Világirodalmi folyóirat Alapítva: október TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LIII. évfolyam, 1 2. szám január február TARTALOM HARRY MULISH A határ (Gera Judit fordítása)... 3 DORIS LESSING Az öregasszony meg a macskája (Lukács Laura fordítása) LISA MAYER versei (Halasi Zoltán fordításai) VLADIMIR NABOKOV Tavasz Fialtában (Kiss Henriette fordítása) ISABELLE GARO versei (Lackfi János fordításai) VARLAM SALAMOV Kórházba! Fürdőben A roham (Goretity József fordításai) JUAN MANUEL DE PRADA Szépiaszín kisasszonyok (Imreh András fordítása) MICHEL DEGUY Párizsi spleen (Farkas Jenő fordítása) OROSZ ISTVÁN Az élvezeti demokrácia MŰHELY Természetes, mint a vers Lukács Laura beszélgetése a műfordításról Petrőczi Évával R. S. THOMAS The dance R. S. THOMAS A tánc (Petrőczi Éva fordítása)... 89

2 TÁJÉKOZÓDÁS JEAN STAROBINSKI A szertelenség változatai: Don Giovanni (Lőrinszky Ildikó fordítása) VÖŐ GABRIELLA Politika, prófécia, utópia: pályakép Doris Lessingről KÖRMENDY ZSUZSANNA Az irodalom magaslatai Kolima HORKAY-HÖRCHER FERENC Miért éreztük magunkat oly boldognak, amikor esett az eső? Vladimir Nabokov önéletírásáról LŐRINSZKY ILDIKÓ Adomány, ajándék, nagylelkűség Jean Starobinski: Largesse FÁZSY ANIKÓ A tájon, melyen csöndes utam visz Julien Gracq KÜLFÖLDI SZERZŐINK Látogasson el weblapunkra: A Nagyvilág támogatója: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap

3 HARRY MULISH A határ Őfelségének, a Királynőnek, Soestdijkbe Felség! Hosszabb tépelődés után tudtam csak annyira összeszedni bátorságomat, hogy írjak Önnek. Ha lett volna bármilyen más megoldás, azt választottam volna. Tekintettel arra, hogy az összes lehetőséget kimerítettem, nem maradt más hátra, mint hogy Önhöz forduljak, noha tudom, hogy személyes gondjaim az Ön gondjai árnyékában, melyek az egész néppel kapcsolatosak, minden bizonnyal a semmivel egyenlőek. Nevem Joachim Lichtbeelt, hatvanegy éves vagyok, címem: Amstelveen, Blijstein A-14, no 234. Ez év május 4-én, szombaton körülbelül 8 óra 45 perckor hagytam el lakásomat DAF márkájú gépkocsimon, rendszáma HS Velem volt feleségem, A. F. Lichtlbeelt-Da Polenta asszony, életkora ötvenkilenc év. Az oosterbeeki Zonnehelm öregek otthonába készültünk anyósomhoz, aki néhány év óta itt lakik. Körülbelül 10 óra 10 perckor Elspijk környékén megcsúszott az autóm, valószínűleg olajos volt az út, a reggeli ködben nem vettem észre. Először a védkorlátnak ütköztünk, majd az út szélén az árokban kötöttünk ki, ahol is fejre állt a kocsi. Egy-két percig eszméletlen lehettem. Amikor magamhoz tértem, láttam, hogy a szélvédőn szennyvíz csordogál. Nekem magamnak is a térdemig ért a víz. Ittott fájdalmat éreztem, s volt a lábamon néhány jelentéktelen horzsolás. Ekkor vettem észre, hogy feleségem nincs mellettem. Azon az oldalon, ahol ő ült, nyitva volt a kocsi ajtaja. Gyorsan kiszálltam az autóból, és néhány méterrel odébb megtaláltam a mezőn, ott feküdt valami egészen furcsa, hogy ne mondjam, szinte lehetetlen pózban, melynek láttán azonnal a legnagyobb aggodalom fogott el. Sürgető kérdéseimre nem reagált. Úgy százötven méterre a sűrű fák közt megpillantottam egy nagy tanyát, de nem tartottam bölcs dolognak, hogy feleségemet ilyen állapotban magára hagyjam. Észrevettem azonban valakit, aki meglátott minket. A hepehupás talaj ellenére sikerült kimásznom az árokból, és az út szélén megpróbáltam magamra irányítani az arra járó autósok figyelmét. Sajnos egyikük sem volt abban a helyzetben, hogy megálljon és a segítségemre siessen, s ez valóban veszélyes, sőt tilos is lett volna. Negyedóra múltán azonban kiderült, hogy az egyik autós mégis volt olyan kedves, hogy Elspijkben szólt egy orvosnak. Az orvos, bizonyos K. J. M. Maurits, igen segítőkész ember, koponyaalapi törést állapított meg, és komoly belső vérzésekre gyanakodott. Nyomatékosan figyelmeztetem mondta, ne mozdítsa el a feleségét. Elspijkben azonnal értesítem a Községi Egészségügyi Szolgálatot. A feleségé- 3

4 nek kórházba kell kerülnie, amilyen gyorsan csak lehet. Milyen címre küldjük a számlát? Miután megadtam a címemet, elsietett. Húsz perc múlva valóban megérkezett a mentőkocsi. Ekkor azonban kínos szituáció állt elő. Kiderült, hogy a feleségem nem Elspijk, hanem Vrijburg község területén fekszik. A helyzet az magyarázták a mentősök, hogy a két község közti határt az út fölött húzódó villamos vezetékek határozzák meg. Felpillantottam, és láttam, hogy valóban néhány villamos vezeték alatt állunk. Északkeleti irányból sorjáztak a mezőn át a toronymagas, kitárt karú póznák, rézsút keresztezték az utat, majd a másik oldalon eltűntek a horizont mögött. Vagy hogy pontosabban fogalmazzunk így a mentősök, ezek a vezetékek éppen a községhatár felett húzódnak. Ehhez kell tartanunk magunkat, ha baleset történik a környéken. De hiszen a feleségem pontosan a vezetékek alatt fekszik jegyeztem meg. Így igaz mondták, de ez a néhány méternyi sáv a vezetékek alatt még Vrijburg község területéhez tartozik. Nem szabad elhallgatnom, hogy valamennyien rendkívül kedvesek voltak, és a legnagyobb türelemmel magyarázták meg a helyzetet. A tényen azonban ez mit sem változtatott: a baleset nem tartozott a hatáskörükbe. Emiatt sajnos dolguk végezetlen kellett távozniuk. Reméljük mondták, megérti, milyen kínos ügyről van szó. Tudja, két azonos jellegű intézmény... Hát persze helyeseltem. Saját munkakörömben is előfordulnak olykor hasonló problémák. Ilyen esetben jobb az elején egy kis türelem, mint ha utólag aztán annál több időt kell vesztegetni az illetékességi viták eldöntésére. Megígérjük, hogy amint visszaérünk Elspijkbe, azonnal értesítjük a vrijburgi egészségügyieket. Nagyon hálás leszek. Hangsúlyozom, hogy a község valóban félórán belül küldte a mentőt. Legnagyobb meglepetésemre azonban közölték, hogy a vezetékek alatti terület Elspijk községhez tartozik. De hiszen az elspijki mentők szerint a vezetékek alatti sáv éppen hogy Vrijburg község fennhatósága alá tartozik! Miután a mentősök lebiggyesztett szájjal kérdő pillantásokat vetettek egymásra, így szóltak: Ennek azonnal utána kell nézni a községházán. Amíg azonban folyamatban van az ügy kivizsgálása, semmiféle intézkedést nem foganatosíthatunk. Teljesen megértem mondtam nem kis megkönnyebbülésükre. Valóban az a legjobb, ha az efféle ügyeket a lehető legkorrektebben tisztázzák. Kézfogással búcsúztunk el. Kisvártatva megjelent a Körzeti Rendőrség is, hogy jegyzőkönyvet vegyen fel. Miközben az urak a vizsgálattal voltak elfoglalva, azt latolgattam, volna-e mód vajon, hogy az ő segítségükkel más lehetőséggel próbálkozzam. Teljességgel tudatában voltam, hogy ezzel feleslegessé teszem a vrijburgi községházán folyó vizsgálatot. A vizsgálat befejeztével ugyanis a vrijburgi vagy az elspijki mentőszolgálat ismét megjelenik majd, csak azért, hogy megállapítsa, feleségemet már egy másik intézmény elszállíttatta. Minden fáradságuk hiábavaló lesz. 4

5 Erkölcsös dolog ez? Vagy kevésbé fellengzősen fogalmazva, illendő dolog? Mivel azonban a feleségem iránti aggodalom mindent felülmúlt hiszem s remélem, hogy Felséged ezt teljességgel megérti, átvágtam a gordiuszi csomót, és megkérdeztem: Uraim, nem lehetséges, hogy létezik valamiféle Központi Egészségügyi Szolgálat, amely megkönyörülne a feleségemen? Sajnos mondták ki kell ábrándítanunk. Persze megértjük a problémáját, ezért azt tanácsoljuk, forduljon a Tartományi Közegészségügyi Felügyelethez. Köszönöm, uraim mondtam örvendezve. Azt hiszem, ez nagyon okos javaslat, hiszen a községek kölcsönös határproblémái a tartomány hatáskörébe tartoznak. Most aztán kénytelen voltam egy rövid időre mégiscsak magára hagyni a feleségemet. Állapota semmit sem változott. Hason feküdt. Szerencsére vért sehol sem lehetett látni, de valahogy úgy tűnt, mintha a jobb és bal lábát összecserélték volna. Úgy-ahogy megigazítottam a ruháját, aztán nekivágtam a mezőnek a tanya felé. Az alak, akit kezdettől fogva már messziről figyeltem, maga volt a gazda, bizonyos P. van Amerongen úr. Szép kis bukfencet vetett a járgánnyal mondta mosolyogva. De kerüljön beljebb. Biztosan jólesne egy csésze kávé. Hát nem mondom ismertem be. A nappaliban bemutatott feleségének, M. Van Amerongen asszonynak, aki nevetve szólalt meg: Igen, igen, már vártam magát. Kész a kávé! Mikor elmondtam nekik, miről van szó, maguktól felajánlották, hogy használjam a telefonjukat. Megkérdeztem, melyik tartományban is vagyok. Kiderült, hogy még Utrechtben. Szombat lévén azonban senki sem jelentkezett a Közegészségügyi Felügyeletnél. Némi gondolkodás után úgy döntöttem, hogy felhívom az utrechti városházát. Ott kizárólag csak a portás tartózkodott. Magyarázkodásomra, hogy mennyire sürgős az ügyem, ezt válaszolta: Uram, csak annyit mondhatok, hogy az ilyen kérelmekkel kizárólag írásbeli beadvány alapján foglalkoznak. Amikor közöltem Van Amerongen úrral az elkeserítő híreket, szó nélkül tollat, papírt, borítékot és bélyeget tett az asztalra. Némán készülődtem neki az írásnak én is, de legnagyobb rémületemre a tollal átszúrtam a papírt, mert az asztalt bolyhos szmirnaterítő borította. Ekkor Van Amerongen asszony odanyújtotta nekem a Boer en Tuinder című hetilap egyik számát, Van Amerongen úr mosolyogva hozott egy másik papírlapot, én pedig megírtam a levelet, melyben pontosan beszámoltam az eddig történtekről, és kértem, hogy haladéktalanul gondoskodjanak feleségem elszállításáról, tekintettel az eset sürgősségére. Lezártam a borítékot, Van Amerongen úr pedig felajánlotta, hogy postára adja levelemet, hogy addig is feleségem mellett maradhassak. Csak ilyen pillanatokban ismerhetjük meg embertársainkat igazán! Parasztok! Hogy vélekedtem én eddig a parasztokról? Mint ízig-vérig amszterdami, faragatlan tuskóknak tartottam őket, akik egész nap trágyalében úsznak, ha meg háború van, egyébre sem tudnak gondolni, mint hogy miként lehet leráncigál- 5

6 ni az éhező városi ember ujjáról a jegygyűrűt egy pohár tejért. A Van Amerongen házaspár határozottan kigyógyított eme torz képzelgéseimből. Tekintve, hogy leghamarabb keddre várhattam választ Utrechtből, beláttam, hogy az ügy sokkal több időt fog igénybe venni, mint amire eleinte számítottam. Miután kifizettem a telefont és a kávét, megállapodtunk a szíves házaspárral, hogy az elkövetkezendő estéken náluk vacsorázom, a további étkezésekhez pedig majd veszek tőlük egy kis kenyeret, gyümölcsöt, esetleg egy-egy tojást. Az ár, amelyben megállapodtunk, jóval alatta maradt a legtöbb amszterdami étterem árainak. Nem terhelem Felségedet komor gondolataimmal, melyek tehetetlenül heverő feleségem mellett töltöttek el az elkövetkezendő magányos órákban azon a szerencsétlen szombati napon, hiszen ez nem érinti közvetlenül kérelmem lényegét. Az idő legnagyobb részét a kocsimban töltöttem. A siralmasan megrongálódott jármű motorháztetőjét víz borította, a kocsi belsejében mindazonáltal addig bíbelődtem az ülésekkel, amíg egy legalábbis részben függőleges ülő- és fekvőhely keletkezett. Egy deszkadarabból, melyet Van Amerongen úr csekély ellenszolgáltatás fejében a rendelkezésemre bocsátott, pallót készítettem, úgyhogy a nedves lábak ideje hál istennek lejárt. Az autó belsejében töltöttem az éjszakát is de természetesen nem mulasztottam el megcsókolni a feleségem homlokát. Másnap reggel egészen átfagyva ébredtem. Zuhogott az eső. Úgy tűnt, feleségem már teljesen átázott, s minthogy ezt nem tartottam kedvezőnek állapotára nézve, elhatároztam, hogy valamiféle építményt tákolok össze, amely megvédi az időjárás viszontagságaitól. A jóságos Van Amerongen úr rendelkezésemre bocsátotta a csűrt, ahol megfelelő anyagra és szerszámokra találtam. Hosszas gondolkodás után klasszikus stílusú ház mellett döntöttem, csúcstetővel. Nincs kizárva, hogy Van Amerongenék háza befolyásolta döntésemet. A nap hátralevő része fűrészeléssel, ácsolással telt. A tetőt, az oldalfalakat, valamint a hátsó falat deszkából készítettem. A bejáratot egy darab jutával födtem el. Munkám végeztével Van Amerongen úr mosolyogva tekintette meg alkotásomat, s este, vacsora után egészen jelentéktelen összeget számított fel a használt anyagért, valamint a szerszámok bérleti díjaként néhány fillért, amit teljesen méltányosnak találtam. Szerencsére az a szokásom, hogy nem hagyok hátra őrizetlenül pénzt a lakásomon, s tekintve, hogy hónap eleje volt, nem csekély összeg felett rendelkeztem, mellyel még jó darabig kihúzhattam. Másnap, május 6-án, hétfőn már reggel 8 óra 30 perckor felhívtam az amszterdami INTEROP vállalatot, ahol huszonhárom éve dolgozom. Eleinte mint raktári alkalmazott, később mint raktárvezető. Főnököm, H. J. Groeneveld külföldön tartózkodott. Fiát és üzlettársát, az ifjabb H. J. Groeneveldet kértem a telefonhoz. Ecseteltem nyomorúságos helyzetemet, és arra kértem, adjon még néhány nap szabadságot, tekintettel a dolgok szerencsétlen alakulására. Igen, igen felelte. Várjon csak egy percet, Lichtbeelt. Az interurbán beszélgetés elég sokba került, de az ifjabb Groeneveld volt olyan kedves és csak néhány percig várakoztatott, majd ezt mondta: Igen, Lichtbeelt, van még négy szabadnapja. Kivételesen kiveheti őket egymás után. 6

7 Hálásan megköszöntem előzékenységét. Becsületesen meg kell vallanom, soha nem volt túlságosan rokonszenves nekem, a második generáció szívtelenségével gyanúsítottam, amely oly gyakori manapság a gazdasági életben, s őszinte örömmel töltött el, hogy tévedtem. Ezt követően lányomat, G. J. Hofman-Lichtbeelt asszonyt hívtam fel Middelburgban. Nagyon megrázta a szomorú baleset híre. Noha házassága óta a nagy távolság miatt csak ritkán látjuk egymást, mégis megvan köztünk az a csodálatos kapcsolat, ami csak szülők és gyerekek között létezik. Kérdésére, hogy melyik kórházban ápolják édesanyját, kénytelen voltam beszámolni a szomorú eseményekről. Mintha egy kis reménysugár gyúlt volna a szívemben, mert ezt mondta: Amint lehet, odamegyek! Megkérdeztem, mikor, kiderült, hogy jövő vasárnapnál előbb sajnos semmiképpen. A gyerekeknek iskolába kell menniük, és mindenféle egyéb társadalmi kötelezettségnek is eleget kell tenniük. Vőm, J. A. M. Hofman úr, egy kiváló reklámirodában dolgozik, s munkája teljes egészében a kapcsolatok ápolásán múlik. Ha csak egyszer is távol marad egy heti bridzspartiról, félremagyarázhatják a dolgot, ami aztán komoly anyagi kövekezményekkel járhat, s ezáltal a többi munkavállaló is kárt szenved. Rövid latolgatás után elvetettem a gondolatot, hogy anyósomat is értesíteni kellene a történtekről Oosterbeekben. Az öreg hölgyet talán a kelleténél jobban hatalmukba kerítenék érzelmei. Szombatra tervezett látogatásunkat nem jeleztük előre, így nem sejthetett semmit. Úgy éreztem, az lesz a legjobb, ha kivárom, míg minden elrendeződik, és feleségem teljesen felépül. Akkor aztán egy csésze tea meg némi fahéjas sütemény társaságában elejétől végig előadhatjuk a mi kis kalandunkat. Másnap reggel Van Amerongen asszony kiáltozására ébredtem: Lichtbeelt úr! Postája érkezett! Hófehér kötényben állt az udvaron a gesztenyefák alatt, feje fölött lobogtatta a levelemet. Azonnal kiugrottam az autóból, s amilyen gyorsan csak rozzant lábamtól tellett, rohantam a mezőn át. Az expresszlevél valóban az Utrechti Tartományi Közegészségügyi Felügyelettől érkezett. Reménykedve bontottam fel a borítékot, de mit hoz a sors? Az Elspijk és Vrijburg közötti községhatár történetesen azonos az Utrecht és Gelderland között húzódó tartományhatárral. Térképeik tanúsága szerint a vezetékek alatti terület, ahol a feleségem feküdt, Gelderland tartományhoz tartozik, ezért sajnos nem segíthetnek rajtunk. Azt javasolták, lépjek írásbeli kapcsolatba a Gelderlandi Tartományi Közegészségügyi Felügyelettel. Lesújtva ejtettem ki kezemből a levelet. Rossz hír? kérdezte Van Amerongen asszony. Noha nagyon kellemesen érint, hogy ilyen gyorsan válaszoltak a levelemre, mégis, úgy látszik, ugyanott tartok, ahol eddig. Bár persze mintha egy kicsit azért mégiscsak haladt volna valamicskét az ügy. A két község határproblémája immár két tartomány problémájává nőtt. Ha ez így megy tovább, elkerülhetetlenül valamilyen központi hatóságnál kell kikötnöm, mely végül is dönteni fog az ügyben. Nem, asszonyom, ez nem rossz hír, ez kimondottan jó hír. 7

8 Szégyenkezve kell bevallanom, Felség, nem vagyok nagyon otthon állami intézményeink szövevényében úgy értem, elméletileg, hiszen egyébként nagyon is otthon vagyok bennük, hisz köztük élek, mindenesetre én azt gyanítottam, hogy ez a központi hatóság nem lehet más, mint maga az Államtanács, amelyet tudomásom szerint más néven Koronának is hívnak. De hisz az ilyen kérdésekben, Felség, úgy hiszem, tartózkodnom kell az Ön tisztelt személyét illető felvilágosításoktól. Ismét helyet foglaltam a bolyhos szmirnaterítővel borított asztalnál. Van Amerongen asszony hozta a Boer en Tuindert, én pedig megírtam a levelet Gelderlandba. Már előre tudtam az eredményt, de a további lépések érdekében most már egyértelmű választ kellett kapnom. Egyszerre tele lettem bizakodással. Az egyetlen dolog, ami miatt aggódom mondtam Van Amerongen aszszonynak, miközben leragasztottam a borítékot, hogy ez a halogatás esetleg hátrányos hatással lesz feleségem egészségi állapotára. Szerencsére világéletében olyan volt a szervezete, mint a vas, nem emlékszem, hogy valaha is beteg lett volna. Ezt a megpróbáltatást is nagyszerűen kiállja majd. Elhatároztam, hogy ezentúl a jutafüggönyt sem húzom félre, hogy olykorolykor egy pillantást vessek rá, ahogy eddig rendszeresen tettem. A hirtelen beáradó fény könnyen kizökkentheti megszokott körülményeiből. Úgy gondoltam, legjobb lesz, ha teljes nyugalmat biztosítok neki. Másnap már szerda volt, május 8-a végre igazi meleg tavaszi idő köszöntött ránk. A nap mégis kellemetlen meglepetést tartogatott számomra. A pallón állva megmosakodtam a fecskendő vízsugara alatt, és épp nekiláttam egy almából meg egy pohár vízből álló reggelimnek, amikor a főúton a rendőrség autómentő kocsiját pillantottam meg. Legnagyobb meglepetésemre és rémületemre a jármű nekikészülődött, hogy a kocsimat eltávolítsa vagyis a lakásomat. Rögtön odasiettem, és az urakat, akik rendőrsapkát és homokszínű overallt viseltek, sikerült visszatartanom szándékuktól. Mialatt rendre beszámoltam nekik az eseményekről, hirtelen felvetődött bennem, vajon a feleségemet miért nem tudják ugyanolyan hamar elszállítani, mint az autómat, amely éppúgy a villanyvezetékek alatti senki földjén áll. Nincs-e emögött, Felség, valamiféle sajátos nos, nem riadok vissza a szótól, szinte embertelen gondolkodásmód? Uraim fordultam az emberekhez nyugalmamat megőrizve, ha szabad kérdeznem, melyik község rendőrségéhez tartoznak önök? Az elspijkihez mondták olyan hangon, amelyből egyértelműen kiérződött, micsoda kegyben részesítenek azáltal, hogy tudomásomra hozzák ezt az információt. Helyes, az elspijkihez. Bizonyára tudják, hogy az én autóm sokak megítélése szerint Vrijburg község területén áll. Szemüket beárnyékolva a nap ellen, felnéztek a magasfeszültségű vezetékekre, majd megvonták a vállukat. Könnyen lehet bólogattak. De ha már itt vagyunk, elvontatjuk a roncsot. Micsoda látvány, nem csúfíthatja el a főutat. Igen? kiáltottam. Lehet, hogy erre készülnek! De biztosak lehetnek benne, hogy lépéseket fogok tenni maguk ellen hatásköri túllépés címén. Ez pedig 8

9 kétségtelenül az önök szégyenteljes elbocsátásához fog vezetni! Erre néhány másodpercig egymásra meredtek, s valami olyasfélét mormolva, hogy Csak a kötelességünket teljesítjük, elkotródtak Azt hiszem, ez volt az egyetlen pillanat, amikor elvesztettem a türelmemet. Amikor néhány órával később megjelent a vrijburgi rendőrség autómentő kocsija, már jól begyakorolt felháborodással fogadtam őket. A történtek után azon tépelődtem, vajon nem követtem-e el taktikai hibát. Talán okosabb lett volna, ha hagyom, hogy elvontassák a kocsimat, mert így valamiféle precedenssel szolgálhattam volna. Ez viszont könnyen azt a benyomást keltheti, hogy csapdát akarok állítani, s ez a hatóságok jóindulatát irányomban egyáltalán nem növelné. Mindezeken túl a kérdések kérdése számomra az, hogy egy rendőrségi eset lehet-e egyáltalán precedens a közegészségügy számára. Mindenesetre boldog voltam, hogy megmenthettem hálóhelyemet, mert ha Van Amerongen úrnál kellett volna ágyat bérelnem, amelyre ő minden kétséget kizáróan hajlandó lett volna, ez ismét súlyos csapást mért volna a pénztárcámra. Az utóbbi idők rossz termése miatt még az alma és a körte ára is hirtelen felszökött. Csütörtökön visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Mégis ez volt az első nap, amikor reggeltől estig igazán zavart valami: egy kellemetlen szag. Gondoltam, valahol a környéken egy szemétégető kemence működik, s reméltem, hogy hamarosan megfordul a szél. Nem hagytam magam elüldözni. Az autóülést kitettem a fűre, kellemesen sütkéreztem a napon a kis házikó mellett, melyben feleségem életbe vágóan fontos pihenőjét élvezte. Van Amerongen úr tehenei békésen legelésztek, mögöttem süvítve dübörgött a gyorsforgalom, a magasfeszültségű vezetékeken csiripeltek a verebek. Mintha csak vakáción lettem volna. Vakáció! Az enyém épp júliusban lenne, akkorra már remélhetőleg feleségem is felépül annyira, hogy megint elmehetünk Terschellingbe. Vagy talán tovább is merészkedhetünk ezúttal? Az Ardennekbe vagy egy Rajna menti utazásra? Efféle ábrándozások közepette szenderültem el, s csak Van Amerongen asszony hangjára ébredtem fel. Lichtbeelt úr! Posta! Gelderlandból érkezett válasz. Nem tudom eléggé dicsérni azt a gyorsaságot, amellyel országunkban a hivatalos intézmények levelezéseiket bonyolítják talán nem árt, Felség, ha ilyen egyszerű alattvalójától hallja ezt egyszer. A levélben várakozásomnak megfelelő választ kaptam: a vezetékek alatti terület térképeik szerint Utrecht tartományhoz tartozik de ezzel még nincs vége. Közölték velem, hogy ügyem sürgősségére való tekintettel Utrecht és Gelderland Megyei Elöljáróságához fordultak azzal a kéréssel, hogy e két terület kartográfiai vállalata közös kutatást kezdeményezzen. Ezek szerint e két vállalatnak rövid határidőn belül egyszer s mindenkorra meg kell határoznia Utrecht és Gelderland s így természetesen Elspijk és Vrijburg határvonalát, melyhez topográfiai kiindulópontul feleségem jelenlegi tartózkodási helye szolgál majd. Már a következő hét elejére várhatom az illetékes megbízottakat, s ezután remélhetőleg már gyorsan és mindenki megelégedésére rendeződnek majd a dolgok. 9

10 Nem tagadom, hogy ott, az árnyékos gesztenyefák alatt szabályszerű körtáncot lejtettem a levéllel. Van Amerongen asszony mosolyogva csóválta a fejét, de én előtte sem restelltem magam. Szinte már nem is mertem remélni, hogy minden ilyen gyorsan rendbe jöhet. Magától értetődik, hogy miután a dolgok idáig fejlődtek, most már nem hagyhattam minden egyebet ebek harmincadjára jutni. Valamennyi szabadnapom lejárt, másnap reggel fel is hívtam ismét az INTEROP vállalatot. Mint kiderült, az idősebb Groeneveld úr még mindig nem tért vissza. Ifjabb Groeneveld pedig, akinek annak rendje s módja szerint beszámoltam a tényleges helyzetről, egy percig sem volt hajlandó tovább alkalmazni a cégnél. Ide hallgasson, Lichtbeelt, maga is megértheti, nem vezetünk be efféle vircsaftot. Valóban, uram, tökéletesen megértem. Számolnom kell a vállalat többi dolgozójával is. Ha megtudnák, hogy én magának külön szabadnapokat osztogatok, mit gondol, mi mindent ki nem találnának gyorsan? Groeneveld úr mondtam csodálattal eltelve, az ön emberismerete egyszerűen elképesztő. Bizony, bizony, beletanul ebbe az ember. Gondolja csak meg, Lichtbeelt, hová vezetne az ilyesmi? A végén már senki nem dolgozna Hollandiában. Hahaha nevettem fel, hát ettől tényleg nekem is el kell határolnom magam. Na látja. De megbocsásson, Groeneveld úr, ne vegye bizalmatlankodásnak... mi lesz most a társadalombiztosításommal meg a nyugdíjammal? Persze, persze, jó, hogy mondja. Ennek utána kell néznem. Nem tudom, mi ilyenkor a helyzet. Van valami telefonszáma, amin megtalálhatom? Hogyne, Groeneveld úr. Van Amerongenék száma, akiknek a vendégszeretetét élvezem, Elspijk 346. Elspijk 346. Jól van, Lichtbeelt, keresni fogom. Most pedig, azt hiszem, köszönetet kell mondanom magának hány évig is dolgozott nálunk? Huszonhárom évig, Groeneveld úr. Huszonhárom évi hűséges szolgálat az INTEROP-náI. Huszonhárom év, egy egész élet. Pontosan az én életkorom. Akkor jött a vállalathoz raktárkezelőnek, amikor megszülettem, és máig sem felejtem el, amit apám kifutókoromban mondogatott, hogy csak a maga idejövetelével kezdtek rendbe jönni a dolgok a raktárban. Szorgalmas munkával tizenhat éven belül sikerült felküzdenie magát a részleg vezetőjévé. Nem sokan tudnák maga után csinálni. Az INTEROP szinte elképzelhetetlen maga nélkül. Maga és az INTEROP egy. Távozása igazi űrt fog maga után hagyni mondta, és azzal letette a kagylót. Könnyek szöktek a szemembe. Valószínűleg nincs ember a földön, aki ne érzékenyülne el, ha megdicsérik. Ez pénteken volt. A szép idő tovább tartott, sajnos a szag is. Szombaton nem csináltam mást, mint írtam az amstelveeni Népsegélyező Bizottságnak egy levelet, melyben feltártam helyzetemet, és kérvényeztem a munkanélküli-segély folyósítását. 10

11 E szomorú nap éles ellentéteként, amikor is életemben először koldulni kényszerültem, a következő nap valódi ünnepnek számított. Úgy délfelé egyszerre csak tülkölést hallottam a főút felől, s már meg is pillantottam a vőm elrobogó autóját, melynek valamennyi ablakából gyermekkezek integettek felém. Valamivel feljebb rákanyarodott az Elspijk felé vezető útra, majd kisvártatva megérkezett a tanyára. Soha nem fogom elfelejteni a látványt, melyet szeretteim nyújtottak, amikor rohanvást közeledtek felém a mezőn át: a kicsik Nagypapa! Nagypapa! kiáltásokkal, a lányom egy fehér szalvétával lefedett fonott kosárral, a vőm fényképezőgéppel a vállán, elegáns, feszes nadrágban. Miután üdvözöltük egymást szegény szakállamnak sok megjegyzést és huzigálást kellett kiállnia, unokáim visítva a gyönyörűségtől felmásztak a kis házikó tetejére, melyet sérült nagyanyjuknak építettem. A lányom meg akarta tiltani, de rászóltam, hagyja csak a kópékat, hadd játsszanak. Noha tudtam, hogy a betegeket általában a legkisebb zaj is zavarhatja, meg voltam győződve, hogy feleségem ezt a zsivajt boldogan elviseli. Különben is, a gyerekek csakhamar maguktól is lejöttek a ház tetejéről. A szemétégető bűze, melyhez jómagam időközben egészen hozzászoktam, mintha megzavarta volna játékukat. A vőm készített néhány fotót, később kétségtelenül kedves emlék lesz az eseményről, különösen feleségem számára. Ezek után jócskán kivettem a részemet a magukkal hozott ennivalóból. Zsúrkenyér, májpástétom, sőt még bor is került a leterített szalvétára, s már néhány korty után mesebeli nyárrá változott számomra a tavasz. Vőmnek sajnos hirtelen hánynia kellett, ezért hamarosan felkerekedtek. Ön, Felség, szintén nagy családdal van megáldva, mely évről évre növekszik, és Önnek is van egy gyönyörű pázsitkertje, ahol talán Ön is piknikezik néha az unokáival. Nem kell hát éppen Önnek magyaráznom, mit jelent ez valakinek a mi korunkban. Ez után a nap után sajnos már nem láttam viszont őket, de hát mi értelme is lett volna? Segíteni úgysem tudtak rajtam azzal segítettek a legjobban, hogy ők maguk jókedvűek voltak, így igaz. Május 13-án, hétfőn valóban megjelentek a földmérők és a kartográfusok, összesen nyolc ember. Csak általános iskolai végzettségem van, nem sokat értettem hát bonyolult tevékenységükből a piros-fehérre mázolt karókkal: állványokra szerelt kis látcsöveiken át nézegették őket. De a szakértelemmel végzett munkát mindig jó nézni, legyen az földmérés vagy ajtómázolás, deszkafűrészelés vagy sörcsapolás, bankjegyek számlálása vagy egy cukroszsák összehajtogatása. Korunk egyik rákfenéje hitem szerint éppen az, hogy a legtöbb ember nem ért már a szakmájához. S ez nemcsak azért baj, mert rossz munkát végeznek, hanem mert ők maguk is elégedetlenek emiatt, s így a nem megfelelő munka nem megfelelő embereket eredményez. Az emberek gyakran panaszkodnak arról a végzetes hatásról, melyet a gyárakban végzett személytelen munka gyakorol rájuk, de a személyes jellegű munka egy hajszállal sem megy jobban. Az okok tehát mélyebben gyökereznek. De ezeknél a tisztviselőknél erről szó sem volt milyen figyelemre méltó, hogy az ember akkor is meg tudja állapítani, szakszerűen végzik-e a munkát, ha maga nem is ért hozzá. Mintha valamiféle általános művészi érzékenység bújna meg az emberben az elegancia és az ökonómia iránt, melyet bárki bármiben felismerhet. 11

12 De eltérek a tárgytól, Felség, ostoba dolog, tekintve, hogy ez az írás már eddig is rengeteget elvett az Ön drága idejéből. A munkálatok eredménye elkeserítő volt. A mérnök, aki vezette a munkát, és akinek a nevét legnagyobb sajnálatomra elfelejtettem, volt olyan kedves, és a munka végeztével elmagyarázta nekem, mi a probléma. Megmutatta a terület részletes térképét, ahol tartózkodtunk, s kisujját végighúzta egy vonal mentén. Ez itt a tartományhatár mondta, tehát egyben Elspijk és Vrijburg határa is. Pontosan van berajzolva, ellenőriztük. A baj csak az, hogy ez a hollandiai kartográfiában használatos legnagyobb léptékű térkép. Ez sajnos azt jelenti, hogy a határvonal, ahogy ezen a térképen látható, pontosan ugyanolyan széles, mint a fejünk felett húzódó két legszélső magasfeszültségű vezeték közti távolság. Maga a vezetékek közti terület, ahol a felesége fekszik, bizonyos értelemben tehát nem létezik, legalábbis kartográfiai értelemben nem. Ez maga a határ, elválasztja Utrechtet Gelderlandtól. Még csak nem is számít olyasvalaminek, mint amit elválaszt, ez kizárólag csak az, ami elválaszt. Nagy nyugtalanság kerített hatalmába e szavak hallatán. Akkor most mit tegyek? Hja mondta a mérnök, miközben a térképet összehajtogatta és egy lapos tokba bújtatta, legjobb lenne természetesen, ha valahogy sürgetni lehetne, hogy készítsenek nagyobb léptékű térképeket. Ebben az esetben azt kell mondanom, a legideálisabb az életnagyságú méretarány lenne: 1 : 1 léptékű. Ha a határ még így is keresztezné a felesége testét, a szakemberekre várna annak a megállapítása, hogy az asszony személyazonossága vajon a fejében vagy a szívében vagy felőlem akár a kislábujjában fészkel-e, s akkor ez a testrész vajon Utrecht vagy Gelderland területén fekszik-e. De ez igencsak hosszú eljárás lenne. Magam is attól tartok mondtam. Rám nézett. Adhatok magának egy tanácsot? Haladjon tovább a kitaposott, hivatalos úton. Jó, jó, de kihez fordulhatok még? A közegészségügyi felügyelőhöz, Hágában. Magyarázzon el neki mindent, ezt a határproblémát is, s ő minden bizonnyal megteszi, ami tőle telik. Azon sem csodálkoznék, ha az ügy az Orvosetikai Kollégium vagy legalábbis a Közigazgatási Bíróság elé kerülne. De ez, remélem, köztünk marad. Ismétlem, borzasztóan sajnálom, hogy ennek a rendkívül segítőkész szakembernek elfelejtettem a nevét. Mindenesetre megfogadtam a tanácsát, és még aznap este megírtam a vonatkozó levelet. Másnap délelőtt tíz órakor Van Amerongen úr kiáltására lettem figyelmes: Lichtbeelt! Telefon! Sietve léptem be a házba: a telefonban az idősebb H. J. Groeneveld úr ismerős hangját hallottam. Mondja csak, Lichtbeelt, igaz, amit hallok, most jöttem meg külföldről, valóban elbocsátotta magát a fiam? Ahogy mondja, Groeneveld úr. Hát megőrült ez a gyerek? Magát elbocsátani! Huszonhárom év után, csak azért, mert kért néhány szabadnapot a felesége miatt? 12

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Page 1 Vonatszerelvény BY MINDEN 220 óra Danyelle Diary of my látogatások félprofi Trans-kurva - Erotikus kronológiája Harry Aschke - 2013 libretto Publishing (Németország) Minden jog fenntartva Page 2

Részletesebben

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona Gróf Edelsheim Gyulai Ilona HORTHY ISTVÁN KORMÁNYZÓFIELYETTES ÖZVEGYE Becsület é+ esség 2 1945-1998 1 5 8 7 8 A nagy érdeklődéssel fogadott első rész után gróf Edelsheim Gyulai Ilona, Horthy István kormányzóhelyettes

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek.

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek. Kedves Testvéreink! Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek. Jeremiás 29,11 Isten ezt az ígéretet akkor mondta népének,

Részletesebben

A H Ő S 1 Gonda Emil jelentéktelen fiatalember volt. Gyenge szíve katonai szolgálatra alkalmatlanná tette, s miután nem volt különösebben intellektuális érdeklődésű és a sorozástól sem kellett tartania,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

CHARLES DICKENS TWIST OLIVÉR REGÉNY A MŰ EREDETI CÍME: OLIVER TWIST BÁLINT GYÖRGY FORDÍTÁSA OTTLIK GÉZA ÁTDOLGOZÁSÁBAN

CHARLES DICKENS TWIST OLIVÉR REGÉNY A MŰ EREDETI CÍME: OLIVER TWIST BÁLINT GYÖRGY FORDÍTÁSA OTTLIK GÉZA ÁTDOLGOZÁSÁBAN CHARLES DICKENS TWIST OLIVÉR REGÉNY A MŰ EREDETI CÍME: OLIVER TWIST BÁLINT GYÖRGY FORDÍTÁSA OTTLIK GÉZA ÁTDOLGOZÁSÁBAN TARTALOM ELSŐ FEJEZET melyből megtudjuk, hogy Twist Olivér miféle helyen és milyen

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

VICKI MYRON és Bret Witter DEWEY. A könyvtár macskája. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2010 DEWEY (ejtsd: Gyúi)

VICKI MYRON és Bret Witter DEWEY. A könyvtár macskája. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2010 DEWEY (ejtsd: Gyúi) VICKI MYRON és Bret Witter DEWEY A könyvtár macskája Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2010 DEWEY (ejtsd: Gyúi) Írta: VICKI MYRON és Bret Witter A mű eredeti címe: Dewey, The Small-Town Library Cat Who Touched

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

E képregény alapján: http://img269.imageshack.us/img269/5121/happybirthdayrd1.jpg by http://oppositebros.deviantart.com/

E képregény alapján: http://img269.imageshack.us/img269/5121/happybirthdayrd1.jpg by http://oppositebros.deviantart.com/ //----------------------------- // Story: My Little Dashie // Chapter: My Little Dashie // Author: ROBCakeran53 //----------------------------- Írta ROBCakeran53 http://robcakeran53.deviantart.com/ Szerkesztette

Részletesebben

Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető.

Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető. Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető. A könyv megvásárolható az Ad Librum internetes könyvesboltjában A bekeretezett szövegekre kattintva további információkhoz juthat. A könyvvel kapcsolatban

Részletesebben

SYRIE JAMES. Az elveszett. Jane Austen-kézirat

SYRIE JAMES. Az elveszett. Jane Austen-kézirat SYRIE JAMES Az elveszett Jane Austen-kézirat A kezdetek Amint megláttam a levelet, rögtön tudtam, hogy ő írta. Kétség sem férhetett hozzá: a megszólítás, a precíz, apró betűs kézírás, a dátum, a levél

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 6 Pünkösdkor adta Isten a keresztényeknek a Lelket, hogy örüljenek. A pünkösdi esemény óta Jézus Krisztus a Szentlélek által közel van mindenkihez,

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3

Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3 HEINRICH HARRER Hét év Tibetben Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3 Előszó a magyar kiadáshoz Különleges könyvet

Részletesebben

A csodálatos. Waverley-kert

A csodálatos. Waverley-kert A csodálatos Waverley-kert S a r a h Addison Allen A csodálatos Waverley-kert! 1 ß ! 2 ß S a r a h Addison Allen A csodálatos Waverley-kert Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010! 3 ß Írta: Sarah

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből

Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből A dokumentum teljes szövegének tulajdonjogával a szerző, Kiss Ferenc rendelkezik. A dokumentum tartalmának egyes mondatai, azok szóbeli vagy írásbeli idézése, csak

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANHATODIK ÉVFOLYAM 2015/4 GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANHATODIK ÉVFOLYAM 2015/4 GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI EGRESSY ZOLTÁN ORAVECZ IMRE REGÉNYRÉSZLETEI NÁDASDY ÁDÁM A KORTÁRS LEVELEI ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ

Részletesebben

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. Tolkien 1892. január 3-án született. Eltekintve hosszú és sikeres akadémiai karrierjétől, leginkább fantasztikus műveivel, meseregényeivel, különleges fantáziavilágban

Részletesebben

HEINRICH HARRER. Hét év Tibetben

HEINRICH HARRER. Hét év Tibetben HEINRICH HARRER Hét év Tibetben Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3 - 1 - Előszó a magyar kiadáshoz Különleges

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben