INNOVÁCIÓ Dráma a tanulás szolgálatában Szövegértés - szövegalkotás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCIÓ Dráma a tanulás szolgálatában Szövegértés - szövegalkotás"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 3532 Miskolc, Zoltán u. 5. Tel/Fax: 46/ INNOVÁCIÓ Dráma a tanulás szolgálatában Szövegértés - szövegalkotás Készítette: Joóné Besztercei Edina Dr. Pásztorné Bakó Márta

2 Mérések, mérőlapok, eredmények

3

4

5

6

7

8 A tél nagyon büszke volt arra, hogy az emberek félnek tőle, és lenézte a tavaszt. Amikor te megérkezel, az emberek mind megbolondulnak, kirándulnak, virágot szednek. Pedig tavasszal is esik az eső, fúj a szél mondta az ősz. Ez igaz helyeselt a tél, de ezzel senki sem törődik. Rólam kellene példát vennetek! Ha én akarom, egész nap a szobájukban tarthatom őket. Én a királyuk, a zsarnokuk vagyok. Nektek is meg kellene tanulnotok tiszteletet parancsolni. Én erre nem vágyom vágott vissza a tavasz. Az emberek szívesen lemondanának rólad, de engem szeretnek és várnak. Amikor megérkezem, örülnek, s ha elmegyek, visszasírnak. Téged nehezen tűrnek, és azért vagy olyan csúnya, mert szereted, ha félnek tőled. A leírt betűk száma: A kiírtság szintje (1 10): A másolat esztétikai színvonala (1-10):

9 Név Olvasáskészség Olvasáskészség Szókészlet Szókészlet 200 pont % 100 pont % Íráskészség Íráskészség eredmény/ 5 Összes átlag Olvasáskészség Szókészlet Íráskészség Bíró Norbert ,2 84,5 Optimális Befejező Kezdő Bódi Klaudia ,8 87,5 Optimális Optimális Kezdő Boros József ,6 80,5 Befejező Optimális Kezdő Gagyi Roxána ,2 90 Optimális Optimális Kezdő Katlan Dávid ,6 59 Kezdő Haladó Kezdő Kiss Krisztián ,4 80 Optimális Befejező Kezdő Kis-Leskó Beatrix ,6 82 Optimális Befejező Kezdő Kótai Réka ,6 86,5 Optimális Befejező Kezdő Lakatos Dávid ,4 84,5 Optimális Befejező Haladó Lakatos Réka ,6 84 Optimális Kezdő Kezdő Mata Melissza 34 6,8 ####### # Kezdő Kezdő Kezdő Pácza János ,6 91 Optimális Optimális Kezdő Rogályi Márkó ,8 79 Optimális Befejező Kezdő Rontó Andrea ,2 88,5 Optimális Optimális Optimális Elért átlag 87 78, ,67 Országos átlag

10 Olvasáskészség Szókészlet Íráskészség Előkészítő 0db 0db 0db Kezdő 2db 2db 12db Haladó 0db 1db 1db Befejező 1db 6db 0db Optimális 11db 5db 1db Olvasáskészség Szókészlet Országos átlag 88 Országos átlag 79 Elért átlag 87 Elért átlag 78, , , , , , ,5 80 % % Íráskészség Területenkélnti átlag Országos átlag 54 Szókészlet 78,25 Elért átlag 39,67 Olvasáskészség %

11 Betű Százalékos eredmények Összesített eredmény átlaga személyenként Bíró Norbert Bódi Klaudia Boros József Gagyi Roxána Katlan Dávid Kiss Krisztián Kis-Leskó Beatrix Kótai Réka Lakatos Dávid Lakatos Réka Íráskészség betűk Mata Melissza Pácza János Rogályi Márkó Rontó Andrea 231 Olvasáskészség Szókészlet Bíró Norbert Bódi Klaudia Boros József Gagyi Roxána Katlan Dávid Kiss Krisztián Kis-Leskó Beatrix Kótai Réka Lakatos Dávid Lakatos Réka Mata Melissza Pácza János Rogályi Márkó Rontó Andrea Bíró Norbert Bódi Klaudia Bíró Norbert Boros József Gagyi Roxána Katlan Dávid Kiss Krisztián Kis-Leskó Beatrix Kótai Réka Íráskészség Lakatos Dávid Bódi Klaudia Boros József Gagyi Roxána Katlan Dávid Kiss Krisztián Kis-Leskó Beatrix Kótai Réka Lakatos Réka Lakatos Dávid Mata Melissza 292 Lakatos Réka 113 Mata Melissza Pácza János 34 Rogályi Márkó Pácza János 183 Rogályi Márkó Rontó Andrea 114 Rontó Andrea 371

12 TANMENET Szövegértés szövegalkotás 3. osztály

13 DRÁMA a TANULÁS szolgálatában A dramatikus improvizációra, drámajátékokra épülő tevékenységek már régen jelen vannak az oktatásban, hiszen a dramatizálás, pl. mesék, történetek megjelenítése bábokkal, stb. az anyanyelvi nevelés szerves része. A drámapedagógiát az jellemzi, hogy eljárásaival, megoldási módjaival élményszerűbbé, átélhetőbbé tehető a tananyag, tehát tulajdonképpen minden tantárgynál alkalmazható módszert jelent. A gyerekek részeseivé válhatnak az ismeretek befogadásának, nemcsak passzív szereplői a tanóráknak, hanem alkotói, szerzői is, hiszen az ő meglévő tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik, átélt élményeik garancia erre. Mivel több még is a drámapedagógia? A gyerekek részeseivé válhatnak az ismeretek befogadásának, nemcsak passzív szereplői a tanóráknak, hanem alkotói, szerzői is, hiszen az ő meglévő tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik, átélt élményeik garancia erre. Merjünk ezzel a lehetőséggel élni, hagyjuk, hogy ők vigyék, lendítsék az óra menetét. Bár ez a fajta óravezetés tőlünk sokkal több felkészülést igényel, mert sokféle megoldási móddal kell számolnunk. Ugyanis az így vezetett órákon a gyerek is közvetlenül érintett a tudásanyag megszerzésének módjában. Hogyan? Engedjük megszólalni, kibontakozni a gyerekeket akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy kizárólag a mi feladatunk az ismeretek közlése.

14 A drámajáték bármikor, bármilyen órán felhasználható. Az óra menetében alkalmazható a ráhangolás, előkészítés, rendszerezés, a szöveg feldolgozása összegzés,értékelés fázisában, de mindig a pedagógiai célok és feladatok figyelembevételével történjen. Nem a játékhoz kell ismeretet keresni, hanem a tananyaghoz rendeljük a megfelelő drámajátékot. Tehát a drámajáték épüljön be a tanórába, legyen része a 45 percnek. A játékok személyiségfejlesztő hatása domináns, de ne feledkezzünk meg, hogy a megtanítandó ismertetet nem helyettesíthetjük vele. Még is mire jó? Fejleszti a szóbeli kommunikációt, a kreativitást, gazdagítja az érzelmeket, a nonverbális kifejezést, az önismeretet, a képzeletet, átélhetővé, élvezetesebbé teszi a tanórákat. Az alsó tagozatos kor az, amikor minden percet átszínezhet és gazdagíthat a drámapedagógia. Különösen igaz ez az olyan oktatási intézményekre, ahol felzárkóztató, korrekciós céllal alkalmazzák a drámajátékokat a hátrányos helyzetű tanulók képeségeinek, készségeinek valamint szociális kompetenciáinak fejlesztése érdekében. Milyen célokat szeretnénk megvalósítani 3. osztályban? Kellemes csoportlégkör kialakítása. A játékos hangulat elérésével az alkotó hozzáállás is megszületik a gyermekben. Általános képesség és készségfejlesztés. Személyiségfejlesztés, én-kép, önismeret. A szociális kapcsolatok alapszintű érzékelése, ahétköznapok helyzeteinek fölismerése, a szociális tájékozódási képesség kialakítása. A módszerre jellemző, hogy a résztvevő tanulók számára értékké válik a jó megfigyelés, a képzelőerő, a szabálytartás, a helyzetfelismerési és döntési készség, a könnyed és kifejező mozgás, a tiszta beszéd. A drámapedagógia legfontosabb értéke a hangulatában rejlik. A módszer alapfeltétele a bizalom. A gyerekeknek azt kell érezniük, hogy itt szabad tévedni, nem jár érte szidás vagy rossz jegy. A gyerekek megtanulnak oldottan, bátrabban kérdezni. Lehet hibásat mondani, mert az indoklás során mindenki magától jön rá a helyes megoldásra.

15 Hogyan csoportosítható tanítói szemmel a drámajáték? Legkönnyebben a fejlesztési területeit tekintve csoportosíthatjuk a játékokat. A szakirodalom is többféle csoportosítást használ. Egy játéktípus nemcsak egy fejlesztéshez alkalmazható, mert a drámajátékok komplex jellegűek. Természetesen vannak domináns szektorok, amelyek közvetlenül meghatározzák a játék hatékonyságát. Variációs lehetőségük számtalan, mert miért ne lehetne pl.: a fantáziát fejlesztő játékot memória fejlesztésre is használni, hiszen úgyis a pedagógiai cél a meghatározó. A drámajátékoknak leírásának óriási szakirodalma van,a csoportosításban mégis nagy különbségeket találunk. Az itt leírtak Gabnai Katalin gondolatmenetét tükrözik,amit a Drámajátékok című könyvében fogalmaz meg az általános iskola 1-3. osztályára vonatkozóan. Általános készségfejlesztő gyakorlatok: Az általános készségfejlesztő gyakorlatok során alapozó jelleggel kerülnek sorra az érzékelő-, ritmus-,és fantázia-gyakorlatok.a módszerrel való ismerkedés időszakában nem, vagy csak alig korrigálunk.a tanár azonban ezen gyakorlatook végzése során meg tudja állapítani a fejlesztendő területeket.(pl.: kommunikációs képesség, szociális kompetencia fejlesztése...stb.) Néhány példa ezekre a gyakorlatokra: - érzékszervi finomítás (látás,hallás, tapintás, szaglás) - vizuális motorikus, verbális emlékezet edzése - fantáziajátékok - ritmusérzék finomítása - térhasználat,tájékozódás ( Ezeknek a gyakorlatoknak a leírása megtalálható részletesen Gabnai Katalin Drámajátékok című könyvében a15-45.oldalakon.) Mozgásgyakorlatok: A mozgásgyakorlatok a népi játékokból és az egyszerű gimnasztikai játékokból épülnek fel.elsősorban testtudatot, a térbeli tájokozódást fejlesztjük. A tanítás folyamatában a gyerekeket egyszerű lazító gyakorlatokkal pihentetjük. Előfordul,hogy egy nyüzsgő osztály lecsillapításárabemelegítő mozgásokat alkalmazunk.a fizikai tevékenység lecsillapítja az izgatott állapotban lévő tanulókat, ugyanakkor felébreszti aaz érdekteleneket.

16 Gondot fordítunk arra is, hogy mozgása egyre harmonikusabbá váljon és képes legyen bonyolultabb mozgások elvégzésére is. Néhány példa ezekre a gyakorlatokra: - ügyességi játékok - térhasználat, tájékozódás - a tér anyaga - helyzetfelismerés és döntés - erőpróbák-tartógyakorlatok - lazítás, feszítés ( Ezeknek a gyakorlatoknak a leírása megtalálható részletesen Gabnai Katalin Drámajátékok című könyvében a oldalakon.) Beszédgyakorlatok: A helyes légzés, hangképzés alapjait játékos beszédgyakorlatok fomájábansajátítják el a gyerekek. A beszédgyakorlatos mindig mozgással együtt jelentkeznek! Ezekre a gyakorlatokra Montágh Imre műveiből érdemes szemezgetni, de Gabnai Katalin könyve is szép számmal közöl példákat.néhány ezek közül: - légzőgyakorlatok - koncentrációs légzőgyakorlatok -a légzés és hangadás megfigyelése ( Ezeknek a gyakorlatoknak a leírása megtalálható részletesen Gabnai Katalin Drámajátékok című könyvében a oldalakon.) Utánzójátékok: Az utánzás kifejezőeszközeit alapszinten használják a gyerekek.célunk a tagolt, jól érthető helyes magyar beszéd elsajátítása.törekszünk arra, hogy mozgásuk könnyed, szabad legyen.megjelenítő játékaik során sokat dicsérünk és nem korrigálunk! Nem mutatjuk be előre a mozdulatot, sem a hangsúlyt.a gyerek utánzása ebben az életkorban még esetleges, csak kevéssé kidolgozott, de ez nem is várható el ebben a korban. Arra viszont figyeljen a pedagógus, hogy egyfajta»fejlődés«azért meglegyen at utánzójátékok során. A társművészetek sorában elsősorban a bábjátékot alkalmazzuk.minden alkalmat meg kell ragadni a manuális foglalkozásra, a tevékenykedtetésre. Gabnai így ír erről:«az adott életkor dramatikus megnyilvánulásait különös figyelemmel kell gondoznunk. Most dől el, hogy meg tudjuk-e őrizni az előző évek papás-mamás játékainak természetes rögtönző technikáját.«

17 A drámai konvencóikat Jonothan Neelands írásai alapján ismeretetem. Sajnos a konvenció szóra nem sikerült igazán jó fordítást találni (esetleg forma, játékforma) ezért marad a konvenció kifejezés, ami a drámapedagóia szóhasználatában is bevált. A dráma a tanítás szolgálatában különféle konvenciók (tevékenységek, módszerek) segítségével valósul meg. A konvenciók a gyerekek bevonásához, a drámai élményszerzés, megtapasztalás lehetővé tételére használhatók. Annak ösztönzésére, hogy a diákok magukis ismerjék meg a különböző konvenciók használatát,azok követelményeit fontos,hogy biztonságban érezzék magukat.a konvenciók leírása, ismertetése nem lehet teljes, mert ez folyamatosan alakul -majd kiteljesedik- egy csoporton belül. Konvenciók a tanítás folyamatában:(az alsó tagozat harmadik osztályában ajánlott tevékenységi formák elé jelet teszek) : A kontextus megteremtéséhez használható tevékenységi formák 1. Hangaláfestés: Valóságos vagy stilizált hanghatások kísérik a cselekményt, de az is lehetséges, hogy ezek a környezet érzékeltetésében kapnak szerepet, vagy dialógust illesztünk egy adott cslekményhez, vagy hangokat, hangszereket használunk egy hangulat vagy kép megteremtéséhez. 2. Közös rajzolás : az osztály, vagy a csoportok közösen képet készítenek a tananyaghoz kapcsolódó témában (plakát, szereplők, helyszínek) 3. Játékok : hagyományos játékok vagy azok variációinakfelhasználása. A játék sohasemöncélú, mindig valami képesség vagy készség fejlesztésének a szolgálatában áll, de az is lehet, hogy csak hangulatot teremt, ráhangol. Ezek lehetnek vetélkedők, ügyességi játékok,társas vagy kártyajátékok egyaránt. (A drámajáték nem tartozik ebbe a körbe.) 4. Naplók, levelek, újságok, üzenetek: a tanár által hozott levelek, cikkek, fotók, ruhák, naplók stb. segítségével bontsuk ki az adott szituációt. Személyről, helyszínről is információt kaphatunk, szereplők múltját, konfliktusok okát megismerhetjük. A csoport készíti el; helyszínről, szereplőről, kapcsolataikról vallanak. 5. Állókép, szoborjáték: a csoport tagjai a saját testükből hoznak létre egy jelenetet, helyzetet rögzítenek. 6. Szerep a falon: nagy csomagolópapírra vagy táblára felrajzolunk egy emberi alakot ezt előre készítsük el. A figura testébe írjuk belső tulajdonságait, a kontúron kívül pedig külső jellemzőit soroljuk fel. Jól alkalmazható egy szereplő jellemzéséhez. 7. Jelmezöltés: a tanár által előkészített tárgyakból, jelmezekből válasszuk ki az adott figuránkhoz illőket; ellenőrizhetjük egy korszakról, kultúráról stb. meglévő tudásukat, erre építünk később. 8. Térmeghatározás: a rendelkezésre álló bútorokkal jelöljük ki a játékunk helyszínét. Narratív tevékenységi formák Ezek segítségével az epikus részeket dolgozhatjuk fel:

18 1. Telefon- vagy rádióbeszélgetés: a csoport tagjai közül vállalják a beszélgetést, így új információkat kap a csoport, a beszélgetők gesztusok nélkül kommunikálnak egymással. A kapott információkat elemezzük, értékeljük. 2. Szakértő szerep: a csoport tagjai valamilyen szakma képviselőiként jelennek meg (pl. régészek, orvosok), tárgyalnak, vitatkoznak, érvelnek, döntést hoznak. Olyan szakértői szerepbe kell helyezni őket, melyhez elegendő az előzetes tudásuk, vagy gondoskodnunk kell információkról, például újságról, könyvekről, filmekről, melyeket megismernek a játék során. 3. Gyűlés, értekezlet: A csoporttagok összegyűlnek (szerepben), hogy új információkat szerezzenek, vagy megtervezzék teendőiket. A gyűlést vezető lehet a tanár, de valamelyik tanuló is. Problémamegoldó, stratégiát kidolgozó játékelem: egy értekezlet résztvevői leszünk, elhangzanak információk, melyeket értékelünk, hozzászólunk, esetleg vitázunk. 4. Interjú: a tanulók közül valaki a riporter, társa a megkérdezett, aki egy adott szerepben jelenik meg, róla kell minél többet megtudni. 5. Az élet egy napja: állítsák össze a gyerekek egy szereplő, figura napirendjét, lehet hétköznap vagy ünnepnap, ezt előre határozzuk meg jellemét, szokásait, egy kor kultúráját, hagyományait ismerhetjük meg így. 6. Forró szék: a csoport egy tagja vállalja, hogy leül egy székre a többiekkel szemben, és szerepbe lépve válaszol a kérdéseikre: konfliktusok okát, kapcsolatai rendszerét, szokásait ismerjük meg ezzel a módszerrel. 7. A tanár szerepben: A tanár úgy kezeli a témát, hogy egy szerepbe lép az érdeklődés felkeltése érdekében, a tevékenység irányítása, a feszültségteremtés stb. érdekében. Költői jellegű tevékenységi formák A cselekmény mélyebb, elvontabb jelentéseit, értelmezési lehetőségeit keressük ezekkel a tevékenységi formákkal: 1. Szertartás: pl. egy eskütétel, ünnep eljátszása: ismerni kell a kor szokásait, a szereplő jellemét. 2. Stílusváltás: ugyanazt a jelenetet megpróbáljuk eljátszani más stílusban, pl. tv-sorozatként, népmeseként. Azt figyeljük meg, hogyan változik viselkedésünk, beszédünk, a jelenet hangulata. 3. Maszkok készítése: a megjelenítéshez szükségesek a jelmezek jellemet, kort, kultúrát jelezhetünk velük, eltávolítjuk a játszók személyétől a történést. 4. Újrajátszás: elismételhetünk gondolatokat, jelenetsorokat: lassítjuk, elemezzük azokat, ok-okozati viszonyokat tárunk fel. 5. Képaláírás: rajzoljunk képet, plakátot, adjunk neki címet, Írjuk alá gondolatainkat tömörítve: Mi a legfontosabb? Mi a kulcsa a képnek? 6. Fórumszínház: ha éppen egy szituációt játszanak a gyerekek, nem mindenki aktív, vannak figyelők is, akik leállíthatják a játékot, tanácsokat, ötleteket adhatnak a folytatásra, beléphetnek társuk helyett, ha úgy gondolják, hogy nem jó irányba haladnak az események, ha leült a játék jó ötlettel új lendületet kaphat a cselekmény. Erős koncentrációt, együttműködést igényel, haladóbb csoportokkal alkalmazzuk. Reflektív jellegű tevékenységi formák Ezek a távolítás eszközei, utólag végiggondoljuk a történéseket: 1. A pillanat megjelölése: nevezzük meg azt a szituációt, mikor egy gondolat, érzés megfoganhatott a szereplőben. 2. Narráció: a csoport tagjai mozgással, rajzzal megjelenítenek egy cselekményt, érzést, gondolatot, a többiek vagy ők maguk történetet mondanak hozzá ebből a szereplő gondolatait, érzéseit ismerhetjük meg, megértjük viselkedését.

19 3. Mélyítés: dialógusokat találunk ki szereplők közt tehát nem a szerző által megírtat adjuk elő! jellemüket, kapcsolataikat magyarázhatjuk így. 4. Tanúskodás: monológokat szerkesztünk, hallunk ugyanarról az eseményről, személyről, de több személytől, több szempontból ki mit gondol valakiről, valamiről. 5. Belső hang: egy tanuló szerepbe lépve elmondja, hogy mit tett, miért tette stb. Valaki mögé áll, társa belső gondolatait mondja el vele párhuzamosan, tehát azt, amit szerinte a társa akkor valóban gondolhat, érezhet. Figyelniük kell egymásra, hogy egyszerre ne beszéljenek, mert úgy nem érthető. 6. Gondolatkövetés: a cselekményt megállítjuk, az állóképet megszólaltatjuk, így az adott szereplő elmondhatja saját gondolatatit, melyek nem biztos, hogy a cselekedeteivel egybeesnek. Munkaformák: A tanítás során a kooperatív tanulásszervezést, mint módszert alkalmazzuk. A drámajátékok során általában a felvezető gyakorlatokat mindenki közösen végezheti(frontális osztálymunka). A megbeszéléseket is az egész csoporttal, egyszerre érdemes tartani.egyes tevékenységi formák azonban megengedik a csoport ill. páros munka lehetőségét is. A Játékház Játékvár Játékváros Játékvilág című tankönyvsorozat az analizáló-szintetizáló olvasástanítási módszerre épül, miközben figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, az egyéni haladási ütemet, kiküszöböli a zavaró hasonlóságokat (homogén gátlás), oldja a szorongást, sikerhez, biztos tudáshoz juttatja a kisdiákot. A négy tankönyvcsalád következetesen építkezik, nyugodt tempóban, fokról fokra vezeti a gyermeket a betűtanulástól az olvasóvá válásig. Segíti az eligazodást az írott nyelv világában, hogy az írás-olvasás az ismeretszerzés alapvetõ eszköze lehessen az életen át tartó tanulás során. JÁTÉKVÁROS (3. OSZTÁLY) A Játékváros tankönyvcsalád az olvasóvá válás folyamatát, az anyanyelv írásbeliségének megfelelõ szintű alkalmazását segíti. Azoknak a gyerekeknek szánjuk, akik lassúbb ütemben tudják elsajátítani az írást-olvasást, több idõre és változatos gyakorlásra van szükségük, igénylik a szakszerű, folyamatos szókincsbõvítést. A mondatok és az összefüggõ szövegek olvasása és értelmezése irányítással, tanári segítséggel eredményes. A Játékváros. Képes olvasókönyv az érdeklõdés felkeltését, az örömmel végzett olvasást tűzte ki célul. Olvasás közben ismereteket közvetít az emberi kapcsolatokról, a gyermekek közvetlen és tágabb környezetérõl, a természetrõl, a történelemrõl. Összeállításakor a NAT mellett elsõsorban a gyermekek életkori sajátosságait és feltételezett verbális képességeit vettük figyelembe. A Játékváros. Feladatlapok a képes olvasókönyvhöz tartozó, azzal szerves egységet alkotó, munkáltató kiadvány. A feladatok megoldásán keresztül a gyerekek jobban megértik az olvasmányokat és elmélyítik tudásukat. A Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az anyanyelv írásbeli használatában segít. Fokozatosan, sok változatos feladattal, a szabályszerűségekre való ráismertetéssel éri el a nyelvtani és helyesírási szabályok megértését, alkalmazását, automatizálását.

20 Vastag betűs írásmód: a tananyag megnevezése HALADÁSI TERV Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A GYŐRI KAPUI ÁLTALÁNOS ISKOLA 3/1-ES OSZTÁLYÁBAN Dőlt betűs írásmód:fogalmazás előkészítése az olvasás tananyagba beépítve Tanítási hét, óraszám Tananyag Munkaformák, munkamódszerek Kooperatív tanulásszervezés Páros munka Egyéni munka osztálymunka Szóforgó Csoportforgó Általános készségfejlesztő gyakorlatok Mozgásgyakorlato k Beszédgyakorlatok A témakörökhöz kapcsolódó dramatikus tevékenységek, drámapedagógiai módszerek Fejlesztendő képességek, készségek Megfigyelés Analízis, szintézis Emlékezet Térben, időben való tájékozódás Fantázia Énkép, önismeret Verbális kifejezőkészség Beszédbátorság, beszédkedv Memória Együttérzés, együttműködés Kifejleti jóslatok megfogalmazása Eszközök

21 Utánzójátékok Közös rajzolás Hangaláfestés Játékok Naplók, levelek, újságok, üzenetek Állókép, szoborjáték Szerep a falon Jelmezöltés Térmeghatározás Telefon- vagy rádióbeszélgetés Szakértő szerep Gyűlés, értekezlet Interjú Az élet egy napja Forró szék A tanár szerepben Szertartás Stílusváltás Maszkok készítése Újrajátszás Képaláírás Fórumszínház A pillanat megjelölése Narráció Mélyítés Tanúskodás Belső hang Gondolatkövetés Nem verbális kommunikációs képességek-testséma Beszédértés és olvasott szöveg megértéseszókincsfejlesztés Beszédértés és olvasott szöveg megértése- Kérdésre adekvát válaszok adása Olvasott szöveg megértése-kefejleti jóslatok megfogalmazása Képzelőerő Helyzetfelismerési, döntési készség Tiszta beszéd Szabálytartás Könnyed és kifejező mozgás képessége

22 1. hét 1-6. óra Nyári élményeim szóban Ismerkedés az új tk.-vel osztálymunka Szóforgó Csoportforgó Csoportbeszámoló k csoportszóforgóval. Diákkvartett Csoportalakítás Keresd a párod! (vagy: keresd a csoportod!) egyszerű számfeladattal. Közös rajzolás - Rajzoljátok le közösen a nyár legszebb élményeit! A rajz tükrözze azt, hogy teleteka napjaid! Csoportépítés: csoportnév választása, a szóforgó (a megszólalások sorrendjét szabályozó módszer) és a kerekasztalt bevezetése (mindenki egy betűt ír le, saját színnel), majd csoportok bemutatkozása. Fagyott babzsák. Adjunk minden gyereknek egy babzsákot, amelyet a tanulók a fejükre tesznek. Kérjük meg őket, hogy sétáljanak, szökdécseljenek, ugráljanak körbe a teremben. Ha a babzsák leesik, a diák megfagy : meg kell állnia, segítséget kell kérnie társaitól. Egy másik Verbális kifejezőkészség Fantázia Nagymozgások fejlesztése A kommunikációs készségek, az együttműködés fejlesztése, a kooperatív munkához szükséges heterogén csoportok megalakítása Helyzetfelismerési, döntési készség Szabálytartás Könnyed és kifejező mozgás képessége Nem verbális kommunikációs képességek-testséma Magnó Interaktív tábla Csomagoló papír

23 2. hét óra Nemzeti jelképeink Himnusz elolvasása (versrészlet), magyar zászló rajzolása, A magyar Szent Korona színezése, kérdésre válasz írásban Szabó lőrinc: Kicsi vagyok én Képtörténet- osztálymunka Csoport munka Csoportbeszámoló k csoportszóforgóval. Páros munka gyerek ügyesen lekuporodhat, anélkül hogy leejtené a saját zsákját, és visszarakhatja a babzsákot a megfagyott gyerek fejére. A megmentett megköszöni a segítséget, és tovább játszik. Ráhangolódás, a szöveg előkészítése: Szabad asszociációk-fürtábla -Mi jut eszetekbe erről a szóról: haza? Minden gyerek más színű filctollal írja fel az A/4-es lapra, ami eszébe jutott. A csoportok megtekintik az elkészült munkákat. Közös rajzolás -Rajzoljátok le közösen, hogy mi jut eszedbe Magyarországról! Te milyennek látod a hazádat? Kiállítás szervezése, tárlatvezetés -Nézzük meg egymás munkáit és értékeljük! Neked melyik tetszett a legjobban? Ráhangolódás: Tükörjáték: A tanulók megnézik magukat a Beszédbátorság, beszédkedv Memória Gondolkodás Saját élmények megfogalmazása Tolerancia Mások gondolatainak megismerése Ősszetartozás, hazafias érzés erősítése Vizuális kifejezőkészség Helyzetfelismerési, döntési készség CD: Himnusz Csomagoló papaír Zsebtükör, minden párnak egy-egy

24 címkiválasztás Diktálás, szómeghatározás Iskolába kell menni osztálymunka osztálymunka Kooperatív tanulásszervezés kis zsebtükörben. Megfigyelik, hogyan változik arcuk, ha grimaszolnak, ha felhúzzák az orrukat, ha hunyorognak a bal szemükkel, ha megfogják a jobb fülüket, stb. A tanító figyeljen a tanulók tevékenység közben tett spontán megjegyzéseire. Drámajáték: a csoportok eljátszanak a többieknek egy szót (egyszerű szoborjáték). A többiek ezt a szót felírják egy papírra, és megbeszélt jelre felmutatják. Ez egy új módszer, az egyidejű diákkvartett bevezetése. Az egész osztály számára közös, együttműködést igénylő játék: A szöveg feldolgozásának a végére: Mi van a tető alatt? -Minden csoportnak rajzoltam egy házat. A ház egyik oldalán az iskolával kapcsolatos örömök, jó dolgok vannak, a másik oldalán mindaz, ami problémát, gondot jelent, amit ti szeretnétek megváltoztatni. Szabálytartás Könnyed és kifejező mozgás képessége Verbális kifejezőkészség Nem verbális kommunikációs képességek-testséma Nem verbális kommunikációs képességek-testséma Olvasáskészség fejlesztése Együttérzés, együttműködés Mások gondolatainak meghallgatása Helyzetfelismerési, döntési készség Tiszta beszéd

25 Hogyan csőszködött a nyúl? Olvasmány feldolgozásalényegkiemelés Füzetvezetés, abc írása Mondatkiegészítés toldalékos szavakkal osztálymunka osztálymunka Írjátok tele a ház mindkét felét, utána közösen megbeszéljük a leírtakat. Ráhangolódás, dramatikus tevékenységek gyakorlása Add tovább a mozdulatot! A csoport körben áll. A csoport egyik tagja mutat egy tetszőleges mozdulatot, ezt a következő átveszi, és hozzátesz egy másikat. Ezt a másik mozdulatot átadja a mellette állónak, aki átveszi, tesz hozzá egyet, és átadja a következőnek. Stb. Előkészítés-a mese helyszíne az erdő A pedagógus szóban erdei sétát idéz, eseményekkel, hangokkal, zörejekkel, illatokkal, látnivalókkal, lehetőleg közös élményekre utalva, amit a gyerekek némajátékkal jelenítenek meg a mese közben. A tanító megkéri a gyerekeket, hogy játsszák el, amit hallanak, de úgy, hogy töltsék ki a rendelkezésükre álló teret, és lehetőleg ne zavarják egymást. Fantázia Beszédbátorság Testtudat Önkontrol Verbális kifejezőkészség Helyzetfelismerési, döntési készség Szabálytartás Könnyed és kifejező mozgás képessége Nagymozgások fejlesztése Kommunikációs képességek Együttműködés Szabad önkifejezés mozgással Beszédbátorság, beszédkedv Magnó Interaktív tábla

26 3. hét óra Szó,rajz egyeztetésecímadás Igaz-hamis állítások Páros munka Csoportbeszámoló k csoportszóforgóval. osztálymunka Csoport munka A mese feldolgozása: Belső hang: Egy tanuló a róka szerepébe lépve elmondja, hogy mit tett és miért tette. -Miért állítottál csapdát a nyuszinak?mi volt a célod? Mi járt a fejedben? Ráhangolódás, előkészítés: Memória játék: A gyerekek körben állnak. A kezdő játékos mond egy gyümölcsnevet, a következő megismétli az előzőt (előzőket), és hozzáteszi a sajátját. Aki nem tudja, kimarad egy körből vagy zálogot ad. A mese feldolgozása: Füllentős játék:állítások megfogalmazása: a csoportok az összegyűjtött tárgyakról két igaz és egy hamis állítást írnak. Ráhangolódás: Füllentős játék A tanító feltesz egy kérdést, amelyhez néhány választ fogalmaz meg. Ezek közül csak egy legyen helyes. A gyerekek csoportokban ülnek, így megbeszélhetik a kérdésre Gondolkodás Saját élmények megfogalmazása Tolerancia Mások gondolatainak megismerése Tiszta beszéd Beszédbátorság, beszédkedv Memória Gondolkodás Koncentráció figyelem Nyelvi kreativitás Tiszta beszéd Metakommunikáció Beszédbátorság, beszédkedv Gondolkodás Mások gondolatainak Interaktív tábla Magnó Babzsák

27 Csizmás kandúr Mondatkiegészítés Radnóti Miklós:Kis nyelvtan /vers/ Ó-ő a szavak végén Miből van a legtöbb? Keresztrejtvény Mesehallgatás osztálymunka Kooperatív tanulásszervezés Csoportbeszámoló k csoportszóforgóval. adandó helyes választ. Jelre az ujjaikkal mutatják a szerintük helyes válasz sorszámát. Pl.: -Hány szem cseresznye fér el a kezemben? -Hány hónap van egy évben? -Hány éves vagyok én? A mese feldolgozása: Belső hang-gondolatkövetés Egy gyerek szerepbe lépve elmondja a gondolatait. A fiú szerepében: -Mire gondolt a legkisebb fiú, mikor a macskát kapta örökségül? A macska szerepében: -Mire gondolta macska, mikor azt látta, hogy kisgazdája nem örül neki? Ráhangolódás, előkészítés: Beszédgyakorlatok Mit visz a kishajó? A gyerekek mondjanak ó-ő-re végződő szavakat. Ráhangolódás: Mátyás király parancsára c. Játék A játéknak több változata van de, ehhez a meséhez ezt a címet ajánljuk.a játék lényege, hogy a gyerekekenek megismerése Nyelvi kreativitás Tiszta beszéd Metakommunikáció Verbális kifejezőkészség Megfigyelés Gondolkodás Analízis-szintézis Fantázia Összpontosítás Memória fejlesztése Verbális kifejezőkészség

28 4. hét óra A békakirály Mesecím-mondat egyeztetése, rajz-mondat egyeztetése osztálymunka- Szóforgó Csoportforgó Páros munka különböző mozgásos utasításokat kell végrehajtani, de csak akkor, ha előtte a játékmester elmondja acímben szereplő mondatot is.egyszerű utasításokat adjunk a gyerekeknek, pl.:guggolj le!kezeket magasba!...stb. Aki téveszt, az kieseik a játékból. Ráhangolódás: A tanár szerepben -Szervusztok gyerekek! Én egy királylány vagyok. Most persze irigykedte,k és azt hiszitek, hogy milyen jól megy a sorom, de elárulom, hogy nagy bánatom van... Kérdezztek! Találjátok ki miért vagyok szomorú! A mese feldolgozása: Kerekasztal: mesevázlat készítése egyszerűbb: képek és megnevezésük időrendi sorrendbe állítása (ahogyan a mesében megjelennek), bonyolultabb: mondatok sorba rendezése. A kerekasztal ellenőrzése: csoportforgóval (az ellenőrzés egyszerű, mivel minden csoportnak ugyanaz volt a Helyzetfelismerési, döntési készség Szabálytartás Könnyed és kifejező mozgás képessége Fantázia Nagymozgások fejlesztése Verbális kifejezőkészség Fantázia Beszédbátorság, beszédkedv Gondolkodás Saját élmények megfogalmazása Tolerancia Mások gondolatainak megismerése

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin

1. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin HOL VOLT, HOL NEM, szkc_101_07 ÉLT EGYSZER EGY KIRÁLY a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: ndóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Az időjárás és a mindennapi

Az időjárás és a mindennapi szka102_43 É N É S A V I L Á G Az időjárás és a mindennapi élet Készítette: Wagner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 480 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon T A N M E N E T A Szabadhegyi Közoktatási Központ irodalom és/vagy magyar nyelvi tanóráiba integrált tananyagához 2009/2010 Készítette: Háda Ágnes Tananyagleírás

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: 2011. február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János TÜKÖR II. SZK_105_02 a z é n d i m e n z i ó i Z RODR VN ÍRV modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári tükör ii. az arcodra van írva

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf.

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. AJÁNLÁS A GYERMEKBARÁT PROGRAMCSOMAG ALKALMAZÁSÁHOZ A támogatórendszer segítséget nyújt a programcsomag originálisan új,

Részletesebben

Amiről a kövek mesélnek

Amiről a kövek mesélnek szka105_25 É N É S A V I L Á G Amiről a kövek mesélnek Velünk élő kövek, fogd meg, nézd meg, találd ki! Készítette: ádám Ferencné Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

Részletesebben