Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft"

Átírás

1 XX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Kápolnaszentelés Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök szentelte fel április 23-án 11 órakor szentmise keretében a gyõri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ kápolnáját, melyet Udvardi Erzsébet festõmûvész oltárképe ékesít. A szentély oltárképe Jézus születését és a három királyok hódolatát ábrázolja. Az ünnepi szentmisén megjelent Mádl Dalma, a volt köztársasági elnök felesége is, akit baráti szálak kötnek Udvardi Erzsébet festõmûvészhez. Badacsonytomajról Sall Csaba alpolgármester és Fodor József a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója vett részt a megszépült kápolna felszentelésén. Deák Ferencné Fotó: Deák Udvardi Erzsébet beszélget (balról) a szentély oltárképe elõtt, amely Jézus születését és a három királyok hódolatát ábrázolja Polgárõr Érdemkereszt Mórocz István polgárõrt, a Polgárõr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesítette az Országos Polgárõr Szövetség Elnöke, a Polgárõr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként. A kitüntetés átadására május 15- én az OPSZ közgyûlésén került sor. Mórocz István a Polgárõr Egyesület elnöke megköszönve a gratulációnkat, kifejtette azon véleményét, hogy a polgárõrök áldozatos munkáját illeti köszönet, amely lehetõvé tette az egyesület és saját tevékenységének elismerését. Tomaji majális A badacsonytomaji edzõpályán tartották a "Sportmajális"- ra keresztelt rendezvényt a hónap elsõ napján, a badacsonytomaji sportegyesület, valamint a városi mûvelõdési központ és könyvtár szervezésében. A Badacsonytomaj Bajnokcsapata címért kiírt kétfordulós kispályás labdarúgó torna, elsõ mérkõzései mellett 11-es rúgó-, 7-es dobó versenyek zajlottak. Akinek kedve volt kipróbálhatta a kötélhúzást, a hullahopp karikát, a légvárat, vagy akár a zsákban ugrálást. A kevésbé sportosaknak sem kellett elkeseredni, hiszen a fõzõverseny ízein túl mindenki a hozzáférhetett a majálisok elmaradhatatlan kellékeihez, a sörhöz és virslihez. Fotó: Deák 100 éve született Tatay Sándor - Három napos ünnepségsorozattal adóztak emlékének - Egy dologban hiszek, a szeretet ésszel fel nem fogható, roppant erejében Tatay Sándor Az Egry József Emlékmúzeum a hagyományok szerint május elsején nyitotta meg kapuit, ebben az idényben Kolop József idõszakos, Picasso szezonális és az Egry tárlat állandó mûveivel várva a látogatókat. Letette a sisakot - 18 év alatt modern tûzoltóságot hozott létre - Nagy Gyula tûzoltóparancsnoktól ünnepélyes állománygyûlésen köszöntek el nyugdíjba vonulása alkalmával, egyúttal Segesdi Ferenc, az új parancsnok április 30-án átvette kinevezését az egyház badacsonytomaji közösségi házában. Molnár Péter hadnagy búcsúzóul az állomány nevében mondott köszönetet jó egészséget kívánva az emberséges parancsnoknak az átadott hivatásszeretetért. Személyes kapcsolatunk során mindketten ugyanarra törekedtünk - mondta Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke - hiszen életterünk közösségéért tevékenykedtünk. A Magyar Köztársaság Önkormányzati Minisztere, a harmincévnyi szolgálat elismeréseként Tûzoltósági Szolgálati Jelet adományozott a parancsnoknak, amelyet Dr. Lauer János ezredestõl, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adott át, egyúttal nyugállományú tûzoltó ezredessé léptették elõ május Badacsonytördemic és Badacsonytomaj közös küldöttsége Bakonytamásiban, az író születésének 100 évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat elsõ állomáshelyén, a Tatay család sírkertjében koszorúzással tette tiszteletét május 6-án. Tatay Sándor leányával és családjával együtt elhelyezték az emlékezés virágait a szülõhely polgármesteri hivatalának, a tomaji iskolások, valamint a tördemici Nyugdíjas Klub képviselõi. Badacsonytomajra visszatérve, Tóth Mariann rendezésében irodalmi emlékmûsorral adóztak Tatay emlékének, elõtte pedig Krisztin N. László köszöntötte a megjelenteket. Az író erõsen kötõdött a hegyhez, az itt élõ emberekhez - mondta a polgármester - mélységes humanizmusa túlélt minden irányzatot, korszakot. Egy dologban hiszek, a szeretet ésszel fel nem fogható, roppant erejében - mondta Tatay egy helyütt, s úgy vélem szavaira ma, az év- Fotó: Deák forduló kapcsán még inkább oda kellene figyelni. A közös szervezés, emlékezés talán egy jele a közeledésnek, nem véletlen, hogy együtt emlékezünk ezekben a napokban Badacsonytördemiccel. Folytatás a 3. oldalon... Három új tárlattal nyitott az Egry Múzeum Köszönet mindazoknak a támogatóknak, akiknek jóvoltából mûködhetnek a múzeumok - mondta köszöntõjében Krisztin N. László polgármester - a válság, az emberek vékonyodó pénztárcája a látogatottságban itt is megmutatkozik. Amióta az önkormányzat mûködteti a múzeumokat, tavaly fordult elõször elõ, hogy nem tudtuk lenullázni a kiadásokat a bevételekbõl. Az idei esztendõben is mindent megtettünk annak érdekében, hogy látogatóinkat olyan élményekhez juttassuk, melynek révén kíváncsiak lesznek ránk a továbbiakban. Egy különlegességgel kedveskedünk látogatóinknak, az elõtérben ugyanis Fischer Annie néhai zongoramûvész nagylelkû ajándékaként megkapott Egry képek láthatók, persze vonzerõ lehet a Picasso lenyomatainak bemutatója. Emellett megtalálhatók Vastag Gábor és felesége kerámiái, az Ajka Kristály termékei és Bokros Júlia alkotásai. A mûvészet és kultúra továbbélésén dolgozzunk együtt a jövõben - mondta végül Krisztin N. László polgármester - hogy ne kerüljön lakat ezekre az intézményekre. Folytatás a 3. oldalon... Számunkra példakép volt Nagy Gyula akkor, amikor felhúztuk a tûzoltó egyenruhát - mondta Dr. Lauer János - szerénysége párhuzamos azzal a szakmai nagysággal, amelyet szürke eminenciásként mindennapi munkájában megvalósított. Folytatás a 3. oldalon... Fotó: Deák

2 Lomtalanítás Badacsonytomajon a 2008-as év után újra lebonyolításra került a tavaszi lakossági lomtalanítás. A lomtalanítás pontos idõpontjáról már januárban tájékoztattuk nemcsak az állandó lakosságot, hanem az üdülõtulajdonosokat is. A lim-lom kihelyezése az ingatlan elé, valamint táblával kijelölt helyekre történhetett, melyre 3 nap állt rendelkezésre. A tájékoztatóban felsoroltuk azokat a hulladéktípusokat, melyeket nem lehetett kirakni, mert azok veszélyes hulladéknak minõsülnek. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a felhívás ellenére, a megjelölt napokon kívül is került hulladék kirakásra, valamint, ami nagy gondot okozott a begyûjtés során, rengeteg veszélyes hulladéknak minõsülõ lom került kihelyezésre (mikrohullámú sütõ, hûtõgép, akkumulátor, mosógép, stb.), melyek elszállítása jelentõs többletköltséget jelent. A lom elszállítását a Remondis Tapolca Kft végezte, szoros együttmûködésben a Badacsonytomaj VN Kft.-vel. Az elõzetes tervek alapján a begyûjtés 2 nap alatt megtörtént volna, azonban a nem várt nagy mennyiség, valamint a veszélyes hulladékok külön gyûjtése nagymértékben növelte a gyûjtési napok számát, így közel 5 nap alatt sikerült megtisztítani a települést a lomtalanítási hulladéktól. A lomtalanítás alkalmával mintegy 450 m3 vegyes hulladék és közel 50 m3 veszélyes hulladék került begyûjtésre a településrõl. A veszélyes hulladék elszállítatása, elhelyezése nagy gondot jelent, mivel a tapolcai hulladéklerakó nem fogadhat be ilyen hulladékot. Ferenczy Károly Változott az idegenforgalmi adórendelet Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselõ-testülete 16/2009. (XII.10.) rendeletében az idegenforgalmi adó mértékét személyenként és vendégéjszakánként 340 Ftban állapította meg január 01. hatállyal. dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Tisztelt Szálláshely tulajdonos! A szálláshelyek hasznosítására vonatkozó jogszabályi változásról már tájékoztattuk Önt. A jelenleg hatályos a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl szóló 239/2009. (X. 20. ) Kormány rendelet nem tartalmazza a vendégkönyv vezetésének szabályait, ezért az alábbiakra hívom fel a figyelmét: A szálláshely szolgáltatási tevékenység során adófizetési kötelezettség keletkezik helyi adó és az állami adó tekintetében is, ezért az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 44. -ában elõírt nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat kell betartani, amely az alábbiakat tartalmazza: "A jogszabályban elõírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást -ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is- úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenõrzésére alkalmas legyen. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás egységes formátumú legyen és a szállásadókat, ne terhelje a már "megszokott és jól bevált" vendégkönyvtõl eltérõ nyilvántartás vezetése, ezért az továbbra is használható, azzal a kitétellel, hogy azt nem kell sem a megnyitáskor sem pedig évente hitelesíttetni. A vendégkönyv megnevezés helyett, arra javasoljuk rávezetni: "Nyilvántartás a szálláshelyen fogadott vendégekrõl". Tájékoztatásul közlöm, hogy az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 172. (1) bekezdés e.) pontja szerint a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha a jogszabályokban elõírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja. A fentiekben leírt tájékoztatóm alapján kérem, hogy az adótörvénynek megfelelõ nyilvántartás vezetésérõl szíveskedjen gondoskodni. Badacsonytomaj, február 19. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ megbízásából Marton Istvánné aljegyzõ Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei "Fénytánc" Várpalotán Ezzel a címmel nyílt kiállítás Babják Tamás fotográfus mûveibõl és Kovács Máté grafikáiból a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában, május 12-én. A remekmûveket Talabér Márta országgyûlési képviselõ, megyei alelnök és Farkas István, az iskola mûvésztanára méltatta. Légzõszervi szakrendelés és sóterápia Veszprémben Ambuláns körülmények között folytatják a Farkasgyepûn kezelt betegek rehabilitációs gyógykezelését a megyeszékhelyen. Ezzel utazási költséget lehet megtakarítani és a program jól illeszkedik a megye egészségügyi koncepciójához hangsúlyozta Lasztovicza Jenõ megyei elnök az Áchim téri létesítmény átadásán, május 12-én. Szentmise Gizelláért Boldog Gizella tiszteletére egyházmegyei zarándoklatot és szentmisét tartott Veszprémben a veszprémi érsekség a hétvégén, melyen megyei és városi elöljárók, mások mellett Talabér Márta országgyûlési képviselõ, megyei alelnök is részt vett. Képviselõ-testületi ülés Következõ ülés napirendjei évi munkaterv alapján. Tervezett idõpont május 26. (szerda) - Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl - A település közbiztonsági helyzete, a Rendõrség beszámolója - Tájékoztató a Polgárõr Egyesület tevékenységérõl - Tájékoztató Badacsonytomaj város Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról - A köztisztasági rendelet módosítására javaslat Eladó ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzata eladásra meghírdeti az alábbi ingatlant: Polgármesteri Hivatali épület és udvar (106/2. és 107. hrsz.; Fõ utca 2.), mely az új hivatali épület megépítésével, április 30-ával kerül kiürítésre. Az alapterülete m2, az irodaépület 460 m2-es. A forgalmi értéke ,-Ft Az ingatlan értékesítése pályázat útján történik, a részletes pályázati kiírás átvehetõ az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán (+36-87/ ) a megjelenéstõl számított 15 napon belül. A pályázaton való részvétel feltétele az alapár 10%-ának pályázati biztosítékként történõ befizetése. BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: / , / ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: / , fax: / A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: június 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: / , fax: / Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: / ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: / Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: / es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: / ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: / Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: / Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: / , / Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Minden csütörtökön: ig Elérhetõség: / Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: / Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig : óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin / , / Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., / Rendõrség: / ; / Szolgálatot teljesítõ rendõr: / Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: / Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: / Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: / ; Fax: / ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: / Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: / , / Badacsony, Park u. 6. Nyitva tartás: 9-17 óráig (hétfõtõl péntekig) Városi Könyvtár: Tel.: / ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Városi Közösségi Ház: Tel.: / , Fax: Kedd-Péntek: ; : ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: hétfõ kivételével 10,00-18,00 óráig július, augusztus hónapban hétfõn is nyitva. Szegedy Róza Ház: hétfõ kivételével naponta 10,00-18,00 óráig július, augusztus hónapban hétfõn is nyitva. Tájház: ZÁRVA

3 Tatay centenárium Fonalak mentén Tatay Sándortól, Tatay Sándorról - mondta Tóth Mariann - talán ez lehetne a mai est címe. S ezek a fonalak egy tõrõl gombolyodnak, Badacsonytomaj leghíresebb polgárától, a nagy tanító Tatay Sándortól. S ezekre a gondolatokra épp olyan szükség van napjainkban, mint egy falat kenyérre - mondta végül Tóth Mariann, majd bemutatta az est elõadóit: Ali Évát, Bolla Emõkét, Farkas Évát, Prof. Dr. Pusztay Jánost, Ruzsa Mariannt. Május 7-én reggel az Egry József Mûvelõdési Ház oldalán elhelyezett emléktábla elõtt felsorakozott az általános iskola diáksága, majd az önkormányzatok, az iskola, az író családja és a Lábdi Jövõjéért Egyesület helyezett el koszorút. A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola tanulóinak ünnepi irodalmi mûsora következett a nagyteremben, amelyet Tóth Natália, Bolfné Tóth Melinda, Csanádi Józsefné, Krisztin N. Lászlóné és Rákos Eszter állított össze. A helyiek után a Székesfehérvári Tatay Sándor Gimnázium bemutatta Kék hang címû mûsorát, melynek címét Tatay Sándor novellafûzére ihlette, majd Tóth András, a marcelházi testvériskola tanulójának vidám prózai elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk. Tatay Ágota és Vasy Géza a Magyar Írószövetség elnöke az emléktábla leleplezése után Nagyon megható számomra, hogy ilyen sok emberrel együtt ünnepelhetem édesapám születésnapját - mondta Tatay Ágota - köszönet mindazoknak, akik részt vettek ezeknek a napoknak a feledhetetlenné tételében. Igazi élményt az ünneplés mellett könyveinek olvasása jelenthet, ezért törekedjetek arra, hogy tanuljatok meg úgy olvasni, hogy megnyílhasson elõttetek e csodálatos világ. Tíz éve büszkén viseljük Tatay Sándor nevét - mondta köszöntõjében Csizmarik Béláné igazgató - azóta egyik legszebb ünnepünkké váltak a Tatay Napok. Nemcsak példaképet választottunk tanulóink számára a névadással, hanem egyéni arculatot kapott intézményünk, s ezzel újabb lehetõséget kaptunk a közösségé formálódásra. Szívleljétek meg szavait és az alapvetõ emberi értékek tiszteletben tartásával, a szeretet erejével igyekezzetek méltók lenni névadónk emlékéhez. A nap méltó zárásaként "Emlékezzenek rám!" címmel felolvasó estet szervezett a városi könyvtár, amelyen egy pohár bor mellett - egészen éjfélig - sorban megelevenedtek Tatay Sándor gondolatai. Az ünnepségsorozat zárónapján a Rodostó Turistaház falán emléktáblát avattak, amelyet Vasy Géza, a Magyar Írószövetség elnöke leplezett le. Tatay Sándor számára ez a csodálatos hely, tulajdonképpen a számûzetést jelentette az ötvenes évek közepéig, amikor a magyar szellemi élet nagyon sivatagos volt - mondta köszöntõjében az elnök - hiszen lehetetlenné tették, hogy publikálhasson. Tatay életmûve csodálatos példát ad azonban a reményre, amely átsegíthet mindenkit a nehéz helyzeteken, s ehhez erõt meríthetünk írásaiból. A badacsonytördemici faluházban Tatay Sándor személyes tárgyaiból kiállítás nyílott, este pedig a "Ház a sziklák alatt" címû film vetítésével emlékeztek az íróra. Egry idény nyitó A köszöntõt követõen Egry plakettet vehetett át Nagyné Révay Ágnes és Kolop József. A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola zenetanárainak és Ali Éva rövid mûsora után Baranyai Zoltánné, a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója megnyitotta Egry József állandó kiállítását, a Picasso tárlatot pedig Krisztin N. László polgármester adta át a közönség-nek. Kolop József munkásságát Sall Csaba alpolgármester méltatta, majd a szobrászmûvész a közönség nagy örömére néhány perc alatt agyagból megformázta "Egy gondolat, eb gondolat" névre keresztelt alkotását. Letette a sisakot Herbert Naymajer, a Puch-i tûzoltóság gazdasági vezetõje az osztrák város és a kollégák üdvözletét tolmácsolta, felidézte kapcsolatuk történetét, amelynek létrejöttéért nagyon sokat tett a tomaji parancsnok. A megyében mûködõ önkormányzati tûzoltók parancsnokai nevében Somogyi László alezredes méltatta meleg szavakkal kollégája tevékenységét, majd átadta azt a sisakot, amelyet elláttak aláírásukkal. A helyi Képviselõ-testület nevében Krisztin N. László polgármester gratulált az elõléptetéshez, megjegyezve, hogy egy hosszú és eredményes pályafutás mérföldkövét jelenti ez a nap, amelyen Nagy Gyula felért a csúcsra. Nemcsak parancsnokként, hanem emberként is minden esetben számíthattam rá, a település egyik legaktívabb közössége lett tevékenysége nyomán a tûzoltóké, emellett nagyon sok helyi fiatal köszönheti neki, hogy soraikba kerülhetett. Végül a polgármester a közösség nevében, a Képviselõ-testület határozata értelmében átadta a parancsnoknak, a település érdekében kifejtett munkájáért a Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetõ címet. Földi István plébános, az egyházközség nevében köszönte meg a Nagy Gyulának áldozatos munkáját, következetes és szavatartó embernek ismertem meg - tette hozzá az atya. Nagy Gyula ezt követõen felidézte pályafutásának emlékeit, a néha végtelennek tûnõ munka nehézségeit, a formálódás ugyanakkor meghitt emberi pillanatait. Búcsúzóul megköszönte a település lakosságának a barátságát, kollégáinak helytállását. Az ünnepi állománygyûlés zárásaként ismertették Segesdi Ferenc tûzoltó alezredes parancsnoki kinevezését, amelyet Krisztin N. László polgármestertõl vehetett át. Az új vezetõ felidézte elõdjének egyik példamutatóan emberséges tettét, megköszönve az együtt töltött éveket, a számára megelõlegezett bizalmat. Az ünnepélyes állománygyûlésen közremûködött szavalatával Vizkelety Dóra, valamint a Járdányi Pál Zeneiskola Kamaraegyüttese. Nagy Gyula ipari tanulóként kezdte, lakatosként végzett, majd Tapolcán járt gimnáziumba április 1-én lett tûzoltó a Veszprémi Tûzoltóságon ban tûzvizsgálóként szerzett diplomát, ezt követõen még három évig szolgált Veszprémben, onnan került Tapolcára. Badacsonytomaj Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság elsõ parancsnokának 1992-ben nevezték ki, s a kezdeti mostoha körülmények után, 18 év alatt korszerû, felkészült tûzoltóságot hozott létre. A soron kívüli elõléptetések, országos kitüntetések, az Év Tûzoltója cím jelzi tevékenységének magas szakmai színvonalát, amelyhez kimagasló hivatástudat párosult. Közhasznúsági jelentés Badacsonytomaj VN Kft. Közhasznú éves egyszerûsített beszámoló mérleg 2009 Alapító okiratának módosításával a Badacsonytomaj Város 100%-os tulajdonában lévõ Badacsonytomaj Városüzemeltetõ KHT január 28.-al átalakult Nonprofit Korlátolt felelõsségû Társasággá. Az éves gazdálkodást a május 5.-én tartott taggyûlés által a 106/2010. (V. 05.) számú határozattal elfogadott Közhasznúsági jelentésbõl idézzük. Eszközök és források összehasonlítása: eft.-ban (2008/2009) Befektetett eszk.: /43 440; Saját tõke: /17 539; Forgóeszközök: /7 663; Céltartalékok: 0/0; Aktív idõb. elhatárol.: 0/0; Kötelezettségek: / ; Passzív idõb. elhatárol.: /22 577; Eszközök összesen: /51 103; Források összesen: / Értékadatok összehasonlítása, összefoglalása: eft.-ban, 2008/2009. Bevételek: közhasznú: /40 000; vállalkozási: / ; összesen: / ; ráfordítások összesen: / A gazdasági évre az általános válságjelenségek érezhetõ megjelenése volt a jellemzõ. Az elõzõ évet nem érte el a látogatók, vendégek száma. Beszûkült az idegenforgalom, így az ebbõl származó bevételeink is. A közterület fenntartásban, üzemeltetésben megnövekedett a rendezvényekhez kapcsolódó technikai elõkészítés, közremûködés tulajdonosi elvárása és a tevõleges feladat végrehajtás a saját bevételek terhére. A megnövekedett költségek hatásának csökkentését a dologi kiadások és a személyi költségek csökkentésével, valamint a tervezett beszerzések második féléves elhagyásával sikerült egyensúlyba tartani. A évi gazdálkodására jellemzõ volt, azt alapvetõen befolyásolta: továbbvittük, pontosítottuk az üzleti terv szerkezeti átalakítását. A vállalkozási bevételekbõl fedeztük a közhasznú tevékenység meghatározó részét,(több mint 1/3-a). Ez a februártól augusztusig terjedõ idõszak elõfinanszírozását tette szükségessé, melyet a tulajdonos a támogatása mértékéig biztosított. Az idegenforgalmi idényre való felkészülés létszámának biztosítása, a közmunkaprogram az egyéb támogatott foglalkoztatás lehetséges legnagyobb számú létszámfelvételekhez vezettek, melyek az üzleti tervben e célra tervezett, elfogadott kiadások növelését jelentették, a személyi költséggel viszont spóroltunk év elsõ félévének pénzforgalmi jelentésében a tulajdonosnak jeleztük: - az Áfa változás bevételcsökkentõ, kiadásnövelõ, valamint az elõszezoni bevétel tervezetthez képest csökkenõ, késõbb sem pótlódó, hatását. - a lakossági kommunális hulladékszállításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés elmaradását. Évközben további feladatok kerültek meghatározásra a nyári vállalkozási bevételek (strand, parkolók) terhére. Egész évben mûködtettük heti váltásban (péntektõlpéntekig) a készenléti rendszert, intézkedésre feljogosított vezetõvel, készenléti telefonnal, egy gépjármûvezetõvel és gépjármûvel, valamint két munkással. A kommunális hulladékgyûjtési közszolgáltatás folyamatába a VN Kft- közvetített szolgáltatás keretében vesz részt-, amely új feladatot jelentett az elõzõ évekhez képest,-. Veszteség árán is, de feltártuk a nyilvántartás és a tényleges igénybevétel problémás eseteit. Elindult a kintlévõségek közadók módjára történõ beszedésének folyamata. Az utólagos díjszámlázás és a kintlévõségek finanszírozása pénzügyi terhei likviditási gondot okoznak. Összefoglalva: A bevételeknél- Tulajdonosi döntési körben lévõ ármegállapításnál az Áfa emelés a 2009-év második felében nem történt meg, az Áfa nem került beépítésre az árakba. Kiadásoknál a dologi költségek további csökkentése - az Üzleti tervben tervezett egyensúly mértékéig - nagyobbrészt további feladatelhagyásokkal, a második félévben a tervezett fej-lesztések elhagyásával- kisebb mértékben további általános költségtakarékossággal valósult meg. Mint a társaság ügyvezetõje, az elmúlt év sokrétû társasági mûködése és a fentiekben szövegesen és számszakilag bizonyítottak alapján következetes és eredményes, a feladatok terén szintentartó gazdálkodásról adok számot a válsággal terhelt 2009-es gazdasági évben a tulajdonos Önkormányzatnak, és városunk valamennyi lakójának. Ferenczy Károly ügyvezetõ igazgató

4 A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár programjai: Májusi programok: - Május órától Manó klub a Közösségi Házban Rajzó Ildikó klasszikus balett táncpedagógus, táncmûvész, "Mit mozogjon a gyermek" elõadás - Május órától Tánc-dal-fesztivál 2. címû elõadás megtekintése a balatonfüredi Pannon Várszínházban a Mûvelõdési Központ szervezésében - Május 23. Pünkösdi bál Badacsonyban a Dísztéren az S M S együttes közremûködésével - Május órától Manó klub a Közösségi Házban Horváth Andrea "A Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez való csatlakozás elõnyei" címû elõadás - Május 29. "Város- és Gyermeknap" városnapi rendezvény a Sportpályán 9.00 Köszöntõ, megnyitó Tuti Buli Játszóház Sportversenyek Labdarúgó mérkõzés Brumi Bandi Band interaktív mesejátéka Fõzõverseny Fõvárosi Önk. Fogl. Int. Darvastó Rendõrségi bemutató Szó és Kép Színház mûsora Fõzõverseny zsûrizése Versenyek eredményhirdetése Pipitér Óvoda mûsora Tatay Iskola mûsora Badacsonytördemici Country C évesek köszöntése NABE mûsora Szülõi Munkaközösség mûsora Sztárvendég: Aradszky László Bál az SMS-sel Városnapi fõzõverseny A részvétel feltételei: Csak bográcsban történhet a fõzés, nyílt tûzön. Minimálisan 30 adag szabadon választott egy tál étel megfõzése kötelezõ a Balaton - felvidék tájjellegû ételeibõl. Az Önkormányzat ,- Ft-tal az hozzájárul az alapanyagokhoz, melyrõl a számlát: Önkormányzat 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. címre kell kérni. Az ételek a zsûrizést követõen kiosztásra kerülnek a város polgárai részére. Csapatok összetétele: egy fõ csapatvezetõ minimálisan kettõ vagy több kisegítõ. Nevezés: Nevezni május 28-án óráig lehet a Közösségi ház címén Badacsonytomaj, Fõ u. 23. vagy telefonon 87/ számon, illetve címen. Nevezési lap kitöltése a helyszínen történik. Díjazás: A zsûri döntése alapján kerül kihirdetésre az elsõ három helyezett kategóriánként: a legfinomabb-, a legpikánsabb-, a legkülönlegesebb étel, a legszebb tálalás, abszolút kategória. Különdíjat kap a legötletesebben öltözött csapat, a legrendezettebb konyha. Zsûri elnöke Halász János kétszeres Oscar-díjas, és háromszoros mester szakács, gasztronómus, tagjai Lukács Antalné a badacsonytomaji MENÜ Bt. Vezetõje, Ferencsik István a TV2 Nagy Fogyás verseny gyõztese. Kéknyelû Virágzás Ünnepe - június 5-6. idén kicsit másképp! A Kéknyelû Virágzásának ünnepén, június elsõ hétvégéjén szeretettel várunk minden kedves Borbarátot Badacsonyba és környékére, hogy a borospincék mélyén, hamisítatlan környezetben ismerhessék meg az igazi Badacsonyi Kéknyelût és a boros gazdák többi rejtett kincsét! A pincékben egész hétvégén borkóstolókkal és kulturális programokkal, a badacsonyi Dísztéren pedig kézmûves vásárral várjuk a látogatókat. Az útitervet és a régiós buszjáratot mi biztosítjuk, Te csak gyere el és hozd el a barátaidat is! Mindegyik pincében vendégünk vagy egy pohár Mûsorajánló Kéknyelûre és ha részt veszel játékunkban, összegyûjtött pecsétjeidet értékes Badacsonyi borokra válthatod! Kéknyelû expedíció Hódítsd meg a Tanúhegyeket! Vegyél részt a Kéknyelû felfedezõúton és gyûjts össze minél több pecsétet. A pecsétet ott keresd, ahol a Kéknyelû bor lelõhelyeit találod. Amennyiben sikeresen rátaláltál a rejtekhelyekre, pecsételj és vendégünk vagy egy kóstolónyi Kéknyelûre. Három különbözõ pecsétet Kéknyelû kitûzõre, hat pecsétet pedig egy palack Kéknyelûre válthatod! Minden Pincében más-más programmal várjuk! Június 5-6. Megnyitó - Badacsony - Dísztér Kézmûves bemutató és vásár a rendezvényen! Borlovagrendek zenés felvonulása - Polgármesteri köszöntõ Kinizsi Táncegyüttes mûsora - Nyirettyû együttes koncertje Kéknyelû Bál Borbély pincészet Csobánci Kéknyelû Dûlõ túra, indulás a pincétõl Kéknyelû Évjáratkóstoló bortotóval Pico-Jazz Duó Imre Borpince Õri Jenõ bárzongorista Istvándy Pincészet Szakál-Csipszer Jazz Duó Vasárnap Tibet kincsei - úti beszámoló Floorakkusztik Band - Héttagú fiatal blues és jazz zenészek Laposa Pincészet Új Borászati Üzem bemutatása Kéknyelû kóstolóval Népzene Németh Pince Bor és csokoládé - Egyedülálló gasztronómiai élmény Ahol áprilisban szüretelnek: Mezõ Sándor badacsonyi borász Új-Zélandi szõlészeti és borászati élménybeszámolója Vasárnap Rajzverseny gyerekeknek! Sipos Borház Gyermekjátékok a hordókon belül és kívül Vasárnap Gyermek animációk, arcfestés felnõtteknek is. Szászi Pince Farkas Mihály gitármûvész Válibor Váli Péter és Bogi a szabad tûzön fõzés rejtelmeire oktatja az érdeklõdõket a pincénél. Bográcsos ételek, tárcsán sütés, kemencés ételek elkészítésének titkait ismerhetik meg. A legügyesebb tanulók egy üveg Kéknyelût kapnak ajándékba Júliusi Badacsonyi Borhetek-elõzetes: "Folyékony Szerelem - Badacsonyi Borhét és Szüret" rendezvénysorozat. A Badacsonyi Borhetek ünnepélyes megnyitója július 17-én, szombaton órakor, ünnepélyes zárása augusztus 1-én órakor lesz. A rendezvény kiemelt mûsorai: Pataki Attila, Old Boys Együttes, Irigy Mirigy, Török Ádám, Somló Tamás, Csepregi Éva, Feke Pali, Faterock együttes, Dévényi Tibi bácsi, Komár László, Babos-Csipszer Duó, Kocsmazaj Együttes, Nyírettyû Együttes, Ajka-Padragkút-Táncegyüttes,Táncház, SMS utcabál, Retro-disco, Norvég Fúvós Zenekar, Gödi Ütõegyüttes, Varnyú Country...stb. Bent maradt a csapat az NB III-ban Ahogy az a tavaszi rajt elõtt megfogalmazódott, az együttes célja, hogy bent maradjon a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában. Bár sokan - azok, akik a támogatás mellett tették le voksukat - azt mondták, hogy az õsszel szerzett pontok sokat jelentettek, azért a gyûjtögetés a Mosonmagyaróvár elleni meccsel elkezdõdött. Fontos is volt, hiszen a következõ mérkõzésen lendületben maradt Török Zoltán együttese és szép gyõzelmet aratott Körmenden. Aztán jött a listavezetõ - ma már bajnok - Veszprém FC, akik ellen egy kimondottan jó iramú, igazi megyei rangadót láthatott a közönség. Igaz a vendégek gyõztek, de a játékvezetés hagyott némi kívánni valót maga után. Egy értékes döntetlen Pápán, ahol a helyzetek alapján közelebb állt a tomaji csapat a gyõzelemhez. A legutóbbi bajnokin a második helyezett Lipót csapata látogatott Tomajra, a viharos szél és esõ mellet irreális körülmények mellett megérdemelt vendég gyõzelem született. A Badacsonytomaji SE felnõtt csapatának bajnoki eredményei: Körmend - Badacsonytomaj 0:2; Badacsonytomaj - Veszprém FC 0:2; Lombard Pápa II. - Badacsonytomaj 1:1; Badacsonytomaj - Lipót SE Pékség 0:3. A Badacsonytomaji SE felnõtt csapatának Magyar Kupa eredményei, Megyei Selejtezõ, 1. forduló: Balatonfûzfõ - Badacsonytomaj 3:14; Megyei Selejtezõ, 2. forduló: Szentantalfa - Badacsonytomaj 4:2. Hetek óta remek formában játszik és ontja a gólokat a Badacsonytomaji második csapat. A Badacsony újság következõ számában majd a csapat játékosainak véleményét olvashatják. A Badacsonytomaj II. csapatának eredményei: Révfülöp - Badacsonytomaj 2:10; Badacsonytomaj - Zalaerdõd 9:2; Diszel - Badacsonytomaj 1:2; Badacsonytomaj - Zánka 5:0. Utánpótlás eredmények, U-16: Veszprém FC - Badacsonytomaj 23:0; Lipót SE Pékség - Badacsonytomaj 5:0; Répcelak - Badacsonytomaj 5:0. Utánpótlás eredmények, U-19: Veszprém FC - Badacsonytomaj 6:0; Lipót SE Pékség - Badacsonytomaj 12:2; Répcelak - Badacsonytomaj 4:3. Lukács László SE elnök: - A csapat bent maradt az NB III-ban, van még hátra három mérkõzés a bajnokságból, utána értékeljük majd az egész szezont. Török Zoltán vezetõedzõ: - A csapat teszi a dolgát, a sérülések nem kerültek el bennünket. Bízunk az utolsó három forduló jó eredményében, hogy minél jobb szájízzel fejezzük be a bajnokságot. Szabó Attila, Csapatkapitány: - Borzasztóan nehezen kezdõdött a szezon, sok játékos és az edzõ is távozott. Úgy érzem, hogy a körülményekhez képest a csapat nem teljesített rosszul, hiszen minden mérkõzésen partiban voltunk ellenfelünkkel. Kis szerencsével több pontot is szerezhettünk volna. Tapolcai Gábor

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen - BADACSONY XX. évfolyam 4. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. április "Szerelmi álmok" Tomaj költõivel - Telt ház a Magyar Költészet Napján - A Mûvelõdési Ház kávéházi hangulatban

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június Város- és Gyermeknap Pedagógusnap Reggeltől éjszakába nyúló program keretében került megrendezésre a Város- és Gyermeknap

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 11. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. november Devecserben segítettek A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnöke, Lasztovicza Jenõ október 17-én (vasárnap)

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 9. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Világszínvonalú beruházás Badacsonyban elhelyezték az 1,2 milliárd forintból, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe XXV. évfolyam 7. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. július Kéknyelű Virágzás Ünnepe Isten áldása a szőlőn és művelőjén A hagyományok szerint immár 13. alkalommal tartották meg június

Részletesebben

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára. XXIV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. május Megnyitották az új Halászkert Hotelt Tovább bővült Badacsony szolgáltatása Ünnepélyes keretek között megnyitották és megáldották

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtetni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót - mondta Csizmarik

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január A város Adventi ünnepsége A település közös várakozásának ünnepét december 21-én tartottuk a templomtéren és a Szent Imre

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 12. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Az I. Magyar okushin Karate Seibukai Szervezet Országos Bajnokságát november 28-án rendezték Tapolcán. Fotó: Nagy Karate ezüstök

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

EGÉSZSÉMEGŐRZŐ PROGRAMOK AZ

EGÉSZSÉMEGŐRZŐ PROGRAMOK AZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázat, TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0004 projekt. Saját innováció. Mondják: a legnagyobb ajándék, Amit az ember az élettől kaphat

Részletesebben

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál XVIII. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft - A bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll az együttes, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. Koller Tamás a

Részletesebben

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások,

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások, XXIV. évfolyam 3. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. március Lassan megvalósuló szabadság Lakossági fórum A badacsonyi Alsó-bazársor és környékének, valamint a badacsonyi strand megújításával

Részletesebben

Folytatás a 3. oldalon.

Folytatás a 3. oldalon. XXV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. április Elzárták Örsön a vizet A minisztériumhoz fordultak A badacsonyörsi ivóvízhálózattal kapcsolatos megoldatlan problémák évek

Részletesebben

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban XXIV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. április Sikeres volt a világ legnagyobb Kéknyelű kóstolója Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban A Kéknyelű nemzeti érték, amelyről

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. november Új kilátó, a bor és szerelem hegyén Fotó: Deák Krisztin N. László, Nagy Rudolfné és Vollmuth Péter polgármesterek

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Felszentelték az új református templomot. Megnyílt a Balaton legforgalmasabb hídja. A fény festői. Nyílt nap az arborétumban. 20 éve várt esemény

Felszentelték az új református templomot. Megnyílt a Balaton legforgalmasabb hídja. A fény festői. Nyílt nap az arborétumban. 20 éve várt esemény XXV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. május 20 éve várt esemény Felszentelték az új református templomot Felszentelték Badacsonytomajon a református közösség új református

Részletesebben