INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út 105. Címzett: Emberi Erőforrások Minisztere

2 2 MARUNÁK FERENC : 2200 Monor Ady Endre út 105. : 06/ ; 06/ Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Monori Tankerülete 2200 Monor, Kossuth Lajos út Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott Marunák Ferenc a április 30-án megjelentetett pályázati felhívás alapján ezennel pályázatot nyújtok be a Kossuth Lajos Általános Iskola (2200 Monor, Kossuth L. út 98.) intézményvezetői állására. Kérem pályázatom szíves elbírálását! Monor, május 24. Tisztelettel Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató

3 3 TARTALOM I. Szakmai önéletrajz II. Az intézmény vezetésére vonatkozó program (szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések) PEDAGÓGIAI HITVALLÁSOM VEZETŐI ALAPELVEIM HELYZETELEMZÉS A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ PEDAGÓGIAI MUNKÁRÓL Az intézmény alapfeladata, fő tevékenységei Az iskola fenntartója Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei A pedagógusok, a nevelőtestület Az iskola tanulói A nevelő és oktató munka főbb jellemzői Az iskola kapcsolatai VEZETŐI PROGRAM FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK Vezetési szerkezet, vezetői munka A pedagógiai munka feltételei A nevelők, a nevelőtestület szakmai munkájának fejlesztése Az iskola nevelő és oktató munkája Az iskola, a nevelőtestület kapcsolatai III. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata IV. Hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolása, hogy nincs olyan eltiltás, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé V. Öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum VI. Nyilatkozat hozzájárulásról a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához, illetve harmadik személlyel történő közléséhez VII. Nyilatkozat hozzájárulásról a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez

4 4 Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név MARUNÁK FERENC Cím 2200 Monor, Ady Endre út 105. Telefon: Lakás: 06-29/ Mobil: 06-30/ magyar Születési idő Állampolgárság MUNKAHELY Munkaviszony kezdete Munkáltató neve és címe Foglalkozás, beosztás év 08. hó 01. nap Kossuth Lajos Általános Iskola 2200 Monor, Kossuth L. út tól igazgató 1984-től igazgató helyettes 1981-től magyar-történelem szakos általános iskolai tanár ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) Munkáltató neve és címe Foglalkozás, beosztás év 09. hó 01. naptól év 07. hó 31. napig Általános Iskola 2225 Üllő, Malom u. 1. magyar-történelem szakos általános iskolai tanár OKTATÁS ÉS KÉPZÉS Időtartam (-tól ig) Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa Elnyert képesítés megnevezése Időtartam (-tól ig) Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa Elnyert képesítés megnevezése Időtartam (-tól ig) Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa Elnyert képesítés megnevezése 1997-től 1999-ig Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető szakirányú szakképzettség (szakvizsga) 1995-től 1998-ig Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógia szakos előadó 1974-től 1978-ig Ho Si Minh Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

5 5 EGYÉNI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK ANYANYELV EGYÉB NYELVISMERET EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK MŰVÉSZI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK VEZETŐI ENGEDÉLY DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK PUBLIKÁCIÓK magyar nincs 1981-től 1991-ig történelem tantárgyból körzeti (területi) munkaközösség-vezető 1997-től 2000-ig a Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet megbízásából az iskolai vezetői munka szakterületen szaktanácsadó 1997-től: országos közoktatási szakértő történelem, társadalmi ismeretek, intézményvezetés, pedagógiai program szakirányban Microsoft Office szoftverek használata Számítógép használat: ECDL Start C kategóriás színjátszó rendező a Magyar Drámapedagógiai Társaság alapító tagja B kategóriás jogosítvány 2000: Pest Megye Önkormányzata által adományozott Arany János Pedagógiai Díj 2009: Monor Város Önkormányzata által adományozott Monorért Emlékplakett és Oklevél 1. Mi is az a drámapedagógia? (1-2. rész) Drámapedagógiai Magazin, és 2. szám 2. MODINFO Kft. által kiadott szakmai füzetek az intézményvezetői munka segítésére: 1996: Gyakorlati útmutató a pedagógiai program előkészítéséhez és összeállításához 1-3. kötet 1997: Minta pedagógiai program általános iskolák részére 1999: Alapvető dokumentumok, belső szabályzatok a közoktatási intézményben 2000: Ellenőrzés, mérés, értékelés, minőségbiztosítás a közoktatási intézményekben Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában Minta pedagógiai program az általános iskolák részére

6 6 Közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata Szülők és szülői szervezetek (közösségek) az oktatási intézményekben 2001: Ajánlás az iskolai kollektív szerződés és mellékleteinek összeállításához 2002: Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában Ajánlás az iskolai kollektív szerződés és mellékleteinek összeállításához Közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata Útmutató a tanév-előkészítő feladatok ellátásához 2003: Útmutató a közalkalmazotti tanácsok újraválasztásának gyakorlati teendőihez és ajánlás a közalkalmazotti szabályzat elkészítéséhez Gyakorlati útmutató a pedagógiai program felülvizsgálatához és átdolgozásához A szülői szervezetek működése a közoktatási intézményekben Pedagógus-továbbképzés, pedagógus-szakvizsga a közoktatási intézményekben 2004: Az iskolai házirend felülvizsgálata Minta pedagógiai program az általános iskolák számára Első rész: nevelési program Minta pedagógiai program az általános iskolák számára Második rész: helyi tanterv Ajánlás az iskolai kollektív szerződés és mellékleteinek összeállításához Útmutató a közalkalmazotti tanácsok újraválasztásának gyakorlati teendőihez és ajánlás a közalkalmazotti szabályzat elkészítéséhez Közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata 2005: Ajánlás az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez, összeállításához Ajánlás az intézményi minőségirányítási program kötelező értékeléséhez 2006: Ajánlás az esélyegyenlőségi terv (esélyegyenlőségi szabályzat) elkészítéséhez, összeállításához Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában Intézményi minőségirányítási program minta Gyakorlati útmutató a pedagógiai program felülvizsgálatához A pedagógusok munkaidejének tervezése és nyilvántartása az

7 7 iskolákban Közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 2007: Igazgatói kézikönyv fontos tudnivalók az igazgatói munkához Minta pedagógiai program az általános iskolák számára Útmutató a helyi tanterv átdolgozásához a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata alapján Gyakornokok a közoktatási intézményekben, minta gyakornoki szabályzat Ajánlás az iskolai kollektív szerződés és mellékleteinek összeállításához 2008: A kompetenciamérések eredményeinek hasznosítása az oktatónevelő munkában Iskolai házirend Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában Közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata 2009: Gyakornokok a közoktatási intézményekben és minta gyakornoki szabályzat Intézményi minőségirányítási program A közalkalmazotti minősítések új szabályainak alkalmazása a közoktatási intézményekben és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak teljesítményértékelése az intézményi minőségirányítási programban Pedagógus-továbbképzés, pedagógus-szakvizsga a közoktatási intézményekben 2010: Minta pedagógiai program az általános iskolák számára 2011: Közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzata 2012: Iskolai házirend Ajánlás az iskolai kollektív szerződés és mellékleteinek összeállításához Minta pedagógiai program az általános iskolák számára Köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzata Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

8 8 3. Helytörténeti, honismereti ismeretterjesztő munkák: A Kossuth Lajos Általános Iskola története In.: Monori Krónika Kalangya Kkt-Monor Helytörténeti Kör, Monor Látnivalók (közös szerkesztés Kiss Attilával) Tájak-Korok Egyesület, Monori iskolák Képek a monori oktatás emlékeiből Youtube videómegosztó, TOVÁBBKÉPZÉSEK 1998: Pedagógiai szakértői tanfolyam (Soros Alapítvány, 120 óra) 1998: Alapfokú számítógép-kezelés és Internet (Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 50 óra) 1999: Kezdő vezetők tanfolyama (Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 120 óra) 2000: A vezetés professzionálása (Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 60 óra) 2000: A számítógép lehetőségeinek felhasználása a szaktárgyi oktatásban (Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, 60 óra) 2004: ECDL vizsgára előkészítő tanfolyam (Informatikaszámítástechnika Tanárok Egyesülete, 30 óra) 2005: Projekttervező (EU Strukturális Alapokra) (Budapesti Kommunikációs Főiskola) 2006: Hatékony együttnevelés az iskolában (IPR) (Független Pedagógiai Intézet, 30 óra) 2006: Tanórai differenciálás a gyakorlatban (Vitál Pro vezetési tanácsadó és Szolgáltató Kft., 30 óra) 2007: Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés (Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft., 30 óra) 2007: Az interaktív tábla felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában (KRON Kereskedelmi Bt., 30 óra) 2008: Az országos kompetenciamérések eredményeinek értelmezése (OKKER Zrt., 30 óra) 2008: Kooperatív tanulás alapelemei (Ec-Pec Alapítvány, 30 óra) 2008: Webszerkesztési alapismeretek (ISZE, 30 óra) 2008: Webszerkesztés haladóknak (ISZE, 30 óra) 2008: Pedagógiai és pszichológiai ismeretek a nem szakrendszerű eredményes oktatáshoz (Füred Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 120 óra) 2008: Konfliktuskezelés az iskolában (Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 30 óra) 2010: Szervezeti kommunikáció képzés (Mind Center Kft., 30 óra)

9 9 2010: Erőszak az iskolában (Ki-útkereső pedagógiai Műhely Kft., 10 óra) 2010: A projektpedagógia módszertana (Ec-Pec Alapítvány, 30 óra) 2010: Oktatással a társadalmi igazságosságért (Ec-Pec Alapítvány, 30 óra) 2011: Közoktatási intézményvezetők akadémiája (RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 6 óra) 2011: IKT alkalmazása a tanításban (Magyar Gallup Intézet Kft., 30 óra) 2012: Tartalmi, jogi és finanszírozási változások a közoktatásban (RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 5 óra) 2012: Felkészülés az új NAT bevezetésére (Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 6 óra) 2012: III. Országos Tanévindító Konferencia (RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 7 óra) 2012: Kreatív probléma megoldási technikák egy csokorban (Ec- Pec Alapítvány, 30 óra) 2012: Roma népismeret (Utolsó Padban Egyesület, 15 óra)

10 10 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAM szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

11 11 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSOM VEZETŐI ALAPELVEIM A pedagógus pályán eltöltött immár negyven év alatt, valamint az iskolavezetésben végzett huszonkilenc évnyi munka folyamán kristályosodtak ki bennem pedagógiai és vezetői alapelveim. Az igazgatóként eltöltött utolsó tizenöt év gyakorlata is megerősített abban, hogy tanári és intézményvezetői tevékenységemet továbbra is a magam számára már régebben megfogalmazott elvek szerint végezzem. Ezek a mindennapi munkámat meghatározó alapelvek négy pilléren nyugszanak: gyermekközpontúság, személyiségfejlesztés, szakmai hozzáértés, egyensúlykeresés. Pedagógiai és vezetői munkám első és legfontosabb alappillére az iskola gyermekközpontúsága. E fogalom számomra azt jelenti, hogy minden vezetői feladat megoldásánál elsődleges szempont az iskolába járó gyerekek érdekeinek védelme, érvényesítése. Az iskolában minden tanuló alapvető érdeke az, hogy vele életkori sajátosságait, életkörülményeit, illetve személyiségét figyelembe véve foglalkozzanak, illetve az, hogy minden gyermek nyugodt és egészséges környezetben eredményesen készülhessen felnőtt életére. Mindez azon túl, hogy számtalan vezetői feladatot ad egy iskola igazgatójának, azt is jelenti, hogy pedagógiai és vezetői döntéseimben először mindig a gyermekek érdekét kell figyelembe vennem, és csak ezután tudok tekintettel lenni mások elvárásaira. Az iskolai élet megszervezésében fontosnak tartom azt is érvényre juttatni, hogy pedagógiai felfogásomban a gyermek nem tárgya, hanem cselekvő alanya az

12 12 iskolai nevelésnek, akit ezért életkorának megfelelő szinten be kell vonni az egyes nevelési területek kialakításába: javaslatait, ötleteit már az iskolai munka tervezésénél figyelembe kell venni; aktivitására, részvételére pedig minden feladat végrehajtásában támaszkodni kell. A gyermekközpontúság annak tudatosítását is jelenti számomra, hogy élete során minden gyermek csak egyszer iskolás. Az iskolába járás minden ember életében egyszeri és megismételhetetlen folyamat, ezért bármilyen feltétel hiánya, hibás döntés, gyenge pedagógiai teljesítmény az ő életében már nem, vagy csak nagy nehézségek árán lesz jóvátehető. Szorosan összefügg e kérdéssel különösen az általam vezetett iskolában a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása is, amit az iskolai életben nagyon fontos feladatnak tartok. Úgy gondolom az iskola egyik alapvető szerepe éppen az, hogy a maga eléggé behatárolt eszközeivel a leszakadó társadalmi rétegek gyermekeinek is segítséget nyújtson, számukra utat mutasson a felzárkózáshoz, a társadalmi felemelkedéshez. A tanulói személyiség sokoldalú fejlesztését tartom pedagógiai és vezetői munkám másik irányadó szempontjának. A teljes személyiségre ható fejlesztés széleskörű iskolai tevékenységrendszerben valósítható meg, melynek csak egyik bár kiemelt fontosságú területe a tanóra. A tanórai és tanórán kívüli nevelés és oktatás is csak akkor lesz azonban eredményes, vagyis fejlesztő hatású, ha elvárásaiban és módszereiben figyelembe veszi és tanulásra ösztönzi a tanulói személyiséget. Ez alapján úgy látom, hogy a hatékony pedagógiának három alappillére van: a differenciálás (eljutni a tanulói személyiségig), a motiválás (rávenni a tanulót az együttműködésre) és az aktivizálás (az ismeretszerzés önálló módjainak és az ismeretek alkalmazásának megtanítása). A személyiség fejlesztésében különösen a szocializáció területén pótolhatatlan szerepet töltenek be a tanórán kívüli attól eltérő típusú, más funkciójú nevelési lehetőségek, amelyekről feltétlenül gondoskodnia kell az iskolának. Az iskolai munkában nem az ismeretek felhalmozása az elsődleges cél, hanem

13 13 az, hogy a tanuló az iskola befejezése után is képes legyen a megszerzett ismeretek folyamatos elmélyítésére és alkalmazására a körülötte folyamatosan változó világban. Ezért az iskola ma csak akkor felelhet meg a jövő kihívásainak, ha négy alapfeladatot tud teljesíteni: megtanítja a tanulókat ismereteket szerezni, és az ismereteket alkalmazni, valamint megtanítja a gyermekeket élni, és együtt élni. Pedagógiai és vezetői tevékenységem harmadik alappillére a szakértelem, melyet mind a pedagógiai, mind a vezetői területen nagyon lényegesnek tartok. A pedagógusok is csak akkor tudnak megfelelni a mai változó, társadalmi, technikai környezetnek, ha tudásukat önképzéssel, továbbképzéssel állandóan bővítik, ezért az ilyen lehetőségek kihasználását természetesen továbbra is támogatni fogom. Úgy vélem, hogy a gazdasági életben működő vállalatokhoz, üzemekhez hasonlóan a közoktatásban is a fejlődés, az előrelépés egyik feltétele a korszerű vezetési technikák ismerete és alkalmazása. Az iskolai munka minőségét, eredményességét, hatékonyságát úgy is lehet növelni, ha a vezető (igazgató) ismeri a szervezetek működésének általános szabályait, és ezeket saját intézményében alkalmazza is. Számomra az igazgató elsősorban pedagógiai vezető, hiszen ő irányítja az iskola szakmai (nevelő és oktató) munkáját. Emellett azonban a jó igazgatónak folyamatosan gondoskodnia kell a szakmai munka feltételeiről is, hogy az intézményben a nevelés és oktatás zökkenőmentesen, egyre jobb körülmények között folyhasson. Magam az általában felsorolt munkahelyi feltételek pénzügyi, tárgyi, személyi, szervezeti mellé mindig hozzáteszek még egyet, amit különösen egy iskolában nagyon fontosnak tartok: a nyugodt, együttműködésen alapuló, egymás megbecsülésén nyugvó munkahelyi légkört. A jó vezetőnek ennek létrehozásán is fáradoznia kell. Vezetői munkám során a vezetési folyamat minden szakaszában (döntés, tervezés, szervezés, végrehajtás, ellenőrzés, értékelés) demokratikus módszerekkel kívánok élni. Különösen fontosnak tartom a beleszólás lehetőségének biztosítását a döntések előkészítésénél és a tervezés szakaszában. Ezzel együtt azonban azt is látni

14 14 kell, hogy az igazgató a közoktatási intézmény vezetője, aki maga hozza meg döntéseit, és a felelősséget is saját személyében viseli a döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtásért és a végrehajtás ellenőrzéséért. Ez azonban úgy gondolom nem ellenkezik azzal, hogy döntései előtt az igazgatónak éppen azért, hogy helyesen döntsön ki kell kérnie munkatársainak, a pedagógusoknak a véleményét. A vezetői munka elengedhetetlen részének tartom az ellenőrzést és az ezen alapuló értékelést. Számomra a nevelők és az iskolai dolgozók munkájának értékelése amint az a szóban is benne rejlik elsősorban az érték megállapítását jelenti: azt igyekszem keresni, hogy egy-egy nevelő vagy dolgozó tevékenységében mi a jó, mi az az előre mutató elem, amire a későbbiekben építeni lehet. Végezetül pedagógiai és vezetői alapelveim közül utolsóként arról szeretnék írni, ami mindennapi munkámat újra és újra átszövi, amit mindennap szem előtt tartok ahhoz, hogy a sokfelől jövő és sokban különböző társadalmi igényeknek az iskola is, és én magam is meg tudjak felelni. Ezt a folyamatos odafigyelést, töprengést igénylő vezetői feladatot neveztem el egyensúlykeresésnek. Az egyensúly keresésére, a helyes arányok megtalálására van szükség az iskolai partnerek (tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó) eltérő érdekei esetében, a különböző iskolai és társadalmi célok, feladatok és elvárások között, hiszen mint tudjuk egyszerre több igazság is létezhet, egyszerre több helyes út is járható. A vezető és egy iskolában vele együtt természetesen a nevelőtestület feladata és felelőssége az, hogy a különféle elvárások között megtalálja a helyes arányt, az egyensúlyt. Vezetői munkám során én az alábbi célok és feladatok megvalósításának összhangjára törekszem elsősorban: A nevelés és az oktatás összhangja Az iskolának ez a két alapvető feladata, ezért számomra mindkettő egyszerre fontos.

15 15 A hagyományos (nevelés és oktatás) és az új (szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi) iskolai feladatok összhangja Az iskolai tevékenységnek alkalmazkodnia kell a társadalmi környezet változásaihoz. A szegény sorsú, rossz szociális körülmények között élő gyerekek fejlesztéséhez, felzárkóztatásához ma már kevésnek bizonyulnak a hagyományos iskolai tevékenységi formák, ezért az iskolában új gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatokat is fel kell vállalni, és a gyermekek érdekében meg kell oldani. A nevelői egyéniség és a nevelőtestület egységének összhangja Nagyon fontosnak tartom, hogy a nevelőtestület független, önálló, színes egyéniségekből álljon, hiszen így az iskolába járó gyermekek számtalan vonzó példával ismerkedhetnek meg. Ezeknek az autonóm pedagógus személyiségeknek azonban közösen megfogalmazott iskolai célok érdekében kell tevékenykedniük, így munkájuknak, viselkedésüknek az iskola pedagógiai programjában meghatározott célok megvalósítását kell szolgálniuk. A kötelességek és a jogok összhangja A iskolai élet minden szereplőjének (vezetőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek, szülőknek) tisztában kell lennie kötelességeivel, ugyanakkor biztosítani kell mindenki számára az őt megillető jogokat is. Az iskola belső életének és külső elismertségének összhangja Tovább kell folytatnunk az eredményes iskolai nevelő és oktató munkát, és arra kell törekednünk, hogy tevékenységünket, eredményeinket minél szélesebb körben az iskolán kívül is megismerjék. A hagyomány és a modernizáció összhangja A felnövekvő generációknak mindig szükségük lesz identitásuk megőrzéséhez a lakóhely és a haza történetének, művészetének és jelenkori állapotának ismeretére. Kiemelten fontosnak tartom ezért a helyi (iskolai) hagyományok ápolását, a hazaszeretet élesztését. Másrészt azt is látnunk kell, hogy a társadalmi modernizáció új ismeretkörök (p1.: számítástechnika, idegen nyelv ) iskolai elsajátítását is szükségessé teszi, ezért ma az iskolai oktatásnak ezt is jó színvonalon fel kell vállalnia.

16 16 A készségfejlesztés és az ismeretszerzés összhangja A tanulók további életét alapvetően meghatározza, hogy milyen eszköz jellegű tudásra, kompetenciákra (kommunikáció, olvasás, kifejező képesség, problémamegoldó gondolkodás) tesznek szert az általános iskolában, ezért e területek fejlesztése minden tanórán minden pedagógus feladata. Ezek mellett azonban iskolánk tanulóinak a tantervi követelményeknek megfelelő szilárd ismeretekkel is rendelkezniük kell, hiszen továbbtanuló diákjainktól a középiskolák ezt is elvárják A teljesítményközpontú és a személyközpontú szemlélet összhangja A tanulói és a nevelői teljesítmények értékelése kétféle módon történhet. Az egyik esetben csak az elért teljesítményt, és annak a kitűzött célhoz történő viszonyulását vizsgáljuk. A másik esetben a teljesítmény mögött figyelembe vesszük az azt létrehozó személyt is: körülményeit, fejlettségét, igyekezetét. Természetesen a pedagógiai és a vezetői munkám során mindkettőt a maga helyén és a maga idejében kell alkalmaznom. Mivel azonban azt is tudom, hogy a pedagógiai és a vezetői munkában csak a jó emberi kapcsolatok révén juthatok juthatunk el a célhoz, számomra minden esetben elsődleges az adott teljesítményt felmutató egyén. A változás és a stabilitás összhangja A minket körülvevő társadalom és a közoktatás nagy változásaiból nem vonhatja ki magát egyetlen iskola sem. A társadalmi körülményekhez igazodva az iskolának is változnia kell. Ez a változás azonban nem lehet öncélú, nem jelenthet lemondást a régi, jól bevált, eredményes oktatási formákról és módszerekről, mert ezeket feltétlenül meg kell őriznünk további munkánkban is.

17 17 HELYZETELEMZÉS A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ PEDAGÓGIAI MUNKÁRÓL A Kossuth Lajos Általános Iskola Monor város legöregebb iskolája. Írásos emlékeink szerint iskolánk ősét 1567-ben alapította a monori református gyülekezet. Az azóta eltelt 446 esztendőben folyamatosan tanítottak e helyütt rektorok, tanítók, tanárok egymást követő nemzedékei sok-sok monori gyermeket. A hagyományokat folytatva a Kossuth Lajos Általános Iskolában ma is jól felkészült, lelkiismeretes pedagógiai munkát végző nevelők dolgoznak, akik a legjobb tudásuk szerint gondozzák, nevelik és tanítják a rájuk bízott gyermekeket. Az intézmény alapfeladata, fő tevékenységei Az iskola jelenleg nyolc évfolyamos általános iskola, melyben általános műveltséget megalapozó, alapfokú nevelés és oktatás folyik. A tanévig eredményesen segítette az iskolaéretlen, beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő tanköteles korba lépő tanulók fejlesztését az előkészítő (fejlesztő) osztály és a kis létszámú első osztály. A tanulók tanórai nevelését és oktatását széleskörű nevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység egészíti ki. Ezek közül a legfontosabbak: a napközi otthon; a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások; a diákönkormányzat; a szakkörök; az iskolai sportkör; a sport- kulturális és tanulmányi versenyek; a kirándulások; a gyermekétkeztetés. A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozása céljából a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az iskola képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.

18 18 Az iskola fenntartója Az intézmény fenntartója december 31-ig Monor Város Önkormányzata volt. Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai jól ismerik az intézmény működését. Elismerik az iskola pedagógiai munkájának eredményeit ezt jelzi, hogy a tantestület több tagja is részesült már a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésben, de tudomással bírnak az oktatást nehezítő tárgyi körülményekről, tanulói összetételről is. A hazai oktatásügy irányításában történt változások következtében január 1-jétől az intézmény fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, mely a közvetlen irányítást a Monori Tankerületen keresztül látja el. Az eltelt néhány hónapban eredményes és hatékony, napi munkakapcsolat alakult ki az iskolavezetés és a tankerület igazgatója, illetve munkatársai között. A Monori Tankerület dolgozói ismerik az iskola jellemzőit, tevékenységét, jól együttműködnek az igazgatósággal különösen a gazdálkodással, a munkáltatói feladatokkal, a következő évi tervezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei A Kossuth Lajos Általános Iskola jelenleg Monor központjában két telephelyen, több épületben működik. A Bajcsy-Zsilinszky út 11. sz. alatti épületben egy normál méretű, hidegpadlós, eredetileg ebédlőnek készült, illetve két kisebb méretű szükségtanterem áll az oktatás rendelkezésére. Délelőtt alsó tagozatos osztályok, délután pedig két napközis csoport tanul itt. Ebben az épületben található az iskola tálaló konyhája és az étkezőhelyisége is. A Kossuth Lajos út 98. sz. alatti központi épületben jelenleg délelőtt a többi alsós osztály, illetve a felső tagozat, délután pedig napközis csoportok nyertek elhelyezést. Itt találhatóak az irodák, az iskola tornaterme, illetve sportudvara is.

19 19 Az egymástól távol lévő két épület az ebédeltetés miatt állandó vándorlásra késztetik a napközis gyerekeket, megnehezítik az alsó tagozat és a napközi otthon pedagógusainak egységes nevelőmunkáját. Az elmúlt években Monor Város Önkormányzata elkészítette a központi épület bővítésének tervét amivel ki lehetne váltani a Bajcsy-Zsilinszky úti épületet, és többször szerepeltette is ezt a tervet különféle pályázatokban, sajnos mindig sikertelenül. Sajnos az iskola épületeinek mindegyike elhasználódott, megkopott. Az intézmény és a város szűkös költségvetése miatt az elmúlt években több területen is elmaradtak a szükséges felújítások, karbantartások, festések. A szakmai, szaktárgyi szemléltető eszközök pótlása, felújítása az iskola anyagi lehetőségeihez igazodva folyamatosan történik, elsősorban pályázatokon elnyert támogatások, illetve az iskolában tantermeket bérlő középiskolák bérleti díjának felhasználásával, és a fenntartó segítségével. Nagy segítséget jelentett az iskola gazdálkodásában az elmúlt években a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéshez kapott állami támogatás, melyet elsősorban tantermek felszerelésének és bútorzatának javítására; tanulói taneszközök, iskolai felszerelések vásárlására; illetve kirándulások, táborozások költségeinek csökkentésére lehetett felhasználni. A pedagógusok, a nevelőtestület Az iskolában a tanévben 27 főállású és 2 óraadó pedagógus, valamint 11 egyéb alkalmazott dolgozik január 1-jétől a konyhai dolgozók jogszabályváltozás miatt új munkáltatóhoz kerültek. A nevelők mindegyike rendelkezik pedagógusvégzettséggel, bár vannak olyan munkakörök és szakok, ahol olyan nevelő tanít, akinek a végzettsége nem arra a munkakörre szól, amelyikben feladatot kell ellátnia. Ezen a helyzeten javít, hogy jelenleg két pedagógus is folytat felsőfokú tanulmányokat a szükséges diploma megszerzésének érdekében.

20 20 A nevelőtestület összetétele stabil, kevés a mozgás, bár a pedagógusok létszáma a csökkenő tanulólétszámhoz igazodva folyamatosan csökken. Az iskolában tanító pedagógusok túlnyomó többsége már több mint huszonöt éve dolgozik a pedagóguspályán, közülük sokan ebben az intézményben kezdték hivatásukat, ami biztos alapja az iskolában folyó eredményes munkának és folyamatos belső fejlesztő tevékenységnek. A nevelők iskolához való kötődését jól mutatja, hogy közülük 11 fő nemcsak pedagógusa, de tanulója is volt valamikor ennek az általános iskolának. Az intézmény pedagógusai fontosnak tartják munkájuk fejlesztését, a szakmaimódszertani megújulást, ezért szívesen vesznek részt a különféle pedagógustovábbképzéseken, és az ott tanultakat folyamatosan beépítik napi munkájukba. A nevelőtestület tagjai megfelelő, aktivitásra ösztönző munkatársi és emberi kapcsolatban állnak egymással. Az összeszokottság és a jó együttműködési készség az állandó biztosítéka a nevelőtestületi feladatok sikeres megoldásának végéig az intézmény működésének irányítását négyfős igazgatóság (igazgató, alsó tagozatos igazgatóhelyettes, felső tagozatos igazgatóhelyettes, gazdasági vezető) végezte, jól kialakított munkamegosztás szerint. A rendszeressé váló pénzügyi megszorítások (az egyik igazgatóhelyettesi státusz visszavonása, illetve a gazdasági vezetői állás megszüntetése) miatt az iskolavezetés három taggal működik: igazgató, általános igazgatóhelyettes, és egy fő alsó tagozatos tagozatvezető, aki osztálytanítói munkája mellett látja el a vezetői feladatokat. Az igazgatóság irányító és szervező munkáját eredményesen segítik a nevelők szakmai munkaközösségei (alsó tagozatos, felső tagozatos és napközi otthonos munkaközösségek), és az ezek munkáját összefogó, irányító munkaközösség-vezetők. Az iskola nevelői a pedagógiai munka hétköznapjai során a nehéz tanulói összetétel ellenére nagyfokú gyermekszeretetről és türelemről tesznek tanúbizonyságot, ami szakmai felkészültségükkel együtt biztos alapját képezi az iskolában folyó eredményes, hatékony nevelő és oktató munkának. Az ügyviteli és a technikai dolgozók lelkiismeretesen, jó munkavégzéssel segítik a nevelőtestület munkáját. Az önálló gazdálkodás megszűnése óta különösen

21 21 megnehezült és kibővült az iskolatitkár feladatköre a gazdálkodási feladatokhoz kötődő adminisztráció ellátásával. Az iskola tanulói Az iskola tanulóinak létszáma ma 359 fő. Ez a szám sajnos évek óta folyamatosan csökken. A tanulólétszám csökkenésének egyik fontos oka az, hogy a középosztálybeli, illetve az annál magasabban kvalifikált szülők egyre igényesebbek az iskolaválasztásnál: fontosnak sőt a gyermek későbbi sorsára nézve meghatározónak tartják, hogy gyermekük milyen körülmények között, milyen összetételű közösségben kezdi meg tanulmányait, és főleg eszerint választanak iskolát. Mivel mind tárgyi feltételeinkben, mind tanulói összetételünkben adódnak problémák, minden évben több, az intézmény beiskolázási körzetébe tartozó tanuló szülei íratják be gyermeküket másik monori iskolába. Szerencsére azonban a szülők egy része számára ugyanilyen fontos sőt még talán fontosabb a gyermeket tanító pedagógusok pozitív személyisége, gyermekszeretete, szakmai felkészültsége, nevelő és oktató munkájának jó eredményei. Mivel mindezeket szerencsére ebben az iskolában is megtalálják, ez még sok szülőt és gyermeket köt ide. A tanulók szociális helyzete igen széles skálán mozog, hiszen az intézmény beiskolázási körzetében élő családok pénzügyi, szociális és kulturális helyzete is nagy eltéréseket mutat. Természetesen az ilyen nagymértékben eltérő szociális, társadalmi és anyagi helyzetű családoknál igen eltérőek a kulturális és az iskolázottsági szokások, elvárások is. Magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. Egyre több tanuló érkezik az iskolába valamilyen magatartási vagy tanulási zavarral. A tanulói összetétel további fontos meghatározója, hogy jelenleg az iskola tanulóinak kb. harminc-harmincöt százaléka cigány származású. Számuk az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett. Sajnos a cigány származású tanulók egy része

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online. Önéletrajz Személyes adatok Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1955. 01.02. munkahelyek

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben