Modellezési csoportmunka a Cisco hálózati oktatás keretében. Dr. Broczkó Péter, BMF NIK El adás-kivonat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Modellezési csoportmunka a Cisco hálózati oktatás keretében. Dr. Broczkó Péter, BMF NIK El adás-kivonat"

Átírás

1 Modellezési csoportmunka a Cisco hálózati oktatás keretében Dr. Broczkó Péter, BMF NIK El adás-kivonat A Cisco négy féléves oktatási programja hangsúlyosan gyakorlat-orientált. Ez az oktatás folyamán két irányban teljesedik ki: az eszköz-igényes, tipikusan személyenként önálló munkát igényl laborfoglalkozások és egy számítógépes hálózat csoportmunkában történ tervezése során. A jelenlegi oktatási gyakorlat szerint ez a két irány teljesen független egymástól. Az el adás során ismertetésre kerül az a módszer, melynek során az oktatás harmadik és negyedik félévében egymásra épülve összeintegráljuk a két irányzatot, azaz a csoportmunkában megtervezett számítógépes hálózatunkat szintén csoportmunkában modellezzük az oktatási eszközkészleten. Az elméletben megtervezett számítógépes hálózatunk kulcsfontosságú részeit tehát a hallgatók a gyakorlatban is megvalósítják, ezáltal a számítógépes hálózat tervezése egy új, gyakorlatban is m köd dimenzióval gyarapodik, ami er sítve a projekthez hozzáadott saját, egyedi hozzájárulást pozitívan csatol vissza magára az elméleti tervezési folyamatra is azaz a megtervezett projektjüket még inkább a sajátjuknak érzik, a hallgatók a tipikusan szigorúan megvezetett oktatási folyamat nóvumaként ilyen módon találkozhatnak a saját gondolataik, elképzeléseik ténylegesen köd formában történ megvalósulása élményével, a jellemz en individuálisan végrehajtott laborfoglalkozások sorában megjelenik a csoportmunkában végzett labormunka, ezáltal er södik a hely-jelleg, a fogások, a tapasztalatok egymástól való ellesése és egy új min ségi szinten történ integrálása, a harmadik-negyedik félév során gyakorlatilag 100%-osra növelhet a laborkihasználás, s mivel a hallgatók jóval több id t töltenek a laborban, ezért a végzett hallgatók gyakorlati készsége egy új min ségi szintet érhet el. Az el adás ismerteti a módszernek a négy féléves Cisco Certified Network Associate (CCNA) programba történ integrálódását.

2 A globalizáció és a tudás-alapú társadalom egyik velejárója, hogy a nagy nemzetközi cégek egyre nagyobb tudáshalmazt koncentrálnak, erre oktatási programot dolgoznak ki és ezen ismeretek birtokosait igyekeznek semleges vizsgáztató szerv által kiadott globálisan elismert diplomákkal ellátni. Ez igen sok el nnyel jár számukra. Csak néhányat kiragadva közülük: biztosítja a termékük hatékony, versenyképes használatát; a munkaer piacon el segíti a legalkalmasabbak kiválasztását, s fluktuáció esetén azok pótlását; a tudás-infrastruktúra terjesztésével a kapcsolódó termékek értékesítését is el segítik. A másik oldalról a hallgatók számára is el nyös a programban való részvétel: megkönnyíti az elhelyezkedésüket, a globális diploma pedig ezt országhatártól függetlenné teszi, ami az EU-ba való belépésünk miatt jöv májustól új dimenziókat nyit meg a hazai végz seink számára, továbbá magasabb bér elérését teszi lehet vé. A számítástechnikai szférából a saját oktatási programmal rendelkez nemzetközi cégek közé tartozik például ábécé sorrendben felsorolva a Microsoft, a Novell, az Oracle és a SUN. A Cisco oktatási programja A számítógép hálózatok aktív eszközeire szakosodott Cisco októberében indította az oktatási programját és ma a világ 137 országában m ködik, 8700 akadémiával és több, mint beiskolázott hallgatóval rendelkezik. Kezdetben egy négy féléves, alapozó jelleg Cisco Certified Network Associate (CCNA) programot indított, majd innen két irányban szervezett újabb képzéseket: az egyik irány feltételezi a CCNA képzettség meglétét. Ilyen például az erre épül, szintén négy féléves Cisco Certified Network Professional, a másik irány viszont független az alapozó kurzustól. Ezek közé tartozik a Web Designer, a Fundamentals of Unix tanfolyam, stb. A CCNA program Mivel a témánk a CCNA tanfolyam oktatásához kapcsolódik, röviden vázoljuk ennek lényegét. A tanfolyamot úgy alakították ki, hogy az semmiféle elképzettséget nem igényel. A célzott hallgatói állomány els sorban a középiskolákból, illetve egy átmeneti ideig a fels oktatási intézményekb l kerül ki, de esti-hétvégi dolgozóknak szóló kurzusok is tarthatók. Az oktatás helyszínét l, a hallgatók jellegét l függetlenül mindenki számára a tárgy négy féléves, félévenként 75 kontakt-órával számítva. Az oktatás két síkon folyik: Az elméleti oktatás egy tartalmában és az alkalmazott technológiában folyamatosan korszer söd Web-alapú, multimédiás tananyagra épül. A számonkérést egy központi vizsgaszerver teszi a tanár számára igen hatékonnyá, mely a fejezetenkénti vizsga-tesztet azonnal kiértékeli. A Cisco azt feltételezi, hogy az elméleti tudást mindenki elsajátítja, hiszen ez otthon is, 2

3 bárhol is jól tanulható. A foglalkozásokon az elmélet tréning jelleggel van csupán jelen: mindenkinek felkészülten kell érkezni a foglalkozásra, s ott csak a hangsúlyos részeket vesszük át a hallgatók maximális aktivizálása mellett. A gyakorlati oktatás képezi a foglalkozások f irányát. A négy félév során ez ismét két síkon folyik: o a túlnyomórészt a Cisco által ingyenesen rendelkezésre bocsátott oktatási konfiguráción (5 db router, 4 db hub, 1 db switch), valamint o egy négy félévet átfogó hálózat-tervezési feladaton keresztül. A jelen el adás az utóbbival foglalkozik. Számítógépes hálózat tervezési feladat A hálózat-tervezési feladat elkészítéséhez a Cisco rendelkezésre bocsátja egy 32 iskolából álló iskolai körzet globális feladat-kiírását, s hozzá tervezési infrastruktúraként hét iskolához megadja a campus, valamint azok épületeinek a méretezéssel ellátott alaprajzát. A hálózat-tervezési feladatot a Cisco prezentáció formájában várja el, amit a tanároktól id szakonként CD-n be is kér, illetve a támogató látogatásokon a képvisel je meg is tekint. A prezentációs forma az elkészített anyagok közös megvitatásának célját szolgálja. Els félév: kábel-projekt Az els félév elméleti tanulmányai során alapozó ismereteket szereznek röviden a számítógépekr l, s jóval részletesebben pedig a számítógépes hálózatokról. Az utóbbi vonatkozásában a négy félév teljes OSI 1. réteg tananyaga ebben a félévben koncentrálódik. Így a hallgatók számára a teljes tudás-infrastruktúra biztosított az els réteget magában foglaló, a passzív eszközök megtervezését jelent, zsargonban kábelprojektnek nevezett terv elkészítéséhez. A hallgatók a projektet tipikusan két f s, páratlan csoport-létszám esetén egy három s team-ekben végzik. Rendkívül fontos üzenete a tervezési munkának, hogy a hálózatok igen összetett rendszerek, melyeket csak csoport-munkában lehet hatékonyan kezelni, így a csoportmunkához szoktatás a tanfolyam egyik fontos feladata. Az alábbi lista mutatja azt a minimumot, amit az elkészített tervnek tartalmaznia kell, ezen kívül természetesen más is belefoglalható. LAN általános és specifikus felhasználói követelmények dokumentáció A helyi azaz az iskolai két alhálózatra vonatkozó IP-címzési rendszer A LAN fizikai topológiája az adott média által elért területtel (Catchments areas) LAN helyszíni vezetékelési terve o a gerinchálózat vonatkozásában, o egyetlen épület vonatkozásában a vízszintes kábelezés (ez tipikusan az MDF-et tartalmazó épület) o minimum két helység vonatkozásában a csatlakozási pontok olyan elhelyezése, mely a helység átrendezése esetén is m köd képes lehet 3

4 az egyik helység legyen egy adminisztratív (kisebb és nincs benne POP) (IDF - csatlakozási pont közvetlen kapcsolat) a másik pedig legyen egy tanterem (IDF (HCC) - POP (SCC1) és POP (SCC2) - csatlakozási pont kapcsolat) A LAN passzív eszközeinek adatlapja (cut sheet): o kábelek esetén beleértve a kábelek azonosítóit, az adathordozók jellegét (pl. CAT6), hosszát, s a kábelhosszak végösszegét és árát o a kábelcsatornák hossza és ára o a kábelrendez k (patch panel) esetében a hely, a jelleg (VCC vagy HCC), a darabszám, a portok darabszáma és ára o a szükséges állványok, zárható szekrények tekintetében a darabszámuk, méretük és áruk o a csatlakozási pontokhoz szükséges dupla (két csatlakozóhelyes) aljzatok száma és ára A LAN passzív eszközeinek adatlapja csak a következ négy esetben készítend el: o a gerinckábelezésre, o azon épületre, melyre elkészült a vízszintes kábelezési rajz o arra a két helységre, amelyre elkészült a csatlakozási pontok elhelyezése minimum egy Dartmouth tábla egy döntési alternatíva választásának indoklásául a Kábelprojekt el nyei és hátrányai. A tematika áttekintése során szembet, hogy az IP-címzés harmadik réteg feladat, hogyan kerülhet be az els réteg kábel-projektjébe? Ennek az a magyarázata, hogy az els félév egyik igen fontos output-ja az IP-címzés, az alapértelmezés szerinti és a felhasználói alhálózatok számításának elsajátítása. Harmadik félév: LAN-projekt A második félévben nem szerepel a tervezés. A hallgatóknak ekkor rengeteg laborfoglalkozásuk van, melyeken megismerkednek meg a router-ek konfiogurálásával. A harmadik félévben a kidolgozó team-eknek ki kell választaniuk az els félévhez képest egy másik iskolát. Ennek vonatkozásában el kell készíteniük a teljes LAN tervezést, annak módszertanának megfelel sorrendben: el ször az els, utána a másodi és végül a harmadik réteg megtervezését. Az els réteg tervezése során az eltér campus alaprajz következtében más jelleg problémákkal ütköznek, mint az els félévben. Ennek következtében rugalmasabb probléma-kezelést sajátítanak el. A harmadik félévben az oktatási konfigurációnk már lehet vé teszi, hogy a hallgatók a papíron megtervezett rendszerüket meg is valósítsák. Éppen ezért a munka két jól elkülöníthet fázisból áll: az otthon végzett tervezési folyamat és a laboron végzett modell szint megvalósítás. LAN-tervezés A LAN tervezési feladat a kábel-projekten túlmen en a következ ket foglalja még magában: A LAN hálózat helyszíni logikai topológiája A LAN elektronikus készülékeinek adatlapja (a berendezés megnevezése (pl. router, switch), típusszáma, mennyisége, a portok száma és típusa (pl. 1000SX optika, 1000TX réz), feladat leírás (pl. gigabites gerinc-switch), ár 4

5 Az iskolai szerverek listája (a hálózat megnevezése, IP címtartománya, a szerver megnevezése, funkciója és IP címe) Huzalozási központok vázlatai o az MDF vázlata, benne a hálózati eszközök, a szerverek és az UPS elhelyezésével o minimum egy IDF vázlata (vagy egy tipikus, vagy egy érdekesebb) Sávszélesség-számítás (azaz a követelmények és a tervünk összevetése) o a szerverek vonatkozásában és o azon két helység munkaállomásai vonatkozásában, melyre kialakítottuk a csatlakozási pontok elhelyezése A LAN biztonság Fontos megértetni a hallgatókkal, hogy a hálózattervezés valójában a logikai topológia megtervezésével indul, amit tulajdonképpen fogalomként csak a harmadik félévben lehet bevezetni. Az aktív eszközök port-szint megtervezése nagyban hozzájárul a tervezett hálózat m ködésének megismeréséhez. A szerverek esetében a hangsúly azok elhelyezésén van. Az egyik legtipikusabb hallgatói hiba a szerverek rossz elhelyezése. A sávszélesség-számítás elvégzése után sokszor vissza kell menniük a kábelezés kialakításához, hogy a feladat el írásainak megfelel sávszélességet biztosítsanak. A LAN biztonság a hozzáférési listák megtervezését jelenti. LAN modell-szint megvalósítás A hálózat-oktatásunk egyik nagy dilemmája, hogy akárhány hallgatónk is van a csoportban (az ajánlott létszám 12), de oktatási konfigurációnk akkor is csak egyetlen egy van! S nekünk a feladatunk az, hogy ezen az egyetlen egy konfiguráción lehet vé tegyük a lehet legtöbb hallgató számára a gyakorlást. A másik ellentmondás, hogy a gyakorlati vizsgán a hallgatók személyenkénti számonkérése folyik, viszont a kiadott labor-kézikönyvvel tipikusan megvezetett labor-foglalkozásokon nem kapnak a hallgatók elég lehet séget arra, hogy maguk is kipróbálják a saját elképzeléseiket, illetve ellessék egymástól a különféle fogásokat, ügyes megoldásokat. A harmadik korábbi gond az volt, hogy a hallgatók által kidolgozott LAN-terv csupán papíron maradt, nem kapcsolódott hozzá a m ködés élménye. Mindezen problémákat mérsékli, illetve orvosolja a modell-szint megvalósítás. Ennek keretében a következ feladatot kell a hallgatói team-eknek megoldaniuk: A TCS megvalósított modelljének rajza az alkalmazott IP és IPX címekkel Az eredeti TCS feladat és a modell különbségei Az IPX megvalósítása Az ACL megvalósítása a saját iskola routere-n o kötelez a bels hallgatói - adminisztratív hálózat kezelése (a hallgatóit mindkett elérheti, az adminisztratívat viszont a hallgatók nem), o fakultatív a körzet többi iskolájából érkez forgalom kezelése (iskolai t zfal építése) Az IGRP megvalósítása A modell alkalmazott megoldásainak el nyei és hátrányai 5

6 A megvalósítás hangsúlyos pontja a harmadik félévben tanult hozzáférési listák kialakítása és tesztelése. A tanár által letesztelt és elfogadott konfigurációs állományokat a hallgatók lementik, s azok vonatkozó részeit helyezik el a prezentációs állományukban. Negyedik félév: WAN-projekt A negyedik félévben a hallgatói team-ek folytatják a harmadik félévi LANprojektjüket és azt belehelyezik az iskolakörzetük WAN környezetébe. A harmadik félévben megismertekhez hasonlóan itt is két fázisban folyik a munka: WAN-tervezés A WAN tervezési feladat megoldásaként a hallgatóknak a következ ket kell megvalósítaniuk: A WAN hálózat általános és specifikus felhasználói követelményei WAN logikai topológia: az iskolák közötti adatáramlás két- vagy háromréteg modellje A körzeti szerverek listája külön a demilitarizált zóna, külön a bels hálózat vonatkozásában (a szerver megnevezése, funkciója és IP címe) A forgalmi viszonyok becslése A körzeti (district) és helyi IP-címzési rendszer, azaz o A WAN-ok fizikai hálózatra leképezett IP-címzési rendszere o A LAN-ok fizikai hálózatra leképezett IP-címzési rendszere o a körzeti WAN mag vonatkozásában host név és port, IP-cím, a csatlakozó alhálózat legkisebb és legnagyobb címe, milyen hostnév melyik portjához csatlakozik, annak az IP-címe, az alhálózati maszk o a három WAN központ közül legalább a saját WAN hub vonatkozásában a soros WAN kapcsolatok esetében host név és port, IP-cím, a csatlakozó alhálózat legkisebb és legnagyobb címe, milyen hostnév melyik portjához csatlakozik, annak az IP-címe, az alhálózati maszk o legalább a saját WAN hub vonatkozásában a hozzájuk csatlakozó iskolák esetében a LAN kapcsolatok esetében a regionális hub interfész (pl. Greenway-S11), az iskolai router host neve (pl. Acacia), az adminisztratív és a hallgatói hálózat címtartománya tól-ig (ahol valós cím van megadva, ott a DHCP privát címteret oszt!) az IPX címkiosztás: a regionális hub interfész, az iskolai router host neve, az adminisztratív és a hallgatói hálózat címe A WAN szolgáltatások körének (pl. a vonalak száma, CIR-je, eszközbérlet is) és költségének meghatározása A WAN redundanciák áttekintése A WAN-összeköttetések sebessége és fejlesztési lehet ségei A WAN biztonság A WAN elektronikus készülékeinek adatlapja (a berendezés megnevezése (pl. router, switch), típusszáma, mennyisége, a portok száma és típusa (pl. 1000SX optika, 1000TX réz), feladat leírás (pl. border router), ár A PPP alkalmazás ismertetése és értékelése A ISDN alkalmazás ismertetése és értékelése A Frame Relay alkalmazás ismertetése és értékelése Az autonóm rendszer forgalomirányítási protokolljának kiválasztása és értékelése A WAN alkalmazott megoldásainak el nyei és hátrányai 6

7 A tervezés egyik legnagyobb kihívást jelent része a WAN IP-címzési rendszerének kialakítása. A hallgatóknak bele kell élniük magukat az iskolai körzet autonóm rendszerének rendszergazdai szerepébe és egy logikus, a többiek el tt is védhet címzési rendszert kell kialakítaniuk. Ennek kidolgozása tipikusan maga után vonja, hogy módosítaniuk kell a harmadik féléves LAN tervükben használt IP-címeket. WAN modell-szint megvalósítás Ez a fázis egy krétás laborral kezd dik, mely általában a négy félév legnehezebb és legérdekesebb laborfoglalkozása: tipikusan perc feladat-értelmezés után állnak neki a team-ek a munkának s utána aztán szabadon szárnyal a fantáziájuk, s a legkülönfélébb, tipikusan igen kreatív megoldások születnek. A feladat a projektjükben szerepl iskolai körzet rávetítése az oktatási topológiára, s annak az IP-címzési rendszerének az elkészítése (mely értelemszer en különbözhet a projektt l, például a projektben szerepeltethetik a változó hosszúságú alhálózati maszkot, a modellben viszont fix hosszúságúval dolgozhatnak). A modell WAN topológiájában biztosítaniuk kell a redundáns kapcsolatokat, s mindezt úgy, hogy minden team-nek más topológiát kell kialakítania. Ezt a tanár az átvételkor biztosítja: minden topológiai terv elfogadása pillanatában levédésre kerül, s ha mások ugyanarra a megoldásra jutnak, akkor újat kell tervezniük. Modell formájában a hallgatóknak a következ feladatokat kell megvalósítaniuk: A TCS megvalósított modelljének rajza Az eredeti TCS feladat és a modell különbségei Az IPX megvalósítása A PPP WAN kapcsolat megvalósítása A Frame Relay WAN kapcsolat megvalósítása Az ACL megvalósítása (küls WAN router, bels WAN router, a saját iskola routere) Az IGRP megvalósítása A modell alkalmazott megoldásainak el nyei és hátrányai A WAN-modell hangsúlyos pontja a kett s t zfal kialakítása és a tesztelhet ségi infrastruktúrájának biztosítása: az Internet fel l csak a demilitarizált zónát (DMZ) érhetem el, s a bels hálózatot nem, belülr l viszont el kell tudnom érni mind a DMZt, mind pedig az Internetet képvisel hálózatot. A negyedik félév végén így a hallgatók egy olyan egységes szerkezet és bels összefüggéseiben is egymáshoz kapcsolódó projektet adnak le, mely tartalmazza: a LAN tervezést és annak modell szint megvalósítását, valamint a WAN tervezést és annak modell szint megvalósítását. Ez tehát összefoglalja a teljes négy féléves munkájukat, mely így akár egy diplomamunkaként is értelmezhet. Nem véletlen, hogy az egyik munkáltató, meghallva, hogy a jelentkez Cisco tanfolyamot végzett, kérte, hogy a jelölt a felvételi beszélgetésre hozza magával a negyedik féléves projektjét és az abban alkalmazott megoldásokat védje meg a munkáltató szakemberei el tt. 7

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Ebben a feladatban a korábban megismert hálózati topológia módosított változatán kell különböző konfigurációs feladatokat elvégezni. A feladat célja felmérni

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Elágazás azonosító száma megnevezése: 4 481 03 0010 4 01 Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1163-06

Részletesebben

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer WorldSkills HU 2008 döntő Szeged, 2008. október 17. FIGYELEM! Az eszközök konfiguráláshoz a grafikus felület korlátozottan vehető igénybe! Helyzetismertetés Most kerültünk a WSC vállalathoz, mint hálózati

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

4.1.5.3 Laborgyakorlat: A hálózat alhálózatokra bontása

4.1.5.3 Laborgyakorlat: A hálózat alhálózatokra bontása 4.1.5.3 Laborgyakorlat: A hálózat alhálózatokra bontása Célkitűzések Ip címzési terv készítése kis hálózat számára. Háttérismeretek és előkészületek A feladat során, az ISP helyszíni telepítő és szervizes

Részletesebben

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 10:36:08 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 24 kérdés Kitöltési idő: 42:56 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +51 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllői Területi Iroda Informatikai és Kommunikációtechnikai Központ Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. egy

Részletesebben

Lajber Zoltán. Bevezetés. lajbi@zeus.gau.hu. Informatikai Hivatal. Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság.

Lajber Zoltán. Bevezetés. lajbi@zeus.gau.hu. Informatikai Hivatal. Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllő Informatikai Hivatal Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. Teljesítmény: hálózati technológiák, kiszolgáló

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

CCNA Discovery Scope and Sequence

CCNA Discovery Scope and Sequence CCNA Discovery Scope and Sequence Ez egy előzetes áttekintés az új Cisco CCNA Discovery még fejlesztés alatt álló tananyagról. Az első és második szemeszter anyagának angol változata 2007 júniusa és augusztusa

Részletesebben

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 Tartalomjegyzék Csatlakozás az internetre Hálózati eszközök Bináris számrendszer IP-cím Hálózati berendezések IP hierarchia Hálózati hierarchia Alhálózatok Topológiák Hálózatok

Részletesebben

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz I BEÁLLÍTÁS Videorögzítőkhöz Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának bármikor

Részletesebben

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt 14 feladat 15 perc (14:00-14:15) ck_01 Melyik parancsokat kell kiadni ahhoz, hogy egy kapcsoló felügyeleti célból, távolról elérhető legyen? ck_02 S1(config)#ip address 172.20.1.2

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 06 4 06 68 06 6 06 Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 0 000 540 Informatikai rendszergazda informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Mindent egybevetve CCNA Discovery II. szemeszter Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál Case Study

Mindent egybevetve CCNA Discovery II. szemeszter Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál Case Study Mindent egybevetve CCNA Discovery II. szemeszter Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál Case Study Készítette: Kovács Róbert K. 2/14. b Célkitűzés(ek): Készítse el egy

Részletesebben

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban Hoszt kommunikáció Statikus routing Két lehetőség Partnerek azonos hálózatban (A) Partnerek különböző hálózatban (B) Döntéshez AND Címzett IP címe Feladó netmaszk Hálózati cím AND A esetben = B esetben

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 4. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Hálózati réteg (L3) Kettős címrendszer Interfész konfigurációja IP címzés: címosztályok, alhálózatok, szuperhálózatok,

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Forgalomirányítás (Routing)

Forgalomirányítás (Routing) Forgalomirányítás (Routing) Tartalom Forgalomirányítás (Routing) Készítette: (BMF) Forgalomirányítás (Routing) Autonóm körzet Irányított - irányító protokollok Irányítóprotokollok mőködési elve Távolságvektor

Részletesebben

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás Megjegyzés Mielőtt

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 06 43 06 68 06 63 06 Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 540 Informatikai rendszergazda informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

Strukturált kábelezés

Strukturált kábelezés Strukturált kábelezés Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu A strukturált kábelezés lényege Egy végpontról nem kell előre eldönteni,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél. 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök. Mácsai Gábor Szabó Ferenc

Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél. 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök. Mácsai Gábor Szabó Ferenc Hálózati hibakezelés menete az NIIF Intézetnél 2013.XI.06. XIII. HBONE Workshop Balatongyörök Mácsai Gábor Szabó Ferenc Hibák jelentésének csatornái Interswitch (Call Center): A végponti kapcsolattartó

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

4. előadás. Internet alapelvek. Internet címzés. Miért nem elegendő 2. rétegbeli címeket (elnevezéseket) használni a hálózatokban?

4. előadás. Internet alapelvek. Internet címzés. Miért nem elegendő 2. rétegbeli címeket (elnevezéseket) használni a hálózatokban? 4. előadás Internet alapelvek. Internet címzés Miért nem elegendő 2. rétegbeli címeket (elnevezéseket) használni a hálózatokban? A hálózati réteg fontos szerepet tölt be a hálózaton keresztüli adatmozgatásban,

Részletesebben

4. Vállalati hálózatok címzése

4. Vállalati hálózatok címzése 4. Vállalati hálózatok címzése Tartalom 4.1 IP-hálózatok hierarchikus címzési sémája 4.2 A VLSM használata 4.3 Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR alkalmazása 4.4 NAT és PAT használata IP-hálózatok

Részletesebben

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i 1. Bevezetés (készítette: Fodor Kristóf fodork@tmit.bme.hu) A routerek a hozzájuk csatolt hálózati szegmensek

Részletesebben

Address Resolution Protocol (ARP)

Address Resolution Protocol (ARP) Address Resolution Protocol (ARP) Deák Kristóf Címfeloldás ezerrel Azt eddig tudjuk, hogy egy alhálózaton belül switchekkel oldjuk meg a zavartalan kommunikációt(és a forgalomirányítás is megy, ha egy

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így

Részletesebben

CRA - Cisco Remote Access

CRA - Cisco Remote Access CRA - Cisco Remote Access Cseh Péter SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék A recept Asztali munkaállomások + Soros és hálózati bővítőkártyák + Cisco eszközök + Szabad szoftverek+...fekete mágia + Böngésző =

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata IP címzés Számítógép hálózatok gyakorlata ÓBUDAI EGYETEM 2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL Az IP cím 172. 16. 254. 1 10101100. 00010000. 11111110. 00000001 Az IP cím logikai címzést tesz

Részletesebben

Képességeken alapuló felmérés. Akadémiai hallgatói változat

Képességeken alapuló felmérés. Akadémiai hallgatói változat CCNA Discovery Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál Képességeken alapuló felmérés Akadémiai hallgatói változat Célkitűzés(ek) Első rész- Egy IP-címzési terv készítése

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Virtuális magánhálózat Egy lokális hálózathoz külső távoli kliensek csatlakoznak biztonságosan Két telephelyen lévő lokális hálózatot nyílt hálózaton kötünk össze biztonságosan

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok

Szolnoki Főiskola Szolnok Szolnoki Főiskola Szolnok SZF: /../2015 Informatikai Szabályzat 2015 1. A szabályzat célja (1) Az Informatikai Szabályzat (továbbiakban: ISZ) célja a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) által kezelt

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat Maximális pontszám: 25 pont Elektrotechnika feladat RC tag számítása Egy C = 300 nf kapacitású kondenzátort egy R = 10 kω-os

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben

A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben Szabó Szabolcs Bangó György Jurányi Rudolf Kovács Attila MTA SZTAKI Győr, 2004. április 5. MTA Sztaki / ITAK 1 Miért? Előzmények Eszközök

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

NMT szivattyú csatlakoztatása számítógéphez vagy helyi LAN hálózathoz

NMT szivattyú csatlakoztatása számítógéphez vagy helyi LAN hálózathoz NMT szivattyú csatlakoztatása számítógéphez vagy helyi LAN hálózathoz Mire van szükség? Internet böngészővel ellátott számítógép vagy más készülék közvetlen csatlakozásához szükséges: (Chrome, Internet

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.03.05. Routing Route tábla kiratása: route PRINT Route tábla Illesztéses algoritmus:

Részletesebben

8.) Milyen típusú kábel bekötési térképe látható az ábrán? 2 pont

8.) Milyen típusú kábel bekötési térképe látható az ábrán? 2 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2013. december 13. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx 15 éves a Cisco Hálózati Akadémia Mai program 1. 14.00-15.00 15.00-15.30 CCNA R&S oktatói bridge kurzus

Részletesebben

Department of Software Engineering

Department of Software Engineering Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 12. gyakorlat Network Address Translation Deák Kristóf S z e g e d i T u d

Részletesebben

OPTIKAI HÁLÓZATSZERELÉS - ALAPTANFOLYAM - ELMÉLET

OPTIKAI HÁLÓZATSZERELÉS - ALAPTANFOLYAM - ELMÉLET OPTIKAI HÁLÓZATSZERELÉS - ALAPTANFOLYAM - ELMÉLET Optikai hálózatok és kialakításuk - hány optikai hálózattípus is van - miképp csoportosítanánk - mit kell megvalósítanunk B.L.G. 2014 nov. 5. Jellemző

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 481 04 Informatikai rendszergazda Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1 Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok 2017.02.20. M2M Statusreport 1 Mi a Packet Tracer? Regisztrációt követően ingyenes a program!!! Hálózati szimulációs program Hálózatok működésének

Részletesebben

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni.

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni. IntServ mérési utasítás 1. ábra Hálózati topológia Routerek konfigurálása A hálózatot konfiguráljuk be úgy, hogy a 2 host elérje egymást. (Ehhez szükséges az interfészek megfelelő IP-szintű konfigolása,

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás. 5. Kapcsolók

A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás. 5. Kapcsolók A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás 5. Kapcsolók 1 1. LAN tervezés 2. LAN kapcsolók 2 Célkitűzések Funkcionalitás (functionality) Működés megfelelő sebességgel és megbízhatósággal A

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. 2015-16. tanév 1. félév Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához

Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához Xerox WorkCentre M118/M118i Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához 701P42717 Az útmutató az alábbi témaköröket tartalmazza: A kijelző képernyőinek használata, 2. oldal Hálózat beállítása DHCP

Részletesebben

1.1.4 laborgyakorlat: VLSM alhálózatok számítása

1.1.4 laborgyakorlat: VLSM alhálózatok számítása 1.1.4 laborgyakorlat: VLSM alhálózatok számítása Cél A laborgyakorlaton változó hosszúságú alhálózati maszkok (VLSM) segítségével fogjuk hatékonyabbá tenni a rendelkezésre álló IP-címtartomány kihasználását,

Részletesebben

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április)

CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április) CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április) Ez egy előzetes áttekintés a még fejlesztés alatt álló új Cisco CCNA Exploration tananyagról. Az első és második szemeszter anyagának angol nyelvű változata

Részletesebben

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA FORGALOMIRÁNYÍTÓK 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok 1. Statikus forgalomirányítás 2. Dinamikus forgalomirányítás 3. Irányító protokollok Áttekintés Forgalomirányítás Az a folyamat, amely révén

Részletesebben

4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre

4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre 4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre Tartalom 4.1 A hálózati alkalmazások azonosítása 4.2 A gyakori hálózati alkalmazások magyarázata 4.3 A minőségbiztosítás (Quality ot Service, (QoS)) bevezetése

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 5. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Hálózati réteg (L3) Kettős címrendszer: ARP Útválasztás: route IP útvonal: traceroute Parancsok: ifconfig, arp,

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 42 06 4 06 68 06 6 06 Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 4 48 0 000 40 Informatikai rendszergazda informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek

A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek 2012.02.23. HBONE+ projekt Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Elızmények Hálózat jelenlegi állása, lehetıségek Közeljövı TÁMOP 4.1.3 2.

Részletesebben

2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Április 22.

2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Április 22. 2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása Az óra rövid vázlata Nemzetközi együttműködések áttekintése A CAIDA céljai A CAIDA főbb kutatási irányai 2007-2010 között Internet

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_01 Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_02 a) Csomagkapcsolás b) Ütközés megelőzése egy LAN szegmensen c) Csomagszűrés d) Szórási tartomány megnövelése e) Szórások

Részletesebben

Alhálózatok. Bevezetés. IP protokoll. IP címek. IP címre egy gyakorlati példa. Rétegek kommunikáció a hálózatban

Alhálózatok. Bevezetés. IP protokoll. IP címek. IP címre egy gyakorlati példa. Rétegek kommunikáció a hálózatban Rétegek kommunikáció a hálózatban Alhálózatok kommunikációs alhálózat Alk Sz H Ak F Hol? PDU? Bevezetés IP protokoll Internet hálózati rétege IP (Internet Protocol) Feladat: csomagok (datagramok) forrásgéptől

Részletesebben

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok Alapfogalmak Biztonság Biztonsági támadások Biztonsági célok Biztonsági szolgáltatások Védelmi módszerek Hálózati fenyegetettség Biztonságos kommunikáció Kriptográfia SSL/TSL IPSec Támadási folyamatok

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

1. A szakképesítéssel legjellemző bben betölthető munkakör, foglalkozás. A munkakör, foglalkozás

1. A szakképesítéssel legjellemző bben betölthető munkakör, foglalkozás. A munkakör, foglalkozás INFORMATIKAI HÁLÓZATI RENDSZERTELEPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 4641 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

13. gyakorlat Deák Kristóf

13. gyakorlat Deák Kristóf 13. gyakorlat Deák Kristóf Tűzfal Miért kell a tűzfal? Csomagszűrés - az IP vagy MAC-cím alapján akadályozza meg vagy engedélyezi a hozzáférést. Alkalmazás/Webhely szűrés - Az alkalmazás alapján akadályozza

Részletesebben

Az 54 481 02 0010 54 03 azonosító számú, Internetes alkalmazásfejlesztő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

Az 54 481 02 0010 54 03 azonosító számú, Internetes alkalmazásfejlesztő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak Az 54 481 02 0010 54 03 azonosító számú, Internetes alkalmazásfejlesztő Rendszer/alkalmazástervezés, -fejlesztés és -programozás 1147-06 Internetes alkalmazás-fejlesztés multimédiás ismeretek alkalmazása.

Részletesebben

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon - áttekintés és példák - Varga Pál pvarga@tmit.bme.hu Áttekintés Általános laborismeretek Junos OS bevezető Routing - alapok Tűzfalbeállítás alapok

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg A hálózati kártya (NIC-card) Ethernet ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

UTP vezeték. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1

UTP vezeték. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 UTP vezeték A kábeleket kategóriákba sorolják és CAT+szám típusú jelzéssel látják el. A 10Base-T és 100Base-TX kábelek átvitelkor csak az 1, 2 (küldésre) és a 3, 6 (fogadásra) érpárokat alkalmazzák. 1000Base-TX

Részletesebben

A tűzfal mögötti adatvédelem. Kalmár István ICT technológia szakértő 2014.05.14.

A tűzfal mögötti adatvédelem. Kalmár István ICT technológia szakértő 2014.05.14. A tűzfal mögötti adatvédelem Kalmár István ICT technológia szakértő 2014.05.14. Előszó a lánc erősségét a leggyengébb láncszem határozza meg! 2014.05.14. 2 Hálózati biztonsági kérdések Tűzfal Internet

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 4. Tartományvezérlő és a DNS 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

Forgalomirányítás, irányító protokollok (segédlet az internet technológiák 1 laborgyakorlathoz) Készítette: Kolluti Tamás RZI3QZ

Forgalomirányítás, irányító protokollok (segédlet az internet technológiák 1 laborgyakorlathoz) Készítette: Kolluti Tamás RZI3QZ Forgalomirányítás, irányító protokollok (segédlet az internet technológiák 1 laborgyakorlathoz) Készítette: Kolluti Tamás RZI3QZ A routerek elsődleges célja a hálózatok közti kapcsolt megteremtése, és

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 10. gyakorlat IP-címzés Somogyi Viktor, Jánki Zoltán Richárd S z e g e d i

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben