Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 19-i ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Tartalomjegyzék: M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről...5 Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről...15 Etikai összeférhetetlenségi szabályok megtárgyalása...48 Hód-Ipari Park Kft évi tevékenysége...52 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/1994.(12.23.) Kgy. sz. rendelet módosításáról...61 A választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek helyi szabályairól szóló rendelet...80 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2004. ( ) Kgy. rendelet módosítása...85 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének a 22/1993. ( ) Kgy. rendelet módosításával történő kihirdetése...93

2 I./A kötet 2. oldal Iktatószám: /2006. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését összehívom január 19-én, reggel 8 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6 /Díszterem/ 10 órától: 8-10 óráig: Napirend előtti felszólalások, interpellációk, és tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről 1. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Előadó: Hajdú János igazgató Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Etikai összeférhetetlenségi szabályok megtárgyalása (képviselők vagy közvetlen családtagjaik tulajdonában lévő vállalkozások, és az önkormányzat ill. az önkormányzati tulajdonú cégek egymás közötti gazdasági kapcsolataik vonatkozásában, önkormányzati beruházások kivitelezőinél, alvállalkozókénti, vagy beszállítókénti részvételük vonatkozásában, illetve az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat tulajdonában álló cégeknél vezető tisztség betöltése vonatkozásában) Előadó: Havránek Ferenc települési képviselő Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3 I./A kötet 3. oldal 4. Napirend: Beszámoló az Ipari Park tevékenységéről Előadó: Nagy Szabó Gábor ügyvezető igazgató Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, január 02. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

4 I./A kötet 4. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjétől Iktatószám: /2006. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Közoktatási Bizottság ülése: január 16. / hétfőn / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz. 13. Kulturális, Vallási, Kisebbségi Bizottság ülése: 2006.január 16. / hétfőn / délben órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz. 13. Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: január 16. / hétfőn / délután órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz. 13. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Bizottság ülése: január 17. / kedden / délelőtt órakor a Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Ipari Kereskedelmi Bizottság ülése: január 17. / kedden / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: január 17. / kedden / délután órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Ügyrendi Bizottság ülése: január 17. / kedden / délután órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba /Fsz 13. Városfejlesztési Bizottság ülése: január 18. / szerdán / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság ülése január 18. / szerdán / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Egészségügyi, Népjóléti, Szociális és Családvédelmi Bizottság ülése január 18. / szerdán / délben órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Hódmezővásárhely január 10. Tisztelettel Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző

5 I./A kötet 5. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzés Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

6 I./A kötet 6. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: /2006. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés IV. n. évi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat intézményi belső ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló beszámoltatásnak az elmúlt másfél év alatt kialakult rendje szerint Önök elé terjesztem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót A Belső Ellenőrzés év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt nyolc, a jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv programja szerint elvégzendő ellenőrzést. Soronkívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor. A rendes évi szabadságok törtrészbeni (december havi) kiadásával együtt kettő általános iskola pénzügyi-gazdasági ellenőrzését átcsoportosítottuk munkatervi feladatként a évre, valamint elindítottuk a sportegyesületek önkormányzati támogatásának ez évi munkatervben beütemezett vizsgálatát. Az intézményi belső ellenőrzés szakmai sajátosságaihoz tartozik többek között az is, hogy az egyes beszámolási időszakokban elvégzett vizsgálatok száma, illetve azok terjedelme egymástól eltér a negyedéves ciklusok között értelemszerű áthúzódások miatt. A IV. negyedévben megkezdett soros, munkatervi ellenőrzés eredménye a év elejétől kezdődően elrendelt soronkívüli vizsgálatokkal együtt fog majd megjelenni, ezért várhatóan a év I. negyedévi adatokban az ellenőrzési db szám meg fogja haladni időarányosan a év I. negyedévében lebonyolított ellenőrzések számát. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőrzések jelentései, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A belső ellenőrzés szakterületét érintően új jogszabályok nem jelentek meg, ezért a év IV. negyedévében nem változott a belső ellenőrök azon kötelezettsége, hogy feladataik teljesítése során a beszámolóban hivatkozott jogszabályok előírásait vegyék figyelembe. A Belső Ellenőrzés számára a technikai és személyi feltételek biztosításán túl a év IV. negyedévben is biztosítva volt a működésük minőségi szinten tartásához szükséges szakmai továbbképzésben való részvétel. A három munkatárs év október hónapban a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete /BEMSZ/ lebonyolításában négy, minden hét pénteki napján megtartott tanfolyamon vett részt, majd a november havi felkészülésüket követően december hó 9-én eredményesen vizsgáztak a szakanyagokból. A BEMSZ országos szakértői névjegyzékbe regisztrálásuk folyamatban van. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, január 12. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző

7 I./A kötet 7. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének mindhárom munkatársa a feladat elvégzési kötelezettségeik során a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és a 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelettel módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r., valamint az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásait kötelező érvénnyel veszik figyelembe IV. negyedév során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. Tarjáni Általános Iskola gazdálkodásának szabályszerűségi, rendszer és pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának november havi rovancsa 3. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi első rovancsa Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ gazdálkodásának ellenőrzése, a szabályszerűség vizsgálata intézményegységenként, valamint rendszer és pénzügyi-gazdasági ellenőrzés 4. Szikáncsi Általános Iskola és Óvoda 5. Batidai Általános Iskola és Óvoda 6. Erzsébetteleki Általános Iskola és Óvoda 7. Kútvölgyi Általános Iskola és Óvoda 8. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi második rovancsa. A fenti belső ellenőrzési feladatok elvégzése során tapasztaltak és levont következtetések, a szükségesnek tartott intézkedésekre vonatkozó javaslataink alapján a következőket tartjuk kiemelésre érdemesnek: 1. Tarjáni Általános Iskola gazdálkodásának szabályszerűségi, rendszer és pénzügyigazdasági ellenőrzése Az éves munkatervünkben rögzítettek alapján folyamatosan valamennyi Általános Iskola gazdálkodásának ellenőrzését napirendre tűzzük. Ennek keretében kezdtük meg a III. negyedév utolsó napjaiban a Tarjáni Általános Iskola vizsgálatát.

8 I./A kötet 8. oldal A Tarjáni Általános Iskolában az ellenőrzés megkezdésének első napjától kezdődően kedvező benyomást kaptunk az intézmény szervezettségéről, belső szabályozottságáról. Már az igen jól megszerkesztett, alakilag hibátlan és valamennyi szükséges tartalmi elemmel rendelkező Szervezeti és Működési Szabályzat, továbbá a többi belső szabályzat áttekintéséből látható volt az Iskola irányításának tudatossága, a szakmai kérdések pontos, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés igényessége. A későbbi folyamatos ellenőrzési munka során hasonlókat tapasztaltunk. Az általános iskolai gazdálkodás főbb területeinek, mint az önkormányzati finanszírozás, az előirányzatok alakulása, a bizonylati rend és fegyelem betartása, a pénztárellenőrzés, a saját bevételek rendszere, továbbá például a kis-, és nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartási rendszerének alapos átvizsgálása során nem találtunk olyan jellegű hibát, hiányosságot, amely azonnal vezetői intézkedés meghozatalát igényelte volna. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési jelentésben részleteztük a konkrét megállapításainkat, jelen beszámoló keretei között azt tartjuk célszerűnek, ha a megfogalmazott javaslataink rögzítésével hívjuk föl a figyelmet a jövőben megtenni szükséges intézkedésekre: a. Javasoljuk, hogy a határozott időre alkalmazott pedagógusok kinevezései esetében kerüljön sor saját hatáskörű vezetői felülvizsgálatra és a Kjt ai értelmében az üres álláshelyekre a továbbiakban - próbaidő kikötése mellett ugyan, de - határozatlan időre nevezzék ki a fiatal, pályakezdő alkalmazottakat. b. Ha határozott időre kíván a jövőben az Iskola foglalkoztatni dolgozót, akkor azt már a pályázati kiírásában is rögzítenie kell. c. Javasoljuk, hogy az iskola a Polgármesteri Hivatal által havonta átadott pénzforgalmi jelentés alapján, írásban keresse meg a Számviteli csoportot a téves könyvelési tételek helyesbítése ügyében. d. Valamennyi számlára vezessék fel a szakmai teljesítés igazolását. e. Javasoljuk a Pénzkezelési Szabályzat 4. pontjának kiegészítését a megállapítás részben leírtakkal. f. Valamennyi nyilvántartást azok felfektetését követően, illetve a nyt-ok megnyitása előtt szabályszerűen hitelesítsék. Ezt természetesen visszamenőlegesen is oldják meg. g. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a szabályzat szerinti tartalmi kellékkel egészítsék ki. h. A diákigazolványok érvényesítő címkéinél tapöasztalt hiányzó címkék ügyében belső vezetői felülellenőrzés keretében a hiány okát feltáró vizsgálatot végezzenek lehetőleg február 15-ig. i. A diákigazolvány igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladat ellenőrzése kerüljön beépítésre az arra kijelölt személy munkaköri leírásába.

9 I./A kötet 9. oldal j. Javasoljuk, hogy készpénzes vásárlások esetén az elszámolásra kiadott előlegek nyomtatványt alkalmazzák, mert ezzel teljesülne az előzetes írásbeli engedélyezés kötelezettségének követelménye. k. Javasoljuk, hogy gyermekektől beszedett összegekkel kapcsolatos megállapításainknak megfelelően történjen a pénzek kezelése. l. Javasoljuk, hogy a leltározást minden év december 31-ei fordulónappal végezzék a Leltározási szabályzatban leírtaknak megfelelően. m. Javasoljuk, hogy a Leltározási szabályzat Leltározási ütemterv pontjának tartalmi elemei között a következők is szerepeljenek: a záró jegyzőkönyv határidejét, az eltérések miatt szükségessé vált felelősség érvényesítésének határidejét, az eltérések rendezésének könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítésének módját. n. Javasoljuk, hogy a leltárt megelőző leltári ütemtervben a következők is rögzítésre kerüljenek: Leltár kiértékelésének határideje, az eltérések miatt szükségessé vált felelősség érvényesítésének határideje, a záró jegyzőkönyvek elkészítésének határideje, az eltérések rendezésének könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítésének módja. o. Figyelemfelhívásképpen javasoljuk a szabályzatban rögzítettek alapján, hogy az intézmény igazgatója a következőkben a leltározási ütemterv jóváhagyását aláírásával eszközölje. p. Leltározási szabályzatra hivatkozva felhívjuk a figyelmet arra, hogy leltározáskor szükséges elkészíteni valamennyi leltári tárgy bemutatását igazoló nyilatkozatot is. q. Értékelési szabályzat pótlását javasoljuk. Összességében a Tarjáni Általános Iskolában a részjogkörű költségvetés gazdálkodás szegmenseit tekintve kedvező megállapításokat tehettünk, továbbá mind az Iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, mind az adminisztratív-ügyviteli kollégák a belső ellenőrzési munkáink elvégzését folyamatosan elősegítették. Ezt ezúton is köszönjük. 2. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának november havi rovancsa év IV. negyedévében is hangsúlyozott munkatervi feladatunk volt az, hogy az Önkormányzat hivatali Házipénztárában havi rendszerességgel, előre meg nem határozott időpontban pénzforgalmi rovancsot tartsunk. Erre október hónapban az általános iskolák gazdasági anyagainak ellenőrzése és a szakmai továbbképzésünk terhei miatt nem került sor. A november hó 18-án megtartott ellenőrzés sem alaki, sem tartalmi kifogást eredményező hibát nem talált a vonatkozó pénzügyi jogszabályok szerinti készpénzkezelés terén.

10 I./A kötet 10. oldal Ezért rögzítettük, hogy: a) A Polgármesteri Hivatal Házipénztárában továbbra is a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a napi pénzforgalom kezelése. b) A Belső Ellenőrzés örömmel nyugtázza, hogy a beszerzési előlegek kezelését érintő korábbi ellenőri véleményeink, javaslataink részbeni figyelembevételével év június hó 27-től módosult a Pénz- és értékkezelési Szabályzatunk 6.4. pontja, amennyiben bevezetésre került a felvehető előleg összeg felső határának, az Ft-nak eseti, Polgármester Úr engedélyével történő meghaladása. Egyidejűleg változatlanul irodavezetői megfontolásra javasoltuk az előleg elszámolásokra meghatározott 5 munkanap módosítását 15 munkanapra, mert véleményünk szerint ennek betartatása egy következetes csoportvezetői felülellenőrzéssel közelebb vinne a napi realitásokhoz. c) A Közgazdasági Iroda vezetője tegye meg a szükséges belső intézkedéseket a házipénztári kulcsok másodpéldányainak szabályszerű kezelésére. 3. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi első rovancsa. Az éves belső ellenőrzési munkaterv alapján a soros házipénztári rovancsot év december hó 02-án tartottuk meg. A házipénztár ellenőrzés megállapította, hogy a címletenkénti bontásban rögzített tényleges pénzkészlet megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészlettel. A korábbi rovancsokhoz hasonlóan sem hiány, sem többlet nem mutatkozott, a pénztár területén sem idegen pénz, sem egyéb értéktárgy nem volt fellelhető. Megállapíthattuk, hogy a kisebb beszerzések lebonyolítása céljából felvett vásárlási előlegek elszámolási határidejének túllépése esetét szabályozó /2004. számú jegyzői utasításnak a pénztáros eleget tett. Kötelességünk volt rögzíteni azt is, hogy az előlegek elszámolási kötelezettségének betartatására további vezetői intézkedés szükséges. *

11 I./A kötet 11. oldal Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ gazdálkodásának ellenőrzése, a szabályszerűség vizsgálata intézményegységenként, valamint rendszer és pénzügyigazdasági ellenőrzés: 4. Szikáncsi Általános Iskola és Óvoda, 5. Batidai Általános Iskola, 6. Erzsébetteleki Általános Iskola és Óvoda, 7. Kútvölgyi Általános Iskola és Óvoda A fentiekből is kitűnően területileg széttagoltságuk ellenére egységes vezetői irányítás alatt lévő és közös költségvetés gazdálkodást folytató intézményben elvégzett belső ellenőrzésünk során nyert tapasztalatainkat az ellenőri jelentésben és ezen beszámolónkban is praktikussági okokból együttesen kezeljük. Hasonlóan a IV. negyedévben ellenőrzött Tarjáni Iskolához, a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központban is kedvező tapasztalatokat szereztünk az intézmény gazdasági szervezettségét és szabályozottságát illetően. Ugyancsak nagyon jól, közérthető módon megfogalmazott Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkeznek, amelynek aktualizálása szintén megtörtént valamennyi illetékes társadalmi szerv előzetes bevonása mellett. Valamennyi intézményegység rendelkezik az SZMSZ mellékleteiként kezelendő és a költségvetési gazdálkodás szempontjából részjogkörű oktató-nevelő intézmény különböző szakmai területeire vonatkozó belső szabályzatokkal. Megállapíthattuk, hogy az ellenőrzött iskolák között abban a tekintetben is hasonlóság áll fenn, hogy bizonyos adminisztratív jellegű hibák azonos módon ismétlődnek, tehát az ügyintézésben un. típushibák -ról beszélhetünk. Úgy ítéljük meg, hogy az összes általános iskolánk ellenőrzésének befejezését követően célszerű lesz egy olyan összefoglaló jelentést írni az önkormányzatunk Tisztelt Közgyűlése számára, amely együttesen világít rá a feltárt hiányosságokra, illetve együttes javaslatokat fogalmaz meg a szükséges tennivalókról. A jelen beszámolóban fentiek szellemében rögzítjük a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központban elvégzett belső ellenőrzést követő javaslatainkat: a. Javasoljuk, hogy a határozott időre alkalmazott pedagógusok kinevezései esetében kerüljön sor saját hatáskörű vezetői felülvizsgálatra és a Kjt ai értelmében az üres álláshelyekre a továbbiakban - próbaidő kikötése mellett ugyan, de - határozatlan időre nevezzék ki a fiatal, pályakezdő alkalmazottakat. Ha határozott időre kíván a jövőben az Iskola foglalkoztatni dolgozót, akkor azt már a pályázati kiírásában is rögzítenie kell majd. b. A pénztár kezelésre vonatkozó teljeskörű anyagi felelősség nyilatkozatot pótolják. c. Javasoljuk, hogy készpénzes vásárlások esetén az elszámolásra kiadott előlegek nyomtatványt alkalmazzák, mert ezzel teljesülne az előzetes írásbeli engedélyezés követelménye.

12 I./A kötet 12. oldal d. Valamennyi számlán a kifizetést engedélyezést megelőzően történjen írásban a teljesítés igazolása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. e. A diákigazolvány igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladat ellenőrzése kerüljön beépítésre az arra kijelölt személy munkaköri leírásába. f. Javasoljuk, hogy gyermekektől beszedett összegekkel kapcsolatos megállapításainknak megfelelően történjen a pénzek kezelése. g. Javasoljuk, hogy a leltárfelvételi íveken szerepeltessék a gazdálkodó szervezetet, szervezeti egységet, a leltári fordulónapot, a leltárfelvételi időpontot, sorszámot, oldalszámot, keltezést, aláírást. h. Javasoljuk figyelembe venni, hogy a selejtezés lebonyolítását a leltározás előtt szükséges elvégezni, ugyanis a leltározás megkezdésekor a naprakész nyilvántartásoknak a selejtezés miatt csökkentett készlet adatait kell tartalmaznia. i. Javasoljuk, hogy a leltározás befejeztével készüljön záró jegyzőkönyv, melyet a szabályzatban leírtak alapján készítsenek el, és ennek elkészítési határidejét az ütemtervben is tüntessék fel. j. Javasoljuk a Selejtezési szabályzatban rögzített szabványosított nyomtatványok alapján a selejtezési jegyzőkönyv formai és tartalmi követelményeinek betartását. k. A kisértékű tárgyi eszközök selejtezéséről sorszámmal, megnevezéssel és mennyiséggel rendezett leltározás utáni feljegyzést készítettek, mely tartalmazza mind a fogyóeszközöket, mind a készleteket. Szükségesnek tartjuk a fogyóeszközök elkülönítését, úgy mint a dokumentálási forma betartását, illetve a selejtezés leltározás előtti végrehajtását. l. A készletek mennyiségi nyilvántartásához az intézmények egységes nyomtatványt használjon. m. A készletek selejtezésénél különbséget kell tenni fogyóeszköz, kis- és nagyértékű tárgyi eszközök között. n. Javasoljuk, hogy a leltár értékelése minden esetben írásban történjen a Szabályzatban foglaltak alapján. Fentieket összegezve rögzíteni kívánjuk a jelen beszámolóban is azt, hogy a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ intézményegységeiben sem tapasztaltunk olyan rendellenességet, a részjogkörű költségvetés gazdálkodás területén olyan szabálytalanságot, amely azonnali vezetői intézkedés megtételét tette volna indokolttá. Ezzel egyidejűleg mind az ÁMK igazgatója, mind az adminisztratív-ügyviteli kollégák a belső ellenőrzési munkáink elvégzését folyamatosan elősegítették és ezt ezúton is köszönjük.

13 I./A kötet 13. oldal 8. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi második ellenőrzéséről A Polgármesteri Hivatal házipénztárában változatlanul a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és Értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a pénzkezelés. A kisebb vásárlásokra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának gyakorlata stabillá vált ugyan az elmúlt másfél év alatt, mégis az eljárási rend további finomítása érdekében javaslattal kellett élnünk a szakterület vezetői felülellenőrzési tevékenységének növelése érdekében. Ettől az intézkedéstől azt várjuk, hogy az előleg elszámolási fegyelem még tovább javul és előbb, vagy utóbb betarthatóak lesznek az intézményi belső rendelkezéseinkben önként megszabottan rövid elszámolási határidők. * * A Belső Ellenőrzés a fenti befejezett, lezárt vizsgálatokon felül megkezdte december 19-én a sportegyesületek önkormányzati támogatásának évi munkatervében beütemezett vizsgálatát is. Ennek eredményéről a Tisztelt Képviselőtestületet a soros, 2006.év I. negyedévi beszámolónkban fogjuk tájékoztatni a Közgyűlés ez év I. félévi munkaterve szerint a év május hó 04-i rendes közgyűlési napon. A IV. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzésnél tekinthetők meg. * * * Kötelességemnek tartom, hogy a konkrét vizsgálati témák mellett beszámoljak a Belső Ellenőrzés munkatársainak a év IV. negyedévében lebonyolított szakmai továbbképzéséről is. Örömmel jelenthetem, hogy a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ) által szervezett un. négymodulos képzést lebonyolító ETK Szolgáltató Rt.-től előzetes szóbeli értesítést küldött, amely szerint a Belső Ellenőrzésünk mindhárom kollégájának, Kispál Erikának, Katona Andreának és nekem sikerült a f. év december hó 9-én Budapesten letett vizsgája. A belső ellenőrök év október hónapban realizált 4x egynapos képzési programja az IIA (Institute Internal Auditors), a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete irányelveinek, a szakmai gyakorlat nemzetközi normáinak /alapvető, végrehajtási és megvalósítási normák, lásd: IIA Web: valamint a vonatkozó hazai törvények és rendeletek előírásainak figyelembe vételével került kidolgozásra. Ehhez a képzési programhoz kapcsolódott a év november havi felkészülést követő vizsgalehetőségünk. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott 80 kérdést tartalmazó ellenőrző tesztsorozatból álló 3 órás időkeretű vizsgára került sor a fent említett december hó 9-én. A mostani előzetes információ szerint a tanfolyam eredményes elvégzéséről a BEMSZ által regisztrált oklevelet kapunk és felkerülünk a BEMSZ országos minősített szakértői listájára. Erre előreláthatóan a Közgyűlés január hó 19. napját követően kerül majd sor és annak megtörténte az ETK Szolgáltató Rt. honlapján lesz ellenőrizhető. Mindhármunk nevében ezúton is köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk a szakmai továbbképzésre, amely során megszerzett új ismereteinket a jövőben elvégzendő belső vizsgálatok elvégzésekor hasznosítani fogjuk. Hódmezővásárhely, január 12. dr. Pálfy Tamás sk. belső ellenőrzési vezető

14 I./A kötet 14. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzésének év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Hódmezővásárhely, január 19. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester - H 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző - H 3. Belső Ellenőrzés - H 4. Irattár

15 I./A kötet 15. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Az anyagot készítette: Hajdu János intézményvezető Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Hajdu János intézményvezető

16 I./A kötet 16. oldal Iktatószám: /2006. Tárgy: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, Tisztelettel: Hajdu János sk. intézményvezető

17 I./A kötet 17. oldal Tárgy: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium mellékelt beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4./ Érintett intézmény vezetője 5./ Irattár

18 I./A kötet 18. oldal Tisztelt Közgyűlés! Egy középiskola működése sokféle adatsorral jellemezhető, azonban vannak olyan jellemzők is, amelyek nehezen számszerűsíthetők. A beszámolóban megpróbálok átfogó képet adni iskolánk működéséről, elért eredményeinkről, adatokkal és szöveges indoklással is alátámasztva. Fontos dolognak tartom, hogy a változásokra, azok tendenciájára is figyeljünk, hiszen ezen keresztül mutatható be az a fejlődés, amivel az iskola, mint szolgáltató hozzájárul a város és környékén élő fiatalok neveltségének, tudásának, fejlesztéséhez. Iskolánk életében döntő változást jelentett, hogy 2003 évtől a szakiskolai rész különválásával ismét önállóan végzi munkáját. Az összevont intézményben lényegében csak a gazdasági feladatok voltak integrálhatóak, a közös pedagógiai munka a rendkívül eltérő célok és feladatok miatt nem tudott érdemben megvalósulni. Több hátrány is származott a közös munkából, például a pályázatoknál jelentős hátrányba került mindkét intézményrész az összevonás miatt. Az összevont iskola a statisztikai mutatók tekintetében sem hozott sok előnyt, a Kossuth eredményei szerényebbek lettek ez által (tanulmányi átlagok, továbbtanulási arány, stb.). I. Az iskola pedagógiai programjának cél- és feladatrendszere MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. A pedagógiai program készítésénél alapvető célunk volt egy olyan terv elkészítése, amely hosszú távon meghatározza iskolánkban a feladatainkat. Alapvető volt számunkra egy olyan korszerű, európai szellemiségű iskola kialakításának folytatása, amely vonzó lehet a jövő tanulóifjúsága és a szülők számára. Figyelembe vettük az iskola hagyományait, illetve azokat a tapasztalatokat, amelyeket a Világbanki Program és a PHARE Program kapcsán szereztünk. A pedagógiai program elkészítése csapatmunkában történt. A tantestület által meghatározott elvek alapján az igazi műhelymunka a szaktárgyi munkaközösségekben folyt. A kész változatot a jogszabályokban előírt testületek véleményének kikérése után ismét a tantestület elé terjesztettük elfogadásra. Fontosnak tartottuk, hogy a pedagógiai program a minőségi oktatást szolgálja. A helyi lehetőségekhez, sajátosságokhoz igazított program lehetővé teszi, hogy az iskolai munka folyamatosan magas színvonalú legyen. Az iskola tanulólétszámában a jövőben nem tervezünk radikális változást, a nappali tagozat kb. 550 fővel működhet. A gazdaság igényeinek változásával nyitottak kívánunk maradni a szakmai továbbképzések, átképzések irányában is. A következő időszakban is várható, hogy a hozzánk jelentkezők számára továbbra is az informatika oktatás fog a legnagyobb érdeklődésre számot tartani. Amennyiben az igények jelentősen változnak valamely általunk oktatott szakterület iránt, lehetővé kívánjuk tenni a jelenlegi tanulólétszámon belül az átstrukturálást az adott szakmacsoport javára. Az osztályok száma várhatóan 20 lesz, amely magában foglalja a különféle OKJ-s szakmák képzési lehetőségeit is.

19 I./A kötet 19. oldal II. Az iskola jelenlegi képzési szerkezetének kialakulása Az intézmény jogelődjének tekinthető Hódmezővásárhelyi Református Leánylíceum 1930-ban kezdte meg működését, amely később leánygimnáziummá alakult át, s így működött a 60-as évek elejéig. Az évek során olyan jeles pedagógusok tanítottak itt mint Szabó Magda, Németh László. Az iskola jelenlegi képzési profilja lépcsőzetesen alakult ki. Többszöri szakmaváltással folyt gépszerelő, lakatos és esztergályos képzés óta visszatért a gimnáziumi profil is a szakközépiskolai mellé. A jelenlegi épület 1977 óta nyújt otthont a nevelő-oktató munkának 20 osztály kényelmes elhelyezési lehetőségével, számítógéptermeivel, műhelyeivel, tornatermével, szép könyvtárával. Az 1993/94-es tanévtől Világbanki képzésű ifjúsági szakképzési modell szerint folyt az oktatás a szakközépiskolai terület egyik részén, mellette PHARE képzésű és támogatású osztály is működött. Az évfolyamonkénti 3 szakközépiskolai osztály az alábbi szakmacsoportokban tanul: műszaki szakterület, informatika szakmacsoport (2 osztály) műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (0,5 osztály) műszaki szakterület gépészet szakmacsoport (0,5 osztály) A szakképzés a 13. és/vagy a 14. évfolyamon történik. A szakközépiskolai szakképzési modellben a ma legkorszerűbbnek számító a képzés struktúrája: az első négy tanév alatt az általános műveltség megszerzése mellett az adott szaknak megfelelő széles szakmai alapozás történik, s a specializált oktatás csak azt követően, a gazdaság aktuális igényeinek megfelelően alakul. Ez a rendszer végzés után biztosítja a könnyű átképezhetőséget is. Az évfolyamok negyedik osztálya a gimnáziumi osztály. A gimnázium - a város és környéke igényeinek megfelelően - általános tantervű. Nyitott mind a természettudományos, mind a humán érdeklődésű diákok számára. Az idegen nyelvek és a számítástechnika oktatása emelt óraszámok mellett folyik, jelezve, hogy e két területet az általános műveltség megszerzése mellett kiemelt jelentőséggel bír. A gimnáziumi osztályok is élvezhetik a legkorszerűbb számítógépes infrastruktúra által nyújtott előnyöket ugyanúgy, mint a szakközépiskolai ág. A szakképzésben jelenleg 3 szakma oktatása folyik a évfolyamon. Az informatikai mérnökasszisztens képzést a Budapesti Műszaki Főiskolával (volt Kandó Kálmán Műszaki Főiskola) kötött szerződés alapján folytatjuk. Az itt végzett tanulóink azon túl, hogy felsőfokú szakképesítéshez jutnak, kreditpontokat is kapnak, amelyek beszámítanak a felsőfokú tanulmányaikba (bizonyos tantárgyakból nem kell vizsgázniuk), ha a Budapesti Műszaki Főiskolán folytatják tanulmányaikat. Az ipari elektronikai technikus és a gépipari számítástechnikai technikus képzésünk középfokú szakmai végzettséget ad. Ide érettségizett tanulóinkat, illetve más iskolákban érettségizett tanulókat veszünk fel. Ezeket a képzéseket az között az iskolánk aktív közreműködésével kifejlesztett kompetenciaelvű, modulrendszerű képzési formában folytatjuk. Várhatóan a tanulólétszám alakulása miatt 2006/2007 tanévtől új középfokú szakmát fogunk bevezetni, a mechatronikai technikus képzést. Erre a vegyes, elektronikai és gépészeti kompetenciákra felkészítő szakmai képzésre a csekély tanulói érdeklődés miatt nehezen indítható ipari elektronikai technikus és a gépipari számítástechnikai technikus szakmák helyett lesz szükség. Az itt végzett tanulók a munkaerő-piaci követelményeket jobban teljesítő kompetenciákat ismerve fogják elhagyni iskolánkat.

20 I./A kötet 20. oldal IV. A pedagógiai program megvalósításának személyi feltételei A nevelőtestület összetétele: Az iskola tantestülete alapvetően stabil. Az iskola dolgozóinak átlagéletkorát a következő táblázat mutatja:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 7-i ülésére Előterjesztő: Ellenjegyzés: Dr. Kocsis Máté polgármester Dr. Xantus Judit Jegyző Tárgy: A Vajda Péter Ének-zenei és Sportiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés

Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés Száma: Fcs/03/2012. JELENTÉS Az Endresz György Általános Iskola információs tájékoztató rendszerének vizsgálata Az ellenőrzést: Vértes Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére 13. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére Egyszerű többség Tárgy: Új szakok indításának engedélyezése az Apáczai

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben