Maó! kiáltást is. A hang hallatán többen is felé fordították fejüket népes családjából, majd unottan továbblépkedtek, magasabbra emelve csőrüket,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Maó! kiáltást is. A hang hallatán többen is felé fordították fejüket népes családjából, majd unottan továbblépkedtek, magasabbra emelve csőrüket,"

Átírás

1 Őfelsége Meleg, rózsás hajnal kelt fel. A japánakác levelei nedvesen csillogtak a harmattól, mély árnyékukban hűvös volt és nedves. Az udvar még csendes, néptelen volt, de nem sokáig halk csilingelés, kattanás és alig észrevehető nyikordulás jelezte, hogy valaki kinyitotta a kaput. Az egyik arborétumi munkás érkezett meg a gazdasági udvarba, neszezése felverte az egész családot. Először a Nagyherceg rázta meg pompás tollait, majd kieresztette éles, hangos kiáltását: Maó! Maó! A hang hallatán álmos mocorgás támadt, miközben a Nagyherceg leereszkedett előkelő hálóhelyéről a teherautó végére, majd onnan kiröppent a kocsiszín alól, az udvar közepére. Ismét hangos tolligazításba kezdett, majd peckes sétára indult, szokásához híven. Lassan a többiek is felkeltek: a hercegnők szerényen körbejáratták gombszemüket, s óvatosan követték díszes vőlegényüket, a fiatalabb hercegek próbálgatták szárnyaikat és hangszalagjaikat, ki kevesebb, ki több sikerrel. A kocsiszín levegőjét por és repkedő tollak töltötték meg. Csodaszép, szikrázó napsütés fogadta az egyik ifjú Pávaherceget, ahogy ő is kirepült az udvarra, majd fel az egyik épület tetejére. Szemkápráztató tollai villogtak a napfényben, ahogy a cserepeken illegette magát, fel-alá masírozva, és az elé táruló világot kémlelve. Az Udvarházat magas, erős fák vették körül szinte minden irányból, a tetőről nézve azonban messzire el lehetett látni lombjaik közt is. Nagyon messze, egy tisztáson apró alakok lépdeltek, lehajtott fejjel, néha fel-feltekintve, körülkémlelve. Az égen a páváknál nagyobb, ám közel se olyan káprázatos madarak repültek valami csillogó felé, a fákon túl. A Pávaherceg úgy vélte, úgy csillog, akár a víz viszont soha nem hallott még akkora sületlenséget, hogy vízből több legyen, mint az, ami az ő itatójukban van. A bolondos gondolatra kacagni támadt kedve, s megrázta szép fejét. Hirtelen egy alakra lett figyelmes, aki csak akkor ballagott elő, amikor a munkások már felszedelőzködtek, s a dolguk után indultak. Nyalka egy teremtés volt, minden lépése csupa báj, csupa kellem, ahogy a tiszafák alól előbukkant, az egyik épület napos homlokzata felé indulva. Termetéhez képest hosszú farkat lengetett a magasban, akár egy címeres zászlót,

2 lábai vékonyak, hosszúak és rendkívül finomak voltak, kerek fején két apró háromszög volt a füle, szemei oh, azok a szemek! zöldek és fénylőek, akár a páva tolla. Hát van-e még olyan szép teremtés rajtunk kívül, mint ez a kis jószág? gondolta repeső szívvel a Pávaherceg a gyönyörűség láttán. Jaj, ó jaj! Hát csak ne lenne olyan piszkos és utálatos a színe, mint a korom! Széles szárnymozdulatokkal elrugaszkodott, s az udvart átszelve leröppent a pompás teremtés mellé. A macska vetett rá egy röpke pillantást, majd folytatta a mosakodást, amibe belekezdett. A Pávaherceg türelmesen álldogált mellette egy darabig, s már csaknem megelégelte a várakozást, mikor a bajszos illedelmesen meghajtotta fejét: - Üdvözlöm, Őfelsége! dorombolta szelíd, mély hangon. Bocsásson meg modortalanságomért, de úgy találtam illendőnek, ha Őfelsége köszöntése előtt kellemesebbé teszem külsőmet. - Mi sem természetesebb mosolygott elnézően a Pávaherceg, kíváncsi szemeit alaposan végigjáratva a jövevényen. Kegyed nem ismerős a számomra, vagy csupán emlékezetem tréfálkozik velem? - Csakugyan idegen vagyok ezen a környéken. A nevem nem érdekes, hiszen csak egy arborcica vagyok, utálatos mindenkinek. Látva a Pávaherceg elképedt, értetlen arcát, a macska finom mozdulattal lesütötte fejét, hogy nevetését illendően leplezze. Látom, Őfelsége nem találkozott még a magamfajtával. - Valóban nem bólintott a másik. És meglepetéssel tölt el, hogy egy Önhöz fogható kellemes teremtést bárki is megvetne. Miért van ez? - Ó, hosszú történet, Őfelsége. Hanyagul legyintett egyet mancsával. Elmesélhetek pár dolgot, ha ugyan nem untatom e történetekkel Őfelségét. A Pávaherceg illedelmesen bólintott, bár egyáltalán nem gondolta úgy, hogy az Arborétum Macskája hát mégis hogy hangzik az, hogy arborcica? tudna számára bármi érdekeset, ne adj isten, újdonságot mesélni. Itt mindent ismert, ami számított: felséges édesapját, nagybátyjait, fivéreit, nagyságos édesanyját, húgait; a munkásokat, akik etették, kiszolgálták őket; a magas épületeket, amik menedékül szolgáltak; a fákat, bokrokat, amik körülöttük nőttek. Ismert egy pár jelentéktelenebb, apró madarat, és az utálatos rókát, aki a fiatalok körül settenkedett éjszakánként. Tudta, hogy mikor kel a nap, az évszakok sorrendjét; azt, hogy minden pávakakas fenséges úr. Háh, hiszen mindent tudott! - Egy hasonló kertből származom kezdte mézes hangján a Macska. Szemeit lehunyta, s a nap felé fordította csinos pofáját., sokórányi utazásra innen, a fővárosban terül el: a magas kerítésen belül ott is smaragd gyep zöldell mindenfelé, rendkívül magas és idős

3 fák sorjáznak mindenfelé, cserjékkel és pompás virágokkal. Arborétumnak hívják, az ifjú emberek pedig a növények rejtelmeit próbálják kifürkészni ott, idős tanítóik segítségével. Mulatságosak, igen, rendkívül szórakoztató a tudatlanságuk, viszont tiszteletre méltó törekvésük, hogy megismerjék ezt a rengeteg titkot. - Fiatal emberek! A Pávaherceg majdhogynem illetlenül horkantott fel. Erre is sok fiatal ember jár nyáron, de azok lármáznak, ordítoznak, rohangásznak Borzalmasan kimerítenek a jelenlétükkel! - Csakugyan fárasztóak, Őfelsége hajtott fejet a kandúr. Abban az arborétumban rendszerint csend honol, néhány éjszaka kivételével, az emberek pedig tanulnak: megismerik a galagonyát, a fűzet, a haragos akácot és a szende nyírfát, a vadrózsát, a bükköt és a cserszömörcét. Sokan le is rajzolják őket úgy gondolják, ez igen nemes cselekedet, és becsülni való tudomány. - Nem sokat konyítanak a nemességhez, ezt be kell ismernünk. Ám olyan sok idegen nevet soroltál fel. Talán ilyen sok növény akad? A Macska egy pillanatra zavartnak látszott, majd elnézően biccentett: - Bizony, Őfelsége. Sok ezer, és még annál is több: olyan sokféle növény akad, akár égen a csillag! - Ó, ez igazán remekül hangzik! A Pávaherceget egészen elragadtatta ez az újdonság. És te hányat ismersz közülük? - Egy párat vonta meg a vállát szerényen az Arborétum Macskája. - Van sok különlegesség is abban a kertben: mamutfenyők, melyek az ég alját simogatják hatalmas koronájukkal, páfrányfenyők, melyek sajátjaik közt a legkülönlegesebbek, tölgyek, amelyek nem vetik le leveleiket a tél beálltával. Sok növény távoli vidékekről származik, Ázsiából és Dél-Amerikából, melyek a világ végén is túl terülnek el. Igazi kuriózumok ezek a példányok, és az emberek nagy megelégedéssel szemlélik, ha egy-egy közülük tavasszal kihajt és virágba borul. Meg kell hagyni, akad köztük egynéhány igazán meglepő: pálmafák és szagos babérbokrok, meg törékeny broméliák, melyek a fákon telepednek le és üvegfalak mögött élnek csak meg A Pávaherceget annyira megdöbbentette mindez, hogy kezdett kételkedni az arborcica szavában. Egy ideig értetlenkedve hallgatott, majd szép fejét felszegte és hátat fordított a Macskának. - Igazán nem szép dolog Öntől, hogy ennyire ostobának néz! Mégis ki hallott még házban lakó virágokról, meg égig érő fákról. Nem mondom, ezek itt se olyan alacsonyak, de mégse érnek sokkal magasabbra az épületek tetejénél. Ilyen kert nincs, uram, Ön pedig megpróbált átejteni. Igazán nem szép! kárálta a Pávaherceg, és eleresztett pár sértett Maó!

4 Maó! kiáltást is. A hang hallatán többen is felé fordították fejüket népes családjából, majd unottan továbblépkedtek, magasabbra emelve csőrüket, mint valaha. - Kérem, jöjjön utánam, Őfelsége dorombolta az Arborétum Macskája kissé visszafogottabban, majd gyors és ügyes mozdulatokkal feltornázta magát arra a tetőre, amiről korábban a páva leszállt. A Pávaherceg méltatlankodva tekintett utána, de mivel csak furdalta a kíváncsiság, meglebbentette csodálatos szárnyait, s letelepedett a Macska oldalára. A nap sugarai már kellemesen felszárították a tájról a párát és a ködpamacsokat, pazar kilátást kínálva az arborétum minden pontjára. A mezőkön még mindig legelészett pár négylábú, az égen szálldogáltak a páváknál kevésbé káprázatos madarak. A Macska mély levegőt vett az üde szellőből, behunyt szemmel élvezte még egy kicsit a hátát melengető napsugarakat. - Őfelsége, tekintsen el balra, azon a nyiladékon a fák között. Diszkréten abba az irányba intett a mancsával, majd folytatta. Az a pompás fa ott, az, amelyik kimagaslik az összes többi közül, egy mamutfenyő. Látja Őfelsége, mennyire délceg és meghökkentően magas? - Szinte az eget éri suttogta elfúló hanggal a Pávaherceg, ahogy megpillantotta. Hát csakugyan igaz lenne? De hiszen ez nem az a kert, ahonnan Ön származik. Hogy lehet ez? - Ó, az arborétumok már csak ilyenek nevetett a macska. Hangja kellemes és barátságos volt. Az emberek azért építik őket, hogy megőrizzék a természet szépségét, és egymásnak megmutassák. És az a mamutfenyő igazán szép. Nézze, az ott egy folt virágzó som. Őszre finom terméseket érlel. - És azok? kérdezte bátortalanul, látva, hogy a Macska valóban egy arborétumból származhat. - Őzek felelte. Nemsokára elbújnak, hiszen nappal sok ember zavarja őket a csemegézésben. Akadnak erre sünök, rókák - ó, a rókát én is ismerem! Vörös és ravasz! vágott közbe a Pávaherceg izgatottan, hogy van valami, amit hozzá tud tenni beszélgetésükhöz. - Igen, Őfelsége. - A macska türelmesen végighallgatta, majd folytatta: - Fényes bogarak, sok szúnyog és kullancs! Egek, hogy mennyire nem szeretem a kullancsokat! Akadnak biztosan nyestek is, és mókusok, de itt még nem találkoztam velük. - És mondja, kedves Barátom, miféle oknál fogva száműznek egy ilyen kiváló tudású, remek teremtményt egy arborétumból. Hiszen olyan jól ismeri, méltán nevezhetné az otthonának.

5 - Jaj, Őfelsége. Kissé kedvetlenül elhúzta a száját, de azért nem sokáig várakoztatta meg a Pávaherceget a válaszával: - Az arborétumban nincsen helye macskának és ennek a következő az oka: mi macskák vadászni szoktunk, akár a róka. A Pávahercegnek ezt kelletlenül el kellett ismernie. Viszont olyan nagyszerűnek tartotta a Macskát, hogy úgy érezte: mindenki követhet el hibákat, főleg, ha ez a természetéből fakad, s igazán nem tehet ellene semmit. - Értem, Barátom bólintott a Pávaherceg. De hát ez nem lehet akkora baj egy ilyen ragyogó jellemben! A Macska türelmesen folytatta, különösebben nem fordítva figyelmet a Pávaherceg szavaira: - A sokféle állat és növény közt az emberek igazán nagyra becsülik a madarakat. A Pávaherceg kihúzta magát, egyetértve ennek a mondatnak a helyénvalóságával. Szeretik dalaikat, szép tollaikat, kedves természetüket, s ezért igazán sokat foglalkoznak vele, hogy védelmüket biztosítsák. A macskák viszont madarakat esznek, az alantasabb rágcsálók mellett, így nem férnek meg az arborétumokban. Mély csend ült közéjük. A Pávaherceg szomorú volt, hiszen megértette, a Macskának milyen sors jutott valójában. Valahol a szíve mélyén kezdte hiányolni újdonsült barátját, hiszen egészen biztos volt benne, hogy ezek után itt se maradhat sokáig. - Sajnálom, kedves Barátom. Igazán örömtelen élet a tiéd Viszont nem értem, hogy kerülsz hát ismét egy arborétumba, ha már az egyikből száműztek? Milyen kóbor lét vár terád itt? A Macska felkelt, nyújtózkodott egy nagyot, s megint hosszan, békésen szimatolta a tetőn fújó szelet, gyönyörű szemeit lehunyva. - A magamfajtákat elajándékozzák az emberek, más embereknek, hogy törődjenek velünk. Így nem kell az arborétum madarait vadásznunk. Az én új családom történetesen ettől az arborétumtól nem messze él, s leküzdhetetlen vágyam támadt, hogy ismét ellátogassak egy ilyen pompás kertbe. Kedvelem ezt a helyt, s igen kiválónak tartom biztosan sok hosszú sétára fogok még visszatérni ide. Jöjjön, Őfelsége, mutatok Önnek még pár érdekes dolgot, ha ugyan nem untatom e történetekkel Őfelségét.

Elisabeth Forest. Légy az enyém. Greenshire-i szerelmek 1. regény

Elisabeth Forest. Légy az enyém. Greenshire-i szerelmek 1. regény Elisabeth Forest Légy az enyém Greenshire-i szerelmek 1. regény Légy az enyém Greenshire-i szerelmek I. PDF ISBN 978-963-387-120-1 írta: Elisabeth Forest Berkesné Zombor Anikó 2014. Minden jog fenntartva

Részletesebben

kozári dorka szeretetre vágyik cicakalandok 1. illusztrálta: lászló maya

kozári dorka szeretetre vágyik cicakalandok 1. illusztrálta: lászló maya kozári dorka szeretetre vágyik cicakalandok 1. illusztrálta: lászló maya Marcsikának 6 Amíg egy macska szeme kinyílik Marcsi olyan apró kölyökmacska volt, amilyet Gazdasszony addig még sohasem látott.

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Lugosi Csenge Anna: Hegedű a tölgyek alatt

Lugosi Csenge Anna: Hegedű a tölgyek alatt Muzsikál az erdő Irodalmi Pályázata, 2015 Gyermekpróza kategória helyezettjei 1. Lugosi Csenge Anna: Hegedű a tölgyek alatt 2. Tóth Kamilla: A csend hangjai 3. Szabó Sára: Fényes erdei lepkeesküvő Lugosi

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Pomáz, 2002 A könyv megjelentetése idején a Kráter Műhely Egyesület kiadói tervét és munkáját támogatta a Nemzeti Kulturáli

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben

SÜNIKE ÁLMA Mese gyerekeknek, felnőtteknek

SÜNIKE ÁLMA Mese gyerekeknek, felnőtteknek SZEKERES KATÓ Maruska sorozat SÜNIKE ÁLMA Mese gyerekeknek, felnőtteknek Szeged 2010. 1 Kiadó: Bakai Beáta ISBN:978-963-88809-6-3 2 A mese olyan, mint egy elmúlt gyönyörű álom. A mese birodalmában járva,

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Ted Clever. A repülő kutya. mesék

Ted Clever. A repülő kutya. mesék Ted Clever A repülő kutya mesék TARTALOM A bátor vitézek és a félős sárkány A király és a királyka A pórul járt birkatolvajok A hétmérföldet lépő pata Az unatkozó pásztorfiú Az ármánykodó banya Az ördög

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

Bundás. kalandjai. A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját.

Bundás. kalandjai. A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját. Bundás kalandjai A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját. Megjelent a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség megrendelésére a Denevérfajok védelme a Királyerdõben,

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben

GYERMEKEIMNEK UNOKÁMNAK 2014.

GYERMEKEIMNEK UNOKÁMNAK 2014. AJÁNDÉK GYERMEKEIMNEK UNOKÁMNAK 2014. Tartalom Bevezetés Rajzos versek Ide te rajzolhatsz! Barátaid ide írhatják nevüket Lejegyezheted a fontosabb dátumokat Altató Pénzverés Bolhaságom története A csodálatos

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám Gyerekvers Főváros 2010 irodalmi pályázat Gyerekvers Főváros 2010 címmel a Nevelők Háza Egyesület Vers-és Prózamondó Pedagógusok Műhelye

Részletesebben

Istiván alma. 26 2015. június Környezetvédelem

Istiván alma. 26 2015. június Környezetvédelem 26 2015. június Környezetvédelem Istiván alma Nem hittem volna, hogy azok a napok ilyen mélyen fognak élni az emlékezetemben. A mai világban nem ilyen élményekkel dicsekszik az ember. Gyermekkoromban sok

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje

Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje Jolánka szerette a reggelt. Este korán lefeküdt csak azért, hogy kora reggel már a virágos kertben sétálgathasson. Hűvös az idő néha ilyenkor, de mire való a nagykendő?

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN ELSŐ FELVONÁS A gyanú Első fejezet A Varjúfészek Mr. Satterthwaite a Varjúfészek teraszán ült, és vendéglátóját figyelte, aki felfelé kaptatott az ösvényen a

Részletesebben

A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015.

A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorált változat A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015. Lektor: Koncz-Kovács Anna A pályázatra 19 írás érkezett

Részletesebben

A. A. MILNE MICIMACKÓ. (fordította: Karinthy Frigyes) TARTALOM

A. A. MILNE MICIMACKÓ. (fordította: Karinthy Frigyes) TARTALOM A. A. MILNE MICIMACKÓ (fordította: Karinthy Frigyes) TARTALOM ELSŐ FEJEZET, amelyben bemutatnak bennünket Micimackónak és a méheknek, mellékesen a könyv is elkezdődik MÁSODIK FEJEZET, amelyben Micimackó

Részletesebben