E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 371-1/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról Budapest, február

2 2 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) I./3. pontja elrendeli a Fogyasztóvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) létrehozását egy hatékonyabb érdekegyeztetés biztosítása céljából. Az előterjesztés e feladat végrehajtását célozza. Az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt Korm. határozat-tervezet értelmében a Tanács a jelenlegi kétoldalú helyett az érdekelt szakmai szervezetekkel kiegészített, háromoldalú érdekegyeztetést valósít majd meg. A Tanács létrehozásával egyidejűleg a fogyasztóvédelmi szabályozás korszerűsítésének koncepciójáról, valamint az azzal kapcsolatos további feladatokról szóló 2145/1996. (VI. 13.) Korm. határozat 9. pontja alapján létrejött társadalmi szervezetek és közigazgatási szervek delegáltjaiból álló, közel 40 tagot számláló Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testület (a továbbiakban: FTT) megszűnik, tevékenységét a továbbiakban a szélesebb feladatkörű, többszintű és többoldalú Tanács látja el. A FTT ügyrendjét a 6/1996. (IKK.13.) IKM utasítás szabályozta, amely azonban a 11/2003. (IV. 2.) GKM utasítással hatályon kívül helyezésre került, ezt követően az FTT csupán az általa meghatározott belső ügyrend alapján folytatja tevékenységét. A kormányzati feladatmegosztás átalakítását követően az FTT működtetése a 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. (8) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörébe került. Az FTT megszüntetése és a Tanács létrehozása így a Szociális és Munkaügyi Minisztérium statútum-rendeletének módosítását is igényli, amelyet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz. A Tanács alapvetően konzultációs, véleményezési és javaslattételi joggal bír majd a koncepcionális és jogalkotási kérdésekben, elsősorban a fogyasztóvédelmi politika fő irányait meghatározó, valamint a fogyasztóvédelem társadalmasításával összegfüggő elsődleges feladatok megfogalmazása terén. A Tanács kormányzati oldalának tagjai a fogyasztóvédelem területén feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztériumok képviselői, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal (mint autonóm államigazgatási szerv) képviselője lesznek. A civil oldal tagjai a maguk közül delegált, illetve a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által felkért fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek elnökei, továbbá az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának képviselője. A szakmai oldal

3 3 tagjai pedig a gazdasági kamarák, a fogyasztóvédelmi területen jelentős tevékenységet kifejtő szakmai kamarák képviselői, az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek delegáltjai és az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának képviselője. Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói, illetve munkáltatói oldalának a Fogyasztóvédelmi Tanácsban való részvételét az indokolja, hogy a munka világának szereplői egyben fontos résztvevői a fogyasztás világának, a fogyasztóvédelmi politika megvalósításának és a fogyasztóvédelem társadalmasításának. A szakszervezetek képzési- és jogsegélyszolgálati tevékenységük fogyasztóvédelmi tárgyú kibővítésével fontos szerepet tölthetnek be a fogyasztóvédelem társadalmasításában, a tudatos fogyasztóvá válás elősegítésében, illetve panaszügyekben való jogi segítségnyújtásban. A Fogyasztóvédelmi Tanácsban való részvételükkel a fogyasztóvédelmi politikai és a munkavállalói érdekek összehangolását képviselhetik. A munkáltatói érdekvédelmi képviseletek saját szervezeteik felkészítésével jelentős hatást fejthetnek ki a tisztességes piaci magatartás követelményeinek betartására, a fogyasztóbarát termék, a fogyasztóbarát szolgáltatás pályázati rendszerének sikeres megvalósítására, a békéltető testületek munkájának fejlesztésére. A Fogyasztóvédelmi Tanácsban való részvételükkel a fogyasztóvédelmi politika és a munkáltatói érdekek összehangolását képviselhetik. A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látja el. II. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés összhangban van a Kormány Új Magyarország című programja Igazságos Köztársaság témakörében kifejtett, Védelem a fogyasztóknak című fejezetével. III. Előzmények A Korm. határozat I./3. pontja elrendelte a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozását. IV. Várható szakmai hatások A Tanács felállításával lehetőség nyílik a fogyasztóvédelmet érintő kormányzati feladatok hatékonyabb ellátására, az egyes fogyasztóvédelmi területek eltérő sajátosságainak megjelenítésére, a speciális szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítésére.

4 4 A Tanács fő feladata a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok tevékenységének értékelése, a fogyasztóvédelmi tartalmú, koncepcionális elképzelések véleményezése, javaslatok előterjesztése és megvitatása; a fogyasztókat érintő jogszabálytervezetek véleményezése, jogszabály-módosítás kezdeményezése; a stratégiai döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése; illetve a fogyasztói vitarendezés alapvető kérdéseiről, valamint a fogyasztói tájékoztatással, oktatással, képzéssel összefüggő koncepciókról történő véleménynyilvánítás lesz. Ily módon lehetőség nyílik arra, hogy a tripartit fórum a Kormány valamennyi, a fogyasztóvédelemmel összefüggő döntését érdemben befolyásolja. V-VI. Várható gazdasági, társadalmi hatások A kormányzati fogyasztóvédelmi politika, a fogyasztói érdekek és a szakmai teljesíthetőség összehangolása céljából a jogalkotási és jogalkalmazási folyamatban egy az FTT-hez képest szélesebb körben működő, új típusú érdekegyeztetési mechanizmus jön létre. A Tanács Ágazati Szakkollégiumokat működtethet, így lehetőség nyílik a Tanács hatáskörébe tartozó kérdések ágazati szempontok szerint történő vizsgálatára és az ágazati érdekérvényesítésre. A regionális fogyasztóvédelmi fórumok létrehozása pedig biztosítja a helyi szintű fogyasztóvédelmi problémák megvitatását. A tripartit érdekegyeztető fórum létrehozásával és a több szintű egyeztetés lehetőségének bevezetésével a fogyasztóvédelem területén egyedülálló módon egy olyan új fórum kialakítására nyílik lehetőség, amelyben érvényesül a reprezentativitás elve, azaz mindhárom oldal részéről mindazon szereplők részt vesznek a Tanács munkájában, amelyek a fogyasztóvédelem alakulására jelentős hatással, befolyással bírnak. Az előterjesztés elfogadása költségvetési többlettámogatást nem igényel, mivel a Tanács a jelenleg működő FTT-t váltja fel. Az FTT évente átlag két alkalommal ülésezett, alkalmanként Ft-os költséggel. A jelenlegi taglétszám nem növekszik jelentősen, a tagok tiszteletdíjra és költségtérítésre a jövőben sem lesznek jogosultak, a megnövekedett ülésszám (előreláthatólag évente 4-6 ülés) nem eredményez jelentős költségnövekedést. Az országos érdekegyeztetés fórumának működtetése a jövőben is a Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségére fog történni. A titkársági teendőket a szociális és munkaügyi miniszter által kijelölt személy látja majd el. VII. Az Európai Unió jogával való összeegyeztethetőség Az előterjesztés közvetlenül nem kapcsolódik európai uniós jogi aktushoz.

5 5 VIII. Kapcsolódások Az előterjesztés más folyamatban lévő előterjesztéshez nem kapcsolódik.

6 6 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról szóló kormány-előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés a) 1. számú mellékletét képező kormányhatározat-tervezetnek a Kormány határozataként a Magyar Közlönyben történő közzétételét, továbbá b) a 2. számú mellékletét képező kormányrendelet-tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

7 7 1. számú melléklet a 371-1/2008-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány 1.../2008. (...) Korm. h a t á r o z a t a a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról 1. A Kormány a fogyasztóvédelmet érintő kormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, a kormányzati fogyasztóvédelmi politika, a fogyasztói érdekek és a szakmai teljesíthetőség összehangolására, a területi érdekek megjelenítésére, továbbá figyelemmel az egyes fogyasztóvédelmi területek eltérő sajátosságaira a speciális szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítésére Fogyasztóvédelmi Tanácsot hoz létre. 2. A Fogyasztóvédelmi Tanács a Kormány fogyasztóvédelemmel összefüggő döntéseit előkészítő konzultatív, véleményező, javaslattevő, érdekegyeztető fórum. 3. A Tanács feladatkörében a) évente megvitatja és értékeli a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok ellenőrzési tevékenységéről és annak eredményességéről szóló beszámolóit; b) jogszabályalkotást, jogszabály-módosításokat kezdeményez a fogyasztói jogok, fogyasztói érdekek érvényesítése, illetve védelme érdekében; c) javaslatot tesz a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának, illetve cselekvési programjának tartalmára, egyes országos ellenőrzési és vizsgálati programok lefolytatására, továbbá a fogyasztókat érintő egyéb döntésekre, programokra; d) véleményt nyilvánít a Kormány fogyasztóvédelmi politikájáról, illetve cselekvési programjáról, a fogyasztókat érintő jelentősebb szabályozási javaslatokról, jelentésekről, a fogyasztói tájékoztatással, oktatással, képzéssel összefüggő koncepciókról, valamint a fogyasztói vitarendezés alapvető kérdéseiről; e) figyelemmel kíséri a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának és cselekvési programjának végrehajtását. 4. A Tanács elnöke a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter). A Tanács titkára a miniszter által kijelölt személy. A Tanács további tagjai: a) a kormányzati oldal részéről

8 8 aa) az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, továbbá a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) egy-egy képviselője, ab) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) főigazgatója, ac) a Gazdasági Versenyhivatal képviselője; b) a civil oldal részéről ba) a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek által maguk közül delegált hat szervezet elnöke, bb) a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek közül a miniszter által felkért öt szervezet elnöke, bc) az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának képviselője; c) a szakmai oldal részéről ca) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Agrárkamara egy-egy képviselője, cb) a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara egy-egy képviselője, cc) az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek által maguk közül delegált öt szervezet képviselője, cd) az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának képviselője. 5. A Tanács társelnöke az elnök által a civil oldal képviselői közül felkért tanácstag. 6. A 4. pont ba) és bb) alpontja alkalmazásában fogyasztóvédelmi társadalmi szervezet az a szervezet, amely a) a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény értelmében fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetnek minősül, és b) a delegálás, illetve a felkérés időpontját megelőző három éves időtartam alatt pályázati úton központi költségvetési támogatásban részesült fogyasztóvédelmi feladatok ellátása céljából; továbbá c) minden régióban tagszervezettel rendelkezik, valamint fogyasztóvédelmi tanácsadó irodákat, illetve klubokat működtet, vagy a fogyasztóvédelem egy-egy kiemelt területével kapcsolatos fogyasztóvédelmi tevékenységet végez. 7. A miniszter a delegált szervezetek megbízatásának lejárta előtt legalább hatvan nappal közleményt tesz közzé, amelyben felhívja a 4. pont ba), illetve cc) alpontja szerint delegálásra jogosult szervezeteket, hogy a delegálási igény bejelentése céljából a közlemény megjelenésétől számított harminc napon belül jelentkezzenek be a Tanács titkárságán.

9 9 8. A Tanács titkára kitűzi a 7. pont szerint bejelentkezett szervezetek Tanácsba történő delegálásának időpontját és biztosítja a lebonyolításhoz szükséges tárgyi feltételeket. A delegálásról jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell a jelenléti ívet. 9. Amennyiben az érvényes bejelentkezések nem kellő száma miatt, illetőleg egyéb, a delegálásra jogosultak részéről felmerült okból a delegálást nem lehet megtartani, vagy az nem, vagy csak részben vezet eredményre, a tagokat a miniszter kéri fel a bejelentkezett szervezetek köréből. A delegált, illetve felkért szervezetek megbízatása három évre szól. 10. A Tanács tagjait és ülésének egyéb résztvevőit díjazás és költségtérítés nem illeti meg. 11. A Tanács ügyrendjében állandó vagy eseti jelleggel az egyes ágazatok területén az ágazat irányításáért felelős minisztérium szakállamtitkára által vezetett Ágazati Szakkollégiumokat (a továbbiakban: Szakkollégium) hozhat létre. 12. A Tanács és Szakkollégiumai működésével kapcsolatos titkársági teendőket a minisztérium látja el. 13. A Tanács az általa meghatározott ügyrend és munkaterv szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. 14. A Tanács névsorát, ügyrendjét, munkatervét, valamint üléseinek jegyzőkönyvét a minisztérium honlapján közzé kell tenni. 15. Az NFH regionális szervének vezetője az érintett szakmai és civil szervezetek, valamint hatóságok kezdeményezésére és bevonásával regionális fogyasztóvédelmi fórumot hívhat össze. 16. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba. 17. A Tanácsot első alkalommal június 30-áig kell megalakítani a 7-9. pontok értelemszerű alkalmazásával azzal, hogy a 7. pont szerinti közleményt május 15-éig kell közzétenni.

10 10 2. számú melléklet a 371-1/2008-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány.../2008. (...) Korm. r e n d e l e t e a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. -a (8) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [ a miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége körében működteti] ab) a Fogyasztóvédelmi Tanácsot; 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti.

11 11 Az előterjesztés szöveges része A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) I./3. pontjában a Kormány arról döntött, hogy a hatékonyabb érdekegyeztetés biztosítása céljából tripartit fórumként létre kell hozni a Fogyasztóvédelmi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács). A kormányzati szándékok, a fogyasztói érdekek és a szakmai teljesíthetőség összehangolása végett szükséges a jelenleg érdekegyeztetési fórumként működő Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testülethez képest szélesebb körű, többszintű és többoldalú érdekegyeztetési mechanizmus kidolgozása. A Korm. határozat-tervezet értelmében a Tanács a jelenlegi kétoldalú helyett az érdekelt szervezetekkel kiegészített, háromoldalú érdekegyeztetést valósít majd meg. Az Ágazati Szakkollégiumok létrehozásának lehetősége figyelemmel az egyes fogyasztóvédelmi területek specializálódására a speciális szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítését teszi lehetővé, a regionális fogyasztóvédelmi fórumok összehívásának lehetősége pedig a területi érdekek megjelenítésére ad módot. Az elérni kívánt cél az, hogy a kormányzati szintű döntéshozatalban résztvevők, a fogyasztóvédelmi jogkörrel eljáró hatóságok, a társadalmi szervezetek képviselői, illetőleg a jogszabályok betartására kötelezettek valódi és működő konzultációs lehetőséget kapjanak a koncepcionális kérdésekben, a jogszabályok megalkotásának folyamatában és a stratégiai jellegű jogalkalmazási kérdésekben egyaránt. A Tanács alapvetően konzultációs, véleményezési és javaslattételi joggal bír majd a koncepcionális és jogalkotási kérdésekben, elsősorban a fogyasztóvédelmi politika fő irányait meghatározó, valamint a fogyasztóvédelem társadalmasításával összegfüggő elsődleges feladatok megfogalmazása terén. Az országos érdekegyeztetés tripartit fórumaként működő Tanács elsődleges feladata fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok tevékenységének értékelése, a fogyasztóvédelmi tartalmú, koncepcionális elképzelések véleményezése, javaslatok előterjesztése és megvitatása; a fogyasztókat érintő jogszabálytervezetek véleményezése, jogszabály-módosítás kezdeményezése; a stratégiai döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése; véleménynyilvánítás a fogyasztói vitarendezés alapvető kérdéseiről, valamint a fogyasztói tájékoztatással, oktatással, képzéssel összefüggő koncepciókról.

12 12 A Tanács tagjainak kiválasztásánál érvényesül a reprezentativitás elve, azaz mindhárom oldal részéről mindazon szereplők részt vesznek a Tanács munkájában, amelyek a fogyasztóvédelem alakulására jelentős hatással, befolyással bírnak. A kormányzati oldal tagjai a fogyasztóvédelem területén feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztériumok képviselői, illetve az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal (mint autonóm államigazgatási szerv) képviselője lesznek. A civil oldal tagjai a maguk között delegált, illetve a miniszter által felkért fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek elnökei, és az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának képviselője. A szakmai oldal tagjai pedig a gazdasági kamarák, a fogyasztóvédelmi területen jelentős tevékenységet kifejtő szakmai kamarák képviselői, az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek delegáltjai és az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának (mint a nagyobb gazdálkodó szervezetek képviseletét ellátó fórumnak) a képviselője. Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói, illetve munkáltatói oldalának a Fogyasztóvédelmi Tanácsban való részvételét az indokolja, hogy a munka világának szereplői egyben fontos résztvevői a fogyasztás világának, a fogyasztóvédelmi politika megvalósításának, és a fogyasztóvédelem társadalmasításának. A szakszervezetek hagyományosan jelentős oktatási-, képzési tevékenységet folytatnak, tagságukat messze meghaladó számú munkavállaló felkészítését végzik. Az országot lefedő jogsegélyszolgálati tevékenységüket az országos és az ágazati szakszervezetek tagságuk mellett a nem szakszervezeti tagok számára is biztosítják. Képzési- és jogsegélyszolgálati tevékenységük fogyasztóvédelmi tárgyú kibővítésével fontos szerepet tölthetnek be a fogyasztóvédelem társadalmasításában, a tudatos fogyasztóvá válás elősegítésében, illetve panaszügyekben való jogi segítségnyújtásban. A Fogyasztóvédelmi Tanácsban való részvételükkel a fogyasztóvédelmi politikai és a munkavállalói érdekek összehangolását képviselhetik. A munkáltatói érdekvédelmi képviseletek saját szervezeteik felkészítésével jelentős hatást fejthetnek ki a tisztességes piaci magatartás követelményeinek betartására, a fogyasztóbarát termék, a fogyasztóbarát szolgáltatás pályázati rendszerének sikeres megvalósítására, a békéltető testületek munkájának fejlesztésére. A Fogyasztóvédelmi Tanácsban való részvételükkel a fogyasztóvédelmi politika és a munkáltatói érdekek összehangolását képviselhetik. A Tanács Ágazati Szakkollégiumokat működtethet, így lehetőség nyílik a Tanács hatáskörébe tartozó kérdések ágazati szempontok szerint történő vizsgálatára és az ágazati érdekérvényesítésre. A regionális fogyasztóvédelmi fórumok létrehozása pedig biztosítja a helyi szintű fogyasztóvédelmi problémák megvitatását. Tekintettel arra, hogy a Tanács létrehozásával egyidejűleg a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testület megszűnik, a szociális és munkaügyi miniszter feladat és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. (8) bekezdését is módosítani kell.

13 13 Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, február Dr. Lamperth Mónika

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.880-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek kormányzati szervezetalakítással összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.945-1/2007-SZMM ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról Budapest, 2007. november

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 21. (1) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 6162-1/2006. TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról hatályos: 2014.04.25 2014.11.02. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ÜGYRENDJE (TERVEZET)

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ÜGYRENDJE (TERVEZET) A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ÜGYRENDJE (TERVEZET) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.. alapján a szociális ágazatban a munkaügyi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/19/3/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről Budapest, 2006. március 2 E G Y E Z

Részletesebben

Erős fogyasztóvédelem lépésről lépésre

Erős fogyasztóvédelem lépésről lépésre Erős fogyasztóvédelem lépésről lépésre eredmények és feladatok a Kormány 2007-2010 közötti időszakra szóló fogyasztóvédelmi cselekvési programjának tükrében 2009.09.17. Dr. Horváth Sándor Főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány "Az 1992. évi LXIII. tv. 19/A. (1) bek. alapján NEM NYILVÁNOS 2006. december 1-jétől 10 évig." T E R V E Z E T ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2011. ( ) NEFMI rendelete az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról,

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE RFKB tagjai: Delegáló szervezet fő OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkáltatói szervezetek 9 OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkavállalói szervezetek 6

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 2255-1/2008-SZMM Előterjesztés a Kormány részére az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások hazai felhasználásáról Budapest, 2008.

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje 92-550-515 / Fax: 92-550-525 ZMKIK. 8900. Zalaegerszeg, Petőfi S.u.24. e-mail: zmkik@zmkik.hu A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozatának Ügyrendje 2016. 1 A gazdasági kamarákról szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 11/2017. (II. 14.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről A Veszprém Megyei

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Előterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésére

Előterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 22-i ülésére Előterjesztés 1. 2015. január 22-i ülésére Tárgy: /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztést

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (.) IRM rendelete az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület, valamint a Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület szervezetéről

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 24.091-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 11.779-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület november 13-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület november 13-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/570- /2014. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s

Részletesebben

A Kormány. a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról

A Kormány. a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról A Kormány / ( ) Korm. rendelete a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. (1) bekezdés

Részletesebben

Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról

Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Dr Faragó Péter polgármester Készítette: Kertészné Tátrai Zsuzsanna adóügyi ügyintéző A Miniszterelnökség

Részletesebben

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje 1. A KTB célja: A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (továbbiakban:ktb) munkájának a célja az Új Magyarország

Részletesebben