Megmérettünk az Utazás Kiállításon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megmérettünk az Utazás Kiállításon"

Átírás

1 XIII. évfolyam 3. szám 2010 március NAGYT ARC SA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA Megmérettünk az Utazás Kiállításon Találkozás a bajnokkal Találkozás a bajnokkal A Vállalkozói Klub idei első vendége Erdei Zsolt, azaz Madár, többszörös ökölvívó világbajnok volt. A Táncsics Mihály Művelődési Házban rendezett találkozón a bajnokkal Ősz Gyula, az egyesület elnöke beszélgetett.

2 Március Ünnepi istentisztelet kor az evangélikus templomban - Program a Petőfi szobornál: Iskolások műsora Dócs István szavalata Koszorúzás Ünnepi beszédet mond: Győri Péter polgármester

3 közéleti magazin ÖNKORMÁNYZAT 3 Elfogadta a testület a költségvetést Lapzártánk estéjén, március 8-án Nagytarcsa képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a település évi költségvetését. Mindent összevetve a teljes testület negyedik, a bizottságok sokadik alkalommal tárgyalták a rendelet tervezetét. Érthető, hiszen a döntés a rendkívül szűkös források ismeretében különlegesen nagy felelősséget igényelt. A részletekről lapunk következő számában tájékoztatjuk majd olvasóinkat. Nagytarcsán a Kistérségi Tanács Nagytarcsán tartotta legutóbbi kihelyezett ülését a Gödöllői Kistérség Társulási tanácsa, dr. Gémesi György elnökletével. A résztvevőket elsőként a rendezvénynek otthont adó Nagytarcsáért 21 Vállalkozók Közhasznú Egyesülete nevében Ősz Gyula elnök tájékoztatta, majd Györi Péter, a vendéglátó település polgármestere mutatta be polgármester társainak Nagytarcsa múltját és jelenét. A következőkben a kistérség önkormányzati vezetői megvitatták és elfogadták a társulás évi szakmai beszámolóját, a múlt évi költségvetés módosítására tett indítványt, a évi költségvetést, valamint az idei munkatervet. A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás már decemberi, zsámboki ülésén döntött arról, hogy az elmúlt évi pozitív tapasztalatok alapján 2010-ben is meg kívánja szervezni a Kistérségi Egészségügyi Napokat. A közreműködő szakmai szervezet kiválasztására a kistérségi tanács elnöke nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé. A beérkezett két ajánlattévő közül az elmúlt évi egészségnapokat, és több hasonló helyi rendezvényt lebonyolító cég nyerte el a társulás bizalmát. A konkrét helyszínekről és időpontokról később döntenek. Szintén a decemberi ülésen került elfogadásra a kistérségi sport- és szabad idős stratégia. Ennek alapján szakemberek kidolgozták az idei évre vonatkozó cselekvési tervet, amelyet a társulási tanács egyhangólag elfogadott. A nagytarcsai rendezvényen bemutatkozott a Magyar Kerékpár Szövetség, jelezve, hogy szívesen rendeznének egy olyan országos versenyt, amely a gödöllői kistérség valamennyi települését érintené, s ebbe a helybeli amatőr kerékpárosok is bekapcsolódhatnának. A rendezvényre eljöttek a GAK Nonprofit Kft. képviselői is, akik a kistérségi foglalkoztatási paktumról tájékoztatták az ülés résztvevőit. ZS. I.

4 4 TÖRTÉNELEM NAGYT ARC SA A szabadságharc 162. évfordulóján Minden bizonnyal a magyar történelem széles spektrumának legszebb ünnepe a függetlenségi harcunk évfordulója. Idén márciusiban 162 éve, hogy a felvilágosult értelmiségi társadalom kezdeményezésére új lét, egy szebb jövő reményében megvívta szabadságharcát a nemzet. Ennek a két esztendőnek, csodálatos történései voltak, melyek a falunkhoz, földrajzi környezetünkhöz fűződő eseményeket is takarnak. A Tavaszi Hadjárat a honvéd sereg 1849 tavaszán folytatott hadi cselekményeinek, csatáinak sorozata mely kápolnai vereségünktől Buda visszafoglalásáig datálható. Hatvannál, Tápióbicskén majd Isaszegen vívott csatáink győzelemmel zárultak. Itt jegyezném meg, hogy a szomszédos Isaszegen minden évben látványos haditorna rekonstruálja az akkori történéseket, több száz katonai hagyományőr közreműködésével. Érdemes lesz idén is ellátogatni a rendezvényre. Tehát a visszavonuló császári csapatok Nagytarcsa, Cinkota, Rákos irányában mozogtak. Görgei tábornok a fősereggel északnak indult, hogy haditerve szerint megközelítse, majd Vác-Nagysallón keresztül elfoglalja Komáromot, és itt aratott győzelmei után térjen Buda visszafoglalására. Szerette volna megkímélni Pestet a harcoktól, a vértől. Belátta, hogy a város utcáin háztömbről-háztömbre, csak óriási veszteségek árán lenne képes sikeres harcot vívni. Április 7-én Gödöllőn találkozott Kossuth-tal, akit nagyon nehezen tudott meggyőzni tervének ésszerűségéről, végül hosszú vita után a kormányzó áldását adta a haditervre. Mindennek hátterét Aulich és Asbóth ezredesek voltak hivatottak biztosítani, a 2- ik egyesített hadtest vezetőiként. Aulichnak és csapataiknak jutott az az erő feletti feladat, hogy a szemben álló császáriakkal elhitessék, bizony itt Nagytarcsa, Kerepes, Pécel, Rákos vonalában a teljes magyar honvédsereg áll felsorakozva, és vakmerő elszántsággal felkészült Pest visszafoglalására. Munkájukat, harci tevékenységüket olyannyira kifogástalanul végezték, hogy Jelacic Bán, aki egyébiránt kitűnő katona és stratéga volt, tíz napon keresztül ezt gyanakvás nélkül el is hitte. A történelemben rákosmezejei, cinkotai csatározások néven került be ez a két hét. Akkor az idei évhez hasonlóan április elejére esett húsvét, 8-án, az isaszegi ütközet másodnapján vasárnap, valamint hétfőn vonultak át a csapatok Nagytarcsán (akkor még Csíktarcsán). Molnár Lajos helyrajzkutató munkái során kitért a negyvennyolcas eseményekre a falut érintően, mint például az előző őszön bevonult 58 nemzetőrre, 6 honvédre, de a húsvéti hagyománykörrel és az átvonuló huszárcsapatokkal kapcsolatosan nem maradt fönn adat. Az biztos, hogy a 2. hadtest itt állomásozott, Cinkotán, a evangélikus templom mellett volt a főhadiszállásuk, Asbóth gyaloghadosztálya a Szilas Patak mentén tartott fönn őrvonalat. Jelacic a Szolnoki vasútvonalat biztosította és ott foglalt harcállást. Konkrétan a tüzérdandár táborhelye a Cinkota feletti dombon volt berendezve. A térségünkben történt kisebb összecsapások közül a legjelentősebb április 16-án zajlott le. A helyszín a falu alatti ligetes fás terület, a hozzá kapcsolódó patakmeder és annak vonala volt. A tüzércsapatok szerették volna kipuhatolni az ellenség erejét (nem elhanyagolható, hogy ekkor már három napja tétlenül pihentek, a tétlenség pedig a katona legnagyobb ellensége). A Dom Miguelek (I. Mihály Portugál Király nevét viselő gyalogezred) rohammal kikergették a kertek fáihoz, árkaiba bújt ellenséges vadászokat, miközben a tüzérség támogatta őket 6 fontos ágyúival. A harci helyzet komolyságául szolgáljon a szemtanú leírása Nagyobb tűzben, vagyis álgyú és puskagolyó záporban már nem lehettünk, mint ott voltunk. Oly sűrűn jöttek az ellen 6 fontos golyói 's pattantyúi, hogy nem is lehetett se jobbra, se balra előrehajolni csak meg kellett a magyarok istenében bízva állani. Kitartásuk és hősiességük eredményeképpen a malmon túlra verték az ellenséget, elfoglalták a malmot, elzsákmányolták az ellenfél ágyúit, és győzelmet arattak felettük. Molnár tanár úrral folytatott konzultációnk során, tisztáztuk, hogy a valamikori malom a régi patakmeder, ma M0 elé eső részénél helyezkedett el. Ezt igazolja egy 1860-as katonai térkép, ami a 700 éves Nagytarcsa könyvben fellelhető. Április közepéig tartottak a csatározások, ekkor a császáriak elkezdtek visszavonulni Buda irányába. Pestről a nép ünnepelve, kocsin, gyalog, lóháton jött köszönteni a huszárokat, akiket élelemmel, koszorúkkal halmoztak el. Források szerint polgári zenészek is érkeztek a táborba és vígadott a felszabadult pesti polgárság SZULÁGYI TIBOR A Tavaszi Emlékhadjárat isaszegi eseményei Április Állj be pajtás katonának! játékos, táncos programok gyermekeknek Damjanich egykori táborának helyszínén Emlékest és koszorúzás Fáklyás felvonulás a Kőkereszttől a református templomhoz Koszorúzás és megemlékezés a református templomnál Április 6. Isaszegi Történelmi Napok Isaszegi csata emléknapja: eredeti viseletbe öltözött katonai gyalogos, lovas és népi hagyományőrzők százainak felvonulása a Városházától a Szoborhegyig. Csatabemutató. Egész napos programkínálat, vásárosok, kézművesek, vendéglátás! Gyalogsági és tüzérségi bemutató a Gábor Dénes Oktató Központ udvarán. Huszátábor-bemutató Magyar-lengyel baráti találkozó - kopjafa-avatás Koszorúzás (Helytörténeti gyűjtemény) Ünnepi megemlékezés és koszorúzás (Katonapallag) Térzene és koszorúzás a Városházánál Zenés díszfelvonulás a Szoborhegyhez Szoborhegy alatti szabadtér: Népi forgatag néptáncbemutató I. rész Gyermekelőadás Népi forgatag néptáncbemutató II.rész Díszszemle és csatabemutató Koszorúzás a Szoborhegyen - Beszéd: Hatvani Miklós polgármester

5 közél et i magazi n OKTATÁS 5 A évi országos kompetenciamérés eredményei a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában Az országos mérési feladatok keretében kell rendszeresen mérni, értékelni a nevelési oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, különösen az alapkészségek, képességek fejlődését. Az országos mérés-értékelés keretei között minden évben mérni kell a negyedik, a hatodik és a nyolcadik évfolyamon, valamennyi tanuló tekintetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését. Minden iskolában májusban megtörténik az országos mérés, majd a következő évben készül el az összesített értékelés, intézményi szintű adatokra lebontva. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által készült táblázatok nagyon szemléletesek és részletesek. Azokat a táblázatokat emeltem ki, amelyek mindenki számára érthetőek és egyértelműen tükrözik az iskolában folyó oktató-nevelő munka magas színvonalát. TÓTHNÉ SERES KATALIN IGAZGATÓ Nyolcadik évfolyam matematika Nyolcadik évfolyam szövegértés Hatodik évfolyam matematika Hatodik évfolyam szövegértés

6 6 ÜNNEP NAGYT ARC SA Megmérettünk az Utazás K Korábbi lapszámunkban már hírt adtunk róla, hogy 2010-ben Nagytarcsa ad otthont az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Egyházi és Világi Borok Versenyének. Nem ez az egyetlen magyarázata, de feltétlenül hozzájárult, hogy a falu vállalta a megmérettetést a március 5-7 között megrendezett Utazás Kiállításon. A Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesülettel közös standon nemcsak a színes prospektusok kínálták Nagytarcsát, hanem a hagyományos viselet szemet gyönyörködtető motívumai is. A látogatók ámulva nézték, hogyan születnek a minták a varrógép alatt. A szerencsésebbek pedig tanúi lehettek a D pavilon nagyszínpadánál a Nagytarcsai Néptánccsoport bemutatójának is. A kiállításon való részvétel az önkormányzat anyagi áldozatvállalásának és sok magánember, civil szervezet önzetlen munkájának, aktív részvételének is köszönhető.

7 közél et i magazi n iállításon Mindezek után lássuk, milyen programokkal készül Nagytarcsa az Egyházi és Világi Borok Versenyére, amelynek időpontja július Megszervezik a bor és a kultúra lovagjainak nemzetközi találkozóját, és ott lesz a Fejedelmi Pékek Rendje is. A rendezvény első napján a Millenniumi emlékmű és a Templomkert környékén térzenével, huszárfelvonulással kezdődik a program. Délelőtt a kultúra és bor lovagjai mutatkoznak be, de lesz friss pékáru, vad-, hal- és hagyományos ételek fesztiválja, ehhez kapcsolódóan pedig főzőverseny is. Délután kulturális műsor a nagyszínpadon, este pedig utcabál. Másnap ökumenikus istentisztelethez vonulnak fel a résztvevők, de lesz borszentelés és lovagavatás is. Délben a borverseny és a főzőverseny eredményhirdetésére kerül sor, végül ünnepi ebéd zárja a kétnapos programot a Táncsics Mihály Művelődési Házban. V. K. Z. Február 20-án rendezte hagyományos jelmezes, batyus farsangi bálját a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete. A zsúfolásig megtelt nagyteremben a jelmezbemutatót most is az unokák kezdték, akik egyre bátrabban mozogtak a felnőttek társaságában. A színvonalas és látványos jelmezes bevonulás több meglepetést is tartogatott. A kéményseprő, az apáca és az erkölcsére vigyázó atya, a boszorkányok különböző változatai, Piroska és a farkas, a bohóc család és több jelmez után az ismert Besenyő család Istvánja és Margitja, valamint a szerencsemalac üde színfoltja volt az estnek. A húsz jelmezes nagy közönségsikert aratva nyitotta meg a bált. A batyuban hozott enni- és innivaló elfogyasztása után az egyszemélyes Kocsán Pista zenekar ritmusára vidám mulatság kezdődött. ÜNNEP 7 Jelmezbál A közönség már nagyon várta a hagyományos műsort, amit most a nagytarcsai APRICSÓKA együttes adott elő. A Válságfalva községben játszódó jelenetek a mai valóságba kalauzolták a közönséget, a mindenre fogékony óvodások előadása többször tapsra késztette a jelenlévőket. Az értékes és sok tombolatárgy gazdára találása után hajnalig tartó mulatsággal folytatódott a rendezvény. Köszönet a rendezvény szervezőinek, a jelmezeseknek és támogatóinknak, akik a sok, értékes tombolát felajánlották. PAPP JÁNOS Borverseny Nagytarcsai bortermelők képviseletében Kutasi Imre és Szedő Pál azzal keresték fel Ősz Gyulát, a Nagytarcsáért 21 Vállalkozók Közhasznú Egyesületének elnökét, hogy jó volna megszervezni a Nagytarcsán előállított borok versenyét. Az ötlet nyomán borlovagrendi tagok zsűrizése mellett folyt február 19-én a helyben termelt vagy más területről vásárolt, de Nagytarcsán készített borok versenye. A bírálatra huszonketten jelentkeztek nedűikkel, amelyek közül a legjobbak értékes díjakat nyertek. A rendezvény színvonalát emelte, hogy a vállalkozó klub meghívta a rendezvényre Bálint Gazdát, alias Bálint Györgyöt, aki ezúttal a hazai bortermelés helyzetéről tartott előadást. Köny ve lés, adó ta nács adás, bér szám fej tés magas szakmai színvonalon, igényes ügyfeleknek, szakmai felelõsségbiztosítással. Bt-k, Kft-k, alapítványok, egyesületek, egyházak, egyéni vállalkozók teljeskörû ügyintézését vállaljuk. 3-CSM Könyvelõ és Adószakértõ Bt. Tel: ,

8 8 KÖZÉRDEKŰ NAGYT ARC SA Országgyűlési képviselő-választások 2010 Tisztelt Olvasóink! Lapunk előző számában bemutattuk a Pest megye 4. számú választókerületében induló, addig ismertté vált képviselőjelölteket. Lapunk megjelenése után szereztünk értesülést egy újabb jelölt indulásáról. Ezúttal őt mutatjuk be. JUSZKÓ FERENC Torgyán Kisgazda Koalíció 1952-ben születtem Vilmányban, iskoláimat Sárospatakon végeztem ben kerültem Kistarcsára, négy gyermekem és hét unokám van. Családunk virágkertészettel foglalkozik, amelynek szakmai irányítója vagyok. Származásomból eredően mindig is foglalkoztatott a vidéki emberek sorsa. Így a rendszerváltás idején bekapcsolódtam a Független Kisgazda és Polgári Párt tevékenységébe. A párton belül az országos fegyelmi bizottság tagja és a Pest megyei fegyelmi bizottság elnöke voltam. Az országos politika mellett régóta foglalkoztattak közvetlen környezetem ügyei is, így 2006-ban indultam a helyhatósági választásokon, és Kistarcsa város önkormányzati képviselőjévé választottak. Látva az ország és a választókerület problémáit, úgy döntöttem, elfogadom a Torgyán-Kisgazda-Koalíció felkérését, és indulok az országgyűlési képviselő-választásokon, annál is inkább, mert úgy látom, a vidék prob- Szerkesztőségünket február 21-én értesítették a Felsőrét lakóparkban élők, hogy szombatra virradóra feltört a szennyvíz több lakás tisztítónyílásán, sőt, a nyomás az utcai aknafedlapot is megemelte. A csatornából kiszabadult szennyes lé elöntötte az udvarokat, és az egyik lakás belső terébe is jutott belőle. Mint megtudtuk, a lakók a tűzoltókat hívták segítségül, ők azonban szennyvizet nem szívattyúzhatnak, így abban tudtak segíteni, hogy a kertekből az utcára terelték a szutykot. Hétfőn délelőtt a helyszínen kérdeztük a történtekről Bátori Lászlót, a Nagytarcsai Vagyonkezelő, Közműszolgáltató és Beruházó Kft. ügyvezető igazgatóját. Elmondta, átvizsgálták a csatornarendszert, s kiderült, az ipari park területén egy nyitva felejtett csatornafedlap okozta a hibát. A nagy hóolvadás hatására tömegesen került a csapadékvíz a szennyvízcsatornába, a nyomás a mélyen fekvő felsőréti rendszerre terhelődött. Itt az átemelő szivattyú nem tudott megbirkózni a nagy mennyiségű vízzel, így ömlött az ki a tisztítónyílásokon. Bátori László azt is elmondta, a felelősséget majd a biztosító állapítja meg, ami a közműszolgáltatót terheli azt természetesen megtérítik. Hozzátette azonban, hogy itt a házak padlószíintje néhol mélyebben van, mint az utcaszint, nem készült vízelvezető árok, így lehet, hogy másokat is felelősség terhel. lémáival igazán egyetlen politikai erő sem foglalkozik, a nehéz helyzetű vidéki, agráriumból élő emberek képviseletét, érdekeinek védelmét rajtunk kívül senki sem vállalja fel. Pest megye 4. számú választókerületének jelöltjei közül egyedüliként kerestem fel a települések polgármestereit, hogy segítségükkel megismerjem az ott élők gondjait. Ezek a találkozások sokat segítettek programom összeállításában. Megdöbbentőnak tartom, hogy Budapest agglomerációs övezetében is óriási lett a munkanélküliség, az elszegényedés. Fontos céljaim közé tartozik a munkahelyteremtés, mert meggyőződésem, hogy a legelesettebb és legproblémásabb rétegeken is a munka biztosításával lehet a leginkább segíteni. Szennyvízömlés a Felsőrét lakóparkban A szombati szennyvízömlés után hétfőn kezdődött meg a talaj fertőtlenítése, a lakók viszont arra panaszkodtak, hogy ez nem mindenütt történt meg. Egy hét múlva, február 28-án pedig arról értesítettek minket, hogy a szennyvíz újra feltört, pedig már nem is volt hóolvadás. Valami tehát biztosan nincs rendben a Felsőrét lakóparkban. S amíg a hibát valaki nem orvosolja, mindig is fennál a veszélye a hasonló baleseteknek. ZSALAKÓ ISTVÁN (Fotók: a lakók és a SzilasTV felvételei)

9 közél et i magazi n A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolójának elfogadása Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Dr. Ármós Sándor r. dandártábornok, megyei főkapitány ismertette a bűnügyi és rendészeti statisztikákat és tevékenységeket, valamint a megyei kapitányság személyi állományára vonatkozó tényadatokat. Kiemelte az együttműködések jelentőségét az önkormányzatokkal és a polgárőrséggel, ezen kívül beszámolt az országos érdeklődést kiváltó ügyekről. A Közgyűlésen Bencze József országos rendőrfőkapitány is felszólalt, aki ismertette a Pest megyei rendőri jelenlét erősítése érdekében meghozott személyi és tárgyi feltételeket érintő döntéseket. A cserbenhagyásról Magyarországon az érvényben lévő jogszabályok alapján a balesettel érintett járművek vezetői kötelesek megállni a baleset helyszínén. Meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés, kialakult-e olyan veszélyhelyzet, melyben valaki segítségre szorul. Ez a kötelezettség minden járművezetőt terhel, függetlenül alttól, hogy felelős volt e a baleset bekövetkezéséért, vagy sem. Aki elhagyja a helyszínt, az szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el. Ha olyan jármű vezetője nem tesz eleget a kötelezettségének, aki egy olyan járművel ütközik, melyben senki nem tartózkodik, és abban kárt okoz, az szabálysértési és a károkozásért anyagi felelősséggel tartozik. Az a járművezető, aki olyan balesetben részes, melyben a másik jármű, vagy járművek vezetője vagy utasai bent tartózkodnak, még abban az esetben is, ha nem következik be személyi sérülés, de a helyszínről megállás nélkül elhajt, már cserbenhagyás vétségét követi el, melyért akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Amennyiben a baleset során személyi sérülés történik már súlyosabb cselekményt követ el a helyszínt elhagyó jármű vezetője, illetve utasai is bűncselekményt követnek el, mert nem tesznek eleget azon segítségnyújtási kötelezettségüknek, amely mindenkire vonatkozik, aki látja vagy más módon észlel egy személyi sérüléssel járó balesetet. A rendőrség minden tudomására jutott esetben eljárást indít, a szabálysértések, bűncselekmények elkövetőit felkutatja és velük szemben az eljárásokat lefolytatja. A cselekmény súlyától függően pénzbüntetésre, súlyosabb esetben több éves szabadságvesztésre is számíthat a helyszínt elhagyó vagy a segítségnyújtást elmulasztó személy. KÖZÉRDEKŰ 9 Közlekedésrendészeti akció Február 18-án közlekedésrendészeti akciót tartott a Gödöllői Rendőrkapitányság a 3-as számú főközlekedési út Gödöllő és Aszód közötti szakaszán. A fokozott közúti ellenőrzés során kisebb súlyú szabálysértés elkövetése miatt két járművezetővel szemben helyszínbírság kiszabására került sor. Három személlyel szemben szabálysértési feljelentés (lejárt vezetői engedély), szintén három járművezető ellen közigazgatási feljelentés készült, biztonsági öv nem használata, illetve vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt. Az intézkedés alá vont 240 darab jármű ellenőrzésének tapasztalata, hogy a járművezetők többsége betartja a hatályos KRESZ szabályokat és használja a passzív biztonsági eszközöket. Rendőrségi felhívás A rendőrség felhívja az idős, egyedül élő személyek figyelmét, hogy egyre több esetben fordul elő, hogy idegeneket engednek otthonukba, akik figyelmüket elterelik, így áldozatul esnek a tolvajok trükkjeinek. Előfordul, hogy a nyitott ajtón surrannak be, az ott lakó tudta nélkül, majd a házban elrejtett megtakarított pénzt, ékszer kutatják fel. Február 23-án Vácszentlászló községben történt hasonló eset, amelyet a szomszédok, a hozzátartozók talpraesettsége, valamint a polgármester úr helytállása hiúsított meg. A két idegen nő, a zárt kapun belül, a zárban hagyott kulccsal jutott be a telekre, majd onnan a házba. A ház előtti kiskertben tartózkodó idős néni mellett úgy mentek el az elkövetők, hogy észre sem vette őket. Már a házban kutattak az értékek után, amikor váratlanul a néni lánya érkezett látogatóba. A szomszédok jelezték, hogy idegenek vannak a néninél, így rögtön fülön csípték az elkövetőket és a polgármester segítségével visszatartották őket a rendőrség kiérkezéséig. Ez esetben nem volt idejük eltulajdonítani az otthon tartott értékeket. Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és hasonló jellegű bűncselekmények elkerülése érdekében nagyobb figyelemmel legyenek egymás, illetve az időskorú szomszédok iránt. A településen megjelenő idegen személyeket figyeljék meg, ha járművet használnak, írják fel a gépkocsi rendszámát! A lakásukban tartózkodó idegen személyeket soha ne hagyják felügyelet nélkül! Amennyiben gyanús körülményeket észlelnek, telefonon értesítsék a helyi rendőröket, akik a lehető leggyorsabban a helyszínre sietnek. A rendőrség kéri, hogy járműveikben látható helyen ne hagyjanak értékeket, sem táskát, mert az elkövetők az értéket esetleg nem is tartalmazó táska megszerzéséért is feltörhetik a gépkocsit. A rendőrség kéri, hogy bármilyen trükkel próbálnak bejutni idegen személyek a lakásukba, kérjenek igazolványt, mondják el, hogy telefonálnak a rendőrségre. Amennyiben gyanús körülményeket tapasztalnak, hívják a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 28/ telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve a szintén ingyenesen hívható telefontanút a 06-80/ számon! GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

10 10 KÖZÉRDEKŰ NAGYT ARC SA Tájékoztatás A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság körében az alábbi önkéntes adatfelvételek végrehajtását rendelte el: 1. Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 2. Időmérleg felvétel Az adatfelvételek reprezentatív jellegűek. A felvételekbe bevont háztartások kiválasztása véletlen mintavétellel történt. A felvétel során foglalkoztatott összeírókat a KSH szervezi be. Valamennyi munkatársukat igazolvánnyal és megbízólevéllel látják el, ezért adatfelvétel előtt ezeket a dokumentumokat minden esetben kérjék el! A kapott adatokat a KSH a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi. LXIII. Tv. előírásainak megfelelően, bizalmasan kezeli. A 06/ , 06/ telefonszámon a KSH munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére. VAD ISTVÁNNÉ JEGYZŐ Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadás A régészeti örökségvédelemről és a múzeumok szerepéről március 1-jén, hétfőn a pesti Vármegyeháza adott otthont a régészek találkozójának. A Megyei Múzeumok Szövetsége, a Magyar Régész Szövetség, a Pulszky Társaság és az ICOMOS Régészeti Emlékhelyek Szakbizottsága nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy szembenézzen a hazai régészet előtt álló kihívásokkal, a lelőhelyek védelmével és a feltárásokkal kapcsolatos problémákkal. Kiemelt figyelem övezte a jogszabályi háttér és a finanszírozás problémáit és ellentmondásait. Az új örökségvédelmi intézmény, illetve a hatalmas infrastruktúrával, a megyei múzeumokkal párhuzamosan működő, központi irányítás alatt álló regionális intézményrendszer létrehozása elhamarkodott, pazarló döntés volt. Törvényességi aggályok és a kellő egyeztetés hiánya, a folyamatos viták és botrányok mindennaposak. A konferencia kiemelt feladata a helyzet elemzése és a döntési alternatívák előkészítése hangsúlyozta hozzászólásában Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke. Falugazdász fogadóórájának új helyszíne Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a Falugazdász a fogadóóráját a továbbiakban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában tartja. Helye: Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. VAD ISTVÁNNÉ SK. JEGYZŐ ELADÓ KIS HÁZ KISTARCSÁN! 60 NM-ES HÁZ, 157 NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, VÍZ-GÁZ-VILLANY, CSA- TORNA-HOZZÁJÁRULÁS VAN. Polgármesteri Hivatal: Hétfõ 13:00-18:00 Szerda 8:00-16:00 Péntek 8:00-12:00 Győri Péter polgármester: Hétfő 14:00-16:00 Vad Istvánné jegyzõ: Hétfő 8:00-12:00 Telefon: Cím: Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. Részletes elérhetőségek: TEL.: Diplomás magánénektanár énekoktatást vállal. Tel: Termelői méz! Akác, vegyesvirág, hárs, selyemfű, repce, napraforgó és lépesméz. Propolisz cseppek és mézadagoló pumpa! Liszt Ferenc u. 15. Tel.: NAGYT ARCSA A z önkormányzat ingyenes közéleti magazinja Megjelenik: havonta, 1400 példányban Kiadó: EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós I roda F elelõs szerkesztõ: Zsalakó I stván Telefon: Fax: Nyomdai munkák: ED IT Nyomda, Kistarcsa

11 12 éve Nagytarcsán, a Petőfi (új) lakótelepen kedvező árakkal, szombaton is! TELEFON: TAGAI ANNA fodrász FÉRFI-NŐI-GYERMEK FODRÁSZAT Hajvágás otthonában, ha úgy kényelmesebb! (Nagytarcsán a kiszállás ingyenes!) NYITVA TARTÁS: hétfőn, szerdán 8-16-ig, kedden, csütörtökön, pénteken ig, szombaton 9-13-ig. Tavaszváró veszettség oltás és kutya-macska ivartalanítási akció! Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán március 31-ig 4.500,- Ft helyett csak 3.500,- Ft + + kötelező féregtelenítés 300,- Ft /10 kg + + kötelező új típusú sorszámozott oltási könyv 500,- Ft /db! Veszettség + kombinált oltás = 7.500,- Ft + féregtelenítés+ oltási könyv március 31-ig 30%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét a Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi rendelőjében. Kandúr macska 9.000,- Ft helyett 6.300,- Ft, nőstény macska ,- Ft helyett csak ,- Ft + gallér! Kan kutya ,- Ft helyett ,- Ft + altatás +gallér, Nőstény kutya ,- Ft helyett ,- Ft + altatás + gallér! Kérjük, keressen minket az akció részleteivel és időpontegyeztetéssel kapcsolatban!

12 Nagytarcsa, Rákóczi u. 50. (Szivárvány Óvoda mellett) Készülődjön velünk a Húsvéti Ünnepekre! Húsvéti dekorációs alapanyagokkal, kellékekkel és kiegészítők széles választékával várjuk minden kedves Vásárlónkat! Ne kérdezd, ki vágta ki a fát! Te ültess helyébe két másikat! Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: Szombat: 9-14 Vasárnap: 9-12 Telefonszám: Ha támogatásra érdemesnek találja egyesületünket, amelynek fő célkitűzése a kistérségben a környezet védelme, a fenntartható fejlődés elősegítése, járuljon hozzá munkánkhoz adója 1%-ával! Adószámunk: Összefogás Környezetünk Védelméért Egyesület Juka Bt. Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás Nagytarcsa szomszédságában! ISO ISO 9001 Személy- és tehergépjárművek javítása, szervizelése, helyszíni vizsgáztatása, benzin és dízel zöldkártya, tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat, gépjárművek alsó és felső mosása, központi zsírozó feltöltése Kistarcsa, Nagytarcsai út 6. (06-28) , (06-28) (06-30)

XII. évfolyam 10. szám. 2009 október. Sztehlo Gáborra emlékezünk (2-3-4. old.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. Falunap és Vadásznap

XII. évfolyam 10. szám. 2009 október. Sztehlo Gáborra emlékezünk (2-3-4. old.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. Falunap és Vadásznap XII. évfolyam 10. szám 2009 október NAGYT ARC SA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA Sztehlo Gáborra emlékezünk (2-3-4. old.) Falunap és Vadásznap (6-7. old.) 2 ÉVFORDULÓ NAGYTARCSA Sztehlo Gáborra

Részletesebben

www.vkisterseg.eu Elismerések a kultúráért Megszorítások mellett fejlesztések: a települési költségvetésekről

www.vkisterseg.eu Elismerések a kultúráért Megszorítások mellett fejlesztések: a települési költségvetésekről g V. évfolyam 2. szám 2010. február Friss HÍrek, kulturális programajánlók és a gödöllői Mozi Havi MŰsora FilMisMertetŐkkel: www.vkisterseg.eu Azok a veresegyházi gyerekek, akik részt vettek a Magyar Kultúra

Részletesebben

upc telekom internet Az ár 2009. május 31-ig érvényes, ugyaneddig szóló hűségnyilatkozattal. www.upctelekom.hu tel.: 1229

upc telekom internet Az ár 2009. május 31-ig érvényes, ugyaneddig szóló hűségnyilatkozattal. www.upctelekom.hu tel.: 1229 Ára: 140 Ft IX. év fo lyam 7. szám, 2008. április 10. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat!

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat! XIV. évfolyam 6. szám, 2010. június 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nyári kiállítások és programok a várudvaron SZIEGL ERIKA A Vármúzeumban még az év végéig látogatható a Vak Bottyán kiállítás. A földszinti kiállítóteremben

Részletesebben

Karcagi Hírmondó Két hét múlva Birkafőző Fesztivál

Karcagi Hírmondó Két hét múlva Birkafőző Fesztivál XXVIII. évf. 22. szám 2015. június 12. Ingyenes Önkormányzati Hetilap Két hét múlva Birkafőző Fesztivál Június utolsó hétvégéje mi másról is szólhatna Karcagon, mint a Hungarikum birkapörköltről. Két hét

Részletesebben

arcok Testvériség É vkezdõ találkozóra érkeztek Szentendrére a testvérvárosok képviselõi. Wertheim, +4 oldal ajándék! KISTÉRSÉG

arcok Testvériség É vkezdõ találkozóra érkeztek Szentendrére a testvérvárosok képviselõi. Wertheim, +4 oldal ajándék! KISTÉRSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. MÁRCIUS 7. 9 Testvériség É vkezdõ találkozóra érkeztek Szentendrére a testvérvárosok képviselõi.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató

isaszeg önkormányzati tájékoztató isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 4. szám 2015. április Két ülés között történt Óvodai, iskolai beiratkozás Jelentkezés a bölcsődébe Tájékoztatás az égetés rendjéről Karbantartási szünet

Részletesebben

Legújabb díszpolgáraink

Legújabb díszpolgáraink Ára: 140 Ft IX. év fo lyam 6. szám, 2008. március 27. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár

Dunakeszi. A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia. 2014 MÁRCIUS Polgár Dunakeszi városi magazin 2014 MÁRCIUS Polgár XV. évfolyam 3. szám A dicsőséges forradalomra emlékezett a város választás 2014: tizenegy képviselőjelölt Tankerületi konferencia Borok és más finomságok Mintegy

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Június 11-én ballagtak az általános iskolások

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Június 11-én ballagtak az általános iskolások Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. 6. szám Június 11-én ballagtak az általános iskolások Kölcsey Ferenc Általános Iskola Búcsúzik a 8./b osztály Tar Szilárd és Major

Részletesebben

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat!

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Ha az időjárás még nem is mindig enged erre következtetni, de a naptár szerint elérkezett a tavasz. Reméljük, rövidesen az

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

Október 23-i megemlékezések Őrizzük meg múltunk nagyjainak tetteit!

Október 23-i megemlékezések Őrizzük meg múltunk nagyjainak tetteit! S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 10. szám 2013. november 15. Október 23-i megemlékezések Őrizzük meg múltunk nagyjainak tetteit! Fotó: Teszár Ákos, Ilonka Mária Orbán

Részletesebben

Hitéleti Központjának

Hitéleti Központjának ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ünnep és méltóság A Batthyány-bicentenárium jegyében Március 15-én délelõtt a Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjai, a Galgamenti Dudazenekar, ifj.

Részletesebben

Bõvül a Malom. Bemutatták a konkrét terveket

Bõvül a Malom. Bemutatták a konkrét terveket KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 19. 23 Bõvül a Malom Bemutatták a konkrét terveket Helyszíni bejárást tartottak a képviselõk

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

Megújulhat a lovarda és az istálló

Megújulhat a lovarda és az istálló XIX. évf. 7. szám 2010. február 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Márciusban dönthetnek a további fejlesztésekről Megújulhat a lovarda és az istálló Múlt

Részletesebben

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható)

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható) Dunakeszi polgár XII. évfolyam 1. szám 2011 január Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) Egyelőre nem emel árat a Termidor (Írásunk a 6. oldalon olvasható) 2011. január 21-től Fűtésrendszer

Részletesebben

Kiállították a beérkezett terveket

Kiállították a beérkezett terveket XVII. évf. 12. szám 2008. március 27. Terjesztői ára: 75 Ft Tervezzük együtt Gödöllő főterét! Két héten át láthatók a Petőfi Sándor Művelődési Központban azok a tervek, melyeket az önkormányzat felhívására

Részletesebben

Legyen a szívünk szívügyünk!

Legyen a szívünk szívügyünk! IX. évfolyam, 5. szám 2015. március 13. P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 Legyen a szívünk szívügyünk! ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Kardiológiai Osztálya javára! 2015. március

Részletesebben