BringaSuli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BringaSuli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók"

Átírás

1 BringaSuli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók A BringaSuli programot 2008-ban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megrendelésére készült, nyílt közbeszerzés alapján, a Vuelta Kft.-vel, a Közlekedésbiztonsági Akció Program 2007-es keretének terhére. A a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve jogutódjának (közlekedésért felels tárca) tulajdonát képezi. A dokumentum felhasználása non-profit és társadalmi célra, illetve önkormányzati és állami megrendelés esetén ingyenes, az alábbi feltételek mellett: 1. A felhasználásával kapcsolatos információkról elzetesen tájékoztatni kell a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot 2. A kézikönyv kapcsán egyértelmvé kell tenni, hogy a dokumentum a BringaSuli program anyaga, ezt írásos formában, jogi nyilatkozatként kell megtenni; 3. A kézikönyv nyomtatott vagy elektronikus felhasználásakor fel kell tüntetni a kampány hivatalos logóját, ami elérhet a honlapon; 4. A kézikönyv megváltoztatására csak a jogtulajdonos képviseljének hozzájárulásával van lehetség (közlekedési tárca). Amennyiben valaki BringaSuli programot szervez, úgy köteles a ben foglaltakat követni, a teljes programot annak betartásával megvalósítani.

2 KÉZIKÖNYV A BringaSuli iskolai kerékpáros oktatási programhoz 1

3 Tartalomjegyzék Bringa Suli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók 0 Tartalomjegyzék 2 I. Elszó 4 Bringázni jó! 4 II. Módszertan 5 AZ OKTATÁS MENETE 5 Az elméleti oktatás 5 Gyakorlati oktatás 7 Bringás reggeli 7 Motiváció 8 III. Hogyan kezdjünk neki? 9 A BringaSuli központi koordináció feladatai 9 Az oktatók kiválasztása 9 Az iskolák kiválasztása 10 Az oktató feladatai, felelssége, várható fajlagos idráfordítás a részérl 10 Az iskola feladatai 11 IV. Az oktatók képzése 12 A képzés infrastrukturális igénye 12 A képzés menete 13 V. Kapcsolattartás 15 Az els kapcsolatfelvétel 15 Kommunikáció a tantestülettel 15 VI. A gyermekek oktatása 17 A tanórákba integrált oktatás 17 A tanórán kívüli gyakorlati oktatás 17 VII. A BringaSuli Roadshow 19 Alapvet feltételek 19 Minimális program 20 Kapcsolódás egyéb programokhoz 21 VIII. Kommunikáció 22 Küls kommunikációs feladatok országos és helyi szinten 22 2

4 Bels kommunikációs feladatok országos és helyi szinten 22 Támogatók megjelenítése 22 IX. Értékelés, jelentés 23 A gyermekek értékelése 23 A résztvev tanárok értékelése 23 Az oktatók értékelése 23 Koordinációs feladatok értékelése 23 A roadshow-események értékelése 24 Programszint értékelés 24 X. Üzleti-etikai irányelvek 25 Költségtérítés 25 Szponzoráció, reklám 25 Árukapcsolás 25 Mellékletek 1. számú melléklet számú melléklet: számú melléklet: 84 3

5 Bringázni jó! I. Elszó Irányjelzés, visszapillantás, fékezés, váltás, kanyarodás ezek a forgalomban való kerékpározás alapjai. Ezután következhet egy kisforgalmú út, ahol a kerékpáros oktatóval már valódi helyzetben is kipróbálható a megszerzett alapos tudás. A nemrégiben alakult Kerékpáros Magyarország Szövetség els programjában több mint 8000 kisiskolás tanulhat meg az iskolában biztonságosan kerékpározni, és mérheti össze tudását 15 rendezvényen, az ország különböz településein. A Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttmköd T-Mobile támogatása révén további 19 helyszínen, több mint ezer gyerek vesz részt közlekedésbiztonsági programokon. A tananyag elkészítése során a hazai tapasztalatok mellett a nagy-britanniai BikeIt, BikeAbility programok és a svájci ProVelo módszertanát használták fel a szervezk. A program elméleti része a tanórákon valósul meg. A diákok megismerik az alapvet közlekedési szabályokat, és elsajátítják a kerékpározást segít egyéb ismereteket. A gyakorlati programokat képzett oktatók vezetik; a gyerekek megtanulják biztonságosan kezelni bringájukat, és három lépésben válhatnak magabiztos és biztonságos kerékpáros közlekedkké, tanítás után, délutáni foglalkozások keretében. BringaSuli 1. szint (az iskola udvarán): o irányjelzés, o visszapillantás, o fékezés, o váltás, o kanyarodás. BringaSuli 2. szint (kisforgalmú utcákon az iskola környékén): o a fent tanultak gyakorlása forgalomban, o kiegészítve a forgalomban megtanulható ismeretekkel. BringaSuli 3. szint (12 éves kor felett, forgalmas utcákon): o közlekedés többsávos utakon, o közlekedési lámpa által védett keresztezdések használata, o körforgalomban való közlekedés. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium célja, hogy a BringaSulival hozzájáruljon ahhoz, hogy egyre többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedésben, illetve valós alternatívát nyújtson a hétvégi családi programok tervezésekor. 4

6 AZ OKTATÁS MENETE II. Módszertan A BringaSuli iskolai program két részre bontható: elméleti és gyakorlati blokkokra. A GKM által elvárt minimális oktatási óraszám az alábbiak szerint kerül felosztásra: Elméleti oktatás: 9 tanóra keretei között Gyakorlati programok: 8-20 órában kerülnek megrendezésre, tanítási idn kívül Az elméleti oktatás Az elméleti blokk (9 óra) részletes bontása 1. óra: Nyitó teszt (kb. 20 perc) Osztályfnöki óra I. (vezeti: az osztályfnök; mivel alsó tagozaton nincs külön osztályfnöki óra, a tanító a saját tanrendjétl függen illeszti be az oktatásba az alábbi programot) A gyerekek itt találkoznak elször a programmal, a tanár/tanító röviden, néhány mondatban tájékoztatja a diákokat, hogy a következ hetekben a kerékpározás kiemelt szerepet kap az iskolában A tanárok, tanítók kiosztják a diákok részére készített tájékoztató anyagot. (Lásd a 3. sz. mellékletben) A gyerekek kitöltik a tesztlapot, amely a gyerekek közlekedési szokásaival, illetve a kerékpározással kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. (Lásd a 3. sz. mellékletben) Az oktató a kitöltött teszteket begyjti - feldolgozása, értékelése az oktató feladata Az osztályfnök/tanító bemutatja az oktatót, és az iskolaidn kívüli gyakorlati képzés lehetségét, annak menetét, idrendjét, a kapcsolódás lehetségét. 2. óra: Szituációs KRESZ-játék (45 perc) Osztályfnöki óra II. (rendr vagy az oktató közremködésével; mivel alsó tagozaton nincs külön osztályfnöki óra, a tanító a saját tanrendjétl függen illeszti be az oktatásba az alábbi programot) KRESZ-teszt kérdései mentén a gyerekekkel közösen a helyes megoldások megtalálása (alapvet szabályok, melyek fontosak a kerékpározásnál) A KRESZ-tesztben szerepl közlekedési helyzetek eljátszása A teszt közös kiértékelése az órán, beszélgetés az alapvet szabályokról a teszt és az eljátszott szituációk alapján A tesztet részletesen lásd a 3. sz. mellékletben 3. óra: Biztonsági felszerelések és a kerékpározás szakágai (45 perc) Testnevelés óra (vezeti: testnevel tanár) A kötelez biztonsági felszereléseket a testnevel ismerteti a számára átadott tájékoztató alapján. (Lásd a 3. sz. mellékletben) Fejvéd helyes használatának, beállításának bemutatása, játékos feladatok (például váltóverseny) Láthatósági mellény, fényvisszaver pántok jelentségének ismertetése Fényvisszaver pántok kiosztása Kerékpározás a mindennapokban (túra, kirándulás, közlekedés) Kerékpáros szakágak rövid bemutatása Magyar kerékpáros olimpikonok (aktuális téma: Peking 2008). A kerékpáros szakágak rövid leírását lásd a 3. sz. mellékletben. 5

7 Amennyiben van a településen vagy a közelében kerékpáros klub, egyesület, annak két tagja meglátogatja az órát két különböz kerékpárral (például: egy DH-kerékpár és egy országúti) 4. óra: Kerékpárszerelés (20 perc) Technika óra I.: (vezeti: tanító/technika tanár/ oktató) Guminyomás, a defektek okai, gumijavítás - Lásd a 3. sz. mellékletben (?) A rendszeres karbantartás fontossága 5. óra: Általános kerékpárismeret (20 perc) Technika óra II.:, (vezeti: tanító/ technikatanár/oktató) Kerékpárok ára, minsége Kerékpár fajták Kerékpárok mérete A váltó használta Kerékpárok biztonságos lezárása Részletesen lásd a 3. sz. mellékletben 6. óra: Matematika / fizika példák 1. (10 perc) Matematika vagy fizika óra (vezeti: tanító vagy matematika-, illetve fizikatanár) A tanító/tanár a tanóra anyagát az évfolyamnak megfelel kerékpáros segédanyaggal színesíti (lásd a 2. sz. mellékletben) 7. óra: Matematika / fizika példák 2. (10 perc) Matematika vagy fizika óra (vezeti: tanító vagy matematika-, illetve fizikatanár) A tanító/tanár a tanóra anyagát az évfolyamnak megfelel kerékpáros segédanyaggal színesíti (lásd a 2. sz. mellékletben) 8. óra: Biológia / egészségtan / természetismeret (10 perc) (vezeti: tanító vagy szaktanár) A tanító vagy szaktanár a készen kapott segédanyag alapján beszélget a gyerekekkel a kerékpározás kedvez egészségügyi hatásairól (lásd a 2. sz. mellékletben) 9. óra: Térképismeret (10-15 perc) Földrajz vagy természetismeret óra (vezeti: földrajztanár vagy tanító) A gyerekek a tanárok segítségével megtervezik saját útjukat otthontól az iskoláig vagy A tanító vagy szaktanár az adott város, régió vagy Magyarország térképén rövidebb helyi, vagy hosszabb túrákat tervez A megtervezett útvonalon a tanulók összehasonlítják egy autós és egy kerékpáros átlagos szén-dioxid-kibocsátásának különbségét Segédanyag: az oktató a tanár közbeiktatásával a gyerekeknek régiós vagy Magyarország kerékpáros térképeket ad 10. óra: Rajzpályázat (45 perc) Rajzóra (vezeti: rajztanár) Egy rajzórán a tanár/tanító felkéri a diákokat, hogy az addig tanultak figyelembevételével készítsenek egy A/4 méret rajzot, melynek címe: BringaSuli A rajz témája lehet: kerékpáros közlekedés és túra, biztonságos kerékpározás Az április 30-ig elkészült rajzokat a tanárok elzsrizik, és osztályonként 3-5 db rajzot átadnak az oktató részére A rajzokat az oktatók május 10-ig eljuttatják a szervezkhöz, akik szakért zsrivel évfolyamonként értékeli azokat Évfolyamonként a legjobb 6 rajzot díjazzuk Az iskolában maradt rajzok közül az oktató - a rajztanár javaslata alapján - a polgármesteri hivatal részére küld egy válogatást. 6

8 11. óra: Záró teszt (20 perc) Osztályfnöki óra III. (vezeti: az osztályfnök + meghívott kerékpáros vendég, pl. sportoló; mivel alsó tagozaton nincs külön osztályfnöki óra, a tanító a saját tanrendjétl függen illeszti be az oktatásba az alábbi programot) A gyerekek ismét kitöltik az els órán megkapott tesztlapot, amely a közlekedési szokásaikkal, illetve a kerékpározással kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. (Lásd a 3. sz. mellékletben.) Az oktató a kitöltött teszteket begyjti - a feldolgozás, a változások mérése és értékelése az oktatók feladata A záró teszt kitöltése után a meghívott vendég a kerékpározás elnyei mellett annak balesetveszélyes oldaláról szól néhány szót Gyakorlati oktatás A gyakorlati oktatás megvalósítása az oktató feladata, tanítási idn kívüli foglalkozásokon, heti 3 2 órában. A foglalkozásokon bárki részt vehet. Az oktató a helyi viszonyoktól és a gyerekek tudásától függen rendezi csoportokba a gyerekeket. A gyakorlati oktatási blokk része két úgynevezett Bringás reggeli, melyeknek megvalósítása szintén az oktató feladata. A délutáni (iskola id után) gyakorlati foglalkozásokon lehetséget biztosítunk minden tanulónak a kerékpár magabiztos kezelésének, a biztonságos közlekedés alapjainak elsajátítására. Az oktató képességeinek, életkorának megfelel csoportokat alkot (legfeljebb 15 f). Külön meghirdetett idpontokban várja a diákokat heti három alkalommal. A gyakorlati oktatás részleteit (BringaSuli 1-3. szint lásd a VI. részben, illetve 3. sz. mellékletben.) Bringás reggeli A program során két alkalommal kerül sor úgynevezett Bringás reggelire. Ennek meghirdetése és levezetése az oktató feladata (részletesen lásd lejjebb). Az els alkalomra április 22-én, a Föld napján kerül sor (esnap: április 24.) A második idpont május 27. (esnap: május 29.) Aki ezeken a napokon kerékpárral érkezik iskolába, azt megvendégeljük egy reggelire, a menü a következ: gyümölcsjoghurt kifli alma A program felelse az oktató. Célszer az iskolai büfét, konyhát üzemeltet személlyel, céggel egyeztetni a programot megelzen (ha van), hiszen nagy gyereklétszám esetén tud segíteni a reggeli beszerzésében, tárolásában. Praktikus bevonni a Bringás reggeli levezetésébe néhány tanárt, illetve szült. 7

9 Motiváció A motiváció fontos része a programnak, hiszen az intézmények vezeti általában nem szívesen engednek be idegeneket az iskolába, illetve amennyiben valamilyen kézzelfogható eredménye van számukra a programnak (túl az általános, hosszú távú célokon), szívesebben vesznek részt abban. Az intézmény vezetin túl hasonlóképp fontos az érintett tanárok motivációja is, hiszen a program tanítási idben történ része rajtuk keresztül valósul meg. A programban részt venni kívánó oktatók elképzeléseink szerint kellképpen ambiciózusak, ugyanakkor érdemes az legjobb ötleteiket, megoldásaikat is honorálni valamilyen módon. A program sikerének kulcsa nagyrészt az oktatók kezében van, az gyakorlati tapasztalatuk jelenti a legnagyobb értéket a program folytatása során. Az iskolák motivációja 1. Az iskolák kézhez kapnak egy önjáró, kidolgozott, mködképes programot. 2. A programban résztvev iskolák megkapják az elméleti oktatáshoz szükséges összes lehetséges segítséget: a gyerekeknek szóló kiadványt, a tesztlapokat, a kidolgozott feladatokat, igény esetén az oktató jelenlétét a technika és a testnevelés órákon, a területileg illetékes rendrkapitányságok leterheltségétl függen rendri részvételt a KRESZ-órákon. 3. A programban résztvev iskolák megkapják a gyakorlati oktatáshoz szükséges összes segédeszközt (amelyek a program lezárultával az iskola tulajdonában maradnak): három darab (különböz méret) kerékpárt négy darab kerékpáros fejvédt a kerékpárok kisebb hibáinak szervizeléséhez szükséges segédeszközöket (pumpa, szerszámkészlet). A tanárok motivációja o A tanárok között meghirdetett ötletpályázat gyztese egy kerékpárt és egy fejvédt kap teljesítménye elismeréseképpen. A gyerekek motivációja 1. Rajzpályázat: 2. A legügyesebb gyerekek versenye: minden iskolában meghirdetésre kerül az országos rajzpályázat, amelyre beérkezett mveket évfolyamonként értékeljük: a program végén évfolyamonként egy tanuló egy kerékpárral és egy fejvédvel lesz gazdagabb minden iskolában az oktató kiválasztja az általa legügyesebbnek ítélt tanulót, és az így kiválasztott gyerekek a program utolsó roadshow-ja keretei között összemérhetik ügyességüket a BringaSuli Roadshow ügyességi pályáján; a gyztes egy kerékpárt és egy fejvédt kap ajándékba 8

10 III. Hogyan kezdjünk neki? A BringaSuli központi koordináció feladatai A BringaSuli központi koordinációs feladatai a következk: A program lebonyolításának elkészítése: o pályázat kiírása az oktatók részére, o pályázat kiírása az iskolák részére, o pályázat kiírása a települések részére (roadshow), o a beérkezett pályázatok értékelése (a megbízó GKM képviselinek közremködésével) o a jelentkez oktatók, iskolák, települések értesítése a pályázat eredményérl kapcsolatfelvétel a kiválasztott oktatókkal, iskolákkal, településekkel o az elzetes elbírálás során kiválasztott oktató-jelöltek számára tréning szervezése o a kiválasztott iskolák számára a szükséges segédeszközök beszerzése, legyártatása, kiszállításuk megszervezése o kapcsolatfelvétel az érintett településeken illetékes rendri szervekkel - felkérés a KRESZ-oktatásban való közremködésre o szponzorok bevonása a programba A program futása közbeni feladatok: o folyamatos kapcsolattartás az iskolákkal o folyamatos kapcsolattartás az oktatókkal o folyamatos kapcsolattartás a megbízóval o roadshow-programok szervezése: kapcsolatfelvétel a településekkel a roadshow-programokhoz szükséges engedélyek (pl. területfoglalás) intézése a roadshow-hoz szükséges technikai feltételek megteremtése ügyességi pálya fenntartása, az egyes helyszíneken elektromos áram biztosítása, az ügyességi pálya felállításához, üzemeltetéséhez szükséges személyzet szervezése, a kerékpáros ügyességi pálya mellett megjelen egyéb program (a 2007/2008- as tanév tavaszi félévének programjai során: freestyle-bemutató) szervezése o rajzpályázat értékelése o a program folyamatos értékelése az oktatóktól, iskoláktól beérkez tapasztalatok, jelzések alapján o a program kommunikációs feladatainak ellátása, koordinálása o a program lefutását követen a szakmai, illetve pénzügyi zárás elkészítése Az oktatók kiválasztása Az oktatók kiválasztása nyílt pályázat útján történik. A pályázati felhívás megjelentetése a elssorban a következ csatornákon zajlik: kerékpáros honlapokon (Bikemag.hu, Velo.hu) kerékpáros egyesületeken keresztül. A pályázati felhívást lásd részletesen: 1. sz. melléklet. A pályázati felhívásra beérkezett önéletrajzokat a Megbízó és a Megbízott (szervez) képviseli együtt értékelik a következ szempontok alapján (zárójelben az adott értékelési szempont súlya szerepel): a jelentkez pedagógiai tapasztalatai (20%) 9

11 a jelentkez kerékpáros oktatói tapasztalatai (35%) a jelentkez kerékpáros képességei, elélete (25%) a jelentkez számítógépes ismeretei (15%) a jelentkez idegennyelv-ismerete (5%). Az értékelés során elnyt jelent, ha a jelentkez korábbi, vagy az értékeléskor is él kapcsolatot tud felmutatni olyan oktatási intézménnyel, amely a programba bekapcsolódhat. Az értékelés alapján kiválasztott oktatójelöltek egy, a szervezk által szervezett többnapos képzésen vesznek részt, melynek során elsajátítják a program elméleti és gyakorlati alapjait. A képzést vizsga zárja, a vizsgát teljesít jelöltek válhatnak BringaSuli-oktatókká. Az iskolák kiválasztása A programban részt vev iskolák kiválasztása pályázat útján történik. A pályázati felhívás megjelentetése a Megbízó (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) feladata. A felhívás több csatornán jelenik meg: megjelentetés a GKM honlapján. A pályázati felhívást lásd részletesen: 1. számú melléklet. A pályázati felhívásra beérkezett jelentkezéseket a Megbízó és a Megbízott képviseli együtt értékelik a következ szempontok alapján: az iskola mködési helye (területi szempont; a régiók szerinti bontásnak való megfelelés végett) az iskola mködési helyén a településen él állandó lakosok száma (településméret szerinti bontásnak való megfelelés végett) az iskola 1-8. évfolyamos tanulóinak létszáma a jelentkez oktatók lakóhelyéhez való közelség az iskola mködési helye szerint illetékes önkormányzat jelentkezett-e roadshow programra. Az oktató feladatai, felelssége, várható fajlagos idráfordítás a részérl Az oktató feladatai: Kapcsolattartás o az iskola vezetségével o a programban részt vev tanárokkal (a program kezdetén a tantestület tájékoztatása a program menetérl, céljairól) o a szervezkkel Koordináció o az elméleti órák megszervezése az iskolában, a tantestülettel történ elzetes egyeztetés alapján (körülbelül 12 óra, a program els hetében) 1. a nyitó tesztek eljuttatása az érintett tanárokhoz lehetség szerint jelenlét a kitöltés során (program népszersítése) 2. a nyitó tesztek beszedése, eljuttatásuk a szervezk részére 3. a KRESZ-órák megszervezése: kapcsolatfelvétel az illetékes rendrkapitánysággal az órarend egyeztetése a kijelölt rendr-eladóval ha az illetékes rendrkapitányság nem tud (minden órára) rendreladót biztosítani, a KRESZ-órák megtartása 4. a testnevelés, technika órákon részvétel, amennyiben erre igény mutatkozik az adott szaktanárok részérl 10

12 5. a rajzpályázatra nevezett mvek elzetes válogatása az iskola rajztanárával/rajztanáraival 6. a záró tesztek eljuttatása az érintett tanárokhoz lehetség szerint jelenlét a kitöltés során 7. a záró tesztek beszedése, eljuttatásuk a szervezk részére o a gyakorlati órák megszervezése az iskolában, a tantestülettel történ elzetes egyeztetés alapján (körülbelül 5 óra a program megkezdésekor) 1. a jelentkez gyerekek csoportokba osztása életkor, tudásszint alapján 2. a gyakorlati foglalkozások helyszínének kiválasztása (körülbelül heti fél óra) 3. a gyakorlati foglalkozáshoz szükséges segédeszközök: kerékpárok, fejvédk, pumpa, szerszámkészlet biztonságos tárolásának megoldása az iskola vezetségével egyeztetve 4. a gyakorlati foglalkozások vezetése (hetente 6 óra) legfeljebb 15 fs csoportokban ideális esetben az egy évfolyamról jelentkezk alkotnak egy csoportot ha egy évfolyamról nincs megfelel számú jelentkez, az oktató életkor és tudásszint alapján alkot csoportokat minden csoport 3 2 órában vesz részt a foglalkozásokon A Szervezk tájékoztatása a program helyi menetérl (körülbelül hetente 2 óra) o heti jelentés küldése minden hét utolsó munkanapján az adott hét eseményeirl o a következ heti program megküldése minden utolsó munkanapján Az iskola feladatai Az iskola a programra való jelentkezéssel a következket vállalja a program idejére: Kapcsolattartó kijelölése Az oktató segítése feladata végrehajtásában: o az oktató bemutatása a tantestületnek o a tantestület tájékoztatása a programról, a programban való részvétel céljairól o a gyakorlati oktatáshoz szükséges segédeszközök: kerékpárok, fejvédk, pumpa, szerszámkészlet biztonságos tárolásának megoldása az oktatóval egyeztetve A programban érintett tanítók, tanárok, szaktanárok felkérése a konstruktív részvételre 11

13 IV. Az oktatók képzése Az oktatók képzése egy többnapos tréningen történik, amely lehetséget biztosít arra, hogy az oktatójelöltek elsajátítsák a program elméleti és gyakorlati alapjait a program levezetésével megbízott Szervez megismerje a leend oktatókat az oktatók megismerjék egymást. A képzés vizsgával zárul; az oktatói pozíció betöltése a záróvizsga sikeres elvégzéséhez kötött. A képzés infrastrukturális igénye i ii iii Helyszín 1. a képzést célszer a fvárosban vagy egy fvároshoz közeli településen megszervezni, hogy az ország különböz régióiból való eljutás viszonylag egyszer legyen minden résztvevnek 2. olyan szálláshely, ahol megfelel körülmények között el lehet helyezni az oktatójelölteket, illetve az eladókat, összesen ft rendelkezésre áll a résztvevk befogadására képes rendezvényterem rendelkezésre áll a gyakorlati oktatáshoz szükséges fedett vagy szabadtéri terület Tárgyi feltételek 1. Elméleti oktatás megfelel méret rendezvényterem projektor, illetve hozzá tartozó vetítfelület PC vagy laptop a projektorhoz tábla és hozzá való íróeszköz rajzoláshoz kerékpárszerelés elméletéhez szerszámkészlet, pumpa, stb. 2. Gyakorlati oktatás kerékpárok: lehetleg minden jelöltnek, de legalább 50%-uknak rendelkeznie kell kerékpárral a képzés helyszínén a BringaSuli 1. szintjének oktatásához bóják (nem kötelez, de az iskolák is kapnak bóját, illetve egyes feladatoknál használhatóak) a BringaSuli 1. szintjének megfelel (körülbelül teniszpályányi) szabadtéri vagy fedett terület, amely legalább akkora, amekkora a legkisebb, az oktatáshoz még megfelel iskolaudvar lehet BringaSuli 2. szintjének megfelel kisforgalmú utcák keresztezdésekkel a szállás közelében Oktatók a tréningen 1. Elméleti oktatás gyakorló tanár (iskolai kapcsolattartás) gyakorló kerékpáros, kerékpárszerel (kerékpárismeret, alapvet szerelési ismeretek) rendr eladó (KRESZ-ismeret, tipikus kerékpáros balesetek) Angliából érkez vendég eladó (angol tapasztalatok, BringaSuli elmélete) az Angliából érkez vendég helyére léphet a késbbiekben egy (vagy több) tapasztalt oktató (magyar tapasztalatok, BringaSuli elmélete) Szervez részérl egy munkatárs (bevezet, programértékelés, vizsgáztatás) 2. Gyakorlati oktatás Angliából érkez vendég eladó (angol tapasztalatok, BringaSuli gyakorlata) az Angliából érkez vendég helyére léphet a késbbiekben egy (vagy több) tapasztalt oktató (magyar tapasztalatok, BringaSuli gyakorlata) 12

14 A képzés menete 1. Elméleti oktatás o Bevezet (a Megbízott és/vagy a Megbízó részérl): a program céljainak, a program menetének rövid, összefoglaló jelleg ismertetése; idigény: körülbelül 2 óra, eszközigény: projektor. o Iskolai kapcsolattartás (gyakorló tanár): kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az iskola vezetségével, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a tantestülettel, kommunikáció; idigény: körülbelül 1 óra, eszközigény (opcionális): projektor; részletesen lásd: V. rész. o KRESZ (rendr eladó): a kerékpárosokra vonatkozó alapvet szabályok ismertetése, tipikus kerékpáros balesetek bemutatása; idigény: körülbelül 3 óra eszközigény: projektor. o BringaSuli elmélet (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 1-3. szintjeinek bemutatása: az egyes szintek szerkezeti felépítése (a szintek bemutatása történhet egy blokkban is, illetve az elméletet követen sor kerülhet a gyakorlati oktatásra, szintenként egységet alkotva) a szintekhez tartozó feladatok rövid bemutatása az egyes feladatok funkciójának ismertetése szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet) alapvet pedagógiai elvek ismertetése; idigény: körülbelül 3 óra szintenként, eszközigény: projektor, tábla, táblához tartozó íróeszköz. o A program értékelése helyi szinten 2. Gyakorlati oktatás o BringaSuli 1. szint (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 1. szint feladataival való megismerkedés gyakorlatban a szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet); idigény: körülbelül 4 óra; eszközigény: kerékpárok, bukósisakok (legalább a résztvevk felének rendelkeznie kell ezekkel az eszközökkel), 10 darab bója; helyszín: a BringaSuli 1. szintjének megfelel (körülbelül egy teniszpálya méret) szabadtéri vagy fedett terület, amely legalább akkora, amekkora a legkisebb, az oktatáshoz még megfelel iskolaudvar lehet o BringaSuli 2. szint (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 2. szint feladataival való megismerkedés gyakorlatban a szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet); idigény: körülbelül 4 óra; 13

15 eszközigény: kerékpárok, bukósisakok (legalább a résztvevk felének rendelkeznie kell ezekkel az eszközökkel); helyszín: a BringaSuli 2. szintjének megfelel kisforgalmú útszakasz keresztezdéssel, parkoló autókkal, stb. o BringaSuli 3. szint (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 3. szint feladataival való megismerkedés gyakorlatban a szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet); idigény: körülbelül 4 óra; eszközigény: kerékpárok, bukósisakok (legalább a résztvevk felének rendelkeznie kell ezekkel az eszközökkel); helyszín: a BringaSuli 3. szintjének megfelel forgalmas útszakasz jelzlámpás keresztezdésekkel, körforgalommal, stb. 14

16 V. Kapcsolattartás Az iskolákkal való kapcsolattartás a program sikerének egyik legfontosabb eleme: a jó kapcsolat kialakítása az iskola vezetésével, illetve a tantestülettel az els és legfontosabb lépés az oktatók munkája során. Mivel az elméleti program sikerének kulcsa azoknak a tanároknak a kezében van, akik tanítási idben a készen kapott feladatokat leadják óráikon, az hozzáállásuk nagyban befolyásolja a végeredményt. Éppen ezért nagyon fontos megtalálni a megfelel hangot mind az igazgatóval, mind a tantestület egyes tagjaival. Az els kapcsolatfelvétel Az oktatónak az iskolában elször az intézményvezett célszer felkeresnie. Az intézmény vezetje a programmal, annak menetével, céljaival elvileg tisztában van, hiszen az intézménye pályázott a programban való részvételre, mégis elfordulhat, hogy az oktatónak bvebb tájékoztatást kell adnia a programról. Az oktatónak felkészülten kell elindulnia a bemutatkozó látogatásra, minden anyagot, amely a program bemutatásában segítségére lehet, magával kell vinnie, így o az iskoláknak szóló módszertani leírást, o a kidolgozott feladatokat o a BringaSuli gyakorlati programjának útmutatóját, stb. A bemutatkozás után az oktatónak a következkrl érdemes érdekldni az igazgatónál: o mely tanárok szerveznek kirándulásokat, sportversenyeket, táborokat, erdei iskolát; ezek a tanárok nagyobb eséllyel fognak szívesen részt venni a program helyi lebonyolításában. o van-e szabadid-szervez, kik az aktívabb testnevel tanárok. A bemutatkozást követen célszer lehet egy tantestületi ülésen bemutatkozni, illetve bemutatni a programot, ha erre mutatkozik igény az igazgató és a tanárok részérl. A tantestületi ülést követen érdemes felkeresni azokat a tanárokat, akiknek az óráján a kész feladatok elkerül(het)nek. Ennek okai: o a tanárok nagy része rendkívül leterhelt a munkájából adódóan, ezért csak igazgatói kérésre talán kevésbé szívesen foglalkoznak a programmal, hiszen az nekik többletmunkát jelent o a fenti okokból kifolyólag az oktató feladata elmagyarázni, hogy nem többletterhet akarunk tenni rájuk, hiszen kész feladatokat adunk a kezébe, amelyeket tanrendjébe illesztve fel tud használni o a feladatokat nem feltétlenül konkrétan a megadott formában kell felhasználni, csak segítségként, egyfajta sorvezetként szolgálnak, amiket az adott osztály tudásszintjéhez lehet és kell igazítani o egy személyes beszélgetés során jó ötletek születhetnek a feladatok esetleges megváltoztatására, javítására, bvítésére o a fentiek miatt fontos a személyes kapcsolat. Kommunikáció a tantestülettel Az els kapcsolatfelvételt követen is folyamatos kapcsolattartás ajánlott mind az intézmény vezetivel, mind a tantestület egyes tagjaival. Az igazgatót, illetve a kijelölt kapcsolattartót folyamatosan tájékoztatni kell az eseményekrl, mert 15

17 1. az igazgató felel azért, ami az intézményben történik 2. a jó kapcsolat a késbbi együttmködés alapja lehet Az igazgatót (vagy a kijelölt kapcsolattartót) célszer hetente tájékoztatni a program alakulásáról. Az egyes tanítókkal, tanárokkal, szaktanárokkal is tartani kell a kapcsolatot, mert k tudnak visszajelzést adni a feladatok használhatóságáról: a gyerekek életkorának, a gyerekek tudásszintjének, a gyerekek érdekldésének, a tantervi követelményeknek megfelel feladatokat sikerült-e kidolgoznunk. Az érintett tanárokat havonta egyszer, vagy a tanmenet alapján elre egyeztetett idpontban érdemes felkeresni. Mindemellett az oktatónak bármikor késznek kell lennie válaszolni akár az intézményvezet, akár a tantestület bármely tagjának kérdéseire. 16

18 A tanórákba integrált oktatás VI. A gyermekek oktatása A tanórákba integrált oktatás célja, hogy a gyermekek az iskolai tanrendbe illesztve találkozzanak a közlekedés felvetette környezetszennyezési problémákkal, illetve a kerékpározás, gyaloglás, közösségi közlekedés által nyújtott válaszokkal. Hosszú távon a cél a tanulók környezettudatos életmódra való nevelése, ennek érdekében minél több iskolai tantárgy keretei közé érdemes beilleszteni a tanulók életkorának, képességeinek, a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelel feladatokat. A tanórákba integrált oktatás a szaktanárok aktív közremködésével zajlik k a BringaSuli koordinációs központtól kapott kész anyagokat használva (azokat adott esetben továbbfejlesztve, a tanulók képességeinek megfelelen adaptálva) illesztik be az oktatás menetébe a BringaSuli programot. Igény esetén technikaórákon az oktatók részvétele, segítsége indokolt lehet. Matematika, fizika o Matematika, fizika órákon a cél a kerékpár becsempészése a tananyagba ez rendszerint könnyen elérhet már meglév példák átírásával (például autó helyett kerékpár szerepeljen az egyes feladatokban), illetve új példák kidolgozásával. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, I. rész. Természetismeret, környezetismeret, földrajz, biológia o A fent nevezett szaktantárgyak óráin a tanulók megismerhetik a kerékpározás egészségügyi elnyeit; a kerékpározás által elérhet környezetvédelmi elnyöket; megismerkedhetnek a lakóhelyük közelében elérhet kerékpárutakkal, kerékpározásra alkalmas útvonalakkal. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, II., III., IV. rész. Technika o Technikaórán a gyermekek megismerkednek a kerékpár alapvet alkatrészeivel, illetve megtanulják a defektes bels gumi megjavítását. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, V. rész. Testnevelés o Testnevelés órán a gyermekek játékos körülmények között ismerkednek a kerékpáros alapvet biztonsági felszereléseivel (bukósisak, láthatósági mellény, fényvisszaver pánt); a kerékpározás egyes szakágaival. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, VI. rész Rajz o Rajzórán a tanulók egy országos rajzpályázat keretei között találkoznak a programmal, melynek részletes leírása a II. részben található, a motivációról szóló alfejezetben. A tanórán kívüli gyakorlati oktatás A tanórákon kívüli gyakorlati oktatás megszervezése, koordinálása, vezetése az oktató feladata. A gyakorlati oktatás célja a gyermekek felkészítése a forgalomban való részvételre, illetve késbb az elsajátított tudás használása, továbbfejlesztése valós körülmények között. BringaSuli 1. szint 17

19 o A BringaSuli 1. szint oktatása az iskola udvarán zajlik ha az iskolaudvar mérete nem megfelel az oktatáshoz, akkor az történhet egy, az iskola közelében lév téren, játszótéren stb. o Az 1. szint oktatása tanórákon kívül, legfeljebb 15 fs csoportokban zajlik. o Az 1. szint célja, hogy a gyermekek elsajátítsák az alapvet manvereket, melyekre késbb, valós forgalmi körülmények között is bármikor szükségük lehet; a legfontosabb képességek: irányjelzés, visszapillantás, fékezés, váltás, kanyarodás. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, VIII. rész. BringaSuli 2. szint o A BringaSuli 2. szint oktatása az iskola közelében, kisforgalmú utcákon történik. o A 2. szint oktatása tanórákon kívül, legfeljebb 4-6 fs csoportokban zajlik. o A 2. szint célja, hogy az 1. szint elvégzése közben elsajátított tudást valódi forgalmi körülmények között gyakorolhassa, ersíthesse meg. o A 2. szinten a tanulók oktatása (a forgalomban való közlekedés miatt) csak szüli engedéllyel történhet. o A legfontosabb elsajátítandó képességek: elindulás, megállás forgalomban, parkoló jármvek kikerülése, kerékpárosok, egyéb lassan mozgó jármvek megelzése, áthaladás útkeresztezdéseken: o jobbkéz-szabály megismerése, használata o jobbra, illetve balra kanyarodás mellékutcába, illetve védett útvonalra o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, IX. rész. BringaSuli 3. szint o A BringaSuli 3. szintjének célja a bonyolult forgalmi helyzetek megismerése, gyakorlása nagy forgalmú utakon. o A 3. szint oktatása tanórákon kívül, legfeljebb 2-3 fs csoportokban zajlik. o A 3. szint oktatásán csak 12 éven felüli tanulók vehetnek részt, szüli engedéllyel. o A legfontosabb elsajátítandó képességek: áthaladás közlekedési lámpával védett keresztezdésen áthaladás körforgalommal kialakított keresztezdésen többsávos utak biztonságos használata o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, X. rész. 18

20 Alapvet feltételek VII. A BringaSuli Roadshow A BringaSuli Roadshow minimális helyigénye: BringaSuli ügyességi pálya: méter Freestyle-bemutató: 40 5 méter Mindkét programhoz szilárd, lehetleg jó minség burkolat szükséges. A BringaSuli Roadshow lebonyolításához szükséges személyzet: 2 f a regisztrációs asztalnál 2 f a pálya elején, a gyermekek indításánál (fejvédk, kerékpárok beállítása) 2 f segít a pályán (billenpallóhoz, illetve kisebb, kevésbé ügyes gyermekek segítéséhez) 1 f segít a pályán (pályaelemek rendben tartása) A BringaSuli Roadshow eszközigénye: legalább 20 darab 2 méter hosszú, 1 méter magas kordon: o BringaSuli ügyességi pálya lekerítéséhez o freestyle-bemutató helyszínének lekerítéséhez o molinók kihelyezéséhez körülbelül 150 méter kordonszalag: o BringaSuli ügyességi pálya lekerítéséhez o freestyle-bemutató helyszínének lekerítéséhez célkapu o a célkapu biztonságos felállításához nehezékek (legalább 12 darab 28 kilogrammos aktatáska ) o a célkapu üzemeltetéséhez elektromos áram (220V), ehhez hosszabbító (legalább 50 méter) regisztrációs sátor o legalább 3 3 méteres alapterület o 2 garnitúra sörpad (1 garnitúra: asztal + két pad), vagy ennek megfelel mennyiség manyag asztal, szék o legalább 10 darab toll a tesztlapok kitöltéséhez o 3 db doboz a sorsoláshoz ügyességi pálya (párhuzamos pályák felállítása esetén minden eszközbl kétszeres mennyiség számolandó; kivétel: közlekedési lámpa) o 1 db akkumulátorról üzemel közlekedési lámpa o 1 db rázópad o 1 db szkít (PVC-csövek) o 12 db vasoszlop talppal (mágnes-körhöz 2 db, magassági elemhez 2db, kisasztalos 4 db, KRESZ-táblákhoz 4 db) o 2 db, 2 méter hosszú magassági elem betét o 1 db manyag cs a magassági elemhez o 3 méter piros-fehér manyag lánc o 1 db mágnes o 1 db spakli (nyél) o 2 db tálca o 2 db manyag cserép o 1 db kulacs o 1 db teniszlabda o 6 db KRESZ-tábla o db különböz szín fakocka (szlalom) 19

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény Tartalom I. Helyzetelemzés 1 II. Pályázatok...6 III. Az iskola bels m ködési rendje..8 IV. Fejlesztési területek, vezet i program 28 V. Vezet i hitvallomásom...29 VI. Összefoglalás..29 VII. Szakmai önéletrajz..30

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014.

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. TARTALOMJEGYZÉK: Általános helyzetelemzés 1.Rövid helyzetelemzés 2.Létesítmény ellátottság Javaslatok 3.Óvodai testnevelés Javaslatok 4.Iskolai testnevelés

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 27 2014.12.02. 18:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2013 1 Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja...

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 Vitaanyag! 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Háttér...3...3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén...4 1.2. Kerékpáros közlekedés...4 1.2.

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA

A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA 1 Nevelési Tanácsadó 2 A kiadványért felel: Mucsi Katalin mb. igazgató Szerkesztette: Tábit Sarolta ig. helyettes Billesné Rácz Marianne Dibácziné Ambrus

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Irányított önértékelés

Irányított önértékelés Irányított önértékelés 1. Irányított önértékelés Az EFQM Kiválóság Modell filozófiájára épített, a Struktúra Minségfejlesztési Kft által kidolgozott azonban speciálisan közoktatási intézményekre kialakított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008 OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott -

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - praktikus információk mikro- és kisvállalkozások számára SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerkesztk: Balassa Andrea Horváth Anna Kissné

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben