BringaSuli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BringaSuli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók"

Átírás

1 BringaSuli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók A BringaSuli programot 2008-ban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megrendelésére készült, nyílt közbeszerzés alapján, a Vuelta Kft.-vel, a Közlekedésbiztonsági Akció Program 2007-es keretének terhére. A a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve jogutódjának (közlekedésért felels tárca) tulajdonát képezi. A dokumentum felhasználása non-profit és társadalmi célra, illetve önkormányzati és állami megrendelés esetén ingyenes, az alábbi feltételek mellett: 1. A felhasználásával kapcsolatos információkról elzetesen tájékoztatni kell a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot 2. A kézikönyv kapcsán egyértelmvé kell tenni, hogy a dokumentum a BringaSuli program anyaga, ezt írásos formában, jogi nyilatkozatként kell megtenni; 3. A kézikönyv nyomtatott vagy elektronikus felhasználásakor fel kell tüntetni a kampány hivatalos logóját, ami elérhet a honlapon; 4. A kézikönyv megváltoztatására csak a jogtulajdonos képviseljének hozzájárulásával van lehetség (közlekedési tárca). Amennyiben valaki BringaSuli programot szervez, úgy köteles a ben foglaltakat követni, a teljes programot annak betartásával megvalósítani.

2 KÉZIKÖNYV A BringaSuli iskolai kerékpáros oktatási programhoz 1

3 Tartalomjegyzék Bringa Suli oktatási program kézikönyv felhasználásával kapcsolatos tudnivalók 0 Tartalomjegyzék 2 I. Elszó 4 Bringázni jó! 4 II. Módszertan 5 AZ OKTATÁS MENETE 5 Az elméleti oktatás 5 Gyakorlati oktatás 7 Bringás reggeli 7 Motiváció 8 III. Hogyan kezdjünk neki? 9 A BringaSuli központi koordináció feladatai 9 Az oktatók kiválasztása 9 Az iskolák kiválasztása 10 Az oktató feladatai, felelssége, várható fajlagos idráfordítás a részérl 10 Az iskola feladatai 11 IV. Az oktatók képzése 12 A képzés infrastrukturális igénye 12 A képzés menete 13 V. Kapcsolattartás 15 Az els kapcsolatfelvétel 15 Kommunikáció a tantestülettel 15 VI. A gyermekek oktatása 17 A tanórákba integrált oktatás 17 A tanórán kívüli gyakorlati oktatás 17 VII. A BringaSuli Roadshow 19 Alapvet feltételek 19 Minimális program 20 Kapcsolódás egyéb programokhoz 21 VIII. Kommunikáció 22 Küls kommunikációs feladatok országos és helyi szinten 22 2

4 Bels kommunikációs feladatok országos és helyi szinten 22 Támogatók megjelenítése 22 IX. Értékelés, jelentés 23 A gyermekek értékelése 23 A résztvev tanárok értékelése 23 Az oktatók értékelése 23 Koordinációs feladatok értékelése 23 A roadshow-események értékelése 24 Programszint értékelés 24 X. Üzleti-etikai irányelvek 25 Költségtérítés 25 Szponzoráció, reklám 25 Árukapcsolás 25 Mellékletek 1. számú melléklet számú melléklet: számú melléklet: 84 3

5 Bringázni jó! I. Elszó Irányjelzés, visszapillantás, fékezés, váltás, kanyarodás ezek a forgalomban való kerékpározás alapjai. Ezután következhet egy kisforgalmú út, ahol a kerékpáros oktatóval már valódi helyzetben is kipróbálható a megszerzett alapos tudás. A nemrégiben alakult Kerékpáros Magyarország Szövetség els programjában több mint 8000 kisiskolás tanulhat meg az iskolában biztonságosan kerékpározni, és mérheti össze tudását 15 rendezvényen, az ország különböz településein. A Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttmköd T-Mobile támogatása révén további 19 helyszínen, több mint ezer gyerek vesz részt közlekedésbiztonsági programokon. A tananyag elkészítése során a hazai tapasztalatok mellett a nagy-britanniai BikeIt, BikeAbility programok és a svájci ProVelo módszertanát használták fel a szervezk. A program elméleti része a tanórákon valósul meg. A diákok megismerik az alapvet közlekedési szabályokat, és elsajátítják a kerékpározást segít egyéb ismereteket. A gyakorlati programokat képzett oktatók vezetik; a gyerekek megtanulják biztonságosan kezelni bringájukat, és három lépésben válhatnak magabiztos és biztonságos kerékpáros közlekedkké, tanítás után, délutáni foglalkozások keretében. BringaSuli 1. szint (az iskola udvarán): o irányjelzés, o visszapillantás, o fékezés, o váltás, o kanyarodás. BringaSuli 2. szint (kisforgalmú utcákon az iskola környékén): o a fent tanultak gyakorlása forgalomban, o kiegészítve a forgalomban megtanulható ismeretekkel. BringaSuli 3. szint (12 éves kor felett, forgalmas utcákon): o közlekedés többsávos utakon, o közlekedési lámpa által védett keresztezdések használata, o körforgalomban való közlekedés. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium célja, hogy a BringaSulival hozzájáruljon ahhoz, hogy egyre többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedésben, illetve valós alternatívát nyújtson a hétvégi családi programok tervezésekor. 4

6 AZ OKTATÁS MENETE II. Módszertan A BringaSuli iskolai program két részre bontható: elméleti és gyakorlati blokkokra. A GKM által elvárt minimális oktatási óraszám az alábbiak szerint kerül felosztásra: Elméleti oktatás: 9 tanóra keretei között Gyakorlati programok: 8-20 órában kerülnek megrendezésre, tanítási idn kívül Az elméleti oktatás Az elméleti blokk (9 óra) részletes bontása 1. óra: Nyitó teszt (kb. 20 perc) Osztályfnöki óra I. (vezeti: az osztályfnök; mivel alsó tagozaton nincs külön osztályfnöki óra, a tanító a saját tanrendjétl függen illeszti be az oktatásba az alábbi programot) A gyerekek itt találkoznak elször a programmal, a tanár/tanító röviden, néhány mondatban tájékoztatja a diákokat, hogy a következ hetekben a kerékpározás kiemelt szerepet kap az iskolában A tanárok, tanítók kiosztják a diákok részére készített tájékoztató anyagot. (Lásd a 3. sz. mellékletben) A gyerekek kitöltik a tesztlapot, amely a gyerekek közlekedési szokásaival, illetve a kerékpározással kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. (Lásd a 3. sz. mellékletben) Az oktató a kitöltött teszteket begyjti - feldolgozása, értékelése az oktató feladata Az osztályfnök/tanító bemutatja az oktatót, és az iskolaidn kívüli gyakorlati képzés lehetségét, annak menetét, idrendjét, a kapcsolódás lehetségét. 2. óra: Szituációs KRESZ-játék (45 perc) Osztályfnöki óra II. (rendr vagy az oktató közremködésével; mivel alsó tagozaton nincs külön osztályfnöki óra, a tanító a saját tanrendjétl függen illeszti be az oktatásba az alábbi programot) KRESZ-teszt kérdései mentén a gyerekekkel közösen a helyes megoldások megtalálása (alapvet szabályok, melyek fontosak a kerékpározásnál) A KRESZ-tesztben szerepl közlekedési helyzetek eljátszása A teszt közös kiértékelése az órán, beszélgetés az alapvet szabályokról a teszt és az eljátszott szituációk alapján A tesztet részletesen lásd a 3. sz. mellékletben 3. óra: Biztonsági felszerelések és a kerékpározás szakágai (45 perc) Testnevelés óra (vezeti: testnevel tanár) A kötelez biztonsági felszereléseket a testnevel ismerteti a számára átadott tájékoztató alapján. (Lásd a 3. sz. mellékletben) Fejvéd helyes használatának, beállításának bemutatása, játékos feladatok (például váltóverseny) Láthatósági mellény, fényvisszaver pántok jelentségének ismertetése Fényvisszaver pántok kiosztása Kerékpározás a mindennapokban (túra, kirándulás, közlekedés) Kerékpáros szakágak rövid bemutatása Magyar kerékpáros olimpikonok (aktuális téma: Peking 2008). A kerékpáros szakágak rövid leírását lásd a 3. sz. mellékletben. 5

7 Amennyiben van a településen vagy a közelében kerékpáros klub, egyesület, annak két tagja meglátogatja az órát két különböz kerékpárral (például: egy DH-kerékpár és egy országúti) 4. óra: Kerékpárszerelés (20 perc) Technika óra I.: (vezeti: tanító/technika tanár/ oktató) Guminyomás, a defektek okai, gumijavítás - Lásd a 3. sz. mellékletben (?) A rendszeres karbantartás fontossága 5. óra: Általános kerékpárismeret (20 perc) Technika óra II.:, (vezeti: tanító/ technikatanár/oktató) Kerékpárok ára, minsége Kerékpár fajták Kerékpárok mérete A váltó használta Kerékpárok biztonságos lezárása Részletesen lásd a 3. sz. mellékletben 6. óra: Matematika / fizika példák 1. (10 perc) Matematika vagy fizika óra (vezeti: tanító vagy matematika-, illetve fizikatanár) A tanító/tanár a tanóra anyagát az évfolyamnak megfelel kerékpáros segédanyaggal színesíti (lásd a 2. sz. mellékletben) 7. óra: Matematika / fizika példák 2. (10 perc) Matematika vagy fizika óra (vezeti: tanító vagy matematika-, illetve fizikatanár) A tanító/tanár a tanóra anyagát az évfolyamnak megfelel kerékpáros segédanyaggal színesíti (lásd a 2. sz. mellékletben) 8. óra: Biológia / egészségtan / természetismeret (10 perc) (vezeti: tanító vagy szaktanár) A tanító vagy szaktanár a készen kapott segédanyag alapján beszélget a gyerekekkel a kerékpározás kedvez egészségügyi hatásairól (lásd a 2. sz. mellékletben) 9. óra: Térképismeret (10-15 perc) Földrajz vagy természetismeret óra (vezeti: földrajztanár vagy tanító) A gyerekek a tanárok segítségével megtervezik saját útjukat otthontól az iskoláig vagy A tanító vagy szaktanár az adott város, régió vagy Magyarország térképén rövidebb helyi, vagy hosszabb túrákat tervez A megtervezett útvonalon a tanulók összehasonlítják egy autós és egy kerékpáros átlagos szén-dioxid-kibocsátásának különbségét Segédanyag: az oktató a tanár közbeiktatásával a gyerekeknek régiós vagy Magyarország kerékpáros térképeket ad 10. óra: Rajzpályázat (45 perc) Rajzóra (vezeti: rajztanár) Egy rajzórán a tanár/tanító felkéri a diákokat, hogy az addig tanultak figyelembevételével készítsenek egy A/4 méret rajzot, melynek címe: BringaSuli A rajz témája lehet: kerékpáros közlekedés és túra, biztonságos kerékpározás Az április 30-ig elkészült rajzokat a tanárok elzsrizik, és osztályonként 3-5 db rajzot átadnak az oktató részére A rajzokat az oktatók május 10-ig eljuttatják a szervezkhöz, akik szakért zsrivel évfolyamonként értékeli azokat Évfolyamonként a legjobb 6 rajzot díjazzuk Az iskolában maradt rajzok közül az oktató - a rajztanár javaslata alapján - a polgármesteri hivatal részére küld egy válogatást. 6

8 11. óra: Záró teszt (20 perc) Osztályfnöki óra III. (vezeti: az osztályfnök + meghívott kerékpáros vendég, pl. sportoló; mivel alsó tagozaton nincs külön osztályfnöki óra, a tanító a saját tanrendjétl függen illeszti be az oktatásba az alábbi programot) A gyerekek ismét kitöltik az els órán megkapott tesztlapot, amely a közlekedési szokásaikkal, illetve a kerékpározással kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. (Lásd a 3. sz. mellékletben.) Az oktató a kitöltött teszteket begyjti - a feldolgozás, a változások mérése és értékelése az oktatók feladata A záró teszt kitöltése után a meghívott vendég a kerékpározás elnyei mellett annak balesetveszélyes oldaláról szól néhány szót Gyakorlati oktatás A gyakorlati oktatás megvalósítása az oktató feladata, tanítási idn kívüli foglalkozásokon, heti 3 2 órában. A foglalkozásokon bárki részt vehet. Az oktató a helyi viszonyoktól és a gyerekek tudásától függen rendezi csoportokba a gyerekeket. A gyakorlati oktatási blokk része két úgynevezett Bringás reggeli, melyeknek megvalósítása szintén az oktató feladata. A délutáni (iskola id után) gyakorlati foglalkozásokon lehetséget biztosítunk minden tanulónak a kerékpár magabiztos kezelésének, a biztonságos közlekedés alapjainak elsajátítására. Az oktató képességeinek, életkorának megfelel csoportokat alkot (legfeljebb 15 f). Külön meghirdetett idpontokban várja a diákokat heti három alkalommal. A gyakorlati oktatás részleteit (BringaSuli 1-3. szint lásd a VI. részben, illetve 3. sz. mellékletben.) Bringás reggeli A program során két alkalommal kerül sor úgynevezett Bringás reggelire. Ennek meghirdetése és levezetése az oktató feladata (részletesen lásd lejjebb). Az els alkalomra április 22-én, a Föld napján kerül sor (esnap: április 24.) A második idpont május 27. (esnap: május 29.) Aki ezeken a napokon kerékpárral érkezik iskolába, azt megvendégeljük egy reggelire, a menü a következ: gyümölcsjoghurt kifli alma A program felelse az oktató. Célszer az iskolai büfét, konyhát üzemeltet személlyel, céggel egyeztetni a programot megelzen (ha van), hiszen nagy gyereklétszám esetén tud segíteni a reggeli beszerzésében, tárolásában. Praktikus bevonni a Bringás reggeli levezetésébe néhány tanárt, illetve szült. 7

9 Motiváció A motiváció fontos része a programnak, hiszen az intézmények vezeti általában nem szívesen engednek be idegeneket az iskolába, illetve amennyiben valamilyen kézzelfogható eredménye van számukra a programnak (túl az általános, hosszú távú célokon), szívesebben vesznek részt abban. Az intézmény vezetin túl hasonlóképp fontos az érintett tanárok motivációja is, hiszen a program tanítási idben történ része rajtuk keresztül valósul meg. A programban részt venni kívánó oktatók elképzeléseink szerint kellképpen ambiciózusak, ugyanakkor érdemes az legjobb ötleteiket, megoldásaikat is honorálni valamilyen módon. A program sikerének kulcsa nagyrészt az oktatók kezében van, az gyakorlati tapasztalatuk jelenti a legnagyobb értéket a program folytatása során. Az iskolák motivációja 1. Az iskolák kézhez kapnak egy önjáró, kidolgozott, mködképes programot. 2. A programban résztvev iskolák megkapják az elméleti oktatáshoz szükséges összes lehetséges segítséget: a gyerekeknek szóló kiadványt, a tesztlapokat, a kidolgozott feladatokat, igény esetén az oktató jelenlétét a technika és a testnevelés órákon, a területileg illetékes rendrkapitányságok leterheltségétl függen rendri részvételt a KRESZ-órákon. 3. A programban résztvev iskolák megkapják a gyakorlati oktatáshoz szükséges összes segédeszközt (amelyek a program lezárultával az iskola tulajdonában maradnak): három darab (különböz méret) kerékpárt négy darab kerékpáros fejvédt a kerékpárok kisebb hibáinak szervizeléséhez szükséges segédeszközöket (pumpa, szerszámkészlet). A tanárok motivációja o A tanárok között meghirdetett ötletpályázat gyztese egy kerékpárt és egy fejvédt kap teljesítménye elismeréseképpen. A gyerekek motivációja 1. Rajzpályázat: 2. A legügyesebb gyerekek versenye: minden iskolában meghirdetésre kerül az országos rajzpályázat, amelyre beérkezett mveket évfolyamonként értékeljük: a program végén évfolyamonként egy tanuló egy kerékpárral és egy fejvédvel lesz gazdagabb minden iskolában az oktató kiválasztja az általa legügyesebbnek ítélt tanulót, és az így kiválasztott gyerekek a program utolsó roadshow-ja keretei között összemérhetik ügyességüket a BringaSuli Roadshow ügyességi pályáján; a gyztes egy kerékpárt és egy fejvédt kap ajándékba 8

10 III. Hogyan kezdjünk neki? A BringaSuli központi koordináció feladatai A BringaSuli központi koordinációs feladatai a következk: A program lebonyolításának elkészítése: o pályázat kiírása az oktatók részére, o pályázat kiírása az iskolák részére, o pályázat kiírása a települések részére (roadshow), o a beérkezett pályázatok értékelése (a megbízó GKM képviselinek közremködésével) o a jelentkez oktatók, iskolák, települések értesítése a pályázat eredményérl kapcsolatfelvétel a kiválasztott oktatókkal, iskolákkal, településekkel o az elzetes elbírálás során kiválasztott oktató-jelöltek számára tréning szervezése o a kiválasztott iskolák számára a szükséges segédeszközök beszerzése, legyártatása, kiszállításuk megszervezése o kapcsolatfelvétel az érintett településeken illetékes rendri szervekkel - felkérés a KRESZ-oktatásban való közremködésre o szponzorok bevonása a programba A program futása közbeni feladatok: o folyamatos kapcsolattartás az iskolákkal o folyamatos kapcsolattartás az oktatókkal o folyamatos kapcsolattartás a megbízóval o roadshow-programok szervezése: kapcsolatfelvétel a településekkel a roadshow-programokhoz szükséges engedélyek (pl. területfoglalás) intézése a roadshow-hoz szükséges technikai feltételek megteremtése ügyességi pálya fenntartása, az egyes helyszíneken elektromos áram biztosítása, az ügyességi pálya felállításához, üzemeltetéséhez szükséges személyzet szervezése, a kerékpáros ügyességi pálya mellett megjelen egyéb program (a 2007/2008- as tanév tavaszi félévének programjai során: freestyle-bemutató) szervezése o rajzpályázat értékelése o a program folyamatos értékelése az oktatóktól, iskoláktól beérkez tapasztalatok, jelzések alapján o a program kommunikációs feladatainak ellátása, koordinálása o a program lefutását követen a szakmai, illetve pénzügyi zárás elkészítése Az oktatók kiválasztása Az oktatók kiválasztása nyílt pályázat útján történik. A pályázati felhívás megjelentetése a elssorban a következ csatornákon zajlik: kerékpáros honlapokon (Bikemag.hu, Velo.hu) kerékpáros egyesületeken keresztül. A pályázati felhívást lásd részletesen: 1. sz. melléklet. A pályázati felhívásra beérkezett önéletrajzokat a Megbízó és a Megbízott (szervez) képviseli együtt értékelik a következ szempontok alapján (zárójelben az adott értékelési szempont súlya szerepel): a jelentkez pedagógiai tapasztalatai (20%) 9

11 a jelentkez kerékpáros oktatói tapasztalatai (35%) a jelentkez kerékpáros képességei, elélete (25%) a jelentkez számítógépes ismeretei (15%) a jelentkez idegennyelv-ismerete (5%). Az értékelés során elnyt jelent, ha a jelentkez korábbi, vagy az értékeléskor is él kapcsolatot tud felmutatni olyan oktatási intézménnyel, amely a programba bekapcsolódhat. Az értékelés alapján kiválasztott oktatójelöltek egy, a szervezk által szervezett többnapos képzésen vesznek részt, melynek során elsajátítják a program elméleti és gyakorlati alapjait. A képzést vizsga zárja, a vizsgát teljesít jelöltek válhatnak BringaSuli-oktatókká. Az iskolák kiválasztása A programban részt vev iskolák kiválasztása pályázat útján történik. A pályázati felhívás megjelentetése a Megbízó (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) feladata. A felhívás több csatornán jelenik meg: megjelentetés a GKM honlapján. A pályázati felhívást lásd részletesen: 1. számú melléklet. A pályázati felhívásra beérkezett jelentkezéseket a Megbízó és a Megbízott képviseli együtt értékelik a következ szempontok alapján: az iskola mködési helye (területi szempont; a régiók szerinti bontásnak való megfelelés végett) az iskola mködési helyén a településen él állandó lakosok száma (településméret szerinti bontásnak való megfelelés végett) az iskola 1-8. évfolyamos tanulóinak létszáma a jelentkez oktatók lakóhelyéhez való közelség az iskola mködési helye szerint illetékes önkormányzat jelentkezett-e roadshow programra. Az oktató feladatai, felelssége, várható fajlagos idráfordítás a részérl Az oktató feladatai: Kapcsolattartás o az iskola vezetségével o a programban részt vev tanárokkal (a program kezdetén a tantestület tájékoztatása a program menetérl, céljairól) o a szervezkkel Koordináció o az elméleti órák megszervezése az iskolában, a tantestülettel történ elzetes egyeztetés alapján (körülbelül 12 óra, a program els hetében) 1. a nyitó tesztek eljuttatása az érintett tanárokhoz lehetség szerint jelenlét a kitöltés során (program népszersítése) 2. a nyitó tesztek beszedése, eljuttatásuk a szervezk részére 3. a KRESZ-órák megszervezése: kapcsolatfelvétel az illetékes rendrkapitánysággal az órarend egyeztetése a kijelölt rendr-eladóval ha az illetékes rendrkapitányság nem tud (minden órára) rendreladót biztosítani, a KRESZ-órák megtartása 4. a testnevelés, technika órákon részvétel, amennyiben erre igény mutatkozik az adott szaktanárok részérl 10

12 5. a rajzpályázatra nevezett mvek elzetes válogatása az iskola rajztanárával/rajztanáraival 6. a záró tesztek eljuttatása az érintett tanárokhoz lehetség szerint jelenlét a kitöltés során 7. a záró tesztek beszedése, eljuttatásuk a szervezk részére o a gyakorlati órák megszervezése az iskolában, a tantestülettel történ elzetes egyeztetés alapján (körülbelül 5 óra a program megkezdésekor) 1. a jelentkez gyerekek csoportokba osztása életkor, tudásszint alapján 2. a gyakorlati foglalkozások helyszínének kiválasztása (körülbelül heti fél óra) 3. a gyakorlati foglalkozáshoz szükséges segédeszközök: kerékpárok, fejvédk, pumpa, szerszámkészlet biztonságos tárolásának megoldása az iskola vezetségével egyeztetve 4. a gyakorlati foglalkozások vezetése (hetente 6 óra) legfeljebb 15 fs csoportokban ideális esetben az egy évfolyamról jelentkezk alkotnak egy csoportot ha egy évfolyamról nincs megfelel számú jelentkez, az oktató életkor és tudásszint alapján alkot csoportokat minden csoport 3 2 órában vesz részt a foglalkozásokon A Szervezk tájékoztatása a program helyi menetérl (körülbelül hetente 2 óra) o heti jelentés küldése minden hét utolsó munkanapján az adott hét eseményeirl o a következ heti program megküldése minden utolsó munkanapján Az iskola feladatai Az iskola a programra való jelentkezéssel a következket vállalja a program idejére: Kapcsolattartó kijelölése Az oktató segítése feladata végrehajtásában: o az oktató bemutatása a tantestületnek o a tantestület tájékoztatása a programról, a programban való részvétel céljairól o a gyakorlati oktatáshoz szükséges segédeszközök: kerékpárok, fejvédk, pumpa, szerszámkészlet biztonságos tárolásának megoldása az oktatóval egyeztetve A programban érintett tanítók, tanárok, szaktanárok felkérése a konstruktív részvételre 11

13 IV. Az oktatók képzése Az oktatók képzése egy többnapos tréningen történik, amely lehetséget biztosít arra, hogy az oktatójelöltek elsajátítsák a program elméleti és gyakorlati alapjait a program levezetésével megbízott Szervez megismerje a leend oktatókat az oktatók megismerjék egymást. A képzés vizsgával zárul; az oktatói pozíció betöltése a záróvizsga sikeres elvégzéséhez kötött. A képzés infrastrukturális igénye i ii iii Helyszín 1. a képzést célszer a fvárosban vagy egy fvároshoz közeli településen megszervezni, hogy az ország különböz régióiból való eljutás viszonylag egyszer legyen minden résztvevnek 2. olyan szálláshely, ahol megfelel körülmények között el lehet helyezni az oktatójelölteket, illetve az eladókat, összesen ft rendelkezésre áll a résztvevk befogadására képes rendezvényterem rendelkezésre áll a gyakorlati oktatáshoz szükséges fedett vagy szabadtéri terület Tárgyi feltételek 1. Elméleti oktatás megfelel méret rendezvényterem projektor, illetve hozzá tartozó vetítfelület PC vagy laptop a projektorhoz tábla és hozzá való íróeszköz rajzoláshoz kerékpárszerelés elméletéhez szerszámkészlet, pumpa, stb. 2. Gyakorlati oktatás kerékpárok: lehetleg minden jelöltnek, de legalább 50%-uknak rendelkeznie kell kerékpárral a képzés helyszínén a BringaSuli 1. szintjének oktatásához bóják (nem kötelez, de az iskolák is kapnak bóját, illetve egyes feladatoknál használhatóak) a BringaSuli 1. szintjének megfelel (körülbelül teniszpályányi) szabadtéri vagy fedett terület, amely legalább akkora, amekkora a legkisebb, az oktatáshoz még megfelel iskolaudvar lehet BringaSuli 2. szintjének megfelel kisforgalmú utcák keresztezdésekkel a szállás közelében Oktatók a tréningen 1. Elméleti oktatás gyakorló tanár (iskolai kapcsolattartás) gyakorló kerékpáros, kerékpárszerel (kerékpárismeret, alapvet szerelési ismeretek) rendr eladó (KRESZ-ismeret, tipikus kerékpáros balesetek) Angliából érkez vendég eladó (angol tapasztalatok, BringaSuli elmélete) az Angliából érkez vendég helyére léphet a késbbiekben egy (vagy több) tapasztalt oktató (magyar tapasztalatok, BringaSuli elmélete) Szervez részérl egy munkatárs (bevezet, programértékelés, vizsgáztatás) 2. Gyakorlati oktatás Angliából érkez vendég eladó (angol tapasztalatok, BringaSuli gyakorlata) az Angliából érkez vendég helyére léphet a késbbiekben egy (vagy több) tapasztalt oktató (magyar tapasztalatok, BringaSuli gyakorlata) 12

14 A képzés menete 1. Elméleti oktatás o Bevezet (a Megbízott és/vagy a Megbízó részérl): a program céljainak, a program menetének rövid, összefoglaló jelleg ismertetése; idigény: körülbelül 2 óra, eszközigény: projektor. o Iskolai kapcsolattartás (gyakorló tanár): kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az iskola vezetségével, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a tantestülettel, kommunikáció; idigény: körülbelül 1 óra, eszközigény (opcionális): projektor; részletesen lásd: V. rész. o KRESZ (rendr eladó): a kerékpárosokra vonatkozó alapvet szabályok ismertetése, tipikus kerékpáros balesetek bemutatása; idigény: körülbelül 3 óra eszközigény: projektor. o BringaSuli elmélet (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 1-3. szintjeinek bemutatása: az egyes szintek szerkezeti felépítése (a szintek bemutatása történhet egy blokkban is, illetve az elméletet követen sor kerülhet a gyakorlati oktatásra, szintenként egységet alkotva) a szintekhez tartozó feladatok rövid bemutatása az egyes feladatok funkciójának ismertetése szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet) alapvet pedagógiai elvek ismertetése; idigény: körülbelül 3 óra szintenként, eszközigény: projektor, tábla, táblához tartozó íróeszköz. o A program értékelése helyi szinten 2. Gyakorlati oktatás o BringaSuli 1. szint (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 1. szint feladataival való megismerkedés gyakorlatban a szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet); idigény: körülbelül 4 óra; eszközigény: kerékpárok, bukósisakok (legalább a résztvevk felének rendelkeznie kell ezekkel az eszközökkel), 10 darab bója; helyszín: a BringaSuli 1. szintjének megfelel (körülbelül egy teniszpálya méret) szabadtéri vagy fedett terület, amely legalább akkora, amekkora a legkisebb, az oktatáshoz még megfelel iskolaudvar lehet o BringaSuli 2. szint (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 2. szint feladataival való megismerkedés gyakorlatban a szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet); idigény: körülbelül 4 óra; 13

15 eszközigény: kerékpárok, bukósisakok (legalább a résztvevk felének rendelkeznie kell ezekkel az eszközökkel); helyszín: a BringaSuli 2. szintjének megfelel kisforgalmú útszakasz keresztezdéssel, parkoló autókkal, stb. o BringaSuli 3. szint (Angliából meghívott vendég eladó; késbb egy vagy több tapasztalt oktató): a BringaSuli 3. szint feladataival való megismerkedés gyakorlatban a szakmai anyag alapján (lásd 4. sz. melléklet); idigény: körülbelül 4 óra; eszközigény: kerékpárok, bukósisakok (legalább a résztvevk felének rendelkeznie kell ezekkel az eszközökkel); helyszín: a BringaSuli 3. szintjének megfelel forgalmas útszakasz jelzlámpás keresztezdésekkel, körforgalommal, stb. 14

16 V. Kapcsolattartás Az iskolákkal való kapcsolattartás a program sikerének egyik legfontosabb eleme: a jó kapcsolat kialakítása az iskola vezetésével, illetve a tantestülettel az els és legfontosabb lépés az oktatók munkája során. Mivel az elméleti program sikerének kulcsa azoknak a tanároknak a kezében van, akik tanítási idben a készen kapott feladatokat leadják óráikon, az hozzáállásuk nagyban befolyásolja a végeredményt. Éppen ezért nagyon fontos megtalálni a megfelel hangot mind az igazgatóval, mind a tantestület egyes tagjaival. Az els kapcsolatfelvétel Az oktatónak az iskolában elször az intézményvezett célszer felkeresnie. Az intézmény vezetje a programmal, annak menetével, céljaival elvileg tisztában van, hiszen az intézménye pályázott a programban való részvételre, mégis elfordulhat, hogy az oktatónak bvebb tájékoztatást kell adnia a programról. Az oktatónak felkészülten kell elindulnia a bemutatkozó látogatásra, minden anyagot, amely a program bemutatásában segítségére lehet, magával kell vinnie, így o az iskoláknak szóló módszertani leírást, o a kidolgozott feladatokat o a BringaSuli gyakorlati programjának útmutatóját, stb. A bemutatkozás után az oktatónak a következkrl érdemes érdekldni az igazgatónál: o mely tanárok szerveznek kirándulásokat, sportversenyeket, táborokat, erdei iskolát; ezek a tanárok nagyobb eséllyel fognak szívesen részt venni a program helyi lebonyolításában. o van-e szabadid-szervez, kik az aktívabb testnevel tanárok. A bemutatkozást követen célszer lehet egy tantestületi ülésen bemutatkozni, illetve bemutatni a programot, ha erre mutatkozik igény az igazgató és a tanárok részérl. A tantestületi ülést követen érdemes felkeresni azokat a tanárokat, akiknek az óráján a kész feladatok elkerül(het)nek. Ennek okai: o a tanárok nagy része rendkívül leterhelt a munkájából adódóan, ezért csak igazgatói kérésre talán kevésbé szívesen foglalkoznak a programmal, hiszen az nekik többletmunkát jelent o a fenti okokból kifolyólag az oktató feladata elmagyarázni, hogy nem többletterhet akarunk tenni rájuk, hiszen kész feladatokat adunk a kezébe, amelyeket tanrendjébe illesztve fel tud használni o a feladatokat nem feltétlenül konkrétan a megadott formában kell felhasználni, csak segítségként, egyfajta sorvezetként szolgálnak, amiket az adott osztály tudásszintjéhez lehet és kell igazítani o egy személyes beszélgetés során jó ötletek születhetnek a feladatok esetleges megváltoztatására, javítására, bvítésére o a fentiek miatt fontos a személyes kapcsolat. Kommunikáció a tantestülettel Az els kapcsolatfelvételt követen is folyamatos kapcsolattartás ajánlott mind az intézmény vezetivel, mind a tantestület egyes tagjaival. Az igazgatót, illetve a kijelölt kapcsolattartót folyamatosan tájékoztatni kell az eseményekrl, mert 15

17 1. az igazgató felel azért, ami az intézményben történik 2. a jó kapcsolat a késbbi együttmködés alapja lehet Az igazgatót (vagy a kijelölt kapcsolattartót) célszer hetente tájékoztatni a program alakulásáról. Az egyes tanítókkal, tanárokkal, szaktanárokkal is tartani kell a kapcsolatot, mert k tudnak visszajelzést adni a feladatok használhatóságáról: a gyerekek életkorának, a gyerekek tudásszintjének, a gyerekek érdekldésének, a tantervi követelményeknek megfelel feladatokat sikerült-e kidolgoznunk. Az érintett tanárokat havonta egyszer, vagy a tanmenet alapján elre egyeztetett idpontban érdemes felkeresni. Mindemellett az oktatónak bármikor késznek kell lennie válaszolni akár az intézményvezet, akár a tantestület bármely tagjának kérdéseire. 16

18 A tanórákba integrált oktatás VI. A gyermekek oktatása A tanórákba integrált oktatás célja, hogy a gyermekek az iskolai tanrendbe illesztve találkozzanak a közlekedés felvetette környezetszennyezési problémákkal, illetve a kerékpározás, gyaloglás, közösségi közlekedés által nyújtott válaszokkal. Hosszú távon a cél a tanulók környezettudatos életmódra való nevelése, ennek érdekében minél több iskolai tantárgy keretei közé érdemes beilleszteni a tanulók életkorának, képességeinek, a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelel feladatokat. A tanórákba integrált oktatás a szaktanárok aktív közremködésével zajlik k a BringaSuli koordinációs központtól kapott kész anyagokat használva (azokat adott esetben továbbfejlesztve, a tanulók képességeinek megfelelen adaptálva) illesztik be az oktatás menetébe a BringaSuli programot. Igény esetén technikaórákon az oktatók részvétele, segítsége indokolt lehet. Matematika, fizika o Matematika, fizika órákon a cél a kerékpár becsempészése a tananyagba ez rendszerint könnyen elérhet már meglév példák átírásával (például autó helyett kerékpár szerepeljen az egyes feladatokban), illetve új példák kidolgozásával. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, I. rész. Természetismeret, környezetismeret, földrajz, biológia o A fent nevezett szaktantárgyak óráin a tanulók megismerhetik a kerékpározás egészségügyi elnyeit; a kerékpározás által elérhet környezetvédelmi elnyöket; megismerkedhetnek a lakóhelyük közelében elérhet kerékpárutakkal, kerékpározásra alkalmas útvonalakkal. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, II., III., IV. rész. Technika o Technikaórán a gyermekek megismerkednek a kerékpár alapvet alkatrészeivel, illetve megtanulják a defektes bels gumi megjavítását. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, V. rész. Testnevelés o Testnevelés órán a gyermekek játékos körülmények között ismerkednek a kerékpáros alapvet biztonsági felszereléseivel (bukósisak, láthatósági mellény, fényvisszaver pánt); a kerékpározás egyes szakágaival. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, VI. rész Rajz o Rajzórán a tanulók egy országos rajzpályázat keretei között találkoznak a programmal, melynek részletes leírása a II. részben található, a motivációról szóló alfejezetben. A tanórán kívüli gyakorlati oktatás A tanórákon kívüli gyakorlati oktatás megszervezése, koordinálása, vezetése az oktató feladata. A gyakorlati oktatás célja a gyermekek felkészítése a forgalomban való részvételre, illetve késbb az elsajátított tudás használása, továbbfejlesztése valós körülmények között. BringaSuli 1. szint 17

19 o A BringaSuli 1. szint oktatása az iskola udvarán zajlik ha az iskolaudvar mérete nem megfelel az oktatáshoz, akkor az történhet egy, az iskola közelében lév téren, játszótéren stb. o Az 1. szint oktatása tanórákon kívül, legfeljebb 15 fs csoportokban zajlik. o Az 1. szint célja, hogy a gyermekek elsajátítsák az alapvet manvereket, melyekre késbb, valós forgalmi körülmények között is bármikor szükségük lehet; a legfontosabb képességek: irányjelzés, visszapillantás, fékezés, váltás, kanyarodás. o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, VIII. rész. BringaSuli 2. szint o A BringaSuli 2. szint oktatása az iskola közelében, kisforgalmú utcákon történik. o A 2. szint oktatása tanórákon kívül, legfeljebb 4-6 fs csoportokban zajlik. o A 2. szint célja, hogy az 1. szint elvégzése közben elsajátított tudást valódi forgalmi körülmények között gyakorolhassa, ersíthesse meg. o A 2. szinten a tanulók oktatása (a forgalomban való közlekedés miatt) csak szüli engedéllyel történhet. o A legfontosabb elsajátítandó képességek: elindulás, megállás forgalomban, parkoló jármvek kikerülése, kerékpárosok, egyéb lassan mozgó jármvek megelzése, áthaladás útkeresztezdéseken: o jobbkéz-szabály megismerése, használata o jobbra, illetve balra kanyarodás mellékutcába, illetve védett útvonalra o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, IX. rész. BringaSuli 3. szint o A BringaSuli 3. szintjének célja a bonyolult forgalmi helyzetek megismerése, gyakorlása nagy forgalmú utakon. o A 3. szint oktatása tanórákon kívül, legfeljebb 2-3 fs csoportokban zajlik. o A 3. szint oktatásán csak 12 éven felüli tanulók vehetnek részt, szüli engedéllyel. o A legfontosabb elsajátítandó képességek: áthaladás közlekedési lámpával védett keresztezdésen áthaladás körforgalommal kialakított keresztezdésen többsávos utak biztonságos használata o Részletesen lásd: 2. sz. melléklet, X. rész. 18

20 Alapvet feltételek VII. A BringaSuli Roadshow A BringaSuli Roadshow minimális helyigénye: BringaSuli ügyességi pálya: méter Freestyle-bemutató: 40 5 méter Mindkét programhoz szilárd, lehetleg jó minség burkolat szükséges. A BringaSuli Roadshow lebonyolításához szükséges személyzet: 2 f a regisztrációs asztalnál 2 f a pálya elején, a gyermekek indításánál (fejvédk, kerékpárok beállítása) 2 f segít a pályán (billenpallóhoz, illetve kisebb, kevésbé ügyes gyermekek segítéséhez) 1 f segít a pályán (pályaelemek rendben tartása) A BringaSuli Roadshow eszközigénye: legalább 20 darab 2 méter hosszú, 1 méter magas kordon: o BringaSuli ügyességi pálya lekerítéséhez o freestyle-bemutató helyszínének lekerítéséhez o molinók kihelyezéséhez körülbelül 150 méter kordonszalag: o BringaSuli ügyességi pálya lekerítéséhez o freestyle-bemutató helyszínének lekerítéséhez célkapu o a célkapu biztonságos felállításához nehezékek (legalább 12 darab 28 kilogrammos aktatáska ) o a célkapu üzemeltetéséhez elektromos áram (220V), ehhez hosszabbító (legalább 50 méter) regisztrációs sátor o legalább 3 3 méteres alapterület o 2 garnitúra sörpad (1 garnitúra: asztal + két pad), vagy ennek megfelel mennyiség manyag asztal, szék o legalább 10 darab toll a tesztlapok kitöltéséhez o 3 db doboz a sorsoláshoz ügyességi pálya (párhuzamos pályák felállítása esetén minden eszközbl kétszeres mennyiség számolandó; kivétel: közlekedési lámpa) o 1 db akkumulátorról üzemel közlekedési lámpa o 1 db rázópad o 1 db szkít (PVC-csövek) o 12 db vasoszlop talppal (mágnes-körhöz 2 db, magassági elemhez 2db, kisasztalos 4 db, KRESZ-táblákhoz 4 db) o 2 db, 2 méter hosszú magassági elem betét o 1 db manyag cs a magassági elemhez o 3 méter piros-fehér manyag lánc o 1 db mágnes o 1 db spakli (nyél) o 2 db tálca o 2 db manyag cserép o 1 db kulacs o 1 db teniszlabda o 6 db KRESZ-tábla o db különböz szín fakocka (szlalom) 19

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat?

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Nem! Sajnos a BringaAkadémia épülete nem hasonlít a Lomonoszov Egyetemre. És a londoni olimpia kerékpáros stadionjára sem. Bár, azért az jó lenne

Részletesebben

BringaAkadémia oktatás

BringaAkadémia oktatás Bemutatkozás A Vuelta Sportiroda 2004 óta foglalkozik kerékpáros közlekedésre neveléssel. Kezdetben mobil ügyességi kerékpárpályánkkal és KRESZ-előadásokkal jártuk az országot. 2008-ban kidolgoztuk a BringaSuli

Részletesebben

Safe4Cycle kerékpározzunk biztonságosan!

Safe4Cycle kerékpározzunk biztonságosan! kerékpározzunk biztonságosan! A program az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával pályázatot hirdet általános iskolák számára kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatás témakörben. A program nemzetközi

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezetének Továbbképző Konferenciája Helyszín: Ramada Resort Aquaworld Budapest 1044 Budapest, Íves út 16. Időpont: 2016. január 16 17. (Szombat Vasárnap) KIÁLLÍTÓI

Részletesebben

MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI

MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI A BSI Magyarország piacvezető sportrendezvény szervező cége. Évente 30-35 eseményt szervezünk, egy évben több mint 100.000 embert mozgatunk meg (köztük kb. 3000 külföldit).

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI

MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI Szponzoráció MIÉRT ÉRDEMES A BSI-T VÁLASZTANI A BSI Magyarország piacvezető sportrendezvény szervező cége. Évente 30-35 eseményt szervezünk, egy évben több mint 100.000 embert mozgatunk meg (köztük kb.

Részletesebben

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14.

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14. 29. BUDAPEST FÉLMARATON 2014. szeptember 14. ESEMÉNYTÖRTÉNET 1984-ben került először megrendezésre a Budapest Félmaraton, 1984. és 1993. között a Budapest Maraton keretében. 1994-ben és 1995-ben szünetelt

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Diákjogi szektor konferencia Zebegény április

Diákjogi szektor konferencia Zebegény április Diákjogi szektor konferencia Zebegény 2008. április 19-21. Milicz Ákos csapatának összefoglalója I. Problémagyjtés, probléma feltárási feladatok KATEGÓRIA Fontosság/súlyosság Sürgsség Megoldhatóság ÖSSZESEN

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Békéscsaba

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Kerékpározást ösztönző kampányok. Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt

Kerékpározást ösztönző kampányok. Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt Kerékpározást ösztönző kampányok Tata, 2013. október 29. Dormán Emese Kilián Zsolt Alapfogalmak Nem elég az út (autó)kapacitása? Nincs elég (autó)parkolóhely? Honnan ez a sok bringás? Kommunikáció: Szemléletváltás

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2014. február 26. Helyszín: Békéscsaba

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2014. február 26. Helyszín: Békéscsaba A kerékpárosbarát városfejlesztés és promóció Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2014. február 26. Helyszín: Békéscsaba Miért fontos a kerékpározás népszerűsítése?

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Körösök Völgye Kerékpáros Útőri Szolgálat Szándéknyilatkozat és Megállapodás. aláírása 2014.01.31. Sztaniszláv Tamás főtitkár

Körösök Völgye Kerékpáros Útőri Szolgálat Szándéknyilatkozat és Megállapodás. aláírása 2014.01.31. Sztaniszláv Tamás főtitkár Hungarian Federation of Bicycle-friendly Towns and Villages (HUFBT) 5630 Békés, Petőfi utca 2. Körösök Völgye Kerékpáros Szándéknyilatkozat és Megállapodás Sztaniszláv Tamás főtitkár aláírása 2014.01.31

Részletesebben

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2013. november 29. Helyszín: Szeged

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2013. november 29. Helyszín: Szeged A kerékpáros turizmus fejlesztése az EuroVelo13 Vasfüggöny kerékpárút mentén Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2013. november 29. Helyszín: Szeged Szakmai munkacsoport

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Page C:\Users\medveyt\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EZ2M0857\ of eredmenyek_jav (2)

Page C:\Users\medveyt\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EZ2M0857\ of eredmenyek_jav (2) 1.) Mennyiben befolyásolja az intézményvezető hozzáállása az IKSZ szervezésének hatékonyságát? Alapvetően meghatározza 7 17,95% Erősen hat rá 11 28,21% Nem befolyásolja Csak mint az iskolai koordinátor

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

IV. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor - Zánka. Pályázati felhívás

IV. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor - Zánka. Pályázati felhívás IV. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor - Zánka Pályázati felhívás A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete és a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek

KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek Játssz! Tapasztalj! Közlekedj! KRESZ-SULI játékos közlekedés oktatás (alap program) A program tartalmazza a mobil KRESZ-park kialakításához szükséges felszereléseket:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II.

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. A Gyr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2006. szeptemberi Hírek mellékleteként valamennyi iskola megkapta

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Gazdivonal közösségi portál Egyedi i és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Ár kialakítás Ár kialakítás VIP Ár kialakítás VIP+ El fizetés: * * * * 1 hónap * * * * 3 hónap * * * * 6

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben