Keksz Tibor, Bo.), Pici (Kiss Ilona, Hb.), Dagadt (Kövér Sándor, Hb.). Tajigás (Szekeres Imre, Hb.), Lompos (Farkas János, E.), Szivar (Bagó István, Bo.), Prédikus (Papp Ernő, Bo.)7 Hápi (Tassi Klára, Nk.), Bocs, Mackó (Medve Csaba, Bo.), Bimbó (Rózsa Erzsébet, Nvm.), Peca (Horogh László, Hsz.), Kecske (Bak Antal, Cs.), Pitvari (Udvari Mária, Bo.), Csűri (Veréb Katalin, T.) stb. Ide sorolhatók a név valódi vagy képzelt alapszavának szinonimái: Csikó (Lovas László, B.), Bárány> (Juhász László, B.), Háp-háp, Tas-tas (Tassi Klára, Nk.), Tüske (Szálkai Ágnes, Nk.) stb. 2. A családnév közszói antonimája a ragadvánvnév: Labanc (Kurucz János, B.), Fehér (Fekete Judit, Ke.), Cuma, Gumis (Serdült Sándor, Bu.), Főtt (Nyers László, Nk.), Csöpi (Nagy Imre, Hn.), Puhafi (Keményffv Gábor, Hsz.) stb. 3. A névhez asszociálódó más fogalmakból alakult ragadványnevek: Mek-mek (Kecskés Károly, Tu.), Víziló, Cethal (Jónás Sándor, Nyt.j, Varjú, Sasmadár (Héja László, B.), Betyár (Bujdosó Erika, B.), Kutya (Pásztor István, B.), Harcsa (Csuka István, B.), Lisztes (Molnár Erzsébet, B. Molnár Sándor, Ke., Molnár János, Bo. és Molnár Erzsébet, Nym.), Alumínium, Rézgolyó (Rezes Éva, B.), Császár (Ferencz József, B.), Pájinka (Boros István, B.), Báró, Gróf, Király (Herczeg István, B. Herczeg József, E. és Kincses Marcell, Bo.), Szeszgyár (Bor Julianna, Nym.), Kertimályva (Kertész Mihály, Nym.), Postagalamb (Posta Veronika, Nym.), Veres (Hajnalban veres az ég! Hajnal László,T.), Macska, Kandúr (Macsi Dénes, Bo. és Csarmi Cecília, Ke.), Csokoládé (Keksz Tibor, Bo.), Zürni (Méhes Károly, Bu.), Csongor (Bagó István, Bo.), Pájinkás (Boros Piroska, Nk. és Boros László, R.), Gombostű (Gombos Katalin, Bu.), Posztó (Ruha László, Hb.), Kincses Kalendárium (Kincs Károly, Hb.), Harsánykürt (Harsányi József, Hb.), Patkó (Kovács József, Hsz.), Ló (Muraközi Endre, Bu.), Kancellár (Űri Károly, Nk.), Burzsuj (Űri Mihály, Nk.), Ősember, Őspasi (Ádám Tibor, Bo.), Fej, Tor, Toró, Torjus, Potroh (Farkas István, Hsz.), Csilánt (Árvái Sándor, Nym.), Orosz (Magyar Mária, Sá.), Láncos (Porkoláb István, Cs.), Porszívó (Hajdú Éva, Ó.), Zsák (Majoros István, Ó.), Mátyás (Király János, Tsz.),- Kormos (Fekete István, D.), Hagymapusztító (Makó Árpád, TI.), Döbrögi (Mátyás Ferenc, D.), Arany, Ezüst, Bronz (Kincses Béla, Hsz.), Brekeke (Kincses Béla, Hsz.; a Béla Béka névből) stb. A hivatalos névből alakult ragadvánvnevekre a birtokomban levő közel 2000 adatot helyhiány miatt itt nem sorolhatom fel. A közölt 402 nevet azonban úgy válogattam össze, hogy bemutathassam a ragadvánvnévcsoport minden típusát és ezek megterhelését. A típusok megoszlása következő: I. A hivatalos névvel kapcsolatos ragadványnevek: A családnévből alakult nevek: 272; ebből a) 5, b) 32, c) 8, d) 26, e) 6, f) 175, g) 7, h) 6, i) 6, j) 1. X 2. A keresztnévből alakult nevek: 37; a) 9, b) 24, c) 2, d) 2. X 3. A teljes névből alakult nevek: 11; ebből a) 5, b)

11 3, c) 3). II. A hivatalos névhez asszociálódó fogalmakból alakult nevek: 82; ebből 1. 22; 2. 7; Végül vessünk egy pillantást a felsorolt nevek szófajára! A dolgozatom elején idézett előadásomban említettem azt, hogy a felnőttek között a testi-lelki tulajdonságokat általában a megszokott nevén nevezik meg, ezért e nevek zöme melléknévi szófajú, a gyermekek a legtöbbször e tulajdonságokról nevezetes személy, állat, növény vagy tárgy nevét adják ragadvány névül, ezért e szavak többsége főnév". A hivatalos névből alakult ragadványnevek esetében nincs összehasonlítási lehetőség, mert a felnőttek világában ez a típus alig-alig szokásos. A gyermekek világában azonban erre a típusra is vonatkozik az, amit a külső-belső tulajdonságokból alakult ragadványnevekről mondtam. A 402 név 89%-a főnév, a tanulók hivatalos nevükhöz hasonló nevű, személy, állat s növény, tárgy stb. nevét kapták ragadványnévül. E főnevek mind konkrét főnevek, 71%-uk köznév, 29%-uk pedig tulajdonnév. A köznevek nagyobbrészt egyedi nevek, de akad köztük anyagnév is. A tulajdonnevek, bá,r többségükben személynevek, jóval változatosabbak: állatnevek, földrajzi nevek, autómárkanevek is vannak köztük, sőt akad egy filmcím és egy vállalatnév is (Oké Néró, ill. Gelka). A tulajdonnév ragadvánvnévként a felnőttek között alig-alig fordul elő. A gyermekek között feltűnően magas a tulajdonnévi eredetű ragadványnevek száma, és nemcsak az általam tárgyalt típusban, hanem az eredet szerinti felosztás minden csoportjában. Az iskola, a rádió és a televízió nagy hatásának eredménye ez. Ugyancsak ide vezethető vissza az is, hogy a közölt 103 tulajdonnévi ragadvánvnévből 54 idegen név. Alaki szempontból a közneveknél (256) az uralkodó típus az alapfőnév (162), de jelentős a különböző kicsinyítő képzős {-ki, -ka, -cska, -ca, -ngó, -uri, -usz, -esz, -iga, -inca stb.) alakok (42) és az összetett főnevek (30) száma is. Az egyéb képzős alakulatok (8) és a jelző + főnévből alakult szószerkezetek száma (8) viszonylag kicsiny. Néhány ragos és jeles főnév is (Juhom, Szűcsöm, Druszám, Napra, illetőleg Gyurináné, Cserjék) szerepel ragadványnévként. Az egyéb szófajú ragadványnevek a felsorolt nevek 11%-át teszik. A melléknévi eredetűek száma valamivel több az igei és a hangutánzó indulatszói eredetűeknél. Zömükben a melléknéviek -s vagy kicsinyítő képzősek. BACHÁT LÁSZLÓ

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Férfiak, II. Kategória (31-40 év) - 21 km

Férfiak, II. Kategória (31-40 év) - 21 km EREDMÉNYLISTA I. Nem oda Boda terepfélmaraton és 10,5 km Bodaszőlő, 2011. március 27. Férfiak, Összesített - 21 km 1. Kozma Ferenc 1968 Debrecen 2111 1:29:50 2. Kocsár László 1962 DSC-SI 2125 1:31:06 3.

Részletesebben

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Erdei Lajos 1942 HUN 736538 2404 00.00.1955 senior 2 Bende Sandor 1900 HUN 729191 2396 00.00.1965 3 Kovacs Attila Istvan 1841 HUN 711195 8793 00.00.1971 4 Nagy Sandor 1845

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés)

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) Felvehető létszám: 30 fő Ádám Gréta Bagó Fanni Balázs Krisztina Bálint Ádám Baranyi Hanna Karina Csizmadia Róbert Horváth Márton Kiss Karolina Aida Laczkó

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.)

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék 1. Horváth József Csaba 1070 1967 Szászvári LE 180 1. 2.

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati Sorszám Titulus Név Munkakör Szervezeti egység Helyszín 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó 2. Antal Mátyás adatrögzítő Egyetemi Kiadó 3. Bacskai Ferenc könyvtáros asszisztens 4. Balogh Éva Katalin

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

OTP Bank - Ózdi Terepfutó Hétvége. XX. ÓZDI HEGYI FUTÓVERSENY 21 km május 17. Férfi végeredmény

OTP Bank - Ózdi Terepfutó Hétvége. XX. ÓZDI HEGYI FUTÓVERSENY 21 km május 17. Férfi végeredmény OTP Bank - Ózdi Terepfutó Hétvége XX. ÓZDI HEGYI FUTÓVERSENY 21 km 2015. május 17. Férfi végeredmény Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Papp Gergely 27 HOKA Team Miskolc

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Hirt Szilvia Bakonyi Erımő 159 47 175 57 334 104 438 2. Balogh Mária

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben