2010/2. KÖFI-vezérelt utastájékoztatás. Transzformátordiagnosztika. A biztosítóberendezési oktatás helyzete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/2. KÖFI-vezérelt utastájékoztatás. Transzformátordiagnosztika. A biztosítóberendezési oktatás helyzete"

Átírás

1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/2 KÖFI-vezérelt utastájékoztatás Transzformátordiagnosztika A biztosítóberendezési oktatás helyzete

2 Online NAPI HÍREK SAJTÓSZEMLE INFORMÁCIÓK

3 VEZETÉKEK VILÁGA Magyar Vasúttechnikai Szemle Weboldal: (a 2004/1. lapszámtól kezdve pdf formátumban) Címlapkép: Virágos Nagykanizsa (Fotó: Andó Gergely) Megjelenés évente négyszer Kiadja: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. Felelôs kiadó: Kiss Pál ügyvezetõ igazgató Szerkesztõbizottság: Aranyosi Zoltán, Dr. Erdõs Kornél, Dr. Héray Tibor, Dr. Hrivnák István, Dr. Parádi Ferenc, Dr. Rácz Gábor, Dr. Sághi Balázs, Dr. Tarnai Géza, Galló János, Koós András, Kováts János, Lõrincz Ágoston, Machovitsch László, Marcsinák László, Molnár Károly, Németh Gábor Fõszerkesztõ: Sullay János Tel.: Felelõs szerkesztõ: Tóth Péter Tel.: Alapító fõszerkesztõ: Gál István Szerkesztõk: Kirilly Kálmán, Tanczer György, Kovács Tibor Zoltán Felvilágosítás, elôfizetés, hirdetésfeladás: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. H 1134 Budapest, Klapka u. 6. Tel.: (1) , Fax: (1) Ára: 1000 Ft Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Oláh Miklós vezérigazgató Elôfizetési díj 1 évre: 4000 Ft Kéziratokat nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza. ISSN megjelenés XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM JÚLIUS Tartalom / Inhalt / Contents 2010/2 Gelányi Gyula A vasúti tervezés jelenlegi helyzete Kurz über die Aktuellproblemen von ungarischen Eisenbahnplanung Briefly about actual situation of Hungarian railway planning 3 Bene Róbert Transzformátor monitoring rendszer Transformatorüberwachungssystem von OVIT Transformer monitoring system by OVIT 6 Sárközy Ferenc Biztosítóberendezés adatai alapján vezérelt utastájékoztató rendszer Von CTC gesteuertes Passagierinformationssystem Passenger information system controlled by CTC 9 Lékó Ferenc Problémák és remények a szakmai képzésben Probleme und Hoffnungen in der Fachbildung von MÁV Problems and hope in professional training of MÁV 15 Claus Messauer Következõ generációs vasúti forgalomirányítás a központi forgalomirányítás Ausztriában Eisenbahnbetriebsführung der nächsten Generation die BFZ-Lösung in Österreich Next generation of railway operational traffic management CTC in Austria 20 Tóth Péter A Boba Zalalövõ vonalszakasz biztosítóberendezési rekonstrukciója Erneuerung von Sicherheitsanlagen auf Linie Boba Zalalövõ Reconstruction of signalling systems of Boba Zalalövõ section 24 BEMUTATKOZIK A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG 31 FOLYÓIRATUNK SZERZÕI 32

4 Csak egy szóra Huczka József blokkmester PVTK Budapest, Biztosítóberendezési Alosztály, Kelet Dicsérni jöttem, nem temetni Ezen az oldalon már sokan kifejtették gondolataikat a szakma jövõjérõl, a beruházási munkák elõkészítésének színvonaláról, a mérnökképzésrõl. Most egy gyakorló blokkmester mondja: álljunk meg egy szóra! Ez az újság ott maradhat a dohányzóasztalon, ha jön egy vendég, ám amikor elmegy, mindnyájan tudjuk: a szakma jelene nem ilyen rózsás. A lap életének 14 éve alatt soha nem volt a teljes biztosítóberendezési szakma lapja. A blokkmesteri szakaszokon nem olvasták rongyosra, cikkei nem voltak beszédtémák a reggeli eligazítások alkalmával. Ennek okait érdemes lenne vizsgálni. Természetesen nem várható el egy szakmai laptól, hogy harcos szakszervezeti újság legyen, de a vegytiszta szakmaiság elefántcsonttornyában sem kucoroghat a szakmai vezetés. A szakma csúcsvezetése és az üzemeltetés között új típusú kapcsolatok kialakítására lenne szükség. Legyen ez a cikk vízbe dobott kõ, hullámai késztessék véleménynyilvánításra azokat, akik szívügyüknek tekintik a szakma jelenét, aktívan kívánnak részt venni egy mûködõképesebb jövõkép kialakításában. Otthon, ha elromlik a tévé, kihívjuk a szerelõt. Bizonyára furcsán nézne ránk, ha közölnénk: Úgy javítsa meg a készüléket, hogy közben nézni akarjuk a kedvenc sorozatunkat! A blokkmesteri szakaszoktól valami hasonlót várnak el. Amikor a biztosítóberendezés elromlik, javítsuk meg, de a forgalom észre se vegye, a menetrendszerûség ne szenvedjen csorbát. Elavult, heterogén berendezésállománnyal, a fõvonalakon ismert vonatsûrûség mellett, átlagban 50%-ra feltöltött szakaszokkal ez a feladat olyan, mint az utcalány ábrándja a szüzességrõl... Szakszolgálatunk létszámhelyzetét mások határozzák meg, miközben jogilag, az érvényben lévõ utasítások alapján az üzemeltetõk vonhatók felelõsségre. A felelõsség egyszerûen bizonyítható, de tágabb értelemben egyetemleges. Egyetemleges, mert felelõsei vagyunk a csaknem 50%-ra lezüllesztett blokkmesteri szakaszoknak, az elvándorlásnak, az utcáról felvett és 3 hónap alatt kiképzett mûszerészek foglalkoztatásának is. Van felelõse annak, hogy egy alosztályon belüli átszervezés négy hónap alatt realizálódik. Ez nemcsak személyi, hanem szervezésbeli hiányosságokra is utal. Alapelv, hogy a döntések ott szülessenek, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. Vannak felelõsei a párhuzamosan meglévõ számítógépes rendszereknek, amelyek nem kommunikálnak egymással, így manuális adatszolgáltatásra kényszerítenek minket, visszamenõleg, sürgõsen, azonnal és nap mint nap. Szakszolgálatunk dominókockája a blokkmesteri szakasz, kulcsfigurája a blokkmester. A többi terület feladata, kötelessége ennek a kis mikroközösségnek a segítése. Kinek-kinek a maga sajátos eszközeivel. Ezen a kis kollektíván múlik a menetrendszerûség, az utasok elégedettsége, a MÁV népszerûsége, népszerûtlensége. Ezeket a kollégáimat gyalázzák a sorompóknál, õk fagyoskodnak télen, õk viselik a nyári hõséget, és itt nincs klímaberendezés, nincs korkedvezményes nyugdíj. Létszámunk csekély, feladataink kötöttek. Vagy a létszámunkat növeljük, vagy a feladatokat kell csökkenteni. Ezt a szakma minden szintje tudja, de én is, tudom, te is tudod ne beszéljünk róla. A játékszabályok egy barna könyvben (TB 1) és sok füzetben (technológiai utasítások) le vannak írva. Játsszuk a játékot szabályok szerint, hiszen a bíró is ezek alapján büntet. Az elmúlt évek sorozatos átszervezései leválasztották a szakmáról a munkavédelmet, tûz és környezetvédelmet: õk külön szakterületként élik életüket. A blokkmester mindezekért felel a maga területén, illetve folyamatos adatszolgáltatásra, dokumentálásra kényszerül. Egy hajdan volt kollégánk elkezdett számolni, 37-ig jutott a különbözõ rendszerességgel kitöltendõ naplók, nyomtatványok, nyilvántartások összeszámlálásában. Ma ez e szám megítélésem szerint eléri a et. Nem tudjuk, hogy a környezõ országokban hogyan mûködik a biztber fenntartás, hibaelhárítás. Errõl nincs irodalom, nem is jártunk tanulmányúton. Szakirodalmunk az elmúlt évben alig változott. Nem készültek hibajavítási, mérési útmutatók berendezéstípusonként. Mûszerállományunk elöregedett, az elmúlt években ilyen beszerzések nem történtek. A javításra elvitt mûszer 1 év, 1 hónap és 1 nap múlva került vissza... A cikk terjedelme miatt csak néhány gondolat felvázolására nyílt lehetõségem. Véleményem megalkotásában segített az építés és fenntartás területén eltöltött 37 év és az készenlétes éjszaka. Végezetül egy történet. Az óvodában elmesélik az egyes vasúti munkaköröket (a mai óvodások már nagyon okosak). Megkérdezik a gyerekeket, melyik a legfontosabb munkakör a MÁVnál? A gyerekek felsorolják a vezérigazgatót, a humán igazgatót, a forgalmistát, a blokkmestert, a mûszerészt, a lakatost. Én azt mondom: fogjuk meg egymás kezét, alkossunk kört: mindnyájunkra szükség van, hogy guruljon ez a vasút! A Budapesti Mûszaki Egyetem rektora és szenátusa DR. TARNAI GÉZA professzor emeritusnak Egyetemünk érdekében az oktatás-nevelés terén és a tudományos munkában elért kimagasló eredményei elismeréséül József nádoremlékérmet adományozott. A kitüntetést a szenátus május 29-i ünnepi ülésén adta át a rektor úr. A Magyar Közlekedési Kiadó, a Vezetékek Világa szerkesztõbizottsága és lapunk olvasói nevében gratulálunk a professzor úrnak! 2 VEZETÉKEK VILÁGA 2010/2

5 A vasúti tervezés jelenlegi helyzete Gelányi Gyula A magyarországi vasúti infrastruktúra fejlesztése, elsõsorban a nemzetközi korridorok rehabilitációs munkái részben különbözõ európai források felhasználásával már a 90-es évek közepén elkezdõdött. Mint az ismeretes, az EU-támogatásokkal megvalósuló projektek mûszaki tartalma túlnyomórészt az elmúlt években felhalmozott fenntartáshiány pótlását hivatott biztosítani, amellyel legalább a korábbi állapot (pályára engedélyezett sebesség) visszaállítása lehetséges. Azt, hogy a rendelkezésünkre álló nem túl bõséges forrásokat hogyan hasznosítjuk, milyen hatásfokkal, dolgozunk ezen a területen, alapvetõen meghatározza a projektek elõkészítése és tervezése. Koncepciók Az elmúlt idõszak tapasztalatai szerint az elnyerhetõ támogatási források bûvöletében vasúti projekteket halmozunk egymásra mélyebben megalapozott koncepciók nélkül, általában idõkényszerek szülte stratégiák mentén. A mai kor napi aktualitások megoldási kényszereibe szorított világa nem kedvez a vasúti infrastruktúrafejlesztések igényelte távlatos gondolkodásmódnak, a hosszabb távra építkezni vágyó és szakmai hitelességen alapuló mérnöki munkának, ez a kényszer szinte megfojtja a perspektivikus vasútépítés esélyeit. A projektkoncepciók (ha vannak egyáltalán) legnagyobb hibája, hogy szinte kizárólag mûszaki szempontokra, pályafelújításokra, sebességemelésre, létszámkiváltásra, új biztosítóberendezések létesítésére és a gyors megoldásokra koncentrálnak, kevés szerepet kapnak benne az utaskomfort szempontjai, a vasút attraktivitására való törekvések. Ennek egyik eredménye, hogy szinte nincs két egyforma arculatot mutató állomásunk, megállóhelyünk, ha végigtekintünk a Budapest Szolnok vonal nem kevés anyagi forrásból felújított állomásain és megállóhelyein, ahány projekt, ahány tervezõ, kivitelezõ, mérnök, annyiféle állomáskép, annyiféle alul- és felüljáró, annyiféle biztosítóberendezés és sorolhatnánk tovább. A vasúti projektek megvalósítása során szerzett tapasztalataim szerint az infrastruktúrafejlesztési folyamat ma egyik leggyengébb láncszeme a tervezési munka nem megfelelõ színvonala, a másik a projektek elõkészítése, illetve elõkészítésének és összehangolásának szinte teljes hiánya. Jelen cikkemben a vasúti tervezési munka színvonalával foglalkozom, de a közeljövõben szándékomban áll a projekt-elõkészítés és -lebonyolítás jelenlegi, nem túl rózsás helyzetét is megismertetni az olvasókkal. Természetesen a két téma szorosan összefügg egymással, a vasúti projektek elõkészítését és lebonyolítását jelenleg végzõ Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. munkája tapasztalataim szerint igen sok kívánnivalót hagy maga után, de errõl majd legközelebb. Általános tapasztalatok és a tenderelemzések alapján az mondható, hogy azoknál a projekteknél, ahol a tervezési munka nem éri el a kiviteli terveknél megkívánt, elõírt színvonalat és mélységet (természetesen a legtöbb esetben nem is éri el), ott a költségnövekedés a tervezetthez képest 15-25%-ot(!) is eléri. A tervezési folyamat Röviden tekintsük át a vasúti tervezés jellegzetességeit, szereplõit és jelenlegi helyzetét. Intézet megnevezése Fõ tervezési profil Megjegyzés MÁVTI Kft. FÕMTERV Zrt. INFRAPLAN Zrt. RODEN Kft. R-TRAFFIC Kft. BI-LOGIK Kft. HUNGARAIL Kft. RING Mérnök Iroda Kft. Prospering Mérnöki Kft. UVATERV EUROPORT Kft. Komplex vasúti tervezés Komplex vasúti tervezés Vasúti pálya Úttervezés Nyomvonalas létesítmények (Út-autópálya) Vasúti biztosítóberendezés Vasúti irányítástechnika, váltófûtés Vasúti biztosítóberendezés Villamos felsõ vezeték, villamos alállomás, forgalomtechnika Vasúti pálya Villamos felsõ vezeték Fõvállalkozás Vasúti távközlés Nyomatékosan ki kell hangsúlyozni, hogy a vasúti projektek tervezése azok rendkívül összetett és komplex jellege miatt magas szintû szakértelmet, kiváló gyakorlati felkészültséget, mérnöki kreativitást követel(ne) meg. A tervezési feladatot amelyet a térbeli és idõbeli kiterjedtség, az a rendkívül széles szakmai paletta jellemez, amely átfogja a nagytömegû földmunka, az al- és felépítmény, a mûtárgyak, vasúti hidak, adott esetben mûemléki épületek tervezésén keresztül a legkorszerûbb vezetékes és vezeték nélküli átviteltechnika, az elektronikus biztosítóberendezések, számítógépes forgalomirányító rendszerek, valamint nagyfeszültségû vontatási berendezések tervezését is egy projekten belül, mindezt megbízható, gazdaságosan megvalósítható, üzemeltethetõ és környezetbarát kivitelben csak rendkívül magas szakmai felkészültséggel bíró, a szakma minden szegmensét saját tervezõ szakemberekkel lefedõ tervezõ intézetek tudnák elvégezni. Korábban a MÁV ezt a feladatot szinte kizárólag saját, magasan kvalifikált szakembereket tömörítõ szervezetével, a MÁV Tervezõ Intézettel végeztette el. (Ha végigtekintünk a mai vasúti tervezõ mérnökök névsorán, többségük ebbõl az iskolából került ki.) A vasúti tervezésben ma érdemi szerepet játszó szervezetek a teljesség igénye nélkül a következõk: Kivéve: vasúti távközlés, biztosítóberendezés, felsõvezeték-tervezés Kivéve: vasúti távközlés, biztosítóberendezés, felsõvezeték-tervezés Befejezett vasúti tervezési munkája még nincs, befejezés elõtt áll a Szajol Debrecen vonal tervezése XV. évfolyam, 2. szám 3

6 4 Mint az a fenti táblázatból látható, jelenleg a MÁVTI Kft. rendelkezik elvileg valamennyi szakágra kiterjedõ tervezési kompetenciával, de az intézet az utóbbi idõben közbeszerzési eljáráson nem nyert nagyobb volumenû, komplex tervezési tendert, ami részben tükrözi a szakember-összetételét és a korábbi tervezési munkák színvonalát is. A többi felsorolt tervezõiroda mint az a gyakorlati tapasztalatokkal összhangban a táblázatból is jól látható nincs felkészülve átfogó, a megkövetelt komplexitású tervek önálló elkészítésére. Emiatt az a gyakorlat alakult ki az utóbbi idõben, hogy egy-egy nagyobb tervezõiroda sõt több esetben külföldi érdekeltségû intézet hazai alvállalkozók, valamint a szabadpiacon található egyéni tervezõk bevonásával az adott tenderkiírásra koncentrálva társulásokat hoznak létre, és így kísérlik meg a tervezési feladat elvégzését. Ezek a társulások azonban inkább tekinthetõk tervezõi konglomerátumoknak, amelyek összetartó ereje elsõsorban az anyagi ellenszolgáltatás mértéke, nem pedig egy komplex, maradandó tervezõi mû, egy-egy vasúti mérnöki alkotás létrehozása. A tenderdokumentációk tervezésénél sajnos szemmel láthatóan nagyobb szerepe van a CTRL+C gomboknak, mint a mérnöki innovációnak, a projekt egyedi sajátosságai leírásának, a különbözõ szakterületek közötti összhang megteremtésére való törekvésnek. Alapvetõen szakítani kellene azzal a gyakorlattal, hogy a tenderdokumentációkban szinte szó szerint megismétlik az engedélyezési tervben és a tervek mûszaki leírásaiban foglaltakat. Nyomatékosan értésére kell adni minden tervezésben résztvevõnek: az engedélyezési tervben foglaltak megvalósítása végcél, a tenderdokumentáció alapvetõ feladata pedig ezen cél eléréséhez szükséges mûszaki feltételeknek, a megvalósítás folyamatának és fázisainak, erõforrásigényeinek, valamint szerzõdéses (jogi-pénzügyi) kérdéseknek a szintézis jellegû összefoglalása lenne. Ez sajnos a mai tenderdokumentációkban még nyomokban is alig lelhetõ fel. Korábban a MÁV, ma a NIF elsõsorban létszámhiányra, más idõbeli prioritásokra hivatkozva képtelen a tervezõirodáktól az elvárt minõséget és határidõ betartását megkövetelni, amihez nemegyszer hozzájárulnak a nyilvánvalóan áron aluli tervezõi vállalások is. Ugyanilyen gyerekcipõben jár az ilyen összetett tenderdokumentációknál elengedhetetlenül szükséges kapcsolódási pontok tervezése, az ún. interfészmenedzsment. Az ilyen jellegû tervezési feladat amelynek pontossága, hatékonysága megfelelõ színvonalú munka esetén milliárdokban mérhetõ költségmegtakarítást jelenthetne a megvalósítás során komplex, átfogó szemléletû, a különbözõ szakmák korszerû, mai szintnek megfelelõ technológiai folyamatait jól ismerõ mérnök(ök) alkalmazását követelné meg. A tervezési szakma jelenlegi helyzetét jól ismerõk elõtt a válasz ismert: ma egyetlen tervezõ intézet sem rendelkezik ilyen kvalitású szakemberrel. Nincsenek kétségek: ez a minden tenderdokumentációban tetten érhetõ tervezési hiányosság, ami általában a kivitelezés során úgy jelentkezik, hogy az építés fázisterveit és technológiáját, valamint az idõbeni folyamatokat a nyertes vállalkozó már a szerzõdés megkötése utáni pillanatban megváltoztatja, természetesen be van árazva a kivitelezés költségeibe (és általában nem költségcsökkentõ hatással). Néhány konkrét, jellegzetes példa. A tervek felülvizsgálatánál rutin feladat az egyes szakmailag elkülöníthetõ terveken a szelvényszámok ellenõrzése. A legtöbb állomás vizsgálatánál kimutatható, hogy a bejárati jelzõk szelvényszámai a pálya, a felsõ vezetéki, valamint a biztosítóberendezési terveken különbözõk (egy meg nem nevezett állomásnál elõfordult, hogy egy negyedik szelvényszám volt a jóváhagyott engedélyezési terveken). Ez a látszólag egyszerû feladat hibás megoldása a kivitelezés során a következõkkel jár: a pályaépítõ beépíti a szigetelõ kötéseket a tervezett helyre; a felsõ vezetéki kivitelezõ szakaszhatárt létesít a tervezett szelvényben; a biztosítóberendezési kivitelezõ a bejárati jelzõt pl. a jelátviteli távolságok biztosítása céljából egy harmadik szelvénybe telepíti. Nem igényel részletes magyarázatot, milyen többletköltségekkel járnak az áthelyezések, nincs továbbá adatunk arra Tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány Engedélyezési tervek készítése Engedélyezési tervek jóváhagyása Kiviteli tervek, tenderdokumentáció Várható befejezési határidõ VEZETÉKEK VILÁGA 2010/2 Szajol Debrecen pálya és biztosítóberendezés vonatkozóan, hogy egyetlen esetben is megkísérelte volna valaki a többletköltségeket a hibás tervekre (tervezõkre) hárítani Ugyanilyen rutinfeladat a keresztszelvények különbözõ jellegû terveken történõ összevetése: az eredmények általában borítékolhatók : a pályatervek, a felsõ vezetéki tervek, a zajvédõ falak tervein, a kábelterveken található keresztszelvények több esetben köszönõ viszonyban sincsenek egymással. Így fordulhatott elõ, hogy az egyik állomáson a felsõ vezetéki oszlopok következetesen a vonóvezetéki csatornára (amely nem szerepelt a keresztszelvényen) voltak rátervezve A harmadik, napi konfliktusforrás a kábelalépítmények tervezése és építése. Megállapítható, hogy szinte egyetlen állomási kábelalépítmény sem épül(t) meg a tervezõ által megtervezett formában, azokat a kivitelezõ minden esetben felülírja. Ennek alapvetõ oka, hogy a tervezõ(k) a valós kábelezési gyakorlat ismeretének teljes hiányában tervezik meg a létesítményt, sok esetben a társtervezõk valótlan adatszolgáltatása alapján. Ez idáig egyetlen állomás terveinél sem találtunk a méretezés alapjául szolgáló kábelcsatorna, vagy csöves kábelalépítmény kábelterhelési kábelkitöltési kimutatást, nem beszélve a csõkiosztási tervek hiányáról. A jelenlegi gyakorlat szerint, aki elõbb jön, annak jut hely az alépítményben, aki késõbb, az épít magának... Gondoljuk meg, egy a pályaépítés keretében megépített föld alatti létesítmény utólagos módosítása milyen mûszaki-gazdasági következményekkel jár. (lásd jelenleg a Kelenföld Székesfehérvár vonal állomásainak kábel-alépítményi munkáit.) A tervezési munka idõbeliségére a jelenleg futó legjelentõsebb vasúti projekteknél a következõk jellemzõk: Kelenföld Székesfehérvár pálya Kelenföld Székesfehérvár biztosítóberendezés VI. (!) (!) Kidolgozása folyamatban van Tárnok Székesfehérvár kivitelezés folyamatban, a Kelenföld Tárnok szakasz ajánlattételi szakaszban van Ajánlattételi szakaszban van

7 Néhány kiegészítõ megjegyzés: A Kelenföld Székesfehérvár vonal egyes szakaszainak építési engedélye december 15-én lejár, tehát a biztosítóberendezési tender engedélye az ajánlati kiírás idõpontjában már valószínûleg érvénytelen lesz. A Szajol Püspökladány vonalon a biztosítóberendezések egyéves elvi építési engedélyt kaptak, amire ugyancsak az elõzõ pont megállapítása érvényes. A táblázatban foglalt idõtartamok/ idõintervallumok részletes elemzése külön tényfeltáró elemzést igényelne. Összehasonlításképpen a GYSEV Sopron Szentgotthárd vonalán a megvalósíthatósági tanulmány 2007-ben készült el, az engedélyezés 2008-ban megtörtént, a kivitelezési munka jelenleg már folyik, a várható befejezési határidõ december. No comment. Megvalósítás Néhány szó az alapvetõen tervezési-elõkészítési hiányosságokból egyenesen következõ kivitelezési nehézségekrõl. A mûszaki tartalom szinte valamennyi tender kivitelezése során jelentõsen eltér az eredetileg meghatározott és a Támogatási Kérelem alapjául is szolgáló tartalomtól. Az új általában megnövelt mûszaki tartalommal bíró tenderdokumentációk alapján a kivitelezési munkák rendkívül összetettek, azok megvalósítása nagyszámú építési fázison keresztül valósítható csak meg, ezáltal a pályás, a felsõ vezetéki, valamint a biztosítóberendezési tenderek (munkák) között bonyolult kapcsolódási pontok keletkeznek. Iskolapéldája ennek az az évek óta következetesen végigvitt gyakorlat, hogy az állomási pályakorszerûsítések a 2. váltónál, ugyanakkor a felsõ vezetéki és a biztosítóberendezési munkák a bejárati jelzõnél kezdõdnek: a kettõ közötti senki földjének megoldatlansága általában az üzembe helyezést megelõzõen derül ki (pl. az új szigetelt kötések helyei). A másik iskolapélda a tervezési kiírás átgondolt voltára: A Gyoma Békéscsaba vonal biztosítóberendezés korszerûsítési tenderének tenderhatára (a tervezõi kiírás/megbízás alapján) Murony elágazásnál lett kijelölve. Nem kell különösebb fantázia annak megítéléséhez, hogy egy vonali távközlési és biztosítóberendezési tender hogyan érhet véget az utolsó térköznél Mind a tervezés, mind a kivitelezés szintjén az egyes szereplõk között a gyakorlati egyeztetések rendkívül formálisak, esetenként hiányosak. Az eredeti tervekhez képest jelentõsen átdolgozott fázistervek és építési technológia mellett napi gyakorlat az operativitás, az improvizáció, a tervek és határidõk ennek következményeként a költségek folyamatos módosítása. Szinte minden nagyobb pályaépítési projekt az építési fázistervek, a tervezett technológia megváltoztatásával indul, aminek elsõrendû oka, hogy a tervezõk nem ismerik kellõ mélyégben a jelenlegi kivitelezési technológiákat, és teljesen figyelmen kívül hagyják a kivitelezõk logisztikai képességeit, rendszereit. A gyakorlatban a kábelek védelmét szolgáló Kábelvédelmi és kiváltási terv teljesen formális volta, esetenként annak hiánya, folyamatos konfliktus és a forgalmi zavartatások betervezett forrása. Általában ezzel magyarázható a nagyszámban elõforduló rongálásból adódó vonatforgalmi zavartatás (lásd pl. jelenleg Gárdony, korábban Vecsés Üllõ átépítési munkái). Ezen tervek idõbeli rendelkezésre állása, meg kellene hogy elõzze a pálya építés megkezdését, ez alapján lehetne az érintett területen a kábeleket védelembe helyezni vagy kiváltani, ez az a munkafázis, amit az idõnyomás -ra való hivatkozással a kivitelezõ a legtöbb esetben a megbízó jóváhagyásával elhagy, az ismert késõbbi vasútüzemi következmények ismerete és vállalása nélkül. A fentiekhez még hozzájárul, hogy az érvényben lévõ, a projektek végrehajtását befolyásoló vasúti utasítások jelentõs része nem felel a mai mûszaki technikai szintnek, a megvalósítandó létesítmények megvalósításával kapcsolatos észszerû és alkalmazott gyakorlatnak. Itt szeretnék utalni arra a tényre, hogy a mai napig nincs utasítás szintjén meghatározva az ún. tendertervek mûszaki tartalmának követelményrendszere. Összefoglaló javaslatok A tervezés-elõkészítés minõségének javításához feltétlenül szükséges lenne: a rendelkezésre álló mûszaki specifikációk (feltétfüzetek, mûszaki elõírások, rendeletek) korszerûsítésére, a mai kor technológiai lehetõségeinek való megfeleltetésére, kvalifikált feladat-meghatározásra, feladatkiírásban az üzemeltetõ széleskörû bevonására, rendszeres kontrollra az elõkészítés-tervezés minden fázisában, elõkészítésben résztvevõk számának és szintjeinek optimalizálására, olyan határidõk kitûzésére, amelyek mellett az elvárt tervezési minõség megkövetelhetõ és betartatható, a tervezõi munka folyamatos ellenõrzésére, ésszerû és végrehajtható tervezõi mérföldkövek kitûzésére, annak betartatására, a tenderdokumentációk tervezésénél a fentiekben megfogalmazott feladatok betartatására, a tervezési munka kivitelezés teljes idõtartamára vonatkozó meghoszszabbítására, a kivitelezés kötelezõ és folyamatos figyelemmel kísérésére, annak a törvényi elõírásnak a betartatására, hogy a tervezõ felelõssége a létesítmény teljes megvalósulásáig kötelezõen fennáll. Ismerve hazánk infrastrukturális elmaradottságát a közlekedés területén, megállapíthatjuk, hogy az EU-támogatásokkal megvalósuló projektek mellett további jelentõs beruházásokat kell végrehajtani költségvetési forrásból, tehát a további jelentõs állami szerepvállalás elengedhetetlen. A 2014-ben induló idõszakban változatlanul szükség lesz EUforrások bevonására a magyar közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez, és azok várhatóan továbbra is jelentõs szerepet fognak játszani hazánk minél gyorsabb gazdasági felzárkózásában. A jelenleg folyó nagy beruházások tapasztalatai egyértelmûsítik, hogy annak érdekében, hogy a várhatóan ezermilliárd forint nagyságrendû projekteket megfelelõ idõben, az elõírt és a mai kor szintjén elvárható mûszaki minõségben, a meghatározott pénzügyi keretek között, transzparens módon lehessen végrehajtani jelentõs mértékben át kell gondolni a vasúti infrastruktúra közbeszerzéseinek, a projektmenedzsmentnek, ezen belül a vasúti tervezésnek a teljes folyamatát. Meg kellene szüntetni az ár határoz meg mindent címû közbeszerzésipiaci rémtörténetet, és megbízható támpontokat kellene adni a megrendelõnek a tervezési-kivitelezési munkák/projektek valós értékhatárairól. Cél egy olyan teljes életciklusra kiterjedõ rendszer kialakítása és meghonosítása lenne, amely lehetõvé teszi a vasúti projektekbe befektetett anyagi és szellemi eszközök leghatékonyabb felhasználását. Ehhez elsõ lépésként meg kellene teremteni a tervezési munka lehetõleg egy integrált szervezetben történõ végzésének szakmai feltételeit, valamint biztosítani kellene a megfelelõ képességekkel és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ, komplex rendszerszemléletû humán mérnöki erõforrást is. Kurz über die Aktuellproblemen von ungarischen Eisenbahnplanung Dieser Artikel fasst die ungarische Eisenbahnplanung zusammen, analysiert die Hauptproblemen und Entwicklungsmöglichkeiten. Es beschreibt die viele Organisationsproblemen und stellt die ungarischen Planungsfirmen dar. Briefly about actual situation of Hungarian railway planning The article summarizes actual situation of Hungarian railway planning, analyses its problems and development possibilities. This paper focuses on huge amount of organisational problems, introduces companies dealing with railway planning. XV. évfolyam, 2. szám 5

8 Transzformátor monitoring rendszer Bene Róbert A transzformátor monitoring rendszer jelentõsége A villamos energiát szállító nagyfeszültségû hálózatok kulcsfontosságú és egyik legértékesebb eleme a nagyteljesítményû transzformátor. A transzformátorok üzembiztonságát legnagyobb mértékben a szigetelési állapot, statikus és dinamikus túligénybevételek (villamos, mechanikus, termikus), átvezetõ szigetelõk, valamint a terhelés alatti átkapcsolók befolyásolják. Tekintettel a nagy beruházási, valamint a meghibásodásból adódó kiesésekkel járó költségekre, ésszerû és gazdaságos, hogy minél több és minél részletesebb információ álljon rendszerezetten rendelkezésre a transzformátor állapotáról. A hagyományos, idõszakosan végzett off-line vizsgálati módszerek (HGA, RVM, FRA stb.) kiegészítve a korszerû on-line monitoring rendszerekkel hatékonyabb transzformátor diagnosztikát nyújtanak a végfelhasználók részére: az on-line monitoring rendszer lehetõvé teszi, hogy az üzemeltetõ optimalizálja a transzformátor terhelését anélkül, hogy növelné a meghibásodás kockázatát (ahhoz, hogy hatékonyan és üzembiztosan tudjuk használni a transzformátort minél pontosabban kell ismerni a tényleges, minden lényeges információra kiterjedõ pillanatnyi állapotot), az on-line monitoring rendszer már a kifejlõdés kezdeti állapotában érzékeli a hibát vagy bármilyen anomáliát, csökkenti a hiba kialakulásának kockázatát, az on-line monitoring és szakértõi rendszer kiértékelése alapján több idõ marad a beavatkozásokra, javításokra, kikapcsolásra, esetleg késleltetheti egy korábbi off-line diagnosztikával már selejtezésre vagy javításra ítélt egység lekapcsolását (üzemidõ-meghosszabbítás), az on-line szakértõi rendszer a rendszerezett diagnosztikai információkat koncentrálva tárolja, ugyanakkor a korszerû hálózati kommunikációs elérések segítségével elérhetõvé teszi az egyre csökkenõ kezelõ és szakértõ személyzet számára, on-line monitoring rendszer hatására optimalizálhatók az idõszakos ellenõrzési vizsgálatok, azaz a speciális, adott esetben off-line vizsgálatokat csak abban az esetben kellene végrehajtani, amikor a szakértõi rendszer által mutatott állapotinformációk, illetve romlási tendenciák pontosabb diagnózist vagy a részletes állapotbecslést tesznek szükségessé. Az alább bemutatott on-line monitoring rendszer a Ovit Zrt., a Diagnostics Kft. és a Prolan Zrt. által telepített és szállított rendszereken alapul, figyelembe véve a Mavir Zrt. alaphálózati alállomásainak irányítástechnikai (Prolan) sajátosságait. A monitoring rendszer jellemzõi Az ajánlott on-line monitoring rendszer alkalmas a transzformátor állapotának figyelésére, kezdõdõ hibák korai észlelésére, véletlen kiesés illetve meghibásodás kockázatának csökkentésére, optimális üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges adatok gyûjtésére. Az on-line monitoring rendszerbe integrált szakértõi rendszer a hibát már a kifejlõdés állapotában elõjelzi (megelõzve a katasztrofális hibát), archiválja az üzemeltetõ számára fontos adatokat, jelzi a kezelõnek a biztonságosabb üzemeltetés szempontjából fontos információkat, biztonságosabbá teszi az idõnként elõforduló túlterheléseket, lehetõvé teszi a transzformátor élettartamának becslését, kiterjesztését. A monitoring rendszer felépítése Az 1. ábra a monitoring rendszer helyét mutatja az alállomási telemechanika rendszerben, illetve a kommunikációt ábrázolja. Az on-line monitoring rendszer elemei A leírásunkban használt rövidítések értelmezése: TM: Telemechanika rendszer fejgép (PROFIELD-H fejgép) TRM: Transzformátor on-line monitoring rendszer terepi terminálja (ProField mezõgép) HV: ES: Hûtésvezérlõ automatika Transzformátor Szakértõi Rendszer (az on-line monitoring rendszer központi szakértõi rendszere) TAK: Transzformátor Adatkoncentrátor HAM: Telemechanika helyi adatmegjelenítõ A komplett monitoring rendszer elkészítéséhez négy fõ feladatcsoportot kell megoldani: A: TRM mezõgép (terepi terminál) B: Az alállomáson mûködõ Prolan megjelenítõ kibõvítése C: TAK Transzformátor adatkoncentrátor D: ES Transzformátor szakértõi rendszer A: TRM mezõgép (terepi terminál): A transzformátor azon jeleinek gyûjtését és elõfeldolgozását végzi, amelyet sem a telemechanika, sem pedig a hûtésvezérlõ rendszer nem fogad és nem támogat. NF és KF oldal átvezetõ szigetelõre csatlakozó mérések: 6 db mérés, üzemi fázisfeszültség, valamint tranziens túlfeszültség mérése, mért értékek elõfeldolgozása. Fokozatkapcsoló állapotjellemzõinek mérése: fokozatkapcsoló hajtás állapotjellemzõk mérése, fokozatváltás idõtartamának meghatározása, mért jellemzõk elõfeldolgozása. Olajhûtõ ki- és belépõ hõmérséklet mérése: 6 db belépõ hõmérséklet, 6 db kilépõ hõmérséklet. 1. ábra 6 VEZETÉKEK VILÁGA 2010/2

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/3 Térinformatikai alkalmazások TEB-területen

Részletesebben

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója

Részletesebben

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/4 Felsõvezetékoszlopalapozás ETCS határátmenetben

Részletesebben

2012/3. Sorompóidõzítések és -számítások. Áramellátás-felügyeleti rendszer. A dán biztosítóberendezési nagyprojekt

2012/3. Sorompóidõzítések és -számítások. Áramellátás-felügyeleti rendszer. A dán biztosítóberendezési nagyprojekt Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/3 Sorompóidõzítések és -számítások

Részletesebben

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/4 A fonyódi új KÖFI A TEB Központ kalibráló

Részletesebben

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/1 Az ADSL modemek kialakulása, mûködése,

Részletesebben

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/2 Felsõvezetékes tanpálya Bicskén Térközkiosztás

Részletesebben

2011/3. Alister biztosítóberendezés. Szinuszos áramfelvételû akkutöltõk. Vonatfelvételi call center a MÁV-nál

2011/3. Alister biztosítóberendezés. Szinuszos áramfelvételû akkutöltõk. Vonatfelvételi call center a MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/3 Alister biztosítóberendezés Szinuszos

Részletesebben

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2007/3 120/25 kv alállomási rekonstrukció

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/1 FET rendszer Monoron és Dombóváron

Részletesebben

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/1 Függõségek számítógépes tervezése

Részletesebben

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/1 Felsõvezeték-oszlopok méretezése

Részletesebben

2012/1. Vontatási transzformátorok olajregenerálása. Az Elpult vizsgálata. Középiskolai biztosítóberendezési képzés

2012/1. Vontatási transzformátorok olajregenerálása. Az Elpult vizsgálata. Középiskolai biztosítóberendezési képzés Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/1 Vontatási transzformátorok olajregenerálása

Részletesebben

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító

Részletesebben

2004/3. A MÁV adathálózatának végponti berendezései. Az UTB típusú elektronikus útátjáró-fedezõ berendezés üzemeltetési tapasztalatai a BKV vonalain

2004/3. A MÁV adathálózatának végponti berendezései. Az UTB típusú elektronikus útátjáró-fedezõ berendezés üzemeltetési tapasztalatai a BKV vonalain Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/3 A MÁV adathálózatának végponti berendezései

Részletesebben

2005/1. Hõnfutásjelzõk a MÁV hálózatán. A Fertõvidéki HÉV villamosítása. A GSM-R rendszer

2005/1. Hõnfutásjelzõk a MÁV hálózatán. A Fertõvidéki HÉV villamosítása. A GSM-R rendszer borito.qxd 2005.03.31. 12:36 Page 1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/1

Részletesebben

2006/3. Mozdonyfelügyeleti rendszerek. Az optikai átvitel jövõje. Új rézkorszak küszöbén

2006/3. Mozdonyfelügyeleti rendszerek. Az optikai átvitel jövõje. Új rézkorszak küszöbén Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/3 Mozdonyfelügyeleti rendszerek Az

Részletesebben

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/2 Soulaby-dob rögzítése merevkerettel

Részletesebben

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz?

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz? Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/3 A Certuniv NoBo minõsítése 60 éves

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Győr Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének átalakítására. Készítette:

KONCEPCIÓ. Győr Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének átalakítására. Készítette: KONCEPCIÓ Győr Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének átalakítására Készítette: Mihályka Imre Bognár László Bodó Jenő Czellér Csaba Kovács Magdolna Winkler Ágoston Személyszállítási igazgató Forgalmi

Részletesebben

Évkönyv. Budapest 2009

Évkönyv. Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZE T Nonprofit Kf t. 2008 Évkönyv Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2008 ÉVKÖNYV Budapest 2009 Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály

Részletesebben

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése.

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése. Kamara Állami vagy önkormányzati szinten kell szabályozni a taxis piacot 3 Közlekedésbiztonság A közúti program legfontosabb célja, hogy kevesebb legyen a baleset 4 Stadler Négy FLIRT motorvonatot vett

Részletesebben

2006/2. Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése. Új hõnfutásjelzõ bevezetése a MÁV-nál. GSM-R Csehországban

2006/2. Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése. Új hõnfutásjelzõ bevezetése a MÁV-nál. GSM-R Csehországban Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/2 Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Az intelligens közlekedés jövője

Az intelligens közlekedés jövője Az intelligens közlekedés jövője Készült: Az NHIT megbízásából, 2009-ben Verzió: 3.9 1 Készítette: Az NHIT IT3 (Információs Társadalom Technológiai Távlatai) műhelye Dömölki Bálint Kósa Zsuzsa Kömlődi

Részletesebben

Az intelligens közlekedés jövője

Az intelligens közlekedés jövője Az intelligens közlekedés jövője Készült: Az NHIT megbízásából, 2009-ben Verzió: 3.9 Készítette: Az NHIT IT3 (Információs Társadalom Technológiai Távlatai) műhelye Dömölki Bálint Kósa Zsuzsa Kömlődi Ferenc

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségirányítási rendszerek az építőiparban Bálint Julianna Kell-e ISO egy építészirodának? Barna Krisztina Az építési projektek irányítása, különös

Részletesebben