ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe."

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR ÚJSÁG MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából tartandó községi ünnepségre. Időpontja: március 14. kedd óra. Helye:Arany János Általános Iskola, Battha Sámuel u. 1. Ünnepi köszöntőt mond: Fodor Zoltán polgármester. Az ünnepi műsort a Székely József Református Általános Iskola tanulói adják. Az ünnepséget felvonulás és koszorúzás követi a Szent Márton-emlékparkban. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Az elmúlt hónapokban ismét településünk két idős polgárát köszönthettük 90. születésnapján. Családja körében, otthonában látogattuk meg Dr.Illés Zsuzsanna asszonnyal Hájas Lajosné Margit nénit (Dózsa Gy. út.) és Mellár Balázsné Margit nénit (Vasútsor). Mindketten meséltek fiatalkorukról, megosztottak velünk jó néhány történetet, élményt hosszú életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe. Jó egészséget és további boldog éveket kívántunk ezen ünnepi alkalomból szépkorú polgáraink számára az önkormányzat nevében. Nemrégiben értesültem a Nyugdíjas Klub vezetőségében történt személyi változásokról. Maka Jani bácsi leköszönő elnöknek, Rácz Pál elnök- helyettesnek és Balogh Jánosnénak akik fáradhatatlanul szervezték a zenés vacsorákat, kirándulásokat és mindig jókedvre derítették klubtársaikat köszönöm, hogy ennyi éven keresztül összetartották ezt a kis családot, melynek közösségformáló mozgatórugói voltak, s nagyon jó egészséget kívánok. Az új vezetőség, Lesti Bertalan elnök és segítői, Gyuricza Ildikó és Baloghné Zornánszki Marika munkájához pedig sok kitartást, erőt, türelmet és lelkesedést kívánok. Önkormányzatunk az egyre nehezedő körülmények ellenére is biztosítja intézményeink zavartalan működését (nem fordult elő nálunk olyan például, hogy nincs fűtés az iskolában, szünetel az étkezés biztosítása stb.-stb., ami egyre több önkormányzat egyre több intézményét fenyegeti a kifizetetlen áram, gáz és beszállítói számlák miatt.) Az eredményes gazdálkodás következtében hitelünk nincs. Bár hitelből könnyű lenne fejleszteni, építkezni, de azt vissza is kell valakinek fizetni. Erre én is büszke vagyok, hogy hitel nélkül is tudtunk fejlesztéseket eszközölni, akár pályázat útján, önrész biztosításával, akár saját forrásból. Ez így történt az előző ciklusban is, a korábbi testület esetében is. A jelenlegi 9 fős képviselőtestületből 6 fő köztük jómagam is - tagja volt az előző testületnek. Ebből kifolyólag a jelenlegi tagok többsége aktív részese, alakítója volt korábban is a településsel kap-

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február csolatos történéseknek, az önkormányzatot érintő döntéseknek. Az önkormányzat működése egy folyamat, a képviselő-testületek váltják egymást, de az önkormányzat élete közben is megy tovább. Mindig vannak egyik ciklusból a másikba áthúzódó, folyamatban lévő beruházások, építkezések, kötelezettségvállalások, így volt ez a Faluközpont beruházásnál, a szilárdhulladék-, illetve csatornaprojektnél és a Szemünk Fénye világítás- korszerűsítésnél is. A Faluközpont felújítását célzó pályázat elnyerése az előző ciklusban történt. A korábbi testület a beruházás megvalósításáról a A képviselő-testület január 26-án tartotta meg az év első ülését. Az ülésen nyolc képviselő vett részt. Napirend előtt az új nagykátai rendőrkapitány, Lajmer György úr mutatkozott be és röviden ismertette a programját. A 1./ napirendi pontban a Tápiómenti Települések Csatonamű Vízgazdálkodási Társulat elnökhelyettese, Horinka László (Sülysáp polgármestere) és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás projektigazgatója Kovács Norbert tájékoztatták a képviselőket a Tápió-vidéki szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás előkészítő munkáiról. A 2. /napirendi pontban a gyermekorvosi körzet vállalkozási formába történő működtetése ügyében felkérték Dr. Nagy Erzsébet doktornőt, hogy konkrétan nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a gyermekorvosi körzetet vállalkozási formában történő működtetését elvállalja-e? Amennyiben nem, a képviselő-testület meghirdeti a gyermekorvosi praxis vállalkozásban történő működtetését. A 3./ napirendi pontnál jóváhagyták négymillió-ötszázhatvankettőezerkilencszázharminc forint kifizetését a Duna- Tisza közi Nagytérség Regionális Szilárdhulladék Gazdálkodási Programnak, de csak abban az esetben kerül kifizetésre a pénzösszeg, ha a projekt átvételét, elfogadását könnyel igazolja a ceglédi gesztor. A 4./ napirendi pontnál elfogadták a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés díjairól az új rendeletet. A menetdíjak nem emelkednek, változatlanok maradnak, a pótdíj és a késedelmi díj összege összegszerűen a rendeletben került meghatározásra. 124/2010.(VIII.26.) számú ÖKT. határozatával döntött. Feladásra került a hirdetmény a közbeszerzési értesítőbe, azonban a Közbeszerzési tv. változása a nagyszámú hirdetmény miatt már nem jelent meg. Ezt követték az önkormányzati választások. Szerencsére az új testület is a megvalósítás mellett tette le a voksát, s tovább vitte azt a korábbi elképzelést, amit az előző testület a törvényváltozás és a helyhatósági választás miatt nem tudott befejezni. Az előző ciklusban kezdeményeztük a kinti orvosi rendelő felújítását is. Úgy gondoltuk, hogy a benti rendelő felújítását és a gyermekorvosi rendelő kialakítását követően már A rendeletet az alábbiakban közöljük: Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete A menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályairól Szentmártonkáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi V. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a működési területén a helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1.Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentmártonkáta község közigazgatási területén belül helyi járattal végzett autóbusz közlekedés legmagasabb díjára, alkalmazására, utazási feltételeire. (2) Szentmártonkáta Önkormányzat képviselő-testülete a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladatainak ellátásával - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint- szolgáltatót bíz meg. 2.A helyi autóbusz közlekedés díjai, utazási feltételek 2. (1) Az autóbuszjáratok csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. A havi bérletjegy a rajta feltüntetett naptári hónap 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24. órájáig érvényes. (2)A menetrend szerinti autóbuszjárat menetdíjai: éppen ideje volt, hogy az újtelepiek is ugyanolyan színvonalon, körülmények között jussanak hozzá az egészségügyi alapellátáshoz. Nem lehetett halogatni tovább a felújítást a rendelőben lévő körülmények miatt. Tettük ezt úgy s szerintem ezt ma is megtennénk hogy tudtuk a beruházás finanszírozásának van egyik évről a másikra áthúzódó költsége. Hiszem, hogy mindig a jobbító szándék vezérli az egyes testületeket, továbbá hogy a település minél nagyobb rétegét, szegmensét átfogó fejlesztések megvalósítására törekszenek mindenki örömére. Fodor Zoltán polgármester JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL. a) vonaljegy 190,- Ft b) teljesárú havi bérlet 3.800,- Ft c) kedvezményes (tanuló, nyugdíjas) havi bérlet 1.300,- Ft (A közlekedés menetdíjai az általános forgalmi adót és a biztosítási díját tartalmazzák, a havi bérlet és a kedvezményes havi bérletjegy díjában a biztosítási díj értéke 2 Ft, a vonaljegy díjában a biztosítási díj értéke 0,2 Ft.) (3)A helyi autóbuszjáraton minden utas díjmentesen legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó - egy személy által könnyen hordozható - a felés leszállást nem akadályozó kézipogygyászt szállíthat. (4)Az autóbuszban szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes menetjeggyel lehet szállítani. Kivétel a vakvezető kutya és a rendőrség állományában lévő kutya, melyek szállítása díjtalan. (5)A viteldíjon felül pótdíjat kell megfizetni az alábbiak szerint: a)1.500,- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki: olyan tárgyat visz be az autóbuszba, mely kézi poggyászként nem szállítható, a járművet a poggyászával, ruházatával, vagy más módon beszennyezi. b)2.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni, aki: jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénye, kutyát, külön érvényes menetjegy nélkül szállít. c)3.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a menetdíjon, illetve a pótdíjon felül, aki a fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. A díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

3 2012. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 (6) Az ellenőrzést és a pótdíj beszedését az üzemeltető végzi, ennek költségei az üzemeltetőt terhelik, a realizált bevétel az üzemeltetőt illeti. 3. A szolgáltató az érvényben lévő díjakat tartalmazó díjjegyzéket köteles kihelyezni az üzembe állított autóbuszon. 3.Záró rendelkezés 4. (1)A rendelet február 15-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. Dr.Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került január 27-én. Illés Zsuzsanna A következő napirendi pontnál elfogadták a szociális célú tűzifa juttatásról a rendeletet. Erről részletesen lentebb tájékoztatom Önöket. A 6./ napirendi pontnál tárgyalták az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2010.(VII.9) rendelet módosítását. A rendeletet azért kellett módosítani, mert január 1-től a lakásfenntartási támogatás megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköréből átkerült i hatáskörbe, tehát január 1-től a állapítja meg az ellátást a jogszabályi előírások szerint. A 7./ napirendi pontnál meghatározták a köztisztviselői cafetéria juttatás összegét. A következő napirendi pontnál a képviselők megszavaztak ötvenezer forintot a Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnoksága részére tűzoltó hőkamera vásárlására. A következő napirendi pontnál tárgyalták Sasvári Tamás kérelmét, aki az újtelepi tornaterem biztosítását kérte Crossfit edzésforma végzésére. A képviselő-testület biztosítja a tornatermet a kérelemnek megfelelően. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Települési esélyegyenlőségi helyzetelelemzés és programot. A bizottsági elnökök beszámoltak az elmúlt évben végzett munkájukról. A polgármester úr tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekről. A II. számú védőnői körzetben kiírt védőnői pályázatra nem volt jelentkező ezért, újabb pályázatot írt ki a képviselő-testület. A pályázati kiírás elolvasható a község honlapján. Személyi kérdésekben is döntöttek a képviselők. Kissné Pásztor Éva a Szentmártonkátai Újság felelős szerkesztői megbízatásáról lemondott. A Pénzügyi Bizottság külsős tagjai Srajber Nikolett is lemondott. A Pénzügyi Bizottság külsős tagjának egyhangú döntéssel, Szántai Anikó Szentmártonkáta József u. 13. szám alatti lakost választotta meg a képviselő-testület. Az újság új felelős szerkesztőjének személyéről várhatóan a februári ülésen dönt a testület. A fentiekben írtam, hogy a képviselőtestület elfogadta a szociális célú tűzifajuttatásról a rendeletet. Erről részletesen tájékoztatjuk Önöket. Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján az államtól kedvezményes áron 100 m3 tűzifát vásárolhatott. A tűzifa elosztásának jogosultsági feltételeit a képviselő-testület rendeletben határozata meg. A kérelmeket legkésőbb március 14-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez Sándor Imrénéhez, tel: Felhívom a figyelmüket arra, hogy március 14 után kérelem nem nyújtható be. Kérelem kérhető a Sándor Imrénétől vagy a község honlapjáról letölthető. Aki idős kora vagy egyéb okból nem tud bejönni a hivatalba, kérem, hogy jelezze Sándor Imrénének a es telefonszámon. A rendeletet az alábbiakban közöljük. Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa juttatásról Szentmártonkáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása az alábbi rendeletet alkotja: 1.Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Szentmártonkáta község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, az Sztv. 3. -ban meghatározott személyekre terjed ki. 2. Szentmártonkáta Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján 100 m3 tűzifát vásárolt kedvezményesen. 2. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai 3. (1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a támogatás erejéig nyújtja. (2) Juttatásban részesülhet a a) Hetvenedik életévét betöltött egyedülálló személy vagy mindketten hetvenedik életévüket betöltött házastársak; b) Fogyatékossági támogatásban részesülő; c) Mozgáskorlátozott személy; d)tartósan beteg, ápolásra szoruló személy; (3) Nem részesülhet juttatásban az aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. 4. (1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A kérelmeket legkésőbb március 14-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez. Az időpontot követően kérelem nem nyújtható be. (3) A juttatás iránti kérelmekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. (4) Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa menynyisége, a bizottság az egy főre jutó jövedelem alapján dönt. (5) A döntést követően a tűzifát legkésőbb április 30-ig lehet átvenni a határozatban meghatározottak szerint. 3. Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet május 31-én hatályát veszti. Szentmártonkáta, január 26. Dr.Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került január 27-én. Szentmártonkáta, január 27. Dr. Illés Zsuzsanna Tisztelt Lakosság! Amennyiben bővebben, részletesebben érdeklődnek a képviselő-testületi ülésen történtekről a meghívók, könyvek, rendeletek elolvashatóak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban és a község honlapján. A képviselő-testület ülései zárt napirendet kivéve- nyilvánosak, várjuk az érdeklődő polgárokat. Dr. Illés Zsuzsanna

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében ezért a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi p á l y á z a t i f e l h í v á s t teszi közzé. Pályázatot nyújthat be azon önszerveződő közösség, amely a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány és az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik. Nem nyújthatnak be pályázatot, mivel nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület. A pályázathoz kötelezően csatolni kell: Tisztelt Lakosság! január 1-től módosult az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény. Az új előírások szerint az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer magánszemélyek esetében az ezer- forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti. Ezen rendelkezések azt jelentik, hogy a helyi adóhatóság nyilvánosságra hozhatja a helyi adó és gépjárműadó tartozással rendelkező személyek adatait, tartozás mértékét pl. helyi újságban, a község honlapján, a Polgármesteri Hivatal faliújságján. Jelen újságban felhívom a figyelmüket arra, hogy az adófizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget, mert a helyi adóhatóság élni fog a törvény által biztosított lehetőségekkel és nyilvánosságra fogja hozni az adótartozással rendelkező adósokat. Az adók befizetésére március 19-ig van lehetőség, a határozatokat a csekkel együtt minden adófizető megkapja. PÁLYÁZATI KIÍRÁS az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat; az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; az önszerveződő közösség által pályázott öszszeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs, nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem, írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez. Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban az KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről új jogszabály lépett hatályba. A 102/2011.(VI.29.) Kormány rendelet szerint a közlekedési kedvezmény iránti kérelmet március 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatalban, Marton Máriához tel:29/ benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló háziorvos által kiállított 7 pontos, végleges állapotnak megfelelő és július 2-a előtt kiadott orvosi szakvéleményt. A kérelem elbíráláshoz mellékelni kell az (egy közös háztartásban lévő személyek) évi nettó átlagkeresetét, amennyiben nyugdíjas a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónap végén kiküldött jövedelemről szóló éves elszámolást, akinek a családjában kiskorú gyermek(ek) eltartásáról is gondoskodnak, a gyermekek tanulói jogviszonyáról szóló igazolást. A súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási iránti kérelmet ez évtől Pest Megyei a)-b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. A támogatott szervezetek a döntést követően támogatási szerződést kötnek az önkormányzattal. Beadási mód: a pályázati adatlapok pontos kitöltése után a Polgármesteri Hivatalban Erdei Katalinnál. Beadási határidő: március 22. (csütörtök) óráig. A pályázati adatlapokat tartalmazó csomag a honlapon, valamint Erdei Katalinnál átvehető. Fodor Zoltán polgármester Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (1141 Budapest, XIV. ker. Komócsy u sz.) címre március 31-ig lehet benyújtani. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a határidők jogvesztőek, tehát a határidők lejárta után benyújtott kérelmet el kell utasítani. A kérelem és tájékoztató letölthető a k ö z s é g h o n l a p j á r ó l vagy a Kormanyhivatal.hu, Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hirdetmények internetes oldalról. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az üveg hulladékok (színes és színtelen öblös üvegek) elhelyezésére Pestiné Mészáros Katalin Szentmártonkáta, Szúnyogos úti telepén van lehetőség, minden szombaton óráig. Az újrahasznosítható hulladékok (papír, műanyag, fém és italos kartondoboz) és a komposztálható hulladékok begyűjtése továbbra is házhoz menő gyűjtés alapján történik. Dr. Illés Zsuzsanna

5 2012. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 A térséget érintő szennyvízberuházás Európai Bizottsági jóváhagyást követően végre a megvalósítási fázisába lépett. A meghirdetésre került közbeszerzési eljárások közül a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekthez szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban eredményt hirdetett a kedvezményezett Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. KÖZÉLETI HÍREK MEGVAN AZ ELSŐ NAGY KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYERTESE Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2011 év decemberében önkéntesen végzett közmunka keretében húsz ember dolgozott községünk területén. A munkavégzés elsődleges célja a közterületek, így a helyi utcák, terek a főút melletti rész takarítása, rendbetétele volt. Emellett azonban végeztek kézbesítést, és besegítettek az intézményi feladatok ellátásában is. A munka során több mint 800 zsák eldobált szemét A közbeszerzési felhívás megjelentetését egy hosszú, két körös minőségbiztosítás előzte meg. Első körben az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet, majd ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségbiztosította és látta el tanúsítványával a közbeszerzési eljárás dokumentációit és ezt követően jelenhetett csak meg a hirdetmény. A szakértők, tanácsadók és a Bíráló Bizottság melyben a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság munkatársai mellett a tanácsadók, a Társulás munkaszervezetének tagjai és az érintett települések polgármesterei közül is jó néhányan részt vesznek - javaslatát az eljárás kimenetelére vonatkozóan a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ellenőrizte és jóváhagyta. Ezután kerülhetett sor a döntésre a nyertes ajánlattevőre vonatkozóan. Január 25-én a Társulási tanács és a Társulás Közbeszerzési Bizottsága hozta meg döntését, miszerint az eljárás nyertese az Eurout- Oviber Konzorcium. A konzorcium jóval az eljárás becsült értéke (nettó 815 millió Ft) alatt nyerte el megbízatását nettó 275 millió forintos ajánlatával. Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel a 10 napos szerződéskötési moratórium letelte után kerülhet sor. Ezzel párhuzamosan a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások is zajlanak. A minőségbiztosítás lezárását követően, még a múlt esztendőben megindította azokat a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. A szennyvíztisztító telepek és komposztáló telep tervezésére és kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlatait január 12-ig nyújthatták be az ajánlattevők. A szennyvíztisztító telepekre öt, míg a komposztáló telepre 2 ajánlat érkezett. Az ajánlatok érvényességi, TISZTELT LAKOSSÁG! megfelelőségi és szakmai értékelése folyamatban van. A szennyvízcsatorna hálózat tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan is megindult a közbeszerzési eljárás. A projekt legnagyobb volumenű kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás - becsült értéke meghaladja a 20 milliárd forintot - tervezett ajánlattétel határideje február 17. Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a szennyvízberuházás által érintett Lakosokat, hogy még rövid ideig van lehetőség Fundamenta LTP. szerződések kötésére. Ezzel kapcsolatban kérjük keressék a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat munkatársait Nagykátán, az Egreskátai út 27. szám alatti irodájukban, vagy a helyi kötési lehetőségekről érdeklődjenek a polgármesteri hivatalokban. Mivel a beruházás kivitelezése hamarosan megkezdődik és most már nem gördülhet semmilyen nem várt akadály a megvalósulás elé, javasoljuk, hogy minden érintett éljen ezzel az utolsó, fizetési könnyebbséget biztosító lehetőséggel. Kovács Norbert projektigazgató került összeszedésre! Elmondhatjuk, hogy a végzett munka eredményeként több dicséretet is kaptunk, hogy milyen szép és tiszta lett községünk. Köszönet ezért a munkavégzésben részt vevő embereknek, és egyben kérünk minden szentmártonkátai lakost, hogy figyeljen és vigyázzon környezetére. Kiss István műszaki üi TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT A HELYI BUSZJÁRATRÓL

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február VESZETTSÉG OLTÁS! Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses oltását Dr. Héjja Imre az alábbi helyen és időpontokban tartja 2012 évben: Vasútállomásnál március 03. /szombat / óráig. Polgármesteri Hivatalnál: március 03. /szombat/ óráig. Ezektől eltérő időpontokban is lesz összevezetéses eboltás Szentmártonkátán, amelyet a kollégák tájékoztatója tartalmaz. Kiszállási díj ellenében kérhető az oltás az eb tartási helyén is, amelyet bármelyik magánállatorvos elvégezhet: Az oltás díja összevezetett ebek soroltásakor : Ft./ ebenként. A 164/2008-as FVM rendelet értelmében minden 3 hónapos kutyát 30 napon belül veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni. A felnőtt állatokat évente kötelező beoltani. Az oltást csak egészséges állatnak lehet beadni, ezért beteg állatot senki ne hozzon az oltóhelyekre. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik. Aki már rendelkezik kamarai oltási igazolvánnyal illetve állatútlevéllel feltétlenül hozza magával az oltásra, mert az oltási igazolvány pótlása, új igazolvány kiadása Ft. Nagykátai Rendőrkapitányság KÉK HÍREK január 25. Szentmártonkáta egy erdőrészletében két férfi 9 db élő akácfát vágott ki, melyeket feldarabolásukat követően egy Peugeot 206 típusú gépjárművel igyekeztek volna elszállítani, amikor a helyszínre érkezett a NEFAG Zrt. erdésze. Az erdész, autójával elzárta a menekülési utat a másik gépjármű elől, majd kiszállva kocsijából kérdőre vonta a két férfit. Zavart viselkedésük, valamint az autójukban látható láncfűrész és a sok forgács az erdészt azonnali cselekvésre késztette, értesítette a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök, a két elkövetőt előállították a Nagykáta Rendőrkapitányságra, akik kihallgatásuk alkalmával részletes beismerő vallomást tettek. Cselekményükkel Ft kárt okoztak. A két férfi ellen kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt folyik a büntetőeljárás. Árokba hajtott a tűzoltóautó én 12:00 óra körüli időben baleset történt a 31-es főúton a Szentmártonkáta, helységjelző táblánál. A tűzoltólaktanyába visszatérő tűzoltóautó frontálisan ütközött a 31-es főúton egy VW Golf IV. típusú személygépkocsival. A tűzoltó autóban 4 fő, a vele ütköző személygépkocsiban pedig 2 fő sérült meg a baleset következtében. Köszönetnyilvánítás EBOLTÁS! Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező oltása az alábbi helyeken és időpontokban lesz 2012 évben: Polgármesteri Hivatalnál: MÁRCIUS 10. / SZOMBAT/ ÓRÁIG. Vasútállomásnál : MÁRCIUS 16. /PÉNTEK / 8-12 ÓRÁIG. Polgármesteri Hivatalnál: MÁRCIUS 17. /SZOMBAT / ÓRÁIG. Vasútállomásnál : MÁRCIUS 24. /SZOMBAT / 8-12 ÓRÁIG. Kérhető az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben az állattartó ezen igényét legkésőbb március 30- ig. be kell jelentenie, az alábbi telefonszámokon: Dr Kapp Péter Dr. Grónás Tibor Az oltás díja összevezetett ebek soroltásakor : Ft./ ebenként. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik, és egyidejűleg kombinált védőoltás is kérhető. Aki már rendelkezik kamarai oltási igazolvánnyal illetve állatútlevéllel feltétlenül hozza magával az oltásra,mert az oltási igazolvány pótlása, új igazolvány kiadása Ft. A rendelőben és a háznál történő szolgáltatás ezen összeg felett külön térítésköteles. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után! Az oltatlan ebeket a hivatal veszélyes ebbé nyilvánítja és tartását meg is tilthatja. A kerületi főállatorvos Ft bírságot szab ki ebmarás esetén az oltatlan eb gazdájára. Polgármesteri Hivatal Szentmártonkáta VW IV. Golf típusú személygépkocsi Nagykáta irányából a 31-es főúton közlekedett Tápiószecső felé, lakott területen belül. Haladása során, Szentmártonkáta terültére belépve, eddig ismeretlen okból áttért a menetiránya szerinti bal forgalmi sávba, ahol járműve bal elejével nekiütközött a 31-es főúton Tápiószecső irányából Nagykáta felé közlekedő Mercedes típusú tűzoltó tehergépkocsi bal első kerekének, ami ennek következtében kitört. A baleset során a tűzoltóautó sofőrje elvesztette uralmát járműve felett és menetiránya szerinti baloldalon lehaladt az úttestről és az út melletti vízelvezető árokba hajtott. A balesetet okozó személygépkocsi megpördült és menetiránya szerinti jobb útpadkán állt meg Nagykáta irányába nézve. A baleset során egy tűzoltó súlyosan, hárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. Őket a budapesti Honvéd Kórházba szállították az OMSZ munkatársai. A 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedő személygépkocsi sofőrjét és utasát pedig a jászberényi Erzsébet Kórházba szállították további vizsgálat céljából. Nagykáta Rk. Szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik szeretett Édesapánk Nagy Ernő temetésén részt vettek, és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

7 2012. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 KULTURÁLIS HÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Református iskolánk eseménydús első félévéről a diákönkormányzat Zsebcsillag diákújságjában is beszámolókat olvashattak. Köszönjük az újság támogatására szánt adományaikat! Tanulóink sikeresen zárták a 2011/2012-es tanév I. félévét. 8. osztályosainknak, akik a felkészítő foglalkozásokon kitartóan készültek, a mindennapi szorgalmas tanulás meghozta sikerét. Jó eredményeket értek el a központi írásbeli felvételin, aminek egyaránt örül diák és tanár. Január elején áhítat, istentiszteleti alkalomkor tanulóink névadónkról dr. Székely József lelkipásztorról emlékeztek meg. Természetvédelmi délutánon hívtuk fel diákjaink figyelmét a környezetvédelem fontosságára. Iskolánk legkisebbjei házi úszóversenyen mutatták be szüleiknek a tanfolyamon tanultakat. Sakk szakkörös gyerekeink is, bajnoksággal zárták a félévet. 1. hely Irmalós Martin 5.o 2. hely Vass László 5.o 3. hely Csikós Márk 5.o Házi versenyeink eredményei: Szépen-helyesen író verseny alsó tagozaton Farkas Édua 2.o. Fejes Blanka 2.o. Dávid Diána 3.o.Szabó Vivien 4.o. Szépen-helyesen író verseny felső tagozaton 1. Illés Diána 6.o Tasi Dóra 5.o 2. Mikus Rebeka 5.o Horváth Barbara 6.o 3. Keresztesi Katalin 6.o Márai Martina 7.o Kovács Emese 7.o Olvasó szövegértő alsó tagozaton évfolyamonkét 2.o 1. Farkas Édua 3.o 1. Laszip Bálint 2. Fejes Blanka 2. Dávid Diána 3. Bán Johanna 3. Gyarmati Balázs Olvasó szövegértő felső tagozaton évfolyam győztesek 1. Tasi Dóra 5.o. 2. Keresztesi Katalin 6.o 3. Karai Henriett 8.o Angol verseny felső tagozaton 1. Reichert Aletta 6.o. 2. Irmalós Martin 5.o. 3. Tasi Dóra 5.o Csontos Dávid 8.o Scsavniczki Mónika 8.o Logikai Táblajáték verseny felső tagozat 1. Molnár Levente 8.o 2. Nagy Zsolt 6.o 3. Balla András 5.o Külön díj: Korponai Rebeka 7.o Logikai Táblajáték verseny Alsó tagozat 1. Gyarmati Balázs 3.o 2. Mondi Bence 4.o 3. Baranyi Levente 3.o Térségi Kazinczy versenyen Tasi Dóra 5.o, Reichert Aletta 6.o tanulóink képviselték iskolánkat. Februárban már a farsangra készülődünk. Már hagyomány iskolánkban, hogy a leendő első osztályosokat szeretettel várjuk mini-farsangunkra, február 16-án délelőtt, órára. Délután az iskolások búcsúztatják a telet, jelmezes felvonulással, tombolával, süteménnyel, üdítővel, a nagyobbak persze egy kis bulival is. Március elején tovább folytatódik a Nagy Vagy! sportvetélkedő. A református iskola diákjai szülőkkel, tanárokkal együtt HIRDETÉSEK már készülődnek az újabb megmérettetésre. A tavalyi negyedik helyezést, szeretnénk elsőre cserélni. Kérjük, szurkoljanak ismét velünk a TV2 képernyője előtt! Végül néhány közérdekű információ a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek: február 16. Mini farsang de. 10 órakor az óvodásoknak március 12. hétfő. délután 16 óra Szülői értekezlet, szeretettel várunk minden szülőt! március 21. szerda 8-16 óráig Nyílt nap az iskolában március 29. csütörtök 10 óra Interaktív táblás bemutató óra Simonné Bozsik Anikó igazgató Az alapítvány hírei A Szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma hálás szívvel köszöni mindazoknak az adományát, akik adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat! Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák továbbra is alapítványunkat,hogy az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkával egyre színvonalasabb, biztosabb tudást érjünk el, és továbbra is biztosítani tudjuk az első osztályosoknak az úszás oktatását, erdei táborba való utazást! Alapítvány a Székely József Református Iskoláért Adószám: Köszönjük Az alapítvány kuratóriuma FIGYELEM! SÍRKÖVEK, KANDALLÓK (vizes kandallók is), KONYHAPULTOK, ABLAKPÁRKÁNYOK KÓKÁN! AKCIÓ! GRÁNIT SÍRKÖVEK FT-TÓL! A készlet erejéig tavalyi áron! Jöjjön el, nézze meg széles kínálatunkat! Hunyadi György Kóka, Táncsics Mihály u. 22. Tel.: 29/ , 06-20/ Web: Szentmártonkátai lakos eltartási szerződést kötne idős személlyel. Érdeklődni.:

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február Szuri-Káta Állatorvosi Rendelő Nyitás : Szentmártonkáta Petőfi S. u. 26. Nyitva tartás: Kedd, Csütörtök: Szombat: Egyéb időpontban telefonos bejelentkezés szükséges. Dr. Héjja Imre: Március 8. és március 17.-e között veszettség oltási akciót tartunk: Az oltás a féreghajtással, regisztrációval együtt 3600 Ft helyett csak 3000 Ft-ba kerül!!! Mikrochip beültetés ára : 3500 Ft Kutya vakcinázási áraink: Parvo vírusos bélgyulladás elleni védőoltás: 3300 Ft Kombinált védőoltás (parvo, szopornyica, fertőző májgyulladás, parainfluenza, fertőző laringotracheitis, leptospirosis) : 3800 Ft Veszettség-kombinált védőoltás egyben: 6000 Ft Corona vírusos hasmenés elleni védőoltás: 3000 Ft Lyme-kór(kullancs által terjesztett betegség) elleni védőoltás: 5500 Ft Bőrgombásodás elleni védőoltás: 5500 Ft Macska vakcinázási áraink: Kombinált védőoltás (panleukopenia, herpesz- és calicivírusok): Macska Leukózis(leukémia) elleni védőoltás: FIP elleni védőoltás(fertőző hashártyagyulladás): Veszettség-kombinált védőoltás egyben: 3000 Ft 3500Ft 4500Ft 6000 Ft Szuka Kan <15 kg kg kg >40 kg Műtéti áraink: Nőstény macska ivartalanítása: 9500 Ft Kandúr macska ivartalanítása:5500 Ft Kutya ivartalanítási árak* *az árak tartalmazzák az altatás, infúzió, műtéti gallér, varratszedés költségét is! Felelős kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelős szerkesztő: Szerkesztőbizottság - Engedélyszám:571/ Megjelenik: 1800 példányban

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: TAJ száma: Lakóhelye: Tartózkodási helye: (amennyiben nem azonos a lakóhelyével) Családi állapota: Adószáma:

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-15/2015. Sorszám: 3. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 23. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Füredi János sk. polgármester dr. Fazekas

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben