Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 19-i ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Tartalomjegyzék: M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről...5 Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről...15 Etikai összeférhetetlenségi szabályok megtárgyalása...48 Hód-Ipari Park Kft évi tevékenysége...52 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/1994.(12.23.) Kgy. sz. rendelet módosításáról...61 A választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek helyi szabályairól szóló rendelet...80 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2004. ( ) Kgy. rendelet módosítása...85 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének a 22/1993. ( ) Kgy. rendelet módosításával történő kihirdetése...93

2 I./A kötet 2. oldal Iktatószám: /2006. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését összehívom január 19-én, reggel 8 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6 /Díszterem/ 10 órától: 8-10 óráig: Napirend előtti felszólalások, interpellációk, és tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről 1. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Előadó: Hajdú János igazgató Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Etikai összeférhetetlenségi szabályok megtárgyalása (képviselők vagy közvetlen családtagjaik tulajdonában lévő vállalkozások, és az önkormányzat ill. az önkormányzati tulajdonú cégek egymás közötti gazdasági kapcsolataik vonatkozásában, önkormányzati beruházások kivitelezőinél, alvállalkozókénti, vagy beszállítókénti részvételük vonatkozásában, illetve az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat tulajdonában álló cégeknél vezető tisztség betöltése vonatkozásában) Előadó: Havránek Ferenc települési képviselő Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3 I./A kötet 3. oldal 4. Napirend: Beszámoló az Ipari Park tevékenységéről Előadó: Nagy Szabó Gábor ügyvezető igazgató Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, január 02. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

4 I./A kötet 4. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjétől Iktatószám: /2006. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Közoktatási Bizottság ülése: január 16. / hétfőn / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz. 13. Kulturális, Vallási, Kisebbségi Bizottság ülése: 2006.január 16. / hétfőn / délben órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz. 13. Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: január 16. / hétfőn / délután órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz. 13. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Bizottság ülése: január 17. / kedden / délelőtt órakor a Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Ipari Kereskedelmi Bizottság ülése: január 17. / kedden / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: január 17. / kedden / délután órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Ügyrendi Bizottság ülése: január 17. / kedden / délután órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba /Fsz 13. Városfejlesztési Bizottság ülése: január 18. / szerdán / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság ülése január 18. / szerdán / délelőtt órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Egészségügyi, Népjóléti, Szociális és Családvédelmi Bizottság ülése január 18. / szerdán / délben órakor Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba / Fsz 13. Hódmezővásárhely január 10. Tisztelettel Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző

5 I./A kötet 5. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzés Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

6 I./A kötet 6. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: /2006. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés IV. n. évi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat intézményi belső ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló beszámoltatásnak az elmúlt másfél év alatt kialakult rendje szerint Önök elé terjesztem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót A Belső Ellenőrzés év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt nyolc, a jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv programja szerint elvégzendő ellenőrzést. Soronkívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor. A rendes évi szabadságok törtrészbeni (december havi) kiadásával együtt kettő általános iskola pénzügyi-gazdasági ellenőrzését átcsoportosítottuk munkatervi feladatként a évre, valamint elindítottuk a sportegyesületek önkormányzati támogatásának ez évi munkatervben beütemezett vizsgálatát. Az intézményi belső ellenőrzés szakmai sajátosságaihoz tartozik többek között az is, hogy az egyes beszámolási időszakokban elvégzett vizsgálatok száma, illetve azok terjedelme egymástól eltér a negyedéves ciklusok között értelemszerű áthúzódások miatt. A IV. negyedévben megkezdett soros, munkatervi ellenőrzés eredménye a év elejétől kezdődően elrendelt soronkívüli vizsgálatokkal együtt fog majd megjelenni, ezért várhatóan a év I. negyedévi adatokban az ellenőrzési db szám meg fogja haladni időarányosan a év I. negyedévében lebonyolított ellenőrzések számát. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőrzések jelentései, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A belső ellenőrzés szakterületét érintően új jogszabályok nem jelentek meg, ezért a év IV. negyedévében nem változott a belső ellenőrök azon kötelezettsége, hogy feladataik teljesítése során a beszámolóban hivatkozott jogszabályok előírásait vegyék figyelembe. A Belső Ellenőrzés számára a technikai és személyi feltételek biztosításán túl a év IV. negyedévben is biztosítva volt a működésük minőségi szinten tartásához szükséges szakmai továbbképzésben való részvétel. A három munkatárs év október hónapban a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete /BEMSZ/ lebonyolításában négy, minden hét pénteki napján megtartott tanfolyamon vett részt, majd a november havi felkészülésüket követően december hó 9-én eredményesen vizsgáztak a szakanyagokból. A BEMSZ országos szakértői névjegyzékbe regisztrálásuk folyamatban van. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, január 12. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző

7 I./A kötet 7. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének mindhárom munkatársa a feladat elvégzési kötelezettségeik során a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és a 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelettel módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r., valamint az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásait kötelező érvénnyel veszik figyelembe IV. negyedév során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. Tarjáni Általános Iskola gazdálkodásának szabályszerűségi, rendszer és pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának november havi rovancsa 3. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi első rovancsa Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ gazdálkodásának ellenőrzése, a szabályszerűség vizsgálata intézményegységenként, valamint rendszer és pénzügyi-gazdasági ellenőrzés 4. Szikáncsi Általános Iskola és Óvoda 5. Batidai Általános Iskola és Óvoda 6. Erzsébetteleki Általános Iskola és Óvoda 7. Kútvölgyi Általános Iskola és Óvoda 8. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi második rovancsa. A fenti belső ellenőrzési feladatok elvégzése során tapasztaltak és levont következtetések, a szükségesnek tartott intézkedésekre vonatkozó javaslataink alapján a következőket tartjuk kiemelésre érdemesnek: 1. Tarjáni Általános Iskola gazdálkodásának szabályszerűségi, rendszer és pénzügyigazdasági ellenőrzése Az éves munkatervünkben rögzítettek alapján folyamatosan valamennyi Általános Iskola gazdálkodásának ellenőrzését napirendre tűzzük. Ennek keretében kezdtük meg a III. negyedév utolsó napjaiban a Tarjáni Általános Iskola vizsgálatát.

8 I./A kötet 8. oldal A Tarjáni Általános Iskolában az ellenőrzés megkezdésének első napjától kezdődően kedvező benyomást kaptunk az intézmény szervezettségéről, belső szabályozottságáról. Már az igen jól megszerkesztett, alakilag hibátlan és valamennyi szükséges tartalmi elemmel rendelkező Szervezeti és Működési Szabályzat, továbbá a többi belső szabályzat áttekintéséből látható volt az Iskola irányításának tudatossága, a szakmai kérdések pontos, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés igényessége. A későbbi folyamatos ellenőrzési munka során hasonlókat tapasztaltunk. Az általános iskolai gazdálkodás főbb területeinek, mint az önkormányzati finanszírozás, az előirányzatok alakulása, a bizonylati rend és fegyelem betartása, a pénztárellenőrzés, a saját bevételek rendszere, továbbá például a kis-, és nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartási rendszerének alapos átvizsgálása során nem találtunk olyan jellegű hibát, hiányosságot, amely azonnal vezetői intézkedés meghozatalát igényelte volna. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési jelentésben részleteztük a konkrét megállapításainkat, jelen beszámoló keretei között azt tartjuk célszerűnek, ha a megfogalmazott javaslataink rögzítésével hívjuk föl a figyelmet a jövőben megtenni szükséges intézkedésekre: a. Javasoljuk, hogy a határozott időre alkalmazott pedagógusok kinevezései esetében kerüljön sor saját hatáskörű vezetői felülvizsgálatra és a Kjt ai értelmében az üres álláshelyekre a továbbiakban - próbaidő kikötése mellett ugyan, de - határozatlan időre nevezzék ki a fiatal, pályakezdő alkalmazottakat. b. Ha határozott időre kíván a jövőben az Iskola foglalkoztatni dolgozót, akkor azt már a pályázati kiírásában is rögzítenie kell. c. Javasoljuk, hogy az iskola a Polgármesteri Hivatal által havonta átadott pénzforgalmi jelentés alapján, írásban keresse meg a Számviteli csoportot a téves könyvelési tételek helyesbítése ügyében. d. Valamennyi számlára vezessék fel a szakmai teljesítés igazolását. e. Javasoljuk a Pénzkezelési Szabályzat 4. pontjának kiegészítését a megállapítás részben leírtakkal. f. Valamennyi nyilvántartást azok felfektetését követően, illetve a nyt-ok megnyitása előtt szabályszerűen hitelesítsék. Ezt természetesen visszamenőlegesen is oldják meg. g. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a szabályzat szerinti tartalmi kellékkel egészítsék ki. h. A diákigazolványok érvényesítő címkéinél tapöasztalt hiányzó címkék ügyében belső vezetői felülellenőrzés keretében a hiány okát feltáró vizsgálatot végezzenek lehetőleg február 15-ig. i. A diákigazolvány igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladat ellenőrzése kerüljön beépítésre az arra kijelölt személy munkaköri leírásába.

9 I./A kötet 9. oldal j. Javasoljuk, hogy készpénzes vásárlások esetén az elszámolásra kiadott előlegek nyomtatványt alkalmazzák, mert ezzel teljesülne az előzetes írásbeli engedélyezés kötelezettségének követelménye. k. Javasoljuk, hogy gyermekektől beszedett összegekkel kapcsolatos megállapításainknak megfelelően történjen a pénzek kezelése. l. Javasoljuk, hogy a leltározást minden év december 31-ei fordulónappal végezzék a Leltározási szabályzatban leírtaknak megfelelően. m. Javasoljuk, hogy a Leltározási szabályzat Leltározási ütemterv pontjának tartalmi elemei között a következők is szerepeljenek: a záró jegyzőkönyv határidejét, az eltérések miatt szükségessé vált felelősség érvényesítésének határidejét, az eltérések rendezésének könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítésének módját. n. Javasoljuk, hogy a leltárt megelőző leltári ütemtervben a következők is rögzítésre kerüljenek: Leltár kiértékelésének határideje, az eltérések miatt szükségessé vált felelősség érvényesítésének határideje, a záró jegyzőkönyvek elkészítésének határideje, az eltérések rendezésének könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítésének módja. o. Figyelemfelhívásképpen javasoljuk a szabályzatban rögzítettek alapján, hogy az intézmény igazgatója a következőkben a leltározási ütemterv jóváhagyását aláírásával eszközölje. p. Leltározási szabályzatra hivatkozva felhívjuk a figyelmet arra, hogy leltározáskor szükséges elkészíteni valamennyi leltári tárgy bemutatását igazoló nyilatkozatot is. q. Értékelési szabályzat pótlását javasoljuk. Összességében a Tarjáni Általános Iskolában a részjogkörű költségvetés gazdálkodás szegmenseit tekintve kedvező megállapításokat tehettünk, továbbá mind az Iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, mind az adminisztratív-ügyviteli kollégák a belső ellenőrzési munkáink elvégzését folyamatosan elősegítették. Ezt ezúton is köszönjük. 2. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának november havi rovancsa év IV. negyedévében is hangsúlyozott munkatervi feladatunk volt az, hogy az Önkormányzat hivatali Házipénztárában havi rendszerességgel, előre meg nem határozott időpontban pénzforgalmi rovancsot tartsunk. Erre október hónapban az általános iskolák gazdasági anyagainak ellenőrzése és a szakmai továbbképzésünk terhei miatt nem került sor. A november hó 18-án megtartott ellenőrzés sem alaki, sem tartalmi kifogást eredményező hibát nem talált a vonatkozó pénzügyi jogszabályok szerinti készpénzkezelés terén.

10 I./A kötet 10. oldal Ezért rögzítettük, hogy: a) A Polgármesteri Hivatal Házipénztárában továbbra is a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a napi pénzforgalom kezelése. b) A Belső Ellenőrzés örömmel nyugtázza, hogy a beszerzési előlegek kezelését érintő korábbi ellenőri véleményeink, javaslataink részbeni figyelembevételével év június hó 27-től módosult a Pénz- és értékkezelési Szabályzatunk 6.4. pontja, amennyiben bevezetésre került a felvehető előleg összeg felső határának, az Ft-nak eseti, Polgármester Úr engedélyével történő meghaladása. Egyidejűleg változatlanul irodavezetői megfontolásra javasoltuk az előleg elszámolásokra meghatározott 5 munkanap módosítását 15 munkanapra, mert véleményünk szerint ennek betartatása egy következetes csoportvezetői felülellenőrzéssel közelebb vinne a napi realitásokhoz. c) A Közgazdasági Iroda vezetője tegye meg a szükséges belső intézkedéseket a házipénztári kulcsok másodpéldányainak szabályszerű kezelésére. 3. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi első rovancsa. Az éves belső ellenőrzési munkaterv alapján a soros házipénztári rovancsot év december hó 02-án tartottuk meg. A házipénztár ellenőrzés megállapította, hogy a címletenkénti bontásban rögzített tényleges pénzkészlet megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészlettel. A korábbi rovancsokhoz hasonlóan sem hiány, sem többlet nem mutatkozott, a pénztár területén sem idegen pénz, sem egyéb értéktárgy nem volt fellelhető. Megállapíthattuk, hogy a kisebb beszerzések lebonyolítása céljából felvett vásárlási előlegek elszámolási határidejének túllépése esetét szabályozó /2004. számú jegyzői utasításnak a pénztáros eleget tett. Kötelességünk volt rögzíteni azt is, hogy az előlegek elszámolási kötelezettségének betartatására további vezetői intézkedés szükséges. *

11 I./A kötet 11. oldal Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ gazdálkodásának ellenőrzése, a szabályszerűség vizsgálata intézményegységenként, valamint rendszer és pénzügyigazdasági ellenőrzés: 4. Szikáncsi Általános Iskola és Óvoda, 5. Batidai Általános Iskola, 6. Erzsébetteleki Általános Iskola és Óvoda, 7. Kútvölgyi Általános Iskola és Óvoda A fentiekből is kitűnően területileg széttagoltságuk ellenére egységes vezetői irányítás alatt lévő és közös költségvetés gazdálkodást folytató intézményben elvégzett belső ellenőrzésünk során nyert tapasztalatainkat az ellenőri jelentésben és ezen beszámolónkban is praktikussági okokból együttesen kezeljük. Hasonlóan a IV. negyedévben ellenőrzött Tarjáni Iskolához, a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központban is kedvező tapasztalatokat szereztünk az intézmény gazdasági szervezettségét és szabályozottságát illetően. Ugyancsak nagyon jól, közérthető módon megfogalmazott Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkeznek, amelynek aktualizálása szintén megtörtént valamennyi illetékes társadalmi szerv előzetes bevonása mellett. Valamennyi intézményegység rendelkezik az SZMSZ mellékleteiként kezelendő és a költségvetési gazdálkodás szempontjából részjogkörű oktató-nevelő intézmény különböző szakmai területeire vonatkozó belső szabályzatokkal. Megállapíthattuk, hogy az ellenőrzött iskolák között abban a tekintetben is hasonlóság áll fenn, hogy bizonyos adminisztratív jellegű hibák azonos módon ismétlődnek, tehát az ügyintézésben un. típushibák -ról beszélhetünk. Úgy ítéljük meg, hogy az összes általános iskolánk ellenőrzésének befejezését követően célszerű lesz egy olyan összefoglaló jelentést írni az önkormányzatunk Tisztelt Közgyűlése számára, amely együttesen világít rá a feltárt hiányosságokra, illetve együttes javaslatokat fogalmaz meg a szükséges tennivalókról. A jelen beszámolóban fentiek szellemében rögzítjük a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központban elvégzett belső ellenőrzést követő javaslatainkat: a. Javasoljuk, hogy a határozott időre alkalmazott pedagógusok kinevezései esetében kerüljön sor saját hatáskörű vezetői felülvizsgálatra és a Kjt ai értelmében az üres álláshelyekre a továbbiakban - próbaidő kikötése mellett ugyan, de - határozatlan időre nevezzék ki a fiatal, pályakezdő alkalmazottakat. Ha határozott időre kíván a jövőben az Iskola foglalkoztatni dolgozót, akkor azt már a pályázati kiírásában is rögzítenie kell majd. b. A pénztár kezelésre vonatkozó teljeskörű anyagi felelősség nyilatkozatot pótolják. c. Javasoljuk, hogy készpénzes vásárlások esetén az elszámolásra kiadott előlegek nyomtatványt alkalmazzák, mert ezzel teljesülne az előzetes írásbeli engedélyezés követelménye.

12 I./A kötet 12. oldal d. Valamennyi számlán a kifizetést engedélyezést megelőzően történjen írásban a teljesítés igazolása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. e. A diákigazolvány igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladat ellenőrzése kerüljön beépítésre az arra kijelölt személy munkaköri leírásába. f. Javasoljuk, hogy gyermekektől beszedett összegekkel kapcsolatos megállapításainknak megfelelően történjen a pénzek kezelése. g. Javasoljuk, hogy a leltárfelvételi íveken szerepeltessék a gazdálkodó szervezetet, szervezeti egységet, a leltári fordulónapot, a leltárfelvételi időpontot, sorszámot, oldalszámot, keltezést, aláírást. h. Javasoljuk figyelembe venni, hogy a selejtezés lebonyolítását a leltározás előtt szükséges elvégezni, ugyanis a leltározás megkezdésekor a naprakész nyilvántartásoknak a selejtezés miatt csökkentett készlet adatait kell tartalmaznia. i. Javasoljuk, hogy a leltározás befejeztével készüljön záró jegyzőkönyv, melyet a szabályzatban leírtak alapján készítsenek el, és ennek elkészítési határidejét az ütemtervben is tüntessék fel. j. Javasoljuk a Selejtezési szabályzatban rögzített szabványosított nyomtatványok alapján a selejtezési jegyzőkönyv formai és tartalmi követelményeinek betartását. k. A kisértékű tárgyi eszközök selejtezéséről sorszámmal, megnevezéssel és mennyiséggel rendezett leltározás utáni feljegyzést készítettek, mely tartalmazza mind a fogyóeszközöket, mind a készleteket. Szükségesnek tartjuk a fogyóeszközök elkülönítését, úgy mint a dokumentálási forma betartását, illetve a selejtezés leltározás előtti végrehajtását. l. A készletek mennyiségi nyilvántartásához az intézmények egységes nyomtatványt használjon. m. A készletek selejtezésénél különbséget kell tenni fogyóeszköz, kis- és nagyértékű tárgyi eszközök között. n. Javasoljuk, hogy a leltár értékelése minden esetben írásban történjen a Szabályzatban foglaltak alapján. Fentieket összegezve rögzíteni kívánjuk a jelen beszámolóban is azt, hogy a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ intézményegységeiben sem tapasztaltunk olyan rendellenességet, a részjogkörű költségvetés gazdálkodás területén olyan szabálytalanságot, amely azonnali vezetői intézkedés megtételét tette volna indokolttá. Ezzel egyidejűleg mind az ÁMK igazgatója, mind az adminisztratív-ügyviteli kollégák a belső ellenőrzési munkáink elvégzését folyamatosan elősegítették és ezt ezúton is köszönjük.

13 I./A kötet 13. oldal 8. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának december havi második ellenőrzéséről A Polgármesteri Hivatal házipénztárában változatlanul a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és Értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történik a pénzkezelés. A kisebb vásárlásokra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának gyakorlata stabillá vált ugyan az elmúlt másfél év alatt, mégis az eljárási rend további finomítása érdekében javaslattal kellett élnünk a szakterület vezetői felülellenőrzési tevékenységének növelése érdekében. Ettől az intézkedéstől azt várjuk, hogy az előleg elszámolási fegyelem még tovább javul és előbb, vagy utóbb betarthatóak lesznek az intézményi belső rendelkezéseinkben önként megszabottan rövid elszámolási határidők. * * A Belső Ellenőrzés a fenti befejezett, lezárt vizsgálatokon felül megkezdte december 19-én a sportegyesületek önkormányzati támogatásának évi munkatervében beütemezett vizsgálatát is. Ennek eredményéről a Tisztelt Képviselőtestületet a soros, 2006.év I. negyedévi beszámolónkban fogjuk tájékoztatni a Közgyűlés ez év I. félévi munkaterve szerint a év május hó 04-i rendes közgyűlési napon. A IV. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzésnél tekinthetők meg. * * * Kötelességemnek tartom, hogy a konkrét vizsgálati témák mellett beszámoljak a Belső Ellenőrzés munkatársainak a év IV. negyedévében lebonyolított szakmai továbbképzéséről is. Örömmel jelenthetem, hogy a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ) által szervezett un. négymodulos képzést lebonyolító ETK Szolgáltató Rt.-től előzetes szóbeli értesítést küldött, amely szerint a Belső Ellenőrzésünk mindhárom kollégájának, Kispál Erikának, Katona Andreának és nekem sikerült a f. év december hó 9-én Budapesten letett vizsgája. A belső ellenőrök év október hónapban realizált 4x egynapos képzési programja az IIA (Institute Internal Auditors), a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete irányelveinek, a szakmai gyakorlat nemzetközi normáinak /alapvető, végrehajtási és megvalósítási normák, lásd: IIA Web: valamint a vonatkozó hazai törvények és rendeletek előírásainak figyelembe vételével került kidolgozásra. Ehhez a képzési programhoz kapcsolódott a év november havi felkészülést követő vizsgalehetőségünk. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott 80 kérdést tartalmazó ellenőrző tesztsorozatból álló 3 órás időkeretű vizsgára került sor a fent említett december hó 9-én. A mostani előzetes információ szerint a tanfolyam eredményes elvégzéséről a BEMSZ által regisztrált oklevelet kapunk és felkerülünk a BEMSZ országos minősített szakértői listájára. Erre előreláthatóan a Közgyűlés január hó 19. napját követően kerül majd sor és annak megtörténte az ETK Szolgáltató Rt. honlapján lesz ellenőrizhető. Mindhármunk nevében ezúton is köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk a szakmai továbbképzésre, amely során megszerzett új ismereteinket a jövőben elvégzendő belső vizsgálatok elvégzésekor hasznosítani fogjuk. Hódmezővásárhely, január 12. dr. Pálfy Tamás sk. belső ellenőrzési vezető

14 I./A kötet 14. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzésének év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Hódmezővásárhely, január 19. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester - H 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző - H 3. Belső Ellenőrzés - H 4. Irattár

15 I./A kötet 15. oldal Iktatószám: /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Az anyagot készítette: Hajdu János intézményvezető Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Hajdu János intézményvezető

16 I./A kötet 16. oldal Iktatószám: /2006. Tárgy: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, Tisztelettel: Hajdu János sk. intézményvezető

17 I./A kötet 17. oldal Tárgy: Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium működéséről Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium mellékelt beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4./ Érintett intézmény vezetője 5./ Irattár

18 I./A kötet 18. oldal Tisztelt Közgyűlés! Egy középiskola működése sokféle adatsorral jellemezhető, azonban vannak olyan jellemzők is, amelyek nehezen számszerűsíthetők. A beszámolóban megpróbálok átfogó képet adni iskolánk működéséről, elért eredményeinkről, adatokkal és szöveges indoklással is alátámasztva. Fontos dolognak tartom, hogy a változásokra, azok tendenciájára is figyeljünk, hiszen ezen keresztül mutatható be az a fejlődés, amivel az iskola, mint szolgáltató hozzájárul a város és környékén élő fiatalok neveltségének, tudásának, fejlesztéséhez. Iskolánk életében döntő változást jelentett, hogy 2003 évtől a szakiskolai rész különválásával ismét önállóan végzi munkáját. Az összevont intézményben lényegében csak a gazdasági feladatok voltak integrálhatóak, a közös pedagógiai munka a rendkívül eltérő célok és feladatok miatt nem tudott érdemben megvalósulni. Több hátrány is származott a közös munkából, például a pályázatoknál jelentős hátrányba került mindkét intézményrész az összevonás miatt. Az összevont iskola a statisztikai mutatók tekintetében sem hozott sok előnyt, a Kossuth eredményei szerényebbek lettek ez által (tanulmányi átlagok, továbbtanulási arány, stb.). I. Az iskola pedagógiai programjának cél- és feladatrendszere MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. A pedagógiai program készítésénél alapvető célunk volt egy olyan terv elkészítése, amely hosszú távon meghatározza iskolánkban a feladatainkat. Alapvető volt számunkra egy olyan korszerű, európai szellemiségű iskola kialakításának folytatása, amely vonzó lehet a jövő tanulóifjúsága és a szülők számára. Figyelembe vettük az iskola hagyományait, illetve azokat a tapasztalatokat, amelyeket a Világbanki Program és a PHARE Program kapcsán szereztünk. A pedagógiai program elkészítése csapatmunkában történt. A tantestület által meghatározott elvek alapján az igazi műhelymunka a szaktárgyi munkaközösségekben folyt. A kész változatot a jogszabályokban előírt testületek véleményének kikérése után ismét a tantestület elé terjesztettük elfogadásra. Fontosnak tartottuk, hogy a pedagógiai program a minőségi oktatást szolgálja. A helyi lehetőségekhez, sajátosságokhoz igazított program lehetővé teszi, hogy az iskolai munka folyamatosan magas színvonalú legyen. Az iskola tanulólétszámában a jövőben nem tervezünk radikális változást, a nappali tagozat kb. 550 fővel működhet. A gazdaság igényeinek változásával nyitottak kívánunk maradni a szakmai továbbképzések, átképzések irányában is. A következő időszakban is várható, hogy a hozzánk jelentkezők számára továbbra is az informatika oktatás fog a legnagyobb érdeklődésre számot tartani. Amennyiben az igények jelentősen változnak valamely általunk oktatott szakterület iránt, lehetővé kívánjuk tenni a jelenlegi tanulólétszámon belül az átstrukturálást az adott szakmacsoport javára. Az osztályok száma várhatóan 20 lesz, amely magában foglalja a különféle OKJ-s szakmák képzési lehetőségeit is.

19 I./A kötet 19. oldal II. Az iskola jelenlegi képzési szerkezetének kialakulása Az intézmény jogelődjének tekinthető Hódmezővásárhelyi Református Leánylíceum 1930-ban kezdte meg működését, amely később leánygimnáziummá alakult át, s így működött a 60-as évek elejéig. Az évek során olyan jeles pedagógusok tanítottak itt mint Szabó Magda, Németh László. Az iskola jelenlegi képzési profilja lépcsőzetesen alakult ki. Többszöri szakmaváltással folyt gépszerelő, lakatos és esztergályos képzés óta visszatért a gimnáziumi profil is a szakközépiskolai mellé. A jelenlegi épület 1977 óta nyújt otthont a nevelő-oktató munkának 20 osztály kényelmes elhelyezési lehetőségével, számítógéptermeivel, műhelyeivel, tornatermével, szép könyvtárával. Az 1993/94-es tanévtől Világbanki képzésű ifjúsági szakképzési modell szerint folyt az oktatás a szakközépiskolai terület egyik részén, mellette PHARE képzésű és támogatású osztály is működött. Az évfolyamonkénti 3 szakközépiskolai osztály az alábbi szakmacsoportokban tanul: műszaki szakterület, informatika szakmacsoport (2 osztály) műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (0,5 osztály) műszaki szakterület gépészet szakmacsoport (0,5 osztály) A szakképzés a 13. és/vagy a 14. évfolyamon történik. A szakközépiskolai szakképzési modellben a ma legkorszerűbbnek számító a képzés struktúrája: az első négy tanév alatt az általános műveltség megszerzése mellett az adott szaknak megfelelő széles szakmai alapozás történik, s a specializált oktatás csak azt követően, a gazdaság aktuális igényeinek megfelelően alakul. Ez a rendszer végzés után biztosítja a könnyű átképezhetőséget is. Az évfolyamok negyedik osztálya a gimnáziumi osztály. A gimnázium - a város és környéke igényeinek megfelelően - általános tantervű. Nyitott mind a természettudományos, mind a humán érdeklődésű diákok számára. Az idegen nyelvek és a számítástechnika oktatása emelt óraszámok mellett folyik, jelezve, hogy e két területet az általános műveltség megszerzése mellett kiemelt jelentőséggel bír. A gimnáziumi osztályok is élvezhetik a legkorszerűbb számítógépes infrastruktúra által nyújtott előnyöket ugyanúgy, mint a szakközépiskolai ág. A szakképzésben jelenleg 3 szakma oktatása folyik a évfolyamon. Az informatikai mérnökasszisztens képzést a Budapesti Műszaki Főiskolával (volt Kandó Kálmán Műszaki Főiskola) kötött szerződés alapján folytatjuk. Az itt végzett tanulóink azon túl, hogy felsőfokú szakképesítéshez jutnak, kreditpontokat is kapnak, amelyek beszámítanak a felsőfokú tanulmányaikba (bizonyos tantárgyakból nem kell vizsgázniuk), ha a Budapesti Műszaki Főiskolán folytatják tanulmányaikat. Az ipari elektronikai technikus és a gépipari számítástechnikai technikus képzésünk középfokú szakmai végzettséget ad. Ide érettségizett tanulóinkat, illetve más iskolákban érettségizett tanulókat veszünk fel. Ezeket a képzéseket az között az iskolánk aktív közreműködésével kifejlesztett kompetenciaelvű, modulrendszerű képzési formában folytatjuk. Várhatóan a tanulólétszám alakulása miatt 2006/2007 tanévtől új középfokú szakmát fogunk bevezetni, a mechatronikai technikus képzést. Erre a vegyes, elektronikai és gépészeti kompetenciákra felkészítő szakmai képzésre a csekély tanulói érdeklődés miatt nehezen indítható ipari elektronikai technikus és a gépipari számítástechnikai technikus szakmák helyett lesz szükség. Az itt végzett tanulók a munkaerő-piaci követelményeket jobban teljesítő kompetenciákat ismerve fogják elhagyni iskolánkat.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032 603 : 2313 Szigetszentmiklós-Gyártelep, Csonka János u.5. : (24) 524-011, Fax: (24) 524-013 Honlap: www.csonkaszki.hu E-mail: vezetes@csonkaszki.hu

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben