Megmérettünk az Utazás Kiállításon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megmérettünk az Utazás Kiállításon"

Átírás

1 XIII. évfolyam 3. szám 2010 március NAGYT ARC SA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA Megmérettünk az Utazás Kiállításon Találkozás a bajnokkal Találkozás a bajnokkal A Vállalkozói Klub idei első vendége Erdei Zsolt, azaz Madár, többszörös ökölvívó világbajnok volt. A Táncsics Mihály Művelődési Házban rendezett találkozón a bajnokkal Ősz Gyula, az egyesület elnöke beszélgetett.

2 Március Ünnepi istentisztelet kor az evangélikus templomban - Program a Petőfi szobornál: Iskolások műsora Dócs István szavalata Koszorúzás Ünnepi beszédet mond: Győri Péter polgármester

3 közéleti magazin ÖNKORMÁNYZAT 3 Elfogadta a testület a költségvetést Lapzártánk estéjén, március 8-án Nagytarcsa képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a település évi költségvetését. Mindent összevetve a teljes testület negyedik, a bizottságok sokadik alkalommal tárgyalták a rendelet tervezetét. Érthető, hiszen a döntés a rendkívül szűkös források ismeretében különlegesen nagy felelősséget igényelt. A részletekről lapunk következő számában tájékoztatjuk majd olvasóinkat. Nagytarcsán a Kistérségi Tanács Nagytarcsán tartotta legutóbbi kihelyezett ülését a Gödöllői Kistérség Társulási tanácsa, dr. Gémesi György elnökletével. A résztvevőket elsőként a rendezvénynek otthont adó Nagytarcsáért 21 Vállalkozók Közhasznú Egyesülete nevében Ősz Gyula elnök tájékoztatta, majd Györi Péter, a vendéglátó település polgármestere mutatta be polgármester társainak Nagytarcsa múltját és jelenét. A következőkben a kistérség önkormányzati vezetői megvitatták és elfogadták a társulás évi szakmai beszámolóját, a múlt évi költségvetés módosítására tett indítványt, a évi költségvetést, valamint az idei munkatervet. A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás már decemberi, zsámboki ülésén döntött arról, hogy az elmúlt évi pozitív tapasztalatok alapján 2010-ben is meg kívánja szervezni a Kistérségi Egészségügyi Napokat. A közreműködő szakmai szervezet kiválasztására a kistérségi tanács elnöke nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé. A beérkezett két ajánlattévő közül az elmúlt évi egészségnapokat, és több hasonló helyi rendezvényt lebonyolító cég nyerte el a társulás bizalmát. A konkrét helyszínekről és időpontokról később döntenek. Szintén a decemberi ülésen került elfogadásra a kistérségi sport- és szabad idős stratégia. Ennek alapján szakemberek kidolgozták az idei évre vonatkozó cselekvési tervet, amelyet a társulási tanács egyhangólag elfogadott. A nagytarcsai rendezvényen bemutatkozott a Magyar Kerékpár Szövetség, jelezve, hogy szívesen rendeznének egy olyan országos versenyt, amely a gödöllői kistérség valamennyi települését érintené, s ebbe a helybeli amatőr kerékpárosok is bekapcsolódhatnának. A rendezvényre eljöttek a GAK Nonprofit Kft. képviselői is, akik a kistérségi foglalkoztatási paktumról tájékoztatták az ülés résztvevőit. ZS. I.

4 4 TÖRTÉNELEM NAGYT ARC SA A szabadságharc 162. évfordulóján Minden bizonnyal a magyar történelem széles spektrumának legszebb ünnepe a függetlenségi harcunk évfordulója. Idén márciusiban 162 éve, hogy a felvilágosult értelmiségi társadalom kezdeményezésére új lét, egy szebb jövő reményében megvívta szabadságharcát a nemzet. Ennek a két esztendőnek, csodálatos történései voltak, melyek a falunkhoz, földrajzi környezetünkhöz fűződő eseményeket is takarnak. A Tavaszi Hadjárat a honvéd sereg 1849 tavaszán folytatott hadi cselekményeinek, csatáinak sorozata mely kápolnai vereségünktől Buda visszafoglalásáig datálható. Hatvannál, Tápióbicskén majd Isaszegen vívott csatáink győzelemmel zárultak. Itt jegyezném meg, hogy a szomszédos Isaszegen minden évben látványos haditorna rekonstruálja az akkori történéseket, több száz katonai hagyományőr közreműködésével. Érdemes lesz idén is ellátogatni a rendezvényre. Tehát a visszavonuló császári csapatok Nagytarcsa, Cinkota, Rákos irányában mozogtak. Görgei tábornok a fősereggel északnak indult, hogy haditerve szerint megközelítse, majd Vác-Nagysallón keresztül elfoglalja Komáromot, és itt aratott győzelmei után térjen Buda visszafoglalására. Szerette volna megkímélni Pestet a harcoktól, a vértől. Belátta, hogy a város utcáin háztömbről-háztömbre, csak óriási veszteségek árán lenne képes sikeres harcot vívni. Április 7-én Gödöllőn találkozott Kossuth-tal, akit nagyon nehezen tudott meggyőzni tervének ésszerűségéről, végül hosszú vita után a kormányzó áldását adta a haditervre. Mindennek hátterét Aulich és Asbóth ezredesek voltak hivatottak biztosítani, a 2- ik egyesített hadtest vezetőiként. Aulichnak és csapataiknak jutott az az erő feletti feladat, hogy a szemben álló császáriakkal elhitessék, bizony itt Nagytarcsa, Kerepes, Pécel, Rákos vonalában a teljes magyar honvédsereg áll felsorakozva, és vakmerő elszántsággal felkészült Pest visszafoglalására. Munkájukat, harci tevékenységüket olyannyira kifogástalanul végezték, hogy Jelacic Bán, aki egyébiránt kitűnő katona és stratéga volt, tíz napon keresztül ezt gyanakvás nélkül el is hitte. A történelemben rákosmezejei, cinkotai csatározások néven került be ez a két hét. Akkor az idei évhez hasonlóan április elejére esett húsvét, 8-án, az isaszegi ütközet másodnapján vasárnap, valamint hétfőn vonultak át a csapatok Nagytarcsán (akkor még Csíktarcsán). Molnár Lajos helyrajzkutató munkái során kitért a negyvennyolcas eseményekre a falut érintően, mint például az előző őszön bevonult 58 nemzetőrre, 6 honvédre, de a húsvéti hagyománykörrel és az átvonuló huszárcsapatokkal kapcsolatosan nem maradt fönn adat. Az biztos, hogy a 2. hadtest itt állomásozott, Cinkotán, a evangélikus templom mellett volt a főhadiszállásuk, Asbóth gyaloghadosztálya a Szilas Patak mentén tartott fönn őrvonalat. Jelacic a Szolnoki vasútvonalat biztosította és ott foglalt harcállást. Konkrétan a tüzérdandár táborhelye a Cinkota feletti dombon volt berendezve. A térségünkben történt kisebb összecsapások közül a legjelentősebb április 16-án zajlott le. A helyszín a falu alatti ligetes fás terület, a hozzá kapcsolódó patakmeder és annak vonala volt. A tüzércsapatok szerették volna kipuhatolni az ellenség erejét (nem elhanyagolható, hogy ekkor már három napja tétlenül pihentek, a tétlenség pedig a katona legnagyobb ellensége). A Dom Miguelek (I. Mihály Portugál Király nevét viselő gyalogezred) rohammal kikergették a kertek fáihoz, árkaiba bújt ellenséges vadászokat, miközben a tüzérség támogatta őket 6 fontos ágyúival. A harci helyzet komolyságául szolgáljon a szemtanú leírása Nagyobb tűzben, vagyis álgyú és puskagolyó záporban már nem lehettünk, mint ott voltunk. Oly sűrűn jöttek az ellen 6 fontos golyói 's pattantyúi, hogy nem is lehetett se jobbra, se balra előrehajolni csak meg kellett a magyarok istenében bízva állani. Kitartásuk és hősiességük eredményeképpen a malmon túlra verték az ellenséget, elfoglalták a malmot, elzsákmányolták az ellenfél ágyúit, és győzelmet arattak felettük. Molnár tanár úrral folytatott konzultációnk során, tisztáztuk, hogy a valamikori malom a régi patakmeder, ma M0 elé eső részénél helyezkedett el. Ezt igazolja egy 1860-as katonai térkép, ami a 700 éves Nagytarcsa könyvben fellelhető. Április közepéig tartottak a csatározások, ekkor a császáriak elkezdtek visszavonulni Buda irányába. Pestről a nép ünnepelve, kocsin, gyalog, lóháton jött köszönteni a huszárokat, akiket élelemmel, koszorúkkal halmoztak el. Források szerint polgári zenészek is érkeztek a táborba és vígadott a felszabadult pesti polgárság SZULÁGYI TIBOR A Tavaszi Emlékhadjárat isaszegi eseményei Április Állj be pajtás katonának! játékos, táncos programok gyermekeknek Damjanich egykori táborának helyszínén Emlékest és koszorúzás Fáklyás felvonulás a Kőkereszttől a református templomhoz Koszorúzás és megemlékezés a református templomnál Április 6. Isaszegi Történelmi Napok Isaszegi csata emléknapja: eredeti viseletbe öltözött katonai gyalogos, lovas és népi hagyományőrzők százainak felvonulása a Városházától a Szoborhegyig. Csatabemutató. Egész napos programkínálat, vásárosok, kézművesek, vendéglátás! Gyalogsági és tüzérségi bemutató a Gábor Dénes Oktató Központ udvarán. Huszátábor-bemutató Magyar-lengyel baráti találkozó - kopjafa-avatás Koszorúzás (Helytörténeti gyűjtemény) Ünnepi megemlékezés és koszorúzás (Katonapallag) Térzene és koszorúzás a Városházánál Zenés díszfelvonulás a Szoborhegyhez Szoborhegy alatti szabadtér: Népi forgatag néptáncbemutató I. rész Gyermekelőadás Népi forgatag néptáncbemutató II.rész Díszszemle és csatabemutató Koszorúzás a Szoborhegyen - Beszéd: Hatvani Miklós polgármester

5 közél et i magazi n OKTATÁS 5 A évi országos kompetenciamérés eredményei a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában Az országos mérési feladatok keretében kell rendszeresen mérni, értékelni a nevelési oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, különösen az alapkészségek, képességek fejlődését. Az országos mérés-értékelés keretei között minden évben mérni kell a negyedik, a hatodik és a nyolcadik évfolyamon, valamennyi tanuló tekintetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését. Minden iskolában májusban megtörténik az országos mérés, majd a következő évben készül el az összesített értékelés, intézményi szintű adatokra lebontva. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által készült táblázatok nagyon szemléletesek és részletesek. Azokat a táblázatokat emeltem ki, amelyek mindenki számára érthetőek és egyértelműen tükrözik az iskolában folyó oktató-nevelő munka magas színvonalát. TÓTHNÉ SERES KATALIN IGAZGATÓ Nyolcadik évfolyam matematika Nyolcadik évfolyam szövegértés Hatodik évfolyam matematika Hatodik évfolyam szövegértés

6 6 ÜNNEP NAGYT ARC SA Megmérettünk az Utazás K Korábbi lapszámunkban már hírt adtunk róla, hogy 2010-ben Nagytarcsa ad otthont az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Egyházi és Világi Borok Versenyének. Nem ez az egyetlen magyarázata, de feltétlenül hozzájárult, hogy a falu vállalta a megmérettetést a március 5-7 között megrendezett Utazás Kiállításon. A Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesülettel közös standon nemcsak a színes prospektusok kínálták Nagytarcsát, hanem a hagyományos viselet szemet gyönyörködtető motívumai is. A látogatók ámulva nézték, hogyan születnek a minták a varrógép alatt. A szerencsésebbek pedig tanúi lehettek a D pavilon nagyszínpadánál a Nagytarcsai Néptánccsoport bemutatójának is. A kiállításon való részvétel az önkormányzat anyagi áldozatvállalásának és sok magánember, civil szervezet önzetlen munkájának, aktív részvételének is köszönhető.

7 közél et i magazi n iállításon Mindezek után lássuk, milyen programokkal készül Nagytarcsa az Egyházi és Világi Borok Versenyére, amelynek időpontja július Megszervezik a bor és a kultúra lovagjainak nemzetközi találkozóját, és ott lesz a Fejedelmi Pékek Rendje is. A rendezvény első napján a Millenniumi emlékmű és a Templomkert környékén térzenével, huszárfelvonulással kezdődik a program. Délelőtt a kultúra és bor lovagjai mutatkoznak be, de lesz friss pékáru, vad-, hal- és hagyományos ételek fesztiválja, ehhez kapcsolódóan pedig főzőverseny is. Délután kulturális műsor a nagyszínpadon, este pedig utcabál. Másnap ökumenikus istentisztelethez vonulnak fel a résztvevők, de lesz borszentelés és lovagavatás is. Délben a borverseny és a főzőverseny eredményhirdetésére kerül sor, végül ünnepi ebéd zárja a kétnapos programot a Táncsics Mihály Művelődési Házban. V. K. Z. Február 20-án rendezte hagyományos jelmezes, batyus farsangi bálját a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete. A zsúfolásig megtelt nagyteremben a jelmezbemutatót most is az unokák kezdték, akik egyre bátrabban mozogtak a felnőttek társaságában. A színvonalas és látványos jelmezes bevonulás több meglepetést is tartogatott. A kéményseprő, az apáca és az erkölcsére vigyázó atya, a boszorkányok különböző változatai, Piroska és a farkas, a bohóc család és több jelmez után az ismert Besenyő család Istvánja és Margitja, valamint a szerencsemalac üde színfoltja volt az estnek. A húsz jelmezes nagy közönségsikert aratva nyitotta meg a bált. A batyuban hozott enni- és innivaló elfogyasztása után az egyszemélyes Kocsán Pista zenekar ritmusára vidám mulatság kezdődött. ÜNNEP 7 Jelmezbál A közönség már nagyon várta a hagyományos műsort, amit most a nagytarcsai APRICSÓKA együttes adott elő. A Válságfalva községben játszódó jelenetek a mai valóságba kalauzolták a közönséget, a mindenre fogékony óvodások előadása többször tapsra késztette a jelenlévőket. Az értékes és sok tombolatárgy gazdára találása után hajnalig tartó mulatsággal folytatódott a rendezvény. Köszönet a rendezvény szervezőinek, a jelmezeseknek és támogatóinknak, akik a sok, értékes tombolát felajánlották. PAPP JÁNOS Borverseny Nagytarcsai bortermelők képviseletében Kutasi Imre és Szedő Pál azzal keresték fel Ősz Gyulát, a Nagytarcsáért 21 Vállalkozók Közhasznú Egyesületének elnökét, hogy jó volna megszervezni a Nagytarcsán előállított borok versenyét. Az ötlet nyomán borlovagrendi tagok zsűrizése mellett folyt február 19-én a helyben termelt vagy más területről vásárolt, de Nagytarcsán készített borok versenye. A bírálatra huszonketten jelentkeztek nedűikkel, amelyek közül a legjobbak értékes díjakat nyertek. A rendezvény színvonalát emelte, hogy a vállalkozó klub meghívta a rendezvényre Bálint Gazdát, alias Bálint Györgyöt, aki ezúttal a hazai bortermelés helyzetéről tartott előadást. Köny ve lés, adó ta nács adás, bér szám fej tés magas szakmai színvonalon, igényes ügyfeleknek, szakmai felelõsségbiztosítással. Bt-k, Kft-k, alapítványok, egyesületek, egyházak, egyéni vállalkozók teljeskörû ügyintézését vállaljuk. 3-CSM Könyvelõ és Adószakértõ Bt. Tel: ,

8 8 KÖZÉRDEKŰ NAGYT ARC SA Országgyűlési képviselő-választások 2010 Tisztelt Olvasóink! Lapunk előző számában bemutattuk a Pest megye 4. számú választókerületében induló, addig ismertté vált képviselőjelölteket. Lapunk megjelenése után szereztünk értesülést egy újabb jelölt indulásáról. Ezúttal őt mutatjuk be. JUSZKÓ FERENC Torgyán Kisgazda Koalíció 1952-ben születtem Vilmányban, iskoláimat Sárospatakon végeztem ben kerültem Kistarcsára, négy gyermekem és hét unokám van. Családunk virágkertészettel foglalkozik, amelynek szakmai irányítója vagyok. Származásomból eredően mindig is foglalkoztatott a vidéki emberek sorsa. Így a rendszerváltás idején bekapcsolódtam a Független Kisgazda és Polgári Párt tevékenységébe. A párton belül az országos fegyelmi bizottság tagja és a Pest megyei fegyelmi bizottság elnöke voltam. Az országos politika mellett régóta foglalkoztattak közvetlen környezetem ügyei is, így 2006-ban indultam a helyhatósági választásokon, és Kistarcsa város önkormányzati képviselőjévé választottak. Látva az ország és a választókerület problémáit, úgy döntöttem, elfogadom a Torgyán-Kisgazda-Koalíció felkérését, és indulok az országgyűlési képviselő-választásokon, annál is inkább, mert úgy látom, a vidék prob- Szerkesztőségünket február 21-én értesítették a Felsőrét lakóparkban élők, hogy szombatra virradóra feltört a szennyvíz több lakás tisztítónyílásán, sőt, a nyomás az utcai aknafedlapot is megemelte. A csatornából kiszabadult szennyes lé elöntötte az udvarokat, és az egyik lakás belső terébe is jutott belőle. Mint megtudtuk, a lakók a tűzoltókat hívták segítségül, ők azonban szennyvizet nem szívattyúzhatnak, így abban tudtak segíteni, hogy a kertekből az utcára terelték a szutykot. Hétfőn délelőtt a helyszínen kérdeztük a történtekről Bátori Lászlót, a Nagytarcsai Vagyonkezelő, Közműszolgáltató és Beruházó Kft. ügyvezető igazgatóját. Elmondta, átvizsgálták a csatornarendszert, s kiderült, az ipari park területén egy nyitva felejtett csatornafedlap okozta a hibát. A nagy hóolvadás hatására tömegesen került a csapadékvíz a szennyvízcsatornába, a nyomás a mélyen fekvő felsőréti rendszerre terhelődött. Itt az átemelő szivattyú nem tudott megbirkózni a nagy mennyiségű vízzel, így ömlött az ki a tisztítónyílásokon. Bátori László azt is elmondta, a felelősséget majd a biztosító állapítja meg, ami a közműszolgáltatót terheli azt természetesen megtérítik. Hozzátette azonban, hogy itt a házak padlószíintje néhol mélyebben van, mint az utcaszint, nem készült vízelvezető árok, így lehet, hogy másokat is felelősség terhel. lémáival igazán egyetlen politikai erő sem foglalkozik, a nehéz helyzetű vidéki, agráriumból élő emberek képviseletét, érdekeinek védelmét rajtunk kívül senki sem vállalja fel. Pest megye 4. számú választókerületének jelöltjei közül egyedüliként kerestem fel a települések polgármestereit, hogy segítségükkel megismerjem az ott élők gondjait. Ezek a találkozások sokat segítettek programom összeállításában. Megdöbbentőnak tartom, hogy Budapest agglomerációs övezetében is óriási lett a munkanélküliség, az elszegényedés. Fontos céljaim közé tartozik a munkahelyteremtés, mert meggyőződésem, hogy a legelesettebb és legproblémásabb rétegeken is a munka biztosításával lehet a leginkább segíteni. Szennyvízömlés a Felsőrét lakóparkban A szombati szennyvízömlés után hétfőn kezdődött meg a talaj fertőtlenítése, a lakók viszont arra panaszkodtak, hogy ez nem mindenütt történt meg. Egy hét múlva, február 28-án pedig arról értesítettek minket, hogy a szennyvíz újra feltört, pedig már nem is volt hóolvadás. Valami tehát biztosan nincs rendben a Felsőrét lakóparkban. S amíg a hibát valaki nem orvosolja, mindig is fennál a veszélye a hasonló baleseteknek. ZSALAKÓ ISTVÁN (Fotók: a lakók és a SzilasTV felvételei)

9 közél et i magazi n A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolójának elfogadása Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Dr. Ármós Sándor r. dandártábornok, megyei főkapitány ismertette a bűnügyi és rendészeti statisztikákat és tevékenységeket, valamint a megyei kapitányság személyi állományára vonatkozó tényadatokat. Kiemelte az együttműködések jelentőségét az önkormányzatokkal és a polgárőrséggel, ezen kívül beszámolt az országos érdeklődést kiváltó ügyekről. A Közgyűlésen Bencze József országos rendőrfőkapitány is felszólalt, aki ismertette a Pest megyei rendőri jelenlét erősítése érdekében meghozott személyi és tárgyi feltételeket érintő döntéseket. A cserbenhagyásról Magyarországon az érvényben lévő jogszabályok alapján a balesettel érintett járművek vezetői kötelesek megállni a baleset helyszínén. Meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés, kialakult-e olyan veszélyhelyzet, melyben valaki segítségre szorul. Ez a kötelezettség minden járművezetőt terhel, függetlenül alttól, hogy felelős volt e a baleset bekövetkezéséért, vagy sem. Aki elhagyja a helyszínt, az szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el. Ha olyan jármű vezetője nem tesz eleget a kötelezettségének, aki egy olyan járművel ütközik, melyben senki nem tartózkodik, és abban kárt okoz, az szabálysértési és a károkozásért anyagi felelősséggel tartozik. Az a járművezető, aki olyan balesetben részes, melyben a másik jármű, vagy járművek vezetője vagy utasai bent tartózkodnak, még abban az esetben is, ha nem következik be személyi sérülés, de a helyszínről megállás nélkül elhajt, már cserbenhagyás vétségét követi el, melyért akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Amennyiben a baleset során személyi sérülés történik már súlyosabb cselekményt követ el a helyszínt elhagyó jármű vezetője, illetve utasai is bűncselekményt követnek el, mert nem tesznek eleget azon segítségnyújtási kötelezettségüknek, amely mindenkire vonatkozik, aki látja vagy más módon észlel egy személyi sérüléssel járó balesetet. A rendőrség minden tudomására jutott esetben eljárást indít, a szabálysértések, bűncselekmények elkövetőit felkutatja és velük szemben az eljárásokat lefolytatja. A cselekmény súlyától függően pénzbüntetésre, súlyosabb esetben több éves szabadságvesztésre is számíthat a helyszínt elhagyó vagy a segítségnyújtást elmulasztó személy. KÖZÉRDEKŰ 9 Közlekedésrendészeti akció Február 18-án közlekedésrendészeti akciót tartott a Gödöllői Rendőrkapitányság a 3-as számú főközlekedési út Gödöllő és Aszód közötti szakaszán. A fokozott közúti ellenőrzés során kisebb súlyú szabálysértés elkövetése miatt két járművezetővel szemben helyszínbírság kiszabására került sor. Három személlyel szemben szabálysértési feljelentés (lejárt vezetői engedély), szintén három járművezető ellen közigazgatási feljelentés készült, biztonsági öv nem használata, illetve vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt. Az intézkedés alá vont 240 darab jármű ellenőrzésének tapasztalata, hogy a járművezetők többsége betartja a hatályos KRESZ szabályokat és használja a passzív biztonsági eszközöket. Rendőrségi felhívás A rendőrség felhívja az idős, egyedül élő személyek figyelmét, hogy egyre több esetben fordul elő, hogy idegeneket engednek otthonukba, akik figyelmüket elterelik, így áldozatul esnek a tolvajok trükkjeinek. Előfordul, hogy a nyitott ajtón surrannak be, az ott lakó tudta nélkül, majd a házban elrejtett megtakarított pénzt, ékszer kutatják fel. Február 23-án Vácszentlászló községben történt hasonló eset, amelyet a szomszédok, a hozzátartozók talpraesettsége, valamint a polgármester úr helytállása hiúsított meg. A két idegen nő, a zárt kapun belül, a zárban hagyott kulccsal jutott be a telekre, majd onnan a házba. A ház előtti kiskertben tartózkodó idős néni mellett úgy mentek el az elkövetők, hogy észre sem vette őket. Már a házban kutattak az értékek után, amikor váratlanul a néni lánya érkezett látogatóba. A szomszédok jelezték, hogy idegenek vannak a néninél, így rögtön fülön csípték az elkövetőket és a polgármester segítségével visszatartották őket a rendőrség kiérkezéséig. Ez esetben nem volt idejük eltulajdonítani az otthon tartott értékeket. Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és hasonló jellegű bűncselekmények elkerülése érdekében nagyobb figyelemmel legyenek egymás, illetve az időskorú szomszédok iránt. A településen megjelenő idegen személyeket figyeljék meg, ha járművet használnak, írják fel a gépkocsi rendszámát! A lakásukban tartózkodó idegen személyeket soha ne hagyják felügyelet nélkül! Amennyiben gyanús körülményeket észlelnek, telefonon értesítsék a helyi rendőröket, akik a lehető leggyorsabban a helyszínre sietnek. A rendőrség kéri, hogy járműveikben látható helyen ne hagyjanak értékeket, sem táskát, mert az elkövetők az értéket esetleg nem is tartalmazó táska megszerzéséért is feltörhetik a gépkocsit. A rendőrség kéri, hogy bármilyen trükkel próbálnak bejutni idegen személyek a lakásukba, kérjenek igazolványt, mondják el, hogy telefonálnak a rendőrségre. Amennyiben gyanús körülményeket tapasztalnak, hívják a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 28/ telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve a szintén ingyenesen hívható telefontanút a 06-80/ számon! GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

10 10 KÖZÉRDEKŰ NAGYT ARC SA Tájékoztatás A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság körében az alábbi önkéntes adatfelvételek végrehajtását rendelte el: 1. Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 2. Időmérleg felvétel Az adatfelvételek reprezentatív jellegűek. A felvételekbe bevont háztartások kiválasztása véletlen mintavétellel történt. A felvétel során foglalkoztatott összeírókat a KSH szervezi be. Valamennyi munkatársukat igazolvánnyal és megbízólevéllel látják el, ezért adatfelvétel előtt ezeket a dokumentumokat minden esetben kérjék el! A kapott adatokat a KSH a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi. LXIII. Tv. előírásainak megfelelően, bizalmasan kezeli. A 06/ , 06/ telefonszámon a KSH munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére. VAD ISTVÁNNÉ JEGYZŐ Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadás A régészeti örökségvédelemről és a múzeumok szerepéről március 1-jén, hétfőn a pesti Vármegyeháza adott otthont a régészek találkozójának. A Megyei Múzeumok Szövetsége, a Magyar Régész Szövetség, a Pulszky Társaság és az ICOMOS Régészeti Emlékhelyek Szakbizottsága nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy szembenézzen a hazai régészet előtt álló kihívásokkal, a lelőhelyek védelmével és a feltárásokkal kapcsolatos problémákkal. Kiemelt figyelem övezte a jogszabályi háttér és a finanszírozás problémáit és ellentmondásait. Az új örökségvédelmi intézmény, illetve a hatalmas infrastruktúrával, a megyei múzeumokkal párhuzamosan működő, központi irányítás alatt álló regionális intézményrendszer létrehozása elhamarkodott, pazarló döntés volt. Törvényességi aggályok és a kellő egyeztetés hiánya, a folyamatos viták és botrányok mindennaposak. A konferencia kiemelt feladata a helyzet elemzése és a döntési alternatívák előkészítése hangsúlyozta hozzászólásában Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke. Falugazdász fogadóórájának új helyszíne Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a Falugazdász a fogadóóráját a továbbiakban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában tartja. Helye: Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. VAD ISTVÁNNÉ SK. JEGYZŐ ELADÓ KIS HÁZ KISTARCSÁN! 60 NM-ES HÁZ, 157 NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, VÍZ-GÁZ-VILLANY, CSA- TORNA-HOZZÁJÁRULÁS VAN. Polgármesteri Hivatal: Hétfõ 13:00-18:00 Szerda 8:00-16:00 Péntek 8:00-12:00 Győri Péter polgármester: Hétfő 14:00-16:00 Vad Istvánné jegyzõ: Hétfő 8:00-12:00 Telefon: Cím: Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. Részletes elérhetőségek: TEL.: Diplomás magánénektanár énekoktatást vállal. Tel: Termelői méz! Akác, vegyesvirág, hárs, selyemfű, repce, napraforgó és lépesméz. Propolisz cseppek és mézadagoló pumpa! Liszt Ferenc u. 15. Tel.: NAGYT ARCSA A z önkormányzat ingyenes közéleti magazinja Megjelenik: havonta, 1400 példányban Kiadó: EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós I roda F elelõs szerkesztõ: Zsalakó I stván Telefon: Fax: Nyomdai munkák: ED IT Nyomda, Kistarcsa

11 12 éve Nagytarcsán, a Petőfi (új) lakótelepen kedvező árakkal, szombaton is! TELEFON: TAGAI ANNA fodrász FÉRFI-NŐI-GYERMEK FODRÁSZAT Hajvágás otthonában, ha úgy kényelmesebb! (Nagytarcsán a kiszállás ingyenes!) NYITVA TARTÁS: hétfőn, szerdán 8-16-ig, kedden, csütörtökön, pénteken ig, szombaton 9-13-ig. Tavaszváró veszettség oltás és kutya-macska ivartalanítási akció! Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán március 31-ig 4.500,- Ft helyett csak 3.500,- Ft + + kötelező féregtelenítés 300,- Ft /10 kg + + kötelező új típusú sorszámozott oltási könyv 500,- Ft /db! Veszettség + kombinált oltás = 7.500,- Ft + féregtelenítés+ oltási könyv március 31-ig 30%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét a Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi rendelőjében. Kandúr macska 9.000,- Ft helyett 6.300,- Ft, nőstény macska ,- Ft helyett csak ,- Ft + gallér! Kan kutya ,- Ft helyett ,- Ft + altatás +gallér, Nőstény kutya ,- Ft helyett ,- Ft + altatás + gallér! Kérjük, keressen minket az akció részleteivel és időpontegyeztetéssel kapcsolatban!

12 Nagytarcsa, Rákóczi u. 50. (Szivárvány Óvoda mellett) Készülődjön velünk a Húsvéti Ünnepekre! Húsvéti dekorációs alapanyagokkal, kellékekkel és kiegészítők széles választékával várjuk minden kedves Vásárlónkat! Ne kérdezd, ki vágta ki a fát! Te ültess helyébe két másikat! Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: Szombat: 9-14 Vasárnap: 9-12 Telefonszám: Ha támogatásra érdemesnek találja egyesületünket, amelynek fő célkitűzése a kistérségben a környezet védelme, a fenntartható fejlődés elősegítése, járuljon hozzá munkánkhoz adója 1%-ával! Adószámunk: Összefogás Környezetünk Védelméért Egyesület Juka Bt. Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás Nagytarcsa szomszédságában! ISO ISO 9001 Személy- és tehergépjárművek javítása, szervizelése, helyszíni vizsgáztatása, benzin és dízel zöldkártya, tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat, gépjárművek alsó és felső mosása, központi zsírozó feltöltése Kistarcsa, Nagytarcsai út 6. (06-28) , (06-28) (06-30)

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Megalakult az új testület. Utcák pályázatból és önerőből AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. (2. oldal) (7. oldal) XIII. évfolyam 11.

Megalakult az új testület. Utcák pályázatból és önerőből AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. (2. oldal) (7. oldal) XIII. évfolyam 11. XIII. évfolyam 11. szám 2010 november NAGYT ARCSA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA Megalakult az új testület (2. oldal) Példás lakossági összefogás eredményeként épült meg október elejére a Bocskai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan.

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni. Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben