Alapítva: október TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 LVI. évfolyam, szám Világirodalmi folyóirat Alapítva: október szeptember október TARTALOM HOMMAGE À CZES AW MI OSZ CZES AW MI OSZ Orpheusz és Eurüdiké (Vörös István fordítása) CZES AW MI OSZ Az akarat legendája (Mihályi Zsuzsa fordítása) ANDRZEJ FRANASZEK Mi³osz élete részletek (Pálfalvi Lajos fordítása) CZES AW MI OSZ Mittelbergheim (Vörös István fordítása) Ne költsünk belôle mítoszt! Agnieszka Wolny-Hamka³o beszélgetése Andrzej Franaszekkel (Mihályi Zsuzsa fordítása) CZES AW MI OSZ A feladat (Vörös István fordítása) KONSTANTY JELEÑSKI Hegyek között, idôm puha fényei (Tempfli Péter fordítása) CZES AW MI OSZ Európa védelmében (Pálfalvi Lajos fordítása) Dosztojevszkij a szellem betegségeit vizsgálta Cezary Gawryœ és Józef Majewski beszélgetése Czes³aw Mi³oszsal (Pálfalvi Lajos fordítása) CZES AW MI OSZ Önmagam szemléletes leírása egy pohár whisky fölött, teszem azt, a minneapolisi reptéren (Vörös István fordítása)

2 CZES AW MI OSZ Ördögök (Pálfalvi Lajos fordítása) CZES AW MI OSZ Dosztojevszkij (Pálfalvi Lajos fordítása) MÛHELY MÓZES HUBA Pohárfelirat TÁJÉKOZÓDÁS MIKLÓSVÖLGYI ZSOLT Minden tér szûk nekem Beckett klausztrofób tereirôl TÚRI MÁRTON Az elhagyatottak tanúsága Magány és emlékezet Samuel Beckett Társaság címû mûvében MAGYAR MIKLÓS André Malraux és a regény PELLE JÁNOS A posztkommunisták és az új magyar jobboldal, avagy a XX. század elátkozott öröksége (Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt) LYNN FREED Ôrjárat: a dél-afrikai múlt mint elôzmény (Tárnoki Attila fordítása) S. KIRÁLY BÉLA Francia politikusok írói becsvággyal KÜLFÖLDI SZERZÔINK E számunk megjelenését a Lengyel Intézet támogatta. Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 CZESŁAW MIŁOSZ Orpheusz és Eurüdiké Hádész nagy kapuja elôtt a járdapadkán Orpheusz összehúzódik a heves szélverésben, Mely kabátját cibálja, ködgomolyokat sodor, A fák levelébe hempereg, ôrjöng. Az autók fényeit El-elnyeli a köd, ahogy mindenen átörvénylik. Az üvegezett ajtónál megtorpan, Orpheusz bizonytalan, Hogy lesz-e elég ereje az utolsó megpróbáltatáshoz. Felesége egyszer azt mondta: Te jó ember vagy. Nem nagyon hitt neki. Tudta, a lírai költôknek rendszerint hideg a szívük. Ez majdnemcsak kötelezô. A mûvészi tökély Ilyen fogyaték árán érhetô el. Csak a nô szerelme melegítette át, csinált belôle embert. Amikor vele volt, magáról is másképp gondolkodott. Most, amikor meghalt, nem okozhatott csalódást neki. Belökte az ajtót. Folyosók, liftek labirintusában haladt. A kékes fény nem fény volt, hanem földi félhomály. Elektromos kutyák rohantak el mellette nesztelen. Emeletet emelet után, százat, háromszázat utazott le, csak le. Át is fázott. Tudatában volt annak, hogy a Seholba került. A kihûlt évszázadok ezrei alatt, A szétoszlott nemzedékek sírdombja közt, Úgy tûnt e királyság lefelé végtelen. Árnyak tolongó arcai vették körül. Felismerte némelyiket. Érezte saját vére ritmusát. Szinte tapintotta tulajdon életét, s a bûneit. 663

4 És félt találkozni velük, akikkel rosszat tett. De ôk már emlékezetképtelenek voltak. Átláttak rajta a közöny szívéig. A lantot, a lantot szorította magához. Föld muzsikáját vitte benne a csendokádó Szakadék ellen, melynek pora a hangokra ülepszik. És eluralkodott rajta a zene. A rabságába került. A zene énekelte ôt, és ô kívülrôl hallgatta magát. A lantja rajta játszott. Végül leért e táj urának székhelyére. Perszephoné kiszáradt körte- s almafák között, Görcsöktôl fekete, csupasz ágak alatt hallgatta. A trónja gyászos ametisztbôl. És ô énekelt a reggeli fényrôl, a zöld folyókról. A rózsaujjú hajnal füstölgô vizérôl. A színekrôl: a cinóber, a kármin, Az égetett siena, az égszínkék volt dalában. Az úszás gyönyörûsége sziklák között. Lakomázás egy balkonon a halászfalu zsivajában. A bor, a só, az olíva, a mustárok, a mandula ízére tért. A fecske, a sólyom röptére, a pelikánraj méltóságteljes repülésére az öbölben. Egy nyaláb esôverte orgona illatáról dalolt. És, hogy saját szavait a halál ellen sorakoztatta fel, Soha, semmilyen eszközzel a semmit nem dicsérte. De nem tudom, kérdezett rá az istennô, tényleg szeretted ôt? Ugyan megmenteni egész idáig eljutottál. Ezért vissza is kaphatod. A feltétel csak az: Egymással tilos szóba állni. És a visszaúton Nem fordulhatsz hátra, meggyôzôdni, hogy ott jön-e. Hermész elôvezette Eurüdikét. Az arca más, nem ô, és szürke teljesen, 664

5 Leengedett szemhéj alatt szempillaárny. A lépte, mint egy bábué, vállán Hermész keze. Szerette volna Orpheusz kimondani a nô nevét, Kiszabadítani e mély álomból is. De vissza- Tartotta a saját adott szava. Elindultak. Elöl a férj, aztán, kicsit mögötte Hermész szandálkoppanása s a szûk, Halotti-pólya-szerû ruha alól apró lábak csosszanása. Az ösvény foszforeszkálva vitt fölfelé A sötétben, amely olyan volt, mint egy alagút fala. Megállt és hallgatózott. Csakhogy akkor Megálltak ôk is, és a visszhang elveszett. Ha ment, megint hallhatta a kétféle léptüket, Néha szorosan itt, de néha távolabb. És így hitére ráfutott a kétkedés, Körülfonta ôt, akár egy hideg kúszónövény. A sírni nem tudó, most sírt, hogy elvesztette A halottainkból való föltámadás reményét. Mert egy volt már csak ô a halandók között, A lantja hallgatott, az álma védtelen. Tudta, hogy hinni kell, de nem tudta, hogyan. Szinte belealudt a saját léptei zajába, Miket hiába számolt önfeledten. Nappalodott. A sziklák láthatóvá váltak A mélybôl nyíló kapu felfénylô szemétôl. Az történt meg, amit elôre is tudott. Amikor hátrafordult, Az ösvényen nem volt mögötte senki. A nap. Az ég. A felhôk erre-arra. Csak most csapott ki szájából a szó: Eurüdiké! Hogy tudnék élni nélküled, vigasztalóm! A fû illatában, méhzümmögés között Az álom ott érte utol a földre bukva arccal. (2002. augusztus szeptember) VÖRÖS ISTVÁN fordítása

6 CZESŁAW MIŁOSZ Az akarat legendája Amikor az emberi tudatban megszületik a sokaságszörny, a sokaságorganizmus legendája, ahol, mint a bálna gyomrában, élni kénytelenek a jelenkori Jónások, megjelenik egy olyan figura, akivel addig nem találkoztunk, de nagy karrier elôtt áll a történelemben. E figura kalandjai egyúttal a kapitalista demokrácia kalandjai is, amikor átlép az ellentétes, rossz oldalra; a megvalósulni készülô antitézisek egyike. Ô az erôs ember, aki az elszenvedett sérelmek miatt elfojtott haragot érez a társadalom iránt, és túlteng benne a hatalom- és a becsvágy, akiben megvan az akarat, hogy mindenáron elégtételt vegyen törvényes és törvénytelen eszközökkel. Áthatja valóját a sértett düh, ez az összetett érzelem, amelyben keveredik a gyûlölet, a harag, a vágy arra, ami számára elérhetetlen, és van benne egyes értékek iránt mesterségesen táplált megvetés is. Ezeket titokban nagyra tartja, de nem tudja megszerezni ôket. Ahhoz, hogy megszülessen ez az alak, olyan körülmények kellenek, amelyek segítenek kifejleszteni a sértett dühöt. Elôször is úgy kell mûködnie a társadalom gépezetének, hogy minden lépésénél leküzdhetetlen akadályokba ütközzön az ember, ha el akarja érni a vágyait, és minduntalan útját állják törekvéseinek. Ahol minden pénzkérdés, ahol a szerelemtôl kezdve a nemesi címig mindent meg lehet kapni pénzért, ott kitûnô táptalaj képzôdik ehhez. A rendszer természetébôl adódóan kevesek elôjoga a pénz birtoklása. A többiek mértékletességre, szegénységre vannak ítélve, amelyet személytelen erô kényszerít rájuk, és van egy pokoli ráadás: nézhetik a maroknyi kiválasztott gondtalan életét. Személytelen az erô, senki sem felelôs érte, ezért ha felébred a harag a mellôzöttekben, akkor nem is a vagyonosok ellen irányul, hanem inkább a kötelezô érvényû törvény és erkölcs a célpontja. 666

7 De ez még semmi. Ahhoz, hogy kifejlôdjön a sértett düh, az kell, hogy ugyanolyan jónak, ugyanolyan értékesnek érezze magát az ember, mint a gyûlöletes személy, akinek nem azért jutott gazdagság és pozíció, mert jobb, hanem a megmagyarázhatatlan véletlen folytán, vagy éppen ragadozó természetének köszönhetôen. A sértett düh alapja az, ha kihasználatlan erényeinket a világ gazdagjainak sokszor silányabb erényeivel hasonlítjuk össze. A szigorú kasztrendszerben, ahol áthághatatlanok a kasztokat elválasztó határok, ahol mint a középkorban veleszületett tulajdonság az adott kaszt vagy rend, ahol az ember egész életében a kasztján belül marad a sértett düh csak az egyazon rendhez tartozó emberek között fejlôdhet ki, például egy kereskedô esetében a többi kereskedôvel szemben. 1 Ahol viszont az egyenlôség elve uralkodik a legmagasabb hatalommal, a pénz hatalmával szemben ott a társadalom egészére irányul az elfojtott indulat, a törvényeket és a szokásokat veszi célba, ezeket pedig az egyén hajlamos fikciónak, ravasz elképzelésnek tekinteni, amelyet a személytelen sokaság vet be annak érdekében, hogy megfékezze az erôs ember lendületét és vágyait. A névtelen emberiség maffia lesz, amely a vesztemre tör. Ezért jöjjön a harc, játékszabályok nélkül, hiszen nem tartja be ôket a másik oldal sem, vessük be ugyanazokat a visszatetszô módszereket, a színlelt etikát, a hamis jámborságot, legyen porhintés a sokaságért hozott áldozat. És ebben rejlik a paradoxon: az a kor, amely már nem a kinyilatkoztatott vallásban, és nem is a természeti vallásban, hanem a társadalom szervezetében kezdi keresni a morál sarokkövét megteremti ezzel a lázadó típusát is, aki nyomot hagy a történelem lapjain, ha valamikor a kezébe kerül a modern technika fegyvere. Ha ez a lázadó ráébredt arra, hogy mind a vallás, mind az erkölcs csupán emberi agyszülemény, a föld pedig a gonosz földje, feljogosítva érzi magát arra, hogy hadat üzenjen a gyáva és aljas tömegnek, amely maga teremti isteneit, fétiseit, ezekben a fétisekben hisz, és ezt írja elô másoknak is. Nem ugyanolyan, mint egy közönséges bûnözô: a bûnözô nyíltan harcba száll, nem állít föl elméleteket, amelyek igazolhatják a tetteit, nem vonja kétségbe a harc puszta tényével az általánosan tisztelt értékeket, ezek mintha a cselekedetei szféráján kívül léteznének. A sértettséggel teli individualistát sosem szabadítja föl a 1 A sértett dührôl folytatott elmélkedésrôl lásd M. Scheler könyvét: L homme du ressentiment. Gallimard, Párizs,

8 cselekedet, kimeríthetetlen a lelke mélye, mégis olyan fontos számára a társadalmi kötöttség, hogy mindvégig megmarad az ámítás párájában, és úgy érzi, félmegoldásokat alkalmaz. Sôt meg is fordulhat benne az értékrend azon munkálkodik állandóan, hogy feltárja, milyen rugók mozgatnak minden nemes tettet és erényt meggyôzôdése szerint, ezeket a létharc eszközének jelentésére vezeti vissza, és megfosztja önálló értelmüktôl. Ebbôl következik, hogy mérhetetlenül éleslátónak és erôsnek tartja magát: csak ô látja a dolgokat a maguk teljességében, csak ô nem ámítja magát, míg mindenki más az ostoba, merôben konvencionális parancsok és tiltások nyakörvét hordja. Minél sorsszerûbbnek mutatkozik elôtte saját elaljasulása, amiért senki sem hibás, gondolataival és tetteivel öntudatlanul annál inkább hajlik arra, hogy a sorsszerûséget az összeesküvést, a véletlent ellenséges erôk mûködéseként tüntesse föl. Ha az a romantikus elképzelés, hogy a szellem vágyai korlátlanok, eszközei pedig korlátozottak, természetébôl adódóan biztosan többé-kevésbé pesszimista, és egyenes út vezet az abszolút pesszimizmushoz, 2 akkor az is ugyanilyen helyénvaló, ha megfordítjuk, és kijelentjük, hogy az a pesszimizmus, amely saját gyarlóságunk és gyengeségünk érzésébôl fakad, korlátlan vágyakat szül. Ha az enyém lenne ez vagy amaz, akkor megmutatnám, mennyit érek sokszor érvelnek így azok, akiknek nincs alkalmuk rá, hogy a gyakorlatban tegyék próbára a képességeiket. Stendhal a Vörös és fekete címû regényében formálta meg azt az alakot, akirôl szó van. Minden bizonnyal ez az egyik legkövetkezetesebben individualista regény. Egy hôs áll a középpontban, a társadalommal vívott harca, vagy inkább ami lényeges a sértett düh szempontjából a társadalomról alkotott képpel vívott harca tölti ki az egész cselekményt, azzal a képpel küzd, amely sértettséggel teli lelkében tükrözôdik. Julien Sorel parasztfiú. Egy nyugalmazott sebész ôrnagy könyveinek köszönhetôen szerzett némi mûveltséget. A könyvtár könyvei és a plébánosnál vett órák voltak e gyors felfogású, zseniálisan tehetséges elme tudásának egyedüli forrásai. Ez az elsô gubanc, ebbôl képzôdik a sok bonyodalom. A származás feltétele teljesült. Ma már tudjuk, hogy a feltörekvô gyûlölködôk megteremtéséhez a polgárság és a parasztság vagy a polgárság és a proletariátus köztes 2 M. Zdziechowski: Pesymizm, romantyzm a podstawy chrzeœcijañstwa [1. kötet, Krakkó, 1915]. 668

9 vidéke általánosságban minden társadalmi osztály határterülete a legmegfelelôbb terep. Aki már szakított eredeti osztálya életmódjával, de még nem vette át a másik, magasabb osztály szokásait a kapitalista rendszerben, az nyugtalan, képlékeny elem, és aligha veti alá magát ilyen vagy olyan etika szigorának. Julien Sorelben túlteng az ambíció, az ambíció tölti ki minden más érzés helyét csak olyan érzelmei vannak, amelyek a kielégített vagy gyakrabban a sértett becsvágyból fakadnak. Keresi, hogyan törhet ki a vidéki kisvárosból a nagyvilágba, a hivatali pozíció, a megbecsülés, a tekintély, a hatalom magaslatairól ábrándozik. Két út mutatkozik a leggyorsabb módnak a hozzá hasonló, törekvô nincstelenek elôtt: a hadsereg és a papi reverenda. A katonai pálya bezárult, a Bourbon-restauráció korszakában vagyunk, elmúltak azok az idôk, amikor Napóleon nevének bûvöletében a Sorel-félék tízezrei mentek a harcmezôkre Európa-szerte. A császár megadta nekik azt, amit a társadalom nem akart: hírnevet, hôsi babért, karriert, pénzt. Cserébe csak egy semmiséget kívánt: a vérüket. Ezért imádja Julien határtalanul Napóleont, olyan rajongással, amelyet csak egy plebejus érezhet egy másik plebejus iránt, aki célba ért, ezzel élô, követendô példa lett a társadalom tettekrôl ábrándozó kitaszítottjai elôtt. Julien szemében Napóleon testesíti meg az erôs ember mítoszát, aki gyôzelmet aratott a sokaságszörny fölött. Julien minden súlyos döntése elôtt kivonul a szülôvárosa környékén lévô erdôkbe és hegyekbe. Ahol a hatalmas völgyet, a tiszta teret látja maga elôtt, ahol héják köröznek, ott mereng el a sorsa fölött. Julien szeme gépiesen követte a ragadozót, nyugodt, hatalmas mozdulatai lenyûgözték; irigyelte ezt az erôt, irigyelte ezt a magányosságot. Ilyen volt Napóleon sorsa; az övé is ilyen lesz? 3 Az emberekkel folytatott minden párbeszéd újabb és újabb csata Julien számára, és nem kevesebb energiáját emésztik föl az apró lépések, amelyek utat nyitnak a karrier felé, mint a vezérének, aki államok és népek leigázását tervelte ki. A papi rend (ne felejtsük el, hogy abban a korban játszódik a történet, amikor a klérus uralkodik Franciaországban, a Bourbonok alatt a klérus mindenható, papok kormányozzák az országot, és minden plébános, püspök kinevezése egyúttal politikai aktus is) egy parasztfiúnak ezt jól látja Julien lépcsôfok, amelyen feljebb kapaszkodhat, 3 A Vörös és feketébôl idézett mondatokat Illés Endre fordította. 669

10 míg el nem éri a héja erejét. Haditervet készít. A legkisebbnél kell kezdeni. Jámborságot és alázatot színlel, így férkôzik az öreg plébános bizalmába. Megtanulja az egész Újtestamentumot latinul, elhiteti, hogy hivatástudat él benne. Nehezebb próbatételek következnek; eldönti, hogy az álszentség maszkját ölti magára, és a legkisebb szóval vagy gesztussal sem árulja el magát senki elôtt. Olyan magányos, amilyen magányos csak lehet az ember, aki egy pillanatra sem felejtheti el, hogy titkot hordoz. Úgy telnek a napjai, mint egy katonának, akit a legszigorúbb fegyelem kötelez, de ezt a fegyelmet ô erôltette magára. Esténként lelkiismeret-vizsgálatot tart. Nem követtem el semmilyen óvatlanságot? Megfelelôen uralkodtam az érzelmeimen? Nem árulta el a valódi érzéseimet az arckifejezésem? Ekkor és ekkor kell mintegy mellékesen megjelenni a templomban, és úgy tenni, mintha elmerült volna az imádkozásban. Ebben és ebben a pillanatban lehunyni a szemét vagy kipréselni egy könnycseppet. Nincs megállás, nincs lazítás. Sorel az akarat titánja. Jaj annak, aki kiemelkedik. Szívünkbe rejteni a gyûlöletet, azt a hitet, hogy mások, magasabb rendûek vagyunk és úgy viselkedni, mint mindenki, de tudatosan, hazudni a legapróbb részletekig ez az ô parancsolata. Rettenetes harc dúl a szívében: küzd a gyengeséggel, annak minden megjelenési formájával. Gyengeség a szerelem, a ragaszkodás, a bizalom, a hit. Gyengeség a gyönyör, az öröm, a mulatság, a vidámság. Julien az akarat aszkétája, szigorú etika: az önmagával szemben vállalt kötelesség etikájának híve. Végül az akarat eléri azt a célt, amelyet szolgált, és maga az akarat lesz a cél, az akarat gyakorlása a legfelsôbb parancs. Julien a polgármester, de Renal úr gyerekeinek nevelôje lesz. A gyerekek anyja, a szép de Renalné beleszeret Julienbe. Julien a politikájához alkalmazkodva megtartja a báj, a vallásosság, a komolyság látszatát miközben gyûlöli az asszonyt, mert gazdag, szép, mert csapda lehet, amelyet az élet állított az állhatatosságának, mert beleszerethetne de Renalnéba, benne kereshetne támaszt. Tapasztalatlan, még sosem volt dolga nôvel. De épp azért, mert félelmet és gyûlöletet érez úgy dönt, hogy megszerzi, így mutathatja meg önmaga elôtt is, hogy kiállja a legkeményebb próbát is. De Renalné elcsábítása csak próbatétel Julien számára, az elsô nagy tett, amelyet végre kell hajtania, hogy meggyôzôdjön arról, alkalmas-e további hôsi tettekre. Egy nyári éjszakán, a hársfák alatt, amikor a körülötte ülô nôk ábrándokba merülnek a padon, Julien hideg és józan 670

11 marad csak a félelem tombol benne olyan viharral, amelyet nem ismernek a gyengék, akik érzelmi hullámaikat, szeszélyeiket követik, és könnyen lemondanak az elhatározásaikról, ha azok növelhetik a kínjaikat. A belsô küzdelem miatt remegni kezd a hangja, de Renalné ezt az érzelmi felindulás jelének véli. Julien nem tudja elszánni magát. Végül saját gyávaságát gyûlölve azt mondja magában: pontosan abban a pillanatban, amikor tízet üt az óra, végrehajtom, amit elhatároztam, vagy fölmegyek a szobámba, és fôbe lövöm magam. És végrehajtja a tettet: megérini az asszony kezét, megsimogatja, a kéz nem húzódik el. Megtörtént. Amikor belopózik de Renalné szobájába, nincsenek erkölcsi fenntartásai, és nem érez vágyat sem. Fél, hogy kompromittálódik, de a félelemnél erôsebb a parancs: elôre, lesz, ami lesz, meg kell mutatnom magamnak, hogy nem vagyok gyáva. Miután a szerelmes asszony szobájában töltötte az éjszakát, azért érez örömöt, mert teljesítette a maga elôtt vállalt kötelességét. Ilyen az erôs ember viselkedési sémája: bebizonyítja magának, hogy szabad ember, lehetôségei határtalanok. Okok láncolata határozza meg az emberi cselekedeteket. Fölöttem lebeg a társadalmi gépezet súlyos sorsszerûsége, én viszont én szabad vagyok, és szabad azt tennem, amire csak rászánom magam, legyôzve kicsinységemet, félelmemet, érzéseimet. Dosztojevszkij regényében, a Bûn és bûnhôdésben Raszkolnyikov gondolkodik hasonlóan, és hasonlóan vívódik, mielôtt megöli az öreg uzsorásasszonyt. Kirilov azért követ el öngyilkosságot az Ördögökben, hogy bebizonyítsa, csak ô maga tudja elvenni vagy megôrizni az életét, ez nem függ sem az emberektôl, sem Istentôl. Amikor továbbhalad az a folyamat, melynek során a tettek motivációja elszakad a társadalom talajától vagyis amikor önállóan létezô érték lesz az, ami a hatalom megszerzésére felkészítô gyakorlat lett volna, akkor jutunk el Gide regénye, A Vatikán titka hôséhez, Lafcadióhoz. Lafcadio kilök egy ismeretlen öregembert a robogó vonatból ezzel nincs semmilyen célja, nem származik semmiféle haszna ebbôl a bûnbôl. Azért hajtja végre, hogy meggyôzôdjön róla, lehetséges-e az act gratuit, az olyan cselekedet, amely független minden tényezôtôl, ez az ember abszolút szabadságának legmagasabb rendû megerôsítése. Úgy csapódik be egy ilyen cselekedet az egymással összefüggô jelenségek rendszerébe, mint derült égbôl a villámcsapás, nem a fennálló rendbôl következik. Minden ilyen esetben az akarat 671

12 imádatáról van szó, és minden esetben a szükségszerûség rögeszméje bújik meg a mélyben. A társadalomszörny belsejében élve szüntelenül érzem a helyem szükségszerûségét, egyfolytában más emberekhez tartozom, egymáshoz súrlódunk, úgy csiszolódom, mint egy kô a patakban. A szükségszerûség ellen tör ki az elfojtott düh lázadása, ez legalább a szabadság illúzióját keresi. Nem a harc puszta ténye lényeges az ilyen alakok számára, hanem az a harc, amely a hasznosságával jellemezhetô értelmét veszti menet közben. Tulajdon képzeletének démonaival vívott harc lesz belôle, saját jellemében lát olyan elemeket a küzdô, amelyeket el kell fojtania, mert ezek a társadalomszörny cinkosai, az elôôrs, amelyet a közösségi érzékelési mód küldött, hogy belülrôl mardossa az erôlködôt. Veszélyes narkotikumnak látja az emberi érzéseket, az irgalmat, az együttérzést, a jóságot. Stendhal és az olvasó minden rokonszenve a fôhôsé. Hiszen magasabb rendû, összetettebb, tökéletesebb típust képvisel. Nincs olyan emberi tapasztalat, amely idegen lenne tôle. Képes hevesen és ôszintén szeretni, sírni az irgalomtól és sírni a bûnözô iránti gyûlölettôl, ha egy rab énekét hallja. Tud imádkozni, megbánja a bûneit, pedig a vallás számára nem más, mint bölcseleti formulák gyûjteménye, a sok-sok ember alkotta hazugság közé tartozik. De egyezzünk meg, ez csupa olyan állapot, amelynek nem nagyobb a jelentôsége, mint a fiziológiai állapotoknak. Ô uralja ôket, az állapotok váltakoznak, ô változatlan marad. Alany, amely különbözô tulajdonságokat vesz fel sorban, de ô maga független tôlük, változatlan marad. Nem keríti hatalmába semmilyen hit, semmilyen gondolat abban a tudatban él, hogy mind a vallások, mind a gondolatok átáramlanak rajta, úgy figyeli ôket, ahogy a pulzusunkat, a szívverésünket hallgatjuk. Kívül áll jón és rosszon, igazságon és hazugságon. Egyvalami lehet méltó és fontos: ha világosan látjuk magunkat és másokat, nem táplálunk illúziókat. De itt is a természet, testünk felépítése, pillanatnyi reflexeink uralkodnak fölöttünk. Amikor a halálra ítélt Julien keserûen szónokol börtöncellájában, és azt hajtogatja, hogy nincs más természeti törvény, mint az oroszlán ereje vagy az éhezô, fázó lény szükséglete, nincs semmi a szükségleten kívül Stendhal nem mulasztja el ironikusan megjegyezni: Ez a gondolatsor helyes lehetett, de a halál vágya fakadt ki belôle. Vagyis nem olyan egyenes, mint gondolnánk. Nem azt jelenti az értékrend felborulása, hogy az addig jónak tekintett dolgokat rossznak 672

13 nevezzük, a rosszakat pedig jónak. Itt maga az életerô áll szemben minden erkölcsi értékkel, amelyek másodlagosak, kevésbé fontosak lesznek. Élni, egyre erôsebbnek lenni ez a jelmondat kerül a megsemmisített tízparancsolatok helyére. Élni, egyre erôsebbnek lenni vagyis magunkba fogadni a földi lét egész nagyszerûségét és minden megaláztatását, mindennek ellenére megôrizni magunkat és alkotni. Hiszen Stendhal filozófiája nem komor és reménytelen filozófia, mint egyesek feltételezhetnék. Ellenkezôleg, a szenvedélyért lelkesedik, abban a hiszemben, hogy az ember boldog lehet, és boldognak kell lennie, ha kielégíti a szenvedélyeit. A pármai kolostor szerzôje a közösségre hárít minden bûnt, amely megbéklyózza az egyént. Maga az ember olyan ártatlan, amilyen ártatlan az állat. Cselekedeteit a boldogságkeresés irányítja, a boldogságnak pedig annyiféle fajtája van, ahány pszichofizikai szervezôdés létezik. Megengedni az embereknek, hogy kivívják a saját boldogságukat ez nem más, mint olyan körülmények közé vezetni ôket, ahol a bûnt és a jóságot is büntetlenül megengedhetik maguknak; manapság viszont mondhatná Stendhal egyik is, másik is veszélyes luxus, a nemzeteket pedig álszent félbûnök és félerények irányítják. Ezért rajong Stendhal a gomolygó, viharos, tobzódó korszakokért amikor nem kötötte semmilyen kötelék, semmilyen fék a nagyszerû, dionüszoszi egyéniséget. Rajongott a reneszánsz Itáliáért, a XVI. századi Franciaországért, Napóleonért. Nietzsche, aki bálványozta Stendhalt, halott barátjának nevezte, hasonlóképpen a múltban kereste saját romlott korának ellensúlyát. Abból, hogy Cesare Borgiát magasabb rendû hôstípusnak tartotta, mint Parsifalt 4 világosan kiderül, milyen irányba mutattak történelmi fantáziaképei. Itt jutottunk el egy érdekes ponthoz, amely az erôs emberre jellemzô: elítéli a jelenkori civilizációt a régi civilizációk nevében, amelyek állítólag több boldogságot adtak az embereknek, és állítólag az emberi természethez közelebb álló elveken nyugodtak. Ezt vallja a német gondolkodók körében általános katasztrofizmus is, amely az as háború után terjedt el, a vissza a középkorba jelszó pedig mindenekelôtt az olyan emberek tiltakozásaként hangzik, akik tagadják a fejlôdô civilizáció lehetôségeit. Bár a vissza a középkorba sokszor egész más nyelvet jelent, mint amilyet az erôs ember használ, és inkább pont az olyan értékek ápolására irányul, amelyekre 4 Ch. Andler: Les précurseurs de Nietzsche. Párizs,

14 Stendhal és Nietzsche is célzott a háttér mégis hasonló marad. Akár a középkori rend képét nézzük Bergyajevnél, akár a VI. Sándor pápa korabeli bûnös, romlott Róma ábrázolását Stendhalnál, akár Nietzsche dionüszoszi Görögországát mindenhol ugyanazt a törekvést látjuk, hogy tisztán legendának tekintsék a történelmet, megteremtsék a szellem elveszített hazájának legendáját, összeírják maguknak a tiszteletre méltó leszármazást, legalább részben azzal a céllal, hogy ellensúlyozza az ostoba és alávaló tömegek közt leélt életet. Ezzel gyôzködik magukat arról, hogy követeléseink nem alaptalanok, mert egyszer már, valamikor kielégítették ôket, hiszen ezekre támaszkodva sikerült építkezni. Stendhal megjósolta, hogy a halála után fél évszázaddal fogják megérteni, mintha tudta volna, hogy alakjai lelépnek a regények lapjairól, és az élôk között indulnak vándorútra. Tudta, hogy nemcsak a saját koráról ad képet, hanem ô az elsô, aki másképp tekint az emberre nem ámította magát úgy, mint Balzac, aki külön beillesztett részekben dicsérte a jót. Ez a kutatói, kvázitudományos, kvázipártatlan szemlélet Stendhal halála után fél évszázaddal terjedt el általánosan, ma már széles körben alkalmazzuk, tekintet nélkül arra, hogy csak egy a sok lehetséges módszer közül. Stendhal kivételes nézôpontja és Nietzschére tett hatása épp azért volt döntô, mert torzította a pártatlanságot, eltúlozta az egyén és a sokaság között fellépô konfliktust. Azzal, hogy mindenféle zseniális képességgel ruházta föl a hôseit, szépnek, vonzónak, érzékenynek ábrázolta ôket és ezzel együtt alsóbbrendûnek mutatta a környezetüket, olyan eljárást alkalmazott, amelyen túlságosan jól érezhetô a harag és a sértett düh. Egy másodvonalbeli francia kritikus didaktikai-morális szempontból értékelte Balzacot, Stendhalt, Flaubert-t, és arra a következtetésre jutott, hogy rossz tanítók. Ez lapos és naiv vélemény, mert azt kívánni, hogy a belsô felindulások okozta földrengésekbôl létrejövô irodalom engesztelô, építô jellegû legyen olyan, mintha azt várná el, hogy a forró üstbôl a nagy nyomású gôz sziszegése helyett angyali zeneszó törjön elô. A középszerû, szürke ítészek véleménye viszont akiket annyira megvetett a kiváló író gyakran elevenére tapint a maga bántó tömörségével. Stendhal mondja a kritikus a saját énjét helyezte a világ középpontjába. Megalomániája a gyûlöletben öltött testet, mert az emberek természetesen nem nôttek föl ahhoz, hogy az írót a maga 674

15 mércéjével mérjék. Magasabb rendû lény volt a saját szemében, aki épp ezzel a magasabbrendûséggel botránkoztatta meg és háborította föl a környezetét. És mindezt gyûlölködéssel, megvetéssel tetézte. Tegyük hozzá, hogy valóban magasabb rendû ember volt. Rendkívül éleslátóan ítélt, sosem hódolt be az irodalmi divatoknak, viszolygott kortársai, a romantikusok sarlatánságától, hûvös, analitikus elme volt ezek semmiképp sem jó tulajdonságok olyasvalaki számára, aki tudja, hogy mindemellett hatalmas tehetség is. Stendhal nemzeti normaszegésének ügye lélekben milánóinak tartotta magát, nem franciának a bizonyíték arra, milyen energiát fektetett abba, hogy kivonja magát a közvélemény hatóköre alól, milyen gondosan választotta ki a maga kitüntetett helyét: a kívülállást. Idegen a hazájában, emellett idegen a választott hazájában is ez azt jelenti, hogy bármely pillanatban elmondhatja, hogy az itteni közvélemény ítélete nem vonatkozik rá, formális kibúvó segítségével vágja ki magát, nem mondja bírái szemébe, hogy túlságosan kisszerûnek és ostobának találja ôket. De térjünk vissza Julien Sorel furcsa és elragadó személyéhez. Julien elesik a társadalommal vívott harcban, mert nem tudja végigjátszani a hûvös és számító játékos szerepét. Olyan a természete, amelyhez a széles gesztusok illenek, féktelen szenvedély uralja. Ha Balzacnál a hideg számító Rastignac és a hideg számító Vautrin eljut a legmagasabb pozíciókba, ez annak köszönhetô, hogy Balzac nem áll teljes mértékben a hôsei mellett, míg Julien Sorel Stendhal alteregója, és olyan erények birtokosa, amelyek döntô fotosságúak voltak a szerzô sikertelen életében. Ezeknek a tulajdonságoknak nincs helyük a törpék szenteskedô gyülekezetében. Az eleve kudarcra ítélt küzdelem miatt tragikus mû a Vörös és fekete. A regény elején szerepel az a jelenet, ahol Julien a templomban térdelve észreveszi egy újságlap darabját a földön. Ez olvasható rajta: Részletek Louis Jenrel kivégzésérôl és utolsó pillanatairól. Kivégeztetett Besançonban... A hátoldalán egy cím elsô szavai: Az elsô lépés. Ki tehette ide? tûnôdött Julien. A szerencsétlen! sóhajtott azután. Neve úgy végzôdik, mint az enyém... És összegyûrte a papírt. Amikor a templomból kifelé indult, azt hitte, vért lát a szenteltvíztartó alatt, de csak kiloccsantott víz volt; az ablakot eltakaró piros szövet festette vérszínûvé. Julien szégyellte magát, hogy megijedt.»gyáva volnék? kérdezte önmagától. Fegyverbe!«Nem használt ez a titokzatos figyelmeztetés, amelyet a sorstól kapott. Julien 675

16 minden cselekedetében szabad volt, mindig a saját vágyai után ment, azért, hogy bezáruljon a kör, hogy éppen egy templomban kövesse el a bûnt, és az újságok olyan közleményekben emlékezzenek meg róla, amelyet az ismeretlen kéztôl eldobott papírdarabkán olvasott. Az embereket ugyanis egyfajta sorsszerûség irányítja. Minél szabadabb az ember, annál inkább hû magához, és minduntalan újrakezdi ugyanazt az életet. 5 A görög Ananké, a Gondviselés, a véletlen, a szerencse? Egy mindig vészterhes erô tönkreteszi az emberi erôfeszítést, méghozzá éppen akkor, amikor már úgy tûnt, hogy közel a végsô gyôzelem. Hasonló dolgot fogalmaz meg Balzac Vautrin szájába adva: amikor a játékos a legszebb kártyákat tartja a kezében, a kvintet, a tizennégyest, s övé az elsô ütés joga: fölborul a gyertya, a kártyák elégnek, vagy pedig a játékost megüti a guta! 6 Tiéd a választás szabadsága mintha ezt mondaná vigyorogva a sors, de jegyezd meg, hogy akármelyik utat választod, mindig velem kerülsz szembe. Tehát a szabadság bája talán nem a végkifejletben rejlik. Maga a küzdés öröme, a szárnyak kifeszítése, a végtelen kékség megfelelô jutalom az erôseknek. A szabadság a boldogság egy formája. A mámor, amelyet Nietzsche dicsôített, a puszta harc, az élet adta mámor, amelyhez hozzátartozik a kudarc is. Tagadhatatlan, hogy Nietzschének szerepe volt a totalitarizmus európai kialakulásában. Mégis oktalanság lenne szellemi elôfutárait keresni, kölcs önhatásokat kimutatni, és Balzacot, Stendhalt vagy Carlyle-t idézve levonni a következtetéseket abból, hogyan szállt egyik nemzedékrôl a másikra az örökség. Az emberfölötti ember akkor született, amikor a lyoni takácsmûhelyekben zakatolni kezdtek a gépek, amikor füstölni kezdett Manchester, a párizsi tôzsdén jegyzett értékpapírok száma pedig néhány év alatt hétrôl kétszázra ugrott. Az irodalom barométerében, amelyen híres neveket jeleztek a beosztás vonalai, hirtelen megremegett és följebb kúszott a higanyszál. Végigkövethetjük, milyen alakokban jelent meg egymás után az erôs ember, megmérhetnénk a szavak mércéjével, amelyeket az írói képzelet mondatott ki a megteremtett lényekkel. Összekuszálódik, megkettôzôdik a sorsa, új típusok, új változatok születnek. Milyen partok felé tart? Mikor veti le válláról a gyûlölet terhét, és ül le mosolyogva az emberek közé, egyenlô félként, aki már nem borong az egyenlôség megteremtése 5 Lásd Alain [Émile Auguste Chartier]: Stendhal. Éditions Rieder. Párizs, Lányi Viktor fordítása. 676

17 miatt? Sokáig kell még bolyongania, azt pedig nem tudjuk, hogyan végzôdnek a kalandjai. A Pereat veritas, fiat vita vesszen az igazság, legyen élet jelszóval Nietzsche olyan varázsigét mondott, amely megmagyarázza az utóbbi évszázad szinte teljes szellemi erjedését. Az olyan mondatok közé tartozik ez a varázsige, amelyek reflektorként világítnak a szellemi fordulatok labirintusában. Elérkezett az a korszak, amikor eszköz lett az igazság, amelynek rabszolgaként kellett szolgálnia a legmagasabb istenséget, mert az lett a tett, amikor hozzábilincselték az igazságot a tett nehéz páncéltömegéhez. Akkor igazságnak neveztek mindent, ami hasznos, ami ostorral ösztökéli az embert, harcra buzdít, egyesíti és megsokszorozza az erôt. Természetesen nem érdeme és nem is bûne a vidám tudomány naiv váteszének, hogy eljött ez a korszak, és akadtak országok, amelyek a maguk módján akarták megoldani a Nietzsche mondatában rejlô dilemmát. Ô lázadó volt, de agyonnyomta korának gonoszsága. Hadakozott a kereszténység ellen, azt állította, hogy a keresztény vallás a haragból származik, és a rabszolgák vallása. A keresztény erényekrôl úgy tartotta, olyan tulajdonságok miatt soroljuk ôket az érdemekhez, amelyeket kényszerûségbôl mondhatott magáénak a rab és megalázott zsidó nép. Az alázat, az átélt sérelmek megbocsátása, a felebaráti szeretet, a rossz jóval viszonzása csupa olyan tulajdonság, amelyet földöntúli ragyogásban vettek föl a keresztények. A gyöngéknek, a törékenyeknek, akiknek középszerû az eszük és a szívük, megvolt az a reményük, hogy haláluk után égi jutalmat kapnak lassúságukért, ügyefogyottságukért és a harcban való elbukásukért. Semmi sem leplezi le olyan jól a harcost, mint az, ha megfelelô ellenséget teremt saját használatra. Ezzel írta tele élete történetének legfontosabb fejezetét Don Quijote, aki óriásoknak nézte a szélmalmokat. Nietzsche a kereszténységet ostorozta, mert úgy gondolta, hogy a kereszténység a felelôs a dolgok állásáért, ahol a névtelen tömeg lemond az örömrôl és az erôrôl, és az erôs, értékes egyénnek is azt parancsolja, hogy mondjon le ezekrôl. Nem vette észre, hogy már a tömeg is ugyanolyan meggyötört és gyûlölködô emberfölötti emberekbôl áll, mint ô, és a kereszténység úgy húzódott vissza, mint az apály a tengeren, amely a homokban hagyja a pánikszerûen kapálózó tarisznya- 677

18 rákokat? Egyszer sem támadt föl benne a gyanú, hogy maga is a düh áldozata lett? Talán csak nem akart tudomást venni róla. Pereat veritas, fiat vita. Attól függ a mondat teljes értelme, milyen jelentést adunk a vita szónak. A szarkasztikus Stendhalnál az élet szó a boldogság szóval egyenlô. Nitzschénél a hirtelen, vak erô képében jelenik meg. A hívôknél egyszer a szkepszishez és a hedonizmushoz közelít, másszor forró hittel ég, gyûlöletben tör ki. Nietzschének nincs szkeptikus vonása ezt André Gide vette észre. Nietzschét csak az olyan elmék értik meg, akikben éppen a szkepszis kelti a legnagyobb ellenszenvet, vagy akikben a hit minden hevességével ég a szkepszis, és mint egy új alakot öltô hit, gyûlöletté változtatja a szeretetet. Lehet, hogy az élet tisztelôinek ez a fajtája bizonyult a legveszedelmesebbnek a Nyugat szemében. Ôk azok, akiknél alkotó energiával és romboló dühvel párosul az igazság megvetése, a világgal szembefordulva ôk állnak bosszút Julien Sorelért. MIHÁLYI ZSUZSA fordítása

19 ANDRZEJ FRANASZEK Mi³osz élete (Részletek) A MÉLYPONT Ki kell használnom az idôt, mert másodszor már úgysem engednek be az amerikaiak. Czes³aw Mi³osz levele Tadeusz Brezának (1948) Legyenek békések a Te hajnalaid, és ne rémítsen az odalent dühöngô ôrült ordítása. Ne zavarja a Te estédet ajtócsapkodásával a dühöngô. Azt szeretném kívánni, hogy ne csak az irántam érzett undort ôrizd meg. Mondd ki, hogy egy kicsit mégiscsak szeretett minket, bármilyen lehetetlenül is viselkedett. (...) Elektromos Júnóm, ez a kérésem, ebben pedig benne van minden, amit éreztem és gondoltam ez alatt az egy év alatt mert hát éreztem és gondoltam is valamit a szarkazmus, a dühroham és az egoizmus védôburka mögött. Mert éreztem, és gondoltam is mindannyiótokra, azt láttam, hogy becsülettel és a legnagyobb jóakarattal viselitek azt, amit Isten rendelt nektek. Czes³aw Mi³osz levele Zofia Hertznek (1952) Kedves Zygmunt, csak most értettem meg, mennyire szerettelek. Czes³aw Mi³osz távirata Zygmunt Hertz halála után (1979) Az ördög a hazugság Fejedelme, és Mi³osz párizsi döntésében azt kell látnunk, hogy végleg felbontja az ördöggel kötött szerzôdést, az igazságot választja egyébként maga a költô mondja késôbb: [az volt a döntô, hogy] találnom kellett egy helyet a földön, ahol az arcomat viselhetem, nem kell maszk. A Kultura háza lett ez a hely, ahol Mi³osz felfogta, mennyi démon költözött belé. Érdekes, milyen bámulatosan átlátta a helyzetét Andrzej Bobkowski, aki olyan távol állt minden ideológiai csípéstôl : átállni erre az oldalra egy olyasfajta embernek, mint Mi³osz, nagyon közel lehet a megtéréshez, (...) még maga sem tudja el- 679

20 hinni, hogy már nem hisz. Mi³osz kezdettôl fogva a baloldali ösvényen járt, az egész szellemi alkata mindmáig marxista volt. Ez pedig ma már vallás ugyanolyan, mint mindegyik más. (...) Szörnyû pillanat az ember életében, amikor elveszti a hitét. A rabul ejtett értelem szerzôjérôl írt életrajzokban eddig valójában figyelmen kívül hagyták azt a két hetet 1951 januárjában, amelyet akkor töltött el, amikor már elutazott Varsóból, de még nem érkezett meg Maisons-Laffitte-ba. Pedig akkor már nyilvánvalóan konspirációt folytatott (alighanem Miciñska játszotta az összekötô szerepét), tartotta a kapcsolatot Giedroyctyal, Czapskival és a barátjukkal, James Burnham amerikai politológussal, aki egyben a CIA tanácsadója is volt. Burnhamnek kellett volna garantálnia, hogy a költô gyorsan kijut az Egyesült Államokba, és amikor a taxiban ült Mi³osz, amellyel elhagyta a rue Dumont d Urville-t, aligha számított arra, hogy csak harminc hónap múlva látja viszont a családját. Két bôrönddel érkezett az avenue Corneille 1.-be, a Kultura szerkesztôségébe, volt nála százötvenezer régi frank és pár karton cigaretta, de ijesztô tempóban apadt a készlet. És diplomatastátusa is volt, a nagykövetség pedig megvádolhatta volna azzal az avenue Corneille lakóit, hogy megszöktették az emberüket. Ezért Giedroyc és Czapski is kapcsolatba lép a francia Belügyminisztériummal, engedélyt kapnak arra, hogy Mi³osz Maisons-Laffitte-ban maradhasson, a helyi parancsnokság diszkrét védelmére is számíthattak. Hamarosan megjelenik a Kultura székházában a BM két hivatalnoka, és kihallgatják Mi³oszt. A költô kérésére Jerzy Giedroyc is jelen van. Attól tartott, megpróbálnak kiszedni belôle valamiféle szenzációs leleplezéseket, információkat, amire egyébként nem került sor emlékszik vissza a szerkesztô. Csak az általánosságok szintjén beszélgettek arról, hogy milyen a helyzet a Lengyel Népköztársaságban, milyen tevékenységet folytat a nagykövetség, de nem volt rendôri nyomásgyakorlás. Mi³osz nyilván e találkozón kért hivatalosan politikai menedékjogot Franciaországban. Azokban az években az a lehetôség sem volt képtelenség, hogy esetleg elrabolják, ezért rejtegették az írót. Ha figyelmen kívül hagyjuk a Jankával váltott leveleit, csak a házigazdákkal tart kapcsolatot: Giedroyctyal, Czapskival és a nôvérével, Maria Czapskával, a Hertz házaspárral, Zofiával és Zygmunttal. Ôk alkották a Kultura konfliktusoktól korántsem mentes családját, a falansztert, a szinte szerzetesi 680

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

Az ember és a természet kapcsolatának rajza

Az ember és a természet kapcsolatának rajza A nyár kezdete Az ember és a természet kapcsolatának rajza Az Égbolt felosztása Dél Tiszta ragyogás Gabonaesõ A rovarok ébredése Tavaszi napéjegyenlõség Áradás A tavasz kezdete Nagy hideg Föld Nap Kis

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán)

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) 2002 óta Gary Craig másként csinálja a kopogtatást. A beállításnál hosszú pozitív mondatokat hallunk, de mindössze csak egyszer. Ezek a mondatok intuitívak,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat,

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, akkor azzal kezdeném, hogy a nyulak tizenegy hónap

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él!

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él! SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Józsa István Lajos 1 Az igaz ember hitből él!»az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«de mi nem a meghátrálás emberei

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka,

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka, Íróportré 115 RAKOVSZKY ZSUZSA Szeretni való ez jut eszembe, és hiába nem akarom személyessé tenni az írást, de azzá lesz Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950) szövegei miatt. A hazai recepcióban is megfigyelhetõ,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

1. GONDOLATOK A FRANCIA REGÉNYRŐL 9 2. MONTESQUIEU AKTUALITÁSA 23. 4. JULIEN LAJTORJÁJA (Stendhal: Vörös és fekete) 51

1. GONDOLATOK A FRANCIA REGÉNYRŐL 9 2. MONTESQUIEU AKTUALITÁSA 23. 4. JULIEN LAJTORJÁJA (Stendhal: Vörös és fekete) 51 Tartalom 1. GONDOLATOK A FRANCIA REGÉNYRŐL 9 2. MONTESQUIEU AKTUALITÁSA 23 3. NIETZSCHE, VOLTAIRE, LEIBNIZ (Voltaire: Candide) 35 4. JULIEN LAJTORJÁJA (Stendhal: Vörös és fekete) 51 5. BALZAC HÁROM VILÁGA

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben