Legyen a mese mindenkié!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legyen a mese mindenkié!"

Átírás

1

2 Legyen a mese mindenkié! Jézus tanítványa voltam, Gyermekekhez lehajoltam. A szívemhez fölemeltem, Szeretetre így neveltem. Így vallott a nagy mesemondó, Benedek Elek írói munkásságáról 1926 karácsonyán. Számomra l948 december 5-én délben kondult meg a harang, amikor a baranyai Egyházbér egyik kis portájának falai között nagyanyám első sírásomat kifakasztotta. Kisgyerekkorom meséi közül a legemlékezetesebb jó apám szájából hangzott, miután a vasúti pályamunkát, a kaszát és a vasvillát letette, a mezőről és az istállóból esténként megtért családja körébe. Nehezen értettem, mégis újra és újra kértem az egyszerű vándor történetét, melynek idézem részletét: Ingesz, kánesz, túresz, bika de ne nádesz, suttyszári, babszári, deszkaház. Ez volt a vége, melyben a főhős - mint jóval később véltem megfejteni igazából latin akcentussal összegezte megtapasztalt élményeit ezzel a furcsa tartalmas tömörséggel, de magyarul. Kisiskolás koromban már játszottam is a mesét lámpás tanítóm szárnyai alatt. Föl is ébresztettem Csipkerózsikát kertész legényből királyfivá válva. Később sem rajongtam a kötelező olvasmányokért, sokszor tettem mesekötetet is tarisznyámba. Nem véletlen, hogy ezek az élmények váltak tanítói pályám cölöpjeivé. Olvastuk, játszottuk, énekeltük, költöttük a mesét, néha az előírt tananyag helyett is. Keveselltem őket az olvasó könyvek szöveganyagából. Utolsó és leghosszabb állomása tanítóságomnak a pécsi Illyés Gyula Általános Iskola volt. Reményeim szerint jó néhány kisgyereknek adtak cölöpjeim fogódzót. És úgy fest, hogy hagytam belőlük örökségül kollégáimnak is, hiszen ők buzdítottak e kis emlékezés közreadására. És tovább gyarapítják ezt a birodalmat elődeikhez hasonló módon. Most, amikor kutakodni kezdek féltve őrzött kacatjaim között, kincseknek vélem ezeket. Az Illyés suli életének harmadik évében készült 10 mese című kiadványra találok, majd előhúzom a 20 meséből szerkesztett munkáltató füzetet, amely egy évvel később íródott, és kezembe akad a Mese, mese, legenda is. Előbbi kettőt a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet pályázata teremtette példányban, utóbbi anyaiskolámban készült 500 darabszámban. Mindhárom kötetben Benedek Elek mesegyűjteményeinek darabjait tárom a kisiskolások elé felhívásaival, biztató kiegészítő gondolataival a játék és a mindennapi hagyomány felé terelgetve. Legkevesebb nyilvánosságot kapott a harmadik szerkesztés, mégis ez számomra a legkedvesebb. Ez is tíz meséből áll, de mind egy-egy bibliai ihletés. Ezekben rejlik a legtöbb lélek, aminek talán leginkább híján lehettek, lehetnek tanítványaink, ezt láttam csillogó szemükből, amikor a gyermekbiblia történeteinél kötöttünk ki. (Lett is aztán karácsonyi betlehemes, meg mindenféle.

3 Mesét játszunk szakkör, Weöres Sándor gyermek színjátszó találkozók, díjak, utazások, sikerek is. Az újjászülető Csipkerózsikát zenés feldolgozásban adtuk elő a város Ifjúsági Házában, gyermeknapon a pécsi Vidámparkban, és sorolhatnám. Aztán találtam egy oktatófilmet egy kazettán, amelynek címe: Közös élmények fonalán. Ma már felnőtt harmadikos gyerekeimmel játszottuk rajt a kiskondás történetét magyar órán a tudományegyetem egyik díjnyertes pályázata kapcsán. Ez már majdnem drámapedagógia volt.) Aktív időszakom utolsó éveiben találtuk ki kollégáimmal a Mesekuckót. Ezen a délelőttön az óvodásokat ajándékozták meg az alsósok mesejátékokkal, műsoros meghitt kuckóban. Ennek az iskolában olyan hagyománya lett, hogy úgy vélem a Meseiskolává válásnak egyik alapja volt. Nagyon örülök neki. Kívánok Kollégáimnak sok sikert és örömet tanítványaik körében! Szeretném az alábbi részlettel igazolni vágyaimat, céljaimat és törekvéseimet, hogy mennyire alkalmas eszköz a mese az igaz emberré váláshoz. Mert hitem szerint a mese maga az igazság, nem fabrikált fércmű, hanem letisztult remekmű. Ezért aztán soha nem is változtattam rajta szándékkal, legföljebb úgy, mint mindenki más, hiszen természete, hogy szájról szájra terjed. Terjedjen is! Legyen a mese mindenkié! Kicsié és nagyé, szívé és léleké! Részletek Benedek Elek: A lélek című meséjéből Mikor az Úristen megteremtette az embert, odament az ördög, s azt mondta nagy hetykén: - Hát ez mi? Ember? Így én is meg tudom teremteni! - Ihol az ember! mondta az ördög. - Nagyon jó mondta az Úr -, most csak állítsd talpra! az ördög mesterkedik mindenféleképpen, de bizony az ő embere nem tudott talpra állni. - Miért nem áll meg? - Mert nincs benne lélek. Tovább mesterkedett az ördög, de bizony lelket nem tudott adni a testbe. - Látom, hogy erre nem vagyok képes nálad nélkül. Adj lelket ebbe is! Mondá az Úr: - Lelket nem adok az ördögnek, elégedj meg a testtel! Ezért nem szabad az ördög a lélekkel. Szálljon a mese szájról szájra, szívről szívre, játékról játékra! Úgy is, ahogy e suliban az elődök tették, ők is őseik hagyatékából merítették. Pécs, novemberében Antal Lajos nyugdíjas tanító

4 Mint a legkisebb fiú a mesében... Kulturális és lelki örökségünk ápolása, továbbadása egészségünk záloga. Múltunkban gyökerező jelenünk a jövőnk legerősebb tartópillére. Állandóan jelenvaló, az egyes generációk értelmezésében újra feléledő és újjászülető népmeséink fényes példái az átörökítésnek, a túlélésnek. (A IIV. Országos népmese konferencia bevezető gondolatai) Az Illyés Gyula Általános Iskolától sohasem volt idegen a bátor kezdeményezés. Mint a legkisebb fiú a mesében tanított és tanító neki indul az ismeretlennek, hogy megkeresse azt az utat, amely a sikerhez vezet. Az iskolai barangolások persze nem a fele királyságért folynak hanem azért a kincsért amit a köznyelv tudásnak hív. Az iskola egy régi/új pedagógiai módszert tűz zászlajára, állít középpontjába: a mesét. nevelési programjának Miért régi ez a módszer? Mert a mese az egyik legrégibb szavunk. A honfoglalás körül a monda jelölésére használták, a 14. században találós mesét vagy kérdést jelentett, míg a 15. században az elbeszélt, kitalált történet, példázat, aenigma megfelelője lesz. Mai értelemét a szó csak a 18. században nyerte el. A mesék tehát az emberiség legrégibb alkotásai között szerepelnek. Bennük rejtőznek a régmúlt kultúrák máig ható erkölcsi tanításai, etikai normái. Megmutatják az emberi akaraterő és bátorság mindent legyőző erejét, az örök érvényű igazságok múlhatatlanságát. A mese minden időben tanított. A mesemondó pedig fontos szereplője volt a közösségnek. Ő volt az élő emlékezet az írás elterjedése előtt. Annak idején a mesemondó köré gyűlt egy-egy közösség apraja-nagyja, hogy tanuljon, vagy szórakozzon. Mitől új a módszer? A mese a pedagógiai tevékenységek kimeríthetetlen tárházának nyit alkotó teret ma is. Általa a gyermekek olyan készségei és képességei mint a képzelőerő, a kreativitás, az emlékezet, a gondolkodás vagy a szókincs bővítése játékos eszközökkel fejleszthetők. Sikerélményhez juttatva ezzel a tanítót és tanítottat. A mesepedagógia számos egyéb kreatív területet is bekapcsol a nevelési helyzetbe. A mesefeldolgozások természetes velejárója a mozgás, a tánc, az ének, vizualitás a kreatív környezetkialakítás. Az alkotó folyamat a közös munka élményét is magával hozza.

5 A mesék által nő a gyermek kritikai érzéke megtanulhatja segítségével az alapvető erkölcsi normákat, felfedezi az összefüggéseket a világban. A mesehősöket megismerve új megoldási módokat új viselkedési normákat tanul. Miután a mesehős mindig jó marad, fontossá válik a gyermeknek, hogy erősítse saját jó tulajdonságait. Az IKT-eszközök fejlesztői mind itthon, mind külföldön egyre inkább olyan programokat, játékokat készítenek a gyerekeknek, amelyek igyekeznek a kreatív módon történő alkotást, az alkotva tanulást elősegíteni. Ezekben a programokban kiemelten fontos szerep jut a mesének. Nem elhanyagolható szempont, hogy a gyerekek az IKT-eszközök multimédiás lehetőségeit kihasználva együttműködve tudják megjeleníteni gondolataikat. A mese tehát komoly segítője a XXI. században is a gyermekeknek, hogy feltárják adottságaikat, fejlesszék készségeiket a legkülönbözőbb területeken. Az intézmény nevelőtestületét ismerve bátran állíthatom, hogy felkészültségük, és magas színvonalú szakmai tapasztalatuk biztosítéka a sikeres és hatékony munkának. Bízom a gyermekek új iránti fogékonyságában, kreatív problémamegoldó képességében és kielégíthetetlen kíváncsiságában, mely tulajdonságok a program eredményes megvalósulásának letéteményesei. Márai Sándor többek között ez írja a meséről: Az emberiség várja a mesét, s a próféta, az író, a tudós csak e mesehangon közelítheti meg igazán és véglegesen az emberek lelkét. Higgyünk az író szavainak és bátorítsuk az alkotó szellemű pedagógusok és nebulók útkereső munkáját. Kívánom, hogy -mint a legkisebb fiú a mesében- az iskola közössége is legyőzzön minden akadályt és kapja meg minden tanuló a tudás koronáját! Magvasi Ágnes nyugalmazott címzetes igazgató

6 Válogatás az iskola által meghirdetett Inci-finci mese meseíró-, és a Meseország rajz pályázatra érkezett művekből. Egy különleges ország Volt egyszer egy ország, ahol az emberek tudtak repülni. Ebben az országban nem voltak járművek, mert mindenhova gyorsan elrepültek, még külföldre is. Nem volt sem autóbusz, sem vonat, sem autó, sem kerékpár, sem repülőgép, semmilyen közlekedési eszköz sem, így nem szennyezték a levegőt. Az emberek sokáig éltek, sokkal egészségesebbek voltak, mint más országokban. Ezért sok idegen látogatott ide. Csakhogy ők nem tudtak repülni, járműveiket nem hozhatták be az országba. Mindenhová gyalog kellett menniük. Nagyon elfáradtak, egy ideig bírták, de aztán igyekeztek vissza saját országukba. Csodálkozva nézték a mindenfelé repkedő embereket. Csodájára jártak a külföldiek ennek a különlegességnek. Irigyelték őket, hogy nem kellett drága autót venniük, bérleteket több ezer forintért, így sok pénzt spórolhattak meg és tisztább levegőt lélegeztek be. De mit volt mit tenniük, ők nem tudtak repülni, hát igyekeztek haza kényelmes hazájukba. 2.b-osztálymese tanító: Porrogi Istvánné A kiscsikó születésnapja Élt egyszer egy kiscsikó, úgy hívták, hogy Áfonya. Áfonya nagyon szerette az anyukáját, és a többi kiscsikót is. Együtt szaladgáltak, játszottak a mezőn. Áfonya születésnapján is ezt szerették volna. Anyukája tortát sütött és a meghívókat is odaadták a vendégeknek. A szülinapon olyan vihar kerekedett, hogy még a szomszéd falu állatai is megijedtek. A viharban sajnos senki sem tudott eljönni. Áfonya szomorú lett, sírt, amíg el nem szenderült. Amikor felébredt, sütött a nap. Csodálatos dolog történt. Az istálló előtt állt az összes kiscsikó, és a világ legszebb szülinapi tortája. A sok kiscsikó pedig együtt kiabálta: Boldog szülinapot Áfonya! Kempf Emese 3.a

7 A magányos sütőtök Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép kert. Itt éltek a zöldségek, a gyümölcsök és a sütőtök is. Jól éltek egymás mellett és jó barátságban voltak. Élvezték a napsütést, de azt sem bánták, hogy ha esett az eső, mert kellett nekik a víz. Egyszer csak észrevette a sütőtök, hogy lassan eltűnnek a zöldségszomszédok. Megkérdezte a békát, aki éppen ott lapult a levelei alatt: - Mi történik itt, Békaúr? Hova tűnnek a növények? - Amikor megnőnek, az emberek leszüretelik őket. - Akkor engem is le fognak szüretelni? - Igen, de te még kicsi vagy, téged majd ősszel, mikor a fákról hullanak a levelek. De ne búsulj, örömet fogsz okozni az embereknek! S bizony a bölcs békának igaza lett, mert elmúlt a nyár, és a sütőtök egyedül maradt a kertben. Minden nap nézte a fák lombjait, míg egy nap elkezdtek hullani a levelek. Ekkor már nagyon várta a gazdát, hogy őt is vigye haza a gyermekeinek. Másnap a gazda örömmel vitte haza a sütőtököt és az egész család örült a meleg csemegének. Gárván Dorina 3.a Dundi kirándul Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis hörcsög. Dundi volt a neve és duci hörcsög volt. Dundi nagyon unatkozott, de amikor észrevette, hogy van egy ág amin ki lehet mászni a terráriumból a kis hörcsög kimászott és elkezdett körbejárni. Először a konyha volt a cél, hogy megkaparintsa a répát, amit nagyon szeretett. Miután sikerült felküzdenie magát a konyhapultra döbbenettel látta, hogy nincs ott a répa. Azt gondolta magában, hogy talán az udvari kamrába lehet. De vajon hogy tudok odajutni elmélkedett izgatottan. Nekiindult a nappalinak, ahol újabb akadályba ütközött, akink a neve Ribizli volt. Ribizli egy nagy fekete kandúr macska. Dundi settenkedve lépdelt, amikor hirtelen megreccsent a padló. Ribizli a zajra felriadva mérgesen nézett Dundira. Erre a hörcsög rohanni kezdett, a macska pedig utána. Átszaladtak a nappalin, majd a folyóson, és amikor a macska már majdnem utolérte Dundit, meglátott egy rést a falon. Gyorsan kibújt rajta, de a kandúr erre a feladatra nem volt képes. Így a kis hörcsög már zavartalanul eljutott a kamrába, ahol megtalálta a sok-sok répát. Jóízűen nekilátott és elfogyasztott vagy fél tucatot. Mikor már csak egy maradt, gondolta, hogy azt magával viszi. Degeszre tömött hassal nekilátott a visszaútnak, amit nagyon óvatosan és halkan tett meg. Ügyesen visszamászott a helyre és mire a gazdái hazaértek, mint ha mi sem történt volna, jóízűen szundikált. Hát ez volt Dundi hörcsög nagy kirándulása. Kádár Zsombor 4. a

8 Ödön Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kismalac. Ezt a kismalacot úgy hívták, hogy Ödön. Egy napon Ödön azt gondolta hmm de unatkozom, el kéne menni kalandozni. Így hát elindult. Meglátott egy dzsungelt, gondolta elmegy oda, hátha talál valami érdekeset. Egyszer csak megpillantott egy ládát a fák között. Belenézett a ládába, három tőr volt benne. Az egyik vasból, a második aranyból, a harmadik gyémántból. Tanakodott melyiket vigye el. Úgy döntött magához veszi mindegyiket és így ment tovább. Betévedt egy barlangba kíváncsiságból és már épp ki akart menni, amikor a bejárat elé zuhant egy hatalmas kő. Tanakodott, hogy mitévő legyen, gondolta felhasználja a tőröket a kiszabaduláshoz. A vastőr vizet fakasztot a kőre, ami megmozdult de ő még nem fért ki a lyukon.az aranytőr megfagyasztotta a követ, ami még mindig nem volt megoldás. A gyémánttőr villámokat szórt a kőre és így ki tudott mászni. Hazament az izgalmas kalandról és boldogan élt, amíg meg nem halt. Marton Marcell 4.a Virsli, az elhagyott kiskutya Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya, akinek Virsli volt a neve. Kék szemű, barna színű, kicsit hosszúkás tacskó. A gazdái kidobták egy autóból, már nem kellett nekik többé. Most egyedül kóborol az utcákon és azon gondolkozik, milyen jó lenne egy igazán jó gazdira találni. Ahogy ment, mendegélt, rájött, hogy milyen éhes. Meglátott egy éttermet, aminek a konyhájából nagyon finom illatokat érzett. Először arra gondolt, hogy bemegy és elcsen valamit az asztalról, de aztán újabb ötlete támadt. Két lábra állt, és pitizett. Észrevette egy kedves pincér, kijött hozzá, megsimogatta és megkérdezte, kér-e egy kolbászt. Virsli megörült, elkezdte csóválni a farkát, és a pincér hozott neki egy darabka kolbászt. - Na, jól van, kutyuska, gyere el máskor is! Virsli teli hassal baktatott tovább, amint ment, mendegélt hatalmas kutyaugatásra lett figyelmes. Elindult a hang irányába, észrevette, hogy egy kislányt egy csapat mérges kutya akar megtámadni. Virsli reszkető hangon ugatni kezdett, hogy segítsen a kislányon. Ezután a kutyák Virslit támadták, és a kislány el tudott menekülni. Miután jól elbántak Virslivel, sebesülten elvonszolta magát az étteremig, ahol azzal a kedves pincérrel találkozott. Másnap reggel a pincér a kislányával érkezett. Meglátták a sebesült állatot: - Jaj, szegényke! kiált fel a pincér - Ő az a kiskutya, aki tegnap megmentette az életemet!- mondja a kislány Elvitték állatorvoshoz, befogadták, a kutyus végre szerető családra talált, őt azóta is hősként emlegetik. Koller Kata 4.a

9 A kenyér Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pék. Az akkora kenyeret akart sütni, amit ember még soha nem látott. Elfogyott a liszt. Elment lisztért. Megsütötte a kenyeret. A kenyér akkorára dagadt, mint a ház, mint egy hegy, mint egy ország, mint egy földrész. A sok éhes ember odasereglett és elkezdték enni a kenyeret. Majd tovább mesélem, ha mindenki jóllakott! A páva Orsós Dániel 5. a Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy páva. Peckesen lépkedett a baromfiudvarban. A rókának fájt rá a foga. A bokor aljából megszólította: - Kedves páva, gyönyörűséges páva! Kár, hogy nem láthatod, milyen gyönyörű vagy! - Hogy láthatnám, nincs tükröm, pedig szívesen megnézném magam! - Gyere, a tó tükrében láthatod, hogy csillog a tollad! Több se kellett a pávának, már vonult is a róka után. A róka ráugrott és nagy uzsonnát csapott, mielőtt a páva megláthatta volna magát a tó vizében. Tanulság: Ne higgy a hízelkedőnek! Harka Eszter 5.a Bolond mese Elmentem a kutyavásárba, vettem egy lovat. Levágtam a kutyám szőrét, hogy télen ne fázzon a szomszéd macska. Betanítottam a hörcsögömet, nehogy leharapja a macska fejét. Azt is tudom, ha veszek egy almát és megeszem a barackomat, fájni fog a hasam az epertől. Ha netán nem tudnád, már réges-rég aludnál, ha a kurta farkú malac nem dögönyözte volna a földet, nem esett volna bele az Óperenciás tengerbe, és nem taposta volna agyon egy hangya, és nem temette volna el a tó. Bálint Lilien 5.a

10 A farkasfalka Hol volt, hol nem volt, volt valahol a világon egy farkas falka. Az a farkas falka nagyon éhes volt már, száz éve nem evett. Megszólalt a falkavezér, akinek volt egy fia: - Fiam! Én már túl öreg vagyok, nem bírom tovább étel nélkül, ezért átadom Neked a helyem és ezt a csontot! Ha felveszed, és jól megrágod, akkor azonnal azzá válhatsz, amivé csak akarsz. Én hamarosan meghalok, az az utolsó kívánságom, hogy soha ne legyél önző. Megértette a farkas fiú és meg is halt a volt falkavezér. Másnap elindultak vadászni, feléjük jött egy nyúlcsorda, na, uccu neki! futottak, futottak és mivel nagyon véznák, soványak voltak az éhségtől, ezért mindenki meghalt, kivéve a falkavezért. Elkapott pár nyulat, aztán visszament és megette őket. Már nagyon unta egyedül, meglátott egy gyönyörű szép medve lányt. Megfogta a csontot, jól megrágta. Egy szempillantás alatt szép nagy medve fiú lett! Odament a lányhoz, megismerkedtek és született egy bocsuk. Máig is élnek, ha meg nem haltak! Fekete Virág 5.a Hazugság mese Reggel, mikor felkeltem, a dzsungelbe kimentem, felém jött egy macskafarkú kaméleon, akit kergetett egy szeplős arcú majom. Ütötte-verte a hátát, mert ellopta a velős csontját. Egyfolytában dadogtak, be nem fogták a szájukat. Rákiáltok: -Hát Te Csita! a csont helyett itt egy pipa! Úgyis mindegy ki a hibás, szívjátok el a békepipát. El is szívták azt a pipát, és abbahagyták a pipát. Így tettem az ügy végére pontot, és elloptam a velős csontot. Abból készült a finom ebéd, lett belőle két pár sült menyét. Itt a vége, fuss el véle! Fekete Virág 5.a Láncmese Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy haspók holló. Ez a holló megette az összes sajtját. Nem maradt egy darab se. Elment a sajtgyárba, de az nem adott neki sajtot, amíg nem hoz neki tejet. Elment a tehénhez. A tehén pedig cserébe füvet kért. Elment a rét másik oldalára. A fű adott volna, ha lett volna szegélyvágója. Elment a bolthoz is, ott meg pénzt kértek érte. A bolt mellett talált egy pénztárcát. A pénzt vitte a boltnak, a bolt adott szegélyvágót, a szegélyvágót vitte a rétnek, a rét adott füvet, a füvet vitte a tehénnek, a tehén adott tejet, a tejet vitte a sajtgyárba, a sajtgyár adott sajtot, a sajtot pedig megette. Illés Balázs 5.a

11 Láncmese Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Elment szerencsét próbálni. Elért egy százéves öregapóhoz. Az apó kérte, hozzon neki egy kis dohányt. - De hát ahhoz kéne egy garas, öregapám! - Édes fiam, de hiszen a próba lényege, hogy garas nélkül szerezz mondta az apó. Elindult a városba. Talált egy szivarboltot, és azt mondta: - Kérnék egy szivart! - Jó, mondta az eladó, egy garasért odaadom. A legény elment a gazdagékhoz. Adjon Isten gazdag uram! Kéne egy garas! Adjon Isten szegény legény! Adnék én jó szívvel, csak a páncélszekrényem kulcsa elveszett, és sehol sincs. Hozz nekem ehhez kulcsot, és adok néked száz garast. Gondolta a szegény legény, ennyi pénz már nem semmi! Ment a lakatoshoz. Jó napot kívánok! Kéne nekem egy kulcs! Adnék én, csak kéne kenyér. A szegény legény már annak a gondolatába is beleőrült, hogy kenyeret visz a lakatosnak, a lakatos ad kulcsot, a kulcsot viszi a gazdagnak, a gazdag ad garast, a garast viszi a vásárba az eladónak, az eladó ad szivart, a szivart viszi az öregnek. Az öregtől meg nem fog kapni semmit. Elmegy vissza az apóhoz és ráförmed: - Mi értelme ennek? Úgysem kapom magától semmit! Az öreg varázslóvá változott és azt mondta: - E tettedért vagy örökre engem szolgálsz, vagy elmész innen! A szegény legénynek ijedtében kihullott a haja, és szégyenében kifutott a világból. Aki nem hiszi, fusson utána! Bálint Lilien 5.a A veréb és az ibolya Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy veréb. A repkedésben nagyon elfáradt. Le akart pihenni egy rétre. De ott volt egy ibolya, aki nem engedte lepihenni a verebet. Ekkor ezt mondta: Hé, engedjél már lepihenni! De csak nevetett. Akkor elhatározta, hogy megleckézteti. Repült a kecskéhez és ezt mondta: Kecske, edd meg az ibolyát! - Én biz ám nem! Akkor elment a farkashoz, és ezt mondta: Farkas, edd meg a kecskét! A farkas elindult. Szaladt a farkas, megette a kecskét, a kecske megette az ibolyát. A veréb szépen lepihent. Ha a farkas el nem indult volna, az én mesém is tovább tartott volna. Szabó Alex 5.a

12 Lánc mese Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény család és annak 12 fia. Ezek közül 5 buta fiú, 6 okos fiú volt, és egy kalandvágyó. Ezt a fiút úgy hívták, hogy Álmos. Ez az Álmos megnőtt, és nagy problémamegoldó lett belőle. Ámde egy gonosz varázsló megmérgezte, és a gyógyszerét csak a testvére tudta elkészíteni, aki viszont csak cserekereskedelemmel tudott üzletelni. De mivel senki nem cserélte el vele a gyógyszerhez szükséges gyógynövényeket, dühében bedobta azokat a feneketlen tengerbe. Hát elindult ennek az Álmosnak a másik testvére Kálmán, aki szintén nagy problémamegoldó és kalandvággyal rendelkező fiú volt. A gyógynövényeket a feneketlen tenger mélyéről fel akarta hozni, de oda csak egy speciális védőruhával lehetett lemenni. Ez a védőruha a szinte megmászhatatlan hegy tetején volt. Elindult hát Kálmán és találkozott egy emberrel, aki odasúgta neki: - Sssssshhhhhh, én felviszlek a hegyre egy aranyceruzáért. Kálmán rábólintott és elindult a nagy fához, aki a ceruza tulajdonosa volt. A fa azt mondta: - Mit keresel itt? Kálmán ezt válaszolta: - A testvérem megbetegedett, a szinte megmászhatatlan hegyen van a ruha, amivel lemehetek a feneketlen tenger mélyére a gyógynövényekért, de a hegyre csak a te aranyceruzádért cserébe visznek fel. - Odaadom a ceruzát, - mondta a fa, - ha adsz nekem az asztalos régi varázslatos vizéből. Elment az asztaloshoz és azt mondta: - A testvérem megbetegedett, a tengerbe dobták a gyógynövényeket, a ruha, amivel lemehetek a tenger fenekére a hegyen van, a hegyre a csak egy aranyceruzáért tudok felmenni, az aranyceruzáért pedig kéne a te régi vized! - Adok a vízből, ha hozol a bátyámtól egy ezüstkulcsot. Elment ház asztalos bátyjához, akinek ezt mondta Kálmán: - A testvérem megbetegedett, a tengerbe dobták a gyógynövényeket, a ruha, amivel lemehetek a tenger fenekére a hegyen van, a hegyre csak egy aranyceruzáért tudok felmenni, az aranyceruzáért pedig kéne az öcséd vize, az pedig csak az ezüstkulcsodért adja oda. Az asztalos bátyja odaadta neki az ezüstkulcsot, az asztalos odaadta a vizet, a fa odaadta a ceruzát, az ember meg felvitte Kálmánt a hegyre, aki lehozta onnan a felszerelést, lement a gyógynövényekért a tenger fenekére és a tengervíz sójával keveredett gyógynövényekből készített főzet meggyógyította Álmost. Itt a vége fuss el véle! Horváth Dávid 5.a

13 A király fia Hol volt, hol nem volt, még az Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, élt egy király. Annak volt két kutyája meg egy fia. Nagy szegénységben élt a királyság, mióta az udvari bolondot harc közben megette a sárkány. A sárkány ellen harcolt, de nem jutott sokra, mert lufival ütötte a sárkányt. Ez egy olyan király volt, aki utálta az erőszakot. A királyfi könyörgött az apjának, hogy hadd harcoljon és hogy használjanak rendes fegyvereket. - Kérlek apámuram, lufival sosem fogjuk legyőzni a sárkányt! - Fiam, te olyan vékony vagy, hogy csak csont és bőr vagy, fel sem bírod emelni még a lufikardot sem! A királyfi nem fogadva szót az apjának, fogta az igazi kardját és egy csapással félbevágta a sárkányt. Mindenki megdöbbent. Nagy ünnepséget csaptak és sárkányhúst sütöttek, az udvari bolondot meg nyakon vágták. A barlang lakója Jónás Réka 6.a Volt egyszer, egy farkas. Ez a farkas éppen lakhelyet keresett. Először talált egy lyukat a fa alatt, de amikor a lyukba bement, azonnal ki is jött, mivel ott már lakott egy róka. De a farkasnak elég nehéz volt otthont keresni, mert a hideg időben majd megfagyott. Az erdő minden lyukát, minden zugát, minden odúját már lakta valaki. Így hát felment a hegyre, hátha ott talál valami házat. Egyszer csak a nagy távoli messzeségből meglátott egy barlangot, hát oda is futott. Bement hát a barlangba és egész nap a barlangot csodálta olyan szép volt, csak volt ott egy furcsa zaj. De ez a farkast nem zavarta. Így hát elkezdte berendezni. Egész télen azt rendezte. Annyira sokáig rendezte, hogy észre se vette, hogy vége a télnek. De ekkor meglátta, hogy valami barna, nagy dolog szuszog a barlang végében. Odament, hogy megnézze mi az. Ekkor látta csak, hogy egész télen egy medve volt a lakótársa, csak téli álmot aludt. A farkas futott, ahogy csak bírt, addig-addig futott, amíg bele nem botlott egy farkas falkába. A farkasok egy ideig bámulták, de aztán úgy döntöttek, hogy beveszik maguk közé. A farkas nagyon örült, mert végre volt otthona. Herczeg Tamás 6.a

14 Az öregember és a legjobb barátja Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac is túr, az Üveghegyen is túl, élt egyszer egy öregember Egyedül élt. Minden nap búslakodott. Ám egy nap elhatározta, hogy lesz egy barátja, akivel minden nap foglalkozhat. Az egyik nap elment a vásárba és ott látta meg a legjobb barátját. Egy gyönyörű szép fehér bundájú kutyát, aki először ment oda hozzá, így nagyon megszerette. De nem volt rá elég pénze, hogy megvegye. Nem adta fel. Az a kutya beférkőzött a szívébe. Nem volt gazdag, de azért végül meglett a pénze a kutyára. De mire visszament a vásárba, a kutyát már eladták. Szerencséjére az egyik ismerőse vette meg, aki az öregembernek vette születésnapjára, mert megsajnálta, hogy mindig egyedül van otthon. Látta, hogy az öregembernek a vásárban nagyon tetszett a kutya. Nagyon örült neki. A kutyát elnevezte Hófehérnek. Azóta nagyon boldogok a kutyával. Boldogan élnek, míg meg nem halnak. Bánhegyi Bernadett 6.b Az aranyhal és barátai Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy akvárium, benne az aranyhal és a barátai. Egyszer csak az egyik hal kitalálta, hogy csináljanak disco clubot. A többiek ezt jó ötletnek tartották, s máris megírták a vendéglistát. Hoztak dj pultot, táncparkettet és disco gömböt is. Ahogy buliztak, csak telt, telt az idő és kitört egy nagy vihar. Mindenki megijedt, senki nem jutott szóhoz. Egyszer csak megkérdezi az aranyhal a disco club szervezőjétől: - Hé, ez is benne van a buliban?- kérdezi nagy ijedtséggel. - Nem, szerintem nem, de ha már így alakult, mindenkinek haza kéne mennie. - Igen, jó ötlet! Máris intézkedem. - Figyelem, figyelem! Sajnos a halas disco elmarad a hatalmas vihar miatt. A holnap esti pizsipartymra mindenki hivatalos. Hozzatok magatokkal pizsamát, halhálózsákot és egyéb állati dolgokat. A szórakozás közben valami nagyon váratlan dolog jött közbe. Lekapcsolódtak a lámpák, a TV-i,s és egy szellem lebegett a szemük előtt. Annyira megijedtek, hogy majdnem bepisiltek. A szellem fehér volt, két szeme és egy orra volt. Elkezdte kergetni Kimberlyt egy darabig, amíg be nem bújt az asztal alá. Utána üldözőbe vette Totót, aki nagyon felgyorsult; nem vette észre az akvárium üvegét és nekiszaladt, majd elájult. Selena a nyomába eredt, csakhogy nagyon félt, ezért hazáig meg sem állt. Mikor az a csúnya szellem elment az asztal mellett, a lepel beleakadt az asztal sarkába és a lepel alól Nono jött elő. Így kiderült, hogy csak lepedőt húzott magára és nem volt igazi szellem. A többiek összebeszéltek és hazáig kergették. Bíró Bettina 6.a

15 Az erdő mélyén Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár, Lilla és Réka. Nyaraltak egy táborban, és elhatározták, hogy az utolsó nap kint fognak aludni az erdőben. Már két héttel előtte megírták, hogy mit fognak csinálni ott: barkochbázni, játszani, rémmeséket mesélni. Magukkal vitték a lapot mindenhova. De sajnos egy nap eltűnt. Feltúrták az egész tábort, de nem találták. Másnap, szombat, az ott alvás napja. Este útra keltek, de nem volt túl szerencsés az indulás. Dörgött az ég, zuhogott az eső, és még a szél is fújt. Nem játszhattak kint, mert vizesek voltak. Lefekvés közben rémmesékkel ijesztgették egymást. Félve feküdtek le aludni. Amikor már félig aludtak, Réka hallott egy ijesztő hangot. Lilla, fent vagy? Mondjad! Te nem hallottad, hogy krrikk? Nem, csak képzelődsz. Inkább aludj te is! Eltelt pár perc, Réka újra hallotta a hangot. Most már hallottad? Igen, de mi ez? Nem tudom. Gyere, nézzük meg! Azzal elindultak. Egymás kezét fogva kerülték meg az erdőt, sokszor megijedtek a gallyak recsegésétől, de hangot sem hallottak, ami rémes lett volna. Visszamentek a sátorhoz. Bebújtak, aztán egy árnyék rávetődött a sátor falára. A két lány sikítani kezdett. Összebújtak, s azon imádkoztak, hogy mielőbb vége legyen ennek a szörnyű éjszakának. Reggel végre kisütött a nap, kilépek a sátorból, és az igazi ijesztő szörny, fölöttük volt a fán. Számukra az volt a meglepetés, hogy a saját baglyuk volt az, csőrében tartotta az elveszett levelet. Írta: Andréli Katrin TVT, 4.a

16 KÉRELEM Tisztelt Páva Péter Tankerület Igazgató Úr! Iskolánk, a Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium Illyés Gyula Általános Iskolája az Ön és az Ön által irányított Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécs támogatását kéri, hogy felvehesse a Meseiskola címet. Tudomásunk szerint ez a kezdeményezés régiónkban egyedülálló. Szándékunkat az alábbiakkal indokoljuk. A mesék végigkísérik életünket, egészen kisgyermek kortól, otthon és az iskolában, az életben egyaránt. A mesék világa érdekes, izgalmas, különleges, képzeletünk nem ismer határokat, ha meséket hallgatunk. A mesék szórakoztatnak, megnyugtatnak, tanítanak, gyógyítanak. Fontos segítséget nyújtanak a való világban való eligazodáshoz, általuk fejlődik személyiségünk. Megtanítanak elválasztani a jót a rossztól. Kitartásra, elkötelezettségre, jóságra, a szépség felismerésére inspirálnak. Belehelyezkedhetünk a mesehősök szerepébe, képesnek érezhetjük magunkat a legnehezebb próbák kiállására, olyan saját világot teremthetünk, melynek mi lehetünk a hősei. A mesék megjelenítése alkotó folyamat, melyben megjeleníthetjük érzelmeinket, állást foglalhatunk, elkötelezhetjük magunkat a jó, pozitív dolgok mellett, harcolhatunk a gonosz ellen, és csatákat nyerhetünk. Megmutathatjuk magunkat, leküzdhetjük indulatainkat, megvédhetjük társainkat, összefoghatunk és diadalmaskodhatunk. A mesék a személyiségfejlesztés eszközei. Bővítik a szókincset, koncentrációs képességet és a környezettel való kapcsolatot. Erősítik erkölcsi ítéleteinket, színesítik érzelmeinket.

17 A világ megértése a mesékkel olyan alkotó létezés, ahol semmit nem kapunk készen, minden kicsi eredményért meg kell küzdeni, és alapfeltétel, hogy magunk tudjuk utunkat bejárni, viszont alkalmas és képes arra, hogy életünket emelkedetté tegye és kiteljesítse. - A mesék szerepe a lelki egészség megőrzésében Koszecz Sándor A mi iskolánk névválasztása sem volt véletlen huszonhárom évvel ezelőtt. Illyés Gyula író, költő, meseíró és népmesegyűjtő, neve irodalmi nagysága kapcsán merült fel. Meséi az irodalmi és művészeti nevelés egyik alapkövévé váltak. Így köteleztük el magunkat arra, hogy kiemelt szerepet tulajdonítsunk a mesékkel való nevelésnek. Ez a törekvésünk számos előzményre tekint vissza iskolánkban: - Falfestés. Felújított iskolánk fehér falain a gyerekek által kiválasztott mesék szereplőit, helyszíneit, motívumait jelenítjük meg. - A tanórák kezdetét és végét mesezenék hangja jelzi. - Miénk a színpad : Meséket dolgozunk fel gyerekcsoportokkal, vendégelőadókat is hívunk. - Meseillusztrációs pályázatot hirdetünk évente különböző témákban, különböző intézményi szinten. - Meseíró vendégeket várunk iskolánkba- vendégünk volt Nagy Bandó András. - Mesekuckó: az alsó tagozatosok évente egy alkalommal meséket olvasnak fel egymásnak és az óvodásoknak. - Meseolvasás 5. évfolyamosok bevonásával az óvoda, illetve az alsó tagozat részére. - Mákvirágok gyermekszínpad működése. - Népmesék: az alsó tagozatosok magyar meséket dolgoznak fel különböző módszerekkel. felolvasás, filmvetítés, mesehallgatás, dramatizálás, bábozás, kézművesség, rajz. - Drámatanítás es tanévtől iskolánk 5-évfolyamtól indul, majd évfolyamon folytatódik. - Meseéjszaka a 2. évfolyamon: A gyerekek benn aludtak az iskolában, este gyertyafény mellett meséket hallgattak. - Meseszíndarabok látogatása. - Vendég bábelőadások, színdarabok megtekintése - Meseíró verseny: évente meghirdetjük különböző témákban, különböző intézményi szinten. - Bohócvár alsós gyermekszínpad. - Meseműsorainkkal szerepelnek gyerekeink iskolánk falain kívül is, például a málomi Szeretetotthonban, a Pécsi Pedagógusok Nyugdíjas Klubjában. - Részvétel aktuális meserajz pályázatokon. - Mesebolt kirakat: A mesék eszköztára elevenedik meg gyermekeink látásmódjában, kézműves technikák alkalmazásával.

18 Az elkövetkező évek tervei Az eddigi hagyományossá vált programjainkat folytatva új elképzeléseink: - Mesekönyv börze, melyen saját mesekönyveinket csereberéljük. - Mesemaraton: mesefilmek nézése a délutáni szabadon választott foglalkozásokon. - Mesefeldolgozás mai környezetben: a felsőbb évfolyamok bevonása a mesék világába - Kedvenc játékom, kedvenc mesefigurám kiállítás megrendezése - Mesék fontossága és hatása a nevelésre előadás szervezése -.A mese pszichológiája előadás szervezése - A gyermekrajzok pszichológiája előadás szervezése - Kapcsolatfelvétel városunk meseprogram szervezőivel.

19 Támogatóink Ágoston Zsuzsa művésztanár, a Jókai Általános Iskola nyugalmazott rajztanára Dr. Andrásfalvy Bertalan professzor emeritus Antal Lajos nyugdíjas tanító, gyerekszín rendező Bárdos ÉvaTrilak festékgyártó cég Bódis Bernadett a Szülői Munkaközösség vezetője Bogárdi Alíz zenész, a Bóbita bábszínház foglalkozásvezetője Czigány Tamás táncpedagógus, néptáncoktató, dudás Havasréti Pál a Téka együttes vezetője Dr Horváthné Mányoki Mária a TVT igazgatója Horzsa Gábor Pécsi Kulturális Központ - Szivárvány Gyerekház igazgató Hunyadi Péter népzenész, etnográfus, a Tenkes zenekar vezetője Kádár Péter Bonafarm-Bábolna takarmány KFT ügyvezető igazgatója Dr Kaposiné Takáts Laura az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola igazgatója Magvasi Ágnes címzetes igazgató Masters of Puppets (London BP) színház Molnár János a Mecsek Táncegyüttes vezetője Dr Nagy Ilona népmesekutató, a PTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék nyugalmazott docense Nagy István A Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány Elnöke Dr Nagy Zoltán PTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék tanszékvezetője Dr Őri László képviselő P.Kovács Tiborné nyugdíjas tanár, drámapedagógus Páva Péter KLIK tankerület igazgató Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. Pethőné Nagy Csilla a Babits Mihály Gimnázium magyartanára, Érdemes tankönyvszerző, A kritikai gondolkodás nemzetközi trénere,a gimnáziumi magyar tankönyvek írója. Pongrácz Éva Zsuzsanna Bernáth díjas művésztanár, a LIBER-ARTE Gyermektehetség kutató és fejlesztő alapítvány elnöke Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna Baranya Megyei Rajztanárok Egyesületének Elnöke Tasnádiné Hardy Judit a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány titkára Temesi Ferencné Illyés Gyula Óvoda óvodavezető Uzsalyné dr. Pécsi Rita Megyervárosi Iskola főigazgatója Vezér Andrásné Anikó Utcai Általános Iskolaigazgató Virág Rita Cecília a Berze Nagy János Művészeti Iskola igazgató Weizer Józsefné Intézményvezető Kertvárosi óvoda 7632 Pécs Testvérvárosok tere 1-3.

20 Kedves Olvasó! Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb mint sejted és okosabb mint véled. A.A.Milne: Micimackó Rózsadombon innen, Rózsadombon túl, a dombtetőn áll az Illyés Gyula Általános Iskola, ahol a mese személyiségfejlesztő eszköz. A mese jelentősége a gyerekek számára, hogy fontos ősi tartalmakat hordoznak, amelyekkel könnyen azonosulhatnak, kitágítják számukra a valóságot, felhasználhatják a problémák megoldása során, fejlődik az alkalmazkodó képességük, megkönnyíti számukra a feszültségoldás mindennapi nehézségeit. A mesének jelentős szerepe van a gyerekek értelmi, érzelmi fejlődésében azért is, mert viselkedési mintákat nyújt számukra. A mese a lélek fejlődésének állomásait jeleníti meg nagy erejű, szimbolikus képekben. Ha a gyermek ki tudja várni a szorongás fantáziaképein áthaladva a vigasztalás és megszabadulás képeit, akkor jótékony hatású és eléri a célját: példát, mintát mutat a probléma megoldásokból. Az élet tele van ismeretlen félelmetes dolgokkal, de ezeken bátorsággal, hűséges barátok segítségével még a legkisebb is túljuthat. A mese olyan jelenségekről beszél a gyerekeknek (életről, halálról, haragról, féltékenységről, szeretetről, segítésről, talpraesettségről, bátorságról), amelyekről máshogy elvont fogalmak szintjén nem tudunk beszélni velük. A mese szimbólumai révén eszközt adunk a kezükbe a félelem, szorongás megjelenítéséhez és feloldásához. A mese a legjobb érzelmi intelligenciafejlesztő módszer. Azok a felnőttek, akiknek meséltek gyermekkorukban meséket, sokkal könnyebben küzdenek meg az élet nehézségeivel, érzelmileg stabilabbak, kész mintát láttak a problémák megoldására, megélhették, hogy érdemes hinni a jóban, mert egyszer elnyeri méltó jutalmát. A mese kimondhatóvá teszi a kimondhatatlant. Aki nem hiszi, járjon utána! László Valéria igazgató

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Üveghegyen innen és túl

Üveghegyen innen és túl Üveghegyen innen és túl Mesepályázat 2-4. osztályosoknak Az Óperenciás tengeren túli mesevilág a feje tetejére állt: Piroska eltévedt, a három kismalac nem akar házat építeni és még Csipkerózsika is úgy

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Marica Bábszínház- Holnemvolt Park

Marica Bábszínház- Holnemvolt Park Marica Bábszínház- Holnemvolt Park Játszók: Tárnok Marica és Sz. Nagy Mária bábművészek Június 6. péntek 15.00 Vásárosdi (3-8 éveseknek) Játszók : Tatai Zsolt és Tatai Amál 15 perces bábelőadások. Belépő:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban

Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Játékos barangolás a mesék birodalmában Nyári Mesedélelőttök a Városi Könyvtárban Többféle, közösségben eltölthető kikapcsolódási lehetőséget kínált a nyári szünidőben a vakációzó gyermekek számára a Békefi

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16.

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. 1 I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. A VERSFARAGÁS kategóriában kétféle módszerrel lehetett verset alkotni. Szabályos, kötött formában vagy rímek nélkül, szabadon. Magyar Emma 4.b Emma két

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Benedek Elek. Az aranypálca

Benedek Elek. Az aranypálca Benedek Elek Az aranypálca Volt egyszer egy öreg király, s annak három fi a. A fi úk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidõsebb azt mondta, hogy õ megy napnyugatnak,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein október 13. (hétfő) Kinyílik a mesesarok A könyvtáros meséi Időpont: 10.30 óra Alap Kezdjük mesével a hetet!- Mesedélután Böde Péter mesemondóval

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Aki gyerekkel utazik az tudja, hogy a legfontosabb nekünk szülőknek, hogy a kicsik jól érezzék magukat, mert akkor nekünk is

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben