I. évfolyam 2. szám Szent György, Szelek hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N. Jobbikos szemléletű hav ilap. Mezőgazdasági fórum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. évfolyam 2. szám 2012. Szent György, Szelek hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N. Jobbikos szemléletű hav ilap. Mezőgazdasági fórum"

Átírás

1 I. évfolyam 2. szám Szent György, Szelek hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű hav ilap Heves évi költségvetése A testület március 9-én tárgyalt a város idei költségvetéséről. A döntést több egyeztető ülés előzte meg, melyek során kialakult az a közös álláspont, hogy elsődleges szempont idén a közszférában dolgozók bérének biztonsága és a településünket élhetőbbé tevő három nagy pályázat megvalósításának elindítása (ivóvíz minőség javítás, a belváros és az SZTK felújítása). A pénzügyi háttér azonban meglehetősen nehézzé teszi a célok elérését. A kimutatások szerint a banki kötelezettségek összessége erre az évre több mint a teljes bevétel 1/4 része. Az előző évről áthúzódó szállítói tartozások összege meghaladja a 400 millió forintot (ennek negyedét a közétkeztetést biztosító Pensio 17 Kft. felé meglévő kötelezettség teszi ki). Végre minden döntéshozó elfogadta azt a tényt, hogy egy-egy intézmény részleges bezárása, vagy megszüntetése nem oldja meg a problémákat. Valódi megoldást jelentő ötlettel senki sem tudott előállni. - A bezárt Sportcsarnok kérdése is szóba került. Minél előbb kell egy olyan megoldást találni, ami nem csak a sportot szeretők számára megnyugtató, hanem a város válságát sem mélyíti. - Egy ilyen javaslatot kidolgozott a Jobbik, ennek elfogadása a képviselők belátásán múlik. A Sportcsarnokkal összefüggő hitel fedezetéül szolgáló értékpapírok cseréjét polgármester úr 2010-ben testületi felhatalmazás nélkül hajtotta végre. Szerencsére az ügylet visszafordítható és a költségvetés tárgyalásakor polgármester úr kezdeményezte is ezt. A Testület támogatta, hogy a két évvel ezelőtti - véleményem szerint előnytelen - műveletet helyrehozza az Önkormányzat. A döntés következményeként, becslések szerint 70 millió forint válhat szabadon felhasználhatóvá, melyet a Testület a csarnokos hitel törlesztésére, a közszféra béreit veszélyeztető banki inkasszó megszüntetésére fordít. - Természetesen ehhez a Bank hozzájárulása is kell. Jobbikos javaslat volt a költségvetési vita során az alapfokú képzés igazgatóságának gyermek közelbe való beköltöztetése a Deák F. útról a Körzeti Iskolába. A javaslatot hiába támogatta az Oktatási Bizottság, végül az ügy nem mérettetett meg szavazáson. Mi, jobbikosok több dolgot is nehezményeztünk a viták során. Elfogadhatatlanul nagynak tartjuk a betervezett ingatlaneladás és hitelfelvétel mértékét. Szót emeltünk a Zeneiskola átköltöztetése ellen: helytelennek tartjuk, hogy a szakmai vélemények ellenére az intézmény a Körzeti Iskolába kerül. A költségvetéssel kapcsolatos álláspontunk kialakításában nagy szerepe volt annak, hogy véleményünk szerint a tervezett kiadások és bevételek nem felelnek meg a Stabilitási törvénynek (az Önkormányzat éves összes kötelezettségvállalása nem haladhatja meg a bevételének 50 %-át). Kétségeinket a könyvvizsgáló asszony és dr. Balázs Éva irodavezető sem tudta eloszlatni. - Ezek alapján a költségvetés elfogadását mi (Krusper Éva, Szedlák Szabolcs, Kis Tamás) nem támogattuk. A Testület 8 igen és 4 nem mellett fogadta el a rendeletet. Az évek óta meglévő költségvetési problémák megoldását részben az előnytelen szerződések felülvizsgálatában látjuk. Ilyen szempontból csak a Sportcsarnok ügye van alaposan áttekintve. Hosszú távon azonban csak a munkahelyteremtés jelenthet kiutat. A ciklus másfél éve alatt eddig három ilyen lehetőség adódott, melyeket a képviselők minden esetben egyhangúan támogattak. Ezek gyakorlati megvalósulása sajnos nagyon lassan halad, az igazi áttörés még várat magára. /Kis Tamás/ Mezőgazdasági fórum április 28-án 16 órai kezdettel mezőgazdasági fórumot tart Morvai Krisztina EP képviselő, és Varga Géza országgyűlési képviselő, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Mezőgazdasági Kabinetjének elnöke. Helyszín: Művelődési Központ Várjuk Önt is sok szeretettel!

2 Merre tovább Középiskola? A tavalyi év egyik ellenzéki sikere volt, hogy az Eötvös József Középiskolát sikerült megtartani városunknak, s nem került a Megyei Önkormányzathoz, ahol helyzete finoman szólva is bizonytalanná vált volna. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - melyet az Országgyűlés a december 19-i ülésnapján fogadott el azonban új helyzetet teremtett, hiszen ezután az iskolák nem maradhatnak önkormányzati irányítás alatt. Pontosan idézve az ide vonatkozó paragrafust: 2. (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata. Mit is jelent ez számunkra? Elsősorban azt, hogy az állam globális szinten fogja ésszerűsíteni a tanügyet, azaz, ha számításai alapján úgy látja, hogy pl. Eger, Gyöngyös, Hatvan középiskolái el tudják látni a megye ilyen szintű oktatási feladatait, akkor a többi intézményre már nincs szükség. Ebben a helyzetben az ország számos iskolája kezdett új fenntartót keresni. Február 15-én az Oktatási és Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta Török János elnök úr határozati javaslatát, miszerint: Heves város Képviselő-testülete az Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartó váltásához elvben hozzájárul. Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az előkészítéssel kapcsolatos szakértői egyeztető tárgyalásokat a Tiszáninneni Református Egyházkerület elnökségével folytassa le. A szakértői egyeztetések eredményéről folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet. Ezt az indítványt a bizottság támogatta, s másnap a képviselőtestület is elfogadta. Mivel a fenntartó váltással kapcsolatban annak előnyeit elismerve többekben számos kétely merült fel, ezért megkérdeztem Együd László igazgató urat, miért tartja ő kedvezőnek az iskola átadását: A Református Egyház 450 éves oktatás területén eltöltött tevékenységét nem hiszem, hogy ecsetelni szükséges. Annak kulturális hatásai történelmi tények. Megítélésem szerint egy ilyen közösséghez tartozni mindenféleképpen rangot jelent. Ha egy iskola sajátos szellemi tartalmat tud és képes megjeleníteni a mai egyre sivárabbá váló liberális gondolkodásból fakadó egoista, nihilista értékrendben az hosszú távon biztos, hogy haszonnal jár, nem csak az iskolára, de a környezetére is. A Tiszáninneni Református Egyházkerület több intézménnyel is rendelkezik, közelünkben a Hevesi Református Óvoda, illetve az Átányi Református Általános Iskola van a fenntartása alatt. Intézményünk a szakképzési nyitás miatt került az érdeklődés középpontjában. Általános iskolája és gimnáziuma több is van a Kerületnek, a szakképzési részt azonban most kezdi kiépíteni. A tervek szerint Hevesen, Miskolcon illetve Sárospatakon lesz szakképző intézete, ami így gyakorlatilag a Kerület hossztengelyében egyenlő lefedettséget mutat. Noha az Eötvös József Középiskola nem csak szakképzési résszel rendelkezik, ez nem okoz problémát, mind a gimnázium, mind a szakközép iskolai rész is megtartásra kerül, sőt terveink szerint még fejlesztési lehetőségek is adódnak. Nem kell magyarázni, hogy az iskolák állami fenntartásba adása mennyi bizonytalanságot hordoz az elkövetkező időszakra nézve. Meglátásom szerint az iskola szervezeti teljessége, extrém esetben léte is az egyházi fenntartás vonatkozásában biztosítottnak látszik az állami fenntartással ellentétben. Komolyan tartok tőle, ha nem egyházi, hanem állami fenntartásba kerülünk, a Középiskolánkat drasztikusan átszervezi a várhatóan csupán matematikai alapon gondolkodó Kormányhivatal. Egyházi fenntartásban jóval nagyobb befolyásunk lenne a saját sorsunkra és jövőnkre. Különösen úgy, hogy az egyházi szakképzési rendszer most van kiépülőben ennek milyenségére és irányára befolyásunk is volna az előttünk álló időszakban. A saját szakképzésünket is komolyan meg lehet újítani, amennyiben nem kötnek majd minket az állami feladatok szűk béklyói a majd központilag várhatóan leosztott beiskolázás és szakirányok vonatkozásában. Ezek a legfontosabb szakmai kérdések, amelyek meglátásom szerint előnyként jelentkeznek egyházi fenntartás esetén. De szólni kell az anyagi háttérről is. Iskolánkkal kapcsolatban legtöbbször, (szinte kizárólagosan) anyagi nehézségekről esik szó. Az iskola költségvetése csak abban az esetben kiegyensúlyozott, ha az állami pénzeszközök és a saját bevételek kiegészülnek fenntartói hozzájárulással is. Az utóbbi időkben ez elmaradt, ezért az intézménynek komoly hátralékai vannak. Egyházi fenntartás esetén a most járó állami pénzeszközök megpótoltatnak egyházi intézményeknek adott egyéb járandóságokkal. Így a mostani számvetés alapján több anyagi erő állna évenként a rendelkezésünkre, mint amennyi most a szükséges éves költségvetésünk. Tehát anyagi oldalról is messze biztosított volna az iskola működése. Lehet azt is mondani, hogy olyan normális pénzügyi keretek közé kerül az intézmény, ami a nyugodt kiegyensúlyozott munkát és fejlődést, valamint a fejlesztésekkel kalkuláló iskolai működést biztosítani tudja. Végül, de nem utolsósorban: ha az Egyház átvesz egy iskolát, azt nem merő szeszélyből teszi, hosszú távon számol vele, még abban az esetben is, ha a most aktuális normatíva viszonyok már nem lesznek ilyen kedvezőek. Tehát egyházi fenntartás esetén az iskola hosszú távú jövője biztosítottnak látszik. Ha sikerül és mért ne sikerülne- egy komoly háttérrel rendelkező komplex intézményhálózatot létrehozni, (hiszen szó van a környék református intézményeinek egy igazgatás alá vonásáról is) akkor az jelentős megtartóerőt képes adni mind a városnak, mind a környéknek. Ez azt hiszem, hogy minden felelősséggel gondolkodó ember igényével találkozhat felekezeti hovatartozástól függetlenül. /Erdész László/

3 Tavaszi határjárás Az egész Kárpát-medencében több száz éves hagyomány volt a tavaszi határjárás. Ennek során a gazdák és a község vezetői bejárták a határt, számba vették a tél okozta károkat, megnézték a határdombokat, határjeleket. Az út során az idősebbek minden tudást átadtak a fiatalabb generációknak, amit az egyes határrészekről tudtak. Vegyük számba most mi is a hevesi határ legfontosabb pontjait! A legrégebbi időkben a dombok, kiemelkedések számítottak határnak a települések között. Heves határában három nagy domb van: a Vesszős, a Góbishalom és a Vezekényi nagyhalom. A Vesszőshalom hajdanán Heves és Jászság határvonalát jelentette. A mellette lévő, Tarnaőrsre vezető utat már kb. 800 évvel ezelőtt hadi útként tartották számon. A halmon egy csárda állt. A 19. század közepén itt volt az agarászok gyülekezőhelye. A Vesszős közelében nagy erdők, később óriási szőlőültetvények terültek el. Ilyen volt a Makra, az Annatelep, a Rigó-telep. Legnagyobb, 500 holdas szőlőbirtok a Polgár-telep, ahol a Bankpince, a Juhász-tanya és a Sárgapuszta sokaknak adott megélhetést és otthont. Bútelek neve - mint Bőtelek, a bő rangra utalva elpusztult faluhely nevét őrzi. Áttérve Heves északi határába, újra más táj tárul elénk. A homokos, dombos terület legmagasabb pontja a Góbishalom, melyet a régiek kerek formájáról Golyóbisnak mondtak. Környékén erdők álltak talán a Mátráig is összefüggően az erdőirtások helyén pedig kiválóan termett a dinnye. A Nagy-herceg-tag és a Kis-herceg-tag a Szász-Coburg Gothai hercegség emlékét őrzi, akik 1835-től a 20. század elejéig Heves legnagyobb birtokosai voltak. Az uradalmi tanyán mintegy 30 hevesi család élt, akik minden munkát elláttak. Jelentős mennyiségű dohányt is termeltek. A Hevesi Szőlők mely külön vasúti megállóhely is volt több mint száz hevesi szőlőtermelő kisebb-nagyobb birtokát jelentette, a telkekre épült jellegzetes kis házakkal, kutakkal, a földek között tisztán tartott dűlőutakkal. Alatka irányából Rózsahegyen, Bernáthegyen, Kapitányhegyen át a Halbik-kereszthez érünk. A ma is fontos útkereszteződésben régen a Halbikcsárda állt. Az úton átérve, az Ötödrészen folytatódik a dombos, jó szőlőtermő terület. Neve Heves 18. századi felosztására utal, amikor Heves határát újraosztva, ez a rész öt református kurtanemes családé lett. Nem véletlen, hogy erre a hangulatos homokdombos területre építette kastélyát a 19. században Heves megye alispánja, Majzik Viktor. Ez a Zöldkastély, mely Újfalussy-Básty-kastély néven vált ismertté. E rövid, nagy lépésekben megtett határkerülés végén visszaértünk kiindulópontunkhoz, a Vesszőshöz. Mit látnánk, ha ma indulnánk egy határszemlére? Nem találnánk meg a régen rendezett, határjelekkel ellátott földterületeket, alig lelnénk tiszta, járható dűlőutat. Csak itt-ott bukkannánk szőlőültetvényre, dinnyeföldre. A déli határban sem legelnek már állatok. Gyökeresen megváltozott minden, ezzel együtt az ember és a táj viszonya is. A Bankpince borháza a XX. század elején A Bankpincétől indult a kutyavasút, melyen a szőlőt és a bort lóvontatással szállították a 8 km-re lévő vasútállomásra. A Juhász-tanyától délre, a jászapátira vezető út mentén komlóültetvények voltak, a Beöthy-tanyán komlószárító. A főútvonaltól (a mai 31-es út) délre eső részeken a táj egészen más arculata bontakozik ki. Fő csomópontja a Vezekényi nagyhalom. A szájhagyomány szerint a halom közelében, Vercel-en a tatárjárás idején nagy csata volt, melynek halottait a halomba temették el. A Hanyi-ér közelében van Fácános, mely sok titkot rejthet, ugyanis már a honfoglalás előtt lakott helyként ismert, de nem kizárt, hogy az Árpád-korban itt állt az ispáni vár. Hat-nyolc évtizede tanyaközpont volt. A határnak e része füves, szikes, helyenként nádas, helyenként szántó. A Közlegelő a gazdák közös legelője volt a Radics család birtokában. Ide hajtották ki a csordát. A Káka nádas, gyepes rész. Szintén füves legelő a Paskom. A Cseplye mely cserjés helyet jelent jó termőképességű talaj Csász közelében. Nem messze tőle nevezetes út a Császár útja, mely Jászkisérre vezet. A hagyomány szerint ezen a széles úton vonult a török császár. Az egykori Bankpince épülete 1998-ban A régi határjárások alkalmával az elöljárók és a gazdák fiatalokat is vittek magukkal. Szokás volt, hogy a fontos dombokon, községhatárnál a gyermekeket alaposan megverték, hogy azok ne felejtsék el, jól megjegyezzék a helyet. Ez a verés generációk óta elmaradt. Talán ennek is következménye, hogy nem becsüljük az elődeink által ránk hagyott határt, annak évszázadok során kialakított rendjét. /Gy. Gömöri Ilona/

4 Tagok legyünk, vagy szabadok?! Január derekán Magyarország történetének legnagyobb EU ellenes tüntetését tartotta a Jobbik. Az eseményen felszólaló politikusok kemény hangon bírálták az Uniót és felvetődött a kilépés lehetősége is. Ennek a gazdasági következményeivel kapcsolatban szeretetném ismertetni a Jobbik megoldási javaslatait. Gyakran találkozunk azzal a felvetéssel, hogy ha kilépnénk, összeomlana az ország mert akkor kivonulnának a multik, teljesen leállna a gazdaság, óriásira nőne a munkanélküliség és elesnénk a támogatásoktól is. Ezek valóban nagyon súlyos problémák, amik minden bizonnyal be is következnének, ha egyik napról a másikra fordítanánk hátat az EU-nak. A Jobbik soha nem állította, hogy ez a helyes út. Ez egy hosszabb, alaposan előkészített folyamat kell, hogy legyen, mert egy ilyen döntés évtizedekre meghatározza egy ország sorsát. Azt viszont látni kell, hogy egy recsegő-ropogó, széteső félben lévő unióban nincs magyar jövő. Álláspontunk szerint a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra alapozva kell keresni a kilábalás lehetőségét. Vissza kell szerezni a keleti felvevőpiacainkat, mert ebben óriási lehetőségek vannak. Egyes számítások kimutatták, hogy a mai Magyarország harminc millió embert tudna kiváló élelmiszerrel ellátni, ehelyett esszük a kínai fokhagymát és isszuk a szlovák tejet. A mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó feldolgozóiparról és a teljesen szétvert könnyűiparról sem szabad elfeledkezni. Ezek az ágazatok nagymértékben kézi munkaigényesek, így tízezer szám tudnák felszívni a képzetlen munkaerőt is, amivel radikálisan csökkenne a munkanélküliség. Egyes vélemények szerint ezt nem lehet végrehajtani, mert mindent eladott már az éppen aktuális pártunk és kormányunk. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy újat építeni viszont mindig lehet. Nem visszavásárolni kell a különböző gyárakat, üzemeket, hanem másikat kell építeni, amik nem különböző maffia csoportok kezében, hanem a magyar állam tulajdonában vannak. Az unión belül ez az út nem járható addig, amíg kvótarendszerek mondják meg nekünk, hogy miből, mit és mennyit termelhetünk. Ez teljesen ellentétes a nemzeti érdekkel, sőt inkább az látszik, hogy szemétlerakónak tekintenek bennünket, ahová özönlik a Nyugat-Európában eladhatatlan rossz minőségű termék. Ezt a mesterségesen generált állapotot kell mihamarabb felszámolnunk és ezért kell kilépnünk az Európai Unióból. Azon idő alatt, amíg a kilépés folyamata zajlana, lenne rá lehetőség, hogy Magyarország kidolgozza ennek feltételrendszerét és kiépítse kapcsolatait leendő partnereivel. /Balázs Ferenc/ Sportcsarnok az időhúzásért csak sárga lap jár? Már egy éve meg kellett volna vásárolnia a szerződések szerint az Önkormányzatnak 1000 Ft-ért a Heves-Styl Sportcsarnok Kft.-t. Így az épülettel együtt a kft. összes adóssága a városé lenne. Csakhogy az üzlet nem valósult meg. Az elvégzett vizsgálatok révén bebizonyosodott, hogy a csarnok építése körül jogi és műszaki problémák vannak, s az említett adósság is jócskán meghaladja a várt értéket. Tavaly nyár óta folynak a tárgyalások a munkálatokat végző céggel (STYL-Építő Zrt.) és a finanszírozóval (Magyar Takarékbank). A megbeszélések során azonban mindenki mereven ragaszkodott a saját álláspontjához: a STYL több mint 110 milliót követel a már megkapott kb. 920 millión túl; a bank pedig azt akarja, hogy vegyük meg a Kft.-t és fizessük rendesen a hitelt. A város jelenleg nem sokat tehet, hiába hivatkozunk a nem megfelelő műszaki állapotra és a bizonytalan körülmények között keletkezett, megalapozatlan többletteherre. A szerződések nem segítenek rajtunk. Nem vagyunk egyenrangú felek a tárgyalásokon. A Takarékbank az inkasszóval akar nyomást gyakorolni ránk: 58 millió forintot emelhet le a város számlájáról, ha lehetősége nyílik rá, s ezzel akadályozza az amúgy sem egyszerű gazdálkodást. A STYL az épület tulajdonosaként még hatékonyabb eszközhöz nyúlt: 2012 január 1-én bezárta a csarnokot. - Az előző ciklus fideszes városvezetésének nagy alkotása most csupán egy emlékmű A sportolókat folyamatosan etetik a csarnok megnyitásával. Hitegetéstől azonban nem nyílik meg az építmény! A sok-sok felmerült visszásság miatt szept. 14-én ügyészségi vizsgálatot kezdeményezett a Jobbik. A nyomozás azóta is tart. Információink szerint legutóbb március 8-án voltak kihallgatások. Ez azonban nem oldja meg önmagában a helyzetet, csak a felelősség megállapítását hozhatja. Ezért kidolgoztunk egy olyan javaslatot, melynek célja a sportcsarnok mielőbbi megnyitása olyan feltételek mellett, hogy a város se menjen csődbe (idén 210 milliót kellene fizetnünk + tavalyról 43 millió húzódott át ). - Az alapos indoklás miatt szokatlanul hosszú indítványt március elején akartuk a Testület elé vinni. Napirendre sem került. A hónap végén, a 28-i ülésre ismét beadtuk az előterjesztést. Polgármester úr javaslatára ismét kikerült a programból. Véleményünk szerint nem volt alapos oka erre. Már az ülés előtt látható volt, hogy a képviselők többsége nem fogja támogatni az elképzeléseinket, pedig azokat egy független ügyvédi vélemény is alátámasztotta. A bizottsági üléseken a képviselők többsége tartózkodott, de olyanok is akadtak, akik egyáltalán nem szavaztak. Bízunk abban, hogy nem polgármester úr kötvénycserés tisztáramosása volt az oka a támogatás hiányának. A kaotikus helyzetet megoldó javaslattal, a Jobbikén kívül, nem találkoztunk. Mindenesetre kíváncsian várjuk a Hivatal, Balázs Ferenc alpolgármester úr vagy éppen dr. Nagy Sándor elnök úr ötletét! Ha az a város érdekét szolgálja, akkor támogatni fogjuk. Addig pedig reménykedünk, hogy az időhúzást megússza az Önkormányzat egy sárga lappal... /Kis Tamás/

5 Képek a hevesi KALOT és KALÁSZ történetéből A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek országos testülete / KALOT/ 1936-ban alakult meg. Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm jezsuita szerzetesek vezetésével vált kiemelkedő jelentőségű mozgalommá. Összefogta a parasztfiatalokat, közülük a legtehetségesebbeket a népfőiskolákon gazdaság- és faluvezetésre készítette fel, valamint valláserkölcsi alapon élő és gondolkodó ifjakat kívánt nevelni. A második világháború idején már 3500 helyi szervezete és mintegy félmillió tagja volt. Az egyes szervezetek élén a helyi katolikus plébános állt. A Hevesi Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet - a levéltári adatok szerint október 10-én alakult meg, amit a Belügyminisztérium a következő évben hagyott jóvá. Az egyesületnek fennállása első esztendejében tagja volt. Az egylet vasár- és ünnepnapokon kultúrdélutánokat, nyaranként agrárifjúsági napot és aratási hálaünnepet rendezett. A kulturdélutánokon népszínműveket adtak elő a he1yi műkedvelők, valamint dalokat, szavalatokat, ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak és népi táncban gyönyörködhettek az egyesület rendezvényeire látogatók. A fiatalok sikerrel mutatták be vitéz Pölöskei János: Férjhez megy a bíró lánya című négy felvonásos színművét, Móricz Zsigmond vígjátékát, a Sári bírót, a Minden jó, ha a vége jó című három felvonásos vidám színdarabot, Kő Benedek énekes népszínművét, a Kláricát, valamint a Balatoni vihar, a Tépett rózsa és a Bors István című darabokat tavaszán különösen nagy sikert aratott Szigeti József három felvonásos színműve: A vén bakancsos és fia a huszár ban igen tetszett a hevesi közönségnek a Gyöngyösbokréta című színdarab, amelynek főszereplője az 1930-as években Amerikába kivándorolt magyar volt, és amikor hazatért, a tengerentúlra csábította az itthoniakat. Az aratási hálaünnepeket 1923 augusztusától minden évben megrendezték Hevesen, az aratás révén nyert mindennapi kenyér égi ajándékaként. Ezt a hagyományt a KALOT is őrizte. Az évente megrendezett agrárifjúsági napokon a katolikus agrár ifjak ünnepélyes keretek között szerepeltek a közönség előtt. Heves és környéke fiataljai számára a legemlékezetesebb napot június 8-án, Boconádon rendezték, ahol megjelent és beszédet mondott Kerkai Jenő, a KALOT országos egyesületének alapítója. Kerkai Jenő Ezen a napon Heves, Erdőtelek, Tarnaméra, Zaránk, Erk, Tarnaörs és a vendéglátó Boconádi Földműves Ifjak tartottak összejövetelt. Különös érdeklődéssel fogadták a KALOT alapítójának megjelenését. Célunk abban összpontosul, hogy mosolygóbb magyarok járjanak - keljenek ezen a magyar földön, és ha ez megvan, nyomában fellépjen majd az Istenhez ragaszkodó magyar is mondta Kerkai Jenő. A Katolikus Agrár Leányok Általános Szövetsége /KALÁSZ/ 1937-ben alakult. Laczenbacher Rita vezetésével vált kiemelkedő jelentőségű mozgalommá. Alapszabályait a kormányhatóságok 1939-ben hagyták jóvá. A KALÁSZ az elemi iskolából kimaradt, falun dolgozó leányokkal foglalkozott. Célja az volt, hogy hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti érzésükben öntudatos és gazdaságilag képzett családanyákat neveljenek a falu fiatal lányaiból. Ezt a célt fejezte ki Sík Sándornak, a neves papköltőnek jeligéül választott gondolata is: Szemünk az égre bízva néz, testvérkezet szorít a kéz. A múlt sugall szent őserőt. Építsünk rajta szebb jövőt! A KALÁSZ-ban 1939-ben 800, 1940-ben 950 helyi szervezetben mintegy 25 ezer tag tevékenykedett. Egy év múlva 1200 katolikus tanító és női vezető irányított 60 ezer, elemi iskolából kimaradt falusi leányt. A Hevesi Katolikus Agrár Leányok Általános Szövetsége szeptember 3-án alakult meg. Az egyesületnek fennállása első esztendejében 60 tagja volt. A lányok vasárnap délutánonként, litánia után rendezett kultúrdélutánokon színdarabokat adtak elő, valamint népdalokban, játékokban, népi táncokban, szavalatokban és ismeretterjesztő előadásokban vettek részt. A fiatalok 1942 december végén A honvédek karácsonya jegyében rendezett előadáson nagy sikerrel mutatták be Erdélyi Mihály: Sárgapitykés közlegény című három felvonásos operettjét. A rendezvény bevételéből vásárolt szeretetcsomagokat elküldték a fronton harcoló hevesi katonáknak. A következő év pünkösdjén a KALÁSZ a nőegylettel együtt rendezte a Mária koszorúja című három felvonásos vallásos színdarabot. A hevesi KALÁSZ 1944-ben felvette IV. Béla szent életű lányának, Margitnak a nevét, akit XII. Pius pápa ebben az évben avatott szentté. Névadójuk tiszteletére február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén játszották el Nagy Ilona: Muhi virága című, Szent Margitról szóló négy felvonásos színdarabját. A leányok a KALÁSZ-ban ismerkedtek meg Bartók Béla és Kodály Zoltán műveivel. Az ismeretterjesztő előadásokon az irodalmon kívül illemtani és higiéniai kérdésekről is hallottak a résztvevők. A KALÁSZ vallásos jellegű közösség volt, ezért összejövetelük alkalmával a jelige eléneklése után - mivel háború volt - imádkoztak a békéért. Ugyanezt tették a lelkigyakorlatokon is után gyűjtést rendeztek az árva gyermekek megsegítésére. A hevesi KA- LÁSZ 1948-ban szűnt meg. Így mindössze hét esztendeig működött, mégis úgy hisszük, hogy figyelemre méltó színfoltja volt Heves község kulturális életének. /Vörös Dezső/

6 Hobby Állateledel Bolt és Kisállat Kereskedés Heves, Mátyás király u fagyasztott állateledel - száraztápok - rágcsáló és madáreleség - kisállat tartási kellékek - kalitkák, ketrecek Szerdán és szombaton, megtalál a Piacon! Pataki Tamás: 30/ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ VAGY ELADÓ! Heves központjában, Dobó út 1. szám alatti pavilon (volt virágbolt) kiadó vagy eladó! Érd.: 06-20/ BARTUS - BIZTONSÁGI KFT. Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek - Telepítés - Karbantartás - Javítás - Járőrszolgálat Teljes körű biztonsági szolgáltatás: 06-30/ TŰZIFA TÖLGY, GYERTYÁN, BÜKK - méteres rönk Ft/q - hasított Ft/q - akác hasítva Ft/q - akác tőke és gallyfa - lignit 100 q feletti vásárlásnál további kedvezmény! Kiszállítás kedvező áron! Kis Péter egyéni vállalkozó 06-70/ KÁRPÁT ZÓNA SÖ- RÖZŐ Heves, Ady út 19. Minden korosztálynak billiárd, csocsó. Szombat esténként: KARAOKE Nyitva: hétfő-csüt.,vasárnap: péntek, szombat: Heves, Zrínyi út 2/a Napilapok, magazinok, sorsjegyek Dohányáru, dohányzási kellékek, Elektromos cigaretta kapható! Telefonegyenleg feltöltés, mobiltelefonok, mobil internet! A hét minden napján! 06-30/ SZILÁRD BT - műszaki vizsgáztatás - személygépkocsi - lassú jármű - motorkerékpár - eredetvizsga CSATÓ SZILÁRD autószerelő mester Heves, Munkácsy út / , 06-30/ HÍVJON ÉS MEGYEK! - Szobafestés, - Mázolás, - Tapétázás, - Homlokzati és lábazati hőszigetelés, színezés (Dryvit) KÖZÜLETEKNEK IS! Ui.: Gyümölcsösök őrzése, esküvők biztosítása, fűkaszával fűnyírás Tel: 06-20/ , 06-70/ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! - precíz gyártás - pontos szállítás - megbízható beépítés NE BÍZZA A VÉLETLENRE, BÍZZA SZAKEMBERRE! Redőny, reluxa, szalagfüggöny, roletta Bontás utáni helyreállítás kőműves munkával! 3360 Heves, Széchenyi utca 18. Tel./Fax: 36/ Mobil: 70/ ALMA, PAPRIKA, ZÖLDSÉGFÉLÉK? Közvetlenül a termelőtől! Minden szerdán és szombaton a piac fedett csarnokában a hátsó bejáratnál. Barnáné Olga 06-20/ Bolyhos - Autótechnik Kft. Heves, Batthyány út 53. Törött, sérült autók javítása 06-30/ FRÉZIA VIRÁGÜZLET Heves, Gyöngyösi út 4. /körforgalomnál/ 15 évesek lett az üzlet! Április 15-én hosszított nyitva tartással, 15%-os vásárlási kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat! Tóth Miklósné Új és használt motorok, robogók, elektromos és hagyományos kerékpárok a térség legnagyobb választékában! Heves, Széchenyi u / ÚJTELEPI KERTÉSZBOLT - Vetőmagok, tőzegek - Fóliák, kertészeti gépek - Növény védőszerek - Műtrágyák Nyitva: H-P: 8-12; Szombat: 8-12; Kedd: ZÁRVA! Ami a kertészkedéshez kell, nálunk megtalálja! Heves, József Attila utca 14. Tel.: 36/ ; 20/ Heves, Fő út 2. sz. (Bíróság fölött) 48 m2-es és 64 m2-es lakások, nagyon előnyös feltételekkel eladók. Heves, Fő út 4. sz. (Bíróság épülete) földszinti, 70 m2-es iroda eladó. Érdeklődés: 20/ Jobb-ikon Jobbikos szemléletű havilap. Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! Kiadja: INFO - KULCS Kft., 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 1. Tel.: 20/ Adószám: Felelős kiadó: Kis Tamás Tel.: 20/ Felelős szerkesztő: Szedlák Szabolcs Tel.: 30/ Szerkesztők: Gyimesiné Gömöri Ilona, Erdész László, Vörös Dezső és a Jobbik M. M. hevesi alapszervezetének tagjai. Nyomda: Pap Nyomda Kft, 3356 Kompolt, Deák Ferenc utca 6. Tel: 36/ , Képviselő: Pap Gábor Terjesztés: címlista alapján A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik 3500 példányban.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgárvédelmi iroda gépjárművének javítása Iktatószám: 11.258/2011.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

II. évfolyam 4. szám 2013. Szent György, Szelek hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N. Jobbikos szemléletű havilap

II. évfolyam 4. szám 2013. Szent György, Szelek hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N. Jobbikos szemléletű havilap II. évfolyam 4. szám 2013. Szent György, Szelek hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Testületi beszámoló - március A város képviselő-testülete márciusban két alkalommal tanácskozott:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről Iktatószám: 235-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Határozatok: 3 db Rendeletek: 3 db Kisgörbő Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 4-én 18.00

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére Tárgy: A Békési Tenisz Klub kérelme Sorszám: IV/24 Előkészítette: Nagy József Gazdálkodási Osztály dr. Farkas László jogi munkatárs Farkas György elnök Békési Tenisz Klub Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelőbizottsági

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NYÍLT ÜLÉS. I. Az egri Markoth Ferenc Kórház üzemeltetésével kapcsolatos határozati javaslatok megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV NYÍLT ÜLÉS. I. Az egri Markoth Ferenc Kórház üzemeltetésével kapcsolatos határozati javaslatok megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2008. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel,, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor, Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben