ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe."

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR ÚJSÁG MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából tartandó községi ünnepségre. Időpontja: március 14. kedd óra. Helye:Arany János Általános Iskola, Battha Sámuel u. 1. Ünnepi köszöntőt mond: Fodor Zoltán polgármester. Az ünnepi műsort a Székely József Református Általános Iskola tanulói adják. Az ünnepséget felvonulás és koszorúzás követi a Szent Márton-emlékparkban. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Az elmúlt hónapokban ismét településünk két idős polgárát köszönthettük 90. születésnapján. Családja körében, otthonában látogattuk meg Dr.Illés Zsuzsanna asszonnyal Hájas Lajosné Margit nénit (Dózsa Gy. út.) és Mellár Balázsné Margit nénit (Vasútsor). Mindketten meséltek fiatalkorukról, megosztottak velünk jó néhány történetet, élményt hosszú életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe. Jó egészséget és további boldog éveket kívántunk ezen ünnepi alkalomból szépkorú polgáraink számára az önkormányzat nevében. Nemrégiben értesültem a Nyugdíjas Klub vezetőségében történt személyi változásokról. Maka Jani bácsi leköszönő elnöknek, Rácz Pál elnök- helyettesnek és Balogh Jánosnénak akik fáradhatatlanul szervezték a zenés vacsorákat, kirándulásokat és mindig jókedvre derítették klubtársaikat köszönöm, hogy ennyi éven keresztül összetartották ezt a kis családot, melynek közösségformáló mozgatórugói voltak, s nagyon jó egészséget kívánok. Az új vezetőség, Lesti Bertalan elnök és segítői, Gyuricza Ildikó és Baloghné Zornánszki Marika munkájához pedig sok kitartást, erőt, türelmet és lelkesedést kívánok. Önkormányzatunk az egyre nehezedő körülmények ellenére is biztosítja intézményeink zavartalan működését (nem fordult elő nálunk olyan például, hogy nincs fűtés az iskolában, szünetel az étkezés biztosítása stb.-stb., ami egyre több önkormányzat egyre több intézményét fenyegeti a kifizetetlen áram, gáz és beszállítói számlák miatt.) Az eredményes gazdálkodás következtében hitelünk nincs. Bár hitelből könnyű lenne fejleszteni, építkezni, de azt vissza is kell valakinek fizetni. Erre én is büszke vagyok, hogy hitel nélkül is tudtunk fejlesztéseket eszközölni, akár pályázat útján, önrész biztosításával, akár saját forrásból. Ez így történt az előző ciklusban is, a korábbi testület esetében is. A jelenlegi 9 fős képviselőtestületből 6 fő köztük jómagam is - tagja volt az előző testületnek. Ebből kifolyólag a jelenlegi tagok többsége aktív részese, alakítója volt korábban is a településsel kap-

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február csolatos történéseknek, az önkormányzatot érintő döntéseknek. Az önkormányzat működése egy folyamat, a képviselő-testületek váltják egymást, de az önkormányzat élete közben is megy tovább. Mindig vannak egyik ciklusból a másikba áthúzódó, folyamatban lévő beruházások, építkezések, kötelezettségvállalások, így volt ez a Faluközpont beruházásnál, a szilárdhulladék-, illetve csatornaprojektnél és a Szemünk Fénye világítás- korszerűsítésnél is. A Faluközpont felújítását célzó pályázat elnyerése az előző ciklusban történt. A korábbi testület a beruházás megvalósításáról a A képviselő-testület január 26-án tartotta meg az év első ülését. Az ülésen nyolc képviselő vett részt. Napirend előtt az új nagykátai rendőrkapitány, Lajmer György úr mutatkozott be és röviden ismertette a programját. A 1./ napirendi pontban a Tápiómenti Települések Csatonamű Vízgazdálkodási Társulat elnökhelyettese, Horinka László (Sülysáp polgármestere) és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás projektigazgatója Kovács Norbert tájékoztatták a képviselőket a Tápió-vidéki szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás előkészítő munkáiról. A 2. /napirendi pontban a gyermekorvosi körzet vállalkozási formába történő működtetése ügyében felkérték Dr. Nagy Erzsébet doktornőt, hogy konkrétan nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a gyermekorvosi körzetet vállalkozási formában történő működtetését elvállalja-e? Amennyiben nem, a képviselő-testület meghirdeti a gyermekorvosi praxis vállalkozásban történő működtetését. A 3./ napirendi pontnál jóváhagyták négymillió-ötszázhatvankettőezerkilencszázharminc forint kifizetését a Duna- Tisza közi Nagytérség Regionális Szilárdhulladék Gazdálkodási Programnak, de csak abban az esetben kerül kifizetésre a pénzösszeg, ha a projekt átvételét, elfogadását könnyel igazolja a ceglédi gesztor. A 4./ napirendi pontnál elfogadták a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés díjairól az új rendeletet. A menetdíjak nem emelkednek, változatlanok maradnak, a pótdíj és a késedelmi díj összege összegszerűen a rendeletben került meghatározásra. 124/2010.(VIII.26.) számú ÖKT. határozatával döntött. Feladásra került a hirdetmény a közbeszerzési értesítőbe, azonban a Közbeszerzési tv. változása a nagyszámú hirdetmény miatt már nem jelent meg. Ezt követték az önkormányzati választások. Szerencsére az új testület is a megvalósítás mellett tette le a voksát, s tovább vitte azt a korábbi elképzelést, amit az előző testület a törvényváltozás és a helyhatósági választás miatt nem tudott befejezni. Az előző ciklusban kezdeményeztük a kinti orvosi rendelő felújítását is. Úgy gondoltuk, hogy a benti rendelő felújítását és a gyermekorvosi rendelő kialakítását követően már A rendeletet az alábbiakban közöljük: Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete A menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályairól Szentmártonkáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi V. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a működési területén a helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1.Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentmártonkáta község közigazgatási területén belül helyi járattal végzett autóbusz közlekedés legmagasabb díjára, alkalmazására, utazási feltételeire. (2) Szentmártonkáta Önkormányzat képviselő-testülete a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladatainak ellátásával - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint- szolgáltatót bíz meg. 2.A helyi autóbusz közlekedés díjai, utazási feltételek 2. (1) Az autóbuszjáratok csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. A havi bérletjegy a rajta feltüntetett naptári hónap 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24. órájáig érvényes. (2)A menetrend szerinti autóbuszjárat menetdíjai: éppen ideje volt, hogy az újtelepiek is ugyanolyan színvonalon, körülmények között jussanak hozzá az egészségügyi alapellátáshoz. Nem lehetett halogatni tovább a felújítást a rendelőben lévő körülmények miatt. Tettük ezt úgy s szerintem ezt ma is megtennénk hogy tudtuk a beruházás finanszírozásának van egyik évről a másikra áthúzódó költsége. Hiszem, hogy mindig a jobbító szándék vezérli az egyes testületeket, továbbá hogy a település minél nagyobb rétegét, szegmensét átfogó fejlesztések megvalósítására törekszenek mindenki örömére. Fodor Zoltán polgármester JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL. a) vonaljegy 190,- Ft b) teljesárú havi bérlet 3.800,- Ft c) kedvezményes (tanuló, nyugdíjas) havi bérlet 1.300,- Ft (A közlekedés menetdíjai az általános forgalmi adót és a biztosítási díját tartalmazzák, a havi bérlet és a kedvezményes havi bérletjegy díjában a biztosítási díj értéke 2 Ft, a vonaljegy díjában a biztosítási díj értéke 0,2 Ft.) (3)A helyi autóbuszjáraton minden utas díjmentesen legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó - egy személy által könnyen hordozható - a felés leszállást nem akadályozó kézipogygyászt szállíthat. (4)Az autóbuszban szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes menetjeggyel lehet szállítani. Kivétel a vakvezető kutya és a rendőrség állományában lévő kutya, melyek szállítása díjtalan. (5)A viteldíjon felül pótdíjat kell megfizetni az alábbiak szerint: a)1.500,- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki: olyan tárgyat visz be az autóbuszba, mely kézi poggyászként nem szállítható, a járművet a poggyászával, ruházatával, vagy más módon beszennyezi. b)2.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki: jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénye, kutyát, külön érvényes menetjegy nélkül szállít. c)3.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a menetdíjon, illetve a pótdíjon felül, aki a fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. A díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

3 2012. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 (6) Az ellenőrzést és a pótdíj beszedését az üzemeltető végzi, ennek költségei az üzemeltetőt terhelik, a realizált bevétel az üzemeltetőt illeti. 3. A szolgáltató az érvényben lévő díjakat tartalmazó díjjegyzéket köteles kihelyezni az üzembe állított autóbuszon. 3.Záró rendelkezés 4. (1)A rendelet február 15-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. Dr.Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került január 27-én. Illés Zsuzsanna A következő napirendi pontnál elfogadták a szociális célú tűzifa juttatásról a rendeletet. Erről részletesen lentebb tájékoztatom Önöket. A 6./ napirendi pontnál tárgyalták az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2010.(VII.9) rendelet módosítását. A rendeletet azért kellett módosítani, mert január 1-től a lakásfenntartási támogatás megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköréből átkerült i hatáskörbe, tehát január 1-től a állapítja meg az ellátást a jogszabályi előírások szerint. A 7./ napirendi pontnál meghatározták a köztisztviselői cafetéria juttatás összegét. A következő napirendi pontnál a képviselők megszavaztak ötvenezer forintot a Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnoksága részére tűzoltó hőkamera vásárlására. A következő napirendi pontnál tárgyalták Sasvári Tamás kérelmét, aki az újtelepi tornaterem biztosítását kérte Crossfit edzésforma végzésére. A képviselő-testület biztosítja a tornatermet a kérelemnek megfelelően. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Települési esélyegyenlőségi helyzetelelemzés és programot. A bizottsági elnökök beszámoltak az elmúlt évben végzett munkájukról. A polgármester úr tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekről. A II. számú védőnői körzetben kiírt védőnői pályázatra nem volt jelentkező ezért, újabb pályázatot írt ki a képviselő-testület. A pályázati kiírás elolvasható a község honlapján. Személyi kérdésekben is döntöttek a képviselők. Kissné Pásztor Éva a Szentmártonkátai Újság felelős szerkesztői megbízatásáról lemondott. A Pénzügyi Bizottság külsős tagjai Srajber Nikolett is lemondott. A Pénzügyi Bizottság külsős tagjának egyhangú döntéssel, Szántai Anikó Szentmártonkáta József u. 13. szám alatti lakost választotta meg a képviselő-testület. Az újság új felelős szerkesztőjének személyéről várhatóan a februári ülésen dönt a testület. A fentiekben írtam, hogy a képviselőtestület elfogadta a szociális célú tűzifajuttatásról a rendeletet. Erről részletesen tájékoztatjuk Önöket. Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján az államtól kedvezményes áron 100 m3 tűzifát vásárolhatott. A tűzifa elosztásának jogosultsági feltételeit a képviselő-testület rendeletben határozata meg. A kérelmeket legkésőbb március 14-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez Sándor Imrénéhez, tel: Felhívom a figyelmüket arra, hogy március 14 után kérelem nem nyújtható be. Kérelem kérhető a Sándor Imrénétől vagy a község honlapjáról letölthető. Aki idős kora vagy egyéb okból nem tud bejönni a hivatalba, kérem, hogy jelezze Sándor Imrénének a es telefonszámon. A rendeletet az alábbiakban közöljük. Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa juttatásról Szentmártonkáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása az alábbi rendeletet alkotja: 1.Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Szentmártonkáta község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, az Sztv. 3. -ban meghatározott személyekre terjed ki. 2. Szentmártonkáta Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján 100 m3 tűzifát vásárolt kedvezményesen. 2. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai 3. (1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a támogatás erejéig nyújtja. (2) Juttatásban részesülhet a a) Hetvenedik életévét betöltött egyedülálló személy vagy mindketten hetvenedik életévüket betöltött házastársak; b) Fogyatékossági támogatásban részesülő; c) Mozgáskorlátozott személy; d)tartósan beteg, ápolásra szoruló személy; (3) Nem részesülhet juttatásban az aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. 4. (1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A kérelmeket legkésőbb március 14-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez. Az időpontot követően kérelem nem nyújtható be. (3) A juttatás iránti kérelmekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. (4) Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa menynyisége, a bizottság az egy főre jutó jövedelem alapján dönt. (5) A döntést követően a tűzifát legkésőbb április 30-ig lehet átvenni a határozatban meghatározottak szerint. 3. Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet május 31-én hatályát veszti. Szentmártonkáta, január 26. Dr.Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került január 27-én. Szentmártonkáta, január 27. Dr. Illés Zsuzsanna Tisztelt Lakosság! Amennyiben bővebben, részletesebben érdeklődnek a képviselő-testületi ülésen történtekről a meghívók, könyvek, rendeletek elolvashatóak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban és a község honlapján. A képviselő-testület ülései zárt napirendet kivéve- nyilvánosak, várjuk az érdeklődő polgárokat. Dr. Illés Zsuzsanna

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében ezért a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi p á l y á z a t i f e l h í v á s t teszi közzé. Pályázatot nyújthat be azon önszerveződő közösség, amely a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány és az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik. Nem nyújthatnak be pályázatot, mivel nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület. A pályázathoz kötelezően csatolni kell: Tisztelt Lakosság! január 1-től módosult az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. Az új előírások szerint az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer magánszemélyek esetében az ezer- forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti. Ezen rendelkezések azt jelentik, hogy a helyi adóhatóság nyilvánosságra hozhatja a helyi adó és gépjárműadó tartozással rendelkező személyek adatait, tartozás mértékét pl. helyi újságban, a község honlapján, a Polgármesteri Hivatal faliújságján. Jelen újságban felhívom a figyelmüket arra, hogy az adófizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget, mert a helyi adóhatóság élni fog a törvény által biztosított lehetőségekkel és nyilvánosságra fogja hozni az adótartozással rendelkező adósokat. Az adók befizetésére március 19-ig van lehetőség, a határozatokat a csekkel együtt minden adófizető megkapja. PÁLYÁZATI KIÍRÁS az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat; az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; az önszerveződő közösség által pályázott öszszeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs, nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem, írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez. Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban az KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről új jogszabály lépett hatályba. A 102/2011.(VI.29.) Kormány rendelet szerint a közlekedési kedvezmény iránti kérelmet március 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatalban, Marton Máriához tel:29/ benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló háziorvos által kiállított 7 pontos, végleges állapotnak megfelelő és július 2-a előtt kiadott orvosi szakvéleményt. A kérelem elbíráláshoz mellékelni kell az (egy közös háztartásban lévő személyek) évi nettó átlagkeresetét, amennyiben nyugdíjas a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónap végén kiküldött jövedelemről szóló éves elszámolást, akinek a családjában kiskorú gyermek(ek) eltartásáról is gondoskodnak, a gyermekek tanulói jogviszonyáról szóló igazolást. A súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási iránti kérelmet ez évtől Pest Megyei a)-b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. A támogatott szervezetek a döntést követően támogatási szerződést kötnek az önkormányzattal. Beadási mód: a pályázati adatlapok pontos kitöltése után a Polgármesteri Hivatalban Erdei Katalinnál. Beadási határidő: március 22. (csütörtök) óráig. A pályázati adatlapokat tartalmazó csomag a honlapon, valamint Erdei Katalinnál átvehető. Fodor Zoltán polgármester Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (1141 Budapest, XIV. ker. Komócsy u sz.) címre március 31-ig lehet benyújtani. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a határidők jogvesztőek, tehát a határidők lejárta után benyújtott kérelmet el kell utasítani. A kérelem és tájékoztató letölthető a k ö z s é g h o n l a p j á r ó l vagy a Kormanyhivatal.hu, Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hirdetmények internetes oldalról. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az üveg hulladékok (színes és színtelen öblös üvegek) elhelyezésére Pestiné Mészáros Katalin Szentmártonkáta, Szúnyogos úti telepén van lehetőség, minden szombaton óráig. Az újrahasznosítható hulladékok (papír, műanyag, fém és italos kartondoboz) és a komposztálható hulladékok begyűjtése továbbra is házhoz menő gyűjtés alapján történik. Dr. Illés Zsuzsanna

5 2012. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 A térséget érintő szennyvízberuházás Európai Bizottsági jóváhagyást követően végre a megvalósítási fázisába lépett. A meghirdetésre került közbeszerzési eljárások közül a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekthez szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban eredményt hirdetett a kedvezményezett Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. KÖZÉLETI HÍREK MEGVAN AZ ELSŐ NAGY KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYERTESE Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2011 év decemberében önkéntesen végzett közmunka keretében húsz ember dolgozott községünk területén. A munkavégzés elsődleges célja a közterületek, így a helyi utcák, terek a főút melletti rész takarítása, rendbetétele volt. Emellett azonban végeztek kézbesítést, és besegítettek az intézményi feladatok ellátásában is. A munka során több mint 800 zsák eldobált szemét A közbeszerzési felhívás megjelentetését egy hosszú, két körös minőségbiztosítás előzte meg. Első körben az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet, majd ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségbiztosította és látta el tanúsítványával a közbeszerzési eljárás dokumentációit és ezt követően jelenhetett csak meg a hirdetmény. A szakértők, tanácsadók és a Bíráló Bizottság melyben a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság munkatársai mellett a tanácsadók, a Társulás munkaszervezetének tagjai és az érintett települések polgármesterei közül is jó néhányan részt vesznek - javaslatát az eljárás kimenetelére vonatkozóan a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ellenőrizte és jóváhagyta. Ezután kerülhetett sor a döntésre a nyertes ajánlattevőre vonatkozóan. Január 25-én a Társulási tanács és a Társulás Közbeszerzési Bizottsága hozta meg döntését, miszerint az eljárás nyertese az Eurout- Oviber Konzorcium. A konzorcium jóval az eljárás becsült értéke (nettó 815 millió Ft) alatt nyerte el megbízatását nettó 275 millió forintos ajánlatával. Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel a 10 napos szerződéskötési moratórium letelte után kerülhet sor. Ezzel párhuzamosan a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások is zajlanak. A minőségbiztosítás lezárását követően, még a múlt esztendőben megindította azokat a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. A szennyvíztisztító telepek és komposztáló telep tervezésére és kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlatait január 12-ig nyújthatták be az ajánlattevők. A szennyvíztisztító telepekre öt, míg a komposztáló telepre 2 ajánlat érkezett. Az ajánlatok érvényességi, TISZTELT LAKOSSÁG! megfelelőségi és szakmai értékelése folyamatban van. A szennyvízcsatorna hálózat tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan is megindult a közbeszerzési eljárás. A projekt legnagyobb volumenű kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás - becsült értéke meghaladja a 20 milliárd forintot - tervezett ajánlattétel határideje február 17. Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a szennyvízberuházás által érintett Lakosokat, hogy még rövid ideig van lehetőség Fundamenta LTP. szerződések kötésére. Ezzel kapcsolatban kérjük keressék a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat munkatársait Nagykátán, az Egreskátai út 27. szám alatti irodájukban, vagy a helyi kötési lehetőségekről érdeklődjenek a polgármesteri hivatalokban. Mivel a beruházás kivitelezése hamarosan megkezdődik és most már nem gördülhet semmilyen nem várt akadály a megvalósulás elé, javasoljuk, hogy minden érintett éljen ezzel az utolsó, fizetési könnyebbséget biztosító lehetőséggel. Kovács Norbert projektigazgató került összeszedésre! Elmondhatjuk, hogy a végzett munka eredményeként több dicséretet is kaptunk, hogy milyen szép és tiszta lett községünk. Köszönet ezért a munkavégzésben részt vevő embereknek, és egyben kérünk minden szentmártonkátai lakost, hogy figyeljen és vigyázzon környezetére. Kiss István műszaki üi TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT A HELYI BUSZJÁRATRÓL

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február VESZETTSÉG OLTÁS! Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses oltását Dr. Héjja Imre az alábbi helyen és időpontokban tartja 2012 évben: Vasútállomásnál március 03. /szombat / óráig. Polgármesteri Hivatalnál: március 03. /szombat/ óráig. Ezektől eltérő időpontokban is lesz összevezetéses eboltás Szentmártonkátán, amelyet a kollégák tájékoztatója tartalmaz. Kiszállási díj ellenében kérhető az oltás az eb tartási helyén is, amelyet bármelyik magánállatorvos elvégezhet: Az oltás díja összevezetett ebek soroltásakor : Ft./ ebenként. A 164/2008-as FVM rendelet értelmében minden 3 hónapos kutyát 30 napon belül veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni. A felnőtt állatokat évente kötelező beoltani. Az oltást csak egészséges állatnak lehet beadni, ezért beteg állatot senki ne hozzon az oltóhelyekre. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik. Aki már rendelkezik kamarai oltási igazolvánnyal illetve állatútlevéllel feltétlenül hozza magával az oltásra, mert az oltási igazolvány pótlása, új igazolvány kiadása Ft. Nagykátai Rendőrkapitányság KÉK HÍREK január 25. Szentmártonkáta egy erdőrészletében két férfi 9 db élő akácfát vágott ki, melyeket feldarabolásukat követően egy Peugeot 206 típusú gépjárművel igyekeztek volna elszállítani, amikor a helyszínre érkezett a NEFAG Zrt. erdésze. Az erdész, autójával elzárta a menekülési utat a másik gépjármű elől, majd kiszállva kocsijából kérdőre vonta a két férfit. Zavart viselkedésük, valamint az autójukban látható láncfűrész és a sok forgács az erdészt azonnali cselekvésre késztette, értesítette a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök, a két elkövetőt előállították a Nagykáta Rendőrkapitányságra, akik kihallgatásuk alkalmával részletes beismerő vallomást tettek. Cselekményükkel Ft kárt okoztak. A két férfi ellen kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt folyik a büntetőeljárás. Árokba hajtott a tűzoltóautó én 12:00 óra körüli időben baleset történt a 31-es főúton a Szentmártonkáta, helységjelző táblánál. A tűzoltólaktanyába visszatérő tűzoltóautó frontálisan ütközött a 31-es főúton egy VW Golf IV. típusú személygépkocsival. A tűzoltó autóban 4 fő, a vele ütköző személygépkocsiban pedig 2 fő sérült meg a baleset következtében. Köszönetnyilvánítás EBOLTÁS! Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező oltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz 2012 évben: Polgármesteri Hivatalnál: MÁRCIUS 10. / SZOMBAT/ ÓRÁIG. Vasútállomásnál : MÁRCIUS 16. /PÉNTEK / 8-12 ÓRÁIG. Polgármesteri Hivatalnál: MÁRCIUS 17. /SZOMBAT / ÓRÁIG. Vasútállomásnál : MÁRCIUS 24. /SZOMBAT / 8-12 ÓRÁIG. Kérhető az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben az állattartó ezen igényét legkésőbb március 30- ig. be kell jelentenie, az alábbi telefonszámokon: Dr Kapp Péter Dr. Grónás Tibor Az oltás díja összevezetett ebek soroltásakor : Ft./ ebenként. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik, és egyidejűleg kombinált védőoltás is kérhető. Aki már rendelkezik kamarai oltási igazolvánnyal illetve állatútlevéllel feltétlenül hozza magával az oltásra,mert az oltási igazolvány pótlása, új igazolvány kiadása Ft. A rendelőben és a háznál történő szolgáltatás ezen összeg felett külön térítésköteles. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után! Az oltatlan ebeket a hivatal veszélyes ebbé nyilvánítja és tartását meg is tilthatja. A kerületi főállatorvos Ft bírságot szab ki ebmarás esetén az oltatlan eb gazdájára. Polgármesteri Hivatal Szentmártonkáta VW IV. Golf típusú személygépkocsi Nagykáta irányából a 31-es főúton közlekedett Tápiószecső felé, lakott területen belül. Haladása során, Szentmártonkáta terültére belépve, eddig ismeretlen okból áttért a menetiránya szerinti bal forgalmi sávba, ahol járműve bal elejével nekiütközött a 31-es főúton Tápiószecső irányából Nagykáta felé közlekedő Mercedes típusú tűzoltó tehergépkocsi bal első kerekének, ami ennek következtében kitört. A baleset során a tűzoltóautó sofőrje elvesztette uralmát járműve felett és menetiránya szerinti baloldalon lehaladt az úttestről és az út melletti vízelvezető árokba hajtott. A balesetet okozó személygépkocsi megpördült és menetiránya szerinti jobb útpadkán állt meg Nagykáta irányába nézve. A baleset során egy tűzoltó súlyosan, hárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. Őket a budapesti Honvéd Kórházba szállították az OMSZ munkatársai. A 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedő személygépkocsi sofőrjét és utasát pedig a jászberényi Erzsébet Kórházba szállították további vizsgálat céljából. Nagykáta Rk. Szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik szeretett Édesapánk Nagy Ernő temetésén részt vettek, és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

7 2012. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 KULTURÁLIS HÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Református iskolánk eseménydús első félévéről a diákönkormányzat Zsebcsillag diákújságjában is beszámolókat olvashattak. Köszönjük az újság támogatására szánt adományaikat! Tanulóink sikeresen zárták a 2011/2012-es tanév I. félévét. 8. osztályosainknak, akik a felkészítő foglalkozásokon kitartóan készültek, a mindennapi szorgalmas tanulás meghozta sikerét. Jó eredményeket értek el a központi írásbeli felvételin, aminek egyaránt örül diák és tanár. Január elején áhítat, istentiszteleti alkalomkor tanulóink névadónkról dr. Székely József lelkipásztorról emlékeztek meg. Természetvédelmi délutánon hívtuk fel diákjaink figyelmét a környezetvédelem fontosságára. Iskolánk legkisebbjei házi úszóversenyen mutatták be szüleiknek a tanfolyamon tanultakat. Sakk szakkörös gyerekeink is, bajnoksággal zárták a félévet. 1. hely Irmalós Martin 5.o 2. hely Vass László 5.o 3. hely Csikós Márk 5.o Házi versenyeink eredményei: Szépen-helyesen író verseny alsó tagozaton Farkas Édua 2.o. Fejes Blanka 2.o. Dávid Diána 3.o.Szabó Vivien 4.o. Szépen-helyesen író verseny felső tagozaton 1. Illés Diána 6.o Tasi Dóra 5.o 2. Mikus Rebeka 5.o Horváth Barbara 6.o 3. Keresztesi Katalin 6.o Márai Martina 7.o Kovács Emese 7.o Olvasó szövegértő alsó tagozaton évfolyamonkét 2.o 1. Farkas Édua 3.o 1. Laszip Bálint 2. Fejes Blanka 2. Dávid Diána 3. Bán Johanna 3. Gyarmati Balázs Olvasó szövegértő felső tagozaton évfolyam győztesek 1. Tasi Dóra 5.o. 2. Keresztesi Katalin 6.o 3. Karai Henriett 8.o Angol verseny felső tagozaton 1. Reichert Aletta 6.o. 2. Irmalós Martin 5.o. 3. Tasi Dóra 5.o Csontos Dávid 8.o Scsavniczki Mónika 8.o Logikai Táblajáték verseny felső tagozat 1. Molnár Levente 8.o 2. Nagy Zsolt 6.o 3. Balla András 5.o Külön díj: Korponai Rebeka 7.o Logikai Táblajáték verseny Alsó tagozat 1. Gyarmati Balázs 3.o 2. Mondi Bence 4.o 3. Baranyi Levente 3.o Térségi Kazinczy versenyen Tasi Dóra 5.o, Reichert Aletta 6.o tanulóink képviselték iskolánkat. Februárban már a farsangra készülődünk. Már hagyomány iskolánkban, hogy a leendő első osztályosokat szeretettel várjuk mini-farsangunkra, február 16-án délelőtt, órára. Délután az iskolások búcsúztatják a telet, jelmezes felvonulással, tombolával, süteménnyel, üdítővel, a nagyobbak persze egy kis bulival is. Március elején tovább folytatódik a Nagy Vagy! sportvetélkedő. A református iskola diákjai szülőkkel, tanárokkal együtt HIRDETÉSEK már készülődnek az újabb megmérettetésre. A tavalyi negyedik helyezést, szeretnénk elsőre cserélni. Kérjük, szurkoljanak ismét velünk a TV2 képernyője előtt! Végül néhány közérdekű információ a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek: február 16. Mini farsang de. 10 órakor az óvodásoknak március 12. hétfő. délután 16 óra Szülői értekezlet, szeretettel várunk minden szülőt! március 21. szerda 8-16 óráig Nyílt nap az iskolában március 29. csütörtök 10 óra Interaktív táblás bemutató óra Simonné Bozsik Anikó igazgató Az alapítvány hírei A Szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma hálás szívvel köszöni mindazoknak az adományát, akik adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat! Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák továbbra is alapítványunkat,hogy az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkával egyre színvonalasabb, biztosabb tudást érjünk el, és továbbra is biztosítani tudjuk az első osztályosoknak az úszás oktatását, erdei táborba való utazást! Alapítvány a Székely József Református Iskoláért Adószám: Köszönjük Az alapítvány kuratóriuma FIGYELEM! SÍRKÖVEK, KANDALLÓK (vizes kandallók is), KONYHAPULTOK, ABLAKPÁRKÁNYOK KÓKÁN! AKCIÓ! GRÁNIT SÍRKÖVEK FT-TÓL! A készlet erejéig tavalyi áron! Jöjjön el, nézze meg széles kínálatunkat! Hunyadi György Kóka, Táncsics Mihály u. 22. Tel.: 29/ , 06-20/ Web: Szentmártonkátai lakos eltartási szerződést kötne idős személlyel. Érdeklődni.:

ÚJSÁG. Önkormányzati hírek

ÚJSÁG. Önkormányzati hírek SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. MÁRCIUS ÚJSÁG Önkormányzati hírek Tisztelt Lakosság! Elsőként szeretnék Szentmártonkáta minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nőnapot kívánni. Sokan személyesen

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS ÚJSÁG EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.

Részletesebben

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2006.

Részletesebben

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2015. MÁJUS Szőke Jenő: Pedagógus napra Távolból elnézzük a kékellő erdőt, Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt. Napot nem takarja aranyló sugara Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

ÚJSÁG. Az ünnepi műsort az Arany János Általános Iskola tanulói adják. Az ünnepséget felvonulás és koszorúzás követi a Szent Márton-emlékparkban.

ÚJSÁG. Az ünnepi műsort az Arany János Általános Iskola tanulói adják. Az ünnepséget felvonulás és koszorúzás követi a Szent Márton-emlékparkban. SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR ÚJSÁG MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 163.

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja elfogadták a város idei költségvetését önkormányzati pályázatok Meghívó Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP XXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM, 2014. július-augusztus Tisztelt Lakosság! 2014. július 26-27-én második alkalommal került sor a Fejős Pál Futball Emléktorna megrendezésére. Fejős Pál Futball Emléktorna a sportpályán

Részletesebben

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 6. szám 2010. december Megújult az idősek otthona 6. oldal Iskolánk életéből... 7. oldal Rendőrségi hírek 8. oldal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 3.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 3. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 2. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. március 3. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti időszak

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben