Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft"

Átírás

1 XX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Kápolnaszentelés Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök szentelte fel április 23-án 11 órakor szentmise keretében a gyõri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ kápolnáját, melyet Udvardi Erzsébet festõmûvész oltárképe ékesít. A szentély oltárképe Jézus születését és a három királyok hódolatát ábrázolja. Az ünnepi szentmisén megjelent Mádl Dalma, a volt köztársasági elnök felesége is, akit baráti szálak kötnek Udvardi Erzsébet festõmûvészhez. Badacsonytomajról Sall Csaba alpolgármester és Fodor József a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója vett részt a megszépült kápolna felszentelésén. Deák Ferencné Fotó: Deák Udvardi Erzsébet beszélget (balról) a szentély oltárképe elõtt, amely Jézus születését és a három királyok hódolatát ábrázolja Polgárõr Érdemkereszt Mórocz István polgárõrt, a Polgárõr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesítette az Országos Polgárõr Szövetség Elnöke, a Polgárõr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként. A kitüntetés átadására május 15- én az OPSZ közgyûlésén került sor. Mórocz István a Polgárõr Egyesület elnöke megköszönve a gratulációnkat, kifejtette azon véleményét, hogy a polgárõrök áldozatos munkáját illeti köszönet, amely lehetõvé tette az egyesület és saját tevékenységének elismerését. Tomaji majális A badacsonytomaji edzõpályán tartották a "Sportmajális"- ra keresztelt rendezvényt a hónap elsõ napján, a badacsonytomaji sportegyesület, valamint a városi mûvelõdési központ és könyvtár szervezésében. A Badacsonytomaj Bajnokcsapata címért kiírt kétfordulós kispályás labdarúgó torna, elsõ mérkõzései mellett 11-es rúgó-, 7-es dobó versenyek zajlottak. Akinek kedve volt kipróbálhatta a kötélhúzást, a hullahopp karikát, a légvárat, vagy akár a zsákban ugrálást. A kevésbé sportosaknak sem kellett elkeseredni, hiszen a fõzõverseny ízein túl mindenki a hozzáférhetett a majálisok elmaradhatatlan kellékeihez, a sörhöz és virslihez. Fotó: Deák 100 éve született Tatay Sándor - Három napos ünnepségsorozattal adóztak emlékének - Egy dologban hiszek, a szeretet ésszel fel nem fogható, roppant erejében Tatay Sándor Az Egry József Emlékmúzeum a hagyományok szerint május elsején nyitotta meg kapuit, ebben az idényben Kolop József idõszakos, Picasso szezonális és az Egry tárlat állandó mûveivel várva a látogatókat. Letette a sisakot - 18 év alatt modern tûzoltóságot hozott létre - Nagy Gyula tûzoltóparancsnoktól ünnepélyes állománygyûlésen köszöntek el nyugdíjba vonulása alkalmával, egyúttal Segesdi Ferenc, az új parancsnok április 30-án átvette kinevezését az egyház badacsonytomaji közösségi házában. Molnár Péter hadnagy búcsúzóul az állomány nevében mondott köszönetet jó egészséget kívánva az emberséges parancsnoknak az átadott hivatásszeretetért. Személyes kapcsolatunk során mindketten ugyanarra törekedtünk - mondta Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke - hiszen életterünk közösségéért tevékenykedtünk. A Magyar Köztársaság Önkormányzati Minisztere, a harmincévnyi szolgálat elismeréseként Tûzoltósági Szolgálati Jelet adományozott a parancsnoknak, amelyet Dr. Lauer János ezredestõl, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adott át, egyúttal nyugállományú tûzoltó ezredessé léptették elõ május Badacsonytördemic és Badacsonytomaj közös küldöttsége Bakonytamásiban, az író születésének 100 évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat elsõ állomáshelyén, a Tatay család sírkertjében koszorúzással tette tiszteletét május 6-án. Tatay Sándor leányával és családjával együtt elhelyezték az emlékezés virágait a szülõhely polgármesteri hivatalának, a tomaji iskolások, valamint a tördemici Nyugdíjas Klub képviselõi. Badacsonytomajra visszatérve, Tóth Mariann rendezésében irodalmi emlékmûsorral adóztak Tatay emlékének, elõtte pedig Krisztin N. László köszöntötte a megjelenteket. Az író erõsen kötõdött a hegyhez, az itt élõ emberekhez - mondta a polgármester - mélységes humanizmusa túlélt minden irányzatot, korszakot. Egy dologban hiszek, a szeretet ésszel fel nem fogható, roppant erejében - mondta Tatay egy helyütt, s úgy vélem szavaira ma, az év- Fotó: Deák forduló kapcsán még inkább oda kellene figyelni. A közös szervezés, emlékezés talán egy jele a közeledésnek, nem véletlen, hogy együtt emlékezünk ezekben a napokban Badacsonytördemiccel. Folytatás a 3. oldalon... Három új tárlattal nyitott az Egry Múzeum Köszönet mindazoknak a támogatóknak, akiknek jóvoltából mûködhetnek a múzeumok - mondta köszöntõjében Krisztin N. László polgármester - a válság, az emberek vékonyodó pénztárcája a látogatottságban itt is megmutatkozik. Amióta az önkormányzat mûködteti a múzeumokat, tavaly fordult elõször elõ, hogy nem tudtuk lenullázni a kiadásokat a bevételekbõl. Az idei esztendõben is mindent megtettünk annak érdekében, hogy látogatóinkat olyan élményekhez juttassuk, melynek révén kíváncsiak lesznek ránk a továbbiakban. Egy különlegességgel kedveskedünk látogatóinknak, az elõtérben ugyanis Fischer Annie néhai zongoramûvész nagylelkû ajándékaként megkapott Egry képek láthatók, persze vonzerõ lehet a Picasso lenyomatainak bemutatója. Emellett megtalálhatók Vastag Gábor és felesége kerámiái, az Ajka Kristály termékei és Bokros Júlia alkotásai. A mûvészet és kultúra továbbélésén dolgozzunk együtt a jövõben - mondta végül Krisztin N. László polgármester - hogy ne kerüljön lakat ezekre az intézményekre. Folytatás a 3. oldalon... Számunkra példakép volt Nagy Gyula akkor, amikor felhúztuk a tûzoltó egyenruhát - mondta Dr. Lauer János - szerénysége párhuzamos azzal a szakmai nagysággal, amelyet szürke eminenciásként mindennapi munkájában megvalósított. Folytatás a 3. oldalon... Fotó: Deák

2 Lomtalanítás Badacsonytomajon a 2008-as év után újra lebonyolításra került a tavaszi lakossági lomtalanítás. A lomtalanítás pontos idõpontjáról már januárban tájékoztattuk nemcsak az állandó lakosságot, hanem az üdülõtulajdonosokat is. A lim-lom kihelyezése az ingatlan elé, valamint táblával kijelölt helyekre történhetett, melyre 3 nap állt rendelkezésre. A tájékoztatóban felsoroltuk azokat a hulladéktípusokat, melyeket nem lehetett kirakni, mert azok veszélyes hulladéknak minõsülnek. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a felhívás ellenére, a megjelölt napokon kívül is került hulladék kirakásra, valamint, ami nagy gondot okozott a begyûjtés során, rengeteg veszélyes hulladéknak minõsülõ lom került kihelyezésre (mikrohullámú sütõ, hûtõgép, akkumulátor, mosógép, stb.), melyek elszállítása jelentõs többletköltséget jelent. A lom elszállítását a Remondis Tapolca Kft végezte, szoros együttmûködésben a Badacsonytomaj VN Kft.-vel. Az elõzetes tervek alapján a begyûjtés 2 nap alatt megtörtént volna, azonban a nem várt nagy mennyiség, valamint a veszélyes hulladékok külön gyûjtése nagymértékben növelte a gyûjtési napok számát, így közel 5 nap alatt sikerült megtisztítani a települést a lomtalanítási hulladéktól. A lomtalanítás alkalmával mintegy 450 m3 vegyes hulladék és közel 50 m3 veszélyes hulladék került begyûjtésre a településrõl. A veszélyes hulladék elszállítatása, elhelyezése nagy gondot jelent, mivel a tapolcai hulladéklerakó nem fogadhat be ilyen hulladékot. Ferenczy Károly Változott az idegenforgalmi adórendelet Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselõ-testülete 16/2009. (XII.10.) rendeletében az idegenforgalmi adó mértékét személyenként és vendégéjszakánként 340 Ftban állapította meg január 01. hatállyal. dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Tisztelt Szálláshely tulajdonos! A szálláshelyek hasznosítására vonatkozó jogszabályi változásról már tájékoztattuk Önt. A jelenleg hatályos a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl szóló 239/2009. (X. 20. ) Kormány rendelet nem tartalmazza a vendégkönyv vezetésének szabályait, ezért az alábbiakra hívom fel a figyelmét: A szálláshely szolgáltatási tevékenység során adófizetési kötelezettség keletkezik helyi adó és az állami adó tekintetében is, ezért az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 44. -ában elõírt nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat kell betartani, amely az alábbiakat tartalmazza: "A jogszabályban elõírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást -ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is- úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenõrzésére alkalmas legyen. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás egységes formátumú legyen és a szállásadókat, ne terhelje a már "megszokott és jól bevált" vendégkönyvtõl eltérõ nyilvántartás vezetése, ezért az továbbra is használható, azzal a kitétellel, hogy azt nem kell sem a megnyitáskor sem pedig évente hitelesíttetni. A vendégkönyv megnevezés helyett, arra javasoljuk rávezetni: "Nyilvántartás a szálláshelyen fogadott vendégekrõl". Tájékoztatásul közlöm, hogy az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 172. (1) bekezdés e.) pontja szerint a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha a jogszabályokban elõírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja. A fentiekben leírt tájékoztatóm alapján kérem, hogy az adótörvénynek megfelelõ nyilvántartás vezetésérõl szíveskedjen gondoskodni. Badacsonytomaj, február 19. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ megbízásából Marton Istvánné aljegyzõ Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei "Fénytánc" Várpalotán Ezzel a címmel nyílt kiállítás Babják Tamás fotográfus mûveibõl és Kovács Máté grafikáiból a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában, május 12-én. A remekmûveket Talabér Márta országgyûlési képviselõ, megyei alelnök és Farkas István, az iskola mûvésztanára méltatta. Légzõszervi szakrendelés és sóterápia Veszprémben Ambuláns körülmények között folytatják a Farkasgyepûn kezelt betegek rehabilitációs gyógykezelését a megyeszékhelyen. Ezzel utazási költséget lehet megtakarítani és a program jól illeszkedik a megye egészségügyi koncepciójához hangsúlyozta Lasztovicza Jenõ megyei elnök az Áchim téri létesítmény átadásán, május 12-én. Szentmise Gizelláért Boldog Gizella tiszteletére egyházmegyei zarándoklatot és szentmisét tartott Veszprémben a veszprémi érsekség a hétvégén, melyen megyei és városi elöljárók, mások mellett Talabér Márta országgyûlési képviselõ, megyei alelnök is részt vett. Képviselõ-testületi ülés Következõ ülés napirendjei évi munkaterv alapján. Tervezett idõpont május 26. (szerda) - Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl - A település közbiztonsági helyzete, a Rendõrség beszámolója - Tájékoztató a Polgárõr Egyesület tevékenységérõl - Tájékoztató Badacsonytomaj város Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról - A köztisztasági rendelet módosítására javaslat Eladó ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzata eladásra meghírdeti az alábbi ingatlant: Polgármesteri Hivatali épület és udvar (106/2. és 107. hrsz.; Fõ utca 2.), mely az új hivatali épület megépítésével, április 30-ával kerül kiürítésre. Az alapterülete m2, az irodaépület 460 m2-es. A forgalmi értéke ,-Ft Az ingatlan értékesítése pályázat útján történik, a részletes pályázati kiírás átvehetõ az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán (+36-87/ ) a megjelenéstõl számított 15 napon belül. A pályázaton való részvétel feltétele az alapár 10%-ának pályázati biztosítékként történõ befizetése. BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: / , / ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: / , fax: / A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: június 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: / , fax: / Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: / ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: / Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: / es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: / ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: / Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: / Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: / , / Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Minden csütörtökön: ig Elérhetõség: / Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: / Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig : óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin / , / Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., / Rendõrség: / ; / Szolgálatot teljesítõ rendõr: / Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: / Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: / Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: / ; Fax: / ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: / Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: / , / Badacsony, Park u. 6. Nyitva tartás: 9-17 óráig (hétfõtõl péntekig) Városi Könyvtár: Tel.: / ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Városi Közösségi Ház: Tel.: / , Fax: Kedd-Péntek: ; : ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: hétfõ kivételével 10,00-18,00 óráig július, augusztus hónapban hétfõn is nyitva. Szegedy Róza Ház: hétfõ kivételével naponta 10,00-18,00 óráig július, augusztus hónapban hétfõn is nyitva. Tájház: ZÁRVA

3 Tatay centenárium Fonalak mentén Tatay Sándortól, Tatay Sándorról - mondta Tóth Mariann - talán ez lehetne a mai est címe. S ezek a fonalak egy tõrõl gombolyodnak, Badacsonytomaj leghíresebb polgárától, a nagy tanító Tatay Sándortól. S ezekre a gondolatokra épp olyan szükség van napjainkban, mint egy falat kenyérre - mondta végül Tóth Mariann, majd bemutatta az est elõadóit: Ali Évát, Bolla Emõkét, Farkas Évát, Prof. Dr. Pusztay Jánost, Ruzsa Mariannt. Május 7-én reggel az Egry József Mûvelõdési Ház oldalán elhelyezett emléktábla elõtt felsorakozott az általános iskola diáksága, majd az önkormányzatok, az iskola, az író családja és a Lábdi Jövõjéért Egyesület helyezett el koszorút. A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tanulóinak ünnepi irodalmi mûsora következett a nagyteremben, amelyet Tóth Natália, Bolfné Tóth Melinda, Csanádi Józsefné, Krisztin N. Lászlóné és Rákos Eszter állított össze. A helyiek után a Székesfehérvári Tatay Sándor Gimnázium bemutatta Kék hang címû mûsorát, melynek címét Tatay Sándor novellafûzére ihlette, majd Tóth András, a marcelházi testvériskola tanulójának vidám prózai elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk. Tatay Ágota és Vasy Géza a Magyar Írószövetség elnöke az emléktábla leleplezése után Nagyon megható számomra, hogy ilyen sok emberrel együtt ünnepelhetem édesapám születésnapját - mondta Tatay Ágota - köszönet mindazoknak, akik részt vettek ezeknek a napoknak a feledhetetlenné tételében. Igazi élményt az ünneplés mellett könyveinek olvasása jelenthet, ezért törekedjetek arra, hogy tanuljatok meg úgy olvasni, hogy megnyílhasson elõttetek e csodálatos világ. Tíz éve büszkén viseljük Tatay Sándor nevét - mondta köszöntõjében Csizmarik Béláné igazgató - azóta egyik legszebb ünnepünkké váltak a Tatay Napok. Nemcsak példaképet választottunk tanulóink számára a névadással, hanem egyéni arculatot kapott intézményünk, s ezzel újabb lehetõséget kaptunk a közösségé formálódásra. Szívleljétek meg szavait és az alapvetõ emberi értékek tiszteletben tartásával, a szeretet erejével igyekezzetek méltók lenni névadónk emlékéhez. A nap méltó zárásaként "Emlékezzenek rám!" címmel felolvasó estet szervezett a városi könyvtár, amelyen egy pohár bor mellett - egészen éjfélig - sorban megelevenedtek Tatay Sándor gondolatai. Az ünnepségsorozat zárónapján a Rodostó Turistaház falán emléktáblát avattak, amelyet Vasy Géza, a Magyar Írószövetség elnöke leplezett le. Tatay Sándor számára ez a csodálatos hely, tulajdonképpen a számûzetést jelentette az ötvenes évek közepéig, amikor a magyar szellemi élet nagyon sivatagos volt - mondta köszöntõjében az elnök - hiszen lehetetlenné tették, hogy publikálhasson. Tatay életmûve csodálatos példát ad azonban a reményre, amely átsegíthet mindenkit a nehéz helyzeteken, s ehhez erõt meríthetünk írásaiból. A badacsonytördemici faluházban Tatay Sándor személyes tárgyaiból kiállítás nyílott, este pedig a "Ház a sziklák alatt" címû film vetítésével emlékeztek az íróra. Egry idény nyitó A köszöntõt követõen Egry plakettet vehetett át Nagyné Révay Ágnes és Kolop József. A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola zenetanárainak és Ali Éva rövid mûsora után Baranyai Zoltánné, a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója megnyitotta Egry József állandó kiállítását, a Picasso tárlatot pedig Krisztin N. László polgármester adta át a közönség-nek. Kolop József munkásságát Sall Csaba alpolgármester méltatta, majd a szobrászmûvész a közönség nagy örömére néhány perc alatt agyagból megformázta "Egy gondolat, eb gondolat" névre keresztelt alkotását. Letette a sisakot Herbert Naymajer, a Puch-i tûzoltóság gazdasági vezetõje az osztrák város és a kollégák üdvözletét tolmácsolta, felidézte kapcsolatuk történetét, amelynek létrejöttéért nagyon sokat tett a tomaji parancsnok. A megyében mûködõ önkormányzati tûzoltók parancsnokai nevében Somogyi László alezredes méltatta meleg szavakkal kollégája tevékenységét, majd átadta azt a sisakot, amelyet elláttak aláírásukkal. A helyi Képviselõ-testület nevében Krisztin N. László polgármester gratulált az elõléptetéshez, megjegyezve, hogy egy hosszú és eredményes pályafutás mérföldkövét jelenti ez a nap, amelyen Nagy Gyula felért a csúcsra. Nemcsak parancsnokként, hanem emberként is minden esetben számíthattam rá, a település egyik legaktívabb közössége lett tevékenysége nyomán a tûzoltóké, emellett nagyon sok helyi fiatal köszönheti neki, hogy soraikba kerülhetett. Végül a polgármester a közösség nevében, a Képviselõ-testület határozata értelmében átadta a parancsnoknak, a település érdekében kifejtett munkájáért a Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetõ címet. Földi István plébános, az egyházközség nevében köszönte meg a Nagy Gyulának áldozatos munkáját, következetes és szavatartó embernek ismertem meg - tette hozzá az atya. Nagy Gyula ezt követõen felidézte pályafutásának emlékeit, a néha végtelennek tûnõ munka nehézségeit, a formálódás ugyanakkor meghitt emberi pillanatait. Búcsúzóul megköszönte a település lakosságának a barátságát, kollégáinak helytállását. Az ünnepi állománygyûlés zárásaként ismertették Segesdi Ferenc tûzoltó alezredes parancsnoki kinevezését, amelyet Krisztin N. László polgármestertõl vehetett át. Az új vezetõ felidézte elõdjének egyik példamutatóan emberséges tettét, megköszönve az együtt töltött éveket, a számára megelõlegezett bizalmat. Az ünnepélyes állománygyûlésen közremûködött szavalatával Vizkelety Dóra, valamint a Járdányi Pál Zeneiskola Kamaraegyüttese. Nagy Gyula ipari tanulóként kezdte, lakatosként végzett, majd Tapolcán járt gimnáziumba április 1-én lett tûzoltó a Veszprémi Tûzoltóságon ban tûzvizsgálóként szerzett diplomát, ezt követõen még három évig szolgált Veszprémben, onnan került Tapolcára. Badacsonytomaj Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság elsõ parancsnokának 1992-ben nevezték ki, s a kezdeti mostoha körülmények után, 18 év alatt korszerû, felkészült tûzoltóságot hozott létre. A soron kívüli elõléptetések, országos kitüntetések, az Év Tûzoltója cím jelzi tevékenységének magas szakmai színvonalát, amelyhez kimagasló hivatástudat párosult. Közhasznúsági jelentés Badacsonytomaj VN Kft. Közhasznú éves egyszerûsített beszámoló mérleg 2009 Alapító okiratának módosításával a Badacsonytomaj Város 100%-os tulajdonában lévõ Badacsonytomaj Városüzemeltetõ KHT január 28.-al átalakult Nonprofit Korlátolt felelõsségû Társasággá. Az éves gazdálkodást a május 5.-én tartott taggyûlés által a 106/2010. (V. 05.) számú határozattal elfogadott Közhasznúsági jelentésbõl idézzük. Eszközök és források összehasonlítása: eft.-ban (2008/2009) Befektetett eszk.: /43 440; Saját tõke: /17 539; Forgóeszközök: /7 663; Céltartalékok: 0/0; Aktív idõb. elhatárol.: 0/0; Kötelezettségek: / ; Passzív idõb. elhatárol.: /22 577; Eszközök összesen: /51 103; Források összesen: / Értékadatok összehasonlítása, összefoglalása: eft.-ban, 2008/2009. Bevételek: közhasznú: /40 000; vállalkozási: / ; összesen: / ; ráfordítások összesen: / A gazdasági évre az általános válságjelenségek érezhetõ megjelenése volt a jellemzõ. Az elõzõ évet nem érte el a látogatók, vendégek száma. Beszûkült az idegenforgalom, így az ebbõl származó bevételeink is. A közterület fenntartásban, üzemeltetésben megnövekedett a rendezvényekhez kapcsolódó technikai elõkészítés, közremûködés tulajdonosi elvárása és a tevõleges feladat végrehajtás a saját bevételek terhére. A megnövekedett költségek hatásának csökkentését a dologi kiadások és a személyi költségek csökkentésével, valamint a tervezett beszerzések második féléves elhagyásával sikerült egyensúlyba tartani. A évi gazdálkodására jellemzõ volt, azt alapvetõen befolyásolta: továbbvittük, pontosítottuk az üzleti terv szerkezeti átalakítását. A vállalkozási bevételekbõl fedeztük a közhasznú tevékenység meghatározó részét,(több mint 1/3-a). Ez a februártól augusztusig terjedõ idõszak elõfinanszírozását tette szükségessé, melyet a tulajdonos a támogatása mértékéig biztosított. Az idegenforgalmi idényre való felkészülés létszámának biztosítása, a közmunkaprogram az egyéb támogatott foglalkoztatás lehetséges legnagyobb számú létszámfelvételekhez vezettek, melyek az üzleti tervben e célra tervezett, elfogadott kiadások növelését jelentették, a személyi költséggel viszont spóroltunk év elsõ félévének pénzforgalmi jelentésében a tulajdonosnak jeleztük: - az Áfa változás bevételcsökkentõ, kiadásnövelõ, valamint az elõszezoni bevétel tervezetthez képest csökkenõ, késõbb sem pótlódó, hatását. - a lakossági kommunális hulladékszállításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés elmaradását. Évközben további feladatok kerültek meghatározásra a nyári vállalkozási bevételek (strand, parkolók) terhére. Egész évben mûködtettük heti váltásban (péntektõlpéntekig) a készenléti rendszert, intézkedésre feljogosított vezetõvel, készenléti telefonnal, egy gépjármûvezetõvel és gépjármûvel, valamint két munkással. A kommunális hulladékgyûjtési közszolgáltatás folyamatába a VN Kft- közvetített szolgáltatás keretében vesz részt-, amely új feladatot jelentett az elõzõ évekhez képest,-. Veszteség árán is, de feltártuk a nyilvántartás és a tényleges igénybevétel problémás eseteit. Elindult a kintlévõségek közadók módjára történõ beszedésének folyamata. Az utólagos díjszámlázás és a kintlévõségek finanszírozása pénzügyi terhei likviditási gondot okoznak. Összefoglalva: A bevételeknél- Tulajdonosi döntési körben lévõ ármegállapításnál az Áfa emelés a 2009-év második felében nem történt meg, az Áfa nem került beépítésre az árakba. Kiadásoknál a dologi költségek további csökkentése - az Üzleti tervben tervezett egyensúly mértékéig - nagyobbrészt további feladatelhagyásokkal, a második félévben a tervezett fej-lesztések elhagyásával- kisebb mértékben további általános költségtakarékossággal valósult meg. Mint a társaság ügyvezetõje, az elmúlt év sokrétû társasági mûködése és a fentiekben szövegesen és számszakilag bizonyítottak alapján következetes és eredményes, a feladatok terén szintentartó gazdálkodásról adok számot a válsággal terhelt 2009-es gazdasági évben a tulajdonos Önkormányzatnak, és városunk valamennyi lakójának. Ferenczy Károly ügyvezetõ igazgató

4 A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár programjai: Májusi programok: - Május órától Manó klub a Közösségi Házban Rajzó Ildikó klasszikus balett táncpedagógus, táncmûvész, "Mit mozogjon a gyermek" elõadás - Május órától Tánc-dal-fesztivál 2. címû elõadás megtekintése a balatonfüredi Pannon Várszínházban a Mûvelõdési Központ szervezésében - Május 23. Pünkösdi bál Badacsonyban a Dísztéren az S M S együttes közremûködésével - Május órától Manó klub a Közösségi Házban Horváth Andrea "A Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez való csatlakozás elõnyei" címû elõadás - Május 29. "Város- és Gyermeknap" városnapi rendezvény a Sportpályán 9.00 Köszöntõ, megnyitó Tuti Buli Játszóház Sportversenyek Labdarúgó mérkõzés Brumi Bandi Band interaktív mesejátéka Fõzõverseny Fõvárosi Önk. Fogl. Int. Darvastó Rendõrségi bemutató Szó és Kép Színház mûsora Fõzõverseny zsûrizése Versenyek eredményhirdetése Pipitér Óvoda mûsora Tatay Iskola mûsora Badacsonytördemici Country C évesek köszöntése NABE mûsora Szülõi Munkaközösség mûsora Sztárvendég: Aradszky László Bál az SMS-sel Városnapi fõzõverseny A részvétel feltételei: Csak bográcsban történhet a fõzés, nyílt tûzön. Minimálisan 30 adag szabadon választott egy tál étel megfõzése kötelezõ a Balaton - felvidék tájjellegû ételeibõl. Az Önkormányzat ,- Ft-tal az hozzájárul az alapanyagokhoz, melyrõl a számlát: Önkormányzat 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. címre kell kérni. Az ételek a zsûrizést követõen kiosztásra kerülnek a város polgárai részére. Csapatok összetétele: egy fõ csapatvezetõ minimálisan kettõ vagy több kisegítõ. Nevezés: Nevezni május 28-án óráig lehet a Közösségi ház címén Badacsonytomaj, Fõ u. 23. vagy telefonon 87/ számon, illetve címen. Nevezési lap kitöltése a helyszínen történik. Díjazás: A zsûri döntése alapján kerül kihirdetésre az elsõ három helyezett kategóriánként: a legfinomabb-, a legpikánsabb-, a legkülönlegesebb étel, a legszebb tálalás, abszolút kategória. Különdíjat kap a legötletesebben öltözött csapat, a legrendezettebb konyha. Zsûri elnöke Halász János kétszeres Oscar-díjas, és háromszoros mester szakács, gasztronómus, tagjai Lukács Antalné a badacsonytomaji MENÜ Bt. Vezetõje, Ferencsik István a TV2 Nagy Fogyás verseny gyõztese. Kéknyelû Virágzás Ünnepe - június 5-6. idén kicsit másképp! A Kéknyelû Virágzásának ünnepén, június elsõ hétvégéjén szeretettel várunk minden kedves Borbarátot Badacsonyba és környékére, hogy a borospincék mélyén, hamisítatlan környezetben ismerhessék meg az igazi Badacsonyi Kéknyelût és a boros gazdák többi rejtett kincsét! A pincékben egész hétvégén borkóstolókkal és kulturális programokkal, a badacsonyi Dísztéren pedig kézmûves vásárral várjuk a látogatókat. Az útitervet és a régiós buszjáratot mi biztosítjuk, Te csak gyere el és hozd el a barátaidat is! Mindegyik pincében vendégünk vagy egy pohár Mûsorajánló Kéknyelûre és ha részt veszel játékunkban, összegyûjtött pecsétjeidet értékes Badacsonyi borokra válthatod! Kéknyelû expedíció Hódítsd meg a Tanúhegyeket! Vegyél részt a Kéknyelû felfedezõúton és gyûjts össze minél több pecsétet. A pecsétet ott keresd, ahol a Kéknyelû bor lelõhelyeit találod. Amennyiben sikeresen rátaláltál a rejtekhelyekre, pecsételj és vendégünk vagy egy kóstolónyi Kéknyelûre. Három különbözõ pecsétet Kéknyelû kitûzõre, hat pecsétet pedig egy palack Kéknyelûre válthatod! Minden Pincében más-más programmal várjuk! Június 5-6. Megnyitó - Badacsony - Dísztér Kézmûves bemutató és vásár a rendezvényen! Borlovagrendek zenés felvonulása - Polgármesteri köszöntõ Kinizsi Táncegyüttes mûsora - Nyirettyû együttes koncertje Kéknyelû Bál Borbély pincészet Csobánci Kéknyelû Dûlõ túra, indulás a pincétõl Kéknyelû Évjáratkóstoló bortotóval Pico-Jazz Duó Imre Borpince Õri Jenõ bárzongorista Istvándy Pincészet Szakál-Csipszer Jazz Duó Vasárnap Tibet kincsei - úti beszámoló Floorakkusztik Band - Héttagú fiatal blues és jazz zenészek Laposa Pincészet Új Borászati Üzem bemutatása Kéknyelû kóstolóval Népzene Németh Pince Bor és csokoládé - Egyedülálló gasztronómiai élmény Ahol áprilisban szüretelnek: Mezõ Sándor badacsonyi borász Új-Zélandi szõlészeti és borászati élménybeszámolója Vasárnap Rajzverseny gyerekeknek! Sipos Borház Gyermekjátékok a hordókon belül és kívül Vasárnap Gyermek animációk, arcfestés felnõtteknek is. Szászi Pince Farkas Mihály gitármûvész Válibor Váli Péter és Bogi a szabad tûzön fõzés rejtelmeire oktatja az érdeklõdõket a pincénél. Bográcsos ételek, tárcsán sütés, kemencés ételek elkészítésének titkait ismerhetik meg. A legügyesebb tanulók egy üveg Kéknyelût kapnak ajándékba Júliusi Badacsonyi Borhetek-elõzetes: "Folyékony Szerelem - Badacsonyi Borhét és Szüret" rendezvénysorozat. A Badacsonyi Borhetek ünnepélyes megnyitója július 17-én, szombaton órakor, ünnepélyes zárása augusztus 1-én órakor lesz. A rendezvény kiemelt mûsorai: Pataki Attila, Old Boys Együttes, Irigy Mirigy, Török Ádám, Somló Tamás, Csepregi Éva, Feke Pali, Faterock együttes, Dévényi Tibi bácsi, Komár László, Babos-Csipszer Duó, Kocsmazaj Együttes, Nyírettyû Együttes, Ajka-Padragkút-Táncegyüttes,Táncház, SMS utcabál, Retro-disco, Norvég Fúvós Zenekar, Gödi Ütõegyüttes, Varnyú Country...stb. Bent maradt a csapat az NB III-ban Ahogy az a tavaszi rajt elõtt megfogalmazódott, az együttes célja, hogy bent maradjon a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában. Bár sokan - azok, akik a támogatás mellett tették le voksukat - azt mondták, hogy az õsszel szerzett pontok sokat jelentettek, azért a gyûjtögetés a Mosonmagyaróvár elleni meccsel elkezdõdött. Fontos is volt, hiszen a következõ mérkõzésen lendületben maradt Török Zoltán együttese és szép gyõzelmet aratott Körmenden. Aztán jött a listavezetõ - ma már bajnok - Veszprém FC, akik ellen egy kimondottan jó iramú, igazi megyei rangadót láthatott a közönség. Igaz a vendégek gyõztek, de a játékvezetés hagyott némi kívánni valót maga után. Egy értékes döntetlen Pápán, ahol a helyzetek alapján közelebb állt a tomaji csapat a gyõzelemhez. A legutóbbi bajnokin a második helyezett Lipót csapata látogatott Tomajra, a viharos szél és esõ mellet irreális körülmények mellett megérdemelt vendég gyõzelem született. A Badacsonytomaji SE felnõtt csapatának bajnoki eredményei: Körmend - Badacsonytomaj 0:2; Badacsonytomaj - Veszprém FC 0:2; Lombard Pápa II. - Badacsonytomaj 1:1; Badacsonytomaj - Lipót SE Pékség 0:3. A Badacsonytomaji SE felnõtt csapatának Magyar Kupa eredményei, Megyei Selejtezõ, 1. forduló: Balatonfûzfõ - Badacsonytomaj 3:14; Megyei Selejtezõ, 2. forduló: Szentantalfa - Badacsonytomaj 4:2. Hetek óta remek formában játszik és ontja a gólokat a Badacsonytomaji második csapat. A Badacsony újság következõ számában majd a csapat játékosainak véleményét olvashatják. A Badacsonytomaj II. csapatának eredményei: Révfülöp - Badacsonytomaj 2:10; Badacsonytomaj - Zalaerdõd 9:2; Diszel - Badacsonytomaj 1:2; Badacsonytomaj - Zánka 5:0. Utánpótlás eredmények, U-16: Veszprém FC - Badacsonytomaj 23:0; Lipót SE Pékség - Badacsonytomaj 5:0; Répcelak - Badacsonytomaj 5:0. Utánpótlás eredmények, U-19: Veszprém FC - Badacsonytomaj 6:0; Lipót SE Pékség - Badacsonytomaj 12:2; Répcelak - Badacsonytomaj 4:3. Lukács László SE elnök: - A csapat bent maradt az NB III-ban, van még hátra három mérkõzés a bajnokságból, utána értékeljük majd az egész szezont. Török Zoltán vezetõedzõ: - A csapat teszi a dolgát, a sérülések nem kerültek el bennünket. Bízunk az utolsó három forduló jó eredményében, hogy minél jobb szájízzel fejezzük be a bajnokságot. Szabó Attila, Csapatkapitány: - Borzasztóan nehezen kezdõdött a szezon, sok játékos és az edzõ is távozott. Úgy érzem, hogy a körülményekhez képest a csapat nem teljesített rosszul, hiszen minden mérkõzésen partiban voltunk ellenfelünkkel. Kis szerencsével több pontot is szerezhettünk volna. Tapolcai Gábor

5 Mondják: a legnagyobb ajándék, Amit az ember az élettõl kaphat - az Egészség. Sajnos ennek igazságát Többnyire akkor ismerjük fel, amikor Betegek vagyunk. Óvodai nevelésünk egyik alapvetõ feladata a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, a testi és lelki harmónia megteremtése. A gyermekek egészséges életmódra nevelését úgy próbáljuk elõsegíteni, hogy az óvodai tevékenységek keretében minél kisebb korban találkozzanak az egészséges életmód összetevõivel. A napfényhiányos téli hónapok, a nehezen emészthetõ ételek sokasága, a mozgás hiánya megviseli az emberi testet és lelket. Ezért gondoltuk, hogy "Egészségmegõrzõ programunk" megvalósítását a kora tavaszi idõszakra tervezzük, amikor különösen fontos a vitaminok pótlása a szervezet számára. Korábban is szerveztünk programokat a nevelési év során az egészséges életmódhoz kapcsolódóan, de ilyen összefogott formában hatékonyabbnak, figyelem felkeltõbbnek gondoljuk. Mozgás - úszásoktatás Fotó: Óvoda Ebben az évben 9 alkalommal tudtunk részt venni az uszodai foglalkozásokon. A költségeket, mint korábban is, alapítványok, szülõk, társ önkormányzat, civil szervezet, SZM támogatásaival sikerült elõteremteni. Kértük, hogy lehetõség szerint naponta 4-5 szülõ kísérjen el bennünket. Reggel óta izgatottan várták a gyermekek az indulást, a busz megérkezését. Egy órás utazás után értünk el a közeli kisvárost, Ajkát. Utunk során az éledõ tavaszi természet megfigyelésére is lehetõség volt A vízhez szoktatás során nagycsoportosaink megtanultak alkalmazkodni a víz törvényszerûségeihez, felfedezték a benne való mozgás és játék örömét. Csíranövények a táplálkozásban Sokakban felmerül a kérdés: vajon miért vagyunk tavasszal fáradtabbak, hiszen végre ragyog a nap. Évrõl- évre egyre többet hallunk különféle méregtelenítõ kúrák jótékony hatásáról, valamint az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságáról. Manapság a sok stressz, az egészségtelen táplálkozás, valamint a mozgásszegény életmód mind arra ösztönöz bennünket, hogy változtassunk életmódunkon. Amit tenni tudunk nagyon egyszerû, minél több nyers ételt enni abban a formában, ahogy a természetben található. A család táplálkozási szokásai meghatározóak, a szülõi példa a gyermekek táplálkozási hagyományai életre szólnak. A szülõk szemléletváltására szerettünk volna hatni Sárosiné Nagy Ildikó mérnök-tanár, természetgyógyász, a csíranövényekrõl nyújtott kóstolással egybekötött elõadásával. Egészségmegõrzõ programok az óvodában Egészséges ételek napja Ezen a napon a gyermekek és szüleik kis kosarakban, táskákban hozták a zöldségféléket, gyümölcsöket, kompótokat, 100% gyümölcsleveket, zöldségleveket. A szülõi munkaközösség tagjai közül többen egészséges süteményeket készítettek. Az egész napot egy óvodásunk nagymamája Pintér Lajosné koordinálta. Az egészséges ételek napján a gyermekeknek rendkívül változatos, színes, és korszerû táplálkozásban volt részük. Jó volt látni milyen élvezettel kóstolgatták az ebédnél a kiscsoportosok is a különleges salátákat, köreteket, süteményeket ( barby saláta, sült cékla, magvas gyümölcssaláta,) Az ebéd után hazamenõ gyermekek szüleit és kistestvéreiket is vendégül láttuk a finomságokkal. Uzsonnára kínáltuk a különféle ízû mártogatósakat a formázott zöldségfélékkel, a díszes szendvics falatkákat, aszalt gyümölcsöket, magvakat. Azok a gyermekek, akik a szociális helyzetük miatt nem részesülhetnek nap, mint nap vitamindús táplálkozásban, õk is megízlelhették a különleges csemegéket. Úgy érezzük, hogy a nap folyamán a gyermekeket sok új ismerethez juttattuk, sok örömük telt az ételek készítésében és fogyasztásában. A szülõk és a gyermekek számára TOTÓ-t állítottunk össze, hogy mennyire jártasak az egészséges életmód szabályaiban. A helyes megfejtõk közül hárman a Griff Gyógyszertár bio termékeibõl összeállított ajándékcsomagokat kapták. Receptgyûjteménnyel gazdagítottuk programunkat, melynek tartalmát a korábbi egészséges táplálkozással kapcsolatos elõadások szakemberei által javasolt ételféleségek receptjeibõl állítottuk össze. Hol volt hol nem volt Mind több gyermekekkel foglalkozó szakember Fotó: Óvoda fogalmazza meg, hogy a gyermekirodalom az egészségfejlesztés eszköze lehet. A mesékkel való találkozás optimálisan már kisgyermekkorban elkezdõdik. Szükségesnek tartjuk, hogy a gyermek minden nap halljon élõ mesét Az óvodai programokon több esetben keltettük életre a közkedvelt mesék szereplõit, ezzel is elõsegítve a gyermeki lélek gazdagodását. Az óvoda aulája lehetõséget ad helyszíni elõadás lebonyolítására is. A nagy távolság miatt nincs lehetõség, hogy a megyeszékhelyen mûködõ Kabóca Bábszínház elõadásaira elutazzunk, viszont helyet tudunk biztosítani az elõadásnak, így valamennyi kis óvodásunk részese lehet az élménynek. Elérkezett a gyermekek által várva-várt nap, amikor a veszprémi Kabóca Bábszínház óvodánkba látogatott. A bábjáték Marék Veronika "Laci és a csúnya lány" címû történetérõl szólt. A mese témája életszerû történetet dolgozott fel mesei elemekkel átszõve, így nagyon közel állt hozzájuk. Az önfeledt boldog gyermekarcok, a tágra nyílt szemek és szájak mind azt igazolták, hogy milyen nagy élményt jelentett számukra bábszínház varázsa. Legyen fogkefe a gyermek kezében! Azért, hogy a gyermekek is hatékonyabbak legyenek saját foguk ápolása érdekében a tapolcai ÁNTSZ egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberét, Mauer Tamásnét hívtuk, egy játékos interaktív délelõttre a nagycsoportos óvodásokhoz A gyermekek nagy érdeklõdéssel, várakozással telve készültek a találkozásra Eszter nénivel. Bátran megnyíltak az elõadó felé és beszéltek az otthoni fogápolási szokásokról. A modellen nem csak a helyes fogmosás technikáját mutatta be, hanem megismertette a gyermekeket a fogak elhelyezkedésük és funkciójukból adódó elnevezésükkel is. Feladatlapot oldottak meg, meseszerû oktató filmet néztek a fogbarát táplálkozásról. Az interaktív délelõtt végén felidézték a "foglalkozás" tanulságait. A gyermekek végül jutalmul fogkefét, és fogkrémet kaptak és "Csillogó fogak oklevelet" vehettek át annak jeléül, hogy sikeresen részt vettek a fogápolási programban. Tavasz van gyönyörû Fotó: Óvoda Városunk a Balaton-felvidéki Nemzeti park területén helyezkedik el, így természetes, hogy óvodánk nevelési programjának kiemelt feladata a környezet megóvására, védelmére nevelés. A csodálatos természeti környezet, ami körül vesz bennünket, nap, mint nap valamilyen csodával örvendeztet meg minket, itt élõket. Az óvodai élet minden napjait áthatja a környezeti nevelés, melynek célja: olyan érzelmi alapozottságú érdeklõdés felkeltése valamennyi óvodáskorú gyermekben a természeti jelenségek iránt, amely kellõ alapja lehet a természet és környezetbarát életmódnak. Mindezekhez a tapasztalatszerzés, a megismerés, megszerettetés útján jutnak el a gyermekek, egyéni fejlõdési sajátosságaiknak megfelelõen. Szûkebb és tágabb környezetünkben minden évszakban lehetõséget adunk a tapasztalatszerzésre túrák, séták, kirándulások során. Szívesen hívjuk óvodás gyermekeink szüleit is a természet csodáinak felfedezésére is, hiszen a szülõk környezettudatos szemléletét a gyermekeken keresztül próbáljuk formálni, alakítani. Óvodánk 2009-ben a "Zöld Óvoda" címet kapta, a pályázat során szigorú kritérium rendszernek kellett megfelelni. Az elnyert kitüntetés meghatározó szerepet játszik a szülõk, a gyermekek környezettel kapcsolatos látásmódjának, viselkedéskultúrájának és értékrendszerének kialakításában. Valljuk, hogy a közvetlen tapasztalatszerzés mindig erõsebb, mint a közvetett. Az élõ és élettelen valóság - kezünkre szálló pillangó vagy a talpunk alatt zörgõ avar - sokkal elevenebb hatás, mint bármilyen szép képeskönyv. A természet kincseit, végeláthatatlan szépségeit sehol másutt nem tudjuk olyan igazán megismertetni, megszerettetni, mint a szabad természetben. A szabad természetben való élet a természetközeli lét elemi hatással lehet a gyerekek környezettel kapcsolatos attitûdjére. Mindezen gondolatoktól vezérelve közös barangolásra hívjuk a középsõ és nagycsoportos gyermekeket, szüleiket a Badacsony hegyre. Az ébredõ természet megfigyelésére, a fellelhetõ növény és állatvilág megfigyelésére, a területen található gyógyító növények megismerésére, játékra a természet kincseivel. Segítségül hívjuk Labancz Györgyi környezeti nevelõmentor- szaktanácsadó, az agostyáni "Természetes életmód" Alapítvány Elnökét, és Czumpf Attila agrármérnök, humánökológus a gerecsei nemzeti park munkatársát. Az innováció témájának kiválasztásakor elsõ sorban a szülõknek szerettünk volna ötletet, lehetõséget adni a családok életmódjával kapcsolatos szokások átgondolására. Hasonló, egészségmegõrzõ programokat az elmúlt évek során is szerveztünk, de így összefoglalva csokorba kötve vált igazán hatékonnyá. Célunk megvalósítását segítette a szülõk pozitív hozzáállása, és a szponzori támogatások is. A partneri visszajelzések megerõsítettek bennünket abban, hogy "együtt többet tehetünk az egészségünkért". Hisszük, hogy az egészséges életmóddal - életvitellel kapcsolatos szokások kialakítása gyermekkorban a legeredményesebb. Ezért közvetve a gyermekeken keresztül a szülõk egészségtudatos gondolkodását szerettük volna kedvezõen befolyásolni. A jövõben továbbra is arra törekszünk, hogy intézményünk nevelõ-oktató környezete jól szolgálja a gyermekek egészségének megóvását, megõrzését. Horváth Erzsébet, Orbán Márta, Nagy Lászlóné

6 III. Badacsony Térségi Civil Majális Balatonrendes adott otthont a már hagyományosnak számító Civil Majálisnak május 8-án, melynek keretében ismét bemutatkozhattak a térség civil szervezetei, egyesületei. Délután kezdõdtek a gyerekek részére a vetélkedõk, játékok, a felnõttek pedig megmérethették a vérnyomásukat a Vöröskereszt asztalánál. Sokan érdeklõdtek a NaBE kiadványok után. Minden korosztály találhatott programot ezen a délutánon. A gyerekek kipróbálhatták a "Játékos Balaton" interaktív játékot, amely játékos formában ismerteti meg a gyerekeket a Balaton természeti és kulturális értékeivel, múltjával és jelenével. Volt tûzoltó és rendõrségi bemutató, valamint asztalitenisz verseny több kategóriában. Az érdeklõdõk gyógynövénytúrára indultak, míg egy másik csoport a faluval ismerkedett. A kulturális programok, között szerepelt vers, hastánc, néptánc, népdal, hangszerszóló és mese, valamint judo bemutató. A Májusfa kitáncolással zárult a vidám nap, melyet az idõnként szemerkélõ esõ sem tudott elrontani. A Badacsony Térségi Civil Kerekasztal nevében ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik a rendezvény elõkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak, valamint külön köszönet a szereplõknek, akik mûsorukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Deák Ferencné BTCK elnöke Fotó: Deák Nyugdíjasok a majálison A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület, a Balatonrendesen május 8-án megrendezett III. Civil majálison kedves mûsorral szórakoztatta a résztvevõket. A Badacsony Térségi Civil Kerekasztal szervezte rendezvényen a Nyugdíjas Egyesület, mint a Kerekasztal aktív tagja résztvevõként és rendezõként vett részt. A borongós, esõs hideg idõ sem tudta elvenni a résztvevõk vidám hangulatát, melyet még fokozott a számos, minden szempontból szórakoztató mûsor, a gyerekek részére pedig a változatos játékprogramok jelentettek örömet. A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület 16 tagú csapata, az elmúlt évhez hasonlóan, idén is változatos mûsorral lépett fel. A mûsorunkban a saját életünket, szórakozásunkat mutattuk be tréfásan, parodizálva, dalokkal, versekkel kiegészítve. A dalokat Stankovics György nyugdíjas társunk kísérte szintetizátor muzsikával. Ugyanakkor a többi megjelent civilszervezettel együtt, finom süteményekkel és zsíros kenyérrel egészítettük ki a házigazda Balatonrendesiek finom babgulyás kínálatát. Fotó: NyE Flamis Mihály elnök Korai ballagás A felújítás miatt április 16-án tartotta ballagási ünnepségét a Tatay Sándor Általános Iskola végzõs osztálya, utoljára az eltelt közel negyedszázad során megszokott környezetben. A búcsúzáshoz gondos kezek talán a szokásosnál is szebben díszítették fel az egész épületet, mintegy jelezve ezzel, hogy egy egész korszak lezárult az intézmény életében. A zsúfolásig megtelt aulában nemcsak versel, dalokkal, megható szavakkal köszöntek el egymástól, tanáraiktól a gyerekek, hanem vetített képekkel idézték fel az eltelt nyolc év emlékezetes pillanatait. A tanév végén lezárul életetek egy meghatározó, fontos szakasza - mondta Csizmarik Béláné igazgató útravalóul - az itt megszokott védettség fellazul, bizonyára alig várjátok már az önállóságot. Azonban a szabadsággal együtt jár felelõsség, legyen szó akár, akár rossz döntésrõl, a következményekkel számolni kell. Az elért siker mögött látni kell a munka örömét, a hozzá vezetõ - sokszor hatalmas - erõfeszítéseket is követelõ út szépségeit. Nehéz szívvel búcsúzunk tõletek, visszavárunk bennetek, hogy tudjunk további sorsotokról. Borbély Tamás a dobogón Befejezõdött a "Legyen egy új hordód" ifjú borász pályázat, amelynek során a kádárcégek által felajánlott új hordók elnyeréséért az elsõ forduló közönségszavazatai alapján zsûri elé került tíz fiatal szakembernek kellett válaszolni filozófiájával, céljai ismertetésével és kiválasztott borával kapcsolatos kérdésekre. Nemcsak a tíz továbbjutó, de a zsûri tagjai is izgatottan várták a megmérettetést, mert ehhez hasonló verseny még nem volt borász körökben. Mint az a feladatul adott öt témából is kiderült, a szervezõk most nem a borokra voltak elsõsorban kíváncsiak, hanem arra, hogy mennyire tudják magukat a fiatal tehetségek érvényesíteni, eladni. Erre épült az elsõ forduló is, az on-line szavazás, mely során a 22 indulónak meg kellett szerveznie az õt támogató tábort és minél több szavazatot kellett begyûjteniük. Így a tíz legtöbb szavazatot elkönyvelõ ifjú borász kerülhetett a szakmai zsûri elé. A négy gyõztes, aki új hordót nyert: Várnainé Iványi Zsófia (Villányi borvidék), Kvassay Levente (Villányi borvidék), Borbély Tamás (Badacsonyi borvidék), és Adamovich Károly (Egri borvidék). Utóbbi fiatal borász elnyerte a közönségdíjat is. Darin Sándor a szervezõk részérõl elárulta, hogy terveik szerint jövõre is lesz folytatás, de mint mondta, tanultak az idei elsõ pályázat gyerekbetegségeibõl és jövõre egy még összetettebb és a nagyközönség felé is nyitottabb pályázatot terveznek kiírni a kádárcégek, a támogató szakmai szervezetek és a szaksajtó segítségével. forrás: wineroads.eu Föld Napi tisztogatás - Takarító polgárõrök - Az OPSZ által szervezett és a Föld Napjához kapcsolódó szemétgyûjtési akcióban, május 8-án a Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj 20 fõvel vett részt és mintegy 10 mázsa szemetet gyûjtött össze városunkban a közutak mentén. A munka jó hangulatban közösségi ebéddel zárult az Aranykagyló vendéglõben. A szemét elszállítását és elhelyezését térítésmentesen a Magyar Közút Nonporfit Zrt. Közép-dunántúli Területi Fõnökség, Tapolca üzemmérnöksége végezte el. A PEB vezetõsége ezúton köszöni meg az akció valamennyi közremûködõjének a munkáját. Mórocz István elnök Fotó: Mórocz A polgárõrök egy csoportja az akció közben. - Örsi takarítók - Badacsonyörs környezetének tisztításában a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület két csoportban, 10 fõvel munkálkodott április 24-én. A vezetõség lelkes tagjaival rendbe szedtük a Szent Antal kápolna környékét, a vasúti megállót, és a buszmegállókat. A nagyobb csapattal pedig nekiláttunk a méltatlanul elhanyagolt örsi hegy Hegyalja úti szakaszának rendbe tételéhez. Találtunk az erdõ alján kerékpáralkatrészeket, háztartási hulladékokat, pelenkákat, hordót, Tvt, és még sajnos a végtelenségig sorolhatnám. A rendelkezésünkre álló, púposra rakott szemetes zsákokon felül még az otthonról hozottakat is be kellett vetnünk, annyi szemét volt. A több órás munka meghozta gyümölcsét, a Föld Napja alkalmából rendezett takarítási akcióval hozzájárultunk a természet fellélegzéséhez. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítségét, aki az eseményen részt tudott venni. Jó lenne, ha egyre többen értenék meg, hogy kis munkával, picit nagyobb odafigyeléssel szebbé- jobbá tehetjük saját, illetve embertársaink, élõvilágunk környezetét. Simonné Visi Erzsébet elnök Fotó: BÖÉE Anyák napi köszöntés Kis városunkban immár hagyománnyá vált, hogy az anyák napi megemlékezés a helyi Fideszesek szervezésében történik. Május elsõ vasárnapján Faragó György köszöntötte a mintegy félszáz megjelent anyukát, majd Petõfi verssel kedveskedett a jelenlévõknek, a Szent Imre Közösségi Ház udvarán megtartott ünnepségen. Kis unokám Rajzó Luca és Bolf Annabella verssel, énekkel köszöntötte a közönséget, majd Ali Éva szavai következtek. A megható mûsort az aranyos Olgika éneke, majd Gyuri bácsi köszönõ szavai zárták, amely után minden anyukának átadtak egy-egy szál narancssárga gerberát. A mûsort Milfait Máté szintetizátor muzsikája színesítette, a hangosítást Nagy László biztosította. Rajzó Ferenc

7 Anyakönyvi Hírek Tamás Vivien Tamás István és Németh Gabriella kislánya (született március 18-án) Az Anyákat ünnepelték A Pipitér Óvodában megtartott Anyák Napi ünnepséget az idei esztendõben két idõpontban, csoportokra bontva bonyolították le, hogy enyhüljön a szokásos zsúfoltság. A kicsik verssel, énekkel, néptánccal lágyították tovább az anyukák és nagymamák szívét. Abban a pillanatban, amikor a gyermek megszületik, megszületik az anya is - mondta meleg hangú köszöntõjében Nagy Lászlóné óvodavezetõ - soha nem létezett elõtte, a nõ létezett, de az anya még nem. Az anyaság valami teljesen új érzés. Nagy Lászlóné ezt követõen áttekintést adott az anyaság megünneplésének történetébõl, visszanyúlva az ókori görögök tavaszi ünnepségéig, amelyet Reának az istenek anyjának és vele együtt az édesanyák tiszteletére tartottak, egészen a magyarországi ünnepségek megszületéséig. Fotó: Óvoda Bíró Tiborné, Marika dadus néni a közelmúltban ünnepelte 30 éves közalkalmazotti jubileumát. További munkájához jó egészséget, türelmet, sok sikert kivánunk. az óvoda dolgozói Óvodások a Kis-Balatonnál Szabó Szilárd Szabó-Fekete Mónika és Szabó Péter gyermeke (született március 14-én) Tisztelt olvasó! Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van, írja meg és küldje el nekünk. Bárkitõl elfogadunk közlésre alkalmas cikket, abban az esetben is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. A beküldött írásokon tartalmilag nem változtatunk, viszont a nyelvi, helyesírási hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvetõ emberi jogokat sértõ, vagy trágár írásokat. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kapcsolatos véleményüket írják meg a címre, vagy mondják el a es telefonon. Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ Kirándulás a Meseerdõben Egy huszonöt fõs maroknyi csapattal indultunk útnak május 2-án, hogy meghódítsuk az ausztriai Meseerdõ csodálatos világát. Korán keltünk, hiszen a busz már 6.45-kor indult velünk kalandos napunkra. Hamar a határra értünk, ahonnan elõször Rust városát vettük célba. Ez a kisváros a Fertõ-tó partján fekszik és a legenda szerint, minden kéményén gólyák fészkelnek. Sétáltunk kicsit a városban és a tó partján, de mivel a gólyáknál jobban érdekeltek minket a mesepark játékai, belevetettük magunkat a vidámságba. Hatalmas területen és számtalan játékon tombolhattuk ki magunkat, tehettük próbára ügyességünket, bátorságunkat. Aki nem volt elég elõvigyázatos, az sokszor csurom vizesen került elõ egy-egy játék után. Szerencsére az idõjárás kegyeibe fogadott minket, így nem lett rossz következménye "elázásunknak". Kalandunk sajnos nem tarthatott örökké és még várt ránk a soproni bob pálya, így 4 óra körül elhagytuk a terepet. A bobozás után fáradtan, de élményekkel gazdagon térhettünk haza. Aki még nem látta, ne hagyja ki ezt az élményt! Rákos Eszter szervezõ tanár Borostyánkõpart népe A lívekrõl szóló elõadással folytatódott április 22-én a Baltikum népeit bemutató sorozat, amely a Collegium- Fenno Ugricum és Mûvelõdési Ház közös szervezésében zajlik és a házigazdája ezúttal is Prof. Dr. Pusztay János volt. A professzor lív dallamokat játszott bevezetésként a Keresztury-házban megtartott esten, hogy az érdeklõdõknek közelebb hozza a Lettországban élõ népcsoport távoli világát. Az egykori borostyánkõ út - amely az ókori Rómát kötötte össze a balti államokkal és átvezetett Magyarországon is - vége Lívföld, amely a Rigai öböl mentén terül el, s itt élnek ma még lív gyökerû emberek. Az uráli nyelvcsaládhoz tartoznak, tehát nyelvi gyökereink közösek. A népcsoport viszontagságos történelmérõl átfogó képet adott Pusztay professzor az est során, mely átívelt napjainkig, elemezve az identitásuk megtartásáért folytatott küzdelmeiket, eredményeiket. Szent Korona Fotó: Deák A Szent Korona mûködése és a víz kapcsolata címmel tartott elõadást Dr. Burucs Zoltán, a Pannon Egyetem Georgikon Karának egyetemi docense, a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportjának felkérésére április 21-én a Közösségi Házban. A Szent Korona és a víz geometriájának az összefüggéseit boncolgató különleges elõadás olyan kérdésekre keresett és adott választ, mint például a koronát viselõ személy különleges képességeinek eredete, miért egyedülállóan különleges Magyarország, a magyar ember vagy a magyar nyelv. A Pipitér Óvodában a gyermekek környezettudatos nevelése egyik kiemelt feladatunk. Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a természet ünnepeirõl minél élményszerûbben emlékezzünk meg az óvodásokkal. A Madarak és Fák Napja alkalmából szerveztük azt a kirándulást, melyet május 10-én tettünk a középsõ- és nagycsoportosokkal, a Kis-Balatonhoz. Nagy élményt nyújtott a kicsiknek a Kányavári-szigeten tett séta és játék, ahol békés, nyugodt környezetben figyelhették meg a helyi növény- és madárvilágot. Hazafelé, Kápolnapusztán a Bivalyrezervátum állatait néztük meg. Óvodásaink érdeklõdve figyelték a sokuk számára eddig ismeretlen dagonyázó bivalyokat, a legbátrabbaknak pedig lehetõségük nyílt arra is, hogy megsimogassák a békésen legelészõ állatokat. A kiránduló gyermekek a nap során szerzett sok-sok élményt hazatérve boldogan osztották meg legkisebb társaikkal is. Kovács Zsuzsanna óvodapedagógus Fotó: Stankovics Fotó: Óvoda A lakossági kéréseket figyelembe véve elhelyeztünk egy tükröt a Mandulás út - Kemping út keresztezõdésben. A biztonságosabb közlekedés érdekében elhelyezett tükör Egyesületi finanszírozással, Folly Péter önzetlen ügyintézésével és a Varga Pincészet segítségével valósult meg.

8 Kalmár László: 100 éve született Tatay Sándor A jeles évforduló alkalmából megpróbáltam feleleveníteni néhány Sándor bácsival kapcsolatos emlékemet. Ezek a kedves kis történetek az író derûs életszemléletérõl és finom humoráról tanúskodnak. Íme: Fele ide, fele oda. Ha jól emlékszem, 1983 õszén jártam elõször a Tatayháznál (aztán még sokszor) ahol Sándor bácsi elmesélte badacsonyi birtokvásárlásának a históriáját. Eszerint ben Jankovich Ferenccel közösen vették meg a néhai Ernst Lázár tapolcai borkereskedõ örököseitõl a Badacsony-tetõ alatt elterülõ Ernst-féle szõlõt lakóházzal és pincével. Osztozáskor aztán a Ferié lett a szõlõ felsõ fele a házzal, az enyém meg a szõlõ alsó fele a pincével. Így aztán a Ferinek pincét kellett építenie, hogy szüretelni tudjon, nekem meg házat, hogy legyen lakásom - mondta Sándor bácsi nevetve. A hébér Sándor bácsi bemutatta penészbundás pincéjét is, amely alighanem a legrégebbi a szõlõhegyen. Ormótlan szemöldökfáján az 1794-es vésett évszám olvasható, vagyis már akkor is megvolt, amikor Kisfaludy Sándor elsõ ízben járt Badacsonyban (1795) Szegedy Rózánál. Nevezetessége volt a pincének egy falon függõ, törött szárú üveghébér, ami akkor csorbult ki, amikor Sándor bácsi egyik (Kossuth-díjas) vendége a szög helyett egy pókra akarta akasztani Zweigelt 1987 õszén történt, hogy Sándor bácsi Tihanyba menet betért a könyvtárba, ahol éppen egyedül tartózkodtam. Beszélgetés közben aztán elmondta, hogy Borsos Miklóshoz igyekszik látogatóba, akinek visz egy devizsony badacsonyit is, amiért - cserébe - majd hoz egy kis Cabernetet. Errõl jutott eszembe, hogy nekem meg van egy üveg tihanyi Zweigeltem, amit a kedves vendég tiszteletére nyomban fel is bontottam. Koccintgatás közben aztán gyorsan szaladt az idõ, míg egyszer csak a fejéhez kapott a Sándor bácsi: A mindenségit! Megfeledkeztem Tihanyról Két pohár bor után pedig már el sem merek indulni. Inkább majd holnap. De akkor aztán nem jövök erre, hátha van még egy üveg Zweigelted A pipa Sándor bácsi igen szorgalmas dohányos volt, ami örökös problémát jelentett számára. No, nem káros hatásai miatt, hanem mert õ nem "zsebbõl" gyújtott rá, hanem szépen kirakta az asztalra a dohányzás kellékeit, amelyek közül aztán rendre ott is felejtett valamit - cigarettát, gyufát - ahol vendégeskedett. S ez mindig akkor derült ki, amikor otthon rá akart gyújtani. Ilyenkor tett aztán jó szolgálatot a nappaliban díszelgõ pipa, amelynek jó három araszos szagos-megyfa-szárát még valamikor Sándor bácsi vágta a hegytetõn és fúrta ki igen elmés technikával. A pipába való dohányt pedig a tufából készült hamutartó szolgáltatta, Jézus utolsó beszédének középpontjában a szeretet áll: az Atya szeretete a Fiú iránt és az ember szeretete Jézus iránt, ami azt jelenti, hogy megtartjuk parancsait. Akik hallgatták Jézust, azoknak nem volt nehéz felfedezniük, hogy szavaiban a Bölcsesség könyvének sorai visszhangoznak: "A (bölcsesség) szeretete a törvényeinek a megtartása", és - a Bölcsességet - "könnyen felismerik, akik szeretik". De Jézus szavaival - hogy kinyilatkoztatja magát azoknak, akik szeretik Õt - leginkább az az ószövetségi gondolat cseng össze, melyet a Bölcsesség könyve elsõ fejezetének második versében olvashatunk, hogy az Úr kinyilvánítja magát azoknak, akik hisznek benne. A most javasolt ige értelmében tehát aki szereti a Fiút, azt az Atya is szeretni fogja; a Fiú is viszontszereti majd, és kinyilatkoztatja magát neki. Ahhoz azonban, hogy Jézus kinyilatkoztassa magát, szeretnünk kell. Elképzelhetetlen olyan keresztény, akiben nincs lendület, akinek ez a szeretettöltés nincs a szívében. Az óra nem jár, nem mutatja az idõt - mondhatni nem is óra -, ha nincs benne elem. Ugyanígy a keresztény sem érdemli meg a keresztény nevet, ha nincs benne állandó készség és törekvés arra, hogy szeressen. Jézus összes parancsolatát ugyanis ez az egy foglalja össze: szeressük Istent és a felebarátot, akiben Jézust kell látnunk és szeretnünk. A szeretet nem puszta érzelem, hanem élet, mely testvéreink, fõként a mellettünk élõk szolgálatában lesz kézzel fogható: sok apró, alázatos szolgálatban. Charles de Foucauld ezt mondja: "Ha az ember szeret - Emléktöredékek, anekdoták - amiben mindig volt cigarettavég. A csajok 1987 tavaszán két fiatalasszonnyal autóztunk föl a Tatayházhoz, ahol az elõsietõ házigazdát tréfásan köszöntöttem: Szerbusz Sándor bácsi! Hoztam neked csajokat Néhány nappal késõbb a Sándor bácsi tûnt fel a könyvtár ajtajában és kópés mosollyal beköszönt: Szerbusz Laci! Most meg én hoztam neked csajokat - s betessékelte a nyolcvanöt éves Szántó Piroska festõmûvésznõt és annak hasonló korú barátnõjét (Az alábbi kis történeteket még Sándor bácsitól hallottam és beszélgetésünk után nyomban le is jegyeztem) A rókák Mióta fönt lakom az erdõ alatt, szinte naponta meglátogatnak a rókák. Volt idõ, amikor annyira elszaporodtak, hogy benéztek a konyhába fõzés közben. Emlékszem, hogy amikor az Ági lányom kicsi volt, egy utazókosárban szoktuk kitenni levegõzni, s ha nem értünk rá szemmel tartani, mellé kötöttem a kutyát, nehogy a rókák elvigyék A zsakett Amióta Badacsonyban is van házam, a tavaszt, a nyarat és az õszt rendszerint itt szoktam tölteni, a telet pedig Angyalföldön, ahol szintén van lakásom. Ebbõl kifolyólag a badacsonyi házat telente magára kell hagynom, s így azt minden télen rendre fel is törik. Egy ideje már be sem zárom az ajtót, amikor õsszel elmegyek, csak ráfordítom a kulcsot, így legalább nem tesznek kárt a feszegetéssel. Egyébként, ha bezárom az ajtót, ha nem, az én betörõim nem visznek el semmit. Egyszer fordult csak elõ, hogy megszabadítottak egy fél zsák diótól és egy évtizedek óta a szekrényben porosodó zsakettól. Hogy ez a ruhadarab kinek és minek kellhetett, az anyósom nélkül soha nem jutott volna az eszembe. Õ azonnal kijelentette, hogy a tettes csak pincér lehetett! És mit tesz Isten, még az év nyarán viszontláttam a zsakettemet a Hableány egyik pincérén Azt viszont a mai napig sem tudom, hogyan kerülhetett hozzá, igaz, hogy nem is firtattam. Nekem többet ért a jó kis sztori, mint a kinõtt kabát A bugyor A nyolcvanas évek valamelyikének verõfényes õszi délutánján, a mostani Tempó üzlet elõtt futottam össze Sándor bácsival: Õ éppen a bolt ajtaján lépett ki, amikor én a járdán odaértem. Jókora bugyrot cipelt, amirõl elmondta, hogy bevásárolt, de mivel nem volt nála se kosár, se szatyor, hamar vett egy felmosórongyot és abba kötötte bele a portékát: konzerveket, gyufát, cigarettát stb. - Régen így vitték az elemózsiát a mezõre, csak persze nem fölmosórongyban, hanem szép tiszta szakasztóruhában - mondta mosolyogva. Katolikus üzenet: Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. (Jn 14,21) valakit, valóságosan a másikban él; a szeretet által benne lakik, benne él. Többé nem önmagában él, hanem 'elszakad' énjétõl, és önmagán 'kívül' létezik." Az ilyen szeretet útján hatol belénk az Õ fénye, Jézusé, aki megígérte: "Aki szeret engem, annak kinyilatkoztatom magam." A szeretet a fény forrása: ha szeretünk, jobban értjük Istent, aki szeretet. Ezért még inkább szeretünk, és még inkább elmélyül a kapcsolatunk felebarátainkkal. A fény, Istennek ez a szeretetteljes ismerete tehát az igazi szeretet záloga és bizonyítéka. Különbözõ formákban tapasztalhatjuk ezt meg, más színt, saját árnyalatot ölt mindnyájunkban. Ugyanakkor vannak közös tulajdonságai is: megvilágosítja Isten akaratát; békét ad, derût, és Isten igéjének mindig új megértésével gazdagít. Melengetõ fénye ösztönöz, hogy egyre biztosabban és gyorsabban járjuk életünk útját. Amikor a lét árnyai bizonytalanná teszik lépteinket, vagy sötétség akadályozná a haladást, az evangéliumnak ez az igéje emlékeztet majd, hogy a szeretetben újra kigyullad a fény; hogy a szeretetnek egy apró gesztusa (egy fohász, egy mosoly, egy szó) is elegendõ, hogy máris feltûnjön egy fénysugár, és folytatni tudjuk utunkat. Amikor éjszaka biciklizünk, s egy pillanatra megállunk, sötétbe borul minden, de ha újra tekerni kezdünk, a dinamó elegendõ fényt szolgáltat ahhoz, hogy lássuk az utat. Így van ez az életben is. Ha azt akarjuk, hogy felragyogjon a hit és a remény fénye bennünk, elég mindig újra lendületet venni a szeretetben: az igazi szeretetben, mely ad és semmit sem vár. István atya Könyvajánló Szépirodalom: Barrett, Julia: A harmadik nõvér; Fábián Janka: Emma lánya; Ghahramani, Zarah: Vallomás korbácsütésre; Hámori András: Képtelen történet; Hasek, Jaroslav: A szerencsétlen rendõrfõnök; Lõrincz L. Lászl: Hannahanna méhei; Méder Áron: Békét és szelet!; Molnár Rózsa Mária: Karácsony elefántháton; Parsons, Tony: A kedvenc feleségem; Sinka István: Balladáskönyv; Sparks, Nicholas: Az utolsó dal; Updike, John: Az eastwicki özvegyek Gyermek- és szépirodalom: Part Nagy Lajos: A pecsenyehattyú és más mesék CD; Reider, Katja: Csikótörténetek Ismeretterjesztõ irodalom: Róka Sándor: Játékos IQ-teszt gyerekeknek; Boglár Lajos: A sámán nyaklánca; Kolosi Tamás: Hogyan legyünk milliárdosok; Elek Balázs: Diákcsíny vagy bûncselekmény?; Kégl Ildikó: Olaszliszka - egy lincselés naplója; Gálné Gróh Ilona: Ringató : énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel!; Lengyel regék és mondák; Balogh Zoltán: A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével 3. köt.; Ranschburg Jenõ: Unokáink is látják õket. Nagyszülõk a 21. században; Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája; Kötelezõ olvasmányok tartalma és elemzése általános iskolások számára; Sándor Anna: Szibériai anziksz; Stein Aurél: Indiából Kínába A könyvtár május 26-án és 29-én zárva tart. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros Fizetett politikai hirdetés A T.E.T.T. Választási Fórum elérhetõségei: 8258 Badacsonytomaj, P.f. 4 Tel.: 30/ Harmati Miklós Bannuskának Három lángost ér a könyvem Hát vegyen Ön is kedvesem Jó barátok vagyunk régen Kérhetek én ennyit érte - úgy hiszem Oly szorgalmas kedves Asszony Ne spóroljon most én velem El-el olvas esténként majd Látni fogja,- milyen is a küzdelem Én se ettem ingyen lángost Tisztelve Önt is, megvettem Addig-addig gusztálgattam Míg egy egészet, megettem Hálás vagyok mindig érte Mert oly finomat ott vettem Várom már a nyarat megint Lángost- Bannuskánál ehetem. Gyászhírek: Csik Ferenc (született 1931-ben) elhunyt február 21-én Németh Sándor (született 1941-ben) elhunyt április 23-án Nyugodjanak békében!

9 Olvasói levél Vegyes érzelmekkel olvastam a lap áprilisi, pontytelepítéssel kapcsolatos cikkét. Örömmel, mivel az állomány bõvülése reményt ad a horgásznak a halfogás sikerélményének megéléséhez. Kétségekkel, mivel úgy gondolom, hogy a telepítés véleményem szerint lehetne sokkal hatékonyabb, egyben a környezethez jobban idomuló. Soha nem értettem, miért kell a Balatonba - és a hozzá hasonló természetes vizekbe - fogható méretû pontyot telepíteni. Itt nem szabadna célként kitûzni a behelyezett hal minél elõbbi visszafogását. Pedig a tógazdaságban felnevelkedett 3 nyaras 1-1,5 kg átlagsúlyú ponty behelyezése ezt eredményezi. Különösen akkor, ha ez tavasszal, partközelben történik. A tógazdasági hal együtt marad, hozzászokott a mesterséges táplálékhoz, nem tudomány megfogni. S mint tudjuk, gyarló az ember. Mit kellene tenni? Véleményem szerint az ideális megoldás a kétnyaras ponty õszi, parttól távoli telepítése lenne. Nézzük a számokat. 1 kg háromnyaras ponty legfeljebb Fizetett politikai hirdetés Az ajándék lóról! 1 db, ezzel szemben 1 kg kétnyaras ponty 3 egyed vízbe helyezését jelenti. Tehát ugyanazon telepítési mennyiség végeredményben háromszoros szaporulatot jelenthetne. Azt sem hiszem, hogy az átszervezés után szaporítással foglalkozó tógazdaságok harmad áron adnák a nagy súlyú pontyot az önállóvá vált Balatoni Halászati Közhasznú Társaságnak. Különválásukkal nekik a Balaton biztos piac lett, a piaci halukat értékesítik így "tenyészanyag"- ként. Mi, horgászok finanszírozzuk ezt a folyamatosan emelkedõ területi jegy megvásárlásával. Tehát nem ajándék lovat kapunk, amelynek tudvalevõ, hogy nem illik megnézni a fogát. Ismerem a hivatalos, az enyémtõl eltérõ véleményt is, mely szerint legbiztonságosabb a nagysúlyú ponty telepítése, amit szinte folyamatosan, egész szezonban kellene végezni. Ezt haljelölési adatokkal támasztják alá - olyan adatokkal, amely egy kis létszámú behelyezés után, annak pár százalékos visszafogásán alapszik. Az ilyen kutatási - kísérleti eredményekbõl minden következtetés levezethetõ, a megrendelõ érdeke szerint. Véleményem szerint a 30 dkg körüli kétnyaras ponty egyáltalán nem vész el a Balatonban. Természetes ellensége e halnak a nagyobb harcsa, kapitális csuka. Ezek egyedszáma horgász tapasztalatok szerint különösebb aggodalomra nem ad okot. A szaporodó kárókatonáktól a víz nagysága, a meglévõ nádasok jelentenek védelmet. Marad tehát az ember, horgász, halász, orvhalász képében. Sajnos, részben kriminális kategória - messze elválva az úgynevezett megélhetési halfogástól, vagy a leendõ horgász elsõ bûnbeesésétõl. Nekünk, horgászoknak is tudnunk kell türelmet, önmérsékletet tanúsítani, hisz a megfogott "gyónni való" ponty visszaengedése már egy év múlva több, sportosabb, igazi balatoni ízû hallal jutalmazhat. Feladata a horgásztársadalomnak a megfelelõ érdekfelismerés, érvényesítés saját magunkért is, de elsõsorban a Balatonért. Németh Zsolt Õk ígérték, mi teljesítjük Olvasgatva, eltûnõdve a világ folyásán eszembe jut, vannak dolgok, melyek a használat során értékesebbek lesznek, és vannak, amelyek elkopnak. Nincs ez másképp a polgármesterekkel sem. Láthatunk egyre feljebb ívelõ pályákat, és olyat is, aki már régen nem az, mint amikor megválasztották. Budapest valaha az én városom volt. Csodáltam szépségét, szellemiségét, szerettem lakóit, eklektikus és szecessziós épületeit, nevezetességeit, bármit odaadtam volna érte. Ma már elhanyagolt, szellõzetlen, piszkos, lepukkant. Ez már nem az én városom, hanem a csöveseké, az aluljárókban kannás bort fogyasztó züllött kéregetõké, a bûnözõké, a falfirkászoké, korrupt vezetõké. Hiszem a budapestiekért, hogy ez a helyzet hamarosan változni fog. Nem kell megkerülni a példát, a fõváros fõpolgármestere (és mindenki) jobban járt volna, ha annak idején minimális különbséggel nem megnyeri az ötödik négyéves ciklusát, hanem elveszíti. Most megbecsült tanácsadó lehetne valahol. És nem is kell a fõvárossal példálózni, mert ugyanaz a folyamat lejátszódik körülöttünk is. Nézzünk szét. Amikor egy polgármester már elmegy olyan mellett, ami mellett korábban nem. Amikor már úgy érzi, tett õ annyit, hogy ezt meg azt megengedhet magának. Amikor barátai tûnnek fel önkormányzati állásokban Önök még folytathatnák. Pedig nem kellene ennek így lennie. Vannak felfelé ívelõ települések, fáradhatatlan polgármesterek, akik nem koptak el. Akiknek gondolatiságában még mindig a rábízott emberek és a közvagyon a legfontosabb. Szóljunk az elkopott városvezetõknek, köszönjük meg nekik az eddigi munkát. Javasoljunk méltó elvonulást. Azután készüljünk fel alaposan a választásra. Mert arra Önökkel együtt kell felkészülnünk. Mindazokkal, akik változást szeretnének, és azokkal, akik nem. Természetes, hogy vannak szép számmal, akik hivatalból (és személyes okokból) nem nekem, és nem a TETT fórumnak szurkolnak. Így van ez rendjén. Sok támadás is ér bennünket, ez is belefér, bár jó lenne, ha tudatosulna: én nem kérni jöttem, hanem felajánlok valamit. Nem tudni még, mit hoz a választás napja. Ha nekünk kedvez, nem szeretnénk jó szándékú és tehetséges emberek szakértelmét és tapasztalatát nélkülözni csak azért, mert nem igazolhattak hozzánk idejében. Senkihez sem ragaszkodunk, de addig is, azután is elõítéletek nélkül megyünk tovább, amit már most sokan szimpátiával, vagy hozzánk való csatlakozással honorálnak. A felkészülés körültekintõ elemzéssel kezdõdött, az erõsségek és lehetõségek, a veszélyek és gyengeségek mérlegelésével. A TETT Önökkel együtt szeretné meghatározni a szükséges tevékenységeknek a településre érvényes fontossági sorrendjét is, ezért számítunk tapasztalataikra és programunk összeállításához további ötleteiket kérjük. Az elemzéshez eddig kitûnõ anyagul szolgáltak a kérdõíveinkre érkezett válaszok. Mostantól szeretnénk párbeszédet kezdeményezni Önökkel, a közeljövõben megnyitjuk önálló weboldalunkat. Azokra is gondoltunk, akiknek lehetõségei nem terjednek a számítógépes kommunikációig, ezért a honlapra feltett fontosabb írásokat igyekszünk a Badacsony újság oldalain is megjelentetni, ahogyan címünk, telefonszámunk, más elérhetõségünk is ott található. Amint az elsõn, következõ fórumainkon is további eszmecserére nyílik lehetõség. Ezt a párbeszédet folyamatossá tesszük, mert célunk a város vezetésének megújítása, ezen keresztül a városlakók életének könnyítése, a város várossá tétele, ez pedig nem zárul le a választások napján. Ha nyerünk, ez a párbeszéd folytatódik, feltéve, hogy Önök is belefolynak. Olyan települést akarunk, ahol az önkormányzás valóban a helyi közakarat megnyilvánulása, kollektív és nem egyéni jog. Ha a programunkról kérdeznek, azt mondhatnánk: szeretnénk törvényességi felülvizsgálattal visszaszerezni az áron alul eladott, és/vagy ki nem fizetett közvagyont, vagy annak egy részét. Az "Õk ígérték, mi teljesítjük" programban megvalósítanánk a jelenlegi polgármester reálisan szóba jöhetõ valamikori ígéreteit, legalábbis a munkahelyteremtést, az idõsek otthonát, a bevásárlóközpontot, hogy csak a legfontosabbakat említsem a teljesség igénye nélkül. Ugyanakkor engedtessék meg, hogy saját ötleteink is legyenek. Céljainkról hamarosan hallani fognak. Ezekhez várjuk véleményüket, azt kérjük, legyen mindenki lokálpatrióta, mindenki hozzászólását örömmel vesszük napirendre. A Badacsony újság mostantól a párbeszéd fóruma lesz, nem a magukat majd' minden oldalon öntömjénezõké és családjuké, mert nem mindegy, mi jelenik meg az adófizetõk pénzébõl, ezt egyszer majd õk is belátják. Tapasztalatunk szerint a helyi lapot mindenki elolvassa, mert bármennyire belefáradt, - a településpolitika fontos számára. Ezért kötelességünk, hogy a kérdõíveink négy kérdésére érkezett válaszokat egy-egy lapszámban egyenként elemezzük ki. A negyedik kérdéssel kezdjük, mert ez a legsürgetõbb, a szemétdíj problémaköre. Polgármesterünkön múlik, hogy aláírásával elkötelez-e bennünket 2030-ig egy monopol helyzetbe igyekvõ konzorciumnak anélkül, hogy a kezdetben ígért mérés-alapú szemétdíj számlázást feltételül szabná. Íme néhány, a szemétszállítással kapcsolatos 4. sz. kérdésre beérkezett észrevételekbõl: (szó szerinti kivonatban) - Összefoghasson 2 vagy több kis háztartás! - Megszûntetni a jelen szerzõdést a Remondis Kft-vel! - A díj legyen arányos a termelt szeméttel pl. zsák megoldás lehet! - A szolgáltatás minõsége nem emelkedett, akkor az ár miért?! - Külterületi használaton kívül álló épület miért fizessen? - A lakóknak nincs pénzük! - Bevezetni a szervezett szelektív hulladékgyûjtést! - Mivel város Tomaj, legyen saját kukás autója! - Díjemelést felülvizsgálni! - Kijelölni olyan helyet, ahová zöld hulladék lerakható! - A lakosságot idõben tájékoztassák a lomtalanításról és azt vigyék is el! - Szerencsésebb lenne, ha a lomtalanítással nem a május-1-jei ünnepre csúfítanánk el a várost! - Ekkora áremelés esetén valószínûleg meg fog nõni az illegális szemétlerakás! - Vállalja a szemétdíj egy részét az önkormányzat! - Miért építik be a lakossági díjakba a 45 db. kukásautó beszerzésére felvett hitel fedezetét? - Ki találta ki, hogy 20 évre kell szerzõdni? - Ilyen horderejû kérdésben miért nem tájékoztatták a lakosságot a testületi döntés elõtt? - Egészségügyi miniszteri rendelet szerint csak a szemét heti elszállítása kötelezõ, azt nem írja elõ, hogy a lakosság hetente köteles szemetet képezni! Van, aki csak kétháromszor jön le évente nyaralójába! - Van, aki negyedévente fizet, van, aki havonta. A díjakban ez sincs megkülönböztetve. - Aki heti két ürítést is igényel, ugyanannyit fizet, mint az, aki komposztál és kéthetente telik meg a kukája! - Aki kiszedi háztartási szemetébõl a papír, üveg, mûanyaghulladékot, a "Tiszta Európáért" veszi a fáradságot és elviszi a szelektív gyûjtõbe, annak nem csökken a szemétdíja, viszont a szelektív hulladék elszállításáért az Önkormányzat még egyszer fizet néhány milliót az adófizetõk pénzébõl a Remondis Kft-nek. Át van ez gondolva? Kérdésünkre írásban, ben, SMS-ben és szóban 295 db. igen, 11 db. nem válasz érkezett, két válaszban a kérdésre nem reagáltak. Miután a kiküldött 800 db. kérdõív lakóházak postaládájába érkezett, feltételezzük, hogy egyegy háztartásban legalább ketten laknak, illetve vannak azonos véleményen. Így kijelenthetõ, hogy a népszavazáshoz bõségesen elégséges a közakarat. A badacsonytomajiak nem hagyják magukat az orruknál fogva vezetni. Ha nem sikerül elérni az elszállított szemét mennyiségével arányos díjat, és rákényszerülünk, kezdeményezni fogjuk a helyi népszavazást! A júniusi lapszámban az 1. sz. kérdésre érkezett igen terjedelmes válaszokat és azok értékelését közöljük. A kérdés így szólt: "Érzékeli-e, hogy a település jelenlegi vezetése Önt és családját képviseli?" Kérjük, tartsanak velünk: Kárpáti Lajos Május 28-án, pénteken 19 órai kezdettel a Borbarátok pincéjében a TETT második fórumán szeretettel várjuk mindazokat, akik a településen változást szeretnének. Másnap, május 29-én szombaton kóstolja meg fehérboros harcsás káposztánkat a Városnapi fõzõversenyen!

10 MAN Nemesgulács Kisapáti Hegymagas Hegymagas Hegymagas Hegymagas Hegymagas Szigliget 39. Badacsony 37. Badacsonytomaj 38. Badacsony 36. Badacsonytomaj 34. Badacsonyörs 35. Badacsonyörs 32. Ábrahámhegy 33. Ábrahámhegy 31. Ábrahámhegy 29. Káptalantóti 30. Salföld 26. Káptalantóti 27. Káptalantóti 28. Káptalantóti 24. Badacsonytomaj 25. Badacsonytomaj 22. Badacsonytomaj 23. Badacsonytomaj 19. Badacsonylábdihegy 20. Badacsony 21. Badacsony 16. Szigliget 17. Szigliget 18. Badacsonytördemic 14. Szigliget 15. Szigliget Badacsony 4. Badacsonylábdihegy 5. Badacsonytördemic 2. Badacsony 1. Badacsony 0. Badacsony TELEPÜLÉS 71-es vasúti buszmegálló Hajókikötõ, Strand Tourinform-Iroda Hotel Neptun - Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum Kisfaludy úti feljáró Kéknyelû Borozó, Szt.Orbán Borház Étterem, Szegedy Róza-ház Borozó, Imre Borpince, Rózsakõ Borpince Étterem, Laposa Pincészet Óbester Panzió Ranolder utcai lejáró Faluház - Szõlõprés kiállítás Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház Mûvelõdési Ház Fischer Borház Szent György Pince és Étterem Horváth Pince Szászi Pince Nyári Pince Feljáró Tarányi Pincéhez Centrum VÁR, Várvendéglõ, Várkávézó, Pupos Pince Strand Hajóállomás Kikötõ Étterem Szent Antal Pince Güns Pince 71. sz. fõút buszmegálló Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház Eldorádo Camping Étterem 71. sz. út Muskotály utca Tourinform-Iroda Hajókikötõ, Strand, Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum Borbarátok Vendéglõ Tájház Lacus Pelso Pizzeria, Virág Ajándék Üzlet, Sörpatika, Tomaj Camping Szeremley Birtok Borbély Családi Pincészet Válibor Istvándy Pincészet Centrum Liliomkert Bio Piac Istvándy Borház Kecskefarm Természetvédelmi Major Válibor Sportpálya buszmegálló Lacus Pelso Pizzeria Vasútállomás - OPUS Utazási Iroda Iskola u. keresztezõdés Barna Borozó Varga Pincészet Vasútállomás Sipos Borház, Csanádi Pincsészet Vasútállomás Tomaj Camping, Lacus Pelso Pizzeria, Sörpatika, Virág Ajándék Üzlet Városi Strand Park utcai megálló miditourist Tourinform-Iroda Hajókikötõ, Strand, Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum MEGÁLLÓ 12:25 12:28 12:31 12:33 12:35 12:38 12:42 12:48 14:30 14:33 14:36 14:38 14:40 14:43 14:47 14:53 11:48 13:56 16:01 11:45 13:53 15:58 11:46 13:54 15:59 11:43 13:51 15:56 11:39 13:47 15:52 11:41 13:49 15:54 11:34 13:42 15:47 11:36 13:44 15:49 11:32 13:40 15:45 11:23 13:31 15:36 11:28 13:36 15:41 11:16 13:24 15:29 11:19 13:27 15:31 11:21 13:29 15:34 11:11 13:19 15:24 11:13 13:21 15:26 11:07 13:15 15:20 11:09 13:17 15:22 10:59 13:07 15:12 11:01 13:09 15:14 11:03 13:11 15:16 10:51 12:59 15:04 10:54 13:02 15:07 10:56 13:04 15:09 10:45 12:53 14:58 10:47 12:55 15:00 10:17 10:20 10:23 10:25 10:27 10:30 10:34 10:40 10:06 12:14 14:19 10:09 12:17 14:22 10:12 12:20 14:25 10:04 12:12 14:17 10:02 12:10 14:15 10:00 18:50 18:53 18:56 18:58 19:00 19:03 19:07 19:13 21:00 21:03 21:06 21:08 21:10 21:13 21:17 21:23 23:10 23:13 23:16 23:18 23:20 23:23 23:27 23:33 18:11 20:21 22:31 0:41 18:08 20:18 22:28 0:38 18:09 20:19 22:29 0:39 18:06 20:16 22:26 0:36 18:02 20:12 22:22 0:32 18:04 20:14 22:24 0:34 17:57 20:07 22:17 0:27 17:59 20:09 22:19 0:29 17:55 20:05 22:15 0:25 17:46 19:56 22:06 0:16 17:51 20:01 22:11 0:21 17:39 19:49 21:59 0:09 17:41 19:51 22:01 0:11 17:44 19:54 22:04 0:14 17:34 19:44 21:54 0:04 17:36 19:46 21:56 0:06 17:30 19:40 21:50 0:00 17:32 19:42 21:52 0:02 17:22 19:32 21:42 23:52 17:24 19:34 21:44 23:54 17:26 19:36 21:46 23:56 17:14 19:24 21:34 23:44 17:17 19:27 21:37 23:47 17:19 19:29 21:39 23:49 17:08 19:18 21:28 23:38 17:10 19:20 21:30 23:40 16:40 16:43 16:46 16:48 16:50 16:53 16:57 17:03 16:29 18:39 20:49 22:59 16:32 18:42 20:52 23:02 16:35 18:45 20:55 23:05 16:27 18:37 20:47 22:57 16:25 18:35 20:45 22:55

11 Pünkösdi élménydömping a Badacsony Régióban - május Pünkösdi eljegyzés - Fiatal Mûvészek Fesztiválja Hagyományok, népszokások kelnek ismételten új életre a Badacsony Régió pünkösdi rendezvénysorozatában! A termékenység, az újjászületés és a párválasztás ünnepe különleges élményekkel kecsegtet e szerelmes vidéken. Ilyen a legendás Rózsakõnél megrendezésre kerülõ Pünkösdi eljegyzési ceremónia, vagy a táj inspirálta muzsikusok és mûvészek által prezentált Fiatal Mûvészek Fesztiválja. A fesztiválon emellett még találkozhatunk kézmûvesekkel, mint például fazekas, kosárfonó, gyertyaöntõ, ékszerkészítõ, bábkészítõ, bõrmûves, csuhés, szalmafonó, fafaragó, gyöngyfûzõ, logikai fajátékos. A kézmûves vásár a badacsonyi Dísztéren várja az oda látogatókat. A vásáron lehetõség nyílik különbözõ kézmûves mesterségek kipróbálására úgy mint: fafaragás, szalmafonás, gyöngyfûzés, mézeskalács készítés, csuhézás Pünkösdkor újraindítja a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület azt a turista buszjáratot, amely naponta több alkalommal közlekedik a Badacsony Régióban és igénybevételével fáradtság nélkül, kényelmesen járhatják végig a vendégek a régió nevezetességeit, borospincéit! Várjuk azoknak a szerelmespároknak a jelentkezését, akik a vasárnap 11:00 órakor induló menettel felsétálnak a Rózsakõhöz, hogy ott eljegyezzék egymást! Minden jegyespár egy palack ugynevezett Eljegyzési Bort kap ajándékba, melyet májusban a Badacsonyi Borvidék Kéknyelû Borversenyén választanak ki a Badacsonyi Pincészetek legjobb kéknyelû borai közül, ráadásul egy szerencsés pár egy egész hétvégén keresztül ingyenesen élvezheti Badacsony vendégszeretetét. Jelentkezni május 22-én, szombaton 17:00 óráig lehet a badacsonyi Tourinform Irodában! Tel.: 87/ A Rózsa-kõ legendája A hegyoldalról lehasadt bazalttuskó valószínûleg Kisfaludy Rózájáról kapta a nevét, amelyet 1886-ban be is véstek a szikla oldalába. A néphit azután fontos szerepet adott a kõnek: a hagyomány szerint, ha egy fiú és egy leány a Balatonnak hátat fordítva leül rá, még abban az esztendõben jegyesek lesznek. Sõt, elég, ha a kedveséért sóhajtó leány ül rá, szerelmük ez esetben is beteljesedik. A szórakoztató, vidám eseményeken, koncerteken kívûl gazdag állandó programok is várják a vendégeket Badacsonyban: régiójáró busz, hegyi túra nosztalgia terepjáróval, városnézõ kisvonat, kulturális lehetõségek (Egry József Emlékmúzeum - májustól októberig Pablo Picasso litográfiai kiállítás; Szegedy Róza Ház kiállításaival a házaspár (Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor) legendás szerelmének emlékét õrzi és vall a reformkori nemesség gazdálkodásáról, szõlõhajlékbeli életmódjáról). Május 22. szombat Badacsony - Dísztér Egész napos kézmûves kirakodóvásár és kézmûves foglalkozások* Tördemic Táncegyüttes mûsora Kelet Fénye Hastánccsoport elõadása Május 23. vasárnap Bazalttemplom - Badacsonytomaj Rózsakõ, Szegedy Róza ház - Badacsony 11:00 Pünkösdi menet - jegyesek köszöntése Pünkösdi menet indulása a rózsakõhöz, útközben Pünkösd köszöntése énekkel, tánccal. Rózsakõ "megnyitása" a szerelmesek elõtt, koccintás az "Eljegyzések borával". A jegyesek köszöntése a Szegedy Róza Háznál, a Kinizsi Táncegyüttes elõadása. Badacsony - Dísztér Egész napos kézmûves kirakodóvásár és kézmûves foglalkozások* Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak és diákjainak mûsora Kalimutu Jazz Band koncert Neon Moon Line Dance Club Badacsonytördemic Táncoló talpak Szigliget Pünkösdi utcabál Május 24. hétfõ Badacsony - Dísztér Egész napos kézmûves kirakodóvásár és kézmûves foglalkozások* Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak és diákjainak mûsora * A fesztiválon emellett még találkozhatunk kézmûvesekkel, mint például fazekas, kosárfonó, gyertyaöntõ, ékszerkészítõ, bábkészítõ, bõrmûves, csuhés, szalmafonó, fafaragó, gyöngyfûzõ, logikai fajátékos, vászonszövõ, rongyszövõ, textil figurás, ötvös, üvegcsiszoló, gravírozó. A vásáron lehetõség nyílik különbözõ kézmûves mesterségek kipróbálására úgy mint: fafaragás, szalmafonás, gyöngyfûzés, mézeskalács készítés, csuhézás További információ: És ha ez a pünkösdi élménydömping még mindig nem elég. A vendégek ellátogathatnak Szigligetre a Várfesztiválra, vagy Badacsonytördemicen megnézhetik a Tanúhegyek túrázóit. Egy kis ízelítõ a programokból: Tanúhegyek Teljesítménytúra május vasárnap-hétfõ Badacsonytördemic Pünkösdkor az ország egyik legszebb vidékére, a Balatonfelvidékre invitál kicsiket és nagyokat, baráti társaságokat és "magányos vándorokat" a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület (BTHE). A Tanúhegyek gyalogos és kerékpáros túrák és teljesítménytúrák a fizikai megmérettetés mellett tartalmas programok teszik emlékezetessé a tavasz egyik legszebb hétvégéjét. Az elsõ nap (május 23.) a bakancsos kirándulás jegyében telik. A családi örömtúrázástól a nagy kihívást tartogató teljesítménytúrákig öt különbözõ (8-50 kilométeres) távon mindenki talál kedvére való útvonalat. Megmászhatjuk a Bujdosók lépcsõjét, amely a Badacsonytördemic feletti Rodostó- háztól vezet a Badacsony gerincére. Eljuthatunk a méltóságteljes Ranolder-kereszthez és a Kisfaludy-kilátóba is. A hosszú túrák érintik a térség egyik legkisebb, de talán legszebb települését, Salföldet, valamint a pazar panorámát nyújtó Tóti-hegyet is. A leghosszabb túra elvezet a váráról és szõlõirõl híres Csobáncra, a Szent György-hegyre, majd Szigligetre. Másnap a kerékpárosoké lesz a fõszerep. A résztvevõk kilométeres távon ismerhetik meg a Tapolcai- és a Káli-medence szépséges tájait, településeit. A badacsonytördemici faluházban mindkét napon szórakoztató mûsorok, elõadások várják a túrázókat. Május 23- án este az egyik legnagyobb hazai hegymászóval, Erõss Zsolttal találkozhatnak az érdeklõdõk. További információ: Szigligeti Várfesztivál május szombat-hétfõ A 2010-es dátum egy jubileumi év a szigligeti vár életében, mivel 750 évvel ezelõtt kezdte el a vár építését a Pannonhalmi apátság. A szervezõk törekszenek arra, hogy a háromnapos rendezvény során minden korosztály megtalálja az érdeklõdésének megfelelõ programokat. Az alsóvárban a nagyszínpadon néptánc, fegyver és harcászati bemutatók, korhû zenéket, táncokat felelevenítõ mûvészek, tûzzsonglõrök és egyéb zenés, táncos programok várják az érdeklõdõket. Mindenki kipróbálhatja a magyarokra jellemzõ fegyvereket, illetve részt vehet az íjász - csatacsillag és kelevézhajítóversenyeken. Ugyancsak az alsóvárban, népmûvészeti vásárban kínálják portékáikat a népmûvészek. Helyi és környékbeli borászok minõségi borokat, míg a helyi vendéglõsök hozzáillõ ételeket kínálnak a vendégek számára. Amíg a felnõttek ismerkednek a térség boraival, addig a gyermekeket játszóház, apródavatás, udvari bolond, varázsló, zenés programok várják a felsõvárban. Május 22. szombat Várkápolna felszentelése, majd szentmise. A misét celebrálja Várszegi Asztrik Pannonhalmi fõapát Megnyitó Zászlós bevonulás A Szigligeti Gyöngyvirág néptánccsoport BRASS SHOW - Daniel Speer Brass fúvós együttes Együgyû Jankó (vásári játék) Apródavatás Veszprém Táncegyüttes mûsora PIKO Jazz Band Nagykanizsai gólyalábasok Palonai Magyar Bálint Hagyományõrzõ Egyesület harcászati bemutatója Május 23. vasárnap Kelet fénye hastánccsoport Hangulatcsinálás középkori módra (Hollóének Hungarica Régizenei Együttes) Solymászbemutató Alma zenekar mûsora Kinizsi Néptánc együttes Apródavatás Csatacsillag hajító verseny Középkori zenei koncert (Hollóének Hungarica Régizenei Együttes) Gyulaffy László Hagyományõrzõ Bandérium bemutatója Hyperion tûzzsonglõrök Május 24. hétfõ Apródavatás Ajkai Reneszánsz Együttes mûsora Csalóka Péter c. komédia IR32 Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója Csernik Szende -lábbábos Nyirettyû Együttes népzenei mûsora A várban a rendezvény ideje alatt magyaros ételek és térségi borok, népmûvészeti kirakodóvásár, kovácsbemutató, gyermekeknek játszóház, állatsimogató, míg a Várgalériában kiállítás várja a vendégeket. További információ:

12 100 éve született Tatay Sándor A centenárium jegyében kibõvültek idén a hagyományos Tatay-napok programjai. Fotó: Tatay Bakonytamásiban az író sírjánál helyeztük el az emlékezés koszorúját május 6-án, majd másnap az Egry József Mûvelõdési Ház falánál emlékeztünk meg névadónkról. Ezt követõen került sor tanulóink irodalmi összeállítására, majd a székesfehérvári Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola tanítványainak mûsorára. Marcelházi testvériskolánk vidám prózával lepett meg bennünket. A délelõtt színes kvízjátékkal folytatódott, amelyben a fiúk és lányok csapata mérhette össze tudását, ügyességét, kreativitását. Az ebédet követõen Pop-darálót szerveztek 7. osztályosaink, majd a Tapolcai Musical Színpad színvonalas mûsorát élvezhettük. A nap a hagyományos diszkóval zárult. Május 8-án Badacsonytördemicen megtekintettük a Tatay Sándorról készült emlékkiállítást, koszorút helyeztünk el a Rodostó-turistaház falánál, az osztályok kitöltötték a Tatay-totót, majd a közös ebéd után érkeztünk haza. Fotó: Tatay Fotó: Tatay Elköltözött az iskola A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tanulói számára május 3-tól új helyszíneken folytatódik a tanév. A várva - várt felújítás megkezdésének érdekében már hetekkel ezelõtt megkezdõdött az iskola eszközeinek, dokumentumainak bedobozolása. A 24 év alatt összegyûlt anyagokat a leltár alapján kiválogattuk, az elavult eszközöket leselejteztük. A költözködésben sok szülõ sietett segítségünkre, akik a cipekedésben, a takarításban, a bútorok szállításában fáradhatatlanul dolgoztak. Mivel februártól szombatokon is tanítottunk, ezzel lerövidítettük a hátralévõ idõszakot. Az új helyszíneken, a mûvelõdési házban és a Leszner-épületben már csak június 2-ig lesz tanítás, ezután kerül sor 3-án és 4-én az osztálykirándulásokra. A nyári napközi június 7-tõl kezdõdik a mûvelõdési házban. A tanévzáró ünnepélyt június 18-án 8.00 órakor tartjuk (8 osztályos tanulóink ballagása már megtörtént áprilisban, elköszöntek az iskola épületétõl). Csizmarik Béláné igazgató Költözésben segítõk névsora Bacsó Erzsébet; Bardon Lívia; Bódis Ferencné; Bolf Gabriella; Bordáné Rakics Tímea; Cseh Ervinné; Cseh Sándorné; Csik Zsoltné; Dabosiné Molnár Anita; Dankó Istvánné; Dér Tibor; Dr. Maczó Szilárd; Farkas János és neje; Follyné Patonai Szilvia; Gelencsérné Csemba Gyöngyi; Giczi Zsoltné; Gyécsek Krisztián; Gyécsek Norbert és neje; Igaz Anikó; Kaszás Éva; Kiss Ildikó; Kiss Róbert; Kissné Takács Krisztina; Kolompár Magdolna; Kolosi Béla Kovács Istvánné; Kovács József; Kõmíves Mónika; Lõrincz Károly és neje; Márkus István; Nagy Szilvia; Nagyné Pál Zsuzsanna; Németh Béláné; Pápai Imre; Párosné Szafner Margit; Péntek Lászlóné; Petõ Lajos; Pintérné Imre Anikó; Puha Attila; Puháné Kocsor Erzsébet; Raposa Izer Kitti; Sall Csaba és neje; Söpteiné Nagy Györgyi; Szabó Attiláné; Szabó László és neje; Szekér Eszter; Szekérné Sulyok Erzsébet; Szõke Gábor és neje; Takácsné Kolosi Emõke; Terhesné Kopecskó Anita; Tomposné Fabó Anikó; Tóth Tamás; Tóth Zoltánné; Tóthné Sáfár Zsuzsanna; Varga Ildikó; Varga Márta; Vigánti Lászlóné. Továbbá köszönetet mondunk: Autós Pihenõ Gyulakeszi; Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság segítõ dolgozóinak; Badacsonytomaj Város Önkormányzat segítõ dolgozóinak; Balaton Elektronika Kft. Tapolca; HEPA Hungary Kft. Nemesgulács; Krisztin N. László polgármesternek; Nagy Lajos, Takács Zsolt képviselõknek; Varga Kft. Badacsonyörs; Városüzemeltetõ Kht. segítõ dolgozóinak. A Tatay Napok támogatói Badacsonytomaj Város Önkormányzata; Községi Önkormányzat Ábrahámhegy; Községi Önkormányzat Badacsonytördemic; Községi Önkormányzat Balatonrendes; Községi Önkormányzat Káptalantót; Községi Önkormányzat Salföld Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj; Baumann Szabolcs vállalkozó Badacsonytomaj; Irodai Megoldások Kft. Veszprém; Kékkúti Ásványvíz Rt. Kékkút; Lacus Pelso Pizzéria Badacsonytomaj; Magyar Imre vállalkozó; Menü Bt. Badacsonytomaj; Muskátli Étterem Badacsonytomaj; Nagy Géza vállalkozó Badacsonytomaj; Nagy Gézáné (Húsbolt) vállalkozó Badacsonytomaj; Nagy Lajos képviselõ Badacsonytomaj; Németh Renáta vállalkozó Badacsonytomaj; Sall Csabáné Badacsony; Varga Kft. Badacsonyörs; Vianni Badacsonytomaj Nyerjen a mi iskolánk! A tavalyi évben a kék sulipontos matricák szorgalmas gyûjtéséért iskolánk 5 darab kosárlabdát kapott az Univer Product Zrt. által meghirdetett iskolatámogatási akcióban. Az idei évben a bíbor színû korongokért 5 jó minõségû focilabdát nyertünk, amit örömmel használnak tanulóink. Köszönet mindazoknak, akik segítették a meghirdetett programot. Lakatné Mógor Katalin testnevelõ tanár Tatay Kupa Az idei évben a szivacskézilabdás leányoké volt a fõszerep a Tatay-kupa megszerzésében, ahová meghívtuk a tapolcai Batsányi és révfülöpi iskolák versenyzõit. Két korcsoportban hirdettünk versenyt, hogy valamennyi alsós, kézilabdát kedvelõ gyermek bemutathassa tudását. Az egy év kemény, de örömteli kitartó munka után megérdemelt volt a gyõzelem. A Tatay Kupát büszkén vehette át Giczi Vivien csapatkapitány, akit a tornán csak "gólzsáknak" neveztek. A torna legjobb kapusai az I. korcsoportban: Sebõ Eszter, Révfülöp, II. kcs.: Frigyik Vivien Batsányi, Tapolca. A legjobb mezõnyjátékosok: Farkas Veronika Badacsonytomaj, Veres Luca Révfülöp. A legtöbb gólt lövõ játékos az I. kcs.: Dolfinger Réka Tapolca, II. kcs.: Giczi Vivien Badacsonytomaj. Az megérdemelt gyõzelem után, egész évi kitartó és eredményes munkájukért diákjainkat elvisszük az ajkai welness strandfürdõbe. Lakatné Mógor Katalin testnevelõ tanár Különdíjasok A Ráday Mihály elnök vezetésével mûködõ országos szervezet, a "Város és Faluvédõk Szövetsége" immár hagyományosan az idei tanévre is meghirdette a "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" címû irodalmi és képzõmûvészeti pályázatot. A pályázat azzal a céllal fogalmazódott meg, hogy a tanulókat is aktivizálják annak érdekében, hogy vegyék észre és értékeljék a közvetlen környezet természeti szépségét, a hagyományos népi építészetet, és mindazokat az ember által alkotott létesítményeket, ami az adott táj, a lakóhely sajátosságát, szépségét, különlegességét adja. A pályázat célja továbbá az, hogy tanulók tegyenek is azért, hogy a környezetünk szebb legyen. Tanítványaink környezetet megörökítõ festményekkel, építészeti makettekkel pályáztak. A több ezer pályamunkából a zsûri összesen 200 óvodás, általános és középiskolás diákot díjazott. A díjak 10%-át, azaz 20 díjat a Balatonfelvidéki Szín Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulói vehették át az ünnepélyes eredményhirdetésen, a Budapesti Történeti Múzeumban. A Tapolcai Kistérségi Társulás által biztosított autóbusszal tudtuk a diákokat elvinni az ünnepségre, ahol a badacsonytomaji Illés Bálint és Bódis Júlia Különdíjat kapott. Baranyai Zoltánné Fotó: Baranyai A díjazottak a Budai Várban Fotó: Lakatné

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

BORTRIATLON 2013. Vegyen részt a BORTRIATLON felfedezôúton és gyûjtsön össze minél több boros CÍMKÉT, BÉLYEGET. és PECSÉTET!

BORTRIATLON 2013. Vegyen részt a BORTRIATLON felfedezôúton és gyûjtsön össze minél több boros CÍMKÉT, BÉLYEGET. és PECSÉTET! Vegyen részt a BORTRIATLON felfedezôúton és gyûjtsön össze minél több boros CÍMKÉT, BÉLYEGET és PECSÉTET! SZÜRKEBARÁT HÉTVÉGE 2013. MÁJUS 4-5. KÉKNYELŰ VIRÁGZÁS 2013. JÚNIUS 8-9. RIZLING VAKÁCIÓ 2013.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben